U skladu sa članom 232 Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89,
Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Marbo Product d.o.o. Beograd,
sa registrovanim sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 14, PIB 100002055, matični broj 17075705 (u daljem
tekstu „Organizator“), usvaja dana 06. 10. 2014. godine sledeća:
OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
“Domaćinski Selfie”
1.
Opšte odredbe
1.1.
Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa pod nazivom (u daljem tekstu „Konkurs“), koji će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).
1.2.
Naziv Konkursa je “Domaćinski Selfie”.
1.3.
Konkurs počinje 08. oktobra 2014. godine i završava se 16. novembra 2014. godine u 23:59 časova.
1.4.
Proglašenje pobednika Konkursa će biti 16. novembra 2014. godine.
1.5.
Konkurs se organizuje u svrhu promocije Chipsy proizvoda Organizatora.
1.6.
Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.
1.7.
Konkurs se sastoji iz dve (2) faze, kako je predviđeno u daljem tekstu ovih Pravila i organizuje se putem Chipsy Facebook WEB stranice https://www.facebook.com/ChipsyMarbo (u daljem tekstu ” Web stranica”).
1.8.
Predmet Konkursa je izbor najbolje Selfie fotografije autora u kome pored sebe (autora fotografije) na
fotografiji je njegov Deda ili Baba i kesica Chipsy Domaćinskog Kajmaka ili Pekarskog krompira u pakovanjima od 60 g ili 180 g (u daljem tekstu ” Domaćinski Selfie fotografija”).
1.9.
Sve Domaćinski Selfie fotografije koje dobiju preko 20 ispravnih glasova putem Web stranice u prvoj fazi
Konkursa, ulaze u drugu fazu Konkursa u kojoj će stručni žiri da izabere četrdeset tri (43) najbolje
Domaćinski Selfie Fotografije, a na osnovu ocene sledeća tri (3) kriterijuma:
(i)
(ii)
(iii)
1.10.
Izbor četrdeset tri (43) najbolje Domaćinski Selfie Fotografije, izvršiće stručni žiri imenovan od strane Organizatora koji čine:
1. Nataša Šarčević
2. Jovan Bugarčić
3. Vladimir Raković
(u daljem tekstu „Stručni žiri“).
kreativnost predložene Selfie fotografije;
inovativnost predložene Selfie fotografije;
duhovitost predložene Selfie fotografije .
Organizator zadržava pravo da u toku trajanja Konkursa, iz opravdanih razloga, zameni člana stručnog žirija
usvajanjem odluke o zameni člana stručnog žirija, pri čemu će novi član imati iste ili slične kvalifikacije kao i član
koji je zamenjen.
2.
Pravo učestvovanja na Konkursu
2.1.
Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:
2.1.1. državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
2.1.2. državljani Republike Srbije sa prebivalištem i/ili boravištem van teritorije Republike Srbije; i
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2. 2.2.3.
3.
strani državljani sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.
Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:
lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca;
članovi Stručnog žirija kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca; kao i
lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i /ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.
Faze Konkursa
3.1. Konkurs se sastoji iz dve faze:
3.1.1. Prva faza – postavljanje Domaćinski Selfie Fotografije
3.1.1.1. Prva faza Konkursa počinje 08. oktobra 2014. godine u 00.00 časova i završava se 08. novembra 2014. godine u 23:59 časova.
3.1.1.2. Da bi lice steklo pravo učestvovanja na Konkursu potrebno je da se prijavi besplatno putem Web
stranice u toku svakog dana trajanja prve faze Konkursa, uključujući subotu i nedelju, tako što će na aplikaciji „Domaćinski Selfie“ postaviti svoju fotografiju putem ikonice „POŠALJI“.
3.1.1.3. Prilikom uploadovanja fotografije putem WEB stranice predlagač će popuniti sledeće podatke na Web aplikaciji i time se registrovati kao učesnik Konkursa: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresu, prebivalište i grad.
3.1.1.4. Svaki od autora fotografije koji svoj predlog Domaćinski Selfie fotografije pošalje putem ispravno popunjene Web aplikacije i registracije će odmah na samoj aplikaciji dobiti obaveštenje da je predlog primljen. Nema ograničenja u pogledu broja poslatih predloga.
3.1.1.5.Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji predlog Domaćinski Selfie Fotografije koji sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili kakve druge ideje, informacija i mišljenja kojima se
podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili predloge kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Oganizatora i njegovog brenda. O odbijanju takve fotografije autor će biti obavešten putem email-a koji je ostavio prilikom registracije.
