www.bebinizbor.com
BROJ 35 • PROLEĆE 2014.
besplatan časopis
TRUDNOĆA
Oplodnja i
razvoj ploda
POROĐAJ
Probavne tegobe
kod odojčeta
SAVET PEDIJATRA
ISSN 1820-7170
Facebook.com/BebinIzbor
Strah od
belih mantila
MLEČNE FORMULE
LEKOVITO BILJE
Virak-najbolji
prijatelj žene
UČESTVUJTE
U NAGRADNOM
KONKURSU
VIŠE INFORMACIJA:
www.novalac.rs
4.
Strahovi koje
trudnoća donosi
6.
Kako se postaje
uspešan roditelj
8.
12.
Sprečite napad besa –
i detetov i vaš
14.
Strah od belih mantila
16.
Razvoj govora
i njegovi preduslovi
21.
Virak-najbolji
prijatelj žene
22.
25.
Rast bebe
26.
Probavne tegobe
kod odojčeta
Uspavljivanje i ritam
spavanja kod beba
10.
Oplodnja i
razvoj ploda
24.
Vežbanje između
dve trudnoće
BROJ 35 • PROLECE 2014
11. RINGERAJA
18-20. IZLOG
28. SAVET PEDIJATRA
30. MINI FACEBOOK
31. NOVO
32. KNJIGE
33. FILMOVI
34. INFO
Osnivač i izdavač:
Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovića 5
11147 Beograd
T. 011/654 3442
M. 069/1067488
www.bebinizbor.com
[email protected]
Direktor: Rade Stojković
Uredništvo: Rade Stojković,
Danka Trifunović
Redakcija: Danka Trifunović,
Irena Spasović
Lektor-korektor: Danka Trifunović
Stručni saradnici: Mr sci med dr
Zlatko Bokun-specijalista opšte
hirurgije, dr Ljiljana Koljaja-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,
Živka Vlajković-nutricionista, mr ph
spec Danijela Pecarski-mr farmacije,
Dragana Kolaković-viši fizioterapeut
i fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl.
def. i viša med. sestra, doc dr sc
med Nevenka Raketić-specijalista
pedijatrije i imunologije, dr Danijela
Todorović- pedijatar, dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije, prim dr Ljubica
Presetnik-specijalista ginekologije
i akušerstva, dr Sandra Radovićginekolog, Milanka Šetina-dipl. mol.
biolog i fiziolog, M.Sc primenjene
genetike, Mr ph Stanislava Lazić,
Natalija Trkulja - licencirani instruktor
Aviva metode, asistent dr sci Ivana
Radović, Dr Vladan Šubarević ,
načelnik Službe za otorinolaringologiju Instituta Z.Z.M.D. dr Vukan Čupić,
Novi Beograd, VMS Anđelka Kotević,
šef odseka Halobeba
Voće - bebina poslastica
Saradnici i prijatelji: Halobeba,
Bebac.com, Zdravstvena ustanova
Pharmacity, Masel group, DHL
MAJ 2014.
Umetnički direktor:
Ferenc Laslofi
Dizajn: Nikola Vitas
Štampa: Rotografika d.o.o.
Subotica
Distribucija: Emisar d.o.o.
Marketing: 011/654 3442
[email protected]
Redakcija ne odgovara za sadržaj i
istinitost objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških
nastupa naših klijenata. Za slučajne
i nenamerne greške u toku štampe
redakcija ne snosi odgovornost. Sve
dobijene fotografije se ne vraćaju
i mogu se bez nadoknade koristiti
u svrhu ilustracije časopisa, a po
slobodnoj proceni redakcije da se
objavljuju u određenim rubrikama. Po
dobijanju fotografija smatraćemo da
ste dali saglasnost za njihovu objavu.
Molimo roditelje da se pre slanja
fotografija upoznaju sa Zakonom o
javnom informisanju.
www.parlament.gov.rs
Oglašavajući se u „Bebinom izboru”
imate priliku da se obratite širokom
krugu potencijalnih klijenata.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije,
Beograd 613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 240 dinara za svih 6 brojeva u 2014. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način:
Uplatilac: Ime, prezime i adresa. Svrha uplate: ptt troškovi. Primalac: Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd. Iznos: 240,00. Račun: 265 0000000 641 514-42. Kopiju
uplatnice pošaljite na našu adresu: Emisar d.o.o., Milorada Jovanovića br. 5, 11147 Beograd. Faks: 011/35 35 742 ili E-mail: [email protected]
TRUDNOĆA
Strahovi koje tru
Prim dr
Ljubica Presetnik
specijalista ginekologije
i akušerstva
Kako da se prevaziđu normalne strepnje
kroz koje prolazi gotovo svaka trudnica
DZ Jedro, Jurija Gagarina 14
Telefon: 011/715-0715
I
ako je trudnoća najvažniji događaj
u životu žene, nije uvek i najlepše
iskustvo. Većina žena se prvo pita
da li može da zatrudni, a kada se to
dogodi, nastupaju strahovi. Naravno,
nisu to uvek strahovi i psihološki problemi
koji zahtevaju odlazak lekaru, već se u
većini slučajeva radi samo o strepnji, tj.
bojazni. One se gomilaju i rastu zajedno
sa trudnoćom. Sama trudnoća je period
ubrzanog razvoja, promena i izazova.
Odjednom naglo odrastamo i privikavamo
se na novu ulogu u životu sa promenom
prioriteta u življenju. Baš zbog toga što
su promene evidentne na nivou hormona,
emotivnog statusa i fizičkog izgleda, dolazi i do psiholoških promena. Ukoliko se
radi o stabilnoj osobi, koja želi trudnoću
u pravo vreme, određen stepen stresa i
strepnje je uobičajena pojava i najčesće
se rešava informisanjem kod nadležnog
4
|
BEBIN IZBOR
ginekologa. Sa porastom trudnoće se
menjaju i strahovi, tj. neki se prevazilaze,
ali zato ima novih, koji se završavaju sa
strepnjom “da li ću biti dobar roditelj”.
Savremena istraživanja pokazuju znatno
veću povezanost majke i deteta pre
rođenja, a savremena dijagnostika omogućava i vizuelizaciju deteta pre rođenja
ne samo majci već i ocu, pa i široj familiji
(ultrazvuk-4D).
Kao prvi strah u
prvom trimestru je da
li će trudnoća opstati.
Strah od spontanog
pobačaja je razumljiv,
jer 20% neuspelih
trudnoća se baš
i događa u prvim
nedeljama.
Šta nas muči u prvom i
drugom trimestru
Iako današnje metode praćenja trudnoće sa velikom sigurnošću isključuju
zdravstvene probleme nerođenog deteta,
kao prvi strah u prvom trimestru je da li
će trudnoća opstati. Strah od spontanog
pobačaja je razumljiv, jer 20% neuspelih trudnoća se baš i događa u prvim
nedeljama. Svaka od nas treba da ima
saznanje da se radi o prirodnoj selekciji, tj. da uzrok nismo mi, već pogrešna
deoba genetskog materijala kod ploda.
Porastom trudnoće smanjuje se rizik od
spontanog pobačaja. U tom periodu zbog
mučnina i povraćanja javlja se strepnja
da li će beba imati dovoljno hrane. Treba
znati da su naše rezerve gradivnih materija znatno veće nego potrebe ploda, koji
je u tom periodu veličine od 1 do 10 cm.
Naravno, tu su i strepnje da li korišćenje
nekih napitaka - kafe, alkohola ili lekova
neposredno pre saznanja za trudnoću
mogu da oštete plod. Svakako da većina
TRUDNOĆA
udnoća donosi
uobičajenih aktivnosti i korišćenja napitaka, hrane ili sredstava za negu ili lečenje
ne može da nanese veću štetu koja bi
ugrozila trudnoću, ali to zahteva posetu
lekaru radi informisanja.
Inače, trudnoća je samo drugo stanje i
nema drastičnih promena u ponašanju i
ishrani, tj. dobija se savet šta se izbegava,
koji je ritam aktivnosti i ishrane i šta se
može koristiti, a šta nije preporučljivo.
U drugom trimestru se popravlja raspoloženje, većina uživa u novom, drugom
stanju i često sa ponosom pokazuje svoju
izmenjenu figuru. Posebno lep i upečatljiv osećaj je osećaj pokretanja ploda u
stomaku. Ali pored popravljanja emotivnog stanja, javljaju se strahovi vezani za
dobijanje u telesnoj masi, za pojavu novih
dlačica i celokupnu promenu u fizičkom
izgledu. Zbog toga dolazi do straha od
odbacivanja od strane partnera. Zatim,
često se javlja strah od seksa, tj. koliko
je štetan za plod, da li može da dovede
do povrede ili spontanog pobačaja. Uvek
treba imati na umu da sve što vama prija,
prija i nerođenom detetu, te izlučivanje
svih hormona i enzima tokom seksa deluju povoljno, bez obzira što se ponekad
oseća manja napetost i neznatni bolovi
nakon toga.
Amniocenteza
Porođaj je već blizu
U drugom trimestru kod onih koje treba
da prođu kroz proceduru invazivnog
praćenja genetskog statusa ploda putem
amniocenteze, javlja se i strah od bola
i mogućeg oštećenja ploda. U današnje vreme se smanjio broj trudnica koje
moraju da prođu kroz tu proceduru, jer su
neinvazivni testovi u I trimestru već otklonili sumnju, ali zato kod manjeg procenta
postavljaju indikaciju za amniocentezu.
Sama procedura je krajnje bezbolna za
trudnicu, a što je najvažnije, radi se pod
kontrolom ultrazvuka, tj. uvodi se izuzetno
tanka igla kroz prednji trbušni zid nešto
ispod pupka, te je bezbedna i za plod.
Rizik od komplikacija se sveo na 0,5%,
naročito ukoliko se trudnica pridržava
saveta nakon nje u toku par dana, jer se
procedura radi ambulantno.
U trećem trimestru strahovi su uglavnom vezani za problem spavanja, što
zbog fizičkih smetnji , tj. veličine trbuha i
povećanja intraabdominalnog pritiska na
dijafragmu i smanjenja kapaciteta pluća,
što zbog bolova u kičmi zbog promene
u telesnoj masi i statici kičmenog stuba,
kao i zbog brige oko porođaja. Uvek su
pitanja gde, kada i kako i da li će sve biti
u redu, tj. da li će moja beba biti zdrava nakon svega. Pamtim i sopstvene
strahove da li moje nerođeno dete ima
sve kako treba i kako jedva čekam da ga
raspovijem i lično se uverim. Sada su ti
strahovi znatno umanjeni, jer ultrazvučne i
laboratorijske pretrage već to isključuju, a
i što se tiče bola oko porođaja - sada se
može lepo kupirati bilo tehnikama disanja,
bilo lekovima, ili epiduralnom analgezijom
na porođaju.
Uobičajeni strahovi i nemiri ne mogu
naškoditi detetu, štaviše, „ treniraju“ dete
i pripremaju ga za život nakon porođaja
i gubitka zaštite u maminom trbuhu. U
svakom slučaju, trudnoća je danas manje
stresno stanje nego ranije, jer se sve više
trudnica kontroliše, pretrage su više nego
sigurne i bezbolne, a poboljšava se i
kvalitet života.
U svakom slučaju, većina strahova i strepnji se rešava razgovorom sa
ginekologom, jer je najveći deo strahova
proizvod neznanja ili pogrešnih saznanja.
Ginekolog će proceniti da li treba uključiti i
kolegu iz oblasti psihijatrije, radi daljeg tretmana u trudnoći i porođaju. Zato, drage
moje, ne oklevajte, već svaku strepnju
ili strah iznesite prvo partneru, a zatim
zajedno i ginekologu. Zapamtite - trudnoća i porođaj nam se događaju jednom
ili samo par puta u životu i predstavljaju
naš najlepši i najkreativniji deo života, jer
donosimo na svet novog čoveka.
Većina strahova i
strepnji se rešava
razgovorom sa
ginekologom, jer je
najveći deo strahova
proizvod neznanja ili
pogrešnih saznanja
BEBIN IZBOR
|
5
POROĐAJ
Kako se postaje u
Roditelji treba da shvate da je svako biće,
pa i njihovo dete, individua za sebe
Nataša Žunjić
Patronažna sestra
lja, biće edukovani od strane patronažnih
sestara o svemu sto će im pomoći u budućem roditeljstvu i kada beba stigne kući.
I deo
R
oditeljstvo je ispunjeno novim, jakim
emocijama, strahovima, pritiskom
okoline i željom da se bude što bolji
roditelj svom detetu. Kako bi parovi bili
pripremljenu za svoju novu ulogu roditelja, potrebna je ogromna međusobna
podrška, kao i podrška ostalih članova
porodice, da bi se lakše adaptirali na sve
promene koje nastaju rođenjem deteta.
