BU SAYIDA:

Müdür Mektubu………………………………………………………………...3

4.
Sınıf
Bülteni………………………………………………………………...4-22
( Fen ve Teknoloji, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Beden
Eğitimi, Halk Oyunları, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Satranç,
Almanca, İngilizce)

Rehberlik Köşesi…………………………………………..………………...23-25

İlkokul En Temiz Sınıf Projesi………………………………....26

Velilerimize Teşekkür……………………………………………….....27

Okulumuzun Fotoğraf Stüdyosu………………………………...28

10 Kasım Atatürk’ ü Anma Günü Programı………………....29-32

Taraklı Gezisi……………………………………………………………………..33-35

Sentez Kolejinde Aşure Günü……………………………………….36

Dünya Çocuk Kitapları Haftasını Kutladık…….……...37-39

Trafik Park Gezimiz………………………………………………….…...40-42

Hafta Sonu Veli Kahvaltımız…………………………………...…….43

Okul Aile Birliğimizi Oluşturduk………………………………....44

Hatırlatmalar………………………………………………………………...…….45

Topluma Hizmet Çalışmalarımı…………………………………....46-51

“Siz İnanırsanız Çocuklarınız da İnanır” ………………..52-54
2
Müdür Mektubu
Kasım Bülteni’ne Hoş geldiniz !
Öğretmenler çiçekleri “insani” değerlerle büyüten bahçıvanlardır. . .
Öğretmenler gününü kutladığımız bu ayda
“Başöğretmen” Atatürk’ü anarken, O’nun gösterdiği yolda emin adımlarla yürüyecek bir nesli yetiştirmekten duyduğum sorumluluğu asla unutmayacağım.
Bir tarafta başarı, bir tarafta sevgi çiçekleri ile
bizleri ne kadar mutlu ettiğinizi ve umutlandırdığınızı belirtmek isterim.
Sentez Koleji olarak, çocuklarımızın eğitiminin bir parçası olma zevkini yaşayarak, onlara heyecan katan öğretmenlerime teşekkür eder, saygılar sunarım. . .
Okul Müdürü
Turan IŞIK
Turan IŞIK
3
4
Değerli Velimiz;
Eğitim – Öğretim çalışmalarımızın yanında önem
verdiğimiz diğer bir konunun öğrendiklerini gerçek
yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamak, sorular soran,
sorunların yanıtını arayıp sorgulayan, sorumluluk alan
sorumluluklarını yerine getiren, kendisi ve çevresi
ile barışık, kişilik sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etmiştik.
Bu amaçla yaptığımız etkinliklerde büyük bir aşama kaydettiğimizi görüyoruz. Taraklı gezimizde arkadaşlık, birlikte hareket
etme, yardımlaşma, paylaşma duygularının geliştiğini gördük.
Belirli Gün ve Haftalar çerçevesinde görev aldığımız “ Dünya Çocuk Kitapları
Haftası” kutlamalarını çocuklarımız büyük bir coşku ve sorumluluk bilinciyle
kutladılar. Görev alan bütün öğrencilerim üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmelerinden dolayı hepsini kutluyor, gözlerinden öpüyorum.
Bu arada bültenlerimizi süsleyen fotoğrafları çeken fotoğrafçılık kulübü üyesi Kaan AYGIN, Ayşesu ÖZDOĞAN’I okul ve sınıf panolarının düzenlenmesi,
Kitap Kumbaram kampanyasını yürüten Kültür ve Edebiyat Kulübü üyesi Ufuk
Yavuz GÜNGÖR’Ü çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.
Çocuklarımızın bu gelişim sürecinde verdiğiniz ve vereceğiniz destek gelecek
yıllar için sağlam bir temel oluşturacaktır.
İsmail SAYAN
5
DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLADIK.
6
TÜRKÇE DERSİNDE NELER YAPTIK ?
Öğrencilerimizin düzenli defter kullanmalarına, okunaklı bir el yazısı
yazmaları için etkinlikler yapıldı. Çeşitli metinler üzerinde okuma, anlama,
anlatma, ana düşünce ve ana duyguyu bulma çalışmaları yapıldı. Metin için
başlık bulma çalışması yapıldı. Eş anlamlı, karşıt anlamlı, eş sesli sözcüklerle
ilgili etkinlikler yapıldı. Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamları üzerinde
çalışıldı. Tümcede öznel ve nesnel yargı belirleme çalışması yapıldı. Terim
anlamlı sözcüklerle ilgi etkinlikler yapıldı.
Önümüzdeki Günlerde Yapacağımız Çalışmalar:
Bu çalışmalar ışığında öğrencilerimizin defterlerini daha olumlu şekilde kullanma etkinlikleri, anlamlı okuma çalışmalarına devam edilecek. Okudukları
bir metin, paragraf ya da şiir üzerinde konu, ana düşünce, ana duygu bulma
çalışmaları yapılacak. Yazım kurallarının uygulanmasındaki eksiklikler, metinlerdeki görsellerin konu ile ilişkisini sorgulama çalışmalarına devam edilecektir
7
Bu süreçte çocuğumuza nasıl yardımcı olabiliriz?
Okunaklı yazı yazmalarını sağlamak amacıyla dikte çalışması yapmalarını sağlayabiliriz.
Doğru ve anlamlı okumaları için; kitap seçimini çocuğumuzun isteklerini de göz önünde bulundurarak yapabiliriz. Birlikte kitap okuma saatleri ayarlayabiliriz.
Çocuğumuzun dikkatini okumaya ve anlamaya odaklamasını kontrol
amacıyla okuma süreci sonunda sorular sorabiliriz.
Yorum güçlerini geliştirmek amacıyla, günlük yaşamdan belirleyeceğimiz konularda konuşmalar yapabiliriz.
Özellikle;
Sorumluluk duygusunu geliştirmek için, yapabilecekleri görevler
verip
yapmalarını takip edebiliriz.
8
SOSYAL BİLGİLER
Değerli Velimiz;
Öğrencilerimiz bu ay içinde “ Yaşadığımız Yer ” ünitesine başladılar.
Bu ünite sonunda öğrencilerimizin;