3.1.1.6. Predlozi Domaćinski Selfie Fotografije koje je Organizator ne bude odbio iz razloga navedenih u prethodnom članu biće postavljene na Web stranici onim redosledom kojim su predlozi pristizali.
3.1.1.7. Organizator će obezbediti da svi predlozi u toku prve faze Konkursa, budu evidentirani u jedinstvenoj bazi podataka tako da za svaki podneti predlog postoji evidencija o datumu i vremenu prijema i ostali podaci koji se odnose na predlagača.
3.1.1.8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom prijema predloga ili odašiljanja potvrde o primljenim predlozima i informacije o odbijenim predlozima, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno pravno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.
3.1.1.9. Predlozi Domaćinski Selfie Fotografija ce biti objavljene u sekciji „GALERIJA“ i svi posetioci će moći da glasaju za nju putem Web stranice - https://www.facebook.com/ChipsyMarbo
3.1.1.10. Glasa se putem opcije “GLASAJ” u toku svakog dana trajanja prve faze Konkursa, (24 časa) uključujući subotu I nedelju, i to tako što svako može da glasa za svaki predlog neograničeno s tim da
- sa jednog Facebook može se da glasa za isti predlog samo jednom dnevno odnosno u toku jednog
dana može da se glasa vise puta za vise različitih predloga ali ne vise od jednog glasa po svakom predlogu
- i autor predloga može da glasa sa svog Facebook profila za svoju fotografiju
3.1.1.11. Prilikom glasanja putem Web stranice, glasač će u Galeriji moći da vidi da se automatski povećao broj glasova Domaćinski Selfie Fotografiju za koju je glasao.
3.1.1.12. Sve Domaćinski Selfie Fotografije sa preko 20 glasova koje su dobile od posetilaca Web stranice zaključno sa 08.11. 2014. godine ulaze u drugu fazu izbora za najbolju Domaćinski Selfie Fotografiju.
3.1.2. Druga faza – odabir četrdeset tri (43) najbolje Domaćinski Selfie Fotografije od strane stručnog žirija
3.1.2.1. Stručni žiri, će u toku druge faze Konkursa, pregledati i ocenjivati Domaćinski Selfie Fotografije koje su dobile preko 20 glasova posetilaca Web stranice u prvoj fazi. Stručni žiri će konsenzusom (jednoglasno) izvršiti odabir četrdeset tri (43) najbolje Domaćinski Selfie Fotografije na bazi kriterijuma navedenih u članu 1.9 ovih Pravila.
3.1.2.2. Stručni žiri će odluku o izboru četrdeset tri (43) najbolje Domaćinski Selfie Fotografije objaviti 16.10. 2014. godine do 16.00 časova na Web stranici.
4.
Vrsta nagrada
4.1.
Predlagači Domaćinski Selfie Fotografije koje su osvojile od prvog do trećeg mesta dobijaju kao nagradu po jedan Roadstar muzički centar HIF 1899.
4.2.
Predlagači Domaćinski Selfie Fotografije koje su osvojili od četvrtog do 13. mesta dobijaju kao nagradu po jednu brendiranu Chipsy šerpu, ukupno 10.
4.3.
Predlagači Domaćinski Selfie Fotografije koji su osvojili od 14. do 43. mesta dobijaju kao nagradu CHIPSY majicu sa fotografijom svog predloga Domaćinski Selfie Fotografije, ukupno 43.
5.
Način i rok predaje nagrada
5.1.
Organizator će idućeg dana od izbora učesnika koji je osvojio nagradu kontaktirati tog učesnika u cilju dodele nagrade, a putem kontakta koji je predlagač dostavio prilikom podnošenja predloga.
5.2.
Organizator će uručiti nagrade iz člana 4 izabranom predlagaču u roku od 15 radnih dana pošto organizator stupi u kontakt sa njim i to u prostorijama Organizatora na adresi Đorđa Stanojevića 14 u Beogradu ili na drugoj adresi određenoj od strane Organizatora.
5.3.
Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa izabranim učesnikom iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili dobitnik ne preuzme nagradu u roku predviđenim ovim Pravilnikom.
5.4.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili
pasoš). Dobitnik nagrade ne mora obavezno biti i registrovani korisnik Facebook profila sa koga je poslat predlog već se dobitnikom smatrati ono lice koje je imenom i prezimenom navedeno na Web aplikaciji prilikom slanja predloga. Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati odgovarajući formular.