Pre rođenja deteta budući roditelji bi
trebalo da se informišu o svemu što uloga
roditelja sa sobom nosi. Informacije mogu
dobiti od stručnih lica, ali i putem medija
i relevantne pisane literature. Pre i posle
porođaja roditelji bi trebalo da se edukuju
o razvoju i nezi deteta. Pohađajući školu
za roditeljstvo u nekom od domova zdrav-
Priprema za dolazak
bebe u dom
Kako bi oba roditelja i beba bili zadovoljni, najbolje bi bilo da parovi pripreme
sve što im treba za mamin i bebin dolazak
iz porodilišta (pre nego što se majka
porodi). Tako će zajedno uživati u odabiru
stvari, pravljenju kutka za dete, a samim
tim i otkloniti brigu da li sve imaju i da li je
sve kako žele. Kada se za bebu obezbedi
sve što je potrebno od opreme, podjednako je važno stvoriti atmosferu u kojoj će
se svi članovi porodice osećati dobro.
Roditelji bi trebalo unapred da se
dogovore kako će funkcionisati i ko će
im i u čemu pomoći od ostalih članova
porodice. Pre dolaska majke i bebe iz
porodilišta, potrebno je uraditi završne pripreme prostorije u kojoj će beba boraviti.
Soba treba da je provetrena, pa zagrejana
na 24 C. Iz sobe treba izneti sve nepotrebne stvari da bi se roditelji lakše kretali,
čak i kada su pospani. Otklanjanjem
viška stvari se takođe sprečava taloženje
prašine koja smeta bebi.
Prvih dana treba
objasniti gostima da
porodica treba da
se prilagodi, odmori
i da će biti pozvani u
narednom periodu
Bebin krevetić treba da je postavljen na
mestu zaštićenom od prevelikog strujanja
vazduha, ali takođe i pristupačnom roditeljima u svakom tenutku. Soba treba da je
osunčana, ali i da ima mogućnost da se
zamrači po potrebi. Ukoliko to uslovi dozvoljavaju, stvari za bebu bi trebalo da se
nalaze u blizini mesta gde će se ona povijati, kao i sredstva za njenu ličnu higijenu.
Spisak stvari i sredstava koje bi trebale da
se nađu u kući kada beba dođe mogu se
dobiti od polivalentne patronažne sestre u
domu zdravlja.
Porođaj za majku i dete predstavlja
jednu vrstu stresa pa je njima potrebno
vreme da bi se od njega odmorili i adaptirali na novonastalu situaciju. Po dolasku
iz porodilista njima treba obezbediti mir.
Prvih dana treba objasniti gostima da
porodica treba da se prilagodi, odmori i
da će biti pozvani u narednom periodu.
Dojenje i zbližavanje
Od prvog susreta majke, oca i deteta,
počinje da se gradi odnos u kome oba
roditelja postaju sve sigurniji u obavljanju
svojih roditeljskih dužnosti, a beba sve
zadovoljnija.
6
|
BEBIN IZBOR
POROĐAJ
uspešan roditelj
Prioritet majke je da uspostavi pravilan
proces dojenja na zahtev deteta . To
znači da beba može da sisa kad god to
zaželi. Dojenje omogućava pravilan rast i
razvoj deteta, kao i uspostavljanje dublje
emocionalne veze između majke i bebe.
U prvih nekoliko nedelja razmaci između
podoja ne bi trebalo da budu duži od 3
sata, pogotovo ako je dete sa manjom
telesnom masom, ukoliko je prevremeno
rođeno ili ima fiziološku žuticu.
Uspešno dojenje je ponekad u prvim
danima teško uspostaviti zbog problema
koji neretko mogu nastati. Kao neki od
problema se mogu izdvojiti umor novorođenčeta, fiziološka žutica koja ga dodatno
uspavljuje, bolne ranice na bradavicama
majke, ragade, prepunjenost dojki, tvrdoća dojki ili manja količina mleka. Majka
treba da bude svesna da navedene probleme svojom željom i upornošću da doji
dete može otkloniti ili ublažiti. Otac bi tre-
balo da pruži podršku i da bodri majku da
uspe i pruži detetu ono najbolje. Stručne
savete za uspešno dojenje, kao i demonstraciju položaja pri dojenju i izmazanje
dojki porodilja će dobiti od patronažne
sestre, koja posećuje porodicu dan nakon
što majka i dete izađu iz porodilišta. Porodicu patronažna sestra obilazi 5 puta. Ona
će demonstrirati veštine koje su potrebne
za negu deteta i majke i biti velika podrška
mladim roditeljima da uče i bivaju svakim
danom sve bolji u odgajanju bebe.
Kad majka opravdano
ne može da doji...
Ukoliko majka iz opravdanih indikacija
ne sme da doji svoje dete, ili ako uprkos
želji i stimulaciji nema dovoljno mleka, ona
ne treba da bude nesrećna ili da očajava.
Postoje adaptirane formule čiji je sastav
prilagođen sastavu majčinog mleka. U
tom slučaju važno je da majka drži dete
pripijeno uz svoje grudi iako ga hrani
adaptiranom formulom mleka. Svakako, i
dalje se insistira na emotivnoj vezi majke i
deteta pri hranjenju.
Roditelji treba da shvate da je svako
biće, pa i njihovo dete, individua za sebe.
S obzirom na to, oni treba tako i da se ophode prema njemu. U vezi sa tim, potrebno je da permanentno posmatraju svoje
dete i tako shvate njegove potrebe i želje.
Posmatrajći svoje dete, za nekoliko dana
će bolje od bilo kog stručnog lica znati
kada beba plače zato što je gladna, zato
što želi ljubav, toplinu, ili je nešto drugo
muči. Brojni saveti za negu deteta od prijatelja, rodbine i komšija mogu biti takođe od
pomoći. Roditelji mogu sve te informacije
prikupljati, ali će samo poznavajući svoju
bebu moći da znaju šta bi joj moglo biti od
koristi u datom trenutku.
BEBIN IZBOR
Uvoznik za Crnu Goru: DONATOR d.o.o., Kuće Rakića bb, Tuzi, Podgorica 81206, tel: +382 20 870 082 fax: +382 20 870 059, www.kidsland.me
|
7
POROĐAJ
Probavne tegobe ko
Nada Lazić
dipl. defektolog i VMS,
autorka priručnika za trudnice
„Od zdravih roditelja do
zdravog potomstva“
N
ajčešće probavne tegobe koje
muče odojče u prvoj godini života
su: regurgitacija (povraćanje), kolike (stomačni grčevi) i opstipacija (zatvor).
Regurgitacija (povraćanje)
To je česta pojava koja zabrinjava
roditelje. Povraćanje može biti simptom
bolesti i zato treba obavezno konsultovati
pedijatra. Zbog bljuckanja i povraćanja
dete slabije dobija na težini ili je čak gubi.
Povraćanje je češće ako je dete u neodgovarajućem položaju ili ako dobija preveliku količinu hrane za obrok (veći otvor na
cucli bočice - u tom slučaju je potrebno
zameniti cuclu), a svakako se preporučuje
da se roditelji uvek posavetuju sa svojim
pedijatrom ako dete povraća.
Stomačni grčevi (kolike)
Dojenče može da plače zbog trbušnih
grčeva (kolika) koji se opisuju kao bolovi u
stomaku. Neka odojčad imaju povremene
bolove u predelu stomaka koji nisu organskog izvora i udruženi su sa neutešnim
plačem i nemirom, tako da odojče ne
može da se umiri ni ljuljanjem, šetanjem,
pevanjem, hranjenjem.
Grčevi se pojavljuju kod oba pola, a češće kod muške odojčadi. Sa 12 sedmica
oni postepeno jenjavaju. Javljaju se kako
kod dece koja se doje, tako i kod one
koja se hrane mlečnim formulama. Uobičajeno se kolike javljaju kasno poslepodne ili rano uveče. Odojče koje ima grčeve,
glasno plače, nemirno je, grči kolena,
često ima vetrove, stiska šake, u licu je
crveno, oko usta je bledo. Može da plače
po dva sata, traži bradavicu ili cuclu, a u
sledećem momentu ih odbaci. Ponekad
uspe da zaspi na nekoliko trenutaka, ali
uskoro nastavlja sa jakim plačem.
Najčešći uzroci grčeva kod odojčadi su:
- nerazvijenost probavnog trakta
- ubrzani rad creva
- prekomerno hranjenje ili glad deteta
- odojče je tokom hranjenja progutalo
8
|
BEBIN IZBOR
Probavne smetnje
su najčešći razlog za
odlazak pedijatru
previše vazduha
- loša tehnika hranjenja, premala ili prevelika rupa na cucli
Ponekad pomaže ako roditelj drži u
naručju i nosi odojče, ako je odojče pre
hranjenja smireno, ako podrigne (ako je
potrebno već u toku hranjenja). Nekoj
odojčadi pomaže masaža stomaka u
smeru skazaljke na satu ili da ga roditelj
položi na trbuh u naručju i da ga mazi po
leđima.
Opstipacija je problem
koji zahteva pregled
pedijatra. Nikako se ne
savetuje da roditelji na
svoju ruku daju detetu
laksative, biljne kapi ili
druge „domaće lekove“
Danas postoje posebne mlečne formule koje deluju protiv grčeva – kolika. Mogu
da sadrže ugljene hidrate i posebno
prilagođenu količinu laktoze, koja se vari
u tankom crevu, tako da se sprečava
fermentacija laktoze u debelom crevu i
nastajanje kolika i vetrova.
Preporučljivo je da odojče koje ima
kolike pregleda pedijatar; on će ustanoviti
eventualni organski uzrok tegoba.
Zatvor (opstipacija)
Zatvor je čest problem s kojim se
susreću odojčad i roditelji. Ako odojče
retko ima stolicu ili kad je ona otežana,
ponekad i bolna, radi se o zatvoru.
Većina zdrave novorođenčadi ima stolicu
u prva 24 sata, a u vrlo retkim slučajevima
tek u prvih 48 sati nakon rođenja. Ako je
dojenče zdravo i nema problema, po pravilu bi trebalo da ima stolicu posle svakog
obroka. Ako se desi da dojenče nema
stolicu nekoliko dana i ako nema drugih
problema, onda nema razloga za brigu.
Stolica kod odojčadi zavisi od načina
ishrane. Kod odojčadi koja se doji, stolica
je obično zlatnožute boje, ne smrdi i mekša je nego kod dece koja jedu mlečnu formulu. Kako odojče raste, tako se ustaljuje
ritam stolica i prelazi na ritam odraslih, a to
podrazumeva stolicu 1-2 puta dnevno, ili
jednom na dva do tri dana.
Odojče sa opstipacijom ima tvrdu
stolicu praćenu bolovima u stomaku,
napinjanjem, na površini stolice može da
POROĐAJ
od odojčeta
Škola održava predavanja u
Dečijem kulturnom centru
„Majdan“, Kozjačka 3-5, Beograd.
Svakog prvog ponedeljka u mesecu
počinje nova grupa. Škola je BESPLATNA za sve polaznike.
Možete nas kontaktirati na telefone:
064/168 27 77 i 064/267 2238
Sajt: www.skolaroditeljstva.com,
ili na Facebook stranici – Škola roditeljstva Nada Lazić (gde se oglašavaju svi susreti i teme).
Program centra:
1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu
– predavač: dr sc med V. Živanić
2. Pravilna ishrana u trudnoći, štetnost
nikotina, alkohola i kofeina – predavač: prim dr P. Borović
3. Nega kože u trudnoći – predavač:
prof. dr S. Marinković Šiler
4. Savremena stomatologija i roditeljstvo - predavač: dr N. Jakovljevic
5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i
roditeljstvu – predavač: psiholog S.
Đorđević
6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine – predavač:
psiholog S. Đorđević
7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora - predavač: logoped
Tanja Lukovac
8. Karakteristike motornog razvoja
deteta od rođenja do navršene 3.
godine – predavač: vis. struk.
terapeut S. Milanović
9. Superirornost majčinog mleka (isključivo dojenje do 6. mes.) – predavač:
prim. dr sc med pedijatar/neonatolog V. Marinković
10. Matične ćelije i njihova primena u
savremenoj medicini – predavač:
Dr. Vuk Devrnja
se pojavi sveža krv. Uzroci zatvora mogu
biti organski i funkcionalni. Funkcionalni
uzroci nisu uslovljeni bolešću. U ovu
grupu spadaju nepravilna ishrana sa malo
vlakana, premalo tečnosti, smanjena
peristaltika creva.
