KKKKKKK
Adı Soyadı
Numarası
Bölümü
İmzası
:
:
:
:
FİZ 167 FİZİK
I. ARA SINAVI uygulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sınav süresi 100 dakikadır.
Bu sınavda eşit puanlı 30 adet soru vardır.
Elinizdeki soru kitapçığı “K” türü soru kitapçığıdır.
Yanıtlarınızı ‘Yanıt Kağıdı’ üzerinde ilgili bölmeyi karalayarak işaretleyiniz.
Beş yanlış bir doğru yanıtı siler.
Hem soru kitapçığına, hem de yanıt kağıdına kimliğiniz ile ilgili bilgileri yazınız.
Gerekirse, işlemlerinizi soru kitapçığı üzerinde yapınız.
Hesap makinası kullanmak yasaktır.
VERİLER
Yer Çekimi İvmesi : g=10 m/s2
sin 45= cos 45= 0,7
sin 37= cos 53= 0,6
sin 53= cos 37= 0,8
tan 37= 0,75
sin 30= cos 60= -cos 120 = 0,5
sin 60= cos 30= 0,87
cos 180 = -1
 =3
2 = 1,4
3 = 1,7
Metrik Ön Takılar
Numara
Ön Takı
Simge
109
106
103
10-2
10-6
10-9
10-12
G
M
k
c

n
p
giga
mega
kilo
santi
mikro
nano
piko
1
KKKKKKK
1. Ağırlığı 60 N olan bir blok sürtünmesiz bir makaradan geçen bir iple 40 N
ağırlığındaki diğer bloğa bağlıdır. 60 N’luk blok ile yatay düzlem arasındaki
kinetik sürtünme katsayısı 0,1’dir. Makaranın ağırlıksız olduğunu kabul
ederek 40 N ağırlığındaki bloğun ivmesini (m/s2 cinsinden) bulunuz?
A) 2,4
B) 7,3
C) 5,5
D) 3,4
60 N
E) 10,0
40 N
2. Bir araba, yarıçapı 400 m olan eğimsiz bir dönemeçte 20 m/s hızla hareket etmektedir. Arabanın kayarak
savrulmaması için tekerlek ile yol arasındaki sürtünme katsayısı s’in minimum değeri ne olmalıdır?
A) 0,22
B) 0,20
C) 0,17
D) 0,15
E) 0,10
3. Şekilde görüldüğü gibi kütlesi 5 kg olan bir kutu 10 N’luk yatay ve sabit bir
kuvvetle çekildiğinde hareket etmemektedir. Kutuyu hareket ettirebilmek için
ikinci bir kişi tarafından kutuya yukarı yönde bir F kuvveti uygulanmaktadır.
Kutu ile yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre,
kutunun hareket edebilmesi için F kuvvetinin en küçük değeri (N cinsinden)
ne olmalıdır?
A) 5
B) 15
C) 25
D) 35
F
5 kg
10 N
E) 45
4. Bir taş 0,5 m uzunluğunda bir ipin ucuna bağlı olarak, düşey düzlemde çembersel hareket yapmaktadır.
Enalt noktadan geçerken hızı 5 m/s ise taşın bu noktadan geçerken ivmesinin büyüklüğü (m/s 2 cinsinden)
ve yönü nedir?
A) 60, aşağı
B) 50, aşağı
C) 60, yukarı
D) 50, yukarı
5. Kütleleri m1 = 2 kg, m2 = 4 kg ve m3 = 6 kg olan üç blok
sürtünmesiz yatay bir yüzey üzerinde birbirleriyle temas
F
edecek şekilde durmaktadırlar. Daha sonra m1 kütleli blok
üzerine soldan sağa doğru F= 36 N’luk bir kuvvet
uygulanınca m2 ve m3 kütleli bloklar arasındaki temas kuvvetinin
büyüklüğü (N cinsinden) ne olur?
A) 6
B) 12
C) 36
D) 24
E) 40, yukarı
m1
m2
m3
E) 18
6. Kütlesi m olan bir parçacığın potansiyel enerjisi U=-mgx+1/2 kx2 bağıntısı ile verilmektedir.Bu enerjiye
karşılık gelen korunumlu kuvveti bulunuz.
A) -(1/2) mgx2+(1/6) kx3
B) -mg+kx C) mg-kx
D) mg(x2/2)-(1/6) kx3
E) –mg+(1/2)kx
7. 19,6 m yükseklikteki bir noktadan yatay olarak atılan bir topun yere çarptığı andaki hızının büyüklüğü, ilk
hızının büyüklüğünün üç katıdır. İlk hızının büyüklüğü kaç m/s’dir ?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E) 9
2
KKKKKKK
8. Kuvvet sabiti 120N/m olan sıkıştırılmış bir yay serbest bırakıldığında, kütlesi
M=3 kg olan bir bloğa etkiyerek hareketine neden oluyor. Blok yayı terk
ettikten sonra yatay düzlem üzerinde yol alıyor. Blokla yüzey arasındaki kinetik
sürtünme katsayısı 0,20 olup blok 8,0 m yol aldıktan sonra duruyor (bak:şekil).
