TR
Hata ve teknik deği:ikliklere tabidir.
Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.
Kısıklı Caddesi Aköz ‹: Merkezi B Blok No: 16
Altunizade 34662 ‹stanbul Türkiye
Sony Bilgi ve Danı:ma Hattı: 212 444 SONY (7669)
www.sony.com.tr
2007-2008
‹yi müzik için olmazsa olmaz Sony kulaklıklar
www.sony.com.tr
‹Ç‹NDEK‹LER
Bu iLaret, WALKMAN®, MP3 çalar
ya da iPod’un Sony kulakl›klarla
uyumlu olduğunu gösterir.
Bu iLareti gördüğün kulakl›klar
Gürültü Önleme teknolojisini
kullan›r. Gürültü mü dedin?
Pardon duyamad›m.
Müziğin
hakk›n› ver
Müzik senin için vazgeçilmezse, kulaklık deyip geçme.
Her portatif müzik çalar kendi kulaklığıyla birlikte gelir
ama sen elindekiyle yetinme, daha iyisini iste.
Her kulaklık farklı bir amaç için üretilir. Senin için hangisi
daha önemli? Pratiklik mi, şekil mi, güç mü, özgürlük mü?
Önce bunun kararını ver. Zorlanıyorsan merak etme,
bu kitapçığın sonuna geldiğinde, senin için en uygun
kulaklığı bulmuş olacaksın. Söylemedi deme.
04_AÇIKHAVA
Müziği bir üst seviyeye taLıyan,
rahat ve hafif kulaklıklar.
Fazla söze gerek yok.
®
Bluetooth teknolojisi varsa,
müzik dinlemek için
hiçbir kabloya ihtiyac›n yok.
10_ŞEH‹R
Şehrin müziğine, senin ritmine
uygun kulaklık kitleri.
Bu iLareti görünce önce bir titre.
Yüksek güçlü HiFi sesler,
diğerlerini ezer geçer.
14_ÖZGÜRLÜK
En son kablosuz Bluetooth®
teknolojisiyle bağ›ms›z müzik
keyfi.
Bu iLaretle anlat›lan Bluetooth
teknolojisi değil, sen de hemen
atlama! ‹lerleyen sayfalarda
bu iLareti görünce kulakl›ğ›n
kablosuz olduğunu anlaman yeter.
18_SEYAHAT
Gürültü Önleme teknolojisiyle
çevredeki gürültüler etkisiz,
senin müziğin kesintisiz.
Yandaki iLaret, cep telefonundan
doya doya müzik dinleyebileceğini
iLaret ediyor.
20_EVDE E⁄LENCE
Eğlenceye sayg›:
Gerçek ev eğlencesinin
tad›na var›nca daha fazlas›n›
isteyeceksin.
®
Bu iLaretin anlam›n› bilmiyorsan
hiç kendini yorma. DJ’lerin iLine
kafay› takma.
24_DJ / STÜDYO
Görüntü var, ses var.
Bomba gibi setler, sabaha
kadar.
26_YUVALI SES S‹STEMLER‹
Müziğini serbest b›rakmak için
sen uğraLma, iLi Sony’ye b›rak,
gerisine kar›Lma.
28_HOPARLÖR VE ADAPTÖRLER
Müziğini serbest bırak diye,
Bluetooth teknolojisi emrinde.
30_KARŞILAŞTIRMA
02
‹Ç‹NDEK‹LER
‹Ç‹NDEK‹LER
03
AÇIKHAVA
Kulakiçi kulaklıklar
Minimal takılıyorsan, küçük olan iyidir diyorsan,
kocaman kocaman kulaklıklar sana fazla geliyorsa kulakiçi
kulaklıkları denemelisin. Kulağında olduğunu unutturacak kadar
hafif, ses sızıntısını engelleyecek kadar uyumlu, desibel sınırını
zorlayacak kadar güçlü. Daha ne istersin, hadi yine iyisin.