5.5.
Osim dobitnika lično, nagradu će moći da preuzme osoba koja ima punomoćje od strane dobitnika kojim
se ovlašćuje da preuzme nagradu, s tim da se podaci o davaocu punomoćja moraju poklapati sa podacima iz dostavljenog predloga koji je nagrađen, kako bi se identifikovao dobitnik sa licem koje je davalac punomoćja. Punomoćje za preduzimanje nagrade iz tačke 4 mora biti overeno u sudu ili opštini.
5.6.
Dobitnici moraju preuzeti nagrade iz roka iz člana 5.2. a ukoliko to ne učine u navedenom roku prestaju obaveze Organizatora da uruči nagradu.
5.7.
Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja dobitnika niti bilo koje druge troškove dobitnika povezane sa dobijanjem nagrade.
5.8.
Ako je dobitnik nagrade maloletno lice ili osoba delimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti, za preuzimanje nagrade je uz davanje na uvid ličnih isprava (lične karte ili pasoša) obavezno prisustvo roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz valjanu identifikaciju ove osobe (lične karte ili pasoša) ili specijalno punomoćje za ova lica na kojem je overen potpis od strane nadležnog državnog organa (suda ili opštine). Maloletna lica mogu preuzeti nagrade pod uslovima određenim zakonom i pod uslovom da njihovi zakonski zastupnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu sa ovim Pravilima.
5.9.
Ukoliko dobitnik ne ispunjava uslov iz člana 2.1. u vezi sa pravom na učestvovanje u Konkursu, njegova nagrada se neće dodeliti.
6.
Prava Organizatora vezano za nagrađene predloge
6.1.
Svi učesnici čiji predlozi budu nagrađeni na Konkursu su saglasni da Organizator na ime dodeljenih nagrada stiče sva prava na nagrađenim predlozima, uključujući sva autorska i srodna prava i prava intelektualne svojine koja postoje ili mogu postojati u vezi sa sadržinom predloga, vremenski i teritorijalno neograničena, odnosno na maksimalan vremenski period u skladu sa važećim propisima, uključujući prava na korišćenje predložene Selfie fotografije.
Organizator stiče pravo da eksploatiše sadržinu nagrađenih predloga na najširi mogući način i u bilo kom
obliku kako za vreme trajanja Konkursa tako i nakon njegovog isteka, vremenski i teritorijalno neograničeno.
6.2.
Svaki učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja Selfie fotografije obezbedi saglasnost svih lica
koja se pojavljuju na toj Selfie fotografiji, sa ovim Pravilima, a posebno odredbama člana 6.1 ovih Pravila,
kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami učesnici prenose na Organizatora, a
posebno prava navedena u članu 6.1. Ukoliko učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu sa tim u vezi, taj učesnik će biti dužan da Organizatoru nadoknadi svu pretrpljenu
štetu, uključujući i izmaklu dobit.
7.
Diskvalifikacija iz konkursa
7.1
Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti glasanje je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika
iz daljeg takmičenja i/ili zabranu glasanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način zloupotrebljava glasove (nagle promene broja glasova,
bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Konkursa i zanemari njihove glasove bez daljeg obrazloženja.
8.
Lični podaci
8.1.
Učestvovanjem na Konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu
saglasnost da prima e-mail poštu i privatne poruke u okviru svog Facebook profila, u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom.
8.2.
Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, u toku promocije predloga Domaćinski Selfie Fotografije ili na drugi način u vezi sa učešćem na Konkursu, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.
8.3.
Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, adresa, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.
8.4.
Učesnici i dobitnici nagrada na ovom Konkursu saglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.
8.5.
Svaki učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja Selfie fotografije obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju na toj Selfie fotografiji, sa ovim Pravilima, a posebno sa odredbama člana 8 ovih Pravila, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami učesnici prenose na Organizatora, a posebno prava navedena u članu 8. Ukoliko učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator
pretrpi bilo kakvu štetu sa tim u vezi, taj učesnik će biti dužan da Organizatoru nadoknadi svu pretrpljenu
štetu, uključujući i izmaklu dobit.
9.
Pitanja u vezi Konkursa
9.1.
Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na Chipsy Facebook stranici u okviru privatne poruke.
10.
Završne odredbe
10.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.
10.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem Chipsy FB internet stranice Organizatora https://www.facebook.com/ChipsyMarbo
10.3. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.
Download

U skladu sa članom 232 Zakona o obligacionim odnosima