magazin
energetix
decembar 2012.
energetix srbija
Energetix d.o.o.
11080 Beograd
Prve pruge 1D
kontakt: Info pult
e-mail: [email protected]
tel: +381112016450
fax: +381112016471
energetix bih
CSV Optimus
71000 Sarajevo
Skenderija 42
kontakt osoba: Olivija Hadžiomerović
e-mail: [email protected]
tel: +38733559666
fax: +38733559665
energetix makedonija
Energetix
Skopje
Bul. Kliment Ohridski 54-1/2
kontakt osoba: Vlade Ristevski
e-mail: [email protected]
tel: +38923245454
fax: +38923235455
energetix crna gora
Energetix d.o.o.
Podgorica
Balšića br. 44
kontakt osoba: Jovanka Duka
tel: +38220215101
fax: +38220215100
sadržaj
predstavljamo menadžera i zvezdu meseca
aktuelni rezultati
sa svečanog marketinga
proglašenje novih energetix marketing direktora
10 godina energetix srbija
predstavljamo: gljivična oboljenja kože
ponuda meseca i poklon
mlm kutak
energetix iskustva
predstavljamo: konačno zdravi!
plan prezentacija
4
5
6
7
8-9
10-11
12
13
14
15
16
energetix telefoni službi: info-pult 011/2016450; operateri 011/2016474 i 011/2016472; magacin 011/2016481; blagajna 011/2016470
menadžer
i zvezda
meseca
Slobodanka
Antonijević
menadžer meseca novembra
Lepo je početi novu poslovnu godinu sa priznanjem „najbolji menadžer meseca“. To je
velika motivacija za mene i moje saradnike.
Posebnom srećom i iskrenim ponosom me
ispunjavaju ljudi, moji saradnici, koje odlikuju
upornost, istrajnost, mudrost i odgovornost
za kvalitet svog života. Okrenuti su budućnodti, iZGRADILIsu odluku da život uzmu u svoje
ruke, jer žele da su zdravi, slobodni i finansijski
nezavisni. Otvorili su oči, uši, angažovali svoje
životno iskustvo i shvatili da sve ciljeve mogu
ostvariti u kompaniji Energetix. Sopstveni uspeh možemo ostvariti samo kroz uspeh nekog
drugog. Kada u saradicima tražimo ono dobro
u njima a pažljivo se ophodimo prema njihovim manama, kako im pomažemo da naprave
uspeh i ostvare svoje ciljeve, tako , vramenom,
tako uspevamo da ih uverimo u njihov, ali i
sebe u sopstveni potencijal. Međusobno poverenje, razumevanje, dopunjavanje, doprinosi
stvaranju homogene strukture uspešnih, vrednih i darovitih ljudi. Svi zajedno stičemo naviku
da se naši umovi bave onim što želimo u životu. Lična sreća je nemoguća bez sreće drugih
ljudi. Za uspeh nam je neophodna pomoć ljudi
koji nas okružuju, pomoć sponzora, saradni-
ka, lidera iz drugih struktura naše kompanije, i
naravno stručnost edukatora g.dina Tomislava
Micića. U ovom poslu MLM-a za koji stručnjaci kažu da je najveća poslovna šansa, možete
steći vrednosti koje Vam niko ne može uzeti i
koje vrede više od svog novca koji zaradite, i ne
morate biti bolji od drugih. Budite samo najbolji što možete. Moja kompanija Energetix, ove
godine proslavila je deset godina postojanja u
hotelu „Hyatt“, a ja svojih šest godina. Zahvaljujem se za pruženu životnu šansu gospođi Danki Maljković, dijamantu, mom sponzoru, kao i
višem sponzoru Dragoslavi Tanić, dijamantu.
Te dve dame, svaka na svoj način, pomogle
su mi da naučim ovaj posao, da ga zavolim i
da verujem u sebe. Ponosna sam na sebe za
odluku da ih sledim, a od takve odluke, najviše
sam ja dobila i to na svim poljima života. Kažu
da su dragom kamenu potrebne ruke veštog
majstora. Srećna sam što sam deo uspešnog
tima kompanije Energetix. Koje osobine mora
da ima savršeni posao iz snova? Novac, kreativnost, pohvala(za koju kažu da pokreće svet),
poverenje, pomoć drugim ljudima. Rukovodstvo kompanije je sve ovo utkalo u poslovnu
koncepciju.
Tek sam dva meseca u ovom poslu i još mnogo
od svega nisam razumela, ali uticaj moje sestre
Gordane Novović, koja me je učlanila, učinio je
da shvatim ovo kao porodični posao i prihvatim ruku koja mi je ponužena i evo me ovde.
