Baza obrtnika/fizičkih lica registriranih na području općine Žepče
RB
Naziv poslovnog
subjekta
1 BALANTINES
Vrsta poslovnog
subjekta
buffet
Vlasnik
Sektor djelatnosti
Proizvod/usluga
KONTAKT
Zoran Karimović
ugostiteljstvo
Novi Šeher
2 ONIKS
butik
Nermina Malićbegović trgovina
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
3 SWISS
butik
Senada Karajbić
trgovina
Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
Ulica Prva bb
4 VESNA
butik
Marina Ramljak
trgovina
5 X- LIFE 1
butik
Vesna Jukić
trgovina
6 BOLERO
caffe bar
Igor Kontić
ugostiteljstvo
Trgovina na malo odjećom u Ulica Prva bb
specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo odjećom u Stjepana Radića bb
specijaliziranim prodavnicama
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Bistrica bb
7 ELEGANCE
caffe bar
Predrag Popović
ugostiteljstvo
8 ENIGMA
caffe bar
Ankica Jozinović
ugostiteljstvo
9 GRADSKA KAVANA
caffe bar
Drago Perić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića GSM: 0038763 565 252, Ulica Prva
b.b. 72230 Ţepĉe
10 IMAS
caffe bar
Derviš Avdić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Donja Golubinja
11 KIKI
caffe bar
Anita Marinĉić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Ulica Prva bb
12 MACCAO
caffe bar
Adis Šaĉić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića GSM: 0038763 646 057, Zagrebaĉka b.b. 72230 Ţepĉe
13 MAĆIJA
caffe bar
Drago Matijević
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića
14 MERI
caffe bar
Mirjana Balukĉić
ugostiteljstvo
15 MRKI
caffe bar
Vjeko Zrno
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića TEL: 0038732 881 987 Anke Topić 20. 72230 Ţepĉe
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Radovlje bb
Stjepana Tomaševića bb
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića GSM: 0038762 454 350, Ulica Prva
b.b.
72230 Ţepĉe
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Brankovići bb, 72230 Ţepĉe
16 MUNJA
17 PEPINO
caffe bar
Vjekoslav Adţić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Zelena Pijaca , Ţepĉe
caffe bar
Hasan Grabus
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Ţeljezno Polje bb
18 PIRAMIDA
caffe bar
Ivo Zovko
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Ulica Prva b.b. 72 230 Ţepĉe, GSM: 0038763 896 375
19 PLAY OFF
caffe bar
Dalibor Sinanović
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Goliješnica bb
20 RAVNE
21 SCORPIO
caffe bar
Sead Grabus
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Ţeljezno Polje bb
caffe bar
Fahira Mehić
ugostiteljstvo
22 SUVENIRI
caffe bar
Alma Muftić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića GSM: 0038761 243 428, Ulica Prva
b.b.
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića 72230 Ţepĉe
Abdulvehab Ilhamije bb
23 TREND
caffe bar
Agan Efendić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Ţeljezno Polje bb
24 VALENTINO
caffe bar
Boris Ivešić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića 063 384 898, Ulica Prva b.b.
72230 Ţepĉe
25 CLASSIC
caffe bar
Denis Beĉić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Begov Han GSM: 0038761 166 916
26 CODE
caffe bar
Ţeljko Širić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića
27 CONTRAST
caffe bar
Zdravko Samardţija
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Donja Ozimica bb, GSM: 0038763
029 979
28 DENARO
caffe bar
Ivan Spajić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Ulica Prva bb
29 1001 NOĆ
30 AIDA
caffe bar
Marko Kaselj
ugostiteljstvo
Kafane - 55.403 caffe bar
Sead Šišić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Begov Han bb
31 ARMANI
caffe bar
Elza Milardić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Ulica Stjepana Tomaševića bb
32 BAMBI
33 DINO
caffe bar
Mensur Jašić
trgovina
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Zelena Pijaca , Ţepĉe
caffe slastiĉarna
Dijana Šehić
ugostiteljstvo
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
GSM: 0038764 413 8892, Stjepana
Tomaševića b.b.
72230 Ţepĉe
34 TOMATO
catering
Ruţica Marjanović
ugostiteljstvo
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
GSM: 0038763 467 815, Ulica Prva
b.b.
72230 Ţepĉe
Ulica Prva bb, 72230 Ţepĉe
35 ANABELLA
cvjećarna i salon vjenĉanica
Marina Miliĉević
trgovina
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem u
specijaliziranim prodavnicama
Goliješnica bb, 72230 Ţepĉe
36 ERICA
cvjećarna
Vikica Zovko
trgovina
Bukovik bb, Ţepĉe
37 CVJEĆARA
cvjećarna
Tanja Abramušić
trgovina
38 LOTOS
cvjećarna i salon vjenĉanica
Anita Tomić
trgovina
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem u
specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem u
specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem u
specijaliziranim prodavnicama
39 A & E
frizerski salon
Aida Karahasanović
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Anke Topić bb, 72230 Ţepĉe
40 AIDA
frizerski salon
Aida Delić
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
41 GLORIA
frizerski salon
Slavica Zovko
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
GSM: 00387062 177 667 ,
[email protected], Sarajevska
b.b.
72230 Ţepĉe
GSM:
0038763 333 509, Stjepana
Tomaševića b.b.
