MANT
Montenegrin Association for New Technologies
Crnogorska Asocijacija za Nove Tehnologije
 Montenegro, 81000 Podgorica, Meše Selimovića, 12  http://mant.me 

MANT Bilten 2012
Podgorica, Decembar 2012
Predgovor
MANT je mlada organizacija, nastala kao rezultat želje studenata, sada već inžinjera, i
njihovih profesora da se nešto učine na popularizaciji i, mogu reći, povratku nauke i
tehnologije na ove prostore. Jednostavno, htjeli smo da napravimo Organizaciju ili tačnije
Asocijaciju čiji su ciljevi:

Podrška razvoju i uvodjenu novih tehnologija u Crnoj Gori.

Podrška razvoju inženjerstva u Crnoj Gori.

Podrška razvoju nauke.

Popularizacija transfera novih tehnologija u svim oblastima.

Zaštita intelektualne svojine i autorskih prava u svim oblicima.

Unapredjenje medjunarone naučno-tehnološke saradnje.

Briga o inženjerstvu i promocija njegovog značaja.

Razvoj tehnološkog i naučno-istraživačkog potencijala.

Briga o tehnološkom i naučno-istraživackom podmlatku.

Edukacija iz oblasti novih tehnologija i inženjerstva.

Realizacija projekata tehnološkog, promotivnog, edukativnog i naučnog tipa.

Promocija principa održivog razvoja.

Učešće u razvoju zakonskih, tehničkih propisa i normativa u oblasti novih
tehnologija.

Otvorenost za saradnju sa svim institucijama u Republici o svim pitanjima vezanih
za ekonomski razvoj.

Doprinošenje opštem dobru i napretku države i društva;