Sestra je prenela svoje oduševljenje na mene
pa smo krenule zajedno. Njena pokretačka
snaga je bila presudna da se danas nađem na
ovom mestu. Zbog toga sam joj neizmerno
zahvalna, kao i mom višem sponzoru Dobrici
Petroviću. Još uvek ispitujem delovanje ovih
izvanrednih proizvoda, a pozitivno iskustvo
koje sa njima imam mi daje samopouzdanje
koje mi je potrebno da proizvode i ovaj posao i dalje preporučujem mojim prijateljima i
poznanicima.
Ljiljana
Mitrić
zvezda meseca novembra
4
energetix magazin
aktuelni
rezultati
prolazni rezultati za
menadžera godine
prolazni rezultati za
zvezdu godine
rezultati za
menadžera meseca
rezultati za
zvezdu meseca
1.
Slobodanka Antonijević
1.
Ljiljana Mitrić
1.
Slobodanka Antonijević
1.
Ljiljana Mitrić
2.
Danka Maljković
2.
Gordana Novović
2.
Danka Maljković
2.
Gordana Novović
3.
Nevenka Micić
3.
Jasmina Stojčetović
3.
Nevenka Micić
3.
Jasmina Stojčetović
4.
Gordana Ilić
4.
Mejrema Kučević
4.
Gordana Ilić
4.
Mejrema Kučević
5.
Snežana Mitrović
5.
Nataša Antanasijević
5.
Snežana Mitrović
5.
Nataša Antanasijević
6.
Vera Mateović
6.
Marina Zdravković
6.
Vera Mateović
6.
Marina Zdravković
7.
Milena Đurovski
7.
Bojana Kovačević
7.
Milena Đurovski
7.
Bojana Kovačević
8.
Mirjana Antonijević
8.
Dušan Mihaljčić
8.
Mirjana Antonijević
8.
Dušan Mihaljčić
9.
Koviljka Milošević
9.
Aladin Zerić
9.
Koviljka Milošević
9.
Aladin Zerić
10.
Slavica Joković
10.
Jagoda Ješić
10.
Slavica Joković
10.
Jagoda Ješić
11.
Mirjana Simonov
11.
Milena Beljin
11.
Mirjana Simonov
11.
Milena Beljin
12.
Dragoslava Tanić
12.
Snežana Denić
12.
Dragoslava Tanić
12.
Snežana Denić
13.
Radmila Pravilović
13.
Svetlana Maksimović
13.
Radmila Pravilović
13.
Svetlana Maksimović
14.
Željka Subotić
14.
Ivica Aleksić
14.
Željka Subotić
14.
Ivica Aleksić
15.
Mara Zečević
15.
Milena Marković
15.
Mara Zečević
15.
Milena Marković
16.
Magdolna Olah Lošonc
16.
Jelena Jevtić Jovanović
16.
Magdolna Olah Lošonc
16.
Jelena Jevtić Jovanović
17.
Bogdana Kosorić
17.
Vesna Ješić
17.
Bogdana Kosorić
17.
Vesna Ješić
18.
Mirjana Glisić
18.
Dragana Krasić
18.
Mirjana Glisić
18.
Dragana Krasić
19.
Danica Maljković
19.
Dragana Zarić
19.
Danica Maljković
19.
Dragana Zarić
20.
Branka Jelić
20.
Snežana Janković
20.
Branka Jelić
20.
Snežana Janković
21.
Mirjana Cvitanović
21.
Milanka Ratković Delević
21.
Mirjana Cvitanović
21.
Milanka Ratković Delević
22.
Smiljana Šoć
22.
Smiljana Jovanović
22.
Smiljana Šoć
22.
Smiljana Jovanović
23.
Svetlana Mitrović
23.
Ljiljana Petrović
23.
Svetlana Mitrović
23.
Ljiljana Petrović
24.
Biljana Đorđević
24.
Marina Maričić
24.
Biljana Đorđević
24.
Marina Maričić
25.
Mirjana Rajačić
25.
Božica Balaban
25.
Mirjana Rajačić
25.
Božica Balaban
26.
Ljiljana M. Popović
26.
Kristina Švan
26.
Ljiljana M. Popović
26.
Kristina Švan
27.
Zorica Carević
27.
Milica Grulović
27.
Zorica Carević
27.
Milica Grulović
28.
Ljubinka Kovačević
28.
Dragoslava Ostojić
28.
Ljubinka Kovačević
28.
Dragoslava Ostojić
29.
Vera Perović
29.
Ljubiša Zarić
29.
Vera Perović
29.
Ljubiša Zarić
30.
Lidija Paunović Spasić
30.
Mirjana Ristić
30.
Lidija Paunović Spasić
30.
Mirjana Ristić
naj–naj–naj za novembar 2012.
najveća lična kupovina (VLK)
najviše učlanjenja
najveća grupna kupovina (VGK)
tri najprodavanija artikla
Branka Nikolić
Snežana Mitrović
Nenad Janić
1. E001
2. DT002
3. 177CU
decembar 2012.
