Traženje Mac i IP adrese na računaru
Važi za Windows XP, Vista, Win 7, Win 8
Pritisnite Windows+R (Windows taster na tastaturi - vidi sliku ispod, pa onda dok
držite Windows dugme pritisnite taster sa slovom R).
U novom prozoru ukucajte komandu “cmd” bez navodnika kao na slici i kliknite
ok.
U novom prozoru ukucajte “ipconfig /all” bez navodnika kao na slici ispod i
pritisnite “Enter”.
Nakon izlistavanja informacija potražite svoju Mac adresu i IP adresu kao sto je
prikazano na slici ispod.
Ako ste spojeni bežično na internet onda će na ovoj
liniji pisati:
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection
Vaša Mac adresa
Vaša IP adresa
Download

Traženje Mac i IP adrese na računaru Važi za Windows XP, Vista