Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1122460 A02BC01 omeprazol
1122858 A02BC01 omeprazol
1122846 A02BC01 omeprazol
1122857 A02BC01 omeprazol
Zaštićeno ime
leka
OMEPROL
ZEPROM
ORTANOL
OMEPRAZOL
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
gastrorezistentna blister, 15 po
kapsula, tvrda
20 mg
gastrorezistentna blister, 14 po
kapsula, tvrda
20 mg
Zdravlje a.d.
PharmaSwiss
d.o.o.
Ufar d.o.o. u
saradnji sa
Sandoz
gastrorezistentna blister, 14 po Pharmaceutical
kapsula, tvrda
20 mg
s d.d.
gastrorezistentna blister, 14 po
kapsula, tvrda
20 mg
Alvogen d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
329,40
307,40
307,40
307,40
DDD
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
21,96
21,96
21,96
21,96
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije gore navedenog perioda lečenja (2
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
K25; K26; K28),
u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije gore navedenog perioda lečenja (2
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
K25; K26; K28),
u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije gore navedenog perioda lečenja (2
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
K25; K26; K28),
u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije gore navedenog perioda lečenja (2
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
K25; K26; K28),
u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
Strana 1
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1122936 A02BC01 omeprazol
1122935 A02BC01 omeprazol
1122750 A02BC02 pantoprazol
1122752 A02BC02 pantoprazol
Zaštićeno ime
leka
OMEPRAZOL
OMEPRAZOL
CONTROLOC
CONTROLOC
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
gastrorezistentna blister, 14 po
kapsula, tvrda
20 mg
Hemofarm a.d.
gastrorezistentna boca, 15 po
kapsula, tvrda
20 mg
Hemofarm a.d.
gastrorezistentna blister, 14 po
tableta
40 mg
Takeda GmbH
gastrorezistentna blister,14 po
tableta
20 mg
Takeda GmbH
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Nemačka
Nemačka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
307,40
329,40
150,60
124,90
DDD
20 mg
20 mg
40 mg
40 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
21,96
21,96
10,76
17,84
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije gore navedenog perioda lečenja (2
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
K25; K26; K28),
u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije gore navedenog perioda lečenja (2
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
K25; K26; K28),
u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja gastroenterologa ili
endokrinologa na osnovu
patohistološkog nalaza.
20%
Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
85%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
Strana 2
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1122750 A02BC02 pantoprazol
1122866 A02BC02 pantoprazol
1122867 A02BC02 pantoprazol
1122772 A02BC02 pantoprazol
Zaštićeno ime
leka
CONTROLOC
PANRAZOL
PANRAZOL
PANTOPRAZOL
PHARMAS
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
gastrorezistentna blister, 14 po
tableta
40 mg
Takeda GmbH
gastrorezistentna blister, 14 po
tableta
20 mg
gastrorezistentna blister, 14 po
tableta
40 mg
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
gastrorezistentna blister, 14 po
tableta
20 mg
PharmaS d.o.o.
Nemačka
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
150,60
104,10
125,50
104,10
DDD
40 mg
40 mg
40 mg
40 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
10,76
14,87
8,96
14,87
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
85%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
Strana 3
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1122774 A02BC02 pantoprazol
1122915 A02BC02 pantoprazol
1122916 A02BC02 pantoprazol
1122920 A02BC02 pantoprazol
Zaštićeno ime
leka
PANTOPRAZOL
PHARMAS
NOLPAZA
NOLPAZA
NOLPAZA
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
gastrorezistentna blister, 14 po
tableta
40 mg
PharmaS d.o.o.
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
gastrorezistentna blister, 14 po Tovarna Zdravil
tableta
20 mg
d.d., Slovenija
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
gastrorezistentna blister, 28 po Tovarna Zdravil
tableta
20 mg
d.d., Slovenija
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
gastrorezistentna blister, 14 po Tovarna Zdravil
tableta
40 mg
d.d., Slovenija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
125,50
104,10
208,20
125,50
DDD
40 mg
40 mg
40 mg
40 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
8,96
14,87
14,87
8,96
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
Strana 4
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1122921 A02BC02 pantoprazol
1122160 A02BC03 lansoprazol
1122161 A02BC03 lansoprazol
1122162 A02BC03 lansoprazol
Zaštićeno ime
leka
NOLPAZA
SABAX
SABAX
LARONA
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
gastrorezistentna blister, 28 po Tovarna Zdravil
tableta
40 mg
d.d., Slovenija
gastrorezistentna blister, 14 po
kapsula, tvrda
30 mg
Hemofarm a.d.
gastrorezistentna blister, 28 po
kapsula, tvrda
15 mg
Hemofarm a.d.
bočica
Jadran
gastrorezistentna plastična, 28
Galenski
kapsula, tvrda
po 30 mg
Laboratorij d.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Hrvatska
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
251,00
380,00
439,00
760,00
DDD
40 mg
30 mg
30 mg
30 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
8,96
27,14
31,36
27,14
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
80%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
85%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
85%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
85%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
Strana 5
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1122163 A02BC03 lansoprazol
Zaštićeno ime
leka
LARONA
1122859 A02BC05 esomeprazol EMANERA
1122882 A02BC05 esomeprazol EMANERA
1122881 A02BC05 esomeprazol EMANERA
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
bočica
Jadran
gastrorezistentna plastična, 28
Galenski
kapsula, tvrda
po 15 mg
Laboratorij d.d.
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
gastrorezistentna blister, 7 po Tovarna Zdravil
kapsula, tvrda
20 mg
d.d., Slovenija
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
gastrorezistentna blister, 14 po Tovarna Zdravil
kapsula, tvrda
20 mg
d.d., Slovenija
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
gastrorezistentna blister, 28 po Tovarna Zdravil
kapsula, tvrda
20 mg
d.d., Slovenija
Hrvatska
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
439,00
121,10
242,30
484,60
DDD
30 mg
30 mg
30 mg
30 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
31,36
25,95
25,96
25,96
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
85%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
75%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
75%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
75%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
Strana 6
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
1122883 A02BC05 esomeprazol EMANERA
1122864 A02BC05 esomeprazol EMANERA
1122865 A02BC05 esomeprazol EMANERA
3127425 A06AD11 laktuloza
5129472 A07EC02 mesalazin
1129474 A07EC02 mesalazin
1129475 A07EC02 mesalazin
DUPHALAC
SALOFALK
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
gastrorezistentna blister, 7 po Tovarna Zdravil
kapsula, tvrda
40 mg
d.d., Slovenija
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
gastrorezistentna blister, 14 po Tovarna Zdravil
kapsula, tvrda
40 mg
d.d., Slovenija
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
gastrorezistentna blister, 28 po Tovarna Zdravil
kapsula, tvrda
40 mg
d.d., Slovenija
oralni rastvor
boca
plastična, 1
po 500 ml
(667 g/l)
Abbott
Biologicals B.V.
supozitorija
strip, 10 po
500 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
SALOFALK 500
gastrorezistentna blister, 50 po Dr Falk Pharma
tableta
500 mg
GmbH
SALOFALK 500
gastrorezistentna
tableta
blister, 100
po 500 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Holandija
Nemačka
Nemačka
Nemačka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
163,20
326,20
652,30
482,80
655,90
1.455,70
2.911,30
DDD
30 mg
30 mg
30 mg
6,7 g
1,5 g
1,5 g
1,5 g
Cena leka
na veliko
po DDD
17,49
17,48
17,47
9,70
196,77
87,34
87,34
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
75%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
75%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
75%
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u
terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon
gore navedenog perioda lečenja (2
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja
do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; u toku 12 meseci na osnovu
K25; K26; K28),
mišljenja:
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2
a) gastroenterologa ili
meseca (K25; K26; K28),
b) mišljenja specijaliste
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2
abdominalnog hirurga uz nalaz gornje
nedelje terapije (K21).
endoskopije.
20%
Portosistemske encefalopatije (K72).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja gastroenterologa ili
infektologa/hepatologa.
20%
1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek
se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja gastroenterologa.
20%
1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek
se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja gastroenterologa.
20%
1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek
se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja gastroenterologa.
Strana 7
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1129110 A07EC02 mesalazin
1129130 A07EC02 mesalazin
5129131 A07EC02 mesalazin
1043106 A10BA02
1042063 A10BB09
1042161 A10BB09
metformin
gliklazid
gliklazid
1050100 A11CC03 alfakalcidol
Zaštićeno ime
leka
ASACOL
PENTASA
PENTASA
GLUCOPHAGE
DIAPREL MR
DIAPREL MR
ALPHA D3
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
blister, 100
po 400 mg
Lek
farmacevtska
družba d.d. u
saradnji sa
Tillots Pharma
blister, 100
po 500 mg
Ferring
International
Center SA
blister, 28 po
1g
Ferring
International
Center SA
Švajcarska
3.447,30
1,5 g
blister, 50 po
500 mg
Merck Sante
S.A.S; Merck
S.L.; Merck
KGaA; Merck
KGaA & Co.
WERK
SPITTAL
Francuska;
Španija;
Nemačka;
Austrija
149,50
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
Servier
(Ireland)
Industries Ltd.;
Les
Laboratoires
Servier
Industrie;
Anpharm
Przedsiebiorstw
blister, 30 po o Farmacetyzne
60 mg
S.A.
Irska;
Francuska;
Poljska
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
Servier
(Ireland)
Industries Ltd.;
Les
Laboratoires
Servier
Industrie;
Anpharm
Przedsiebiorstw
blister, 30 po o Farmacetyzne
60 mg
S.A.
Irska;
Francuska;
Poljska
kapsula, meka
Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd;
bočica, 50 po Pharmachemie
0,25 mcg
B.V.
gastrorezistentna
tableta
tableta sa
produženim
oslobađanjem
supozitorija
film tableta
Slovenija
Švajcarska
Izrael;
Holandija
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
20%
1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek
se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja gastroenterologa.
20%
1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek
se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja gastroenterologa.
184,68
20%
1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek
se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja gastroenterologa.
2g
11,96
25%
681,40
60 mg
22,71
50%
1.362,80
60 mg
22,71
50%
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ),
2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ),
3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog
rahitisa ( E83.3),
4. Glukokortikoidima indukovana
osteoporoza ( M81.4).
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju
pod tačkom 1. na osnovu mišljenja
endokrinologa, a pod tačkom 2. na
osnovu mišljenja nefrologa ili
endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na
osnovu mišljenja reumatologa.
1.940,50
2.727,60
516,90
1,5 g
1,5 g
1 mcg
72,77
81,83
41,35
25%
Strana 8
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1050102 A11CC03 alfakalcidol
Zaštićeno ime
leka
ALPHA D3
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
25%
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ),
2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ),
3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog
rahitisa ( E83.3),
4. Glukokortikoidima indukovana
osteoporoza ( M81.4).
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju
pod tačkom 1. na osnovu mišljenja
endokrinologa, a pod tačkom 2. na
osnovu mišljenja nefrologa ili
endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na
osnovu mišljenja reumatologa.
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju
pod tačkom 1. na osnovu mišljenja
endokrinologa, a pod tačkom 2. na
osnovu mišljenja nefrologa ili
endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na
osnovu mišljenja reumatologa.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
kapsula, meka
Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd;
bočica, 30 po Pharmachemie
0,5 mcg
B.V.
Izrael;
Holandija
948,60
1 mcg
31,62
25%
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ),
2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ),
3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog
rahitisa ( E83.3),
4. Glukokortikoidima indukovana
osteoporoza ( M81.4).
Renalna osteodistrofija ( N25.0 ).
Izrael;
Holandija
525,50
1 mcg
35,03
1050101 A11CC03 alfakalcidol
ALPHA D3
kapsula, meka
Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd;
bočica, 30 po Pharmachemie
1 mcg
B.V.
1050121 A11CC04 kalcitriol
ROCALTROL
kapsula, meka
blister, 100 F. Hoffmann-La
po 0,25 mcg
Roche Ltd.
Švajcarska
1.479,60
1 mcg
59,18
25%
tableta
blister, 20 po Union-Medic
4 mg
d.o.o. Novi Sad
Republika
Srbija
114,20
5 mg
7,14
45%
1063220 B01AA07
acenokumarol SINKUM 4
1068220 B01AC04 klopidogrel
PLAVIX
film tableta
28 po 75 mg
Sanofi
Winthrop
Industrie
Francuska
464,70
75 mg
16,60
50%
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja lekara zdravstvene ustanove
koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a
obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite, za period do 12
meseci neposredno posle ugradnje
stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj
prevenciji infarkta miokarda i mozga
kod osoba koje su rezistentne na
acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali
jedan ili više vaskularnih događaja ), a
na osnovu mišljenja kardiologa ili
interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
Strana 9
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1068502 B01AC04 klopidogrel
1068221 B01AC04 klopidogrel
Zaštićeno ime
leka
ZYLLT
ANTIAGREX
FO
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Slaviamed
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 28 po Tovarna Zdravil
75 mg
d.d, Slovenija
blister, 28 po
75 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
464,70
464,70
DDD
75 mg
75 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
16,60
16,60
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
50%
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja lekara zdravstvene ustanove
koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a
obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite, za period do 12
meseci neposredno posle ugradnje
stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj
prevenciji infarkta miokarda i mozga
kod osoba koje su rezistentne na
acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali
jedan ili više vaskularnih događaja ), a
na osnovu mišljenja kardiologa ili
interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
50%
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja lekara zdravstvene ustanove
koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a
obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite, za period do 12
meseci neposredno posle ugradnje
stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj
prevenciji infarkta miokarda i mozga
kod osoba koje su rezistentne na
acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali
jedan ili više vaskularnih događaja ), a
na osnovu mišljenja kardiologa ili
interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
Strana 10
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1068239 B01AC04 klopidogrel
1068243 B01AC04 klopidogrel
Zaštićeno ime
leka
CLOPIGAL
CARDOGREL
FO
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 28 po
75 mg
Galenika a.d.
Ufar d.o.o. u
saradnji sa
Sandoz
blister, 30 po Pharmaceutical
75 mg
s d.d. Slovenija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
464,70
498,00
DDD
75 mg
75 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
16,60
16,60
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
50%
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja lekara zdravstvene ustanove
koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a
obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite, za period do 12
meseci neposredno posle ugradnje
stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj
prevenciji infarkta miokarda i mozga
kod osoba koje su rezistentne na
acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali
jedan ili više vaskularnih događaja ), a
na osnovu mišljenja kardiologa ili
interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
50%
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja lekara zdravstvene ustanove
koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a
obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite, za period do 12
meseci neposredno posle ugradnje
stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj
prevenciji infarkta miokarda i mozga
kod osoba koje su rezistentne na
acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali
jedan ili više vaskularnih događaja ), a
na osnovu mišljenja kardiologa ili
interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
Strana 11
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1068551 B01AC04 klopidogrel
Zaštićeno ime
leka
CLOPIDIX
klopidogrel,
acetilsalicilna
1068520 B01AC30 kiselina
DUOPLAVIN
FO
film tableta
Republika
Srbija
464,70
DDD
75 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
16,60
Participacija
osiguranog
lica
kapsula, tvrda
blister, 30 po
350 mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
30 po 100
mg
Lek
farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
346,20
90 mg
10,39
15%
blister, 30 po
100 mg
Slaviamed
d.o.o.
Republika
Srbija
346,20
90 mg
10,39
15%
G. PohlBoskamp
GmbH & Co.
KG
Nemačka
543,00
2,5 mg
16,97
75%
1060072 B03AB05
gvožđe III
hidroksid
polimaltozni
kompleks
FERRUM SANDOZ
tableta za
žvakanje
1060075 B03AB05
gvožđe (III)
hidroksid
polimaltozni
kompleks
REFERUM
tableta za
žvakanje
boca sa
pumpom za
doziranje,
12,2 ml/ 200
doza (0,4
sublingvalni sprej mg/doza)
Indikacija
Sanofi
Winthrop
Industrie
Francuska
1.194,00
1 tableta
42,64
60%
310,40
0,2 g
17,99
15%
Napomena
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja lekara zdravstvene ustanove
koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a
obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite, za period do 12
meseci neposredno posle ugradnje
stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj
prevenciji infarkta miokarda i mozga
kod osoba koje su rezistentne na
acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali
jedan ili više vaskularnih događaja ), a
na osnovu mišljenja kardiologa ili
interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
50%
film tableta
1060140 B03AA02
gliceriltrinitrat
7102621 C01DA02 (nitroglicerin) NITROLINGUAL
blister, 28 po
75 mg
Hemofarm a.d.
