Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri.
ALVM 21A1
Versiyon: 20014.33
PLC Tip: ALVM 21A1
Traih: 01.10.2014
SN:0000001
TEKNİK ÖZELLİKLER
Adı
Lojik Çıkış (Transistor)
(8 Çıkış için genel koruma sigortası 3 Amper ile sınırlandırılmıştır)
Lojik Giriş (5-24VDC Harici)
Zamanlayıcı
Sayıcı
Tutucu (Bit)
Tutucu (Word)
Karşılaştırma Koşulları
Tersleyici
Çıkan Kenar Yakalayıcı
Düşen Kenar Yakalayıcı
Toplam Kullanılabilir Eleman Sayısı
Analog Giriş
Analog Çıkış
Besleme Gerilimi
Tam Kapasite program döngü gecikmesi
Hızlı Input okuma
Hızlı blok eleman sayısı (Timer)
DİĞER ÖZELLİKLER
PLC ile PC RS232 haberleşme.
PLC ile PC RS485 haberleşme.
PC'den PLC'ye kolay Ladder Lojik Proje yükleme.
PLC'den PC'ye Ladder Lojik Proje çekebilme.
PC Editörden PLC'yi Online izleme. (Bknz = Online İzleme)
PC'den PLC'ye lojik müdahale ve parametre gönderebilme.
PLC'ye OP Paneli bağlayabilme. (Free Port Bknz = HABERLEŞME)
PC Editörden Off Line Simülasyon.
PLC'den Ladder Lojik Proje çekilmesini engeller Şifreleme.
PC Mini SCADA (RS232-485) (Bknz = HABERLEŞME).
Ortam Isısı
Donanım Elaman Tablosu:
Elaman
Sembol
Output
Q
Input
X
Relay
R
W1..39
W
W40..57
W
W58..59
W
Counter
C
Timer
T
Output
Input
Timer
Counter
Relay (Bit) R
Merker (Word) W
=, >, <, <=, >=
Invert
Rising edge
Falling edge
Adet
8 (Her Çıkış 3 Amp)
8
15 (10ms)
15 (0- 65535 Aratan)
31
57
30
30
240
2 (Dijital 7,8 ile paylaşımlı)
Yok
12..24 VDC
60 ms Max
Yok
50
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
60 C
Detay
8 Adet Çıkış Elamanı
8 Adet Lojik Giriş Elamanı (X7..8 ile Analog 1..2 Paylaşımlı)
1..31 Geçici Bit tutucu. (Soft Role) (Geçici hafıza tutucu)
W1..39 Word rakam tutucu (Geçici hafıza tutucu)
W40..57 Word rakam tutucu (Kalıcı hafıza tutucu)
W58=Analog1, W59=Analog2 Analog girişi değer tutucuları.
15 İleri sayım sayıcı (0..65535)
15 İleri sayım zamanlayıcı (On Delay 0..65535)
PLC Genel Bağlantı.
PLC bir sistem üzerinde değilde masa üstünde test yapılacaksa.
PLC USB girişine PC den bir USB kablosuyla besleme verilip, test amaçlı çalıştırılabilir. (5 Volt)
USB Port, Masa üstü kolay test için yalnız 5 Volt güç beslemesi amaçlıdır. Haberleşme için kullanılmaz.
Ya da harici bir besleme verildiğinde kullanılmaz.
PLC Harici kaynak ile çalıştırılacaksa.
12-24 Volt arası DC kaynak ile +24V GND Şeklinde bağlanır.
BAĞLANTI PROJESİ
PLC'nin yanlış bağlantılarda dayanıklılığını arttırmak için, her çıkış 3 Amper olmasına karşılık genel giriş koruması
3 Amper'lik sigorta ile sınırlandırılmıştır.
OUTPUT Bağlantı
PLC Output çıkışları Transistör çıkışlıdır. 3 Amper.
INPUT Bağlantı
INPUT Dijital Girişler 5-24 Volt arası (+) Artı girdiği kabul eder.
Harici DC kaynak kullanılıyorsa, kaynağın (-) eksi ucunu PLC'nin GND'si ile birleştiriniz.
Dijital 7 ile Analog Giriş 1 paylaşımlıdır. (Analog 1 kullanılcaksa Dijital 7 kullanılmamalıdır.
Dijital 8 ile Analog Giriş 2 paylaşımlıdır. (Analog 2 kullanılcaksa Dijital 8 kullanılmamalıdır.
ANALOG INPUT Bağlantı
A1- A2 Olmak üzere 2 Analog giriş vardır.