72230 Ţepĉe
42 HAIRSTYLING &
COSMETIC
frizerski salon
Selvedina Ĉamo
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Ozimica bb
43 HN
frizerski salon
Adnan Malićbegović
frizersko-kozmetiĉke usluge
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Stjepana Tomaševića bb
44 JASNA
frizerski salon
Ruţica Pranjić
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Ulica Prva bb
45 JELA
frizerski salon
Jela Širić
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Ulica Prva bb
46 L - K,
frizerski salon
Katica Lonĉar
frizersko-kozmetiĉke usluge
frizersko-kozmetiĉke usluge
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Papratnica bb, 72230 Ţepĉe
47 LA BELLA
frizerski salon
Gabrijela Stipić
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Ulica Prva bb
48 MAGY
frizerski salon
Magdalena Lupić
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
PC Libertas, Ulica Prva bb, GSM:
0038763 456 557
49 MARICA
frizerski salon
Marica Markanović
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Donji Lug bb
50 MK
frizerski salon
Mara Ramljak
frizersko-kozmetiĉke usluge
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
032 880 688
Zelena Pijaca , Ţepĉe
Anke Topić bb, 72230 Ţepĉe
51 MUŠKI FRIZERSKI SALON ELMO
frizerski salon
Elmedin Malićbegović frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
GSM: 0038761 736 784, Ulica Prva
b.b. 72230 Ţepĉe
52 SILVIJA
frizerski salon
Silvija Udoviĉić
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Stjepana Tomaševića bb
53 STEFANEL
frizerski salon
Josipa Vidović
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Stjepana Tomaševića bb
54 TANJA
frizerski salon
Ljubica Tirić
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Stjepana Tomaševića bb
55 CECA
Svjetlana Dropuljić
frizersko-kozmetiĉke usluge
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Stjepana Radića bb
56 AMY
frizerski salon za
muškarce
frizersko kozmetiĉki salon
Frizerske i kozmetiĉke usluge
GSM: 00387 61 366 829
57 BEAUTY
frizersko kozmetiĉki salon
Mladenka Smajlović
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
GSM: 0038763 943 706, Ulica Prva
b.b. PSC LIBERTAS, 72230 Ţepĉe
58 ART
frizersko kozmetiĉki studio
Bojana Kriţanović
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
GSM: 00387063 358 212, ADRESA:
Stjepana Tomaševića b.b.72230 Ţepĉe
59 FRANCISKA
frizerskokozmetiĉki salon
Danijel Jukić
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Stjepana Tomaševića bb
60 ILDA
frizerskokozmetiĉki salon
Ilda Mušinović
frizersko-kozmetiĉke usluge
Frizerske i kozmetiĉke usluge
Trzna bb
61 KNAUF
62 MARUŠIĆ-KOLOR
graĊevinski obrt
Anto Sinanović
graĊevinska industrija
Fasadni i štukaturski radovi
Ozimica bb
graĊevinski obrt
Vahidin Marušić
graĊevinska industrija
Fasadni i štukaturski radovi
63 PEŠA
graĊevinski obrt
Pero Jukić
graĊevinska industrija
Rušenje objekata i zemljani radovi
64 GRANIT
klesarska radnja
Anto Sinanović
ostale usluţne djelatnosti Rezanje, oblikovanje i obrada
kamena
Ozimica bb
65 KLESARSTVO TADIĆ
klesarska radnja
Ivica Tadić
ostale usluţne djelatnosti Rezanje, oblikovanje i obrada
kamena
GSM: 0038763 384 891, Radovlje b.b.
722320 Ţepĉe
66 BET-CLUB
knjigovodstveni
servis
Violeta Šupuković
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
Amela Šehić
Ljubna GSM: 0038761 762 463
Raĉunovodstvene i knjigovodstvene Sarajevska 22, Ţepĉe
usluge
67 JC BIT
knjigovodstveni
servis
Jozo Ćurić
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
Raĉunovodstvene i knjigovodstvene Ljubna bb
usluge
68 KNJIGOVODSTVENI
SERVIS
knjigovodstveni
servis
Hilmija Kulašin
69 MAK
knjigovodstveni
servis
Šaćir Malićbgović
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
Raĉunovodstvene i knjigovodstvene Ţepĉe
usluge
70 MILICA
knjigovodstveni
servis
Milica Širić
71 OLIMPIK
knjigovodstveni
servis
Mira Jurić
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
Knjigovodstvene i raĉunovodstvene usluge
72 VIŠNJA knjigovodstveni
servis
Miro Lovrić
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
Raĉunovodstvene, knjigovodstvene i Ulica Prva bb
revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
73 GOGA
knjigovodstveni
servis
Gordana Jurić
74 VODOMONT
O.R. ZUR
Venes Huskić
75 ABECEDA
obrt
Vesna Jukić
76 ABLEZER
obrt
Elvir Tursić
konzalting usluge
Raĉunovodstvene i knjigovodstvene (financije, pravo,
usluge
projektiranje…)
ostale usluţne djelatnosti Usluge vodoinstalatera
GSM: 0038761 787 520, Begov Han
b.b.
72230 Ţepĉe
trgovina
Trgovina na malo novinama,
GSM:
00387063 408 039, Stjepana
papirnom robom i pisaćim priborom u Tomaševića b.b.
specijaliziranim prodavnicama
72230 Ţepĉe
ostale usluţne djelatnosti Autopraonica i automehaniĉar
Orahovica bb, 72230 Ţepĉe
77 AUTO ŠKOLA EMIKO
78 AUTOMEHANIĈAR MAGLIĆ
obrt
Mirsad Klanco
auto-škole
obrt
NEZIR MAGLIĆ
79 AUTOMEHANIĈARSKA RADNJA ĆORUŠA
obrt
Ilija Ćoruša
ostale usluţne djelatnosti Odrţavanje i popravak motornih vozila
ostale usluţne djelatnosti Odrţavanje i popravak motornih vozila
80 AUTOPRAONICA I
VULKANIZER
obrt
Ivica Perković
81 AUTOPRAONICA
PERKOVIĆ
PRELA obrt
Haris Preldţić
Raĉunovodstvene i knjigovodstvene GSM: 0038761 785 261
usluge
[email protected], Kulina
bana b.b.
