Knjiga Mudrosti 3,1-9
Čitanje Knjige Mudrosti
A duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva.
Očima se bezbožničkim čini da oni umiru
i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća;
3
i to što nas napuštaju kao propast,
ali oni su u miru.
4
Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni,
nada im je puna besmrtnosti.
5
Za malo muke zadobili su dobra velika
jer Bog ih je stavio na kušnju
i našao da su ga dostojni.
6
Iskušao ih je kao zlato u taljici
i primio ih kao žrtvu paljenicu.
7
Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati
te će vrcati kao iskre u strnjici.
8
Sudit će pucima i vladati narodima
i Gospodin će kraljevat’ nad njima uvijeke.
9
Koji se u nj ufaju spoznat će istinu,
i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim,
jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe.
1
2
Riječ Gospodnja
Psalam 116,5-17
Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih
5
Dobrostiv je Gospodin i pravedan,
pun sućuti je Bog naš.
6
Gospodin čuva bezazlene:
u nevolji bijah, on me izbavi.
Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih
7
Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj,
jer Gospodin je dobrotvor tvoj.
8
On mi život od smrti izbavi,
oči moje od suza, noge od pada.
9
Hodit ću pred licem Gospodnjim
u zemlji živih.
Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih
10
Ja vjerujem i kada kažem:
»Nesretan sam veoma.«
11
U smetenosti svojoj rekoh:
»Svaki je čovjek lažac!«
Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih
12
Što da uzvratim Gospodinu
za sve što mi je učinio?
13
Uzet ću čašu spasenja
i zazvat ću ime Gospodnje.
Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih
14
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.
15
Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.
Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih
16
Gospodine, tvoj sam sluga,
tvoj sluga, sin sluškinje tvoje:
ti si razriješio okove moje.
17
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih
Otkrivenje 21,1-7
Čitanje Knjige Otkrivenja Svetog Ivana apostola
1
I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2I
Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za
svoga muža. 3I začujem jak glas s prijestolja:
»Evo Šatora Božjeg s ljudima!
On će prebivati s njima:
oni će biti narod njegov,
a on će biti Bog s njima.
I otrt će im svaku suzu s očiju
te smrti više neće biti,
ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti
jer – prijašnje uminu.«
5
Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče:
»Evo, sve činim novo!«
I doda: »Napiši: Ove su riječi
vjerne i istinite.« 6I još mi reče:
»Svršeno je!
Ja sam Alfa i Omega,
Početak i Svršetak!
Ja ću žednomu dati
s izvora vode života zabadava.
7
To će biti baština pobjednikova.
I ja ću njemu biti Bog,
a on meni sin.
4
Riječ Gospodnja
Luka 7,11-17
Čitanje Svetog Evanđelja po Luki
Nakon toga uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. 12Kad se
približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice.
Pratilo ju mnogo naroda iz grada. 13Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj:
»Ne plači!« 14Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: »Mladiću, kažem ti,
ustani!« 15I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. 16Sve obuze strah te
slavljahu Boga govoreći: »Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!« 17I proširi se
taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.
11
Riječ Gospodnja
Download

Knjiga Mudrosti 3,1-9 Čitanje Knjige Mudrosti 1 A duše su