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
blister, 28 po
(75 mg + 100
mg)
gvožđe II
fumarat
HEFEROL
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
1. Prevencija aterotrombotičkih dogadjaja na
osnovu mišljenja interniste za period od 12
meseci nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda.
2. Kod bolesnika sa anginom pektoris i za
prevenciju tromboze stenta 12 meseci nakon
ugradnje stenta sa oslobadjanjem leka i
mesec dana nakon ugradnje stenta bez leka,
na osnovu mišljenja lekara zdravstvene
ustanove koja vrši ugradnju stenta.
Strana 12
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1109131 C01EB15 trimetazidin
1109129 C01EB15 trimetazidin
1109130 C01EB15 trimetazidin
1109133 C01EB15 trimetazidin
Zaštićeno ime
leka
TRIMETACOR
TRIMETACOR
TRIMECARD
TRIMECARD
FO
tableta sa
produženim
oslobađanjem
tableta sa
produženim
oslobađanjem
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 60 po
Alvogen
35 mg
Pharma d.o.o.
blister, 30 po
35 mg
Alvogen d.o.o.
blister, 30 po
35 mg
blister, 60 po
35 mg
PharmaSwiss
d.o.o.
PharmaSwiss
d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
220,70
110,40
110,40
220,70
DDD
40 mg
40 mg
40 mg
40 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
4,20
4,21
4,21
4,20
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
55%
Bolesnici sa anginom pektoris (I20) koji imaju
simptome i pored uzimanja pune
medikamentne terapije koja sadrži različite
kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata,
beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE Lek se u terapiju uvodi na osnovu
inhibitora i antilipidnih lekova.
mišljenja interniste ili kardiologa.
55%
Bolesnici sa anginom pektoris (I20) koji imaju
simptome i pored uzimanja pune
medikamentne terapije koja sadrži različite
kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata,
beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE Lek se u terapiju uvodi na osnovu
inhibitora i antilipidnih lekova.
mišljenja interniste ili kardiologa.
55%
Bolesnici sa anginom pektoris (I20) koji imaju
simptome i pored uzimanja pune
medikamentne terapije koja sadrži različite
kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata,
beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE Lek se u terapiju uvodi na osnovu
inhibitora i antilipidnih lekova.
mišljenja interniste ili kardiologa.
55%
Bolesnici sa anginom pektoris (I20) koji imaju
simptome i pored uzimanja pune
medikamentne terapije koja sadrži različite
kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata,
beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE Lek se u terapiju uvodi na osnovu
inhibitora i antilipidnih lekova.
mišljenja interniste ili kardiologa.
Republika
Srbija
220,70
40 mg
4,20
55%
Bolesnici sa anginom pektoris (I20) koji imaju
simptome i pored uzimanja pune
medikamentne terapije koja sadrži različite
kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata,
beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE Lek se u terapiju uvodi na osnovu
inhibitora i antilipidnih lekova.
mišljenja interniste ili kardiologa.
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
158,90
2g
63,56
50%
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
film tableta
blister, 28 po
Abbott
0,2 mg
Healthcare SAS
Francuska
280,50
0,3 mg
15,03
60%
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
film tableta
blister, 28 po
Abbott
0,4 mg
Healthcare SAS
Francuska
430,10
0,3 mg
11,52
60%
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
1109100 C01EB15 trimetazidin
TRIMETAZIDIN
PHARMAS
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
metildopa
1103432 C02AB02 (racemat)
METHYLDOPA
film tableta
1103481 C02AC05 moksonidin
PHYSIOTENS
1103482 C02AC05 moksonidin
PHYSIOTENS
blister, 60 po
35 mg
PharmaS d.o.o.
20 po 250
mg
Strana 13
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1103090 C02AC05 moksonidin
1103092 C02AC05 moksonidin
1103093 C02AC05 moksonidin
Zaštićeno ime
leka
MOXOGAMMA 0.2
MOXOGAMMA 0.3
MOXOGAMMA 0.4
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
film tableta
Worwag
blister, 30 po Pharma GmbH
0,2 mg
& Co. KG
Nemačka
300,50
0,3 mg
15,03
60%
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
film tableta
Worwag
blister, 30 po Pharma GmbH
0,3 mg
& Co. KG
Nemačka
443,50
0,3 mg
14,78
60%
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
film tableta
Worwag
blister, 30 po Pharma GmbH
0,4 mg
& Co. KG
Nemačka
460,80
0,3 mg
11,52
60%
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
Francuska
704,80
1 mg
23,49
60%
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
1103892 C02AC06 rilmenidin
TENAXUM
tableta
blister, 30 po
1 mg
Les
Laboratoires
Servier
Industrie
1103765 C02CA04 doksazosin
ALPHAPRES
tableta
blister, 30 po
1 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
169,90
4 mg
22,65
60%
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili urologa.
1103766 C02CA04 doksazosin
ALPHAPRES
tableta
blister, 30 po
2 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
288,10
4 mg
19,21
60%
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili urologa.
1103046 C03BA11 indapamid
1103051 C03BA11 indapamid
INDAPRES SR
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 30 po
1,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
304,40
1 tableta
10,15
75%
RAWEL SR
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 30 po
1,5 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
304,40
1 tableta
10,15
75%
tableta
blister, 50 po Abbott GmbH &
80 mg
Co. KG
Nemačka
428,70
0,16 g
17,15
50%
Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja kardiologa ili interniste.
1107018 C07AA07 sotalol
DAROB MITE
metoprolol
1107810 C07AB02 sukcinat
METOPROLOL XL
SANDOZ
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po Salutas Pharma
47,5 mg
GmbH
Nemačka
229,60
0,15 g
22,96
40%
Srčana insuficijencija ( I50 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja kardiologa.
metoprolol
1107814 C07AB02 sukcinat
METOPROLOL XL
SANDOZ
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po Salutas Pharma
95 mg
GmbH
Nemačka
274,50
0,15 g
13,73
40%
Srčana insuficijencija ( I50 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja kardiologa.
1107633 C07AB12 nebivolol
BINEVOL
tableta
blister, 30 po
5 mg
PharmaSwiss
d.o.o.
Republika
Srbija
316,50
5 mg
10,55
35%
tableta
blister, 28 po
5 mg
Medico Uno
d.o.o.
Republika
Srbija
295,40
5 mg
10,55
35%
Zdravlje a.d
Republika
Srbija
316,50
5 mg
10,55
35%
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
128,30
37,5 mg
12,83
50%
Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
1107645 C07AB12 nebivolol
NEBACOP
1107634 C07AB12 nebivolol
NEVOTENS
tableta
blister, 30 po
5 mg
1107625 C07AG02 karvedilol
KARVILEKS
tableta
blister, 30 po
12,5 mg
1107660 C07AG02 karvedilol
MILENOL
tableta
blister, 28 po
12,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
119,80
37,5 mg
12,84
50%
Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
1107661 C07AG02 karvedilol
MILENOL
tableta
28 po 25 mg Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
205,10
37,5 mg
10,99
50%
Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
Strana 14
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1107676 C07AG02 karvedilol
1107833 C07AG02 karvedilol
1107834 C07AG02 karvedilol
1402821 C08CA02 felodipin
1103916 C09AA04 perindopril
1103915 C09AA04 perindopril
1103935 C09AA04 perindopril
1103929 C09AA04 perindopril
1103955 C09AA04 perindopril
1103956 C09AA04 perindopril
1103856 C09AA04 perindopril
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
tableta
Slaviamed
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 28 po Tovarna Zdravil
12,5 mg
d.d, Slovenija
Republika
Srbija
119,80
37,5 mg
12,84
50%
Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
tableta
Ave
blister, 30 po Pharmaceutical
12,5 mg
d.o.o.
Republika
Srbija
128,30
37,5 mg
12,83
50%
Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
KARVOL
tableta
Ave
blister, 30 po Pharmaceutical
25 mg
d.o.o.
Republika
Srbija
219,70
37,5 mg
10,99
50%
Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
PLENDIL
tableta sa
produženim
oslobađanjem
1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13;
I15).
CORYOL
KARVOL
PREXANIL
PREXANIL
NOPRITEX
NOPRITEX
RANBAPRIL
RANBAPRIL
PERIGARD
bočica
plastična, 30
po 5 mg
AstraZeneca
AB
Švedska
322,50
5 mg
10,75
35%
tableta
Les
Laboratoires
Servier; Servier
(Ireland)
Industries;
Anpharm
Przedsiebiorstw
o
Farmaceutyczn
Francuska;
30 po 5 mg
e SA
Irska; Poljska
466,20
4 mg
12,43
45%
tableta
Les
Laboratoires
Servier; Servier
(Ireland)
Industries;
Anpharm
Przedsiebiorstw
o
Farmaceutyczn
Francuska;
30 po 10 mg
e SA
Irska; Poljska
600,30
4 mg
8,00
45%
tableta
blister, 30 po
4 mg
Pharmanova
d.o.o.
Republika
Srbija
255,60
4 mg
8,52
35%
tableta
blister, 30 po
8 mg
Pharmanova
d.o.o.
Republika
Srbija
329,10
4 mg
5,49
35%
tableta
blister, 30 po
4 mg
Medico Uno
d.o.o.
Republika
Srbija
255,60
4 mg
8,52
35%
tableta
blister, 30 po
8 mg
Medico Uno
d.o.o.
Republika
Srbija
329,10
4 mg
5,49
35%
tableta
blister, 30 po
4 mg
PharmaSwiss
d.o.o.
Republika
Srbija
255,60
4 mg
8,52
35%
Strana 15
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1103857 C09AA04 perindopril
1103512 C09AA04 perindopril
1103731 C09AA06 kvinapril
1103732 C09AA06 kvinapril
1103702 C09AA08 cilazapril
1103704 C09AA08 cilazapril
1103883 C09AA08 cilazapril
1103882 C09AA08 cilazapril
1103810 C09AA09 fosinopril
1103811 C09AA09 fosinopril
1103814 C09AA09 fosinopril
Zaštićeno ime
leka
PERIGARD
RELIKA
HEMOKVIN
HEMOKVIN
PRILAZID
PRILAZID
ZOBOX
ZOBOX
MONOPRIL
MONOPRIL
FOSINOPRIL-TEVA
1103815 C09AA09 fosinopril
FOSINOPRIL-TEVA
1103940 C09AA10 trandolapril
TRANDOLAPRIL
PHARMAS
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
tableta
blister, 30 po
8 mg
tableta
blister, 30 po
2 mg
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
PharmaSwiss
d.o.o.
Republika
Srbija
329,10
4 mg
5,49
35%
Alkaloid d.o.o.
Republika
Srbija
153,90
4 mg
10,26
35%
film tableta
Hemofarm a.d.
u saradnji sa
Pfizer H.C.P
blister, 20 po Corporation,
10 mg
USA
Republika
Srbija
187,30
15 mg
14,05
55%
film tableta
Hemofarm a.d.
u saradnji sa
Pfizer H.C.P
blister, 20 po Corporation,
20 mg
USA
Republika
Srbija
221,80
15 mg
8,32
25%
film tableta
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La
blister, 30 po
Roche Ltd,
2,5 mg
Švajcarska
Republika
Srbija
268,30
2,5 mg
8,94
55%
film tableta
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
kontejner za Hoffmann-La
tablete, 30 po
Roche Ltd,
5 mg
Švajcarska
Republika
Srbija
477,80
2,5 mg
7,96
55%
film tableta
blister, 30 po
5 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
477,80
2,5 mg
7,96
55%
film tableta
blister, 30 po
2,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
268,30
2,5 mg
8,94
55%
tableta
blister, 28 po PharmaSwiss
10 mg
d.o.o.
Republika
Srbija
305,40
15 mg
16,36
50%
tableta
blister, 28 po
20 mg
Republika
Srbija
442,20
15 mg
11,84
50%
tableta
Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd.;
Teva
Operations
blister, 30 po
Poland
10 mg
SP.Z.O.O.
Izrael
327,20
15 mg
16,36
50%
tableta
Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd.;
Teva
Operations
blister, 30 po
Poland
20 mg
SP.Z.O.O.
Izrael
473,70
15 mg
11,84
50%
kapsula, tvrda
blister, 28 po
0,5 mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
163,20
2 mg
23,31
60%
PharmaSwiss
d.o.o.
Indikacija
Napomena
Strana 16
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
1103941 C09AA10 trandolapril
TRANDOLAPRIL
PHARMAS
1103942 C09AA10 trandolapril
TRANDOLAPRIL
PHARMAS
1103467 C09AA15 zofenopril
perindopril,
1401260 C09BA04 indapamid
perindopril,
1401261 C09BA04 indapamid
perindopril,
1401251 C09BA04 indapamid
perindopril,
1401252 C09BA04 indapamid
perindopril,
1401255 C09BA04 indapamid
ZOFECARD
NOPRITEX PLUS
NOPRITEX PLUS
CO-PRENESSA
CO-PRENESSA
CO-PRENESSA
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
kapsula, tvrda
blister, 28 po
2 mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
399,20
2 mg
14,26
60%
kapsula, tvrda
blister, 28 po
4 mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
515,70
2 mg
9,21
60%
film tableta
Menarini Von
Heyden GmbH;
A. Menarini
Manufacturing
Logistics and
blister, 28 po
Services
30 mg
S.R.L.
Nemačka;
Italija
688,70
30 mg
24,60
75%
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
35%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
35%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
35%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
35%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
35%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
tableta
blister, 30 po
(2 mg +
0,625 mg)
Pharmanova
d.o.o.
blister, 30 po
(4 mg + 1,25
mg)
Pharmanova
d.o.o.
blister, 30 po
(2 mg +
0,625 mg)
Pharmanova
d.o.o. u
saradnji sa
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
tableta
blister, 30 po
(4 mg + 1,25
mg)
Pharmanova
d.o.o. u
saradnji sa
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
tableta
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
blister, 30 po
sa Krka
(8 mg + 2,5 Tovarna Zdravil
mg)
d.d., Slovenija
tableta
tableta
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
233,40
375,80
233,40
375,80
592,40
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
7,78
12,53
7,78
12,53
19,75
Napomena
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
Strana 17
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
perindopril,
1401917 C09BA04 indapamid
perindopril,
1401606 C09BA04 indapamid
perindopril,
1401190 C09BA04 indapamid
Zaštićeno ime
leka
PREXANIL COMBI
LD
PREXANIL COMBI
PERIGARD PLUS
kvinapril,
1401030 C09BA06 hidrohlortiazid HEMOKVIN PLUS
kvinapril,
KVINAPRIL/HIDRO
1401055 C09BA06 hidrohlortiazid HLORTIAZID
cilazapril,
1401400 C09BA08 hidrohlortiazid PRILAZID PLUS
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
film tableta
Les
Laboratoires
Servier
Industrie;
kontejner, 30
Servier
po (2,5 mg +
(Ireland)
0,625 mg) Industries LTD
film tableta
Les
Laboratoires
Servier
Industrie;
kontejner, 30
Servier
po (5 mg +
(Ireland)
1,25 mg)
Industries LTD
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
blister, 30 po
(4 mg+1,25
mg)
PharmaSwiss
d.o.o.
blister, 20 po
(20 mg +
12,5 mg)
Hemofarm a.d.
Teva
blister, 28 po Pharmaceutical
(20 mg +
Works Private
12,5 mg)
Ltd. Company
blister, 30 po
(5 mg + 12,5
mg)
Galenika a.d.