72230 Ţepĉe
Knjigovodstvene, financijske i pravne TEL: 0038732 883 118, Stjepana
usluge
Tomaševića b.b.
72230 Ţepĉe
ostale usluţne djelatnosti Odrţavanje i popravak motornih vozila
ostale usluţne djelatnosti Odrţavanje i popravak motornih vozila
TEL: 0038732 880 082, Stjepana
Tomaševića b.b. 72230 Ţepĉe
GSM: 00387063 358 145
GSM: 00387061 763 411, Ulica Prva
b.b.
72230 Ţepĉe
82 AUTOPRAONICA SLON
obrt
Julijana Grubešić
ostale usluţne djelatnosti Odrţavanje i popravak motornih vozila
GSM:0038763 797 609, Ulica Prva
b.b. PC LIBERTAS, 72230 Ţepĉe
83 Autoprijevoznik
obrt
Dţevad Prasko
transport i
telekomunikacije
Prijevoz robe u cestovnom prometu
GSM: 00387061 500 117, Donja
Golubinja b.b.
72230 Ţepĉe
84 Autoprijevoznik
obrt
Drago Ćoruša
Prijevoz u cestovnom prometu 60.240 GSM: 00387063 799 220
85 AUTOPRIJEVOZNIK
HODŢIĆ
obrt
Husein Hodţić
86 AUTOPRIJEVOZNIK
HORIĆ
obrt
Nijaz Horić
87 AUTOPRIJEVOZNIK
KARAMAN
obrt
Akif Karaman
88 AUTOPRIJEVOZNIK
MEHIĆ
obrt
Sanel Mehić
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
89 AUTOSERVIS BRANO
obrt
Branimir Vuković
ostale usluţne djelatnosti Automehaniĉar
90 AUTOSERVIS E-MONT
obrt
Eminunid Efendić
ostale usluţne djelatnosti Automehaniĉar
91 AUTOSERVIS
KRIŢANAC
obrt
Mario Kriţanac ostale usluţne djelatnosti Automehaniĉar
OZIMICA bb
92 AUTOSERVIS K-TOM
obrt
Josip Kriţanac
ostale usluţne djelatnosti Automehaniĉar
Papratnica bb, 72230 Ţepĉe
93 AUTOSERVIS
MATIJEVIĆ
obrt
Zvonimir Matijević
ostale usluţne djelatnosti Automehaniĉar
94 AUTOSERVIS NAKO
obrt
Drago Nako
ostale usluţne djelatnosti Odrţavanje i popravak motornih vozila
Goliješnica bb, GSM: 00387063 352 010
95 AUTOSERVIS
SMAJLOVIĆ
obrt
Nevad Smajlović
ostale usluţne djelatnosti Automehaniĉarske i limarske usluge
96 BADO
obrt
Niko Kresić
poljoprivreda
poljoprivredno stoĉarsko gospodarstvo
GSM: 0038761 361 117,
ADRESA: Donja Golubinja b.b.,
72230 Ţepĉe
Lupoglav bb, 72230 Ţepĉe GSM: 00387063 381 571
97 BIO-BENI
obrt
Neţad Haćimić
prehrambena industrija
Prerada i konzerviranje voća
GSM: 0038761 700 166
98 BIZNIS SERVIS
obrt
Igor Šumić
proizvodnja uredskog
materijala
Izrada reklama,peĉata, vizit karti, promo materijala ...
99 CANA
obrt
Elharun Redţić
metalna industrija
Zanatska radnja
GSM: 0038763 338 070, Ulica Prva
b.b.
72230 Ţepĉe
Stjepana Radića bb, 72230 Ţepĉe
Prijevoz u cestovnom prometu 60.240
Ţeljezno Polje b.b.
Prijevoz u cestovnom prometu 60.240
Begov Han b.b.
Prijevoz u cestovnom prometu 60.240
Ţepĉe
Prijevoz u cestovnom prometu 60.240
Luke b.b.
LUPOGLAV
100 ĈAUŠEVIĆ obrt
Amir Ĉaušević
ostale usluţne djelatnosti Auto limarija
Opšenik bb, GSM: 0038761 061 785 333
101 ĆORUŠA
obrt
Ivica Ćorušić
graĊevinska industrija
Donje Ravne, TEL: 0038732 881 413
102 DERLIĆ, POMOĆNE obrt
VAHID DERLIĆ
ostale usluţne djelatnosti
Ţeljezno Polje bb
USLUGE U
ŠUMARSTVU
103 EKO PLAST
obrt
Liljana Šumić
Lupoglav bb
104 ELEKTRO OBRT ŠIME
obrt
Goran Šimić
ostale usluţne djelatnosti Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
ostale usluţne djelatnosti
105 ELEMENTARA LUPIĆ obrt
Marinko Lupić
graĊevinska industrija
Hrvatskih branitelja bb, Ţepĉe, GSM: 0038763 376 356
106 FAMAH
obrt
Faruk Prasko
ostale usluţne djelatnosti Usluge automehaniĉara
107 GOD, STOLARIJA
obrt
Muris Efendić
drvna industrija
108 OPTIKA GRGIĆ
obrt
Mijo Grgić
lijeĉniĉke usluge
109 GUMIK
obrt
Kenan Ĉaušević
ostale usluţne djelatnosti Servis pumpi
GSM: 0038761 795 867
110 HERBALINE
obrt
Ernad Hajrulahović
trgovina
Trgovina na malo medicinskim
preparatima i ortopedskim
pomagalima u specijaliziranim
prodavnicama
Ulica Prva bb
111 JUKIĆ
obrt
Ilija Jukić
drvna industrija
Proizvodnja graĊevinske stolarije 20.300
Donje Ravne bb, GSM: 0038763 376
333
112 LAMER
obrt
Sanja Muslić
graĊevinska industrija
Podne i zidne obloge, podovi,
laminati, parketi, ploĉice, moleraj
GSM: 038761 791 305, Ulica Prva
b.b. 72230 Ţepĉe
113 LOVAC
obrt
DALIJA MUJKIĆ
Orlovik bb
114 M&V
obrt
Mira Abramušić
ostale usluţne djelatnosti Bavljenje lovstvom i izrada
lovnogospodarske osnove
trgovina
115 MUSIC SHOP
obrt
Uzeir Bijedić
trgovina
GSM: 0038761 781 604 Sarajevska
31
72230 Ţepĉe
http://www.woodstock-zepce.com
WOODSTOCK
Rušenje objekata i zemljani radovi 45.110
Proizvodnja betonskih proizvoda
Novo Naselje bb
GSM: 0038762 172 450, Donja
Golubinja b.b. 72230 Ţepĉe
Proizvodnja graĊevinske stolarije 20.300
Proizvodnja medicinskih i
Ulica Prva bb
stomatoloških instrumenata i pribora.