5
svečani
marketing
10. novembar 2012.
md
mde
mda
mdr
mdi
sa menadžerskog sastanka
6
energetix magazin
novi energetix
direktori
1. decembar 2012.
national md
international md
Lela Stevanović
Marina Zdravković
Božica Balaban
Bistrica Pavlović
area md
region md
Ljubica Korica
Kristina Švan
Ivica Aleksić
Nataša Antanasijević
Ljiljana Mitrić
Gordana Novović
Mejrema Kučević
Milena Beljin
Snežana Janković
Milica Miškov
executive md
Ruža Vojinović
Ljiljana Petrović
Marina Jovanović
Olgica Simić
Erne Švan
Daniela Barbulov Popov
Sladjana Petrović
Lia Stefan
Dragana Krasić
Miodrag Cekić
Milisav Nikolić
Dragana Petrović
Jasmina Stojčetović
Zvezdana Krdžavac
Milica Mitrić
Bojana Kovačević
Slavojka Đokić
Jelena Jovanović
Dušan Mihaljčić
Bojana Veličković
Mitra Reljić
Mladenka Suhić
Zorica Dobrivojević
Branislava Dinić
Gere Sabolč
Juljana Stanču
Biljana Mirić
Drago Ćuk
Marija Šećerović
Marijana Popović
Sanja Ostojić
Ana Filipović
Biljana Petković
Ljiljana Jovanović
Erne Švan
Slobodanka Jovanović
Milica Trifunović
Kristina Štula Vukašinović
Mirjana Kovač
Jugoslav Kitanović
Anna Ivković
Zorica Jovanović
Nataša Stanković
Dragan Ćulum
Dušan Veličković
Irena Novović
marketing direktor
Daniela Barbulov Popov
Miodrag Cekić
Jasmina Stojčetović
Milica Mitrić
Bojana Kovačević
Slavojka Đokić
Bojana Veličković
Mitra Reljić
Dina Rašić
Slavko Vulić
Slavica Dodić
Milica Todorović
Jasmina Mitrović
Vesna Živković
Olivera Milović
Andjelka Šašović
Dragana Sredojević
Sofija Bačak
Smiljana Jovanović
Snežana Dujović
Slavica Simić
Tereza Muc
Biljana Terzić
Gorica Đorđević
Dragan Radosavljević
Branka Nikolić
dobitnici iz fonda za razvoj menadžmenta
Ljubinka Milenković
Vera Perović
Lidija Paunović Spasić
Snežana Mitrović
Danica Maljković
Ljiljana Bisić Vranić
Rajna Sremčević
Nevena Dragosavljević
Milanka Ratković Delević
decembar 2012.
7
aktuelno
10 godina energetix srbija
hotel Hyatt Beograd, 17.11.2012.
Najbolji menadžeri proslavili su 10. rođendan firme Energetix u Srbiji.
Svi su jedinstveni u tome da su proveli nezaboravno veče o čemu najbolje govore fotografije.
8
energetix magazin
aktuelno
decembar 2012.
9
predstavljamo
gljivična oboljenja kože
Vaša Ivana Đukić
stručni konsultant Energetixa
Gljivičnu infekciju bilo koje vrste barem jedanput u životu dobije gotovo svaki drugi čovek.
Za nastanak gljivične infekcije na koži su odgovorni tzv.dermatofiti. To su gljivice koje žive
u gornjim slojevima kože. Međutim, nije obavezno da svako ko dođe u dodir sa gljivicama
i oboli. Gljivice se obično zadržavaju i razvijaju
na omekšanoj, hrapavoj i ispucaloj koži. Ukoliko su odbrambeni mehanizmi organizma poremećeni, povećana je i mogućnost za razvoj
gljivičnih infekcija. Simptonii su osetljivost kože,
svrab, peckanje, crvenilo, ljuštenje, pukotine,
mehurići. Obolela koža može da promeni boju
i pobledi, otekne, postane važna ili ispucala.
Prirodni preparati na bazi bilja značajna su pomoć kako u lečenju, tako i u preventivi.
Gljivične infekcije se javljaju u više različitih
oblika, a najčešće su: gljiviična infekcija stopala (“atletsko stopalo”) koja nајčеšе zahvata
deo između 4. i 5. prsta, a mogu biti zaraženi
i drugi delovi stopala, gljivična infekcija noktiju,
“kožna plesan” kod koje su zaraženi seboroični
delovi kože, najčešće gornji delovi tela, nadlaktice, vrat(nikada se ne javlja na dlanovima i
tabanima), gljivične infekcije u pregibima koja
se javlja na vlažnim delovima kože (kožni nabori, ispod pazuha, ispod dojki, u preponama),
gljivična infekcija na dlakavim delovima kože
(na koži glave), osipa zbog pelena, mikrosporija koju uglavnom prenose inficirane мačke i
psi… Jedna vrsta gljivice, tzv. candida albicans
je najcesci uzročnik gljivične infekcije sluzokože
intimne regije.