“ Yönlerimiz.”

“ Görelim Çizelim.”

“ Hava Durumu.”

“ Çevremizde Neler Var?”

“ Kültürümüzde Doğa.”

“ Doğal Afetlere Hazırlıklı Olalım.”
Konu başlıkları altında; Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin
kendisine göre bulunduğu yönü bulabilecek, çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatabilecek, çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturacak, çevresindeki bir yerin krokisini çizebilecek, çevresinde meydana
gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarabilecek,
çevresinde gördüğü doğal ve beşeri unsurları ayırt edebilecek, efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunabilecek konuma geleceklerdir. Ayrıca insanların hayatlarını sürdürebilmek için nelere ihtiyaç duyduğunu fark ederek, doğal afetler konusunda edindikleri bilgileri hazırladıkları posterler ve drama yoluyla toplumun bilinçlenmesini sağlayacaklar, farklı mekanlarda deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri araştırıp; bu tedbirlerin ne derece uygulandığını sorgulayacaklar.
Evlerinde büyükleri ile evlerinin en güvenli yerini tespit edip, deprem esnasında buluşma yerinin burası olması gerektiği konusunda aile bireyleri ile ortak karar vermenin önemini anlayacaklar. Deprem anında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında
uygular, binanın tahliyesi sırasında karşılaşılabilecek tehlikelerin farkına vararak
9
Değerlendirme:
Öğrencilerimiz ünite süresince bireysel gözlemlerin yanı sıra;

Etkinlik kontrol listeleri,

Akran Değerlendirme,

Grup Değerlendirme,
10
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE NELER YAPTIK ?
“Maddeyi Tanıyalım” ünitesi ile;

“Çevremizde Sayısız Madde Vardır.”

“Maddenin Halleri.”

“Maddenin Ölçülebilir Özellikleri.”

“Doğal ve Yapay Maddeler.”

