Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet
MASTER RAD
Poslovice sa istim ili sličnim značenjem u
italijanskom i srpskom jeziku
MENTOR
Saša Moderc
STUDENT
Dubravka
Jovović
Beograd, 2011.godina
0
Sadržaj
-
Uvodni deo
Poslovice sa istim ili sličnim značenjem u italijanskom i srpskom
jeziku
Spisak pojmova korišćenih u poslovicama:
A
ABITO
ACQUA
AFFARE
AGIRE
AIUTARE; AIUTO
ALBERO
ALTRO
AMARE; AMATO; AMORE
AMARO
AMICIZIA ; AMICO
ANDARE
ANIMA
ANNO
APPARENZA
APPETITO
ARGENTO
ASINO
ASPETTARE
AVARIZIA ; AVARO
AVVOCATO
AZIONE
B
BALLARE ; BALLO
BARBA
BASTARE
BATTERE
BELLEZZA; BELLO
BENE
BERE
BISOGNARE
BOCCA
BOTTE
BRUTTO
BUE
BUGIA
BUONO
C
CAMMINARE
CANE
CANTARE
1
strana 8
strana 14
CARNE
CARNEVALE
CASA
CATTIVO
CAUSA
CAVALLO
CENA
CENTO
CERCARE
CERVELLO
CESSARE
CHIAMARE
CHIARO
CHIAVE
CHIEDERE
CHIUDERE
CIECO
CIELO
CITTÀ
CODA
COLOMBA
COMANDARE
COMINCIARE
COMPAGNIA
COMPRARE
CONFERMARE
CONFESSARE
CONFIDARE
CONOSCERE
CONSIGLIO;CONSIGLIARE
CONTADINO
CONTARE
CONVENIRE
COPERCHIO
CORDA
CORPO
CORRERE
COSA
COSTUME
COTTO
CREDENZA ; CREDERE
CROCE
CUORE
CURIOSITÀ
CURARE
2
D
DARE
DEBITO
DEBOLE
DEGNO
DENARO
DENTE
DESIDERARE
DESTINO
DIFETTO
DIMENTICARE
DIRE
DITO
DIVENTARE
DOLCE
DOMANI
DORMIRE
DOSSO
DUBBIO
DUE
DUOLO
DURARE
E
ECCEZIONE
EMPIRE
ENTRARE
ERBA
ERRARE; ERRORE
ESEMPIO
ESPERIENZA
ESSERE
ESTATE
ESTREMO
F
FALLARE
FANTE
FARE ; FATTO
FARINA
FECCIA
FESTA
FIATO
FIDARE
FIORIRE
FIUME
FOGLIA
FORTUNA
FORZA
3
FRETTOLOSO
FRUTTUOSO
G
GABBIA
GATTA
GAUDIO
GHIOTTONE
GIOCO
GIORNO
GLORIA
GOCCIA
GODERE
GOLA
GRAGNOLA/GRAGNUOLA
GRAMMATICA
GROSSO
GUARIRE
GUASTARE
I
IGNORANZA
IMBRATTARE
IMBRODARE
IMPARARE
INCUDINE
INFARINARE
INGANNARE ; INGANNO
INGEGNO
INGRASSARE
INTENDERE; INTENDITORE; INTENZIONE
INVECCHIARE
L
LADRO
LAMPO
LANA
LASCIARE ; LASCIATO
LEGGE
LEGNO
LEPRE
LISCA
LUME
LUNGO
LUPO
M
MAESTRO
MAI
MALE
MANCANZA ; MANCARE
4
MANDARE
MANGIARE
MANTELLO
MARINAIO
MATTINO
MATURO ; MATURARE
MEGLIO
MIELE
MONDO
MONTE
MORSO
MOSCA
MULINO
N
NASCERE
NAVE
NECESSITÀ
NIENTE
NOCE
NODO
NUOCERE
NUOTARE
NUOVA
NUOVO
O
OCCASIONE
OCCHIO
OGGI
OGNUNO
OMBRA
ONESTO
OPINIONE
ORO
OSPITE
OZIO
P
PADELLA
PAESE
PANE
PARAGONE
PAROLA
PAURA
PECORA ; PECORELLA
PENA
PENNA
PERDONO
PIANGERE
5
PIÙ
POTERE
PRATICARE
PRESTARE
PRESTO
PROMESSA
PROPORRE
PULCE
Q
QUALE
R
RABBIA
RACCOGLIERE
RAGLIARE ; RAGLIO
RAMO
RAZZOLARE
RE
RICCO ; RICCHEZZA
RIMEDIO
RISICARE
RISO
RITTO
RIUSCIRE
ROMITO
ROMPERE
RONDINE
ROSA
ROSSO
ROVESCIO
RUOTA
S
SABATO
SACCO
SAVIO
SCACCIARE
SCHERZO
SCRITTURA
SEMINARE
SENNO
SENTIRE
SERPE
SOLE
SOVERCHIO
SPADA
SPENDERE
SPERANZA
STRADA
6
STRINGERE
STROPPIARE
T
TACERE
TARDI
TEMERE
TEMPO
TESTA
TOCCARE
TROPPO
TUONARE
U
UNIONE
UOMO
UOVO
V
VALERE
VENERE
VENTRE
VERDE
VERGOGNA
VERITÀ
VINCERE
VINO
VIVERE
VOCE
Z
ZOPPO
-
Zaključak
Lista referenci (bibliografija)
strana 126
strana 127
7
Uvodni deo
Poslovice predstavljaju narodno stvaralaštvo, zaključak iz životnog iskustva, prihvaćen u tradiciji.
Poslovice moraju biti lako razumljive i zbog toga tako formulisane da se što lakše pamte.
Poslovice izražavaju iskustvo do kog su zajednički došli čitavi narodi Mogao je do tog iskustva doći i
pojedinac, ali je ono bezuslovno moralo biti prihvaćeno od zajednice. Tek opšte prihvatanje jednog
zaključka i daje životnu snagu poslovicama, koje predstavljaju znanje naroda i čovečanstva sticano
vekovima i uobličeno u kratke i jasne sudove. Narodno pričanje je redovno njima propraćeno, a
prodrle su i u pisanu književnost i nalaze se danas u delima najuglednijih svetskih pisaca.
Osnova mudrosti je u narodu. Misirski mudrac Ptahotep zapisuje:
Mudrost se nalazi kod neznatnih.
i dodaje:
Dobra je reč skrivena kao smaragd, a ipak se nalazi kod roba mlinskog 1.
Poreklo poslovica je dosta neodređeno. Njihov razvoj ne možemo pratiti od samog početka, jer vrlo
rano, još pre onih koje je preko crkvenih propovedi narod primao iz Biblije, narod je i sam pomoću
sopstvenog iskustva donosio logičke sudove uobličavajući ih u poslovice.
Već u najstarijim egipatskim spomenicima ističu se znaci poslovica. One uživaju poštovanje i kod
Kineza, Persijanaca, Indusa, Jevreja i drugih istočnih naroda. Grci i Rimljani šire značaj poslovica na
celu Evropu. Njihovu tradiciju preuzimaju učeni ljudi srednjeg veka, a za njima humanisti.
Budući da poslovice nastaju tokom društveno-istorijskog razvoja, neki sudovi u njima zastarevaju i
gube značaj, a javljaju se novi. Takav je slučaj i sa poslovicom:
Pleti kotac kako ti i otac.
Poslovice mogu predstavljati iskustvo nastalo u određenoj sredini:
Siti vuci i cijele ovce ne može biti.
odnosno
Non si può avere le viti legate colle salsiccie.
Non si può avere le pere monde.
Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca .
Međutim, ima poslovica u kojima su doneseni nepobitni sudovi i čija je vrednost stalna:
Više zna papa i seljak/vilan, nego papa sam.
Sa più il papa e un contadino, che il papa solo.
ili
Ko se rodi, mora i umreti.
Chi nasce, convien che muoia.
ili
Bolje je pošteno umrijeti, nego sramotno živjeti.
1
Šaulić Anica, Narodne poslovice i zagonetke, Beograd,1962, str.5
8
È meglio morir con onore, che vivere con vergogna.
ili
Gvožđe se kuje dok je vruće.
Il ferro va battuto quando è caldo.
Ne možemo govoriti o originalnosti poslovica, budući da se one lako pamte i prenose. Često slične
poslovice srećemo ne samo među istom grupom naroda, nego i među geografski udaljenim
narodima.
Ovo možemo objasniti činjenicom da ljudi često dolaze do sličnih zaključaka, a uzrok možemo tražiti i
u nekada moćnom uticaju religije.
Pogranični , kao i uticaj osvajača, takođe je veoma značajan za nastanak i opstanak nekih poslovica.
Tako su, na primer, rimski osvajači govorili:
Otadžbina je gde je dobro.
La patria è dove sʾha del bene.
Ovu poslovicu i danas srećemo kod nekih italijanskih priređivača, kakav je Đuzepe Đusti.
Kod nas se, naprotiv, zadržala poslovica:
Svuda pođi, ali kući dođi.
Izvori narodnih poslovica često su poente iz kraćih usmenih vrsta, kakve su:basna, anegdota, šaljiva
priča. Primera radi, zaključak na kraju pesme „Dušanova ženidba”, prerastao je u poslovicu:
Teško svugde svome bez svojega.
Poslovica se odnosi na sve aspekte ljudskog iskustva, kako prijatnog, tako i neprijatnog. Ona
formuliše to životno iskustvo sa moralnog stanovišta. Poslovica ne teži moralnim idealima, već daje
savet kako da se preživi u određenim životnim okolnostima:
Umiljato jagnje dvije ovce sisa.
Lʾagnello umile succhia le mammelle della propria madre e quelle degli altri.
Kod nas je Vuk Stefanović Karadžić , od početka svog rada, punu pažnju posvećivao narodnim
poslovicama, želeći ne samo da ih sačuva i proširi, nego i da ih predstavi čitavoj Evropi.
Vukove „Poslovice i druge različne, kao one u običaj uzete riječi”značajne su pre svega zato što ih je
Vuk sakupljao na širem području, u odnosu na ranije priređivače. Od velike pomoći su mu bila i
Dositejeva dela, Muškatirovićeve zbirke i književni dodatak „Novine serbske”. Ono po čemu je ova
Vukova zbirka značajna, jeste i činjenica da su u nju unesene samo prave narodne poslovice. Njegov
sakupljački rad bio je daleko odgovorniji i organizovaniji u odnosu na prethodnike, zato i ne čudi što
Vukova zbirka i dan danas predstalja jedan od izvora u proučavanju narodnih poslovica.
Poslovice, zajedno sa narodnim pesmama, pripovetkama i običajima, predstavljaju suštinski izraz
narodnog duha.
I sam Vuk kaže:
„Ne samo što se u narodnim poslovicama nalazi prevelika mudrost i nauka za ljudski život na ovome
svetu, nego one pokazuju i narodni razum i karakter, a mloge udaraju i u narodne običaje”2.
2
Pantić Miroslav, Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi (1849) , Pogovor(1965),
str.573
9
Za ovu vrstu narodnog stvaralaštva Vuk je od početka koristio termin poslovica. Naziv poslovica bio je
kod Vuka knjiškog porekla, što pokazuje i njegova tvrdnja u predgovoru „Poslovica”:
„Koliko je meni do sad poznato, u narodu našemu nema imena za poslovice, nego kad se koja hoće
da rekne, obično se govori:„Štono stari vele3”.
I drugi naši pisci, kako oni koji su stvarali za vreme i posle Vuka, tako i oni koji su mu prethodili,
koriste termin poslovica. Svima njima prethodi Zaharije Orfelin, koji reč poslovica upotrebljava još
daleke 1783. godine u svom delu „Iskusnij podrumar”. Njegov primer sledi Dositej Obradović, a za
njim i Jovan Muškatirović, koji termin poslovica unosi u naziv svoje zbirke„Pričte iliti po prostomu
poslovice, tjemže sentencije iliti rečenija”.
Sama reč poslovica nije naša. Preuzeta je iz ruskog jezika, a stigla je u naš jezik putem knjiga učenih
pisaca.
Narod, koji je u svojoj anonimnosti te poslovice i stvarao, nije imao odgovarajući naziv za njih. U
nedostatku odgovarajućeg imena za poslovice, narod je govorio:
„Štono (ima) riječ“ , ili „Štono stari vele“, ili „Štono babe kažu“.
Mnogi stariji pisci, u nedostatku odgovarajućeg naziva za poslovice, različito ih oslovljavaju. Tako, na
primer, Menčetić umesto poslovice koristi „rič odvijeka”. Ranjina kaže „svi znani govore”, „vele svi”.
Držić se služi izrazima, kakvi su:„rečeno je” , „reče se”, „reklo se”, „nije zaman rečeno”. Venclović
umesto poslovica koristi izraze:„kazuju ljudi”, „vele ljudi”, ili „što u nas neka reč ima te se govori” 4 .
U nedostatku odgovarajućeg naziva za poslovice neki su pisci pribegavali i bukvalnom prevođenju
latinskog termina proverbium. Hrvatski pesnik Pavle Riter Vitezović iskovao je novu reč i poslovice
nazivao priričja.
Poslovice predstavljaju važan segment kulturnog nasleđa jednog naroda. One, zapravo,
najneposrednije otkrivaju duh jednog naroda, njegove običaje i jezik. Zato i ne čudi što Vukovo delo,
„Srpske narodne poslovice” , i posle više od sto pedeset godina od svog pojavljivanja, privlači pažnju
mnogih naučnika.
Nauka koja se bavi izučavanjem poslovica zove se paremiologija (od grčkog paroimia), dok se pod
terminom komparativne paremiologije podrazumeva upoređivanje poslovica u različitim jezicima i
kulturama.
Za razliku od izraza, odnosno frazeologizama, koji zahtevaju subjekat ili primenu u određenoj
rečenici, poslovice stoje samostalno. Na semantičkom nivou , poslovice se mogu podeliti na
didaktičke-proverbi didattici(odnosno na one koje govore o npr. godišnjim dobima, atmosferskim
prilikama, njihovom povoljnom ili nepovoljnom uticaju na seljaka) i na metaforičke posloviceproverbi metaforici(odnosno višeznačne , tj. poslovice prenesenog značenja, primenljive u brojnim
situacijama, u zavisnosti od konteksta).
Metaforičke poslovice(proverbi metaforici) imaju duži vek trajanja, zbog mogućnosti korišćenja u
različitim kontekstima.
Dugo u istoriji italijanskog jezika nije pravljena razlika između poslovica i frazeologizama.
3
V.S.Karadžić, Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi-Predgovor pređašnji
(1849), str. 17
4
Pantić Miroslav, Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi (1849) , Pogovor(1965),
str. 597, 598
10
Tokom šesnaestog i sedamnaestog veka u rukopisima mnogih pisaca, npr. kod Salvijatija, prisutno je
stalno mešanje onoga što danas smatramo poslovicama sa idiomatskim izrazima, tj. frazeologizmima.
Tek je u skorije vreme, na teorijskom planu, poslovica dobila sopstvene jezičke odlike.
Poslovice su, zapravo, pratile nastanak italijanskog narodnog jezika-lingua volgare. Mogu se naći u
najstarijim spisima, a igrale su značajnu ulogu i u delima šesnaestog veka.
Kasnije padaju u zapećak, da bi ih u književnost vratili prvo veristi, a zatim realisti. Upravo su ih ovi
poslednji koristili kao sredstvo za prikazivanje nižih slojeva društva, seljaka, ribolovaca i ljudi sa
margine.
Ako su u šesnaestom i sedamnaestom veku zbirke poslovica predstavljale svedočanstvo o duhu
jednog jezika, u devetnaestom veku autori (kakvi su Đusti, Kaponi i Tomazeo)kritički pristupaju ovoj
materiji, kao jezičkom izrazu koji polako bledi.
Sa industrijalizacijom, značaj poslovica u italijanskom društvu sve više slabi, a može se reći da danas i
gubi bitku od frazeologizama. Idiomatski izrazi, tj. frazeologizmi, stalnim unošenjem rečnika mladih i
žargona,
konstanto
se
podmlađuju
i
ne
zastarevaju.
Ne znamo da li će poslovice opstati u budućnosti, ali možemo reći da su u današnje vreme opstale i
sačuvale se, kako u italijanskom, tako i u srpskom jeziku, pre svega poslovice sa najopštijim
značenjem.
Tema ovog master rada su poslovice u italijanskom i srpskom jeziku. Glavni izvori za izradu ovog rada
su:zbirka poslovica ”Raccolta di proverbi toscani”, autora Đuzepea Đustija;i rečnici italijanskog jezika
Zingarelli i Sabatini Coletti.
Delo “Raccolta di proverbi toscani”, autora Đuzepea Đustija , predstavlja zbirku italijanskih narodnih
poslovica, stavljajući u prvi plan poslovice nastale na tlu Toskane.
Zbirka je nastala sredinom 19. veka, tačnije1853. godine i sadrži preko dve hiljade poslovica.
Đusti je posvećuje svom učitelju Andrei Franćoniju i ističe da se u delu bavio isključivo sakupljnjem
poslovica i izreka, a ne idiomatskih izraza .
Đusti smatra da je pogrešno prihvatati, kao poslovice, izraze tipa:
Scorgere il pelo nellʾovo/Tražiti dlaku u jajetu;
Ovo su frazeologizmi koji zahtevaju dodatna objašnjenja i ne mogu biti svrstani u poslovice.
Đusti se u izradi ove zbirke služio i zbirkama poslovica svojih prethodnika. Međutim, zamera im da su
se u svojim zbirkama više bavili prikupljanjem književnih, a ne poslovica iz govornog jezika. A budući
da su poslovice odraz duha i jezika jednog naroda, i da su u narodu i nastale, treba ih sačuvati u
njihovom izvornom obliku.
Tako Đusti primećuje da umesto književne poslovice:
Nella chiesa coʾsanti, ed in taverna coʾ ghiottoni.
duhu naroda više odgovara poslovica:
In chiesa coʾsanti, allʾosteria coʾ ghiotti.
Takođe, nećemo reći:
Che quel chʾè destinato tor non puossi.
već, u duhu naroda:
A quel che vien dal ciel non cʾè riparo.
(Ne možemo se zaštititi od onoga što dolazi od Boga. )
Takođe, Đusti daje i po nekoliko načina za iskazivanje jedne te iste poslovice, kako bi ukazao na
bogatstvo govornog jezika i oštroumnost i talenat naroda.
11
Na primer, poslovica -Lako je reći, ali je teško uraditi, u italijanskom jeziku može biti iskazana na više
načina:
Dal detto al fatto cʾè un gran tratto ;
Altro è dire, altro è fare;
Il dire è una cosa, il fare unʾaltra
;
I fatti son maschi e le parole femmine.
Ili, kada hoćemo nekoga da posavetujemo da ne žuri i da sačeka priliku, u srpskom jeziku ćemo reći
-Ko polako ide, daleko stigne, a u italijanskom:
Chi va piano va sano e lontano
;
Roma non fu fatta in un giorno;
Dai tempo al tempo
;
Il tempo viene per chi lo sa aspettare.
U Đustijevoj zbirci toskanskih poslovica najzastupljenije su poslovice sa semantičkom odrednicom
žena i brak-donna e matrimonio, porodica-famiglia i meteorologija-meteorologia.
Zbirka “Raccolta di proverbi toscani”predstavlja priručnik korisnih saveta i praktične mudrosti,
namenjen svima.
Osnovni zadatak ovog master rada zasniva se na poređenju prisustva određenih italijanskih poslovica
u zbirci Raccolta di proverbi toscani, i rečnicima italijanskog jezika Zingarelli i Sabatini Coletti; kao i
na pronalaženju njihovih adekvatnih ekvivalenata u srpskom jeziku. Tom prilikom su korišćene
sledeće zbirke:„Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi”, Vuka
Stefanovića Karadžića;„Srpske narodne poslovice”, Tatomira Vukanovića;„Narodne poslovice i
zagonetke”, urednice Cvete Kotevske.
Italijanske poslovice koje nemaju ekvivalent u srpskom jeziku, doslovno su prevođene. U većini
slučajeva stavljan je i doslovni prevod i odgovarajući ekvivalent u srpskom jeziku.
Poslovice su date po abecednom redu, a svaka poslovica ima svoje semantičko značenje, odnosno
semantičku odrednicu.
U radu je prisutno preko pedeset semantičkih odrednica, odnosno značenja. Budući da poslovice
mogu biti shvaćene na više načina, neke od njih imaju i više semantičkih odrednica.
