Download

strane, potrebno je da se vrednost, za razliku od Šarenih tela robnog