Gljivice vrebaju nа svakom koraku. Možete se
10
energetix magazin
zaraziti u zajedničkim kupatilima, na kupalištima, u saunama, solarijumu, рrеко vlažnih peškira, kao i u fitnes centrima i hotelskim sobama.
Zatim preko pozajmljene garderobe, češlja za
kosu. Gljivice se prenose s jednog dela tela na
drugi - npr. sa prstiju na nogama na nokte i
prste ruku i sl.
Povoljna sredina za razrmnožavanje gljivica
može nastati i zbog lečenja antibioticima i bolesti koje smanjuju otponost organizma (npr.
šećerna bolest).
Gljivične infekcije najčešće nisu opasne, ali
mogu biti neugodne. Broj osoba obolelih od
gljivičnih infekcija, prevashodno stopala i preponske regije, značajno raste, čak i u zemljama
sa razvijenom opštom i zdravstevnom kulturom. Samo infekcije dermatofitima ( jednom
grupom gljivica) predstavljaju 10-20% svih
poseta dermatologu. Zato je izuzetno bitna
preventiva gljivičnih infekcija. Najbolje sredstvo
u sprečavanju nastanka gljivičnih infekcija, pored redovne higijene, jeste korišćenje prirodnih
preparata(melema) koji neće narušiti prirodnu,
normalnu floru kože i na taj način neće provocirati razmnožavanje gljivica (usled čega i nastaju gljivične infekcije). Prema iskustvima naših
korisnika, SANOVITA je još jednom dokazala
da su moć biljaka i snaga zeolita neprevaziđeni
u rešavanju raznih dermatoloških problema, pa
čak i gljivica! Bilo da se koristi kao preventiva ili
u svrhu lečenja, naši biljni SANOVITA melemi
su izuzetni blagotvorni. Sprečavaju razmnožavanje gljivica, a lekovito bilje umiruje simptome sa tendencijom umirenja do potpunog
izlečenja nastale gljivične infekcije. Svima koji
žele da se reše ovog nimalo prijatnog kožnog
obolenja, preporučujemo da odaberu bezbedan i zdrav način- da odaberu SANOVITA
kozmeceutiku. Ukoliko se radi o gljivičnoj infekciji noktiju ili kožnog tkiva između prstiju
preporučujemo da svako drugo veče nokte
ruku/nogu potopitite u toplu kupku sa Intimate wash(Sapunom za intimnu negu) SV3029
i držite ih u njoj dvadesetak minuta. Intimate
wash sadrži ulje čajnog drveta (čajevca) koje je
provereno antifungicidno sredstvo (protivgljivično), a radi veće efikasnosti ukombinovan je
sa drugim biljkama. Pored ostalih biljčica sadrži
i nevenovo ulje koje je poznato prirodno sredstvo za smirivanje upale i regeneraciju tkiva.
Preparat ima pažljivo određen Ph , te ne narušava ph kože pa čak ni sluzokože( primarna
uloga Sapuna za intimnu negu i jeste prevencija i lečenje mikoza genitalne regije). Kupka sa
ovim biljkama uništava gljivice, ublažava upalu,
razmekšava orožale slojeve. Neophodno je da
se stopala/šake posle kupanja temeljno osuše,
naročito između prstiju. Na čisto i suvo stopalo/šaku, posipa se Detoksamin puder DT 004
i blago utrljava u kožu Uljna emulzija SV3011.
Na kraju se nanosi se čista pamučna čarapa/
rukavica.
Detoksamin puder DT-004 ima izraženo protivupalno dejstvo. Ublažava svrab, sprečava
bakterijska i gljivična oboljenja kože. Izrađen je
posebnom tehnologijom pa ne ometa isparavanje vlage i disanje kože. Namenjen je nezi
kože i koristi se još i kao pomoćno sredstvo
predstavljamo
kod ekcema, psorijaze.. Pomaže u lečenju opekotina. Sprečava neprijatne mirise stopala (koja
nastaju kao posledica gljivične infekcije).
Uljna emulzija hidrira kožu, vraća joj elastičnost,
sprečava perutanje i uspostavlja prohodnost
kanala lojnih žlezda. Osobe kojima se stopala
preterano znoje moraju često da menjaju čarape i nose obuću od prirodnih materijala. Kod
lokalizovane gljivične promene na šakama(bilo
da je reč o koži ili nokatnoj ploči) preporučuje
se da se prilikom pranja sudova nose gumene
rukavice da bi se ruke zaštitile od vode i deterdženata. Takođe, nokti ne bi trebalo previše
dugo da budu pod lakom za nokte, a ne savetuje se ni dugotrajno nošenje veštačkih noktiju,
jer rožnata ploča slabi, postaje krta i podložna
infekcijama.