Francuska;
Irska
Francuska;
Irska
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Mađarska
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
291,80
644,10
375,80
248,70
348,10
803,40
DDD
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
Cena leka
na veliko
po DDD
9,73
21,47
12,53
12,44
12,43
26,78
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
35%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
45%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
35%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
20%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
20%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
50%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
Napomena
Strana 18
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
cilazapril,
1401401 C09BA08 hidrohlortiazid INHIBACE PLUS
fosinopril,
1401236 C09BA09 hidrohlortiazid MONOPRIL PLUS
lizinopril,
1103884 C09BB03 amlodipin
lizinopril,
1103455 C09BB03 amlodipin
lizinopril,
1103785 C09BB03 amlodipin
perindopril,
1103112 C09BB04 amlodipin
LISONORM
LISONORM
FORTE
LISONORM
PREXANOR
FO
film tableta
tableta
tableta
tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 28 po
(5 mg + 12,5 F. Hoffmann-La
mg)
Roche Ltd.
blister, 28 po
(20 mg +
12,5 mg)
PharmaSwiss
d.o.o.
blister, 30 po
(10 mg + 5 Gedeon Richter
mg)
PLC
blister, 30 po
(20 mg + 10 Gedeon Richter
mg)
PLC
tableta
blister, 30 po
(20 mg + 5 Gedeon Richter
mg)
PLC
tableta
Servier
(Ireland)
Industries Ltd.;
kontejner
Les
plastični, 30
Laboratoires
po (5 mg + 5
Servier
mg)
Industrie
Švajcarska
Republika
Srbija
Mađarska
Mađarska
Mađarska
Irska;
Francuska
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
749,70
484,10
439,60
698,90
518,50
691,70
DDD
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
Cena leka
na veliko
po DDD
26,78
17,29
14,65
23,30
17,28
23,06
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
50%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
50%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
25%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
25%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
25%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
60%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
Napomena
Strana 19
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
perindopril,
1103114 C09BB04 amlodipin
perindopril,
1103115 C09BB04 amlodipin
perindopril,
1103116 C09BB04 amlodipin
ramipril,
1403021 C09BB05 felodipin
ramipril,
1403020 C09BB05 felodipin
1103150 C09CA01 losartan
Zaštićeno ime
leka
PREXANOR
PREXANOR
PREXANOR
TRIAPIN MITE
TRIAPIN
ERYNORM
FO
tableta
tableta
tableta
tableta sa
produženim
oslobađanjem
tableta sa
produženim
oslobađanjem
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
kontejner
plastični, 30
po (5 mg +
10 mg)
Servier
(Ireland)
Industries Ltd.;
Les
Laboratoires
Servier
Industrie
kontejner
plastični, 30
po (10 mg +
5 mg)
Servier
(Ireland)
Industries Ltd.;
Les
Laboratoires
Servier
Industrie
kontejner
plastični, 30
po (10 mg +
10 mg)
Servier
(Ireland)
Industries Ltd.;
Les
Laboratoires
Servier
Industrie
Chinoin
blister, 28 po Pharmaceutical
(2,5 mg + 2,5 and Chemical
mg)
Works Co. Ltd.
Chinoin
Pharmaceutical
blister, 28 po and Chemical
(5 mg+ 5 mg) Works Co. Ltd.
blister, 28 po
50 mg
Hemofarm a.d.
Irska;
Francuska
Irska;
Francuska
Irska;
Francuska
Mađarska
Mađarska
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
763,90
853,80
925,90
420,90
448,90
152,80
DDD
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
50 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
25,46
28,46
30,86
15,03
16,03
5,46
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
60%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
45%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
45%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
40%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
25%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije
(I10) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
35%
1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13;
I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja interniste ili kardiologa.
Strana 20
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1103151 C09CA01 losartan
1103899 C09CA01 losartan
1103594 C09CA01 losartan
1103000 C09CA01 losartan
1103001 C09CA01 losartan
1103909 C09CA01 losartan
1103792 C09CA01 losartan
1103003 C09CA01 losartan
Zaštićeno ime
leka
ERYNORM
LOSARTAN
PHARMAS
LOSAR
LOTAR
LOTAR
RASOLTAN
LORISTA
AVELOSARTAN
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 28 po
100 mg
Hemofarm a.d.
blister, 28 po
50 mg
PharmaS d.o.o.
blister, 30 po
50 mg
blister, 30 po
50 mg
blister, 30 po
100 mg
Galenika a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
film tableta
blister, 28 po
50 mg
film tableta
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 28 po Tovarna Zdravil
50 mg
d.d., Slovenija
film tableta
Zdravlje a.d.
Ave
blister, 30 po Pharmaceutical
50 mg
d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
546,50
152,80
163,80
163,80
585,60
152,80
152,80
163,80
DDD
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
9,76
5,46
5,46
5,46
9,76
5,46
5,46
5,46
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
35%
1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13;
I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja interniste ili kardiologa.
35%
1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13;
I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja interniste ili kardiologa.
35%
1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13;
I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja interniste ili kardiologa.
35%
1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13;
I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja interniste ili kardiologa.
35%
1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13;
I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja interniste ili kardiologa.
35%
1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13;
I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja interniste ili kardiologa.
35%
1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13;
I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja interniste ili kardiologa.
35%
1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13;
I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja interniste ili kardiologa.
Strana 21
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1103446 C09CA03 valsartan
1103445 C09CA03 valsartan
1103780 C09CA03 valsartan
1103781 C09CA03 valsartan
1103438 C09CA03 valsartan
1103439 C09CA03 valsartan
1103401 C09CA04 irbesartan
1103403 C09CA04 irbesartan
1103890 C09CA07 telmisartan
Zaštićeno ime
leka
VALSACOR
VALSACOR
TENIVAL
TENIVAL
VALSARTAN
SANDOZ
VALSARTAN
SANDOZ
IRBENIDA
IRBENIDA
MICARDIS
FO
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 28 po
80 mg
blister, 28 po
160 mg
blister, 28 po
80 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Pharmanova
d.o.o.
Slovenija
Slovenija
Republika
Srbija
blister, 28 po
160 mg
Pharmanova
d.o.o.
blister, 28 po
80 mg
Novartis
Farmaceutica
S.A.
film tableta
blister, 28 po
160 mg
Novartis
Farmaceutica
S.A.
film tableta
blister, 30 po
150 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
film tableta
blister, 30 po
300 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
tableta
Boehringer
Ingelheim
Pharma GmbH
& Co. KG;
blister, 28 po
Delpharm
40 mg
Reims
film tableta
film tableta
Republika
Srbija
Španija
Španija
Nemačka;
Francuska
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
416,40
569,20
416,40
569,20
416,40
569,20
1.051,00
1.401,60
389,10
DDD
80 mg
80 mg
80 mg
80 mg
80 mg
80 mg
0,15 g
0,15 g
40 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
14,87
10,16
14,87
10,16
14,87
10,16
35,03
23,36
13,90
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
50%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ). mišljenja interniste ili kardiologa.
50%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ). mišljenja interniste ili kardiologa.
50%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ). mišljenja interniste ili kardiologa.
50%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ). mišljenja interniste ili kardiologa.
50%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ). mišljenja interniste ili kardiologa.
50%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ). mišljenja interniste ili kardiologa.
80%
Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes
mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije
(I10).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
80%
Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes
mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije
(I10).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja interniste ili kardiologa.
70%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 );
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja kardiologa ili interniste.
Strana 22
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1103891 C09CA07 telmisartan
1103889 C09CA07 telmisartan
1103789 C09CA07 telmisartan
Zaštićeno ime
leka
MICARDIS
TELMITENS
TELMITENS
losartan,
1401914 C09DA01 hidrohlortiazid LOSAR PLUS
losartan,
1401560 C09DA01 hidrohlortiazid ERYNORM PLUS
losartan,
1401120 C09DA01 hidrohlortiazid LORISTA H
losartan,
1401126 C09DA01 hidrohlortiazid LORISTA H 100
FO
tableta
tableta
tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Boehringer
Ingelheim
Pharma GmbH
& Co. KG;
Delpharm
28 po 80 mg
Reims
blister, 30 po
40 mg
blister, 30 po
80 mg
blister, 30 po
(50 mg +
12,5 mg)
PharmaSwiss
d.o.o.
PharmaSwiss
d.o.o.
Galenika a.d.
film tableta
blister, 28 po
(50 mg+12,5
mg)
Hemofarm a.d.
film tableta
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
blister, 28 po
sa Krka
(50 mg +
Tovarna Zdravil
12,5 mg)
d.d., Slovenija
film tableta
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
blister, 28 po
sa Krka
(100 mg + Tovarna Zdravil
12,5 mg)
d.d., Slovenija
Nemačka;
Francuska
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
670,50
347,30
598,60
300,50
280,40
280,40
776,20
DDD
40 mg
40 mg
40 mg
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
Cena leka
na veliko
po DDD
11,97
11,58
9,98
10,02
10,01
10,01
27,72
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
70%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 );
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja kardiologa ili interniste.
55%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 );
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja kardiologa ili interniste.
55%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 );
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40
% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lek se u terapiju uvodi na osnovu
(najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).
mišljenja kardiologa ili interniste.
35%
Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11)
ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim
lekovima koji se koriste za lečenje
hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja kardiologa ili interniste.
35%
Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11)
ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim
lekovima koji se koriste za lečenje
hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja kardiologa ili interniste.
35%
Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11)
ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim
lekovima koji se koriste za lečenje
hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja kardiologa ili interniste.
35%
Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11)
ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim
lekovima koji se koriste za lečenje
hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja kardiologa ili interniste.
Strana 23
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
losartan,
1401121 C09DA01 hidrohlortiazid LORISTA HD
valsartan,
1401926 C09DA03 hidrohlortiazid VALSACOMBI
valsartan,
1401925 C09DA03 hidrohlortiazid VALSACOMBI
valsartan,
1401650 C09DA03 hidrohlortiazid TENIVAL PLUS
valsartan,
1401651 C09DA03 hidrohlortiazid TENIVAL PLUS
valsartan,
1401652 C09DA03 hidrohlortiazid TENIVAL PLUS
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Pharmanova
d.o.o. u saradnji
blister, 28 po
sa Krka
(100 mg + 25 Tovarna Zdravil
mg)
d.d., Slovenija
blister, 28 po
(160 mg +
12,5 mg)
Pharmanova
d.o.o. u
saradnji sa
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
blister, 28 po
(160 mg + 25
mg)
Pharmanova
d.o.o. u
saradnji sa
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
blister, 28
(80 mg +
12,5 mg)
blister, 28
(160 mg +
12,5 mg)
blister, 28
(160 mg + 25
mg)
Pharmanova
d.o.o.
Pharmanova
d.o.o.
Pharmanova
d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
531,90
586,80
586,80
460,20
586,80
586,80
DDD
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
1 tableta
Cena leka
na veliko
po DDD
19,00
20,96
20,96
16,44
20,96
20,96
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
35%
Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11)
ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim
lekovima koji se koriste za lečenje
hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
50%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (
I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
nedovoljno efikasno.
mišljenja kardiologa ili interniste.
50%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (
I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
nedovoljno efikasno.
mišljenja kardiologa ili interniste.
50%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (
I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
nedovoljno efikasno.
mišljenja kardiologa ili interniste.
50%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (
I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
nedovoljno efikasno.
mišljenja kardiologa ili interniste.
50%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (
I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
nedovoljno efikasno.
mišljenja kardiologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
mišljenja kardiologa ili interniste.
Strana 24
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
irbesartan,
1401662 C09DA04 hidrohlortiazid IRBENIDA PLUS
irbesartan,
1401663 C09DA04 hidrohlortiazid IRBENIDA PLUS
telmisartan,
1401053 C09DA07 hidrohlortiazid MICARDIS PLUS
1104510 C10AA01 simvastatin
1104511 C10AA01 simvastatin
1104490 C10AA01 simvastatin
CHOLIPAM
CHOLIPAM
VASILIP
FO
film tableta
film tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 30 po
(150 mg +
12,5 mg)
Hemofarm a.d.
blister, 30 po
(300 mg +
12,5 mg)
Hemofarm a.d.
Boehringer
Ingelheim
28 po (80 mg Pharma GmbH
+ 12.5 mg)
& Co. KG
blister, 20 po
10 mg
Hemofarm a.d.
20 po 20 mg Hemofarm a.d.
blister, 28 po
10 mg
Slaviamed
d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Nemačka
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.051,40
1.401,60
1.024,80
91,90
160,50
128,70
DDD
1 tableta
1 tableta
1 tableta
30 mg
30 mg
30 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
35,05
46,72
36,60
13,79
12,04
13,79
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
80%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (
I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
nedovoljno efikasno.
mišljenja kardiologa ili interniste.
80%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (
I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
nedovoljno efikasno.
mišljenja kardiologa ili interniste.
70%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (
I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje
pojedinačnim lekovima koji se koriste za
lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više
pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
Lek se u terapiju uvodi na osnovu
nedovoljno efikasno.
mišljenja kardiologa ili interniste.
80%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovljenog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
80%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovljenog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
80%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovljenog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 25
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1104491 C10AA01 simvastatin
1104492 C10AA01 simvastatin
1104610 C10AA01 simvastatin
1104611 C10AA01 simvastatin
1104612 C10AA01 simvastatin
1104482 C10AA03 pravastatin
Zaštićeno ime
leka
VASILIP
VASILIP
HOLLESTA
HOLLESTA
HOLLESTA
PRAVACOR
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 28 po
20 mg
blister, 28 po
40 mg
blister, 30 po
10 mg
blister, 30 po
20 mg
blister, 30 po
40 mg
blister, 30 po
20 mg
Slaviamed
d.o.o.
Slaviamed
d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
PharmaSwiss
d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
224,70
368,60
137,90
240,70
394,80
267,50
DDD
30 mg
30 mg
30 mg
30 mg
30 mg
30 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
12,04
9,87
13,79
12,04
9,87
13,38
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
80%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovljenog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
80%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovljenog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
80%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovljenog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
80%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovljenog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
80%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovljenog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
75%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 26
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1104483 C10AA03 pravastatin
1104485 C10AA03 pravastatin
1104486 C10AA03 pravastatin
1104125 C10AA05 atorvastatin
1104126 C10AA05 atorvastatin
1104127 C10AA05 atorvastatin
Zaštićeno ime
leka
PRAVACOR
PRALIP
PRALIP
ATACOR
ATACOR
ATACOR
FO
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 30 po
40 mg
blister, 30 po
20 mg
blister, 30 po
40 mg
blister, 30 po
10 mg
blister, 30 po
20 mg
blister, 30 po
40 mg
PharmaSwiss
d.o.o.
Lek
farmacevtska
družba d.d.
Lek
farmacevtska
družba d.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
Slovenija
Slovenija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
594,40
267,50
594,40
224,80
397,00
451,80
DDD
30 mg
30 mg
30 mg
20 mg
20 mg
20 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
14,86
13,38
14,86
14,99
13,23
7,53
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
75%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
75%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
75%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 27
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1104520 C10AA05 atorvastatin
1104522 C10AA05 atorvastatin
1104524 C10AA05 atorvastatin
1104759 C10AA05 atorvastatin
1104760 C10AA05 atorvastatin
1104551 C10AA05 atorvastatin
Zaštićeno ime
leka
ATORIS
ATORIS
ATORIS
DISLIPAT
DISLIPAT
ATOLIP
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 30 po
10 mg
blister, 30 po
20 mg
Slaviamed
d.o.o.
Slaviamed
d.o.o.
Slaviamed
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 30 po Tovarna Zdravil
40 mg
d.d, Slovenija
blister, 30 po
10 mg
blister, 30 po
20 mg
blister, 30 po
10 mg
Medico Uno
d.o.o.
Medico Uno
d.o.o.
Galenika a.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
224,80
397,00
451,80
224,80
397,00
224,80
DDD
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
14,99
13,23
7,53
14,99
13,23
14,99
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 28
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1104552 C10AA05 atorvastatin
1104601 C10AA05 atorvastatin
1104600 C10AA05 atorvastatin
1104555 C10AA05 atorvastatin
1104556 C10AA05 atorvastatin
1104557 C10AA05 atorvastatin
Zaštićeno ime
leka
ATOLIP
TULIP
TULIP
HIPOLIP
HIPOLIP
HIPOLIP
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 30 po
20 mg
Galenika a.d.
Ufar d.o.o. u
saradnji sa
Sandoz
blister, 30 po Pharmaceutical
10 mg
s d.d. Slovenija
Ufar d.o.o. u
saradnji sa
Sandoz
blister, 30 po Pharmaceutical
20 mg
s d.d. Slovenija
blister, 30 po
10 mg
Hemofarm a.d.
blister, 30 po
20 mg
Hemofarm a.d.
blister, 30 po
40 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
397,00
224,80
397,00
224,80
397,00
451,80
DDD
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
13,23
14,99
13,23
14,99
13,23
7,53
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 29
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1104790 C10AA05 atorvastatin
1104605 C10AA05 atorvastatin
1104606 C10AA05 atorvastatin
1104607 C10AA05 atorvastatin
1104727 C10AA07 rosuvastatin
1104725 C10AA07 rosuvastatin
Zaštićeno ime
leka
HIPOLIP
ATORVASTATIN
PHARMAS
ATORVASTATIN
PHARMAS
ATORVASTATIN
PHARMAS
ROXERA
ROXERA
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 30 po
80 mg
Hemofarm a.d.
blister, 30 po
10 mg
PharmaS d.o.o.
blister, 30 po
20 mg
PharmaS d.o.o.
blister, 30 po
40 mg
PharmaS d.o.o.
