Saygıdeğer Ak Parti Milletvekili Aday Adayları,
Türkiye, 7 Haziran 2015 tarihinde genel seçimlere gidecek ve önümüzdeki dönem
milletimizi temsil edecek olan milletvekillerini seçecektir.
Partimiz, devletimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet edecek adayların belirlenmesi
için aday belirleme sürecini başlatmıştır.
Bu sürecin başarıyla tamamlanması ve en iyi sonucun alınabilmesi için, aday
adaylarımızın uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır.
Bu kuralların başında; Ak Parti kurumsal kimliğinin muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Ak Parti Kurumsal Kimliğine, Parti Programına, Parti Tüzüğüne ve Siyasal Partiler
Kanunu’na aykırı davranışlar karşısında, partimiz taviz vermeyecek ve sorumluluk kabul
etmeyecektir.
Ak Parti Milletvekili Aday Adayları Seçim Kılavuzu, bu amaç doğrultusunda
hazırlanmıştır. Kılavuzda, “Siyasi Partilerde Aday Adaylığı, Ak Parti Tüzüğü, Milletvekili
Seçimlerinde Adaylık İşlemleri, aday adaylarımızın çalışmalarında dikkat edeceği
hususlar ve partimizin kurumsal sembolleri ve bu sembollerin kullanım biçimlerine” yer
verilmektedir.
Ahmet DAVUTOĞLU
GENEL BAŞKAN ve BAŞBAKAN
İÇİNDEKİLER
İLETİŞİM STRATEJİSİ
07
21 YARIM SAYFA GAZETE İLANI - A
38
22 YARIM SAYFA GAZETE İLANI - B
39
KURUM KİMLİĞİ
17
23 BEZ VİNİL BAYRAKLAR - A
40
01 KURUM KİMLİĞİ RENKLERİ
18
24 BEZ VİNİL BAYRAKLAR - B
41
02 KURUM KİMLİĞİ YAZI KARAKTERİ
19
25 ŞAPKA
42
03 KAMPANYA SLOGANI
20
26 ŞEMSİYE
43
04 KARTVİZİT
21
27 YAĞMURLUK
44
05 A4 BROŞÜR - A
22
28 MİNİBÜS GİYDİRME - A
45
06 A4 BROŞÜR - B
23
29 MİNİBÜS GİYDİRME - B
46
07 ADAY TANITIM KARTI - A
24
30 SOSYAL MEDYA SAYFA TASARIMLARI
47
08 ADAY TANITIM KARTI - B
25
31 INTERNET BANNER
48
09 DİKEY AFİŞ - A
26
10 DİKEY AFİŞ - B
27
11 YATAY AFİŞ - A
28
12 YATAY AFİŞ - B
29
13 BILLBOARD - A
30
14 BILLBOARD - B
31
15 RAKET / CLP - A
32
16 RAKET / CLP - B
33
17 YELKEN BAYRAK - A
34
18 YELKEN BAYRAK - B
35
19 TAM SAYFA GAZETE İLANI - A
36
20 TAM SAYFA GAZETE İLANI - B
37
İLETİŞİM STRATEJİSİ
1. BÖLÜM
Ak Parti Milletvekili Aday Adaylarının 7 Haziran 2015 Genel
Seçimler öncesinde kullanacağı her türlü tanıtım materyallerinin ve
davranışlarının bir ahenk ve bütünlük oluşturması önemlidir.
Bu ahenk ve bütünlüğü sağlayacak olan temel kurallar şöyle
sıralanmaktadır:
1. ADAY ADAYLARININ SEÇİM KILAVUZUNA
RİAYET ETMESİ
Aday adaylığı süresince kullanılacak slogan ve metinlerden oluşan
materyallerin çerçevesi bu kılavuzda yer almaktadır.
Aday adaylarımız bu çerçevenin dışına çıkmamalıdır.
2. KULLANILAN DOKÜMANLARDA
GENEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI
Kampanya süresince kullanılacak bütün dokümanlar, renk
uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak
zorundadır. Özellikle bu dokümanların tasarımında ve basımında
Ak Parti kurumsal kimlik kılavuzunun esas alınarak takip edilmesi
gerekmektedir. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan
dokümanlar basılmamalı ve dağıtılmamalıdır.
