KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ÖZETLENMESİ 8 C. ZİYARET SONU DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ RAPORU DIŞINDAKİ GELİŞİMVE 22 DEĞİŞİMLERİN AÇIKLANMASI 1. Amaç ve Hedefler 22 2. Eğitim Programı 43 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 67 4. Öğrenciler 80 5. Program Değerlendirme 95 6. Öğretim Elemanları 105 7. Eğitsel Kaynak ve Olanaklar 121 8. Yönetim ve Yürütme 137 9. Sürekli Yenilenme ve Gelişim 147 D. ZIYARET SONU DEĞERLENDIRME VE ÖNERI RAPORU DOĞRULTUSUNDA 155 YAPILAN ÇALIŞMALAR E.
EKLER LİSTESİ 176 1 A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ Üniversitenin adı : Kocaeli Üniversitesi Rektörün adı : Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu Fakültenin adı : Tıp Fakültesi Dekanın adı : Prof. Dr. Şükrü Hatun Ara Değerlendirme Komisyonu üyelerinin ad ve görevleri: 1. Prof. Dr. Şükrü Hatun (Dekan) 2. Prof. Dr. Kenan Bek (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu başkanı ve ara değerlendirme koordinatörü) 3. Prof. Dr. Füsun Yıldız (Dekan Yardımcısı) 4. Prof. Dr. İlhan Tarkun (Dekan Yardımcısı) 5. Prof. Dr. Süreyya Ceylan ( Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı) 6. Prof. Dr. Zafer Utkan (Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı) 7. Prof. Dr. Dilek Ural (Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı) 8. Prof. Dr. Arzu Arslan (Önceki Öz Değerlendirme Koordinatörü) 9. Prof. Dr. Kürşat Yıldız (Patoloji AD, Program Değerlendirme Komisyonu Üyesi) 10. Prof. Dr. Bahar Müezzinoğlu (Önceki Eğitim Komisyonu Başkanı) 11. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu (Halk Sağlığı AD Başkanı) 12. Prof. Dr. Dilek Bayramgürler (Dermatoloji AD, D VI Koordinatörü) 13. Prof. Dr. Hale Maral (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu Başkan Yardımcısı) 14. Prof. Dr. Aynur Karadenizli (Ölçme Değerlendirme Komisyonu Başkanı) 15. Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş (Tıp Eğitimi AD) 16. Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) 17. Yrd. Doç. Dr. Cem Cerit (Dönem VI Koordinatör Yardımcısı) 18. Dr. Ahmet Mutlu (Asistan Temsilcisi, Mezun, KBB AD Araştırma Görevlisi) 19. Dr. Elvan Gözcü (Mezun, Derince Toplum Sağlığı Merkezi) 20. İnt. Dr. Ersin Kılıç (İntörn Doktor) 21. Ceylan Kıy (İkinci Sınıf Öğrencisi) 22. Melike Pelin Özdoğru (Üçüncü Sınıf Öğrencisi) 23. Ayşe Kuşkonmaz (Fakülte Sekreteri) Ziyaret öncesi iletişim kurulacak sorumlu kişi: Prof. Dr. Şükrü Hatun, Tel: +90 (262) 303 7004, [email protected] 2 Ara Değerlendirme Raporu (ADR) Hazırlama Süreci Fakültemiz Ara Değerlendirme Süreci, “Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” (TEPDAD) Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek’in dekanlığımıza gönderdiği 29 Nisan 2014 tarihli yazının fakültemize ulaşması ile başlatılmış ve ilk aşamada Ara Değerlendirme Komisyonu, daha sonra da her bölümle ilgili çalışma grupları oluşturulmuştur. Komisyonun 28 Mayıs 2013’te yaptığı ilk toplantıda ADR koordinatörlerince oluşturulan taslak eylem planı netleştirilerek çalışma planı oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenmiştir. Bu ilkeler ve çalışma grupları aşağıda sunulmuştur. Çalışma Planı ve Ana İlkeler 1. ADR Komisyonu üyeleri arasında başlıkların paylaşılmasına, 2. Çalışma grubu sorumlusu komisyon üyesinin kendi alt çalışma grubunda yer alacak kişileri kendisinin belirlemesine, 3. “Öğrenciler” başlığının ADR Komisyonundaki öğrenciler tarafından hazırlanmasına, 4. UTEAK Ara Değerlendirme Kılavuzu’nun ve önceki önerilerin gözden geçirilmesine, 5. Tıp Eğitimi AD’nın ADR Kılavuzu ve önceki UTEAK önerilerine dayanarak bir “Çalışma Planı” hazırlamasına ve sorumluların bu belgeyi dikkate alarak çalışmasına, 6. Alt çalışma gruplarının kendi bölümlerine ilişkin raporu 15 Eylül 2014 tarihine kadar oluşturmasına ve ekleri güncellemesine, 7. Her bir ana başlığa göre oluşturulan alt çalışma grupları ile Tıp Eğitimi AD’nın 3-­‐4 haftada bir değerlendirme toplantıları yapmasına, 8. Tıp Eğitimi AD tarafından UTEAK önerileri doğrultusunda bugüne dek yapılanları ve yeni eğitim dönemine ilişkin önerileri içeren bir raporun dekanlığa sunulmasına karar verildi. ÇALIŞMA GRUPLARI BÖLÜM 1. AMAÇ VEHEDEFLER BÖLÜM 2. EĞİTİMPROGRAMI BÖLÜM 3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ BÖLÜM 4. ÖĞRENCİLER Dr. İlknur BAŞYİĞİT(Bölüm sorumlusu) Dr. Esin KULAÇ Dr. Kenan BEK Dönem Koordinatörleri Dr. Aynur KARADENİZLİ (Bölüm sorumlusu) KOUTF Ölçme Değerlendirme komisyonu üyeleri Dr. Esin KULAÇ Dr. Füsun YILDIZ (Bölüm sorumlusu) İnt. Dr. Ersin Kılıç (İntörn doktor-­‐mezun) Ceylan Kıy (İkinci/üçüncü sınıf öğrencisi) Melike Pelin Özdoğru (Üçüncü/dördüncü sınıf öğrencisi) 3 BÖLÜM 5. PROGRAM DEĞERLENDİRME BÖLÜM 6. ÖĞRETİM ELAMANLARI BÖLÜM 7. EĞİTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR BÖLÜM 8 : YÖNETİMVE YÜRÜTME Dr. Esin KULAÇ Dr. Kürşat YILDIZ (Bölüm sorumlusu) Dr. Levent ALTINTAŞ Dr. Esin KULAÇ Dr. İlhan TARKUN (Bölüm sorumlusu) Dr. Hale MARAL (Bölüm sorumlusu) Fakülte Sekreteri Ayşe KUŞKONMAZ Dr. Şükrü HATUN (Bölüm sorumlusu) Dr. Esin KULAÇ Dr. Dilek URAL (Bölüm sorumlusu) Dr. Cem CERİT 5 Haziran2014 1-­‐3 Haziran 2014 29 Nisan-­‐13 Mayıs2014 BÖLÜM 9 : SÜREKLİ YENİLENME VEGELİŞİM Ara Değerlendirme Sürecinde yapılan toplantılar ve özetleri TARİH KATILIMCILAR AÇIKLAMA Prof. Dr. Şükrü Hatun (Dekan) Prof. Dr. Kenan Bek (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı, Öz Değerlendirme Koordinatörü) Prof. Dr. Füsun Yıldız (Dekan Yrd.) Prof. Dr. İlhan Tarkun (Dekan Yrd.) Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş (Tıp Eğitimi AD) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş (Tıp Eğitimi AD) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) Öğrenci kulüpleri ve TEÖG temsilcileri İnt. Dr. Ersin Kılıç (İntörn Doktor) Ceylan Kıy (İkinci Sınıf Öğrencisi) Melike Pelin Özdoğru (Üçüncü Sınıf Öğrencisi) Tüm ADR Komisyon Üyeleri ADR hazırlama kılavuzu ve UTEAK’ın 2010 yılında fakültemiz için yaptığı öneriler gözden geçirildi ve süreçle ilgili bilgilendirme yapıldı. ADR komisyonu oluşturuldu ve ara değerlendirme süreci ile ilgili belgelerin fakülte web sitesine konmasına, e-­‐posta adresi yolu ile komisyon üyeleri ile paylaşılmasına karar verildi. ADR Komisyonuna gönüllü öğrenciler eklendi. Öğrenciler ile “WhatsApp” sosyal iletişim grubu oluşturulmasına karar verildi. Tıp Eğitimi AD tarafından ara değerlendirme sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Komisyon tarafından alt çalışma grupları oluşturuldu ve bölüm sorumluları belirlendi. Çalışma grupları ve bölüm sorumlularının çalışmalarının Tıp Eğitimi AD tarafından koordine edilmesine karar verildi. 4 24 Haziran2014 Prof. Dr. Füsun Yıldız Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç İnt. Dr. Ersin Kılıç (İntörn Doktor) Ceylan Kıy (İkinci Sınıf Öğrencisi) Melike Pelin Özdoğru (Üçüncü Sınıf Öğrencisi) 22 Temmuz2014 Prof. Dr. Hale Maral (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu Başkan Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) 8 Ağustos 2014 Prof. Dr. Aynur Karadenizli (Ölçme Değerlendirme Komisyonu Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç “Öğrenciler” başlığı çalışma grubu toplantısı yapıldı; kılavuzun ilgili bölümü okundu ve içeriğin oluşturulması için bir zaman planı oluşturuldu. 20 Ağustos 2014 tarihine kadar oluşturulan taslak metinlerin Dr. Esin Kulaç’a gönderilmesi kararlaştırıldı. “Eğitsel Kaynak ve Olanaklar” başlığı sorumlusu ile kılavuzun ilgili bölümü okundu ve içeriğin oluşturulması için bir zaman planı oluşturuldu. “Öğrencilerin Değerlendirilmesi” başlığı sorumlusu ile taslak plan oluşturuldu. Kılavuzdaki ilgili bölüm gözden geçirildi, ölçme-­‐
değerlendirme yöntemlerinde son üç yılda değişiklik yapılıp yapılmadığını irdelemek amacıyla Anabilim Dallarınca doldurulmak üzere bir anket formu hazırlandı. Hazırlanan form iki kısımdan oluşmaktaydı. İlk kısımda ADR hazırlama kılavuzunda adı geçen sınama türleri listelendi, hatırlatma amacıyla gerekli tanımlamaları yapıldı ve bir sınav matrisi örneği verildi. İkinci kısımda bu listeden yararlanarak halen uygulamakta oldukları sınav türlerini işaretlemeleri ve öğrenim hedeflerine göre sınav matrisi kullanımlarını belirtmeleri istendi. Gelen yanıtlara dayanarak bir tablo oluşturulmasına karar verildi. 5 21 Ekim 2014 kim 2014 16 Eylül 2014 4 Eylül 2014 21 Ekim 2014 21 Ekim 2014 22 Ekim 2014 Prof. Dr. Şükrü Hatun (Dekan) Prof. Dr. Kenan Bek (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı, Öz Değerlendirme Koordinatörü) Prof. Dr. Füsun Yıldız (Dekan Yardımcısı) Prof. Dr. İlhan Tarkun (Dekan Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş (Tıp Eğitimi AD) Anabilim Dalı başkanları Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç Ece Telli Prof. Dr. İlknur Başyiğit Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç Dekanlık ekibi ve anabilim dalı başkanlarının katıldığı toplantıda ara değerlendirme süreci ve anabilim dallarından beklentiler konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Tıp Eğitimi AD, kendi arasında gelinen aşamaları ve yapılması gerekenlerin görüştü. Bölüm sorumluları ile yapılacak görüşmelerin tarihleri belirlendi. “Amaç ve hedefler” bölüm metninin son hali okundu. Metne eklemeler yapıldı. Tüm ADR Komisyon Üyeleri Tıp Eğitimi AD tarafından ara değerlendirme raporunda gelinen aşama konusunda bilgilendirme yapıldı ve bölüm sorumluları ile okuma planı oluşturuldu. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Tıp Fakültesindeki tüm Anabilim toplandı. Dallarında uygulanan Ölçme ve Katılanlar değerlendirme yöntemlerinin Prof. Dr. Aynur Karadenizli (Başkan) değerlendirilmesi yapıldı. Raporun Prof. Dr. Fetiye Kolaylı "Ölçme ve Değerlendirme" bölümü Doç. Dr. Ayşe Karson okunarak son haline getirildi. Yrd. Doç. Dr.Murat Öztürk Yrd. Doç. Dr. Alparslan Kuş Prof. Dr. Hale Maral (Mezuniyet “Eğitsel Kaynak ve Olanaklar” bölümü Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu okundu ve gerekli değişiklikler Başkan Yardımcısı) yapıldı.. Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) Prof. Dr. İlhan Tarkun (Dekan “Öğretim Elemanları” bölümünün son yardımcısı) hali okundu. Metin içindeki ekler Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç güncellendi. Yeni bölümler eklendi. (Tıp Eğitimi AD) Ece Telli (Tıp Eğitimi AD) 6 22 Ekim 2014 23 Ekim 2014 22 Ekim 2014 23 Ekim 2014 23 Ekim 2014 Doç. Dr. Cem Cerit (Dönem 6 koordinatör yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş (Tıp Eğitimi AD) Ece Telli (Tıp Eğitimi AD) Prof. Dr. Şükrü Hatun (Dekan) Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş (Tıp Eğitimi AD) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) Ece Telli (Tıp Eğitimi AD) Afitap Karacan Şenol (Tıp Eğitimi AD) Prof. Dr. Füsun Yıldız (Dekan Yrd.) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) Ece Telli (Tıp Eğitimi AD) Prof. Dr. Aynur Karadenizli (Ölçme Değerlendirme Komisyonu Başkanı) Doç. Dr. Ayşe Karson (Ölçme Değerlendirme Komisyonu üyesi) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) Ece Telli (Tıp Eğitimi AD) Prof. Dr. Kenan Bek (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu başkanı ve ara değerlendirme koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş (Tıp Eğitimi AD) “Sürekli Yenilenme ve Gelişim” bölümünün son hali okundu. Metin içindeki ekler güncellendi. ADR yazımında gelinen aşamanın gözden geçirilmesi amacıyla Dekan Prof. Dr. Şükrü Hatun ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda ADR teslim tarihinin yaklaşması nedeniyle bir görev paylaşımına gereksinim olduğu görüşüldü. Buna göre; Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç tarafından 25 Ekim 2014 tarihine kadar eksik bölümlerin tüm metnin tamamlanması, oluşan bu son metnin Prof. Dr. Şükrü Hatun tarafından kontrol edilerek gerekli ekleme ve düzeltmelerin 27 Ekim Pazartesi tarihine kadar tamamlanması, metinde söz edilen eklerin dosyalanmasının Ece Telli, Afitap Karacan Şenol ve Yrd. Doç.Dr. Levent Altıntaş tarafından yapılması kararlaştırıldı. ADR komisyonunda görev alan öğrencilerin hazırladığı metin kontrol edildi ve “Öğrenciler” bölümüne eklendi. Bu bölüm yeniden okunarak son düzeltmeler yapıldı. “Ölçme-­‐Değerlendirme” metni yeniden okundu. Anabilim dallarına gönderilen ve uygulanan sınama türlerini sorgulayan forma verilen yanıtlar incelendi. Bununla ilgili metin içerisinde verilen tablo kontrol edildi. Ekler listesi yenilendi. “Eğitim Programı” başlığı için Prof.Dr.Kenan Bek’in hazırladığı metin okundu. Eklemeler yapıldı. 7 24 Ekim 2014 24 Ekim 2014 Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş (Tıp Eğitimi AD) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) Ece Telli (Tıp Eğitimi AD) Prof. Dr. Şükrü Hatun (Dekan) Prof. Dr. Kenan Bek (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu başkanı ve ara değerlendirme koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç (Tıp Eğitimi AD) Ece Telli (Tıp Eğitimi AD) Program Değerlendirme başlığı ve ADR ile ilgili gelinen aşama gözden geçirildi. ADR yazımında gelinen aşama gözden geçirildi, metin ve eklerin son kontrolü ve çoğaltılmasına ilişkin takvim kontrol edildi. B. SON ÜÇ YILDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ÖZETLENMESİ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde son dönemde (2011-­‐ 2014) gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. 1. Dekanlık yönetiminin değişimi ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın güçlendirilmesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Demirci’nin görev süresinin dolmasının ardından önceki dekan yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Hatun 9 Ağustos 2012 tarihinde asaleten dekanlık görevine atanmıştır. Prof. Hatun ile birlikte, Prof. Dr. Füsun Yıldız ve Prof. Dr. İlhan Tarkun, Dekan yardımcılığı görevine atanmışlardır. Yeni dekanlık ekibinin oluşması ile birlikte, fakültenin 2012-­‐2015 dönemi çalışmalarını planlanması amacıyla bir çalıştay yapılmış ve bu çalıştayda ağırlıklı olarak akreditasyon sırasında UTEAK tarafından yapılan önerilerin hayata geçirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu çalıştay sonunda hazırlanan “Çalışma Planı”na “http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/calisma_plani.pdf” erişilebilmektedir. Bu plan doğrultusunda dekanlık yapılanmasında bir dekan yardımcısı öğrencilerden sorumlu olacak şekilde düzenleme yapıldı. Ayrıca Tıp Eğitimi AD’nın öğretim üyesi ve eğitim uzmanları bakımından güçlendirilmesi üzerine odaklanıldı ve bu çerçevede Tıp Eğitimi AD’na bir öğretim üyesi ve bir bilgisayar programcısı alınması sağlandı. Kurum hafızasının devamı ve deneyim aktarımının sağlanması açısından eğitim yönetimi ve ilgili kurullarda görev süresi dolan öğretim üyeleri dışında bir değişiklik yapılmamıştır. Yönetim değişikliği ile birlikte fakültenin amaç ve hedefleri, öğretim üyeleri ile birlikte güncellenmiş ve aşağıdaki ilkeler temel alınmıştır. 8 •
Eğitimi önceleyerek, hizmet, eğitim ve araştırma arasında sinerji yaratmak •
Bilimsel ve İnsancıl Bir Tıp İçin çalışmak, kimliği ve değerleri olan bir tıp fakültesi olmak, kurumsal kimliğimizi güçlendirmek •
Her konuda “ortak akıl” aramak, bunun için fakülte içi katılım mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanmak, geri bildirimlere kıymet vererek gereğini yapmaya çalışmak •
Akademik personelin ve çalışanların özlük haklarını geliştirmek, •
Öğrenci ve araştırma görevlilerinin katılımını/katkısını arttırmak, bu amaçla Araştırma Görevlileri Akademik Kurulu’nu kurumsallaştırmak •
Klinik Eğitimi güçlendirmek •
Eğitim, iletişim ve katılımda bilgi sistemlerini kullanmak •
Toplum sağlığı, tıp eğitimi ve sağlık hizmet sistemi konularında öncü çalışmalar yapmak; •
Yerel/bölgesel, ulusal, uluslararası işbirliklerini geliştirmek, •
YÖK ve Sağlık Bakanlığı’na iyi hazırlanmış raporlar ile geri bildirim sağlamak 2. Öğrencilere burs desteği ve öğrencilerle etkileşimin güçlendirilmesi Fakültemizde bu dönemde eğitim gören öğrencilerin maddi ve sosyal olarak desteklenmesi, eğitim sırasındaki başarıyı özendirmek ve ödüllendirmekle ilgili uygulamaların düzenli yürütülmesini sağlamak; başta fakültemiz mezunları ve öğretim üyelerimiz olmak üzere burs fonuna kaynak sağlayabilecek kişilere bir çerçeve sunarak kurum kimliğini güçlendirmek amacıyla bir “Burs Sistemi” kurulmuş ve hazırlanan yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edilmiştir. Bu çerçevede il yöneticilerinin aktif desteği sağlanmış, şehirdeki iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının katkısı ile 2012-­‐13 eğitim döneminden itibaren 225 öğrencimize ayda 200 TL destek bursu sağlanmıştır. Ayrıca her dönemin en başarılı öğrencisine başarı bursu da verilmeye başlanmıştır. Burs çalışmaları sırasında şehirle fakültemizin ilişkileri güçlendirilmiş, burs verenlerin mezuniyet törenlerine katılması sağlanarak fakültemizin tanıtımına etkin bir katkı sağlanmıştır. Yine bu dönemde dekanlık ekibi olarak öğrencilerle “Dekanlık Öğrenciler İle Buluşuyor” başlığı ile düzenli toplantılar yapılmış, bu toplantıların sonuçları fakülte web sitesinde duyurulmuş ve bu etkileşim sayesinde başta sınav sistemi ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi olmak üzere bir çok konuda öğrencilerin süreçlerde etkili olması sağlanmıştır. Bütün bu çalışmalarla 9 “Öğrencileri ile arkadaş” fakülte kimliğinin yaratılması ve fakültemizin öğrenci tercihlerinde daha üst sıralara çıkması amaçlanmıştır. 3. Üniversite adayı öğrencilere tıp fakültesini tanıtım ve tercih günlerinde danışmanlık verilmesi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından eğitim yılı süresince ilimizdeki Anadolu ve Fen Liselerine bizzat gidilerek ve diğer liselere ise hazırlanan afişler gönderilerek fakülte tanıtımları yapılmıştır. Tanıtımlarda fakültenin eğitim programının yapısı, fiziksel koşulları, burs olanakları, sosyal ve spor faaliyet olanakları ve Türkiye’deki diğer fakülteler arasındaki yeri hakkında bilgi verilerek bölgedeki tıp seçmeyi düşünen başarılı öğrencilerin fakültemize yönelmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca üniversitemizce düzenlenen “Tercih Günleri”nde fakültemiz öğrencilerinin görev aldığı stand açılmış ve tıp mesleği ile ilgili olabildiğince ayrıntılı bilgi vererek bu tercihin daha sağlıklı yapılması konusunda katkı sağlanmıştır. Yine bu çerçevede fakültemiz web sitesinde “Tıp Seçecek Öğrenciler İçin” ismiyle bir pencere açılmış, bu pencere içine fakültemizi tanıtan belgeler yerleştirilmiştir. 4. Tıp Eğitimi Geliştirme Seminerleri Fakültemiz mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim çalışmalarını desteklemek ve zenginleştirmek üzere 6 aylık süreyi ( Aralık 2012-­‐Mayıs 2013) kapsayan “Tıp Eğitimi Geliştirme Seminerleri” başlatılmıştır. Program kapsamında aşağıdaki konularda her ay 1,5 saatlik seminerler düzenlenmiştir. Program, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanı ve UTEAK başkanı Prof. Dr. İskender Sayek’in anahtar sunumlarını ve daha sonra yapılan serbest çalışmaları kapsamıştır. Seminerlere eğitim komisyonu üyeleri ve fakültenin diğer öğretim üyeleri katılmış ve toplantılara düzenli katılanlara akademik yükseltme dosyalarına konabilme özelliği taşıyan “Sertifika” verilmiştir. Tıp Eğitimi Geliştirme Seminerleri konu başlıkları aşağıdaki gibidir. 1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi “İyi hekimlik Programı” deneyimi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi “Hekimliğe Hazırlık Programı”nın güçlendirilmesi 18 Aralık 2012 2. Mezuniyet Sonrası Eğitimin Geliştirilmesi: Deneyimler/Yaklaşımlar/Projeler 9 Ocak 2013 Çarşamba 3. Kanıta Dayalı Tıp Kavramı ve Tıp Eğitimindeki Yeri 19 Şubat 2013 10 4. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde program değerlendirme 9 Nisan 2013 5. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı 7 Mayıs 2013 5. Öğrenme ortamlarının ve diğer fizik mekânların (amfi, öğrenci işleri bürosu, tıp fakültesi kütüphanesi, öğrenci kantini) iyileştirilmesi Fakültemizin eğitim mekanı kapasitesini arttırmak ve geliştirmek amacıyla Eğitim Bloğu inşaatı 2011-­‐2012 Eğitim yılında tamamlanmış ve kullanıma başlanmıştır. Böylece mezuniyet öncesi eğitimindeki bütün dershaneler, amfiler, küçük grup çalışma odaları, multidisipliner öğrenci eğitim laboratuvarları, öğrenci yemekhanesi, dinlenme ve serbest çalışma alanları eğitim bloğu içinde bir araya getirilmiştir. Eğitim bloğunun tüm alanlarında öğrencilerimizin ve personelimizin erişimine açık Wi-­‐Fi donanımı vardır. Eğitim bloğu fizik ve donanım özellikleri ile kullanım şekli aşağıdaki tabloda ayrıntılı 1.KAT olarak sunulmuştur: Derslik Kodu M2 B1-­‐1.01 (143) 34,44 B1-­‐1.02 (144) 23,26 B1-­‐1.03 (145) B1-­‐1.04 (146) 44,3 44,28 B1-­‐1.05 (149) 49,27 B1-­‐1.06 (150) 71,56 B1-­‐1.07 (151) 70,89 B1-­‐1.08 (134) 76,85 B1-­‐1.09 (133) 76,85 B1-­‐1.10 (110) Konferans Salonu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 91,18 67,26 20,25 Kapasi Araç-­‐gereç Açıklama te/kişi 27 Bilgisayar Acil Tıp, PDÖ/TODUP salonu Barkovizyon 20 Bilgisayar Ortak kullanılan toplantı salonu, PDÖ/TODUP salonu 40 Ortak kullanılan toplantı salonu 40 Bilgisayar Enfeksiyon Hastalıkları Barkovizyon 40 Bilgisayar Göğüs Hastalıkları Barkovizyon 63 Bilgisayar Genel C.+Çocuk Psikiyatrisi+Radyoloji Barkovizyon 63 Bilgisayar Çocuk Sağlığı + Çocuk C. + Plastik C. Barkovizyon 72 Bilgisayar Kadın Doğum + Kardiyoloji Barkovizyon 72 Bilgisayar İç Hastalıkları Barkovizyon 75 Öğrenci serbest çalışma odası 63 Bilgisayar Ortak kullanılan konferans salonu Barkovizyon 10 Bilgisayar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Tıp Eğitimi AD’na bağlı olarak kurulmuştur. Rehberlik, psikolojik danışmanlık, ERASMUS Koordinatörlük 11 ZEMİN KAT BODRUM KAT sekreterliği, ADR sekreterliği, Yaz Stajı koordinatörlük sekreterliği Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu toplantı odası, PDÖ/TODUP salonu Tıp Eğitimi fotokopi odası ve depo İstatistik AD (Doç. Dr. Canan BAYDEMİR) Tıp Eğitimi AD (Bilgi İşlem ve ölçme değerlendirme birimleri) Tıp Eğitimi AD (AD Sekreteri, MÖTE Koordinatörlük sekreteri, Etik Kurul sekreteri) Tıp Eğitimi AD (Yrd. Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ) Tıp Eğitimi AD (Yrd. Doç. Dr. Esin KULAÇ) Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu toplantı odası, PDÖ/TODUP salonu Tıp Tarihi ve Etik AD DÖNEM 1 Amfisine eklendi Laboratuvarlar 108,2 118 22,27 46 119 120 121 11,55 17,83 15,87 122 15,46 124 19,48 123 126 15,52 42,87 142 B1-­‐ Z.01 (Z44) B1-­‐ Z.02 (Z43) B1-­‐ Z.03 (Z40) B1-­‐ Z.04 (Z39) 20,28 31,87 31,87 34,49 34,49 26 18 24 24 B1-­‐ Z.05 (Z37) B1-­‐ Z.04 (Z38) Dönem I Amfisi (245) Dönem II Amfisi(202) Dönem III Amfisi (201) B1-­‐ 01 (IB20) B1-­‐ 02 (IB21) B1-­‐ 03 (IB24) B1-­‐ 06 (IB25) B1-­‐ 07 (IB26) B1-­‐ 08 (IB27) B1-­‐ 09 B1-­‐ 10 B1-­‐ 11 Laboratuvarlar 34,32 34,63 232,4 202 Bilgisayar Barkovizyon Bilgisayar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD Barkovizyon Birleştirildi Öğrenci işleri 229,3 202 225 202 31,7 31,7 34,26 34,26 34,48 34,05 51,94 51,94 51,83 448,3 21 26 22 32 28 55 40 225 Bilgisayar Barkovizyon Bilgisayar Barkovizyon Bilgisayar Barkovizyon Teknik Servis odası PDÖ/TODUP salonu PDÖ/TODUP salonu PDÖ/TODUP salonu PDÖ/TODUP salonu PDÖ/TODUP salonu 48 kolçaklı+7 masalı PDÖ/TODUP salonu Laboratuvar sorumlusu+ ön hazırlık odası 12 Eğitim bloğunda son üç yıl içinde aşağıdaki iyileştirme çalışmaları yapılmıştır: • Eğitim bloğu 2013-­‐2014 Eğitim yılı başında boyandı, üniversitemiz mimarları tarafından daha renkli ve motive edici bir ortam oluşturmak amacıyla bazı bölümleri duvar kâğıtları kullanılarak yenilendi. • Dönem 1 amfisinin kapasitesi “ek derslik” ile arttırıldı. Ek derslikte ders slaytlarının ve öğretim üyesinin görüntü ve sesinin aktarıldığı bir sistem kuruldu. • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi için bir oda oluşturuldu. Uzman psikolog ile birlikte iç düzenlemesi yapıldı. Bilgisayar ve diğer altyapı gereksinimleri sağlandı. • Eğitim binasında küçük grup çalışmaları için gerekli odalar oluşturuldu, çeşitli eğitim yöntemlerinin uygulanabileceği iç donanımları temin edildi (U düzeni için masa, hareketli sandalyeler, flip-­‐chart tahtalar, barkovizyon vb.). • Tüm anabilim dallarının eğitimle ilgili toplantılarını yapabilecekleri ortak toplantı salonları ve bir adet konferans salonu oluşturuldu. Gerekli donanım sağlandı. • Eğitim laboratuvarları yenilendi, tüm laboratuvarların bir arada ve eşgüdümle çalışabileceği ortam sağlandı. Mikroskop ve sarf malzemeleri yenilendi. • Anatomi laboratuvarı için 2014-­‐2015 eğitim döneminde kullanılmak üzere plastinize kadavra alım işlemleri bitirildi. • Öğrenci işleri bürosu yenilendi, öğrencilerin gerekli yazılı evrakları oluştururken kullanabilecekleri masa ve sandalyeler eklendi. • Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nin oturma kapasitesi 85’den 145’e çıkarılmıştır. Tıp kitaplarının sayısı arttırıldı. • Tıp fakültesi kütüphanesi içinde bir “Edebiyat ve Film Kitaplığı” bölümü oluşturuldu. Bilindiği gibi hekimlik ile edebiyat ve sinema arasında yakın ve önemli bir etkileşim vardır. Çehov, Ceyhun Atuf Kansu gibi hekim edebiyatçılar olduğu gibi edebiyat ve sinema insan ve yaşamın anlaşılmasına ve insanların gelişmesine katkıda bulunur. Bu düşünceden hareketle tıp fakültesi kütüphanesinde edebiyat eserlerinin ve filmlerin bulunduğu ayrı bir bölüm açıldı. Bu bölümde 500 kadar DVD formatında film ve 250 edebiyat eseri ödünç verme sistemi ile dağıtılmaktadır. Yeni birim kataloğuna http://tip.kocaeli.edu.tr/haberler/eylul06.13.php bağlantısından ulaşılabilmektedir. • Kütüphane girişine öğrenciler için sıcak ve soğuk içecek makineleri ve çalışmalarına ara verdiklerinde kullanabilecekleri masa ve sandalyeler eklenmiştir. 13 • Yeni dönemde kütüphane çalışma saatleri hafta içi 21.50’ye kadar uzatılmış ve kütüphanenin hafta sonu da açık kalması sağlanmıştır. • Eğitim Bloğunda öğrencilerin ders çalışmalarına imkan sağlamak üzere bir “Etüt salonu” hazırlandı ve kullanıma açıldı. • Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların teknik özellikleri kontrol edilmiş, server kapasitesi arttırılmıştır. • Klinik eğitimlerin yoğun olarak sürdürüldüğü hastanemizde yatak kapasitesi 659’dan (2011) 718’e (2013) çıkarılmıştır. Hastanemizde 2013 verilerine göre; yılda 551 bin hasta muayene edilmekte, 30 bin hasta yatarak tedavi olmakta, 28 bin hasta ameliyat edilmekte ve 1000 doğum gerçekleşmektedir. Bölgesinin referans hastanelerinden olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde UÇEP’te yer alan hastalık ve sağlık durumlarının hepsi ile karşılaşılmakta, hastalar öğrencilerin bu konulardaki eğitimlerinde yer almaktadırlar. 6. Eğitim için donanım kaynağı sağlanması ve kullanılması Bilindiği gibi tıp fakültelerine eğitim için ayrı bir kaynak sağlanmamaktadır. Dekanlığımızca Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim alt yapısını desteklemeye yönelik toplam 1.000.000 TL büyüklüğünde bütçe, Kalkınma Bakanlığı kaynaklarından sağlanmıştır. Söz konusu bütçenin kullanımı için dekanlıkta bir çalışma grubu oluşturularak çalışmalara başlanmıştır. İlk aşamada tüm anabilim dallarının eğitim ile ilgili talepleri istenmiş ve anabilim dallarından gelen talepler toplanmıştır. Talepler Tıp Fakültesi Dekanlığınca değerlendirilerek, uygun görülen taleplerin alımı işlemlerine başlanmıştır. Üniversitemiz İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen bir ekip tarafından yürütülen temin çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Ekim 2014 tarihinde alım yapılan kalemlerin %38`inin teslimi gerçekleştirilmiştir. Alım yapılan kalemlerin %44`ünün alımı tamamlanmıştır fakat teslim edilmesi işlemleri devam etmektedir. Alım yapılan kalemlerin %18`inin alım işlemleri devam etmektedir. Bu kaynak kullanılarak 80 adet mikroskop, çeşitli eğitim maketleri, eğitim programları ve esas olarak da 1 adet plastinize kadavra alınmış ve ayrıca plastinize doku birimi kurulmuştur. Bu kaynak ile fakültemizin eğitim alt yapısı eksiklikleri tamamen karşılanmış olacaktır. 14 7. Öğrenci işleri büro işlerinin gözden geçirilmesi ve eğitim yönetimi yazılımı ile entegrasyonu 2014 Yılında öğrenci işlerinin görev ve işleri gözden geçirilmiş ve aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilmiştir; • Öğrenci işleri arasında en fazla zamanı alan “transkript belgesi oluşturma” konusunda bir yazılım gerçekleştirildi. Öğrenci not girişleri tamamlandıktan sonra bu belgeler otomatik oluşturularak büro çalışanlarının daha verimli çalışması planlandı. • Daha önce öğrenci işleri tarafından yürütülen Dönem 1,2 ve 3 kurul, final ve bütünleme sınavları için soruların toplanması ve sınav kitapçıklarının oluşturulması konusunda yeni bir düzenleme yapıldı. Sınavlar için soruların toplanması, sınav kitapçıklarının oluşturulması için bir yazılım geliştirilerek bu sınavların Tıp Eğitimi AD koordinatörlüğünde yürütülmesi, sınav analizlerinin yapılması (zorluk ve ayırıcılık indekslerinin hesaplanması) ve öğretim üyeleri ile paylaşılması planlandı. 2013-­‐2014 Eğitim döneminde D-­‐1 son kurul sınavı ile ilk üç dönem final sınavları yeni düzenlemeye göre yapılarak pilot çalışması tamamlandı. 2014-­‐2015 Eğitim dönemi için söz konusu sınavlar Tıp Eğitimi AD koordinatörlüğünde öğrenci işleri ile birlikte gerçekleştirilecektir. • Öğrenci işleri büro çalışanları yürüttükleri işlerle ilgili toplantılara aktif olarak katılmakta ve görüş bildirmektedirler. • 2014-­‐2015 Eğitim yılında web tabanlı bir mobil yazılımın kullanılmaya başlanması ve öğrencilerin büroya başvuru ve işlerinin takibini cep telefonlarından yapabilmeleri planlanmış ve ilgili yazılım için gerekli kaynak sağlanmış ve görüşmeler tamamlanmıştır. 8. Eğitim programında gerçekleştirilen değişiklikler • Eğitim programındaki seçmeli programlar gözden geçirilerek yenilendi ve zenginleştirildi. • Mezuniyet hedeflerine uygun yeni programlar geliştirilerek uygulamaya kondu; o Temel İletişim Becerileri Programı: Tüm dönemlerde uygulanacak şekilde dikey koridor şeklinde planlanmış “iletişim becerileri programı” geliştirildi ve 2013-­‐2014 eğitim yılı başından itibaren uygulamaya başlandı. Bu program Psikiyatri ve Tıp Eğitimi AD tarafından küçük grup çalışmaları şeklinde ve 15 “yaşantıya dayalı öğrenme” ilkesiyle uygulama ağırlıklı olarak oluşturulmuştur. Program öncesinde programda görev alacak öğretim üyelerine eğitim verilmiştir. 2014-­‐2015 Eğitim yılında Dönem 1’deki program devam edecek ve Dönem 2 programı uygulanmaya başlanacaktır. o Yaz stajı: Klinik öncesi dönem öğrencilerimize ilgi duydukları alanda gözlem ve uygulama yapma olanağının tanınması amacıyla 2013-­‐2014 eğitim yılından itibaren yaz stajı eğitim programı başlatılmıştır. Program, edindikleri temel tıp bilgilerinin dâhili/temel/cerrahi bilimlerle güçlü bağını kavramaları, ilgi duydukları bilim alanının iklimini gözlemlemeleri ve çalışanları ile yakınlaşmaları, hasta-­‐hekim-­‐hasta yakını iletişimini gözlemeleri ve motivasyon kazanmaları için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Stajlar dönem I, II ve III’ ün sonunda en az 15 iş günü olmak koşuluyla, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, yaz tatilinde yapılmaktadır. Stajda devam zorunludur. Yaz stajı ile ilgili bilgilere “http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/YazStaji.php” linkinden ulaşılabilmektedir. o Fizik Muayene Stajı: Bu stajda ağırlıklı olarak klinik öncesi temel eğitiminden klinik döneme geçen Dönem 4 öğrencilerinin genel fizik muayene becerileri konusunda bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmıştır. Önceki yıllardaki öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimlerinde “fizik muayene konusunda bütüncül ve sistematik yaklaşım edindirmenin gerekliliği” vurgulanmış, buna istinaden dönem başında, bilgi aktarımı ve küçük gruplarda hasta başı uygulamayı içeren bir haftalık bir eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır. Program Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Nöroloji, Aile Hekimliği, Göğüs Hastalıkları, Tıp Eğitimi ve Pediatri Anabilim Dallarından öğretim üyesi ve asistanları tarafından yürütülmektedir. o Çözümleyici Vaka Tartışması ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Programı Fakültemiz mezuniyet öncesi çekirdek eğitim programında bilimsel yöntem ve araştırma eğitimine yönelik uygulamalar Dönem 1’den itibaren yer almaktadır. Bu konuda öğrencide merak duygusunu uyandırmayı ve çeşitli vaka örnekleri üzerinden (eleştirel düşünme ve kanıta dayalı değerlendirme konusunda) deneyim paylaşımı ile çekirdek programı desteklemeyi amaçlayan “Çözümleyici Vaka Tartışması/Kanıta Dayalı Tıp Oturumları” 2014-­‐2015 eğitim 16 yılından itibaren uygulamaya başlanacaktır. Bu programla ilgili bilgilere http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/KanitaDayaliTip.php linkinden ulaşılabilemektedir.http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/KanitaDayaliTip.php o Fakültemiz İntörnlük Eğitiminin İyileştirilmesi Öğrenci geribildirimleri ve her eğitim yılı sonunda yapılan “Tıp Eğitimi Çalıştayı” sunum ve tartışmaları sonucunda son sınıf eğitiminde bazı değişiklikler yapılması gerektiği gündeme gelmiştir. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu, Dönem 6 koordinatörlüğü ve Dönem 6’da stajı olan anabilim dalı temsilcileri ile yapılan toplantılar sonucunda fakültemizdeki son sınıf (intörnlük dönemi) eğitiminin primer hasta sorumluluğuna dayalı olarak yürütülmesi temelinde yapılandırılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu amaçla intörn karneleri yenilenmiş ve “KOÜTF İntörn Eğitimi Yönergesi” hazırlanmıştır. Yönergenin uygulanması açısından sorunlar yaşanan Anabilim dalları ile ayrı toplantılar yapılmış, bir çok serviste gerekli personel desteği sağlanarak kan alma, NST dinleme gibi intörnlerin yaptığı “minör işler” den kaynaklanan sorunlar çözülerek eğitim için daha fazla zaman kalması sağlanmıştır. Fakültemiz İntörn Eğitimi Yönergesine http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/IntornlukDonemiEgitimi.php bağlantısından ulaşılabilmektedir. Yine bu kapsamda her intörne fakülte kimliği hazırlanmış , öğrencilerin temiz ve güvenli giyinmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Bu farkındalık çalışması ile ilgili afişlere http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/TemizGiyinmek.phplinkinden ulaşılabilmektedir. o Tıp fakültesi öğrencilerinin değişim programlarından yararlanmanın arttırılması Öğrencilerin FARABİ ve ERASMUS programlarındaki yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerini daha etkin bir şekilde yürütmek için Tıp Eğitimi AD, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ve ilgili koordinatörlükler arasında işbirliği yapılması amacıyla koordinatörlükler yeniden yapılandırıldı. Bu amaçla Rehberlik Birimi kuruldu ve bu birimde çalışmak üzere Erasmus programına katılmış öğrenciler görevlendirildi. 17 o Eğitici Gelişim Programlarının zenginleştirilmesi ve “Mentorluk Çalıştayı” Temel Eğitim Becerileri Programı revize edilerek uygulamaya devam edildi. Temel İletişim Becerileri programının uygulamaya konmasıyla birlikte “Temel İletişim Becerileri Kursu” düzenlendi. Yeni eğitim dönemi için ilgili koordinatörlükler ve Tıp Eğitimi AD işbirliği ile “Probleme Dayalı Öğrenim Kursu”, “Ölçme Değerlendirme Kursu” ve “Klinikte Eğitim” kursları planlandı. Yine bu kapsamda Çalıştıkları kurumlarda mentorluk konusundaki önemli katkılarıyla tanınan farklı üniversitelerden değerli hocalarımızın konuşmacı olduğu ülkemizin ilk “mentorluk çalıştayı” Fakültemizden yaklaşık 110, diğer fakülteler, Balıkesir ve İstanbul Üniversitelerinden on kadar öğretim üyesinin katılımıyla 27 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Bu çalıştayla ilgili bilgilere ve sunumlara http://tip.kocaeli.edu.tr/haberler/kasim28.13.php linkinden ulaşılabilmektedir. o Öğrenci rehberinin hazırlanması Fakültemiz öğrencilerinin eğitim süreçleri ile ilgili en doğru bilgiye en kolay yoldan ulaşmalarını sağlamak amacıyla her dönem için ayrı ayrı oluşturulan ve basılarak dağıtılan ders kitapçıkları yanı sıra Tıp Eğitimi Anabilim Dalınca “Eğitim Rehberi” hazırlanmaya başlanmıştır. Eğitim Rehberi içinde; eğitim programının yapısı, genel amaç ve hedefleri, öğrenim yöntemleri, ölçme-­‐