Slaviamed
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 28 po Tovarna Zdravil
5 mg
d.d, Slovenija
Slaviamed
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 28 po Tovarna Zdravil
10 mg
d.d, Slovenija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.683,60
224,80
397,00
451,80
396,20
664,70
DDD
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
10 mg
10 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
14,03
14,99
13,23
7,53
28,30
23,74
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao
hronična terapija nakon preležanog akutnog
infarkta miokarda kao prevencija ponovnog
infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 30
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1104728 C10AA07 rosuvastatin
1104726 C10AA07 rosuvastatin
1104771 C10AA07 rosuvastatin
1104772 C10AA07 rosuvastatin
1104720 C10AA07 rosuvastatin
Zaštićeno ime
leka
ROXERA
ROXERA
ROSUHOL
ROSUHOL
ROVESTA
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Slaviamed
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 28 po Tovarna Zdravil
20 mg
d.d, Slovenija
Slaviamed
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 28 po Tovarna Zdravil
40 mg
d.d, Slovenija
blister, 30 po
10 mg
blister, 30 po
20 mg
blister, 28 po
10 mg
PharmaSwiss
d.o.o.
PharmaSwiss
d.o.o.
Pharmanova
d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.095,20
1.910,40
712,30
1.173,60
664,70
DDD
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
19,56
17,06
23,74
19,56
23,74
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 31
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1104721 C10AA07 rosuvastatin
1104722 C10AA07 rosuvastatin
1104232 C10AB05 fenofibrat
1155512 D05BB02 acitretin
1155511 D05BB02 acitretin
4150400 D06AX07 gentamicin
4139180 D06BB03 aciklovir
Zaštićeno ime
leka
ROVESTA
ROVESTA
FENOLIP
NEOTIGASON
NEOTIGASON
GENTAMICIN
ACIKLOVIR
FO
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 28 po
20 mg
blister, 28 po
40 mg
Pharmanova
d.o.o.
Pharmanova
d.o.o.
PharmaSwiss
d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.095,20
1.910,40
DDD
10 mg
10 mg
kapsula, tvrda
blister, 30 po
160 mg
kapsula, tvrda
Cenexi SAS;
DSM Fine
Chemicals
blister, 30 po
Austria Nfg.
25 mg
GmbH & Co KG
Francuska;
Austrija
kapsula, tvrda
blister, 100
po 10 mg
Cenexi SAS;
DSM Fine
Chemicals
Austria Nfg.
GmbH & Co KG
Francuska;
Austrija
5.452,50
35 mg
mast
tuba,1 po 15
g 0,1% (1
mg/1 g)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
122,50
mast
tuba, 1 po 5
g (50 mg/g) 5 Union-Medic
%
d.o.o. Novi Sad
Republika
Srbija
Republika
Srbija
537,20
0,2 g
Cena leka
na veliko
po DDD
19,56
17,06
22,38
Participacija
osiguranog
lica
85%
85%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
50%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste ako nakon
tromesečne dijete trigliceridi u krvi
nisu manji od 4.6 mmol/l.
50%
Psorijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; Lek se uvodi u terapiju na osnovu
L40.8; L40.9 ). Nije indikovan za lečenje
mišljenja dermatologa i kao nastavak
psoriasis guttata.
bolničkog lečenja.
190,84
50%
Psorijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; Lek se uvodi u terapiju na osnovu
L40.8; L40.9 ). Nije indikovan za lečenje
mišljenja dermatologa i kao nastavak
psoriasis guttata.
bolničkog lečenja.
-
-
50%
266,50
-
-
50%
266,50
-
-
50%
3.449,60
35 mg
160,98
ACIKLOVIR
krem
4152104 D07AB10 alklometazon AFLODERM
krem
tuba, 20 g Belupo Lijekovi
(0,5 mg/1 g) i kozmetika d.d.
Hrvatska
268,30
-
-
75%
4152100 D07AB10 alklometazon AFLODERM
mast
tuba, 20 g Belupo Lijekovi
(0,5 mg/1 g) i kozmetika d.d.
Hrvatska
268,30
-
-
75%
Zdravlje a.d.
Napomena
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična
terapija nakon preležanog akutnog infarkta
miokarda kao prevencija ponovnog infarkta
miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente Lek se uvodi u terapiju na osnovu
koji su imali infarkt mozga kao prevencija
mišljenja kardiologa ili interniste ili
ponovnog infarkta mozga.
neurologa/neuropsihijatra.
tuba, 1 po 5
g5%
4139160 D06BB03 aciklovir
Indikacija
Strana 32
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
4153440 D07AC13 mometazon
4153441 D07AC13 mometazon
Zaštićeno ime
leka
ELOCOM
ELOCOM
FO
krem
mast
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tuba, 1 po 15
g (0,1%)
Schering
Plough Labo
N.V.
Belgija
282,50
-
-
80%
tuba, 1 po 15
g (0,1%)
Schering
Plough Labo
N.V.
Belgija
282,50
-
-
80%
Republika
Srbija
277,20
-
-
50%
Indikacija
Napomena
fusidinska
9150024 D09AA02 kiselina
STANICID
impregnirana
kompresa
aluminijumsk
a folija, 10 po
30 mg
Hemofarm a.d.
1155442 D10BA01 izotretinoin
ROACCUTANE
kapsula, meka
blister, 30 po F. Hoffmann-La
10 mg
Roche Ltd.
Švajcarska
1.049,20
30 mg
104,92
25%
Akne conglobata ( L70.1).
Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju
na osnovu mišljenja dermatologa.
vaginalna
kapsula, meka
blister, 12 po
(100000 i.j. +
35000 i.j. +
35000 i.j.)
Innothera
Chouzy
Francuska
585,60
-
-
70%
Vaginalna infekcija (N76).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa.
nistatin,
neomicin,
6137312 G01AA51 polimiksin b
POLYGYNAX
6137320 G01AF05 ekonazol
ECALIN
vagitorija
3 po 150 mg
Jugoremedija
a.d.
Republika
Srbija
224,40
0,1 g
49,87
85%
Vaginalna infekcija (N76).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa.
6137510 G01AF12 fentikonazol
LOMEXIN
vaginalna
kapsula
1 po 600 mg
Catalent Italy
S.P.A.
Italija
294,20
0,1 g
49,03
85%
Vaginalna infekcija (N76).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa.
Hiperprolaktinemija (E22.1)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja endokrinologa zdravstvene
ustanove sekundarnog ili tercijarnog
nivoa zdravstvene zaštite.
1149080 G02CB04 kvinagolid
1149081 G02CB04 kvinagolid
NORPROLAC
NORPROLAC
gestoden,
1135300 G03AA10 etinilestradiol LINDYNETTE 20
drospirenon,
1135277 G03AA12 etinilestradiol YAZ
1049210 G03CX01 tibolon
LIVIAL
tableta
blister, 3 po
25 mcg i 3 po
50 mcg
Ferring GmbH
Nemačka
425,90
75 mcg
141,97
75%
Nemačka
2.464,00
75 mcg
82,13
75%
Hiperprolaktinemija (E22.1)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja endokrinologa zdravstvene
ustanove sekundarnog ili tercijarnog
nivoa zdravstvene zaštite.
blister, 1 po
21 (75 mcg + Gedeon Richter
obložena tableta
20 mcg)
PLC
Mađarska
364,80
0,75 tabl.
13,03
75%
Hormonska kontracepcija (Z30).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
blister, 28 po
(3 mg + 0,02 Schering GmbH
mg) (24 + 4
& Co.
placebo)
Produktions KG
Nemačka
864,60
1 tableta
30,88
85%
Hormonska kontracepcija (Z30).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
28 po 2,5 mg
Holandija
1.478,20
2,5 mg
52,79
75%
Menopauza (N95).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
tableta
film tableta
tableta
blister, 30 po
75 mcg
Ferring GmbH
N.V. Organon
1048293 G03DB01 didrogesteron DUPHASTON
film tableta
blister, 20 po
Abbott
10 mg
Biologicals B.V.
Holandija
455,00
10 mg
22,75
70%
Menopauza (N95).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
drospirenon,
1048790 G03FA17 estradiol
film tableta
28 po (2 mg Bayer Schering
+1 mg)
Pharma AG
Nemačka
1.223,30
1 tableta
43,69
85%
Menopauza (N95).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
ANGELIQ
Strana 33
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
norgestrel,
1048781 G03FB01 estradiol
1048331 G03HA01 ciproteron
Zaštićeno ime
leka
CYCLOPROGYNOVA
ANDROCUR
FO
obložena tableta
tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
1 po 21 (11 Schering GmbH
belih + 10
& Co.
smeđih)
Produktions KG
50 po 50 mg
blister,1 po
21 (2 mg +
0,035 mg)
ciproteron,
1048176 G03HB01 etinilestradiol DIANE–35
obložena tableta
ciproteron,
1048720 G03HB01 estradiol
blister, 1 po
21 (1 mg + 2
obložena tableta
mg)
CLIMEN
Delpharm Lille
Sas; Schering
AG
Nemačka
Francuska;
Nemačka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
248,80
0,75 tabl.
8,89
25%
2.185,40
0,1 g
87,42
Indikacija
Napomena
Menopauza (N95).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
25%
Maligni tumor prostate (C61).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja tri lekara - urologa
zdravstvene ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na tercijarnom
nivou.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
395,70
0,75 tabl.
14,13
15%
1. Idiopatski hirzutizam (L68). Kod žena
generativne dobi uz dismenoreju;
2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na
antimikrobnu terapiju (L70).
Delpharm Lille
Sas
Francuska
606,10
0,75 tabl.
21,65
70%
Menopauza (N95).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
70%
1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa ili ginekologa ili
neurologa.
80%
1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa ili ginekologa ili
neurologa.
80%
1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa ili ginekologa ili
neurologa.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa ili ginekologa ili
neurologa.
film tableta
blister, 28 po
2 mg
film tableta
Astellas
blister, 10 po Pharma Europe
5 mg
B.V.
film tableta
Astellas
blister, 30 po Pharma Europe
5 mg
B.V.
film tableta
Astellas
blister, 30 po Pharma Europe
10 mg
B.V.
Holandija
2.984,90
5 mg
49,75
80%
1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).
TAMSOL
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda
blister, 30 po
0,4 mg
PharmaSwiss
d.o.o.
Republika
Srbija
376,60
0,4 mg
12,55
25%
Benigna hiperplazija prostate (N40).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa.
BETAMSAL
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda
blister, 30 po
0,4 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
376,60
0,4 mg
12,55
25%
Benigna hiperplazija prostate (N40).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa.
1134260 G04CA02 tamsulosin
TAMSULOSIN
PHARMAS
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda
blister, 30 po
0,4 mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
376,60
0,4 mg
12,55
25%
Benigna hiperplazija prostate (N40).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa.
1134205 G04CB01 finasterid
PROSCAR
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
368,70
5 mg
13,17
60%
Benigna hiperplazija prostate (N40).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa.
1134228 G04CB01 finasterid
BENEPROST
film tableta
blister, 30 po Ivančić i sinovi
5 mg
d.o.o.
Republika
Srbija
329,10
5 mg
10,97
50%
Benigna hiperplazija prostate (N40).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa.
1134212 G04CB01 finasterid
FINASTERID
PHARMAS
film tableta
blister, 28 po
5 mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
307,30
5 mg
10,98
50%
Benigna hiperplazija prostate (N40).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa.
1134306 G04CB02 dutasterid
DUTAPROST
kapsula, meka
blister, 30 po
Alvogen
0,5 mg
Pharma d.o.o.
Republika
Srbija
976,40
0,5 mg
32,55
80%
Benigna hiperplazija prostate (N40).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja urologa.
1139173 G04BD07 tolterodin
1139022 G04BD08 solifenacin
1139020 G04BD08 solifenacin
1139021 G04BD08 solifenacin
1134230 G04CA02 tamsulosin
1134240 G04CA02 tamsulosin
DETRUSITOL
VESICARE
VESICARE
VESICARE
tableta
28 po 5 mg
Pfizer Italia
S.R.L.
Italija
Holandija
Holandija
988,00
973,00
2.919,10
4 mg
5 mg
5 mg
70,57
97,30
97,30
Strana 34
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
0040240 H05AA02 teriparatid
1021600 J01CR02
1021601 J01CR02
1021607 J01CR02
1021566 J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
Zaštićeno ime
leka
FORTEO
PANKLAV
PANKLAV
PANKLAV 2X
AMOKSIKLAV 2X
FO
rastvor za
injekciju, pen sa
uloškom
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
28 doza po
20 mcg/80
mcl
Lilly France
S.A.S.
film tableta
bočica
staklena, 15
po 375 mg
(250 mg +
125 mg)
Hemofarm a.d.
film tableta
bočica
staklena, 20
po 625 mg
(500 mg +
125 mg)
Hemofarm a.d.
film tableta
teglica, 14 po
1000 mg
(875 mg +
125 mg)
Hemofarm a.d.
film tableta
blister, 10 po
(500 mg +
125 mg)
Lek
farmacevtska
družba d.d.
Francuska
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Slovenija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
35.954,70
435,70
808,70
408,00
404,40
DDD
20 mcg
1g
1g
1g
1g
Cena leka
na veliko
po DDD
1.284,10
116,19
80,87
33,31
80,88
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
35%
1. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih
preloma kod pacijenata u postmenopauzi koje
su imale bar jedan prelom uzrokovan traumom
malog intenziteta uz verifikovanu osteoporozu
(osteodenzitometrijski nalaz DEXA T vrednost
≤ - 2,5 SD na kuku ili lumbalnoj kičmi),
2. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih
preloma kod pacijenata u postmenopauzi sa
verifikovanim prelomom kod kojih je nakon
upotrebe bisfosfonata tokom najmanje godinu
dana lečenja došlo do novog preloma i pada
vrednosti DEXA T u odnosu na vredost pre
početka lečenja.
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja tri lekara i to reumatologa,
endokrinologa i ortopeda zdravstvene
ustanove koja obavlja zdravstvenu
delatnost na tercijarnom nivou.
50%
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog
trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34;
N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
50%
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog
trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34;
N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
50%
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog
trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34;
N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
50%
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog
trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34;
N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
Strana 35
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1021567 J01CR02
1021560 J01CR02
1021632 J01CR02
1321976 J01DC02
1321977 J01DC02
1321950 J01DC10
INN
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
cefuroksim
cefuroksim
cefprozil
monohidrat
Zaštićeno ime
leka
AMOKSIKLAV 2X
AMOKSIKLAV
AUGMENTIN
CEROXIM
CEROXIM
CEFZIL
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
film tableta
blister, 10 po
(875 mg +
125 mg)
film tableta
bočica
staklena, 15
po (500 mg +
125 mg)
film tableta
tableta
tableta
tableta
14 po (875
mg + 125
mg)
blister, 10 po
250 mg
blister, 10 po
500 mg
10 po 500
mg
Lek
farmacevtska
družba d.d.
Lek
farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
Slovenija
SmithKline
Beecham
Pharmaceutical
s
Velika Britanija
Medico Uno
d.o.o.
Medico Uno
d.o.o.
Corden Pharma
Latina S.P.A.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Italija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
291,40
606,50
408,00
403,00
515,00
1.301,00
DDD
1g
1g
1g
0,5 g
0,5 g
1g
Cena leka
na veliko
po DDD
33,30
80,87
33,31
80,60
51,50
260,20
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
50%
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog
trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34;
N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
50%
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog
trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34;
N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
50%
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog
trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34;
N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
50%
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13;
J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih
puteva ( N30; N34 ),
4. Lajmska bolest (A69.2).
50%
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13;
J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih
puteva ( N30; N34 ),
4. Lajmska bolest (A69.2).
85%
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13;
J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih
puteva ( N30; N34 ).
Napomena
Strana 36
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1321620 J01DD08
1321622 J01DD08
1321627 J01DD08
1321521 J01DD13
1321523 J01DD13
1325300 J01FA06
2325625 J01FA09
INN
cefiksim
cefiksim
cefiksim
cefpodoksim
cefpodoksim
Zaštićeno ime
leka
PANCEF
PANCEF
CEFEXIN
TRIDOX
TRIDOX
roksitromicin ROXIMISAN
klaritromicin
KLACID
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 10 po
400 mg
blister, 5 po
400 mg
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
blister, 10 po Pliva Hrvatska
400 mg
d.o.o.
blister, 10 po
100 mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
Republika
Makedonija
Hrvatska
Republika
Makedonija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.198,70
599,30
1.198,70
296,20
DDD
0,4 g
0,4 g
0,4 g
0,4 g
Cena leka
na veliko
po DDD
119,87
119,86
119,87
118,48
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
65%
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13;
J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).
