OBAVJEŠTENJE ZA ČLANOVE
Obavještavamo članove Ljekarske komore da je ovih dana
potpisan ugovor između Ljekarske komore Crne Gore i
Kompanije „MontenegroAirlines“, čime je nastavljena naša
dugogodišnja saradnja i data mogućnost članovima Komore da
koriste popust pri kupovini karata na svim linijama ove
Kompanije u zemlji i inostranstvu.
LJEKARSKA KOMORA CRNE GORE
Download

Obavještavamo članove Ljekarske komore da je ovih dana potpisan