KynectTAB 32013G
Uputstvo za korisnike
1
KynectTAB 32013G
Dobrodošli
Važne napomene Tasteri i funkcije Prvi koraci
Uključivanje i isključivanje KynectTAB-a Kako da uključite KynectTAB Kako da isključite KynectTAB
1.2 Režim spavanja
1.3 Povezivanje sa računarom
II. Vaš početni ekran
2.1 Kako da promenite tapet na svom početnom ekranu:
2.2 Kako da dodate i uklonite aplikacije sa vašeg početnog ekrana:
2.3 Kako da dodate vidžete na početni ekran: III. Internet konekcija
3.1 Wi-Fi
3.1.1 Uključivanje Wi-Fi
3.1.2 Isključivanje Wi-Fi
3.1.3 Dodavanje Wi-Fi mreže
3.2 Bluetooth
3.2.1 Uključite opciju vidljivosti na svom tabletu Da biste maksimalno produžili vek trajanja baterije, isključite
Bluetooth kad ga ne koristite
3.3.3 3G mreža
IV. Internet pretraživanje 4.1 Internet pretraživanje
V. Multimedijalne funkcije
5.1 Muzika
5.2 Video
5.2.1 HDMI izlaz
5.3 Galerija
5.4 Kamera
VI. Podešavanja (Settings)
VII. Baterija
Rešavanje problema
2
2
3
4
5
5
5
6
6
6
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
14
15
16
17
18
KynectTAB 32013G
KynectTAB 32013G
Čestitamo vam na tome što ste kupili Kyäni KynectTAB.
Vaš KynectTAB sadrži unapred pripremljene informacije, savete i
uputstva koji će vam pomoći u prvim koracima u Kyäni poslovanju,
kao i druge osnovne aplikacije koje će vam olakšati posao ma gde
da se nalazite.
Vaš KynectTAB koristi operativni sistem Android 4.1 i vi u svakom
trenutku možete da posetite Play prodavnicu da preuzmete druge
aplikacije koje biste želeli da koristite. Za vaš KynectTAB takođe je
omogućena funkcija 3G, tako da jednostavnim instaliranjem SIM
kartice možete da se konektujete bilo gde i u bilo koje vreme.
Pre nego što počnete da ga koristite, molimo vas da pažljivo
pročitate ovo uputstvo. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, posetite
stranicu Najčešće postavljana pitanja na www.kyanikynect.com/faq
ili kontaktirajte naš tim iz korisničkog servisa.
3
KynectTAB 32013G
Important Notices
• Da biste što bolje formirali bateriju u KynectTab-u, preporučujemo
vam da tablet sa novom baterijom uključite u struju i pustite da se
potpuno napuni. Pustite da se nakon toga potpuno isprazni pre
nego što ga ponovo uključite u struju. Ponovite ovo tri puta.
• Preporučujemo vam da prilikom korišćenja slušalica na svom
KynectTAB-u podesite parametre za zvuk. Ukoliko podesite da bude
preglasan, to može da dovede do oštećenja sluha.
• Prilikom slanja ili preuzimanja podataka na vaš tablet, obezbedite
stabilnu internet konekciju i ne isključujte se iznenada. Prekid internet konekcije bi mogao da uzrokuje greške u prenetim informacijama.
• Preporučujemo vam da održavate svoj KynectTAB čistim kako biste
ostavili dobar utisak. Održavajte svoj tablet odobrenim sredstvom
za čišćenje ekrana.
• Ne rasklapajte svoj KynectTAB, i ne upotrebljavajte alkohol, razređivač ili benzol da očistite njegovu površinu.
• Neke aktivnosti zahtevaju vašu punu pažnju. Isti je slučaj i sa vašim
KinectTAB-om. Iz bezbednosnih razloga, ne koristite KynectTAB
tokom vožnje ili dok ste u pokretu.
• Iako smo KynectTAB učinili maksimalno prilagodljivim, molimo vas
da obratite pažnju na sledeće stvari:
• KynectTAB nije otporan na vlagu i vodu, zato ga ne koristite u
vlažnoj sredini.
• Može se lako oštetiti ako ga ispustite, zato budite oprezni da ga ne
ispustite na tvrde površine i držite ekran podalje od predmeta koji
bi ga mogli izgrebati ili oštetiti.
• Programiranju vašeg KynectTAB-a je posvećeno zaista mnogo
pažnje. Molimo vas da ne menjate upravljački softver instaliran na
njemu. To bi moglo da ošteti vaš tablet, kao i informacije koje ste na
njemu sačuvali.