değerlendirme yöntemleri, ders programları, fakültemizin sosyal ve kültürel olanakları, kütüphaneden yararlanma koşulları, araştırma ve burs olanakları ile öğrenci kulüpleri hakkında bilgiler tek bir kaynakta sunulmaktadır. Eğitim Rehberine http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/OgrenciRehberi2014-­‐2015.pdf linkinden ulaşılabilmektedir. o Yeni çekirdek eğitim programına katkı, ulusal tıp eğitimi politikalarına katkı ve tıp eğitimiyle ilgili diğer konularda resmi görüş bildirme Tıp Dekanları Konseyi tarafından Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (ÇEP) güncellenmesi amacıyla çeşitli tıp fakültelerinden öğretim üyelerinin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubunda fakültemiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu başkanınca (Prof.Dr. Bahar Müezzinoğlu, 2013) temsil edilmiştir. Çalışma grubu, ÇEP’te var olan hastalık-­‐durum-­‐ semptom 18 listeleri güncellemiş ve oluşturdukları taslak metni tüm tıp fakülteleri ile ilgili derneklere göndermiştir. Yeni UÇEP taslak metni ile ilgili Fakültemiz de ayrıntılı bir rapor ile geribildirimde bulunmuştur. Ayrıca fakültemiz dekanlığı tarafından fakültemiz öğrenci kontenjan artışına gerekçeleri ile karşı çıkan ayrıntılı bir rapor hazırlanarak Yüksek Öğretim Kurulu’na gönderilmiş, benzer şekilde Yatay Geçiş uygulamalarındaki kontrolsüz artışa dikkat çeken bir rapor hazırlanarak YÖK’e iletilmiştir. Fakültemiz dekanı Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak, birliğin bütün toplantılarında tıp eğitimi ile ilgili sorunları dile getirmekte ayrıca bir çok toplantıda “ Tıp Fakültelerinin sistem içinde yeteri değeri bulamamasının” sakıncalarını dile getirmektedir. o Ölçme Değerlendirme Konusunda Yapılan Değişiklikler Ölçme Değerlendirme Kurulu ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu’na gelen geribildirimler sonunda sınav süresinin 120 dakikadan 100 dakikaya düşürülmesine karar verilmiş, teklif 2014-­‐2015 eğitim yılından itibaren uygulanmak üzere Fakülte Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Sınav güvenliğinin arttırılması için sınav salonlarına kamera sistemi kurulması planlanmıştır. Sınavlar Tıp Eğitimi AD koordinasyonunda Öğrenci İşleri bürosu ile birlikte yürütülmeye başlanmış, sınav kitapçıkları ve sonuç raporları Tıp Eğitimi AD tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla otomatik oluşturulmaya başlanmıştır. İntörn karneleri yenilenmiştir. o Öğrenci Araştırma Programı Fakültemizde öğrencilerin, bir danışman öğretim üyesi gözetiminde bilimsel proje tasarlama ve gerçekleştirme, bilimsel bir yayın üretme, ürettiği bilgiyi sunma gibi konularda gelişmesini sağlamayı amaçlayan bir program yapılandırılmıştır. Program kapsamında Tıp Fakültesi 2., 3. ve 4.sınıf öğrencilerinin araştırma yapması çeşitli desteklerle özendirilecek ve başarılı olanlar, resmi bir değişim programıyla Harvard Üniversitesi’ne gönderilerek ödüllendirileceklerdir. Öğrencinin bu ödülü kazanması projeyi sunduğu yıl sınıf veya tüm stajları eksiksiz geçme koşuluna bağlıdır. Bu öğrenci araştırma programı Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Değişim Programı ile entegre bir program olarak yapılandırılmıştır. İlk kez 2013-­‐14 Eğitim döneminde uygulanan programa 32 öğrenci katılmış ve bunlardan 6’sı projelerini jüri 19 önünde sunmuş, jüri tarafından belirlenen 2 öğrenci Eylül 2014 içinde 1 hafta süreyle Harvard Halk Sağlığı Okulu’na gönderilmiş, ayrıca danışman öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezlerine bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Programla ilgili bilgilere http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/OgrenciArastirmalariProgrami.php bağlantısından ulaşılabilmektedir. Fakültemizde yeni dönemde bir dizi “Makale Hazırlama ve Sunum” konferansları düzenlenmiş ve bu konferanslar öğrencilerimizin katılımına açık olarak gerçekleştirilmiştir. Konferans sunumlarına http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/makale_hazirlama_sunumlari.php bağlantısından ulaşılabilmektedir. o Öğrencilerin akademik başarı konusundaki motivasyonlarının desteklenmesi 2012-­‐2013 Eğitim döneminden itibaren her dönemden en başarılı bir öğrencimize (toplam 5 öğrenci) de başarı bursu verilmektedir. Araştırma konusunda başarılı öğrenciler resmi bir değişim programıyla Harvard Üniversitesi’ne gönderilerek ödüllendirmektedir. Ayrıca yaptığı çalışma ulusal/uluslararası kongre ve sempozyumlarda kabul edilen ya da davetli konuşmacı olan öğrencilerimize ilgili bilimsel toplantıya katılım desteği sağlanmaktadır. o Tıp Eğitimi Portalının geliştirilmesi Fakültemizde eğitim yönetimine yardımcı olan ve öğrenci ve öğretim üyelerinin aktif olarak kullanımına açık bir eğitim portalı (eğitim yönetimi yazılımı) bulunmaktadır. Portalda; amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmiş ders içerikleri bulunmakta, ilk üç dönem öğrenci geribildirimleri, öğretim üyesi geribildirimleri bu portal aracılığıyla alınmakta, öğrencilere duyurular ve yaz stajı gibi eğitim programlarının tercih ve yerleştirme işlemleri yapılmakta, sınav sonuçları ilan edilmektedir. Portal öğrenci işleri bürosu iş ve işlemleri ile de uyumlu hale getirilmiştir. Portalda kullanılan yazılım her geçen gün geliştirilmekte, sınav sorularının amaç ve hedeflerle uyumlu hazırlanması ve tekrar soruların azaltılması için öğretim üyelerine yol gösterecek şekilde yapılandırılmaktadır. 2014-­‐2015 Eğitim döneminden itibaren sınav sorularının portaldan alınması planlanmıştır. Böylece önceden analizleri yapılmış bir soru havuzu ilerleyen yıllarda soru bankası oluşturulması da hedeflenmiştir. 20 Öğrenciler ve öğretim üyeleri kurul/staj boyunca açık olan geribildirim formlarına istedikleri zaman görüş bildirmekte ve sınav sonucunu öğreneceği gün de son halini sisteme kaydetmektedir. Geribildirimlerin ham verileri öğrenci sınav sonuç modülünden alınarak raporlanmak üzere kurul/staj eğitim sorumlularına gönderilmektedir. o Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörlüğünde Yürütülen e-­‐öğrenme Projesine Katılım Fakültemiz 2013 yılından itibaren ülke çapında uygulanmaya konan ve mesleksel becerilerin eğitiminde ulusal düzeyde standardizasyonu sağlamayı amaçlayan “uzaktan eğitim-­‐ e-­‐öğrenme projesi” içinde yer almaktadır. E-­‐ öğrenme projesindeki beceriler fakültemiz birinci ve ikinci dönem öğrencilerinin mesleksel becerileri öğrenmelerine destek amacıyla kullanılmaktadır. o İnsani, Toplumsal, Sanatsal, Spor ve Kültürel Değerler Konularındaki Farkındalıklarının Arttırılması ve Rol Modellik Konusunda Ders Programının Geliştirilmesi Fakültemiz öğretim üyelerinin para medikal, sanatsal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlardaki birikimlerini öğrencilerle paylaşabilecekleri ve örnek olabilecekleri fırsatlar yaratmak amacıyla, 2014-­‐2015 eğitim yılından itibaren Dönem 1, 2 ve 3 ders programlarında -­‐her kurulda bir tane olmak üzere-­‐ birer saatlik konferans eklenmiştir. Konferans için öğretim üyelerine çağrı yapılmış, katılmak isteyen öğretim üyelerinin ve ilgili konuların ders programında yer alması sağlanmıştır. o Fakülte web sitesinin etkin kullanımı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi web sitesi (http://tip.kocaeli.edu.tr) son üç yıldır oldukça etkin kullanılmaktadır. Sitede, kurum içinde ve dışında eğitimle ilgili gerçekleştirilen tüm geribildirim toplantılarının ve kurs/çalıştay/ sempozyum gibi etkinliklerin sonuç raporları ile bunlara ilişkin sunumlar, duyurular ve haberler var olan tüm ekleri ile birlikte yer almaktadır. Bu durumun kurum hafızasının sağlanmasına, iç ve dış paydaşlarla bilgi paylaşımına, gerçekleştirilen etkinliklere katılamayan öğrenci ve eğiticilerin de izlemesinin yararlı olduğu düşünülen sunum/video formatındaki eğitim 21 kaynaklarına erişim olanağı sağlanmasına ilişkin önemli bir gelişme olduğunu düşünmekteyiz. Site her gün düzenli olarak güncellenmekte, kullanım istatistikleri yakından izlenmektedir. C. “ZİYARET SONU DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ RAPORU” DIŞINDAKİ GELİŞİM VE DEĞİŞİMLERİN AÇIKLANMASI Bu bölümde fakültemizin akreditasyon sürecinde hazırladığı Öz Değerlendirme Raporu’ndaki (ÖDR) ulusal standartlar ile ilgili son üç yıl içindeki gelişim ve değişimler sunulmuştur. 1. AMAÇ VE HEDEFLER 1.1. Tıp fakültelerinin amaç ve hedeflerinin tanımlanması TS -­‐ 1 Tıp fakültelerinin eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç ve hedefleri mutlaka tanımlanmış olmalıdır. Standardın Fakültenin görev, vizyon ve genel amaç, hedefleri karşılanma GÖREVLERİMİZ durumu ile •
ilgili açıklamalar Toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip, kendini geliştirebilen, yetkin hekimler yetiştirmek, •
Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak, •
Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti sunmak, Bilgiyi üreten ve uygulayan bir kamu kurumu sorumluluğuyla toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için öncülük etmektir. HEDEFLERİMİZ • Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde akredite olmuş eğitim standardımızı, tıp eğitimindeki çağdaş yaklaşımlar ışığında daha da geliştirilerek, güncel tıp bilgisi ile donanmış, ülkemizde sık görülen hastalıkları iyi bilen, problem çözme, kendi kendine öğrenme ve iletişim becerisine sahip, önceliği her durumda hastalarına hizmet olarak gören hekimler yetiştirmek, • Bütün anabilim dallarında uzmanlık eğitimini yeniden yapılandırarak, 22 ulusal ve uluslararası akreditasyona hazırlanmak, • Araştırma kaynaklarının bir politika çerçevesinde verimli kullanılmasını sağlamak, bilimsel araştırma kalitesini arttırmak, Tıp Fakültesi araştırma alt yapısını güçlendirmek ve öğrencilerin araştırmalara katılımını sağlamak, • Akademik personelin niteliğini yükseltmek, • Hizmet alanları ve teknoloji düzeyindeki eksikliklerin giderilerek bölgede yaşayanların sağlık gereksinmelerini tam olarak karşılamak, Dekanlık ve anabilim dalları düzeyinde katılımcı, açık ve adaletli bir yönetim sistemi oluşturulmasını destekleyerek Tıp Fakültesi ve hastane personelinin verimliliğini ve memnuniyetini arttırmaktır. DEĞERLERİMİZ • Evrensellik • İnsan, hasta ve hekim haklarına saygılı olmak • Bilimsellik • Adalet • Eşitlikçilik • Değişime açıklık • Çevreye duyarlılık • Açıklık ve Katılımcılık • Ulaşılabilirlik/ Erişilebilirlik • İnsancıllık • Yenilikçilik • Toplumculuk • Emeğe saygı Son üç yılda Üniversitemizde 2012 yılında “Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite yapılan Süreci” kapsamında tüm eğitim programlarının amaç ve hedeflerini yeniden değişiklikler gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi (MÖTE) ile ilgili amaç ve hedefleri de hem ulusal ÇEP hem de Bologna standartları göz önüne alınarak yenilenmiştir (EK-­‐1.1.1): 23 Temel Öğrenim Kazanımları ‘Hekim’ olarak; • Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri derecede kavrama, • Temel klinik uygulamalarına dair eğitimini kendi alanında nitelikli, amacına uygun olarak planlanmış ve denetlenen yerlerde almış olarak etkin ve doğru şekilde gerçekleştirecek klinik deneyim, • Birey ve toplum sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda yeterli mesleki farkındalık, • Hastanın bilgileri ve tercihlerine dayanarak güncel bilimsel kanıtlar ve tıbbi muhakeme eşliğinde tanısal ve tedavi edici kararlar alma. ‘Bilim insanı’ olarak; • Sağlık sorunlarının çözümüne yönelik klinik ve bilimsel çalışmalardan kanıtları toplayıp değerlendirip analiz ederek kavrama, etkin olarak uygulama ve paylaşma. ‘Ekip üyesi ve lider’ olarak; • Birey odaklı ve toplum sağlığını iyileştirecek tıbbi hizmeti gerçekleştirecek multidisipliner sağlık ekibi içinde etkin olarak yer alma ve yönetme becerisi, • Toplumda sağlık hizmetlerinin daha ileriye götürülmesi için var olan engelleri aşmak amacıyla ulusal ve uluslar arası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunabilme, • Sağlıklı toplum gelişimine katkıda bulunmak veya toplumsal sorumluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenleme. ‘İletişimci’ olarak; • Hastalar, hasta yakınları, diğer sağlık çalışanları ve toplumla etkin bilgi alışverişini sağlamak ve ekip çalışmasını gerçekleştirmek için yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olma. 24 ‘Profesyonel’ olarak; • Mesleki sorumlulukları yerine getirmek, etik prensiplere bağlı kalmak, hastanın bireysel özelliklerine duyarlılık ve özen göstermek ile yükümlü olduğunu gösterme, • Bireysel görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal ve mesleki etik kuralları bilme ve uygulama, • Genel bağlamda temel sağlık hizmetleri ve toplum sağlığı hizmetini yerine getirmek için uygulanan sağlık sistemi ve sistem içindeki kaynakların kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olma. Diğer Öğrenim Kazanımları • Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, • Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirme, • Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk almak, • Birlikte çalışmaya yatkınlık, • Öğrenmeyi bilme ve yönetebilme, • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, • Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmektir. Hedefler Bilgi Hedefleri • İnsan bedenini, organların ve sistemlerin normal yapı ve işlevini bilir. • Homeostazı düzenleyen hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmaları bilir. • Hastalıkların nedenleri (genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, tümöral, dejeneratif, travmatik, v.b.) ve gelişme yollarını (patogenez) bilir. • Çeşitli hastalıklarda vücudun ve organ sistemlerinin yapı ve işlev değişikliklerini bilir. • İnsan sağlığını bozan ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel 25 etmenleri bilir. • Sağlıklı beslenme ile çevre sağlığı, işyeri sağlığı konusunda koruyucu önlemleri bilir. • Toplumda sık görülen hastalıkların epidemiyolojisi ve bunların sıklığının azaltılmasına yönelik yaklaşımları bilir. • Toplumda sık görülen hastalıkların en sık rastlanan klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulguların sıralanması ve yorumunu bilir. • Sık görülen hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri sıralar ve seçebilir. • Klinik problemleri çözebilmek için tümdengelim yoluyla akıl yürütür. • Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanıma ve uygun ilk tedavilerini yapabilir, gerektiğinde yönlendirir. • Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını bilir. • Hekimlik uygulamasının yasal kuralları bilir. • Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkeleri, ortaya çıkabilen etik sorunlarda karar seçeneklerini bilir. • Kişileri hastalık ya da sakatlanma riskiyle karşı karşıya bırakabilecek etkenler, risk altındaki bireyleri önceden ya da hastalığın erken evresinde belirleme ve gerekli önlemleri bilir. Beceri Hedefleri • Ayrıntılı ve güvenilir öykü alabilir. • Tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilir. • Tanı ve tedavide sık kullanılan tıbbi girişimleri yapabilir (Damara girme, intravenöz kateter yerleştirme, torakosentez, lomber ponksiyon, nazogastrik sonda yerleştirme, idrar sondası koyma, kesiklerin dikilmesi vb.). • Sağlıklı ve hasta bireylerin sağlık sorunları karşısında doğru yönlendirilmesi için etkili iletişim kurabilir. • Hastalar, hasta aileleri, meslektaşlar ve ilgili diğer kişilerle yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilir. 26 • İlaçların, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla kullanılan temel araç-­‐
gereçlerin akılcı ve doğru kullanabilir. • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için bilgiye ulaşma yollarını bilmek ve kullanabilmek. Tutum Hedefleri • Hastalıkların nedenleri, tanı ve tedavilerinde bilimsel yöntemlerin gücünü anlama ve benimseme. • İnsan ve hasta haklarına saygılı olma, hasta bilgilerinin gizliliği ilkesini bir davranış biçimi olarak benimseme. • Hasta-­‐hekim ilişkilerinde şefkatli, dürüst ve güvenilir olma. • Meslek yaşamları boyunca ilişki kuracakları hasta aileleri, meslektaşları ve diğer bireylerle ilişkilerinde doğru, dürüst ve tutarlı davranışlar sergileme • Her zaman için hastalarının çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutma. • Toplum ve bireylerin sağlığını korumak için konuyla ilgili diğer meslek çalışanları, resmi ve özel sağlık kurumları ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapma sorumluluğu taşıma. • Ölümcül bir hastalık durumunda etik yaklaşımda bulunma. • Ücret ödeyemeyecek hastaların bakımını sağlama ve alt sosyoekonomik düzeydeki topluluklara sağlık hizmetlerinin ulaşması için çaba gösterme. • Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrama ve benimseme. Tıp eğitimi programımızın amaç ve hedeflerine ayrıntılı olarak (mezuniyet, staj, dönem ve ders kurulu düzeyinde) fakültemiz genel ağ sayfasındaki (http://tip.kocaeli.edu.tr) “Mezuniyet Öncesi Eğitimi-­‐Amaç ve Hedefler” sekmesi altından ulaşılabilmektedir (EK-­‐1.1.2). Ekler EK-­‐1.1.1: Kocaeli Üniversitesi Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci web adresi. 27 (http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/Genel/AmacMisyonVizyon) EK-­‐1.1.2: Amaç ve hedefler (http://tip.kocaeli.edu.tr) 1.2 Eğitim programının amaç ve hedeflerinin özellikleri TS -­‐ 2 Tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaç ve hedefleri, tıp eğitimi sürecini, hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yetkinlikleri kapsayacak şekilde tanımlanmalı; tanımlama sürecinde ulusal ve uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleri mutlaka göz önüne alınmalıdır. Standardın Eğitim programı amaçları dönem ve staj düzeyinde aşağıdaki gibi karşılanma tanımlanmıştır: durumu ile DÖNEM-­‐1 ilgili Bilgi açıklamalar Tıp eğitiminin ilk yılı sonunda hekim adayı; 1. Biyokimyasal metabolik yolları, 2. Fizyolojik işlevsel mekanizmaları, 3. Hücre, doku, organ ve sistemlerin gelişimsel yapı ve fonksiyon değişikliklerini, 4. Hücre, doku, organ ve sistemlerin anatomik özelliklerini, 5. Moleküler biyoloji ve genetiğin temellerini, 6. Mikrobiyolojik kavramları tanımlayabilmeli, yorumlayabilmeli, alanların birbiriyle ilişkilerini sıralayabilmelidir Beceri Bu program sonunda hekim adayı, 1. Klinik Beceri Eğitimi uygulamaları ile maketler üzerinde yaptıkları uygulamalarla bazı mesleki becerileri (hijyenik el yıkamak, maske takmak, steril paket açmak, steril eldiven giymek, radyal nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü, temel yaşam desteği, damar yolu açma, IM ve IV enjeksiyon yapma) kılavuz eşliğinde sırasıyla yapabilmeli, 2. Tıpta İletişim Becerileri uygulaması kapsamında temel iletişim becerilerini tanımlayabilmeli hasta-­‐hekim ilişkisinin temel esaslarını 28 ayırt edebilmeli, 3. Bilgi kaynaklarını tanıyabilmeli ve uygun kaynakları belirleyebilmeli, uygun kaynakların akılcı bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli; bilgisayar kullanımı, internet ve tıpta yaygın olarak kullanılan yazılım programlarını kullanabilmeli, internette makale taramaları ve makale değerlendirmeleri yapabilmeli, araştırma ile kanıtlanan bilgilerin yorum ve kullanımını şekillendirebilmeli 4. Tıbbın diğer bilim alanları ile ilişkisini ve dinamiklerini, tıpta uygulanan istatistiksel yöntemlerin önemini ayırt edebilmeli, 5. Tıp Tarihi/Etik ve mesleksel değerler konusunda grup çalışmalarıyla kuramsal bilgilerin kullanımını birleştirebilmeli, 6. Alan çalışmaları ile sağlık hizmetlerinin yapısını ayırt edebilmeli, sağlık sistemi içerisinde yer alan kurumların işlev ve rollerini saptayabilmeli, sağlık hizmet basamaklarını sıralayabilmeli 7. Araştırma ve bilimsel yöntemin önemini kavrayabilmeli, araştırma yöntem ve planlaması ile bilgi elde edilmesini ilişkilendirebilmelidir. Tutum 1. Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önlemek ve hastalıkları iyileştirmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimseme. 2. Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan “zarar vermeme-­‐
yararlılık, adalet ve özerklik” ilkelerini gözetme. 3. Tıp alanında tek yol göstericinin bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşım olduğunu benimseme. 4. Güncel bilimsel bilgiyi edinmenin bir mesleki sorumluluk olduğunu özümseme. 5. Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıma. 6. Hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurma. 7. Hekimlik mesleğine ticari bir görünüm vermemeyi benimseme. 8. Kendi özlük haklarının farkında olma ve bunları savunmanın mesleki kimlik açısından önemini benimseme. 29 9. Meslektaşlarını hekimlik açısından onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı koruma. 10. Bir ekip çalışması gerektiren mesleğin öteki üyelerine karşı açık, dürüst ve paylaşımcı davranış sergileme. DÖNEM-­‐2 Bilgi 1. Embriyonik gelişim sürecini algılama ve öğrenmek. 2. İnsan vücudundaki organ ve yapıların anatomisini öğrenmek. 3. Doku ve organların mikroskobik yapılarını algılama ve kavrayabilmek. 4. Biyokimyasal sentez mekanizmalarını fizyolojisiyle ilişkilendirmek. 5. Araştırma ve veri toplama yöntemlerini öğrenme ve pekiştirmek. 6. İnsanın biyolojik ve psikososyal bir bütün olduğunu kavramak. 7. Her kurulun sonunda klinik korelasyon dersleriyle temel tıp derslerini ilişkilendirebilmek. Beceri 1. Anatomi laboratuvarlarında maket ve kadavralar ile yaptıkları uygulamalar sonucunda öğrencilerin normal vücut yapısını, organların konumlarını öğrenmek. 2. Histoloji laboratuvarlarında normal doku ve organların mikroskobik özelliklerini tanıma yetisini kazanmak. 3. Biyokimya ve Fizyoloji laboratuvarlarında, organizmada sentezlenen makro ve mikro moleküllerin sentez mekanizmalarını ve işlevini, deney düzenekleri ile pekiştirmek. 4. KBL ile öğrencilerin maketler üzerinde yaptıkları çalışmalarla mesleki beceri kazanmalarını sağlamak. 5. PDÖ ile internette tıbbi bilimsel yayınları taramaları ve değerlendirme yetisini pekiştirmek, bilgi kaynaklarını etkin kullanmayı öğrenmek. Tıpta iletişim kaynaklarını etkin kullanma ve hasta-­‐hekim yaklaşımlarını profesyonel bir biçimde yerleştirmek, empati kurabilmek. Tutum 1. İnsan ilişkilerinde saygılı olma ve etik davranma 30 2. Hekimliğe giden eğitim sürecinde grup çalışması yapabilme 3. Çağdaş, bilimsel ve eleştirel düşünceye sahip olabilme 4. Hekimliğe hazırlık program sürecinde ilk yardım ve yönlendirici sorumluluğunu taşıyabilme 5. Hekimlik mesleğinin gerektirdiği bilgi beceri tutum ve davranışları taşıyabilme 6. İnceleyen, sorgulayan, araştıran, bilgi üretmeye istekli olan sorumluluk sahibi tutum sergileyebilme 7. İnsan sağlığının korunması ile ilgili tutum kazanma DÖNEM-­‐3 Bilgi 1. Hastalıkların nedenlerini (Genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplastik, dejeneratif, travmatik, v.b.) tanımlama. 2. Toplumda sık görülen hastalıkların klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulgularını sıralama ve yorumlama. 3. Hastalıkların hücre, doku ve organlarda oluşturdukları zedelenmenin mekanizmalarını, yapısal değişiklikleri ve hastalıkların zaman içindeki gelişimlerini kavrama. 4. Tedavide kullanılan ilaçların etkisini, etki mekanizmasını (farmakodinami), yan etkilerini, farmakokinetik özelliklerini, ilaç-­‐ilaç etkileşimlerini, kullanım endikasyonları ve kontrendikasyonlarını tanımlama. 5. Enfeksiyon hastalıklarını oluşturan mikrobiyolojik etkenleri ve hastalık oluşum mekanizmalarını kavrama. 6. Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini tanımlama ve ortaya çıkabilecek etik sorunları yorumlama. 7. Türkiye’de sağlık hizmetleri ve sorunlarını tanımlama, epidemiyolojik araştırmaların uygulama alanlarını ve kullanım yerlerini açıklama 8. Bir tıbbi makaleyi oluşturan bölümleri ve amaçlarını öğrenme. 31 Beceri 1. “Patoloji laboratuvar eğitimi” sonunda, hastalıkların organ, doku ve hücre düzeyinde yol açtığı temel değişiklikleri tanımak ve gösterebilmek. 2.“Mikrobiyoloji laboratuvar eğitimi” sonunda, mikrobiyolojik örnek alabilmek, işleyebilmek ve mikroorganizmaların mikroskobik görünümlerini tanıyabilmek. 3. “Klinik beceri laboratuvarları eğitimi” sonunda a. Önceki yıllarda edindiği klinik becerileri tekrarlayarak pekiştirmek, b. Dikiş atma, kadında ve erkekte idrar sondası takma, buruna tampon yerleştirme, meme muayenesi, rektal muayene yapma, spekulum takma ve jinekolojik muayene yapma becerilerini kazanmak. 4. Ayrıntılı ve güvenilir öykü alma becerisi kazanmak. 5. Bir tıbbi makaleyi oluşturan bölümleri değerlendirebilme becerisi kazanma. Tutum 1. Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önlemek ve hastalıkları iyileştirmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimsemek. 2. Hasta ile sağlıklı bir iletişim kurmanın tedavi başarısındaki öneminin farkında olmak. 3. Hastalıkların nedenleri, oluşum mekanizmasını anlama, tanı ve tedavilerine karar vermede bilimsel yöntemlerin gücünü anlama ve benimsemek. 4. Tıp mesleğini uygulamada bilimsel ve etik değerleri benimsemek. DÖNEM-­‐4 Bilgi 1. Her sisteme ait hastalıkların sık görülenlerinin oluş mekanizmaları ve epidemiyolojisi konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak, bu hastalıkların klinik, patolojik, laboratuvar ve radyolojik bulgularını sıralayabilmek, tedavisini planlayabilmek 2. Hastalıkların doğal seyrini ve tedavi uygulamalarının bu seyir üzerine 32 etkilerini yorumlayabilmek 3. Toplumda en sık görülen, en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenmek; tanı, tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını bilmek 4. Sağlıkla ilgili göstergelerde olumlu kazanımlar elde edilmesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin rolünü kavramak; aşılama, aile planlaması gibi koruyucu hizmetler konusunda ailelere danışmanlık verebilecek düzeyde donanımlı olmak 5. Genetik geçişli hastalıklarda aileyi bilgilendirmek, sık görülen genetik hastalıklar konusunda temel genetik danışmanlık hizmeti verebilmek Beceri 1. Öykü alma ve fizik muayenede yeterli olmak 2. Yakınma, öykü ve fizik muayenede elde edilen patolojik bulgulardan yararlanarak görülme sıklığına göre ayırıcı tanı yapabilmek 3. Acil sorunu olan hastayı tanıyabilmek, uygun acil tanı ve tedavi yaklaşımını yapabilmek 4. Ayırıcı tanılara yönelik olarak laboratuvar yöntemlerini doğru ve kanıta dayalı kullanabilmek 5. Birinci basamak laboratuvar incelemelerini yorumlayabilmek 6. Tanı ve tedavide sık kullanılan tıbbi girişimleri uygulayabilmek 7. Birden fazla sistemi ilgilendiren hastalıklarda ilgili disiplinlerle işbirliği kurabilmek ve uygun birimlere zamanında sevk yapabilmek 8. Toplum içinde hastalık riski taşıyan bireyleri önceden saptayıp, uygun korunma yöntemleriyle hastalıkların ortaya çıkışını engelleyebilmek 9. Tanı ve tedavi aşamasında kanıta dayalı bilgi toplayabilmek, hangi kaynaklardan yararlanabileceğini bilmek Tutum 1. Hastalıklara yaklaşımda bilimsel yöntemlerin önemini kavramak 2. Hekim-­‐hasta, hekim-­‐hekim ve hekim-­‐sağlık personeli ilişkisinde iletişim becerisine sahip olmak 3. Hasta ve/veya hasta yakınlarını tüm aşamalarda bilgilendirmek, tanı ve 33 tedavi yöntemlerinin seçiminde onamlarını almak 4. Sağlık hizmetinin sunumunda dürüst, tutarlı, güvenilir ve önyargısız olmak 5. Sağlık hizmetinde ekip yaklaşımının önemini benimsemek 6. İnsan haklarına ve hasta haklarına saygılı davranmak 7. Hastanın mahremiyetine saygı göstermek DÖNEM-­‐5 Bilgi 1. Hastalıkların nedenlerini tanımlama, 2. Çekirdek eğitim programı çerçevesinde anlatılan hastalıkların en sık karşılaşılan klinik ve laboratuvar bulgularını tanımlama, sıralama, 3. Ayırıcı tanıda yer alan diğer hastalıkları tanımlama, 4. Hastalıkların tedavilerini kavrama, Beceri 1. Temel kavram ve ilkeleri klinik olguların çözümünde kullanma 2. Ayırıcı tanı için yapılması gerekenleri programlama 3. Klinik beceri eğitimi ve hasta başı uygulamaları ile normal ve patolojik bulguları tanımlama, tedavi uygulayabilme 4. Tıbbi kararlar vermeyi, bu kararları eleştirel gözle ve çok yönlü olarak değerlendirebilme becerisini kazanma, 5. Olgu tartışma oturumları ile teorik bilgilerin gerçek hayattaki yansımalarını görme. Tutum 1. Hasta-­‐hekim ilişkilerinde saygılı olma, hastalara önyargısız yaklaşabilme, 2. Hastanın problemini çözmek için gerekenleri sıralama ve uygulama 3. Bilimsel ve tarafsız bir şekilde hasta bilgilerini değerlendirme, 4. Hastaların kişisel bilgileri konusunda gizlilik ve yansızlık ilkesini uygulayabilme. DÖNEM-­‐6 Bir tıp fakültesi mezununun mutlaka öğrenmesi ve/veya kesinlikle 34 ustalaşmış olması gereken beceriler ve sonuçlarını mutlaka yorumlayabilmesi gereken testler A-­‐UYGULAMALI BECERİLER Öykü alma, tedaviyi planlama, kayıt tutma ve rapor hazırlama 1. Genel ve soruna yönelik öykü alabilme 2. Mental durum değerlendirmesi, psikiyatrik öykü alabilme 3. Hasta dosyası hazırlayabilme 4. Doğru kayıt tutma, bildirimler 5. Doğru, uygun ve okunaklı reçete düzenleyebilme 6. Epikriz hazırlayabilme 7. Hastaların uygun sevk edilebilmesi 8. Adli rapor hazırlayabilme Genel ve Soruna Yönelik Fizik Muayene 1. Deri muayenesi 2. Baş –boyun ve KBB muayenesi 3. Göz ve göz dibi muayenesi 4. Solunum sistemi muayenesi 5. Vücut sıcaklığının ölçülmesi ve izlemi 6. Kan basıncı ölçümü 7. Kalp-­‐damar sistemi muayenesi 8. Karın muayenesi 9. Nörolojik muayene 10. Kas-­‐iskelet muayenesi 11. Psikiyatrik muayene 12. Meme ve aksiller bölge muayenesi 13. Dijital rektal muayene 14. Ürolojik muayene 15. Jinekolojik muayene 16. Gebe muayenesi 17. Çocuk ve yenidoğan muayenesi 18. Adli ölü muayenesi 35 Laboratuvar Testleri ve İlgili Diğer İşlemler 1. Biyolojik materyalle çalışma ilkelerini uygulayabilme 2. Mikroskobik inceleme için boyasız (direkt) preparat hazırlayabilme ve inceleme yapabilme 3. Laboratuvar örneğini uygun koşullarda laboratuvara ulaştırabilme 4. Mikrobiyolojik/patolojik/radyolojik inceleme için istek formunu doldurabilme 5. Mikroskop kullanımı (Gram inceleme vb. yapabilme) 6. Tam kan sayımı ve periferik yayma yapabilme 7. Sedimantasyon ölçümü 8. Kanama ve pıhtılaşma zamanı ölçümü 9. Tam idrar analizi (mikroskobik inceleme dahil) 10. Dışkı yayması hazırlama ve mikroskobik inceleme 11. Vajinal akıntı örneği incelemesi 12. Glukometre ile kan şekeri ölçümü 13. Peak-­‐flow metre ile solunum ölçümü 14. EKG çekimi 15. Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi sağlayabilme 16. ilgili enfeksiyona yönelik örneklerin transportunu ve inokülasyonunu yapabilme 17. Su ve gıda numunesi alabilme 18. Su dezenfeksiyonu yapabilme 19. Sularda klor düzeyini belirleyebilme Girişimler 1. Damar yolu açabilme 2. Venöz, kapiller kan örneği alabilme 3. İdrar sondası takabilme 4. Kan transfüzyonu yapabilme 5. Lokal ve sistemik ilaç uygulamaları ve aşı yapabilme, PPD testi uygulayabilme 6. Uygulanacak ilaçları doğru şekilde hazırlayabilme 36 7. İnsülin enjeksiyon tekniklerini uygulayabilme 8. İlgili enfeksiyona yönelik kültür örneklerini alabilme (boğaz, gaita, püy, kan, deri, vücut sıvıları) 9. Lavman yapabilme 10. Nazogastrik sonda uygulayabilme 11. Kulak yıkayabilme 12. Mide yıkayabilme 13. Doğum sonrası anne bakımını yapabilme 14. Yara-­‐yanık bakımı yapabilme 15. Yüzeyel sütür koyup ve alabilme, apse açabilme, v.b. basit temel cerrahi girişimler ve gerekli 16. lokal anestezi uygulamaları 17. Normal spontan doğum yaptırabilme 18. Yenidoğanın doğum odasında bakımını yapabilme 19. Antropometrik ölçümlerin yapılabilmesi 20. Vajinal ve servikal örnek alabilme İlk ve acil yardım için gerekli girişimler 1. Hava yolu açıklığını sağlayabilme, ‘Airway’ yerleştirebilme 2. Hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme (Heimlich) 3. Temel yaşam desteği (kalp masajı ve yapay solunum) sağlayabilme 4. Dış kanamayı durduracak/ sınırlayacak önlemleri alabilme 5. Burun tamponu koyabilme 6. Atel yapabilme ve uygulayabilme 7. Bandaj ve soğuk-­‐sıcak kompres uygulayabilme 8. Kas iskelet sistemi yaralanmalarında ilk yardım yapabilme 9. Hastanın klinik durumuna uygun olarak taşınmasını sağlayabilme B-­‐ ENTELEKTÜEL BECERİLER 1. Bilginin değerlendirilmesi 2. Klinik tablonun aciliyetini değerlendirebilme 3. Öykü, fizik muayene ve vital bulguları değerlendirebilme (nabız, solunum, ateş, kan basıncı) 37 4. Normal ve patolojik EKG bulgularını ayırt edebilme 5. Radyolojik filmin hangi incelemeye ve hangi bölgeye ait olduğunu ayırt edebilme 6. Akciğer grafisinin değerlendirilebilmesi 7. İskelet sistemi grafilerini değerlendirilebilmesi 8. Direkt karın grafisinin değerlendirilebilmesi 9. Uygun laboratuvar testi ve diğer tanı araçlarını seçebilme 10. Sık istenen laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilme (normal ve patolojik yorumlama), 11. gerekirse daha ileri tetkikleri planlayabilme 12. Ayırıcı tanı yaklaşımı geliştirebilme 13. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilme (persentil eğrileri, Tanner derecelendirmesi) 14. Malnütrisyon ve dehidratasyonun tanısını, derecelendirilmesi yapabilme ve tedaviyi planlayabilme 15. Tedavinin gerekliliğini değerlendirebilme 16. İlaç dışı tedaviyi planlayabilme 17. Akılcı ilaç tedavisi planlayabilme, uygulayabilme ve izleyebilme 18. Özel durumlarda (Çocuklarda, yaşlılarda, gebelerde, emzirenlerde, karaciğer ve böbrek hastalarında ilaç kullanımı prensiplerine uyabilme 19. ilaç dozlarını doğru hesaplayabilme 20. Uygulanacak ilaç dozlarını doğru hesaplayabilme 21. Ölüm nedenini doğru olarak belirleyebilme 22. Yüksek riskli gebelikleri belirleyebilme ve yönlendirebilme Koruyucu hekimlik uygulamaları 1. Kişiyi hastalanmadan önce, çevresiyle birlikte değerlendirebilme 2. Öncelikli sağlık sorunları ve risk gruplarını tanıyabilme 3. Doğurganlığı düzenleme danışmanlığı verebilme 4. Kontrasepsiyon yöntemlerinin doğru uygulayabilme ve kullanıcıları izleyebilme 5. Gebe izlemi yapabilme 38 6. Gebelikte teratojenik etkiler konusunda danışmanlık verebilme 7. Doğum sonrası bakım yapabilme 8. Erken tanı için uygun tarama yöntemlerini seçebilme, uygulayabilme ve yönlendirebilme 9. Yeni doğan bebeklerde anne sütü emme pratiği kazandırabilme 10. Sağlam çocuk izlemi yapabilme 11. Yaşa göre beslenmeyi düzenleyebilme 12. Bağışıklama yapabilme 13. Kazalardan korunma 14. Toplumda bulaşıcı hastalıklarla mücadele edebilme 15. ilaçla koruma 16. Topluma meme ve serviks tarama bilincinin kazandırılabilmesi 17. Menopozda sağlığı izleyebilme ve yönlendirebilme 18. Meslek hastalıklarından korunma 19. Kronik hastalıkların izlenmesi ve korunma 20. Topluma sağlıklı yaşam bilgisi verebilme (kişisel hijyen, fizik aktivite, cinsel sağlık, uyuşturucu, sigara, alkol, beslenme vb.) 21. Toplumda risk gruplarına uygun sağlık eğitimi yapabilme 22. Sağlık kuruluşlarında ve toplu yaşam alanlarında enfeksiyonların önlenmesi 23. Salgınlarda ve afetlerde yönetim 24. Herhangi bir toplumda sağlıkla ilgili sorunları epidemiyolojik yöntemler kullanarak saptayabilme ve çözüm yollarını ortaya koyabilme C-­‐ İLETİŞİM BECERİLERİ 1. Çalışma ekibi ile etkili iletişim kurabilme 2. Hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilme 3. Hastanın toplumsal ve ekonomik durumunu her aşamada göz önüne alabilme 4. Hasta ve hasta yakınlarından doğru ve yeterli bilgi edinebilme 5. Hastaya ve hasta yakınlarına hastalığı ile ilgili yeterli ve anlayacağı biçimde bilgi verebilme 39 6. Hastaya ve/veya hasta yakınlarına olası girişimler/ tedavi seçenekleri hakkında doğru ve yeterli bilgi verebilme, tedavi için onay alınması 7. Kanser ve engellilik gibi özel yaklaşım gerektiren durumlarda iletişime özen gösterebilme 8. Meslektaşları ve eğiticileri ile etkili iletişim kurabilme D-­‐ BİLGİYE ERİŞME BECERİLERİ 1. Gözlemci, sorgulayıcı ve araştırıcı olabilme 2. Hekimlik bilgilerini arttırabilme/ yeni bilgiler edinebilme yönünde çaba gösterebilme 3. Makale yazabilme 4. Bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlayabilme/ kanıta dayalı bilgiyi ayırt edebilme Son üç yılda Daha önce ulusal ÇEP ve uluslararası belgeler göz önüne alınarak yapılan tanımlanmış tıp eğitimi amaç ve hedefleri, son üç yılda Bologna kriterlerine değişiklikler de uyumlu hale getirilmiştir (EK-­‐1.1.2). Ekler EK-­‐1.1.2: Kocaeli Üniversitesi Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci web adresi (http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/Genel/AmacMisyonVizyon) 1.3. Eğitim amaç ve hedeflerinin duyurulması TS -­‐ 3 Tıp fakülteleri eğitimle ilgili amaç ve hedeflerini mutlaka yayınlamış ve tüm taraflarla paylaşmış olmalıdır. Standardın Fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimi amaç ve hedefleri 2014-­‐2015 yılı karşılanma “Öğrenci Rehberi”nde (EK-­‐1.3.1), “Tıp Eğitimi Portalında”, ders programı durumu ile kitapçıklarında (EK-­‐1.3.3), “Eğitimde Yeniden Yapılanma Modülünde” (EK-­‐