65%
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13;
J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).
65%
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13;
J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).
65%
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13;
J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).
film tableta
blister, 10 po
200 mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
592,50
0,4 g
118,50
65%
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13;
J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).
film tableta
blister, 10 po
150 mg
Slaviamed
d.o.o.
Republika
Srbija
386,90
0,3 g
77,38
50%
Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ).
granule za oralnu
suspenziju
boca, 1 po
60 ml (125
mg/5 ml)
20%
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).
AbbVie S.r.l.
Italija
294,40
0,5 g
98,13
Napomena
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim
aktom gutanja.
Strana 37
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1325056 J01FA09
1325611 J01FA09
1325651 J01FA09
1325653 J01FA09
1325525 J01FA09
INN
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
Zaštićeno ime
leka
ZYMBAKTAR
FROMILID
FROMILID UNO
FROMILID UNO
KLACID
FO
film tableta
film tableta
tableta sa
produženim
oslobađanjem
tableta sa
produženim
oslobađanjem
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
14 po 250
mg
blister, 14 po
500 mg
Hemofarm a.d.
Slaviamed
d.o.o.
Slaviamed
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 7 po Tovarna Zdravil
500 mg
d.d, Slovenija
Slaviamed
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 14 po Tovarna Zdravil
500 mg
d.d, Slovenija
blister, 14 po
500 mg
AbbVie S.r.l.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Italija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
205,10
334,00
185,60
371,00
400,80
DDD
0,5 g
0,5 g
0,5 g
0,5 g
0,5 g
Cena leka
na veliko
po DDD
29,30
23,86
26,51
26,50
28,63
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
50%
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva
sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).
50%
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva
sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).
50%
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva
sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).
50%
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva
sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).
60%
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva
sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).
Napomena
Strana 38
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1325527 J01FA09
1325480 J01FA10
1325482 J01FA10
1325470 J01FA10
INN
klaritromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
Zaštićeno ime
leka
KLACID MR
HEMOMYCIN
HEMOMYCIN
SUMAMED
KAPSULE
FO
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
kapsula, tvrda
film tableta
kapsula, tvrda
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 7 po
500 mg
blister, 6 po
250 mg
blister, 3 po
500 mg
blister, 6 po
250 mg
AbbVie S.r.l.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Pliva Hrvatska
d.o.o.
Italija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Hrvatska
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
222,60
332,70
219,60
332,70
DDD
0,5 g
0,3 g
0,3 g
0,3 g
Cena leka
na veliko
po DDD
31,80
66,54
43,92
66,54
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
60%
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva
sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).
80%
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55;
A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).
80%
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55;
A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).
80%
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55;
A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).
Napomena
Strana 39
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1325472 J01FA10
3325100 J01FA10
1325541 J01FA10
1326226 J01FF01
1326228 J01FF01
INN
azitromicin
azitromicin
azitromicin
klindamicin
klindamicin
Zaštićeno ime
leka
SUMAMED
TABLETE 500
ZMAX
AZIBIOT
CLINDAMYCIN-MIP
CLINDAMYCIN-MIP
1326222 J01FF01
klindamicin
CLINDAMYCIN-MIP
1329350 J01MA01
ofloksacin
VISIREN
FO
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 3 po
500 mg
Pliva Hrvatska
d.o.o.
granule sa
produženim
bočica, 1 po
Pfizer
oslobađanjem za 60 ml (2 g/60 Pharmaceutical
oralnu suspenziju
ml )
s LLC
Hrvatska
Portoriko
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
219,60
633,80
DDD
0,3 g
0,3 g
Cena leka
na veliko
po DDD
43,92
95,07
Participacija
osiguranog
lica
80%
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55;
A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).
80%
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55;
A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;
J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55;
A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).
film tableta
Slaviamed
d.o.o. u saradnji
sa Krka
blister, 3 po Tovarna Zdravil
500 mg
d.d, Slovenija
Republika
Srbija
219,60
0,3 g
43,92
80%
film tableta
blister, 12 po Chephasaar
300 mg
Chem. Pharm.
Nemačka
241,50
1,2 g
80,50
25%
film tableta
blister, 12 po Chephasaar
600 mg
Chem. Pharm.
Nemačka
453,70
1,2 g
75,62
25%
film tableta
blister, 30 po Chephasaar
600 mg
Chem. Pharm.
Nemačka
1.131,90
1,2 g
75,46
25%
Republika
Srbija
454,60
0,4 g
90,92
50%
tableta
10 po 200
mg
Union-Medic
d.o.o. Novi Sad
Indikacija
Napomena
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
antibiograma.
Strana 40
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1329371 J01MA12
1329380 J01MA12
1329381 J01MA12
1329455 J01MA12
1329456 J01MA12
INN
Zaštićeno ime
leka
levofloksacin LEVOMAX
levofloksacin,
hemihidrat
LOFOCIN
levofloksacin,
hemihidrat
LOFOCIN
levofloksacin FORTECA
levofloksacin FORTECA
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 10 po
500 mg
blister, 10 po
250 mg
blister, 10 po
500 mg
PharmaSwiss
d.o.o.
Pharmanova
d.o.o.
Pharmanova
d.o.o.
blister, 10 po
250 mg
Hemofarm a.d.
blister, 10 po
500 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
642,30
385,20
642,30
385,20
642,30
DDD
0,5 g
0,5 g
0,5 g
0,5 g
0,5 g
Cena leka
na veliko
po DDD
64,23
77,04
64,23
77,04
64,23
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
Napomena
Strana 41
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1329103 J01MA12
1329104 J01MA12
1329102 J01MA12
1329105 J01MA12
1329506 J01MA12
INN
Zaštićeno ime
leka
levofloksacin LEVOXA
levofloksacin LEVOXA
levofloksacin LEVOXA
levofloksacin LEVOXA
levofloksacin LEFLOGAL
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 7 po
250 mg
blister, 10 po
250 mg
blister, 7 po
500 mg
blister, 10 po
500 mg
blister, 7 po
250 mg
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
269,60
385,20
449,60
642,30
269,60
DDD
0,5 g
0,5 g
0,5 g
0,5 g
0,5 g
Cena leka
na veliko
po DDD
77,03
77,04
64,23
64,23
77,03
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
Napomena
Strana 42
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1329505 J01MA12
1329382 J01MA12
INN
Zaštićeno ime
leka
levofloksacin LEFLOGAL
levofloksacin LEVOKSACIN
1329383 J01MA12
levofloksacin LEVOKSACIN
1132320 J01MB04
pipemidinska
kiselina
PIPEM
1132300 J01MB04
pipemidinska
kiselina
PIPEGAL
FO
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 7 po
500 mg
Galenika a.d.
blister, 10 po Ivančić i sinovi
250 mg
d.o.o.
blister, 10 po Ivančić i sinovi
500 mg
d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
449,60
385,20
DDD
0,5 g
0,5 g
Cena leka
na veliko
po DDD
64,23
77,04
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
25%
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana
uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36;
N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog
bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
Republika
Srbija
642,30
0,5 g
64,23
25%
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
363,50
0,8 g
72,70
25%
Napomena
kapsula
20 po 200
mg
kapsula
20 po 200
mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
363,50
0,8 g
72,70
25%
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
142,60
0,2 g
190,13
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja infektologa ili hematologa.
1327356 J02AC01
flukonazol
FLUCONAL
kapsula, tvrda
blister, 1 po
150 mg
1327355 J02AC01
flukonazol
FLUCONAL
kapsula, tvrda
blister, 7 po
50 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
142,60
0,2 g
81,49
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja infektologa ili hematologa.
kapsula, tvrda
Ave
blister, 7 po Pharmaceutical
50 mg
d.o.o.
Republika
Srbija
142,60
0,2 g
81,49
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja infektologa ili hematologa.
kapsula, tvrda
Ave
kontejner, 1 Pharmaceutical
po 150 mg
d.o.o.
Republika
Srbija
142,60
0,2 g
190,13
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja infektologa ili hematologa.
1327401 J02AC01
1327400 J02AC01
flukonazol
flukonazol
FLUKOZOL
FLUKOZOL
Strana 43
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1327402 J02AC02
1327507 J02AC02
1327505 J02AC02
1327506 J02AC02
1037200 L02BB01
INN
itrakonazol
itrakonazol
itrakonazol
itrakonazol
flutamid
Zaštićeno ime
leka
KANAZOL
OMICRAL
OMICRAL
OMICRAL
FLUTASIN
FO
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
kontejner
plastični,10
po 100 mg
blister, 4 po
100 mg
blister, 15 po
100 mg
blister, 28 po
100 mg
90 po 250
mg
Slaviamed
d.o.o.
Medico Uno
d.o.o.
Medico Uno
d.o.o.
Medico Uno
d.o.o.
S.C. SindanPharma S.R.L.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Rumunija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
658,70
263,50
988,10
1.844,40
2.825,20
DDD
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,75 g
Cena leka
na veliko
po DDD
131,74
131,75
131,75
131,74
94,17
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
30%
1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ),
2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike
terapije ( B35.0 ),
4. Pityriasis versicolor ( B36.0 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja dermatologa.
30%
1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ),
2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike
terapije ( B35.0 ),
4. Pityriasis versicolor ( B36.0 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja dermatologa.
30%
1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ),
2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike
terapije ( B35.0 ),
4. Pityriasis versicolor ( B36.0 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja dermatologa.
30%
1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ),
2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike
terapije ( B35.0 ),
4. Pityriasis versicolor ( B36.0 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja dermatologa.
Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj
blokadi uz medikamentoznu (LH-RH
analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja tri lekara - urologa
zdravstvene ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na tercijarnom
nivou.
20%
Strana 44
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1039330 L02BG04
INN
letrozol
Zaštićeno ime
leka
FEMARA
FO
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 30 po
2,5 mg
Novartis
Pharma Stein
AG
Švajcarska
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.901,80
DDD
2,5 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
63,39
Participacija
osiguranog
lica
20%
Indikacija
Napomena
Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom
dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1,
sekvencijalno, posle tri godine primene
adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom,
kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno
5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim
karcinomom dojke kod postmenopauznih
žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod
kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom
do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim
karcinomom dojke u postmenopauznih
bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa
bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za
primenu adjuvatne hemioterapije i biloške
terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati
inhibitori aromataze od početka adjuvantnog
hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroidreceptor pozitivnim metastatskim karcinomom
dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na
adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne
terapije kod bolesnica koje imaju
kontraindikacije za primenu tamoksifena
(glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih
reakcija na tamoksifen (dokazana
medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip
endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja tri lekara zdravstvene
ustanove koja obavlja zdravstvenu
delatnost na tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite, a nastavak
terapije na osnovu mišljenja lekara
specijaliste zdravstvene ustanove koja
obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite.
Strana 45
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1014301 L04AA13
INN
leflunomid
1082121 M03BX07 tetrazepam
alendronska
1059079 M05BA04 kiselina
alendronska
1059908 M05BA04 kiselina
alendronska
1059909 M05BA04 kiselina
alendronska
1059907 M05BA04 kiselina
Zaštićeno ime
leka
ARAVA
TETRAZEPAM-MIP
BONAP
ALEFOSS
ALEFOSS
ALEFOSS
FO
film tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
bočica, 30 po
20 mg
Sanofi
Winthrop
Industrie
blister, 20 po Chephasaar
50 mg
Chem. Pharm.
blister, 4 po
70 mg
blister, 4 po
70 mg
blister, 8 po
70 mg
blister, 12 po
70 mg
Hemofarm a.d.
Pharmanova
d.o.o.
Pharmanova
d.o.o.
Pharmanova
d.o.o.
Francuska
Nemačka
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
4.407,70
301,40
579,40
579,40
1.158,80
1.738,30
DDD
20 mg
50 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
146,92
15,07
20,69
20,69
20,69
20,69
Participacija
osiguranog
lica
10%
90%
35%
35%
35%
35%
Indikacija
Napomena
1. Aktivni reumatoidni artritis ( M05 i M06 ) kod odraslih bolesnika kod kojih je primena
metotreksata dovela do neželjenih dogadjaja (
gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost,
hematološka toksičnost, alergijske reakcije i
drugo ) ili metotreksat ne pokazuje
odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili
jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest
meseci terapije;
2. Aktivni psorijazni artritis ( M07 ) - kod
odraslih bolesnika kod kojih je primena
metotreksata dovela do neželjenih dogadjaja (
gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost,
hematološka toksičnost, alergijske reakcije i
drugo ) ili metotreksat ne pokazuje
odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili
jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest
meseci terapije.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja lekara specijaliste
odgovarajuće grane medicine
zdravstvene ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite.
Terapija bolnih mišićnih spazama ( M53;
M54; M79.1).
Lek se propisuje na osnovu mišljenja
neurologa ili psihijatra ili
neuropsihijatra ili fizijatra ili
reumatologa ili ortopeda.
Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle
menopauze radi primarne i sekundarne
prevencije osteoporotičnih fraktura (M80;
M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja specijаliste (internista ili
reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili
ginekolog) kada je osteoporoza
verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4
≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle
menopauze radi primarne i sekundarne
prevencije osteoporotičnih fraktura (M80;
M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja specijаliste (internista ili
reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili
ginekolog) kada je osteoporoza
verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4
≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle
menopauze radi primarne i sekundarne
prevencije osteoporotičnih fraktura (M80;
M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja specijаliste (internista ili
reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili
ginekolog) kada je osteoporoza
verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4
≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle
menopauze radi primarne i sekundarne
prevencije osteoporotičnih fraktura (M80;
M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja specijаliste (internista ili
reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili
ginekolog) kada je osteoporoza
verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4
≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
Strana 46
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
alendronska
1059903 M05BA04 kiselina
ibandronska
1059092 M05BA06 kiselina
ibandronska
1059090 M05BA06 kiselina
Zaštićeno ime
leka
FOROSA
ALVODRONIC
IBANDRONAT
PHARMAS
alendronska
kiselina,
1059121 M05BB03 holekalciferol FOSAVANCE
9087565 N02AB03 fentanil
DUROGESIC
FO
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
transdermalni
flaster
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 4 po
70 mg
blister, 1 po
150 mg
Ufar d.o.o.
Alvogen
Pharma d.o.o.
blister, 1 po
150 mg
PharmaS d.o.o.
blister, 4 po
(70 mg +
5600 i.j.)
Merck Sharp &
Dohme S.P.A.
5 po 25
Janssen
mcg/h ( 5 po Pharmaceutica
4,2 mg )
N.V.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Italija
Belgija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
579,40
621,00
621,00
869,50
689,20
DDD
10 mg
5 mg
5 mg
10 mg
1,2 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
20,69
20,70
20,70
31,05
39,38
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle
menopauze radi primarne i sekundarne
prevencije osteoporotičnih fraktura (M80;
M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja specijаliste (internista ili
reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili
ginekolog) kada je osteoporoza
verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4
≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle
menopauze radi primarne i sekundarne
prevencije osteoporotičnih fraktura (M80;
M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja specijаliste (internista ili
reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili
ginekolog) kada je osteoporoza
verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4
≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle
menopauze radi primarne i sekundarne
prevencije osteoporotičnih fraktura (M80;
M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja specijаliste (internista ili
reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili
ginekolog) kada je osteoporoza
verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4
≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
50%
Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle
menopauze radi primarne i sekundarne
prevencije osteoporotičnih fraktura (M80;
M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja specijаliste (internista ili
reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili
ginekolog) kada je osteoporoza
verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4
≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
75%
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
35%
35%
35%
Strana 47
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
9087566 N02AB03 fentanil
9087568 N02AB03 fentanil
Zaštićeno ime
leka
DUROGESIC
DUROGESIC
FO
transdermalni
flaster
transdermalni
flaster
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
5 po 50
Janssen
mcg/h ( 5 po Pharmaceutica
8,4 mg )
N.V.
5 po 75
mcg/h (5 po
12,6 mg)
Janssen
Pharmaceutica
N.V.