8
3. KULLANILACAK MATERYALLERDE ESTETİK DÜZEY VE
ALGILANABİLİRLİĞİN YÜKSEK OLMASI
Aday adaylarının kullanacağı materyallerin estetik düzey ve
algılanabilirliğinin yüksek olması, aday adaylarının imajına olumlu
katkı sağlayacağı gibi, hedef kitlenin de partiyi “düzenli, disiplinli”
bir parti olarak algılamasını mümkün kılacaktır.
4. TARTIŞMALARDAN KAÇINMAK
Aday adaylarının seçim sürecinde üzerinde durması gereken en
önemli konulardan biri, güler yüzlü olmak ve tartışmaya girmemektir.
Aday adaylarımız bu konuda çok dikkatli olmalıdır.
İnsan ilişkilerinde samimiyet, içtenlik, yapmacık olmayan sıcak
tavırlar her zaman olumlu sonuçlar verir. Her insanı tanımak için
önce onu dinlemek gerekir ve her insan aşağılanmaksızın görüşünü
açıklayabilme hakkına sahip olmalıdır. Zedeleyici, suçlayıcı olmadan
anlaşmaya, uzlaşmaya çalışmak, görüş ayrılıklarını yapıcı bir şekilde
belirtmek, kimseyi utanç duyacağı bir duruma sokmamak gerekir.
Başkalarının saygı duyduğu, değer verdiği düşünceleri, inanışları
olduğu göz önünde tutulmalı, bize ters olan düşünceler karşısında
esnek ve hoşgörülü davranılmalıdır. İtici hareketlerden uzak
durulmalı, karşı tarafa karşı tahammüllü olunmalıdır.
9
Diğer kişilerle ilişkilerimizde bütünlük, sevgi, dürüstlük içinde
o kişilerin yaşadığı gerçeği görmek, algılamak ve buna göre
yorumlamak gerekir. Yeni fikir ve önerilere rahat, telaşsız ve sakin bir
şekilde açık olunmalıdır. Görüşlere katılmamak ayrı, yanlış ilan etmek
ayrıdır.
Ben biliyorum havası uyandırılmamalı, aşırılığa kaçmadan ölçülü
davranılmalıdır. İnsanların ne olmalarını istememiz değil, ne
olduklarını bilmemiz önemlidir. Herkesin küçük olduğu kadar
büyük eksiklikleri de vardır. İnsanlar her şeyde olağanüstü değildir.
İnsanların asla küçük düşürülmek istemediklerini bilmeyiz.
5. TEMSİL ETTİKLERİ KİMLİĞİN BİLİNCİNDE OLMAK
Kim olduğunu bilmeyenin yapacak bir şeyi de olmaz. Aday adaylığı
sorumluluğunu üstlenenlerin taşıdıkları kimliğin değer ve inançlarını
24 saat üzerlerinde taşımaları gerekmektedir.
6. NE İSTEDİĞİNİ BİLMEK
Siyaset yapabilmenin yolu halkın kavrayabileceği somutlukta istekleri,
sorunları ve gerçekleştirilebilir hedefleri tarif etmektedir. Son tahlilde
kitlelere ulaşacak ve zihinlerinde kalacak olan şey net bir biçimde
ortaya konanlardır.
10
7. NASIL YAPACAKLARI KONUSUNDA GEREKLİ BİLGİ VE
BECERİLERE SAHİP OLMAK
Bizi hedeflediklerimize ulaştıracak strateji ve taktiklerimizi açıklıkla
sunacak yetkinlikte olmadığımız takdirde insanlar adaylara güven
duymayacaktır.
8. HEDEF KİTLEYE ONLARDAN BİRİ OLARAK İÇTEN VE
SAMİMİ BİR DİLLE KONUŞMAK
Adaylık, insanlara hükmeden ya da akıl öğreten bir dil kurarak
yapılamaz. Karşımızdaki insanlara yakınlaşabilmemizin yolu,
onların hayatının bir parçası olduğumuzu sergilemekten geçer. Bunu
hissetmelerini sağlayacak şey içtenlik ve samimiyettir.
9. DOĞAL VE İÇTEN TEBESSÜM
Asık bir surat ya da öfkeli bir ifade ile karşı karşıya geldiğimizde
tepkimiz yaklaşmak yerine kaçınmak olmalıdır. Adayların umut
kaynağı olabilmesinin yolu doğal bir gülümserlik taşımasıdır ki;
insanlara umut verebilsin.
