BILTEN
Broj 1 n NOVEMBAR 2012. n Eksterni list Agroinvest-a
NAŠA MISIJA
O AGROINVESTU, DA VAS PODSETIMO
Pružanje usluga i osnaživanje seoskih
porodica putem visoko-kvalitetnih finansijskih
usluga i kroz socijalne programe.
Glavna uloga Agroinvest Fonda u Srbiji je da podržava razvoj ruralnih porodica,
ekonomski, duhovno i socijalno, jer verujemo da je porodica najvažnija ćelija
društva. Svi zaposleni u Agroinvestu „dišu i žive” našu misiju.
NAŠA VIZIJA
Za dobar život na selu!
,
dnju
ti,
itetniju sara
o bolju i kval
Dragi klijenda
im
už
pr
m
va
om
sa namerom davanjem biltena.
m društven
iz
tima, o naše du i ponudi
os
vn
ti
počeli smo sa
ak
m
vati o naši
a u našem ra pružimo
vno obavešta
i o novostim
m
mo vas redo našeg poslovanja, kao lje komunikacije i da va
će
u
en
lt
bi
U
radi što bo
stavni deo
sa
vo
či
je
ju
ji
kl
ko
is
,
učinku
nastao
vaj bilten je
a
proizvoda. O
u ovog broja,
u.
šk
dr
os u kreiranj a o njima i
in
pr
do
li
dodatnu po
da
i
anje prič
tvovali
ućili objavljiv
a koji su učes
hvalimo svim m klijentima koji su omog
za
se
da
i
o
Želim
o naši
zahvaljujem
mo
pre svega se u.
ena, a mi će
is
zn
ja našeg bilt
ža
dr
sa
njihovom bi
om
m.
voljni kvalitet
Srdačno,
te biti zado o još boljim i sadržajniji
damo da će
im
na
in
se
uč
o
e
en
nj
, Srbija
da
Iskr
nd
iz
Fo
vo
t
no
es
o
svak
Agroinv
se truditi da
Mi nismo banka već posredujemo između komercijalnih banaka i malih preduzetnika koji nemaju
ili imaju ograničen pristup kreditima komercijalnih banaka. Naši klijenti uglavnom nemaju stalne
prihode, ali imaju razvijen preduzetnički duh i odlučnu nameru da sebi poboljšaju životni standard.
Naše preporuke kod partnerskih banaka olakšavaju im da obezbede kredit čiju isplatu vrši
banka. Krediti su za potrebe početnika u poslovanju ili za one koji žele da unaprede
mali biznis, za preduzetnike sa vrednim poslovnim idejama u oblasti proizvodnje,
zanatstva, usluga, trgovine, poljoprivrede i stočarstva. Pozajmice se isplaćuju i
otplaćuju u dinarima, preko naših partnerskih banaka, a maksimalni iznos kredita
je 400.000.00 rsd.
Naše poslovanje u Srbiji je podeljeno na 8 regionalnih centara koji pokrivaju rad naših 16 filijala.
Regionalni centri: 1. Jagodina - Zaječar, 2. Leskovac - Vranje, 3. Kruševac - Kraljevo,
4. Čačak - Užice, 5. Kruševac - Aleksinac, 6. Pirot - Prokuplje, 7. Prijepolje - Novi
Pazar 8.Valjevo - Loznica. Njima rukovode regionalni menadžeri, uz podršku koordinatora.
U svim filijalama, komunikaciju proizvoda i usluga obavljaju naši kreditni savetnici, u direktnom
kontaktu sa klijentima. Kreditni savetnici su svakodnevno prisutni na terenu i uvek dostupni
za sva pitanja, nedoumice i problem sa kojima se klijenti susreću. U svim filijalama rade
i administratori koji su zaduženi za brzu i jednostavnu obradu zahteva naših klijenata, a
poslovanjem upravljaju koordinatori i regionalni menadžeri.