Belgija
Belgija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.378,40
2.399,70
DDD
1,2 mg
1,2 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
39,38
45,71
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
75%
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
75%
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 48
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
9087567 N02AB03 fentanil
Zaštićeno ime
leka
DUROGESIC
FENTANYL
9087805 N02AB03 fentanil
SANDOZ MAT
FO
transdermalni
flaster
transedermalni
flaster
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
5 po 100
Janssen
mcg/h ( 5 po Pharmaceutica
16,8 mg )
N.V.
kesica, 5 po
25 mcg/h (5
po 5,78
mg/10,5 cm²)
Hexal AG
Belgija
Nemačka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
2.309,80
683,20
DDD
1,2 mg
1,2 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
33,00
28,37
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
75%
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
75%
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 49
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FENTANYL
9087808 N02AB03 fentanil
SANDOZ MAT
FENTANYL
9087802 N02AB03 fentanil
SANDOZ MAT
FO
transedermalni
flaster
transedermalni
flaster
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
kesica, 5 po
50 mcg/h (5
po 11,56
mg/21 cm²)
kesica, 5 po
100 mcg/h (5
po 23,12
mg/42 cm²)
Hexal AG
Hexal AG
Nemačka
Nemačka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.366,30
2.289,60
DDD
1,2 mg
1,2 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
28,37
23,77
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
75%
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
75%
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 50
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
9087201 N02AB03 fentanil
9087202 N02AB03 fentanil
Zaštićeno ime
leka
VICTANYL
VICTANYL
FO
transdermalni
flaster
transdermalni
flaster
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
kesica, 5 po
25 mcg/h (5
po 4,125
mg/7,5 cm²)
kesica, 5 po
50 mcg/h (5
po 8,25
mg/15 cm²)
Actavis Nordic
A/S
Actavis Nordic
A/S
Danska
Danska
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
683,20
1.366,30
DDD
1,2 mg
1,2 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
39,75
39,75
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
75%
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
75%
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 51
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
9087203 N02AB03 fentanil
Zaštićeno ime
leka
VICTANYL
FO
transdermalni
flaster
transdermalni
flaster
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
kesica, 5 po
75 mcg/h (5
po 12,375
Actavis Nordic
mg/22,5 cm²)
A/S
kesica, 5 po
100 mcg/h (5
po 16,5
Actavis Nordic
mg/30 cm²)
A/S
9087200 N02AB03 fentanil
VICTANYL
1086876 N02CC01 sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 2 po
50 mg
1086878 N02CC01 sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
1086877 N02CC01 sumatriptan
SUMATRIPTAN
1086879 N02CC01 sumatriptan
SUMATRIPTAN
Danska
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
2.318,00
DDD
1,2 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
44,96
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
75%
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija (
G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se
tokom dvomesečne primene drugih
analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi,
nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
pokazao rezistentnim uz participaciju
mišljenja lekara specijaliste
osiguranika 75%.
neurologa/neuropsihijatra.
Danska
2.289,60
1,2 mg
33,30
75%
Slaviamed
d.o.o.
Republika
Srbija
167,70
50 mg
83,85
50%
Migrena ( G43 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
blister, 6 po
50 mg
Slaviamed
d.o.o.
Republika
Srbija
503,20
50 mg
83,87
50%
Migrena ( G43 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
tableta
blister, 2 po
100 mg
Slaviamed
d.o.o.
Republika
Srbija
244,90
50 mg
61,23
50%
Migrena ( G43 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
tableta
blister, 6 po
100 mg
Slaviamed
d.o.o.
Republika
Srbija
734,80
50 mg
61,23
50%
Migrena ( G43 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 52
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1084750 N03AX12 gabapentin
1084612 N03AX12 gabapentin
1084736 N03AX16 pregabalin
1084738 N03AX16 pregabalin
1084745 N03AX16 pregabalin
levodopa,
karbidopa,
1085271 N04BA03 entakapon
levodopa,
karbidopa,
1085272 N04BA03 entakapon
1085344 N04BC04 ropinirol
Zaštićeno ime
leka
KATENA
NEURONTIN
LYRICA
LYRICA
LYRICA
STALEVO
STALEVO
REQUIP
MODUTAB
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
85%
Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
zdravstvene ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na tercijarnom
nivou.
149,68
85%
Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
0,3 g
112,54
85%
Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
0,3 g
112,54
85%
Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
50%
Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću,
kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na
primarnu terapiju.
Lek se uvodi u terapiju po predlogu
lekara tercijarnog nivoa zdravstvene
zaštite.
Lek se uvodi u terapiju po predlogu
lekara tercijarnog nivoa zdravstvene
zaštite.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
kapsula, tvrda
Pfizer
Manufacturing
blister, 50 po Deutschland
300 mg
GmbH
Nemačka
721,80
1,8 g
86,62
kapsula, tvrda
56 po 75 mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland
GmbH
Nemačka
2.095,50
0,3 g
56 po 150
mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland
GmbH
Nemačka
3.151,20
kapsula, tvrda
56 po 300
mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland
GmbH
Nemačka
6.302,40
film tableta
bočica
plastična,
100 po (100
mg + 25 mg
+ 200 mg)
Orion
Corporation
Orion Pharma
film tableta
bočica
plastična,
100 po (150
mg + 37,5
mg + 200
mg)
Orion
Corporation
Orion Pharma
kapsula, tvrda
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Finska
Finska
SmithKline
Beecham
Pharmaceutical
blister, 28 po
s; Glaxo
Velika Britanija;
2 mg
Wellcome S.A.
Španija
8.152,60
Napomena
Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63 ).
blister, 50 po Belupo Lijekovi
300 mg
i kozmetika d.d.
721,80
Indikacija
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
zdravstvene ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na tercijarnom
nivou.
kapsula, tvrda
Hrvatska
Participacija
osiguranog
lica
1,8 g
0,45 g
86,62
366,87
85%
8.152,60
0,45 g
244,58
50%
Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću,
kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na
primarnu terapiju.
708,90
6 mg
75,95
30%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Strana 53
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tableta sa
produženim
oslobađanjem
SmithKline
Beecham
Pharmaceutical
blister, 28 po
s; Glaxo
Velika Britanija;
4 mg
Wellcome S.A.
Španija
1.380,30
6 mg
73,94
30%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
REQUIP
MODUTAB
tableta sa
produženim
oslobađanjem
SmithKline
Beecham
Pharmaceutical
blister, 28 po
s; Glaxo
Velika Britanija;
8 mg
Wellcome S.A.
Španija
2.402,60
6 mg
64,36
30%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
REPIROL
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 30 po
2 mg
PharmaSwiss
d.o.o.
Republika
Srbija
654,90
6 mg
65,49
20%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
REPIROL
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 30 po
4 mg
PharmaSwiss
d.o.o.
Republika
Srbija
1.274,80
6 mg
63,74
20%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085362 N04BC04 ropinirol
REPIROL
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 30 po
8 mg
PharmaSwiss
d.o.o.
Republika
Srbija
2.219,10
6 mg
55,48
20%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085355 N04BC04 ropinirol
NYPERO
film tableta
blister, 21 po
0,5 mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
316,20
6 mg
180,69
20%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
tableta
Boehringer
blister, 30 po
Ingelheim
0,25 mg
Pharma GmbH
Nemačka
365,50
2,5 mg
121,83
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
MIRAPEXIN
tableta
Boehringer
blister, 30 po
Ingelheim
1 mg
Pharma GmbH
Nemačka
1.444,30
2,5 mg
120,36
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Boehringer
blister, 10 po
Ingelheim
0,375 mg
Pharma GmbH
Nemačka
300,70
2,5 mg
200,47
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Boehringer
blister, 30 po
Ingelheim
0,75 mg
Pharma GmbH
Nemačka
1.551,40
2,5 mg
172,38
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Boehringer
blister, 30 po
Ingelheim
1,5 mg
Pharma GmbH
Nemačka
3.133,80
2,5 mg
174,10
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Boehringer
blister, 30 po
Ingelheim
3 mg
Pharma GmbH
Nemačka
6.266,80
2,5 mg
174,08
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Boehringer
Ingelheim
blister, 30 po Pharma GmbH
2,25 mg
& Co. KG
Nemačka
4.701,00
2,5 mg
174,11
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Boehringer
Ingelheim
blister, 30 po Pharma GmbH
3,75 mg
& Co. KG
Nemačka
7.834,50
2,5 mg
174,10
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
JKL
ATC
INN
1085348 N04BC04 ropinirol
1085349 N04BC04 ropinirol
1085360 N04BC04 ropinirol
1085361 N04BC04 ropinirol
1085290 N04BC05 pramipeksol
1085291 N04BC05 pramipeksol
1085081 N04BC05 pramipeksol
1085082 N04BC05 pramipeksol
1085084 N04BC05 pramipeksol
1085083 N04BC05 pramipeksol
1085294 N04BC05 pramipeksol
1085295 N04BC05 pramipeksol
Zaštićeno ime
leka
REQUIP
MODUTAB
MIRAPEXIN
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Indikacija
Napomena
Strana 54
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
1085292 N04BC05 pramipeksol
OPRYMEA
tableta
blister, 30 po
0,18 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
329,00
2,5 mg
109,67
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085293 N04BC05 pramipeksol
OPRYMEA
tableta
blister, 30 po
0,7 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
1.299,90
2,5 mg
108,33
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1086297 N04BC05 pramipeksol
PANARAK
tableta
blister, 30 po
0,18 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
329,00
2,5 mg
109,67
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1086296 N04BC05 pramipeksol
PANARAK
tableta
blister, 30 po
0,7 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
1.299,90
2,5 mg
108,33
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085068 N04BC05 pramipeksol
PRAMIPEKSOL
PHARMAS
tableta
blister, 30 po
0,18 mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
329,00
2,5 mg
109,67
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085069 N04BC05 pramipeksol
PRAMIPEKSOL
PHARMAS
tableta
blister, 30 po
0,7 mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
1.299,90
2,5 mg
108,33
25%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja tri lekara
neurologa/neuropsihijatra u
zdravstvenoj ustanovi koja obavlja
zdravstvenu delatnost na tercijarnom
nivou.
1085080 N04BD02 rasagilin
1085284 N04BX02 entakapon
1070961 N05AE04 ziprasidon
1070650 N05AE04 ziprasidon
AZILECT
COMTAN
ZELDOX
ZELDOX
tableta
film tableta
kapsula
kapsula, tvrda
Teva
blister, 28 po Pharmaceutical
1 mg
s Europe B.V.
Holandija
bočica
Novartis
staklena, 30 Pharmaceutical
po 200 mg
s UK Ltd.
Velika Britanija
30 po 40 mg
30 po 60 mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland
GmbH
Pfizer
Manufacturing
Deutschland
GmbH
Nemačka
Nemačka
7.148,50
1 mg
255,30
75%
Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od
Parkinsonove bolesti ( G20 ), najduže tokom
prvih pet godina trajanja bolesti.
2.265,70
1g
377,62
60%
Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
2.711,00
3.040,40
80 mg
80 mg
180,73
135,13
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
65%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za
pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom
na dva prethodno primenjena antipsihotika
(F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa
bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih
simptoma ( F31.1; F31.2; F31.6 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja tri lekara
psihijatra/neuropsihijatra u
zdravstvenoj ustanovi koja obavlja
zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite.
65%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za
pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom
na dva prethodno primenjena antipsihotika
(F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa
bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih
simptoma ( F31.1; F31.2; F31.6 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja tri lekara
psihijatra/neuropsihijatra u
zdravstvenoj ustanovi koja obavlja
zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite.
Strana 55
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1070651 N05AE04 ziprasidon
1070970 N05AF05
1070971 N05AF05
Zaštićeno ime
leka
ZELDOX
zuklopentiksol CLOPIXOL
zuklopentiksol CLOPIXOL
1070965 N05AH02 klozapin
1070963 N05AH02 klozapin
1070022 N05AH02 klozapin
CLOZAPINE
CLOZAPINE
CLOZAPIN
SANDOZ
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za
pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom
na dva prethodno primenjena antipsihotika
(F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa
bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih
simptoma ( F31.1; F31.2; F31.6 ).
Napomena
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja tri lekara
psihijatra/neuropsihijatra u
zdravstvenoj ustanovi koja obavlja
zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite.
kapsula, tvrda
30 po 80 mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland
GmbH
film tableta
kontejner za
tablete, 50 po
10 mg
H. Lundbeck
A/S
Danska
605,90
30 mg
36,35
50%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
film tableta
kontejner za
tablete, 50 po
25 mg
H. Lundbeck
A/S
Danska
1.478,30
30 mg
35,48
50%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
20%
1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični
poremećaji (F29, F06.2) sa
nezadovoljavajućim odgovorom na dva
prethodno primenjena antipsihotika uz
periodični monitoring leukocitarne formule,
prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika
mišljenja
parkinsonizma (G20-G22)
psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
20%
1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični
poremećaji (F29, F06.2) sa
nezadovoljavajućim odgovorom na dva
prethodno primenjena antipsihotika uz
periodični monitoring leukocitarne formule,
prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika
mišljenja
parkinsonizma (G20-G22)
psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
20%
1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični
poremećaji (F29, F06.2) sa
nezadovoljavajućim odgovorom na dva
prethodno primenjena antipsihotika uz
periodični monitoring leukocitarne formule,
prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika
mišljenja
parkinsonizma (G20-G22)
psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
tableta
tableta
tableta
blister, 50 po
100 mg
Remedica Ltd.
blister, 50 po
25 mg
Remedica Ltd.
50 po 100
mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
4.778,50
80 mg
159,28
65%
Kipar
Kipar
Nemačka
1.019,40
295,40
1.019,40
0,3 g
0,3 g
0,3 g
61,16
70,90
61,16
Strana 56
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1070020 N05AH02 klozapin
1070606 N05AH02 klozapin
1070605 N05AH02 klozapin
1070944 N05AH04 kvetiapin
1070939 N05AH04 kvetiapin
1070945 N05AH04 kvetiapin
Zaštićeno ime
leka
CLOZAPIN
SANDOZ
LEPONEX
LEPONEX
SEROQUEL XR
SEROQUEL XR
KVENTIAX
FO
tableta
tableta
tableta
tableta sa
produženim
oslobađanjem
tableta sa
produženim
oslobađanjem
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 50 po Salutas Pharma
25 mg
GmbH
Nemačka
Novartis
blister, 50 po Pharmaceutical
100 mg
s UK Ltd.
Velika Britanija
Novartis
blister, 50 po Pharmaceutical
25 mg
s UK Ltd.
Velika Britanija
blister, 60 po
50 mg
AstraZeneca
UK Limited
blister, 60 po
400 mg
AstraZeneca
UK Limited
blister, 60 po
25 mg
Pharmanova
d.o.o. u
saradnji sa
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
Velika Britanija
Velika Britanija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
295,40
1.019,40
320,00
2.392,10
14.604,20
755,30
DDD
0,3 g
0,3 g
0,3 g
0,4 g
0,4 g
0,4 g
Cena leka
na veliko
po DDD
70,90
61,16
76,80
318,95
243,40
201,41
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
20%
1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični
poremećaji (F29, F06.2) sa
nezadovoljavajućim odgovorom na dva
prethodno primenjena antipsihotika uz
periodični monitoring leukocitarne formule,
prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika
mišljenja
parkinsonizma (G20-G22)
psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
20%
1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični
poremećaji (F29, F06.2) sa
nezadovoljavajućim odgovorom na dva
prethodno primenjena antipsihotika uz
periodični monitoring leukocitarne formule,
prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika
mišljenja
parkinsonizma (G20-G22)
psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
30%
1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični
poremećaji (F29, F06.2) sa
nezadovoljavajućim odgovorom na dva
prethodno primenjena antipsihotika uz
periodični monitoring leukocitarne formule,
prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika
mišljenja
parkinsonizma (G20-G22)
psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
70%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
(F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode
povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili
bez psihotičnih simptoma ( F31).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
70%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
(F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode
povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili
bez psihotičnih simptoma ( F31).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
55%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
(F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode
povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili
bez psihotičnih simptoma ( F31).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
Strana 57
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1070946 N05AH04 kvetiapin
1070947 N05AH04 kvetiapin
1070948 N05AH04 kvetiapin
1070949 N05AH04 kvetiapin
1070859 N05AH04 kvetiapin
1070858 N05AH04 kvetiapin
1070857 N05AH04 kvetiapin
2070924 N05AX08 risperidon
Zaštićeno ime
leka
KVENTIAX
KVENTIAX
KVENTIAX
KVENTIAX
KVETIAPIN
PHARMAS
KVETIAPIN
PHARMAS
KVETIAPIN
PHARMAS
RISPOLEPT
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 60 po
100 mg
Pharmanova
d.o.o. u
saradnji sa
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
blister, 60 po
150 mg
Pharmanova
d.o.o. u
saradnji sa
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
blister, 60 po
200 mg
Pharmanova
d.o.o. u
saradnji sa
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
blister, 60 po
300 mg
Pharmanova
d.o.o. u
saradnji sa
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
blister, 60 po
25 mg
PharmaS d.o.o.
blister, 60 po
100 mg
PharmaS d.o.o.
blister, 60 po
200 mg
PharmaS d.o.o.
boca
Janssen
rastvor za oralnu staklena,100 Pharmaceutica
upotrebu
ml (1 mg/ml)
N.V.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Belgija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.944,10
2.813,90
2.110,30
2.472,90
755,30
1.944,10
2.110,30
2.667,30
DDD
0,4 g
0,4 g
0,4 g
0,4 g
0,4 g
0,4 g
0,4 g
5 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
129,61
125,06
70,34
54,95
201,41
129,61
70,34
133,37
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
55%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
(F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode
povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili
bez psihotičnih simptoma ( F31).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
55%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
(F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode
povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili
bez psihotičnih simptoma ( F31).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
55%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
(F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode
povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili
bez psihotičnih simptoma ( F31).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
55%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
(F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode
povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili
bez psihotičnih simptoma ( F31).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
55%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
(F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode
povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili
bez psihotičnih simptoma ( F31).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
55%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
(F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode
povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili
bez psihotičnih simptoma ( F31).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
55%
1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
(F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode
povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili
bez psihotičnih simptoma ( F31).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
25%
1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i
poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih
poremećaja ( F00.0, F06.0; F06.2; F06.9 ).