Kulaküstü kulaklıklar
Kalıcı bir çözüm için ideal olan kulaküstü kulaklıklar, sana
tam izolasyon sağlar. Ne dışarıdaki gürültüleri duyarsın,
ne yanındakiler senin ne dinlediğini anlar. Okulda, i8te, evde,
istediğin her yerde, rahatın yerinde.
Tasarım harikası kulaklıklar
Kulaküstü kulaklıklara lafımız yok, ama herkesin de
onlara ihtiyacı yok. Biraz daha hafif, biraz daha 8ık bir
kulaklık istiyorsan, çok gürültülü yerlede takılmıyorsan
senin için de uygun olan pek çok seçenek var.
Bluetooth kulaklıklar
Kablo dediğin nedir ki? Gönülden bağlanmanın modası
geçmedi mi? Bildiğin tüm kabloları unut, artık hiçbiri sana
ayak bağı olamayacak. Bluetooth, en sevdiğin teknoloji olacak.
Gürültü engelleyici kulaklıklar
Çocuk ağladı, yandaki teyzenin çenesi düştü, uçak havalandı,
tren gardan çıktı... Etrafta gürültü kaynağı çok, müzik keyfini
takan yok. Sen de bunları kafana takma, gürültüyü azaltan
kulaklıklardan 8a8ma.
Ev sineması kulakları
Film dediğin gece izlenir, tabii komşuları uyandırmadan.
Peki, sesi nasıl sonuna kadar açacaksın? Çığlıkları, kur8unları,
tezahüratları nasıl beynine kazıyacaksın? Ev sineması
kulaklıklarını dene, çok memnun kalacaksın.
Eskiden çok derinden gelen
baslar vard›, hat›rlar m›s›n?
Güzel müzikle kendinden
geçenlere n’oldu? Eve nas›l
döndüğünü unut, zaten hiç
hat›rlamad›n. Sony kulakl›klarla
geçen haftan›n konserini akl›ndan
ç›karamad›n. Hepsi o kadar hafif ki
sanki ku8 tüyünden yap›lm›8.
Şimdi bunlar›n üstüne güçlü bas ve
temiz sesleri ekle. Sony tasar›m›n›
da unutma, güzel görünmek
herkese yak›8›r. ‹yi de, sen hâlâ
burada m›s›n?
Her ses
04
e
g rçek
05
AÇIKHAVA
8.
7.
10.
2.
Aç›khava
kulakl›klar›
Hepsi ince ve hafif ama d›@ görünü@e aldanma.
Bu kulakl›klar MP3 çalar›n›n performans›nı katlanarak art›r›r.
Güç sende art›k!
1.
1. MDR_EX90LP Her @eyi duyduğunu san›yorsan
yan›l›yorsun. Aluminyum gövdeli bu küçük model,
olağanüstü derin baslar ve tertemiz tizler konusunda
uzman. Ses fanatiklerine duyurulur!
2. MDR_EX81LP Senin için sadece ses kalitesi
önemliyse hemen bu kulakl›ğ› al, diğer özellikleri hiç
kafana takma. Evet, aluminyum gövdesi yok ama
lafta kalmayan üstün ses kalitesi var. Daha n’olsun.
3. MDR_EX32LP Siyah, beyaz, pembe ya da mavi...
Hangi rengi seçersen seç, güçlü sesle kendinden geç.
4. MDR_EX52LP Kulakiçi mi kulaküstü mü? ‹kisini de
istiyorsan, bil ki bu model ikili oynuyor. Hadi yine iyisin.
5. MDR_E819V Görüntü güzel, ona laf›m›z yok.
Tabii bu kadarla kalm›yor. Kablodan ses kontrol
imkân› da sağl›yor.
6. MDR_E829V Kablosundaki dönebilen kayd›rakl›
kontrol ünitesi sayesinde bu modelle ayar yapmak
çok kolay.