Analog Giriş 1 ile Dijital 7 paylaşımlıdır. (Analog 1 kullanılcaksa Dijital 7 kullanılmamalıdır.
Analog Giriş 2 ile Dijital 8 paylaşımlıdır. (Analog 2 kullanılcaksa Dijital 8 kullanılmamalıdır.
Analog girişe 0-10 Volt Bandında (+) Artı bir girişi kabul eder.
Harici DC kaynak kullanılıyorsa, kaynağın (-) eksi ucunu PLC'nin GND'si ile birleştiriniz.
PLC Çalıştırma.
* PLC'de enerji varsa yeşil led yanar.
* PLC On yapıldığında içerisinde program yoksa sarı led sürekli yanar.
PLC On yapıldığında içerisinde program varsa sarı led, eşit aralılarla kısa süreli yanar söner.
* PLC Hata vermişse sarı led sürekli yanar.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
PLC'ye Bir proje yükleme.
PC editörde bir proje hazırlanır.
Proje Kaydedilir.
PC - PLC arası RS232-485 dönüştürücü üzerinden kablo bağlantısı yapılır.
Editörden Bağlan komutu verilir. Monitör penceresinde "Bağlandı" ifadesi görülür.
PLC Stop Konumuna alınır.
PLC' ye Gönder komutuyla, proje PLC'ye gönderilir.
Porje PLC'ye Başarıyla gönderildi penceresi geldikten sonra
PLC üzerindeki Sarı LED farklı aralıklarla yanıp söner.
Sarı Led sürekli yanar hale geldiğinde PLC Run Konumuna alınır.
Sarı LED'in eşit aralıklarla kısa süreli yanıp sönmesi PLC'nin normal çalıştığını gösterir.
DIJITAL CIKIŞ Kullanımı
Proje içerisinde Q1-8 şeklinde tanımlanır. Sonucu DIJITAL OUTPUT 'lardan alınır.
Her bir çıkış, projede birden fazla tanımlanamaz.
DIJITAL Giriş Kullanımı
Proje içerisinde X1-8 şeklinde tanımlanır. Projede, açık ya da kapalı kontak olarak kullanılabilir.
7 Nolu Dijital giriş, Analog giriş 1 ile paylaşımlıdır.
8 Nolu Dijital giriş, Analog giriş 2 ile paylaşımlıdır.
ANALOG Giriş Kullanımı (0..10 Volt)
Proje içerisinde Analog 1 W58 şeklinde tanımlanır. (İçeriği (0..1023) 10Volt = 1023 Ham değere eşittir.)
Proje içerisinde Analog 2 W59 şeklinde tanımlanır. (İçeriği (0..1023) 10Volt = 1023 Ham değere eşittir.)
7 Nolu Dijital giriş, Analog giriş 1 ile paylaşımlıdır.
8 Nolu Dijital giriş, Analog giriş 2 ile paylaşımlıdır.
Dikkat:
Dijital 7 ve Analog 1, Dijital 8 ve Analog 2, aynı anda kullanılmaz.
Merker WORD
W001-W039 Arası her biri 2 Bayte'lık geçici rakam tutucu hafıza tanımlanabilir.
Bu tutucuların içeriği PLC'nin enerjisinin kesilmesiyle silinir.
Bu tutucuların ilk değerleri Proje içerisinde "DEF" komutuyla tanımlanmalıdır.
W040-W057 Arası her biri 2 Bayte'lık kalıcı rakam tutucu hafıza tanımlanabilir.
Bu tutucuların içeriği PLC'nin enerjisinin kesilmesiyle silinmez. "Online" olarak içerikleri değiştirilebilir.
Porgram akışı içerisinde "İŞLEV" komutuyla içeriği değiştirilebilir fakat bu değişiklik kalıcı olmaz.
Relay Bit
"R001-R031" 1 Bit'lik geçici hafıza tutucu.
PC ile PLC Haberleşme Bağlantısı.
RS232 Port Ayarları
Bağlantı -> Com port yapılandır
PC 'de PLC'ye bağlı Port seçilir.
9600 Baud rate Sabit tutulmalıdır.
Diğer özellikler, formattaki gibi olmalı.
Haberleşme Hızı:
Her bir sorgu başlangıcı ve PLC'nin cavabı toplam 40 ms.dir
PLC SCADA ile kullanımda, SCADA 'daki okuma komutu veren eleman sayısı x 40ms dikkate alınmalıdır.
