Swiss Cooperation Office Serbia
Embassy of Switzerland
Швајцарска канцеларија за сарадњу за Србију
Амбасада Швајцарске
Kombinovana centrala za proizvodnju toplotne i električne energije (CHP) koja koristi biomasu,
u Padinskoj Skeli/ Beogradu
Opis projekta
Mnoge javne zgrade i domaćinstva u Srbiji još uvek nemaju sistem grejanja
koji dobro funkcioniše i efikasno troši energiju. Zbog toga je vlada odlučila
da zameni sisteme grejanja na električnu energiju sistemom grejanja na
daljinski pogon, kao i da sanira postojeće sisteme za daljinsko grejanje.
Proizvodnja električne energije u Srbiji u velikoj meri zavisi of uglja. Da bi
se smanjila ova zavisnost kao i ispuštanje štetnog ugljen dioksida (CO2),
zemlja planira da se više usredsredi na upotrebu obnovljivih izvora energije,
među kojima je biomasa jedan od izvora velikog potencijala.
Ovim projektom će se postojeći kotlovi, koji se snabdevaju fosilnim gorivom,
zameniti kombinovanim postrojenjima koja koriste biomasu i upotrebiti za
grejanje javnih zgrada i staklenika kao i za proizvodnju električne energije.
Ovo će doprineti smanjenju emitovanja štetnog gasa CO2 i poboljšanju
opštih životnih uslova lokalnog stanovništva. Iako ogledni, ovaj projekat
može da posluži kao primer postrojenja za proizvodnju profitabilne zelene
energije sa mogućnošću replikacije.
Aktivnosti
Kombinovana centrala za proizvodnju toplotne i električne energije: Ova komponenta obuhvata
izgradnju centrale kao i ostale opreme neophodne za njen rad, postrojenja za skladištenje toplote neophodne
za izravnavanje udara (kada dođe do naglog povećanja potrošnje), kotlarnice za skladištenje opreme, veze
između nove i stare kotlarnice i skladišta za čuvanje bala biomase i opreme za njeno rukovanje.
Mere za energetsku efikasnost u zgradama sa grejanjem: U cilju znatnog poboljšanja energetske
efikasnosti, škole i bolnice se mogu obnoviti postavljanjem izolacije za krov i zidove i zamenom prozora.
Spoljna infrastruktura: Ova komponenta obuhvata priključak na toplovodnu mrežu kao i priključak na mrežu
za prenos električne energije.
Tehnička pomoć i politički dijalog: Ova komponenta predviđa tehničku pomoć u izgradnji i radu centrale
kao i vođenje političkog dijaloga sa srpskom vladom i akcionarima u oblasti obnovljive energije u Srbiji.
Očekivani rezultati
Smanjenje ispuštanja štetnog CO2 korišćenjem otpadne biomase za rad kombinovane centrale za
proizvodnju toplotne i električne energije.
Poboljšanje kvaliteta vazduha pa samim tim i životnih uslova lokalnog stanovništva.
Održiva potrošnja obnovljive energije za proizvodnju toplote u naselju Padinska Skela.
Povećanje profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje.
Izvođenje sličnih projekata u Srbiji, uz korišćenje iste vrste tehnologije i obnovljive energije.
Informacije o projektu
Trajanje projekta:
2012 - 2014.
Predviđen budžet:
7.918.200EUR
Učešće Švajcarske:
6.780.700EUR (novčana pomoć)
Izvor finansiranja:
Državni sekretarijat za privredu (SECO)
Partneri u projektu:
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine,
Grad Beograd
www.merz.gov.rs, www.beograd.rs
Linkovi:
Kontakt:
Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji,
[email protected], (+381) 328 70 22
OPEN
Referee:
2/2
K:\_Archive\81 Management SCO\817 Information, Public Relation Work\817.2 Media work and Publications\Factsheets '12\Renewable Energy, Energy Efficiency\CHP
SER.doc
Download

Kombinovana centrala za proizvodnju toplotne i električne energije