11
10. İNSANLARLA FİZİKSEL TEMASA ÖNEM VERMEK:
TOKALAŞMAK, SARILMAK, GÖZ TEMASI KURMAK
Varlığımızı hissettiren bir el sıkma ya da şefkatle omzumuza dokunan
bir el kadar bize iyi gelen pek az şey bulunmaktadır. Adaylar her
fırsatta olumlu duygular yaratacak bir teması yakalamalıdır.
11. BİLGİÇLİK TASLAMAK, ÖĞRETMEYE ÇALIŞMAK YERİNE
ANLAMAYA, PAYLAŞMAYA YÖNELİK BİR DİL KULLANMAK
İnsanların sorunlarının farkında oldukları gibi çözümlere dair bir
takım sezgilere de sahiptirler. Küçük bir çocuğa dahi yapılmaması
gereken bir biçimde onlara öğretmenlik yapmaya soyunmak onların
bizimle olan alışveriş imkanını kısa sürede tüketecektir.
12. TEMİZ, BAKIMLI, YERİNE VE GEREĞİNE GÖRE
GİYİNMEK
Adaylar, katılacağı programa göre kıyafet belirlemelidir.
12
13. BÖLGESEL GÖRGÜ KURALLARINA VE GELENEKLERE
DİKKAT ETMEK, BUNLARA UYGUN DAVRANMAK
Adaylar yaptıkları konuşmalarda, katıldıkları konuşma ve sohbetlerde
bulundukları bölgenin görgü kurallarına uygun davranmalıdır.
Samimi bir tavır ve imaj oluşturmak için bulundukları bölgenin
geleneklerine uygun davranış ve hareketler sergilenmesi gerektiğini
unutmamalıdır.
13
2. BÖLÜM
ADAY ADAYLARININ BELİRLENME SÜRECİ
TEMAYÜL
Parti Teşkilatı içerisinde milletvekili adayı olması isteyen kişilerin
belirlendiği süreçtir. Milletvekili adayları, Parti Teşkilatı içerisinde
yapılan oylamadan aldıkları oy oranlarına göre seçilirler.
MÜLAKAT
Parti Teşkilatı içerisinde yapılan temayül yoklaması ile belirlenen
adaylar mülakat aşamasına geçerler. Seçim İşleri Başkanlığı
milletvekili adayları ile bire bir görüşmelerde bulunur.
ARA KOMİSYON ÇALIŞMALARI
Temayül yoklaması ve mülakat sürecinde belirlenen isimlerin
potansiyelini anlamak ve adaylığa uygunluğunu saptamak amacıyla
yapılan anket ve saha çalışmalarıdır.
ÜST KOMİSYON
Ak Parti Seçim İşleri Başkanlığı ve Ak Parti’nin üst düzey
yöneticilerinin oluşturduğu üst komisyon, süreç boyunca toplanan
verileri değerlendirir. Adayların kimler olacağı bu aşamada üst
komisyon tarafından belirlenir.
14
KURUM KİMLİĞİ
01
KURUM KİMLİĞİ RENKLERİ
Kurum kimliğinde kullanılan temel renkler aşağıda açıklanmıştır.
Yayım amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda belirtilen renkler
kullanılmalıdır.
18
KURUM KİMLİĞİ YAZI KARAKTERİ
02
Ak Parti kurum kimliği yazı karakteri Univers ve Futura ailesidir.
Univers Font Ailesi
Univers Regular
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890 !*”’(/)_%:X<+-=?$&
Futura Font Ailesi
Futura Regular
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890 !*”’(/)_%:X<+-=?$&
19
03
KAMPANYA SLOGANI VE TİPOGRAFİK UYGULAMASI
Kampanyada kullanılan genel slogan aşağıdaki gibidir.
Yazı karakteri Futura Bold’tur.
Futura Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890 !*”’(/)_%:X<+-=?$&
20
KARTVİZİT
04
Kartvizit kağıdı 300 gr. mat kuşe veya Japon Bristol’dür.
Baskı ise dört renk ofsettir.