Bloğun kinetik enerjisinin maksimum değeri kaç joule’dir?
A) 48
B) 60
C) 240
D) 120
M
8m
sürtünmesiz k=0,20
E) 68
9. Yüksek atlama yapan bir sporcu 7,2 m’lik yüksekliği geçerse,minumum hangi hızla (m/s) yere çarpar?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 12
10. Bir atlet çembersel bir patika üzerinde 8,0 m/s hızla ve 5,0 m/s2 lik merkezcil ivme ile koşmaktadır. Bu
çembersel patikanın yarıçapı kaç metredir?
A) 320,0
B) 125,5
C) 40,0
D) 12,8
E) 1,6
11. Şekilde görüldüğü gibi, K noktasından serbest bırakılan m
kütleli bir oyuncak araba, düşey düzlemde sürtünmesiz bir
ray sistemi üzerinde kayıyor ve R yarıçaplı çembersel bir
yörüngeyi tamamlayarak P noktasına ulaşıyor. y’nin en
küçük değeri ne olmalıdır ki araba L noktasında rayla
temasını kaybetmeden rayın üzerinde kayabilsin?
A) R/4
B) R/2
C) R
D) 2R
K
m
.
y
L
R
.P
E) sıfır
12. Bir tekerlek, 3 rad/s açısal hızla dönerken yavaşlıyor ve 40 devir yaptıktan sonra duruyor. Açısal
ivmenin düzgün olduğunu kabul ederek, tekerleğin durması için gerekli olan süreyi (saniye cinsinden)
bulunuz.
A) 160
13.
B) 220
C) 300
D) 360
E) 480
xy düzleminde dört parçacık birbirlerine ağırlıksız çubuklarla
bağlanmışlardır. Orijin şeklin tam merkezindedir. Tüm sistem z- ekseni
etrafında 6 rad/s2’lik bir açısal ivmeyle dönerse, sistemin z eksenine
göre eylemsizlik momenti (kg.m2 cinsinden) nedir ?
A) 62
D) 213
B) 143
E) 272
C) 182
y
3kg
6m
0
2kg
4m
2kg
x
4kg
14. Dakikada 600 devir yapan ve dönme kinetik enerjisi 18000 J olan bir tekerleğin eylemsizlik momenti
(kg.m2 cinsinden) nedir?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
3
KKKKKKK
15.
Eylemsizlik momenti ihmal edilebilir bir şaft üzerinde bir tekerlek dakikada 900 devirlik bir açısal hız
ile dönüyor. Başlangıçta hareketsiz olan ve eylemsizlik momenti birincisinin iki katı olan ikinci bir
tekerlek aynı şafta aniden bağlanıyor. İki tekerlek ve şafttan oluşan sistemin açısal hızı devir/dakika
cinsinden nedir?
A) 900
16.
B) 600
C) 450
D) 300
E) 200
Hooke Yasası’na uyan bir yayı serbest durumundan itibaren 12 cm uzatabilmek için 75 N’luk bir kuvvet
uygulamak gerekiyor. Yayı 12 cm uzatan bir insan kaç Joule iş yapmıştır. (Hook yasası: F=-kx)
A) 1,5
B) 2,5
C) 3,5
D) 4,5
E) 5,5
17. Bir blok, şekilde gösterilen sürtünmesiz yol boyunca giderek
başlangıç noktasına göre daha yüksek bir seviyeye ulaşıyor.
Blok, daha sonraki bölgede etkin olan sürtünme kuvveti
nedeniyle, d kadar yol aldıktan sonra duruyor. Bloğun ilk
hızının büyüklüğü v0=8 m/s, yükseklik farkı h=1,2 m ve kinetik
sürtünme katsayısı =0,8 ise d mesafesi kaç metredir?
A) 2,0
B) 2,5
C) 0,5
D) 3,6
E) 4,5
18. Sürtünmesiz bir düzlem üzerinde duran 10 kg kütleli bir blok,
şekildeki gibi iki kişi tarafından F1=100 N ve F2=50 N’ luk
kuvvetler ile çekilmektedir. Bu durumda blok kaç m/s2’lik ivme ile
hareket eder?
A) 6
B) 3
C) 5
D) 4
F1=100 N
m=10 kg
F2=50 N
E) 2
19. Büyüklüğü 5 N olan yatay bir kuvvet, 0,4 kg'lık bir cismi düşey bir duvara
doğru itiyor. Statik sürtünme katsayısı 0,6 ve kinetik sürtünme katsayısı 0,4
ise cismin ivmesi (m/s2 cinsinden) nedir ?
A) 0
20.
B) 3
C) 5
) 370
D) 10
m=0,4 kg
F=5N
E) 15
Şekilde görüldüğü gibi homojen içi dolu bir küre 2 m/s’ lik hızla
kaymadan yuvarlanmaktadır. Daha sonra eğik düzleme tırmanmaya
başlayan kürenin çıkabileceği en büyük h yüksekliği (m cinsinden) nedir?
v=2 m/s
m/s
A) 0,28
B) 0,20
C) 0,14
D) 0,70
h
E) 0,40
4
Download

cumhuriyet halk partisi istanbul 1.bölge milletvekili aday adayları listesi