4
KynectTAB 32013G
Keys and Functions
1. Prednja kamera
2. Taster + zvuk
3. Taster - zvuk
4. Zadnja kamera
5. Ulaz za slušalice
6. Ležište za SIM karticu
7. Taster za uključivanje
i zaključavanje
0,3 megapiksela kamera na prednjoj strani
Prisitisnite da pojačate zvuk
Pritisnite da smanjite zvuk
megapiksela kamera na zadnjoj strani
Ulaz za povezivanje vaših slušalica
Ležište u koje ubacujete svoju SIM karticu
Pritisnite da uključite i isključite ekran
Pritisnite i držite da uključite i isključite svoj
KynectTAB.
8. Ulaz za napajanje strujom Povežite svoj strujni adapter od 5 V.
(Ulaz za napajanje)
Povežite tablet sa računarom pomoću USB
9. Mikro USB
kabla da prebacite podatke.Obezbedite USB
OTG (On-The-Go) adapter tako da se konektuje
sa mišem, tastaturom, USB fleš drajvom.
5
KynectTAB 32013G
Konektujte se sa TV-om pomoću HDMI kabla.Ulaz
10. Mini HDMI
11. Ulaz za mikro SD karticu za vašu mikro SD memorijsku kartic
Pritisnite taster da resetujete KynectTAB ako se
12. Resetovanje
zakoči ili ukoliko se ponaša neuobičajeno
13. Mikrofon
14. Zvučnik
Mikrofon
Zvučnik
I. Prvi koraci
1.1 Kako da uključite KynectTAB
1.1.1. Turning your KynectTAB on
Da uključite KynectTAB, pritisnite taster sa desne strane ekrana
i držite. Kad ga uključite, na ekranu će se pojaviti slika katanca u
krugu. Prstom prevucite preko te slike tako da katanac izvučete iz
kruga i otključate ekran.
→
Prstom prevucite preko slike tako da katanac  izvučete iz kruga
i tako otključate ekran. Povucite katanac udesno da dođete na
početni ekran. Povucite katanac ulevo da pređete direktno na
kameru.
1.1.2 Kako da isključite KynectTAB
Da isključite KynectTAB, pritisnite taster i držite ga sve dok se ne
pojavi poruka, „Da li želite da isključite tablet?“, a potom kliknite „OK“.
6
KynectTAB 32013G
1.2 Režim spavanja
Da biste štedeli bateriju, možete podesiti KynectTAB na režim spavanja tako što ćete isključiti ekran. Da biste to uradili, brzo pritisnite
taster za uključivanje. Ekran će se ugasiti, ali će KynectTAB i dalje biti
uključen. Pritisnite ga ponovo da probudite ekran.
1.3 Povezivanje sa računarom
Medijske fajlove možete da prebacujete između KynectTAB-a i
računara pomoću mikro USB kabla. Ako vam je na računaru instaliran XP operativni sistem, onda na računar morate da instalirate
Windows Media Player 11 pre nego što počnete da prebacujete
medijske fajlove.
II. Vaš početni ekran
a
d
b
e
c
f
g
h
i
jklm
7
KynectTAB 32013G
a. Google search
Kliknite da unesete Google search stranicu
b. Glasovna pretraga
Kliknite da aktivirate glasovnu pretragu
c. Aplikacije
Kliknite da pogledate svoje aplikacije
d. ESC taster
Kliknite da se vratite na prethodni ekran/stranicu.
e. Početna
Kliknite da se vratite na početni ekran
f. Zvuk -
Kliknite da utišate zvuk
g. Zvuk +
Kliknite da pojačate zvuk
h. Nedavne operacije Kliknite za pregled vaših prethodnih operacija
i. Vreme
Vreme
j. Wi-Fi signal
Pokazuje snagu Wi-Fi signala kada je konektovan
k. 3G Signal Pokazuje snagu 3G signala kad je uključen.
na Wi-Fi.
l. Bluetooth
Pokazuje kada je Blutooth uključen.
m. Status baterije
Pokazuje status baterije
2.1 Kako da promenite tapet na vašem početnom ekranu:
Pritisnite i zadržite prst na bilo kojem praznom prostoru na početnom ekranu, i pojaviće se lista; možete da izaberete tapet iz Galerije,
3D ili obične tapete.