ilgili 1.1.2) yer almaktadır. Bu belgeler öğrenci, öğretim üyesi ve dış paydaşların açıklamalar rahatlıkla ulaşabildikleri web sitemizde yer almaktadır. Son üç yılda Amaç ve hedeflerin duyurulması konusunda yukarıda söz edilen yöntemler yapılan kullanılmaya devam edilmiştir. Ayrıca fakültemizde son üç yıldır dönem 1 değişiklikler öğrencileri için “Öğrenci Rehberi” hazırlanmakta, rehberde fiziksel ve 40 akademik olanakların yanı sıra amaç ve öğrenme hedefleri yer almaktadır. Öğrenci rehberi web sitemizde tüm paydaşların erişimine açıktır (http://tip.kocaeli.edu.tr/). EK-­‐1.3.1: 2014-­‐2015 Öğrenci Rehberi EK-­‐1.3.2: Amaç Hedefler-­‐Tıp Eğitimi Portalı Ekler EK-­‐1.3.3: Dönem 4 Ders Kitapçığı EK-­‐1.1.2: Kocaeli Üniversitesi Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci web adresi (http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/Genel/AmacMisyonVizyon) 1.4. Eğitim amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında paydaş katılımı TS -­‐ 4 Tıp fakülteleri eğitimle ilgili amaç ve hedefleri mutlaka ilgili tüm paydaşların (fakülte kurulu, eğitim kurulları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin) geniş katılımıyla tanımlanmış olmalıdır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi amaç ve hedefleri belirlenirken öğrenciler, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve idari personelin katılımıyla, stratejik plan toplantıları yapılmış ve bu toplantılara paydaşlarımız davet edilerek görüşleri alınmıştır. Ayrıca 2009 yılında başlattığımız bir uygulamayla, her yıl Mayıs ayında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı yapılmaktadır (EK-­‐
1.4.1). Öğrenciler, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, fakültemiz mezunu Standardın pratisyen hekimler, fakültemiz mezunu araştırma görevlilerinin katılımıyla karşılanma ikincisi yapılan bu çalıştayların amacı, eğitimin tüm taraflarının bir araya durumu ile gelerek eğitimde sürekli gelişime yön vermeleridir. 2009 yılı Tıp Eğitimi ilgili Çalıştayı’nda, oluşturulan çalışma gruplarına (öğrenciler, öğretim üyeleri, açıklamalar araştırma görevlileri, fakültemiz mezunu pratisyen hekimler, fakültemiz mezunu araştırma görevlileri, fakültemizden uzmanlık almış öğretim üyeleri) “Kocaeli Tıp Fakültesi mezunu bir hekim nasıl olmalıdır?” sorusu sorularak mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amaç ve hedefleri güncellenmiştir. Stratejik planlama toplantıları, tıp eğitimi çalıştayları, öğrenci kongreleri ve akademik kurullarda alınan kararlar, Dekanlık Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu’nda, öğrenci temsilcilerinin de bulunduğu toplantılarda, öğrenci 41 geribildirimleri de göz önüne alınarak tartışılmaktadır. Alınan kararlar Dekanlık tarafından fakülte-­‐yönetim kurulu üyelerince de tartışılarak kabul edilir. Öğrenci temsilcilerimiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu’nun; asistan temsilcilerimiz Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Komisyonu’nun doğal üyeleridir. Fakülte yönetim kurulu toplantılarına bir asistan temsilcisi ve bir öğrenci temsilcisi, oy hakkı olmaksızın, dönüşümlü olarak katılmaktadır. Fakültemizde tıp eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından yönetilmektedir. Her yılsonunda, eğitim komisyonu tarafından bir sonraki ders yılı öğrenim hedefleri ve eğitim programının güncellenmesi, öğrenci ve öğretim üyeleri geribildirimleri doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Eğitimin planlanmasında öğrenci dönem temsilcileri ve KOÜTBAT (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu) temsilcileri Eğitim Komisyonu toplantılarına davet edilmektedir. Ayrıca çalıştay ve kongrelerde ve düzenli olarak alınan öğrenci geribildirimlerinde öğrenci görüşlerinden yararlanılmaktadır. Son üç yılda yapılan değişiklikler Ekler Fakültemiz amaç ve hedefleri, Mayıs 2013 ve 2014 tarihinde yapılan Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayında (EK-­‐1.4.1, EK-­‐1.4.2) ele alınmıştır. EK-­‐1.4.1: 2013 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştay raporu Ek-­‐1.4.2: 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştay programı 1.4. Eğitim amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında paydaş katılımı GS -­‐ 1 Tıp fakültelerinin amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında meslek örgütleri, toplum ve sağlık bakanlığının katkı ve görüşleri alınmalıdır. Standardın Fakültemiz amaç ve hedeflerinin tanımlanması sırasında meslek karşılanma örgütünün (TTB) hazırladığı MÖTE raporu ve Tıp-­‐Sağlık Bilimleri Eğitim durumu ile Konseyinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) çalışmalarından ilgili yararlanılmıştır. Ancak çalışmalar sırasında ilgili kurum ve kuruluşlardan açıklamalar doğrudan görüş alınamamıştır. Son üç yılda 8-­‐9 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan Tıp Eğitimi Çalıştayı’nda sahada yapılan çalışan aile hekimlerinin ve topluma dayalı tıp eğitimi uygulamaları 42 değişiklikler gerçekleştiren birimlerin tecrübeleri paylaşılarak tıp eğitiminin amaç ve hedeflerinin toplum katkısı ile gözden geçirilmesi sağlandı (EK-­‐1.4.1). Bu görüşler doğrultusunda tıp eğitimi hedefleri arasında yer alan iletişim becerilerinin güçlendirilmesi gerektiği kararı alınarak dikey koridor şeklinde yapılandırılmış bir “iletişim becerileri eğitim programı” geliştirildi (EK-­‐1.4.3). Ekler EK-­‐1.4.1: 2013 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştay raporu EK-­‐1.4.3: Dönem 1,2,3 ve 6 İletişim Becerileri Eğitim Programı 1.5. Eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında özerklik TS -­‐ 5 Tıp F a k ü l t e l e r i yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla kendi eğitim programlarını belirlenen temel amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemek ve uygulamak konusunda mutlaka özerkliğe sahip olmalıdır. Fakültemiz, eğitim programını hazırlarken YÖK’ten gelen önerileri dikkate Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar almakla birlikte bununla yetinmemekte ve tıp eğitimi bilim alanındaki gelişmeleri dikkate almaktadır. Tıp Fakültesi Dekanının da üyesi olduğu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi (MÖTE) Komisyonu eğitim programının oluşturulmasında ve var olan program üzerinde değişiklik yapılmasına karar verici konumdadır. MÖTE komisyonu kendi çalışma planını kendisi oluşturmaktadır. Son üç yılda yapılan değişiklikler Ekler Son üç yılda MÖTE Komisyonu her ay düzenli olarak toplanmış, öğrenci/öğretim elemanı geribildirim raporları ve MÖTE Çalıştayı raporları (madde 1.4’de ayrıntılı bilgi sunulmuştur) doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır (madde 2’de ayrıntılı bilgi sunulmuştur). 2. EĞİTİM PROGRAMI 2.1. Tıp fakülteleri eğitim programının temel özelliklerinin tanımlanması TS Tıp fakülteleri mutlaka eğitim programı modelini ve kullandıkları öğretim yöntemlerini tanımlamalı, öğretim yöntemlerinin modelle ilişkisini program dönemlerine göre gerekçelendirerek açıklamalıdır. 43 Tıp eğitimi alanındaki gelişmeler ve tıbbi bilginin çığ gibi büyümesi, öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerinin geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla eğitim programı modelleri (Eğitici/Öğrenci merkezli, Disiplin / Sistem / Yaşam Döngüsü Temelli, Topluma Dayalı / Yönelik Eğitim gibi) ve eğitim yöntemleri (Probleme dayalı öğrenim, sunum, laboratuvar çalışması, alan çalışması, mesleksel beceriler, grup çalışması, özel çalışma modülü, göreve / taska-­‐ dayalı öğrenim, hasta başı eğitim gibi) ile ilgili olarak; öğreten merkezli klasik sistemden öğrenci merkezli probleme dayalı öğrenim uygulamalarına kadar değişen bir spektrum oluşmuş durumdadır. Tıp fakültelerinin bu spektrumdaki yerini belirleyebilmek için eğitim modelini tanımlaması ve seçtikleri model içinde öğrenmeyi destekleyecek uygun öğretim yöntemlerini kullanması gerekmektedir. Fakültemizde temel olarak eğitici merkezli, sistem temelli karma eğitim modeli uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra değişik eğitim yöntemlerinden yararlanılmaktadır. (EK-­‐2.1.1) •
Birinci, üçüncü ve altıncı sınıflarda toplum sağlığı ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerle toplum temelli eğitim yaklaşımından örnekler programda yer almaktadır. •
alınmaktadır. Standardın karşılanma •
Birinci sınıfta ilk üç gün, altıncı sınıfta ilk gün uyum programı yer almaktadır (EK-­‐2.1.2) durumu ile ilgili Stajlarda teorik dersler ve hasta başı eğitim uygulaması temel •
Üçüncü sınıfta yer alan toplum sağlığı ders kurulunda dört yıldır toplumda sık karşılaşılan hastalıklardan korunma ve tedavi konusunda açıklamalar farklı klinik dalların katkısı sağlanmaktadır. •
Klinik Farmakoloji Kursu sırasında simule hasta uygulaması yer almaktadır. •
Son dört yıldır “Hekimliğe Hazırlık Programı” başlığı altında dikey bir programa yer verilmektedir. •
Birinci sınıfta ilk dönem boyunca haftada yarım gün olarak bir öğretim üyesi danışmanlığında “toplumsal duyarlık ve öğrenci araştırması” 44 programda yer almaktadır. Sekiz yıldır geliştirilerek yapılan bu uygulama öğrenci merkezli eğitim yöntemiyle araştırma, veri elde etme, yorumlama, sunum becerisi, ekip çalışma becerisi kazandırmayı hedeflemektedir (EK-­‐2.1.1, EK-­‐2.1.3). •
Son yedi yıldır Dönem 1, 2 ve 3 programı içinde ikişer kez öğrenci merkezli öğrenim (PDÖ) uygulamalarına yer verilmektedir. •
Klinik Beceri Laboratuvarı programında ilk iki yılda ders kurullarına dağılmış küçük grup uygulamalarıyla temel mesleki becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir (EK-­‐2.1.1, EK-­‐2.1.4). •
Staj gruplarındaki öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen geri bildirimler değerlendirilerek 2011-­‐12 ve 2012-­‐13 ders yıllarında dönem üç programına, kliniğe hazırlık amaçlı kalp, solunum, karın ve tiroid-­‐
boyun muayene uygulamaları küçük grup çalışmaları şeklinde yerleştirilmişti. Ancak yine geribildirimler doğrultusunda bu uygulama son iki yıldır kaldırılmış ve yerine dönem 4 ün en başına bir haftalık fizik muayene stajı konmuştur. Bu stajda beş gün sabahları teorik öğleden sonraları da uygulama olacak şekilde sistemik muayene anlatılmakta öğrencilere devamdan ve staj sonu yapılan bir sınavla formatif ölçme değerlendirme yapılmaktadır (EK-­‐2.1.5). •
Birinci sene sosyal tıp Ders Kurulu’nda gerçekleştirilen sağlık ocağı, okul ve semt ziyaretleri, üçüncü sınıfta gerçekleştirilen birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşu ziyareti, altıncı sınıfta iki aylık Halk Sağlığı stajı topluma dayalı eğitim modeline yönelik uygulamalardır. •
Eğitim programı Dönem 1’de altı, Dönem 2’de beş, Dönem 3’te ise sekiz ders kurulundan oluşmaktadır. Dönem 4’te başlayan klinik stajlarda dört ana gruba ayrılan öğrenciler on ayrı klinikte 40 haftalık staj programını tamamladıktan sonra Dönem 5’te 14 ayrı klinikte 36 hafta boyunca staj yapmaktadır. İlk beş dönemde ikişer haftalık yarıyıl tatili yer almaktadır. •
Dönem 6 İç Hastalıkları-­‐Kardiyoloji-­‐Göğüs Hastalıkları (2 ay), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (2 ay), Kadın Hastalıkları ve Doğum (1 ay Son 2 yıldır), Halk Sağlığı (2 ay), Acil Tıp (2 ay Son 2 yıldır), Cerrahi (1 ay), 45 Psikiyatri (1 ay), Seçmeli (2 hafta Son 2 yıldır) stajlarından ve Klinik Farmakoloji Kursundan (2 hafta Son 2 yıldır) oluşmaktadır. Kesintisiz bir yıl süren staj programını bitiren öğrenciler mezun olmaktadır. •
Her Dönem için oluşturulan eğitim programı sene başında öğretim üyeleri ve öğrencilere basılı kitapçık olarak dağıtılmaktadır (Bir örnekleri ekte sunulmaktadır). Dönem 1, 2 ve 3’e ait kitapçıklarda ders başlıkları ve sorumlu öğretim üyesi gün ve saatlere göre belirtilmektedir. Dönem 4 ve 5’e ait kitapçıklarda ise staj grubunun stajın kaçıncı günü hangi eğitim etkinliğinde hangi öğretim üyesiyle birlikte olacakları yer almaktadır. Dönem 6 için 2010 yılından itibaren stajların eğitim amaç ve hedeflerini, staj kurallarını, değerlendirme yöntemini içeren bir program kitapçığı ve intörn doktor karnesi hazırlanmıştır. •
Pratik derslerdeki en az % 80 devam zorunluluğu titizlikle uygulanmaktadır. Uygulamada öğrencilerin pratik derslere devamsızlığı %5’i geçmemekte, eksiklerini telafi laboratuvarlarında tamamlamaktadırlar. Teorik derslere devam zorunluluğu olmakla birlikte Dönem 1, 2 ve 3’te öğrencilerin kuramsal derslere devam oranları bu yıla kadar % 50 ile 80 arasında değişmekteydi. Bu yıl 2014-­‐15 döneminde başlanan bir uygulama ile teorik derslere devamı özendirmek için her hafta rastgele bir gün yapılan yoklamaların en az %70 ine devam eden öğrencilerin kurul notlarına formatif değerlendirme kapsamında 1 puan eklenmesi kuralı eğitim ve öğretim yönetmeliğine eklenmiştir (EK-­‐2.1.6). Son üç yılda eğitim programının ana çerçevesinde ders sayısı ve içerik yönünden önemli bir değişiklik yapılmadı. • Dönem bir uyum günleri son yıl beş günden üç güne indirildi Son üç yılda • 2011-­‐12 ve 2012-­‐13 ders yıllarında dönem üç programına, kliniğe yapılan hazırlık amaçlı kalp, solunum, karın ve tiroid-­‐boyun muayene değişiklikler uygulamaları küçük grup çalışmaları şeklinde yerleştirildi. • 2013-­‐14 ve bu yıl dönem üçteki muayene uygulamaları yerine dönem 4 ün en başına bir haftalık fizik muayene stajı kondu. • Dönem 6 için 2010 yılından itibaren stajların eğitim amaç ve 46 hedeflerini, staj kurallarını, değerlendirme yöntemini içeren bir program kitapçığı ve intörn doktor karnesi hazırlandı. • İntörnlük döneminde son iki yıldır, acil stajı iki aya çıkarıldı, kadın hastalıkları ve doğum stajı bir aya indirildi. Seçmeli ve Klinik farmakoloji kursu stajları ikişer hafta olarak düzenlendi. • Teorik derslere devamı özendirmek amacıyla rast gele yapılan yoklamaların en az %70’ine devam eden öğrencilere ek 1 puan kurul notuna ekleme maddesi eğitim yönetmeliğine eklendi (13.08.2014) EK-­‐2.1.1: Dönem 1 Eğitim Programı kitapçığı EK-­‐2.1.2: 2013-­‐2014 Uyum programı EK-­‐2.1.3: Toplumsal duyarlılık eğitim program sunumları(TODUP) Ekler EK-­‐2.1.4: Dönem 2 Eğitim Programı kitapçığı EK-­‐2.1.5: Fizik muayene staj programı EK-­‐2.1.6: 13 Ağustos 2014 tarihli Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik: tip.kocaeli.edu.tr/docs/YoklamaYonetmelik13Agustos2014.doc 2.2. Tıp fakülteleri eğitim programının temel özelliklerinin tanımlanması GS Tıp fakülteleri programlarında öğrenci merkezli eğitim uygulamalarına yer vermelidir. Tıp fakülteleri, eğitim programları içerisinde öğrencilerinin öğrenme sorumluluğunu alabilecekleri ve kendi kendine öğrenme becerilerinin gelişmesini sağlayacak küçük grup çalışmaları, probleme dayalı öğrenim oturumları, özel çalışma modüleri gibi eğitim etkinliklerini planlamalı, bu amaca yönelik uygun öğretim yöntemlerini uygulamalıdır. Fakültemizin ilk üç yılında her dönem için iki PDÖ uygulaması, son iki yılda üst Standardın üste yapılan kontenjan artışı ve yatay geçiş sayılarındaki artmaya rağmen, karşılanma aynı sayıda devam etmektedir. Öğrenci sayısındaki artış bu uygulamaların durumu ile sayısını artırmayı zorlaştırmıştır. ilgili İki yıldır başlanmış olan iletişim becerileri uygulamaları ile de küçük grup açıklamalar çalışma modelleri çeşitlendirilmiştir (EK-­‐1.4.3). Ayrıca başarıyla devam eden Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TODUP) uygulamaları da bu kapsamda 47 sayılabilecek olumlu örneklerdendir (EK-­‐2.1.3). Öğrencilerin bilimsel araştırmalara katılımını teşvik amacıyla 2013 yılında ilk çalışmaları başlatılan ve bu yıl ilk kez katılan öğrencilerden, geniş katılımlı bir jüri tarafından, ödüle değer bulunan çalışmaların sözcülerinin Harvard Üniversitesi ziyareti ile ödüllendirildiği “ Öğrenci Araştırma Programı” da öğrencilerinin öğrenme sorumluluğunu alabilecekleri ve kendi kendine öğrenme becerilerinin gelişmesini sağlayacak küçük grup çalışmalarına örnektir (EK-­‐2.2.1). Ayrıca Göz Hastalıkları Anabilim dalında bazı dersler takım çalışmasına dayalı öğrenme (TBL) yöntemi ile yapılmaktadır(EK-­‐2.2.2) • Artan öğrenci sayılarına rağmen PDÖ sayıları korundu, TODUP çalışmaları aynı şekilde sürdürüldü. • İki yıldır kademeli olarak iletişim becerileri teorik ve uygulamalı Son üç yılda eğitimi dikey koridor şeklinde yapılandırılarak dönem 1 ve 2 yapılan programlarına yerleştirildi. Eğitim vereceklere iletişim becerileri değişiklikler kursları düzenlendi. • 2013 yılında öğrencilerin bilimsel araştırmalara katılımını teşvik amacıyla Öğrenci Araştırma programı başlatıldı. Bu yıl ödül alan 2 öğrenci Harvard’a 1 haftalığına gönderildi. EK-­‐1.4.3: İletişim becerileri eğitim programı Ekler EK-­‐2.1.3: Toplumsal duyarlılık eğitim program sunumları (TODUP) EK-­‐2.2.1: Harvard Araştırma Programı EK-­‐2.2.2: Göz Hastalıkları TBL yöntemi 2.3. Tıp fakülteleri eğitim programının temel bileşenlerinin tanımlanması TS Tıp fakülteleri eğitim programının temel bileşenlerini aşamalara/yıllara göre mutlaka tanımlamalıdır. Eğitim programının temel bileşenlerinin (içerik, zorunlu, seçmeli dersler, alternatif uygulamalar) tanımlanmasında, yıllara ve entegrasyon için temel alınan organ sistemleri, vücut fonksiyonları, hekime başvuru nedenleri vb. başlıklara göre program şeması ya da haritası kullanılabilir. Bu şemada içeriğe ilişkin ana başlıklar ve bunun altında zorunlu ve seçmeliler; konu, süre ve yöntemi açıklayacak biçimde 48 yer almalıdır. Standa
Yıllara göre eğitim programının bölümleri, konu başlıkları, teorik ve pratik süreleri ve rdın yöntemleri aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir. DÖNEM 1 karşıla
NORMAL YAPI VE İŞLEVLER nma SOSYAL TIP MOLEKÜL, HÜCRE, DOKU SİSTEMLER durumu KURUL I KURUL II KURUL III KURUL IV KURUL V KURUL VI Sosyal Tıp, ile ilgili Tıp Tarihi, Genetik ve İskelet ve Davranış Hücre Hücre Kas ve Sinir açıkla
Gelişim Doku Bilimleri Bilimleri II Bilimleri III Dokuları Biyolojisi Sistemleri malar Hücre Bilimleri I Teori Prati Teori Prati Teori Prati
Prati
Prati
Prati
Teorik Teorik Teorik k k k k k k k k k 74 20 81 38 83 55 131 76 53 52 81 96 Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız çalışma çalışma çalışma çalışma çalışma çalışma saatleri saatleri saatleri saatleri saatleri saatleri 32 saat (% 26 saat (% 27 saat (% 47 saat (% 25 saat (% 21 saat (% 10) 17,8) 14,8) 15,4) 16,7) 18,2) HEKİMLİĞE HAZIRLIK PROGRAMI (Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci Araştırması, Klinik Beceri Laboratuvarı, Davranış Bilimleri ve İletişim Becerisi) (% 10) PDÖ (İki uygulama) KÜLTÜR DERSLERİ (Türkçe, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar) (EK-­‐2.3.2) DÖNEM 2 NORMAL YAPI VE İŞLEVLER HASTALIKLARA ve TEDAVİYE GİRİŞ SİSTEMLER KURUL I KURUL II KURUL III KURUL IV KURUL V Hastalıkların Dolaşım ve Sindirim Sistemi Ürogenital ve Sinir Sistemi ve Biyolojik ve Solunum ve Metabolizma Endokrin Sistem Duyu Organları Psikososyal Sistemleri Temelleri Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik 121 52 64 38 70 99 54 115 124 142 Bağımsız Bağımsız Bağımsız çalışma çalışma Bağımsız çalışma Bağımsız çalışma çalışma saatleri saatleri 24 saatleri 22 saatleri 62(% 33) saatleri 40 (% 22) 13 (%8,5) (%14,4) (%11,5) HEKİMLİĞE HAZIRLIK PROGRAMI (Klinik Beceri Laboratuvarı, Klinik Korelasyon) (% 10) PDÖ (İki uygulama) KÜLTÜR DERSLERİ (İngilizce) 49 DÖNEM 3 SİSTEM PATOLOJİLERİ Kurul I Kurul II Kurul III Kurul IV Sindirim Hastalıkla Dolaşım ve rın ve Üriner Hematop
Biyolojik Solunum Sistem oetik Temelleri Sistemleri Sistemler Teo Pra Teor Pra Teo Pra Teo Pra
rik tik ik tik rik tik rik tik Kurul V Endokrin ve Üreme Sistemler
i Teo Pra
rik tik Kurul VI Kurul VII Kurul VIII Sinir Sistemi ve Psikiyatri Kas-­‐
Toplum İskelet Sağlığı ve Sistemler
Tıbbi Etik i 87 92 76 40 131 16 108 40 65 16 8 Teo Pra Teo Pra Teor Pra
rik tik rik tik ik tik 14 53 4 123 28 Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız çalışma çalışma çalışma çalışma çalışma çalışma çalışma çalışma saatleri saatleri saatleri saatleri saatleri saatleri saatleri saatleri 42 (% 33) 52 (%35) 38 (%26) 22 (%27) 50 (%50) 48 (%53) 38 (%66) 42 (%28) HEKİMLİĞE HAZIRLIK PROGRAMI (Kliniğe Hazırlık Programı, Klinik Beceri Laboratuvarı) (% 4) PDÖ (İki uygulama) Staj 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8 hafta Staj 2 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2 hafta Staj 3 Çocuk Cerrahisi 1 hafta Staj 4 Genel Cerrahi 6 hafta Staj 5 Plastik Cerrahi 1 hafta Staj 6 Radyoloji 2 hafta Staj 7 İç Hastalıkları 8 hafta Staj 8 Seçmeli 2 hafta Staj 9 Kadın Hastalıkları ve Doğum 6 hafta Staj 10 Kalp Sağlığı (Kardiyoloji + Kalp ve Damar Cerrahisi) 4 hafta (EK-­‐2.3.3) DÖNEM 5 Staj 1 KBB 3 hafta Staj 2 Göz 3 hafta Staj 3 Ortopedi 3 hafta Staj 4 FTR 3 hafta 50 Tıbbi Etik DÖNEM 4 Staj 5 Dermatoloji 3 hafta Staj 6 Üroloji 3 hafta Staj 7 Psikiyatri 3 hafta Staj 8 Adli Tıp 2 hafta Staj 9 Enfeksiyon Hastalıkları 3 hafta Staj 10 Anesteziyoloji 2 hafta Staj 11 Nörolojik Bilimler 4 hafta Staj 12 Göğüs Sağlığı 4 hafta DÖNEM VI Staj 1 Acil Tıp 2 ay Staj 2 Cerrahi Bilimler 1 ay Staj 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 ay Staj 4 Halk Sağlığı 2 ay Staj 5 İç Hastalıkları -­‐ Kardiyoloji 2 ay Staj 6 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 ay Staj 7 Psikiyatri 1 ay Staj 8 Klinik Farmakoloji Kursu 2 hafta Staj 9 Seçmeli Staj 2 hafta Eğitim programında kullanılan yöntemler aşamalara göre şöyle sınıflandırılabilir: Dönem 1 Dönem 2 Dönem 3 Dönem 4 Dönem 5 Dönem 6 Kuramsal dersler (%70) Laboratuvar uygulaması (%13) Probleme dayalı uygulamalar (%5) Klinik beceri laboratuvarı (%5) Öğrenci araştırması (%5) Sosyal Tıp uygulaması Kuramsal dersler (%70) Laboratuvar uygulaması (%15) Probleme dayalı uygulamalar (%5) Klinik beceri laboratuvarı (%5) Klinik korelasyon (%5) Kuramsal dersler (%80) Laboratuvar uygulaması (%10) Probleme dayalı uygulamalar (%5) Kliniğe hazırlık (Öykü alma ve muayene becerisi) (%2) Toplum Sağlığı Kuramsal dersler (%60) Hasta başı eğitim (%20) Klinik uygulama (%15) Fizik muayene stajı (%5) Kuramsal dersler (%60) Hasta başı eğitim (%20) Klinik uygulama (%20) Hasta sorumluluğu (%30) Klinik görevler (%30) Poliklinik uygulaması (%10) Nöbetler (%10) Halk Sağlığı stajı (%13) Konseylerde olgu tartışması (%5) Klinik Farmakoloji Kursu (%2) (Öğrenci merkezli eğitim ve simule hasta uygulaması) 51 (%2) uygulaması (%3) Son üç Bütün 6 yılın ders programları dikkate alındığında ana çerçevede son üç yılda yılda önemli bir değişiklik yapılmadı. Eğitim programının yıllara göre detaylı yapılan tanımlamaları program kitapçıkları ile her yıl düzenli olarak öğrenci ve öğretim değişik
üyeleriyle paylaşıldı (EK-­‐2.1.1, EK-­‐1.3.3). likler Dönem 6 için bir önceki maddede belirtilen staj süre değişiklikleri yapıldı. Ekler EK-­‐2.1.1: Dönem 1 eğitim programı kitapçığı EK-­‐1.3.3: Dönem 4 eğitim programı kitapçığı 2.3. Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri GS Tıp fakültelerinin eğitim programlarının her aşamasında seçmeli programlar ve bağımsız çalışma saatleri belli bir oranda yer almalıdır. Eğitim programı ve öğretim yöntemleri, öğrenme ilkelerine uygun olmalı, bugünün ve yarının hekimlerine bilimsel gelişmelere katılma fırsatı yaratmalıdır. Seçmeli etkinlikler (ders, uygulama, staj, tıp dışı uygulamalar, özel çalışma modülleri gibi) öğrencilerin kendi eğilimlerine ve ilgi alanlarına uygun konularda daha derin çalışmalar yapmalarına olanak sağlamalıdır. Seçmeliler eğitim programının her aşamasında belirli bir oranda yer almalı tüm öğrencileri kapsamalıdır. Bağımsız çalışma saatleri de öğrencilerin sosyal ve akademik ilgilerine daha fazla zaman ayırabilmeleri için eğitim programları içinde yer almalıdır. Standa
Seçmeli programlar 2011 raporunda artırılması yönündeki öneriye rağmen başarılı rdın olamadığımız alanlardan biridir. Seçenekleri artırmak konusunda ilerleme karşıla
sağlanamamıştır. Dönem 6 da ise 1 ay olan süre 2 haftaya düşürülmüştür. Ancak nma preklinik dönemlerde tıp dışı sosyal, sanatsal, hobi ilişkili bazı dersler bu konulara durum
ilgisi olan öğretim üyelerince anlatılmak üzere ders programına eklenmiştir (EK-­‐
u ile 2.1.1, EK-­‐2.1.4, EK-­‐2.3.1). ilgili açıkla
malar Bağımsız Çalışma Saatleri Bu konuyla ilgili 2010 raporunda da belirtildiği şekilde ilk üç dönem için, boş zamanların program içine eşit dağıtılması, kurul sonlarına yakın hem sınav hazırlığı hem de zorunlu sebeplerden yapılamayan derslerin telafisi gibi amaçlarla ilave 52 bağımsız zaman bırakılması uygulaması sürdürülmektedir. İlk üç dönem için yıllara göre programda yer alan bağımsız çalışma saatleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Önceki yıllara göre daha fazla serbest zaman yaratılmış ve takvimin izin verdiği ölçüde kurullara dengeli dağıtılmaya gayret edilmiştir. Klinik stajlarda da öğrenciler kuramsal dersler ve klinik çalışmalar arasında bağımsız çalışma için yeterli zaman bulabilmektedir. Ders programında pratik uygulamalar öğleden sonra yer almakta, grupların dönüşümlü olarak katıldıkları pratiklerde dışarıda kalan grup için bağımsız çalışma saatleri doğmaktadır. Son üç • Bağımsız çalışma saatleri kurullar içine daha dengeli dağıtılmaya çalışıldı ve yılda oransal artışlar sağlandı. yapılan • Preklinik dönemlerde tıp dışı sosyal, sanatsal, hobi ilişkili bazı dersler bu değişik
konulara ilgisi olan öğretim üyelerince anlatılmak üzere ders programına likler eklendi. Ekler EK-­‐2.3.1: Dönem 3 eğitim programı kitapçığı 2.4. Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri TS Tıp fakülteleri eğitim programını mutlaka toplumun öncelikli sağlık sorunlarını içerecek şekilde kurgulamalıdır Tıp fakültelerinin eğitim programlarının geliştirilmesi ya da yenilenmesi sürecinde ülkenin ve toplumun özellikleri ve öncelikli sağlık sorunları göz önünde bulundurulmalıdır. Standardın Eğitim programı Ulusal ÇEP’i temel almaktadır. Ayrıca sanayi yoğun olan karşılanma bölgemizde meslek hastalıkları ve çevre kirlenmesine bağlı hastalıklar önemli durumu ile bir başka bölgesel sorundur. Program hazırlıklarında ulusal ÇEP dışında ilgili bölgemize özgü konular da dikkate alınarak eklenen önerilerle Kocaeli ÇEP açıklamalar listesi oluşturulmuştur. Dönem 1’de “Sosyal Tıp”, Dönem 3’de “Toplum Sağlığı Ders Kurulu” ve Dönem 6 “Halk Sağlığı Stajı”nda toplumun öncelikli sağlık sorunlarına ilişkin dersler ile iş sağlığı ve çevre sağlığı saha uygulamaları yer almaktadır (EK-­‐2.1.1., EK-­‐2.3.1, EK-­‐2.4.2). Ayrıca, stajlardaki vaka sunumlarında da toplumun öncelikli sağlık sorunları ile bağlantılı hastalıklara öncelik 53 verilmektedir (EK-­‐2.4.1). Son üç 2010 ÖDR sonrası ders programına bu anlamda eklenen yeni bir teorik sunum yılda yoktur. Ancak klinik stajlarda toplumda sık ya da nadir görülen veya dönemsel yapılan olarak artış gösteren hastalıklar vaka sunumları şeklinde öğrencilerle değişiklikl
paylaşılmaktadır. Dönem 4 ve intörn eğitiminde ağırlıklı görev alan Pediatri er Anabilim Dalının yürüttüğü, sabah toplantıları buna iyi bir örnektir. Bu anabilim dalı sabah toplantılarında sunduğu bu vakaları web üzerinden yayınlamaktadır. (EK-­‐2.4.1) Ekler EK-­‐2.1.1: Dönem 1 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.3.1: Dönem 3 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.4.1: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı olgu sunumları http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/cocuksagligihastaliklarianabilimdali/olgu_sunuml
ari.php EK-­‐2.4.2: İntörn karnesi 2.4. Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri GS Tıp fakülteleri tıp eğitimi süresince eğitim etkinliklerinin bir kısmını üçüncü basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içinde gerçekleştirmelidir. Eğitim programında öğrencilerin üniversite hastaneleri yanı sıra birinci ve ikinci basamakta eğitim formasyonu kazanmış hekimlerin yanında staj ya da uygulamalara katılabilmesi için çevredeki tüm sağlık kurumları ile işbirliği yapılmalıdır. Topluma dayalı eğitim etkinlikleri tıp eğitiminin erken dönemde başlatılmalıdır. Tıp fakültesinin yer aldığı bölgedeki toplumun özellikleri, yerel sağlık koşulları, öncelikleri ve beklentileri ile ilgili veriler de eğitim programı planlanırken dikkate alınmalı ya da tıp fakültesi tarafından bu verileri elde etmeye yönelik çalışmalar yürütülmüş olmalıdır. 54 Standardın Dönem 1 (dört yarım gün), 3 (sekiz yarım gün) ve 6’da (altı hafta) karşılanma Üniversite Hastanesi dışında da eğitim etkinlikleri yürütülmektedir. Halk durumu ile ilgili Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yürütülen programda, iş sağlığı, işyeri açıklamalar hekimliği, okul sağlığı, çevre sağlığı ile topluma dayalı eğitim uygulaması yapılmaktadır. Ancak öğrenci sayısının aşırı ve plansız artışının yarattığı pratik zorluklar, giderek bu uygulamaları zorlaştırmaktadır (EK-­‐2.1.1.,EK-­‐
2.3.1, EK-­‐2.4.2, EK-­‐2.4.3). Ayrıca son 10 yıldır sağlıkta dönüşüm politikaları ile 1. ve 2. basamak sağlık hizmetinde performans ve nicelik kaygılarının öne çıkması nedeniyle fakülte dışı bu kurumlarda hizmet veren hekimlerin tıp fakültesi öğrencilerine/stajyerlerine eğitim vermek konusundaki zaman ve motivasyonları çok azalmıştır. Son üç yılda Öğrencilerin fakülte dışında birinci ve ikinci basamakta staj yapmalarına yapılan yönelik Halk sağlığı Anabilim Dalının sürdürdüğü mevcut etkinlikleri değişiklikler sürdürmek dışında bu kapsamda ek bir ilerleme öğrenci sayısı ve kurumların motivasyonundan kaynaklanan nedenlerle mümkün olamamıştır. Ekler EK-­‐2.1.1: Dönem 1 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.3.1: Dönem 3 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.4.2: İntörn karnesi EK-­‐2.4.3: Sosyal Tıp ve Toplum Sağlığı uygulamaları için kurumlarla yazışmalar 2.5. Eğitim programının entegrasyonu TS Tıp fakülteleri eğitim programlarında dikey ve yatay entegrasyonu mutlaka sağlamalıdır. Eğitim programında entegrasyon hem öğrenmeyi kolaylaştırmak hem de hekimlik uygulamalarına uyum sağlamak açısından büyük önem taşır. Entegrasyon hem aynı uygulama dilimi içinde farklı disiplin ve kavramların entegrasyonu (yatay) hem de önceki ve sonraki uygulama dilimleri arasında (dikey); örneğin normal yapı ve fonksiyonun hastalık 55 nedenleri, mekanizmaları ya da başvuru nedenleri ile entegrasyonu şeklinde olmalıdır. Önceki yıllarda edinilen bilgilerin ileride nasıl kullanılacağını, sonraki yıllarda ise hastalık belirtilerinin normal yapı ve fonksiyonda ne gibi değişiklikler yarattığını anlama ve değerlendirme fırsatı yaratır. Kısa tekrarlar ve önceki ya da sonraki bilgi ve uygulamalara atıflar öğrencinin bütünsel bakışını pekiştirir. Standardın Her yıl dönem ortasında başlayıp Temmuz-­‐Ağustos aylarına kadar karşılanma tamamlanan ders programı hazırlıkları, öğrenci ve öğretim üyesi geri durumu ile ilgili bildirimlerini de dikkate alarak ve önceki yılların ana çerçevesini de açıklamalar büyük ölçüde koruyarak sürdürülmektedir. MÖTE tarafından öğrenim hedefleri, eğitim içeriği ve yöntemleri dikkate alınarak oluşturulan eğitim programına ilişkin katkı ve öneriler eğitim yılı başlamadan alınmakta, öğretim üyeleriyle toplantılar yapılmakta, ders başlıkları MÖTE tarafından gözden geçirilerek son hali verilmektedir (EK-­‐2.5.1). Hekimliğe Hazırlık Programı başlığı altında yürütülen “Toplumsal Duyarlık ve Öğrenci Araştırması”, Klinik Beceri Laboratuvarı, Klinik Korelasyon ve Kliniğe Hazırlık Programı uygulamalarıyla ilk üç yılda dikey entegrasyon sağlanmaktadır. Yine dikey entegrasyonu sağlamak ve kliniğe adaptasyon amacıyla dönem 4 başında iki yıldır bir hafta süreli fizik muayene stajı yapılmaktadır. Tıbbi Etik ile ilgili ilk üç yıldaki kuramsal ağırlıklı dersler klinik stajlar sırasında olgu ağırlıklı derslerle bütünleştirilmektedir. Dönem 4 ve 5’te ise ilgili stajların yan yana veya ardı ardına yer alacak biçimde yatay entegrasyon sağlanmakta, staj dönemlerindeki kuramsal dersler klinik öncesi derslerin kısa tekrarlarını da içerecek biçimde gerçekleştirilmektedir. Böylece Dönem 3 ve stajların öğrencilerin hastalık nedenleri, oluş mekanizmaları, klinik belirtileri, başvuru nedenleri ve tedavi ilkelerini kavramalarını sağlayacak biçimde birbirini tamamlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca bazı klinik stajlarda öğrencilerin preklinik bilgi düzeyini ölçen staj öncesi sınavları yapılmaktadır. Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı bu tarz değerlendirme yapan olumlu 56 örneklerden olup, klinik staj eğitimi yapan anabilim dalları ile yapılan toplantılarda diğer bilim dallarına “iyi eğitim uygulamaları” örneği olarak sunulmaktadır. Son üç yılda Eğitim Programı yatay ve dikey entegrasyon mantığı ile kurgulanmaya yapılan çalışıldığı için geçen üç yılda ana çerçevesinde çok büyük bir değişim değişiklikler olmamıştır. Son iki yıldır dönem 4 başında yapılan fizik muayene stajı klinik öncesi ile klinik arasında entegrasyon işlevi gördüğü düşünülen bir uygulamadır. Bazı klinik stajlarda öğrencilerin preklinik bilgi düzeyini ölçen staj öncesi sınavları yapılmaktadır. Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı bu tarz değerlendirme yapan olumlu örneklerden olup, klinik staj eğitimi yapan anabilim dalları ile yapılan toplantılarda diğer bilim dallarına “iyi eğitim uygulamaları” örneği olarak sunulmaktadır Ekler EK-­‐2.5.1: Bilim dallarından ders değişiklik istekleri yazışmaları
2.5. 1 Eğitim programının entegrasyonu GS Tıp fakülteleri eğitim programlarının tüm aşamalarında, davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, toplumsal ve etik öğeler, genel hekimlik becerilerine ilişkin uygulamalar yer almalıdır. Sağlık hizmeti sunumu, toplumun hekimden beklentileri ve hekim-­‐hasta ilişkisi rol tanımlarındaki gelişmeler tıp eğitiminde yeni yetkinliklerin de tanımlanmasına neden olmuştur. Bu yetkinlikler listesi, tıp eğitiminde temel ve klinik bilimler ile ilgili bilgi ve beceriler kadar mesleksel tutum ve davranışın kazandırılmasını da öncelikli hale getirmiştir. Bunun için davranış bilimleri, sosyal bilimler, insani bilimleri, adli tıp ve etik alanlarını içeren eğitim etkinliklerinin eğitim programlarının tüm aşamalarında yer alması gerekmektedir. Standardın Dönem 1’de Davranış Bilimleri, Tıbbi Etik, Sosyal Tıp ders programları karşılanma yer almaktadır (EK-­‐2.1.1). Genel hekimlik becerisine ilişkin klinik beceri durumu ile ilgili uygulamaları da ilk iki yıla yayılan bir programda gerçekleştirilmektedir. 57 açıklamalar Dönem 3’te ise Toplum Sağlığı Ders Kurulu’nda yine sağlığın toplumsal boyutu ve koruyucu sağlık yaklaşımı programda yer almaktadır(EK-­‐
2.3.1). Dönem 5’te iki haftalık Adli Tıp Stajı yer almakta, ilgili konular Adli Tıp Kurumu ziyaretiyle birlikte uygulamalı olarak değerlendirilmektedir. (EK-­‐2.5.2) Son iki yıldır yapılan fizik muayene stajı genel hekimlik becerilerini geliştirmeye yönelik önemli bir işlev görmektedir. Ayrıca son iki yıldır programa eklenen iletişim becerileri eğitim programı eğitimin tüm aşamalarında ve kademeli olarak yapılandırılmıştır (EK-­‐1.4.3). Sonuç olarak; tıpta insan bilimleri, davranış ve sosyal bilimler, adli tıp, toplumsal ve etik öğeler ve genel hekimlik becerilerine ilişkin uygulamalar eğitim programının tüm aşamalarında yer almaktadır. Son üç yılda Bu başlık kapsamında var olan öğeler korunmuş, genel hekimlik yapılan becerileri için fizik muayene stajı, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim için değişiklikler iletişim becerileri uygulamaları ve bu yıl ilk kez tıp dışı konulardan oluşan sosyal sunumlar programa eklenmiştir. Ekler EK-­‐2.1.1: Dönem 1 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.3.1: Dönem 3 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.5.2: Dönem 5 eğitim programı kitapçığı EK-­‐1.4.3: İletişim becerileri eğitim programı 2.5.2 Eğitim programının entegrasyonu GS Tıp fakülteleri eğitim programları, öğrencilerin tıp eğitiminin erken dönemlerinde hasta ve toplumun sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını sağlamalıdır. Tıp eğitimi süresince erken dönemde kliniğe giriş uygulamaları vs gibi etkinliklerle hasta/simüle hasta ile temas sağlanmalı, hastalıklardan korunma, sağlığın geliştirilmesi ve hasta hizmeti konularında gerekli sorumluluklar verilmelidir. Diğer sağlık çalışanları ile ekip çalışması deneyimi kazanabilmesi için Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı 58 Merkezi gibi birinci basamakta çalışma olanağı hazırlanmalıdır. Standardın Eğitim programının ilk yıllarında klinik beceri uygulamaları, TODUP, karşılanma PDÖ ve iki yıldır yapılmakta gönüllü yaz stajları, öğrencilerin tıp durumu ile ilgili eğitiminin erken dönemlerinde hasta ve toplumun sağlık sorunlarıyla açıklamalar karşılaşmasını sağlamaktadır (EK-­‐2.1.3, EK-­‐ 2.1.1, EK-­‐2.1.4, EK-­‐2.5.3, EK-­‐