7. MDR_E828LP Her durumda kullanabileceğin bir
kulakl›k olsa, k›r›lsa da, kaybolsa da fazla üzülmesen,
maddiyata önem vermesen fena m› olurdu yani?
8. MDR_E818LP Hemen üstteki modelin [email protected]
[email protected] k›l›f›na gerek duymuyorsan ya da öğrenciysen,
ne gerek var bir kulakl›ğa onca para vermeye
değil mi?
9. MDR_ED21LP Kulakiçi kulakl›k modeli, kulağ›na tam
oturur, [email protected] kauçuk yap›s›yla seni önce rahatlat›r,
sonra yüksek ve derin baslar›yla tavana kadar z›plat›r.
10. MDR_E10LP Beyaz gri [email protected] rengiyle çok çekici,
kulakiçi yapısıyla çok ergonomik, fiyat / performans
oranıyla çok etkileyici. Kabul et, sen de etkilendin,
değil mi?
5.
3.
9.
4.
06
AÇIKHAVA
6.
6.
AÇIKHAVA
07
AÇIKHAVA
1.
Dur, daha
bitmedi...
3.
1. MDR_NX2 Abartmak yok, istediğin her 6ey
bu modelde var. Yaln›z süper renkleri biraz
kafan› kar›6t›racak, bizden söylemesi.
2. MDR_NE3 Bu kulaklık o kadar rahat ve güçlü ki,
ne sen sor ne de biz söyleyelim.
3. MDR_NE2 Üç parlak renk seçeneği sunan
bu modelin göz alıcı akrilik boyun bandı,
sana kullanım rahatlığı da sunar.
4. MDR_410LP Katlanabilen pratik mekanizmasının
haricinde altın kaplama giri6iyle ses kalitesi
standartların üzerinde.
5. MDR_310LP Kendi küçük, sesi büyük. Bu kadarla
kalmıyor, katlanabilen mekanizmasıyla her cebe
giriyor.
6. MDR_110LP Tek bantlı ve çok hafif olan
bu model, kulaklık devrimini ba6lattı, yıllara
meydan okudu, defalarca test edildi, onaylandı.
7. MDR_J10 Üstün ses kalitesi sunan bu model,
en sevdiğin koltuğundan bile daha rahat,
tabii üstüne oturmadığın sürece.
7.
7.
4.
5.
6.
2.
08
AÇIKHAVA
AÇIKHAVA
09
EH‹R
Şehrin
ritmi
Modern +ehir insan
ister spor yap, ister ›!küKar+›nda en az senin kadar stil ve ze
tasarlad›ğ› kulakl›kla çücük metroda kendi dünyan› yaravk sahibi modeller var. ‹ster öylesine
r, sen istediğin sürece
tak›l,
t. ny’nin +ehrin ritm
müzik dünyana faSo
rkl› bir hava katar. ine uygun olarak
10
11
EH‹R
1.
Klipsli kulaklıkla
Sonra ister atlar kulağına tam oturur.
, zıpla, eğlen, ç
dans et, takıl, ko
o7 ister oyna,
kulaklıkların seni 7... ‹stediğin sürece
nle birlikte.
4.
3.
Şehirli
kulaklıklar
Sony’nin sokak tipi kulaklıklarıyla 7ehrin kaotik ortamında özgür
ce ya7a.
2.
1. MDR_KE30LW Anahtarlık gibi kula
klık. 4 süper
rengiyle sana her kapıyı açar.
Uzayıp kısalan kablosu
acayip esneklik sağlar.
2. MDR_Q22LP Gümü7 renk hiçb
ir kulaklığa bu kadar
yakı7madı. ehrin sesi, 7ehrin reng
iyle birle7ti,
gürültüden uzak 7ehir hayatı, sen
in
3. MDR_G64SL Bukalemun gibi eline geçti.
kulaklık modeli.
Deği7ken renkli kapaklı, açıkhav
a tipi.
