Linija 27
( Subotica - Žednik - Tornjoš )
Vreme u odlasku
05:50
13:00
19:30
Nedelja, državni
praznik
Subota
Radni radni
Vreme u povratku
Radni radni
06:10
14:10
20:30
od C
K, Đ
Subota
Nedelja, državni
praznik
K, Đ
Skraćenice:
ČČantavir
Kpreko Klise
Đđački
Linija 42
(Subotica - Horgoš - Kanjiža)
Vreme u odlasku
04:20
05:50
06:45
07:50
10:30
11:15
12:45
14:10
16:30
18:00
20:00
22:30
od H
BV
BV
Đ
BV, Đ
Đ
M, BV
BV, M
BV, M
BV
BV, M
BV do H
Nedelja, državni
praznik
Subota
Radni radni
04:20
05:50
06:45
12:45
22:30
Vreme u povratku
od H
BV
BV
BV, H
04:20
05:50
12:45
22:30
od H
BV
BV
BV, H
Radni radni
04:42
05:40
06:41
06:53
08:05
09:31
11:00
11:40
12:17
14:10
15:17
17:45
19:12
21:12
M
od M
BV, Đ
M, BV
M
BV, Đ
od H, MP, BV, Đ
od H, BV, Đ
BV, Đ
BV
BV
BV, MP
BV
do H
Subota
04:42 BV, M
06:53 BV, M
08:02
14:05 BV
Nedelja, državni
praznik
04:42 BV, M
06:53 BV, M
14:05 BV, M
Skraćenice:
BV Bački Vinogradi
MMartonoš
MP Mala Pijaca
HHorgoš
Đđački
Linija 44
( Subotica - Žednik - Tornjoš )
Vreme u odlasku
Radni radni
05:30
07:10
08:50 do BV, Đ
11:30
13:15
14:05 do BV
14:45
19:45 Đ , Š
Skraćenice:
BV Bački Vinograd
Đđački
Subota
13:15
Vreme u povratku
Nedelja, državni
praznik
13:15
Radni radni
04:40
06:05
08:00
11:15
12:10
14:00
18:15
20:55
Subota
06:15
Đ
Đ
Nedelja, državni
praznik
06:15
Linija 48
(Subotica - Bikovo - Orom (Novo Selo))
Vreme u odlasku
05:20
06:40
10:00
11:30
14:05
14:30
15:20
16:20
18:40
20:10
22:30
05:20
07:30
11:30
14:30
20:00
B
B, G
B, G
B, G
B, G
B, G
B, G
B, G
B, G
B, G
Nedelja, državni
praznik
Subota
Radni radni
Vreme u povratku
07:30 B, G
11:30 B,G
14:30 B, G
20:00 B, G
B, G
B, G
B, G
B, G
Radni radni
04:30
05:55
07:30
11:00
12:20
15:20
16:05
17:00
19:30
20:50
B, G
B, G
B, G
B, G
B, G
B
Subota
04:30
06:00
08:40
12:20
19:00
B, G
B, G
B, G
B, G
B, G
Nedelja, državni
praznik
06:00
08:40
12:20
19:00
B, G
B, G
B, G
B, G
B, G
B
Skraćenice:
BBikovo
GGabrić
Linija 49
(Subotica - Horgoš - Novi Kneževac)
Vreme u odlasku
04:40
05:10
10:00
11:40
15:10
19:20
10:00
11:40
16:30
19:20
od H
BV
Nedelja, državni
praznik
Subota
Radni radni
Vreme u povratku
BV
BV
BV
BV, M
10:00
11:40
16:30
19:20
BV
BV
BV, M
BV, M
M
Radni radni
05:45
05:50
11:30
12:50
16:30
20:30
od M
Subota
11:30
12:50
17:50
20:30
M, BV
BV
BV, M
BV
BV
BV
BV, M
BV
Nedelja, državni
praznik
11:30
12:50
17:50
20:30
BV
BV
BV, M
BV
Skraćenice:
BV - Bački Vinogradi
MMartonoš
Linija 54
(Subotica - Senta - Bečej )
Vreme u odlasku
Subota
Radni radni
14:15
14:15
Skraćenice:
BV - Bački Vinogradi
MMartonoš
BVM
Vreme u povratku
Nedelja, državni
praznik
Radni radni
14:15
16:30
BVM
Subota
16:30
Nedelja, državni
praznik
16:30
Linija 58
(Subotica - Bajmok - Sombor)
Vreme u odlasku
07:00
14:15
18:25
Nedelja, državni
praznik
Subota
Radni radni
07:00
14:15
18:25
07:00
14:15
18:25
Linija 73
Vreme u povratku
Radni radni
10:15
15:35
20:10
Nedelja, državni
praznik
10:15
15:35
20:10
10:15
15:35
20:10
(Subotica - Beograd)
Vreme u odlasku
Radni radni
Subota
Subota
Vreme u povratku
Nedelja, državni
praznik
Radni radni
Subota
Nedelja, državni
praznik
15:00
06:15
Linija 73a
(Palić centar - Novi Sad)
Vreme u odlasku
Radni radni
Vreme u povratku
Nedelja, državni
praznik
Subota
05:40
Radni radni
Subota
Nedelja, državni
praznik
16:29
Linija 75
(Novi Sad - Srbobran - Bačka Topola - Subotica)
Vreme u odlasku
Radni radni
11:40 Đ
20:00
Vreme u povratku
Subota
Nedelja, državni
praznik
20:00
20:00
21:00 Đ
Radni radni
06:15
11:45
16:30
Đ
Subota
11:45
Nedelja, državni
praznik
11:45
16:30
Đ
Đ
Skraćenice:
ĐSamo za vreme trajanja školske godine
Linija 81
(Subotica - Orom - Senta)
Vreme u odlasku
Radni radni
05:20
11:30
16:20
Đ
Đ
Đ
Subota
Nedelja, državni
praznik
Vreme u povratku
Radni radni
11:25
13:45
19:40
Đ
Đ
Đ
Subota
Nedelja, državni
praznik
Linija 98
(Subotica - Stari Žednik - Bačka Topola)
Vreme u odlasku
Radni radni
06:15
12:00
Đ
Đ
Subota
Nedelja, državni
praznik
Vreme u povratku
Radni radni
13:10
19:10
Đ
Đ
Subota
Nedelja, državni
praznik
Download

Međugradski autobusi