MAGIJA MATERNJEG JEZIKA 1
Tako me svuda ima!
na slovo, na slovo A
srpski jezik
KAO ALA I KAO SALA
KAO VRAT I BRAT
A
A
KAO ALAT I KAO ZANAT
A
A
KAO GRAJA I JAJA
AOVO
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
die Mutter
die Badewanne
die Oma
der Saal
der Scherz
die Hoffnung
der Dampf
die Waage
der Frosch
die Kasse
die Mütze
KAO JA – SVUDA A
5
die Salami, die Banane, der Salat, das Feuer, die Kuh, die Maske
Vozio je ulicom _______________________.
Pojeli smo ___________________________.
U vodi je veliki ________________________.
Na krovu je ___________________________.
-
A
U raketi je ____________________________.
Zemlja visokih brda
zove se ______________.
Majstor ima __________________________.
Ribica je u ___________________________.
Njene visoke planine
zovu se
______________________.
Kupio je novi __________________________.
das Auto, die Ananas, der Alligator, die Antenne, der Astronaut,
das Werkzeug, das Aquarium, der Akkumulator
Jovica Letić - Mara Letić Geljić
MAGIJA MATERNJEG JEZIKA 1
A
A
kkaaoo…
…
ABECEDA
A, a
Kada govorimo
čuje se glas.
Kada pišemo
glas postaje
slovo. U
srpskom jeziku
ima 30 slova.
Slova poredana
od a do ž
nazivamo
abecedom.
Poredani tako
da jedno slovo
u drugo gleda
nastala je
abeceda
Od trideset
slova nijedno
mesto ne da
da bi bila
abeceda
čitamo je
nikad straga
uvek spreda da
bi bila
abeceda
pisala ih
olovka ili kreda
od a do ž uvek
ostaje
abeceda
srpski jezik
B, b
C,c
Č, č
Ć, ć
__________ __________ __________ __________ __________
D, d
Dž, dž
Đ, đ
E, e
F, f
__________ __________ __________ __________ __________
G, g
H, h
I,i
J, j
K, k
__________ __________ __________ __________ __________
L, l
Lj, lj
M,m
N, n
Nj, nj
__________ __________ __________ __________ __________
O, o
P, p
R,r
S, s
Š, š
__________ __________ __________ __________ __________
T, t
U, u
V,v
Z, z
Ž, ž
__________ __________ __________ __________ __________
das Auto, das Schiff, die Blume, die Stiefel, der Topf, der Baum, der Jeep,
der Schüler, der Eskimo, der Haartrockner, die Gans, das Kleid, die Nadel,
das Ei, das Pferd, der Ball, die Liebe, die Katze, die Orange, der Acker,
das Auge, der Hund, der Fisch, der Elefant, der Hut, die Tasche, die Lippe,
der Zug, die Glocke, der Frosch
Jovica Letić - Mara Letić Geljić
6
MAGIJA MATERNJEG JEZIKA 1
Moje mesto u rečima!
srpski jezik
na slovo, na slovo B
KAO BAJKA
KAO NA MORU BARKA
KAO BALKON I KAO
BIJELI BALON KAO
BINA I KAO BALERINA
7
KAD…
____________________.
____________________.
____________________.
____________________.
____________________.
____________________.
Nije zdrav već
Nije siromašan već
Nije crn već je
Nije pospan već je Nije spor već je
Nije mutan već je
krank, reich, weiß, wach, schnell, klar
Š
T
A
die Nummer
das Schiff
das Fass
das Baby
der Bruder
der Himmel
das Zimmer
der Fisch
der Frosch
die Ware
S
E
R
A
D
I
Bušilica zid
______________________.
Budilnik nas
_____________________.
Bumerang se ____________________.
Bojom zid
______________________.
-
U
Z
N
A
T
R
Jovica Letić - Mara Letić Geljić
Na breskvinom
belom cvetu
hrabro odmara
dobra, stara
bubamara
MAGIJA MATERNJEG JEZIKA 1
srpski jezik
na slovo, na slovo B
B OKO NAS
Unesi pojmove po redu
kako su složeni na slikama ispod teksta.
Mama je otišla u
__________________ .
Momci su igrali
__________________ .
On je trenirao
NEĆU DA BUDEM P !
B i P deca u pisanju često mešaju. Neću da budem P! Ja
imam svoje mesto a on svoje. Postavi i mene i njega na
pravo mesto.
L
LJ
K
R
S
T
O
O
U
L
E
A
O
T
A
U
R
U
R
L
A
A
V
A
O
N
A
K
T
B K
P
ILI R
G
P M
P
R
A
A
I
R
O
R
U
U
I
A
U
L
O
A
T
R
R
A
A
A
__________________ .
Kupio je kilogram
__________________ .
Pojeli smo slatke
__________________ .
Pročitali smo jednu ____________ i jednu ___________.
(das Märchen)
Njegova
________________
(die Brüder)
su
(die Fabel)
_________________________.
(die Zwillinge)
Deda ima ____________________ i ______________________.
(der Bart)
(der Schnurrbart)
Na vratima je nova
__________________ .
Bolesnik je otišao u
Bara je plitka a okean
__________________ .
Miš je mršav a hrčak
Ulicom je vozila
Lavica je jaka a zečica
B leti i plovi s pticama!
Uvrsti tačno nazive ptica
__________________ .
Neko je loš a neko je
U štali je veliki
__________________ .
_____________ _____________
Ako nije nežna onda je
Popeli smo se na
__________________ .
gruba, dubok, slaba,
dobar, debeo
_____________ _____________
labud (der Schwan) vrabac (der Spatz)
bank
galeb (die Möwe) golub (die Taube)
Jovica Letić - Mara Letić Geljić
8
Download

na slovo, na slovo A - Bildungsverlag Lemberger