“Madde ve Isı.”
“Maddeler Doğada Karışık Hâldedir.”
“Karışımlar Ayrılabilir mi?” Konu başlıkları altında aşağıdaki kazanımlar elde edilmiştir.
Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özellikleri ile sınıflandırır.
Varlıkların sınıflandırılmasında belirsizlik olabileceğinin farkına varır.
Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder.
Maddeleri suda yüzme – suda batma, ıslanma - kuru kalma, su çekme – çekmeme özelliklerine göre sınıflandırır.
Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi fark eder.
Katıların belli bir şekli olduğunu, sıvıların konulduğu kabın şeklini aldığını, gazların bulundukları ortamda yayıldığını örneklerle açıklar.
Havanın varlığını açıklar.
Katı, sıvı ve gaz maddelerin kütlesinin olduğunu göstermek için deneyler tasarlar.
Katı ve sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için yöntem belirler.
Doğal, işlenmiş ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir.Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma
değişimlerini deneyle gösterir.
Sıvıların, soğutulduğunda katı hâle dönüştüğünü deneyle gösterir.
11
BUNDAN SONRA NELER YAPACAĞIZ ?
“Kuvvet ve Hareket” ünitesi ile;

“Hareketli varlıkları Gözlemleyelim”
●
“Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma”
● “Kuvvet, Cisimlerin Hareketlerini ve Şeklini Etkiler” Konu başlıkları altında aşağıdaki kazanımlar
elde edilecektir.
Varlıkların hareketleriyle ilgili olarak öğrenciler;
Hareket eden varlıklara çevrelerinden örnekler verir.
Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade
eder.
Varlıkları hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak
sınıflandırır.
12
Cisimleri hareket ettirme ve durdurma ile ilgili olarak öğrenciler;
Cisimleri iterek veya çekerek nasıl hareket ettirebileceğini gösteren bir
deney önerir.
Cisimleri iterek veya çekerek hareket ettirebileceğini gösteren bir deney
yapar.
Bir cismi iterek veya çekerek harekete geçirebileceği sonucunu çıkarır.
Hareket eden bir cismi iterek veya çekerek yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği sonucunu çıkarır.
Hareket eden bazı cisimleri durdurmanın tehlikeli olabileceğini fark eder.
Kuvveti "itme veya çekme" kelimeleri ile tanımlar.
Kuvvetin cisimler üzerindeki çeşitli etkilerini anlamak amacıyla öğrenciler;
Gözlemlerine dayanarak bir ci­sim hızlanıyor, yavaşlıyor veya yön değiştiriyorsa ona bir kuvvet uygulandığı çıkarımını yapar.
Bir cisme kuvvet uyguladığında kuvvetin cisim üzerinde bazen şekil değişikliği
yapabileceğini deneylerle gösterir.
Cisimlere kuvvet uyguladığında bazı cisimlerin eski şekline dön­düğünü, bazılarının ise dönmeyip şekil değişikliğine uğradığını deneylerle gösterir.
Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
13
MATEMATİK DERSİNDE NELER YAPTIK ?
“Doğal Sayılar Gezegeni” ünitesi ile;

“Doğal Sayılar”

“Sütun Grafiği”

“Doğal Sayılarla Toplama İşlemi”
“Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi”
“Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde İzlenebilecek Stratejiler” konu başlıkları altında aşağıdaki kazanımlar elde edilmiştir.
Sütun grafiğini oluşturur ve yorumlar.
Dört beş ve altı basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Dört, beş ve
altı basamaklı doğal sayıların basamak ve bölüklerini, basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini belirtir. En çok altı basamaklı doğal
sayıları çözümler, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralar.
yapar.
En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri
kurar ve çözer.
Doğal Sayılar Gezegeni ünitesi süresince çalışmalar, etkinlikler ve
sunumlar gerçekleştirmiştir. Ev etkinlikleri ve kazanım değerlendirme çalışmaları ile değerlendirilmiştir.
BUNDAN SONRA NELER YAPACAĞIZ ?
“Dört İşlem ve Tartma” ünitesi ile;

“Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi”

“Doğal Sayılarla Bölme İşlemi”

“Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Tahmin”

“Tartma Birimleri”

“Tartma ile ilgili Problemler Çözme ve Kurma”
“Yuvarlama ve Tahmin”
“Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri” konu başlıkları altında aşağıdaki kazanımlar elde edilecektir.
Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 1000 ile en çok dokuz
katı olan sayılarla kısa yoldan çarpar
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100,1000 ile zihinden çarpar
Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10,
100 ve 1000’e kısa yoldan böler
14
En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder.ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler
Tonun kullanıldığı yerleri belirler
Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri
belirtir.
Ton, kilogram, gram, miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin
eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini
işlem sonucu ile karşılaştırır.
Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
Üç basamaklı doğal sayılardan, 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden
çıkarır.
Dört İşlem ve Tartma ünitesi süresince çalışmalar, etkinlikler ve
sunumlar gerçekleştirilecek. Ev etkinlikleri ve kazanım değerlendirme çalışmaları ile değerlendirilecektir .
15
BEDEN EĞİTİMİ
Beden Eğitimi derslerimizde büyük ve küçük motor kasları
geliştiren nesne kontrollü egzersizler ve etkinlikler yapıldı. Ritim ve müzik eşliğinde hareket edebilme yetenekleri geliştirici eğitsel oyunları oynatıldı. Sağlık ve oyun arası ilişki
kurabilme, muhakeme yapma yeteneklerimizi geliştirici egzersizler yapıldı.
YÜZME
Yüzme derslerimizde serbest stil
uzanma, ayak vurma ve yüzme tahtasıyla ayak kaslarımızı kuvvetlendirici driller yapıldı. Yüzme tahtası ve serbest
nefes çalışmaları yapıldı.
Okan KARAAĞAÇ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
HALK OYUNLARI
Bu ay Halk Oyunları dersinde Damat
Oyununu çalıştık. Öğrendiğimiz Çift Jandarma oyununu tekrar ettik pekiştirdik.
Halk Oyunları müzikleri hakkında bilgi edindik beraber şarkılar söyledik. Eğitsel oyunlar oynadık keyifli zaman geçirdik. Çocukların derse olan ilgi ve dikkatini arttırmaya
çalıştık.
Onur KILIÇ
Halk Oyunları Öğretmeni
16
MÜZİK
Atatürkü’n sevdiği şarkılardan Manastırın Ortasında adlı türkü öğretildi. Müziğin
günlük hayatımızdaki yeri öğrenildi. Mozart
ve Beethoven’ın hayatı anlatılıp eserleri
dinletildi. Orgda Jingle Bells notaları çalışıldı.
Makbule TULCA
Müzik Öğretmeni
17
18
DRAMA
Neler Öğrendik?
Kasım ayında, "Empati - Farkındalık" teması ile oynadığımız
oyunlar ve drama etkinliklerimiz ile kendi duygu ve isteklerinin
farkına varması, Kendisini bir başkasının yerine koyarak bir başkasının ne hissettiğini ifade edebilmesi gibi kazanımlara ulaşmaya
çalıştık.
" Duyu - Duygu" temasında ise 'Kör av - kör avcı'
gibi oyunlarımız ve drama etkinliklerimiz ile duyularımıza dair 'Duyu açma' etkinlikleri ile farkındalık çalışmalarına yer verdik.