2.2 Kako da dodate ili uklonite aplikacije s vašeg početnog
ekrana: Na vašem početnom ekranu je podešeno nekoliko
aplikacija, a da biste imali lakši pristup aplikacijama koje će vam biti
najčešće potrebne, dodajte one koje su vam omiljene a uklonite
one koje ne koristite. Da biste dodali aplikaciju na svoj početni
ekran kliknite instalator aplikacija u gornjem desnom uglu i idite na
panel sa svim aplikacijama, potom jednostavno kliknite i prevucite aplikaciju koju želite da dodate na početni ekran.Da uklonite
aplikaciju sa početnog ekrana, pritisnite je i zadržite duže, a onda je
premestite pomoću ikonice odstrani
Remove.
8
KynectTAB 32013G
2.3 Kako da dodate vidžete na početni ekran:
Dostupan vam je veliki broj vidžeta, kao što su analogni sat,
obeleživači, kalendar i e-mail vidžeti. Možete da im pristupite kad
god želite iz Instalatora aplikacija i dodate ih na svoj početni ekran.
Idite na Instalator aplikacija u gornjem desnom uglu vašeg
početnog ekrana i izaberite Vidžete, potom prevucite i postavite na
njemu one kojima želite lakše da pristupate.
Savet: Početni ekran na vašem KynectTAB-u, ima četiri različita odeljka kojima možete da pristupate kliznim pokretom prsta ulevo ili
udesno po njemu. Takođe možete da prevučete aplikacije i vidžete
na te panele.
III. Internet konekcija
3.1 Wi-Fi
Wi-Fi može da se koristi samo kada ste povezani sa Wi-Fi bežičnom
pristupnom tačkom (Access Point - AP) ili Wi-Fi hotpot.
3.1.1 Uključivanje Wi-Fi
Within the App Panel, tap Settings then Wi-Fi to turn on Wi-Fi.
U okviru Panela sa aplikacijama, kliknite na Podešavanja (Settings), a
onda na Wi-Fi da ga uključite.
Vaš KynectTAB će izbaciti spisak mreža koje bude pronašao u
dometu. Kliknite na mrežu da se konektujete. Ako je neophodno,
unesite SSID mreže, bezbednosnu šifru, kao i lozinku bežične mreže,
i kliknite na „Connect“. Kad se vaš tablet poveže sa mrežom, u statusnoj liniji će se pojaviti indikator bežične mreže  . Talasi označavaju snagu signala. Ako ne pronađete mrežu koju tražite i morate
ponovo da skenirate dostupne mreže, kliknite na „scan“.
9
KynectTAB 32013G
3.1.2 Isključivanje Wi-Fi
Da biste uštedeli bateriju, preporučujemo vam da isključite Wi-Fi
kada ga ne koristite. Da biste ga isključili, idite na Podešavanja
(Settings), a potom na Wi-Fi i dodirnite taster Off/On.
3.1.3 Dodavanje Wi-Fi mreže
Isto tako možete da dodate Wi-Fi mrežu pod „Wi-Fi settings“. U okviru tih podešavanja, kliknite na „Dodajte mrežu“. Unesite SSID (naziv)
mreže. Ako je potrebno, unesite sigurnosnu šifru ili konfiguraciju
mreže. Kliknite „Save“ (zapamti).
Napomena: Ikonica koja označava status mreže pretvori se u plavu ako ste na KynectTAB-u dodali svoj Google nalog i ako je tablet
povezan sa Google servisima. Dodajte Google nalog ako želite da
sinhronizujete nalog na Gmail-u, kalendar događaja, kontakte i
podešavanja (settings), itd.
3.2 Bluetooth
Pomoću opcije bluetooth možete da prebacujete dokumente
između svog KynectTAB-a i drugih uređaja.
3.2.1 Uključite opciju vidljivosti na svom tabletu
Da biste počeli da koristite Bluetooth na Kynect tabletu, morate ga
upariti sa drugim uređajem. Kada ih povežete, oni će ostati povezani sve dok ih ne razdvojite. Pod „Settings“ (Podešavanjima), izaberite
„Bluetooth settings“. Kliknite na „Bluetooth“ da ga uključite i kliknite
na „Potraži uređaje“. Indikator Bluetooth  će se potom pojaviti u
statusnoj liniji.
3.2.2 Pretraga uređaja
Nakon pretrage, pojaviće se lista Bluetooth uređaja u dometu. Ako
uređaj koji tražite nije na spisku, pobrinite se za to da bude uključen
i podešen tako da bude „vidljiv“.
10
KynectTAB 32013G
3.2.3 Uparivanje sa Bluetooth uređajem
Kliknite na ime dostupnog Bluetooth uređaja da se povežete. U prozoru „Bluetooth pairing request“ (zahtev za uparivanje sa bluetooth
uređajem), ukucajte PIN.