Üstüne ses kaybını engelleyen
kula
4. MDR_G42LP Tek taraflı kablo, klık pedi.
hareket kısıtlamasını
ortadan kaldırır. Big turbo kanalıy
la tüm baslar
bangır bangır.
12
EH‹R
EH‹R
13
ÖZGÜRLÜK
Kablosuz ol
özgür ol
Kablolar› bo7 ver, sen her zaman iyi müziğe bağl› kal.
Sony’nin kablosuz Bluetooth kulakl›k modelleriyle
mobil müziğin keyfini ç›kar. Bu s›rada k›z arkada7›n m› arad›?
Hemen kulakl›ğ›ndan cevap ver. Nas›l olur diye dü7ünme,
tahmin ettiğinden daha kolay.
14
15
ÖZGÜRLÜK
Müziğini serbest bırak
1.
Stereo Bluetooth kulaklıklara nasıl müzik gönderilir konulu
sempozyuma hoC geldin:
1. MP3 çaların ya da cep telefonunda Bluetooth özelliği yoksa,
küçük bir adaptör takman yeterli.
2. Cihaz ve kulaklığın açık olduğuna emin ol, hadi canım deme,
her insan hata yapabilir.
3. Kulaklığına doğru müziğini serbest bırak. Oh be! Kablosuz
hayatın keyfine bak.
2.
Stereo Bluetooth
kulakl›klar
Bildiğin kulaklık modelleri var ya, Cimdi hepsini unut.
Sony’nin ikinci nesil Bluetooth kulaklıkları kabloları koparır atar,
sana özgürlük, hayatına hız katar.
4.
1. DR_BT30Q Bu model, tam 10 m.’lik etki alanına sahip.
Kulaküstü klipsleriyle tak diye oturuyor, kablosu iç tarafa
sarılabiliyor, istersen ça rılarını bile o cevaplıyor.
Siyah ve gümüC renkler, seçimi senin keyfine bırakıyor.
2. DR_BT21G Güçlü ve... nasıl derler, artistik bir model.
Basit ve rahat kullanım için yaratıldı. Katlanabilen boyun
bandı, en büyük artısı.
Bir artısı daha var: NW-S600 / S700 / A800 serisi
WALKMAN®’lerle uyumlu Bluetooth vericili paketi var.
Kod adı: WLA-NWB1K.
3. DR_BT20NX Kulağa cuk diye oturur, ne boCluk bırakır
ne de sesi dıCarı bırakır. Boyun bandı da süper rahat,
inanmıyorsan sen de bir bak.
4. DR_BT10CX Küçük mü küçük, Ceker gibi kulaklık. Fiyatı
çok iyi. Adaptörü sayesinde radyonun bile Bluetooth
dalgalarıyla uyum içinde çalıCmasını sağlıyor. Teknoloji iCte
böyle birCey.
16
ÖZGÜRLÜK
3.
ÖZGÜRLÜK
17
SEYAHAT
Otobüs ya da metrodasın.
Yanına çenebaz bir
teyze oturdu. Gerçek bir
felaket! Sıkma canını,
seni kurtarıyoruz. Gürültü
Önleme teknolojisini hiç
duydun mu? Bu gürültüde
duyman zor tabii!
Bu teknoloji, etraftaki
gereksiz sesleri kesmek için
icat edildi. Artık sinek vızıltısı,
çocuk zırıltısı, kapı gıcırtısı
yok! Uçak ve tren
yolculukları % 70 daha
sessiz. Vatana millete
hayırlı olsun!
Gürültü mü dedin,
duyamadım?
2.
1. MDR_NC6 Dı=arıdaki gürültüyü kesmek istiyorsun
ama yeri geliyor kulaklığının arkasına saklanıp dı=arıdaki
konu=ulanları gizli gizli dinlemek istiyorsun.
Bu modeli al, için rahat olsun. Ba=ka bir arzun?