Na kosmatom delu glave gljivičnu infekciju
tretiramo pakovanjem koje se primenjuje i kod
opadanja kose, alopecije i peruti.
Na ostalim delovima tela nakon tuširanja
Šamponom Sv3027, dobru posušenju kožu
peškirom (koji se koristi samo za jednu upotrebu, da ne bi došlo do prenošenja glj.inf.),
lokalizovano mesto se očisti Tonikom SV 3006,
zatim se nanosi detoksamin puder Dt 004 i ulj-
na emulzija SV 3011.
Gljivične bolesti najčešće su uporne i često se
ponavljaju. Tretiranje gljivica i bakterija zahteva strpljenje i upornost. Lečenje treba da traje
barem 4 nedelje, odnosno još 2 nedelje nakon
što koža već izgleda zdravo i bez gljivičnih promena. Ako lečenje prekinete odmah pošto nestanu simptomi (svrab, crvenilo, ljuštenje kože)
i infekcija će se ponoviti jer gljivice još nisu uklonjene. Na koži tela nakon povlačenja gljivične
infekcije ostaju bele fleke, koje će vremenom,
nakon potpunog uništenja gljivica, povratiti
svoju pigmentaciju.
Sanovita preparati sadrže supstance koje brzo
prodiru u kožu i sprečavaju rast i razmnožavanje gljivica. Izrazito antibakterijsko i protivgljivično dejstvo melema će vam pomoći da se
rešite ovog neprijatnog i upornog problema.
Pri prevenciji i borbi sa gljivicama pobrinite se
da ojačate Vaš imunitet nekim od preparata iz
Detoksamin programa, po savetu naših lekara.
Imajte u vidu da svi koji koriste svakodnevno
Sanovita biljne preparate za negu kože ujedno
preveniraju nastanak kako gljivične, tako i nastanak mnogih drugih infekcija!
decembar 2012.
11
stimulacije
i akcije
ponuda meseca
i novogodišnji poklon iznenađenja
sanovita set SV1212
alcosorb DT-008
1 kom
16 bodova
krema za ruke SV-3016
ttc-10
2 kom
6 kom
40 bodova
60 bodova
cena :
akcijska cena:
116 bodova
75 bodova
Novogodišnji poklon iznenađenja, osvojiće
250 najbržih saradnika, koji u toku decembra, lično kupe Sanovita set SV1212.
Poklon iznenađenja je atraktivan proizvod,
koji koristi svaka žena i skoro svaki muškarac i nikada do sada nije bio u asortimanu
Energetixa.
Požurite, nemojte biti 251.!
12
energetix magazin
Broj setova koje možete kupiti nije ograničen pri čemu
jedan saradnik stiče pravo samo na jedan poklon.
mlm kutak
ključni saradnik
Pošto se bavimo tehnikom rada sa ljudima vezanom za građenje mreže, posmatrajmo onda
razvojni put jednog zamišljenog saradnika:
Savladao je konačno i taj zadnji korak koji je
potreban kako bi povećavao svoje članstvo, tj.
„kako dalje sastanak”. Pomisliće da sada zna da
radi sve što je potrebno kako bi izgradio posao, a uspeh je samo pitanje vremena.
U stvari ovaj posao može lako da prevari one
koji ga samo površno posmatraju, tako da
pomisle da je ovo jako jednostavno pošto se
sve radi sa prijateljima, a njih već poznaju. Delimično su u pravu, ipak ako prijateljima ponude
ovaj posao sigurno je da će ih tada još bolje
upoznati. Postoji jedna izreka koja kaže: “Ako
ne znaš kakve prijatelje imaš - uključi ih u MLM
i saznaćeš”
Pošto je posao građenja mreže, kao što neki
već znaju, pun iznenađenja, sledeće iznenađenje može saradnika da sačeka na ovom nivou,
kad je naučio kako da sponzoriše nove ljude,
i “otisnuo se da pliva u dubokoj vodi” ne slušajući više nikoga. Zna da nabavi robu. zna da
popuni ugovor i uključi nove ljude, zna da napravi novog MD-a i više mu ništa nije potrebno, može sam da napravi veliki posao. Ljudi se
uključuju, promet raste i samo još da sačeka
malo i biće na vrhu velikog biznisa. Ovakvo
razmišljanje je karakteristično za mladog saradnika koji već nije sasvim nov i već ima nekog uspeha. Tu nekako proradi njegov ego i
počne da raste brže nego njegov posao Tako
je. opet, nastala izreka u MLM - u: “IIi ćeš imati
veliki ego, ili ćeš imati veliki posao”.
