Jednodnevna obuka za INTERNE PROVERAVAČE prema EN ISO 15189:2012 MEDICINSKE LABORATORIJE ‐ ZAHTEVI ZA KVALITET I KOMPETENTNOST 31.03.2015. Mašinski fakultet, Beograd 1000 – 1600h ISO organizacija je OBJAVILA ZNAČAJNE IZMENE postojećeg standarda ISO 15189. Sa objavom standarda EN ISO 15189:2012 povlači se i zamenjuje do sada primenjivani ISO 15189:2008. SPREČITE Suspenziju ili oduzimanje sertifikata Gubitak ugleda Vaše kompanije Gubitak snage sopstvenog brenda Nepotrebne troškove
ATS je započeo sa sprovođenjem ocenjivanja prema EN ISO 15189:2012 od 1. septembra 2014. godine i nakon tog perioda neće primati nove prijave za akreditaciju prema ISO 15189:2008. Laboratorijama, koje su započele postupak ocenjivanja prema ISO 15189:2008, biće data mogućnost da se izjasne u odnosu na koje izdanje standarda žele da završe postupak ocenjivanja. Sve medicinske laboratorije, koje su akreditovane prema ISO 15189:2008, su u obavezi da pripreme plan prelaska na novi standard EN ISO 15189:2012 kojim bi se definisale aktivnosti koje je neophodno sprovesti, kao i vremenski period koji je potreban za njihovo sprovođenje. Krajnji rok za realizaciju ovih ocenjivanja je 1. avgust 2015. godine i od ovog datuma ATS prestaje da ocenjuje prema ISO 15189:2008. KOJU VRSTU OSPOSOBLJENOSTI OBUKE PRUŽAJU? Polaznici stiču znanja potrebna za samostalno obavljanje internih provera u svom preduzeću ili van njega, prema zahtevima izabranog sistema menadžmenta. To podrazumeva sposobnost da se  opiše uloga interne provere u održavanju i poboljšavanju sistema menadžmenta,  objasni svrha i struktura izabranog sistema menadžmenta,  planira i pripremi interna provera, prikupe dokazi opservacijom, intervjuom, uzorkovanjem dokumenata i zapisa,  kreiraju izveštaji koji unapređuju izabrani sistem menadžmenta i predlažu načini za proveru uspešnosti  korektivnih mera. Polaznici dobijaju setifikat INTERNOG PROVERAVAČA. METODE  predavanja  primeri iz prakse i  vežbe OBUKA JE NAMENJENA:  Medicinskim laboratorijama koje žele da unaprede svoje poslovanje  Preduzećima koja se bave medicinskom tehnologijom  Organizacijama koje su započele ili žele akreditaciju Svima koji žele da se upoznaju sa standardom EN ISO 15189:2012. PREDAVAČI
Naše obuke drže iskusni predavači koji su stručnjaci za sisteme menadžmentom. Vaše znanje i veštine
će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.
Prof. dr Branko Vasić, IRCA certified QMS LA
Profesor Beogradskog Univerziteta sa preko 20 godina iskustva u oblasti menadžmenta sistema
Miloš Dimitrijević, LA QMS i LA EMS
Ivana Spasojević, LA QMS i LA OHSAS
Miloš Vasić, LA ISMS
METODE
Predavanja - Primeri iz prakse - Diskusija
MATERIJAL Svaki polaznik dobija svoj poseban materijal koji je u štampanom obliku.
Namenjen je isključivo polaznicima i ne prodaje se posebno.
MESTO, DATUM, VREME I CENE REALIZACIJE OBUKA
Beograd, Mašinski fakultet, sala CESIL
Naziv
Datum
1: Obuka za Interne Proveravače prema ISO 15189
2: Obuka za Interne Proveravače prema ISO 17025
3: Obuka za Interne Proveravače prema ISO 17020
4: Obuka za uspešno upravljanje reklamacijama i primedbama
31.03.2015.
01.04.2015.
01.04.2015.
02.04.2015.
Vreme
00
10
00
09
30
11
00
09
00
Cena
00
18.500,00 (150 €) + PDV
30
19.500,00 (160 €) + PDV
30
19.000,00 (155 €) + PDV
00
12.000,00 (100 €) + PDV
00
14.500,00 (120 €) + PDV
– 16 h
– 15 h
– 17 h
– 12 h
5: Obuka za Interne Proveravače prema ISO 9001
03.04.2015.
6: Obuka za Interne Proveravače prema ISO 14001
03.04.2015.
10 – 16 h
00
00
10 – 16 h 03.04.2015.
10
7: Obuka za Interne Proveravače prema OHSAS 18001
00
– 1600h 14.500,00 (120 €) + PDV
14.500,00 (120 €) + PDV
Plaćanje izvršiti najkasnije dva dana pre izvođenja obuka na žiro-račune:
200-2778060101033-19 sa pozivom na broj O- (broj izabrane obuke) ili
840-1876666-10 sa pozivom na broj 0904 O- (broj izabrane obuke).
PRIJAVA UČEŠĆA
Polaznici se mogu prijaviti na brojeve telefona +381 11 6300 751, +381 11 3302 451
ili slanjem kontakt podataka na e-mail: [email protected]
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi
Vatroslava lisinskog 12a, Beograd
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kraljice Marije 16, Beograd
Download

ISO 15189:2014