2.5.4). Son üç yılda Öğrenciyi hasta ve toplum sağlık sorunlarıyla erken karşılaştırma amaçlı yapılan yapılan klinik beceri uygulamaları, TODUP, PDÖ oturumları son üç yılda değişiklikler da sürdürülmüş yeni bir uygulama olarak iki yıldır, her sınıftan öğrencinin katılabildiği gönüllü yaz stajları başlatılmıştır. Ekler EK-­‐2.1.3: Toplumsal duyarlılık eğitim program sunumları (TODUP) EK-­‐2.1.1: Dönem 1 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.1.4: Dönem 2 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.5.3: PDÖ uygulamaları EK-­‐2.5.4: Yaz stajı değerlendirme raporu 2013 2.6 Eğitim programlarında bilimsel yöntem ilkeleri ve kanıta dayalı tıbba yer verilmesi TS Tıp fakülteleri eğitim programları mutlaka analitik, eleştirel düşünmeyi geliştirecek, bilimsel yöntemleri içerecek şekilde planlanmalıdır. Öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi edinmeleri için eğitimin farklı evrelerinde araştırma yöntemleri, biyoistatistik, epidemiyoloji vb konuları sunumlar, paneller, uygulamalar vb. yoluyla sistematik öğrenme fırsatları yaratılmalıdır. Eğitim programı içinde özel çalışma modülleri, seçmeli araştırma programları vb. oluşturularak öğrencilere öğrendiklerini uygulamaya koyma fırsatı sağlanmalıdır. Standardın Öğrenciler Dönem 1’de bir yarıyıl boyunca bir öğretim üyesinin karşılanma danışmanlığında 8-­‐10 öğrenciden oluşan küçük grupların katıldığı durumu ile ilgili “Toplumsal duyarlık ve öğrenci araştırması” içinde bilimsel düşünme ve 59 açıklamalar araştırma yöntemleri konusunda ilk bilgilerini edinmektedir. Dönem 3’te “Toplum Sağlığı” ders kurulu sırasında bilim felsefesi, bilimsel araştırmanın ilkeleri ve yöntemleri konusunda kuramsal dersler yer almaktadır. Stajlar sırasında öğrenciler makale saatlerine katılmakta, bu sırada makale değerlendirme, bilimsel araştırma yöntemleri konusunda bilgi edinmektedir. Dönem 1’de kuramsal ve uygulamalı Biyoistatistik dersleri, Dönem 3’te “Toplum Sağlığı” ders kurulu içinde “Kanıta Dayalı Tıp, Eleştirel Makale Okuma”, “Bilimsel Yöntem ve Bilim İnsanı Sorumluluğu”, “Epidemiyoloji ve Tıpta Nedensel İlişki”, “Araştırma Teknikleri”, “Araştırma Planlaması”, “Araştırma Etiği” gibi başlıklı kuramsal dersler ve “Halk Sağlığında Yöntem” başlığıyla bir Grup çalışması yer almaktayken, 2013 yılında Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalının kurulması sonrası bu yılın programında araştırma metodolojisi ve bazı temel biyoistatistik dersleri Dönem 3 programından Dönem 1 programına alınmış ve TODUP projeleri ile basit araştırmalar planlayan öğrenci grupları için temel bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir(EK-­‐2.1.1, EK-­‐2.3.1, EK-­‐2.1.3). Son üç yılda • 2013 yılında Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı kuruldu. yapılan Bu anabilim dalı biyoistatistik ve araştırma metodolojisi ile ilgili değişiklikler kuramsal derslerin önemli bir bölümünü üstlendi. • Birinci sınıfta TODUP kapsamında yapılan araştırmalar için araştırma metodolojisi ile ilgili temel kuramsal dersler dönem üçten dönem bire kaydırıldı. Ekler EK-­‐2.1.1: Dönem 1 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.3.1: Dönem 3 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.1.3: Toplumsal duyarlılık eğitim program sunumları (TODUP) 2.6 Eğitim programlarında bilimsel yöntem ilkeleri ve kanıta dayalı tıbba yer verilmesi GS Tıp fakülteleri eğitim programlarında kanıta dayalı tıp uygulamalarına yer vermelidir. 60 Öğrencilerin, karşılaşacakları sağlık sorunları ve hastalıklarla ilgili karar verme ve problemleri çözme süreçlerinde tıbbi kanıt ve deneyimleri kullanabilme becerilerini geliştirecek kuramsal ve uygulamalı etkinliklere eğitim programları içinde yer verilmelidir. Standardın Dönem 3’te “Toplum Sağlığı” ders kurulu içinde “Kanıta Dayalı Tıp, karşılanma Eleştirel Makale Okuma”, “Epidemiyoloji ve Tıpta Nedensel İlişki”, durumu ile ilgili “Araştırma Teknikleri”, “Araştırma Planlaması”, “Araştırma Etiği” gibi açıklamalar başlıklarla toplam 9 saat kuramsal ders yer almaktadır. İlk kez bu yıl başlatılan bir uygulama ile Dönem 1-­‐2 ve 3 programına ortak kanıta dayalı tıp dersi konmuştur. İlk ders ile kanıta dayalı tıp uygulamaları hakkında temel teorik bilgilerin verilmesi, sonraki beş oturumda ise farklı bilim dallarından 5 öğretim üyesinin kendi alanları ile ilgili bir vaka üzerinden kanıta dayalı tıp temelli interaktif vaka sunumu yapmaları planlanmıştır. Her üç döneme ortak planlanan bu sunumlarda öğrenci sayısı ile ilgili zorluklar öngörülmekle beraber uygulama sırasında ortaya çıkacak duruma göre bu sunumlar şekillenecektir (EK-­‐2.6.1). Klinik stajlarda tanı ve tedavi kılavuzları ile bunlara kaynak oluşturan yayınlar hakkında bilgi verilmektedir. Olgu tartışmalarının yapıldığı konseylere stajyerlerin de katılımına özen gösterilmektedir. Örnek olarak dönem 4 öğrencileri pediatri stajında bir kez vaka temelli kanıta dayalı tıp uygulaması pratiği yapmaktadır (EK:2.6.2) Son üç yılda • Bu yıl Dönem 1-­‐2 ve 3 programına ortak kanıta dayalı tıp dersi yapılan eklendi. İlk ders ile kanıta dayalı tıp uygulamaları hakkında değişiklikler temel teorik bilgilerin verilmesi, sonraki beş oturumda ise farklı bilim dallarından 5 öğretim üyesinin kendi alanları ile ilgili bir vaka üzerinden kanıta dayalı tıp temelli interaktif vaka sunumu yapmaları planlandı. • Yine bu yıl pediatri staj programına vaka temelli kanıta dayalı tıp uygulamaları kondu. 61 Ekler EK-­‐2.6.1: Kanıta Dayalı Tıp ders sunumu EK-­‐2.6.2: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dönem 4 staj programı 2.7.1 Öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma koşullarına hazırlama TS Tıp fakülteleri eğitim programları öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma koşullarına mutlaka hazırlamalıdır. Tıp fakültesi mezunlarının olası çalışma alanları dikkatle değerlendirilmeli ve bu konuda öğrencilere danışmanlık verilmelidir. Ülkemizde bugün için zorunlu hizmet diploma geçerliliği için bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre öncelikle zorunlu hizmette karşılaşılabilecek koşullar irdelenmeli, öğrencilerin bilgi, beceri, tutum, idari ve hukuki sorumluluk bakımından buna hazırlanması sağlanmalıdır. İntörnlük dönemindeki eğitim programı hekimlik yaşamına transfer edilecek bilgi, tutum ve becerileri pekiştirecek şekilde uygulanmalıdır. Standardın Fakültemizdeki tıp eğitiminin temel amacı ve iddiası zaten budur. karşılanma Bununla ilgili olarak tıp eğitimi çalıştayları, mezun anketleri, öğrenci–
durumu ile ilgili intörn geri bildirimleri ile programda sürekli olarak ihtiyaca uygun açıklamalar değişiklikler yapılmaktadır. Buna ilişkin en somut örnek son sene intörnlük programında 2013-­‐14 eğitim yılında yapılan değişikliklerdir. Acil stajı 2 aya çıkarılmış kadın doğum stajı 1 aya indirilmiş ve bu değişiklikler büyük ölçüde mezunlarımızın geri bildirimlerine ve ihtiyaca göre belirlenmiştir (EK-­‐2.4.2). Yeni mezun pratisyen hekimlerin ana istihdam veren Sağlık Bakanlığınca çoğunlukla 112 acil istasyonlarında görevlendirilmesi bu değişikliğin bir başka gerekçesi olmuştur. Her ne kadar iyi hekimlik ölçüsü olması tartışılsa da mezunlarımızın TUS başarısının da (2013 mezunlarının Türkiye 8.liği) ülke sıralamasında fakülteye yerleştirme sıralamasından daha iyi oluşu eğitim programımızın mezunlarımızı bu döneme hazırlama konusunda güçlü/olumlu yönlerinden biri olarak kabul edilebilir (EK-­‐2.7.1). Öğrenciler farklı alanlardaki hekimlik uygulamalarıyla birinci sınıfta 62 Sosyal Tıp ders kurulunda, üçüncü sınıfta Toplum Sağlığı ders kurulunda ve altıncı sınıfta Halk Sağlığı stajında karşılaşarak eğitim alıyorlar. Farklı dallardaki stajlar ve hastane uygulamalarıyla da uzmanlık eğitimi için temel oluşturacak bilgi ve beceri kazanıyorlar. Dönem 6 başında gerçekleştirilen 1 günlük uyum programında hastane işleyişi, çalışma kuralları ve sağlık çalışanlarıyla iletişim konuları ele alınmaktadır. İntörn doktorlar Halk Sağlığı stajında zorunlu hizmet yasası, pratisyen hekimlik, Sağlık Bakanlığı uygulamaları hakkında bilgi almaktadırlar. 2010-­‐2011 eğitim döneminden itibaren intörn eğitimi, stajlarda hedeflenen yetkinlikler belirlenerek oluşturulan bir programa göre uygulanmaya başlanmıştır. Son sene öğrencilerimizi uzmanlık eğitimine hazırlayan çalışmalardan biri de farklı uzmanlık dallarını tanıtmak amacıyla fakültemizde bir uzmanlık dalında değişik aşamalarındaki asistanların ve öğretim üyelerinin sunumlarıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantılarıdır. Mezunlarımızdan yurt dışında kariyerlerine devam etme konusunda istekli olanlara değişik tanıtım toplantıları ile kariyerine böyle devam etmiş başarılı örnekler tarafından tanıtım sunumları yapılmakta ve öğrencilerimiz bilgilendirilmektedir (EK-­‐2.7.2, EK-­‐2.7.3) Son üç yapılan değişiklikler yılda • Dönem 6 programı staj süreleri yeniden düzenlendi. Acil stajı uzatıldı. Kadın doğum stajı bir aya düşürüldü. • 2010-­‐2011 eğitim döneminden itibaren intörn eğitimi, stajlarda hedeflenen yetkinlikler belirlenerek oluşturulan bir programa göre uygulanmaya başlandı. • 2013 yılı mezunlarımız TUS sınavında yerleştirme oranlarında Türkiye 8.liği derecesini yakaladı. Bu başarı eğitim programımızın mezunlarımızı bu döneme hazırlama konusunda güçlü/olumlu yönlerinden biri olarak kabul edilebilir. 63 Ekler EK-­‐2.4.2: İntörn karnesi EK-­‐2.7.1:TUS sonuçları EK-­‐2.7.2: Mezunumuz Dr.Furkan Burak’ın “Amerika’da Tıp Eğitimi görmek için nasıl bir yol izlemeli?” adlı konferansı EK-­‐2.7.3: Ali Süha Çalıkoğlu’nun konuşması 2.7.2 Öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma koşullarına hazırlama TS Tıp fakülteleri, öğrencilerine ekip çalışması anlayışı ve becerilerini kazanmalarına yönelik fırsatları mutlaka sağlamalıdır. Tıp fakülteleri, ekip üyesi olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirebilen, bilimsel duruş ve yönetim konusunda gereken bilgi, beceri ve tutumları kazanmış, diğer sağlık çalışanları ile birlikte çalışmalar yapabilecek yetkinlikte hekimler yetiştirecek eğitim koşulları hazırlamalıdır. Öğrencilerin ekip çalışması konusunda deneyim kazanabilecekleri toplum içinde eğitim etkinlikleri, probleme dayalı öğrenim oturumları, özel çalışma modülleri, “Task”a dayalı öğrenim uygulamaları, takıma dayalı öğrenim etkinlikleri vb planlamalı ve uygulamalıdır. Sağlık hizmet sunumunda ekip çalışmasının önemi ve hekimin rolü konusunda kuramsal ve alan çalışmaları, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi etkinlikleri gibi uygulamalı eğitim etkinlikleri yer almalıdır. NOT: Bu temel standart 2015 yılı başvurularından itibaren geçerli olacaktır. Standardın Üniversitemiz ve Fakültemiz çıktı hedefleri arasında öğrencilerimizin karşılanma ekip çalışmasına ilişkin bilgi ve deneyim kazanmaları yer almaktadır. Bu durumu ile ilgili amaca yönelik olarak eğitim programımızda ekip üyesi olarak öğrenci açıklamalar davranışlarının gözlemlenip puanlandığı küçük grup çalışmalarına yer verilmektedir. Bunlar; • Dönem 1 TODUP programında öğrencilerimiz toplum içinde eğitim etkinliklerini ekip olarak yapmaktadırlar. • İlk üç dönemde uygulanan probleme dayalı öğrenim oturumları 64 (senaryoda ilerlemeye katkıları, ekip üyesi olarak davranışları puanlanmakta ve PDÖ’ye özgün geribildirim aşaması titizlikle uygulanmaktadır. • Takıma dayalı öğrenim yöntemi Göz Hastalıkları stajında uygulanmaktadır. • Sağlık hizmet sunumunda ekip çalışmasının önemi ve hekimin rolü konusunda kuramsal ve alan çalışmaları Halk Sağlığı stajında uygulanmakta ve bu konuda gözlemleri tartışılmaktadır. Ayrıca eğitim programımızda yazılı olmayan ancak öğrencilerimizin gerek kendi aralarında gerekse öğretim üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği etkinliklerin de ekip çalışması ile ilgili deneyim kazandırdığını düşünüyoruz. Özellikle öğretim üyeleriyle gerçekleştirilen etkinliklerde öğretim üyelerimizin öğrencilerimize rol-­‐modelliğini var olan eğitim ikliminde konuyla ilgili farkındalık açısından çok önemli buluyoruz. Bu etkinliklere ilişkin Madde 4 “öğrenciler” başlığında ayrıntılı bilgi ve belge sunulmuştur. Son üç yılda TODUP, PDÖ, Takıma dayalı öğrenme ve Halk Sağlığı Anabilim Dalının yapılan yürüttüğü kuramsal ve saha uygulamaları öğrencilerin ekip çalışması değişiklikler becerilerini kazanmasına dönük sürmekte olan etkinliklerdendir. Bu kapsamda son üç yılda ek bir gelişme olmamıştır. Ekler 2.7.1 Öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma koşullarına hazırlama GS Tıp fakülteleri öğrencilerine sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu öğrenme motivasyonu kazandırmalıdır. Eğitim programı içinde kullanılan öğretim ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin öz yönlendirmeli öğrenme becerilerini ve yaşam boyu öğrenme motivasyonunu destekleyecek şekilde planlanmalıdır. Öğrenciler eğitim gereksinimleri konusunda öz değerlendirme yapabilme, uygun bilgiye ulaşma, tanımlama, analiz ve sentez 65 yapabilme konusunda kendilerini geliştirebilmelidir. Öğrencilerin bu becerilerini kullanabilecekleri etkinlikler düzenlenmeli, performansları değerlendirilmeli ve geribildirim verilmelidir. Standardın Dönem 1’deki TODUP uygulamaları, ilk üç yıl yapılan PDÖ oturumları karşılanma yöntemleri öğrencilerin öz yönlendirmeli öğrenme becerilerini ve durumu ile ilgili yaşam boyu öğrenme motivasyonunu destekleyecek uygulamalara açıklamalar örnektir (EK-­‐2.1.1). Bunlar dışında klinik stajlarda öğrencilere hasta dosyası hazırlatılması vaka sunumlarında ayırıcı tanı yapmaları yönünde teşvik edilmeleri, hasta başı eğitimlerde kendi hastalarını sundurmak ve ayırıcı tanı tartışmaları yapmak gibi uygulamalar da bu kapsamda değerlendirilebilir(EK-­‐2.7.5). Son üç yılda Bu alanda eğitim programında yer alan TODUP, PDÖ oturumları,, klinik yapılan stajlarda hasta dosyası hazırlatılması ve hasta başı eğitimlerde interaktif değişiklikler hasta tartışmaları gibi uygulamalar son üç yılda da sürdürülmüştür. Ekler EK-­‐2.1.1: Dönem 1 eğitim programı kitapçığı EK-­‐2.7.5: Pediatri stajında stajyer tarafından hazırlanmış ve en iyi dosya seçilmiş dosya örneği EK-­‐2.7.6: En iyi seçilmiş dosya haberi 2.7.2 Öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma koşullarına hazırlama GS Eğitim programı, öğrencilere sağlık hizmet sunumunda çok disiplinli bir bakış açısı kazandırmalıdır. Eğitim programı, öğrencilerinin sağlık hizmetleri ekibinin bir üyesi ya da lideri olarak etkin şekilde çalışabilmesi için çok disiplinli bir ekip içinde öğrenmesini sağlamalı ve diğer sağlık meslek gruplarına öncülük ve rehberlik yapmak için yeterliği geliştirmelidir. NOT: Bu gelişim standardı 2015 yılı başvurularından itibaren geçerli olacaktır. 66 3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu başlık altında 5 temel ve 3 gelişim standardı yer almaktadır. 3.1. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve duyurulması Tıp fakültelerinde kullanılan ölçme-­‐değerlendirme yöntem ve ölçütleri mutlaka belirlenmiş, yayınlanmış, öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından biliniyor olmalıdır. Fakültemizde öğrencilerin değerlendirilmesi, Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır (EK 3.1.1. , EK 3.1.2). Sınavlarda ağırlıklı olarak “karar verici” değerlendirme yöntemleri Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar kullanılmaktadır (çoktan seçmeli sınavlar, pratik laboratuvar uygulama sınavları, CORE, sözlü sınavlar, bilgisayar temelli uygulama sınavı, kısa yanıtlı yazılı sınav, olgu temelli uygulama sınavı, OSCE). Fakültemizde öğrenci sayısının elverdiği ölçüde biçimlendirici değerlendirme yöntemleri de kullanılmaktadır. Bunlar arasında preklinik dönemde gözleme dayalı değerlendirmeler, histoloji, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvar pratik defterleri, portfolyo, olgu temelli tartışmalar, staj başı ön test sayılabilir. Fakültemizde öğrenci değerlendirmesi ile ilgili bilgi ve belgeler öğrenci rehberi, fakültemiz web sayfası,uyum programları ve eğitim dönemi başında yapılan koordinatörlük saatleri aracılığıyla tüm taraflara ayrıntılı olarak duyurulmaktadır ve sürekli erişime açık halde bulunmaktadır (EK-­‐1.3.1). • Son üç yılda fakültemizde ölçme değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi konusu sıklıkla eğitim kurullarının gündemine alınmıştır. • İlk üç dönem sınav kitapçıklarının hazırlanması, soruların ve sınav Son üç yılda sonuçlarının analizi, final ve bütünleme sınavı sorularının Tıp Eğitimi yapılan Anabilim Dalı bünyesinde yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca final ve değişiklikler bütünleme sınavlarının yapılandırılması için özel bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 2014-­‐15 Eğitim dönemi sonunda uygulanacaktır (EK 3.1.3.). • Fakültemizde öğrenci başarısının değerlendirilmesi konusunda da 67 değişiklikler yapılmıştır. Fakültemiz Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeler ile birlikte; Dönem 1, 2 ve 3’de ders yılı sonunda not ortalaması 80’nin altında olan veya her hangi bir kuruldan 60’ın altında alan öğrenciler yazılı çoktan seçmeli sorulardan oluşan final sınavına katılmaktadırlar. Bu sınavda 65 altında alan öğrenciler için benzer yapıda bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler yıl tekrarı yapmaktadır. Ayrıca ders kurulu sınavlarının her birinden en az 65 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 ve üzeri olan öğrenciler dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılmaktadır. Dönem 4 ve 5 stajlarının sonunda sınav yapılmaktadır. Bu sınav; hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri gibi uygulamalı, sözlü ve/veya yazılı olarak yapılır. Staj sınavında 65 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. 2014 yılında geliştirilen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnlük Yönergesi ile intörnlük eğitim süreci ve intörn hekim değerlendirme yöntemleri yenilenmiş ve her staj için standardize hale getirilmiştir. Daha önce devamlılığa ve yapılandırılmamış gözleme dayalı değerlendirme yapılırken, yeni düzenleme ile devamlılık durumu (% 80) yanı sıra intörn hekimlerin yeterliliklere ulaşma durumlarına göre yapılmaya başlanmıştır (EK-­‐3.1.4., EK-­‐2.4.2). Derecelendirme tablosu her bir intörn doktor için üniversitemiz ve fakültemiz amaç ve hedeflerine göre belirlenen yeterlilikler göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı eğitim sorumlusu tarafından, beşli Likert sistemine göre doldurulmaktadır. İntörnlük eğitim hedefleri ve yeterlilikler intörn karneleri kullanılarak izlenmekte ve tüm taraflarla paylaşılmaktadır. EK-­‐3.1.1: Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Ekler Yönetmeliği EK-­‐3.1.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 68 EK-­‐1.3.1: 2014-­‐2015 Öğrenci Rehberi EK-­‐3.1.3: İlgili Eğitim Komisyonu Toplantı Tutanağı EK-­‐3.1.4: İntörn eğitimi yönergesi EK-­‐2.4.2: İntörn karnesi 3.2. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aşamalara göre tanımlanması TS Tıp fakültelerinde ÖD yöntemlerinin yıllara ve aşamalara göre kullanımı açıkça tanımlanmalıdır. Fakültemiz ölçme değerlendirme sistemi ve ölçütleri tüm dönemlere göre tablolar halinde tanımlanmıştır. Dönem Koordinatörü Kurul sınavı değerlendirme saati Her kurul sınavı sonrası ilk iş günü Histoloji, Mikrobiyoloji Laboratuvar defter değerlendirmesi Pratik uygulamalar sırasında Histoloji Laboratuvar defter değerlendirilmesi Pratik uygulamanın olduğu tüm kurullarda Histoloji, Anatomi, Mikrobiyoloji, Fizyoloji Yazılı sınav, bilgisayar destekli uygulama sınavı, kadavra veya maket üzeri uygulamalı sınav Pratik uygulamanın olduğu tüm kurullar Mesleksel Beceri Uygulaması OSCE Eğitim sırasında açıklamalar Pratik sınav Ağırlığı
nın % 5’i Kısa yanıtlı 5-­‐10 adet soru Evet ilgili Evet ile Evet durumu karşılanma Evet Standardın Biçimlendiri
ci 100 Çoktan seçmeli sınav Her kurul sonunda yılda 5 kez Evet Eğitim programında yer alan tüm anabilim dalları Evet Soru sayısı Ne zaman Evet Yöntem Anabilim dalı Karar verdirici DÖNEM 1 69 PDÖ Gözleme dayalı standardize edilmiş değerlendirme Eğitim sürecinde yılda 2 kez Çoktan seçmeli sınav Uygulama sonrası kurul 2 soru sınavında yılda 2 kez Final sınavı Çoktan seçmeli sınav Yılsonunda son kurul 100 sınavından 2 soru hafta sonra Bütünleme sınavı Çoktan seçmeli sınav Final sınavından 2 hafta sonra Evet Biçimlendiri
ci Evet Evet 100 soru Karar verdirici PDÖ Evet Projenin sunum aşamasında Evet Gözleme dayalı standardize edilmiş değerlendirme Evet Toplumsal Duyarlılık Programı Projenin tüm süreci boyunca Gözleme dayalı Standardize edilmiş değerlendirme Evet Toplumsal Duyarlılık Programı Soru sayısı Eğitim programında yer alan tüm anabilim dalları Çoktan seçmeli sınav Her kurul sonunda yılda 5 kez 100 Dönem Koordinatörü Kurul değerlendirme saati Her kurul sınavı sonrası iş günü Histoloji, Mikrobiyoloji Laboratuvar defter değerlendirmesi Pratik uygulamalar sırasında Histoloji Pratik Pratik Laboratuvar uygulamanın sınav defter olduğu tüm ağırlığının değerlendirilmesi kurullarda %25i Ne zaman Evet Evet Evet Yöntem Anabilim dalı Evet DÖNEM 2 70 100 soru Bütünleme sınavı Çoktan seçmeli sınav Final sınavından 2 hafta sonra 100 soru Yılsonunda son kurul sınavından 2 hafta sonra Evet Final sınavı Çoktan seçmeli sınav Evet Yazılı çoktan seçmeli soru PDÖ Uygulama sonrası kurul 2 soru sınavında yılda 2 kez Eğitim sürecinde yılda 2 kez Biçimlendiri
ci PDÖ Gözleme dayalı standardize edilmiş değerlendirme Evet Evet Eğitim sırasında Evet OSCE Evet Mesleksel Beceri Uygulaması Evet Her biri kısa yanıtlı 5-­‐
10 adet soru Evet Pratik uygulamanın olduğu tüm kurullar Karar verdirici Histoloji, Anatomi, Mikrobiyoloji, Fizyoloji Yazılı, bilgisayar destekli uygulama sınavı Kadavra veya maket üzeri uygulamalı sınav Ne zaman Soru sayısı Eğitim programında yer alan tüm anabilim dalları Çoktan seçmeli sınav Her kurul sonunda Yılda 8 kez 100 Dönem Koordinatörü Kurul sınavı değerlendirme saati Her kurul sınavı sonrası iş günü Patoloji ve Mikrobiyoloji Pratik Laboratuvar defter uygulamalar değerlendirmesi sırasında Patoloji ve Mikrobiyoloji Yazılı sınav, mikroskop başı sözlü sınav Evet Her biri kısa yanıtlı 2-­‐4 soru Evet Pratik uygulamanın olduğu tüm kurullar Evet Yöntem Evet Anabilim dalı DÖNEM 3 71 PDÖ Klinik Odaklı Akıl Yürütme Sınavı (CORE) Uygulama sonrası yılda 2 kez Final sınavı Çoktan seçmeli sınav Yılsonunda son kurul 100 soru sınavından 2 hafta sonra Bütünleme sınavı Çoktan seçmeli sınav Final sınavından 2 hafta sonra Evet 100 soru Evet Evet 5 istasyonlu Evet Eğitim sürecinde yılda 2 kez Evet PDÖ Gözleme dayalı standardize edilmiş değerlendirme değişken Staj Portfolyo çalışması uygulaması 8 olgu sırasında Her staj sonunda Karar verdirici Her staj sonunda Çocuk psikiyatrisi Soru sayısı Evet Eğitim programında yer alan tüm anabilim dalları Yapılandırılmış/ yapılandırılmamış özlü ve hasta başı veya bilgisayar destekli pratik sınav Çoktan seçmeli/ klasik yazılı sınav Ne zaman Evet Eğitim programında yer alan tüm anabilim dalları Yöntem Evet Anabilim dalı Biçimlendiri
ci DÖNEM 4 Ne zaman Soru sayısı Biçimlendiri
ci Anabilim dalı Yöntem Karar verdirici DÖNEM 5 72 Enfeksiyon Hastalıkları Kısa Yanıtlı Yazılı Sınav Bazı öğretim üyeleri tarafından staj sürecinde uygulanmakt
a Enfeksiyon Hastalıkları Gözleme dayalı pratik sınav Her staj sürecinde 3-­‐10 soru Kardiyoloji Mini Klinik Sınav Her staj sürecinde Kardiyoloji Yapılandırılmış sözlü sınav Her staj sonunda Dermatoloji Mini Klinik Sınav Her staj sürecinde Dermatoloji Yapılandırılmış sözlü sınav Her staj sonunda Evet Evet Evet Evet 5-­‐10 kısa yanıtlı soru Evet 5-­‐10 kısa yanıtlı soru Evet Boşluk doldurma Her staj ve Kısa Yanıtlı sonunda Yazılı Sınav KBB Evet Yazılı sınav 5-­‐10 kısa yanıtlı soru Evet Ortopedi Her staj sürecinde 1. haftanın sonunda Evet Değişken Her staj sonunda Yapılandırılmış/y
apılandırılmamış sözlü ve uygulamalı sınav Evet Eğitim programında Çoktan yer alan tüm seçmeli/klasik anabilim yazılı sınav dalları Eğitim programında yer alan tüm anabilim dalları Evet Her staj sonunda 2-­‐5 sözlü, 1-­‐2 hasta sunumu, 10-­‐30 kısa yanıtlı veya çoktan seçmeli soru 73 DÖNEM 6 Anabilim dalı Eğitim programınd
a yer alan tüm anabilim dalları Halk Sağlığı Eğitim yılı içinde 3 istasyon Yöntem Ne zaman Karar verdirici Biçimlendirici Gözleme dayalı karne uygulaması Her staj süresince Evet Grup çalışması yazılı ve sözlü sunumu Staj sonunda Evet Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav Evet Klinik Farmakoloji • 14.12.2012 tarihli “KOUTF Staj Eğitimi ve Sınavı ile İlgili Düzenlemeler” başlıklı Fakülte Kurul Kararı ile staj sınavlarına ilişkin hatırlatmalar yapılmıştır (EK-­‐3.2.1). • Ayrıca, yukarıdaki tabloda sunulan ölçme-­‐değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aşamalara göre dağılımını güncellemek, öğrenim hedefleri ve yeterliliklerle ilişkisini gözden geçirmek, yeni Son üç yılda başlayan öğretim üyelerini bilgilendirmek ve önceki öğretim üyeleri yapılan için bilgi tazelemek amacıyla staj sorumluları toplantısı, ve Tıp değişiklikler Eğitimi Çalıştayı gibi tüm toplantılarda konuya ilişkin hatırlatmalar yapılmıştır. • Ara değerlendirme raporu hazırlama sürecinde Tıp Fakültesi Dekanlığının bu yöntemleri ve matris örneklerini içeren resmi yazısı ile tüm anabilim dallarının hem bilgilendirilmesi hem de uyguladıkları yöntemleri belirtmeleri açısından bir güncelleme yapılması sağlanmıştır (EK 3.2.2). EK-­‐3.2.1: 14.12.2012 tarihli “KOUTF Staj Eğitimi ve Sınavı ile İlgili Ekler Düzenlemeler” başlıklı Fakülte Kurul Kararı EK-­‐3.2.2: Sınav matris örneği 74 3.3. Ölçme değerlendirmede çoklu ve güncel yöntem ve gereç kullanımı TS Tıp fakülteleri amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda, her aşamada / sınavda çoklu değerlendirme yöntem ve gereçlerini mutlaka kullanmalıdır Fakültemiz mezuniyet öncesi eğitim programında, öğrencilerimizin bilgi, beceri ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla var olan biçimlendirici ve karar verdirici ölçme yöntemlerinin çoğundan yararlanılmaktadır. Bu Standardın yöntemler içinde ağırlıklı olarak çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmamış karşılanma sözlü sınavları, laboratuvar uygulama sınavları. Bunun yanı sıra öğrenci durumu ile sayılarının el verdiği oranda gözleme dayalı değerlendirme, klinik beceri ilgili sınavları, OSCE, CORE sınavları yapılmaktadır. Ancak genel olarak öğrenci açıklamalar değerlendirme sistemimizde yöntem ve araçların güncel yöntemlerle zenginleştirilmesi ve bu yöntemlerin tüm kurul ve stajlarda daha fazla yer alması yönünde bir dizi iyileştirmeler gerekmektedir. Bu konudaki planların önündeki en büyük engel ise artan öğrenci sayısıdır. Son üç yılda 3.2 başlığında verilen tabloda görüldüğü üzere çeşitli ölçme değerlendirme yöntem ve gereçleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin Son üç yılda yaygınlaştırılması ve standardize edilmesi amacıyla Tıp Eğitimi Anabilim Dalı yapılan tarafından çeşitli anabilim dalları ile ölçme-­‐değerlendirmeye ilişkin toplantı değişiklikler ve projeler yapılmaktadır. Bunlar arasında Genel Cerrahi Anabilim Dalı ile yürütülen temel yöntemlere ilişkin bilgilendirme ve sınavların yapılandırılması çalışması sayılabilir (EK 3.3.1.). Ekler EK-­‐3.3.1: Genel cerrahi toplantı sunumu 3.3. Ölçme değerlendirmede çoklu ve güncel yöntem ve gereç kullanımı GS Tıp fakültelerinde ÖD ile ilgili gelişmeler izlenmeli ve güncel yöntemler kullanılmalıdır. Tıp fakültelerinde uygun yöntemlerle öğrencilerin bireysel gelişimlerini izlenerek geribildirim verilmelidir. Standardın Fakültemizde ölçme değerlendirme ile ilgili literatür Ölçme Değerlendirme karşılanma Komisyonu ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nca yakından takip edilmekte ve durumu ile uygulanan yöntemlerin geliştirilmesine ilişkin görüş ve öneriler eğitim ilgili toplantılarında ve kurslarda sık sık dile getirilmektedir. Bu öneriler 75 açıklamalar doğrultusunda öğrenci sayılarının elverdiği ölçüde güncel yöntemler kullanılmaktadır. Son üç yılda uygulanan güncel sınama yöntemleri bölüm 3.2 başlığında Son üç yılda verilen tabloda sunulmuştur. Öğrencilerin bireysel gelişiminin izlenmesi yapılan konusunda intörn karneleri yenilenmiş, rehberlik ve psikolojik danışma değişiklikler birimi kurulmuş, kurul ve staj değerlendirme oturumlarının düzenli gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir. Ekler EK-­‐3.3.1: Genel cerrahi toplantı sunumu 3.4. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerlik ve güvenirliği TS Tıp fakültelerinin ÖD yöntemlerinin geçerliliği mutlaka değerlendirilmelidir. • Kurul sınavları tüm dersleri kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Sorular ilgili dönem koordinatörü kontrolünde Tıp Eğitimi AD ölçme değerlendirme birimince fakültemiz soru hazırlama formu ile toplanmaktadır (EK-­‐3.4.1). Bu formda çoktan seçmeli soru hazırlamanın temel prensipleri ile kapsam geçerliliği ve sınav güvenirliği açısından hazırlanan sorunun kapsadığı konu ve doğru yanıt için referans kaynak belirtilmesi istenmektedir. Standardın • Kurul sınavı sırasında sınavın kurallara uygunluğu ve güvenirliğini karşılanma değerlendirmek amacıyla oluşturulan sınav tutanağı sınav durumu ile gözetmenleri ilgili onaylanmaktadır (EK-­‐3.4.2). açıklamalar ve salon başkanı tarafından imzalanarak • Klinik beceri uygulamaları için OSCE gerçekleştirilerek bu becerilerin büyük kısmını içeren kapsam ve yapısına uygun bir değerlendirme yapılmaktadır. • Dönem 3 PDÖ uygulaması için CORE yapılarak problem çözme ve analiz konusunda kapsam ve yapısal bütünlük içinde değerlendirme sağlanmaktadır. • Toplumsal duyarlılık ve öğrenci araştırmaları programında da öğrencilerin takım çalışması, liderlik, proje oluşturma geliştirme ve 76 sonuçlandırıp sunma ile ilgili becerileri gözleme dayalı olarak değerlendirilmektedir. • Staj eğitimlerinin ortasında ya da sadece sonunda hasta muayenesi yaptırılmakta, hasta başı öykü alma, tanı koyma ve tedavi planlama aşamaları ile fizik muayene becerileri sınanmaktadır. • Fakültemizde öğretim üyelerine yönelik kurslarda ve eğitimle ilgili toplantılarda matris kullanımına ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca hazırlanan bir resmi yazı ile matris örnekleri anabilim dalları ile paylaşılmıştır (EK-­‐3.2.2). Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından eğitim programının tüm aşamalarında matris kullanımının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu konuda komisyon ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı gönüllü stajlara danışmanlık vermekte, staj sınavlarını ve soruları ilgili öğretim üyeleri ile incelemektedir (EK-­‐3.3.1), Son üç yılda • İlk üç dönem sınavları Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde yapılan elektronik ortamda hazırlanmaya başlanmıştır. Sorular öğrenme değişiklikler hedefleri ve ders saatleri göz önüne alınarak Fakültemiz “soru hazırlama formu” aracılığıyla toplanmakta ve gerek duyulduğunda ilgili öğretim üyesine geribildirim verilmektedir (EK -­‐3.4.1). • Çoktan seçmeli sınavlarda kapsam geçerliliğini arttırmak amacıyla alternatif çoktan seçmeli soru hazırlama şekilleri ve olgu tipi soruların kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Özellikle final ve bütünleme sınavlarının geçerliliğini kontrol edecek bir sınav komisyonu oluşturulmuş, soruların sayısının ve niteliğinin arttırılması hedeflenmiştir (EK-­‐3.1.3). EK-­‐3.4.1:Ders kurulu çoktan seçmeli soru hazırlama formu EK-­‐3.4.2:Sınav tutanak örneği EK -­‐3.4.3: Ders Kurulu Sınavı Soru Analiz Çıktısı Ekler EK-­‐3.2.2:Sınav matrisi EK-­‐3.3.1. Genel cerrahi toplantı sunumu EK-­‐3.1.3: İlgili Eğitim Komisyonu Toplantı Tutanağı 77 3.4. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerlik ve güvenirliği GS Tıp fakültelerinde ÖD yöntemlerinin güvenirliği değerlendirmelidir. Uygulanan kurul sınavları sonunda ayırıcılık ve zorluk ile ilgili soru analizleri ( KEPİ, ayırıcılık-­‐zorluk indeksi parametreleri) kullanılmakta olup sonuçlar Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar öğretim üyelerine bildirilmektedir (EK -­‐3.4.3) Sınav öncesi yapılan ön değerlendirmede ve sınav sonrası yapılan değerlendirme saatinde sorular ile ilgili ifadeler kontrol edilmekte, her hangi bir hata saptandığında sorunun hazırlayan öğretim üyesinin bilgisinde söz konusu soru değiştirilmekte ve gerekirse iptal edilmektedir. Ayrıca staj sözlü sınavlarında anabilim dallarının en az iki öğretim üyesinden oluşan jüri oluşturularak değerlendirme konusunda görüş birliği sağlaması sınav güvenirliği açısından olumlu katkı sağlamaktadır. • Fakültemizde ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin güvenirlilik çalışmaları klinik öncesi eğitim döneminde belirli bir düzeyde yapılmakta ancak klinik eğitim döneminde az sayıda staj programında sınırlı olarak yapılabilmektedir. Son üç yılda • Fakültemizde klinik öncesi eğitim döneminde yer alan ders kurulu yapılan sınavları sonrasında soru analizi (KEPİ, ayırıcılık-­‐zorluk indeksi değişiklikler parametreleri) yapılmakta ve sınavın iç güvenirliği hesaplanmaktadır (EK -­‐3.4.3). • Sınav salonlarında kopya açısından güvenilirliği sağlamak için kamera ve sınavın kayıt altına alınması amacıyla sistem kurulması planmış ve ihaleye çıkılmıştır. Ekler EK -­‐3.4.3: Ders Kurulu Sınavı Soru Analiz Çıktısı 3.5. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin öğrenmeyi desteklemesi TS Tıp fakültelerinde ÖD mutlaka öğrenmeyi motive edecek ve bilgi, beceri ve tutum hedeflerinin entegrasyonunu sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Standardın Fakültemizde; ●
Sınavların uygulanmasını takiben eğitim programında yer verilen 78 karşılanma kurul durumu ile değerlendirilmekte ve öğrencilerin kendilerini eksik gördükleri ilgili alanlarda farkındalık sağlanmaktadır. açıklamalar ●
değerlendirme saatlerinde öğrencilerle sorular Öğrenciler danışman öğretim üyeleri ile toplumsal duyarlılık ve öğrenci araştırmaları programında çalışmaktadır. Bu uygulama bireysel çalışmaların değerlendirilmesi ve öğrencilere gelişim olanakları ile ilgili zamanında ve kişisel geri bildirimler vermeyi olanaklı kılmaktadır. ●
PDÖ uygulamalarında, çalışmanın değerlendirilmesi aşamasında vakaların multidisipliner bir yaklaşım ile kanıta dayalı olarak değerlendirilmesi, kendi kendine ve akran ile tartışarak öğrenme becerilerini geliştirilmesine yönelik ekip ve bireysel geri bildirimlerin verilmesi sağlanmaktadır. ●
Stajlarda tüm ana bilim dalları hasta başı uygulama ve olgu değerlendirmesi yapmaktadır. Bu çalışmalarda öğrencilere değerlendirme soruları sorulmakta ve öğrencilere anında geri bildirim verilmektedir. Ayrıca eğitim hedeflerine uygun olarak yapılan hasta sunumu, portfolyo, hasta raporu hazırlama uygulamaları ve pratik muayene sınavları formatif değerlendirme yapılarak öğrencilere zamanında ve daha kapsamlı geri bildirim verilmesi sağlanmaktadır. ●
PDÖ, Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci Araştırmaları Programı, klinik beceri uygulamaları, kliniğe giriş muayene becerileri yöntemlerinin öğrencilerin hem kişisel performanslarını ortaya koyma hem de ekip çalışması oluşturulmasında olumlu katkısı bulunmaktadır. ●
Dönem 6 Halk Sağlığı stajında öğrenciler belirledikleri projeleri gerçekleştirmekte ve sunmaktadır. Bu sunumlar öğrenci ve öğretim üyesi katılımıyla ve tartışma ortamı şeklinde gerçekleşerek öğrencilere geri bildirim sağlamaktadır. Son üç yılda yapılan • Fakültemizde öğrencilerimizin başarısını ödüllendirmek ve bir miktar motivasyon sağlamak için başarılı öğrencilere burs verilmektedir (EK-­‐
79 değişiklikler 3.5.1). • Fakültemiz öğrenci sayısının elverdiği ölçüde biçimlendirici değerlendirme yöntemlerinin artırılmasına çalışılmıştır. Ekler EK-­‐3.5.1: Burs Komisyonu Yönergesi 3.5. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin öğrenmeyi desteklemesi GS Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi izlenmeli, değerlendirilmeli ve gösterilmelidir. Standardın Fakültemizde şuana kadar gerçekleştirilen ÖD uygulamalarının yararlılığı ve karşılanma öğrencilerin öğrenmelerine etkisi konusunda bir izleme ve değerlendirme durumu ile yapılamamıştır. ilgili açıklamalar Son üç yılda Bu konuda bir değişiklik yapılamamıştır. yapılan değişiklikler Ekler 4. ÖĞRENCİLER 4.1. Öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularında izlenen politika TS Tıp fakültelerinin hedefleri, yürüttükleri eğitim programının özellikleri, insan gücü ve altyapı kapasitesi ile bağlantılı olarak öğrenci seçimi, alımı, sayısı konularında mutlaka politikası, görüşü ve önerileri olmalıdır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995-­‐1996 öğretim yılında 41 öğrenci ile Standardın eğitime başlamış, 2012-­‐2013 öğretim yılında 240 öğrenci kaydedilmiştir. 2014 karşılanma yılı başı itibariyle fakültemizde 243 öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim durumu ile üyelerinden 16’sı yarı zamanlı çalışmaktadır. Fakültemizdeki toplam öğrenci ilgili sayısı 1430’dur. Öğretim üyesi başına 5.8 öğrenci düşmektedir. açıklamalar Amfi dersleri yanı sıra küçük grup çalışmaları, laboratuvarlar, hasta başı uygulamalar ve mesleksel beceri uygulamaları yapılmaktadır. Fakültemizin 80 eğitim yöntemi çeşitliliği, fizik alt yapı olanakları ve öğretim üyesi sayısı dikkate alındığında her yıl maksimum 140 öğrenci alabilecek durumdadır. Bu nedenlerle Eğitim Komisyonu, Dekanlık ve Fakülte Kurulu kontenjan artışının sakıncalarını düşünerek hiç değilse mevcut sayıları koruma talebinde bulunmuştur. Ancak bu talepler dikkate alınmamaktadır. Fakültemizin öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konusunda ilgili paydaşlara Son üç yılda iletmiş olduğu görüş ve önerilerini her fırsatta yinelemektedir. En son 2014-­‐