2. MDR_NC22 Kulakların kadar cüzdanına da
önem veriyorsan uzun süre kullanabileceğin bu model,
tüm gereksiz sesleri keser.
Gürültü engelleyici kulaklıklar
Gezmeyi seviyorsan, uçak ve trenden
inmiyorsan, sabit gürültü kaynaklarına
kar=ı amansızca sava=ıyorsan,
bu teknoloji senin imdadına yeti=ti.
1.
18
Küçücük bir mikrofon, kulaklığın içinde
ya=ıyor, etrafta ne kadar gürültü varsa
hepsini analiz ediyor, aynı seviyede
ters akım yaratıyor. Gürültü sorunu
tarih oluyor.
SEYAHAT
19
EVDE E⁄LENCE
Eskiden kulaklıklar standart boyda
olurdu. Her kafaya aynı boy! ‹yi de,
her kafadan aynı ses çıkmaz ki!
Neyse ki bugünün müzik dünyası
daha esnek ve daha rahat.
Sen de evim güzel evim diyorsan,
oyun oynuyorsan, film izliyorsan,
HiFi müzik dinliyosan, kısaca
ya5ıyorsan, Sony’nin yeni kulaklıklarını
gerçekten çok seveceksin.
Hadi, yine iyisin!
müzik oyun eğlence
Takıl kafana
20
göre
21
EVDE E⁄LENCE
2.
Evde
eğlence
kulaklıkları
Ev sineması kulaklıkları
Gece gece film izlemek de
müzik dinlemek de çok güzel. Tabii
sabah erken kalkmak zorunda değilsen.
İster kablolu ister kablosuz, rahat, konforlu
ve kaliteli ev sineması kulaklıklarıyla
sabahlara kadar eğlenceyle
keyfin yerinde.
4. MDR_IF140K Kızıl ötesi kulaklıkların en uygun fiyatlısı,
üstün ses kalitesini uyumlu bir UniMatch™ giriB ve
olağanüstü pil ömrüyle birleBtirdi. Var mı daha ötesi?
5. MDR_RF5000K 30 metre kapsama alanı, 40 mm hoparlör
boyutu, yumuBacık kulaklık yastıkları, Neodymium mıktanıs...
Paraziti de yok kablosu da, sen hiçbir Beyi takma kafana.
6. MDR_RF800RK Tam 100 metre’ye kadar etkili,
süper kaliteli, radyo dalgalarıyla çalıBan kulaklık modeli.
Şarj edilebilir pilleriyle 10 saat ne dinlemeli?
Kablolasak mı kablolamasak mı?
Kablolu kulaklıklar
Çok fazla hareket edeceğin bir alan yoksa,
sürekli bilgisayar baBında ya da televizyon
karşısındaysan, kablolu kulaklık modellerini
gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Hareket
alanını geniBletmek için uzatma kablosu da
alabilirsin ya da iBi baBtan sıkı tutarsın uzun
kablolu bir model satın alırsın. Sana küçük
bir tavsiye: Kablosu tek taraftan gelen
kulaklıklar gerçekten Bahane.
Film, oyun, müzik... Önce amacını seç, sonra da kulaklığını.
5.
Kablosuz kulaklıklar
Hareket alanın geniBse, hayatın
hiperaktifse, kablolara dolanma, kendini
kısıtlama. İster radyo sinyali ister kızılötesi,
kablosuz kulaklıklarla sınırsız müzik keyfi
garanti. Üstelik kızılötesiyle kulaklıkların
etki alanı tam 100 metre. Bu modellerin
pil kullanımı diğerlerine göre biraz daha
fazla. Varsın olsun! Çözüm yolu belli.
Bir Barj edilebilir pil fazlasıyla yeterli.
1.
4.
1. MDR_DS1000 Bir kulaklık düBün. 6 hoparlörlük ses
versin, sinema kalitesinde ses üretsin, kafanda olduğunu
hissettirmesin. DTS, VPT, Dolby Digital Prologic de var.
