Rak Vrata/Grlića Maternice
Ključne činjenice i stavke
Rak vrata/grlića maternice
 Širom svijeta, rak vrata/grlića maternice je drugi
najčešći rak kod žena nakon raka dojke. Oko 500,000
žena razvije rak vrata/grlića maternice i 250,000
umre od raka svake godine. U večini slučajeva, rak
vrata/grlića maternice se javlja u djelovima svijeta u
kojima ne postoji skrining program ili gdje skrining
program nije efikasan.1
 U Evropi kao cjelini, oko 60,000 žena razvije rak vrata/grlića maternice svake
godine i 30,000 žena umre od istog.2
 Skoro svaki slučaj raka vrata/grlića maternice može biti spriječen organiziranim
programima prevencije koji omogučuju skrening grlića maternice kod odraslih
žena i vakcinaciju protiv Humanog Papilomavirusa (HPV) kod adolescentih
djevojčica. Ne postoji nijedan drugi rak na koji možemo imati ovakav uticaj.
Humani Papillomavirus (HPV) i rak vrata/grlića maternice
 Rak vrata/grlića maternice je uzrokovan određenim tipovima HPV-a. Postoji više
od 100 tipova HPV-a. Neki tipovi uzrokuju bradavice na rukama i stopalima, dok
drugi tipovi inficiraju genitalnu površinu kod muškarca i žene i nazivaju se
genitalnim HPV-om. Od genitalnih HPV tipova, neki uzrokuju genitalne
bradavice i druge promjene (oko 12) koje vode do raka vrata/grlića maternice
(“visoko-rizični” HPV tipovi).3
 HPV infekcija je veoma česta i večina odraslih ima ili će imati HPV infekciju u
nekom period tokom života. Skoro sve ovakve HPV infekcije će nestati same od
sebe bez ikakvog liječenja i bez da je osoba uopće svjesna da ga ima. Međutim,
neke HPV infekcije će biti uporne, izazivajući da ćelije grlića maternice postanu
abnormalne i napreduju u rak vrata/grlića maternice tokom perioda od 10
godina ili više. Trenutno, ne postoji način da se kaže i objasni koja HPV infekcija
će biti uporna a koja će nestati.4,5
European Cervical Cancer Association – Rue Jourdan 121 – B-1060 Brussels – Belgium
Tel: +32 2 538 2833 – Fax: +32 2 538 5833 – www.ECCA.info
Skrining raka vrata/grlića maternice
Ekeftivan skrining program grlića maternice može sprječiti i do 80% slučajeva raka
vrata/grlića maternice.3
Srećom, raku grlića maternice treba mnogo godina da se razvije i da prođe kroz
pre-kancerozne faze prije nego postane invazivni rak.6,7 Skrining grlića maternice
radi na principu detekcije pre-kanceroznih faza koje mogu biti lako uklonjene
koristeći jednostavne vanbolničke procedure tako da se rak nikad ne razvije.
Međutim, pre-kancerozne faze ne uzrokuju nikave simptome tako da mogu biti
primjećeni samo pomoću skrininga. Veoma je važno za sve žene da redovno rade
skrining, iako se osječaju savršeno zdravo. Postoje 2 vrste testa koje mogu biti
korištene za skrining grlića maternice:
 Papa test otkriva pre-kancerozne ćelije koje se mogu razviti u rak vrata/grlića
maternice.
− Ukoliko je test normalan, ženi će biti rečeno da se uradi novi skrining za 3 do
5 godina. Redovan skrining svakih 3 do 5 godina je najbolja zaštita od raka
vrata/grlića maternice.
− Ukoliko su pronađene pre-kancerozne ćelije, daljnja testiranja (drugi Papa
test, HPV test ili kolposkopija) će biti preporučene da bi se ustanovilo da li je
potrebno liječenje.
 HPV test identifikuje visoko rizične HPV tipove koji mogu uzrokovati rak
vrata/grlića maternice.
− Ukoliko visoko-rizični HPV nije primječen, rizik za razvoj raka vrata/grlića
maternice je veoma nizak i ženi će biti rečeno da uradi novi skrining za 3 do
5 godina. Redovan skrining svakih 3 do 5 godina je najbolja zaštita od raka
vrata/grlića maternice.
− Ukoliko je pronađen HPV, daljna testiranja ( Papa test ili kolposkopija) će
biti preporučena da bi se ustanovilo da li je potrebno liječenje.
− HPV testiranja nisu preporučena ženama mlađim od 30 godina iz razloga što
su HPV infekcije česte kod mlađih žena ali uglavnom same nestanu.
Skrining grlića maternice je veoma efikasan ukoliko je odrađen kroz uredno
organizovane programe javnog zdravstva. Zbog ovoga, i Vijeće Evropske Unije8 i
Evropski Parlament9 su predložili da sve EU zemlje trebaju implementirati
organizirane skrining programe grlića maternice.
European Cervical
Cancer Association
2.
Rak Vrata/Grlića Maternice - Ključne činjenice
CCPW 19-25. Januar, 2014
HPV Vakcinacija
Rak vrata/grlića maternice se neče razviti bez ustrajne visoko-rizične HPV
infekcije. Stoga, vakcinacija koja spriječava ove infekcije će takođe spriječiti rak
vrata/grlića maternice.
