Mobilnost mladih i omladinskih
radnika u programu Erasmus+
www.mladiuakciji.rs
Kontakt tačka - Srbija
“Oslanjajući se na prethodna iskustva,
gledamo u budućnost.”
• Prethodna iskustva
• Sve je počelo 1989...
• Program MLADI (2000-2006.)
• Program “Mladi u akciji” (2007-2013.)
• Budućnost (i sadašnjost)
• Erasmus+: Mladi u akciji (2014-2020.)
• Mogućnosti za neformalno obrazovanje i
informalno učenje mladih
www.mladiuakciji.rs
Kontakt tačka - Srbija
Neformalno obrazovanje
• Organizovana aktivnost
• Definisan cilj
• Van sistema formalnog
obrazovanja
• Oslanja se na neformalne
metode
• Utiče na znanja, veštine
i stavove učesnika
• Postoji podrška učenju
• Dobrovoljno je
• Ne ocenjuje se formalno, nego
se prati razvoj učesnika
www.mladiuakciji.rs
Kontakt tačka - Srbija
Informalno učenje
• Svakodnevno iskustvo
• Razvija znanja, veštine i stavove
• Nema strukturu
• Ne postoji nikakva sertifikacija
• Nesretan izbor reči
www.mladiuakciji.rs
Kontakt tačka - Srbija
Celoživotno učenje
“Čovek se uči dok je živ.”
(stara srpska narodna poslovica)
• Evropska Unija – društvo
zasnovano na znanju
(krajem 20. veka)
www.mladiuakciji.rs
Kontakt tačka - Srbija
Ciljevi Erasmus+: Mladi u akciji
• Podići nivo ključnih kompetencija mladih...
• ... jačim povezivanjem omladinskog rada i tržišta
rada
• Unaprediti omladinski rad...
• ... poboljšanjem saradnje između omladinskih
organizacija i drugih učesnika u društvu
• Osnažiti međunarodnu dimenziju aktivnosti za mlade...
• ... ciljanom izgradnjom kapaciteta u partnerskim
zemljama
• Dopuniti politike na lokalnim, regionalnim i nacionalnim
nivoima i podržati razvoj omladinskih politika
www.mladiuakciji.rs
Kontakt tačka - Srbija
Aktivnosti koje služe
za ostvarivanje ovih ciljeva u Erasmus+
• Pretežno, ali ne isključivo...
• Projekti mobilnosti za mlade
• Omladinske razmene
• Evropski volonterski servis
• Projekti mobilnosti za omladinske radnike
• Obuke i umrežavanje
• Strateška partnerstva
• Izgradnja kapaciteta na polju mladih
• Susreti mladih i donosilaca odluka vezanih za mlade
www.mladiuakciji.rs
Kontakt tačka - Srbija
Grupa "Hajde da..."
Kontakt Tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji
----------Ulica Kneza Danila 12/84,
11000 Beograd, Srbija
Tel/faks: 011 3240 425
[email protected]
www.mladiuakciji.rs
www.mladiuakciji.rs
Kontakt tačka - Srbija
Download

04-1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika u programu Erasmus+