Prodaja glazbene opreme za
profesionalce i amatere glazbene
škole
Stjepana Radića bb
obrt
Gordana Nalić
117 OBRT NEDŢO
obrt
118 OMEGA SERVIS
obrt
119 OPEL SERVIS
obrt
120 OPTIKA SUNCE
obrt
Rizo Mezetović
lijeĉniĉke usluge
Proizvodnja medicinskih i
GSM: 0038761 713 714, Tribine b.b.
stomatoloških instrumenata i pribora. 72230 Ţepĉe
121 OTIS
obrt
Dragan Zovko
metalna industrija
Strojna obrada metala (izrada
TEL: 0038732 882 464
razliĉitih proizvoda od inoxa: raţnjevi, [email protected]
roštilji, motori)
122 PĈELARSTVO obrt
Nedţad Mulabdić
poljoprivreda
Pĉelarski proizvodi
GSM: 0038761 186 366, Opšenik b.b. 72230 Ţepĉe
123 PEKAR-REDŢIĆ
obrt
Fuad Redţić
prehrambena industrija
Proizvodnja pekarskih proizvoda
Donja Golubinja bb
124 POLJOPRIVREDNIK
obrt
ANTO PAVKOVIĆ
poljoprivreda
Selište bb
125 PRECIZNA MEHANIKA
obrt
Ferid Hasiĉević
ostale usluţne djelatnosti Servisiranje mašina u tekstilu, koţi
GSM: 0038761 792 034,
Zeniĉki put b.b. - Petlja, 72230 Ţepĉe
126 PROIZVOĐAĈI MALINE- obrt
Suvad Hadţić
poljoprivreda
Proizvodnja maline
KOOPERANTI ŢEPĈE
127 REFIL CENTAR
obrt
Branislav Tomas
Refil tonera za printere
128 RIDŢAL PARKETI
obrt
proizvodnja uredskog
materijala
drvna industrija
Ţeljezno Polje bb, GSM: 0038761 692 450 EMAIL: [email protected]
Stjepana Radića bb
129 AUTOMEHANIĈARSKA obrt
Amir Ĉaušević
ostale usluţne djelatnosti Odrţavanje i popravak motornih vozila
Opšenik
130 SEMIR, UZGOJ STOKE
obrt
Semir Avdić
poljoprivreda
Uzgoj goveda i bikova
Ozimica bb
131 STOLAR ŠIMIĆ
obrt
Ivan Šimić
drvna industrija
Proizvodnja gradjevinske stolarije i
elemenata
GSM: 0038763 327 755
[email protected]
116 NOTAR, GORDANA
Stjepana Tomaševića bb
Dţevad Omerović
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
ostale usluţne djelatnosti
Florijan Avgustinović
ostale usluţne djelatnosti Servis pošt. ureĊaja Ţepĉe
NALIĆ
Ţeljezno Polje bb
ostale usluţne djelatnosti Servis automobila marke Opel
MULABDIĆ
RADNJA SARĈAUŠEVIĆ Postavljanje podnih obloga
GSM: 0038761 417 327, Vrbica b.b.
72230 Ţepĉe
132 STOLARIJA MULABDIĆ obrt
Nedţad Mulabdić
drvna industrija
133 ŠUMO obrt
Marko Šumić
ostale usluţne djelatnosti usluge elektroservisiranja kućnih ureĊaja
Lupoglav b.b.
134 TAXI
obrt
Josip Gašić
obrt
Marijan Kresić
136 TAXI
obrt
Perica Kujadin
137 TAXI
obrt
Pero Slišković
138 TAXI
obrt
Goran Luĉić
139 TAXI
obrt
Almir Meškić
Usluge prijevoza osoba u cestovnom
prometu
Usluge prijevoza osoba u cestovnom
prometu
Usluge prijevoza osoba u cestovnom
prometu
Usluge prijevoza osoba u cestovnom
prometu
Usluge prijevoza osoba u cestovnom
prometu
Usluge prijevoza osoba u cestovnom
prometu
Vinište b.b.
135 TAXI
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
140 TERMO - PRESS
obrt
Drago Pervan
proizvodnja uredskog
materijala
Proizvodnja uredskog materijala od
papira 17.23
GSM: 0038763 381 548, Luke b.b.
72230 Ţepĉe, EMAIL:[email protected]
141 TIG
obrt
Nedţad Nalić
metalna industrija
Mašinska obrada materijala
Kulina Bana bb, 72230 Ţepĉe
142 TUNJO
obrt
Anto Bakula
ostale usluţne djelatnosti Odrţavanje i popravak motornih vozila
GSM: 0038763 388 253
143 URAR
obrt
Vinko Sović
ostale usluţne djelatnosti Popravak satova i nakita - 52.730 Ulica Prva bb
144 UZGOJ MALINA
obrt
Rešad Hadţić
poljoprivreda
GSM: 0038761 453 056, Ţeljezno polje b.b.