HABERLEŞME FORMATI:
ASCII
:
0 1
Hex
Byte
1 2
Hex
Byte
0 1
Hex
Byte
0 0
Hex
Byte
0 1
Hex
Byte
10
LRC Hex
LRC Hex
Deger Hex
Deger Hex
Deger Hex
Deger Hex
Eleman No (Hex)
Eleman No (Hex)
Bknz Eleman Tercihi
1 = Yaz, 2 = Oku
PLC Slave Numarası (Hex)
PLC Slave Numarası (Hex)
Başlangıç Karekteri
ALVM 21A1 PLC Haberleşme protokolü, ALVM 21A1'e özel bir kodtur.
Free port cihazlarla ya da aşağıdaki formata uygun cihazlarla haberleşebilir.
f f LF
Hex
Byte
Hex Data
Word
ASCII 1
*
*
*
*
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 14 LF
Her bir Counter, Timer ve Word içinYaz ve Oku Komutları ayrı ayrı verilir.
Her bir Relay bit için Yaz Komutları ayrı ayrı verilir.
Relay bit Oku Komutları 1-16 için 1, 17-31 için 2 verilir.
Input ve Output Oku Komutları 1-8 için Tek verilir.
Açılımı: 2 Nolu Merker Word ( Değer 65535'e ) set et.
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Yaz Komutu
1
Merker Word (Bknz Eleman tablosu)
4
0
Eleman No (2)
2
F
Word High Byte
F
F
Word Low Byte (Dec 65535)
F
f
LRC (Bakınız LRC Hesaplama)
f
Dizi bitiş komutu(10)
LF
14 Byte
14 Byte
14 Byte
Açılımı: 1 Nolu Relay bit reset et.
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Yaz Komutu
1
Relay bit (Bknz Eleman tablosu)
2
0
Eleman No (1)
1
0
Word High Byte
0
0
Word Low Byte(0 Bit reset)
0
f
LRC (Bakınız LRC Hesaplama)
f
Dizi bitiş komutu(10)
LF
PLC, Yaz komutu sonrasında bir cevap döngüsü oluşturmaz. "
OKU KOMUTU:
Açılımı: Sorgu 2 Nolu Merker Word Durumu
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Oku Komutu
2
Merker Word (Bknz Eleman tablosu)
4
0
Eleman No (2)
2
f
LRC (Bakınız LRC Hesaplama)
f
Dizi bitiş komutu(10)
LF
10 Byte
10 Byte
Açılımı: Sorgu 7 Nolu Counter Durumu
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Oku Komutu
2
Counter (Bknz Eleman tablosu)
5
0
Eleman No (1)
7
f
LRC (Bakınız LRC Hesaplama)
f
Dizi bitiş komutu(10)
LF
10 Byte
Açılımı: Sorgu 17 Nolu Relay bit durumu
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Oku Komutu
2
Relay bit (Bknz Eleman tablosu)
2
0
Eleman No (1)
1
f
LRC (Bakınız LRC Hesaplama)
f
Dizi bitiş komutu(10)
LF
OKU Komutuna karşılık PLC Cevap Formatı.
Açılımı: Cevap 17 Nolu Relay bit durumu
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Oku Komutu
2
Relay bit (Bknz Eleman tablosu)
2
0
Eleman No (1)
1
?
Word High Byte
?
?
Word Low Byte
?
Dizi onay komutu(13)
CR
Dizi bitiş komutu(10)
LF
Word
13 Byte
Komut 10 Byte
YAZ KOMUTU:
Açılımı: 1 Nolu Relay bit set et.
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Yaz Komutu
1
Relay bit (Bknz Eleman tablosu)
2
0
Eleman No (1)
1
0
Word High Byte
0
0
Word Low Byte(1 Bit set)
1
f
LRC (Bakınız LRC Hesaplama)
f
Dizi bitiş komutu(10)
LF
31 adet kullanılabilen Relay bit Dword yapısına benzetilebilir.
DWORD
WORD.2
WORD.1
High Byte
Low Byte
High Byte
Low Byte
01000000
00000000
00000000
00000001
R31 = 1
R1 = 1
10 Byte
Açılımı: Sorgu 7 Nolu Counter Durumu
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Oku Komutu
2
Counter (Bknz Eleman tablosu)
5
0
Eleman No (1)
7
f
LRC (Bakınız LRC Hesaplama)
f
Dizi bitiş komutu(10)
LF
13 Byte
Açılımı: Cevap 7 Nolu Counter Durumu
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Oku Komutu
2
Relay bit (Bknz Eleman tablosu)
5
0
Eleman No (1)
7
?
Word High Byte
?
?
Word Low Byte
?