Trenutno, dvije HPV vakcine su dostupne. Obje vakcine su usmjerene ka
najčestim visoko-rizičnim HPV tipovima (tipovi 16 i 18) koje zajedno čine većinu
rakova grlića maternice.10 Obje vakcine su visoko efektne u prevenciji ustrajnih
HPV 16 i 18 infekcija kada su date adolescentnim djevojčicama i mladim
djevojkama. Ove vakcine takođe pružaju nizak nivo zaštite od nekih drugih
visoko-rizičnih HPV tipova.11,12
Medjutim, HPV vakcinacija ne štiti od svih visoko-rizičnih HPV tipova tako da
vakcinacija smanjuje rizik od raka vrata/grlića maternice ali ne pruža potpunu
zaštitu od toga. Stoga je veoma važno za sve žene da budu skenirane za rak
vrata/grlića maternice iako su bile vakcinisane.13
Nedavni izvještaj Evropskog Centra za Prevenciju i Kontrolu bolesti kaže da 19
od 29 Evropskih zemalja (EU + Norveška i Island) imaju implementirane rutinske
programe HPV vakcinacije za adolescentne djevojčice. Medjutim, izvještaj
takođe kaže da javno prihvatanje HPV vakcinacije u mnogim zemljama je niži od
očekivanog.14 Jedan od glavnih razloga za ovakvu situaciju je da javnost ne
razumije u potpunosti prednosti i sigurnost HPV vakcinacije..
Trenutno postoji ogroman broj naučnih dokaza koji pokazuju prednosti i
sigurnost HPV vakcinacije. Bazirano na ovim dokazima, HPV vakcinacija je
široko prihvaćena od strane medicinskih i naučnih zajednica kao visoko
efektivna metoda smanjenja rizika od raka vrata/grlića maternice, te je Evropski
Centar za Prevenciju i Kontrolu bolesti naglasio da javne zdravstvene ustanove
širom Evrope trebaju povećati svoje napore da bi osigurali primanje HPV
vakcina svim adolescentnim djevojčicama.14
European Cervical
Cancer Association
3.
Rak Vrata/Grlića Maternice - Ključne činjenice
CCPW 19-25. Januar, 2014
Efektivan skrining grlića maternice i HPV vakcinacijski programi mogu sprijećiti
skoro svaki slučaj raka vrata/grlića maternice. Međutim, ovi programi će raditi
samo ukoliko ih ljudi koriste, a ljudi će ih korisiti samo ukoliko razumiju prednosti
korištenja.
Podržite Kampanju Prevencije Raka vrata/grlića maternice!
Pomozite u podizanju svijesti o prevenciji raka vrata/grlića
maternice!
****************
Za vise informacija:
Ms Vicky Appleby
Tel: +32 2 538 2833
Fax: +32 2 538 5833
Email: [email protected]
References:
1 Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality
Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010.
Available from: http://globocan.iarc.fr
2 Ferlay J, Boyle P, et al. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Annals of Oncology 2005; 16(3):481-488
3 Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J, et al. Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet 2007;370(9590):890-907
4 Rodríguez AC, Schiffman M, Herrero R, et al. Rapid clearance of human papillomavirus and implications for clinical focus
on persistent infections. J Natl Cancer Inst 2008;100(7):513-7
5 Rodríguez AC, Schiffman M, Herrero R, et al. Longitudinal study of human papillomavirus persistence and cervical
intraepithelial neoplasia grade 2/3: critical role of duration of infection. J Natl Cancer Inst 2010;102(5):315-24
6 Bosch X, Burchell A, Schiffmann M, et al. Epidemiology and Natural History of Human Papillomavirus Infections and
Type-Specific Implications in Cervical Neoplasia. Vaccine 2008;26S:K1–K16
7 Brown DR, Shew ML, Qadadri B, Neptune N, Vargas M, Tu W, Juliar BE, Breen TE, Fortenberry JD. A longitudinal study of
genital human papillomavirus infection in a cohort of closely followed adolescent women. J Infect Dis 2005;19 :182-192
8 Council of the European Union, Council Recommendation on Cancer Screening (2003/878/EC) <Recommendation>.
9 European Parliament resolution of 10 April 2008 on combating cancer in the enlarged European Union. <Resolution>
10 Bosch FX, Manos M, Munoz N, et al. Prevalence of Human Papillomavirus in Cervical Cancer: a Worldwide Perspective. J
Natl Cancer Institute 1995;87:796-802
11 Wheeler CM, Kjaer SK, Sigurdsson K, et al. The impact of quadrivalent human papillomavirus (HPV; types 6, 11, 16, and
18) L1 virus-like particle vaccine on infection and disease due to oncogenic nonvaccine HPV types in sexually active
women aged 16-26 years. The Journal of Infectious Diseases 2009;199:936-44
12 Paavonen J, Naud P, Salmerón J, Wheeler CM, Chow SN, Apter D, et al. Efficacy of human papillomavirus (HPV)-16/18
AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by oncogenic HPV types (PATRICIA): final
analysis of a double-blind, randomised study in young women. Lancet Jul 25 2009;374(9686):301–14.
13 Romanowski B. Long term protection against cervical infection with the human papillomavirus. Review of currently
available vaccines. Human Vaccin 2011;7(2):161-9
14 European Centre for Disease Prevention and Control. Introduction of HPV vaccines in EU countries – an update.
Stockholm: ECDC; 2012
European Cervical
Cancer Association
4.
Rak Vrata/Grlića Maternice - Ključne činjenice
CCPW 19-25. Januar, 2014
Download

Rak Vrata/Grlića Maternice Ključne činjenice i stavke