145 VOĆAR
obrt
Erol Vejselović
poljoprivreda
146 VULKANIZERSKA
obrt
Anto Mrkonjić
RADNJA MAG
147 ZANAT - TRANS
obrt
Ramo Jašić
ELEKTROSERVIS
Stolarski proizvodi
Uzgoj malina
VILAMET
GSM: 0038761 186 366, Opšenik b.b. 72230 Ţepĉe
Lupoglav b.b.
Matina b.b.
Bistirca b.b.
Orahovica b.b.
GSM: 0038761 762 615, Opšenik b.b. 72230 Ţepĉe
TEL: 0038732 879 033
148 ZAŠTITA ZINEM ŢEPĈE obrt
Zuhdija Berbić
ostale usluţne djelatnosti Odrţavanje i popravak motornih TEL: 0038732 880 558, Ljudevita
vozila
Gaja 1
ostale usluţne djelatnosti
Donja Golubinja
Prijevoz robe u drumskom saobraćaju - 60.240 ostale usluţne djelatnosti
Ţepĉe
149 ZDRAVA HRANA
Bekir Ajan
prehrambena industrija
obrt
Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
Ozimica bb, 72238, GSM: 0038761
898 301
Zoran Ilić
150 ZOKA STUDIO
obrt
151 PAVKA
p.d.
152 GERBER
p.p.u.
Ivan Šimić
153 DR MEŠKIĆ p.s.o.
Ramo Meškić
154 DAN I NOC
pekara
155 PEKARA GAZIĆ
proizvodnja uredskog
materijala
Priprema izrade tiskarske forme,
knjigovezaĉka djelatnost, snimanje
ostale usluţne djelatnosti Pogrebne usluge
GSM: 0038763 029 050
[email protected], Stjepana
Radića b.b.
72230 Ţepĉe
GSM: 0038763 352 088
Proizvodnja cvijeća
Bistrica bb, GSM: 0038763 463 968
lijeĉniĉke usluge
Specijalistiĉka ordinacija
GSM: 0038761 754 570
LETAJ IMER
prehrambena industrija
Proizvodnja pekarskih proizvoda
pekara
Enes Gazić
prehrambena industrija
Proizvodnja pekarskih proizvoda
156 GMG
poljoprivredna
apoteka
Luca Kneţević
trgovina
157 ADIN
poljoprivredni obrt
zadruţno
poljoprivreda
Trgovina na malo cvijećem, Ţepĉe
sadnicama, sjemenjem, gnojivom,
kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim
prodavnicama
opća poljoprivredno-proizvodnoBerek 34, 72230 Ţepĉe
prometno-usluţna zadruga - Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
158 AGRO BARBARIĆ
poljoprivredni obrt
Ivan Barbarić
poljoprivreda
Uzgoj voća, stoke i proizvodnja mlijeka
GSM: 00387063 485 771, Lupoglav
b.b. 72230 Ţepĉe
159 AGROFARM
poljoprivredni obrt
zadruţno
poljoprivreda
Opća poljoprivredna zadruga
Stjepana Radića bb, TEL: 0038732 888 058 [email protected]
160 AGRO-JUKIĆ
poljoprivredni obrt
Anto Jukić
poljoprivreda
Mješovita poljoprivredna proizvodnja Ljubna bb
(biljna i stoĉna proizvodnja)
161 BB-AGRO
poljoprivredni obrt
Bosiljko Babić
poljoprivreda
Poljoprivredni obrt
162 MM-AGROPLOD
poljoprivredni obrt
Mario Marković
poljoprivreda
Mješovita poljoprivredna proizvodnja Vinište b.b.
(biljna i stoĉna proizvodnja)
163 FARMA "H&M"
poljoprivredni obrt
Muhidin Husiĉić
164 FARMA "PUKA"
poljoprivredni obrt
Jozo Mihaljević
poljoprivreda
Ţeljezno Polje bb
TEL: 0038732 886 252, Lupoglav
Tov pilića
GSM: 0038761 585 173, Donja
Golubinja b.b. 72230 Ţepĉe
Uzgoj svinja
GSM: 0038763 184 561
165 FARMA DELIĆ
poljoprivredni obrt
Sabahudin Delić
poljoprivreda
Tov pilića
GSM: 0038761 717 999, Rakovica
b.b. 72230 Ţepĉe
166 FARMA DROPULJA
poljoprivredni obrt
Drago Dropulja
poljoprivreda
Uzgoj svinja
Matina b.b.
167 FARMA PERKOVIĆ
poljoprivredni obrt
NIKO PERKOVIĆ
poljoprivreda
Uzgoj svinja
168 FARMA PRANJAŠ
poljoprivredni obrt
Marijan Tadić
poljoprivreda
169 KOKA FARM
poljoprivredni obrt
Amir Bijedić
poljoprivreda
170 MM - AGROPLOD
poljoprivredni obrt
Mario Marković
poljoprivreda
171 PILE FARM
poljoprivredni obrt
Maid Jusufović
poljoprivreda
Tov pilića
Begov Han bb, GSM: 0038761 375
341
172 POLJAR ŢEPĈE
poljoprivredni obrt
zadruţno
poljoprivreda
Poljoprivredna zadruga, uzgoj voća
Mjestova Ravan bb, GSM: 0038761
875 007
173 ŢEPAĈKI ROLEND poljoprivredni obrt
zadruţno
poljoprivreda
Opća zemljoradniĉka zadruga, proizvodnja maline
Ţeljezno polje bb, EMAIL: [email protected]
174 GEMIZA
prijevozniĉki obrt
Dario Jozinović
restoran
Ljubica Udoviĉić
176 ĆUĆIN KAMEN
restoran
Ivica Kapular
ugostiteljstvo
177 GURMAN
restoran
Dino Dizdarević
ugostiteljstvo
178 JELEĈ
restoran
Ognjen Jukić
ugostiteljstvo
usluge prijevoza u cestovnom
prometu
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Goliješnica bb
175 CAMINETTO
transport i
telekomunikacije
ugostiteljstvo
179 KAVALIR
restoran
Vladimir Šumić
ugostiteljstvo
Donja Golubinja bb
180 MBA
restoran
Amer Huseinagić
ugostiteljstvo
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Vinište b.b.