Opšte karakteristike kredita za koje dajemo preporuku:
IZNOSI: OD 20.000 DO 400.000 DINARA
PERIOD OTPLATE: OD 3 DO 24 MESECA
BEZ DEPOZITA I UČEŠĆA!
NE MORATE DA IMATE REGISTROVANO GAZDINSTVO I NE MORATE
DA BUDETE U STALNOM RADNOM ODNOSU!
Agroinvest Fond je deo World Vision i Vision Fund grupacije i prisutan je na teritoriji
Srbije još od 2001. godine. U ovom trenutku blizu 13 000 porodica širom Srbije koristi
kredite putem našeg posredovanja.
NOVOSTI I DEŠAVANJA
NAŠE ORGANIZACIONE VREDNOSTI
Timski rad - kroz koji ostvarujemo naše jasno definisane
zajedničke ciljeve kroz uzajamnu podršku, razumevanje i zajednički
pristupamo rešavanju problema.
Integritet - usaglašenost između reči i dela, verovanja i stavova,
ponašanja i aktivnosti, vrednosti i prakse.
Posvećenost - u ispunjavanju organizacione vizije, jer posvećenost
prikazuje najbolje u nama kao i u ljudima oko nas.
Poštovanje - tretiramo sve ljude jednako i sa poštovanjem.
Poverenje - u sisteme, jer znamo da su za uspeh i prave vrednosti
zaslužni čvrsti sistemi. Mi imamo poverenje u sisteme i procedure, a
ne u individualne, lične kvalitete.
Sve filijale u Srbiji sarađuju sa Societe Generale bankom i nastavile su
saradnju sa PBB bankom
Od septembra 2012, sve filijale Agroinvesta sarađuju i sa Societe Generale i sa PBB
bankom. Obezbeđujemo preporuke za kredite i kod jedne i kod druge partnerske
banke - dostupno i brzo, u skladu sa našom misijom.
Agroinvest učestvovao na
manifestaciji Dani šljive - uvek smo
tamo gde su i naši klijenti
Da bismo bili u direktnoj komunikaciji sa
klijentima i u skladu sa našim načinom rada,
uvek dostupni na terenu, održali smo štand
na manifestaciji Dani šljive u selu Blace,
krajem avgusta. U cilju stalne direktne
komunikacije sa klijentima i u skladu
sa našom vizijom - „Za dobar život na
selu!”, Agroinvest i u buduće planira
prisustvo na sličnim manifestacijama
po Srbiji, u regionima na kojima poslujemo.
Otvorena filijala Agroinvesta u
Loznici i u Raškoj
U skladu sa dinamičnim promenama i
potrebama klijenata, Agroinvest radi a
širenju mreže poslo-vnica, pa je u julu
ove godina otvorena filijala u Loznici,
na pristupačnoj adresi, u samom centru
grada - Bolnička 1/1 Loznica, telefon 015
872 041, a krajem oktobra smo otvorili
novu filijalu i u Raškoj na adresi Dr.
Jovanovića 8, telefon 036 736 302.
Ovu filijalu, koja posluje u okviru
regionalnog centra Valjevo-Loznica, čini tim od petoro zaposlenih - tri kreditna
službenika, jedan administrator i regionalni menadžer. Kancelarija pokriva
podrinjski region - opštine Loznica, Mali Zvornik, Krupanj i Bogatić.
BILTEN
AGROINVESTOVA PORODICA
O ČLANU
AGROINVESTOVE
PORODICE,
našem klijentu, BORKU
ŠARVANU, selo Zlakusa,
region Užice
Da je tačno da „Gde ima
volje, ima i načina” u praksi
pokazuje naš klijent Borko
Šavran, mladi preduzetnik
koji živi i radi u selu Zlakusa,
nadomak Užica. Borko je mladi preduzetnik koji se bavi jednim veoma
lepim „zanatom koji odumire”, proizvodnjom grnčarije.
Davno je počeo da se bavi ovim poslom, prvo radeći kod majstora, Borivoja Nikitovića,
a zatim je odlučio da se osamostali i da otvori svoju radionicu. Kada je počinjao
samostalni posao, Borko u junu 2010. godine preko Agroinvesta uzeo svoj prvi kredit.