Za indikacije pod 1. i 2. samo za
osobe starije od 18 godina,
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili
neurologa.
Strana 58
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
2070936 N05AX08 risperidon
1071710 N05BA06 lorazepam
1071711 N05BA06 lorazepam
Zaštićeno ime
leka
RISPOLEPT
LORAZEPAM
LORAZEPAM
1071720 N05BA08 bromazepam BROMAZEPAM
1071721 N05BA08 bromazepam BROMAZEPAM
1071722 N05BA08 bromazepam BROMAZEPAM
FO
oralni rastvor
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
bočica
staklena, 1
po 30 ml (1
mg/ml)
30 po 1 mg
20 po 2,5
mg
Janssen
Pharmaceutica
N.V.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
blister, 30 po
1,5 mg
Hemofarm a.d.
blister, 30 po
3 mg
Hemofarm a.d.
blister, 20 po
6 mg
Hemofarm a.d.
Belgija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.235,80
104,10
115,40
66,70
89,20
81,80
DDD
5 mg
2,5 mg
2,5 mg
10 mg
10 mg
10 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
205,97
8,68
5,77
14,82
9,91
6,82
Participacija
osiguranog
lica
25%
Indikacija
1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i
poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih
poremećaja ( F00.0, F06.0; F06.2; F06.9 ).
Napomena
Za indikacije pod 1. i 2. samo za
osobe starije od 18 godina,
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili
neurologa.
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
Strana 59
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
1071624 N05BA08 bromazepam LEXILIUM
1071626 N05BA08 bromazepam LEXILIUM
1071320 N05BA08 bromazepam LEXAURIN
1071322 N05BA08 bromazepam LEXAURIN
1071324 N05BA08 bromazepam LEXAURIN
1071750 N05BA12 alprazolam
KSALOL
FO
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 30 po
1,5 mg
blister, 30 po
3 mg
blister, 30 po
1,5 mg
blister, 30 po
3 mg
blister, 30 po
6 mg
blister, 30 po
0,25 mg
Alkaloid a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La
Roche Ltd.
Alkaloid a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La
Roche Ltd.
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Galenika a.d.
Republika
Makedonija
Republika
Makedonija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
66,70
89,20
66,70
89,20
122,80
58,10
DDD
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
1 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
14,82
9,91
14,82
9,91
6,82
7,75
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
Strana 60
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1071751 N05BA12 alprazolam
1071752 N05BA12 alprazolam
1077260 N05CD02 nitrazepam
1077196 N05CD02 nitrazepam
1071461 N05CD08 midazolam
1077151 N05CF02 zolpidem
1077301 N05CF02 zolpidem
1077300 N05CF02 zolpidem
Zaštićeno ime
leka
KSALOL
KSALOL
NIPAM
CERSON
FLORMIDAL
STILNOX
SANVAL
SANVAL
FO
tableta
tableta
tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 30 po
0,50 mg
blister, 30 po
1 mg
Galenika a.d.
Galenika a.d.
blister, 10 po
5 mg
Bosnalijek d.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Bosna i
Hercegovina
tableta
blister, 10 po Belupo Lijekovi
5 mg
i kozmetika d.d.
Hrvatska
tableta
Galenika a.d. u
saradnji sa
F.Hoffmann-La
Roche Ltd,
30 po 15 mg
Švajcarska
Republika
Srbija
film tableta
blister, 20 po
10 mg
Sanofi
Winthrop
Industrie
film tableta
blister, 20 po
5 mg
Lek
farmacevtska
družba d.d.
film tableta
blister, 20 po
10 mg
Lek
farmacevtska
družba d.d.
Francuska
Slovenija
Slovenija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
94,80
192,70
60,10
60,10
742,10
88,20
86,80
88,20
DDD
1 mg
1 mg
5 mg
5 mg
15 mg
10 mg
10 mg
10 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
6,32
6,42
6,01
6,01
24,74
4,41
8,68
4,41
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek propisuje izabrani lekar bez
mišljenja lekara specijaliste određene
grane medicine do tri meseca u toku
12 meseci, a nastavak terapije uz
mišljenje lekara specijaliste određene
grane medicine (psihijatra ili
neuropsihijatra ili neurologa ).
90%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
90%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili
neurologa.
90%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili
neurologa.
90%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili
neurologa.
Strana 61
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1077302 N05CF02 zolpidem
1077311 N05CF02 zolpidem
1077313 N05CF02 zolpidem
1077401 N05CF03 zaleplon
1077400 N05CF03 zaleplon
1072740 N06AA04 klomipramin
1072910 N06AB05 paroksetin
Zaštićeno ime
leka
BELBIEN
LUNATA
LUNATA
ZAN
ZAN
ANAFRANIL
SEROXAT
1072613 N06AB10 escitalopram CIPRALEX
1072141 N06AG02 moklobemid
1072782 N06AG02 moklobemid
AURORIX
AURORIX
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
film tableta
blister, 20 po
10 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
film tableta
blister, 20 po
5 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika
Srbija
film tableta
blister, 20 po
10 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika
Srbija
kapsula, tvrda
blister, 14 po Belupo Lijekovi
5 mg
i kozmetika d.d.
kapsula, tvrda
blister, 14 po Belupo Lijekovi
10 mg
i kozmetika d.d.
obložena tableta
Novartis Farma
30 po 25 mg
S.P.A.
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Glaxo
Wellcome
Production;
blister, 30 po
S.C.
20 mg
Europharm S.A.
Hrvatska
Hrvatska
Italija
Francuska;
Rumunija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
88,20
86,80
88,20
141,20
276,60
279,30
250,20
DDD
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
0,1 g
20 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
4,41
8,68
4,41
20,17
19,76
37,24
8,34
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
90%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili
neurologa.
90%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili
neurologa.
90%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili
neurologa.
90%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
90%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
15%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji
(F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).
Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).
Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
blister, 28 po
10 mg
H. Lundbeck
A/S
Danska
280,30
10 mg
10,01
20%
60 po 150
mg
Meda Pharma
GmbH &
Co.KG; Cenexi
S.A.S
Nemačka;
Francuska
1.104,50
0,3 g
36,82
65%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Meda Pharma
GmbH &
Co.KG; Cenexi
S.A.S; F.
blister, 30 po Hoffmann-La
300 mg
Roche Ltd.
Nemačka;
Francuska,
Švajcarska
1.401,90
0,3 g
46,73
65%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 62
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1072750 N06AX03 mianserin
1072631 N06AX05 trazodon
1072705 N06AX11 mirtazapin
1072860 N06AX11 mirtazapin
1072861 N06AX11 mirtazapin
1089141 N06AX12 bupropion
1089140 N06AX12 bupropion
1072600 N06AX14 tianeptin
1072857 N06AX16 venlafaksin
1072858 N06AX16 venlafaksin
Zaštićeno ime
leka
TOLVON
TRITTICO Retard
CALIXTA
REMIRTA
REMIRTA
WELLBUTRIN XR
WELLBUTRIN XR
COAXIL
VELAHIBIN
VELAHIBIN
FO
film tableta
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 30 po
30 mg
N.V. Organon
20 po 150
mg
Aziende
Chimiche
Riunite Angelini
Francesco
S.P.A.
Holandija
Italija
film tableta
blister, 30 po Belupo Lijekovi
30 mg
i kozmetika d.d.
Hrvatska
film tableta
blister, 30 po
15 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
film tableta
blister, 30 po
30 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
bočica, 30 po
150 mg
Glaxo
Wellcome
GmbH & Co.
KG
bočica, 30 po
300 mg
Glaxo
Wellcome
GmbH & Co.
KG
blister, 30 po
obložena tableta
12,5 mg
Les
Laboratoires
Servier
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
film tableta
film tableta
blister, 28 po
37,5 mg
blister, 28 po
75 mg
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Nemačka
Nemačka
Francuska
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
561,00
480,70
301,50
303,00
301,50
1.179,60
2.018,90
500,70
311,20
342,30
DDD
60 mg
0,3 g
30 mg
30 mg
30 mg
300 mg
300 mg
37,5 mg
0,1 g
0,1 g
Cena leka
na veliko
po DDD
37,40
48,07
10,05
20,20
10,05
78,64
67,30
50,07
29,64
16,30
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
65%
1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
75%
1. Depresija ( F32 )
2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije
pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja
psihijatra/neuropsihijatra.
50%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
50%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
50%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
85%
1. Depresivna epizoda (F32),
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
2. Rekurentni depresivni poremećaj ( F33.0; mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9 ).
ili neurologa.
85%
1. Depresivna epizoda (F32),
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
2. Rekurentni depresivni poremećaj ( F33.0; mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9 ).
ili neurologa.
60%
1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).
50%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). ili neurologa.
50%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). ili neurologa.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
Strana 63
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1072992 N06AX16 venlafaksin
1072990 N06AX16 venlafaksin
1072489 N06AX16 venlafaksin
1072488 N06AX16 venlafaksin
1072487 N06AX16 venlafaksin
1079030 N06DA02 donepezil
1079031 N06DA02 donepezil
1079051 N06DA02 donepezil
Zaštićeno ime
leka
ALVENTA
ALVENTA
VENLAX
VENLAX
VENLAX
YASNAL
YASNAL
TREGONA
FO
kapsula sa
produženim
oslobadjanjem,
tvrda
kapsula sa
produženim
oslobadjanjem,
tvrda
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 28 po
75 mg
blister, 28 po
150 mg
blister, 30 po
37,5 mg
blister, 30 po
75 mg
Slaviamed
d.o.o.
Slaviamed
d.o.o.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda
blister, 30 po
150 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
film tableta
blister, 28 po
5 mg
Slaviamed
d.o.o.
Republika
Srbija
film tableta
blister, 28 po
10 mg
Slaviamed
d.o.o.
Republika
Srbija
film tableta
blister, 28 po
5 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
342,30
567,80
333,50
366,70
608,40
964,50
1.221,20
964,50
DDD
0,1 g
0,1 g
0,1 g
0,1 g
0,1 g
7,5 mg
7,5 mg
7,5 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
16,30
13,52
29,64
16,30
13,52
51,67
32,71
51,67
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
50%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). ili neurologa.
50%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). ili neurologa.
50%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). ili neurologa.
50%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). ili neurologa.
50%
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). ili neurologa.
60%
Alzheimerova bolest (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
Alzheimerova bolest (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
Alzheimerova bolest (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
60%
60%
Strana 64
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
1079050 N06DA02 donepezil
TREGONA
1079501 N06DA02 donepezil
DONEPEZIL
ALVOGEN
1079500 N06DA02 donepezil
DONEPEZIL
ALVOGEN
1088012 N06DA03 rivastigmin
1088013 N06DA03 rivastigmin
1088014 N06DA03 rivastigmin
1088015 N06DA03 rivastigmin
2088016 N06DA03 rivastigmin
9088225 N06DA03 rivastigmin
9088226 N06DA03 rivastigmin
1079020 N06DX01 memantin
1079022 N06DX01 memantin
1079027 N06DX01 memantin
1079045 N06DX01 memantin
1182030 N07BB04 naltrekson
1182031 N07BB04 naltrekson
EXELON
EXELON
EXELON
EXELON
EXELON
EXELON
EXELON
EBIXA
EBIXA
EBIXA
MEMANTIN TEVA
NALTREXONE
NALTREXONE
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
film tableta
blister, 28 po
10 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
film tableta
blister, 28 po
Alvogen
5 mg
Pharma d.o.o.
Republika
Srbija
film tableta
blister, 28 po
Alvogen
10 mg
Pharma d.o.o.
Republika
Srbija
blister, 28 po
1,5 mg
Novartis
Farmaceutica
S.A.
blister, 28 po
3 mg
Novartis
Farmaceutica
S.A.
blister, 28 po
4,5 mg
Novartis
Farmaceutica
S.A.
kapsula, tvrda
blister, 28 po
6 mg
Novartis
Farmaceutica
S.A.
oralni rastvor
bočica,1 po
120 ml (2
mg/ml)
Novartis
Pharma
Services
transdermalni
flaster
vrećica, 30
po 1 kom,
4,6 mg/24 h
Novartis
Pharma Stein
AG
transdermalni
flaster
vrećica, 30
po 1 kom,
9,5 mg/24 h
Novartis
Pharma Stein
AG
28 po 10 mg
H. Lundbeck
A/S
film tableta
56 po 10 mg
H. Lundbeck
A/S
film tableta
blister, 28 po
20 mg
H. Lundbeck
A/S
film tableta
blister, 30 po Pliva Hrvatska
10 mg
d.o.o.
film tableta
Haupt Pharma
blister, 7 po Wolfratshausen
50 mg
GmbH
film tableta
Haupt Pharma
blister, 28 po Wolfratshausen
50 mg
GmbH
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
film tableta
Španija
Španija
Španija
Španija
Francuska
Švajcarska
Švajcarska
Danska
Danska
Danska
Hrvatska
Nemačka
Nemačka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.221,20
964,50
1.221,20
3.247,30
3.247,30
3.247,30
3.247,30
8.103,70
4.350,00
4.350,00
2.000,10
4.000,20
5.714,60
2.143,00
804,20
3.216,50
DDD
7,5 mg
7,5 mg
7,5 mg
9 mg
9 mg
9 mg
9 mg
9 mg
9 mg
9 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
50 mg
50 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
32,71
51,67
32,71
695,85
347,93
231,95
173,96
303,89
283,70
137,37
142,86
142,86
204,09
142,87
114,89
114,88
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
Alzheimerova bolest (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
Alzheimerova bolest (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
60%
Alzheimerova bolest (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3) ili neurologa.
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3) ili neurologa.
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3) ili neurologa.
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3) ili neurologa.
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3) ili neurologa.
60%
60%
60%
Blago do umereno teška demencija
Alchajmerovog tipa (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
60%
Blago do umereno teška demencija
Alchajmerovog tipa (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
Alzheimerova bolest (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
Alzheimerova bolest (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
Alzheimerova bolest (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
Alzheimerova bolest (G30; F00).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
ili neurologa.
Održavanje opijatske zavisnosti (F11).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja tri lekara psihijatra ili
neuropsihijatra.
Održavanje opijatske zavisnosti (F11).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja tri lekara psihijatra ili
neuropsihijatra.
75%
75%
75%
75%
75%
75%
Strana 65
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1182051 N07BC01 buprenorfin
1182052 N07BC01 buprenorfin
Zaštićeno ime
leka
BUPRENORFIN
ALKALOID
BUPRENORFIN
ALKALOID
7110022 R01AD01 beklometazon BECONASE
7114591 R03AC12 salmeterol
SEREVENT Inhaler
CFC-Free
FO
sublingvalna
tableta
sublingvalna
tableta
sprej za nos,
suspenzija
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
blister, 7 po 2
mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
382,20
DDD
8 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
218,40
Participacija
osiguranog
lica
50%
blister, 7 po 8
mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
1.424,80
8 mg
203,54
50%
1 po 200
doza (50
mcg/doza )
GlaxoSmithKlin
e
Pharmaceutical
s S.A.