Uzgoj i prerada mesa peradi, tov
pilića, proizvodnja jaja
Opšenik bb, GSM: 0038763 340 401, GSM: 0038763 358 424 EMAIL:
[email protected],
TEL: 0038732 870 012
Stjepana Tomaševića bb
Selište bb
Stjepana Tomaševića bb
Donje Ravne bb
Golubinja bb
181 OAZA 2
restoran
Kemal Ljubović
ugostiteljstvo
182 OAZA
restoran
Hajrija Ljubović
ugostiteljstvo
183 RIJEKA
restoran
Ramo Berbić
ugostiteljstvo
184 A - AQUARIUS
restoran disco club Armin Bašić
ugostiteljstvo
185 DIONIZ
restoran -vinoteka
186 DIJA
slastiĉarnica
Branko Pervan
Katarina Ivandić
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Begov Han bb
Brankovići bb, 72230 Ţepĉe, GSM: 0038763 376 490
ugostiteljstvo
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
ugostiteljstvo
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Proizvodnja i prodaja kolaĉa. Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Orlovik bb
GSM: 0038761 755 227, Begov Han
b.b.
72230 Ţepĉe
Bukovik bb, 72230 Ţepĉe, GSM: GSM: 0038762 409 801, ADRESA:
Ulica Prva b.b. - Zelena pijaca, 72230
Ţepĉe
187 IVA
STR
Mira Jelić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Ulica Prva bb
prodavnicama preteţno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
188 2D
STR
Jela Šupuković
trgovina
189 3D
STR
Janja Kajić
trgovina
190 ALMA
STR
Hasan Delić
trgovina
191 AM
STR
Admir Imamović
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
192 AMELA
STR
Fatima Purak
trgovina
193 AUTO - SLIŠKO
STR
Milica Slišković
trgovina
194 BEREK
STR
Ibrahim Odţakĉić
trgovina
195 BOSNA B&S
STR
Esmir Softić
trgovina
196 CENTAR
STR
Salko Krehmić
trgovina
Fojnica bb, 72230 Ţepĉe
Lug bb, 72230 Ţepĉe
Ţeljezno Polje bb
Ţeljezno Polje bb
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Ţepĉe
prodavnicama
Prodaja autodijelova
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Begov Han
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
197 DANI
STR
Danijel Sinanović
trgovina
198 DINO
STR
Elvir Mujeketić
trgovina
199 DOMENA 1
STR
Nermina Malićbegović trgovina
200 DUĆAN
STR
Sifet Memĉić
trgovina
201 FAHMAN
STR
Muamer Tutnjić
trgovina
202 FARAON
STR
Elmira Hasanbegović trgovina
203 GAŠAN
STR
Gordana Gašić
trgovina
204 HADŢIĆ
STR
Zemir Hadţić
trgovina
205 ITALIA
STR
Blaţenka Šumić
trgovina
206 KOD PERE
STR
Pero Matijević
trgovina
207 KRAJINA
STR
Dragan Krajina
trgovina
208 KRISTINA
STR
Kristina Radić
trgovina
209 LATAKIJA
STR
Ahmet Grabus
trgovina
210 MARIO
STR
Ivanka Andrić
trgovina
211 MARKET - KE
str
Esma Kadić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Begov Han bb
prodavnicama preteţno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
212 MATIJEVIĆ
STR
Ivana Lovrić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Globarica bb, 72230 Ţepĉe
prodavnicama
213 MAXI,
STR
Jasmina Alajbegović
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
214 MEDIA - SHOP
STR
Svjetlana Pervan
trgovina
Ostala trgovina na malo u
Ulica Prva bb
nespecijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Ţeljezno Polje bb
prodavnicama
Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Begov Han
Ţeljezno Polje bb
Zeniĉki put bb
Vinište b.b.
Ţeljezno Polje bb
Ulica Prva bb
Globarica bb, 72230 Ţepĉe
Trgovina na malo u nespecijaliziranim oZimica bb
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Anke Topić bb, 72230 Ţepĉe
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Tatarbudţak bb
prodavnicama
Stjepana Radića bb
Trgovina na malo raĉunarima, perifernim jedinicama i softverom u
specijaliziranim prodavnicama
215 MERI
STR
Esma Kovaĉević
trgovina
216 MIGOS II, STR
STR
Mira Sarajlić
trgovina
217 MOBI - TREND
STR
Mirsad Selimanović
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Ulica Prva bb
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Ulica Prva b.b.