yapılan 2015 eğitim yılı başında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına fakültemizin değişiklikler öğrenci kontenjanları konusunda resmi bir yazı yazılmıştır. Ayrıca yatay geçişlerin yarattığı sorunlar da ayrıntılı bir yazı ile YÖK’e bildirilmiştir. EK-­‐4.1.1: Fakültemiz öğrenci kontenjanları konusunda Yüksek Öğretim Kurulu Ekler Başkanlığına sunulmak üzere gönderilen yazı http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/kontenjan_artisi2013.pdf EK-­‐4.1.2: Yatay geçişler konusunda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere gönderilen yazı 4.1. Öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularında izlenen politika GS Tıp fakülteleri, öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika oluşturulması konusunda çalışmalar yapmalı, ulusal politika belirleyici ve uygulayıcılara katkı sunmalıdır. Fakültemizde düzenli olarak tıp eğitimi çalıştayı düzenlemekte ve öğrenci kontenjanları ve tıp eğitiminin alt yapı sorunları üzerinde durulmaktadır. Fakültemiz öğretim görevlileri Tıp Dekanları Konseyi, Üniversite Hastaneleri Standardın Birliği, Tıp Eğitimi Sempozyum ve Kongreleri, TEGED, UTEAK, gibi kurumsal karşılanma toplantılara aktif olarak katılmakta ve öğrenci sayısı ve seçimi ilişkin tıp durumu ile fakültelerinin sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapmaktadırlar. ilgili Önceki yıllarda fakültemiz tarafından Norm kadro ve Tam Gün Yasası açıklamalar konusunda konularında kısa raporlar hazırlanarak yetkililere iletilmiştir. Ayrıca fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Türk Tabipleri Birliği Sağlık İnsan Gücü Raporu’nun hazırlanmasına aktif olarak katkıda bulunmuştur. 81 5-­‐6 Aralık 2013 Tarihinde Tıp Dekanlar Konseyi tarafından Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen, tıp dekanlarının ve YÖK yetkililerinin katıldığı sempozyuma Fakültemizden iki öğretim üyesi katılmış ve konuyla ilgili Fakültemiz görüşleri iletilmiştir (http://tip.kocaeli.edu.tr/haberler/aralik9.2.13.php). Yine Tıp Dekanları Konseyi’nin Kayseri’de yaptığı toplantıda Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Karar Tasarısına katkı sağlamak amacıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öneri raporu hazırlanmış ve paylaşılmıştır (EK-­‐4.1.3.). Son olarak 18 Ekim 2014 tarihinde yapılan Tıp Dekanlar Konseyi’ne katılınmış, görüşler yinelenmiş ve çalışma gruplarında aktif görev alınmıştır (http://tip.kocaeli.edu.tr/haberler/ekim20.14.php). Son üç yılda Tıp eğitiminin güncel sorunları Fakültemizde gerçekleştirilen “Tıp Eğitimi yapılan Çalıştayı”nda, “MentorlukÇalıştayı”nda ve Tıp Eğitimi Sempozyumu gibi ulusal değişiklikler toplantılarda ele alınmaya devam edilmiş, Fakültemiz öğretim görevlilerinin konulara ilişkin katılım ve katkıları sağlanmıştır (EK-­‐ 4.1.4). Ayrıca bölgemizdeki tıp tercih etmeyi düşünen başarılı öğrencileri fakültemize kazandırmak amacıyla bir dizi çalışma yürütülmüştür. Bunlar arasında; • Kocaeli’ndeki Fen Lisesi ziyaretleri ve tanıtım sunumları ile, • Tıp Seçmeyi Düşünen Öğrenciler İçin oluşturulan web ara yüzü (http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/TipSececekOgrenciler.php) sayılabilir. Sitede; Kocaeli Üniversitesi (“Öğrencileri İle On burs Arkadaş” Tıp Fakültesi’ni Bir Fakülteyi) Tercih Etmek İçin Neden, Lise öğrencilerine yönelik hazırlanmış tanıtım sunumu, olanakları, Hekimlik Mesleğini (Tıp) Seçmeyi Düşünen Öğrenciler için Dekan'dan Mektup gibi tanıtıcı ve farkındalık sağlamayı amaçlayan bilgi ve belgeler yer almaktadır. EK-­‐4.1.3: Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Karar Tasarısı Kocaeli Ekler Üniversitesi Tıp Fakültesi Önerisi -­‐ 5-­‐6 Aralık 2013 Tarihinde Tıp Dekanlar Konseyi sonuç raporu EK-­‐4.1.4: Mentorluk Çalıştayı sonuç raporu 82 4.2. Öğrenci temsiliyeti TS Tıp fakülteleri eğitim-­‐öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde eğitimin önemli bir paydaşı olarak öğrenci temsiliyetini mutlaka sağlamalıdır. Fakültemizde her dönemden birer kişi olmak üzere her eğitim dönemimin başında öğrenci temsilcileri seçilmekte ve bu temsilciler de kendi aralarında fakülte temsilcisini seçmektedirler. Öğrenciler düzenli olarak Fakülte Yönetim Kurulu ve Mezuniyet Öncesi Tıp Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar Eğitimi Komisyonu toplantılarına katılmaktadırlar. Her yıl düzenli olarak yapılan Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştaylarında dönem temsilcileri ve Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu (TEOG) öğrencileri kendi dönemleri ile ilgili olumlu ve geliştirilmesi gereken yönlere ilişkin sunumlarının saatleri arttırılmış ve aktif tartışma yürütülmesine özen gösterilmiştir. Öğrenci temsiliyetinin kurumsallaşması için fakülte bünyesindeki “Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu” kurulmuş, gruba çalışma odası sağlanmıştır. Öğrencilerin tıp eğitimi ile ilgili ulusal veya uluslararası kongrelere katılımı teşvik edilmektedir. Son üç yılda Fakültemizdeki öğrenci temsiliyeti artarak devam etmiştir. Eğitim toplantılarında öğrenci temsilcilerinin görüşleri alınmakta, çözümlere ilişkin görüşleri öğretim üyeleri ile paylaşılmaktadır. Fakültemizdeki tüm öğrencilerin eğitim ve öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunmasını sağlamak adına her kurul ve staj sonrasında görüşlerini almak Son üç yılda ve eğitim kalitesinin, derslerin programlanmasının, içerik ve bilgiyi aktarış yapılan biçiminin verimliliği arttıracak yönde geliştirilmesi adına “Geribildirim değişiklikler Formları” online olarak yayınlanmaktır. Son üç yılda Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştaylarında öğrencilere daha fazla zaman ayrılmakta, dönem temsilcileri ve TEÖG öğrencileri sene içinde yaşadıkları sorunları ve geliştirilmesini arzu ettikleri konuları, çözüm önerileriyle birlikte sunmakta ve öğretim üyeleriyle değerlendirme imkanı bulmaktadırlar (EK-­‐1.4.2, EK-­‐1.4.1). Ekler EK-­‐1.4.2: 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştay programı 83 EK-­‐1.4.1: 2013 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı raporu 4.2. Öğrenci temsiliyeti GS Tıp fakültelerinin eğitim-­‐öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde öğrencilerin yer alması için temsilcilik tanıtılmalı ve katılım özendirilmelidir. Tıp Fakültesi yönetimi ve eğitimle ilgili komisyonların üyeleri öğrencilerin tıp Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar eğitimi ve genel olarak fakültenin diğer fonksiyonlarına aktif olarak katılmalarını özendirmeyi temel bir politika olarak benimsemiştir. Bu kapsamda öğrenci temsilcileri ile düzenli toplantılar yapılmakta, öğrencilerin tıp fakültesi yönetimine her zaman erişebileceği çeşitli toplantılarda dile getirilmektedir. Öğrenci temsilcilerinin etkinliklere katılımı özendirilmekte, genel akademik kurullarda konuşma yapmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin eğitimle ilgili çalışmalarını özendirmek amacıyla Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmuş ve saat 19.00’a kadar açık bırakılan bir çalışma odası sağlanmıştır. Çeşitli öğrenci kulüpleri ve toplulukları TEAD olanaklarını (çalışma odası ve araç gereçleri, büyük toplantı odası gerekirse çay kahve sunumu gibi) belirli bir randevu sistemi doğrultusunda düzenli olarak kullanabilmektedirler. Bu öğrenci topluluklarına ilişkin bilgilendirme aşağıda yer almaktadır: Son üç yılda yapılan değişiklikler • Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu (TEÖG); her dönemden seçilen bir kişi ve katılmak isteyen diğer öğrencilerden oluşur. Bu grubun belirleyeceği kişiler mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu ve gerektiğinde diğer komisyonlara düzenli olarak katılır. Tıp eğitiminin fakültemizdeki eğitimin öğrenci bakış açısıyla ve özellikle bu konuda eğitim almış öğrencilerin gözünden değerlendirmeyi sağlamaktadır. TEÖG öğrencilerine yönelik TEAD tarafından “Etkin Geri Bildirim Verme” semineri verilmiştir (EK-­‐ 4.2.1). • EMSA-­‐ Kocaeli Öğrenci Kulübü (European Medical Students’ Association-­‐ Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği); fakültemizin de desteğiyle tıp eğitimi konusunda projeler yürütmekte ve fakültemizin 84 hem ulusal hem uluslararası platformda temsiliyetini sağlamaktadır. • Yine fakültemiz öğrenci kulüplerinden TurkMISC temsilcileri tıp eğitimi üzerine çalışmalar yürütmekte, Türkiye’deki diğer tıp fakülteleriyle, katıldıkları Ulusal Tıp Eğitimi Çalıştayı ve diğer etkinliklerde tıp eğitimi konusunda fikir alışverişinde bulunmaktadırlar. • Eğitim yılı boyunca yapılan toplantılarda dönem temsilcileri ve topluluk temsilcilerinin sıklıkla görüşleri alınmaktadır. Ayrıca yılsonunda yapılan Akreditasyon Toplantısında tıp eğitimi, sınav sistemi ve fakültemizdeki olanakların daha da geliştirilmesi konularında görüşlerine danışılmıştır. • Gelecek senelerin eğitim programlarının hazırlanmasında öğrencilerin de görüşlerinin alınması amacıyla Mayıs ayında düzenlenen “Eğitim Programı Hazırlıklarını Öğrencilerle Konuşuyoruz” başlıklı, tüm öğrencilerin katılımına açık bir toplantı düzenlenmiştir. • 27-­‐28 Mayıs 2014 tarihlerimde Tıp Eğitimi Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayın ilk gününde öğretim üyelerinin gözünden tıp eğitimi ve tıp eğitimindeki aksaklıklar konuşulmuş, ikinci gününde ise tüm dönem temsilcileri kendi dönemlerindeki tıp eğitiminde gördükleri olumlu ve olumsuz yönleri dile getirerek nitelikli tıp eğitimine ulaşılması için katkıda bulunmuşlardır (EK-­‐1.4.1). EK-­‐4.2.1: Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Eğitimleri-­‐I: Etkin Geri Bildirim Ekler Alma ve Verme haberi EK-­‐1.4.1: 2013 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı raporu 4.3. Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri TS Tıp fakültelerinde öğrenciler için akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı hizmetleri mutlaka sağlanmalı ve sürdürülmelidir. Tıp fakültelerinde öğrenciler için yapılandırılmış akademik ve sosyal danışmanlık hizmetleri bulunmalıdır. Bu hizmetler öncelikle öğrencilerin, 85 tıp fakültesinin eğitim ortamına ve sosyal koşullara uyum sağlamalarını, sorunların üstesinden gelebilmelerini, etkin öğrenme ve mesleksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamalıdır. Fakültemizde birinci sınıfın başından itibaren her 5-­‐6 öğrenciye bir öğretim üyesi olacak şekilde bir danışman belirlenmekte ve öğrencilerin danışmanları ile ilişki içinde olmaları teşvik edilmektedir. Ancak mevcut durumda öğrenciler danışmanlık sistemini yeterince işlemediği bilinmektedir. Öğrencilerimiz kendilerine atanan danışmanları yerine eğitimleri sırasında yakınlaştıkları öğretim üyeleri aracılığıyla bu gereksinmelerini gidermektedirler. Fakültemizde danışmanlık sistemi ile ilgili öğrenci geri bildirimleri değerlendirilerek bir danışmanlık yönergesi Standardın hazırlanmış ve mevcut sistemi gönüllü öğretim üyeleri ile güçlendiren yeni karşılanma bir danışmanlık sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde ayrıca akran durumu ile danışmanlığı modeli de uygulamaya konacaktır. ilgili Fakültemizde öğrencilimize yönelik sosyal hizmet sunabilmek amacıyla açıklamalar öğrencilerden kayıt sırasında alınan ve sosyal durumlarını belirleyen bilgiler incelenmekte ve buna göre ihtiyacı olan öğrencilere burs ve diğer sosyal destekler sağlanmaktadır. Fakültemizde aktif olarak çalışan bir Burs Komisyonu bulunmaktadır. Erasmus kapsamında öğrencilerin yurtdışı deneyimi kazanmaları desteklenmektedir. Öğrencilere yönelik yürütülen akademik, sosyal danışmanlık faaliyetleri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde kurulan “Rehberlik Birimi’nce” yürütülmeye başlanmıştır. • Öğrenciler için aktif çalışan bir Rehberlik Birimi kurulmuştur. Birimle ilgili ayrıntılı bilgi ve ekler aşağıda Madde 4.3’de Gelişim Standardı Son üç yılda yapılan değişiklikler bölümünde sunulmuştur. • Fakültemizde öğrencilimize yönelik sosyal hizmet sunabilmek amacıyla öğrencilerden kayıt sırasında alınan ve sosyal durumlarını belirleyen bilgiler incelenmekte ve buna göre ihtiyacı olan öğrencilere burs ve diğer sosyal destekler sağlanmaktadır. 86 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Burs Komisyonu son üç yıldır yerel yönetimler ve iş çevreleri ile sürekli iletişim halinde aktif olarak çalışmakta ve komisyon tarafından belirlenen öğrencilere destek bursu (2013-­‐14 eğitim yılında 224 öğrenci) ve her dönem en yüksek notu alan öğrenci/öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere başarı bursu (1000 TL/yıl) verilmektedir. • Öğrencilerimize olası akademik gelişim olanaklarının tanıtımı ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli toplantılar ve kurslar düzenlenmektedir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir; • 1 Eylül 2014 Tarihinde düzenlenen “North Carolina At ChapelHill” Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Süha Çalıkoğlu’nun “ABD’de Tıp ve Uzmanlık Eğitimi” başlıklı söyleşi (EK 4.3.1), • Haziran 2014’de ABD’nin en eski üniversitelerinden biri olan UNR (University of Nevada, Reno) Halk Sağlığı Okulu ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın işbirliği ile gerçekleştirilen “saha çalışmaları” dersi (EK 4.3.2), • “Öğrenmenin Zamanı Yok” ana teması ile hazırlanan, 137 öğrencinin yararlandığı ve bu öğrencilerin ilgi duydukları bölümleri daha yakından tanıma olanağı veren gönüllü yaz stajları programı (EK 4.3.3.) sayılabilir. • Harvard School of PublicHealth ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında 2012 yılından bu yana "Kocaeli Medical School Travel Award" isimli bir program yürütülmektedir. Bu program çerçevesinde Harvard' da görev yapan doktora sonrası araştırmacılar deneyimlerini öğrenci ve öğretim üyelerimizle paylaşmak amacıyla fakültemize gelmekte ve kendi çalışma alanları ile ilgili sunumlar yapmaktadırlar (EK 4.3.4). • Kocaeli Tıp Fakültesi öğrencilerinin, bir danışman öğretim üyesi gözetiminde bilimsel proje tasarlama ve gerçekleştirme, bilimsel bir yayın üretme, ürettiği bilgiyi sunma gibi konularda gelişmesini 87 sağlamayı amaçlayan Öğrenci Araştırmaları Programı uygulamaya konmuştur. Proje kapsamında Tıp Fakültesi 2., 3. ve 4.sınıf öğrencilerinin araştırma yapması çeşitli desteklerle özendirilmekte ve başarılı olanlar, resmi bir değişim programıyla Harvard Üniversitesi’ne gönderilerek ödüllendirilmektedir (EK 4.3.5). EK-­‐4.3.1: Söyleşi haberi EK-­‐4.3.2: Saha Çalışmaları dersi haberi Ekler EK-­‐4.3.3: Yaz Stajı Programı haberi EK-­‐4.3.4: 2013 Yılı Konferans Duyurusu EK-­‐4.3.5: Öğrenci Araştırma Programı Yönergesi 4.3. Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri TS Tıp fakültelerinde öğrenciler için akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı hizmetleri mutlaka sağlanmalı ve sürdürülmelidir. Tıp fakültelerinde öğrenciler için yapılandırılmış akademik ve sosyal danışmanlık hizmetleri bulunmalıdır. Bu hizmetler öncelikle öğrencilerin, tıp fakültesinin eğitim ortamına ve sosyal koşullara uyum sağlamalarını, sorunların üstesinden gelebilmelerini, etkin öğrenme ve mesleksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamalıdır. Fakültemizde birinci sınıfın başından itibaren her 5-­‐6 öğrenciye bir öğretim üyesi olacak şekilde bir danışman belirlenmekte ve öğrencilerin danışmanları ile ilişki içinde olmaları teşvik edilmektedir. Standardın Bütün öğrencilerden kayıt sırasında sosyal durumlarını belirleyen bilgiler karşılanma alınıyor ve buna göre ihtiyacı olan öğrencilere burs ve diğer sosyal destekler durumu ile sağlanmaya çalışılıyor. Fakültemizde aktif olarak çalışan bir Burs Komisyonu ilgili bulunmaktadır. açıklamalar Erasmus kapsamında öğrencilerin yurtdışı deneyimi kazanmaları desteklenmektedir. Öğrencilere yönelik yürütülen akademik, sosyal danışmanlık faaliyetleri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde kurulan “Rehberlik Birimi’nce” 88 yürütülmeye başlanmıştır. Öğrenciler için aktif çalışan bir Rehberlik Birimi kurulmuştur. Birimle ilgili ayrıntılı bilgi ve ekler aşağıda Madde 4.3’de Gelişim Standardı bölümünde Son üç yılda sunulmuştur. yapılan Fakültemizde yabancı uyruklu öğrenciler için “akran danışmanlığı” değişiklikler uygulaması başlatılmıştır. Tıp fakültesinin tüm dönemlerindeki öğrencilere hitap eden Öğrenci Rehberi kılavuzu 2 senedir yayınlanmaktadır (EK-­‐1.3.1) Ekler EK-­‐1.3.1: Öğrenci Rehberi 4.3. Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri GS Tıp fakültelerinde akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı hizmetleri öğrenciler ve mezunlar için kurumsal hale getirilmelidir. Tıp fakültemizde akademik ve sosyal danışmalık hizmetleri yönergelerle kurumsal hale getirilmiştir. Öğrenci danışmanlığı yönergesi doğrultusunda; 1-­‐Dönem I öğrenci Danışma Kurulu: Dönem I öğrencilerinin en çok danışmanlığa ihtiyaçları olmasından hareketle bu dönemde uygulanan “Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci Araştırmaları” program sorumlularının danışman olarak da görev yapması öngörülmüştür. Bu durumda sorumlu Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar öğretim üyeleri 10 civarında öğrencinin danışmanlığını yükleneceklerdir. Bu program sırasında ilgili öğretim üyeleri öğrencilerle her hafta toplanacak ve bu programla ilgili değerlendirme formuna danışmanlıkla ilgili bir madde eklenecektir. 2-­‐Dönem Danışma Kurulu: DII’den başlayarak her dönem için o dönemde eğitim veren öğretim üyelerinden gönüllü olarak 10 öğretim üyesi ve üst dönemlerden yine gönüllü olarak belirlenecek 5 öğrenciden oluşan danışma kurulu oluşturulacaktır. Bu danışma kurulları dönem koordinatörlerinin sorumluluğunda her 2 ayda bir toplanarak değerlendirme yapacaklar ve gerek olduğunda Tıp Fakültesi Öğrenci Danışma Kurulu’ndan destek alacaklardır. Bu kurullar öğrenci işleri ile yakın işbirliği içinde ihtiyacı olan öğrencilerin psikososyal olarak desteklenmesini sağlayacaklardır. 89 Ayrıca Tıp eğitimi, tıp fakültesine kayıt ile başlayan ve en az 6 yıl süren zorlu bir eğitim süreci olduğundan ve fakülteler, eğitim sürecinde sağlığın korunması ve hastaların tedavisi için gerekli bilgileri öğretmenin yanı sıra öğrencilere, sorun çözme ve geleceklerini planlama, akranları ile iyi iletişim içinde aktivitelerde bulunma, yurtdışı eğitim fırsatlarını değerlendirme, çeşitli nedenlerle psiko-­‐sosyal zorluk yaşadıklarında destek olma ve etkin danışmanlık sunma ile de görevli olduğundan, fakültemizdeki öğrencilere yönelik olarak “Rehberlik ve Psiko-­‐sosyal Destek Birimi” kurulmuştur. Bu birim ile öğrencilere yönelik rehberlik ve psiko-­‐sosyal destek hizmetlerinin Son üç yılda yapılan değişiklikler etkinleştirilmesi ve kurumsallaştırılması amaçlanmaktadır. Rehberlik ve Psikososyal Destek Birimi’nden öğrencilerimiz aşağıdaki konularda destek almaktadırlar: Kişisel ve sosyal alanlarda yaşadığınız problemler için psikolojik danışmanlık. • Mesleki ilerleme (kariyer) danışmanlığı. • Öğrenci danışmanlık sistemi hakkında bilgi ve yönlendirme. • Burslar konusunda bilgi ve destek. • Öğrenci kulüpleri konusunda danışmanlık. • Değişim programları (Erasmus) konusunda bilgi ve destek. Bu birimde 2 psikolog ve 1 halkla ilişkiler uzmanı görev yapmaktadır. Birimin 2013-­‐2014 faaliyet raporu ekte sunulmuştur. Tıp fakültesinin tüm dönemlerindeki öğrencilere hitap eden Öğrenci Rehberi kılavuzu düzenli olarak yayınlanmaktadır (EK-­‐4.3.6). Ekler EK-­‐1.3.1: Öğrenci Rehberi EK-­‐4.3.6: Rehberlik ve Psikososyal Destek Birimi Faaliyet Raporu 4.3. Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri GS Tıp fakültelerinde öğrenciler için kariyer danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır. Akademik ve sosyal danışmanlık hizmetleri öğrenciler ve mezunlar için kurumsallaşmalı, belli kurallar çerçevesinde hizmeti verenler ve hizmet biçimleri tanımlanmalıdır. 90 Öğrencilerin tıp eğitimi süresince psikolojik açıdan desteklenmeleri için psikolojik danışmanlık hizmetleri ve kariyer gelişimlerine yönelik danışmanlık hizmeti sağlanmalıdır. Mezuniyet sonrası eğitim olanakları, uzmanlık alanları, yüksek lisans ve doktora seçenekleri ve araştırma merkezleri örneklerle tanıtılmalıdır. Bu hizmetlerin kimler tarafından verilmekte olduğu ve bunlardan faydalanma biçimi tanımlanmış olmalı ve öğrencilere duyurulmuş olmalıdır. Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar Bölüm 4.3.1 ve 4.3.2’de belirtildiği üzere danışmanlar ve gönüllü belirlenen öğrenciler ve 24.10.2013 tarihinde kurulmuş olan Rehberlik ve Psikososyal Destek Birimi yoluyla kariyer ve sosyal danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Psikososyal destek biriminde 2013-­‐2014 döneminde başvuran toplam 22 öğrenci ile 51 görüşme yapılmıştır. Ayrıca çeşitli öğretim üyeleri tarafından kariyer danışmalığı sağlanmaktadır Dekanlık tarafından 20 Ocak 2014’te Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Forumu oluşturulmuştur. Aynı yıl Şubat ayında Kocaeli Son üç yılda Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği kurulmuştur. Kocaeli yapılan Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneğinin ilk olağan genel kurulu 38 değişiklikler üyeden 37 sinin katılımı ile 1 Haziran 2014 tarihinde Sapanca/Naturköy’de yapılmıştır. Dernek amaçları arasında öğrencilere yönelik deneyim paylaşımı ve danışmanlık yapmak yer almaktadır (EK 4.3.7.) Ekler EK-­‐4.3.6: Rehberlik ve Psikososyal Destek Birimi Faaliyet Raporu EK-­‐4.3.7: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği toplantı haberi 4.4. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar TS Tıp fakülteleri öğrencilere mutlaka sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanakları sağlamalıdır. Standardın Fakültemizdeki öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Etkinlikler karşılanma Kulübü (KOÜTSEK) ve KOÜTBAT çatıları altında geziler, şiir dinletileri, spor durumu ile turnuvaları ve söyleşiler düzenlemektedirler. Fakültemizin girişi sergi salonu ilgili olarak düzenlenmiş olup, bu alanda fotoğraf ve resim sergileri açıklamalar düzenlenmektedir. Üniversite Hastanesi içinde bir adet öğrenci kantini ve 91 masa tenisi masaları bulunmaktadır. Fakülteye ait bir spor salonu bulunmamakla birlikte öğrencilerimiz kampüs içindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu çok amaçlı salonundan yararlanmaktadırlar. Öğrencilerin bu etkinleri dekanlık ve üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca mali ve diğer yönlerden desteklenmektedir. Fakültemizdeki iki kulüpten KOÜTBAT’ın 150 üyesi, KOÜTSEK’in ise 57 üyesi bulunmaktadır. Son üç yılda öğrencilerin kişisel gelişimleri için sosyal ve kültürel anlamda birçok öğrenci kulübünün oluşumuna katkıda bulunulmuş ve desteklenmiştir. Yeni Eğitim bloğunda Öğrenciler için bir kulüp odası tahsis edilmiş ve her kulübün kullanması için kulüp dolapları hizmetlerine sunulmuştur. Fakültemizde aktif olarak faaliyet gösteren kulüpler aşağıda sıralanmıştır. EMSA TurkMISC Son üç yılda KOUTSEK yapılan KOÜTBAT değişiklikler Kocaeli Tabip Odası Tıp Öğrencileri Kolu Dans Kulübü Fotoğrafçılık Kulübü Türk Sanat Müziği Korosu Aikido kulübü Basketbol takımı Üniversitemizin düzenlediği 2013-­‐2014 A Ligi Rektörlük Kupası turnuvasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Erkekler Basketbol Takımı ikincilik ödülü almıştır (EK 4.3.8). Ekler EK-­‐4.3.8: Rektörlük Kupası Sahiplerini Buldu başlıklı haber-­‐ 4.4. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar GS Tıp fakülteleri öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılmaları özendirilmeli ve katılımlarının akademik başarı değerlendirmelerine katkısı sağlamalıdır. 92 Tıp fakülteleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklara katılım ile öğrenciler ve öğretim elemanlarının etkileşimlerinin artırılmasını sağlamalıdır. Tıp fakülteleri gereksinimi olan öğrencilerine burs, yarı zamanlı iş gibi ekonomik destek olanakları sağlamalıdır. Dönem 1’de Hekimliğe Hazırlık Programı kapsamındaki “ Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci Araştırmaları” aktivitelerine bütün Dönem 1 öğrencileri Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar katılmakta ve her yıl değişen konularda (Tıp Fakültesi Hastanesi’ne çocuk parkı, kan bağışı için kan gruplarının tanımlanması kampanyası vb) sosyal sorumluluk aktivitesi yapmaktadır (EK-­‐2.1.3). Ayrıca her yıl 4 öğrenci Diyabetli Çocuklar Kampı’na katılarak eğitim programlarına katkıda bulunmaktadır. Fakültemizdeki burs komisyonu öğrencilere destek olmaktadır (EK-­‐4.4.1). Fakültemizde stajyerlik veya intörnlük dönemindeki öğrencilere “yarı zamanlı iş statüsü” verilerek her ay ekonomik katkıda bulunulmaktadır. Fakültemizde yukarıda belirtilen faaliyetlere devam edilmiştir. Öğrencilerimiz Rock Müziği Epikriz topluluğu ve Tıp Fakültesi Türk Müziği Korosu’nda çalışmakta ve konserler vermektedirler. Ek olarak 2013-­‐2014 eğitim yılından itibaren eğitim programına bu konularda öğretim üyelerinin deneyim aktarımına olanak sağlayan sosyal dersler eklenmiştir. Son üç yılda yapılan değişiklikler Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Füsun Yıldız ve intörn hekimler Mehmet Salıcı, Süleyman Gökalp Güneş, Begüm Murt, Sümeyye Kanbay tarafından “Hayallere Köprü Kuruyoruz” sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç sahibi her yaştan öğrenci için toplanan 3255 adet kıyafet, 326 çift ayakkabı, 1010 adet kitap, 98 koli kırtasiye malzemesi ve 1 adet masaüstü bilgisayar Gölbaşı ilçe ve köy okullarına dağıtılmıştır. Öğretim üyeleri, öğrenciler ve sağlık çalışanlarından oluşan bir grup düzenli olarak BESYO’da haftada 2 iki zumba yapmıştır ve bu senede program başlatılmak üzeredir. Ekler EK-­‐2.1.3: Toplumsal Duyarlık Eğitim Programı sunumları (TODUP) EK-­‐4.4.1: Burs Programı Raporu 2014 93 EK-­‐4.4.2: “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayallere Köprü Kurdu” başlıklı haber metni 4.5. Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim TS Tıp fakülteleri öğrencilerle her aşama/yılda sürekli ve düzenli iletişim sağlayacak mekanizmaları (sosyal, idari, akademik) mutlaka oluşturmalıdır. Tıp fakülteleri öğrencilerinin her aşamada görüşlerini, eksik ve geliştirilmesi gereken konularda katkı ve önerilerini sunmalarını, tıp fakültesi içinde akademik ve sosyal bağlamda iletişimi sağlamak amacıyla yüz yüze ya da elektronik haberleşme yöntemlerini kullanmalıdır. Düzenli sosyal ve kültürel etkinlikler de bu iletişimi güçlendirecektir. Fakültemizde öğrenci temsilcileri ile düzenli toplantı yapılmakta ve Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar öğrencilere yönelik aktiviteler e-­‐mail mesajları ve panolarla duyurulmaktadır. Fakültemiz dekanlığının öğrencilerle her konuyu konuşabildiği toplantılar düzenlenmektedir. Fakültemiz açık büro sistemi ile çalışan ve 4 Personeli bulunan öğrenci işleri bürosu bulunmaktadır. Öğrencilerin bu büro ile ilgili geri bildirimleri değerlendirilmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu konuda sağlanan en önemli ilerleme dekanlık ekibinin düzenli olarak öğrencilerle “Dekanlık Öğrenciler İle Buluşuyor” başlığı ile düzenli toplantılar düzenlemesidir (EK-­‐4.5.1). Bu toplantıların sonuçları fakülte web sitesinde duyurulmuş ve bu etkileşim sayesinde başta sınav sistemi ve eğitim Son üç yılda ortamlarının iyileştirilmesi olmak üzere bir çok konuda öğrencilerin yapılan süreçlerde etkili olması sağlanmıştır. Bütün bu çalışmalarla “Öğrencileri ile değişiklikler arkadaş” fakülte kimliğinin yaratılması ve fakültemizin öğrenci tercihlerinde daha üst sıralara çıkması amaçlanmıştır. Yukarıda belirtilen faaliyetlere ek olarak Fakültemiz web sitesi aktif olarak kullanılmakta ve öğrencilerimizle iletişimde önemli rol oynamaktadır. Dekanlık ve eğitim koordinatörleri öğrencilerle sık sık bir araya gelmiştir. 94 Koordinatörler her eğitim yılı başında tanıtım toplantıları ve kurul sınavları sonrasında kurul değerlendirme toplantıları yapmıştır. Ayrıca “2014-­‐2015 Eğitim Programı Hazırlıklarını Öğrencilerle Konuşuyoruz” adı ile 10 Nisan 2014 tarihinde dönem koordinatörleri, öğrenci temsilcileri ve öğrencilerimizin katılımı ile yeni döneme ilişkin bir toplantı yapılmıştır. Eğitim komisyonunun 2014-­‐15 program planı çok kısa özetlendikten sonra öğrencilerimize söz verilerek gelecek yıl programı ile ilgili dilekleri not edilmiştir (EK-­‐4.5.2, EK-­‐2.3.1). EK-­‐4.5.1: “Dekanlık öğrencilerle” toplantısı haberi Ekler EK-­‐4.5.2: 2014-­‐2015 Eğitim Programı Hazırlıklarını Öğrencilerle Konuşuyoruz adlı toplantı haberi EK-­‐2.3.1: Dönem 3 Eğitim Programı kitapçığı 4.5. Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim GS Tıp fakülteleri tüm öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak etkin katılımını sağlayacak şekilde örgütlenmelerini (öğrenci konseyi vb) sağlamalıdır. Standardın Yukarıdaki başlıklarda verilen örneklerde olduğu gibi öğrencilerimizin tıp karşılanma eğitimi yönetimine katılması desteklenmektedir. durumu ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu (Kocaeli TEÖG) ilgili kurulmuştur. Bu konuyla ilgili yönerge hazırlanmış ve öğrenci temsilciliği açıklamalar seçimleri ile eş zamanlı Kocaeli TEÖG seçimleri yapılmıştır (EK-­‐4.5.3). Son üç yılda yapılan Bu konuya ilişkin ek bir çalışma bulunmamaktadır. değişiklikler Ekler EK-­‐4.5.3: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilciliği Yönergesi 5. PROGRAM DEĞERLENDİRME 5.1. Program değerlendirme sistemi TS Tıp fakültelerinde, eğitim programını ve öğrencilerin gelişimini izleyen, programa ilişkin görüş ve önerilerin tanımlanması ve ele alınmasını 95 sağlayan bir program değerlendirme sistemi mutlaka olmalı ve en az düzenli olarak toplanan öğretim üyesi ve öğrenci geribildirimleri ve eğitim programı hedefleriyle ilişkilendirilmiş öğrenci performansı izlemlerini kapsamalıdır. Eğitim programının değerlendirilmesi, program geliştirme ve öğretim tasarımı sürecinin bir parçasıdır. Eğitim programının değerlendirilmesi, programın geliştirilmesi ve/veya etkinliğinin gösterilmesi amacına yönelik olarak eğitimle ilgili tüm öğeler üzerinden kesitsel ve/veya sürekli veri toplanması, analizi ve yorumlanması süreci olarak tanımlanabilir. Program değerlendirmede nicel ve nitel yöntemler ayrı ya da birlikte kullanılabilir. Program değerlendirme kapsamında program işleyişi, öğrenen katılımı, öğrenen-­‐eğitici tepkisi, öğrenci başarısı ve performansı, öğrenilenlerin hekimlik uygulamalarına yansıtılması, mezunların çalıştığı kuruma ve topluma etkisi, öğrenci-­‐mezunların izlemi gibi alanlar yer alabilir. Fakültemizin 1994 yılında kuruluşunu takiben oluşturulan, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunacak verilerin toplanması, yorumlanması ve programın geliştirilmesine yönelik çalışmalar Dekanlık ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu (MÖTE) tarafından yürütülmektedir. Fakültemizde 2010 yılından itibaren aşamalı olarak yürürlüğe konan Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Program Değerlendirme Stratejik Planı eğitim programının nicel ve nitel verilere dayanarak değerlendirilmesi ve oluşturulan değerlendirme raporlarının program geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılmasını desteklemektedir (EK-­‐5.1.1). Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi (MÖTEP) Değerlendirme Modeli “formatif” ve “summatif” verileri toplayacak ve değerlendirecek yapıda oluşturulmuştur. Formatif verilerin, programda yapılmış ve uygulanmakta olan değişikliklerin etkilerinin sürekli izlenerek değerlendirilmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulabilecek ek düzenlemelerin zamanında yapılabilmesine olanak verecek şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Formatif değerlendirme verilerinin, programın çıktıları ve etkinliğinin hedefleri ne ölçüde karşıladığını 96 belirlemede büyük etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle verilerin zamanında etkin ve işe yarar özellikte toplanarak, öğrenci, program yöneticisi ve diğer taraflara düzenli olarak ulaştırılması süreci modelde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. “Summatif” değerlendirmede toplanan veriler, program yöneticilerinin ve geliştirilmesinden sorumlu ekibin çalışmalarını destekleyecek program çıktıları ve etkinliği ile ilgili verilerdir. Bu veriler daha çok programın yeniden yapılandırılmasında kullanılabileceklerdir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi (MÖTEP) Değerlendirme Stratejisi aşağıdaki temel prensiplere dayanmaktadır. Katılımcılık: Tüm paydaşların katılımını sağlayan, fikir ve düşüncelerin özgürce ifade edildiği ve tartışıldığı bir yapıdadır. Uzmanlaşma: Değerlendirme sürecinde yer alacak öğretim üyesi, öğrenci ve katılımcıların geri bildirim süreçleri ile ilgili gelişimleri desteklenecektir. Öğrenci Katılımı ve Refleksiyon: Öğrencilerin değerlendirme ve geliştirme çalışmalarına aktif katılımı sağlanacaktır. Zamanında Tepki: Geri bildirim verenlerin bunun program üzerindeki etkisini hızlı ve etkin değişim ve gelişim olarak gözlemleyebilmeleridir. Geçerlilik ve Güvenilirlik : Değerlendirme çalışmaları sonucunda ulaşılan sonuçların geçerliliği ve güvenilirliğinin test edilmesi önemlidir. Profesyonel Standartlara Uygunluk: Değerlendirme programının eğitimin değerlendirilmesine yönelik Yararlılık, Uygulanabilirlik, Uyumluluk, Doğruluk gibi profesyonel standartlara uygun geliştirilmesi sağlanacaktır. Değerlendirme Stratejisi Uygulama Aşamaları ve Hedefleri aşağıdaki şekilde planlanmıştır. •
Güncel Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programının ve değişikliklerin duyurulması •
Planlanan program değişikliklerinin, içerik, organizasyon ve sunum açısından, hedeflenen şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi. •
Programın içerik ve yeterlilikler ilişkisi açısından dikey ve yatay entegrasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi. 97 •
Programın uygulanma aşamasını kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörlerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi. •
Programın uygulanması aşamasında gözlemlenen başarılı uygulama örneklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Çıktılar ve Etkiler •
Programın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve tartışılması •
Tüm tarafların, programın başarısı üzerine görüşlerinin ve genel olarak programdan memnuniyetlerinin araştırılması ve değerlendirilmesi. •
Programın her bir uygulama biriminin (Ders Kurulu, Ders, Staj dönemi, PDÖ, Hekimliğe Hazırlık Programı gibi) hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının, bütünden bağımsız olarak araştırılması ve değerlendirilmesi. •
Programın örgenci yeterliliklerini (Bilgi; Beceri. Tutum) hedeflenen düzeyde geliştirip geliştirmediğinin değerlendirilmesi. •
Programın örgencilerin, eğitimden yararlanma ve öğrendiklerini hayata uygulayabilme becerilerini ne düzeyde geliştirdiğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. •
Programın hedeflenmeyen sonuçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi •
Mezunların profesyonel kariyerlerine hazır olma düzeylerinin değerlendirilmesi. •
Program içeriğinin, mevcut ve gelecekteki olası hekim pratiği gereksinimlerine uygunluğunun değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Çalıstayı •
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek Tıp Eğitimi Çalıstayı’nda tüm paydaşların katılımıyla yeni verilerin toplanması, mevcut durumun değerlendirilmesi ve önerilerin alınması sağlanması ve raporlanması. Raporlama •
