Kako pristupiti materijalu za Prijemni iz Informatike na FTN-u u Čačku?
Materijal za Prijemni iz Informatike na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku nalazi se u okviru kursa iz
Informatike na sistemu za elektronsko učenje (Moodle).
Za preuzimanje materijala neophodno je:
1. da posedujete validnu e-mail adresu
2. da se registrujete na Moodle-u
3. da pristupite kursu iz Informatike:
a) do 31. marta uveče do 20:00 – pomoću lozinke koj ćete dobiti na pripremnoj nastavi
b) posle 31. marta – slanjem mejla (sa e-mail-a pomoću koga ste se registrovali) Nebojši
Stankoviću ([email protected]),
1. E-mail adresa: ako ne posedujete e-mail adresu, predlažemo da je kreirate koristeći gmail. Upozorenje!
Validna e-mail adresa može da se koristi samo za kreiranje jednog korisničkog naloga.
2. Registracija na Moodle:
a) U vašem browser-u otkucajte adresu: http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/
b) U gornjem desnom uglu na početnoj stranici sistema izaberite link Prijava
(slika 1.). Potvrdom ovog linka otvara se stranica za Pristup sistemu.
Slika 1.
c) Potom potvrdite link Novi korisnički nalog ili dugme Kreiranje novog korisničkog naloga (slika 2.).
Slika 2.
d) Na stranici Novi korisnički nalog popunite formular neophodnim podacima. Polja označena
crvenom zvezdicom su obavezna.
 unesite korisničko ime
 unesite lozinku, vodite računa o napomeni prilikom unošenja lozinke
 za broj indeksa unesite bilo koji broj (kada postanete studenti našeg fakulteta, promenićete ovo
polje)
 unesite validnu e-mail adresu na koju će stići poruka koja sadrži uputstva o daljem postupku
registracije
 unesite preostale podatke (podaci moraju biti ispravni)
e) Posle unošenja potrebnih podataka potvrdite dugme Kreiranje mog novog korisničkog naloga.
Ukoliko ste ispravno popunili predviđenu formu, dobićete obaveštenje o daljem toku registracije.
f)
Pristupite e-mail adresi koju ste naveli u prijavi. U njoj ćete dobiti poruku da je neko koristeći vašu
adresu zatražio otvaranje korisničkog naloga. Potvrdite link koji se nalazi u poruci i pristupite kursu iz
Informatike.
3. Pristup kursu iz Informatike:

Ko se registruje do 31. marta uveče:
a) iz Kategorija kurseva (http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/) na dnu strane pronađite kurs Pripremna
nastava/Informatika.
b) nakon potvrđivanja linka, unesite svoje korisničko ime, lozinku (koju ste naveli prilikom
registracije moodle naloga)
c) kako prvi put posećujete ovaj kurs, unesite lozinku kursa koju ste dobili na pripremnoj nastavi i
pristupićete kursu Informatike, gde ćete moći da preuzmete sav neophodan materijal za prijemni.
d) unošenje lozinke je neophodno samo kada se kurs prvi put posećuje, tj. kada se sledeći put
prijavljujete na Moodle, nakon prijave na sistem (korisničko ime i lozinka) pristupićete kursu bez
unošenja lozinke za taj kurs

Ko se registruje posle do 31. marta uveče:
a) pošaljite uredno popunjen mejl (sa e-mail adrese pomoću koje ste otvorili nalog) sa osnovnim
podacima ime i prezime i zahtevom za upis na kurs iz Informatike, na mejl
[email protected]
b) ubrzo će vam biti omogućeno da pristupite kursu iz Informatike (dobićete poruku o upisu na kurs
iz Informatike), gde ćete
c) iz Kategorija kurseva (http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/) na dnu strane pronađite kurs Pripremna
nastava/Informatika.
d) nakon potvrđivanja linka, unesite svoje korisničko ime, lozinku (koju ste naveli prilikom
registracije moodle naloga) i pristupićete kursu Informatika
4. Svaki korisnik mora da uredi svoj profil.

Da bi kreirali svoj profil, potrebno je da kliknete na link sa punim imenom i prezimenom kojim vas
sistem obaveštava da ste prijavljeni (slika 3.).
Slika 3.

Potvrdite karticu Uređivanje profila (otvara se stranica za uređivanje profila). Profil uredite na sledeći
način:
o u polju Opis navedite dodatne informacije: srednju školu koju završavate, studijski program koji
želite da upišete
o ubacite svoju sliku. (da biste izabrali sliku sa svog računara potrebno je da kliknete na dugme
Browse..., sliku možete obrisati ili promeniti kada to poželite)
o u tekstualnom polju Interesovanja saopštite nešto o sebi, što će ostali učesnici videti u vašem
profilu.

Neobavezno, u svom profilu možete da objavite adresu svoje web stranice, ICQ broj, alternativne
elektronske adrese i imena za komunikaciju putem instant poruka u najpoznatijim programima koji
omogućavaju ovakav vid komunikacije, adresu, brojeve telefona i sl.

Sve izmene postojećeg profila potvrdite klikom na dugme Ažuriraj profil na dnu stranice.
Ako zaboravite korisničko ime ili lozinku, kliknite na link Zaboravili ste lozinku ili na stranici za pristup sistemu
na dugme kojim se traži pomoć za pristup sistemu, nakon čega će se otvoriti stranica Zaboravljena lozinka. U
odgovarajuća polja treba uneti ili korisničko ime ili adresu elektronske pošte koja je korišćena prilikom
registracije. Nakon toga ćete na navedenu adresu dobiti poruku sa jednostavnim uputstvima za prevazilaženje
nastalog problema.
Download

Uputstvo za učenike koji pohađaju pripremnu nastavi iz Informatike