prodavnicama
Trgovina na malo raĉunarima, perifernim jedinicama i softverom u
specijaliziranim prodavnicama
218 NADINA
STR
Fahrudin Krehmić
trgovina
219 NADŢAK
STR
Nusret Nadţak
trgovina
220 PANDORA
STR
Sanja Vranjković
trgovina
221 PLUS
STR
Marica Ramljak
trgovina
222 STIL
STR
Ankica Ivešić
trgovina
223 ŠENI
STR
Armin Ajan
trgovina
224 T - INFO
STR
Branislav Tomas
trgovina
225 TREND
STR
Katica Pranjić
trgovina
226 VIŠNJA
STR
Ana Jukić
trgovina
227 X
STR
Ivica Ramljak
trgovina
228 ZAM 1
STR
Nejla Prasko
trgovina
229 DIL
SZR
Ivica Perković
230 GRAĐEVINAR SZR
Hasib Prasko
ostale usluţne djelatnosti GraĊevinske usluge
Gornja Golubinja bb
231 INA-PEK
SZR
Midhat Hodţić
ostale usluţne djelatnosti
Ţeljezno Polje bb
232 IZGRADNJA
SZR
Jozo Matijević
graĊevinska industrija
233 OBUĆAR
SZR
Stjepan DunĊer
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Lukebb
Ţeljezno Polje bb
Ulica Prva bb
Papratnica bb, 72230 Ţepĉe
Kulina bana bb
Ulica Prva b.b. 72230 Ţepĉe
GSM: 0038761 622 743
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Stjepana Radića bb, 72230 Ţepĉe
prodavnicama
Trgovina robom na malo
Ulica Prva bb, 72230 Ţepĉe
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Brankovići bb, 72230 Ţepĉe,
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Papratnica bb, 72230 Ţepĉe
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Golubinja b.b.
prodavnicama
ostale usluţne djelatnosti Automehaniĉarske i vulkanizerske TEL: 0038732 898 065; FAX 0038732
usluge
898 065
Postavljanje podnih i zidnih obloga - Globarica bb, 72230 Ţepĉe
45.430 ostale usluţne djelatnosti Popravak obuće i ostalih predmeta od Ulica Prva bb
koţe - 52.710
234 PICOLO
SZR
MARICA OSTOJIĆ
prehrambena industrija
235 TUNJO
szr
Anto Bakula
ostale usluţne djelatnosti Vulkanizerske usluge
GSM: 0038763 388 253
236 PIRI-GLAS
SZR staklorezaĉka Edo Preldţić
radnja
ostale usluţne djelatnosti Ugradnja stolarije
Ulica Prva bb
237 EVITA
trgovinska radnja
Magdalena Antolović
trgovina
238 Knjiţara -N
trgovinska radnja
Nermana Ĉaušević
trgovina
239 MOBIL
trgovinska radnja
Safida Bilalović
trgovina
240 NADA
trgovinska radnja
Franjo Dropulja
trgovina
Pekarski obrti
032 883 147, Novo Naselje b.b.
72230 Ţepĉe
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo novinama,
GSM: 0038761 826 491, Ulica Prva
papirnom robom i pisaćim priborom u b.b.
specijaliziranim prodavnicama
72230 Ţepĉe
Trgovina na malo u nespecijaliziranim GSM: 0038761 754 626, Sarajevska
prodavnicama
b.b.
72230 Ţepĉe, http://www.mobilTrgovina na malo u nespecijaliziranim zepce.com
Matina b.b.
prodavnicama
241 PICCOLO
trgovinska radnja
ŢELJKO OSTOJIĆ
trgovina
Trgovina na malo robom široke potrošnje
242 REMI
trgovinska radnja
Suada Smajlović
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Begov Han bb, GSM: 0038761 966
prodavnicama
146
243 SAMIND
trgovinska radnja
Munevera Meškić
trgovina
244 SELAM
trgovinska radnja
Emina Kamerić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Donja Golubinja, GSM: 0038761 417
prodavnicama
471
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Begov Han GSM: 0038761 503 283
prodavnicama
245 SKIM
trgovinska radnja
Ana Martić
trgovina
246 SUNGER-MARKT
trgovinska radnja
Senaid Sunger
trgovina
247 ŠENI trgovinska radnja
Armin Ajan
trgovina
248 TELAL
trgovinska radnja
Mirsada Telalović
trgovina
249 VOĆE - PROM
trgovinska radnja
Alen Šahbaz
trgovina
TEL: 0038732 883 147, Novo Naselje
b.b.
72230 Ţepĉe
Trgovina na malo u nespecijaliziranim TEL: 0038732 881 029
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim GSM: 0038762 528 966
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Luke bb. GSM: 0038761 302 079
prodavnicama
Trgovina robom na malo
Begov Han, Ţepĉe
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Brankovići bb, 72230 Ţepĉe
prodavnicama
250 W.W.W.SHOP
trgovinska radnja
Hajra Nalić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim TEL: 0038732 888 353
prodavnicama
[email protected], Ulica
Prva b.b. 72230 Ţepĉe
251 A & F
trgovinska radnja
Fatima Avdić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Preko bb, 72230 Ţepĉe
prodavnicama preteţno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
252 ADI
trgovinska radnja
Arnesa Smajlović
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim GSM: 00387064 444 3221, Ulica Prva
prodavnicama preteţno hranom, b.b.
pićima i duhanskim proizvodima
72230 Ţepĉe
253 AIDA
trgovinska radnja
Aida Karabegović
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim GSM: 00387066 728 601, Abdul
prodavnicama
Vehaba Ilhamije b.b.
72230 Ţepĉe
254 ASKER
trgovinska radnja
Bećir Dubravĉić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim GSM: 00387061 711 713, ADRESA:
prodavnicama
Ţeljezno Polje b.b. 72230 Ţepĉe
255 ĈARŠIJA
trgovinska radnja
Elvir Zgrĉo
trgovina
256 D&M
trgovinska radnja
Dragana Kajić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Lug bb, TEL: 0038732 896 036
prodavnicama
257 DANA
trgovinska radnja
Ljiljana Antukić
trgovina
258 EKO
trgovinska radnja
Esad Derlić
trgovina
259 EMA
trgovinska radnja
Sanela Bijedić
trgovina
260 EMCOLOR
trgovinska radnja
ELMIR
PEHLIVANOVIĆ
trgovina
261 EMPROM
trgovinska radnja
Mevlida Grum
trgovina
262 IN STYLE
trgovinska radnja
Halima Kamerić
trgovina
263 LEPTIR -N
trgovinska radnja
Nusmin Tutnjić
trgovina
264 LILI
trgovinska radnja
Ivana Šimić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama
Lupoglav bb
Ţeljezno Polje bb
GSM: 0038763 029 515, Opšenik b.b. 72230 Ţepĉe
Trgovina na malo u nespecijaliziranim GSM: 0038761 744 655,
prodavnicama
[email protected], Ulica Prva b.b.