Daha ne istersin?
2. MDR_XD100 Bilgisayar oynamak zaman kaybı
diyenler, bir daha asla seni rahatsız edemeyecek.
Bu kulaklıkla gözün, oyundan baBkasını görmeyecek.
3. MDR_P80 Hayatı fazla ciddiye almıyorsan senin için
hafif mi hafif, güzel mi güzel, Beker gibi bir model.
Ferrite mıknatısıyla senin de gönlünü çeler.
22
EVDE E⁄LENCE
3.
6.
EVDE E⁄LENCE
23
DJ / STÜDYO
1. MDR_V700DJ Dönebilen kulaklık pedleri
mükemmel geçi>ler yapmanı sağlar.
Altın kaplama UniMatch™ giri>,
pek çok cihazla uyum içinde çalı>ır.
Hey
Mr.
DJ
1.
Ünlü bir DJ olmayabilirsin,
belki henüz ke>fedilmedin.
Sende bu yetenek varsa,
müzik kulağın tamamsa
niye standart kulaklıklarla
idare edesin? Sonuçta
sen de kendi dinleyicilerini
co>turmak isteyeceksin.
Ortamı baslarla gümbür
gümbür inleteceksin.
‹htiyacın olan tek >ey,
gerçekten iyi bir kulaklık.
Madem iyi bir DJ’sin,
iyi bir kulaklık ne demek,
onu da gayet iyi bilirsin.
Geçifl hakkı senin
DJ’ler için altın kural bir >arkıdan diğerine güzelce geçmek.
Tabii, bunun farklı yolları var. Bazı DJ’ler sonraki >arkıya
pat diye geçer. Bir anda dinleyicinin modu deği>ir, ortama
hareket gelir. Bu geçi>ler, genellikle güçlü basların önde olduğu
tekno ve trance için uygundur. Yok, benim tarzım progressive
ya da deep diyorsan çaktırmadan, yava> yava> geçersin.
Setin nerede ba>layıp bittiği belli olmaz. Ama salına salına
dinlemesi pek ho> olur. Genel eğilim ikinci yoldan yanadır
ama birinci de iyi yapıldı mı tadından yenmez bir hal alır.
Hangi tarzı seçersen seç, yapman gereken tek >ey iki >arkı
arasındaki farklılıkları törpülemek. Yabancılar buna equalize
der. Bakma sen onlara. BPM var ya BPM (beat per minute)
önce bunu e>itlemeye bak, sonra da rahatına bak.
Bir >arkıdan diğerine, götür herkesi gittiğin yere.
24
DJ / STÜDYO
25
YUVALI SES S‹STEMLER‹
Müziğini
serbest
bırak
Müziğini dünyayla paylaBmak varken
niye sadece kendine saklayasın ki?
Senin sadece yuvalı bir ses sistemine ya
da küçük ama güçlü hoparlörlere
ihtiyacın var. MP3 çalar ya da
bilgisayarından müzik dinlemek,
yeni keBfettiğin Barkıları sevdiğin
arkadaBlarınla beraber dinlemek,
kendi müzik dünyanı her yere
taBıyabilmek... Bunların hepsi çok kolay,
zor olan hangi modeli seçeceğine
karar vermek.
1.
WALKMAN® dahil değil.
Tertemiz müzik sinyali, yüksek ses kalitesi.
Ödüllü S-Master Dijital Amplifikatör,
ses dünyasının tek efendisi.
2.
1. CPF_NW001 Dijital Sinyal ‹Blemcili (Digital Signal
Processor) yuvalı ses sistemiyle WALKMAN® Video
MP3 çalarından en üst seviyede performans alırsın,
ikisi de birbiri için yaratılmıB sanırsın.
26
Cep telefonu dahil değil.
