Državni terorizam protiv katolicke crkve u Belgiji,
protiv Vatikana!
Dogadaju se vrlo znacajne stvari koje jasno oznacavaju novi totalitarizam
bez presedana i otvoreni rat protiv katolicke crkve i Vatikana. Ono sto se prije
dva dana dogodilo u Bruxellesu, kako kaže kardinal Bertone, državni tajnik
Svete stolice, nikada se nije dogodilo u povijesti Crkve, nikada u najrigidnijim
vremenima komunistickog terora. U toku sjednice Biskupske konferencije,
belgijska policija je upala u Kuriju, naprosto zarobila sve prisutne clanove,
oduzela im mobitele, bez hrane i vode ih je držala 9 sati tokom kojih su
saslušavani.
U meduvremenu su policijske snage upale u briselsku katedralu,
pretražile ju i pneumatskim cekicima razvalili grobove dvaju belgijskih
nadbiskupa navodno u potrazi za skrivanim tajnim materijalima Crvke.
Policajci su upali i u stan umirovljenog kardinala Danielsa, oduzeli mu osobnu
dokumentaciju i kompjutor. Takoder je zaplijenjena i sva informaticka
oprema Kurije, tako da nakon puštanja iz devetosatnog pritvora bez
kompjutora, dokumentacije nadbiskupija nije u mogucnosti nastaviti rad. Sve
se dogodilo pod navodnom istragom zbog pedofilije nekih svecenika, a akcija
Državnog tužilaštva nosi naslov ne Borba protiv pedofilije nego Operacija
Crkva. Vatikan je protestirao urucivši belgijskom veleposlaniku najoštriji
protest. Jedan katolicki komentator u Belgiji je naznacio da se ocito vidi da
postoji u Belgiji moc koja je iznad institucija i države. Ako se tomu doda da se
30 lipnja održava sjednica Suda za ljudska prava koja ce raspravljati o žalbi
Italije na odluku tog Suda da se u Italiji skinu raspela iz svih javnih ureda, onda
je potpuno jasno sto Europska Unija jest. Jedna Finkinja iz Padove udata za
Talijana je prije osam godina zapocela sudski proces protiv države Italije zbog
raspela koja se nalaze u ucionicama škola protestirajuci zbog toga što njezina
djeca tokom nastave moraju gledati Raspetoga.
Tijekom niza godina gubila je procese, ali je pomognuta udrugama ateista
i laika dogurala do Suda za ljudska prava u Strasbourgu koji joj je dao za pravo i
prije par mjeseci naredio državi Italiji da ukloni raspela u svim javnim
institucijama. Moguca konsekvenca je ako nekomu smeta križ treba ga
skinuti s crkava, s grobalja, s Crvenog križa itd. Na odluku tog Suda Italija je
uložila žalbu, što Hrvatska sigurno ne bi, nego bi poslušala Evropu. / Iz sveg
ovog dogadanja vidi se da i akcija bivšeg predsjednika države Mesica da se
skinu iz vojnih institucija raspela nije samostalna nego da je dio opceg
procesa laicizacije Evrope, a on je bio dobar Evropljanin/. Interesantno je da
se po prvi puta u radu Suda za ljudska prava u Strasbourgu pojavilo 12 država
koje traže status amici curiae da bi mogli iznijeti svoje stavove i obraniti pravo
naroda na svoje simbole. Rusija, Rumunjska, Bugarska Litva, Poljska, Slovacka
i druge, sve novoprimljene postkomunisticke države, a nijedna država
osnivac EU, stale su u obranu raspela i ogranicenja kompetencija Suda za
ljudska prava.
Za dugogodišnje prakse toga Suda to je prvi slucaj da se javljaju države
koje žele ograniciti kompetenciju tog Suda. Ako se zna da se Sud nalazi u
Francuskoj i da je Francuska zabranila sve vjerske simbole na javnim mjestima
onda se vidi da je ovaj agresivni laicizam nastavak programa Francuske
revolucije a rad Suda se odvija u okviru Declaration de l homme et citoyen Deklaracije o pravima covjeka i gradanina. Ova deklaracija, tko ju iz škole ne
zna napamet, u uvodu navodi nacela BRATSTVO - JEDINSTVO - JEDNAKOST
kao ciljeve. Sud nije uvažavao pravo vecine talijanskog naroda koji se
izjašnjava katolickim nego je udovoljio pojedincu rukovodeci se nacelom
jednakosti. Ovo bratstvo, jedinstvo i jednakost smo dobro iskusili u
komunizmu i to nacelo je definitivno i potpuno uklanjanje demokracije, jer
nema vecine i manjine, nego jednakost. O tome divno govori vrtlar u
Sheakspearovom Hamletu kad opisuje svoju službu: ošišati svaku travku koja
naraste više, šišati da sve bude jednako. To zavodenje jednakosti je zavodenje
totalitarizma kakav još svijet nije vidio.
Uzmu li se u obzir tehnološke, biotehnološke i medicinske mogucnosti
osim pravnih, može se govoriti o zavodenju pakla na zemlji. To je definitivno
uništenje Božjeg plana i Gospodinovog stvaranja svijeta koji ni sve prste na
ruci, ni dva covjeka nije stvorio jednakim, odnosno stvorio ih je jednakim u
razlicitosti. Dakle evropski Sud za ljudska prava se rukovodi nacelom
jednakosti. O tome se izlanuo jedan raspaljeni sudionik televizijske emisije
koji je i zacetnik procesa protiv Raspela. Treba se dobro prouciti Deklaracija o
pravima covjeka i gradanina da se sagleda kamo vodi put u Evropsku uniju. U
toj Deklaraciji se govori o GRADJANINU, to je Evropa gradana a ne Evropa
naroda. To je stvaranje Jugoslavena - Evropljana cemu sluzi i Bolonjski sustav
studija prema izjavi Umberta Eca zacetnika ideje i masona najvišeg stupnja.
Ako se zna da je RASPELO NAJMOCNIJE SREDSTVO EGZORCIZMA - IZGONA
SOTONE onda je sasvim jasno komu u EU smeta raspelo. Nazdravlje vam,
nam, Europska Unija!!!
"Cuvajte se lažnih proroka koji
dolaze k vama u ovcjem odjelu
a iznutra su vuci grabežljivi.
Po njihovim plodovima cete ih prepoznati."
Download

- Katolik