Ako je uparivanje uspešno, vaš KynectTAB će se povezati sa uređajem.
Primer: ako šaljete fotografiju preko Bluetooth-a.
Idite u „Galeriju“, izaberite fotografiju koju želite da podelite. Kliknite
ikonicu  ili bilo koju tačku na fotografiji da vidite podmeni.
Kliknite opciju „More“, „Share“, „Bluetooth“ 

 ,a potom
izaberite naziv uređaja na spisku „Povezanih uređaja“. Fotografija će
na taj način biti poslata.
Dodirnite ikonicu na desnoj strani da razdvojite uređaje.
Napomena: Nakon uparivanja, na spisku pored naziva uređaja može
da piše „Upareni, ali nisu povezani“, ali će slanje dokumenata ipak
biti moguće. Svaki dokument koji ste primili preko Bluetooth-a
možete da pogledate tako što ćete kliknuti po ikonici u gornjem
desnom uglu. Da biste produžili vek trajanja baterije, isključite
Bluetooth kad ga ne koristite.
3.3 3G Mreža
Ubacite SIM karticu u svoj KynectTAB i on će se automatski povezati
sa mobilnom 3G mrežom. To će vam omogućiti da se konektujete
na Internet i preuzmete i ažurirate dokumente kad god imate 3G
pristup. SIM karticu možete da kupite od svog lokalnog provajdera.
11
KynectTAB 32013G
IV. Internet pretraživanje
4.1 Pretraživanje interneta
Pre nego što krenete da pretražujete Internet, proverite da li ste
konektovani na Wi-Fi ili 3G.
U panelu sa aplikacijama, kliknite ikonicu browser 
da otvorite
svoj pretraživač.Kliknite na polje sa adresama, i pojaviće se tastatura.
Unesite ključnu reč koju želite da tražite ili URL adresu na koju biste
želeli da odete.
New Tab
Bookmark this Page
Open Bookmarks
Submenu
Kliknite na ikonicu  u gornjem uglu stranice sa pretraživačem da
otvorite podmeni pretraživača (browser submenu).
12
KynectTAB 32013G
V. Multimedijalne funkcije
5.1 Muzika
Nakon što snimite muziku na KynectTAB, kliknite ikonicu za muziku
 da otvorite muzički plejer. Možete da izaberete umetnika,
albume, naziv pesme ili listu muzičkih numera. Kliknite na meni da
izaberete. Medija plejer vam omogućava da prelistavate sadržaje,
preskočite ili zaustavite neke muzičke sadržaje koje ste izabrali, pa
čak pokazuje i određene albume kad postanu dostupni.
Kliknite 
na donju liniju da otvorite podmeni muzičkog plejera.
5.2 Video
Možete da pustite svaki video koji ste sačuvali na svom KynectTAB-u
ili mini SD kartici. Kliknite na ikonicu 
da uključite video plejer:
13
KynectTAB 32013G
Izaberite video koji biste želeli da pustite. Kad ga uključite, kliknite
na ekran da biste videli video alatnu traku. Možete isto tako da
obeležite svoj video, prilagodite osvetljenost, ili podesite parametre
ekrana. Ovo je alatna traka:
Kada je uključen Wi-Fi, možete isto tako da pogledate video sadržaje na internetu.
5.2.1 HDMI izlaz
Na KynectTAB-u možete takođe i da reprodukujete sadržaje na
spoljnom ekranu ili TV-u tako što ćete se konektovati pomoću HDMI
kabla. Potrebno je da konektujete svoje uređaje, a potom izaberete
HDMI ulaz na uređaju da ga povežete sa svojim KynectTAB-om.
14
KynectTAB 32013G
5.3 Galerija
Možete da gledate, delite, pa čak i uredite svoje slike na displeju
KynectTAB-a visoke rezolucije. Kliknite na Galeriju 
da prikažete
svoje slike.
Kliknite na bilo koju sliku da je uveličate, a potom pomerajte udesno ili ulevo da prelazite sa jedne na drugu sliku.
Idite na Meni da uredite, rotirate, obeležite ivice ili postavite svoju
sliku kao tapet.
15
KynectTAB 32013G
5.4 Kamera
Kliknite na ikonicu  da otvorite aplikaciju kamera. U vaš tablet su
ugrađene prednja kamera od 0,3 megapiksela i zadnja kamera od
2 megapiksela. Možete da snimate fotografije i video materijale sa
obe kamere, i prednjom i zadnjom.