Organski uzroci su bolesti probavnog trakta, metabolizma. Opstipacija je
problem koji zahteva pregled pedijatra.
Nikako se ne savetuje da roditelji na svoju
ruku daju detetu laksative, biljne kapi ili
druge „domaće lekove“. Posebne mlečne
formule koje deluju protiv grčeva – kolika,
nose oznaku AC. Mogu da sadrže ugljene
hidrate i posebno prilagođenu količinu
laktoze, koja se vari u tankom crevu, tako
da se sprečava fermentacija laktoze u
debelom crevu i nastajanje kolika, plinova,
vetrova. Preporučljivo je da odojče koje
ima trbušne grčeve pregleda pedijatar –
on će ustanoviti eventualni organski uzrok
tegoba.
11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj – predavač: vis.
stručni terapeut S. Milanović
12. Babinje – 40 dana nakon porođaja predavač: N.Lazić, dipl.def. i VMS
13. Praktični čas: kupanje, obrada
pupčanog patrljka, kako oblačiti
novorođenče, šta je neophodno za
dolazak bebe kući, oprema prostora
14. Dodela diploma i knjige “Od zdravih
roditelja do zdravog potomstva” polaznicima skole – koordinator Nada
Lazić, dipl. Def. I VMS
BEBIN IZBOR
|
9
TRUDNOĆA
Oplodnja i razvoj ploda
Fertilizacija, ili oplodnja se sa stanovišta biologije
smatra startnom tačkom života
Milanka Šetina
dipl. molekularni
biolog i fiziolog,
M.Sc primenjene
genetike
„Upoznaj samoga sebe’’ Sokrat
T
rudnoća je fiziološko, tj. prirodno
stanje organizma, koje započinje
oplodnjom a završava se porođajem. Trudnoća nosi i epitet „specifično“
stanje, jer podrazumeva niz psiho-fizičkih i
fizioloških promena u organizmu žene, pa
se sa razlogom imenuje još i kao „drugo“
stanje.
Krenimo na
prenatalno putovanje...
Fertilizacija, ili oplodnja se sa stanovišta
biologije smatra startnom tačkom života.
Fertilizacija predstavlja ujedinjenje ženske
i muške reproduktivne ćelije - jajne ćelije
i spermatozoida, pri čemu nastaje zigot,
oplođena jajna ćelija. Oplodnjom dolazi
do fuzije jedara jajne ćelije i spermatozoida, tj. udruživanja po 23 hromozoma
poreklom od oca i od majke. Nastajući
zigot poseduje 46 hromozoma, broj hromozoma koji je karakterističan za telesne
ćelije čoveka. Hromozomi sadrže DNK
molekule koji nose u genetskom kodu
zapis “plana života” nove jedinke.
Trudnoća – prirodno,
ali izmenjeno stanje
organizma
Trudnoća je vremenski period od trenutka začeća - oplodnje, pa do rođenja.
Period bremenitosti kod ljudi traje 38
nedelja i podeljen je na tri tromesečja. S
obzirom na to da se tačno vreme oplođenja precizno ne zna, za procenu termina
porođaja se koristi datum poslednje
menstruacije, pa preračunato na taj način,
trudnoća traje 40 nedelja.
Za vreme graviditeta plod prolazi kroz
tri razvojne faze: preembrionalni, embrionalni i fetalni period.
10
|
BEBIN IZBOR
Preembrionalna faza traje najkraće, od
trenutka začeća do prve podele zigota, a
zove se i faza oplođenog jajeta.
Drugi stadijum u razvoju ploda je period
od osam nedelja gestacije. To je faza
formiranja zametka, tj. diferenciranja oplođene jajne ćelije – zigota u embrion, otuda
embrionalna faza. Jasna distinkcija postoji
između pojma zigot, oplođena jajna ćelija
PRE započinjanja deoba i pojma EMBRION, koji nastaje kad se zigot procesima
mitoze deli, pa od jedne nastaju dve, od
dve nastaju 4 ćelije, itd.
Oplodnjom dolazi
do fuzije jedara jajne
ćelije i spermatozoida,
tj. udruživanja po 23
hromozoma poreklom
od oca i od majke
Otprilike 24-30 sati nakon oplodnje, zigot završava prvu deobu i postaje embrion, narastajuće ljudsko biće. Embrionalni
period karakteriše nagli rast i diferencijacija ćelija, što za krajni ishod ima formiranje
većine tkiva, organa i sistema ljudskog
organizma.
Fetus
Osma sedmica bremenitosti označava
kraj embrionalnog i početak fetalnog
perioda koji traje do kraja trudnoće. Kada
embrion dostigne takav stepen razvoja
da ostvarene morfološke i funkcionalne
karakteristike ploda postaju prepoznatljive
i odgovaraju karakteristikama čoveka,
onda se narastajuće ljudsko biće naziva
fetus. Glavna odlika ovog perioda je da
telo izrasta i sistemi počinju da funkcionišu. Fetus ima glavu, trup, ekstremitete
i organske sisteme. U ovom stadijumu
narastajuće ljudsko biće poseduje više od
90% struktura odraslog čoveka!
Zanimljivo je da se unikatni otisci prstiju
pojavljuju već 10 nedelja nakon oplodnje,
a njihova analiza biometrijskom tehnologijom nam služi za dokazivanje identiteta
individue do kraja života!
Nakon 38 nedelja gestacije, trudnoća se
okončava porođajem, a time se završava
prenatalni razvoj i započinje faza postnatalnog razvoja čoveka.
Ontogenetski razvoj ljudske jedinke je
predstavljen dinamičnim procesima intrauterinog i ekstrauterinog rasta i razvoja
gde od jedne ćelije, oplođene jajne ćelije
- zigota, nastaje odraslo živo biće sa čak
10 na 14 (ili 100 triliona) ćelija.
Zadivljujući fenomen prirode, zar ne?
RINGERAJA.RS
Ishrana u trudnoći
- kada, šta i koliko
Trudnoća je pravo vreme za usvajanje zdravih životnih navika
Tekst je preuzet sa:
www.ringeraja.rs
O
1. grupa: hleb, cerealije, testenina,
pirinač i krompir: 6-11 porcija dnevno
Jedna porcija:
• jedno veće parče hleba (oko 30-40 g)
•p
ola šolje kuvane testenine (makarone,
špagete i sl.)
•p
ola šolje cerealija (pirinač, heljda, ovsene pahuljice)
•¾
šolje (oko 30 g) pahuljica
•1
srednji krompir
Hrana iz ove grupe odličan je izvor ener-
dluka šta ćete jesti danas dok
ste trudni i ubuduće, kada
budete dojili, uticaće na vaše
i na zdravlje bebe.
vitamina i minerala, uključujući folate i
gvožđe, koji sprečavaju anemiju u trudnoći i vitamin C. Ne zaboravite da se vitamin
C gubi kada namirnice duže stoje ili kada
ih kuvamo ili pečemo.
3. grupa: mleko i mlečni proizvodi - 3
porcije dnevno
Jedna porcija:
• 1 šolja (oko 200 ml) jogurta
• 45 g tvrdog sira
• 1,5 šolja (oko 300 g) mleka
Mlečni proizvodi su najbogatiji izvor
kalcijuma koji je neophodan za razvoj
kostiju i zuba kod bebe, a tokom dojenja
neophodan je za odgovarajući kvalitet
vašeg mleka. Ukoliko ne unosite dovoljno
Zdrava ishrana –
šta to znači?
Ono što se nekad može
čuti, a što je sasvim neispravno je da u trudnoći
treba jesti “za dvoje”. Tek
od trećeg meseca trudnoće organizmu trudnice
je potrebno malo više
energije, svega 200-300
kcal dnevno više u odnosu
na period pre trudnoće. Ovaj
mali dodatni unos kalorija možete postići sa 2-3 dodatna parčeta
hleba (ili jednom čašom mleka i 1-2
parčeta hleba). Zdrava ishrana se sastoji
uglavnom od biljne hrane. Zbog toga je
Održavajte higijenu
anorektalne regije
što je bolje moguće,
tuširajte se i više puta
dnevno
važno da jedete mnogo povrća, voća,
krompir, testenine, cerealije, mahunarke,
uz manju količinu obranog mleka, sira i
jogurta, zatim ribu, posno crveno meso
i živinske proizvode. Kad god ste u mogućnosti, jedite domaće povrće i voće,
posebno kad im je sezona. U odnosu
na hranljive sastojke koje poseduju, sve
namirnice možemo podeliti u 5 grupa.
gije, a sadrži važne sastojke (kalcijum,
gvožđe, cink i vitamine B). Krompir je
dobar izvor vitamina C. Cerealije sadrže
vlakna koja sprečavaju konstipaciju (zatvor), čest problem kod trudnica.
2. grupa: povrće i voće – najmanje 5
porcija dnevno (više od 400 g)
Jedna porcija:
•½
šolje (oko 100 g) povrća (npr. šargarepa, luk, praziluk, paškanat, peršun –
sveži i kada su u supi ili čorbi)
•1
šolja zelenog lisnatog povrća (kupus,
zelena salata, spanać, brokoli, i sl.)
•1
srednji paradajz
•1
srednja voćka (jabuka, kruška ili 2
šljive)
•Č
aša svežeg soka od voća ili povrća
(npr. ceđena pomorandža i šargarepa)
Povrće i voće su najbolji izvor mnogih
kalcijuma, vaš organizam
će ga crpeti iz kostiju i to
morate nadoknaditi. Mlečni
proizvodi su i dobar izvor vitamina
B i A. Birajte obrano mleko i niskomasne mlečne proizvode.
4. grupa: riba, jaja, meso, pasulj - 2
porcije dnevno
Jedna porcija:
• 1 šolja (oko 150-200 g) kuvanog
pasulja
• 2 jaja
• 70-80 g kuvane posne ribe, živinskog ili
crvenog mesa
Ova grupa proizvoda je odličan izvor
proteina, a čine je i ostalo mahunasto
povrće i jezgrasto povrće (orah, lešnik,
badem). Jedite što različitije mahunarke i
jezgrasto povrće, kao i što posnije meso.
5. grupa: mast, maslac, margarin,
ulje, šećer, slatkiši, so – jedite umereno!
Ove namirnice sadrže visoku količinu masti, soli i/ili šećera. Zbog toga sadrži veliku
količinu kalorija, a minimalno hranljivih
sastojaka. Radije konzumirajte namirnice
iz prethodnih grupa.
BEBIN IZBOR
|
11
BEBAC.COM
Sprečite napad besa - i
Tekst je preuzet sa:
www.bebac.com
Nekoliko saveta kako da se
suzdržite da ne „planete”...
Kada se javlja
napad besa?
Roditelji se skoro svakodnevno susreću
sa napadom besa mališana, naročito
zbog toga što se deca koja još uvek uče
kako da razgovaraju i da se ponašaju
često veoma brzo iznerviraju. Napad
besa se obično manifestuje kroz plač,
vrisku, cmizdrenje, bacanje na pod, a
nekada je to pravi napad ljutnje i histerisanja. Roditeljima je u tom trenutku teško
da obuzdaju i smire dete, a često i oni
sami izgube živce i ne reaguju smireno i
staloženo, što je velika greška.
Saveti roditeljima kako da
spreče napad besa
Kako biste pomogli sebi i detetu kad
dođe do izliva besa, pročitajte nekoliko
saveta koji vam mogu pomoći, a primenite ono što je u skladu sa vašim i detetovim karakterom i njegovim uzrastom.
Uzmite „tajm aut“
Kako pomaže detetu: pošaljite nakratko
dete u drugu sobu (jedan minut za svaku
njegovu godinu) i eliminisaćete glavni
razlog zašto je uopšte došlo do problema. Često je glavni razlog za bes taj da bi
pridobilo pažnju ili kontrolu, a kada je dete
samo u sobi, sigurno će se emocije malo
stišati, jer nema svrhe da „svoju predstavu” izvodi pred praznim gledalištem!
Kako pomaže roditelju: izađite na
trenutak iz sobe kako biste malo „ohladili
glavu“. Izolujte se na pet minuta i iskoristite to vreme za čitanje, meditaciju, kako
biste povratili kontrolu.
Dišite duboko
Kako pomaže detetu: bez obzira na
to koliko je dete malo, i ono primećuje
da se nešto dešava sa njegovim telom u
trenutku izliva besa. Ukoliko je dete veće i
razume vaše naredbe, smireno mu kažite
da polako duboko udahne, kako biste
ga odmalena učili da kontroliše svoj bes.
12
|
BEBIN IZBOR
Često je glavni
razlog za bes taj da
bi pridobilo pažnju ili
kontrolu
Osim toga, možete pribeći malom triku i
reći mu da je sad vreme da vežbate duvanje svećica za rođendan. Osim što ćete
ga „naterati“ da duboko diše, skrenućete
mu misli na nešto drugo.
Kako pomaže roditelju: potpuno je
normalno da je teško ostati staložen kada
dete počne da histeriše. Ali umesto što
vičete, zaustavite se na trenutak, duboko
udahnite i videćete kako se vaše telo
opušta. Ne zaboravite da je dete to koje
je uznemireno i da ne treba i vi da budete,
već treba da smirite situaciju.
BEBAC.COM
i detetov i vaš
smešne i vama i vašem mališanu. Nakon
toga pogledajte neku komediju, zamolite
nekog da vam ispriča vic, gledajte stare
fotografije. Radite bilo šta za šta znate da
će vas zabaviti i nasmejati.
Izbrojte do 10
Kako pomaže detetu: brojanje do deset
upozorava vaše dete da je njegovo ponašanje neprihvatljivo. Osim toga, daje mu
određeno vreme da se prebaci sa jedne
aktivnosti na drugu. Možete mu dati papir
i bojice da nacrta kako se u tom trenutku
oseća. Iako će možda besno nacrtati
nekoliko crnih linija, ovo je odličan način
za izražavanje emocija. Ovi saveti važe za
veće dete.
Kako pomaže roditelju: brojanjem do
deset na trenutak odvlačite pažnju i tom
Ako je dete starije,
tražite od njega da
vam kaže tačno kako
se oseća, šta ga je
povredilo, naljutilo
pauzom od nekoliko sekundi nakon što
vas dete dovede do ludila možete mnogo
bolje i smirenije da reagujete, što je svakako bolje nego da nešto uradite ili kažete
u afektu.
Recite kako se osećate
Nabacite osmeh
Kako pomaže detetu: postoje dva
načina kako da detetu izmamite osmeh.
Počnite da pevate neku smešnu dečju
pesmicu ili započnite neki zabavan dečji
ples (recimo pačiji ples). Osim toga, golicanje ne samo da poboljšava raspoloženje, već i obezbeđuje fizičko opuštanje i
oslobađa od napetosti.
Kako pomaže roditelju: smejanje je
definitivno najbolji način da se oslobodite stresa. Potrudite se da svoju ljutitu
facu zamenite grimasama koje će biti
Kako pomaže detetu: ako je dete starije, tražite od njega da vam kaže tačno
kako se oseća, šta ga je povredilo, naljutilo. Na taj način ga učite kako da pokazuje
osećanja i kako da ih definiše. Međutim,
vaš jednogodišnjak ne može da vam
kaže kako se oseća kada mu seka ili bata
uzmu igračku. U tom slučaju pokušajte
mirnim tonom da mu pričate kako mama
i tata znaju da je beba ljuta i tužna jer mu
je bata uzeo igračku. Videćete kako će
mališan nekoliko trenutaka nakon vašeg
umirujućeg razgovora biti mnogo mirniji.
Kako pomaže roditelju: jednostavno
recite naglas da ste trenutno veoma ljuti.
Vrlo je važno da vaše dete zna kako se vi
osećate i kako njegovo ponašanje utiče
na vas. Plus, ako se ređe dešava da ste
ljuti na dete, jače je dejstvo vaših reči i to
može da utiče na dete da odmah prekine
sa svojim „bubicama“.
BEBIN IZBOR
|
13
SAVET PEDIJATRA
od
belih
Strah mantila
Doc dr sc med
Nevenka Raketić
specijalista pedijatrije
i imunologije
Ordinacija iz pedijatrije
„Dr Raketić” - www.dr-raketic.rs
Telefon: 011/3674-814
K
ao pedijatar se svakodnevno
susrećem sa različitim dečjim strahovima. Ubedljivo je najčešći strah
od belih mantila – od lekara, medicinskog
osoblja ili prostorija medicinske ustanove. Često čujem decu kako negoduju i
plaču i pre ulaska u ordinaciju. U osnovi
ovog straha je strah od bola koji se može
javiti u toku pregleda i to od dijagnostičkih procedura kao što su uzimanje krvi,
davanja injekcija ili vakcina. Kod mlađe
dece je prisutan strah od odvajanja od
roditelja (separacije), kada se dete plaši
da će ga roditelji ostaviti u prostoriji gde
će se obavljati tajanstveni pregled. U
okviru straha od nepoznatog, deca se
plaše da je njihov problem teži nego što
su im roditelji objasnili. Često se zajedno
sa tim ispoljava i strah od smrti, gde deca
umišljaju da su toliko bolesna da im nema
pomoći.
Najmanje polovina dece ispoljava umeren strah od injekcija, a kod oko 2-8%
dece i adolescenata je taj strah toliko
izražen da ometa normalan život i ispoljava se kao prava fobija. Roditelji zbog toga
moraju da otkazuju posete doktoru zbog
injekcija i vakcina ili posete stomatologu
zbog lokalne anestezije. Da bi se izbegle
stresne situacije za dete i roditelje, ali i za
doktore, psiholozi savetuju 5 osnovnih
strategija.
Razgovor sa detetom
Roditelji treba da objasne detetu da
odlazak kod doktora nije kazna, već da
deca i odrasli idu kod doktora kako bi on
rešio njihove probleme i pomogao im da
ostanu zdravi. U praksi sam videla da se
deca veoma boje „velike“ igle, da ćemo
im “uzeti svu krv“ pri uzimanju krvi, ili da
će “mnogo boleti“. Zbog toga roditelji, a
i medicinsko osoblje, treba unapred da
14
|
BEBIN IZBOR
Kako da naučite decu da
budu hrabra kad ih vodite
kod pedijatra
pripreme dete da će osetiti neprijatnost ili
bol („Kao kad ubode komarac“), koji nisu
nepodnošljivi i koji će kratko trajati. Koristiti pritom kratke, jasne rečenice, kako
bi dete što bolje razumelo i ne bi moglo
pogrešno da protumači. Kada se dobro
objasni, dete će lakše prevladati strah od
injekcija i verovati roditeljima i doktorima
ukoliko su bili iskreni. Roditelji treba da
uvere dete da će uvek biti uz njega, bilo
šta da se događa. Pored razgovora, na
SAVET PEDIJATRA
društvenim mrežama postoje brojni filmovi
koji pomažu deci da prevladaju strah od
injekcija. Preporučujem animirani film Sid,
the Science Kid: Getting a Shot, You Can
Do It! (Sid, mali naučnik: ti si hrabar da
dobiješ injekciju!), koji opisuje odlazak kod
lekara i vakcinaciju dečaka Sida.
Uzori
Roditelji treba u razgovoru da postave
osobu koja je uzor detetu (vaspitač,
rođak, Supermen) u situaciju da dobija
injekciju. Dalji koraci su razmišljanje o
tome kako bi se detetov uzor ponašao,
šta bi osećao i da li bi bio hrabar u toj
situaciji. Na kraju je dobro navesti detetu
rečenicu „Ako se ponašaš hrabro, osećaćeš se hrabro“.
Poučiti decu o hrabrosti
Ponovo je važna uloga roditelja, koji
treba da pomogne detetu da napravi
razliku između straha i hrabrosti. Većina
dece traži u toku pregleda da sedi u
maminom krilu i onda obično pre davanja
injekcije nastaje borba sa medicinskim
osobljem. Predlaže se da dete sedi samo
na stolici, ispravljenih leđa, sa rukama
opuštenim u krilu. Dete treba da gleda u
Kada se dobro
objasni, dete će lakše
prevladati strah od
injekcija i verovati
roditeljima i doktorima
ukoliko su bili iskreni
majku koja sedi preko puta njega i hrabri
ga, a da ne gleda prema mestu gde će se
davati injekcija.
Kartice za podsticanje
hrabrosti
Preporučuje se školarcima, gde dete
pre pregleda treba da napiše kartice sa
porukama koje će ga podsticati da se
ponaša hrabro, a pored toga će mu kartice odvraćati pažnju. Primeri kartica su:
„Bol će trajati samo sekundu i onda će
prestati“, „Milioni ljudi pre mene su dobili
injekcije, kod mene neće biti drugačije i
uradiću to“. U toku davanja injekcije dete
treba da čita poruke roditeljima.
Plan
Predlaže se da pre odlaska kod doktora
roditelji i dete naprave plan ponašanja
i da se potpišu. Primeri plana su „Biću
hrabar“, „Čitaću moje kartice“, „Gledaću
u tatu dok primam injekcije“. Ukoliko se
dete pridržava svog plana, nakon posete
lekaru ga obavezno treba nagraditi sitnicom u vidu omiljene poslastice ili nekog
drugog manjeg poklona. Dete treba nagraditi zato što se uprkos strahu ponašalo
hrabro i na dogovoreni način.
Pored svega navedenog, roditelji treba
da prevladaju vlastite strahove i loša iskustva i da ga ne prenose detetu kao model
ponašanja prilikom posete doktoru. Roditelji treba da budu relaksirani, zato što
deca osećaju i male promene u njihovom
ponašanju. Na njima je da procene kako
će se obratiti detetu i pripremiti ga u zavisnosti od uzrasta i individualnih karakteristika. Treba slušati dete, podsticati ga na
razgovor i hrabriti ga da postavlja pitanja,
razgovarati o njegovim očekivanjima u
vezi sa posetom doktoru. Zadatak je roditelja, ali i doktora, da adekvatno pripreme
dete za pregled, kako bi bilo kooperativno
i osećalo se sigurno i zaštićeno. Poseta
doktoru treba da bude zabavno iskustvo
koje će detetu pomoći u savladavanju
negativnih osećaja vezanih za pregled.
Bebe
.
.
.
s
u
k
u
e
l
vo
e dobar
l
o
v
e
m
...ma
et
i kvalit
k
c
a
m
e
n
da
proizvo
A
T
I
V
I
B
E
B
Hrana srećnih beba i zadovoljnih mama
BEBIN IZBOR
|
15
SAVET logopeda
Razvoj govora
i njegovi preduslovi
Ne zanemarujte razloge sporijeg tempa razvoja govora vašeg deteta
Milana Vujičić
Master def. logoped
Spec. reedukator
i rehabilitator
Ordinacija „Govor i jezik“
Mobilni: 064/4018-460
R
azvoj dečijeg govora je veoma složen proces i zavisi od niza faktora.
Uredan fiziološki razvoj, kao što su
razvijenost motorike govornih organa,
slušne i vizuelne percepcije, pažnje,
inteligencije, predstavljaju podlogu za govorni razvoj deteta,
ali ne smemo zanemariti
Naučnici su dokazali
da je pravilan razvoj
motorike ruku direktno
povezan sa govorom
emocinalni I socijalni
kontakt, jer se govor ne
razvija sam od sebe.
Naučnici su dokazali da je pravilan
razvoj motorike ruku
direktno povezan sa
govorom. Veruju da
se formiranje važnih govornih zona
u mozgu ostvaruje
pod uticajem nervnih impulsa prstiju
ruku. Što su detetovi
prstići aktivniji, to se
bolje ostvaruje govorni,
emocionalni i intelektualni
razvoj deteta. Zato se češće
igrajte sa detetom igara koje
uključuju prste. Takvu igru možete
iskoristiti i za pevanje pesmica (“tašitaši” pesmica). Neka to budu govorno-ritmičke vežbe, koje su zabavne za dete jer
je i ritam vrlo važan za razvoj govora.
16
|
BEBIN IZBOR
Kako podsticati
svoje dete?
Prve osmišljene reči se javljaju oko 12.
meseca i u tom periodu imenujte predmete i osobe sa kojima je dete u kontaktu
i to imenovanje propratite pokazivanjem
tog predmeta. Oko 15-og meseca dete
već samostalno hoda. Ukoliko zovete
dete da dođe, neka bude propraćeno
gestom, tj. pokretom rukama. Svaku
radnju koju obavljate imenujte, da bi dete
značenje reči povezivalo sa konkretnom
radnjom.
Govor podstičite
kroz igru
U ovom periodu dete zna kako da izazove određenu reakciju odraslih, ponavlja
radnje koje su izazvale smeh odraslih.
Počinje da razlikuje predmete prema načinu manipulisanja sa njima, trese zvečku a
baca loptu. To je pravo vreme da se igrate
igara imitiranja radnji sa objektima (jedite
kašikom, češljajte kosu češljem), jer se
već u 18-om mesecu pojavljuje simbolička igra takozvane „kao da“ radnje. Dete
stavlja glavu na jastuk i pravi se da spava,
pravi se da pije, iako drži praznu čašu.
Ovo je vreme i prvih rečenica. Dete počinje da povezuje dve reči i to su uglavnom
rečenice “daj auto“, “ tata, dođi“,“ mama,
vidi“. Te rečenice će vremenom postati
učestalije i širiti se. One su u početku sastavljene od imenica i glalola, a vremenom
dete usvaja i ostale kategorije reči.
Kada zatražiti
savet logopeda?
• Ukoliko vaše dete ne razume jednostavne verbalne naloge do 18. meseca (npr.
ne reaguje na „pokaži oko“ ili „daj auto“.
• Ukoliko još uvek nije progovorilo, nema
ni jednu smislenu reč.
• Ukoliko je govor do 3. godine potpuno
nerazumljiv.
• Ako je značajno aktivnije od svojih
vršnjaka ili ne obraća pažnju na ljude iz
okruženja, voli samo da se igra.
• Ne traži stvari gestom, već ih grabi i
nema kontakt pogledom.
• Kada je rođeno kao “riziko” beba. To
podrazumeva novorođenčad sa slabom
apgar ocenom, koja su rođena modra,
koja su primala kiseonik, bila su u inkubatoru, imala su fiziološku žuticu.
Pravovremenim logopedskim tretmanom
može se postići najveći učinak i zato je
veoma je važno da roditelji deteta koji ima
nerazvijen govor u pravo vreme dobiju
savet stručnjaka ili otpočnu sa tretmanom.
IZLOG
CG
152.00
114.00
MAXI COSI
89.00
CHICCO
BEAU TECH
SJEDIŠTE ZA AUTO CABRIOFIX
LETNJA KOLICA LONDON
LETNJA KOLICA
AKCIJA - UŠTEDA 38 EURA
u više boja
SUPER CIJENA
BAYS
CHICCO
52.00
BICIKL sa pomoćnim točkovima
PEG PEREGO
LJULJAŠKA
HIT ARTIKAL
NOVO
SUPER CIJENA
PEPA PRASE
143.10
19.65
42.90
CANPOL
59.00
154.00
MOTOR RAIDER POLICE
4.88
DISNEY
VOZ
MUZIČKA VRTEŠKA PIRATI
NAOČARE ZA SUNCE MINNIE
NOVO
NOVO
NOVO
Napomena: prikazane proizvode na ovoj stranici možete pronaći na crnogorskom tržištu. Cene su izražene u evrima.
Podgorica - Cetinjski put bb Delta M CG, Kidsland 6
Podgorica - Hercegovačka br. 49, Kidsland
Podgorica - Josipa Broza 23/a, Kidsland 3
Podgorica - Blaža Jovanovića br.8, TC Bazar, Kidsland 4
Podgorica - B
ratstva i jedinstva br. 85, Gintas, Kidsland 1
18
|
BEBIN IZBOR
Bar - Maršala Tita C15, Kidsland II
Budva - 22 Novembra, Kidsland
Budva - Mediteranska bb, Kidsland 7
Igalo - Obala Nikole Kovačevića 22, Kidsland
Kotor - Mate Petroviča bb, TC Kamelija, Kidsland
Nikšić - Mika Miljanića bb, Kidsland
Tivat - Dalmatinska bb, Kidsland 5
RS
11,999
IZLOG
8,999
SMART TRIKE
STOKKE XPLORY PURPLE
10,799
FRESH/plavo/crveno/zeleni
BERTONI
POKLON SEDIŠTE Izi GO
VELIKI IZBOR
PROLEĆNA AKCIJA -10%
9,899
8,909
HRANILICA ELITE BLUE BABY 2014
LORELLI
BODYGUARD B-ZONE 0-13 KG
6,599
PLAYSTATION COWS ORANGE/GREEN
PROLEĆNA AKCIJA -10%
PROLEĆNA AKCIJA -10%
JEDNOSTAVNA MONTAŽA
STOKKE
99,990
LORELLI
BERTONI
7,999
BERTONI
4,199
3,779
13,990
8,099
TRAVEL KID 2 NIVOA BLUE PUZZLE
LORELLI
7,599
6,839
BERTONI
FIESTA+FOOTCOVER SPRING
KOLICA TWIN+MAMA BAG
AUTO-SEDIŠTE CONCORD
IZUZETNA CENA!
PRAKTIČNA
PROLEĆNA AKCIJA -10%
Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.
www.kidsland.rs
Novi Sad - Veternik, Obrovačka 21,
021/824 936
BEBIN IZBOR
|
19
IZLOG
RS
290
TOLO
TOMMEE TIPPEE
290
CHICCO
IgraČka za kupanje - patka 3m+
Šolja flaŠica 260ml 6m+
Njihalica easy relax 0m+
SUPER CENA!
SUPER CENA!
PROLEĆNO SNIŽENJE
CHICCO
9,490
8,399
INGLESINA
13,290
10,632
MAXI COSI
6,199
5,290
30,876
Dubak band 6m+
Fotelja za auto 0-13kg
Fotelja za auto 9-18kg
PROLEĆNO SNIŽENJE
SEZONSKI POPUST 20%
POKLON NAVLAKA ZA SEDIŠTE
MACLAREN
10,980
17,941
CHICCO
12,546
8,890
CHICCO
8,782
Kolica 6m+
Gimnastika delux 3m+
Tobogan 124 x 50 x 67 - 2 god+
SEZONSKI POPUST 20%
PROMOCIJA
AKCIJSKI POPUST 30%
Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.
www.encimenci.com
20
|
BEBIN IZBOR
Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/241 3889
Beograd - Enci Menci Trg, ul. Trg Nikole Pašića 8, 011 3234488
Novi Sad - Laze Telečkog 28, 021/525 322
Niš - Obrenovićeva bb, TC Kalča, pr. lokal D89, 018/203 070
LEKOVITO BILJE
Virak-najbolji
prijatelj žene
Veruje se da je virak najlekovitiji ako se ubere
noću kad je mesec u poslednjoj četvrtini
Izvor: Natural News
www.alternativa-za-vas.com
Lekovitost virka
Virak sadrži flavonoide, organske
kiseline, tanine, fitosterine, salicilnu
kiselinu, eterično ulje i obilje vitamina C.
Zahvaljujući mnoštvu tanina, ima gorak
ukus, ali i moćno antiupalno i antibakterijsko dejstvo. Najveću slavu je stekao kao
sredstvo protiv ženskih bolesti, jer je on
jedan od najuspešnijih biljaka za ovu vrstu
tegoba.
Idealna biljka za trudnice
Jedan od težih problema koji muče
žene je nemogućnost začeća. Virak je
najbolji biljni izbor za lečenje neplodnosti.
On deluje kao odličan regulator hormona,
Poznat još kao: gospin
plašt, zečija šapa,
lavlja noga i rosnica,
ili latinski Alchemilla
vulgaris
podstiče rast progesterona, te dovodi do
urednije menstruacije, što je vrlo bitno
kod pokušaja začeća. Uz to, uspešno
skida kilograme i pomaže kod policističnih jajnika. Virak može pomoći i kod slabe
materice, te zaštititi trudnicu od spontanog pobačaja njenim jačanjem. Svaka
žena bi trebalo da pije čaj od virka 8 - 10
dana nakon porođaja.
Preporučuje se kod povreda nakon porođaja, za oporavak od teškog porođaja i
kod omlitavljenog stomaka.
Pomaže kod PMS-a
i menopauze
Virak deluje i protiv mioma, cista i
endometrioze, olakšava menstrualne
tegobe, reguliše menstrualni ciklus i
ublažava simptome menopauze. Koristan
je kod bolnih i obilnih menstruacija, jer
sadrži tanine i adstringente koji normalizuju krvarenje. Kada se virak kombinuje
s rusomačom, dobija se lek protiv svih
ženskih bolesti.
Kupka, vaginalno ispiranje i tamponi s
virkom su delotvorni kod gljivica, bakterijskog vaginitisa i drugih infekcija. Tampone
natopite tinkturom virka i koristite poput
vaginaleta.
Uništava bakterije i viruse
Najnovija naučna istraživanja pokazuju da virak sprečava rast mnogih vrsta
bakterija, uključujući stafilokok – bakteriju
koja je postala otporna na mnoge antibiotike. Smatra se da virak ima i antiviru-
sna svojstva. Takođe, obnavlja i tonizira
matericu i pomaže kod zaceljenja rana.
Izvanredno je sredstvo protiv oboljenja
kojima je uzrok humani papiloma virus
(HPV).
Japanski naučnici su otkrili da supstanca iz virka, agrimonin, utiče na zaustavljanje raka dojke.
Virak također pomaže kod...
• krvarenja
• uboda insekata
• mučnine i povraćanja
• ekcema i dermatitisa
• upale grla
• blagih proliva, naročito kod male dece
• gihta i reume
• hemoroida
• čira na želucu
Čaj
Jednu čajnu kašiku virka prelijte šoljom
vrele vode i ostavite da odstoji 5 - 10
minuta. Pijte uvek u gutljajima, po dve
šolje na dan. U litar vode skuvajte 30 - 50
g osušene biljke bez korena. Koristite
za vaginalno ispiranje ili kao klistir kod
crevnih problema.
Kupka
• 200 g suvog ili svežeg virka prokuvajte
u 3 l vode i sipajte u kadu s pripremljenom vodom. U vodi se zadržite 10 - 20
minuta pre spavanja.
Napomena: Osobe koje imaju probleme sa želucem, jetrom ili žuči, treba da
uzimaju virak u manjim količinama.
BEBIN IZBOR
|
21
HALOBEBA
Iako čudno zvuči,
Dežurni centar Halo za zdravu bebu,
ili kraće Halobeba, za vaše pozive je otvoren
24 sata svakoga dana u mesecu – godini.
Telefon: 011/7158 444
Dr Ljiljana Sokal Jovanović
D
olazak novorođenčeta sa mamom
kući iz porodilišta velika je radost,
ali i briga za roditelje, naročito one
kojima je to prvenče. Ima toliko pitanja, ali
još više odgovora, neujednačenih preporuka i različitih iskustava. Na raspolaganju
su brojni sajtovi i privlačni forumi, koji
često mogu povećati nedoumice.
Kada se savlada tehnika podoja i
dojenje na zahtev bebe i nauči veština
prepovijanja i kupanja, kao i svakodnevna
nega, ostaje problem stomačnih grčeva
koji se javlja, kako se u literatura navodi,
kod svake 3-4 bebe, najčešće posle 15.
dana života. Iako uzrok ovih grčeva nije
sasvim jasan, njihova pojava se vezuje
i za sazrevanje creva, a očekuje se da
postepeno prestaju do kraja trećeg ili
četvrtog meseca.
Ono što za roditelje izgleda prihvatljivo i kao jedino rešenje dok grčevi
traju, a beba neutešno plače, naročito u
poslepodnevnim i večernjim satima, jeste
smirivanje i uspavljivanje bebe u naručju,
ljuljajući je i noseći na rukama, nekada i
satima.
Najčešći problemi spavanja kod beba,
koji i bebama i roditeljima stvaraju teškoće, upravo su vezani za uspavljivanje
i ritam spavanja. Ako se izuzme prvih
nekoliko nedelja bebinog života, problem
spavanja nije samo neka „faza“/“prolazna
faza“, koju samo treba izdržati i istrpeti.
Bebe ne zaboravljaju udobnost i toplinu
naručja i lepotu ljuljuškanja, te i sa ula-
Igra i maženje su
jedno, a spavanje
znači „biti sam u svom
krevetu“, a ne „biti u
naručju“
22
|
BEBIN IZBOR
Nekoj deci treba kraće, a nekoj duže vreme da utonu
u san. U slučajevima kada bebe imaju iskustva sa
uspavljivanjem u naručju, one udobno i bezbrižno
spavanje vezuju za nežan zagrljaj.
HALOBEBA
spavanje se uči
skom u četvrti mesec zadržavaju naviku
da se i dalje na taj način uspavljuju, a već
zamoreni roditelji nikako da se odmore i
naspavaju. U situacijama kada beba ovog
uzrasta ne plače zbog toga što joj nije
dobro, kao ni zbog grčeva, ni zato što je
gladna ili što je treba presvući, odnosno iz
bilo kog prihvatljivog, razumljivog i jasnog
razloga, treba početi sa menjanjem loše
navike uspavljivanja.
Navike uspavljivanja
Nekoj deci treba kraće, a nekoj duže
vreme da utonu u san. U slučajevima
kada bebe imaju iskustva sa uspavljivanjem u naručju, one udobno i bezbrižno
spavanje vezuju za nežan zagrljaj, miris
majke, njenu kosu i slično, pa kada
osete da toga nema (prilikom spuštanja u
krevetac ili tokom noći), bivaju uznemirene, razbude se, tražeći utehu u zagrljaju i
tada plaču sve dok ne ostvare željeni cilj.
To iz noći u noć rezultira nespavanjem
bebe, ali i roditelja. Ove bebe i prilikom
uspavljivanja u naručju, iako su umorne,
bore se sa snom pokušavajući da što
duže ostanu budne, proveravaju gde se
nalaze, da li je mama pored njih, da li je
sredina poznata i sl.
Nasuprot tome, ako nemaju iskustva sa
uspavljivanjem u naručju, kada beba počinje da pokazuje umor i da joj se spava,
ako je mama budnu spusti u krevetac,
nežno je pomazi, poljubi i ostavi da sama
zaspi sa cuclom ili bez nje, nekad sisajući
palac, beba će sasvim razumeti da je
krevetac sigurno mesto za spavanje, i
ukoliko se tokom spavanja na kratko
probudi, tu su ćebence i cucla ili palac,
kao zamena za mamu, koja će kada se
naspavana probudi, opet biti pored nje.
Roditelji najčešće pogrešno misle da
su buđenja uzrok problema. Međutim,
buđenja su potpuno normalna, a uzrok
problema je roditeljska pomoć pri uspavljivanju. Sve ovakve vrste pomoći postižu
upravo suprotno: ometaju dete da nauči
kako da samo prospava noć.
Ako naviknete bebu da je stavljate
budnu u krevetac (ponekad su moguća
alternativa kolica u toku dana, samo
ne naručje) i da zaspi sama u njemu, ta
situacija će za nju biti „u redu“ i pri svakom buđenju, posebno tokom noći, ona
će nastaviti da spava bez razbuđivanja.
Ako je naviknete na uspavljivanje uz vašu
pomoć (u naručju, uz flašicu, stojeći uz
njen krevetac....), svaku situaciju koja se
razlikuje od one u kojoj je zaspala, beba
doživaljava kao nešto što „nije u redu“, te
se pri kratkim buđenjima sasvim razbuđuje i bez vaše pomoći ne može ponovo
da zaspi.
Preporuke za stvaranje
dobrih i menjanje loših
navika spavanja
Dete oseća potrebu za bliskošću,
maženjem, držanjem u naručju, dodirivanjem, pričanjem, pokazivanjem predmeta,
Roditelji najčešće
pogrešno misle da
su buđenja uzrok
problema. Međutim,
buđenja su potpuno
normalna, a uzrok
problema je roditeljska
pomoć pri uspavljivanju
upoznavanjem ukućana i sl. Dopustite
bebi da provede malo vremena sama u
krevetiću ili kolicima. Razgledanje okoline
može joj biti interesantno. Sve to i još
mnogo sličnog treba činiti dok je dete
budno i raspoloženo za komunikaciju/
igru. Međutim, sve to ne treba da bude
način uspavljivanja. Igra i maženje su
jedno, a spavanje znači „biti sam u svom
krevetu“, a ne „biti u naručju“. Uspavljujući
dete, navikavate ga da mu pomažete da
zaspi. Ta pomoć detetu onda treba i više
puta tokom noći. Mazite bebu i igrajte se
sa njom, ali kada dođe vreme za spavanje, spustite je polako i nežno u krevet,
sasvim budnu, pospanu ali budnu.
Metoda ispravljanja stečenih loših
navika, takođe podrazumeva da će dete
plakati. Beba koju vi danima uspavljujete,
tako što je nosite, držite na rukama ili
sedite pored nje, neće tek tako prestati
da plače. S druge strane, dete ne treba
pustiti da plače satima, već mu treba
pomoći da nauči da zaspi samo, bez
vaše pomoći. Dete treba da shvati da
treba da spava, a ne da zaspi premoreno
od dugog plakanja. Kod učenja bebe da
sama zaspi suštinska razlika u odnosu na
plakanje satima je to što ćete u redovnim
razmacima nakratko ulaziti u sobu da
detetu date do znanja da ste tu, da je
sve u redu. Pri tome ga ne podižete iz
kreveta/ kolica i ne uzimate u naručje, već
samo potvrđujete da ste tu (pogledom,
pokretom, glasom), da je beba sigurna,
da nije ostavljena, uverava se da se uvek
vraćate.
Pogrešni su postupci da čim dete
zaplače, odmah dojite, posebno tokom
noći. U fazama kratkotrajnih buđenja,
potpuno će se razbuditi. Nasuprot tome,
ako je ostavite da malo kenjka, pomazite
je, stavite joj ruku na obraz, smiriće se.
Literatura:
Nevena Lovrinčević: Naučite dete da
spava, Kreativni centar, 2012.
Dr Richard Ferber: Solve your
child’s sleep problems, Boston, 1986.
BEBIN IZBOR
|
23
TRUDNOĆA
Vežbanje između
dve trudnoće
Trening između dve trudnoće ubrzava
oporavak celokupnog organizma
Vladimir Danilović
Profesor sporta
Lični trener afc Star
Mobilni: 065/4774-773
V
reme za koje će se žena nakon
porođaja vratiti na „svoju kilažu“ je
teško proceniti, to je individualna
stvar. Mlađe porodilje imaju više uspeha,
jer je metabolizam brži. Genetski faktor
je takođe vrlo važan, ali najviše možemo
postići prilagođenim treningom. Vrlo je
važno ne ulaziti u sledeću trudnoću sa
viškom kilograma iz prethodne. Razlog je
više nego očigledan, to je gomilanje masti
koje se nakon toga vrlo teško može rešiti.
Ljudski organizam se vrlo brzo adaptira
na novonastale situacije i nastavlja da
funkcioniše u tim uslovima najbolje što
može. Bilo da je u pitanju neka vrsta povrede, gojaznost ili slično, mnogo je lakše
rešiti problem na vreme. Prosto rečeno,
organizam prihvata situaciju „zdravo za
U periodu između dve bebe
budi vredna, misli na sebe.
Moraš izgubiti višak kila
da bi opet zgodna bila.
Za zgodno telo ima nade,
bebu u kolica i krug oko Ade!
Radi za telo vežbe svake
i obavezno radi trbušnjake!
Čučnjevi ti možda nisu najdraži,
al’ treba se opet skinuti na plaži.
A vreme vrlo brzo prođe,
druga beba časkom dođe.
Vreme leti, a kilogrami stoje,
ne zaboravi, jela si za dvoje.
Zato kreni sa vežbanjem na vreme,
da ne bi kasnije imala probleme.
24
|
BEBIN IZBOR
gotovo“. Tokom trudnoće stradaju mišići
trbušnog zida, a tokom porođaja mišići
karličnog dna i na te mišiće treba najviše
obratiti pažnju.
Kako treba vežbati?
Treba šetati što više. Porodilje treba
da iskoriste slobodno vreme za šetnju ili
brzi hod. Takođe bi bilo idealno uključiti
teretanu ako postoje uslovi za to. Šetnja
je praktična, jer kolica lako rešavaju
problem oko čuvanja bebe, dok za neki
ozbiljan rad u teretani neko drugi treba da
je pričuva. Šetnja je dobra jer je intenzi-
Porodilje treba da
iskoriste slobodno
vreme za šetnju ili
brzi hod. Nemojte da
vas druga trudnoća
iznenadi, vežbajte na
vreme i dočekajte je
spremno.
tet prilagođen (tzv. aerobni), tako da se
tokom šetnje više troše masti. Kolica čak
malo i pojačavaju intenzitet u odnosu na
neku običnu šetnju. Teretana pokreće mišiće, ubrzava metabolizam i tako ubrzava
smanjenje masne komponente. Takođe
se mnogo kvalitetnije mogu ojačati pomenuti mišići.
U kućnim uslovima, ko nema mogućnosti da ide u tretanu, mogu da se
odrade kvalitetne vežbe za trbušnu muskulaturu, leđa, gluteus i mišiće karličnog
pojasa. Mogu se koristiti manji ili veći
tegići za noge,
pilates lopta i
slični rekviziti
za vežbanje u
parteru (vežbe
koje se izvode
na podu). Kućni
trenažeri (trake za
trčanje, sobni bicikl...)
su dobro rešenje ako vremenski uslovi nisu pogodni
za šetnju i brzi hod.
Nemojte da vas druga
trudnoća iznenadi, vežbajte na
vreme i dočekajte je spremno.
Prva beba se planira mnogo
više nego ostala deca. Bez obzira
na planove, najbolje je potruditi se
da sledeću trudnoću dočekate sa
kilažom pre prve trudnoće. Zato treba
što pre krenuti sa skidanjem kilaže i zatezanjem stomaka, čim lekar dozvoli.
Svako odlaganje je gubljenje dragocenog vremena.
Aktivirajte se
i vi i vaša deca
U poslednje vreme se pojavilo dosta
teretana koje pružaju usluge dečijih igraonica, školica sporta, a za one malo starije
i neki uvod u sportski trening. Ukoliko je
vaše dete već prohodalo, spojite lepo
i korisno. Dečija motorika se najbolje
razvija kroz igru. U isto vreme vi možete
obaviti kvalitetan trening dok vaše dete u
igraonici takođe unapređuje motoriku pod
nadzorom stručnih animatora.
POROĐAJ
Rast bebe
Period rasta počinje za vreme fetalnog života
Autor: dr Sonja Ilić
www.stetoskop.info
R
ast je složen proces i definiše
se kao promena telesne mase,
oblika i proporcija, kao i fizioloških
funkcija u toku organogeneze. Pored
fizičkog,postoje i druge dimenzije rasta:
intelektualni, emocionalni, socijalni i
kulturni razvoj. Rast je rezultat složene
interakcije naslednih faktora, ishrane,
neuroendokrine regulacije i tkivnog
odgovora.
Kvalitativne promene u toku biološkog
sazrevanja – izmene funkcije ćelija, tkiva
i organa, indukcija enzimske aktivnosti,
reorganizacija regulacionih mehanizama
– označavaju se kao razvoj. Period rasta
počinje za vreme fetalnog života, a završava se između 20. i 25. godine. Fizički,
somatski rast posledica je hiperplazije i
hipertrofije ćelija i uvećanja međućelijske
supstance.
Na rast utiču mnogi elementi:
• pol
• rasa
• genotip
• konstitucijske anomalije
• sredina u kojoj dete živi
• bolesti
• ishrana
• stanje žlezda sa unutrašnjim lučenjem
seku oko 52 cm. Dečaci su u proseku za
1 cm duži od devojčica na rođenju. Rast
telesne dužine je neravnomeran. Najbrži
je u prva tri meseca posle rađanja i do
kraja prve godine se progresivno i brzo
smanjuje. Obično u prvoj godini beba
poraste oko 25 cm. U drugoj godini deca
porastu još 12 cm, u trećoj oko 8 cm,
a sa 4 godine su visoka nešto više od
metra. Pri polasku u školu visina je oko
120 cm.
Masa novorođenčeta je u proseku oko
3,4 kg. Blizanci su pojedinačno manji –
oko 30% blizanaca ima masu oko 2 i 2,5
kg, a ostali su i lakši od 2 kg. Pražnjenjem
creva u toku prvih dana života, mokrenjem i gubitkom tečnosti preko kože i
pluća dete gubi višak tečnosti, a samim
tim gubi i telenu masu. Unos majčinog
mleka je u prvim danima života mali,
tako da beba gubi oko 7% telesne težine
(fiziološki pad). Nadalje (posle desetog
dana), telesna težina brzo i pravilno raste:
u prvom mesecu bebe prosečno dodaju
Deca koja su bila
krupnija na rođenju
napreduju sporije.
Obično u prvoj godini
beba poraste
oko 25 cm.
oko 550 grama, u drugom 850, a u
trećem oko 700 grama. U petom mesecu
se udvostruči težina koju je dete imalo na
rođenju, a oko prve godine se utrostruči.
Deca koja su bila krupnija na rođenju
napreduju sporije.
Obim glave kod novorođenčeta je oko
35cm i nešto je veći kod dečaka. Sa 6
meseci obim je 43 cm, sa godinu dana
46 cm, a sa tri godine 50 cm. Obimi
grudnog koša i trbuha su za 1-2 cm manji
od obima glave deteta.
Kompenzatorni rast (catch-up rast) je
biološki fenomen akceleracije rasta kod
dece. Zapaža se kada se posle prolazne
retardacije rasta usled bolesti ili gladovanja, ukloni uzrok usporenog rasta. Ovo je
moguće kod male dece ili ako je poremećaj koji je ometao rast trajao kratko.
Rast deteta se procenjuje:
• merenjem visine
• telesne težine
• obima glave
• toraksa i abdomena
• debljine kožnih nabora
• procenjuje se i zubna starost
• skeletno sazrevanje
Novorođenče ima specifične proporcije
tela. Glava je relativno velika i čini ¼ dužine tela, a lice je malo sa slabo razvijenom
donjom vilicom. Grudni koš je više valjkast a abdomen je ispupčen. Ekstremiteti
su relativno kratki.
Dužina novorođenog deteta je u pro-
BEBIN IZBOR
|
25
ISHRANA
Voće - bebina p
Živka Vlajković
dipl. nutricionista,
autorka knjige
Bebi kuvar
Voće svojim ukusom i mirisom utiče
povoljno na apetit odojčeta
DZ Zemun
Obično ga rado prihvati, pa kad se na
njega navikne (pojede oko 50g), treba
ponovo pokušati sa navikavanjem na
povrće.
V
oće se uvodi u bebin jelovnik
tokom 5. i 6. meseca života. Može
se dati u obliku voćnog soka ili
voćnog pirea, kaše. Sadrži veliku količinu
vode, ugljenih hidrata, vitamina, minerala
i voćne kiseline. Ima malo belančevina
i masti (osim jezgrastog voća - orah,
lešnik, badem, koje se ne daje deci pre 3.
godine života).
Za početak dohranjivanja preporučuje
se sezonsko voće koje uspeva na našem
tlu: jabuke, kruške, kajsije, šljive, breskve.
Ovo voće odojčad lako prihvata i dobro
podnosi. Citrusno i jagodasto voće
(jagode, maline, kupine...), zbog rizika od
alergijskih reakcija, ne treba davati u prvoj
godini života.
Sveže voće treba pripremiti neposredno pre konzumiranja, jer stajanjem gubi
vitamin C, neke kiseline i etarska ulja, pa
se me¬njaju boja, ukus i kvalitet soka ili
kašice.
Voće treba ponuditi bebi koja
je već navikla na povrće. Ako
vaša beba uporno odbija
povrće, treba ponuditi voće.
Sveže voće treba
pripremiti neposredno
pre konzumiranja, jer
stajanjem gubi vitamin
C, neke kiseline i
etarska ulja, pa se
menjaju boja, ukus i
kvalitet soka ili kašice
26
|
BEBIN IZBOR
Pravila za uvođenje
nemlečne hrane
Postoji nekoliko pravila, ili načela, koja
bi trebalo poštovati pri uvođenju svake
nemlečne hrane, pa i voća.
Prvo se daju sokovi
od jedne vrste voća,
a kada se utvrdi
podnošljivost, mogu
se davati kokteli od
više vrsta
Prvo pravilo
Monovalentna hrana - znači da svaku
novu namirnicu treba uvoditi pojedinačno.
U početka se daje po malo, a potom se
količina postepeno povećava do punog
obroka.
ISHRANA
poslastica
U toku jedne nedelje
treba dati najviše dve
nove namirnice, a
interval pri davanju
iznosi najmanje 4 dana
Creva odojčeta su funkcionalno nezrela
prvih šest meseci i zato se prve kašice
pripremaju od jedne do dve vrste namirnica, a tek kasnije se daju mešavine više
namirnica, prethodno već pojedinačno
uvedenih u ishranu.
U toku jedne nedelje treba dati najviše
dve nove namirnice, a interval pri davanju
iznosi najmanje 4 dana. Na taj način se
može lako uočiti eventualno nepodnošenje pojedinih namirnica. Ako se javi nepodnošljivost, ta namirnica se isključuje.
Drugo pravilo
Hrana koju dajemo mora biti tečnokašaste konzistencije. Hrana se priprema
kuvanjem u maloj količini vode, zatim se
usitnjava miksanjem ili pasiranjem zajedno sa tečnošću u kojoj je kuvana. Tako
pripremljena hrana podseća na ređi pire.
U ovom periodu beba nema mogućnost
žvakanja hrane.
Treće pravilo
Nemlečna hrana se daje isključivo kašičicom kako bi beba postepeno prihvatila
novu tehniku hranjenja.
Četvrto pravilo
Nemlečna hrana se daje pre
odgovarajućeg obroka, a to
znači onda kada je beba gladna
i očekuje svoj redovan obrok.
Ako odojče odbija ili nerado
uzima neku vrstu hrane, to
znači da za nju još nije spremno. Sa davanjem iste hrane
treba pokušati nekoliko dana
kasnije.
Kako se uvodi voće u
jelovnik odojčeta?
Kada je u pitanju uvođenje voća u
jelovnik odojčeta, dobro je da novu vrstu
beba proba u obliku razblaženog voćnog
soka, kao prepodnevnu užinu. Kada ste
utvrdili podnošljivost, tokom četiri dana
od istog voća pripremite pire i ponudite
bebi pre planiranog popodnevnog mlečnog obroka.
Voćni sok se daje razblažen prokuvanom
vodom, na početku u maloj količini (2 do
4 kašičice). Količina soka se postepeno
povećava do 50 ml na dan u petom
mesecu. Prvo se daju sokovi od jedne
vrste voća, a kada se utvrdi podnošljivost,
mogu se davati kokteli od više vrsta. Preporučujem da počnete sa bistrim voćnim
sokom jabuke ili breskve, sveže ceđenim, ako je voće u sezoni i znate da nije
tretirano pesticidima.Vreme davanja soka
je između dva podoja (mlečna obroka).
Nakon 4 dana, uvodi se voćna kaša od
istog voća, neposredno pre planiranog
mlečnog obroka. Tokom 8 -10 dana taj
Ako odojče odbija ili
nerado uzima neku
vrstu hrane, to znači
da za nju još nije
spremno. Sa davanjem
iste hrane treba
pokušati nekoliko dana
kasnije.
Sok od jabuke
• 30ml soka od jabuke
• 30 ml vode
Zrele, neprskane jabuke oprati i
oljuštiti, ponovo oprati, izrendati na
rende i procediti sok. Pomešati istu
količinu soka od jabuke i prokuvane
vode.
Kompot od jabuke
• 100 g narezanih jabuka
• 100 ml vode
Dobro oprane i oguljene jabuke
isitniti. Staviti u sud (bebin sud),
dodati vode da ogrezne, dodati
nekoliko kapi limunovog soka (da
jabuke ne potamne), poklopiti i
kuvati dok ne omekšaju. Skuvane
i ohlađene jabuke propasirati ili
izmiksati u blenderu, dodajući svu
vodu od kuvanja. U ovaj pire se
mogu dodavati: žitarice (pirinčane
pahuljice, žitne pahuljice, mleveni
keks i sl.), zavisno od starosti bebe.
Možete kuvati jabuku zajedno sa
muskatnom tikvom.
Krem od
jabuka i banana
• 1/2 jabuke
• 1/3 banane
Oljuštiti i izvaditi seme iz jabuke.
Oljuštiti bananu. Staviti bananu
i jabuku u mikser, miksati oko 2
minuta, da se dobije homogena
masa. Hraniti bebu odmah, da bi
svi vitamini ostali sačuvani.
mlečni obrok biće zamenjen voćnom
kašom. Pored jabuke i breskve, možete
ponuditi i muskatnu tikvu, zato što je
bebe rado jedu i vrlo je zdrava. Voće
mora biti termički obrađeno (kuvano,
pečeno, na pari ili pasterizovano), a tek u
osmom mesecu može se ponuditi kaša
od svežeg voća.
U zimskom periodu ponudite bebi voće
iz teglice, najkvalitetnije je iz organske
proizvodnje.
Autorka teksta,
Živka Vlajković je i
autorka BEBI KUVARA.
Knjigu možete poručiti na
tel. 064/178 22 52
BEBIN IZBOR
|
27
SAVET PEDIJATRA
Belezi na koži
novorođenčeta
Većina je bezopasna i ne zahteva nikakav tretman
Dr Ljiljana Koljaja
specijalista pedijatrije
Ordinacija „Dečiji lekar”
Dubrovačka 6, Zemun
Mobilni: 063/844-1909
Telefon: 011/2191-287
P
o dolasku iz porodilišta, družeći se
sa svojom bebom, negujući je, roditelji su u prilici da uoče neke promene na koži koje možda nisu naznačene
u otpusnoj listi iz porodilišta. To su belezi
koje dete ima već pri rođenju ili se javljaju
u prvim danima ili nedeljama života. Beleg
je obojena promena na koži ili ispod kože
novorođenčeta.
Postoji više vrsta promena, različite veličine, oblika, boje (plave, plavo-sive, smeđe, crne, crvene, ružičaste, ljubičaste).
Boja nekih promena potiče od pojačanog
pigmenta u koži. Ostale su poreklom od
krvnih sudova koji su grupisani u klupko ili
se šire nepravilno. Neke su u ravni kože,
neke izdignute, nepravilne površine.
Ne zna se zašto neka deca imaju
belege a druga ne. Obično se jedan od
roditelja seti da je i on imao nešto slično
na koži. Uglavnom, sve te promene su
bezopasne i bezbolne. Važno je uočiti ih
i pratiti pri kontrolnim lekarskim pregledima. Neke će čak izbledeti ili nestati
tokom vremena. Ali u retkim slučajevima
promene zahtevaju tretman, jer rastu
brzo, ili urastaju u neki unutrašnji organ, i/
ili izazivaju medicinski problem (problem
pri gutanju, disanju, govoru, sluhu ili
pokretima).
Uklanjanje belega
Postoji više načina da se izblede,
smanje ili uklone promene, a to
su: primena lekova (propranolol ili
kortikosteroidi), terapija laserom
ili hirurški tretman. Odluka zavisi
od tipa promene, gde se nalazi i
kakav problem proizvodi. Vrlo je
važno dobro proceniti šta činiti,
jer tretmani mogu biti bolni, bezuspešni i proizvesti neželjene
efekte.
Ako vi uočite beleg na
koži svog deteta,
budite sigurni da
će i lekar. Većina
promena su
bezopasne,
neke ne.
Ako rastu,
krvare,
bole ili se
inficiraju,
28
|
BEBIN IZBOR
obavezno se javite lekaru. Neke promene, posebno ako su na licu, čine da su
roditelji zabrinuti. Ne treba dopustiti da
dete (posebno ako se zadrže u starijem
uzrastu) to oseti. Na to treba upozoriti i
okolinu.
Ako rastu, krvare,
bole ili se inficiraju,
obavezno se javite
lekaru
Opisaću neke od
najčešćih promena:
• Ružičasti beleg (zovu ga i „ugriz rode“,
„poljubac anđela“) su ravne, svetloružičaste ili crvene promene u vidu fleka.
Često se mogu naći na koži gornjih
kapaka, u korenu nosa, na čelu, iznad
gornje usne, na donjem delu leđa.
Mogu biti različite veličine i većina izbledi u prvoj godini života.
• Urođeni mladeži - mogu rasti bilo gde
na telu, različite su veličine i oblika i
najčešće su braon boje.
• Hemangiomi su klupko krvnih sudova.
Mogu biti različitih oblika i veličine. Boje
su crvene, ljubičaste ili plave. Mogu rasti
u prvih nekoliko meseci života (u visinu
i širinu). Obično su na koži, ali mogu se
javiti i na sluznicama. Roditelji se obično
plaše povrede takvih promena. Pri povredi mogu produženo krvariti, ali nikad
toliko da ugroze dete.
• Ljubičasto-crvene promene (boje Porto
vina), mogu biti ružičasto-crvene na rođenju do tamnije crveno-ljubičaste boje.
Nastaju od krvnih sudova koji ne rastu
normalno. Mogu biti male ili zahvatati
veće površine tela (nekad pola lica).
• Mongolska mrlja je promena u ravni
kože, modre ili sivomodre boje. Nepravilnog su oblika, razlivene i mogu se
uočiti na koži donjeg dela leđa ili zadnjice. Liče na modrice, ali se ne povlače.
Imaju ih obično deca tamnijeg tena i
crne kose, tamnih dužica.
• Promene boje bele kafe su glatke, u
ravni kože, ovalne. Boje su od svetlobraon do čokoladnobraon i obično se
nalaze na koži trupa, zadnjice i nogu.
BEBAC.COM
BEBIN IZBOR
|
29
MINI FACEBOOK
Pripremila: Danka Trifunović
Hihihi, baš mi
dobro stoje ove
roze boje.
Strahinja Andrić
rođen 27.08.’13
Kruna Milenković
iz Vlajkovca, rođena 03.10.’13.
Kad volim!
Karate
mood
Koji profil da
okrenem?