Poljska
359,80
0,4 mg
14,39
35%
inhalator pod
pritiskom sa Hemofarm a.d.
dozerom, 1
u saradnji sa
po 120 doza GlaxoSmithKlin
(25
e Export Ltd.
mcg/doza) Velika Britanija
Republika
Srbija
2.049,50
100 mcg
68,32
35%
Indikacija
Napomena
Lečenje zavisnosti od opijata (F11).
Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju
u zdravstvenim ustanovama koje
obavljaju zdravstvenu delatnost na
primarnom, sekundarnom ili
tercijarnom nivou na osnovu mišljenja
psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu
sa Smernicama za primenu
supstitucione terapije. Za
detoksikaciju, lek se uvodi i
detoksikacija sprovodi isključivo u
sledećim zdravstvenim ustanovama:
- KC Kragujevac- Klinika za
psihijatriju
- KC Vojvodine- Klinika za
psihijatriju
- KC Niš- Klinika za psihijatriju
- Specijalna bolnica za bolesti
zavisnosti u Beogradu.
Lečenje zavisnosti od opijata (F11).
Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju
u zdravstvenim ustanovama koje
obavljaju zdravstvenu delatnost na
primarnom, sekundarnom ili
tercijarnom nivou na osnovu mišljenja
psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu
sa Smernicama za primenu
supstitucione terapije. Za
detoksikaciju, lek se uvodi i
detoksikacija sprovodi isključivo u
sledećim zdravstvenim ustanovama:
- KC Kragujevac- Klinika za
psihijatriju
- KC Vojvodine- Klinika za
psihijatriju
- KC Niš- Klinika za psihijatriju
- Specijalna bolnica za bolesti
zavisnosti u Beogradu.
1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju
inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod
odraslih za umereno teške, teške i veoma
teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti ( J44
).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije
pod tačkama 1. i 2. na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
Strana 66
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
7114162 R03AC13 formoterol
7114163 R03AC13 formoterol
flutikazon,
7114670 R03AK06 salmeterol
flutikazon,
7114671 R03AK06 salmeterol
flutikazon,
7114672 R03AK06 salmeterol
budesonid,
7114710 R03AK07 formoterol
Zaštićeno ime
leka
OXIS
TURBUHALER
OXIS
TURBUHALER
SERETIDE
DISCUS
SERETIDE
DISCUS
SERETIDE
DISCUS
SYMBICORT
TURBUHALER
FO
prašak za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju,
podeljen
prašak za
inhalaciju,
podeljen
prašak za
inhalaciju,
podeljen
prašak za
inhalaciju
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
kontejner
višedozni, 1
po 60 doza
(4,5
mcg/doza)
kontejner
višedozni, 1
po 60 doza
(9 mcg/doza)
diskus, 1 po
60 doza (100
mcg/doza +
50 mcg/doza)
diskus, 1 po
60 doza (250
mcg/doza +
50 mcg/doza)
diskus, 1 po
60 doza (500
mcg/doza +
50 mcg/doza)
inhaler,1 po
60 doza (80
mcg + 4,5
mcg)
AstraZeneca
AB
AstraZeneca
AB
Glaxo
Wellcome
Operations
Glaxo
Wellcome
Operations
Glaxo
Wellcome
Operations
AstraZeneca
AB
Švedska
Švedska
Velika Britanija
Velika Britanija
Velika Britanija
Švedska
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.051,20
2.102,20
2.338,80
3.033,40
3.991,70
1.727,70
DDD
24 mcg
24 mcg
2 inh.
2 inh.
2 inh.
4 inh.
Cena leka
na veliko
po DDD
70,08
70,07
77,96
101,11
133,06
115,18
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
35%
1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju
inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod
odraslih za umereno teške, teške i veoma
teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti ( J44
).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije
pod tačkama 1. i 2. na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
35%
1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju
inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod
odraslih za umereno teške, teške i veoma
teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti ( J44
).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije
pod tačkama 1. i 2. na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod
odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni
FEV1≤60% (J44).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se
uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
pulmologa ili pneumoftiziologa ili
alergologa ili imunologa ili interniste u
službi pulmologije. Za indikaciju pod
tačkom 2. mišljenje mora da sadrži
vrednost postbronhodilatatornog
FEV1.
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod
odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni
FEV1≤60% (J44).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se
uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
pulmologa ili pneumoftiziologa ili
alergologa ili imunologa ili interniste u
službi pulmologije. Za indikaciju pod
tačkom 2. mišljenje mora da sadrži
vrednost postbronhodilatatornog
FEV1.
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod
odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni
FEV1≤60% (J44).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se
uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
pulmologa ili pneumoftiziologa ili
alergologa ili imunologa ili interniste u
službi pulmologije. Za indikaciju pod
tačkom 2. mišljenje mora da sadrži
vrednost postbronhodilatatornog
FEV1.
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod
odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni
FEV1<50% (J44).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se
uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
pulmologa ili pneumoftiziologa ili
alergologa ili imunologa ili interniste u
službi pulmologije. Za indikaciju pod
tačkom 2. mišljenje mora da sadrži
vrednost postbronhodilatatornog
FEV1.
35%
35%
35%
35%
Strana 67
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
budesonid,
7114711 R03AK07 formoterol
budesonid,
7114712 R03AK07 formoterol
Zaštićeno ime
leka
SYMBICORT
TURBUHALER
SYMBICORT
TURBUHALER
beklometazon
7114246 R03AK07 , formoterol
FOSTER
7114572 R03BA02 budesonid
7114574 R03BA02 budesonid
7114744 R03BA08 ciklesonid
7114741 R03BA08 ciklesonid
tiotropium7114730 R03BB04 bromid
PULMICORT
TURBUHALER
PULMICORT
TURBUHALER
ALVESCO 160
ALVESCO 80
SPIRIVA
FO
prašak za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju
rastvor za
inhalaciju pod
pritiskom
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
inhaler,1 po
60 doza (160
mcg + 4,5
mcg)
1 po 60 doza
(320 mcg + 9 AstraZeneca
mcg)
AB
kontejner
pod pritiskom
sa ventilom
za doziranje,
Chiesi
1 po 180
Pharmaceutical
doza (100
s GmbH
prašak za
inhalaciju
inhaler, 1 po
100 doza
(200
mcg/doza)
prašak za
inhalaciju
inhaler, 1 po
100 doza
(400
mcg/doza)
rastvor za
inhalaciju pod
pritiskom
sprej bočica
sa dozerom,1
po 60 doza
(160
mcg/doza)
rastvor za
inhalaciju pod
pritiskom
sprej-boca sa
dozerom, 1
po 10 ml
(120 doza po
80 mcg)
prašak za
inhalaciju, tvrda
kapsula
AstraZeneca
AB
AstraZeneca
AB
AstraZeneca
AB
Nycomed
GmbH
Nycomed
GmbH
Boehringer
blister, 30 po
Ingelheim
18 mcg
Pharma GmbH
Švedska
Švedska
Austrija
Švedska
Švedska
Nemačka
Nemačka
Nemačka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
2.118,10
3.991,70
4.646,50
647,90
1.851,10
1.741,60
3.088,10
3.267,40
DDD
4 inh.
2 inh.
4 inh.
800 mcg
800 mcg
0,16 mg
0,16 mg
18 mcg
Cena leka
na veliko
po DDD
141,21
133,06
103,26
25,92
37,02
29,03
51,47
108,91
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod
odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni
FEV1<50% (J44).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se
uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
pulmologa ili pneumoftiziologa ili
alergologa ili imunologa ili interniste u
službi pulmologije. Za indikaciju pod
tačkom 2. mišljenje mora da sadrži
vrednost postbronhodilatatornog
FEV1.
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod
odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni
FEV1<50% (J44).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se
uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
pulmologa ili pneumoftiziologa ili
alergologa ili imunologa ili interniste u
službi pulmologije. Za indikaciju pod
tačkom 2. mišljenje mora da sadrži
vrednost postbronhodilatatornog
FEV1.
Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
interniste u službi pulmologije.
Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
20%
Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
35%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
Hronična opstruktivna bolest pluća kod
pneumoftiziologa ili alergologa ili
odraslih za umereno teške, teške i veoma
imunologa ili interniste u službi
teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44). pulmologije.
35%
35%
35%
35%
35%
20%
Strana 68
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
tiotropijum7114732 R03BB04 bromid
1114643 R03DC03 montelukast
1114554 R03DC03 montelukast
1114560 R03DC03 montelukast
1114645 R03DC03 montelukast
1119220 R03DX07 roflumilast
Zaštićeno ime
leka
SPIRIVA
RESPIMAT
SINGULAIR
ALVOKAST
MONTELUKAST
PHARMAS
TELUKA
DAXAS
FO
rastvor za
inhalaciju
film tableta
film tableta
tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
uložak i
inhaler, 1 po
60 potisaka
Boehringer
(30 doza)
Ingelheim
(2.5
Pharma GmbH
mcg/potisak)
& Co. KG
blister, 28 po Merck Sharp &
10 mg
Dohme
blister, 28 po
Alvogen
10 mg
Pharma d.o.o.
blister, 28 po
10 mg
PharmaS d.o.o.
blister, 28 po
10 mg
blister, 30 po
500 mcg
Galenika a.d.
Nycomed
GmbH
Nemačka
Holandija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Nemačka
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
3.251,10
1.052,60
1.052,60
1.052,60
1.052,60
4.042,10
DDD
5 mcg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
0,5 mg
Cena leka
na veliko
po DDD
108,37
37,59
37,59
37,59
37,59
134,74
Participacija
osiguranog
lica
35%
Indikacija
Napomena
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
Hronična opstruktivna bolest pluća kod
pneumoftiziologa ili alergologa ili
odraslih za umereno teške, teške i veoma
imunologa ili interniste u službi
teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44). pulmologije.
Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna
terapija kada primena inhalacionih
kortikosteroida ne obezbeđuje
odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna
terapija kada primena inhalacionih
kortikosteroida ne obezbeđuje
odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna
terapija kada primena inhalacionih
kortikosteroida ne obezbeđuje
odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
35%
Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna
terapija kada primena inhalacionih
kortikosteroida ne obezbeđuje
odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
60%
Hronična opstruktivna bolest pluća, kao
dodatna terapija, kod odraslih za teške i
veoma teške ( III ili IV stadijum) oblike bolesti
sa čestim egzacerbacijama (dve ili više
godišnje) (J44).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pulmologa ili
pneumoftiziologa ili alergologa ili
imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
35%
35%
35%
Strana 69
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
3058293 R06AX13 loratadin
3114450 R06AX17 ketotifen
4090290 S01AD03 aciklovir
7090852 S01AX11
4090851 S01AX11
ofloksacin
ofloksacin
7099200 S01BC01 indometacin
7099150 S01BC03 diklofenak
Zaštićeno ime
leka
LORATADIN
GALITIFEN
ZOVIRAX
FLOXAL
FLOXAL
INDOCOLLYRE
UNICLOPHEN
0.1%
FO
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
sirup
1 po 120 ml (
5 mg/5 ml)
sirup
1 po 100 ml
(1 mg/5 ml)
mast za oči
tuba, 1 po
4,5 g (30
mg/g)
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Jugoremedija
a.d.
Republika
Srbija
231,10
10 mg
19,26
50%
Galenika a.d.
Republika
Srbija
154,60
2 mg
15,46
50%
747,20
-
-
50%
Glaxo
Operations UK
Limited
Velika Britanija
1 po 5 ml (3
mg/ml)
Dr Gerhard
Mann Chem.
Pharm. Fabrik
GmbH
1 po 3 g (3
mg/g)
Dr Gerhard
Mann Chem.
Pharm. Fabrik
GmbH
Nemačka
371,20
-
kapi za oči
1 po 5 ml (1
mg/ml)
Laboratoire
Chauvin S.A.;
Dr Gerhard
Mann, Chem. Pharm. Fabrik
GMBH
Francuska;
Nemačka
500,50
kapi za oči,
rastvor
bočica sa
kapaljkom, 1
po 10 ml
Unimed
(0,1%)
Pharma S.R.O.
Slovačka
Republika
kapi za oči
mast za oči
Nemačka
Indikacija
1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4),
2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja oftalmologa.
75%
-
75%
1. Bakterijski keratitis ( H16 ),
2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ),
3. Bakterijski blefaritis ( H01.0).
-
-
75%
470,80
-
-
75%
-
-
Samo za decu stariju od 2 godine.
Samo za decu stariju od 2 godine.
1. Bakterijski keratitis ( H16 ),
2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ),
3. Bakterijski blefaritis ( H01.0).
247,30
Napomena
kapi za uši/oči,
rastvor
bočica
staklena, 5
ml (0,1% +
0,35%)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
104,90
-
-
50%
kapi za uši/oči,
rastvor
bočica
staklena, 10
ml (0,1% +
0,35%)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
204,40
-
-
50%
kapi za oči,
rastvor
bočica, 10 ml
(0,1% +
0,35%)
Hemomont
d.o.o.
Republika Crna
Gora
204,40
-
-
50%
deksametazo
4090921 S01CA01 n, gentamicin DEXAMYTREX
mast za oči
Dr Gerhard
tuba, 1 po 3 Mann Chem.
g (0,3 mg/g + Pharm. Fabrik
5 mg/g)
GmbH
Nemačka
260,20
-
-
50%
7094070 S01EA05
kapi za oči,
rastvor
bočica sa
Allergan
kapaljkom, 1 Pharmaceutical
po 5 ml 0,2%
s Ireland
Irska
354,10
0,2 ml
14,16
40%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja oftalmologa.
kapi za oči,
rastvor
bočica sa
kapaljkom, 1
po 10 ml
Unimed
(0,2%)
Pharma S.R.O.
Slovačka
590,20
0,2 ml
11,80
25%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja oftalmologa.
deksametazo DEXAMETHASON7090790 S01CA01 n, neomicin
NEOMYCIN
deksametazo DEXAMETHASON7090791 S01CA01 n, neomicin
NEOMYCIN
deksametazo
7090813 S01CA01 n, neomicin
NEODEKSACIN
7094080 S01EA05
brimonidin
brimonidin
ALPHAGAN
BRIMONAL 0,2%
Strana 70
Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
timolol,
7099090 S01ED51 bimatoprost
7099145 S01EE03
7099190 S01EE04
7099195 S01EE05
bimatoprost
travoprost
tafluprost
Zaštićeno ime
leka
GANFORT
LUMIGAN
TRAVATAN
SAFLUTAN
FO
kapi za oči,
rastvor
kapi za oči,
rastvor
kapi za oči,
rastvor
kapi za oči,
rastvor
Pakovanje
Naziv
Država
i jačina
proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
bočica sa
kapljkom, 1
po 3 ml (5
Allergan
mg/ml + 300 Pharmaceutical
mcg/ml)
s Ireland
bočica sa
kapaljkom, 1
Allergan
po 3 ml,
Pharmaceutical
0,01%
s Ireland
bočica sa
kapaljkom,
2,5 ml 40
mcg/ml
Alcon-Couvreur
N.V.
kontejner
jednodozni,
30 po 0,3 ml Merck Sharp &
(15 mcg/ml)
Dohme B.V.
Irska
Irska
Belgija
Holandija
Cena leka
na veliko
za
pakovanje
1.460,40
1.311,60
1.201,60
1.439,20
DDD
0,1 ml
0,1 ml
0,1 ml
0,3 ml
Cena leka
na veliko
po DDD
48,68
43,72
48,06
47,97
Participacija
osiguranog
lica
Indikacija
Napomena
35%
1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili
treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih
kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i
koji se već nalaze na lečenju kao nastavak
terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja
oftalmologa.
25%
1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili
treća terapijska linija (odnosno prva ili druga
kada postoji kontraindikacija na primenu betaadrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod
kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se
već nalaze na lečenju kao nastavak terapije
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. mišljenja oftalmologa.
35%
1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili
treća terapijska linija (odnosno prva ili druga
kada postoji kontraindikacija na primenu betaadrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod
kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se
već nalaze na lečenju kao nastavak terapije
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. mišljenja oftalmologa.
35%
1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili
treća terapijska linija (odnosno prva ili druga
kada postoji kontraindikacija na primenu betaadrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod
kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se
već nalaze na lečenju kao nastavak terapije
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. mišljenja oftalmologa.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja oftalmologa.
Strana 71
Download

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog