BİYOSİDAL ÜRÜNLERDE ÜRÜN TİPLERİ
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL
YAKLAŞIM EĞİTİMİNE
HOŞGELDİNİZ
20-24 NİSAN 2015 – ANTALYA
TÜKETİCİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
RAMAZAN AKPINAR
Uzm. Biyolog
1
Biyosidal ürün
 İçerisinde bir veya birden fazla aktif madde
içeren,
 Kullanıma hazır halde satışa sunulmuş,
 Kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi
 bir zararlı üzerinde kontrol edici etki gösteren,
 Veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran,
 zararsız kılan, yok eden
 Aktif maddeler ve müstahzarlar
2
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN
AKPINAR
Biyosidal Ürün tipleri
Yönetmelikte, 23 ürün tipi 4 ana grupta toplanmış olup
1.ANA GRUP: Dezenfektanlar ve genel biyosidal
ürünler
(1-5 Ürün tipleri)
2.ANA GRUP: Koruyucular (6-13 Ürün tipleri)
3.ANA GRUP: Haşere Kontrolü için kullanılan
biyosidal ürünler (14-19 Ürün tipleri)
4.ANA GRUP: Diğer biyosidal ürünler
(20-23 Ürün tipleri)
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
3
1.ANA GRUP: Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal
Ürünler
(1-5 Ürün tipleri)
31.12.2009 tarihinde Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin
yayımlanmasından sonra:
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yetkisinde bulunan
İnsan Hijyenine yönelik biyosidal ürünler
(1 nolu ürün tipi) Temel Sağlık Hizm.Gn.Müd’ne,
Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü
yetkisinde bulunan Veteriner Hijyenine yönelik biyosidal
ürünler (3 nolu ürün tipi) Temel Sağlık Hizm.Gn.Müd’ne
devrolmuştur.
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
4

1. Ana Grup
Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler
Bu ürünlere yıkama losyonları, pudralar ve benzer
ürünler gibi
biyosidal etkisi olmayan temizleme ürünleri girmez.
Ürün Tipi 5
Ürün Tipi 2
Ürün Tipi 1
Ürün Tipi 4
Ürün Tipi 3
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
5
BİYOSİDAL Ürün Tipi 1

İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler: Bu gruptaki
ürünlerde esas amaç insan vücuduna, deri ve kafatasına
doğrudan uygulanan, insan hijyeninde antiseptik olarak
ciltte bulunan mikroorganizmaların sayısını azaltmak
amacıyla cilde uygulanan ürünler
6
BİYOSİDAL Ürün Tipi 1
Etil alkol %60-95 yoğunluklarda etkin olmakla birlikte cilt
antisepsisi için %70 yoğunluk (vol/vol) optimal etkinlik
gösterir.
Yüksek yoğunluklar ciltte daha fazla kurumaya ve daha
çabuk buharlaşarak temas süresinin kısalmasına, ayrıca
gereksiz yere daha fazla alkol tüketimine neden olur.
Buna karşılık yoğunluk %50'nin altında düştüğünde
aktivitesini büyük ölçüde kaybeder.
7
Ürün Tipi 2

Hastane yer ve yüzey dezenfektanları, Glutaraldehit ,
Ortofitalaldehit , Parasetik asit, Hidrojen peroksid , Klor
dioksit(ClO), Fenol ve fenol bileşikleri, Klor ve Klor
bileşikleri, Hipokloritler, Kloraminlerden oluşur.

Ürün Fotoğrafları Reklam Oluşturmaması için slayttan çıkartılmıştır.
8
Ürün Tipi 2
Kullanım alanları; yüzme havuzlarında yosun öldürücü ürünler
olmak üzere, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sularda,
kişisel, umumi ve sınai alanlarda Hava, yüzey, eşya, ekipman ve
mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir.
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
9
FUNGUSİT tip 2
Funguslara (Mantar) karşı kullanılan ilaçlar
Ürün Fotoğrafları Reklam Oluşturmaması için slayttan çıkartılmıştır.
10
Ürün Tipi 2
Klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki
duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık sular,
hastane atıkları, toprak ve diğer substratlar (oyun
sahalarında) dahildir.
Ürün Fotoğrafları Reklam Oluşturmaması için slayttan çıkartılmıştır.
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
11
Ürün Tipi 3
Bu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve
hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı
yerlerde kullanılan ürünlerdir.
 Hayvan meme başı dezenfektanları da bu gruptadır.

12
Ürün Tipi 3
Hayvan yetiştirme alanlarında, düzenli olarak ortamda yaşayan
patojen ve mikroorganizmaların dezenfeksiyonu, kokuların
ayrıştırılması ve zararlı gazların en aza indirmek için etkili
oksidasyon yapılması gerekmektedir. Hayvan hastalıklarının
önlenmesinde hastalıklar baş göstermeden işin başında bulaşıcı
hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını kontrol etmek
amaçlı dezenfeksiyon çok önemlidir aksi taktirde hayvan
kayıpları çok büyük zararlar verebilmektedir.
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
13
Ürün Tipi 4
Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar
Ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin,
yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve
hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması,
depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin
dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.
Ürün Fotoğrafları Reklam Oluşturmaması için slayttan çıkartılmıştır.
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
14
Gıda endüstrisinde yaygın olarak
kullanılan dezenfektanlar;
Klorlu bileşikler,
Dörtlü amonyum bileşikleri,
İyodoforlar, Amfoter bileşikler,
Fenolik bileşikler,
Deterjanlar
15
Ürün Tipi 5
 İçme suyu dezenfektanları: Insanlar ve hayvanlar
için içme suyu dezenfeksiyonunda kullanılır.
16
Ürün Tipi 5
 İçme suyu dezenfektanları:
Ürün Fotoğrafları Reklam Oluşturmaması için slayttan çıkartılmıştır.
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
17
Ürün Fotoğrafları Reklam Oluşturmaması için slayttan çıkartılmıştır.
18
Ürün Tipi 5

Toplumsal amaçlı insanlar ve hayvanlar için içme ve kullanma sularında
kullanılan başlıca kimyasal dezenfektanlar
◦
Klor
◦
Kloraminler
◦
Klordioksit
◦
Ozon
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
19







Klor halen en yaygın olarak kullanılan dezenfektandır.
Klor eklendikten sonra etkinliğin ortaya çıkması için
yeterli temas süresine gereksinim vardır.
Bu süre yaklaşık 30 dakikadır.
Klorun 3 farklı formu kullanılır:
Elementer klor (klor gazı)
Sodyum hipoklorür (sıvı)
Kalsiyum hipoklorür (katı)
20
GAZ KLOR

En yaygın kullanılan form

Klor formları arasında en ucuz olan

Raf ömrü yok

Basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış gaz
olarak taşınır ve depolanır

Tecrübeli personel gerekir
SIVI KLOR (sodyum hipoklorür)

%5-15’lik solüsyonları kullanılmakta

Raf ömrü sınırlı

Korozif etkisi fazla

Gaz klordan daha pahalı
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
KATI KLOR (kalsiyum hipoklorür)

Küçük kapasiteli tesislerde kullanılır

%65 klor içeren granül ya da tabletler
biçiminde

Raf ömrü sıvı klordan uzun

Hazırlama aşaması daha çok işlem gerektirir

Doz ayarlaması güç olabilir

Gaz klordan daha pahalı
2. Ana Grup
 Koruyucular: Aksi belirtilmedikçe, bu ürün tipleri mikrobik ve
alg gelişimini önlemek için kullanılan ürünler.
24
Ürün Tipi 6
Kutu içi koruyucular; Gıda ya da yem malzemelerinden farklı olarak
üretilmiş ürünlerin kutu içerisinde korunmasında mikrobik bozulmanın
kontrolünü sağlayarak raf ömrünü garanti etmek için kullanılan ürünlerdir.
25
Ürün Tipi 7
 Film koruyucular; Boya,
plastik, yalıtım malzemeleri, duvar zamkı,
bağlayıcı, kâğıt, sanat eseri gibi malzemelerin ve eşyaların filmlerin
ya da kaplamaların korunması amacıyla mikrobik bozulmanın
kontrolünü sağlayarak yüzey özelliklerinin korunması için kullanılan
ürünlerdir.
Ürün Fotoğrafları Reklam Oluşturmaması için slayttan çıkartılmıştır.
26
Ürün Tipi 8
 Ahşap koruyucular; İnsanlar tarafından kullanılan her türlü ahşap
malzemeye zarar veren organizmaların kontrolünde ve ahşapların
genel korunmasında kullanılan ürünlerdir. Bu ürün tipine önleyici ve
iyileştirici etkisi olan ürünler dâhildir.
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
27
Ürün Tipi 9
 Elyaf, deri, lastik ve polimer koruyucular; Deri, lastik, kâğıt, tekstil
ürünleri gibi lifli ya da polimer maddelerde mikrobik bozulmanın
kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.
28
Ürün Tipi 10
 Duvarcılık
koruyucuları; Duvarcılık ya da ahşap olmayan diğer yapı
malzemelerinin korunmasında ve iyileştirilmesinde mikrobik
bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.
Boyalar bu gruptadır.
29
Ürün Tipi 11
 Sıvı soğutucu ve arıtma sistemleri koruyucuları; Su ve diğer sıvıların
soğutulmasında ve arıtma sistemlerinde mikrop, yosun ve midye gibi
zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünlerdir. İçme suların
korumasında kullanılan ürünler bu ürün tipine dâhil değildir.
30
Ürün Tipi 12
 Slimisitler;
Sanayi işlemlerinde kullanılan malzemelerin, ekipmanların
ve yapıların üzerinde salyangoz sümüğünü önlemek ve kontrol etmek
için kullanılan ürünlerdir.
31
Ürün Tipi 13
 Sıvı
metal işleme koruyucuları; Metal işleme sıvılarının
korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için
kullanılan ürünlerdir.
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
32
 3. Ana Grup
 Haşere kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler
33
Ürün Tipi 14




Rodentisitler-Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin
kontrolünde kullanılan ürünler:
Çinko fosfit,Talyum sülfat,Bromethalin,Calciferol
ANTİKOAGULANTLAR
Birinci generasyon
Warfarin,Coumachlor,Coumatetralyl
İkinci generasyon Warfarin,Coumatetralyl,
Bromadiolone,Difenacoum Brodifacoum
34
Rodentisit tip 14
Kemirgenlere karşı kullanılan ürünler
35
Ürün Tipi 15*
 Avisitler-Kuşların kontrolünde kullanılan biyosidal ürünler*
 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin
onuncu fıkrası gereği

«10) Ek-V’te belirtilen ürün tiplerinden 15, 17 ve 23 sayılı ürün
tiplerine dâhil olan biyosidal ürünlere ruhsat verilmez ve tescil
yapılmaz. Ancak, 31 inci ve 32 nci maddelere uygun olarak
araştırma ve geliştirme amaçlarıyla veya 15 inci madde uyarınca
istisnai durumlarda kullanılmak üzere (Değişik ibare:RG12/3/2014-28939) Kurumca ruhsat verilebilir veya tescil yapılabilir.»
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
36
Ürün Tipi 16
 Mollusisitler- Mollusca grubu canlıların kontrolünde
kullanılan ürünler.
37
Mollusit tip 16
Yumuşakçalara karşı kullanılan ilaçlar
38
Ürün Tipi 17*
 Pisisitler-Balıkların
kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere
balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri dâhil değildir*
 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin onuncu
fıkrası gereği ruhsat verilmez.
39
Ürün Tipi 18
 İnsektisitler, akarisitler ve diğer artropotların
(Böcekler) kontrolünde kullanılan ürünler
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
40
İNSEKTİSİT tip 18
Böcek, haşerelere karşı kullanılan ilaçlar
Ürün Fotoğrafları Reklam Oluşturmaması için slayttan çıkartılmıştır.
41
Ürün Tipi 19
 Kovucular ve çekiciler
42
 4.

Ana Grup
Diğer biyosidal ürünler
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
43
Ürün Tipi 20
Gıda ya da yem stokları koruyucuları-Zararlı organizmaların kontrolü ile
gıda ya da yem stokların korunmasında kullanılan ürünlerdir
 GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-12/3/2014-28939)
 (1) Ürün tipi 20’ye dâhil olan ve 1/9/2013 tarihinden önce
ruhsatlandırılmış biyosidal ürünlerin piyasaya arzı 1/7/2015 tarihine
kadar devam eder. Son kullanım tarihleri gelmemiş olsa dahi söz konusu
ürünlerin 1/7/2015 tarihinden sonra biyosidal ürün olarak piyasada
bulundurulmasına izin verilmez. Ürün tipi 20 için yeni ürün başvurusu
kabul edilmez.

44
Ürün Tipi 21

Bozunmayı önleyici ürünler ürünler: Tekne, su kültürü ekipmanları ve suda kullanılan diğer
yapılar üzerinde yapı bozucu organizmaların (mikrop ve daha yüksek bitki ve hayvan
türleri) büyümesini ve yerleşmesini kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.
45
Ürün Tipi 21
Kullanılan aktif maddeler ve ürünler
• Copper [Cu(I)O, CuSCN, Cu(s)]
• Cybutryne (Irgarol)
• DCOIT (Sea-Nine)
• Dichlofluanid
• Tolylfluanid
• Copper pyrithione
• Zinc pyrithione
• Zineb
Yeni eklenenler
• Tralopyril (Echonea)
• Medetomidine
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
46
Ürün Tipi 22

Mumyalama ve hayvan postu doldurma sıvıları: İnsan ya da hayvan
cesetlerinin korunmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler
47
Ürün Tipi 23*
 Diğer omurgalıların kontrolünde kullanılan ürünler*
 Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin
onuncu fıkrası gereği ruhsat verilmez.
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM EĞİTİMİ -20-24 NİSAN 2015 - ANTALYA – RAMAZAN AKPINAR
48
İLGİNİZE VE SABRINIZA
TEŞEKKÜR EDERİM

Uzm. Bio. Ramazan AKPINAR
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Tel: 0.312.565 62 88
Fax: 0.312.565 52 28
Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 E Blok 3. Kat
06434 Sıhhıye – Çankaya/ANKARA
49
Download

Biyosidal Ürünler, Uzm. Biy. Ramazan AKPINAR