Posle skromnog početka i uz mnogo entuzijazma, truga i rada, počeo je da širi svoju
delatnost i uzeo još jedan kredit preko
naše kompanije. Sada je njegov mali biznis
celokupan - poseduje peć za pečenje gline
za finalnu obradu svojih proizvoda koje
plasira turistima, prodajom na veliko i na
malo, preko prekupaca i na vašarima.
Kao osnivač Udruženja lončara Zlakuse,
Borko veruje da će ovaj zanat, koji je
istovremeno i narodna umetnost, spasiti
od „izumiranja” i da će ga u poslu naslediti
sin Nemanja i ćerka Dunja.
O ČLANU
AGROINVESTOVE
PORODICE, našem
kreditnom savetniku,
GORANU SIMIĆU,
kancelarija Leskovac
Uz životni moto „Gde ima
volje, ima i načina“, Goran
Simić, kreditni savetnik u
Agroinvestovoj kancelariji
u Leskovcu, svoj posao ne
smatra samo „izvorom redovnih primanja“, već u njemu vidi i način da
utiče na promene u društvu - na promene onoga šta mu i samome smeta
i šta je odavno uvideo - da se obezbedi ekonomski napredak nerazvijenih,
ruralnih područja u Srbiji.
Simić je oženjen i otac dvoje dece, a svoju skladnu porodicu smatra svojim najvećim
životnim uspehom. Počeo je da radi u Agroinvestu 2007. godine a i do tada je radio u
firmama čije su delatnosti bile povezane sa poljoprivredom i razvojem sela.
Još od svoje rane mladosti, spoznao je značaj poljprivrede, te je pri izboru obrazovanja
odabrao baš ovu oblast. Svestan da bez poljprivrednih delatnosti nema ni osnovnih
namirnica koje su neophodne za život svakoga od nas, a kako i sam potiče iz ruralne
oblasti, odavno je uvideo da u seoskim predelima ima veoma malo mogućnosti za
zaposlenje, da mladi „beže“ od poljoprivrede i da tradicionalni zanati „odumiru“.
Rad u Agroinvestu mu daje mogućnost da pruži svoj mali doprinos očuvanju seoskog
ambijenta - razvoju poljoprivrede, očuvanju života na selu i napretku nerazvijenih
krajeva. Naglašava da bez podrške tima Agroinvesta, ne bi imao mogućnost da radi,
da se usavršava u poslu i da napreduje u znanju.
Goran duboko veruje da će svoju veru u očuvanje sela preneti i na svoju decu, sina
Uroša i ćerku Zoranu.
PREDSTAVLJAMO VAM FILIJALU
KRAGUJEVAC
U skladu sa tradicijom grada Kragujevca, u kojem je otvorena prva gimnazija, prvi
sud, u kojem su osnovane prve novine, tim kancelarije u Kragujevcu pruža prvoklasnu
uslugu svojim klijentima. Agroinvestova kancelarija u Kragujevcu posluje i pomaže
svoje klijente već više od 5 godina. Kancelarija sledi misiju kompanije Agroinvest i
uspešno pomaže ljudima koji žive na selu da otpočnu svoje male biznise.
Naši kreditni službenici, Ana Obradović, Danijel Miković, Danica Čalić i Ivan Jovanović,
su stalno sa klijentima, na terenu u seoskim predelima. Obilaze domaćinstva, pojašnjavaju
procedure, izlaze u sustret zahtevima klijenata i to na najbolji mogući način, proaktivno podržavaju
njihove poslovne planove, sve to „na licu mesta”. I ne samo kreditni savetnici, već i administrator,
Boban Mrmošanin, kao i koordinator za Kragujevac, Ivan Sekulić, sve podređuju klijentima,
uvek ih stavljajući na prvo mesto. Kod nas, kada klijentu damo preporuku za kredit i banka ga
odobri, nije sve završeno. Gradimo partnerske odnose koji traju godinama. Ostajemo u stalnom
kontaktu, pratimo kako napreduje posao našeg klijenta i savetujemo ih. Mi znamo imena i
prezimena naših klijenata, kao i njihove životne i poslovne planove jer je naš posao da
obezbedimo bolji život na selu!