Üretilen bilginin, ilgili tüm tarafların katkısıyla tartışılarak, raporlanması ve yeni programın geliştirilmesinde kullanılmak üzere sunulması. 98 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Program Değerlendirme Stratejisi gereği yürütülmekte faaliyetler ana hatlarıyla aşağıda yer almaktadır. ●
Fakültemizin kuruluşundan beri düzenli olarak tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin eğitim ile ilgili geri bildirimleri yazılı ve sözlü olarak alınmaktadır (EK 5.1.2, EK-­‐5.1.3, EK-­‐5.1.4). ●
Tüm öğrenciler tarafından verilen genel geri bildirimlere ek olarak, her kurul ve staj döneminde Tıp eğitimi öğrenci komisyonu üyesi öğrenciler tarafından, ilgili form kullanılarak tüm eğitim süreci daha ayrıntılı değerlendirmelerle raporlamaları istenmektedir (EK 5.1.5). ●
Program değerlendirme komisyonu tarafından tüm değerlendirme raporları çalışılarak oluşturulan genel değerlendirme raporları, Tıp eğitimi çalıştaylarında ilgili oturumlarda çeşitli gruplar tarafından tartışılmaktadır (EK 1.4.2). ●
2011 yılından itibaren uygulanan Program değerlendirme ve Geliştirme stratejik planı gereği kullanılmakta olan değerlendirme formları, raporlar ve anketler 2013 yılından itibaren yapılan yazılım geliştirme çalışmaları ile internet ve web tabanlı çalışmalar haline getirilmektedir. Bu çalışmalar ile öğrenci geri bildirim sistemi web tabanlı olarak işletilmeye başlanmıştır (EK 5.1.6). ●
Öğretim üyeleri geri bildirimlere ait raporlamaları Tıp Eğitimi Portalı üzerinden görebilmektedir. ●
2015 -­‐2016 öğretim yılından itibaren tüm değerlendirme sisteminin Tıp Eğitimi Portalı üzerinden yürütülebilmesi için gerekli yazılımsal geliştirme devam etmektedir. ●
Stratejik plan gereği yapılması gereken raporlamalar ve doldurulması gereken geri bildirim formlarının zamanında ve gereği gibi tamamlanmasında zaman zaman yaşanan zorlukların sistemin tamamıyla web tabanlı olarak uygulanmaya başlanması ile aşılması hedeflenmektedir. 99 100 Son üç yılda program değerlendirmeye ilişkin yürütülen çalışmalar şu şekilde özetlenebilir: • Program değerlendirmede temel olarak yazılı ve sözlü olarak alınan “öğrenci geribildirimleri” ile “öğretim üyesi geribildirimleri” kullanıldı (EK. 5.1.2, EK. 5.1.3). • Geribildirimler ders kurulu sonunda Tıp Eğitimi Portalı’ndan yazılı olarak, kurul ve staj sınavı sonunda koordinatörler tarafından sözel olarak, küçük grup çalışmaları sırasında ve sonunda yönlendirici öğretim üyeleri tarafından yazılı ve sözel olarak, dekanlık tarafından Son üç yılda sözel olarak ve Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu Tarafından yılsonunda yazılı yapılan ve sözel olarak alındı. değişiklikler ●
Tıp Eğitimi Portalı geliştirildi. • Tıp Eğitimi AD Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu ile geribildirimlerin sağlıklı alınması ve portalın etkin kullanımı konusunda toplantılar yaptı (EK-­‐ 4.2.1) ●
Fakültemizdeki mezuniyet öncesi eğitimin değerlendirilmesi, uzun dönemli planların hazırlanması ve geliştirilmesinin ayrı bir komisyonun denetiminde olması için 2013-­‐2014 eğitim yılında KOÜTF Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu oluşturuldu ve düzenli olarak toplandı, toplantı raporları paylaşıldı (EK-­‐5.1.7, EK-­‐5.1.8). EK-­‐5.1.1: KOÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Programı Değerlendirme Stratejik planı EK-­‐5.1.2: Öğrenci geribildirim formu EK-­‐5.1.3: Öğretim üyesi geribildirim formu EK-­‐5.1.4: Kurul geribildirim değerlendirme raporu örneği Ekler EK-­‐5.1.5: TEÖG Öğrenci değerlendirme raporu örneği EK-­‐1.4.2: 2014 MÖTE çalıştay programı EK-­‐5.1.6: Web tabanlı geribildirim sistemi sayfası EK-­‐4.2.1: Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Eğitimleri-­‐I: Etkin Geri Bildirim Alma ve Verme haberi EK-­‐5.1.7: KOÜTF Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu toplantı 101 Raporu-­‐2013 EK-­‐5.1.8: KOÜTF Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu toplantı Raporu-­‐2014 5.2. Program değerlendirme sonuçlarının paylaşım ve kullanımı TS Tıp fakülteleri program değerlendirme sonuçlarını mutlaka fakülte yönetimi, akademik görevliler, öğrenciler ile paylaşmalı ve programın iyileştirilmesi yönünde kullanmalıdır. Genel bir kural olarak sonuçları kullanılmayacaksa değerlendirme yapılmaması önerilmektedir. Bu çerçevede program değerlendirmenin amacı ve sonuçlarının nasıl kullanılacağı (programı iyileştirmek, etkinliğini göstermek v.b) mutlaka belirlenmiş olmalı ve uyulmalıdır. Programı geliştirme-­‐iyileştirmeye yönelik program değerlendirme çalışmalarının sonuçları fakülte yönetimi, akademik görevliler, öğrenciler ile paylaşılmalıdır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitim Programının değerlendirilmesine yönelik süreçlerin ve bu süreçlerde üretilen her türlü verinin akademik kadro ve öğrencilerle paylaşımı ve tartışılmasına yönelik Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar çalışmalar şu şekilde sıralanabilir: ●
Öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri alınarak (EK-­‐5.1.2, EK-­‐5.1.3) raporlanmakta ve tartışılmaktadır (EK-­‐1.4.2). ●
Kurullar sonrasında öğrencilerle kurulu değerlendiren ve sözel geri bildirim alan toplantılar düzenlenmektedir (EK-­‐5.2.1, EK-­‐2.1.1). ●
Tıp fakültesi dekanlığı, tüm akademik genel kurullarda eğitim konusunu en öncelikli madde olarak ele almakta ve tüm değerlendirme verilerini ve gelişmeleri fakülte akademisyenleri ile tartışmaktadır (EK 5.2.2). Son üç yılda yapılan değişiklikler ●
Alınan geribildirimler ilgili çalışma gruplarında tartışıldı, öğretim üyeleri ve öğrencilerle paylaşıldı. ●
Tek bir öğretim üyesini ilgilendiren özel durumlar oluştuğunda ilgili öğretim üyesinin bilgilendirildi. 102 ●
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştaylarında tüm taraflarla paylaşıldı ve tartışıldı (EK-­‐1.4.2). ●
Fakültemizde son üç yıl içinde yukarıda sözü edilen program değerlendirme ve geliştirme çalışmalarına tüm öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımı ve katkısı için özel bir çaba sarf edildi. Tüm aşamaların, sonuçların ve eğitim programında yapılacak değişikliklere ilişkin tartışmaların yalnızca eğitim yönetimi birimleri ile sınırlı kalmaması için tüm toplantılar ve iletişim yolları bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla, e-­‐posta iletişim yöntemi ve fakülte web sayfamız yoluyla toplantı gündemleri, bulguları ve alınan kararlar tüm öğretim üyeleri ile paylaşılmış, yılbaşı ve yılsonu akademik toplantılarında da Dekan tarafından sunumlar yapılmış ve tüm öğretim üyeleri bilgilendirilmiştir (EK-­‐5.2.2). ●
2013-­‐2014 Eğitim yılında KOÜTF Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu oluşturulmuş ve fakültemizdeki mezuniyet öncesi eğitimin değerlendirilmesi, uzun dönemli planların hazırlanması ve geliştirilmesinin ayrı bir komisyonun denetiminde olması amaçlanmıştır. Kurul, 2014 yılı içinde iki adet toplantı yapmış ve sonuçlarını Tıp Eğitimi Çalıştayı ile Akademik Kurullarda paylaşmıştır (EK 5.2.2, EK-­‐ 1.4.2, EK-­‐5.1.7, EK-­‐5.1.8) EK-­‐5.2.1: Tıp Eğitimi Form No 9 EK-­‐2.1.1: Dönem 1 eğitim programı kitapçığı EK-­‐5.2.2: Yılsonunda yapılan eğitim konulu akademik genel kurul haberi Ekler EK-­‐1.4.2: 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı programı EK-­‐5.1.7: KOÜTF Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu toplantı Raporu-­‐2013 EK-­‐5.1.8: KOÜTF Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu toplantı Raporu-­‐2014 103 5.2.1 Program değerlendirme sonuçlarının paylaşım ve kullanımı GS Tıp fakülteleri, program değerlendirme süreci ve sonuçlarının geçerlik ve güvenirlik kanıtlarını toplamalı ve göstermelidir. Tıp fakülteleri, program değerlendirme yöntemlerinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmalıdır. Böylece kullanılan değerlendirme yönteminin ölçülmek istenen değişkeni ölçüp ölçmediği ve ne derece tutarlılık ve duyarlılıkla ölçebildiği belirlenir. Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar Uygulamaya konan Program değerlendirme stratejisinin sonuçlarının değerlendirilerek süreçlerin sonuçlarının geçerlilik ve güvenilirliğine yönelik çalışmaların yapılması planlanmakla birlikte henüz bu başlık altında bir gelişme sağlanamamıştır. Son üç yılda yapılan değişiklikler Bu konuda bir çalışma yapılamamıştır. Ekler 5.2.2 Program değerlendirme sonuçlarının paylaşım ve kullanımı GS Tıp fakülteleri dış değerlendirme yöntem ve süreçlerini kullanmalıdır. Tıp fakülteleri kurumsal değerlendirme için ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan değerlendirme hizmeti almalı ve eğitim programı ile ilgili sürdürme, geliştirme ve değiştirme kararlarını almalıdır. Standardın karşılanma durumu ile ilgili Fakültemiz kurumsal değerlendirme için ulusal alanda UTEAK’tan değerlendirme hizmeti almaktadır. açıklamalar Son üç yılda yapılan değişiklikler Ekler Fakültemiz kurumsal değerlendirme için ulusal alanda UTEAK’tan değerlendirme hizmeti almaktadır. 104 6.ÖĞRETİM ELEMANLARI (AKADEMİK KADRO) 6.1. Akademik Kadro Politikası Tıp fakültelerinin, yürüttükleri eğitim programlarının özellikleri, araştırma TS ve hizmet yükleri arasında belirli bir denge gözeten, akademik kadro yapısı (tıp-­‐tıp dışı, temel-­‐klinik bilimciler, tam-­‐yarı zamanlı) ve kadro gelişimine yönelik bir politikası mutlaka olmalıdır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi motive,yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş bir akademik personele sahiptir. Fakültemizde 243 öğretim üyesi vardır. Öğretim üyesi başına 6,11 öğrenci düşmektedir. Öğretim üyesi yıllık ders yükü ortalaması mezuniyet öncesi eğitim için 2014 yılında kuramsal 34,64 saat, uygulama 38,13 saattir. Tıp eğitiminin tüm temel birimlerinde büyük çoğunluğu (%53,08) profesör aşamasına ulaşmış deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemiz kendi akademik kadrosuyla tıp eğitimini kuramsal ve uygulamalı olarak Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar yürütebilecek durumdadır. Fakültemizde anabilim dalı uygulamalarında ekol çeşitliliği sağlanması amacıyla, akademik personel atamalarında yalnız KOÜ Tıp Fakültesi’nde yetişenlerin yanı sıra, farklı kökenli öğretim üyelerinin atanmasına önem verilmektedir. Ayrıca Temel Bilimler alanında da tıp ve tıp dışı öğretim üyelerinin dengeli bir birlikteliği vardır. Tablo Akademik kadro durumu-­‐2014 Temel Tıp Dâhili Tıp Cerrahi Bilimleri Bilimleri Tıp Bilimleri Profesör 19 66 44 Doçent 11 32 22 Yardımcı doçent 5 20 17 Öğretim görevlisi/ 7 2 uzman Toplam Son üç yılda yapılan değişiklikler Toplam 129 63 42 6 243 • Öğretim üyesi sayısı 222 den 243 e yükselmiştir. • Öğretim üyesi başına düşen kuramsal (33.26 dan 32.64’e) ve uygulama saati (38,02’den 38.13’e) değişmiştir. • Tıp eğitiminde büyük çoğunluğu (% 50.3) profesörlük kadrosuna 105 ulaşmış öğretim üyelerince sağlanmaktadır. 2009 da (% 79,2 doçent ) • Akademik kadroda profesör sayısı 89 dan 129’a yükselmiştir. Ekler 6.1. Akademik Kadro Politikası GS Kadro gelişimine yönelik gerçekçi bir stratejik planlama yapmalıdır. Standardın İlgili yasalar ve ulusal istihdam politikaları nedeniyle zorluklar olmakla karşılanma birlikte stratejik planlarda kadro politikasına da yer verilmektedir. durumu ile ilgili açıklamalar Anabilim dallarının gereksinimi olan kadrolar Fakülte Yönetim Kurulu’nda Son üç yılda görüşülmesi ve Rektörlüğün oluru ile giderilmiştir. Üniversitemizde ve yapılan fakültemizde doçent ve profesörlük atamaları özlük hakkı kaybına neden değişiklikler olmamak için hızla yapılmaktadır. Fakültemiz yönetimi ile rektörlük yönetimi arasında bu konuda tam bir işbirliği ve uyumun varlığından söz edebiliriz. Ekler 6.2. Öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri Tıp fakülteleri öğretim elemanı seçim, atama ve akademik yükseltmelerde mutlaka akademik liyakatı göz önüne almalı ve kriterler kullanmalıdır. Bu TS kriterler eğitim, araştırma ile diğer akademik ve mesleksel alanlarındaki tüm etkinlikleri bir denge gözeterek kapsamalıdır. Eğitici gelişimi programlarına katılımın belgelenmesi atama kriterleri arasında mutlaka yer almalıdır. Standardın Fakültemizde öğretim elemanı seçim, atama ve akademik yükseltmeleri için karşılanma Kocaeli Üniversitesi akademik yükseltme ve atama kriterleri ile Kocaeli durumu ile Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik yükseltme ve atama kriterlerine göre ilgili yapılmaktadır. Yönergede eğitim, araştırma, yayın, mesleksel deneyim ve açıklamalar etkinlikler ayrı ayrı puanlanmakta ve her bir alan için belirli bir puan barajı 106 uygulanmaktadır. İlgili yönerge düzenli olarak güncellenmekte ve yönergedeki kriterler nesnel bir şekilde uygulanmaktadır (EK-­‐6.1.1). Bu amaçla bölüm başkanları ve ilgili öğretim üyelerinden oluşan komisyonlar oluşturulmuştur. Atama ya yükseltmesi yapılacak olan öğretim elemanının kriterlere göre nesnel değerlendirilebilmesi için fakültemizden ilgili alandan ve üniversitemiz dışından bir jüri heyeti oluşturulmaktadır. Fakültemizde eğitici gelişim programlarına katılım akademik yükseltme kriterleri arasındadır. 2012 Yılında yenilenen kriterlere göre; Son üç yılda yapılan değişiklikler • Doçentlik ve profesörlük için “Eğitici Gelişim Programlarına” katılım akademik yükseltme kriterleri arasına eklenmiştir. • Ayrıca profesörlük kadrolarına atama için gerekli SCI/SCI-­‐e kapsamında yayın sayısı 5 makaleden 7’ye çıkarılmıştır. (EK 6.1.2) EK-­‐6.1.1: Kocaeli Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Ekler EK-­‐6.1.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri 6.2. Öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri Tıp fakültelerinin üniversitenin genel seçim, atama ve akademik yükseltme GS kriterlerinin yanı sıra amaç ve işlevleri doğrultusunda ek kriterleri olmalıdır. Standardın Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin üniversitenin genel kriterlerinin yanı karşılanma sıra kendi amaçları doğrultusunda hazırlanmış ve düzenli olarak güncellenen durumu ile ek kriterleri vardır. ilgili açıklamalar Son üç yılda Doçentlik ve profesörlük için “Eğitici Gelişim Programlarına” katılım yapılan akademik yükseltme kriterleri arasına eklenmiştir. değişiklikler Ekler EK-­‐6.1.1: Kocaeli Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri EK-­‐6.1.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yükseltme ve Atama Kriterleri 107 6.3. Öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları Tıp fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını çalışma TS alanları ve akademik düzeylerine göre mutlaka belirlemeli ve duyurmalıdır. Fakültemizde öğretim üyelerinin 2547 sayılı yasada belirtilen görevleri ile fakültemiz amaç ve hedeflerine göre belirlenmiş görev ve sorumluluklar bir yönerge ile ilan edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Görev Tanımı Yönergesi Madde 1. Amaçlar Bilindiği gibi tıp fakülteleri ve onla bir bütün olan üniversite hastaneleri eğitim, nitelikli sağlık hizmet ve araştırma faaliyetlerinin birlikte yapıldığı sağlık kurumlarıdır. Bu üç faaliyet alanı arasındaki bütünlük ve bu faaliyet alanlarında çalışanlar arasında işbirliği/sinerjiye dayalı ilişki bu kurumların en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında üniversite Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar hastanelerinde öğretim üyeleri, tıp ve hemşirelik öğrencileri, asistanlar ve hemşireler en yakın temasta bulunan grupları oluşturmaktadır. Hastanemizde eğitim ve anabilim dallarının çalışmaları tıp fakültesi dekanlığı, başta hemşirelik hizmetleri olmak üzere sağlık hizmetleriyle ilgili işler başhekimlik tarafından düzenlenmektedir. Hemşirelik hizmetleri kendi yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde Hemşirelik müdürlüğü tarafından düzenlemektedir. Servis çalışmaları hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının ekip anlayışı çerçevesinde yapılan çalışmalardır. Ekip içinde uzmanlık öğrencisi ve öğretim üyesi düzeyindeki hekimler tıbbi kararların alınması, hastaların tıbbi olarak izlenmesi ve özellik gerektiren tıbbi girişimlerin yapılmasından sorumludur. Hemşireler ise servisin genel düzeninin sağlanmasından, hastanın tıbbi bilgilerinin izlenmesinden, tedavi malzemelerin hazırlanmasından, hekimlerin planladığı tedavilerin uygulanmasından, hastaların temel bakımlarının yapılmasından ve hekimlerce yapılan tıbbi girişimlere yardım etmekten sorumludur. Bu yönerge ile fakülte içi görev 108 tanımlarının yapılması ve bu çerçevede kurum kültürünün işbirliği yönünde geliştirilmesi amaçlanmıştır. Madde 2. Kapsam Günlük gözlemler ve geri bildirimlerden elde edilen bilgiler bu gruplar arasında zaman zaman bazı sorunlar (hangi işlerin kimin tarafından yapılacağı konusundaki anlaşmazlıklar, iletişim ve kimlik sorunları vs) olduğunu göstermektedir. Bu sorunlar başlıca iki grup altında toplanmaktadır a. Görev tanımlarıyla ilgili sorunlar: Bunların en önemlisi hastalardan tetkik için kan alma gibi, asistanların hemşireler tarafından yapılmasını beklediği bazı işlerin hemşirelik hizmetleri görev tanımı içinde olmamasıdır. Bazı acil durumlarda asistanların hemşirelerden yardım isteği “görevimiz” değil yaklaşımı ile gerekli karşılığı bulmayabilmekte veya asistanlar kan alma gibi bazı işleri sürekli olarak hemşirelerin yapmasını bekleyebilmektedir. b. İntörn doktorların araştırma görevlileri ile görev tanımı ve kimlik sorunları: Bu konudaki en önemli sorunu asistanların kendi hastalarıyla ilgili bazı işleri (kan şekeri bakılması, epikriz yazılması, hastaların radyoloji gibi tetkik bölümlerine götürülmesi vs) intörn doktorlara yaptırmak istemesidir. Bu durum intörnlerin doğrudan hasta bakmak ve izlemelerini olumsuz etkileyebilmekte, intörnler “ara insan gücü” olarak kullanılabilmektedir. Bu başlıktaki diğer bir sorun da intörn doktorlara servislerde hekim olarak hitap edilmesi ve davranılması ile ilgilidir. Madde 3. Görev tanımı Ekip olmanın bir gereği olarak hekimler ve hemşireler hastalara karşı ortak sorumluluk taşırlar ve her türlü işlemi birbirlerini tamamlayacak şekilde yaparlar. Sağlık hizmeti bütünlük gösterdiğinden hekim ve hemşirenin görevlerini kesin sınırlarla ayırmak ve sağlık hizmetini bürokratik 109 hale getirmek doğru bir yaklaşım değildir. Bununla birlikte öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, intörnler ve hemşireler için görev tanımlarının çerçevesi verilmiştir. Her anabilim dalının gerekli gördüğünde kendi görev tanımlarını yapması gereklidir. Madde 4. Görev tanımları çerçevesinde ortak sorumluluk ve uygulamalar a. Hastalara damar yolu açılması ve tetkik için kan alınması: Hastalara damar yolu açılması hekimlerin ve hemşirelerin ortak görevidir. Tetkik için kan alınması esas olarak hekimlerin görevi olmakla birlikte acil durumlarda ve işbirliği ilkesi çerçevesinde hemşireler bu konuda hekimlere yardımcı olurlar. b. İntörn doktor kimliği: Tıp eğitiminde intörnlük dönemi aktif hasta sorumluluğu ile tıbbi bilgilerin pekiştirildiği ve hekimlik sanatının öğrenildiği son aşama olarak tanımlanmaktadır. Bu döneme gelmiş öğrencilerin sağlık hizmeti sunumunda araştırma görevlileri benzer sorumluluk ve yetki taşıması beklenmektedir. Bu nedenlerle intörn hekimlerin temel görevi kendi hastalarını görev tanımları çerçevesinde izlemek, arta kalan zamanlarında araştırma görevlilerine yardımcı olmaktır. Araştırma görevlileri intörn doktorların eğitimine katkıda bulunmalıdır. Servis içi ilişkilerde diğer doktorlar gibi hitap edilmeli ve her aşamada onlara da doktor olarak davranılmalıdır. c. Diğer uygulama önerileri i. Sürdürülmekte olan asistan, intörn doktor ve yeni işe başlayan hemşirelere yönelik uyum programlarında bu yönerge çerçevesinde sunum yapılacaktır. ii. Bu yönerge ve ekleri Tıp Fakültesi ve Hastane web sitelerine konacaktır. iii. Her yıl bu çerçevede geniş katılımlı etkileşim toplantıları yapılacaktır 110 Madde 5. Yürürlük ve Yürütme Bu yönerge Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Üniversite Senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve Tıp Fakültesi dekanlığı tarafından yürütülür. Bu yönerge çerçevesindeki konular bir dekan yardımcısı, başhekim yardımcısı, tıp fakültesi sekreteri, asistan temsilcisi, hemşirelik müdürü, intörn temsilcisinden oluşan bir kurul tarafından izlenecek ve değerlendirilecektir. Öğretim üyesi görev tanımı GÖREV / İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ KOÜ TIP FAKÜLTESİ STATÜSÜ AKADEMİK PERSONEL ÜNVANI ÖĞRETİM ÜYESİ A-­‐ GÖREV / İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 1-­‐ GÖREV / İŞİN KISA TANIMI Anabilim Dalı’ndaki görevini sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütmesi. 2-­‐ GÖREV / İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR •
Tıp Fakültesinin lisans ve uzmanlık eğitim-­‐öğretim ve uygulamaları ile ilgili çalışmalara öncelikli olarak katılmak •
Anabilim dalı ve dekanlık ile işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak, bu çerçevede anabilim dalı ve dekanlıkta görevli olduğu kurulların toplantılarına ve akademik kurullara katılmak. •
Öğrenci ve asistan eğitiminde, vermekle yükümlü olduğu derslerin müfredat ve içeriğini sürekli güncellemek •
Mezuniyet öncesi eğitimin son aşaması olan intörlük eğitiminde aktif rol almak ve intörnlerin primer hasta sorumluluğu almasına dayalı eğitim için sorumluluk yüklenmek. •
Görevlendirilmesi halinde üniversitenin diğer birimlerinde eğitim etkinliklerinde bulunmak 111 •
Bilimsel araştırmalar yapmak, sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunmak ve akademik niteliği olan dergilerde yayımlamak. Bilimsel araştırmaları mümkün olduğunca ilgili kişiler ve meslektaşları ile işbirliği içinde yapmak •
Kendi alanıyla ilgili topluma dönük uyarıcı ve bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak •
Dünyadaki bilimsel gelişmeleri izleyerek, bunların kendi anabilim dalında uygulanabilmesi için çalışmak •
Ulusal ve uluslararası kongrelere katılmak, yenilikleri izlemek ve öğrendiklerini aktarmak •
Sürekli eğitim etkinlikleri düzenlemek ve katılmak •
Çalışma arkadaşlarının meslek içi eğitimine katkıda bulunmak •
Meslektaşları ve diğer sağlık personelinin ekip ruhu içinde çalışması için motivasyonuna özen göstermek •
Eğitim ve sağlık hizmeti konularında çağdaş yöntemlerden yararlanmak için yenilikçi bir tutum takınmak •
Uzmanlık eğitiminde tez danışmanlığı görevini yürütmek, •
Uzmanlık öğrencilerinin bitirme sınavlarında jüri üyesi olarak görev yapmak, •
Anabilim dalında verilen sağlık hizmetlerinde hasta haklarına saygılı davranılmasını özendirmek ve denetlemek, •
Tıp Fakültesi Hastanesinde uygulamalı hizmetlerin anabilim dalı olarak aylık programların hazırlanması ve görev verilen hizmet ünitelerinin araştırma görevlileri, öğrenci eğitim-­‐öğretim ve araştırma faaliyetlerini düzenlemede görev almak, •
Öğrenci danışmanlığı görevi yürütmek, •
Sınavlarda görev almak, Asistan (Uzmanlık öğrencisi) görev tanımı GÖREV / İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ KOÜ TIP FAKÜLTESİ 112 STATÜSÜ AKADEMİK PERSONEL ÜNVANI ASİSTAN (UZMANLIK ÖĞRENCİSİ) A-­‐ GÖREV / İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 1-­‐ GÖREV / İŞİN KISA TANIMI Fakültedeki görevlerini sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütmek. 2-­‐ GÖREV / İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR •
Programlanan eğitim ve araştırma etkinliklerine aktif olarak katılmak •
Kendisine verilen nöbet ve çalışma düzenini uygulamak •
Nöbetlere zamanında gelmek ve nöbet devrini yaparak hastaneden ayrılmak •
Hastaları düzenli muayene etmek, tedavilerini düzenlemek, saptadığı sorunları klinik düzeni içindeki sorumlulara aktarmak •
Hastaları vizite hazırlamak ve vizitte kararlaştırılan önerileri yerine getirmek •
Hasta dosyalarına düzenli izlem notu koymak, tanı ve tedavi ile ilgili tartışmaları ve kararları yazmak •
Hasta çıkış özetini ayrıntılı olarak düzenlemek •
Hasta istemlerini zamanında vermek ve tedavi ile ilgili olarak hemşirelerle işbirliği yapmak •
Hastane işletmesi bakımından zorunlu olan ve idarece bildirilen mevzuatın gereğini yerine getirmek •
Hasta ve hasta yakınlarına hastalıkları ve gidişi konusunda hasta haklarını gözeterek anlaşılır bir şekilde bilgi vermek •
Hekimlik hizmetlerini hasta haklarına uyarak yürütmek ve hizmet kalitesinin arttırılması yönünde çaba göstermek •
Kurumla ilgili hizmet içi eğitimlere katılmak •
Anabilim dalları ve Dekanlıkça her öğretim yılı içinde düzenlenen ders, seminer, kurs, konferans, literatür çalışması, konsey, olgu sunumu ve klinko-­‐patolojik konferanslara katılma, bu toplantılarla ilgili belgeleri eğitim dosyasına konulmak üzere Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmek, 113 •
Ana bilim dallarınca hazırlanan “ asistan karnesi ” olarak isimlendirilen mesleki bilgi eğitimi, beceri eğitimini kapsayan işlemleri yapma, tamamlama ve karnede belirtilmesi için uzmanlık öğrencisinin yıllık yeniden atanması öncesi Anabilim Dalı Başkanlığına başvurmak, Eğitimi sırasında asistan karnesinde öngörülen işlemleri ve eğitim aktivitelerini yeterli miktarda yapmak ve bunları düzenli olarak karnesine kaydetmek •
Rotasyon eğitimleri sırasında gittikleri Anabilim Dalında süren eğitim – öğretim ve uygulamalara katılmak, •
Uzmanlık dalına ait bir konu üzerinde tez çalışmalarına zamanında başlamak ve kendisine önerilen programa göre bitirmek •
Klinikte kullanılan araç, gereç ve malzemeleri ; hasta dosyaları ve hastaneye ait olan evrakı korumak •
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-­‐
Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara uymak •
Kurumun belirlediği kılık kıyafet ve işe devam konusunda titiz davranmak •
Meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile ilişkilerinde işbirliğine kolaylaştıracak tutumda ve etik kurallara uygun davranmak. •
Hastanın sevk ve nakil işlemlerinde verilen görevleri yerine getirmek •
Bildirimde bulunulması gereken hastalıkları zamanında bildirmek •
Kendisine görev olarak verilen pansuman ve çeşitli tıbbi girişimleri aksatmadan yapmak •
Hastalardan gerekli tetkik materyallerini usulüne uygun şekilde almak •
Eğitim için kliniklerde bulunan tıp veya tıp dışı öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak Yüksek Öğrenim Kanunu: 2547 (Kabul Tarihi: 4.11.1981) Madde 1 – Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim öğretim, 114 araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir. l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. m)Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. (1)Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. (2)Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir. (3)Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir. n)Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. o)Okutman: Eğitim -­‐ öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır. p) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim öğretim planlamacılarıdır. BEŞİNCİ BÖLÜM Öğretim Elemanları Öğretim üyelerinin görevleri: Madde 22 – a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu 115 kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Ayrıca 2914 sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanununda öğretim elemanları kapsamına giren personel sınıflandırılarak aylıkları ve ek göstergeleri düzenlenmiş, derece yükseltmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarı belirlenmiştir Ayrıca Fakültemizde öğretim üyelerinin eğitimle ilgili kurul ve komisyonlardaki çalışma alanlarına ilişkin ek tanımlamalar her bir kurul için oluşturulan yönergelerde tanımlanmış ve herkesin erişimine açık olarak fakültemiz web sitesinde ilan edilmiştir. Fakültemizde mezuniyet öncesi eğitimle ilgili temel yönetim birimi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu’dur (MÖTE). Komisyonda Dekanlık, dönem koordinatörleri ve Tıp Eğitimi AD öğretim üyeleri ile eğitim sekretaryası aktif olarak görev yapmaktadır. MÖTE çalışma kuralları yazılı olarak yönergede ilan edilmiş ve web sitesinde erişime açıktır (http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/mezon_kurulu.php). MÖTE’ye bağlı olarak alt çalışma grupları ve komisyonlar bulunmaktadır. Bu komisyon ve çalışma gruplarında MÖTE’den farklı öğretim üyeleri de görev yapmaktadırlar ve görev sorumlulukları ilgili kurulun yönergesinde tanımlanmaktadır. Bunlar; • Probleme Dayalı Öğrenim Çalıma Grubu • Hekimliğe Hazırlık Programı Koordinatörlüğü • İletişim Becerileri Çalışma Grubu • Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci Araştırmaları Programı Çalışma Grubu • Preklinik Öğrenciler İçin Gönüllü Yaz Stajı Koordinatörü • Program Geliştirme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü • Sosyal Tıp (Tıpta İnsan Bilimleri) Koordinatörü 116 • Ölçme Değerlendirme Komisyonu Fakültemiz öğretim üyelerinin kurul ve komisyonlar ile ilgili görev tanımlamaları son üç yılda yenilenmiştir. Örneğin 2014 yılında Kocaeli Son üç yılda yapılan değişiklikler Üniversitesi Tıp Fakültesi (KOÜTF) Dönem VI eğitim döneminin (İntörnlük Dönemi) genel çerçevesini, uygulama esaslarını ve ilkelerini belirlemek, fakültenin hedef ve stratejileriyle uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak, intörnlerin haklarını ve yükümlülüklerini, görev ve sorumluluklarını tanımlamak amacıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi DVI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi hazırlanmış ve yayınlanmıştır. (EK-­‐6.3.1) Ekler EK-­‐6.3.1: KOUTF İntörn eğitim yönergesi 6.3. Öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları Tıp fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini düzenli olarak izlemeli ve değerlendirmelidir. Tıp fakülteleri, öğretim elemanlarının eğitsel performanslarını (ders verme, eğitim yönlendiriciliği, sınav yapma, program geliştirme ve GS değerlendirme, eğitim materyali oluşturma, akademik ve sosyal danışmanlık, kurul ve komisyonlarda görev alma, vb.) izlemeli, değerlendirilmeli ve ödüllendirmelidir. Tıp fakülteleri, araştırma görevlilerinin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yürütülmesindeki görev ve sorumluluklarını açıkça belirlemiş olmalı, izlemeli, değerlendirmeli ve ödüllendirmelidir. Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar Fakültemizde her yılın sonunda anabilim dallarının eğitim, araştırma ve hizmetle ilgili faaliyetleri bir raporla dekanlığımıza bildirilmekte ve bu raporlar üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır. Görev tanımı yönergesinde asistanların mezuniyet öncesi eğitimde rolü belirlenmiştir. Anabilim dallarında öğretim üyesinin denetiminde asistanlar pratik eğitim yapmaktadır. Son üç yılda Fakültemiz öğretim elemanlarının eğitsel performans değerlendirme ve yapılan ödüllendirilmeleri temel olarak 2011 yılında yürürlüğe konan 27850 sayılı değişiklikler “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek 117 Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” kriterlerine göre yapılmaktadır(EK-­‐6.3.2). Yönetmeliğe göre eğitsel performanslar her ay “Eğitim-­‐Öğretim Faaliyetleri Cetveli” (EK-­‐6.3.3) aracılığıyla toplanmakta, yine yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde puanlanarak parasal olarak ödüllendirme yapılmaktadır. Bu amaçla performans kriterlerinde özellikle hasta başı eğitime özendirmek için Hasta Başı Eğitim C puanı 2 kat arttırılmıştır. Ayrıca staj puanı verilmesi sorumlularına C sağlanmıştır. Fakültemiz akademik kadrosunun performansını değerlendirilmesindeki bir diğer kriter öğrenci geri bildirimleridir. Bu bildirimler sınav sonuçları ile birlikte ilgili koordinatörler tarafından değerlendirilmektedir. Geribildirimlere öğretim üyeleri elektronik ortamda ulaşabilmekte ve kendi performansları ile ilgili fikir edinebilmektedir. EK-­‐6.3.2: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Ekler Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik EK-­‐6.3.3: KOUTF Performans C Puan Formu 6.4. TS Eğitici gelişim programları Tıp fakültelerinin, akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileştirmeye yönelik eğitici gelişimi programları mutlaka olmalıdır. Fakültemizde eğitici gelişimi ile ilgili kurslar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kursların listesi aşağıda bir tablo halinde sunulmuştur. Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar Tablo. Kocaeli Tıp Fakültesi Eğitici Gelişimi Kurs ve Tarihleri Eğitici gelişim kursunun adı Tarih Katılımcı sayısı Deney Hayvanları Kursu 2010 39 Kan ve Kan Ürünleri Kursu 8 Nisan 2011 18 Deney Hayvanları Kursu 2011 6 Klinik Epidemiyoloji ve Biyoistatistik 16-­‐17 Şubat 16 Kursu 2011 Ölçme Değerlendirme Kursu 23-­‐24 Kasım 17 2011 Kan ve Kan Ürünleri Kursu 2012 25 KOÜ Tıp Fakültesi-­‐Senaturk Makale 11 Ocak 2013 Tüm öğretim 118 Hazırlama ve Sunum Kursu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Geliştirme Seminerleri Temel İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi Kursu Mentorluk Çalıştayı İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Kursu Tıbbi Çizim ve Görsel İletişim Sempozyumu Temel Eğitim Becerileri Kursu üyelerinin katılımına açık gerçekleştirildi. 18 Aralık-­‐ 56 (toplantıların 5 Toplantılı seri tümüne katılanlar) Tüm öğretim üyelerinin katılımına açık gerçekleştirildi. 19-­‐20 Eylül 29 2013 27 Kasım 2013 86 8-­‐9 Mayıs 2014 13 12 Mayıs 2014 15-­‐17 Temmuz 18 2014 Bilgisayarda Uygulamalı Biyoistatistik 03-­‐05 Eylül 29 Kursu 2014 Temel İletişim Becerileri Eğitici 18-­‐19 Eylül 21 Eğitimi Kursu 2014 Son üç yılda yapılan kurslar yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Son üç yılda yapılan değişiklikler EK-­‐6.4.1: Temel Eğitim Becerileri Kurs haberi Ekler EK-­‐6.4.2: Bilgisayarda Uygulamalı Biyoistatistik Kursu haberi EK-­‐6.4.3: Temel İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi Kursu haberi 6.4 Eğitici gelişim programları Tıp fakülteleri akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileştirmeye yönelik eğitici gelişimi programlarını, belirli bir plan ve program dahilinde aşamalı, sürekli ve kurumsal bir çerçevede sürdürmelidir. Eğitici gelişimi GS programlarına katılım özendirilmeli, finansal ve idari destek sağlanmalıdır. Eğitici gelişim programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmelidir. Tıp Fakülteleri eğitimle ilgili belirledikleri görevler için belirli eğitim programlarına (sertifika, diploma vb) katılım şartını bir kriter olarak 119 kullanmalıdırlar. Standardın Fakültemizde eğitici gelişim programlarına katılım atama ve yükseltme karşılanma kriterleri arasında yer almaktadır. durumu ile ilgili açıklamalar Son üç yılda Eğitici gelişim programlarına katılım atama ve yükseltme kriterleri arasına yapılan eklenmiştir (EK-­‐6.1.2). Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere sürekli ve değişiklikler düzenli olarak yapılması konusunda özen gösterilmektedir. Ekler EK-­‐6.1.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri 6.5. TS Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel gelişimi Tıp fakülteleri akademik kadrolarının bireysel ve sürekli mesleksel gelişimlerini mutlaka özendirmeli ve desteklemelidir. Fakültemizde akademik kadroların kongre ve diğer bilimsel etkinliklere Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar katılımı için araştırma fonu çerçevesinde “Yurtdışı ve Yurtiçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Programı” uygulanmaktadır. Ayrıca tez ve diğer çalışmalar için hızlı proje desteği programı bulunmaktadır. Yakın zamanda ise “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Gelişim Destek Programı” başlatılmış bulunmaktadır (EK-­‐6.5.1, EK-­‐6.5.2). Ayrıca öğretim üyeleri Erasmus programları çerçevesinde yurtdışında deneyim kazanmaları teşvik edilmektedir. Son üç yılda Bu konuda son üç yılda bir değişiklik yapılmamıştır. yapılan değişiklikler Ekler EK-­‐6.5.1: Kocaeli Üniversitesi Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Programı Esasları EK-­‐6.5.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Gelişim Destek Programı 120 6.5 Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel gelişimi Tıp fakülteleri akademik kadrolarının sürekli mesleksel gelişim GS etkinliklerine katılmaları için idari ve ekonomik desteği kurumsal bir çerçevede sürdürmelidir. Standardın “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Gelişim Destek Programı” ile karşılanma akademik kadrolara olan desteğin kurumsallaşması sağlanmaya başlamıştır. durumu ile ilgili açıklamalar Son üç yılda Bu konuda son üç yılda bir değişiklik yapılmamıştır. yapılan değişiklikler Ekler EK-­‐6.5.1: Kocaeli Üniversitesi Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Programı Esasları EK-­‐6.5.