I tako, ubrzo, iako “ima svo potrebno znanje”
i radi sve više i više, naš mladi saradnik jednog
trenutka zastane u napredovanju i dostignuti
nivo iz meseca u mesec sve teže održava. Sledi
razočarenje, ego se topi a stvari počinju da se
dešavaju po opet jednoj izreci: ‘Kada posao ide
dobro, vreme je za slavlje a kada ide loše, vreme je za učenje”. Kada stvari nepovratno krenu
silaznom putanjom, i nikakvim aktivnostima se
ne mogu promeniti, naš mladi saradnik počinje da krivi druge, firmu, saradnike, sponzore,
društvene prilike. Rat u Siriji, uticaj sunčanih
erupcija na raspoloženje kupaca itd, a onda se
konačno zapita:
- “A da možda ja ne grešim u nečemu”? Jer je
očigledno „udario glavom u zid’ i od toga se
probudio,Tada, kad mu se ovo desilo, došao je
na nivo sa kojeg puno realnije uspeva da sagleda sam sebe u ovom poslu. Sada pošto mu
se ego drastično smanjio, može da ga “proguta” i da postavi onima iznad sebe pitanje:
-” Šta ja to ne radim kako treba”? I za divno
čudo, spremanje i da sasluša odgovor. To je
znak da je definitivno došao u fazu sa koje
najzad može da napreduje Naravno napredak
prvo mora da se desi u glavi, u razmišljanju. Tek
kasnije se dešava i u broju bodova.
Tu je. dakle vreme za učenje.
- To što ne radiš kako treba je “RAD U DUBINU’
Ne gradiš dubine. Uključuješ saradnike lično,
ali sa nji-hovim saradnicima ne radiš ili ne radiš
kako treba!
Tomislav Micić, koordinator prodaje
- Šta imam ja da radim sa njihovim saradnicima? To je njihov posao (to opet govori ego)
- Da, ali ako ga oni ne urade, onda je tvoj.
- Pa, ako moj saradnik ne radi sa svojima, zar
nije to njegov problem?
- Da, ali da li ćeš ti imati aktivnu granu preko
njega, čiji je to problem?
- Pa. dobro, moj je. I šta onda da radim ako
moj saradnik iz bilo kog razloga ne odrađuje
ono što treba sa svojima da bih održao tu granu aktivnom?
- Sad si postavio pravo pitanje! Promeni svoj
stav i shvati da su svi saradnici tvoj posao bez
obzira u kojoj se dubini nalazili.
- Zar da lično radim sa svakim?
- Ne treba da radiš lično sa svakim, ali treba da
ih sve upoznaš, izgradiš most poverenja u dubinu i da u grupi pronađeš onu osobu koja ima
najveće kvalitete i koja će postati tvoj „ključni
saradnik”, takav koji će biti nosilac posla u toj
tvojoj grani.
- A kako da prepoznam osobu koja će biti moj
„ključni saradnik”?
- To možeš samo ako si i sam svom sponzoru .ključni saradnik”, jer ako nisi, sigurno nećeš
moći da prepoznaš i pronađeš takvu osobu.
- A u stvari, šta to znači .ključni saradnik” i kako
da to postanem?
- Pa ako već to nisi, postavljajući ovo pitanje,
otvorio si mogućnost da to postaneš!
decembar 2012.
13
iskustvo
magnetna terapija
Bratislava
Jokić
Persa
Veljković
14
energetix magazin
Zovem se Bratislava Jokić, imam 41 godinu. Od
svoje sedme godine imam problema sa ekcemom na koji se nadovezala i psorijaza. Kada mi
se to desi, na koži mi iskaču i kao neki plikčići
koji me svrbe i pucaju a iz njih curi neka lepljiva tečnost. Takve pojave su mi se periodično
javljale, a ponekad je to bivalo toliko neprijatno
da sam to jedva podnosila. Na primer, posle
drugog porođaja sam se sva osula kao i moj
novorođeni sin. Po dlanovima sam imala toliko
ekcema da nisam mogla ništa da radim. Plikovi su mi još i krvarili pa nisam mogla sama ni
da se hranim. To je trajalo dva meseca. Desilo
se da mi ekcem toliko izbije da mi se ospu i
tabani pa ne mogu ni da hodam. Godinama
sam koristila hormonske kreme a kad mi one
više nisu pomagale, završavala bih na kožnoj
klinici. Pored toga, 1999. g. sam dobila i bronhijalnu astmu. Kako je dolazilo loše vreme ili
magla, meni je bivalo sve gore. Odlazak kod
lekara bi se završavao infuzijama, inekcijama i
raznim pumpicama. Ali zahvaljujući mojoj prijateljici saznala sam za proizvode kompanije
Energetix. Ne oklevajući krenula sam da koristim proizvode. Počela sam sa magnetnom
vodom, magnetinim nakitom , detoxaminima.