PROIZVODI - JEDNOSTAVNO I BRZO, SAMO NAS POZOVITE!
Agroinvest daje preporuku za sledeći kredit:
Start krediti
Korisnici kredita: klijenti iz ruralnih područja sa niskim prihodima koji
počinju porodičan posao na selu, a čije domaćinstvo poseduje kapacitet
otplate i klijenti niskih prihoda koji imaju ideju za posao u ruralnom području.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE START KREDITA
Namena sredstava:
Sredstva namenjena za pokretanje
poslovne aktivnosti, koja može
obezbediti dodatni prihod domaćinstvu,
poljoprivredne delatnosti, manji,
privatni biznisi
Valuta isplate i otplate kredita:
RSD - dinari
Minimalni iznos:
50.000,00 RSD
Maksimalni iznos:
200.000,00 RSD
Period otplate:
od 3 do 24 meseci
Instrumenti obezbeđenja:
Administrativna zabrana, žirant, lična
menica , zalog na poljoprivrednu mašinu
BILTEN
SOCIJALNI PROGRAM I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
Socijalni program i društveno odgovorno poslovanje su sastavni deo naše misije. Od našeg samog početka, naše aktivnosti smo usmeravali u
pravcu dugotrajnih pozitivnih efekata u zajednicama u kojima poslujemo. Mi smo posvećeni poslovnoj etici koja doprinosi ekonomskom prosperitetu i
poboljšanju života naših klijenata, zaposlenih i članova njihovih porodica, lokalne zajednice i društva u celini.
AGROINVEST FONDACIJA
Agroinvest Fondacija Srbija osnovana je 2011. godine. Rad Agroinvest Fondacije posvećen je
dobrobiti dece Srbije, posebno ranjivih grupa. Izloženost ratnim dejstvima, nasilju, nemaštini i padu
sistema vrednosti jesu izrazito nepovoljni faktori u životu porodice i dece. Zbog toga je u post-konfliktnom,
tranzicionom periodu neophodna dodatna sistemska briga i razvijene održive usluge socijalne zaštite za svu
decu čije je odrastanje puno velikih izazova.
Tokom proteklih meseci AgroInvest Fondacija radi na sprovođenju projekta „Angažovanje sa Vladom na
reformi socijalne zaštite za decu“. Kako je u Srbiji u toku reforma socijalne zaštite, naš cilj je da podržimo
promene koje se dešavaju u sferi dečije zaštite - razvoj usluga u neposrednom okruženju dece kojima su
potrebne.
Kroz projekat se u periodu mart - septembar 2012. finansiraju usluge socijalne zaštite za decu sa smetanjama
u razvoju iz okoline Kraljeva. Timovi specijalnih pedagoga i pravnika su pružili informativno savetodavnu
podršku za 67 porodica sa 73 deteta, informisale ih o njihovim pravima u sistemu socijalne zaštite i obrazovanja i pružile pomoć deci.
Od oktobra meseca, osnovne aktivnosti Fondacije su monitoring i istraživanje lokalnih usluga za decu u partnerstvu sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, kao i saradnja
sa nacionalnom mrežom organizacija za decu na zagovaranju za nastavak reformi i unapređenje stanja u dečijoj socijalnoj zaštiti.
SARADNJA
AGROINVESTA I
SVRATIŠTA,
CENTRA ZA
INTEGRACIJU ROMSKE
DECE U SRBIJI
Romi su najbrojnija nacionalna
manjina u Srbiji. Često su na meti
diskiriminacije i prevashodno se
doživljavaju kao neprilagođen i
necivi-lizovan narod koji mahom
živi od krađe i socijalne pomoći.