Nastojala sam da sve poslovice smestim u manji broj semantičkih odrednica, ali zbog njihove
značenske širine i činjenice da one pokrivaju sve životne situacije, to je predstavljalo izazov, odnosno
problem koji je trebalo rešiti. Mnogi autori zbirki se tada opredeljuju za kategoriju-ostala značenja ,
(kod Đustija nailazimo na kategorije:regole varie per la condotta pratica della vita, odnosno:sentenze
generali), što sam ja pokušala svojim radom da izbegnem. U tim situacijama, koristila sam kategoriju
najbližeg semantičkog značenja i tako svela broj na pedesetak najkarakterističnijih semantičkih
značenja, odnosno odrednica. Oslanjala sam se i na semantičku podelu poslovica u zbirci„Raccolta di
proverbi toscani”, ali sam u većini slučajeva davala svoje viđenje, što omogućava značenska širina
poslovica, njihova figurativnost i težnja za prikrivanjem pravog značenja. Na primer, poslovica:
In bocca chiusa non entrano mosche.
U zatvorena usta ne ulaze muve. /Ćutanje je zlato.
može biti svrstana u dve kategorije:prudenza ili parlare e tacere.
Kao što i poslovica:
Non si crede al santo finché non ha fatto miracoli.
Svecu se ne veruje, dok ne učini čudo.
može biti svrstana u nekoliko odrednica:fatti e parole, religione, fiducia e diffidenza.
Poslovica:
La fortuna aiuta gli audaci.
Sreća prati hrabre.
12
može biti stavljena pod odrednicu fortuna e sfortuna, ili coraggio.
Ovakvih primera, kao što vidimo, je bezbroj.
Teškoću u prevodu predstavlja i figurativnost i zbijenost, odnosno težnja da se misao izrazi sa što
manje reči. Ove osobine poslovica javljaju se u svim narodima. Tako, na primer, italijanska poslovica:
Mal comune, mezzo gaudio.
ne može se bukvalno prevesti, pa će u srpskom jeziku glasiti:
Nesreća se lakše podnosi u društvu.
To se posebno odnosi na metaforičke poslovice, budući da su višeznačne.
Didaktičke poslovice su , sa druge strane, lako razvrstavane:
Acqua di maggio, pane per tutto l’anno.
Voda/Kiša u maju, hleb tokom cele godine.
U modernom svetu mnoge poslovice ne mogu biti shvaćene na pravi način. Da bismo poslovicu
razumeli, treba da je stavimo u društveni i kulturni kontekst u kom je i nastala. U italijanskom jeziku
uvek se možemo poslužiti bogatom leksikografijom akademije dela Kruska ili rečnikom TommaseoBellini, a u srpskom jeziku Vukovim rečnikom, kao i Rečnikom Matice srpske.
Prilikom poređenja , odnosno komparacije rečnika Zingarelli i Sabatini Coletti sa zbirkom Raccolta di
proverbi toscani, može se zaključiti da je, što je i očekivano, zbirka znatno opširnija.
Bogatstvo zbirke Đuzepea Đustija, kao i zbirki Vuka Stefanovića Karadžića leži i u činjenici da se
romantizam, u kom su dela nastala, okreće narodnoj tradiciji.
U rečnicima se ne nalaze zastarele poslovice vezane za određene društveno- istorijske prilike
vremena u kome je zbirka nastajala. To je i sudbina poslovica, opstaju one svevremenskog značenja,
a i njih sve više zamenjuju frazeologizmi.
Uglavnom su u rečnicima poslovice koje se nalaze i u zbirci.
U rečnicima Zingarelli i Sabatini Coletti je malo novih poslovica.
Takve su poslovice:
Chi ha fortuna in amore non giochi a carte. /Sfortunato al gioco, fortunato in amore.
Ko nema sreće u ljubavi, ima u kocki.
ili:
L’apparenza inganna.
Izgled vara.
ili:
L'amor non fa bollir la pentola.
Od ljubavi se ne živi.
odnosno:
Meglio vivere un giorno da leone che cent’anni da pecora.
Bolje je živeti jedan dan kao lav, nego sto godina kao ovca.
Ovakvih primera ima još i prisutni su u radu.
Manjak novih poslovica potvrđuje tezu njihovog gubljenja u svakodnevnoj komunikaciji. Poslovice sve
više zamenjuju frazeologizmi.
13
Poslovice sa istim ili sličnim značenjem u italijanskom i srpskom jeziku
ABITO
Poslovica u italijanskom, srpskom i engleskom jeziku
Semantička odrednica
L’abito non fa il monaco.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
False apparenze
Odelo ne čini čoveka.
*Clothes don’t make the man.
You can’t tell a book by it’s cover.
ACQUA
L’acqua cheta rovina i ponti.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Fallacia dei giudizi
Riflessione
Tiha voda brijeg roni.
*Silent waters run deep.
L’acqua e il fuoco son buoni servitori, ma cattivi padroni.
(Giusti)
Caratteristiche fisiche
Vatra i voda su dobre sluge, ali zli gospodari.
Acqua passata non macina più.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Bilo, pa prošlo. ili
Vita
Affetti
Što je propalo, propalo je.
*That’s water under the brige.
Il sangue non è acqua.
(Giusti)
Eredità genetica
Krv nije voda.
*Blood is thicker than water.
Nelle grandi acque si pigliano i pesci.
(Giusti)
Mercato
Velike ribe veliku vodu traže.
14
Non tutte le macchie si nettano con l’acqua.
(Giusti)
Rimprovero
Voda svašta opere, do crna obraza. ili
Ruka ruku mije, obraz obadvije.
Non si deve dire:per tal via non passerò, né di tal acqua non Consiglio
berrò.
(Giusti)
Ne treba nikad reći:tim putem neću proći, niti iz te vode neću
piti. (doslovni prevod)
odnosno → Nikad ne reci nikad!
Né moglie , né acqua, né sale , a chi non te ne chiede non gliene Consiglio
dare.
Donna
(Giusti)
Ženu, vodu i so nikome ne daj. (doslovni prevod)
Ognuno porta l’acqua al suo mulino. o
Ognuno tira l’acqua al proprio mulino.
(Giusti)
Avidità
Svako tera vodu na svoju vodenicu.
La parola riempie il cuore ma l’acqua riempie il pozzo.
(Giusti)
Caratteristiche fisiche
Reč ispunjava srce, ali voda puni bunar. (doslovni prevod)
Lagrime piante per donna son come l’acqua del mare,
non è buona da bere,
ma è buona da annegare.
(Giusti)
Donna
Suze prolivene za ženom su kao morska voda: nije dobra za
piće, ali je dobra za davljenje. (doslovni prevod)
Cane scottato dall’ acqua calda ha paura della fredda.
(Giusti, Zingarelli)
Paura
Koga je zmija ujela, i guštera se boji.
Acqua lontana non spegne il fuoco.
(Giusti)
Aiuto
Beneficenza
Daleka voda ne gasi vatru. (doslovni prevod)
15
Dall’acqua cheta mi guardi Dio, che dalla corrente mi guarderò False apparenze
io.
(Giusti)
Neka me Bog čuva od mirne vode, a od tekuće vode ću se sam
čuvati. (doslovni prevod) ili
Sačuvaj me Bože od prijatelja, od neprijatelja ću se sam čuvati.
Acqua torba non lava.
(Giusti)
Consiglio
Mutna voda ne pere. (doslovni prevod)
Acqua di maggio, pane per tutto l’anno.
(Giusti)
Meteorologia
Voda/Kiša u maju, hleb tokom cele godine. (doslovni prevod)
A novembre bevi vino e lascia l’acqua al mulino.
(Giusti)
Meteorologia
U novembru pij vino, a ostavi vodu za vodenicu.
(doslovni prevod)
AFFARE
Gli affari sono affari.
(Sabatini Coletti)
Posao je posao. (doslovni prevod)
Mercato
*Business is business.
Affare di tutti, affari di nessuno.
(Sabatini Coletti)
Svačiji posao je ničiji posao. (doslovni prevod)
Što je svačije to je ničije.
Mercato
ili
*Everybody’s business is nobody’s business.
AGIRE
Prima d’ agire pensaci.
(Giusti)
Pre nego uradiš, razmisli. (doslovni prevod) ili
Dva put meri, jednom seci.
*Look before you leap.
Consiglio
16
AIUTARE; AIUTO
La fortuna aiuta gli audaci.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Coraggio
Hrabre sreća prati. ili
Sreća pomaže hrabrima.
*Fortune favors the brave.
Aiuto
Chi s’aiuta, Dio l ‘aiuta.
Aiutati che Dio ti aiuta.
(Giusti)
Ko se čuva i Bog ga čuva.
*God helps those who help themselves.
Help yourself and God will help you.
Aiuta i tuoi, e gli altri se puoi.
(Giusti)
Aiuto
Pomozi svojima, i ostalima ako možeš. (doslovni prevod)
Consiglio di vecchio, e aiuto di giovane.
(Giusti)
Aiuto
Gioventù e vecchiezza
Savet od starijeg, a pomoć od mlađeg. (doslovni prevod)
Ogni aiuto è buono.
(Giusti)
Aiuto
Svaka pomoć je dobrodošla.
ALBERO
L’albero non si giudica dalla scorza.
(Giusti)
Fallacia dei giudizi
O drvetu se ne sudi po njegovoj kori. (doslovni prevod) ili
Dub nije trava, ako je i zelen.
L’albero va piegato quando è giovane.
(Giusti)
Educazione
Drvo se savija dok je mlado. ili
Dok je šiba tanka, treba je ispravljati.
17
Al primo colpo non cade l’albero.
(Giusti)
Perseveranza
Ne obara se drvo prvim udarcem.
Dal frutto si conosce l’albero.
(Giusti, Zingarelli)
Regole del giudicare
Svako se drvo poznaje po svom plodu. (doslovni prevod)
*The tree is known by it’s fruit.
I migliori alberi sono i più battuti.
(Giusti)
Povertà e ricchezza
Samo je ono drvo čvrsto i jako koje često bije vetar.
(doslovni prevod)
ALTRO
Altro è correre, altro è arrivare.
(Giusti)
Fatti e parole
Jedno je trčati, a drugo je stići. (doslovni prevod)
Altro è dire, altro è fare.
(Giusti)
Fatti e parole
Jedno je reći, a drugo uraditi.
*Saying is on thing, doing another.
Altro è promettere, altro è mantenere.
(Giusti)
Fatti e parole
Jedno je obećati, a drugo održati obećanje.
Non è mai mal per uno, che non sia bene per un altro.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane.
ili
Jedan dok ne izgubi, drugi ne može da nađe.
La consolazione di un disperato è di vederne un altro.
(Zingarelli)
Sličan se sličnom raduje.
ili
Uteha očajnika je da vidi još jednog očajnika.
(doslovni prevod)
18
Compagnia
Altri tempi, altri costume.
(Giusti)
Vita
Drugo vreme, drugi običaji. ili
Svako vreme nosi svoje breme.
Domani è un altro giorno.
(Sabatini Coletti)
Sutra je novi dan. (doslovni prevod)
Coraggio
*Tomorrow is another day.
Morto un papa , se ne fa un altro.
(Zingarelli)
Vita
Život ide dalje.
*Life goes on.
Uno semina, e un altro racoglie.
(Giusti)
Mercato
Jedan seje, a drugi ubira plodove. ili Jedan seje, drugi žanje.
Jedan drobi, drugi kusa.
*One man’s garbage is another man’s treasure.
AMARE; AMATO; AMORE
A chi si ama si crede.
(Giusti)
Amore
Koga voliš, tome i veruješ.
Ognuno ama la giustizia a casa d’altri.
(Giusti)
Avidità
Svako voli da sudi u tuđoj kući. (doslovni prevod) ili
Lako je biti sudija u tuđoj kući.
Quanto più si ama, meno si conosce.
(Giusti)
Amore
Što se više voli, manje se poznaje. (doslovni prevod) ili
Ljubav je lijepa, ali slijepa.
19
Ogni formica ama il suo buco.
(Giusti)
Casa e famiglia
Svaki mrav voli svoju rupu. (doslovni prevod) ili
Svakome je svoja kuća najdraža.
Svuda prođi, svojoj kući dođi.
Ogni simile ama il suo simile.
(Giusti)
Compagnia
Sličan se sličnom raduje.
*Birds of a feather , flock together.
L’amore è principio del bene e del male.
(Zingarelli)
Ljubav je početak i dobra i zla. ili
Ljubav je puna i meda i jeda.
Amore
Amore non conosce misura. o
L’amore passa sette muri.
(Giusti)
Amore
Ljubav ne poznaje granice.
Amore
L’amore a nessuno fa onore e a tutti fa dolore.
(Giusti)
Ljubav nikome ne donosi čast, a svakome stvara bol.
(doslovni prevod)
Amore è cieco, e vede da lontano.
(Giusti)
Amore
Ljubav je lijepa, ali je slijepa. ili
Ljubav je slepa i izdaleka vidi. (doslovni prevod)
*Love is blind.
Amore e gelosia nacquero insieme.
(Giusti)
Amore
Nema ljubavi bez ljubomore. ili
Ljubav i ljubomora zajedno su nastale. (doslovni prevod)
*Without jealousy there is no love.
20
Il primo amore non si scorda mai.
(Giusti)
Amore
Prva ljubav zaborava nema.
*One’s first love is never forgotten.
Amore e tosse non si possono celare.
(Giusti, Zingarelli)
Amore
Ljubav i kašalj ne mogu se sakriti.
Amore non è senza amaro.
(Giusti)
Amore
Nema ljubavi bez gorčine.
Amore non mira lignaggio né fede né vassallaggio.
(Giusti)
Amore
Ljubav ne zna za poreklo, veru i potčinjenost.
(doslovni prevod)
Amore nuovo va e viene, ed il vecchio si mantiene.
Amore vecchio non fa ruggine.
(Giusti)
Nova ljubav dođe i ode, a stara ljubav ostaje.
Stara ljubav nikad ne zarđa.
o
Amore
ili
Amore
Delle pene d’amore, si tribola e non si more.
(Giusti)
Ljubavni jadi muče, ali ne ubijaju.
Chi ha fortuna in amore non giochi a carte.
Sfortunato al gioco, fortunato in amore.
(Zingarelli, S. Coletti)
Amore
o
Ko nema sreće u ljubavi, ima u kocki.
*Lucky at cards, unlucky in love.
Unlucky at cards, lucky in love.
Amore
Nella guerra d’amore vince chi fugge. o
In amore vince chi fugge.
(Giusti, S. Coletti)
U ljubavi pobeđuje onaj ko beži.
21
Quando la fame vien dentro la porta, l’amore se ne va dalla Amore
finestra.
(Giusti)
Kada glad zakuca na vrata, ljubav iskače kroz prozor. ili
Gde se ne jede ni ne pije, tu ljubavi nije.
Grande amore, grande dolore.
(Giusti)
Amore
Velika ljubav, velika patnja.
Scalda più amore che mille fuochi.
(Giusti)
Amore
Ljubav greje više od hiljadu vatri. (doslovni prevod)
Amore fa molto, il denaro tutto.
(Giusti)
Amore
Ljubav mnogo čini, a novac čini sve. (doslovni prevod) ili
Para vrti gde burgija neće.
L’amore comincia con suoni e con canti, e poi finisce con dolori e Amore
pianti.
(Giusti)
Ljubav počinje pesmom, a završava se suzama i bolom.
(doslovni prevod)
Amore fa amore e crudeltà fa tirannia.
(Giusti)
Amore
Ljubav stvara ljubav, a surovost tiraniju. (doslovni prevod) ili
Lepa reč i gvozdena vrata otvara.
Amore non si trova al mercato.
(Giusti)
Amore
Ljubav se ne kupuje.
Amor non ha sapienza, e l’ira non ha consiglio.
(Giusti)
Amore
Ljubav ne zna za mudrost, a gnev za savet. (doslovni prevod)
Chi non ha figliuoli, non sa che sia amore.
(Giusti)
Amore
Ko nema decu, ne zna šta je ljubav.
22
Chi si piglia per amore, si lascia per rabbia.
(Giusti)
Amore
Ko se uzima zbog ljubavi, rastaje se zbog besa. (doslovni prevod)
In guerra, nella caccia e negli amori, in un piacer mille dolori.
(Giusti)
Amore
U ratu, lovu i u ljubavi, za jedno zadovoljstvo hiljadu muka.
(doslovni prevod)
Più vale un pan con amore che un cappone con dolore.
(Giusti)
Amicizia
Više vredi hleb s ljubavlju, nego petao/gozba s patnjom.
(doslovni prevod)
Tutto è permesso in guerra ed in amore.
(Zingarelli)
U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno.
Amore
*All is fair in war and love.
Amore
L’amore domina senza regole.
(Zingarelli)
Ljubav vlada bez pravila.
*Love rules without rules.
Amore
L'amor non fa bollir la pentola.
(Zingarelli)
Od ljubavi se ne živi.
Amor con amor si paga.
(Zingarelli)
Amore
Ljubav se ljubavlju plaća. (doslovni prevod)
Di buone armi è armato, chi da buona donna è amato.
(Giusti)
Amore
Dobro oružje ima onaj koga voli dobra žena. (doslovni prevod)
Chi vuol essere amato, convien che ami.
(Giusti)
Amor che a nullo amato amor perdona. (Dante)
Ko želi da bude voljen, treba da voli. (doslovni prevod)
23
Amore
AMARO
Poco fiele fa amaro molto miele.
o
Val più una goccia di miele che un barile di fiele.
(Giusti, Zingarelli)
Fortuna e sfortuna
Vita
I malo žuči može da zagorča mnogo meda. ili
Čašu meda još niko ne ispi, da je čašom žuči ne zagrči. ili
Čaša žuči ište čašu meda, pomješano najlakše se pije.
Le parole amare sono medicine.
(Zingarelli)
Gorke reči su lek. ili Istina ponekad boli.
Verità e bugia
Amore non è senza amaro.
(Giusti)
Amore
Nema ljubavi bez gorčine. (doslovni prevod) ili
Čašu meda još niko ne ispi, da je čašom žuči ne zagrči. ili
Čaša žuči ište čašu meda, pomješano najlakše se pije.
Chi ha dentro amaro, non può sputare dolce.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Invidia
Ko u sebi nosi gorčinu, ne može da izgovara lepe reči.
(doslovni prevod)
Fortuna e sfortuna
Dopo il dolce viene l’amaro
(Sabatini Coletti)
Posle slatkog dolazi gorko. ili
Posle noći, dan osviće.
Le radici della virtù sono amare, ma i frutti dolci.
(Giusti)
Perseveranza
Koreni mudrosti su gorki, ali su plodovi slatki. ili
Bez muke nema nauke.
AMICIZIA ; AMICO
Chi trova un amico, trova un tesoro.
(Zingarelli)
Amicizia
Ko nađe prijatelja, našao je blago.
*He who finds a friend, finds a treasure.
24
Conti chiari, amicizia lunga. o
Patti chiari, amici cari.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Consiglio
Čist račun, duga ljubav.
*Clear agreements make for good friends.
Amicizia
L’amico certo si conosce nell’incerto.
(Giusti)
Prijatelj se u nevolji poznaje, kao zlato u vatri.
(doslovni prevod)
ili
Pravi prijatelj se u nevolji poznaje.
Amicizia
L’amicizia che cessa non fu mai vera.
(Giusti)
Prijateljstvo koje je prestalo, nikad nije ni postojalo.
Amicizia riconciliata è una piaga mal saldata. o
Né amico riconciliato, né pietanza due volte cucinata.
(Giusti)
Amicizia
Obnovljeno prijateljstvo je rana koja nikad ne zaraste.
(doslovni prevod) ili
Koje se staklo jedanput razbije, ono se više ne sastavi.
Le amicizie devono essere immortali, e le inimicizie mortali.
(Giusti)
Amicizia
Prijateljstvo treba da bude besmrtno, a neprijateljstvo smrtno.
(doslovni prevod)
Le amicizie si fanno in prigione.
(Giusti)
Amicizia
Prijateljstva se sklapaju u tamnici. (doslovni prevod) ili
Ne vjeruj prijatelju za trpezom, nego na vratima od tamnice.
Amicizia
Al bisogno si conosce l’amico.
(Giusti)
U nevolji se poznaje prijatelj. ili
Na muci se poznaju junaci.
*A friend in need is a friend indeed.
25
Amico di buon tempo mutasi col vento.
(Giusti)
Amicizia
Prijatelj u dobru menja se kako vetar duva.
(doslovni prevod)
ili
Nesta blaga, nesta prijatelja.
*In time of prosperity, friends are plenty
In time of adversity, not one among twenty.
Amico con tutti e schiavo con nessuno.
(Zingarelli)
Amicizia
Prijatelj svih i ničiji rob. (doslovni prevod)
Amico non è conosciuto, finché non è perduto.
(Giusti)
Amicizia
Prijatelja ne znaš da ceniš dok ga ne izgubiš. ili
Dobro se ne pozna dok se ne izgubi. ili
Imadoh-ne znadoh,
Izgubih-poznadoh.
Dagli amici mi guardi Iddio, ché dai nemici mi guardi io.
(Giusti, S. Coletti)
False apparenza
Sačuvaj me, Bože, od prijatelja, a od neprijatelja ću se sam
čuvati.
*Of friends God save me, that from enemies I save myself.
Chi è gran nemico, è anche grande amico.
(Giusti)
Amicizia
Ko je veliki neprijatelj, velik je i prijatelj. ili
Sačuvaj me, Bože, od prijatelja, a od neprijatelja ću se sam
čuvati.
*A good enemy is a better person than a false friend.
Chi del vino è amico, di se stesso è nemico.
(Giusti)
Kome je vino prijatelj, sam sebi je neprijatelj.
(doslovni prevod)
Dove due amici si incontrano, Dio gli fa da terzo.
(Giusti)
Gde se dva prijatelja sretnu, Bog im je treći prijatelj.
(doslovni prevod)
26
Vino
Amicizia
È male amico chi a sé è nemico.
(Giusti)
Amicizia
Loš je prijatelj onaj koji je sam sebi neprijatelj.
(doslovni prevod)
Amicizia
Non c’è migliore specchio dell’amico vecchio. o
Amico vecchio e casa nuova.
(Giusti)
Nema boljeg ogledala od starog prijatelja. (doslovni prevod) ili
Drug drugu zrcalo.
Prima di scegliere amico, bisogna averci mangiato il sale Amicizia
sett’anni.
(Giusti)
Dok sa nekim vreću soli ne pojedeš, ne možeš ga upoznati.
L’oro si affina al fuoco e l’amico nelle sventure.
Ne’ pericoli si vede chi d’amico ha vera fede.
(Giusti)
Amicizia
Prijatelj se u nevolji poznaje, kao zlato u vatri.
Na muci se poznaju junaci.
I veri amici sono come le mosche bianche.
(Giusti)
Amicizia
Pravi prijatelji su retki. ili
Pravi prijatelji su kao bele vrane.
Un nemico è troppo e cento amici non bastano.
(Giusti)
Amicizia
Stotinu prijatelja je malo, a jedan neprijatelj je mnogo.
(doslovni prevod)
*One enemy is too many and a hundred friends aren’t enough.
Amici a scelta, e parenti come sono.
(Giusti)
Amicizia
Prijatelje biraš sam, a rodbinu dobijaš od Boga. ili
Onaj mi je brat koji mi je dobru rad.
27
Vale più un amico che cento parenti.
(Giusti)
Amicizia
Više vredi jedan prijatelj, nego stotinu rođaka.
Amico di tutti e di nessuno, è tutt’uno.
(Giusti)
Amicizia
Prijatelj svih nije ničiji prijatelj. (doslovni prevod)
*A friend to all is a friend to none.
ANDARE
Chi va piano, va sano e va lontano.
(Giusti, S. Coletti)
Riflessione
Ko polako ide, brže stiže. ili
Ko polagano ide, dalje će otići. ili
Ko polako ide, prije doma dođe.
*Slowly but surely.
Per andare avanti bisogna voltarsi addietro.
(Giusti)
Esperienza
Da bismo išli napred, treba da se okrećemo unazad.
(doslovni prevod)
È un cattivo andare contro la corrente.
(Giusti)
Consiglio
Nije dobro ići uz vodu. (doslovni prevod) ili
Od inata nema goreg zanata.
ANIMA
Affetti
Caratteristiche fisiche
Gli occhi sono la finestra dell’anima.
(Sabatini Colleti)
Oči su ogledalo duše.
*The eye is the mirror of the soul.
28
Non lava abito santo anima lorda.
(Giusti)
Rimprovero
Ne pere sveto odelo okaljanu dušu. (doslovni prevod) ili
Odelo ne čini čoveka.
ANNO
Anno nuovo vita nuova.
(Zingarelli, S. Coletti)
Coraggio
Nova godina, novi život. ili
Svaki je dan novi početak.
*The New Year calls for a new way of life.
Chi ha un giorno di bene, non può dire di essere stato male tutto Fortuna e sfortuna
l’anno.
(Giusti)
Ko ima jedan dobar dan u godini, ne može da kaže da je imao
lošu godinu. (doslovni prevod)
Meglio vivere un giorno da leone che cent’anni da pecora.
(Sabatini Coletti)
Coraggio
Bolje je živeti jedan dan kao lav, nego sto godina kao ovca.
Il peso degli anni è il maggior peso che l’uomo possa portare.
(Giusti)
Gioventù e vecchiezza
Teret godina je najveći teret koji čovek može da nosi.
(doslovni prevod)
Se il matrimonio durasse un anno, tutti si mariterebbero.
(Giusti)
Donna
Kad bi brak trajao godinu dana, svako bi se ženio.
Gli uomini hanno gli anni che sentono, le donne quelli che Gioventù e vecchiezza
dimostrano.
(Giusti)
Muškarci imaju onoliko godina koliko osećaju, a žene onoliko
koliko pokazuju. (doslovni prevod)
29
APPARENZA
Fallacia dei giudizi
L’apparenza inganna.
(Zingarelli, S. Coletti)
Izgled vara.
*Appearances can be deceiving.
Appearances are deceptive.
APPETITO
Cibo
L’appetito vien mangiando.
(Zingarelli, S. Coletti)
Apetit dolazi sa hranom. (doslovni prevod) ili
Što oko ne vidi, srce ne poželi.
*Appetite comes with eating.
ARGENTO
Fatti e parole
La parola è d’argento , il silenzio è d’oro.
(Zingarelli, S. Coletti)
Reči su od srebra, a ćutanje od zlata.
ili
Ćutanje je zlato, a govorenje je srebro. (doslovni prevod) ili
Ćutanje je zlato.
*Speech is silver, silence is golden.
ASINO
Chi asino nasce, asino muore.
(Giusti)
Esperienza
Ko se rodi magarac, umre magarac. ili
Što kolevka zanjiše, to motika zakopa.
Un asino trova sempre un altro asino che lo ammira.
(Giusti)
Magarac uvek nađe drugog magarca da mu se divi.
(doslovni prevod) ili
Sličan se sličnom raduje.
30
Compagnia
ASPETTARE
Il bene bisogna cercarlo e il male aspettarlo.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Dobro treba tražiti, a loše sačekati da samo dođe.
(doslovni prevod)
Chi ha tempo, non aspetti tempo.
(Giusti, Zingarelli)
Consiglio
Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.
*No time like the present.
Consiglio
Quel che tu stesso puoi e dire e fare,
che altri il faccia mai non aspettare.
(Giusti)
Ono što sam možeš da kažeš i uradiš, ne očekuj da drugi urade
za tebe. (doslovni prevod) ili
Uzdaj se u se i u svoje kljuse.
AVARIZIA ; AVARO
Tutto cala in vecchiezza, fuorché avarizia, prudenza e saviezza.
(Giusti)
Gioventù e vecchiezza
Avarizia e prodigalità
Sve slabi u starosti, osim tvrdičluka, razboritosti i mudrosti.
(doslovni prevod)
Avaro agricoltore non fu mai ricco.
(Giusti)
Avarizia e prodigalità
Škrt zemljoradnik nikad nije bio bogat. (doslovni prevod)
Avarizia e prodigalità
L’avaro più che possiede più è mendico.
(Giusti)
Škrtica što više ima više prosi. (doslovni prevod)
31
AVVOCATO
Né per ogni male al medico, né per ogni lite all’avvocato, né per Consiglio
ogni sete al boccale.
(Giusti)
Ni za svaku boljku kod lekara, ni za svaku svađu kod advokata, ni
po bokal svaki put kad si žedan. (doslovni prevod)
L’avvocato d’ogni stagione miete e d’ogni tempo vendemmia.
(Giusti)
Advokat stalno žanje i ubira plodove. (doslovni prevod)
Doktor pravice(prava) je prijatelj novčanice.
Prete, medico e avvocato trovasi in ogni lato.
(Giusti)
Mestieri
ili
Mestieri
Sveštenik, lekar i advokat mogu se naći na svakom ćošku.
(doslovni prevod)
Buoni avvocati sono cattivi vicini.
(Giusti)
Mestieri
Dobri advokati su loše komšije.
*A good lawyer makes a bad neighbor.
AZIONE
Le azioni parlano più delle parole.
(Sabatini Coletti )
Dela govore više od reči.
Fatti e parole
*Actions speak louder than words.
BALLARE ; BALLO
Quando non c’è il gatto, i topi ballano.
(Zingarelli)
Potere
Kad mačke nema , miševi kolo vode.
*When the cats away, the mice will play.
32
Quando si è in ballo bisogna ballare.
(Zingarelli, S. Coletti)
Consiglio
Kad uđeš u kolo, igraj. ili Kad si u kolu, valja da igraš. ili
Ko se u kolo hvata, u noge se uzda.
*In for a penny, in for a pound.
Assai bene balla a chi fortuna suona.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Mnogo dobro igra onaj kome sreća svira. (doslovni prevod)
BARBA
La barba non fa il filosofo.
(Giusti)
False apparenze
Brada ne čini filozofa. (doslovni prevod) ili
Brada narasla, a pamet ne donjela. ili Odelo ne čini čoveka. ili
Srebrno sedlo ne čini dobra konja.
BASTARE
A chi compra non bastano cent’occhi.
(Giusti)
Kad kupuješ, otvori četvoro očiju.
Mercato
A chi non basta ciò che basta, non basterà mai alcuna cosa.
(Giusti)
Onome kome nije dovoljno ono što je dovoljno, nikad ništa neće
biti dovoljno. (doslovni prevod) ili
Kome nije u orahu, nije ni u tovaru.
Avidità
A chi parla poco, basta la metà del cervello.
(Giusti)
Prudenza
Parlare e tacere
Ko malo priča, dovoljno mu je i pola mozga. ili
Ćutanje je zlato.
Dove bisognano i fatti le parole non bastano.
(Giusti)
Fatti e parole
Gde su potrebna dela, reči nisu dovoljne. ili
Dela govore više od reči.
33
A piccolo forno poca legna basta.
(Giusti)
Consiglio
Maloj peći malo drva treba. (doslovni prevod) ili
Mali džep brzo se napuni.
I danari non bastano, bisogna saperli spendere.
(Giusti)
Mercato
Povertà e ricchezza
Novac nije dovoljan, treba znati potrošiti ga. (doslovni prevod)
ili
Bolje je umeti nego imati.
L’assai basta e il troppo guasta.
(Zingarelli)
Dosta je dovoljno, a previše kvari. (doslovni prevod) ili
Srednja je sreća najbolja.
Povertà e ricchezza
Se i desideri bastassero, i poveri andrebbero in carrozza.
(Giusti)
Affetti
Povertà e ricchezza
Kad bi želje bile dovoljne, siromašni bi išli kočijama. ili
Od snova se ne živi.
BATTERE
Bisogna battere il ferro finché è caldo. o
Il ferro va battuto quando è caldo.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Risolutezza
Gvožđe se kuje dok je vruće.
*Strike while the iron is hot.
La lingua batte dove il dente duole.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Affetti
Jezik udara tamo gde zub boli. ili
Svako se češe tamo gde ga svrbi.
A chi batte forte si apron le porte.
(Zingarelli)
Coraggio
Onome ko udara jako, vrata se otvaraju. (doslovni prevod) ili
Ko ništa ne probira, ništa i ne dobija.
34
BELLEZZA; BELLO
Poca macchia guasta una bellezza.
(Giusti)
Bellezza
Jedno ali što devojci sreću kvari.
La gioventù è una bellezza da sé.
(Giusti)
Bellezza
Gioventù e vecchiezza
Mladost je lepa sama po sebi.
A lume spento è pari ogni bellezza.
(Sabatini Coletti)
U mraku su svi jednako lepi.
Bellezza
La bellezza non si mangia.
(Giusti)
Bellezza
Lepota se ne jede. (doslovni prevod) ili
Lijepe kolo vode, a ružne kuću kuće.
Bellezza è come un fiore che nasce e presto muore.
(Giusti)
Bellezza
Lepota je kao cvet koji se rađa i brzo umire. (doslovni prevod)
Le bellezze duran fino alla porta, le bontà fino alla morte.
(Giusti)
Bellezza
Lepota kratko traje(traje do vrata), a dobrota traje do smrti.
Beltà e follia vanno spesso in compagnia.
(Giusti)
Bellezza
Lepota i ludost često idu zajedno.
Onestà e gentilezza sopravanza ogni bellezza.
(Giusti)
Bellezza
Poštenje i ljubaznost nadmašuju svaku lepotu.
Ogni figlio pare bello alla mamma.
(Giusti)
Amore
Svakoj majci svoje dete lepo.
All’orsa paion belli i suoi orsacchini.
(Giusti)
Svakoj medvedici svoji mečići lepi. (doslovni prevod) ili
Svakoj majci svoje dete lepo.
35
Amore
A ogni civetta le pare bello il civetto suo.
(Giusti)
Svakom ćuku svoji mladunci lepi. (doslovni prevod) ili
Svakoj majci svoje dete lepo.
Amore
A ogni pecora pare bello il suo agnello.
(Giusti)
Svakoj ovci svoje jagnje lepo. ili
Svaka krava svoje tele liže.
Svakome se svoje čini najlepše.
Amore
*Beauty is in the eye of the beholder.
L’allegria fa bello il viso.
(Sabatini Coletti)
Sreća čini lice lepim. (doslovni prevod)
Bellezza
A ogni uccello il suo nido è bello.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Casa e famiglia
Svakoj ptici svoje gnezdo milo.
Ogni bel gioco dura poco.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Vita
Lepa igra kratko traje. (doslovni prevod) ili
Sve što je lepo, kratko traje.
*All good things come to an end.
Il bello è star nel piano, e confortare i cani all’erta.
(Giusti)
Fatti e parole
Lepo je biti u ravnici i tešiti pse na uzbrdici. (doslovni prevod) ili
Lasno je s punim trbuhom post hvaliti.
Lasno je tuđim rukama za vrelo gvožđe hvatati.
Brutto in fascia, bello in piazza.
(Giusti)
False apparenze
Ružan u licu, lep na ulici. (doslovni prevod) ili
U selu med, u kući jed.
Il mondo è bello perché è vario.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Vita
Bellezza
Lepota je u različitosti. ili
Svet je lep zato što je različit.
*Variety is the spice of life.
36
Né bello né buono non mai troppo.
(Giust)
Bellezza
Ni lepote ni dobrote nikad nije previše.
Dopo il brutto viene il bello.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Posle nečeg lošeg uvek dolazi nešto dobro. (doslovni prevod) ili
Posle kiše dolazi sunce.
È bello avere un amico perfino a casa del diavolo.
(Giusti)
Amicizia
Lepo je imati prijatelja, čak i u kući đavola. (doslovni prevod)
Non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace.
(Giusti, S. Coletti)
Bellezza
Nije lepo ono što je lepo, već je lepo ono što nam se sviđa.
(doslovni prevod) ili
Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago.
Bella moglie, dolce veleno.
(Giusti)
Bellezza
Donna
Lepa žena, sladak otrov.
BENE
Bene fatto per paura non val niente e poco dura.
(Giusti)
Coraggio
Dobro učinjeno iz straha ne vredi ništa i kratko traje.
(doslovni prevod)
Il bene non è mai troppo.
(Giusti)
Bene e male
Dobrote nikad nije previše.
Il bene non fu mai tardi.
(Giusti)
Bene e male
Nikad nije kasno za dobro delo.
37
Bocca con dolore non dice bene.
(Giusti)
Bene e male
Usta puna bola ne govore dobro. (doslovni prevod)
Kom je zlo, i gore mu se zbori.
ili
Chi ben giudica, bene elegge.
(Giusti)
Prudenza
Ko dobro sudi, dobro bira.
Chi ben semina, ben raccoglie.
(Giusti)
Ko dobro seje, dobro i žanje. ili
Kako seje, tako će i žeti.
Bene e male
Chi ben comincia è a metà dell’opera.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Bene e male
Consiglio
Ko dobro počne, on je na pola radnje. ili
Svaki početak je dobar početak. ili Po jutru se dan poznaje.
*Well begun is half done.
Chi ben vive, ben muore.
(Giusti)
Bene e male
Ko dobro živi, dobro umire. (doslovni prevod) ili
Ko dobro čini, bolje dočeka;a ko zlo čini, gore dočeka.
Chi ben serve non sarà mai ricco.
(Giusti)
Ko dobro služi, nikad neće biti bogat. (doslovni prevod)
Povertà e ricchezza
Chi ben si guarda, scudo si rende.
(Giusti)
Prudenza
Ko se čuva, sam sebi stvara štit. (doslovni prevod) ili
Ko se čuva i Bog ga čuva.
Chi ha provato il male, gusta meglio il bene.
(Giusti)
Bene e male
Ko je okusio zlo, bolje poznaje dobro. ili
Ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne ogreja.
Chi non sa di male, non sa di bene.
(Giusti)
Giudizio
Ko ne zna za loše, ne zna ni za dobro. ili
Niko ne zna šta je dobro, samo onaj koji se zla napatio.
38
Da uom dabbene, non hai che bene.
(Giusti)
Bene e male
Od dobrog/pošenog čoveka možeš samo dobro očekivati.
Col ma e col se non si fa niente di ben.
(Giusti)
Rimprovero
Sa ako i ali ništa se dobro ne radi. (doslovni prevod)
Colui è mio zio che vuole il ben mio.
(Giusti)
Bene e male
Onaj mi je brat, koji mi je dobru rad.
Non si conosce il bene , se non quando s’è perso.
(Giusti)
Bene e male
Dobro se ne pozna, dok se ne izgubi.
Non tutti i piedi stanno bene in una scarpa.
(Giusti)
Nature diverse
Nije svakom prstu dobro u cipeli. (doslovni prevod) ili
Neko voli popa, neko popadiju, a neko popovu ćerku.
Non si sta mai tanto bene che non si possa star meglio, né tanto
male che non si possa star peggio.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Nikada nije toliko dobro da ne može biti bolje, ni toliko loše da ne
može biti gore. (doslovni prevod) ili
Od zla gore, a od dobra bolje ima.
Ogni vero non è ben detto.
(Giusti)
Verità e bugia
Nije svaka istina dobro izgovorena. (doslovni prevod)
Istina ume da zaboli.
ili
Pensa ben per non peccare, pensa mal per non sbagliare.
(Giusti)
Misli dobro da ne bi zgrešio, misli loše da ne bi pogrešio.
Ride bene chi ride ultimo.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje.
*He who laughs last laughs best.
39
Consiglio
Perseveranza
Se ben tu fai, sappi a chi lo fai.
(Giusti)
Bene e male
Ako dobro činiš, znaj kome dobro činiš. (doslovni prevod)
Soli non si starebbe bene nemmeno in Paradiso.
(Giusti)
Compagnia
Ni u Raju nije dobro biti sam.
Tutto è bene quel che finisce bene.
(Giusti, S. Coletti)
Bene e male
Sve je dobro, što se dobro svrši.
*All’well that ends well.
Figlio troppo accarezzato non fu mai bene allevato.
(Zingarelli)
Dijete mnogo milovano, nikad dobro vaspitano. ili
Mnogo babica, kilava deca.
Educazione
Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.
(Giusti)
Consiglio
Uzdati se u nekoga je dobro, ali ne uzdati se je bolje.
(doslovni prevod) ili
Uzdaj se u se i u svoje kljuse.
*To trust is good, not to trust is better.
Vuoi tu un cuore smascherare?Sappilo ben lodare.
(Giusti)
Fatti e parole
Želiš da razotkriješ nečije srce? Dobro ga hvali. (doslovni prevod)
ili
Lepa reč gvozdena vrata otvara.
Chi sta bene con sé, sta bene con tutti.
(Giusti)
Bene e male
Ko sebe ne zna sačuvati, ne zna ni drugoga. ili
Ko je dobar sa samim sobom, dobar je sa svima. ili
Ko ne zna za sebe, ne zna ni za mene.
BERE
A chi piace il bere, parla sempre di vino.
(Giusti)
Ko voli piće, stalno govori o vinu. (doslovni prevod)
40
Vino
Chi ha bevuto berrà.
(Zingarelli)
Vino
Onaj ko je pio, piće ponovo. (doslovni prevod)
Chi non beve in compagnia o è un ladro o è una spia.
(Giusti)
Ko ne pije u društvu, ili je lopov ili špijun. (doslovni prevod)
Vino
BISOGNARE
Al prudente non bisogna consiglio.
(Giusti)
Consiglio
Mudrom čoveku ne treba savet.
Bisogna che il bugiardo abbia buona memoria.
(Giusti, Zingarelli)
Verità e bugia
Lažljivac treba da ima dobro pamćenje.
Bisogna distendersi quanto il lenzuolo è lungo.
(Giusti)
Consiglio
Prema guberu se valja pružati. ili
Pruži se koliko ti je jorgan dug.
*Don’t cross your bridges till you come to them.
Bisogna guardare a quello che si fa, non a quello che si dice.
(Giusti)
Regole del giudicare
Treba obraćati pažnju na ono što se radi, a ne na ono što se
govori. (doslovni prevod)
Dela govore više od hiljadu reči. ili
Dobar posao se sam hvali.
Bisogna pensarci avanti per non pentirci poi.
(Giusti)
Riflessione
Misli unapred da se posle ne bi kajao.
Bisognerebbe essere prima vecchi e poi giovani.
(Giusti)
Esperienza
Treba biti prvo star, pa onda mlad.
41
Non bisogna tentare Dio.
(Giusti)
Religione
Ne iskušavaj Boga.
Bisogna guardare non a quello che entra, ma a quello che esce.
(Giusti)
Regole del giudicare
Ne treba obraćati pažnju na ono što ulazi, već na ono što izlazi.
(doslovni prevod)
Chi è in altrui balia, bisogna che ci stia.
(Giusti)
Rimprovero
Ko je pod tuđom vlasti, treba tu i da ostane. (doslovni prevod) ili
Ko svoj može biti, tuđ nek ne bude.
In gioventù bisogna acquistare, quel che in vecchiezza ti può Gioventù e vecchiezza
giovare.
(Giusti)
U mladosti treba sticati ono što ti u starosti može koristiti.
(doslovni prevod) ili
Bacaj za sobom da nađeš pred sobom.
Non bisogna dormire tutti i tuoi sonni.
(Giusti)
Consiglio
Ne treba prespavati sve svoje snove. (doslovni prevod)
Perché vada il carro, bisogna unger le ruote.
(Giusti)
Mercato
Da bi kola išla, treba podmazati točkove. ili
Kola nenamazana škripe.
Per parlare di gioco, bisogna aver tenute le carte in mano.
(Giusti)
Esperienza
Da bi mogao da govoriš o igri, treba da si držao karte u rukama.
(doslovni prevod)
Quando ha tonato e tonato, bisogna che piova.
(Giusti)
Meteorologia
Kad je grmelo i grmelo, treba da padne kiša. (doslovni prevod)
*It happened at last, it had to happen.
42
Quando le volpi si consigliano, bisogna chiudere il pollaio.
(Giusti)
Astuzia
Kad se lisice savetuju, treba zatvoriti kokošinjac.
(doslovni prevod)
Al bisogno si conosce l’amico.
(Giusti)
Amicizia
Prijatelj se poznaje u nevolji. ili
Na muci se poznaju junaci.
Il pigro è sempre in bisogno.
(Giusti)
Ozio
Lenjoj osobi uvek nešto treba.
Bisogna vivere e lasciar vivere.
(Giusti)
Consiglio
Vita
Živi i pusti druge da žive.
Bisogna accomodarsi ai tempi.
(Sabatini Coletti)
Treba se prilagoditi vremenu.
Consiglio
Vita
Bisogna navigare secondo il vento.
(Giusti)
Prudenza
Treba ploviti prema vetru. (doslovni prevod) ili
Ako ne možemo kako hoćemo, a mi ćemo kako možemo.
*As a wind blows, you must set your sail.
Di due mali bisogna scegliere il minore.
(Sabatini Colleti)
Prudenza
Od dva zla biraj manje.
*Choose the least of two evils.
Bisogna essere in due per ballare il tango.
(Sabatini Colleti)
Compagnia
Za tango je potrebno dvoje.
*It takes two to tango.
43
BOCCA
A caval donato non si guarda in bocca.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Educazione
Poklonjenom konju se u zube ne gleda. ili
Poklonu se u zube ne gleda.
*Never look a gift horse in the mouth.
L’adulatore ha miele in bocca e il fiele in cuore.
(Sabatini Coletti)
Laskavac ima na ustima med, a na srcu jed. ili
Na jeziku med, a na srcu jed.
False apparenze
Apri bocca, e fa ch’io ti conosca.
(Giusti)
Regole del giudicare
Otvori usta/Progovori, da znam ko si. ili
Čovjek se po besjedi poznaje.
Le ore del mattino hanno l’oro in bocca.
(Giusti, Zingarelli)
Consiglio
Jutro nosi zlato u ustima.
ili
Ko rano rani, dve sreće grabi. ili
Jutro je pametnije od večeri. ili
Ko rano ustaje, nikad se ne kaje.
*The early bird gets the worm.
An hour in the morning is worth two in the evening.
He who wakes early, meets a golden day.
All work and no play makes Jack a dull boy.
I saggi hanno la bocca nel cuore, e i matti il cuore in bocca.
(Giusti)
Prudenza
Mudri imaju usta u srcu, a ludi srce na ustima. (doslovni prevod)
Non metter bocca dove non ti tocca.
(Giusti)
Consiglio
Ne mešaj se gde ti nije mesto.
In bocca chiusa non entrano mosche.
(Giusti, Zingarelli)
U zatvorena usta ne ulaze muve.
Ćutanje je zlato.
*A closed mouth catches no flies.
Prudenza
Parlare e tacere
ili
44
BOTTE
Non si può avere la botte piena e la moglie briaca.
(Giusti)
Avidità
Ne može i puno bure i pijana žena. (doslovni prevod) ili
Ne može i jare i pare.
*You can’t have your cake and eat it too.
La botte dà del vino che ha.
(Zingarelli)
Nature diverse
Bure daje onakvo vino kakvo ima. (doslovni prevod) ili
Svako daje prema svojim mogućnostima.
BRUTTO
Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge.
(Giusti, Zingarelli)
Regole del giudicare
Ni đavo nije tako crn. ili
Nije sve tako crno, kao što izgleda.
Non v’è giovane che non sia bella, né vecchia che non sia brutta.
(Giusti)
Gioventù e vecchiezza
Nema devojke da nije lepa, ni babe da nije ružna.
(doslovni prevod)
ili
Nema mirnog deteta, ni lepe babe.
BUE
Moglie e buoi dei paesi tuoi.
(Zingarelli, S. Coletti)
Consiglio
Ženu i stoku ne traži daleko od svog zavičaja. (doslovni prevod)
ili Dobra devojka neće izaći iz svog sela.
ili Od znana zelja glava ne boli. ili
U drva što možeš dalje, a po djevojku što možeš bliže.
*Choose a wife and an ox from your own town.
45
BUGIA
Le bugie hanno le gambe corte.
(Zingarelli, S. Coletti)
Verità e bugia
U laži su kratke noge.
*Lies have short legs.
A tempo di guerra con le bugie si governa.
(Giusti)
Potere
U ratno vreme lažima se vlada. (doslovni prevod) ili
Zavadi, pa vladaj.
BUONO
L’acqua e il fuoco son buoni servitor, ma cattivi padroni.
(Giusti)
Caratteristiche fisiche
Voda i vatra su dobre sluge, a zli gospodari.
Il buon giorno si vede dal mattino.
(S. Coletti, Zingarelli)
Regole del giudicare
Po jutru se dan poznaje.
*Well begun is half done.
A far dei castelli in aria tutti siam buoni.
(Giusti)
Fatti e parole
Za pravljenje dvorca u vazduhu, svi smo dobri.
(doslovni prevod) ili
Lasno je govoriti, ali je teško tvoriti.
L’agnello è buono anche dopo Pasqua.
(Giusti)
Jagnje je dobro i posle Uskrsa.
Mercato
Buona compagnia, mezza la via.
(Giusti)
Dobro društvo, polovina puta.
Compagnia
La buona moglie fa il buon marito.
(Giusti)
Iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena.
*Behind every great man there is a great woman.
Donna
46
Buone ragioni male intese, sono perle a’ porci stese.
(Giusti)
Consiglio
Dobri razlozi loše shvaćeni su biseri stavljeni na svinje.
(doslovni prevod)
ili
Biser ne valja pred svinje prosipati.
Le buone usanze vanno rispettate.
(Giusti)
Consiglio
Dobre običaje valja poštovati.
Il buon marinaro si conosce al cattivo tempo.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Costanza
Dobar mornar se poznaje kad je loše vreme.
(doslovni prevod) ili
Na muci se poznaju junaci.
Buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo.
(Zingarelli)
Dobro vreme i loše vreme ne traje sve vreme. ili
Posle kiše, izlazi sunce.
Fortuna e sfortuna
Un cattivo cane rode una buona corda.
(Giusti)
Fallacia dei giudizi
Loš pas glođe dobro uže.
Chi ha buon marito, lo porta in viso.
(Giusti)
Donna
Žena muža nosi na licu, a muž ženu na košulji.
Chi non crede alla buona madre, crede poi alla mala matrigna.
(Giusti)
Rimprovero
Ko ne veruje dobroj majci, verovaće zloj maćehi. ili
Ko ne drži brata za brata, on će tuđina za gospodara.
Chi non fu buon soldato, non sarà buon capitano. e
Bisogna prima esser garzone e poi maestro.
(Giusti)
Esperienza
Ko nije bio dobar vojnik, neće biti ni dobar vođa. ili
Ko ne zna služiti, ne zna ni zapovijedati.
La via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni.
(Zingarelli, S. Coletti, Giusti)
Dobrim namerama je popločan put pakla.
47
Fatti e parole
Gallina vecchia fa buon brodo.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Esperienza
Stara koka, dobra juha.
*Old hens make the best soup.
Moglie buona, fa la casa;cattiva, la disfà.
(Giusti)
Donna
Dobra žena kuću gradi, a loša razgrađuje.
Nella botte piccina sta il vin buono.
(Giusti)
U maloj flaši se drži dobro vino.
Vino
*The best things come in small packages.
Non c’è cosa così cattiva che non sia buona a qualche cosa.
(Zingarelli)
Ne postoji tako loša stvar , da nije dobra za nešto.
(doslovni prevod)
ili
Nikad se ne zna zašto je nešto dobro.
Fortuna e sfortuna
*In every dark cloud there is a silver lining.
Ogni aiuto è buono.
(Giusti)
Svaka pomoć je dobrodošla.
Aiuto
Non è buon cristiano, chi non è stato buon ebreo.
(Giusti)
Religione
Nije dobar hrišćanin onaj ko nije bio dobar Jevrejin.
La pazienza è una buon’erba ma non cresce in tutti gli orti.
(Giusti)
Perseveranza
Strpljenje je dobra trava, ali ne uspeva u svim vrtovima.
(doslovni prevod) ili
Strpljen, spasen.
Il più buono, il lupo lo mangia.
(Giusti)
Najbolju ovcu vuk pojede.
Bene e male
I più buoni son messi in croce.
(Giusti)
Bene e male
Najbolji su razapeti na krst.
48
La roba buona si loda da se stessa.
(Zingarelli)
Dobra roba sama se hvali. ili
Dobra roba sama se prodaje, a devojka sama se udaje.
Bene e male
Gli uomini sfiduciati non furono mai buoni.
(Giusti)
Bene e male
Nepoverljivi ljudi nikad nisu bili dobri. (doslovni prevod)
A buon intenditore poche parole.
(Giusti)
Prudenza
Pametnome ne treba mnogo pričati.
*A word to the wise is sufficient.
CAMMINARE
Le montagne stanno ferme, gli uomini camminano.
(Sabatini Coletti)
Planine stoje, a ljudi hodaju. (doslovni prevod) ili
Psi laju na karavane, a karavani prolaze.
Caratteristiche fisiche
L’esperienza è il bastone con cui si può camminare.
(Giusti)
Esperienza
Iskustvo je štap pomoću koga se može hodati. (doslovni prevod)
CANE
Can che abbaia, non fa caccia.
(Giusti)
Fatti e parole
Pas koji laje, ne lovi. ili
Pas koji laje zeca ne hita. ili
Pas koji laje, ne ujeda.
Can che abbaia, non morde.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Fatti e parole
Pas koji laje, ne ujeda.
*Barking dogs seldom bite.
49
Cane non mangia cane.
(Giusti, Zingarelli)
Compagnia
Pas na psa neće.
ili
Vuk na vuka ni u toru neće, a kamo li brat na brata svoga. ili
Kralj na cara udariti neće, niti može kraljevstvo na carstvo,
jer je tako od Boga postalo.
*Dog does not eat dog.
Can vecchio non abbaia invano.
(Giusti)
Esperienza
Stari pas ne laje uzalud. ili
Kad mator pas laje, valja videti šta je.
Chi ama me, ama il mio cane.
(Giusti)
Amore
Ko voli mene, voli i mog psa.
*Love me, love my dog.
Non destare il can che dorme.
(Zingarelli)
Rimprovero
Ne budi psa dok spava. ili
Ne diraj lava dok spava.
*Let sleeping dogs lie.
Cane vecchio non impara scherzo nuovi.
(Giusti)
Gioventù e vecchiezza
Starog psa ne možeš naučiti novim šalama. ili
Ne možeš starog psa naučiti novim trikovima. ili
Drvo se savija dok je mlado.
*You can’t teach an old dog new tricks.
CANTARE
Chi ha il cuor contento sempre canta.
(Giusti)
Kome je srce zadovoljno, taj uvek peva.
Ko peva, zlo ne misli. ili
Veselo srce kudelju prede.
Fortuna e sfortuna
ili
50
Carta canta e villan dorme.
(Giusti, Zingarelli)
Papir peva, a seljak spava. (doslovni prevod)
Sigurno je samo ono što je napisano.
Mercato
ili
*Down in black and white, farmer sleeps tight.
Non si può cantare e portar la croce.
(Giusti)
Ne može se pevati i nositi krst. (doslovni prevod)
Fortuna e sfortuna
Quando la rana canta, il tempo si cambia.
(Giusti)
Meteorologia
Kad žaba peva, vreme se menja. (doslovni prevod) ili
Kad god ružno vreme hoće, sve su pčele u svojim košnicama. ili
Kad gugutka brzo guguće, bliži se proleće.
Quando il bue non vuole arare, tu puoi cantare, tu puoi cantare.
(Giusti)
Ozio
Kada vo neće da ore, ti možeš samo da pevaš. (doslovni prevod)
Uomo digiuno non canta.
(Giusti)
Mercato
Gladnom čoveku nije do pesme.
Quando canta il cucco, è fame dappertutto;
quando canta la cicala, la fame se ne andava.
(Giusti)
Meteorologia
Kada kukavica peva, glad je svuda;kada cvrčak peva, glad
nestaje.
CARNE
Tutti siamo di carne. e
Tutti siamo d’una pasta.
(Giusti)
Caratteristiche fisiche
Eredità genetica
Svi smo od krvi i mesa.
51
CARNEVALE
A carnevale ogni scherzo vale.
(Zingarelli, S. Coletti)
Vita
U vreme karnevala sve je dozvoljeno. (doslovni prevod)
CASA
Casa mia, casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Casa e famiglia
Kućo moja, ma koliko mala da si, za mene si dvorac.
(doslovni prevod) ili
Svakome se svoje čini najlepše. ili
Svagdje je dobro, ali kod kuće je najbolje. ili
Svakoj je ptici svoje gnezdo milo. ili
Svaka ptica na svom gnezdu poje.
*East or west, home is best.
*There’s no place like home.
Home sweet home.
La moglie è la chiave di casa.
(Giusti)
Donna
Casa e famiglia
Žena je ključ/stub kuće.
Ne stoji kuća na zemlji, nego na ženi.
*A good wife is the key to a good home.
I panni sporchi si lavano in casa.
(Sabatini Coletti)
Casa e famiglia
Prljav veš se ne iznosi iz kuće.
*Don’t wash your dirty linen in public.
È meglio essere il primo in casa propria che il secondo in casa
altrui.
(Zingarelli)
Bolje je biti prvi u svojoj kući, nego drugi u tuđoj. (doslovni prevod)
ili
Bolje prvi u selu, nego zadnji u gradu.
52
Casa e famiglia
CATTIVO
Benché regni, il cattivo sempre serve.
(Giusti)
Potere
Iako vladaš, loš uvek služi. (doslovni prevod)
Cuore forte rompe cattiva sorte.
(Giusti)
Costanza
Jako srce pobeđuje zlo.
Ogni cattivo conto si può rifare. e
Chi non conta, non erra.
(Giusti)
Vita
Sve se može ispraviti. /Sve se da rešiti.
A cattivo cane, corto legame.
(Giusti)
Bene e male
Lošem psu treba staviti kratak lanac.
CAUSA
Chi è causa del suo mal pianga se stesso.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Rimprovero
Ko je uzrok svog zla, neka sam sebe oplakuje. ili
Što seješ, to i žanješ.
*As you make your bed, so you must lie in it.
CAVALLO
A buon cavallo non occorre dirgli«Trotta».
(Giusti)
Fatti e parole
Dobrom konju ne treba govoriti:„Kaskaj”. (doslovni prevod)
Campa cavallo che l’erba cresce.
(Zingarelli, S. Coletti)
Ne lipši, magarče, do zelene trave.
*That’ll be the day, when the cows come home.
53
Perseveranza
Caval che suda, uomo ce giura e donna piangente non gli creder False apparenze
niente.
(Giusti)
Ne veruj konju koji se znoji, čoveku koji se kune i ženi koja plače.
(doslovni prevod)
Quando crediamo d’essere a cavallo siamo per terra.
(Giusti)
Kad verujemo da smo na konju, tad smo na zemlji.
(doslovni prevod)
La superbia andò a cavallo e tornò a piedi. o
La superbia va a cavallo e torna a piedi.
(Giusti, Zingarelli)
Fallacia dei giudizi
Vanità
Gordost ide na konju, a vraća se peške. (doslovni prevod)
La sella d’oro non migliora il cavallo.
(Giusti)
Zlatno sedlo ne čini konja boljim. (doslovni prevod) ili
Srebrno sedlo ne čini dobra konja.
Regole del giudicare
CENA
L’orgoglio che pranza di vanità cena di disprezzo.
(Giusti)
Ponos koji ruča sujetu, večera prezir. (doslovni prevod)
Vanità
CENTO
A chi compra non bastano cent’occhi;a chi vende ne basta solo Mercato
uno.
(Giusti)
Onome ko kupuje, nije dovoljno ni sto očiju, a onome ko
prodaje dovoljno je i jedno. (doslovni prevod)
Meglio dieci donare che cento prestare.
(Giusti)
Debito
Bolje dati deset, nego pozajmiti sto.
Vale più uno a fare che cento a comandare.
(Giusti)
Fatti e parole
Više vredi jedan koji radi, nego stotinu koji naređuju.
54
Vale più una cosa fatta che cento da fare.
(Giusti)
Fatti e parole
Više vredi jedan urađen posao, nego stotinu koji treba da se
urade.
Cento teste, cento cappelli.
(Giusti)
Nature diverse
Sto glava, sto kapa. ili
Koliko ljudi, toliko ćudi. /Sto ljudi, sto ćudi.
Un uomo ne val cento, ma cento non ne vagliono uno.
(Giusti)
Jedan čovek vredi za sto, a sto ne vredi za jednog.
(doslovni prevod)
Meglio vivere un giorno da leone che cent’anni da pecora.
(S. Coletti)
Bene e male
Potere
Bolje živeti jedan dan kao lav, nego sto godina kao ovca. ili
Bolje biti jedan dan kokot, no cio vijek kokoš.
Un buon paio d’orecchi stancano cento male lingue.
(Giusti)
Prudenza
Dobar par ušiju umori sto zlih jezika. (doslovni prevod)
CERCARE
Chi cerca trova.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Perseveranza
Ko traži, taj i nađe.
*Seek till you find-Seek and you shell find.
Chi cerca i fatti altrui, poco si cura de’ suoi. e
Rimprovero
Chi cerca sapere quel che bolle nella pentola d’altri, ha leccate le
sue.
(Giusti)
Ko tuđ posao gleda, svoj zaboravlja.
Prima cerca il compagno e poi la strada.
(Giusti)
Compagnia
Prvo traži saputnika, pa onda put. (doslovni prevod)
55
CERVELLO
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo.
(Giusti)
Rimprovero
Ko sluša druge, ne sluša sebe.
Tutto il cervello non è in una testa.
(Giusti)
Vanità
Nije sva pamet u jednoj glavi.
Con un po’ di cervello si governa il mondo.
(Giusti)
Potere
Prudenza
Sa malo mozga se vlada svetom. (doslovni prevod)
Prudenza
Chi non ha cervello abbia gambe.
(Zingarelli)
Ko nema u glavi, ima u nogama.
CESSARE
Cessato il guadagno, cessata l’amicizia.
(Zingarelli)
Nesta blaga/para, nesta prijatelja.
ili
Imaš kasu, imaš prijatelja.
Amicizia
Amicizia che cessa non fu mai vera.
(Zingarelli)
Prijateljstvo koje je prestalo, nikad nije ni bilo pravo.
Amicizia
CHIAMARE
Ama chi ti ama, e rispondi a chi ti chiama.
(Giusti)
Amore
Voli onog ko te voli i odgovori onome ko te zove.
(doslovni prevod)
Un male chiama l’altro.
(Giusti)
Jedno zlo zove drugo. (doslovni prevod)
ili
Nijedno zlo ne dolazi samo. /Nesreća nikad ne dolazi sama.
56
Bene e male
Una virtù chiama l’altra.
(Giusti)
Bene e male
Virtù
Jedna vrlina priziva drugu. (doslovni prevod)
CHIARO
Conti chiari, amici cari.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Amicizia
Čist račun, duga ljubav.
È meglio vin torbo che acqua chiara.
(Giusti)
Nature diverse
Bolje mutno vino, nego bistra voda. (doslovni prevod)
CHIAVE
Tutte le chiavi non pendono a una cintura.
(Giusti)
Vanità
Svi ključevi ne vise o jednom pojasu. (doslovni prevod)
Potere
Colle chiavi d'oro si apre ogni porta.
(Zingarelli)
Zlatan ključ otvara sva vrata. ili
Para vrti gde burgija neće.
CHIEDERE
A chi ti può tor tutto, dagli quel che chiede.
(Giusti)
Consiglio
Ko može sve da ti uzme, daj mu ono što traži. (doslovni prevod) ili
Bog silu ne voli, a sila Boga ne moli.
Se vuoi sapere la verità chiedila al più piccino della casa.
(Sabatini Coletti)
Ako hoćeš da saznaš istinu, pitaj najmlađeg u kući.
(doslovni prevod) ili
Đeca, budale i pijanci istinu govore.
57
Consiglio
CHIUDERE
Il dono dee chiudere la bocca a chi lo fa, ed aprirla a chi lo riceve.
(Giusti)
Educazione
Gratitudine e ingratitudine
Poklon treba da zatvori usta onome ko poklanja, a da otvori usta
onome ko poklon prima. (doslovni prevod) ili
Poklonu se u zube ne gleda.
È inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scappati.
(S. Coletti)
Consiglio
Ne vredi zatvarati štalu, kad su volovi pobegli. (doslovni prevod)
ili Ne vredi plakati za prosutim mlekom.
In bocca chiusa non entran mosche.
(Giusti, Zingarelli)
Prudenza
U zatvorena usta ne ulaze muve. ili
Ćutanje je zlato.
CIECO
Al cieco non si mostra la strada.
(Giusti)
Consiglio
Slepcu se put ne pokazuje. ili
Zlo je ko ne zna, a učiti se ne da. ili
Slijepca za put i budalu za savjet ne valja pitati.
L’odio è cieco come l’amore.
(Giusti)
Amore
Mržnja je slepa, kao i ljubav.
CIELO
Chi sputa in cielo sul viso gli torna.
(Giusti)
Religione
Ko pljune na nebo, na lice mu se vraća.
ili
Kada čovek nada se pljune, na obraz će mu pasti.
58
CITTÀ
Beata quella città che ha principe che sa.
(Giusti)
Potere
Blago onom gradu koji ima vladara koji zna. (doslovni prevod) ili
Kakav starješina, takva sva opština. ili
Kakav narod, takva vlast.
È meglio città guasta che perduta.
(Giusti)
Potere
Bolje oštećen, nego izgubljen grad. (doslovni prevod)
Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani. ili
Ako je izgubljena jedna bitka, nije izgubljen i rat.
ili
Se ognuno spazzasse da casa sua, tutta la città sarebbe netta.
(Giusti)
Consiglio
Kad bi svako počistio svoju kuću, ceo grad bio bi čist.
(doslovni prevod) ili
Najpre ispred svoje kuće počisti. ili
Ko tuđ posao gleda, svoj zaboravlja.
CODA
La volpe si conosce alla coda.
(Giusti)
Regole del giudicare
Lisica se po repu poznaje.
L’asino non conosce la coda, se non quando non l’ha più.
(Giusti, Zingarelli)
Fortuna e sfortuna
Magarac ne zna za rep dok ga ne izgubi. (doslovni prevod)
COLOMBA
D’aquila non nasce colomba.
(Giusti)
Eredità genetica
Orao ne rađa goluba.
59
COMANDARE
Al cuore non si comanda.
(Giusti)
Amore
Srcu se ne zapoveda.
*You can’t rule the heart.
Chi comanda non suda.
(Giusti)
Potere
Ko zapoveda, ne znoji se. (doslovni prevod) ili
Lasno je zapovedati, al’ je mučno ispunjavati.
COMINCIARE
Tutto sta nel cominciare.
(Giusti)
Consiglio
Sve je u počinjanju. (doslovni prevod) ili
Početak je pola posla. ili
Napola je učinio ko je dobro počeo.
Meglio è non dire, che cominciare e non finire.
(Giusti)
Fatti e parole
Bolje je ne reći, nego početi , a ne završiti. (doslovni prevod) ili
Bolje ne obećati, nego riječ ne održati.
COMPAGNIA
In compagnia prese moglie un frate.
(Giusti)
Compagnia
U društvu se i kaluđer ženi.
Beltà e follia vanno spesso in compagnia.
(Giusti)
Bellezza
Lepota i ludost često idu zajedno.
60
COMPRARE
Chi compra il superfluo venderà il necessario.
(Giusti)
Avarizia e prodigalità
Ko kupuje ono što mu je nepotrebno, prodavaće ono što mu je
potrebno.
L’oro non compra tutto.
(Giusti)
Povertà e ricchezza
Zlatom ne možeš sve kupiti.
CONFERMARE
L’eccezione conferma la regola.
(Zingarelli, S. Coletti)
Regole del giudicare
Izuzetak potvrđuje pravilo.
CONFESSARE
Matta è quella pecora che si confessa al lupo.
(Giusti)
Fallacia dei giudizi
Luda je ovca koja se vuku ispoveda. (doslovni prevod)
Chi tutto nega, tutto confessa.
(Giusti)
Verità e bugia
Ko sve poriče, sve priznaje.
CONFIDARE
Segreto confidato non è più segreto.
(Giusti)
Fatti e parole
Poverena tajna nije više tajna. (doslovni prevod) ili
Što si rad da sam znaš, ne govori nikom.
61
CONOSCERE
Non conosce la pace e non la stima chi provato non ha la guerra Esperienza
prima.
(Giusti)
Ne poznaje i ne ceni mir ko nije ratovao. (doslovni prevod) ili
Nađeno je draže negubljena.
Alla vista si conosce il cuore.
(Giusti)
Regole del giudicare
Po pogledu se srce poznaje.
Per conoscere un furbo ci vuole un furbo e mezzo.
(Giusti)
Astuzia
Da bi prepoznao lukavog čoveka, potreban je jedan i po lukav
čovek. (doslovni prevod)
Conosci te stesso.
(Sabatini Coletti)
Upoznaj sebe samog.
Consiglio
*Know yourself.
CONSIGLIO;CONSIGLIARE
Consiglio non va lodato ma seguito.
(Giusti)
Consiglio
Savet ne treba hvaliti, već slediti. (doslovni prevod)
La notte porta consiglio.
(Giusti, Zingarelli)
Consiglio
Pametnije je jutro od večeri.
*It’s best to sleep on a problem.
Dono di consiglio più vale del oro.
(Giusti)
Consiglio
Savet vredi više od zlata. ili
Dobar savet zlata vredi.
Quando è caduta la scala, ognun sa consigliare.
(Giusti)
Posle bitke svi su generali pametni.
Consiglio
62
CONTADINO
Neanche il contadino ara bene se non s’inchina.
(Giusti)
Perseveranza
Ni seljak ne može dobro da ore ako se ne sagne.
(doslovni prevod) ili
Bez muke nema nauke.
Sa più il papa e un contadino, che il papa solo.
(Giusti)
Consiglio
Više znaju papa i seljak, nego papa sam.
CONTARE
All’ultimo si contano le pecore.
(Giusti)
Fatti e parole
Na kraju se broje ovce. (doslovni prevod) ili
Konac delo krasi.
Chi conta sul futuro sovente s’inganna.
(Giusti)
Fallacia dei giudizi
Ko računa na budućnost, često se prevari. (doslovni prevod) ili
Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.
Chi ben conta, mal paga.
(Giusti)
Avarizia e prodigalità
Ko dobro broji, loše plaća. (doslovni prevod) ili
Ko s kesom račun drži, ne izneveri ga.
Il lupo non guarda che le pecore sieno conte.
(Giusti)
Avidità
Vuk ne gleda da li su ovce na broju. (doslovni prevod) ili
Vuku ne treba šumu kazivati.
CONVENIRE
Con la volpe convien volpeggiare.
(Giusti, Zingarelli)
Astuzia
Sa lisicom valja biti lukav. (doslovni prevod)
63
Chi vuol essere amato convien che ami.
(Giusti)
Ko želi da bude voljen, treba da voli.
Amore
Non convien cantare trionfo prima della vittoria.
(Giusti)
Consiglio
Ne treba slaviti pre pobede. (doslovni prevod) ili
Prvo skoči, pa reci hop.
COPERCHIO
Ogni pentola ha il suo coperchio.
(Sabatini Coletti)
Svaki lonac nađe svoj poklopac. ili
Svaka krpa nađe zakrpu.
Compagnia
*Every Jack has his Jill.
CORDA
La corda troppo tesa si spezza.
(Giusti)
Educazione
Mnogo zategnuto uže se kida. ili
Zategnuto uže lako se kida.
CORPO
Mente sana in corpo sano.
(Sabatini Coletti)
U zdravom telu zdrav duh.
Caratteristiche fisiche
*Sound mind, sound body.
CORRERE
Ogni ricchezza corre al suo fine.
(Giusti)
Povertà e ricchezza
Svako bogatstvo trči ka svom kraju. (doslovni prevod)
64
COSA
A chi non basta ciò che basta, non basterà mai alcuna cosa.
Avidità
(Giusti)
Kome nije dovoljno ono što je dovoljno, neće mu biti ništa
dovoljno. (doslovni prevod) ili
Kome nije u orahu, nije ni u tovaru.
Da cosa nasce cosa.
(Zingarelli)
Caratteristiche fisiche
Od stvari nastaje stvar. (doslovni prevod)
Od ničega ne može nastati nešto.
*One thing leads to another.
Le cose rare son le più care.
(Giusti)
Povertà e ricchezza
Retke stvari su najskuplje. (doslovni prevod)
Chi non sa dire qualche volta di no, cosa buona oprar non può.
(Giusti)
Coraggio
Ko ne zna da ponekad kaže ne, ne može učiniti dobro delo.
(doslovni prevod)
L’esperienza insegna grandi cose.
(Giusti)
Esperienza
Iskustvo uči velikim stvarima.
I maestri sono quelli che fanno le cose bene.
(Giusti)
Fatti e parole
Učitelji su oni koji rade stvari dobro. (doslovni prevod)
Non v’è cosa che sia sicura.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Nema stvari koja je sigurna. (doslovni prevod) ili
Ništa nije sigurno.
Più si ha cura di una cosa, più presto si perde.
(Giusti)
Paura
Što više vodiš računa o nečemu, pre ćeš ga izgubiti.
(doslovni prevod)
65
Tra gente sospettosa, conversare è mala cosa.
(Giusti)
Bene e male
Loše je govoriti među nepoverljivim ljudima.
(doslovni prevod)
Tutti gli uomini sanno ogni cosa, ma non uno solo.
(Giusti)
Vanità
Svi ljudi znaju sve, ali jedan sam ne zna. (doslovni prevod)
Nije sva pamet u jednoj glavi.
Una cosa tira l’altra.
(Giusti)
Jedna stvar povlači drugu.
Vita
*One thing leads to another.
L’uomo è la misura di tutte le cose.
(Zingarelli)
Čovek je mera svih stvari.
Bene e male
*Man is the measure of all things.
Cosa fatta capo ha.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Fatti e parole
Ono što je urađeno, urađeno je. ili
Nad prosutim mlekom ne vredi plakati.
*What’s done is done.
Ogni cosa ha un limite.
(Zingarelli)
Sve ima svoju granicu.
Riflessione
*There’s a limit to everything.
COSTUME
Tanti paesi, tanti costumi.
(Giusti)
Educazione
Koliko država, toliko običaja. ili
Koliko ljudi, toliko ćudi.
*So many countries, so many customs.
When in Rome, do as the Romans do.
66
COTTO
Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda.
(Zingarelli)
Neko voli kuvano, a neko sirovo. (doslovni prevod) ili
Ukusi su različiti. ili
Neko voli popa, neko popadiju, a neko popovu ćerku.
Nature diverse
*Some want it cooked and some want it raw.
Different strokes for different folks.
CREDENZA ; CREDERE
Gli occhi hanno più credenza che le orecchie.
(Giusti)
Regole del giudicare
Fiducia e diffidenza
Više valja verovati očima, nego ušima.
Chi non sa mentire, crede che tutti dicano il vero.
(Giusti)
Verità e bugia
Ko ne zna da laže, veruje da svi govore istinu.
Non si crede al santo finché non ha fatto miracoli.
(Giusti)
Svecu se ne veruje, dok ne učini čudo. (doslovni prevod)
Fatti e parole
Religione
Fiducia e diffidenza
Pancia piena non crede a digiuno.
(Giusti)
Sit gladnome ne veruje.
Povertà e ricchezza
Quel che l’occhio non vede, cuore non crede.
(Giusti)
Amore
Srce ne veruje u ono što oči ne vide.
Što oči ne vide, to srce ne poželi.
ili
Si crede più il male dal bene.
(Giusti)
Bene e male
Invidia
Više se veruje u loše, nego u dobro. (doslovni prevod)
Se v’è in paese una buona moglie, ciascuno crede che sia sua.
(Giusti)
Ako u selu živi neka dobra žena, svako veruje da je njegova.
67
Donna
Quel che vedi, poco credi;quel che senti, non credere per niente.
(Giusti)
Regole del giudicare
Fiducia e diffidenza
U ono što vidiš, veruj malo;a u ono što čuješ, ne veruj nimalo.
(doslovni prevod)
Bolje je verovati svojim očima, nego tuđim rečima.
Chi più sa, meno crede.
(Giusti)
Regole del giudicare
Fiducia e diffidenza
Što više znaš, manje veruješ.
*The more one knows, the less one believes.
CROCE
La croce non fa il cavaliere.
(Giusti)
False apparenze
Krst ne čini viteza. (doslovni prevod)
Odelo ne čini čoveka. ili
Srebrno sedlo ne čini dobra konja.
A ognuno la sua croce.
(Zingarelli)
Svako nosi svoj krst.
Fortuna e sfortuna
*Every man has his cross to bear.
CUORE
Chi non ama, non ha il cuore.
(Giusti)
Amore
Ko ne voli, nema srca.
Chi perde la roba perde molto, ma chi perde il cuore perde tutto.
(Giusti)
Ko izgubi stvari izgubio je mnogo, ali ko izgubi srce izgubio je sve.
(doslovni prevod)
Il cuore non mente.
(Giusti)
Srce ne laže.
ili
Jezik laže, srce istinu kaže.
68
Amore
Amore
Verità e bugia
Il cuore non sbaglia.
(Giusti)
Amore
Srce ne greši.
Il cuor non invecchia.
(Giusti)
Amore
Srce ne stari.
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
(Giusti)
Amore
Daleko od očiju, daleko od srca.
*Out of sight, out of mind.
Occhio che non vede, cuore che non desidera.
(Zingarelli)
Amore
Ono što oči ne vide, to srce ne poželi.
Occhio che piange, cuore che sente.
(Giusti)
Amore
Dok srce ne zaboli, ne može oko zaplakati.
Occhio non vede, cuore non duole.
(Zingarelli)
Amore
Oči ne vide, srce ne boli. ili
Što oko ne vidi, to srce ne poželi.
*What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over.
Seeing is believing.
Figliuolo piccolo, dolor di testa, fanciulli grandi, dolor di cuore.
(Giusti)
Amore
Casa e famiglia
Malo dete, mala briga. Veliko dete, velika briga.
I complimenti son fatti per la bocca, non per il cuore.
(Sabatini Coletti)
Komplimenti su stvoreni za usta, a ne za srce.
(doslovni prevod)
Più vale il cuore che il sangue.
(Giusti)
Više vredi srce od krvi. (doslovni prevod)
69
Fatti e parole
Amore
CURIOSITÀ
La troppa curiosità spinge l’uccello nella rete.
(Sabatini Coletti)
Prevelika radoznalost tera pticu u mrežu. (doslovni prevod)
Radoznalost je ubila mačku.
Rimprovero
ili
*Curiosity killed the cat.
CURARE
Meglio prevenire che curare.
(Sabatini Coletti)
Bolje sprečiti , nego lečiti.
Consiglio
*An ounce of prevention is better than a pound of cure.
DARE
Anche le mucche nere danno il latte bianco. e
Bellezza
Se non si maritassero altro che le belle, che cosa farebbero le
brutte?
(Giusti)
I crne krave daju belo mleko.
Ai matti si dà sempre ragione.
(Giusti)
Ludome treba uvek reći da je u pravu. (doslovni prevod) ili
Ludu mahni, a lud se pomami.
Consiglio
Chi a molti dà terrore, di molti abbia timore.
(Giusti)
Ko mnoge muči, neka se mnogih plaši.
Potere
Chi dà del pane a’ cani d’altri, spesso viene abbaiato dai suoi.
(Giusti)
Avarizia e prodigalità
Ko daje hleb tuđim psima, često na njega laju njegovi psi.
Chi dà per ricevere, non dà nulla.
(Giusti)
Ko daje da bi dobio, ne daje ništa.
Avarizia e prodigalità
70
Chi dipinge il fiore, non gli dà l’odore.
(Giusti)
False apparenze
Ko crta cvet, ne daje mu miris. (doslovni prevod)
Chi non ha, darebbe;e chi ha, ne vorebbe. O
Chi più n’ha, più ne vorebbe.
(Giusti)
Avidità
Ko nema, dao bi;a ko ima, želeo bi.
Chi tarda a dar quel che promette, del promesso si ripente.
(Giusti)
Avarizia e prodigalità
Ko kasni da da ono što obeća, kaje se zbog tog obećanja.
(doslovni prevod)
Il dare fa onore e il chiedere è dolore.
(Giusti)
Beneficenza
Dati čini čast, a tražiti bol.
Danari di gioco, oggi te li do, domani te li tolgo.
(Giusti)
Mercato
Novac od igre-danas ti ga dajem, sutra ti ga uzimam.
(doslovni prevod)
La mala vicina dà l’ago senza il filo.
(Giusti)
Compagnia
Loša komšinica daje iglu bez konca. (doslovni prevod)
Non si può dar soddisfazione a tutti.
(Giusti)
Consiglio
Ne može se svakome udovoljiti. ili
Ne može se svetu ugoditi. ili
Ne mogu se sve rane jednim melemom vidati. ili
Niko ne može cijelom svijetu kolača namijesiti.
La poesia non dà pane.
Od poezije nema hleba. (doslovni prevod)
Dagli un dito e si prenderà un braccio.
(Zingarelli)
Daj mu prst i tražiće celu ruku.
Povertà e ricchezza
Avidità
*Give them a finger and they’ll take the arm.
*Give them an inch and they’ll take a mile.
71
Da dare a avere ci corre.
(Giusti)
Avarizia e prodigalità
Nije isto imati i dati.
È meglio dare e pentire, che tenere e patire.
(Giusti)
Beneficenza
Bolje je dati i žaliti, nego zadržati i patiti. (doslovni prevod)
Chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato.
(Sabatini Coletti)
Ko je imao, imao je;ko je dao, dao je. (doslovni prevod)
Vita
*What’s done is done.
Non dare consigli a chi non li chiede.
(Sabatini Coletti)
Ne deli savete onome ko ih ne traži.
Consiglio
*Never give advice unless asked.
DEBITO
Ogni promessa è debito.
(Giusti)
Debito
Svako obećanje je dug.
*A promise is a debt.
DEBOLE
Il filo si rompe dal lato più debole.
(Giusti)
Konac se kida gde je najtanji.
ili
Gde je tanko, tu se kida.
Fortuna e sfortuna
DEGNO
Chi teme di dire non è degno di fare.
(Giusti)
Ko se plaši da kaže, nije dostojan da uradi. (doslovni prevod)
72
Fatti e parole
Coraggio
Paura
DENARO
Il tempo è denaro/moneta.
(Zingarelli)
Mercato
Vreme je novac.
*Time is money.
Pochi denari e molto onore.
(Giusti)
Povertà e ricchezza
Malo para, puno časti.
Il denaro è fratello del denaro.
(Sabatini Coletti)
Novac je novcu brat.
ili
Para na paru ide.
Povertà e ricchezza
*Money comes to money.
Il denaro è fatto per essere speso.
(Sabatini Coletti)
Novac postoji da bi se trošio.
Avarizia e prodigalità
*Money is made to be spent.
DENTE
Le buone parole non rompono i denti.
(Giusti)
Bene e male
Lepe reči ne lome zube. (doslovni prevod) ili
Nije teško biti fin. ili
Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara.
La lingua batte dove il dente duole.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Fatti e parole
Jezik udara tamo gde zub boli. ili
Svak se češe gde ga svrbi.
Occhio per occhio, dente per dente.
(Sabatini Coletti)
Oko za oko, zub za zub.
Bene e male
*An eye for an eye, a tooth for a tooth.
73
Quando odi altrui mancamenti, chiudi la lingua fra i denti.
(Giusti)
Consiglio
Kada čuješ za tuđe mane, drži jezik za zubima. (doslovni prevod)
DESIDERARE
Chi desidera il male ad altrui, il suo sta vicino.
(Giusti)
Rimprovero
Ko želi drugome zlo, tome je zlo blizu. (doslovni prevod) ili
Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada.
Ognuno crede quel che desidera.
(Giusti)
Fallacia dei giudizi
Svako veruje u ono u šta želi.
DESTINO
Il destino mescola le carte, ma siamo noi a giocarle.
(Sabatini Coletti)
Sudbina meša karte, ali mi njima igramo.
Fortuna e sfortuna
*Fate deals the cards, but we have to play them.
DIFETTO
Il fingere non è difetto, e chi non sa fingere non è perfetto.
(Giusti)
Astuzia
Pretvaranje nije mana i ko ne zna da se pretvara taj nije savršen.
(doslovni prevod)
Solo Dio senza difetti.
(Giusti)
Bene e male
Samo je Bog bez mana.
Il difetto sta nel manico.
(Zingarelli)
Greška je načelne prirode. (doslovni prevod) ili
Od glave riba smrdi.
Potere
74
DIMENTICARE
Presto imparato, presto dimenticato.
(Giusti)
Educazione
Brzo naučeno, brzo zaboravljeno. ili
Što je brzo to je i kuso.
Chi offende, non dimentichi.
(Giusti)
Rimprovero
Ko uvredi, neka ne zaboravi.
DIRE
Chi dice quel che vuole, sente quel che non vorebbe.
(Giusti)
Rimprovero
Parlare e tacere
Ko govori ono što hoće, čuje ono što ne bi hteo.
Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. e
Dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei.
(Giusti)
Reci mi s kim se družiš i reći ću ti kakav si.
Reci mi s kim si da znam ko si.
Compagnia
ili
*A man is known by the company he keeps.
Di quel che non ti cale, non dire né bene né male.
(Giusti)
O onome što te ne zanima ne govori ni dobro ni loše.
(doslovni prevod)
È meglio dire poveretto me, che poveretti noi.
(Giusti)
Consiglio
Casa e famiglia
Bolje reći jadan ja, nego jadni mi. (doslovni prevod)
Fa quel che il prete dice, non quel che il prete fa.
(Giusti)
Radi ono što sveštenik propoveda, a ne ono što on radi.
(doslovni prevod)
Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Jedno je reć, a drugo uraditi.
*Easier said than done.
75
Fatti e parole
Fatti e parole
Non dir di me quel che di me non sai;
di’ pria di te, e poi di me dirai.
(Giusti)
Invidia
Nemoj da govoriš o meni ono što o meni ne znaš, prvo o sebi
govori, a onda ćeš o meni govoriti. (doslovni prevod)
Non far ciò che tu puoi, non spendere ciò che hai;
non credere ciò che odi, non dir ciò che tu sai.
(Giusti)
Consiglio
Ne radi ono što možeš, ne troši ono što imaš, ne veruj u ono što
čuješ, ne govori ono što znaš. (doslovni prevod)
Quando non dice niente, non è dal savio il pazzo differente. e
Ogni pazzo è savio quando tace.
(Giusti)
Parlare e tacere
Kad ne govori ništa, budala se od mudraca ne razlikuje. ili
I budala kad ćuti je pametna.
ili
Budala kad ćuti, misle da je pametan.
ili
Da si ćutao, ostao bi filozof.
Quando tutti ti diranno che sei un asino, e tu raglia.
(Giusti)
Bene e male
Kad ti svi kažu da si magarac, a ti njači.
Se direm d’altri, altri dirà di noi.
(Giusti)
Invidia
Ako budemo govorili o drugima, drugi će govoriti o nama.
(doslovni prevod)
Il vino fa dire la verità.
(Sabatini Coletti)
Vino
Verità e bugia
U vinu je istina.
Detto, fatto.
(Sabatini Coletti)
Fatti e parole
Rečeno, učinjeno.
*No sooner said than done.
76
DITO
Tra moglie e marito non mettere il ditto.
(Giusti , Zingarelli, S. C. )
Casa e famiglia
Ne mešaj se između muža i žene.
*Never interfere between husband and wife.
Tutte le dita non sono pari.
(Giusti)
Nature diverse
Nisu svi prsti jednaki.
ili
Pet prsta na jednoj ruci, pa nisu jednaki.
DIVENTARE
Non si diventa maestro in un giorno.
(Giusti)
Educazione
Ne postaje se učitelj za jedan dan.
ili
Mnogo vremena treba da od deteta postane čovek.
DOLCE
Dopo il dolce viene l’amaro.
(Giusti, S. Coletti)
Fortuna e sfortuna
Posle slatkog dolazi gorko.
*After the sweet comes the sorrow.
DOMANI
Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi.
(Sabatini Coletti)
Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.
*Don’t put off until tomorrow what you can do today.
77
Consiglio
Meglio un uovo oggi che una gallina domani.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Avidità
Bolje jaje danas, nego kokoška sutra. (doslovni prevod)
Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani.
ili
Ko hoće veće, izgubi iz vreć.
ili
*A bird in the hand is worth two in the bush.
Better an egg today than a hen tomorrow.
DORMIRE
Virtù e fortuna non sempre dormono insieme.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Vrlina i sreća ne idu uvek zajedno.
Chi dorme non piglia pesce.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Ozio
Ko spi, ribe ne hita. ili
Ko hrče, ne srče.
*The early bird catches the worm.
DOSSO
La lingua non ha ossa ma fa rompere il dosso.
(Giusti)
Invidia
Jezik nema kosti, a kosti lomi.
*The tongue has no bone but it breaks bone.
DUBBIO
Nel dubbio, non far niente.
(Sabatini Coletti)
Fiducia e diffidenza
Ako sumnjaš, ne radi ništa.
*When in doubt, do nowt(nothing).
78
Chi non sa non dubita, e chi non dubita non intende.
(Giusti)
Riflessione
Ko ne zna ne sumnja, a ko ne sumnja ne shvata.
(doslovni prevod)
*He who knows nothing, doubts of nothing.
DUE
Chi tiene il piede in due staffe, spesso si trova fuora.
(Giusti)
Avidità
Ko sedi na dve stolice, često se nađe napolju. (doslovni prevod)
Chi sta seduto su due sedie cade per terra.
(Giusti)
Avidità
Ko sedi na dve stolice, obe mu izmaknu. ili
Ko hoće da stisne u obje ruke, može sve izgubiti.
La fortuna non arriva mai due volte.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Sreća nikad ne dolazi dva put.
Contro due non la potrebbe Orlando.
(Giusti)
Coraggio
Protiv dvojice ne bi mogao ni Orlando. (doslovni prevod) ili
Ni Herakle/Herkules ne može protiv dvojice.
Una mano lava l’altra e tutt’e due lavano il viso.
(Giusti, Zingarelli)
Beneficenza
Onore
Ruka ruku mije, obraz obadvije.
*You scratch my back and I’ll scratch yours.
Vedono più quattro occhi che due.
(Giusti)
Consiglio
Više vide četiri oka, nego dva.
I vecchi e i briachi sono due volte fanciulli.
(Giusti)
Gioventù e vecchiezza
Stari i pijani su dva puta mladi. (doslovni prevod)
79
Anche il bue dell’imperatore ha solo due corna.
(Giusti)
Potere
I kraljev vo ima samo dva roga. (doslovni prevod)
Ne sanno più due villani che un dottore.
(Giusti)
Esperienza
Više znaju dva seljaka od jednog doktora. (doslovni prevod) ili
Više znaju papa i seljak, nego papa sam.
Non c’è due senza tre.
(Sabatini Coletti)
Nema dva bez tri.
ili
Gde je dvoje, tu je i troje.
Compagnia
*It never rains but it pours.
Segreto di due, segreto di Dio;
segreto di tre, segreto d’ognuno. e
Quel che tre sanno tutti sanno.
(Giusti)
Parlare e tacere
Tajna dvoje, Božija tajna;tajna troje, svačija tajna.
Non ti fidare di chi ha due face.
(Sabatini Coletti)
Consiglio
Ne veruj onome ko ima dva lica. (doslovni prevod)
Ogni cosa ha due manici.
(Sabatini Coletti)
Fortuna e sfortuna
Svaka stvar ima dva kraja. (doslovni prevod) ili
Svaka batina ima dva kraja.
Non si può servire a due padroni.
(Giusti)
Avidità
Niko ne može služiti dvojici gospodara.
Non istanno bene due galli in un pollaio.
(Giusti)
Avidità
Ne mogu dva petla u jedan kokošinjac.
Tra i due litigant il terzo gode.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Bene e male
Dok se dvoje svađaju, treći koristi.
80
DUOLO
Non ti rallegrar del mio duolo, ché quando il mio sarà vecchio, il Invidia
tuo sarà nuovo.
(Giusti)
Ne veseli se mom bolu, jer kad moja bol bude stara, tvoja će biti
nova. (doslovni prevod)
ili
Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. ili
Čini dobro, ne kaj se;čini zlo, nadaj se.
ili
Ko se tuđem zlu veseli, nek se svome nada.
DURARE
Chi la dura la vince.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Istrajni pobeđuju.
Strpljen spasen.
Perseveranza
ili
*He who perservers wins at last.
Il bel tempo non dura sempre.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Ne traje uvek lepo vreme. (doslovni prevod)
Chi non vuol durar fatica in questo mondo, non ci nasca.
(Giusti)
Ozio
Ko neće da se pomuči na ovom svetu, neka se ne rađa.
(doslovni prevod) ili
Bez muke nema nauke.
Si dura più fatica a tacere che a parlare.
(Giusti)
Parlare e tacere
Teže je ćutati, nego pričati. (doslovni prevod) ili
Ko mudro muči, lijepo govori. ili
Da si ćutao, ostao bi filozof.
ECCEZIONE
Regole del giudicare
L’eccezione conferma la regola.
(Zingarelli, S. Coletti)
Izuzetak potvrđuje pravilo.
*The exception proves the rule.
81
EMPIRE
Parlare e tacere
Fatti e parole
Chi troppo abbaia, s’empie il corpo di vento.
(Giusti)
Ko mnogo laje, hrani se vetrom. (doslovni prevod) ili
Gde je mnogo priče, tu je malo rada.
Le parole non empiono il corpo.
(Giusti)
Fatti e parole
Od reči se ne žvi.
ENTRARE
Non fu mai sacco sì pieno, che non v’entrasse ancora un grano.
(Giusti)
Povertà e ricchezza
Nema tako punog džaka u koji ne bi moglo da stane još žita.
(doslovni prevod)
ERBA
Invidia
L’erba del vicino è sempre più verde.
(Giusti)
Komšijina trava je uvek zelenija.
*The grass is always greener on the other side of the fence.
Il bue mangia il fieno perché si ricorda che è stato l’erba.
(Giusti)
Esperienza
Vo pase seno, jer se seća da je to bila trava. (doslovni prevod)
Chi dice tutto e niente serba, può andar con l’altre bestie e Parlare e tacere
pascer l’erba.
(Giusti)
Ko sve kaže i ništa ne sačuva za sebe, može sa ostalim
životinjama da pase travu. (doslovni prevod)
La pazienza è una buon’erba ma non cresce in tutti gli orti.
(Giusti)
Strpljenje je dobra biljka, ali ne raste u svakom vrtu. ili
Strpljen-spasen.
82
Perseveranza
ERRARE; ERRORE
Chi più crede sapere più erra.
(Giusti)
Fallacia dei giudizi
Vanità
Ko veruje da više zna, više greši. (doslovni prevod)
Meglio errar con molti che da sé stesso.
(Giusti)
Compagnia
Bolje grešiti sa mnogima, nego sam. (doslovni prevod)
Chi confessa il proprio errore è sulla strada della verità. e
Peccato confessato è mezzo perdonato.
(Giusti, Zingarelli)
Verità e bugia
Ko prizna svoju grešku, na putu je istine. (doslovni prevod) ili
Ko prizna, pola mu se prašta.
ESEMPIO
Le parole incitano, gli esempi trascinano.
(Giusti)
Fatti e parole
Reči podstiču, a primeri vode. (doslovni prevod)
Contano più gli esempi che le parole.
(Giusti)
Fatti e parole
Više vrede primeri od reči. (doslovni prevod)
ESPERIENZA
Esperienza
L’esperienza insegna grandi cose.
(Giusti)
Iskustvo podučava velikim stvarima. (doslovni prevod)
Chi non ha esperienza non ha scienza. E
Esperienza, madre di scienza.
(Giusti)
Esperienza
Ko nema iskustva, nema znanja. (doslovni prevod) ili
Iskustvo je najbolji učitelj.
*Experience is the best teacher.
You’ll never know till you have tried.
83
ESSERE
Vita
Quel ch’è stato è stato.
(Giusti)
Što je bilo , bilo je.
*What’s done is done.
Che sarà sarà.
(Giusti)
Biće šta će biti.
Vita
*What will be, will be.
ESTATE
L'estate di S. Martino dura tre giorni e un pocolino.
(Giusti, Zingarelli)
Meteorologia
Leto Svetog Martina traje tri dana i nešto malo još.
(doslovni prevod)
ESTREMO
Gli estremi si toccano.
(Giusti)
Compagnia
Suprotnosti se privlače.
*Extremes meet.
Tutti gli estremi son viziosi.
(Giusti)
Bene e male
Svaka krajnost je loša.
A mali estremi, estremi rimedi.
(Zingarelli, S. Coletti)
Bene e male
Na ljutu ranu, ljuta trava.
*Desperate times call for desperate measures.
Extrteme situations need extreme solutions.
Critical situations call for drastic measures.
84
FALLARE
Il proverbio non falla.
(Zingarelli)
Verità e bugia
Poslovica ne greši. (doslovni prevod)
Chi fa, falla.
(Giusti, Zingarelli)
Fatti e parole
Ko radi, taj i greši.
FANTE
Scherza coi fanti e lascia stare i santi.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Religione
Šali se sa pešadijom, ali ne i sa svecima. (doslovni prevod) ili
Ne treba se šaliti sa ozbiljnim stvarima.
FARE ; FATTO
Chi la fa l'aspetti.
(Giusti, Zingarelli)
Bene e male
Ko zlo čini, zlim će mu se vratiti. (doslovni prevod) ili
Ko zlo čini , nek se dobru ne nada. ili
Ko dobro čini, bolje dočeka, a ko zlo čini, gore dočeka. ili
Učini dobro, ne kaj se, učini zlo, nadaj se.
Chi fa da sé fa per tre.
(Giusti, Zingarelli)
U se i u svoje kljuse.
Fa’ bene e non guardare a cui.
(Giusti)
Consiglio
Beneficenza
Čini dobro i ne gledaj kome dobro činiš. (doslovni prevod) ili
Ako činiš dobro, ne udaraj u veliko zvono.
Fai il dovere e non temere.
(Giusti)
Costanza
Uradi ono što moraš i nemoj se bojati. (doslovni prevod)
Fate del bene al lupo, che il tempo l’ha ingannato.
(Giusti)
Činite dobro vuku, jer ga je vreme prevarilo. (doslovni prevod)
85
Gratitudine e ingratitudine
Fare oggi quel che s’ha a far domani.
(Giusti)
Consiglio
Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.
Quel ch’è fatto, è fatto.
(Giusti)
Fatti e parole
Ono što je urađeno, urađeno je.
*What’s done is done.
Se non vuoi che si sappia, non lo fare.
e
Quel che si fa all’oscuro apparisce al sole. e
Non si fa cosa sotto terra, che non si sappia sopra terra.
(Giusti)
Ako ne želiš da se nešto sazna, nemoj to ni da radiš.
Ne čini ono što ne želiš da se sazna.
Consiglio
ili
Il fatto non si può disfare.
(Giusti)
Fatti e parole
Ono što je urađeno, urađeno je.
*What’s done is done.
Il fare insegna fare.
(Giusti)
Esperienza
Činjenje uči činjenju. (doslovni prevod) ili
Čini drugom što je tebi drago da ti se učini.
Fai parlare un bugiardo , e l’hai colto.
(Giusti)
Verità e bugia
Nateraj lažljivca da priča i uhvatio si ga. (doslovni prevod)
Il fatto de’ cavalla non istà nella groppina.
(Giusti)
Konju se po sapima ne sudi.
Fallacia dei giudizi
FARINA
La farina del diavolo se ne va in crusca.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Bene e male
Đavolje brašno ide u mekinje. (doslovni prevod) ili
Ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju.
86
FECCIA
Beva la feccia chi ha bevuto il vino.
(Giusti, Zingarelli)
Fortuna e sfortuna
Ko je pio vino neka pije talog. (doslovni prevod)
FESTA
Passata la festa gabbato lo santo.
(Zingarelli, S. Coletti)
Fatti e parole
Svečana obećanja se brzo zaboravljaju. (doslovni prevod) ili
Obećanje, ludom radovanje.
Il pazzo fa la festa e il savio se la gode. e
Passata la festa, il pazzo in bianco resta. e
Chi fa la festa, non la gode.
(Giusti, Zingarelli)
Avarizia e prodigalità
Esperienza
Lud pravi veselje, a mudar uživa u veselju. (doslovni prevod)
FIATO
Finché c'è fiato c'è speranza.
(Giusti, Zingarelli)
Perseveranza
Dok dišem, nadam se.
FIDARE
Fidarsi è bene , non fidarsi è meglio. e
Fidati era un buon uomo, Nontifidare era meglio.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Fiducia e diffidenza
Imati poverenja je dobro, nemati poverenja je bolje.
(doslovni prevod)
Fidati più di poveri poveretti che dei signori.
(Giusti)
Uzdaj se više u siromaha, nego u gospodina. (doslovni prevod) ili
Kod siromaha na čast, kod bogataša na glas.
87
Fiducia e diffidenza
Gabbato è sempre quel che più si fida.
(Giusti)
Fiducia e diffidenza
Onaj ko ima poverenja uvek je prevaren. (doslovni prevod)
FIORIRE
Se son rose, fioriranno.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Ako su ruže, procvetaće.
Ako šta vredi, videće se.
Tempo
ili
FIUME
Tutti i fiumi vanno al mare.
(Giusti, Zingarelli)
Caratteristiche fisiche
Sve se reke ulivaju u more.
FOGLIA
Non si muove foglia , che Dio non voglia.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Religione
Ne može se pomeriti list, ako Bog to ne želi. (doslovni prevod)
ili
Ništa se ne događa bez božje volje.
FORTUNA
La fortuna aiuta gli audaci.
(Giusti)
Coraggio
Fortuna e sfortuna
Sreća prati hrabre.
*Fortune favors the brave.
Alla fortuna bisogna lasciar sempre una finestra aperta.
(Giusti)
Sreći treba uvek ostaviti otvoren prozor. (doslovni prevod)
88
Fortuna e sfortuna
È meglio nascere senza naso che senza fortuna.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Bolje je roditi se bez nosa, nego bez sreće. (doslovni prevod) ili
Bolje je roditi se bez pameti, nego bez sreće.
FORZA
Contro la forza la ragion non vale.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Potere
Razum ne može protiv sile. (doslovni prevod)
FRETTOLOSO
La gatta frettolosa fece i gattini ciechi.
(Giusti, Zingarelli)
Riflessione
Užurbana/Brzopleta mačka rodila je slepe mačiće.
(doslovni prevod) ili
Brza kučka slijepe kučiće rađa.
FRUTTUOSO
Anno nevoso, anno fruttuoso.
Anno di neve, anno di bene.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Meteorologia
Snežna godina, plodna godina.
GABBIA
Meglio uccel di bosco che uccel di gabbia.
(Zingarelli, S. Coletti)
Bene e male
Bolje biti ptica u šumi, nego ptica u kavezu.
(doslovni prevod)
89
GATTA
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
(Giusti, Zingarelli)
Costanza
Krčag ide na vodu dok se ne razbije.
GAUDIO
Mal comune, mezzo gaudio.
(Giusti, S. Coletti)
Compagnia
Zajednička nevolja lakše se podnosi.
GHIOTTONE
Nella chiesa coi santi e in taverna coi ghiottoni.
(Giusti, Zingarelli)
Compagnia
U crkvu sa svecima, a u krčmu sa sladokuscima.
GIOCO
Chi sa il gioco non l'insegni.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Consiglio
Ko zna igru, neka ne podučava. (doslovni prevod)
GIORNO
Roma non fu fatta in un giorno.
(Giusti, Zingarelli)
Perseveranza
Ni Rim nije sagrađen za jedan dan.
90
GLORIA
Tutti i salmi finiscono in gloria.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Costanza
Svaki psalam se završava slavom Boga. (doslovni prevod)
Kraj je uvek isti.
ili
Završetak se unapred zna.
ili
GOCCIA
La goccia scava la pietra.
(S. Coletti)
Perseveranza
Kap kopa kamen. ili
Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača.
GODERE
Chi si contenta, gode.
(Giusti, S. Coletti)
Fortuna e sfortuna
Ko je zadovoljan, uživa. (doslovni prevod)
GOLA
Ne ammazza più la gola che la spada.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Cibo
Više ubija proždrljivost od mača. (doslovni prevod)
GRAGNOLA/GRAGNUOLA
Suocera e nuora tempesta e gragnola.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Casa e famiglia
Svekrva i snaha, nevreme i pljusak. (doslovni prevod)
91
GRAMMATICA
Val più la pratica che la grammatica.
(Zingarelli, S. Coletti)
Fatti e parole
Više vredi praktično znanje, nego teorija. (doslovni prevod) ili
Dela, a ne reči!
GROSSO
Il pesce grosso mangia il minuto.
(Giusti, Zingarelli)
Potere
Krupna riba jede sitnu. ili
Velike ribe male proždiru.
GUARIRE
Il tempo guarisce i mali.
(Zingarelli)
Tempo
Vreme leči rane.
GUASTARE
Troppi cuochi guastano la cucina.
(Zingarelli)
Previše kuvara kvare kuhinju. (doslovni prevod)
Mnogo babica, kilava deca.
Consiglio
ili
IGNORANZA
Vanità
La superbia è figlia dell'ignoranza.
(Zingarelli)
Gordost je ćerka neznanja. ili
Gordost, licemerje i glupost na jednoj grani rastu.
92
IMBRATTARE
Chi imbratta, spazzi.
(Giusti, Zingarelli)
Bene e male
Ko prlja, neka čisti. (doslovni prevod)
IMBRODARE
Vanità
Chi si loda s'imbroda. e
Chi si vanta, si spianta.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Ko se hvali, sam se kvari.
IMPARARE
Esperienza
Errando s'impara.
e
Sbagliando s’impara.
(Zingarelli, S. Coletti)
Na greškama se uči.
Chi molto pratica molto impara.
(Giusti, Zingarelli)
Esperienza
Ko mnogo radi, mnogo i uči.
Impara l'arte e mettila da parte.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Sapere e ignoranza
Nauči veštinu i stavi je na stranu. (doslovni prevod)
Impara piangendo e riderai guadagnando.
(Giusti)
Perseveranza
Nauči plačući i smejaćeš se zarađujući. (doslovni prevod)
INCUDINE
Costanza
Dura più l'incudine che il martello. e
Buona incudine non teme martello.
(Giusti, Zingarelli)
Više traje nakovanj od čekića. (doslovni prevod)
93
INFARINARE
Compagnia
Chi va al mulino, s’infarina.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Ko ide na mlin, ubrašnjavi se. (doslovni prevod)
INGEGNO
Esperienza
La necessità aguzza l’ingegno.
(S. Coletti)
Potreba izoštrava um. ili
Nevolja svačemu čoveka nauči.
INGANNARE ; INGANNO
L'apparenza inganna.
(Zingarelli, S. Coletti)
Fallacia dei giudizi
Izgled vara.
*Appearances can be deceiving.
Appearances are deceptive.
Con arte e con inganno si vive mezzo l'anno.
(Zingarelli)
Fatti e parole
Sa veštinom i sa prevarom živi se pola godine. (doslovni prevod)
INGRASSARE
L’occhio del padrone ingrassa il cavallo.
(Giusti, S. Coletti)
Fiducia e diffidenza
Gazdino oko tovi konja. (doslovni prevod)
INTENDERE; INTENDITORE; INTENZIONE
Chi ha orecchie per intendere intenda e chi ha denaro spenda.
(Giusti, ZIngarelli, S. C. )
Ko hoće, shvatiće.
94
Esperienza
A buon intenditor poche parole.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Sapere e ignoranza
Prudenza
Pametnome ne treba mnogo pričati.
La via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Fatti e parole
Dobrim namerama je popločan put pakla.
INVECCHIARE
Cibo
A tavola non s’invecchia.
(Giusti, S. Coletti)
Za stolom se ne stari. (doslovni prevod)
LADRO
Chi è bugiardo, è ladro.
(Giusti, Zingarelli)
Verità e bugia
Ko laže, taj i krade.
L'occasione fa l'uomo ladro.
(Zingarelli, S. Coletti)
Bene e male
Prilika čini lopova.
Il ladro crede che tutti sien compagni di lui.
(Giusti)
Fallacia dei giudizi
Lopov veruje da su mu svi drugovi. (doslovni prevod)
Il ladro sta bene col malandrino.
(Giusti)
Compagnia
Lopovu je dobro u društvu razbojnika. (doslovni prevod)
LAMPO
Dopo il lampo viene il tuono.
(S. Coletti)
Esperienza
Posle munje dolazi grom. (doslovni prevod)
95
LANA
Meglio dar la lana che la pecora.
(Zingarelli)
Bene e male
Bolje dati vunu, nego ovcu.
Il diavolo non ha pecore e va vendendo lana.
(Zingarelli)
Astuzia
Đavo nema ovce, ali vunu prodaje. ili
Đavo koze nema, ali sir prodaje.
LASCIARE ; LASCIATO
Chi lascia la via vecchia per la nuova,
Sa quel che lascia, non sa quel che trova.
(Giusti, S. Coletti)
Esperienza
Ko napušta stari put zbog novog puta,
Zna šta ostavlja, ali ne zna šta će naći. (doslovni prevod) ili
Od znana zelja ne boli glava.
Chi lascia la via piana, va poi per la sassosa.
(Giusti)
Esperienza
Ko ostavi ravnicu, ide posle kamenitim putem. (doslovni prevod)
Ogni lasciata è persa.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Fortuna e sfortuna
Sve što je ostavljeno, izgubljeno je.
LEGGE
Fatta la legge trovato l'inganno.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Verità e bugia
Napravljen zakon, pronađena prevara. (doslovni prevod)
LEGNO
Ogni legno ha il suo tarlo.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Svako drvo ima svog crva.
Bene e male
96
LEPRE
Una volta corre il cane un'altra la lepre.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Fortuna e sfortuna
Jednom trči pas, a drugi put zec. (doslovni prevod)
LISCA
Ogni pesce ha le sue lische.
(Zingarelli, S. Coletti)
Bene e male
Svaka riba ima kosti. (doslovni prevod) ili
Drvo bez grane i čovek bez mane, ne može biti.
LUME
Né donna né tela al lume di candela.
(Giusti, S. Coletti)
Donna
Ni ženu ni platno ne biraj pod svetlošću sveće.
LUNGO
Le cose lunghe diventano serpi.
(Giusti, Zingarelli)
Tempo
Bene e male
Ono što dugo traje, pretvori se u zmiju. (doslovni prevod)
LUPO
Lupo non mangia lupo.
(Zingarelli)
Compagnia
Bene e male
Vuk ne jede vuka. ili
Vuk na vuka ni u toru neće.
Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Costanza
Vuk dlaku menja, ali ćud nikada.
97
MAESTRO
Nessuno nasce maestro.
e
Non si diventa maestri in un giorno.
(Giusti)
Esperienza
Niko se nije naučen rodio.
Vale più un colpo del maestro che cento del manovale.
(Giusti, Zingarelli)
Sapere e ignoranza
Više vredi jedan udarac učitelja, nego sto udaraca kalfe.
(doslovni prevod)
MAI
Meglio tardi che mai.
(Zingarelli, S. Coletti)
Perseveranza
Bolje ikad, nego nikad.
MALE
Non tutto il male viene per nuocere.
(Zingarelli)
Bene e male
Svako zlo ima svoje dobro.
Mal comune, mezzo gaudio.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Compagnia
Nesreća se lakše podnosi u društvu.
Chi è causa del suo mal pianga sé stesso.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Rimprovero
Ko je uzrok svog zla, neka oplakuje sam sebe.
MANCANZA ; MANCARE
In mancanza di cavalli gli asini trottano.
(Giusti, Zingarelli)
Povertà e ricchezza
Kada konja nema i magarce jašu.
98
A buona lavandaia non manca pietra.
(Giusti, Zingarelli)
o
A buon cavalier non manca lancia.
(Zingarelli)
Ozio e lavoro
Dobroj pralji ne fali kamena. ili
Dobrom vitezu ne fali koplja. ili
Dobra čeljad uvek posla nađu.
MANDARE
Chi vuole vada, e chi non vuole, mandi.
(Giusti, Zingarelli)
o
Quel che tu stesso puoi e dire e fare,
Che altri il faccia mai non aspettare.
(Giusti)
Ozio e lavoro
Ko hoće, neka ide;a ko neće, neka šalje. (doslovni prevod) ili
Vuk se po poruci nije mesa najeo.
MANGIARE
Lupo non mangia lupo.
(Zingarelli)
Bene e male
Vuk ne jede vuka. ili
Vuk na vuka ni u toru neće.
O mangiar questa minestra o saltar questa finestra.
(Zingarelli, S. Coletti)
Bene e male
Ili jedi ovu čorbu, ili iskači kroz prozor. (doslovni prevod) ili
Od dva zla, odaberi manje zlo.
Il pesce grande mangia il pesce piccolo.
(Zingarelli)
o
Il pesce grosso mangia il minuto.
(Giusti)
Potere
Velika riba malu ribu jede.
L'asino quando ha mangiato la biada tira calci al corbello.
(Giusti, Zingarelli)
Magarac, kada pojede žito, ritne korpu.
99
Gratitudine e ingratitudine
L'appetito vien mangiando.
(Zingarelli, S. Coletti)
Avidità
Apetit dolazi sa hranom. (doslovni prevod) ili
Što oko ne vidi, srce ne poželi.
*Appetite comes with eating.
Mangia da sano e bevi da malato.
(Giusti)
Cibo
Jedi kao zdrav, a pij kao bolestan.
Il pesce va mangiato quando è fresco.
(Giusti)
Risolutezza
Riba se jede dok je sveža. (doslovni prevod) ili
Gvožđe se kuje dok je vruće.
MANTELLO
Il sarto fa il mantello secondo il panno.
(Giusti, Zingarelli)
Povertà e ricchezza
Krojač šije onoliki ogrtač, koliko ima tkanine. (doslovni prevod)
ili
Prema guberu se valja pružiti.
MARINAIO
Il buon marinaio si conosce al cattivo tempo.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Costanza
Regole del giudicare
Dobar mornar se poznaje po lošem vremenu. (doslovni prevod)
ili
Na muci se poznaju junaci.
MATTINO
Il buon dì si vede dal mattino.
(Giusti, Zingarelli)
Regole del giudicare
Po jutru se dan poznaje.
100
MATURO ; MATURARE
Col tempo e colla paglia, si maturan le sorbe.
(Giusti)
S vremenom i sa slamom sazrevaju oskoruše.
Tempo
Col tempo e con la paglia maturano le nespole.
(S. Coletti)
S vremenom i sa slamom sazrevaju mušmule.
Col tempo e con la paglia maturano le nespole e la canaglia.
(Zingarelli)
S vremenom i sa slamom sazrevaju mušmule i ološ.
(doslovni prevod)
Quando la pera è matura, casca da sé.
(Giusti, Zingarelli)
Tempo
Zrela kruška sama pada. ili
Zrela voćka sama pada.
MEGLIO
Il meglio è nemico del bene.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Ono što je već dobro ne treba popravljati.
Ne traži preko hleba pogaču.
Avidità
ili
È meglio qualcosa che nulla.
(Giusti)
Avidità
Bolje išta, nego ništa.
MIELE
Val più una goccia di miele che un barile di fiele.
(Zingarelli)
Bene e male
Više vredi kap meda, nego bure žuči.
Si prendono più mosche con una goccia di miele
che con un barile di aceto.
(Sabatini Coletti)
Bene e male
Više se muva može uhvatiti sa malo meda,
nego sa buretom sirćeta. (doslovni prevod)
101
MONDO
Il mondo è di chi se lo piglia.
(Giusti, Zingarelli)
Risolutezza
Svet pripada onome ko ga uzme. (doslovni prevod)
Il mondo non fu fatto in un giorno.
(Giusti, Zingarelli)
Tempo
Svet nije napravljen za jedan dan. ili
Rim nije napravljen za jedan dan.
Questo mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Fortuna e sfortuna
Ovaj svet je napravljen od stepenica,
neko se njima penje, a neko spušta. (doslovni prevod)
Il mondo è bello perché è vario.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Bellezza
Svet je lep, zato što je različit. ili
Lepota je u različitosti.
MONTE
Loda il monte e tienti al piano.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Fatti e parole
Hvali brdo, drži se ravnice. ili
Selo hvali, u gradu živi.
MORSO
L'elefante non sente il morso della pulce.
(Giusti, Zingarelli)
Potere
Slon ne oseća ujed buve. (doslovni prevod)
MOSCA
Non si può avere il miele senza le mosche.
(Giusti, Zingarelli)
Fortuna e sfortuna
Nema meda bez muva. (doslovni prevod)
102
MULINO
Il mulino non macina senz'acqua.
(Zingarelli)
o
Ogni molino vuol la sua acqua.
(Giusti)
Vita
Condizione
Mlin ne melje bez vode. (doslovni prevod) ili
Svaki mlin svoju vodu ište. ili
Svaka služba svoju plaću ište.
NASCERE
Chi nasce di gatta piglia i topi al buio.
(Giusti, Zingarelli)
Astuzia
Ko se rodi kao mačka, lovi miševe u mraku. (doslovni prevod) ili
U mutnom se lovi.
Chi nasce mulo, bisogna che tiri i calci.
(Giusti)
Costanza
Sapere e ignoranza
Ko se rodi kao magarac, neka se rita. (doslovni prevod)
NAVE
A nave rotta ogni vento l'è contrario.
(Giusti, Zingarelli)
Fortuna e sfortuna
Slomljenom brodu svaki vetar smeta. (doslovni prevod)
NECESSITÀ
Necessità fa legge.
(Zingarelli)
Bisogno
Nužda zakon menja.
NIENTE
Con niente si fa niente.
(Giusti, Zingarelli)
Ozio e lavoro
Od ničega ne može nastati nešto.
103
NOCE
Una noce in un sacco non fa rumore.
(Zingarelli, S. Coletti)
Compagnia
Jedan orah u džaku ne pravi buku. (doslovni prevod) ili
Ne može se ispraviti prazan džak. ili
Nema bez društva junaštva.
NODO
Ogni nodo viene al pettine.
(Zingarelli, S. Coletti)
Tempo
Svako delo dođe na videlo.
NUOCERE
Tentare non nuoce.
(Giusti, Zingarelli)
Risolutezza
Vredi pokušati.
Tutto il male non viene per nuocere.
(Giusti, Zingarelli)
Bene e male
Svako zlo ima svoje dobro. ili
Nikad se ne zna zašto je nešto dobro.
NUOTARE
Quando l'acqua tocca il collo tutti imparano a nuotare.
(Giusti, Zingarelli)
Bisogno
Kad voda dođe do guše, svi nauče da plivaju. ili
Dok se magarcu ne zalije voda u uši, ne zna plivati.
NUOVA
Nessuna nuova, buona nuova.
(Zingarelli, S. Coletti)
Bene e male
Nikakva novost, dobra novost. ili
Dobro je kad nema nikakvih novosti.
104
NUOVO
Anno nuovo vita nuova.
(Zingarelli, S. Coletti)
Vita
Nova godina, nov život.
ili
Svaki je dan novi početak.
OCCASIONE
Regole del giudicare
L'occasione fa l'uomo ladro.
(Zingarelli, S. Coletti)
Prilika pravi od čoveka lopova. ili
Prilika čini lopova.
OCCHIO
In terra di ciechi beato chi ha un occhio.
(Giusti, Zingarelli)
Sapere e ignoranza
U zemlji slepaca blažen je onaj ko ima oči.
Occhi che vedono, non invecchiano.
(Giusti)
Prudenza
Oči koje vide, ne stare.
OGGI
Oggi a me, domani a te.
(Giusti, S. Coletti)
Fortuna e sfortuna
Danas meni, sutra tebi.
Oggi creditore, domani debitore.
(Giusti)
Danas poverilac, sutra dužnik.
105
OGNUNO
Ognuno per sé e Dio per tutti.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Avidità
Svako za sebe, a Bog za sve.
OMBRA
Ogni pelo ha la sua ombra.
(Giusti, Zingarelli)
Fortuna e sfortuna
Svaka dlaka ima svoju senku. (doslovni prevod) ili
Svako lice ima svoje naličje. ili
Medalja ima dve strane.
ili
Sve ima svoj početak i kraj. ili
Batina ima dva kraja.
ONESTO
Chi non si accontenta dell'onesto perde il manico ed il cesto.
(Giusti, Zingarelli)
Avidità
Ko se časnim ne zadovoljava, gubi dršku i korpu.
(doslovni prevod)
ili
Ko želi veće, izgubi iz vreće.
OPINIONE
Regole del giudicare
La matematica non è un’opinione.
(Sabatini Coletti)
Matematika nije mišljenje. (doslovni prevod)
ORO
Fallacia dei giudizi
Non è tutt'oro quel che luce.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Nije zlato sve što sija.
106
OSPITE
Compagnia
L'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
I gost, kao i riba, posle tri dana počinje da smrdi.
(doslovni prevod) ili
Svakog gosta za tri dana dosta.
OZIO
Ozio e lavoro
L'ozio è il padre dei vizi.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Nerad je otac svih poroka.
PADELLA
Un occhio alla padella e uno alla gatta.
(Giusti, Zingarelli)
Prudenza
Jednim okom gledaj tiganj, a drugim mačku. (doslovni prevod) ili
Jednim okom kupus gleda, a drugim meso vadi.
PAESE
Tutto il mondo è paese.
(Giusti, Zingarelli)
Vita
Svet je jedno veliko selo. ili
Ljudi su svuda isti.
Paese che vai, usanza che trovi.
(Giusti, Zingarelli)
o
Ovunque vai, fa’ come vedrai.
(Giusti)
Nature diverse
Drugi ljudi, drugi običaji.
107
PANE
Chi ha denti, non ha pane;
e chi ha pane non ha denti.
(Giusti, S. Coletti)
Fortuna e sfortuna
Ko ima zube, nema hleb;
a ko ima hleb nema zube. (doslovni prevod) ili
Kad ima hljeba, nema soli; a kad ima soli, nema hljeba.
PARAGONE
Al paragone si conosce l'oro.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Regole del giudicare
Poređenjem se prepoznaje zlato. (doslovni prevod)
PAROLA
La parola è d'argento, il silenzio è d'oro.
(Zingarelli, S. Coletti)
Parlare e tacere
Reč je od srebra, a ćutanje od zlata. (doslovni prevod) ili
Ćutanje je zlata vredno. ili
Ćutanje je zlato.
Le parole non fanno lividi.
(Giusti, Zingarelli)
o
Le parole piglian poco posto.
(Giusti)
o
Le parole non pagan dazio.
(Giusti)
Fatti e parole
Reči ne prave modrice.
Reči zauzimaju malo mesta.
Reči ne plaćaju carinu. (doslovni prevod)
PAURA
La paura fa novanta.
(Sabatini Coletti)
Coraggio e paura
U strahu su velike oči.
108
PECORA ; PECORELLA
Chi pecora si fa, il lupo se la mangia.
(Giusti, Zingarelli)
Coraggio e paura
Ko se ovcom pravi, vuk je pojede.
La pecora che dice esser del lupo bisogna che la sia.
(Giusti)
Fatti e parole
Ovca koja kaže da je vuk, treba to i da dokaže. (doslovni prevod)
Una pecora marcia ( o rognosa)ne guasta un branco.
(Giusti, S. Coletti)
Compagnia
Jedna šugava ovca cijelo stado ošuga.
Cielo a pecorelle, acqua a catinelle.
(Giusti, S. Coletti)
Meteorologia
Nebo sa paperjastim oblacima najavljuje pljusak.
PENA
Ambasciatore non porta pena.
(Giusti, S. Coletti)
Regole del giudicare
Za lošu vest nije kriv glasnik. (doslovni prevod)
PENNA
A penna a penna si pela l'oca.
(Giusti, Zingarelli)
Perseveranza
Guska se čupa pero po pero. (doslovni prevod)
PERDONO
La miglior vendetta è il perdono.
(Sabatini Coletti)
Coraggio e paura
Najplemenitija osveta je oprost.
109
PIANGERE
È inutile piangere sul latte versato.
(Sabatini Coletti)
Esperienza
Ne vredi plakati nad prosutim mlekom. ili
Šta je bilo, bilo je.
PIÙ
Il più conosce il meno.
(Zingarelli)
Povertà e ricchezza
Više zna za manje.
POTERE
Volere è potere.
(Sabatini Coletti)
Risolutezza
Hteti znači moći.
PRATICARE
Chi pratica con lo zoppo impara a zoppicare.
(Giusti, Zingarelli)
o
Chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
(Sabatini Coletti)
Compagnia
Ko se druži sa hromim čovekom, i sam nauči da hramlje.
(doslovni prevod) ili
Ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju. ili
S kim si, takav si.
Dimmi con chi pratichi e ti dirò chi sei.
(Giusti, Zingarelli)
Compagnia
Reci mi s kim se družiš i reći ću ti ko si.
110
PRESTARE
Chi presta perde l'amico e il denaro.
(Zingarelli)
Debito
Ko pozajmljuje, gubi i prijatelja i novac.
PRESTO
Presto e bene raro avviene.
(Zingarelli, S. Coletti)
o
Presto e bene non stanno insieme.
(Giusti)
Riflessione
Što je brzo, to je i kuso.
PROMESSA
Ogni promessa è debito.
(Giusti, Zingarelli) o
Chi promette, in debito si mette.
(Giusti)
Debito
Obećanje je dužnost. ili
Obećanje je teško dugovanje.
PROPORRE
L'uomo propone e Dio dispone.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Čovek predlaže, a Bog određuje.
Čovek snuje, a Bog određuje.
Religione
ili
PULCE
Una pulce non leva il sonno.
(Giusti, Zingarelli)
Fortuna e sfortuna
Jedna buva ne budi iz sna. (doslovni prevod)
111
QUALE
Qual la madre tale la figlia.
(Giusti)
Qual madre tal figlia.
(Zingarelli)
Casa e famiglia
Kakva majka, takva ćerka.
Quale il padre, tale il figlio.
(Giusti)
Kakav otac, takav sin.
RABBIA
Chi tutto vuole di rabbia muore.
(Giusti, Zingarelli)
o
Chi tutto vuole, tutto perde.
(Giusti)
Avidità
Ko hoće sve, od besa umire. (doslovni prevod) ili
Ko hoće veće, izgubi iz vreće.
RACCOGLIERE
Chi semina vento, raccoglie tempesta.
(Zingarelli, S. Coletti)
Bene e male
Ko seje vetar, žanje oluju.
ili
Kakva setva, takva žetva. ili Kako seješ, tako ćeš id a žanješ. ili
Ko čini dobro, nek se dobru nada. ili
Čini dobro, ne kaj se;čini zlo, nadaj se.
RAGLIARE ; RAGLIO
Asino che raglia mangia poco fieno.
(Zingarelli)
o
Asino che ragghia, mangia poco fieno.
(Giusti)
Fatti e parole
Magarac koji njače, ne jede seno. (doslovni prevod)
Al ragliare si vedrà che non è leone.
(Giusti, Zingarelli)
Po njakanju će se videti da nije lav. (doslovni prevod)
112
Fatti e parole
Regole del giudicare
Raglio d'asino non sale al cielo.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Sapere e ignoranza
Fatti e parole
Njakanje magarca Boga ne hvali.
RAMO
Ramo corto vendemmia lunga.
(Giusti, Zingarelli)
Sapere e ignoranza
Kratka grana, duga berba. (doslovni prevod) ili
Kratkim štapom u duboku vodu odupire se.
RAZZOLARE
Chi di gallina nasce convien che razzoli.
(Giusti, Zingarelli)
Costanza
Sapere e ignoranza
Ko se kao kokoška rodi, treba da čeprka. ili
Ko se rodi magarac, umre magarac. ili
Što kolevka zanjiše, to motika zakopa.
RE
In casa sua ciascuno è re.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Casa e famiglia
Svako je u svojoj kući kralj.
RICCO ; RICCHEZZA
Fammi indovino e ti farò ricco.
(Giusti, Zingarelli)
o
Chi fosse indovino, sarebbe ricco.
(Giusti)
Potere
Napravi od mene vrača i postaćeš bogat. (doslovni prevod)
Chi sapesse tutto innanzi, sarebbe presto ricco.
(Giusti)
Povertà e ricchezza
Fallacia dei giudizi
Kad bi svako znao šta ga čeka, svi bi bili bogati.
113
Ricchezza poco vale a quel che l’usa male.
(Giusti)
Povertà e ricchezza
Bogatstvo malo vredi onome ko ne zna da ga koristi.
Ricchezza non fa gentilezza.
(Giusti, S. Coletti)
Povertà e ricchezza
Ne može se sve kupiti novcem.
RIMEDIO
A tutto c'è rimedio fuorché alla morte.
(Giusti, Zingarelli)
Vita
Za sve postoji lek, osim za smrt. ili
Ko ima vijeka, ima i lijeka.
Spesso è peggio il rimedio del male.
(Zingarelli)
Bene e male
Često je rešenje lošije od zla.
RISICARE
Chi non risica non rosica.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Coraggio e paura
Bez rizika nema dobitka.
RISO
Il riso fa buon sangue.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Il riso fa cuore.
(Giusti)
Bene e male
o
Zdravo je smejati se.
Il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi.
(Giusti, Zingarelli)
Sapere e ignoranza
Riflessione
Smeha ima mnogo na ustima budala.
114
RITTO
Sacco vuoto non sta ritto.
(Giusti, S. Coletti)
Cibo
Ne može se ispraviti prazan džak.
RIUSCIRE
Non tutte le ciambelle riescono col buco.
(Sabatini Coletti)
Fortuna e sfortuna
Ne mogu sve krofne da imaju rupu. (doslovni prevod) ili
Ne može svaki poduhvat da uspe.
ROMITO
Il diavolo quando è vecchio si fa romito/si fa cappuccino.
(Giusti, Zingarelli)
Fallacia dei giudizi
Đavo kad ostari, postaje pustinjak/kaluđer.
ROMPERE
Chi rompe paga, e i cocci sono suoi.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Rimprovero
Ko polomi plaća, a krhotine su njegove. (doslovni prevod)
RONDINE
Una rondine non fa primavera.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Regole del giudicare
Jedna lasta ne čini proleće.
Per S. Benedetto la rondine è sotto il tetto.
(Zingarelli)
Meteorologia
Na dan Svetog Benedikta laste su ispod krova.
(doslovni prevod)
115
ROSA
Non c'è rosa senza spine.
(Zingarelli, S. Coletti)
Bene e male
Nema ruže bez trnja, ni radosti bez bola.
Tempo
Se son rose fioriranno.
(Zingarelli, S. Coletti)
Ako su ruže, procvetaće. ili
Ako šta vredi, videće se.
ROSSO
Rosso di sera, buon tempo si spera.
(Zingarelli, S. Coletti)
Meteorologia
Večernje rumenilo je predznak lepog vremena.
(doslovni prevod)
ROVESCIO
Ogni dritto/diritto ha il suo rovescio.
(Giusti, Zingarelli)
Bene e male
Svako lice ima svoje naličje.
ili
Svaka stvar ima svoje lice i naličje. ili Medalja ima dve strane.
RUOTA
La peggior ruota del carro è quella che cigola.
(Giusti, Zingarelli)
Parlare e tacere
Najgori točak na kolima je onaj koji škripi. (doslovni prevod)
SABATO
Non c'è sabato senza sole, non c'è donna senza amore.
(Zingarelli, S. Coletti)
Nema subote bez sunca, ni žene bez ljubavi. (doslovni prevod)
116
Donna
SACCO
Non dire quattro se non l'hai nel sacco.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
detto di un frate mendicante
Regole del giudicare
Ne govori četiri, sve dok ne bude u vreći. (doslovni prevod) ili
Ne smatraj sigurnim, dok ne vidiš.
SAVIO
Bisogna che il savio porti il pazzo in spalla.
(Giusti, Zingarelli)
Prudenza
Mudrac treba da nosi ludaka na leđima. (doslovni prevod)
SCACCIARE
Chiodo scaccia chiodo.
(Zingarelli, S. Coletti)
Esperienza
Klin se klinom izbija.
SCHERZO
Scherzi di mani, scherzi di villani.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Sapere e ignoranza
Samo prostak pribegava nasilju. (doslovni prevod)
SCRITTURA
Chi non sa leggere la sua scrittura è un asino di natura.
(Zingarelli)
Ko ne zna svoj rukopis da pročita, magarac je po prirodi.
(doslovni prevod)
117
Sapere e ignoranza
SEMINARE
Chi non semina, non miete.
(Giusti, Zingarelli)
Ozio e lavoro
Ko ne seje, ne žanje.
SENNO
Del senno di poi son piene le fosse.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Prudenza
Posle nesreće svako je pametan. ili
Posle bitke svako je general.
ili
Posle boja, kopljem u trnje.
SENTIRE
Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire.
(Sabatini Coletti)
Vanità
Nema goreg gluvaća od onog ko neće da čuje. ili
Zlo je ko ne zna, a učiti se ne da.
ili
Zalud je slepcu put pokazivati.
SERPE
Le cose lunghe diventano serpi.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Risolutezza
Stvari koje se odugovlače, postanu zmije. (doslovni prevod)
SOLE
Dove entra il sole non entra il medico.
(Zingarelli)
Bene e male
Gde ulazi sunce, ne ulazi lekar. (doslovni prevod)
118
SOVERCHIO
Il soverchio rompe il coperchio.
(Zingarelli, S. Coletti)
Avidità
Višak razbija poklopac. (doslovni prevod) ili
Ko hoće veće, izgubi iz vreće.
SPADA
Ne ammazza più la gola che la spada.
(Giusti, Zingarelli)
Avidità
Proždrljivost ubija više od mača. (doslovni prevod)
SPENDERE
Chi più spende, meno spende.
(Giusti, S. Coletti)
Avarizia e prodigalità
Ko više troši, manje troši. ili
Ko ne plati na drumu, platiće na ćupriji.
SPERANZA
Finché c’è vita, c’è speranza.
(Sabatini Coletti) o
Finché c’è fiato, c’è speranza.
(Giusti)
Perseveranza
Dok živim, nadam se.
La speranza è ultima a morire.
(Sabatini Coletti)
Perseveranza
Nada poslednja umire.
STRADA
Tutte le strade portano a Roma.
(Giusti, S. Coletti)
Svi putevi vode u Rim.
Potere
119
STRINGERE
Chi troppo vuole, nulla stringe.
(Giusti, S. Coletti)
Avidità
Ko hoće veće, izgubi iz vreće.
STROPPIARE
Il troppo stroppia.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Avidità
Ne valja preterivati.
TACERE
Chi tace acconsente.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Parlare e tacere
Ćutanje je odobravanje.
Un bel tacer non fu mai scritto.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Lepo ćutanje nikad nije zapisano.
Parlare e tacere
(doslovni prevod)
TARDI
Chi tardi arriva male alloggia.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Risolutezza
Ko kasno dođe, slabo prođe. ili
Ko pre devojci, njegova devojka.
TEMERE
Chi ama, teme.
(Giusti, Zingarelli)
Amore
Ko voli, taj se i boji.
120
TEMPO
Il tempo viene per chi lo sa aspettare.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Perseveranza
Vreme dolazi za onoga ko ume da čeka. ili
Ko čeka, taj i dočeka.
Chi ha tempo non aspetti tempo.
(Giusti, Zingarelli, S. C. ) o
Chi tempo ha e tempo aspetta, tempo perde.
(Giusti)
Risolutezza
Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.
Chi ha tempo, ha vita.
(Giusti)
Riflessione
Ko ima vremena, živi.
TESTA
Chi non ha testa abbia gambe.
(Giusti, Zingarelli)
Sapere e ignoranza
Ko nema u glavi, ima u nogama.
TOCCARE
Fin ch'uno ha denti in bocca, non sa quel che gli tocca.
(Giusti, Zingarelli)
o
Fino alla morte non si sa la sorte.
(Giusti)
Fortuna e sfortuna
Dokle god čovek ima zube u ustima, ne zna šta će ga zadesiti.
TROPPO
L'assai basta e il troppo guasta.
(Zingarelli)
Avidità
Ne valja preterivati.
121
TUONARE
Tanto tuonò che piovve!
(Zingarelli, S. Coletti)
Fatti e parole
Toliko je grmelo, da je na kraju pala kiša. ili
Konačno se nešto postiglo.
UNIONE
Compagnia
L'unione fa la forza.
(Zingarelli, S. Coletti)
U slozi je spas. ili
Zajedno smo jači.
UOMO
Uomo avvisato, mezzo salvato.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Consiglio
Čovek upozoren na opasnost lako će se odbraniti.
UOVO
Fallacia dei giudizi
La prima gallina che canta ha fatto l'uovo.
(Giusti, Zingarelli)
Prva kokoška koja kokodače, snela je jaje. (doslovni prevod) ili
Dršte lopova! ili
Što smo rekli o drugome, o sebi smo rekli.
VALERE
A Carnevale ogni scherzo vale.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Costanza
U vreme poklada/karnevala sve je dozvoljeno. (doslovni prevod)
122
VENERE
Né di Venere né di Marte ci si sposa oppur si parte.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Costanza
Za vreme vladavine Venere i Marsa niti se sklapa brak niti se
kreće na put. (doslovni prevod)
VENTRE
Ventre digiuno, non ode nessuno.
(Giusti, Zingarelli)
o
La fame non conosce legge.
(Giusti)
Bisogno
Prazan stomak punom ne veruje. ili
Sit gladnom ne veruje.
VERDE
Chi di verde si veste, troppo di sua beltà si fida.
(Zingarelli)
Coraggio e paura
Ko se u zeleno oblači, previše se uzda u svoju lepotu.
(doslovni prevod)
VERGOGNA
Povertà non fa vergogna.
(Sabatini Coletti)
o
Povertà non guasta gentilezza.
(Giusti)
Povertà e ricchezza
Niko se od siromaštva nije postideo.
VERITÀ
La verità vien sempre a galla.
(Giusti, Zingarelli)
Verità e bugia
Istina uvek izađe na videlo.
123
La verità non è mai troppa.
(Giusti)
Verità e bugia
Istine nikad nije previše.
La verità è verde.
(Giusti)
Verità e bugia
Istina ne zastareva. ili
Izaći će delo na videlo.
La verità qualche volta può uscire dalla bocca del diavolo.
(Giusti)
Verità e bugia
I đavo ponekad govori istinu.
La verità è figliola del tempo.
(Giusti)
Verità e bugia
Tempo
Istina je ćerka vremena. (doslovni prevod)
VINCERE
Chi la dura la vince.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Perseveranza
Istrajni pobeđuju. ili
Strpljen, spasen.
L'importuno vince l'avaro.
(Giusti, Zingarelli)
Perseveranza
Nametljivac pobeđuje tvrdicu. (doslovni prevod)
VINO
Il buon vino fa buon sangue.
(Zingarelli, S. Coletti)
Vino
Dobro vino, dobra krv.
Il buon vino non ha bisogno di frasca.
(Giusti)
Bene e male
Dobrom vinu ne treba lisnata grana. (doslovni prevod) ili
Dobra roba sama se hvali.
124
VIVERE
Chi muore giace e chi vive si dà pace.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Vita
Pokojnik počiva, a živ čovek se smiruje. ili
Život ide dalje.
VOCE
Voce di popolo, voce di Dio.
(Giusti, S. Coletti)
Regole del giudicare
Glas naroda, Božiji glas.
ZOPPO
Chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
(Giusti, Zingarelli, S. C. )
Compagnia
Ko se druži sa hromim čovekom, i sam nauči da hramlje. ili
S kim si, takav si.
125
Zaključak
Poslovice su mudrosti do kojih se došlo životnim iskustvom.
One uče, iako nisu zakonske norme. Nastale su pre njih i imaju svevremensko značenje.
Većina poslovica govori o povezanosti čoveka i prirode.
Posmatrajući prirodu i zakonitosti koje u njoj vladaju, čovek ih je povezivao sa životnim iskustvom i
stvarao sažete, kratke izreke, poslovice, kao nauk za mudrije ponašanje i kvalitetnije življenje.
Sve one ističu najbitniju moralnu vrednost, čast i poštenje.
Ovim radom obuhvaćene su bitne karakteristike poslovica, njihovo leksičko označavanje, s osvrtom
na sakupljački rad i objavljivanje poslovica u srpskom i italijanskom jeziku.
Glavni deo rada su poslovice iz italijanskog jezika i njima istovetne ili srodne poslovice u srpskom
jeziku. Sve poslovice su semantički određene, odnosno imaju svoje semantičko značenje.
Sam rad je zahtevao mnogo vremena pri pronalaženju istih ili sličnih poslovica , uporedne analize,
klasifikacije tj. grupisanja poslovica u odgovarajuće semantičke odrednice.
Preporuke o budućim aktivnostima vezanim za ovaj rad bile bi detaljnije proučavanje jedne
semantičke odrednice, što podrazumeva veći broj poslovica koje se odnose na tu semantičku
odrednicu, njihova analiza i grupisanje u odnosu na vreme nastanka kao i na sredinu u kojoj su
nastale. To bi omogućilo praćene moralnih vrednosti i saveta u istoj sredini u različitom vremenu, ili u
istom vremenu, a u različitim sredinama.
126
Lista referenci (bibliografija)
Giusti Giuseppe, Raccolta di proverbi toscani, Adriano Salani, Firenze 1911.
Jovanović Jelena, Sintaksa i stilistika srpskih narodnih poslovica, Jasen, Beograd 2006.
Klajn Ivan, Italijansko srpski rečnik, Nolit, Beograd 2003.
Pešić Radmila i Milošević-Đorđević Nada, Narodna književnost, Vuk Karadžić, Beograd 1984.
Sabatini Coletti(2006), Sabatini Francesco, Coletti Vittorio, Dizionario della lingua italiana,
Rizzoli-Larousse, Milano 2006.
Šaulić Anica, Narodne poslovice i zagonetke, Narodna knjiga, Beograd 1962.
Stefanović Karadžić Vuk, Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete
riječi (priredio Miroslav Pantić), Prosveta-Nolit, Beograd 1965.
Vukanović Tatomir, Srpske narodne poslovice, Nova Jugoslavija, Vranje 1974.
Zanichelli(2006), Guazzotti Paola e Oddera Maria Federica, Il mini dizionario dei proverbi
italiani, Zanichelli, Bologna 2006.
Zingarelli (2005), Zingarelli Nicola, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 2005.
127
Download

Dubravka Jovovic Master Poslovice sa slicnim znacenjem itd.pdf