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Gelişim Destek Programı 7. EĞİTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR 7.1. Akademik birim, altyapı ve olanaklar TS Tıp fakültelerinde, eğitim modellerine uygun öğrenme ortamı alt yapısı ve olanakları ile temel akademik birimler bulunmalıdır. Eğitim programının amaçlandığı gibi uygulanabilmesi için eğitim ortamı hem öğretim elemanları hem de öğrenciler için yeterli olacak biçimde planlanmalıdır. Bu ortamlar zaman içinde ortaya çıkacak gereksinimlere uygun hale getirilebilir olarak planlanmalı ve gerektiğinde ihtiyaca yanıt verecek şekilde geliştirilebilmelidir. Öğrenme ortamları derslikler, küçük grup çalışmalarının yapılabileceği odalar, laboratuvarlar, kütüphane, bilgi teknolojisi ile ilgili birimler ve dinlenme-­‐sosyal etkinliklerle ilgili ortamları kapsamalıdır. Her bir birim hem öğrenci ve öğretim elemanı sayısı, hem de eğitim modelinin özellikleri dikkate alınarak planlanmalıdır. Eğitim ortam ve olanakları engelli öğrencilerin varlığı gözetilerek onların gereksinimleri 121 doğrultusunda düzenlenmelidir. Tıp fakülteleri, eğitim programlarının gerektirdiği akademik yapılanmaları (koordinatörlük, ders kurulu/staj/blok kurulları) kurmuş ve temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimleri bölümlerine bağlı akademik örgütlenme yapısını Ulusal Çekirdek Eğitim Programını (ÇEP) gerçekleştirebilecek düzeyde yapılandırmış olmalıdır. Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere 3 bölüm; bu bölümlere bağlı 41 anabilim dalı ve 26 bilim dalı bulunmaktadır. Ağustos 2014 itibariyle Fakültemizde 243 öğretim üyesi ve 9 adette uzman/öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyesi başına 6,11 öğrenci düşmektedir. Öğretim üyesi yıllık ders yükü ortalaması mezuniyet öncesi eğitim için 2014 yılında kuramsal 34,64 saat, uygulama 38,13 saattir. Tıp eğitiminin tüm temel birimlerinde büyük çoğunluğu (%53,08) profesör aşamasına ulaşmış deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemiz kendi akademik kadrosuyla tıp eğitimini kuramsal ve uygulamalı olarak Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar yürütebilecek durumdadır. Tablo Akademik kadro durumu-­‐2014 Temel Tıp Dâhili Tıp Cerrahi Bilimleri Bilimleri Tıp Bilimleri Profesör 19 66 44 Doçent 11 32 22 Yard. Doç. 5 20 17 Öğretim görevlisi, 7 2 uzman Toplam Toplam 129 63 42 6 243 Not: Doçentlik unvanını alıp halen Yrd. Doç. kadrosunda olanlar Doçentlerin içinde yer almaktadır. Fakültemizde, eğitim bloğu 2011 eğitim öğretim yılında kullanıma açılmıştır. Eğitim bloğu, bodrum, zemin kat ve 1. Kat olmak üzere eğitimle ilgili üç kat ve yemekhanenin ve kafeteryanın bulunduğu 2. Kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır (EK-­‐7.1.1). Bodrum katta 450 m2 225 oturaklı sabit masalı laboratuvarlar 122 bulunmaktadır. Yine bodrum katta öğrencilerin kitap önlük vs. malzemelerini koymak için kullanabilecekleri anahtarlı dolapları vardır. Ayrıca bu katta teknik servis (bilgisayar barkovizyon, mikrofon gibi konularla ilgili) için ayrılmış bir ofis bulunmaktadır. Zemin katta Dönem I,II, III olmak üzere 202’er kişi kapasiteli sabit sıralı, bilgisayar ve barkovizyon içeren 3 amfi bulunmaktadır. Aynı katta ayrıca 6 adet 20-­‐25 kişi kapasiteli 30-­‐35 m2 büyüklüğünde sınıf vardır. 1. Katta 34-­‐92 m2 değişik büyüklüklerde 9 adet sabit sıralı ya da kolçaklı sandalyesi bulunan bilgisayar ve barkovizyon içeren sınıflar, 75 öğrenci kapasiteli öğrenci çalışma odası, 63 kişi kapasiteli konferans salonu ve 10 kişi kapasiteli öğrenci grupları odası bulunmaktadır. Yine 1. Katta 108 m2 46 tabureli laboratuvar mevcuttur. Tıp Eğitimi AD öğretim üyeleri ve yardımcı personele ait ofisler, tıp tarihi ve etik toplantı salonu, mezuniyet sonrası eğitim komisyonu toplantı odası da aynı kattadır. Eğitim bloğu 2. Katında öğrencilerin kullanımı için yemekhane ve balkou olan kafeterya bulunmaktadır. Eğitim bloğu dışında hastane içinde ara kat bölümünde, toplantı salonu 1,2, 3 olarak isimlendirilen 145-­‐170 m2 büyüklüklerinde 160, 132, 121 kişi kapasiteli sabit sıralı, bilgisayar-­‐barkovizyon içeren, Pediatri, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Diş Hekimliği ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunun kullandığı derslikler bulunmaktadır. Bunların dışında kat 2, 3, 4 ve 5 de 42 kişilik sabit sıra bulunan bilgisayar ve barkovizyon içeren değişik kliniklerin kullandığı derslikler yer almaktadır. Ayrıca, Dönem I öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle 2014-­‐15 öğretim yılından itibaren morfoloji binasında bulunan 410 kişi kapasiteli Anadolu Konferans Salonu, Dönem I öğrencilerinin teorik dersleri için kullanılmaktadır. Küçük grup çalışmaları için anabilim dalları içerisindeki toplantı salonları yanı sıra eğitim bloğundaki küçük derslikler kullanılmaktadır. Tüm dersliklerde barkovizyon, bilgisayar, ses düzeni, yazı tahtası gibi ders araç gereçleri ile donanımlıdır. 123 Eğitim bloğu bodrum katta Biyokimya, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Patoloji ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarının kullandığı 225 kişi kapasiteli laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarda 97 adet olan mikroskop sayısı yeni alımlarla 177 olmuştur. Laboratuvarda kurulmuş olan video ve ses düzenekleri ile pratik uygulama sırasında uygulamaya yönelik eğitim verilmektedir. Ayrıca preparatların ekrana yansıtılarak eğitimin sağlanması amacı ile görüntülü mikroskop sistemi bulunmaktadır. Öğrenci laboratuvarlarımızın ihtiyacı olan sarf/kimyasal malzemeler her yıl yeni eğitim yılı başında temin edilmektedir. 40 Öğrenci kapasiteli Anatomi laboratuvarında 1 adet kadavra ve her organdan 5-­‐10 adet örnek ve bol miktarda maket bulunmaktadır. 2014 yılı içinde yapılan ihale ile plastinize kadavra alınmıştır (EK-­‐7.1.2.). Klinik öncesi eğitim verilen Klinik Beceri Laboratuvarımızda (25 öğrencilik-­‐
128m2) yeterli sayıda maket, model ve manken bulunmaktadır. Dönem 1, 2 ve 3’teki uygulamalarda öğrenciler gruplar halinde çalışmakta ve bu çalışmalar sırasında 4-­‐6 öğrenciye 1 model düşmektedir. Ayrıca Dönem 4 ve Dönem 5 stajlarında (Genel Cerrahi, Üroloji, Plastik Cerrahi, Acil Tıp, K.B.B., Anesteziyoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum vb.) maketler kullanılmaktadır. Fakültemizde Klinik Beceri Laboratuvarı Sorumlusu’na bağlı olarak, Dönem 1 ve 2’de öğrencileri kliniğe hazırlamak amacı ile el yıkama, steril paket açma, steril eldiven giyme-­‐çıkarma, vücut sıcaklığı ölçümü, kan basıncı ölçümü, kas içine enjeksiyon, venöz kan alma, radyal arterden nabız sayımı, empati becerisi, parenteral ilaç ve serum hazırlama eğitimleri verilmektedir. Dönem 1 öğrencilerinin Hekimliğe Hazırlık Programı kapsamında yürütülen Klinik Beceri Uygulamaları (öğrenci başına toplam 8 saat), Dönem 2 uygulamaları (öğrenci başına 20 saat), Dönem 3’te ise sütür atma, üretral kateter uygulama ve atel hazırlama uygulamaları ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Simüle hastalar Farmakoloji, Ortopedi ve Psikiyatri Anabilim Dallarında eğitim amaçlı olarak çalışmakta olan personelin ilgili birim öğretim üyeleri 124 tarafından yetiştirilmesi ile sağlanmaktadır. Bu çalışmalar kliniklerin toplantı salonlarında yapılmaktadır (EK-­‐7.1.3) Fakültemiz öğrencilerinin kullanıma açık 9841 kitap, 620 adet sosyal (roman, şiir vs.) kitap, 925 adet tez kitapçığı, 8871 e-­‐kitap sayısı, 13.279 tam metin elektronik dergi sayısı, 12 adet kitap dışı (CD, DVD, VCD) belge ile kütüphane hizmeti verilmektedir. Kütüphane, hafta içi 8.10 -­‐ 21.50, hafta sonu 10.00-­‐17.00 saatleri arasında açıktır. Kütüphanemiz 560 m2 olup 143 öğrenci kapasitesindedir. Fakültemize 200 metre uzaklıkta Merkez Kütüphanesi bulunmaktadır. Merkez Kütüphanede 67.956 kitap, 936 basılı süreli yayın, 201 kitap dışı belge (CD, DVD, VCD ), 2742 tez, 2.279.629 özet e-­‐tez, 884.286 tam metin e-­‐
tez, 108.102 özet e-­‐dergi, 46.556 tam metin e-­‐ dergi ve 8871 adet e-­‐kitap bulunmaktadır. “Library Of Congresses” Sınıflama Sistemi ile açık raflı, 4055 m2 alanda 430 oturma kapasiteli, 4 ayrı salonda 80 adet bilgisayar ve kablosuz internet hizmeti vardır. Ayrıca kütüphaneye bağlı 15 personel ve 3 şube kütüphanesi bulunmaktadır. Merkez Kütüphanesi Çalışma Saatleri Okuma Salonu Marmara Salonu Eğitim Dönemi: 08.00-­‐22.00 08.30-­‐24.00 Tatil Dönemleri: -­‐ 08.30-­‐17.15 Ege Salonu (Yayınlar ve Tezler) 08.30-­‐17.15 08.30-­‐12.00 13.00-­‐17.15 Cumartesi-­‐
10.00-­‐17.00 10.00-­‐24.00 Kapalı PAZAR Fakültemizde Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi’nde (BİDEM) mesai saatleri içinde öğrencilerin kullanımına açık internet bağlantılı 55 bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizin her alanında kablosuz internet bağlantısı mevcut olup, öğrencilerimiz kendilerine ait bilgisayarlardan her zaman internete girebilmektedirler. Ayrıca dersliklerdeki bilgisayarlardan da yararlanmaktadırlar. Son üç yılda Son üç yılda fakültemiz eğitim modeline uygun öğrenme ortamı ve yapılan olanakları ile temel akademik birimlere ilişkin gerçekleşen değişiklikler şöyle değişiklikler özetlenebilir; 125 • 16.06.2011 Tarihinde YÖK kararı ile Tıp Eğitimi AD kurulmuştur. • 25.09.2013 Tarihinde tıp öğrencileri için rehberlik ve psikososyal destek birimi kurulmuştur. • 2013’de Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD kurulmuş ve bu alanda eğitimli bir doçent istihdam edilmeye başlanmıştır. • Tıp Eğitimi AD’nın güçlendirilmesi amacıyla alanında lisansüstü eğitim almış tam zamanlı bir yardımcı doçent istihdam edilmeye başlanmıştır. • Fakültemizde Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi’nde (BİDEM) mesai saatleri içinde öğrencilerin kullanımına açık internet bağlantılı bilgisayar sayısı 40’dan 55’e yükseltilmiştir. • Öğretim üyesi sayısı 222 den 243 e yükselmiştir. • Öğretim üyesi başına düşen öğrenci miktarı 5,3 ten, 6.11’e değişmiştir. • Öğretim üyesi başına düşen kuramsal (33.26 dan 32.64’e) ve uygulama saati (38,02’den 38.13’e) değişmiştir. • Tıp eğitiminde büyük çoğunluğu (% 50.3) profesörlük kadrosuna ulaşmış öğretim üyelerince sağlanmaktadır. 2009 da (% 79,2 doçent ) • Akademik kadroda profesör sayısı 89 dan 129’a yükselmiştir. • Fakültemizde derslik olarak kullanılan amfi tarzında 2 konferans salonu, 3 büyük derslik, ve 4 orta büyüklükte dersliği kapsayan 1110,52 m2 derslik alanı ile 500 m2 laboratuvar alanı bulunmakta iken 2011 yılından itibaren eğitim bloğunun kullanıma açılması ile bu alanlar oldukça genişlemiştir. Ayrıca 2014’de Morfoloji Binası Anadolu Salonu Dönem I Amfisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. • Fakültemiz de bulunan kütüphanemizin yayın sayıları artarken, bir yandan da öğrenci kapasitesi 80 den 143’ e yükseltilmiştir. • Fakültemize 200 m uzaklıktaki merkez kütüphanenin de yayın sayısı artmış ve ayrıca çalışma saatleri genişletilmiştir. Ekler EK-­‐7.1.1: Eğitim Bloğu bilgileri EK-­‐7.1.2: Plastinize kadavra teknik şartname 126 EK-­‐7.1.3: Eğitim araç gereçleri listesi 7.1. Akademik birim, altyapı ve olanaklar GS Tıp fakülteleri eğitim programlarında topluma dayalı tıp eğitimi uygulamalarının gerçekleştirilebileceği öğrenme ortamlarıyla ilgili olanakları yaratmalı ve geliştirmelidirler. Dönem 1 ders programında yer alan “Sosyal Tıp” programında ve Dönem 3 ders programında yer alan “Toplum Sağlığı Ders Kurulu” kapsamında Standardın öğrenciler Verem Savaş Dispanseri, Fabrika ve arıtma tesisi ziyaretleri gibi karşılanma gezilere katılmaktadırlar. Bu eğitimler Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim durumu ile üyelerinin yönetiminde gerçekleştirilmektedir. ilgili Dönem 6 “Halk Sağlığı” stajı kapsamında öğrenciler, stajlarının bir açıklamalar bölümünde birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda, okullarda ve iş yerlerinde bulunmaktadırlar. Dönem 1, 3 ve 6’da yapılmakta olan kurum ve kuruluş ziyaretleri ilgili birimlerden yazılı izin alınarak yapılmaktadır. Son üç yılda Bu konuda Fakültemizde son üç yılda bir değişiklik yapılmamıştır. yapılan değişiklikler Ekler 7.1. Akademik birim, altyapı ve olanaklar GS Tıp fakülteleri öğrencilerine simüle/standardize hasta ile eğitim ve değerlendirme olanakları sunmalıdırlar. Standardın İyi yapılandırılmış eğitim amaçlı simüle hasta uygulaması bulunmamaktadır. karşılanma Bununla birlikte Klinik Farmakoloji Kursu (EK-­‐7.1.4), Ruh Sağlığı ve durumu ile Hastalıkları ile Ortopedi stajları sırasında hastane çalışanlarının desteğiyle ilgili yürütülen uygulamalar vardır. açıklamalar Son üç yılda Bu konuda Fakültemizde son üç yılda bir değişiklik yapılmamıştır. yapılan değişiklikler 127 Ekler EK-­‐7.1.4: Dönem VI Klinik Farmakoloji Stajı Eğitim Programı 7.1. Akademik birim, altyapı ve olanaklar GS Tıp fakülteleri eğitimle ilgili düzenleme uygulamalarının bilimsel altyapı ve desteğini sağlamak üzere bünyelerinde işlevsel Tıp Eğitimi Anabilim Dalları/birimleri oluşturmalıdır. Standardın Fakültemizde Tıp Eğitimi AD vardır. Tıp Fakültesi dekanının yanı sıra anabilim karşılanma dalında 2 yardımcı doçent çalışmaktadır. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim durumu ile üyeleri eğitimle ilgili tüm kurullarda aktif olarak yer almaktadırlar. Eğitsel ilgili kaynak ve olanakların planlanması ile ilgili işleri bizzat Tıp Eğitimi AD açıklamalar Dekanlıkla koordineli bir şekilde yürütmektedir. • 16.06.2011 Tarihinde YÖK kararı ile Tıp Eğitimi AD kurulmuştur. Bir profesör ve 2 yardımcı doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi ile tıp eğitimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Son üç yılda yapılan • Tıp Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde Rehberlik ve Psikososyal Destek değişiklikler Birimi kurulmuştur. • Tıp Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde Ölçme-­‐Değerlendirme Birimi kurulmuştur. Ekler 7.2. Klinik eğitim ortamı ve fırsatları Tıp fakülteleri öğrencilerine yeterli klinik deneyim sağlayacak eğitim ortam ve fırsatlarını mutlaka sunmalıdır. Tıp fakültesinde klinik eğitim, yeterli hasta sayısı dahil olmak üzere gerekli TS olanaklara sahip olmalıdır. Özellikle hasta sayısı ve çeşitliliğinin yeterli olmadığı durumlarda, başka kurumlarla işbirliği yapılabilecek bir düzenlemeye açık olunmalıdır. Yine klinik eğitim ortamları (poliklinik, servis, ameliyathane, acil servis, yoğun bakım vb.) toplumun gereksinimlerine yanıt verecek olanaklara ve hasta çeşitliliğine sahip olmalıdır. Standardın 2011 Yılından itibaren eğitim bloğunun açılması ile birlikte öğrencilerimiz karşılanma eğitimlerinin bir bölümünü bu binada almaktadırlar. Ayrıca üniversite 128 durumu ile hastanesi içinde de eğitime devam edilmektedir. ilgili Fakültemiz eğitimi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi açıklamalar çalışmaları aynı bina içinde entegre olarak yürütülmekte ve 92.000 m2 kapalı alana sahip bir komplekste çalışılmaktadır. 2005 yılında hizmete açılan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 700 yatağa sahiptir ve üst düzey teknoloji ile modern bir binada hizmet vermektedir. Merkez laboratuvarı, radyoloji, nükleer tıp, mikrobiyoloji, patoloji laboratuvarları, tıbbi genetik laboratuvarı ile gelişmiş tanı olanaklarına, çocuk ve erişkin hastalar için acil, yoğun bakım, ameliyathane, yanık tedavi ünitesi yanı sıra tıbbi ve radyasyon onkolojisi, kemik iliği transplantasyon bölümleri ile ileri tedavi birimlerine sahiptir. Bu nedenle yalnızca Kocaeli ile sınırlı olmayıp Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova gibi çevre illerden gelen yoğun bir hasta başvurusuna yanıt vermektedir. Bu olanaklar CEP’teki klinik hedefleri karşılamanın yanı sıra ileri düzey klinik eğitim fırsatı da yaratmaktadır. Tablo. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ait 2014 yılı Ocak-­‐ Haziran verileri Yatak Sayısı 700 Ameliyathane Sayısı 19 Genel 12 Lokal 5 + 2 Ameliyat sayısı (Büyük+küçük) 16653 Doğum Sayısı 612 Sezaryen 549 Normal 63 Poliklinik Hastası Sayısı 323788 Yatan Hasta Sayısı 17.229 Klinik öncesi dönem öğrencilerimize ilgi duydukları alanda gözlem ve uygulama yapma olanağının tanınması amacıyla 2013-­‐2014 eğitim yılından 129 itibaren yaz stajı eğitim programı başlatılmıştır. Program, edindikleri temel tıp bilgilerinin dâhili/temel/cerrahi bilimlerle güçlü bağını kavramaları, ilgi duydukları bilim alanının iklimini gözlemlemeleri ve çalışanları ile yakınlaşmaları, hasta-­‐hekim-­‐hasta yakını iletişimini gözlemeleri ve motivasyon kazanmaları için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Stajlar dönem I, II ve III’ ün sonunda en az 15 iş günü olmak koşuluyla, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, yaz tatilinde yapılmaktadır. Stajda devam zorunludur (EK-­‐4.3.3). Dönem 4’e 2013 yılından itibaren, amacı öğrencilere genel fizik muayene becerilerini kazandırmak olan Fizik Muayene stajı konulmuştur. Öğrenciler dönem başında genel fizik muayene becerilerini alarak stajlarında hastalarının fizik muayenelerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacak, dönem boyunca gidecekleri stajlarda da ileri muayene becerilerini tamamlayacaklardır. 2014-­‐2015 Eğitim yılından itibaren ilk üç dönem öğrencilerine yönelik vaka tartışmaları ile kanıta dayalı tıp uygulaması eğitim programı başlatılmıştır. Öğrenciler hastanede kantin ve yemekhane olanaklarından yararlanmaktadır. Kliniklerde asistanlar için ayrılan dinlenme odalarını kullanmaktadır. Ayrıca eğitim bloğunda bulunan yemekhane ve kantinde öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık vermektedir. • Klinik öncesi ve klinik dönemde üniversite hastanesi içindeki eğitimler devam etmektedir. • Son üç yılda hastane içinde yatak sayısı 677 den 700’e, ameliyathane sayısı 17 den 19’a yükselmiş, hasta sayısı ve çeşitliliği artmıştır. Son üç yılda yapılan değişiklikler • İlk üç dönemde öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda gözlem ve uygulama olanağı sağlayan yaz stajı eğitim programı başlatılmıştır. • Dönem 4 başında temel fizik muayene ilkelerine ilişkin bir eğitim programı başlatılmıştır. • 2014-­‐2015 Eğitim yılından itibaren ilk üç dönem öğrencilerine yönelik olgu tartışmaları ile kanıta dayalı tıp uygulaması eğitim programı başlatılmıştır. 130 Ekler EK-­‐4.3.3: Yaz stajı programı 7.2. Klinik eğitim ortamı ve fırsatları Tıp fakülteleri öğrencilerine mümkün olan en erken dönemden itibaren ayaktan bakım birimleri, birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında klinik deneyim edinme ve öğrenme fırsatı sunmalıdır. GS Tıp fakülteleri, öğrencilerinin sağlık hizmeti sunulan ortam ve koşulları tanıması ve hasta temasının ilk yıllardan itibaren başlayarak sağlanması konularında gerekli düzenlemeleri yapmalı, bu deneyimlerin yaşanacağı birinci ve ikinci basamak sağlık kurumları ile işbirliği yapılmalıdır. Kocaeli bölgesinde fabrikaların ve büyük işyerlerinin yoğun olması nedeniyle meslek hastalıkları ve işçi sağlığı bakımından farklı özellikler taşımaktadır. Bu Standardın durum gözetilerek özelliklerine göre (işyeri sağlığı ve kansere neden olan karşılanma çevresel etkenler) kuramsal ve uygulamalı dersler Dönem 1 eğitim durumu ile programında “Sosyal Tıp Ders Kurulu”, Dönem 3’te “Toplum Sağlığı Ders ilgili Kurulu” eğitim programına konulmuştur. Bu programların uygulamalı açıklamalar bölümlerinde öğrenciler birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşları hakkında deneyim kazanmaktadır. Dönem 6’da “Halk Sağlığı Stajı” sırasında bu deneyimleri pekiştirilmektedir. Son üç yılda Son üç yılda fakültemizde bu konuda bir değişiklik yapılmamıştır. yapılan değişiklikler Ekler 7.3. Araştırma eğitim fırsatları Tıp fakülteleri, öğrencilerine temel ve uygulamalı araştırmaları eleştirel TS okuyup anlayabilecekleri ve mesleki uygulamalarında kullanabilecekleri düzeyde eğitim fırsatlarını mutlaka sunmalıdırlar. Standardın Dönem 3 ders programında 8 saat epidemiyoloji, araştırma planlama ve karşılanma araştırma yöntemleri yer almaktadır. Yine dönem 6 öğrencilerine staj durumu ile başında yarım gün bilimsel araştırma yöntemleri konusunda bilgi 131 ilgili güncellemesi yapılmaktadır. açıklamalar Dönem 1 öğrencileri 10’ar öğrencilik gruplar halinde Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci Araştırması başlığıyla bir araştırma/çalışma yapmaktadırlar. Her çalışma grubu daha önce iletişim becerileri eğitimi almış olan bir öğretim üyesi tarafından yönlendirilmektedir. Örneğin 2013–2014 eğitim yılı içerisinde toplam 29 ayrı grup araştırma faaliyetinde bulunmuştur. Bu çalışmalar eğitim programı sonunda yapılandırılmış formlarla ve bağımsız öğretim üyelerince puanlanmakta ve dereceye girenler web sitesinde ilan edilmektedir. Bu çalışmaların bir kısmı 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi’nde yine öğrenciler tarafından sunulmuştur. 2014 yılında ise dereceye giren çalışmalar (1.,2.,3. olanlar) Bilkent Üniversitesinde yapılan öğrenci kongresinde öğrenciler tarafından sunulmuştur. Dönem 6 Halk Sağlığı staj gruplarının her biri staj başında bir araştırma planı yapıp staj süresince uygulayıp raporlandırmakla sorumludur. • Fakültemizdeki temel ve uygulamalı araştırma eğitim programları Son üç yılda devam etmektedir. yapılan • Öğrencilerimiz araştırma için araç-­‐gereç, finansman, danışmanlık vb değişiklikler açısından desteklenmektedir. Ekler 7.3. Araştırma eğitim fırsatları Tıp fakülteleri, öğrencileri tarafından planlan ve yürütülen araştırma GS süreçleri ile sonuçlarının paylaşılmasını, öğrencilerin kongrelere katılımlarını özendirmeli, idari ve ekonomik olarak desteklemeli ve ödüllendirmelidirler. Standardın Öğrencilerin fakültemizde yürütülen araştırmalara, yurtiçi ve yurtdışı karşılanma bilimsel kongre ve araştırmalara katılmaları özendirilmektedir. durumu ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (KOÜTBAT) ilgili öğrencilerin araştırmalara katılımını planlamakta ve yönlendirmektedir. 70 açıklamalar Öğrenci, 16 projede 12 anabilim dalında öğretim üyeleri ile ortak çalışmıştır. 132 Aynı topluluk 14-­‐15-­‐16 Aralık 2009’da Darwin yılı sempozyumunu ( Misafir öğretim üyeleri, diğer fakültelerden katkılarla film gösterimleri ve karikatür sergisi) düzenlemiş, “Yurt Dışı Staj olanakları Sunumu – Harvard deneyimi” 2009, “Endüstriyel Tarımın sağlığa getirdikleri” 2010, “AB projeler eğitimi”-­‐
2010, “Amerika Birleşik Devletleri’nde uzmanlık sınavı (USMLE) tanıtımı”-­‐
2010 başlıklı konferans ve söyleşiler gerçekleştirmiştir(www.koutbat.com). KOÜTBAT 2009 Nobel ödülleri, Organ ve kadavra bağışı, Cep telefonlarının zararları, Tam Gün yasası, Genetiği değiştirilmiş organizmalar konularında “Pazartesi Söyleşileri” düzenlemiş, öğrencileri kongrelere katılım konusunda üyelerini bilgilendirmiştir. Üniversitemizin 2012 yılında gerçekleştirdiği 4. Ulusal Kardiyoloji Öğrenci Kongresi'nde kulübümüz aktif olarak görev almıştır. Ayrıca kulübümüz üyeleri tarafından Tıp Eğitimi ile ilgili görüşleri tartışabileceğimiz TEÖG (Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu) topluluğu kurulmuştur. Her yıl düzenlediği tanışma yemekleriyle Tıp Fakültesi'ne yeni başlayan öğrencilerimizle buluşma olanağı sağlamıştır. Ayrıca Plastik Cerrahi bölümüyle "Her şeyiyle; yüz ve ekstremite nakilleri", Halk Sağlığı bölümüyle "Tıpta Yöntem: Hekime Şiddet" , Eğitim Fakültesi hocalarıyla "Eğitimde Yeni Yasal Düzenleme: Türkiye'nin ve Tıp Eğitiminin Geleceğe Etkisi", Tıbbi Biyoloji bölümüyle "Biyomarkerlar ve Proteomikslere Yeni Yaklaşımlar" , daha önce tecrübe yaşamış öğrencilerle "Yurt Dışında Staj Olanakları" gibi bir çok konferans düzenlemiştir. Yine Plastik Cerrahi bölümüyle "Dikiş, Sütur Teknikleri" ve deneyimli bir hocamızla "Koruyucu Hekimlik Yolunda Bir Adım: Orjinal Yoga Sistemi" atölyelerinde hocalarla birlikte çalışma olanağı sağlamıştır. Dileyen öğrenciler Tıbbi Biyoloji anabilim dalı laboratuvarında çalışmalara katılmaktadır. Bu öğrencilerin çeşitli dönemlerde yurtdışında araştırma eğitimine gitmelerine yardımcı olunmaktadır. Araştırmaya ilgi duyan öğrencilere özgeçmiş hazırlama, bilim adamlarına İngilizce mektup yazma öğretilmektedir. Bu sayede Dönem 5 öğrencisi Mehmet Furkan Burak'ın North Carolina ve Harvard Üniversitelerinde, Müge Kömürcüoğlu’nun Miami Üniversitesinde, Yaşar Taylan Esengül’ün Northwestern 133 Üniversitesinde araştırma eğitimi almaları sağlanmıştır. 13 Eylül 2013 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Harvard Üniversitesi Değişim Programı Kapsamında “Öğrenci Araştırma Programı” başlatılmıştır. Bu proje, Kocaeli Tıp Fakültesi 2, 3, 4. Sınıf öğrencilerinin, bir danışman öğretim üyesi gözetiminde bilimsel proje tasarlama ve gerçekleştirme, bilimsel bir yayın üretme, ürettiği bilgiyi sunma gibi konularda gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Harvard Üniversitesi halk sağlığı okulu arasında gerçekleştirilen öğrenci araştırma ve değişim programı” kapsamında programa başvuran tıp fakültesi öğrencilerimizden (2-­‐3.sınıf, 33 öğrenci arasından) 2014 için 2 öğrencimiz Harvard üniversitesine 1 hafta süreyle gitmeye hak kazanmıştır. Program kapsamında öğrencilerimiz danışman öğretim üyeleri ile birer projeye dahil olmuşlar ve üniversitemiz öğretim üyelerinden oluşturulan bir jüriye proje sunumu yapmışlardır. Böylece kazanan öğrencilerimizden Ezgi Sönmez ve Cem Onur Erdolu toplamda 1 hafta süreyle Eylül ayında, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı okuluna giderek projelerini sunmuşlardır (EK 7.3.1-­‐
EK-­‐7.3.2) Son üç yılda yapılan değişiklikler • Öğrenci kulüplerinin araştırma faaliyetleri devam etmiştir. • 13 Eylül 2013 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Harvard Üniversitesi Değişim Programı Kapsamında “Öğrenci Araştırma Programı” başlatılmıştır EK-­‐7.3.1: Fakültenin öğrencilere sağladığı kongre ve bilimsel toplantı katılım Ekler desteği belge örneği EK-­‐7.3.2: Harvard Üniversitesi Değişim Programı tanıtımı 7.4. Mali kaynaklar TS Tıp fakülteleri eğitime özel uygun mali kaynak planlamasını mutlaka yapmalıdır. Standardın Fakültemizde her mali yılı başında bir sonraki eğitim yılı için ihtiyaç karşılanma olabilecek araç-­‐gereç ve sarf malzeme ihtiyaçlarımız belirlenerek tahmini bir 134 durumu ile bütçe hazırlanmaktadır. ilgili Bunların dışında Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi açıklamalar Müdürlüğü’nün desteğinden yararlanılmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerimizin hazırladıkları çeşitli projeler nedeniyle Araştırma Fonu’ndan alınan araç-­‐
gereç, sarf ve laboratuvar malzemeleri eğitim amacıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca yapılan tüm kurs ve mezuniyet öncesi tıp eğitimi çalıştaylarının giderleri karşılanmaktadır. Tüm eğitim programlarının kitapçık ve kılavuzlarının basımı ve kırtasiye alımı ile optik sınav kâğıdı alımı 03 02 01 01 bütçe kaleminden yapılmaktadır. Öğrenci laboratuvarlarında pratik eğitim için kullanılan kimyasal ve sarf malzemeler 03 02 06 01 bütçe kaleminden alınmaktadır. Eğitimde kullanılan ders araç gereçlerinin bakım ve onarımı 03 07 03 02 bütçe kaleminden yapılmaktadır. 2013-­‐14 eğitim yılında gerçekleşen eğitim harcamaları aşağıdadır: -­‐ Kitap basımı ve basılı-­‐optik form (sınav kağıdı): 2000 TL -­‐ Öğrenci laboratuvarlarına alınan sarf ve kimyasallar: 104.697 TL Mali yılı bütçesine ek olarak fakültemizde yalnızca eğitim donanım ihtiyacında kullanılmak üzere özel bir bütçe elde edilmiştir. Bir milyon lira tutarındaki bütçenin eğitim donanımı ile ilgili planlaması tamamlanmış, ihale ve alım süreçleri devam etmektedir (EK 7.4.1). • 2013-­‐14 Eğitim yılında 106.697 liralık eğitim harcaması Son üç yılda yapılan değişiklikler gerçekleştirilmiştir. • Mali yılı bütçesine ek olarak fakültemizde yalnızca eğitim donanım ihtiyacında kullanılmak üzere bir milyon lira tutarında özel bir bütçe elde edilmiştir (EK-­‐7.4.1). Ekler EK-­‐7.4.1: Eğitim donanımı raporu 7.5. Ulusal ve uluslararası işbirliği TS Tıp fakülteleri, öğrenci ve öğretim elemanlarını ulusal ve uluslararası 135 değişim olanakları konusunda bilgilendirmeli, bu konuda olanaklar sunmalı, idari ve ekonomik olarak mutlaka desteklemelidir. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi 2002 yılında kurulmuştur. Birimimiz 2004 yılında Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni almaya hak kazanarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’ndan Sokrates’in yükseköğretimi ilgilendiren bir alt programı olan Erasmus değişim programını yürütmeye başlamıştır. Fakültemizde de Erasmus ve Farabi değişim programları için öğretim üyelerinin sorumluluğunda iki ayrı koordinatörlük oluşturulmuştur. 2010-­‐2011’de 14, 2011-­‐2012’de 12, 2012-­‐2013’de 15, 2013-­‐2014 eğitim-­‐
öğretim yılında da 13 öğrenci Erasmus programı kapsamında eğitimlerinin Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar ortalama altı aylık bir kısmını yurtdışında geçirmiştir (EK-­‐7.5.1). Farabi değişim programı kapsamında; 2010-­‐11 yılında giden 2, gelen 4 , 2011-­‐12 de giden 6 gelen 5, 2012-­‐13de giden 3, gelen 14, 2013-­‐14 de giden 6, gelen 14 olmak üzere öğrenciler değişim programına katılmıştır (EK-­‐7.5.2). Üniversitemizde 2007 yılından bu yana Eğitim Fakültesi ile işbirliği içerisinde yılda iki kez Erasmus Türkçe Yoğun Dil Kursu Birimimiz tarafından düzenlenmektedir. Kurs kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinden gerek üniversitemize gerekse ülkemizdeki diğer üniversitelere gelecek olan Erasmus öğrencileri temel Türkçe eğitimi almaktadır. Üniversitemizde yurtdışına giden Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi, Almanca ve İngilizce kursu verilmektedir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi gözden geçirilmiş ve ilan edilmiştir. Tıp Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü öğrenci ve personeline yönelik yaptığı toplantılar ve bilgilendirme yoluyla bu faaliyetleri paydaşlara duyurmakta ve desteklemektedir. Son üç yılda yapılan değişiklikler • Fakültemizde Erasmus ve Farabi değişim programları ilgili koordinatörler ve Tıp Eğitimi AD bünyesindeki Rehberlik Birimi tarafından koordine edilmeye başlanmıştır. • Avrupa Kredi Transfer Sistemi gözden geçirilmiş ve ilan edilmiştir. 136 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Harvard Üniversitesi halk sağlığı okulu arasında gerçekleştirilen öğrenci araştırma ve değişim programı” kapsamında 2014 yılında 2 öğrencimiz Harvard üniversitesine 1 hafta süreyle gitmiştir. Bu ünversiteden de fakültemize 3 doktora öğrencisi yine bir hafta süre ile konuk olarak gelmişler ve eğitim konferansları vermişlerdir. Ekler EK-­‐7.5.1: Erasmus öğrenci değişim belge örnekleri EK-­‐7.5.2: Farabi öğrenci değişim belge örnekleri 7.5. GS Ulusal ve uluslararası işbirliği Tıp fakülteleri ulusal öğrenci değişimi program ve olanakları konusunda plan ve politikalar oluşturmalıdır. Mezuniyet öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslar arası ölçekte öğrenci Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar değişim programları desteklenmektedir (EK-­‐7.5.1, EK-­‐7.5.2). Her dönemde öğrencilerin % 5’inin değişim programlarına katılmaları, eğitim programlarındaki uyumsuzluklardan doğan sorunlarda öğrencilerin yararı gözetilerek intibaklarının yapılması benimsenmektedir. Erasmus Koordinatörlüğü Avrupa’nın köklü üniversiteleriyle yazışmalar yaparak değişim programlarının öğrenciler için daha gelişmiş merkezlerde gerçekleşmesine çaba göstermektedir. Son üç yılda Fakültemizde son üç yılda bir değişiklik olmamıştır. yapılan değişiklikler Ekler EK-­‐7.5.1: Erasmus öğrenci değişim belge örnekleri EK-­‐7.5.2: Farabi öğrenci değişim belge örnekleri 8. YÖNETİM VE YÜRÜTME Bu başlık altında 5 temel ve 3 gelişim standardı yer almaktadır. 8.1. Tıp fakültesi yönetim yapısı 137 T.S. Tıp Fakültesinin yönetim yapısı, örgütlenme şeması ve üniversite ile ilişkileri mutlaka tanımlanmış olmalıdır. Fakültemizin yönetim organizasyonu ilgili yasalar çerçevesinde oluşturulmuştur. Rektör ve bir rektör yardımcısı aynı zamanda tıp fakültesi öğretim üyesidir. Bazı yüksekokul ve meslek yüksekokul yöneticileri de tıp fakültesi öğretim üyesidir. Fakültemiz idari yönetim yapısını gösteren şema aşağıda sunulmuştur: AKADEMİK YÖNETİM ŞEMASI Dekan Yardımcısı Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar Rektör Dekan Yönetim Kurulu Dekan Yardımcısı Fakülte Kurulu MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KOMİSYONU (MÖTE) Dekanlık, Temel/Dahili/Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanlıkları, Dönem Koordinatörleri, Eğitimle ilgili kurulların başkanları ve Tıp Eğitimi AD MÖTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI • PDÖ Çalışma Grubu • Hekimliğe Hazırlık Programı Koordinatörlüğü • Fizik Muayene Stajı Çalışma Grubu • İletişim Becerileri Çalışma Grubu • Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci Araştırmaları Programı Çalışma Grubu • Preklinik Dönem Öğrencileri İçin Gönüllü Yaz Stajı Koordinatörlüğü • Program Geliştirme ve Değerlendirme Koordinatörü • Sosyal Tıp (Tıpta İnsan Bilimleri) Koordinatörü • Ölçme Değerlendirme Komisyonu • Tıp Eğitim Anabilim Dalı REKTÖRLÜK İLGİLİ BİRİMLERİNE/
DEKANLIĞA DOĞRUDAN DEKANLIĞA BAĞLI; Tıp Fakültesi Burs Komisyonu HASTANE YÖNETİMİ ve DEKANLIĞA BAĞLI; Hastane Etik Kurulu Radyasyon Güvenliği Komitesi 138 BAĞLI; Erasmus Farabi Mevlana Değişim Programları Koordinatörlü
kleri Akademik Yükseltme Yeterlilik Kurulları Araştırma ve Yayın Komisyonu Akademik Yükseltme ve Atama Talepleri İçin Ön Değerlendirme Jürileri KOÜ Tıp Fak. Beyin Ölüm Kurulu KOÜ Tıp Fak. Türkçe Tıp Dili Kurulu KOÜ Tıp Fak. Multidisipliner Beslenme Komitesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hastane Transfüzyon Komitesi Ek Ödeme Değerlendirme Komisyonu Tıbbi Bilişim Koordinatörlüğü Fakültemizde bu birimlere bağlı 41 anabilim dalı ve 26 bilim dalı bulunmaktadır. (http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda). Komisyon ve kurulların görev tanımları, kendi aralarındaki ilişkileri ve Rektörlük birimleri ile ilişkileri ilgili yönetmeliklerde tanımlanmıştır. Son üç • Fakültemiz yönetim birimlerinin kendi arasındaki entegrasyonunu yılda sağlamak yapılan gerçekleştirilmesine, toplantılara alt çalışma grubu sorumlularının değişiklikl
düzenli katılımının sağlanmasına ve alınan kararların e-­‐posta ve web er ortamında paylaşılmasına özen gösterilmiştir (EK-­‐8.1.1, EK-­‐8.1.2). amacıyla MÖTE toplantılarının düzenli olarak • Alt çalışma gruplarının çalışma kurallarını içeren yönergeler hızla tamamlanmış ve paylaşılmıştır. Ayrıca aşağıda belirtilen kurullar son üç yılda oluşturularak çalışmaya başlamıştır. • Hekimliğe Hazırlık Programı Koordinatörlüğü • Fizik Muayene Stajı Çalışma Grubu • İletişim Becerileri Çalışma Grubu • Preklinik Dönem Öğrencileri İçin Gönüllü Yaz Stajı Koordinatörlüğü • Program Geliştirme ve Değerlendirme Koordinatörü • Rehberlik ve Psikososyal Danışmanlık Birimi Ekler EK-­‐8.1.1: MÖTE Komisyonu toplantı tutanağı örneği EK-­‐8.1.2: MÖTE Komisyonu toplantı çağrısı 8.2. Eğitim yönetimi örgütlenmesi 139 TS Tıp fakülteleri eğitim modellerine göre, öğrenci temsiliyetine de yer veren yetkin bir eğitim yönetimi örgütlenmesine mutlaka sahip olmalıdır. Standardın Fakültenin eğitim programının değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde görev karşılanma alan kurullarının görev ve sorumlulukları ile çalışma esasları aşağıda durumu ile belirtilmiştir. Öğrenci temsiliyeti Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi ilgili Komisyonunda mevcuttur. açıklamalar Son üç yılda Öğrencilerimiz Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’na bağlı olan TEÖG (Tıp Eğitimi yapılan Öğrenci Grubu) grubunda da çalışmaktadırlar. Öğrencilerin temsiliyeti ile değişiklikler ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeler ADR bölüm 4.2’de sunulmuştur. Ekler 8.3. Eğitim örgütlenmesi destek yapısı TS Tıp Fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesine teknik ve sekreteryal destek sağlayacak bir yapı mutlaka bulunmalıdır. Standardın Fakültemizde eğitim yönetimine teknik ve sekretarya desteği sağlayan karşılanma yapılar şunlardır: durumu ile • Fakülte Sekreterliği ilgili • Yazı İşleri Bürosu açıklamalar • Personel Bürosu • Tahakkuk Bürosu • Ulaşım Hizmetleri • Öğrenci İşleri • Bölüm Sekreterlikleri • Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimi Komisyonu Sekreterliği (MÖTE/MÖSE resmi yazıları, PDÖ, TODUP, Program Değerlendirme Komisyonu, Hekimliğe hazırlık programı, öğrenci geribildirimleri, eğitimle ilgili toplantı/kongre/sempozyum/çalıştay afiş vb hazırlıkları ve organizasyonu gibi işlerin yürütülmesi) 140 • Kütüphane • Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi ve Teknik Servis • Ölçme değerlendirme birimi sekreterliği • Rehberlik Birimi Sekreterliği (Erasmus/Farabi/Mevlana Değişim Programları Sekreterliği, Psikolojik Danışmanlık Sekreterliği, Burs Komisyonu Sekterliği hizmetleri yürütülmekte) Eğitim örgütlenmesinin idari ve sekreteryal destek yapısının temel işlevleri ve görev tanımları web sitesinde yer almaktadır (EK-­‐8.3.1, EK-­‐8.3.2, EK-­‐