Özge Toparlak
Drama Öğretmeni
Sakarya Etkinlik Haberi :
Tiyatro Buluşmaları: “Neşeli Kamçılar” İzmir
Devlet Tiyatrosu
02 - 03 Aralık 2014 AKM Saat 11:00
Tiyatro Buluşmaları: “Kurban” İzmir Devlet Tiyatrosu
02 - 03 Aralık 2014 AKM Saat 20:00
19
SATRANÇ
Satranç derslerimizde bu ay
yapılan satranç etkinliklerinde mat
uygulamalarının nasıl yapıldığını ve
satranç sınıfında yapılan pratik uygulamalarla bunların pekiştirilmesini
sağladık.
Coşkun DUMAN
Satranç Öğretmeni
20
ALMANCA
Neler Öğrendik ?
Gectiğimiz Kasım ayı içersinde Yiyecek ve İçecekler
(Lebensmitteln und Getranke) konusunu işledik. Aynı zamanda
"Ich mag..." (seviyorum, hoslanıyorum) konusu üzerinde durup
neleri sevdiğimizi ve nasıl söyleneceğini öğrendik. Derslerimizde
konulara ilişkin dinlemeler yaptık. Şarkılar söyledik ve tekrarlar
yaparak derslerimizi destekledik. Yeni öğrendiğimiz kelimelerden bazilari şunlardır:
Was ist das?
Das ist ein(e)...
Banane
Tomate
Orange
Schokolade
Marmalade
Birne
Gurke
Kirsche
Mandarine
Erdbeere
Wassermelonne
Zuckermelone
Kartoffel
Kase
Eis
Ei
Apfel
Brot
Spinat
Kuchen
Bu ne?
Bu bir...
Muz
Domates
Portakal
Çikolata
Reçel
Armut
Salatalık
Kiraz
Mandalina
Çilek
Karpuz
Kavun
Patates
Peynir
Dondurma
Yumurta
Elma
Ekmek
Ispanak
Kek
ein Glas Wasser
ein Glas Milch
ein Glas Tee
ein Glas Kaffee
ein Glas Orangensaft
İch mag....
Ich habe Hunger.
Ich habe Durst
bir bardak su
bir bardak süt
bir bardak çay
bir bardak kahve
bir bardak portakalsuyu
Ben ....... seviyorum
Açım
Susadım
Ayşen KARAPALANCI
Almanca Öğretmeni
21
İNGİLİZCE
Değerli Velimiz;
Kasım ayı içerisindeki İngilizce derslerimizde 3. Ünitemiz olan School adlı
ünitemize başladık. 2 hafta boyunca 3. Ünitemiz olan School adlı ünitemizi
işledik,yeni konumuzu ve kelimelerimizi sınıfta öğrendik. Bu yeni konumuz
Present Simple olup; bu yapı ile birlikte olumlu, olumsuz ve soru cümleleri
kurmayı öğrendik. Yeni kelimelerimiz ise okulda kullandığımız bazı objeler
ve derslerimizin İngilizce karşılıklarıdır. Kasım ayının son 2 haftasında ise
sizlerle yapılan görüşmeler sonucunda şimdiye kadar işlediğimiz bazı temel
konuları tekrar etme kararı aldık. Bu karar dahilinde Kasım ayının son 2
haftasında tekar yaptık. İngilizcede temel konuları oluşturan bazı yapılar
sınıfta tekrar edildi ve alıştırmalar yapıldı.
İlginiz için teşekkür ederim. İyi tatiller..
Yeni Kelimelerimiz:
Art
sport
chair
languages
music
history
board
cartoon
Seçil Tekneci
İngilizce öğretmeni
maths
door
window
astronout
english
desk
bookcase
space
science
clock
computer
geography
Ceren Şakar
Yabancı Diller Bölüm
Başkanı
22
REHBERLİK KÖŞESİ
ÇOCUKLARDA KORKU VE KAYGILAR
Küçük çocuklardan, yetişkin bireylere kadar hepimizin hayatında korku ve kaygılarla baş etmek zorunda olduğu dönemler yaşanmaktadır. 6-12 yaş arasındaki çocukların korkuları genellikle
gerçek olaylarla ilgilidir. Örneğin; eve hırsız girmesinden, anne ya
da babasını kaybetmekten, kaybolmaktan korkabilirler. Televizyon ya da gazetede gördükleri bir haberden de etkilenebilirler.
Kendi kafalarında kurdukları hayaller çocukların korkmasına
ve bir süre sonra anne baba ile yatmaya bağımlı olmasına neden
olabilir. Kaygılı çocuklar genellikle ortak özellikler gösterirler. Bu
özelliklerden en sık rastlananlar;
Okula giderken anneden ayrılmak istememe
Anne-babaya aşırı bağımlı olma
Uykuya dalmada zorluk çekme
Ellerin aşırı terlemesi
Kalp atışlarının normalin üzerinde olması
Mide bulantısı, baş ağrısı gibi şikayetler
Okulda dikkat sorunları
Anne baba ile birlikte yatmanın çok çeşitli nedenleri var. Bu
alışkanlığın olumsuz etkilerinden korunmak için öncelikle bu nedenleri tespit edip ortadan kaldırmak gerekli.
Bazı ebeveynler çocukla birlikte yatmayı çok normal bir
davranış olarak görüyorlar. Ancak büyümesine rağmen çocuğun
annesiyle ya da babasıyla yatması bir sorundur. Bu nedenle bu
durumu gözden geçirirken öncelikle ebeveynlerin birlikte yatmayı
sorun olarak görüp görmediğinin değerlendirilmesi gerekir.
Birlikte yatma erken bebeklik dönemlerinde başlayabileceği
gibi okul çağındaki çocuklarda da görülebilen bir davranıştır. Erken bebeklik döneminde başlayan birlikte yatma davranışında anne-baba tutumları rol oynarken, daha ileri yaşlarda çocuğun huzursuz olduğu etkenler öncelikle karşımıza çıkıyor.
23
REHBERLİK KÖŞESİ
Eğer çocuktan birlikte yatma teklifi geldiyse, hemen kabul
edilmesi ya da reddedilmesi öncesinde hangi nedenle birlikte
yatma istendiğinin soruşturulup aydınlatılması gerekiyor. Bir kez
ortaya konduktan sonra bu nedenin ortadan kaldırılması için çaba
gösterilmeli.
Sıklıkla korkan çocuklarının korkularını yenmeleri için kendilerini öne süren anne babaların bu tutumları birlikte yatma alışkanlığını başlatabilir. Korku gidermek için birlikte yatmak yerine
biliniyorsa korkuyu ele almak ve konuşmak daha sağlıklı sonuç verecektir. Geçici olarak korku ile baş etmekte yardımcı olabilen
birlikte yatma davranışı, korkuyu gidermeyeceği gibi pekişmesine
de yol açacaktır. Bu süreçte çocuğun güven duygusu zedelenecek,
kendisini güçsüz ve yetersiz hissetmesine yol açacaktır.
24
REHBERLİK KÖŞESİ
BU KONUDA ANNE BABALAR NELER YAPABİLİR?
Çocuğunuzun korkularını ciddiye alın. Size anlamsız gelen
bir şeyden korkuyor olsa bile onu dinleyin. Korktuğu şeyi anlatıyor olması onu rahatlatacaktır.
‘’Bunda korkacak ne var? Sen bebek misin? ‘’ gibi ifadeler
kullanmamaya özen gösterin.
Eğer sizin de korku ve kaygılarınız varsa çocuğunuz sizi model
alıyor olabilir. Bu yüzden çocuğun yanındayken endişelerinizden
bahsetmeyin.
Gece uykusundan uyanıp yanınıza
gelen çocuğu yatağınıza almak yerine,
tekrar kendi odasına
götürerek
uykuya
dalana kadar yanında
bir süre beklemelisiniz.
Çocuğunuzun
odasına bir gece lambası almanız onun karanlıktan korkma endişesinin önüne geçebilir.
Kardeşi olan çocuklarda ise birini odanızda yatırıp diğerini kendi odasında yatmaya ikna etmeniz kaygı ve korkularını daha çok
arttıracak bir davranıştır.
Çocuğunuzun kaygı ve korkuları ile baş edemiyor ve durumun kötüye gittiğini hissediyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.
Eşinizle, çocuğunuzun yanında tartışmayın. Bu durum çocuğun size olan güveninin zedelenmesine neden olabilir.
Unutmayın, çocuğunuzun güven duygusunu hissetmek isteyeceği
ilk kişiler sizlersiniz
Merve TORNUK
Rehber Öğretmen
25
ÖZEL SENTEZ İLKOKULU EN TEMİZ SINIF PROJESİ
İlkokul bölümümüzde başlatmış olduğumuz en temiz sınıf
projesi kapsamında “1/B” sınıfı “Ayın En Temiz Sınıfı” seçilmiştir.
26
VELİLERİMİZE TEŞEKKÜRLER
Velilerimizin koridorlara girmemesi için başlattığımız uygulamaya destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Öğrencimize ve ya öğretmenimize ulaşmak istediğinizde danışma görevlimiz Senem Hanımdan yardım isterseniz kendisi sizlere yardımcı olacaktır.
27
OKULUMUZ FOTOĞRAF STÜDYOSU
Okul fotoğrafçımız Mehmet Okçu, okulumuz fotoğraf
stüdyosundaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Öğrencilerimizin okul sistemimizde kullanılacak olan vesikalık fotoğraf çekimi çalışmalarına devam eden Mehmet
Bey, çocuklarımızın yaptığı etkinliklerde geçirdikleri eğlenceli dakikaları, okulumuzda kutlanan özel günleri fotoğraflayarak bizlere sunuyor.
Mehmet Okçu Kimdir?
PWS’ten iki, PWT’den bir eğitim sertifikasına sahip, Kafkas Diasporası 2014 yılı en iyi yönetmen ödüllü ayrıca fotoğraf eğitmeni ünvanına sahip başarılı bir fotoğrafçıdır.
Okulumuzun fotoğraf stüdyosu
28
10 KASIM
ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ PROGRAMIMIZ
Okulumuz fuaye alanında gocuklarımızın yaptığı çalışmalardan oluşan 10 Kasım resim sergimizden görüntüler. . .
29
Öğrencilerimiz Çağan VAROL, Berra DEMİRAL VE Batur TAYFUR
Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdiler. . .
30
Öğrencilerimiz Atatürk büstüne çiçeklerini bıraktılar. . .
31
32
3. VE 4. SINIFLARIMIZIN TARİH ESİNTİLİ TARAKLI GEZİSİNDEN KARELER
33
34
35
SENTEZ KOLEJİ’NDE AŞURE GÜNÜ
36
ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLADIK
Okuma alışkanlığı kazandırmak, ve kitap sevgisini arttırmak için, her
yıl Kasım ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta "Çocuk Kitapları
Haftası" olarak kutlanır.
Okulumuz 4/A sınıfı, bu haftayla ilgili hazırladıkları sunumu cep sinema salonumuzda bizlerle paylaştı.
37
38
39
TRAFİK PARK GEZİMİZ
Çocuklarımızın trafik kurallarını yerinde yaşayarak öğrenmesi amacıyla
1. ve 2. sınıflarımızla Serdivan Trafik Park’ı ziyaret ettik.
40
41
42
HAFTASONU VELİ KAHVALTIMIZ
Okulumuzun çok amaçlı salonunda velilerimizin tanışması için bir kahvaltı
etkinliği düzenledik. Sohbet havasında geçen kahvaltımızdan görüntüler. . .
43
OKUL AİLE BİRLİĞİMİZİ OLUŞTURDUK
Sentez Koleji Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine Ferya ALBUYUR, Arzu
SAYGINER ÇİL, Sevgi DEMİRAYAK, Berrak KOCACIK ve Burçin ATABEY asil üye;
Eda DİZDAR, Makbule SÖZDUYAR, Gülçin YILMAZ, Özlem İZMİRLİ IŞIKTAN ve
Nihal YAZICI ise yedek üye olarak seçildiler. Denetleme Kurulu'na ise Nihal KOÇ, Ülkü BAŞNUH, Fatma ÖZER GEZBUL asil üye; İlke ÇAKIR, Elif HABALI ve Selen SUROĞLU yedek üye olarak oy çokluğuyla seçildi.
44
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SINIF VELİ TEMSİLCİ LİSTESİ
SINIF
1/A
1/B
2/A
3/A
4/A
SINIF VELİ TEMSİLCİSİ
Esra ÖZTÜRK
Zehra VARNALIOĞLU
Berna BAYRAK
Sena ÖZGÜL
Zübeyde ÖZDEN
45
46
47
48
49
50
51
Siz İnanırsanız Çocuklarınız da İnanır!
İnsanı insan yapan dört temel duygu var benim sözlüğümde;
inanç, güven, umut ve özgüven.
Her biri için birer küçük öykü yazılabilir. Ama önemli olan
bunların yaşanabilir olması. Hem de yaşamımızın her anında.
Bizler bu dört duyguyu sağlam bir biçimde içselleştirerek
yaşayan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Peki ama bu duyguların ne
kadarını yaşayabiliyoruz? Çocuklarımıza örnek olabiliyor muyuz?
Bebekler dünyaya nesiller arası aktarımı taşıyarak gelirler.
Genetik kodları değiştirmek pek mümkün değildir. Ancak, büyüme süreçlerinde inançlı olmayı, diğerlerine güvenmeyi, geleceğe
umutla bakan ve özgüveni gelişmiş bireyler olmayı bizden öğrenirler.
Yetişkinlerin çocuklara sürekli tekrar ettiği bir laf vardır;
“dediğimi yap, yaptığımı yapma!” Bu öğreti asla işe yaramaz. Çocuklarımız sözcüklerimize değil eylemlerimize odaklanır. Biz onların aynası olmayız, onlar bizim aynımız olur.
Uzun süren kuraklığın ardından köy halkı yağmur duasına
çıkarlar. İçlerinden sadece bir çocuk elinde küçücük şemsiyesiyle köy meydanına gelir. Çünkü onun inancı tamdır. Diğerleri sadece umut ederken o küçük insan kocaman inancıyla babasının elini
tutup katılmıştır aralarına. Eylemlerimiz ile söylemlerimiz ne kadar uyumluysa o kadar kolay ulaşır mesajımız. Çocuk bunu bilerek almıştır şemsiyesini yanına. İnançsız bir umut tohum atmadan ürün beklemeye benzer topraktan.
Bir bebek ilk defa havaya atıldığında şaşırır, korkar. Ama
ikinci defada gülmeye başlar. Neden mi? Çünkü onun tutacağınızdan emindir. Oyunun tadını çıkarır.
Saatin alarmını kurmamızın nedeni ertesi Sabah yaşıyor
olacağımıza dair inancımızdır. Geleceğe dair planlar yapıyorsak
umudumuzu yitirmemişiz demektir. Bu planları gerçekleştirecek
gücü ise özgüvenimizden alırız.
52
Anne baba olmak çocuklarımızı değil, kendimizi yönetme, dönüştürme sanatıdır aslında. Biz inanırsak çocuklarımız inanır, bizim
özgüvenimiz çocuklarımıza geçer, umutlarımız umutları olur. Diğerlerine güvenmiyorsak onlar da güvensiz olurlar çevrelerindekilere.
Çocuklarımızın bu dört temel duyguyu öğretmenlerden, arkadaşlardan, terapistlerden edinmesini beklemek hayalperestliktir.
Sorumluluğu başkalarına atamayız. Çocuklarımızın filminde baş rol
biz ebeveynlerindir.
Başarı evde başlar ve bireyin her anına nüfuz eder. Çocuklarımızın başarısızlıklarına kızıyorsak büyük ihtimalle kendi beceriksizliklerimizin hıncını onlardan çıkarıyoruzdur. Bunun farkına varmamız
çok önemlidir.
Dönüşüm için geç değil. Siz inanırsanız çocuklarınız da inanacaktır.
Siz değilseniz kim? Şimdi değilse ne zaman? / (Uzm. Psk. Gamze Eser/ 2014)
Sevgiyle Kalın . . .
İlkokul Koordinatörü
Sınıf Öğretmeni
Şeyma ATABEK
53
İnanç, Güven, Umut ve Özgüven. . .
54
Download

4.Sınıf - sentez koleji