2. CPF_MP001 Sony Ericsson Walkman®
cep telefonunla çok sıkı bir parti verebileceğini
biliyor muydun? Artık öğrendin. Peki, iBin sırrı kimde?
2.1 kanal S-Master Dijital Amplifikatör’de.
YUVALI SES S‹STEMLER‹
27
HOPARLÖR ve ADAPTÖRLER
2.
1. SRS_BTM30 Mega Bass ve 6 W güç. Kablo yok,
Bluetooth ile
bağlan
müziğe
karma:a yok. Her :ey çok basit, çok net. ‹kinci nesil
Bluetooth kablosuz hoparlörle bilgisayar, cep telefonu
ve MP3 çalarındaki müzik serbest kalıyor.
2. HWS_BTA2W HiFi ses cihazlarına Bluetooth özelliği
kazandıran bir alıcı / verici. Artık ne bir kabloya ne de
ba:kasının cihazına ihtiyacın var. A2DP teknolojisi,
senin yanında.
3. TMR_BT10 Seni yava:latan kablolardan kendini
kurtar. Bu küçücük ikinci nesil Bluetooth adaptörle,
WALKMAN®, iPod veya ba:ka bir MP3 çaların
Bluetooth müzik aktarımı özelliği kazansın.
3.
Sony ürünleriyle müziğini serbest bırak. Hemen, :imdi!
1.
28
HOPARLÖR ve ADAPTÖRLER
HOPARLÖR ve ADAPTÖRLER
29
KARŞILAŞTIRMA
Sesini seç
Bu karTılaTtırma tablosuyla senin için uygun model bulmak çok kolay.
Stil
Renkler
Kablo boyu
Verilen aksesuarlar
AÇIKHAVA_04
Stil
Renkler
Kablo boyu
Verilen aksesuarlar
EVDE E⁄LENCE_20
MDR-E818LP
Kablo
Siyah
1m
MDR-P80
Tek bant
Siyah
3,5m
MDR-E10LP
Kablo
Gri
1,2m
MDR-XD100
Tek bant
Siyah
3,5m
MDR-E819V
Kablo
Siyah
1m
MDR-RF800RK
Çift bant (FM)
GümüT
Kablosuz
MDR-E828LP
Kablo
Siyah
1m
TaTıma çantası
MDR-RF5000RK
Çift bant (FM)
GümüT
Kablosuz
MDR-E829V
Kablo
Siyah
1m
TaTıma çantası
MDR-IF140K
Tek bant (kızıl ötesi)
Siyah
Kablosuz
AC güç adaptörü, bağlantı kablosu, UniMatch™ giriT adaptörü
MDR-ED21LP
Kablo
Siyah
1m
TaTıma kılıfı
MDR-DS1000
Tek bant
Siyah
3,5m
AC güç adaptörü, optik kablo
MDR-110LP
‹nce tek bant
Siyah
1m
MDR-310LP
‹nce tek bant
Siyah
1,2m
MDR-410LP
‹nce tek bant (katlanabilir)
Siyah, Beyaz, Kırmızı
1,2m
MDR-EX32LP
Kablo
Siyah, Beyaz, Pembe, Mavi
1,2m
MDR-EX52LP
Kablo / YumuTak askılı
Siyah
1,2m
MDR-EX81LP
YumuTak askılı
Siyah, Beyaz
MDR-EX90LP
Kablo
Siyah
MDR-NX2
Boyun askısı
Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe
Siyah
3m
TaTıma kılıfı
MDR-NE2
Boyun askısı
Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe
MDR-NE3
Boyun askısı
Beyaz
MDR-J10
YumuTak askılı
Mavi
arj edilebilir pil, AC güç adaptörü, bağlantı kablosu, UniMatch™ giriT adaptörü
arj edilebilir pil, AC güç adaptörü, bağlantı kablosu, UniMatch™ giriT adaptörü
AC güç adaptörü, UniMatch™ giriT adaptörü
Kulaklık tutucu, kulaklık pedleri (S / M / L)
TaTıma kılıfı, kulaklık tutucu, kulaklık pedleri (S / M / L)