Mehmet KULU
Konya Milletvekili Aday Adayı
5 cm
Adres Bilgileri
Tel : 0XXX XXX XX XX
Faks : 0XXX XXX XX XX
facebook.com/xxxxxxxx
twitter.com/xxxxxxxx
[email protected]
www.xxxxxxxx.com
8.5 cm
21
05
A4 BROŞÜR 2 KIRIM - A
Ölçü 21x29.7 cm ve kağıt 135 gr. mat kuşe veya 90 gr. 1.Hamur olacaktır.
Baskı ise 4 renk ofsettir.
29.7 cm
21 cm
22
A4 BROŞÜR 2 KIRIM - B
04
06
Ölçü 21x29.7 cm ve kağıt 135 gr. mat kuşe veya 90 gr. 1.Hamur olacaktır.
Baskı ise 4 renk ofsettir.
29.7 cm
21 cm
23
07
ADAY TANITIM KARTI - A
Ölçü 9x14 cm ve kağıt 250 gr. mat kuşe veya Japon Bristol’dür.
Baskı ise 4 renk ofsettir.
9 cm
14 cm
24
ADAY TANITIM KARTI - B
04
08
Ölçü 9x14 cm ve kağıt 250 gr. mat kuşe veya Japon Bristol’dür.
Baskı ise 4 renk ofsettir.
9 cm
14 cm
25
09
DİKEY AFİŞ - A
Ölçü 50x70 cm ve kağıt 115 gr. mat kuşe veya 80 gr. 1.Hamur olacaktır.
50 cm
70 cm
26
DİKEY AFİŞ - B
04
10
Ölçü 50x70 cm ve kağıt 115 gr. mat kuşe veya 80 gr. 1.Hamur olacaktır.
50 cm
70 cm
27
09
11
YATAY AFİŞ - A
Ölçü 50x70 cm ve kağıt 115 gr. mat kuşe veya 80 gr. 1.Hamur olacaktır.
70 cm
50 cm
28
YATAY AFİŞ - B
04
12
Ölçü 50x70 cm ve kağıt 115 gr. mat kuşe veya 80 gr. 1.Hamur olacaktır.
70 cm
50 cm
29
09
13
BILLBOARD - A
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
350 cm
200 cm
30
BILLBOARD - B
12
04
14
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
350 cm
200 cm
31
09
13
15
RAKET / CLP - A
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
118.5 cm
175 cm
32
RAKET / CLP - B
12
04
16
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
118.5 cm
175 cm
33
09
13
15
17
YELKEN BAYRAK - A
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
4x
1x
34
YELKEN BAYRAK - B
12
04
18
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
4x
1x
35
09
13
15
19
TAM SAYFA GAZETE İLANI - A
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
32.4 cm
52.5 cm
36
TAM SAYFA GAZETE İLANI - B
12
04
20
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
32.4 cm
52.5 cm
37
09
13
15
21
YARIM SAYFA GAZETE İLANI - A
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
32.4 cm
26 cm
38
YARIM SAYFA GAZETE İLANI -B
12
04
22
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
32.4 cm
26 cm
39
09
13
15
21
23
BEZ/VİNİL BAYRAKLAR - A
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
5x
7x
40
BEZ/VİNİL BAYRAKLAR - B
12
04
24
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
5x
7x
41
09
13
15
21
25
ŞAPKA
Tasarımlar ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
42
ŞEMSİYE
24
04
12
26
Tasarımlar ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
43
09
13
15
21
27
YAĞMURLUK
Tasarımlar ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
44
MİNİBÜS GİYDİRME - A
24
04
12
28
Minibüs üzeri uygulaması, değişik marka ve model araçlar için
aşağıda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak yapılmalıdır.
45
09
13
15
21
29
MİNİBÜS GİYDİRME - B
Minibüs üzeri uygulaması, değişik marka ve model araçlar için
aşağıda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak yapılmalıdır.
46
SOSYAL MEDYA SAYFA TASARIMLARI
24
04
12
30
Adaylar sosyal medya hesaplarında kurumsal bir bütünlük sağlanması
amacıyla aşağıdaki formatı uygulamalıdırlar.
47
09
13
15
21
31
INTERNET BANNER
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
48
www.akparti.org.tr
Download

Univers Font Ailesi - Saygıdeğer Ak Parti Milletvekili Aday Adayları