Posle izvesnog vremena osetila sam poboljšanje. Kasnije, odlaskom u savetovalište sanovita
dobila sam preporuku šta da koristim za ekcem
i psorijazu. Danas, koristeći sve proizvode ove
kompanije, ja više nemam bronhijalnu astmu,
a ekcem i psorijaza se polako povlače. Pored
toga što sam rešila zdravstvene probleme,
ja sam našla i rešenje za finansijske probleme
koje svi imamo u današnje vreme. Zahvaljujem
se kompaniji Energetix što postoji i što svakom
nudi mogućnost ostvarenja snova.
Zovem se Persa Veljković, penzioner sam i živim
u Beogradu. Imam 64. godine i do nedavno
sam imala dosta zdravstvenih problema. Patila
sam od bolova u rukama, teško sam hodala, a
svako proleće su me mučile alergije koje su me
pratile sa cvetanjem topola. Na prstima ruku
počeli su da se formiraju Heberdenovi čvorići što je tipično za reumatske bolesti. Nakon
odslušanog predavanja o delovanju magneta
I detoksaminima odlučila sam da pokušam
da učinim nešto za sebe kako bi ulepšala svoj
budući život. Uzela sam za početak magnetni
štapić, bakarno “lutajuće srce”, lančić i bakarnu
narukvicu. Nakon izvesnog vremena uzela sam
i nanogvicu, bakarni prsten i disk. Svakodnevno pijem magnetnu vodu i redovno nosim
magnetni nakit. Bakarni prsten sam stavila na
palac gde je čvorić dosta izražen, hepi disk na
glavu, dok sam lutajuće srce stavila na lumbalni
deo. Pored magnetnog nakita koristim i detoksamine. Nakon dva meseca redovnog nošenja
magneta nestala je ranija ukočenost kao i ukočenost na promenu vremena koju sam imala.
Čvorić na palcu je takođe nakon šest meseci
isčezao. lako deluje nestvarno, sve je istinito
i moj život je postao lakši i lepši zahvaljujući
ovim divnim proizvodima. Pored toga, nestale su i moje alergije.Sada mogu slobodno
da šetam kejom i kada je proleće i kada lipe
cvetaju bez ikakve bojazni. Svi moji zdravstveni
problem su sada prošlost i moj život je sada
kvalitetniji i lepši. Pešačim svakodnevno od pet
do sedam kilometara. Nijedna fizička aktivnost
mi sada nije problem i moje psihofizičko stanje
je fantastično.
predstavljamo
dr verena breitenbach
konačno zdravi!
živeti sa magnetnim nakitom
U ponudi naše kompanije pojavila se još jedna
interesantna novina. Prevedena je i uskoro će
biti objavljena knjiga dr Verene Breitenbach,
poznatog nemačkog ginekologa, lekarke koja
u svojoj lekarskoj praksi koristi magnetni nakit
kod najrazličitijih simptoma i tegoba i postiže
značajne rezultate u njihovom smanjenju i potpunom otklanjanju.Knjigu koja je pred nama,
napisala je nakon višegodišnjeg iskustva a njoj
je na interesantan način, u obliku odvojenih
životnih priča, iznela iskustva svojih pacijenata
u korištenju magnetnog nakita i svaku od ovih
priča prokomentarisa iz stručnog, medicinskog
ugla. Priče su sistematizovane po poglavljima i
njima je obuhvaćeno baš sve što može da zainteresuje prosečnog čitaoca i da ga zaintrigira
da počne da koristi magnetni nakit kao način
za rešenje nekih svojih tegoba.
Sigurno je da će čitalac moći da pronadje odgovore na mnoge svoje dileme i nedoumice
kada je korištenje magnetnog nakita u pitanju.
Kao ilustracija neka posluži priča o gospodji
koja je posle dužeg vremena došla kod starih
prijatela u posetu a gde ju je na vratima dočekao veseli, živahni bigl, radujući se njenom dolasku. Na njeno pitanje, kada su nabavili novog
psa, odgovorili su joj da je to njihova stara Pegi
Su. Ona nije mogla da poveruje da je to onaj
stari letargični, skoro nepokretni 14 - godišnji
četvoronožac, kog je poznavala od ranije.Nije
bilo drugog odgovora nego da je Pegi Su postala potpuno drugačiji pas otkako je počela da
nosi ogrlicu u koju su ugradjeni magneti. To je
bio razlog da počne da razmišlja da počne da
koristi magnete da bi rešila povišeni krvni pritisak, bolove u ledjima.
Ali umesto prepričavanja, treba ostaviti čitaocu
mogućnost da u knjizi pronadje primere korištenja magnetnog nakita u rešavanju glavobolje, migrene,stenokardija, psorijaze, alergijskih
manifestacija, bolova u ledjima, rešavanju poremećaja sna, zujanja u ušima.