Oni naše krajeve naseljavaju još
od 14. veka, ali ni danas nisu
integrisani u srpsko društvo. Teška sudbina i patnja Roma, a prevashodno romske dece
nas nije ostavila ravnodušnima. Velike promene uvek bivaju posledica sitnih i malih
koraka napravljenih u pravom smeru.
AGROINVEST SRBIJA POMAŽE SIGURNIM KUĆAMA ZA ŽENE
I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA
Statistički podaci ukazuju da su u Srbiji svako šesto dete i svaka treća žena žrtve
nasilja u porodici. U proteklih par godina, četiri sigurne kuće u Beogradu pružile su
utočište za 2500 žena. Štićenice sigurnih kuća imaju između 17 i 85 godina i dolaze iz
različitih delova Srbije. Neretko su trudne i sa sobom dovode i maloletnu decu, koja
su takođe žrtve porodičnog nasilja.
Prepoznajući problem ugroženih i nezaštićenih, u aprilu ove godine je počela saradnja
Agoroinvesta i sigurnih kuća u kojima borave žene i deca, žrtve porodičnog nasilja.
Zaposleni u Agroinvestu kontinuirano sakupljaju stvari koje štićenicama Sigurnih kuća
i njihovoj deci obezbeđuju udobniji boravak.
U martu ove godine, Agroinvest je odpočeo saradnju sa humanitarnom organizacijom
CIM (Centar za integraciju mladih). Saradnja je kontinuirana i nastavićemo je i ubuduće.
Svi zaposleni u Agroinvestu učestvuju u ovoj aktivnosti, sakupljajući potrebnu pomoć za
romsku decu koja borave u CIM-ovim dnevnim centrima, Svratištima.
ORGANSKA PROIZVODNJA - ŠANSA ZA SIGURNU BUDUĆNOST
Sela su važno resursno i tržišno područje naše zemlje.
Obuhvataju 70-80 odsto teritorije Srbije i zato je
veoma važno da se u njima poboljšaju uslovi života i
rada.
Prema zvaničnim podacima, poljoprivredna područja Srbije sa svim
svojim uslovima imaju nesumljivo mnogo prednosti za povećanje
broja hektara organske biljne proizvodnje tj. ukupne proizvodnje
hrane.
Danas se ističe da je budućnost našeg agrarnog izvoza baš u
proizvodnji organske hrane. Ona se do nedavno u Srbiji gajila samo
na 0,3 odsto površine tj. na manje od 2000 hektara a mogućnosti i
cilj su da to bude na 600.000 hektara. Ono što je sigurno: od uzgoja
organske hrane se pristojno živi.
Od organske proizvodnje svi bi imali koristi. Naša organska hrana
može da se izveze u zemlje EU gde je već uočeno da su ljudi, koji
redovno koriste organske proizvode, zdravi. Organska proizvodnja
u suštini ima cilj da se uz kvalitetnu proizvodnju očuva životna
sredina, što je još jedan važan aspekt. Uspešni privredni razvoj,
očuvana priroda i zdraviji ljudi.
U narednim brojevima ćemo vas bliže upoznati o načinima uzgoja
organske hrane. Kokretnim savetima ćemo vas uputiti u jednostavnu
delatnost koja će vam omogućiti bolju budućnost.
ZA DOBAR ŽIVOT NA SELU I NAPREDAK NA DELU!
OGLASNI PROSTOR ZA KLIJENTE
Dragi klijenti,
kako bismo vam pomogli pri oglašavanju i proširenju vašeg posla, u svakom biltenu ćemo imati deo za promociju vaših
proizvoda i usluga, u vidu oglasa. Ukoliko želite da se vaš oglas nađe u sledećem broju, kontaktirajte vašeg kreditnog
savetnika! Vaš Agroinvest
PROIZVODNJA KROMPIRA I POVRĆA
Biljana Dilparić, selo Mojsinje bb, 32000 Čačak
Telefoni: 032/809-241 i 062/230-798
Biljana Dilparić iz sela Mojsinje kod Čačka se bavi plasteničkom proizvodnjom povrća,
uglavnom krompira, i povrtarstvom na otvorenom. Najviše uzgaja krompir, kupus i
paprika. Biljana je klijent Agroinvesta još od 2004. godine i koristi već peti kredit,
kako bi poboljšala svoj biznis u koji je uključena cela njena porodica. Cela porodica je
poštena, vredna i radna. Drugim rečima, saradnik kakav se samo poželeti može.