Napomena: Kad uključite tablet, možete da idete direktno na kameru tako što ćete katanac iz kruga izvući ulevo.
Pogledaj fotografije
Prebacivanje sa jedne
na drugu kamericu
Snimi fotografiju
Podesi osvetljenje,
modalitet kadra, itd.
Pan-shot
Prebaci na video
16
KynectTAB 32013G
VI. Podešavanja (Settings)
Kliknite na ikonicu „Settings“ 
da uđete na podešavanja.
Ovde imate pristup podešavanjima za vaš bežični internet i na taj
način svojim potrebama možete da prilagodite internet, zvuk, displej, memoriju, bateriju, naloge i sinhronizaciju, bezbednost, jezik,
datum i vreme, podatke o tabletu, itd.
Wi-Fi: kliknite na „Settings“ – „Wireless & networks“ da uključite Wi-Fi
i skenirate dostupne mreže. Ugledaćete listu dostupnih Wi-Fi mreža.
Konektujte se sa onom mrežom koja ima najjači signal. (Možda će
biti potrebno da unesete lozinku mreže).
Displej: Ovde podesite osvetljenost ekrana, tapet, čuvara ekrana i
veličinu fonta.
17
KynectTAB 32013G
Memorija: Ovde možete da proverite kapacitet memorije. Ako
ubacite mikro SD karticu, ili USB drajv, možete da proverite ukupan
prostor koji vam je raspoloživ za vašu mikro SD karticu ili USB drajv.
Baterija: Ovde proverite status baterije.
Jezik i unos teksta: Ovde podesite jezik i unos teksta na tastaturi.
Rezervna kopija i resetovanje: Sledite instrukcije da napravite
rezervnu kopiju za sve podatke na vašem KynectTAB-u; ili, ako
želite da izbrišete sve podatke sa tableta i pod uslovom da ste
sigurni da želite da ih uklonite, izaberite samo ovu opciju „Factory
data reset“.
O tabletu: Ovde možete da proverite podatke o vašem KynectTAB-u, na primer broj modela, operativni sistem, itd.
VII. Battery
Prazna baterija
Puna baterija
Punjenje baterije
‘ pokazuje da je baterija puna. Kad se baterija gotovo potpuno
isprazni, pojaviće se obaveštenje da bi trebalo da napunite KynectTAB.Dok je punjenje u toku, stepen u kojem se baterija napunila
možete videti na zaključanom ekranu.
Potrebno je oko pet sati da se KynectTAB potpuno napuni. Molimo
vas da KynectTAB punite pomoću adaptera 5V/2A koji dobijate u
paketu.
18
KynectTAB 32013G
Rešenje problema
Moj KynectTAB neće da se uključi
Proverite koliko je baterija napunjena; molimo vas da napunite
bateriju pre nego što uključite tablet. Ako i dalje ne može da se
uključi, resetujte ga.
Ne čuje se zvuk u slušalicama.
Možda su vaše slušalice oštećene, proverite zvuk uz pomoć drugih
slušalica.Neki dokumenti mogu da imaju utišan zvuk, zato ga
jednostavno pojačajte.
Moj KynectTAB proizvodi neobičan zvuk.
Proverite da li u slušalicama ili mikrofonu možda ima prašine. Ako
pokušavate da čujete zvuk na određenom dokumentu, proverite da
li je oštećen.
Ekran na mom KynectTAB-u ne reaguje.
Resetujte tablet pomoću tastera za resetovanje, a onda ga ponovo
uključite.
Aplikacija koju želim da koristim neće da se otvori.
Ova aplikacija možda nije kompatibilna sa operativnim sistemom
na tabletu. Ili su podaci na aplikaciji možda oštećeni. Pokušajte
da uklonite aplikaciju i da je potom ponovo preuzmete iz Play
prodavnice.
Kako da izbrišem Google nalog?
Ako ste dodali nalog, možete da ga vidite u „Accounts & sync“ u
rubrici „Settings“, gde takođe možete da dodate drugi nalog. Da
biste izbrisali nepoželjan nalog, idite na „Settings“ – „Privacy settings“
– „Factory data reset“. Unutrašnja memorija vašeg tableta, preuzete
aplikacije, itd, takođe će biti izbrisani, osim podataka na vašoj fleš
memoriji. Pažljivo proverite sve pre nego što izvedete ovu operaciju.
Za podršku, ažuriranje, informacije na drugim jezicima, ili podatke o
garanciji, molimo vas, posetite: www.kyanikynect.com.
19
Download

Uputstvo za korisnike