Šta je AZF II?
AZF je jedan projekat u okviru „ESF-Evropskog socijalnog fonda za Nemačku-Saveznog programa za
podršku na radnom tržištu onima koji imaju pravo na ostanak i izbeglicama II“ i nastavni program od AZF
Hannover, koji je u Oktobru 2010 završio.
Šta je cilj/sadržaj AZF II?
Pomaže izbeglicama kod pronalaženja radnog mesta ili mesta za obrazovanje i poboljšanje njihove rafne
perspektive kroz:
- savjetovanje da bi se pronašla kompetentnost, iskustva i želje za profesiju
- mere stručnog usavršavanja
- kvalifikacije
- ustanovljenje kompetenzija
- podržavanje kod pronalaženja radnog mesta
- savjet kod pitanja i problema u vezi sa dozvolom za zapošljavanje i sa tim vezana pitanja situacija
boravljenja
- posredovanje na lokalne partnere, koji na mjestu podršku daju kod prilaza na tržište rada
Savjetovanje i podrška od lokalnih mreža
Ko može učestvovati?
Projekat AZF II se obrada svim izbeglicama, koji poseduju privremeno odobreni pravo na boravak(befristete
Aufenthaltserlaubnis), dozvolu boravišta (Aufenthaltsgestattung) ili podnošenje (Duldung) i koji imaju pravo
da rade.
Koji su partneri projekta?
Izbeglički savet Donje Saksonije e.V.
Zanatska komora Hannover društvo za projekte i usluge sa ograničenim jemstvom
Nemački sindikalni savez Donje Saksonije – Bremen – Saska-Anhalt
Savez tursko-evropskih preduzimača e.V.
Glavni grad zemlje Hanover, stručno područje socialno
Kargah e.V. Hanover, udruga za interkulturelne komunikacije, migracija i izbjeglice
Društvo obrazovanja rad i život Donja Saksonija Sredina opča korist društvo s ograničenim jamstvom
Podržani od:
Regionalne direkcije Donje Saksonije-Bremen Savezne agencije za posao
Radna zajednica centra za zaposlenje oblasti Hannovera
Agencija za rad Hannover
Ko šta radi?
Izbeglički savet Donje Saksonije e.V.
Zadaci • Prvo savetovanje
• Savetovanje i podrška po pitanju dozvole za zapošljavanje i perspektive boravka
•Posredovanje projektnim partnerima
HWK Hannover društvo za projekt i servis sa ograničenim jemstvom
Nemački sindikalni savez Donje Saksonije – Bremen – Saksonija-Anhalt
Savez tursko-evropskih preduzimača e.V.
Zadaci:• savetovanje-razgovori
• posredovanje za obrazovanje i posao
• utvrđivanje sposobnosti i iskustva
• mere za kvalifikaciju
• posredovanje mesta za praksu
• savetovanje za osnivanje egzistencije
Opširne informacije o projektu AZF II:
vidi na stranici interneta od AZF II pod
www.azf-hannover.de
Dirketna berza radnih mesta i mesta za obrazovanje pod:
www.arbeitsmarktzugang.de
Kontakt i savetovanje:
Za interesirane iz grada i područje Hanovera:
Kargah e. V. / Zur Bettenfernfabrik 3 / 30451 Hannover
Partneri za razgovor:
Carmen Schaper • Tel.: 0511/12607816 • Email: [email protected] • Faks: 0511-12607822
Barbara Fritz • Tel.: 0511/12607816 • Email: [email protected] • Faks: 0511-12607822
Za interesirane iz drugih područja Donje Saksonije
Izbeglički savet Donje Saksonije e.V. • Langer Garten 23 B • 31137 Hildesheim • Faks 05121-31609
Partneri za razgovor:
Karim Al Wasiti • Tel.: 05121 – 102685 • Email: [email protected] • Faks 05121-31609
Sigmar Walbrecht • Tel.: 05121 – 102687 • Email: [email protected] • Faks 05121-31609
Andrea Götte • Tel.: 05121 102684 • Email: [email protected] • Faks 05121-31609
Posao & AZF II
Obrazovanje Pristup radnom tržištu za izbeglice
Savetovanje
Kvalifikacija
Posredovanje
Podržani od: enos Savezno ministarstvo Evropski socijalni fond EVROPSKA
Podrška na radnom tržištu za rad i socijalno za Nemačku UNIJA
onima koji imaju pravo na ostanak
i izbeglicama
Download

Šta je cilj/sadržaj AZF II? - AZF Hannover – Arbeitsmarktzugang für