Dizi
onay komutu(13)
CR
Dizi bitiş komutu(10)
LF
10 Byte
Açılımı: Sorgu 2 Nolu Merker Word Durumu
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Oku Komutu
2
Merker Word (Bknz Eleman tablosu)
4
0
Eleman No (2)
2
f
LRC (Bakınız LRC Hesaplama)
f
Dizi bitiş komutu(10)
LF
13 Byte
Açılımı: Cevap 2 Nolu Merker Word Durumu
Başlangıç karekteri.
:
0
PLC Slave adres.
1
Oku Komutu
2
Relay bit (Bknz Eleman tablosu)
4
0
Eleman No (1)
2
?
Word High Byte
?
?
Word Low Byte
?
Dizi onay komutu(13)
CR
Dizi bitiş komutu(10)
LF
Oku komutundan gönderilen ilk 6 sorgu baytı, PLC tarafından aynı şekilde geri döndürülür.
ELEMAN TABLOSU:
Eleman Kodları.
1=
2=
Giriş Durumu (X 1-8) Word döngü.
Relay Bit Durumu için (R1= 1-16 R2= 17-31) Word döngüsü oluşur.
: 0 1 2 2 0 1 ? ? ? ?
Dwordi.1 R 1-16
:
3
4
5
6
=
=
=
=
0
1
2
2
0
2
? ? ? ?
Dwordi.2 R 17-31
Output Durumu (Q 1-8) Word döngü.
Merker Word Durumu (W 1-59) Word döngü. (W58 Analog 1 girişi değeri, W59 Analog 2 girişi değeri)
Counter Durumu (C 1-8) Word döngü.
Timer Durumu (T 1-8) Word döngü.
PLC Relay bit R[3] Durum Set için veri word'e 1 konulur.
: 0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 LRC LF
PLC Relay bit R[3] Durum Reset için veri word'e 0 konulur.
: 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 LRC LF
PLC Cevabı, X ve Q Durum döngüsü
WORD
High Byte
Low Byte
00000000
00000000
Low byte 8 Input ve 8 Outbut Binary durumunu verir.
LRC HESAPLAMA:
KODLAR 2'Lİ OLARAK TOPLANIR. (HEX)
1F
= 12
ÇIKAN SONUÇ FF'DEN ÇIKARILIR.
1 İLE TOPLANIR
LRC BULUNMUŞ OLUR.
ÖRNEK: Başlangıç ":" Hariç tutulur.
0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 İÇİN LRC HESAPLAYALIM
01+12+01+00+01=0F
Toplamın taşması halinde düşük byte kullanılır.
FF-0F=F0
F0+1=F1
LRC=F1
KOD:
: 0 1 1 2 0 1 0
ŞEKLİNDE GÖNDERİLİR....
0
0
1 F
1 LF
PLC Slave Adresi:
PLC Slave Adresi, PLC Bağlıyken Ladder Lojik Menü -> Transfer->Anlık veri yolla penceresinden okunup değiştirilebilir. (0-99 Arası)
UYARILAR.
PLC kullanımı, sistemleri otomatik çalıştırmaya yönelik cihazlar oluşundan dolayı, emniyet tedbirlerine mutlaka uyulmalıdır.
PLC İlk yükleme ve sonraki değişikliklerde projenizi güvenli şekilde tam denemeden sistemi işletmeye almayınız .
(Hatalı çalışma kazaya neden olabilir)
Her zaman PLC'nin hatalı bir işlem yapabileceğini göz ardı etmeyiniz.
PLC kullanımı ve PLC'nin çalışması süresince oluşabilecek teknik ve operasyonel hatalardan doğacak zararlar,
tamamen cihazı kullanan tarafa aittir.
Üretici firma cihazın garantisi kapsamı dışında herhangi bir maddi manevi sorumluluğu kabul etmez.
Cihazı satın alan ya da kullanan kişi bu koşulları kabul etmiş olur.
GARANTI.
Cihazın yenisiyle değiştirilme kapsamı.
PLC cihazı satın alımda arızalıysa.
Cihaz kullanım hatalarının haricinde, onarılamaz halde ise.
Cihazın Garanti Kapsamı:
Üretimsel teknik arızalara karşı garantilidir.
2 Yıl Garantilidir.
Cihazın Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar:
Yüksek voltaj veya kısa devreden dolayı oluşan arızalar.
Su veya sıcağa maruz kalma veya dış etkenden oluşan arızalar.
Şekil bozulması, kutu hasarları.
Garanti kapsamı dışındadır.
PLC GENEL ÖLÇÜLER
Download

Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri.