„TRAVA OD RUMIJE“
Eko članak:
U osvit dana, grad se budio pored mene sa prepoznatiljivim zvucima modernog doba. Ali, ovo jutro
nije bilo isto kao ostala, već okupano Suncem, sa zvukovima dalekih vremena. Kad zažmurim i
kroz poluspuštene trepavice bacim pogled na moje planine, uvijek se zadržim na najljepšu,
Sutorman.
Predanja kazu, da su tu, bas na njoj živjele dobre vile, pa pećinu nazvaše po njima - „Vilina pećina“.
Stari grad Bar
planina Rumija
Živjele su u vremenu kad je Zemlja bila mlada, a ljudi naviknuti na ostala bića i bez potrebe da ih
porobe. Šetale su vile slobodno barskim brdima, pokazujući svim stvorenjima živu vodu, a ljude
hranile usoljenim plodovima masline. Lake kao vjetar, lebdjele su nad planinama i čarobnom
melodijom uspavljivale umorne putnike, i tako ih odmarale od briga i tjeskoba. Izmišljale su boje i
mirise za poljsko cvijeće i sijale ljekovite trave. Zato starosjedioci i misle da na Rumiji i Sutormanu
rastu rijetke biljke, samo tu i nigdje više. Jedna od njih je i crveni korijen sa Rumije. Čudotvorni
korijen ili tzv. „trava od Rumije“ se pominje još u spisima vladara Duklje - Jovana Vladimira
(990-1016. godine).
Onosma visianii
Trava sa Rumije ili Onosma visianii Clem. (1924. god.) je rijetki endem južnog Jadrana. Raste na
obroncima Rumije u arealu od samo nekoliko kilometara. Njen korijen je već 1000 godina poznat
kao ljekovit, koristili su ga ljudi za liječenje i zarašćivanje rana, žutice, ali i liječenje domaćih
životinja. U korijenu su farmakolozi otkrili oko 20-ak alkaloida, koji se rastvaraju u maslinovom
ulju, bojeći ga u tamno-crvenu boju.
Primjećeno je, poslednjih godina organizovano sakupljanje i branje ove rijetke biljke. Nažalost,
njeno sakupljanje vodi trajnom gubitku vegetacije, jer se koristi korijen i cijela biljka se bere.
Zadnju deceniju areal ove čudnovate trave se smanjuje i zato apelujemo da se primijene zakonski
propisi (Zakon o zaštiti prirode Crne Gore, Sl. list 51/08) i ograniči nekontrilisano sakupljanje.
Predlažemo da ova biljka postane i zaštitni znak kulturnih manifestacija Dani Mrkojevića ili
Barskog ljetopisa, te da se na ovaj način skrene pažnja javnosti na njeno nestajanje.
izvor na planini Sutorman
I ne nestaje samo „trava sa Rumije“, već presahnuše i neki izvori. A, ljudi ovog kraja opet misle da
su vile „umiješale prste“. Vidješe one da čovijek sve više kroti prirodu, krči šumu, sječe stoljetna
stabla, pravi vikendice, uzima vodu sa izvora i koristi je u nepotrebne svrhe.
šuma na planini Rumiji
Začu se jeka, i vile zavapiše: „ljudi, vi ste neznalice i halapljivci, i ako vam je malo, uvijek će vam
malo biti, ako ne umijete da čuvate i dijelite, živite sami sa sobom, dok ne naučite“.
Nestadoše!
Njihova dobra duša, ne dozvoli da odu bez traga, zato baciše pare za sobom, a na mjestu gdje su
stajale ostadoše stabla maslina.
Kod mještana ostade samo vjerovanje da svako ko pronadje bar jednu vilinu paru, pratiće ga sreća u
životu.
Viline pare
Nije lako uočiti viline pare, ali ni do sreće nije lako stići...
A, možda će ovi srećnici, baš kao i dobre vile čuvati „divlju ljepotu“
Danica Nikić, III razred
mentor: mr Jadranka Tršić
Gimnazija „Niko Rolović“, Bar
Download

„TRAVA OD RUMIJE“ - mladi