Colić
(Nažalost, nemamo puno ime i prezime)
Filip Simeunović
iz Zrenjanina, rođen 18.10.’13
Zdravo,
drugari!
Uh, zar je
već jutro?
Sara Bougle Porter
iz Beograda, rođena 21.11.’13
Veljko Đumić
iz Beograda, rođen 25.03.’13
Da li su mi u
redu šiške?
Sara Lazić
iz Aranđelovca, rođena 31.10.’13
30
|
BEBIN IZBOR
Meni je sve
suuperr!
Jovica Marjanović
iz Niša, rođen 09.04.’13
Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd, ili na e-mail: [email protected] Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.
Jutarnji friz
NOVO
Obavezna toaleta nosića
U
Preporuka za sve bebe u prolećnom periodu
prolećnom periodu vazduh koji udišemo obiluje nepoželjnim supstancama, kao što su alergeni (polen,
prašina, grinje, dlake kućnih ljubimaca),
izduvni gasovi, dim. Ove supstance
iritiraju sluznicu nosa, pa se često javlja
problem zapušenih nosića.
Veća deca se ,,izbore” sa povećanom
količinom sekreta tako što ga izbace u
maramicu ili ga progutaju, dok su bebe
sasvim bespomoćne - ne znaju da dišu
na usta, ne znaju da nam kažu šta im
smeta.
Smetnje pri disanju na nos znatno remete život bebe, mogu ugroziti njen rast i
razvoj i sa razlogom zabrinjavaju roditelje.
Važno je da su dečiji nosići prohodni, jer
na taj način su deca zdrava.
Zato je preporuka za sve bebe u
prolećnom periodu redovna toaleta nosa.
Redovna upotreba fiziološkog rastvora za
nos je odličan način za ispiranje alergena i
prašine sa sluznice nosa kod beba i dece,
ali i za vlaženje sluznice nosa i održavanje
higijene. Danas na tržištu postoji veliki broj
različitih sprejeva za nos. Kada su bebe
i mala deca u pitanju, pri izboru bi trebalo
voditi računa da preparat ne sadrži konzervans, jer dugotrajna upotreba sprejeva
za nos sa konzervansom može dovesti
do oštećenja sluznice nosa.
Fiziološki rastvor se može koristiti više
puta dnevno, bez ograničenja u dužini primene. Nisita sprej je posebno formulisan
fiziološki rastvor koji može da se koristi
odmah po rođenju, pogodan je za toaletu
nosa, regeneriše sluznicu i ujedno stvara
nepovoljnu sredinu za razvoj bakterija,
što ga čini dobrim u prevenciji zapušenja
nosa i upale srednjeg uha. Nisita mast
se koristi kod zapušenih nosića, a stvara
i blagu mehaničku barijeru na sluznici
nosa, koja pomaže u borbi protiv prodora
čestica prašine i alergena. Nisita sprej i
mast ne sadrže konzervanse.
Važno je da se nosić bebe ispira svaki
put kada je zapušen, a naročito pre
podoja!
BEBIN IZBOR
|
31
KNJIGE
Knjige i filmove pripremila: Irena Spasović
Klackalica
ProPolis BOOKS
Autor: Tino Parvela. Ilustracije: Virpi Talvitie
Medvedić Jumba svakog dana dolazi na klackalicu i čeka nekoga da se klacka sa
njim. Sedi dok se ne smrkne, a onda ide kući. Shvatiće da se nikada ne zna šta se
čeka. Međutim, jednoga dana kada se velika jela pod jakim udarom vetra sruši na
klackalicu, Jumba biva izbačen u svemir. Zakačen za Mesec, saznaje da se Mesec i
Sunce uvek klackaju i da je lako ako postoji međusobno poverenje. Vraća se na Zemlju preko mesečevog mosta i, slušajući jednu prepirku, zaključiće da od klackanja
nema ništa ako ne postoji razumevanje među drugarima. Putujući dalje, naučiće
da ne vole svi klackalicu i da treba da se klacka i sa najmanjima. Kroz Jumbovo
traženje druga za klackanje, videćemo da nije samo reč o traženju prijatelja, već i
odnosima prema drugima, traženju puta i stizanju na cilj.
Moje selo
Kreativni centar
Autor: Ed Majer
Ilustrator: Ed Majer
Ovo je divan paket zanimljivosti za mališane. Tu je slikovnica sa scenama iz života na
selu (povrtnjak, kokošinjac,
vožnja traktorom, itd.) i sa
zadacima koje treba rešiti uz
pomoć velike mape sela. Uz
mapu sela, koja se rasklapa,
dobijate i šest kartonskih
figurica sa kojima dete može
da se igra.
Brojevi: Tačka
- tačkica
Ružica
Gde je moja
ispunjava želju mama?
Vulkan izdavaštvo
Možete li da pogodite
šta će vam „poveži tačkice“ zadaci otkriti? Zanimljivi
zadaci u ovoj knjizi nude
detetu mogućnost da vežbaju
redosled brojeva od 1 do 25.
Takođe, zadaci su predviđeni
za razvijanje detetovih motornih veština, koordinacije očiju
i ruku i sposobnosti rešavanja
problema.
Vulkan izdavaštvo
Dan je Prolećnog bala i u
vazduhu se oseća čarolija...
Kada mala vila Ružica ugleda
usamljenu devojčicu kako
zamišlja želju pored Vilinskog
drveta, poželeće da joj pomogne. Da li će Ružica uspeti da
pronađe devojčici drugaricu i
stigne na bal?
Kreativni centar
Autor: Simeon Marinković.
Ilustrator: Maja Veselinović
Moram mami nešto važno
da kažem! Ali gde je moja
mama?, pita se radoznali
meda i poziva najmađe čitaoce da s njim otkrivaju svet.
Slikovnica poseduje rupice
kroz koje mališani zajedno sa
medom mogu da vide narednu stranicu.
Mia i zmajevo mladunče
Laguna
Izabela Mon - Po ideji Gerharda Hana
U petom delu serijala Mia i ja nastavljamo da putujemo carstvom vilenjaka i jednoroga i sada se susrećemo sa jednim zmajevim mladunčem. Oliver, ždrebe jednoroga,
presrećan je što je stekao novog drugara, Plavka, pomenuto zmajevo mladunče.
Ipak, i to bezbrižno drugarstvo remete zmajevi, koji odvode Oliverovog novostečenog druga u svoju pećinu. Tom prilikom odnose i deo dragocene trubice! Zajedno
sa Juko i Moom, Mia prati zmajeve do njihove mračne pećine da spasi Plavka, a i
da pronađe dragocenu trubicu. Pokazaće se da je zmajić Plavko jedno pametno
malo stvorenje!
32
|
BEBIN IZBOR
FILMOVI
Krila
Taramount Film
Režija: Olga Lopato, Uloge: Antonina
Berezka, Jeff Berg, Gregg Berger,
Hillary Duff, Žanr: animirani, Studio:
Lionsgate
Nekoliko nedelja pre velikog avio-takmičenja mladi borbeni avion Ejs dobija
poziv da učestvuje u njemu. Potražiće
Pukovnika, legendarnog borbenog aviona u penziji, da ga obuči da postane
novi šampion. Ovaj će ga naučiti novim
vazduhoplovnim trikovima i taktikama i
dok obuka traje, u kamp će se ušunjati
Ciklon, koji je smislio zlokobni plan
kako bi postao sledeći šampion. Na
dan velikog takmičenja, Ejs i Ciklon
će se takmičiti jedan protiv drugog, a
samo jedan borbeni avion će postati
ne samo šampion, već i heroj.
U bioskopima od 08. maja.
Grdana-zla vila
Taramount Film
Režija: Robert Stromberg
Uloge: Angelina Jolie, Sharlto
Copley, Elle Fanning, Sam Riley,
Imelda Staunton, Žanr: akciona
avantur, Studio: Walt Disney
U neispričanoj priči o Diznijevom
najprepoznatljivijem zlikovcu iz
klasika „Uspavana lepotica“,
Grdani, videćemo zašto se njeno
čisto srce pretvorilo u kamen.
Vođena osvetom i jakom željom da
zaštiti močvaru nad kojom vlada,
ona će baciti nepovratnu kletvu na
novorođenu kraljevu ćerku, Ružicu,
koja kako bude odrastala, naći će
se u sukobu između šumskog kraljevstva, koje je zavolela i ljudskog
kraljevstva. Grdana će uvideti da je
Ružica možda ključ za mir u zemlji
i preduzeće drastične mere, koje
će zauvek promeniti oba sveta.
U bioskopima od 05. juna.
Kako da dresirate svog zmaja 2
MCF MegaCom Film
Režija: Dean DeBlois, Žanr: animacija, akcija, avantura, Studio: DreamWorks Animation,
Mad Hatter Entertainment
Drugo poglavlje epske trilogije Kako da dresirate svog zmaja uvodi nas u svet Štucka
i Bezubog pet godina nakon što su njih dvojica uspešno ujedinili zmajeve i vikinge na
ostrvu Berk. Dok se odigravaju trke zmajevima, nerazdvojni par putuje kroz oblake,
otkrivajući i istražujući nepoznate teritorije. Jedna od njihovih avantura dovešće ih do
otkrivanja ledene pećine u kojoj žive stotine divljih zmajeva, kao i misteriozni jahač zmajeva. Naći će se usred bitke za očuvanje mira i shvatiće da jedino zajedno i složno mogu
da promene budućnost ljudi i zmajeva.
U bioskopima od 20. jun (SINHRONIZOVANO NA SRPSKI!)
BEBIN IZBOR
|
33
INFO
Kako da pronađete
prava kolica
Uložite malo vremena i isprobajte
nekoliko kolica pre kupovine
K
upovina kolica je kao kupovina
automobila, znate da vam trebaju,
ali modeli, karakteristike i opcije
mogu biti zbunjujući. U osnovi imate
tri tipa kolica: modular sistem, kolica i
klasična kolica. Svaki tip ima svoje mane
i prednosti a najvažnije kod odabira je
da uočite razliku između kopija i
originala jer tako izbegavate loš
kvalitet i kasnije probleme oko
servisiranja-održavanja kolica
kao i naknadnih kupovina
dodataka za kolica (držač
flašice, suncobran, torba, auto
sedište, itd.).
Modular sistem vam omogućava praćenje rasta vašeg
deteta. Obično u setu dobijate,
i možete vremenom da kombinujete: klasična kolica, nosiljku,
auto sedište i torbu. Sistem uključuje sve
od krupne opreme za malo više novca a
izbegavate problematiku kasnijih kupovina
tokom rasta deteta. Ako gledate da kupite
kolica, imajte na umu da su to u suštini nosiljke na točkovima i predstavljaju
34
|
BEBIN IZBOR
udobno mesto u kome vaše novorođenče
može da spava tokom šetnje. Kolica su
namenjena samo za novorođenčad. Kod
klasičnih kolica na tržištu možete naći vrlo
šarenu ponudu. Imate brendirana kvali-
Odvojite malo vremena za pronalaženje
kolica koja će odgovarati potrebama vaše
porodice vodeći računa da li kupujete
original ili nekvalitetne kopije.
Spisak za
testiranje kolica
tetna lagana kolica, kao i jeftine kopije
kišobran kolica. Takođe imate i konvertabilna kolica koja se transformišu iz nosiljke
u kolica. U zavisnosti od modela, klasična
kolica nećete moći da koristite tokom
prvih nekoliko meseci bebinog života.
• Da li su laka za sklapanje?
• Da li imaju pojas sa pet tačaka, za
vezivanje deteta?
• Da li se spuštaju? Koliko položaja imaju?
• Da li su kočnice lake za korišćenje?
• Da li su drške podesive?
• Da li je korpa dovoljno velika za vaše
potrebe?
• Da li kolica imaju držače za čaše?
• Da li su preteška? Suviše laka?
• Da li su laka za upravljanje?
• Da li se prednji i zadnji točkovi obrću?
• Da li kolica staju u gepek vašeg automobila?
• Da li kolica imaju certifikat?
• Kakva je politika radnje po pitanju vraćanja kolica?
Bez plača i buđenja tokom noći
se koristi kao dodatna terapija
kod zapušenog nosa, a ujedno neguje i
vlaži sluznicu nosa i time trenutno
uspostavlja lakoću disanja kroz nos.
Upotreba prema priloženom uputstvu.
Pre upotrebe detaljno prouciti uputstvo! O indikacijama, merama opreza
i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujete se sa lekarom ili farmaceutom.
TOŠIN BUNAR 272, 11 070 NOVI BEOGRAD, SRBIJA
TEL: +381 11 715 9890, FAX: +381 11 655 7450
offi[email protected], www.salveopharma.rs
Download

Preuzmite broj 35.