Sigurno je da će svako u širokoj paleti korištenja magnetnog nakita, koji je razmatran u ovoj
knjizi, naći nešto za sebe. Neko možda i odgovor i rešenje za probleme koji dugo traju. Za
sve one koji shvataju da uvek nove informacije
pružaju i nove mogućnosi evo prilike da svoj
fond znanja znatno povećaju i obogate.
decembar 2012.
15
decembar
plan prezentacija
Beograd
Beograd
Zrenjanin
Obrenovac
Beograd
Pirot
Beograd
Beograd
Beograd
Subotica
Vršac
Zaječar
Leskovac
Valjevo
Beograd
Niš
Beograd
Beograd
Sokobanja
Subotica
Beograd
Beograd
Beograd
Valjevo
Beograd
Beograd
03.12.2012.
04.12.2012.
05.12.2012.
05.12.2012.
06.12.2012.
06.12.2012.
07.12.2012.
08.12.2012.
10.12.2012.
10.12.2012.
11.12.2012.
11.12.2012.
12.12.2012.
12.12.2012.
13.12.2012.
13.12.2012.
14.12.2012.
17.12.2012.
17.12.2012.
18.12.2012.
20.12.2012.
21.12.2012.
24.12.2012.
25.12.2012.
27.12.2012.
28.12.2012.
18:30h - Detoxamin i Sanovita savetovalište, Prve Pruge 1d
Energetix, Prve pruge 1d
19h - Hotel Vojvodina (mala sala)
Hotel Obrenovac
Energetix, Prve pruge 1d
Sanovita savetovalište, Savez Samostalnih Sindikata
MLM radionica, Prve pruge 1d
13h - Svečani marketing
18:30h - Detoxamin i Sanovita savetovalište, Prve Pruge 1d
18:30h - Otvoreni univerzitet (sala 212)
Hotel Srbija
Sanovita savetovalište, Hotel Srbija
Detoxamin savetovalište,Cenar za ek.i domaćinstvo
Sanovita savetovalište, Restoran Todorović
Energetix, Prve pruge 1d
Hotel Regent (velika sala)
MLM radionica, Prve pruge 1d
18:30h - Detoxamin i Sanovita savetovalište, Prve Pruge 1d
Sanovita savetovalište, Vatrogasni dom
18:30h - MLM radionica, Otvoreni univerzitet (sala 212)
Energetix, Prve pruge 1d
MLM radionica, Prve pruge 1d
18:30h - Detoxamin i Sanovita savetovalište, Prve Pruge 1d
MLM radionica, Restoran Todorović
Energetix, Prve pruge 1d
MLM radionica, Prve pruge 1d
Ivana Đukić
Slavica Joković
Dragoslava Tanić
Svetlana Mitrović
Radmila Pravilović
Slavica Joković
Ivana Đukić
Nevenka Micić
Danka Maljković
Gordana Ilić
Dragoslava Tanić
Danka Maljković
Ivana Đukić
Dragoslava Tanić
Slavica Joković
Radmila Pravilović
Ivana Đukić
Dragoslava Tanić
Gordana Ilić
Danka Maljkovic
dr Dragiša Sremčević
dr Dragiša Sremčević
dr Jasmina Spasojević
dr Dragiša Sremčević
dr Magdolna Olah Lošonc
Danijela Đurić
Tomislav Micić
Gordana Milošević
dr Dragiša Sremčević
dr Jasmina Spasojević
Danijela Đurić
dr Dragiša Sremčević
Ivana Đukić
dr Magdolna Olah Lošonc
Gordana Milošević
Tomislav Micić
dr Dragiša Sremčević
Danijela Đurić
Tomislav Micić
dr Jasmina Spasojević
Tomislav Micić
Gordana Milošević
Tomislav Micić
dr Dragiša Sremčević
Tomislav Micić
PREZENTACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI
DIJAMANTSKIH STRUKTURA
Sreda
Utorak
Sreda
Utorak
Sreda
Utorak
Sreda
5.12.2012.
11.12.2012.
12.12.2012.
18.12.2012.
19.12.2012.
25.12.2012.
26.12.2012.
Gordana Ilić
Dragoslava Tanić
Radmila Pravilović
Dragoslava Tanić
Mara Zečević
Dragoslava Tanić
Gordana Ilić
*Energetix prezentacije počinju u 18h, u 18:30 subotom i u 11h subotom, osim ako nije drugačije naznačeno. Utorkom i sredom u Beogradu, umesto standardnih prezentacija (predavač sa
lekarom),održvaju se prezentacije i druge aktivnosti dijamantskih struktura.
**Informacije o prezentacijama u Regionu 1 možete dobiti u prostorijama firme.
***Prezentacije u regionu koje drže saradnici iz Srbije biće evidentirane u rasporedu predavanja.
Download

decembar 2012.