Download

1. Šta je računar ? - elektronski ure aj sposoban da na programiran