TaTıma kılıfı, kulaklık tutucu, kulaklık pedleri (S / M / L)
1,2m
TaTıma çantası, kulaklık tutucu, kulaklık pedleri (S / M / L)
DJ / STÜDYO_24
Kulaklık tutucu, kulaklık pedleri (S / M / L)
MDR-V700DJ
Tek bant (katlanabilir, dönebilen)
1,2m
YUVALI SES S‹STEMLER‹_26
CPF-MP001
Sony Ericsson Walkman® cep telefonu için yuvalı ses sistemi
CPF-NW001
Sony WALKMAN® MP3 çalar (NW-S600/S700/A800) için yuvalı ses sistemi
HOPARLÖR VE ADAPTÖRLER_28
ŞEHİR_10
MDR-G42
Boyun bandı
GümüT
1m
MDR-G64
Boyun bandı
GümüT, Mavi
1m (+1m)
MDR-KE30LW
Anahtarlık
Siyah, Beyaz, Pembe, Mor
1m
MDR-Q22LP
Klipsli
GümüT
1,5m
SRS-BTM30
Bluetooth kablosuz hoparlör sistemi
TMR-BT10
Kulaklık girişli taTınabilir Bluetooth verici
HWS-BTA2W
Çift yönlü Bluetooth alıcı ve verici
ATağıdakiler Sony Corporation, Japaonya’nın markalarıdır:
‘Sony’, ‘like.no.other’, ‘UniMatch’ ve‘WALKMAN’.
ÖZGÜRLÜK_14
Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc.’in tescilli markasıdır.
DR-BT10CX
Kablo
Siyah
Kablosuz
DR-BT20NX
Boyun askısı
Siyah
Kablosuz
AC adaptör, şarj standı, kulaklık tutucu, kulaklık pedleri (S / M / L)
DR-BT21G
Boyun bandı
Siyah
Kablosuz
AC adaptör
DR-BT30Q
Klipsli
Siyah, Gümüş
Kablosuz
AC adaptör
AC adaptör, kulaklık pedleri (S / M / L)
Sony Ericsson, Sony Ericsson’un markası veya tescilli markasıdır veya Sony Corporation veya
Telefonaktiebolaget LM Ericsson lisansı altında kullanılmaktadır .
Dolby Digital ve Dolby ProLogic II Dolby Laboratories’in tescilli markalarıdır.
iPod, Apple Inc.’in tescilli markasıdır ve Amerika BirleTik Devletleri ve diğer ülkelerde tescil edilmiTtir.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance’ın tescilli markasıdır.
Tüm diğer markalar tanınmıTtır.
SEYAHAT_18
MDR-NC6
Tek bant (dönebilen)
GümüT
1,2m
TaTıma kılıfı, uçak adaptörü
MDR-NC22
Standard
Siyah, Beyaz, Pembe
1,5m
TaTıma kılıfı, uçak adaptörü, kulaklık pedleri (S / M / L)
Telif haklarına riayet edin. Öngörülen kullanım kuralları bazı telif malzemesi için geçerli olabilir.
Bu gibi malzemeleri aktarmadan önce kullanım haklarınızı kontrol etmeniz önerilir.
Telifli malzemelerin yetki dıTı aktarımı, dağıtımı veya paylaTılması yasaya aykırı olabilir.
Burada verilen bilgiler basım anında doğru olmakla birlikte, Tirketimizin araTtırma ve tasarım aracılığıyla
geliTtirme politikası doğrultusundaki küçük üretim değiTiklikleri özellikler arasında anılmayabilir.
Hata ve ihmaller istisnadır.
30
KARŞILAŞTIRMA
KARŞILAŞTIRMA
31
Download

‹yi müzik için olmazsa olmaz Sony kulaklıklar 2007-2008