72230 Ţepĉe
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Ozimica bb
prodavnicama
Trgovina na malo odjećom u Begov Han
specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim GSM: 0038761 560 185, Ţeljezno prodavnicama
Polje b.b.
72230 Ţepĉe
Prodaja vjenĉanica
Stjepana Tomaševića bb
265 MAKLJEN
trgovinska radnja
Mirjana Vidović
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Ljubatovići bb
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Ozimica bb
prodavnicama
266 MARKET
trgovinska radnja
Samir Mujić
trgovina
267 MARKET-MENS
trgovinska radnja
Nijaz Makić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim GSM: 0038761 247 985, Zeniĉki put prodavnicama
b.b. 72230 Ţepĉe
268 MEK -AUTO
trgovinska radnja
Ţeljko DunĊer
trgovina
Trgovina na malo rezervnim
dijelovima i opremom
269 MERI
trgovinska radnja
Merima Kovaĉević
trgovina
270 MILANO
trgovinska radnja
Mohamed Anas
Talawi
trgovina
271 MLIN
trgovinska radnja
Azra Odić
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Stara cesta bb
prodavnicama
Trgovina na malo odjećom u GSM: 0038761 166 409, Ulica Prva
specijaliziranim prodavnicama
b.b.
72230 Ţepĉe
Trgovina na malo u nespecijaliziranim GSM:
0038761 314 884, Orlovik b.b.
prodavnicama preteţno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Kulina bana bb, GSM: 0038763 358
283
72230 Ţepĉe
272 TAZZ
trgovinska radnja
Zoran Zrno
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim Bistrica bb
prodavnicama preteţno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
273 MIX-SHOP
trgovinska radnja
Ivica Marković
trgovina
274 FAST FOOD "BOLERO
U.R.
Anas Talawi
Mohamed
ugostiteljstvo
275 FAST FOOD "DŢINIĆ"
U.R.
Nusreta Dţinić
ugostiteljstvo
276 FAST FOOD "AMIGOS"
U.R.
Davor Larma
ugostiteljstvo
277 TEA
U.R.
ĆEVABDŢINICAKRĈMA
Pero Šumić
ugostiteljstvo
Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
278 FP
U.R. Disco Club
Danica Pervan
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića GSM: 0038763 376 106, Ponijevo bb.
72230 Ţepĉe
279 THE PUB
U.R. DISCO CLUB Tado Tomas
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića GSM: 0038763 358 258
2"
GSM: 0038763 149 230
Ulica Prva bb
Zelena Pijaca , Ţepĉe
Stjepana Radića bb
Zelena Pijaca , Ţepĉe
280 SAN
U.R. gostionica
Drago Slišković
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Goliješnica bb
281 BOSANSKA KAVANA
U.R. kavana
Benjamin Mujić
ugostiteljstvo
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića Ţeljezno Polje bb
282 MORETTI
U.R. PIZZERIA
Anto Tomas
ugostiteljstvo
283 TRIGLAV
U.R.
SLASTIĈARNA
Kamberi Deari
ugostiteljstvo
284 BOLERO
U.R.fast food
Amita Talawi
ugostiteljstvo
285 Bazeni
UR
Anto Jurić
ugostiteljstvo
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti
restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti restorana i ostalih
objekata za pripremu i usluţivanje hrane
Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića
286 MEGA ROLL
zanatska radnja
Jasna Sović
metalna industrija
Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda GSM: 0038763 386 267, Stjepana
od metala, d. n. Proizvodnja ţaluzina Radića b.b.
i trakastih zavjesa.
72230 Ţepĉe
287 BMT SS
zanatska radnja
Stipo Marković
metalna industrija
Izrada i montaţa aluminijske galanterije: ogradice za terase,
stubišta i dvorišta, kapije na daljinsko i ruĉno otvaranje, alu zimski vrtovi, tende i haustori, alu okapnice i staze
TEL: 0038732 896 221
[email protected], Brankovići b.b.
72230 Ţepĉe
288 ĈAUŠEVIĆ zanatska radnja
Velid Ĉaušević
drvna industrija
Stolarski proizvodi
GSM: 0038761 153 563
[email protected], Begov
Han b.b. 72230 Ţepĉe
289
MVP
zanatska radnja
Darjan Pavković
290
DAR,ZLATARSKA
RADNJA
zlatarska radnja
Marica Kosić
ostale usluţne djelatnosti Odrţavanje i popravak motornih vozila
trgovina
Prodaja zlata i nakita u
specijaliziranim prodavnicama
"MB"
GSM: 0038763 376 450
TEL: 0038732 880 280
GSM: 0038761 166 409, Ulica Prva
b.b.
72230 Ţepĉe
GSM: 0038766 187 522
Brankovići bb, GSM: 0038763 358 390
Dom Kulture bb, 72230 Ţepĉe, GSM: 00387 63 333 145
Ukoliko ţelite evidentirati neke promjene u podacima za Vaš obrt, ukloniti ili dodati nove podatke, pošaljite email na [email protected] s predmetom : Baza obrtnika
Download

Baza obrtnika/fizičkih lica registriranih na području općine Žepče