PROIZVODNJA LUBENICA, PARADAJZA,
KRASTAVCA I BORANIJE
Slaviša Cvetković, 18410 Mekiš
Telefoni: 018/814 788 i 065/692 2171
Slaviša Cvetković iz Mekiša isključivo živi od poljoprivrede. Uglavnom se bavi
proizvodnjom lubenica i povrća i jedan je od većih proizvođača lubenica u ovom kraju.
Pored bostana koji uzgaja na 4 ha površine, Slaviša uzgaja i paradajz, krastavac i boraniju.
Prodaju vrši na veliko. Svoj prvi kredit kod Agroinvesta, naš klijent je uzeo 2007 i od tada
još četiri kredita, sve za razvoj privatnog biznisa i bolji život za svoju porodicu. Njegov
pozitivan stav, radne navike i želja za kontinuiranim napredovanjem ga čine savršenim
klijentom i saradnikom.
OVDE MOŽE BITI PROSTOR ZA VAŠU REKLAMU
KONTAKTIRAJTE VAŠEG KREDITNOG SLUŽBENIKA!
KORISNE, OPŠTE INFORMACIJE - U OVOM BROJU,VAŽNI TELEFONI U SRBIJI
Policija
192
Tačno vreme 95
Meteorološki podaci 9823
Vatrogasci 193
Predaja telegrama telefonom 96
Prijava kvara na fiksnom telefonu 977
Hitna pomć 194
Obaveštenja o telefonskim brojevima korisnika 988 Servis za informacije o verskim praznicima 9822
Služba za obaveštavanje i uzbunjivanje 1985
Razna obaveštenja 9812
AMSS pomoć na putu 1987
Info centar za fiksnu telefoniju 9813
ALEKSINAC, 7. juli bb, tel/fax: 018/ 807 565 • VALJEVO, Vojvode Mišića 59, tel/fax: 014/ 229 298 • ZAJEČAR, Njegoševa 4, tel/fax: 019/ 428 842 • KRALJEVO, Vojvode Stepe
74, tel: 036/ 393 733, fax: 036/ 393 801 • UŽICE, Slanuška 11, tel: 031/ 500 136, fax: 031/ 516 655 • JAGODINA, Teslina 6, tel: 035/ 8853 270, fax: 035/ 8853 267 • PRIJEPOLJE,
Branka Radičevića 10, tel: 033/ 715 700, fax: 033/ 710 136 • VRANJE, Cara Dušana 40, tel: 017/ 405 058, fax: 017/ 420 455 • ČAČAK, Kneza Miloša 41, tel: 032/ 344 008, fax: 032/
344 108 • KRUŠEVAC, Kosančićeva 19, tel: 037/ 427 566, fax: 037/ 445 310 • PIROT, Srpskih vladara 227, tel: 010/ 320 972, fax: 010/ 313 019 • NOVI PAZAR, Veljka Vlahovića
22, tel: 020/ 386 285, fax: 020/ 386 286 • PROKUPLJE, Hajduk Veljkova 25, tel/fax: 027/ 326 407 • KRAGUJEVAC, Dr. Ilije Kolovića 29, tel/fax: 034/ 305 646 • LESKOVAC,
Stojana Ljubića 17 (Aneks južnog bloka) Lokal 17, tel/fax: 016/ 214 815 • LOZNICA, Bolnička 1/1, tel: 015/ 872 041 • RAŠKA, Dr. Jovanovića 8, tel: 036/ 736 302 • BEOGRAD,
Pazinska 16, tel: 011/ 397 2828, fax: 011/ 397 0781
Download

file