“METROPARKING-SEVER”
RADNO VREME:
RADNIM DANIMA OD 07h-21h
SUBOTOM OD 07h-15h
Telefoni 0230/435-313, 0230/435-314,
Fax 0230/435-315
DEŽURSTVO NA DEPOU OD 21h-07h.
Broj telefona dežurnog na depou:
Fiksni 0230/435-313
Mobilni 063/653-408, 063/653-482
DIREKTOR
JELENA RADOSAVČEV
Download

“METROPARKING-SEVER” RADNO VREME