Afirmacija univerzalnih civilizacijskih vrijednosti.
MANT svoje djelatnosti ostvaruje kroz :
 Promovisanje vrijednosti i značaja, kao i ukazivanja na probleme korišćenja novih
tehnologija.
 Realizaciju naučno-tehnoloških i istrazivackih projekata po konkursima domaćih i
stranih institucija, udruženja i fondacija.
 Izdavanje naučnih i stručnih publikacija i ostalog štampanog i elektronskog
materijala iz oblasti djelatnosti.
 Ostvarivanje saradnje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim
organizacijama, iz javnog, privrednog i neprofitnog/NVO sektora u Crnoj Gori i
inostranstvu koje se bave srodnim djelatnostima.
 Povezivanje državnog, privrednog i NVO sektora kao i građana radi bolje
međusobne saradnje.
 Organizovanje treninga i stručnih seminara za sticanje vještina i znanja iz oblasti
novih tehnologija.
 Organizoavnje naučno-tehničkih skupova i seminara sa ciljem promocije i
posticanja razvoja novih tehnologija.
 Pružanje stručne podrške iz svoje djelatnosti nevladinim organizacijama, državnim
organima i institucijama kao i privrednim i fizičkim subjektima,
 Pružanje usluge monitoringa i evaluacije projekata,
 Pružanje usluga raspodjele i upravljanja sredstavima za dodjelu grantova
nevladinim organizacijama i pojedincima.
 Publikovanje biltena aktivnosti;
 Stipendiranje i podrška članovima i tehnološkom podmlatku Republike.
 Svakodnevno informisanje putem Interneta.
 Javnost rada.
 Vršenje drugih intelektualnih usluga radi ostvarivanja zacrtanih ciljeva.
 Ostale svakodnevne aktvnosti u okviru svojih djelatnosti.
Svesni obima zacrtanih ciljeva, tokom prethodne godine bili smo fokusirani na
organizovanju naučnih i tehničkih skupova, popularizaciji nauke i novih tehnologija,
izdavačkoj djelatnosti, pokretanju internih projekata i uspostavljanju saradnje sa domaćim i
stranim partnerima. Naročito nam čini čast što smo bili posvećeni mladim generacijama.
Mišljenja sam da smo za nepunu godinu dana ostvarili značajne rezultate od kojih su
najvažniji navedeni u ovom Biltenu. O tome će najbolju ocjenu dati oni zbog kojih je MANT
osnovan.
Nadam da će nam 2013. biti još uspješnija.
Podgorica, 08.12.2012.
Predsjednik MANTa
Prof. dr Radovan Stojanović
I. Aktivnosti u 2012.
Tokom 2012. god. aktivnosti MANTa se mogu sumirati u sledećem:
1. Organizacija konferencije MECO 2012, “Mediterranean International Conference on
Embedded Computing”, Bar, 19. do 21. juna 2012. godine. www.meco2012.com .
MECO-2012 je bio centralni MANTov dogadjaj ove godine. To je prvi naučni skup ikada održan
u Crnoj Gori koji je podržan od strane IEEE, www.ieee.org najpoznatije svetske naučnotehnološke asocijacije iz oblasti elektrotehnike, elektronike, telekomunikacija i informacionih
tehnologija. Takodje, MECO-2012 je bio podržan od strane Euromicro, najstarije EU asocijacija
iz oblasti Informacionih tehnologija, Mikroelektronike i Telekomunikacija. Svi radovi
publikovani u MECO-2012 zborniku su indeksirani u IEEE Explore. Učestovalo je preko 150
naučnih radnika iz preko 30tak zemalja širom svijeta. Pored izlaganja naučnih radova,
organizovano je 5 seminara i 5 predavanja po pozivu.
2. Organizacija seminara “SoC Design Methodology and Tools”, Bar, 19.-21.06.2012.,
Predavači su bili profesori i saradnici sa NTUU, Nacionalnog Tehničkog Univerzieteta
Ukraine, Laboratorija za projektovanje digitalnih kola. Učestovalo je ok 20tak polaznika, u
prvom redu studenata sa crnogorskih univerziteta.
3. Organizacija seminara “DSP design in educational and research process”, Bar, 19.21.06.2012., Predavači su bili profesori i saradnici sa NTUU, Nacionalnog Tehničkog
Univerzieteta Ukraine, Laboratorija za projektovanje digitalnih kola. Učestovalo je ok 20tak
polaznika, u prvom redu studenata sa crnogorskih univerziteta.
4. Organizacija Seminara “Fundamentals of GEO and GEOSS” (Uvod u GEO i GEOSS) u
sklopu diseminacije projekta BalkanGEONET, Bar, 19.-21.06.2012. Učestovalo je oko 22
participanta
iz
akademskih
i
drugih
institucija
iz
http://balkangeo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=1?.
Predavači su bili iz CG i Italije.
CG.
5. Organizacija Seminara, “COTS technology for entire embedded system development
process”, svetski poznate kompanije NATIONAL INSTRUMENTS, Bar, 19.-21.06.2012.
6. Organizacija Seminara, “Rapid model deployment - deploy your existing Matlab and Simulink
algorithms to real hardware”, svetski poznate kompanije NATIONAL INSTRUMENTS,
Bar, 19.-21.06.2012.
7.
Publikovanje monografije, “Advances and Challenges in Embedded Computing Vol. 1”,
MANT & IEEE, ISBN 978-1-4673-2366-6, štampana verzija.
8.
Publikovanja CDa, Zbornik radova, „Proceedings of MECO 2012“.
9. Pokretanje internog projekta, “Nauka i tehnologija u Crnoj Gori iz ugla dostupnih
bibliometrijskih podataka“, čiji će koordinator biti Prof. dr Igor Djurović, akademik.
Rezultat ovog projekta će biti Monografija na datu temu i okrugli sto.
10.Učešće na II Sajmu pronalazača, 7.04.2012, Tim koji su sačinjavali Jovan Kovačević,
Vladimir Popović i Marko Dragović, predstavio se izumom pod nazivom "Detektor srčanog
pulsa". Pronalazak je, od strane renomiranog žirija, nagrađen kao najoriginalniji.
11.Učešće na Festivalu nauke., www.festivalnauke.me , sa originalnom postavkom, Dr Dmitry
Tarasov, Marko Dragović i Vladimir Popović, 28.09.2012. god.
12. Organizacija seminara “Montenegrin LED Lighting – Energy Efficiency Technology
Seminar”, 05.10.2012. Učestovalo je preko 50 učesnika iz zemlje i inostranstva.
13. Partner u organizaciji konferencije, Fifth International Conference on Acoustooptical and
Radar Methods for Information Measurements and Processing (ARMIMP-2012),
September 2012, Suzdal, Russia.
14. Dizajniranje i održavanje web sajtova: www.mant.me , www.meco2012.com i
www.embeddedcomputing.me
15. Napomena: Više informacija se može naći na www.mant.me
II Partneri
Tokom 2012. Godine MANT je imao veoma uspješnu saradnju sa velikim brojem pojedinaca i
institucija u zemlji i inostranstvu. Izdvajamo:
1. Ministarstvo nauke Crne Gore
2. Univerzitet Crne Gore
3. IEEE
4. Euromicro
5. National Instruments
6. Moscow Power Engineering Institute, MEI
7. Epromag Consultancy, London
8. H.A.R.S. - Regional Science Inquiry Journal
9. Čikom- Informatički inženjering
10. 10 Plantaže A.D.
11. Business Center Bar
12. Российское НТОРЭС им. А.С. Попова, Москва
13. Watt D.O.O.
14. DR Electronics, GREECE
III Umjesto zaključka
MANT je u 2012. godini narastao i po broju članova. Ovom prilikom želim
posebno da se zahvalim osnivačima koji su podnijeli glavni teret 2012.
Dr. Dmitry Tarasov
Marko Dragović Jovan Kovačević
Vladimir Popović
IV. Najava 2013. dogadjaja
MANT će i u 2013. godini biti veoma aktivan. Naš centralni dogadjaj biće MECO
2013 sa pridruženim dogadjajima. To će biti dvije
naučne nedelje MANTa.
Takodje, bićemo aktivni i u inovacijama, medjunarodnoj saradnji, a akcenat će biti
na uključenju MANTa u medjunarodne projekte.
MECO'2013
The 2nd Mediterranean Conference on
Embedded Computing
MECO 2013 is a continuation of very successful MECO-2012 event. It is
an International Scientific Forum aimed to present and discuss the
leading achievements in the modeling, analysis, design, validation and
application of embedded computing systems.
June 16-20, Hotel "Slovenska Plaza", Budva, Montenegro
Download MECO'2013 Call For Papers in PDF
SS on ECyPS'2013
2013 Summer School on Embedded and
Cyber-Physical Systems
Co-organized by EUROMICRO, IEEE, Eindhoven University of
Technology, University of Montenegro and MANT.
June 09-15, Hotel "Slovenska Plaza", Budva, Montenegro
Download SSonECyPS'2013 Call For Participation
in PDF
ECyPS'2013
EUROMICRO / IEEE Workshop on Embedded
and Cyber-Physical Systems
June 15, Hotel "Slovenska Plaza", Budva, Montenegro
Download ECyPS'2013 Call For Papers in PDF
Download

MANT Bulletin 2012 - Montenegrin Association for New