8.3.3). Son üç yılda • Rehberlik Birimi Sekreterliği kurulmuştur (Erasmus/Farabi/Mevlana yapılan Değişim Programları Sekreterliği, Psikolojik Danışmanlık Sekreterliği, değişiklikler Burs Komisyonu Sekterliği hizmetleri) (EK-­‐8.3.4). • Ölçme değerlendirme birimi sekreterliği kurulmuştur. Birim, Tıp Fakültesi ilk üç dönem sınavlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi işlemlerini ilgili koordinatörlük ve öğrenci işleri ile birlikte yürütmektedir. • Araştırma ve Yayın Destek Birimi (Bilimsel araştırmaların kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla, planlama, yürütme ve yayınlanma aşamasında yüksek nitelikli bilgi ve uygulama desteği sağlamaktadır)(EK-­‐8.3.5). • Fakültemizdeki eğitimle ilgili destek birimleri Tıp Eğitimi AD bünyesinde bir araya getirilmiş ve yeni eğitim programlarına ilişkin için de uygun görev dağılımları yapılmıştır. Ekler EK-­‐8.3.1: Öğrenci işleri birimi görev tanımları EK-­‐8.3.2: MÖTE sekreterliği görev tanımları EK-­‐8.3.3: Rehberlik birimleri görev tanımları EK-­‐8.3.4: Rehberlik birimİ çalışma yönergesi EK-­‐8.3.5: Araştırma ve yayın destek birimi görev tanımları 8.3. Eğitim örgütlenmesi destek yapısı 141 GS Tıp Fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek üzere görev ve sorumlulukları açıkça tanımlanmış, veri girişi, istatistik analizler gibi teknik konularda özelleşmiş personelin bulunduğu bir birim bulunmalıdır. Fakültemizde Eğitim Komisyonu Sekreterliği görev ve sorumlulukları arasında geri bildirimlerin toplanması, kaydedilmesi, arşivlenmesi yer almaktadır. Geribildirimlere ilişkin verilerin bir bölümü elektronik ortamda Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar (tıp eğitimi portalı) alınmakta ve analizleri Tıp Eğitimi AD’da istihdam edilen bilgisayar programcısı tarafından geliştirilmiş bir yazılım üzerinden yapılmaktadır (http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/CEP/index.cfm). Portala ilişkin ayrıntılı bilgiler ve ekleri Bölüm 5’de sunulmuştur. Ayrıca öğrencilere danışmanlık verilmesini gerektiren işleri yürütmek amacıyla (burs başvuruları, kulüp çalışmaları, değişim programları işlemleri, duyurular vb) Tıp Eğitim AD’na bağlı rehberlik birimi kurulmuştur. Birimde Halkla İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapan bir personel ile iki psikolog görevlendirilmiştir (EK 8.3.4). • Daha önce yalnızca yazılı olarak alınan geribildirimler elektronik Son üç yılda ortamda (tıp eğitimi portalı) alınmaya başlanmıştır. İlgili yazılımın yapılan geliştirilmesi ve yönetimini için bir bilgisayar programcısı istihdam değişiklikler edilmektedir. • Rehberlik Birimi kurulmuş ve alanında uzman personel istihdamı sağlanmıştır. Ekler EK-­‐8.3.4: Rehberlik Birimi çalışma yönergesi 8.4. Yönetim kadrosu TS Tıp fakültelerinin dekanları mutlaka tıp fakültesi mezunu, akademik alanda yetkin, yeterli eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır. Standardın Fakültemiz Dekan ve dekan yardımcıları tıp fakültesi mezunudur. karşılanma durumu ile 142 ilgili açıklamalar Son üç yılda Fakültemiz yapılan yardımcılarımızın biri Göğüs Hastalıkları profesörü, diğeri Dahiliye değişiklikler profesörüdür (http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/yonetim.php). Ekler 8.4. Yönetim kadrosu GS Tıp fakültelerinin yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp eğitimi almış, Dekanı Pediatrik Endokrinoloji profesörüdür. Dekan akademik alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır. Tıp fakültelerinin yönetici kadroları eğitim-­‐öğretim, yönetim ve liderlik alanlarında eğitimli olmalıdır. Standardın Fakültemiz yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp eğitimi almıştır. Çoğunluğu karşılanma kıdemli profesörlerden oluşan Fakülte Kurulu üyeleri akademik alanda durumu ile yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip öğretim üyeleridir. ilgili açıklamalar • 2011 Yılında Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali DEMİRCİ’nin Dekanlık görev süresinin dolmasının ardından önceki dekan yardımcısı Prof.Dr. Şükrü HATUN asaleten Dekanlık görevine atanmıştır. Prof.Dr. Şükrü HATUN Pediatrik Endokrinoloji profesörüdür. Prof. Dr. Füsun YILDIZ ve Prof.Dr. İlhan TARKUN dekan yardımcılığı Son üç yılda görevine atanmışlardır. Prof. Dr. Füsun YILDIZ Göğüs Hastalıkları yapılan profesörü, değişiklikler (http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/yonetim.php). Prof.Dr. İlhan TARKUN Dahiliye profesörüdür Dekan ve dekan yardımcılarımızın çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel komisyonlarda, projelerde aktif görevleri bulunmaktadır. • Kurum hafızasının devamı ve deneyim aktarımının sağlanması açısından eğitim yönetimi ve ilgili kurullarda görev süresi dolan öğretim üyeleri dışında üyelerde bir değişiklik yapılmamıştır. Ekler 143 8.5. Öğretim elemanları arası uyum ve işbirliği TS Tıp fakülteleri, uygulama hastaneleri ve eğitimin sürdürüldüğü diğer birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanları, karşılıklı görev ve sorumluluk sınırlarını tanımalı ve mutlaka uyumlu bir işbirliği sürdürülmelidir. Tıp eğitiminin sürdürüldüğü fakülte binası hastane ile entegredir. Bu nedenle öğrencilerimiz fakülteye adım attıkları günden itibaren hastane Standardın ortamını tanıyıp kullanabilmekte, hasta ve hasta yakınlarıyla sürekli temas karşılanma halinde olmaktadır. durumu ile Tıp Fakültesi Dekanı 2007 yılı başından bu yana aynı zamanda döner ilgili sermaye harcama yetkilisi olarak görev yapmaktadır. Bu konumun açıklamalar fakültenin eğitim ve araştırma misyonlarının sağlık hizmeti misyonundan geride kalmasını önleyen, avantaj sağlayan en önemli faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. Tıp Fakültesi Dekanlığı ile başhekimlik uyumlu bir şekilde çalışmakta, kurul Son üç yılda ve komisyonlarda birlikte görev almaktadır. yapılan Ayrıca eğitimle ilgili tüm kongre, sempozyum, kurs vb. toplantılara başhekim değişiklikler bizzat katılmakta, görüş ve katkı sunmaktadır. Son üç yılda her iki birim arasındaki ilişki artarak devam etmiştir. Ekler 8.5. Öğretim elemanları arası uyum ve işbirliği GS Tıp Fakülteleri işlevleriyle ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü organizasyonlar ve toplumla yapıcı bir etkileşim içinde olmalıdır. Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar Her yıl düzenli olarak yapılan Tıp Eğitimi Çalıştaylarına İl Sağlık Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Kocaeli Tabip Odası Başkanı, Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimleri gibi paydaşlar davet edilmekte ve görüşleri alınmaya çalışılmaktadır. Fakültemiz, “Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği” bünyesinde yer alan tıp fakültelerinin eğitimde gerek duydukları desteği vermektedir. 144 Fakülte öğretim üyelerinin bir kısmı ulusal düzeyde sağlık organizasyonlarında önemli rol almaktadırlar. Bunlara örnek olarak çocuk diabetinin okullarda tanıtımı, sigara tüketiminin azaltılması konusunda ulusal kampanyalar verilebilir. Son üç yılda fakültemiz ve öğretim üyeleri pek çok ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü organizasyonlar ve toplumla etkileşim içinde olmuştur. Bu etkileşimlere ilişkin fotoğraf, belge ve raporlar web sitesinde yer paylaşılmaktadır. Aşağıda yakın tarihlerde yapılan etkileşim örnekleri sunulmuştur: • Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şevket Ruacan’ın ziyareti ve Koç Tıp Fakültesi ile eğitim işbirliği çalışmaları ( EK-­‐8.5.1) • Tahran Üniversitesi yöneticilerinin ziyareti ve fakültemiz yöneticilerinin Tahran Üniversitesi ziyaretleri ( EK-­‐8.5.2 ve 3) • Üniversite Hastaneleri Birliği çalışmaları ( EK-­‐8.5.4). • Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği (TEGED) “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu” ev sahipliği ve organizasyonu ( EK-­‐8.5.5). Son üç yılda yapılan değişiklikler • Harvard Halk Sağlığı Okulu Doktora Sonrası araştırmacı ziyaret programı (EK-­‐8.5.6). • Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanlarının ziyareti( EK-­‐8.5.7). • Girit Üniversitesi ile bilimsel işbirliği çalışmaları ( EK-­‐8.5.8) • TEGED ile ortak düzenlenen Tıbbi Çizim ve Görsel İletişim Sempozyumu( EK-­‐8.5.9). • Uluslararası Beta Hücre Sempozyumu ( EK-­‐8.5.10). • Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezleri ve Tıp Fakültesi ziyareti( EK-­‐8.5.11). • 15-­‐20 Ağustos 2014 Tarihleri arasında Diyarbakır Diyabetli Çocuklar Kampı yapıldı (EK-­‐8.5.12) • 2-­‐9 Ağustos 2014 tarihleri arasında İznik Diyabetli Çocuklar Kampı yapıldı (EK-­‐8.5.13) • Haziran 2014 tarihinde Fakültemiz Öğrencilerinin “Hayallere Köprü 145 Kuruyoruz” Projesi ve Adıyaman Gölbaşı’nı Ziyareti yapıldı (EK-­‐
8.5.14) • Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ve Türk Oftalmoloji Derneği Derneği (TOD) Şaşılık Birimi tarafından düzenlenen "Şaşılık ve Çocukluk Çağında Görülen Göz Problemleri" sempozyumu 3-­‐4 Mayıs tarihleri arasında Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi (EK-­‐8.5.15). • Daha önce ilimizde vali yardımcısı olarak görev yapan Hakkari Valisi sayın Necmettin Kalkan’ın (http://www.hakkari.gov.tr/) daveti üzerine dekanımız Prof. Dr. Şükrü Hatun ve dekan yardımcıları Prof. Dr. Füsun Yıldız ve Prof. Dr. İlhan Tarkun 11-­‐13 Nisan 2014 tarihleri arasında Hakkari’yi ziyaret etti (EK-­‐8.5.16). • 26-­‐29 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen European Conference on Tobaccoor Health (ECTOH)’e 46 ülkeden tütün mücadelesi ile uğraşan akademisyen, sivil toplum örgütleri temsilcileri, çeşitli ülkelerin sağlık bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri, Avrupa parlamentosunu temsil eden parlamenterler ve Avrupa Birliği Sağlık Bakanı katılmıştır. Bu kongrenin Ulusal Board Başkanlığı’nı Tıp Fakültesi öğretim üyemiz, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Dekan Yardımcımız Prof. Dr Füsun Yıldız yaptı. Avrupa ülkeleri için olduğu gibi ülkemiz için de önemli kazanımlardan biri olan Tütün ve Tütün ürünleri ile mücadele ve bu mücadelenin başarısı için hazırlanan kongre sonrası deklarasyonu web sayfamızda yer almaktadır (EK-­‐8.5.17). EK-­‐8.5.1: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ile işbirliği raporu EK-­‐8.5.2: Tahran Üniversitesi Yöneticilerinin ziyareti EK-­‐8.5.3: Tahran Üniversitesini ziyaret ve bilimsel işbirliği çalışmaları Ekler EK-­‐8.5.4: Üniversite Hastaneleri Birliği Gaziantep Toplantısı haberi EK-­‐8.5.5: TEGED sempozyum haberi. EK-­‐8.5.6: Harvard Halk Sağlığı Okulu’na Araştırmacı ziyareti haberi EK-­‐8.5.7: Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanlarının ziyaret 146 haberi EK-­‐8.5.8: Girit Üniversitesi’nden konuk öğretim üyesi ziyareti EK-­‐8.5.9: TEGED ile ortak düzenlenen Tıbbi Çizim ve Görsel İletişim Sempozyumu EK-­‐8.5.10: Beta Hücre Sempozyumu haberi. EK-­‐8.5.11: Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezleri ve Tıp Fakültesi ziyareti. EK-­‐8.5.12: Diyarbakır Diyabetli Çocuklar Kampı haber metni-­‐ EK-­‐8.5.13: İznik Diyabetli Çocuklar Kampı haber metni-­‐ EK-­‐8.5.14: Fakültemiz Öğrencilerinin “Hayallere Köprü Kuruyoruz” Projesi ve Adıyaman Gölbaşı’nı Ziyareti haberi EK-­‐8.5.15: Şaşılık ve Çocukluk Çağında Görülen Göz Problemleri sempozyumu haber metni EK-­‐8.5.16: Hakkari ziyareti haber metni EK-­‐8.5.17: Avrupa Tütün Kongresi haber metni 9. SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM 9.1. Sürekli yenilenme ve gelişim TS Tıp fakülteleri eğitim ve eğitimle bağlantılı araştırma ve hizmet işlevleriyle ilgili iç ve dış verileri mutlaka düzenli olarak toplamalı, değerlendirmeli, sürekli bir yenilenme sistemi kurmalı ve gelişime yönelik olarak çalıştırmalıdır. Kocaeli Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yükseköğretim kurumlarında, kurumun stratejik planı ve hedefleri Standardın karşılanma durumu ile ilgili açıklamalar doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi, iç değerlendirme sürecinin yürütülmesi, çalışmaların akademik birimlere duyurulması ve uygulamaların takip edilmesi işlemlerini yürütmektir. ADEK'in çalışmalarını, özellikle kalite kültürünü tüm üniversitemize yaymak amacıyla her fakültede bir ADEK altkurulu oluşturulmuştur. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanlarından oluşan bu kurul, fakültemizde dekanlık tarafından daha önce oluşturulmuş Stratejik Plan Kurulu ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir 147 (http://adek.kocaeli.edu.tr/) Fakültemizde tıp eğitimi temel olarak Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından yönetilmektedir. Tıp Fakültesi Dekanı, Dönem koordinatörleri ve Tıp Eğitimi AD öğretim üyeleri bu komisyonda her ayın ilk Çarşamba günü düzenli olarak toplanmakta ve eğitimin geliştirilmesine yönelik planlama yapmaktadır (EK-­‐9.1.1). 2009 yılından bugüne kadar her yıl Mayıs ayında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı yapılmaktadır. Çalıştayda eğitim yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler kendi verilerini tartışmakta ve gelişime yönelik çözüm önerileri geliştirmektedirler (EK-­‐ 1.4.1, EK-­‐1.4.2). Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Planı 2008 yılında hazırlanmıştır (EK-­‐9.1.2). Fakülte faaliyetlerinin stratejik plana uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini değerlendiren Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), çalışmalarını düzenli aralarla yürütmüştür. 2012 Yılında fakültemiz eğitim ve eğitimle bağlantılı araştırma ve hizmet işlevlerine yönelik Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı’nı hazırlayarak güncellemiştir (EK. 9.1.3). Tıp Eğitimi Yenilenme ve Geliştirme Faaliyetleri Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı hızla uygulamaya konarak tıp eğitiminin kalitesinin arttırılmasına yönelik sürekli yenilenme ve Son üç yılda yapılan değişiklikler gelişim faaliyetleri son 3−4 yıllık dönemde belirgin bir hız kazanmıştır: • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Eğitim Blok’u 27 Ekim 2011 tarihinde dönemin Kocaeli Valisi Ercan TOPACA’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Tıp Fakültesi Eğitim Bloğu ile 1635 m2 derslik, 660 m2 laboratuvar alanı yaratılmış ve eğitimle ilgili bütün birimlerin bu binada olması sağlanarak fakültemiz açısından önemli bir mekânsal rahatlama sağlanmıştır. • Eğitim bloğunun donanımı büyük ölçüde karşılanmış olsa da, kalitenin arttırılmasına yönelik ek kaynak sağlanmış ve yalnızca uzmanlık öncesi değil, aynı zamanda uzmanlık sonrası eğitimin 148 kalitesini de yükseltmeye yönelik yeni donanım projeleri hayata geçirilmiştir. Dekanlık tarafından Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine 2013/029 numaralı 'Tıp Eğitimini Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Eğitim ve Gereçlerin Etkin Kullanımı' başlıklı bir proje verilmiş (EK-­‐ 9.1.4) ve proje 1 yıl içerisinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında uzun süredir hedeflenmekte olan Multidisipliner Laboratuvarı da faaliyetlerine başlamıştır. • Donanım geliştirme faaliyetleri devam etmekte olup, 2014 yılında sağlanan ek kaynaklarla 2014−2015 döneminde de yenilenme ve gelişme çalışmaları sürmektedir (EK-­‐7.4.1). Alt yapı ve donanım geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra eğitim programı da sürekli olarak güncellenmektedir. • Geçmiş yıllarda kurulmuş olan Tıp Eğitimi Anabilim Dalına ek olarak, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD kurulmuş ve öğrencilerin bu alandaki eğitimi desteklenmiştir. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu üyeleri yenilenmiş ve kadro nispeten daha genç akademisyenlerden oluşturulmaya çalışılmış, ancak deneyimli eski üyelerin de aktif şekilde program geliştirme çalışmalarının içerisinde kalmasına özen gösterilmiştir. • Ders kurulları bitiminde, her yıl düzenli yapılan Tıp Eğitimi Çalıştaylarında ve akademik kurullar veya farklı toplantılar sırasında öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda eğitim programları düzenli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 'Dekanlık Öğrencilerle' toplantıları ile 10 Nisan 2014'de dönem koordinatörleri, öğrenci temsilcileri ve bazı öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen “2014-­‐2015 Eğitim Programı Hazırlıklarını Öğrencilerle Konuşuyoruz” başlıklı toplantı bu yaklaşımın somut örneklerindendir (EK-­‐9.1.5.) Dönem I-­‐III ders kurulları sonrası kurul değerlendirme toplantıları ve kurulda görev alan öğretim üyeleri ile öğrencilerin görüşlerini içeren değerlendirme 149 dosyalarının hazırlanması program gelişimine olumlu katkıda bulunmuştur. Birçok ders kurulu ve stajında öğrenci görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır (EK-­‐2.1.4). Eğitim programlarının yenilenmesinde öğrencilerin program geliştirme çalışmalarına aktif katkılarının sağlanmış olması memnuniyet vericidir. Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) uygulamaları, öğrencileri klinikle erken tanışmayı hedefleyen Hekimliğe Hazırlık Programı ve Yaz Stajı gibi yeni çalışmalar ve uygulamalar ile eğitim programını güçlendirmiştir. Ayrıca Temel İletişim Becerileri eğitim programı geliştirilerek 1,2,3 ve 6. sınıflar için dikey koridor şeklinde yapılandırılmıştır. 2014-­‐15 eğitim yılı itibariyle Dönem 1, 2 ve 6 ayakları uygulanmaktadır. 2015-­‐
16 eğitim yılında Dönem 3 için de uygulama başlayacaktır (EK-­‐1.4.3). Ayrıca bu programı uygulayacak öğretim üyelerine yönelik “İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi” kursları düzenlenmiştir (EK-­‐ 6.4.3). • Toplumsal duyarlılık ve öğrenci araştırmaları programı ve klinik beceri uygulamaları yanı sıra sosyal tıp ve etik programları ile eğitim programı desteklenmiştir. • Öğretim üyeleri ve öğrencilerin geri bildirimlerini kapsayan anketler belli ders kurullarının sonunda alınmakta, öğrencilere ve öğretim üyelerine Tıp Eğitimi Portalı üzerinden ilan edilmektedir (EK-­‐5.1.2, EK-­‐5.1.3). • Ayrıca fakültemiz Halk Sağlığı AD tarafından her yıl düzenli olarak Tıp Eğitimi Araştırması yapılmakta, sonuç toplantısı yapılmakta ve ilgili rapor web sitesinde paylaşılmaktadır (EK-­‐9.1.6). • Düzenli program geliştirme çalışmalarının sonunda özellikle intörn eğitiminde son 1-­‐2 yılda değişiklikler yapılmış ve son sınıf öğrencilerinin yoğun uygulama programları ile hekimliğe hazırlanmasına ağırlık verilmiştir. Fakültemizdeki son sınıf (intörnlük 150 dönemi) eğitimi primer hasta sorumluluğuna dayalı olarak yürütülmeye çalışılmaktadır. Tıp eğitiminde çok önemli bir aşama olan intörnlük eğitiminin iyileştirilmesi amacıyla 3-­‐4 Temmuz 2014 tarihlerinde önce servis sorumlu hemşireleri ile daha sonra intörn eğitimi veren anabilim ve bilim dalı başkanları/intörn eğitim sorumluları ile toplantı yapılmış ve fakültenin politikası açık bir şekilde yeniden anlatılmıştır. İntörn eğitimi, intörn kimliği, görev ve sorumluluklarını içeren bir yönerge 7 Ağustos 2014 tarihinde kabul edilmiştir (EK-­‐3.1.4). • Mezuniyet öncesi eğitimde öğrencilerin araştırma faaliyetlerine katılımını destekleyen KOÜTBAT grubu işlevine devam etmektedir. Buna ek olarak, Öğrenci Araştırmaları Programı çerçevesinde Harvard Üniversitesi ile işbirliği sağlanmış ve program kapsamında öğrencilerin çeşitli araştırma projelerine aktif katılımı gerçekleştirilmiştir. Bu program ile gerçekleştirilen projelerde başarılı olan öğrencilerin Harvard Tıp Fakültesine gönderilmesi veya farklı bilimsel toplantılara katılmasının sağlanması önemli gelişmelerdir. Bu çalışmaların artarak devam etmesi planlanmaktadır (EK-­‐2.2.1). • Tıp eğitiminde fakültemizin güçlü yönlerinden biri gerek öğretim üyelerine gerekse öğrencilere yönelik eğitim konulu toplantıların düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesidir. Tıp Eğitimi çalıştayları her yıl düzenlenmekte olup, çalıştay sonuçları raporlanmaktadır (EK-­‐1.4.1). Çalıştay raporlarının bir sonraki eğitim öğretim yılı faaliyetlerini yönlendirmede etkili oldukları görülmektedir. Bu nedenle eğitimi konu alan toplantıların düzenli yapılmaya devam etmesi önemlidir. • Fakültedeki olumlu uygulamalardan biri de Tıp Fakültesi kütüphanesinde ayrı bir bölümde Edebiyat ve Film kitaplığının açılmasıdır (EK-­‐9.1.7). Bu gelişme, hekim adaylarımızın iyi hekimlik uygulamalarını benimsemesi ve tıp dışı alanlarda dünya görüşlerinin genişlemesi yolunda önemli bir adımdır. 151 • Akademik Gelişim Programı Akademik personelin kişisel gelişimi ve sürekli gelişimini destekleyen programlar düzenli olarak sürdürülmektedir. 2009 Yılından itibaren uygulanan eğitici gelişim programları “Akademik Gelişim Programı” kapsamında değerlendirilmekte ve kredilendirilmektedir. Öğretim üyelerinin araştırma faaliyetlerini hızlandırmak amacı ile üniversitemiz bünyesindeki Klinik Araştırma Birimi, Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezine (DEKART) dönüştürülmüş, Protein Araştırmaları, Obezite ve Diyabet Araştırmaları gibi alt birimleri kurulmuştur. Bilimsel araştırmaların (makale, tez, proje, olgu sunumu, rapor) ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla, planlanma, yürütülme ve yayınlanma aşamasında yüksek nitelikli yayın hazırlanması konusunda bilgi ve uygulama desteği vermek amacıyla Tıp Fakültesi Araştırma ve Yayın Destek Birimi oluşturulmuştur (EK-­‐9.1.8). Öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine sağlanan yurtdışı ve yurt içi kongre katılım desteği sürdürülmektedir. Eğiticinin eğitimi kursları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kursların listesi 6.4 no’lu başlıktaki tabloda görülebilir. Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme ölçütleri Ağustos 2012'de güncellenmiş ve üniversitenin araştırma olanaklarının gelişmesine koşut olarak öğretim üyelerinden beklenen SCI-­‐E kapsamına giren makale sayısı arttırılmıştır (EK-­‐6.1.2). • Eğitici gelişim programları ile ilgili tablo Madde 6.4’te yer almaktadır. EK-­‐9.1.1: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu Çalışma Kuralları EK-­‐1.4.1: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı 2013 Raporu Ekler EK-­‐1.4.2: 2014 Tıp Eğitimi Çalıştayı programı EK-­‐9.1.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Planı 2008 EK-­‐9.1.3: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı 152 EK-­‐9.1.4: Tıp Eğitimini Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Eğitim ve Gereçlerin Etkin Kullanımı EK-­‐7.4.1: Eğitim Donanımı Raporu EK-­‐9.1.5: 2014-­‐2015 Eğitim Programı Hazırlıklarını Öğrencilerle Konuşuyoruz EK-­‐2.1.4: Dönem 2 Eğitim programı kitapçığı EK-­‐1.4.3: Temel İletişim Becerileri Eğitim programı EK-­‐6.4.3: Temel İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi Kursu duyurusu EK-­‐5.1.2: Öğrenci geribildirim formu EK-­‐5.1.3: Öğretim üyesi geribildirim formu EK-­‐9.1.6: Halk Sağlığı AD Tıp Eğitimi Araştırma Raporu 2013 EK-­‐3.1.4: İntörn eğitimi yönergesi EK-­‐2.2.1: Harvard araştırma programı EK-­‐1.4.1: 2013 MÖTE Çalıştayı Raporu EK-­‐9.1.7: Edebiyat ve Film kitaplığı EK-­‐9.1.8: Araştırma ve Yayın Destek Birimi EK-­‐6.1.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme ölçütleri 9.1. Sürekli yenilenme ve gelişim GS Tıp fakülteleri sundukları hizmeti, eğitim odaklı bir çerçevede yapılandırmalıdırlar. Fakültemiz öğretim üyelerinin çoğu tam-­‐zamanlı çalışmaktadır. Bu da sunulan hizmetin eğitim odaklı olması yönünden güçlü yanlarımızdan biridir. Standardın Eğitimle ilgili konulara fakültemiz akademik kurullarında geniş yer karşılanma verilmektedir. durumu ile Dekanlık ve eğitim yönetimi eğitimdeki sorunlara ve çözüm önerilerine ilgili ilişkin tüm öğretim üyelerle bilgi paylaşımında bulunmakta, eğitim toplantı açıklamalar raporları herkesin erişimine açık olarak paylaşılmaktadır. Ayrıca döner sermaye işletme kurulunda eğitim yönetimi bizzat yer almakta (dekan, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarının da katılımıyla) ve öğretim 153 üyelerinin eğitim ve araştırma etkinlikleri de puanlanarak ücretlendirilmektedir. Fakültemiz öğretim üyelerinin tam-­‐zamanlı çalışma geleneği bozulmamış ve yarı-­‐zamanlı çalışan 7 profesör öğretim üyemiz dışında yeni dönemde de devam etmiştir. Ancak bir süredir yürürlükte olan “performansa dayalı ödeme” sistemi ile son birkaç yıllık dönemde tıpta uzmanlık öğrencisi kadrolarının kısıtlanmasının eğitimi olumsuz yönde etkilediği açıktır. Bu olumsuz gelişmeler sürerken tıp fakültesi öğrenci kontenjanlarının arttırılması ve yatay geçiş uygulamalarının kontrolünün zayıflaması öğretim üyelerini daha da güç duruma düşürmüştür. Bu durum, çeşitli önlemlerle iyileştirilmeye çalışılmışsa da, gelinen noktada öğretim üyelerinin bıkkınlığı Son üç yılda yapılan değişiklikler ve yorgunluğu ile sonuçlanmıştır. Fakültemiz dekanının kaleme aldığı, 'Tıp Fakülteleri ve Üniversite Hastanelerinde “Tükenmişlik” sorunu' başlıklı Başbakan’a açık mektup başlıklı yazısı bu konudaki sorunları özetlemektedir (EK-­‐9.1.9). Gelecek eğitim dönemlerinde, öğrenci sayısındaki karşılanamaz artış, Üniversite hastanelerinin sağlık sistemi içinde ekonomik sıkıntıları, hastaya hizmet temelli performans yaklaşımından kaynaklanan misyon çatışması, performans sisteminin yozlaştırıcı etkisi nedeniyle öğretim üyelerinin memnuniyeti açısından doğan sorunlar ve asistan sayılarında azalma gibi nedenlerle ortaya çıkan “tükenmişlik” sorunu eğitimin önündeki en önemli engeldir. Tüm olumsuzluklara karşın Fakültemiz öğretim üyelerinin eğitimle ilgili toplantılara büyük oranda katılmakta, eğitim komisyonlarında aktif çalışmakta ve yeni eğitim programlarında özveriyle görev almaktadırlar. Ekler EK-­‐9.1.9: Tıp Fakültelerinde Tükenmişlik Sendromu: Başbakana açık mektup 154 F.
ZİYARET SONU DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR BAŞLIKLAR UTEAK ÖNERİLERİ VE KURUM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR/UYGULAMALAR 1.AMAÇ VE HEDEFLER -­‐UTEAK tarafından tanımlanan geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler 1. Önümüzdeki dönemde amaç ve hedeflerinizi; ÇEP’in yanı sıra, ülkemizin tarafı olduğu Avrupa Yükseköğrenim Alanının yapılandırılması çalışmaları (Bologna Süreci) kapsamında oluşturulan Türkiye Yükseköğrenim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (TUYÇ) ve Temel Alan Yeterliklerinin de göz ününde tutarak, bu sürecin öngördüğü mezuniyet hedeflerine dayalı bir yaklaşımla, dış paydaşların katkı ve katılımını da alarak gözden geçirmenizi ve güncellenmesini, 2. Amaç ve hedeflerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve dış paydaşların katkısını almak için sistematik bir yapılanma oluşturulması, amaç ve hedeflerin öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından bilinir ve kullanır olması için çaba sarf edilmesini (örneğin ders programı kitapçıklarının başında amaç ve hedeflerin yer alması) bir diğer önerimizdir. -­‐Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından süreç içinde gerçekleştirilen çalışmalar/uygulamalar ile ilgili açıklamalar ÖNERİ 1’e ilişkin; •
2012-­‐14 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi’nin tüm fakültelerinde “Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci” (Bologno Süreci) çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalarda yükseköğretim ulusal yeterlilikler çerçevesi temelinde üniversitemizin tüm programlarında 155 yeterlilikler saptanmış ve bu yeterliklere ulaşmayı sağlayacak ders programları gözden geçirilmiş, sistematik bir ölçme yöntemi ile yapılan değişiklikler değerlendirilmiştir (EK-­‐1.1.1) •
Fakültemiz adına ilgili komisyonunda Tıp Eğitimi AD öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Levent Altıntaş aktif görev almıştır. Daha önce ÇEP’e uyumlu hale getirilmiş olan amaç ve hedefler, yapılan çalışma sonucunda Türkiye Yükseköğrenim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (TUYÇ) ve Temel Alan Yeterlikleri ile karşılaştırılmış ve birbiri ile uyumlu hale getirilmiştir. Bu çalışma fakültemiz Tıp Eğitimi Portalı üzerinden, tüm ders amaç ve hedeflerinin ulusal yeterliliklerle çapraz karşılaştırılmasını sağlayan bir bilgisayar programı ile yapılmıştır. Karşılaştırmalar Tıp Eğitimi AD öğretim üyelerince yapılmış ve tüm öğretim üyelerinin katılım ve katkıları alınmıştır. Söz konusu yazılım öğretim üyelerinin ders/soru hazırlama süreçlerinde amaç ve hedefleri göz önüne almalarını da sağlamaktadır (http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/CEP/index.cfm). Üniversitemiz bütün bu çalışmalar sonucunda Aralık 2013’de AKTS Etiketi (ECTS Label) almıştır. Bilindiği gibi AKTS Etiketi (ECTS Label), bütün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında Avrupa Kredi Transfer Sistemini doğru bir şekilde uygulayan yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından titiz bir inceleme sonucunda verilen, kurumun prestij ve kalitesini arttıran bir belgedir. ÖNERİ 2’ye ilişkin; • Amaç ve hedefler, 2014-­‐2015 yılı Öğrenci Rehberi’nde, ders programı kitapçıklarında, Tıp Eğitimi Portalı’nda, Eğitimde Yeniden Yapılanma Modülünde, tüm dış paydaşların erişimine açık fakültemiz genel ağ sayfasındaki (http://tip.kocaeli.edu.tr) “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi” sekmesi altında mezuniyet hedefleri, staj hedefleri, dönem ve ders kurulu hedefleri olarak paylaşılmıştır (EK-­‐1.3.1, EK-­‐2.1.1, EK-­‐ 2.6.2). • Fakültemizamaçvehedeflerinintanımlanmasısırasındameslekörgütünün 156 (TTB) hazırladığı MÖTE raporu ve Tıp-­‐Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) çalışmalarından yararlanılmıştır. Ancak ilgili kurum ve kuruluşların doğrudan görüş alınamamıştır. Bununla birlikte her yıl Mayıs ayında yapılan “ Tıp Eğitimi Çalıştayları”na Sağlık Müdürlüğü ve Tabip Odası yetkilileri ve mezunlarımız katılmakta, bu çalıştaylar dış paydaşların katkısını almak için bir platform görevi görmektedir. Belgeler EK-­‐1.1.1: Kocaeli Üniversitesi Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci web sayfası EK-­‐1.3.1: Öğrenci Rehberi EK-­‐2.1.1: Dönem1 Eğitim Programı Kitapçığı EK-­‐2.6.2: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dönem 4 Staj Programı 2.EĞİTİM PROGRAMI -­‐UTEAK tarafından tanımlanan geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler 1. Programda mevcut olan PDÖ uygulamalarının sayısı ve niteliğinin arttırılması ve TODUP benzeri öğrenci merkezli uygulamaların arttırılması ve çeşitlendirilmesini, 2. İlk 3 dönemdeki uygulama gruplarının numara sırası yerine heterojen bir şekilde oluşturulması için düzenleme yapılmasını, 3. Seçmeli derslerin tüm dönemlerde ve daha fazla sayıda yer almasının sağlanmasını ve tıp dışı konularda seçim olanağı tanınmasını, 4. Öğrencilere yönelik bilimsel araştırma olanaklarının özel çalışma modülleri ve seçmeliler gibi eğitim etkinlikleri ile yaygınlaştırılmasını, 5. Kanıta Dayalı Tıp Uygulamalarına programda yer verilmesini, 6. Öğrencilerin kliniklerde hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla hekimliğe hazırlık programı kapsamında yer alan klinik beceri uygulamaları ve kliniğe hazırlık uygulamalarının geliştirilmesini, 157 7. Stajlarda temel bilimlerin dikey entegrasyona dahil edilmesi planlarının uygulanmasını, 8. İletişim becerileri uygulamalı eğitiminin programda yer almasını, 9. Eğitim programında erken dönemde hasta ile teması sağlayacak etkinliklerin planlanmasını, 10. PDÖ benzeri uygulamaların sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu öğrenme motivasyonu geliştirmeyi destekleyecek şekilde yapılandırılmasını öneriyoruz. -­‐Kurum tarafından süreç içinde gerçekleştirilen çalışmalar/uygulamalar ile ilgili açıklamalar ÖNERİ 1’e ilişkin; • Fakültemiz eğitim programında PDÖ son yedi yıldır uygulanmaktadır. PDÖ sekreterliği bizzat Tıp Eğitimi AD bünyesindeki MÖTE sekreteryası tarafından sağlanmakta ve bu konuda deneyimli bir komisyonca yönetilmektedir. Öğretim üyeleri, öğrenciler ve eğitim sekreteryasının PDÖ uygulaması konusunda yeterince deneyim kazanmış olduğunu düşünmekteyiz. Fakültemizde PDÖ sayısının arttırılması gündeme gelmiş ancak artan öğrenci sayısı nedeniyle niteliğin korunamayacağı kaygısıyla arttırılamamıştır. Fakültemizdeki çalışmalar ile PDÖ uygulamalarının mevcut sayı ve niteliği ile korunmasına çalışılmaktadır. • İki yıldır başlanmış olan iletişim becerileri uygulamaları ile küçük grup çalışma modelleri çeşitlendirilmiştir (EK-­‐1.4.3). • Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TODUP) devam etmektedir (EK-­‐2.1.3). Bu programın başına “ Temel Araştırma Yöntemleri” dersi eklenmiş ve bu derslerin yeni kurulan Biyoistatistik AD tarafından verilmesi sağlanmıştır. • Öğrencilerin bilimsel araştırmalara katılımını teşvik amacıyla “ Öğrenci 158 Araştırma Programı” başlatılmış ve bu program kapsamında 2013-­‐14 Eğitim Döneminde 32 öğrenci çeşitli öğretim üyelerinin danışmanlığında araştırma projelerine katılmıştır. Bu program kapsamında proje sunan 6 öğrenciden ikisi, geniş katılımlı bir jüri tarafından ödüle değer bulunmuş ve bu iki öğrencinin Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nu bir hafta süre ile ziyaret etmesi sağlanmıştır (EK-­‐4.3.5). ÖNERİ 2’ye ilişkin; • Fakültemizde artan öğrenci sayısından kaynaklanan zorluklar nedeniyle İlk 3 dönemdeki uygulama gruplar halen numara sırasına göre oluşturulabilmektedir. ÖNERİ 3’e ilişkin; • Seçmeli dersler konusu bir çok tıp fakültesi için sorun olmaya devam etmektedir. Bu konu üzerinde çalışılmış, fakat tatmin edici bir program oluşturulması mümkün olmamıştır. Bununla birlikte preklinik dönem ders kurullarına fakültemiz öğretim üyelerinin katkısı ile “Sanat, hobi ve sosyal aktivite dersleri” yerleştirilmiştir. ÖNERİ 4’e ilişkin; • Dönem 1’de Hekimliğe Hazırlık Programı kapsamındaki “ Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci Araştırmaları” aktiviteleri devam etmektedir. • Fakültemiz 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri yaptıkları araştırmalar bir jüri tarafından puanlanmakta ve başarılı olanlar resmi bir değişim programıyla Harvard Üniversitesi’ne gönderilerek ödüllendirmektedir. Bu proje, Kocaeli Tıp Fakültesi öğrencilerinin, bir danışman öğretim üyesi gözetiminde bilimsel proje tasarlama ve gerçekleştirme, bilimsel bir yayın üretme, ürettiği bilgiyi sunma gibi konularda gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu konudaki yönergeye http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/OgrenciArastirmalariProgrami.php 159 bağlantısından ulaşılabilmektedir. • Fakültemizde yeni dönemde bir dizi “Makale Hazırlama ve Sunum” konferansları düzenlenmiş ve bu konferanslar öğrencilerimizin katılımına açık olarak gerçekleştirilmiştir. Konferans sunumlarına http://tip.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/makale_hazirlama_sunumlari.php bağlantısından ulaşılabilir. ÖNERİ 5’e ilişkin; • 2013 yılında Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı kuruldu. Bu bilim dalı biyoistatistik ve araştırma metodolojisi ile ilgili kuramsal derslerin önemli bir bölümünü üstlendi. • Birinci sınıfta TODUP kapsamında yapılan araştırmalar için araştırma metodolojisi ile ilgili temel kuramsal dersler dönem üçten dönem bire kaydırıldı (EK-­‐2.1.1, EK-­‐2.1.4, EK-­‐2.3.1). • İlk kez bu yıl başlatılan bir uygulama ile Dönem 1-­‐2 ve 3 programına ortak 6 kanıta dayalı tıp oturumu dersi kondu. İlk ders ile kanıta dayalı tıp uygulamaları hakkında temel teorik bilgilerin verilmesi, sonraki beş oturumda ise farklı bilim dallarından 5 öğretim üyesinin kendi alanları ile ilgili bir vaka üzerinden kanıta dayalı tıp temelli interaktif vaka sunumu yapmaları planlandı (EK-­‐2.1.1, EK-­‐2.1.4, EK-­‐2.3.1). • Klinik stajlardan pediatri programına vaka temelli kanıta dayalı tıp uygulamaları konuldu (EK-­‐2.6.2). ÖNERİ 6’ya ilişkin; • Kliniğe adaptasyon amacıyla dönem 4 başında iki yıldır bir hafta süreli fizik muayene stajı yapılmaktadır (EK-­‐ 2.1.5). ÖNERİ 7’ye ilişkin; • Hekimliğe Hazırlık Programı başlığı altında yürütülen “Toplumsal Duyarlık 160 ve Öğrenci Araştırması”, Klinik Beceri Laboratuvarı, Klinik Korelasyon ve Kliniğe Hazırlık Programı uygulamalarıyla ilk üç yılda dikey entegrasyon sağlanmaktadır. • Yine dikey entegrasyonu sağlamak ve kliniğe adaptasyon amacıyla dönem 4 başında iki yıldır bir hafta süreli fizik muayene stajı yapılmaktadır. Tıbbi Etik ile ilgili ilk üç yıldaki kuramsal ağırlıklı dersler klinik stajlar sırasında olgu ağırlıklı derslerle bütünleştirilmektedir. Dönem 4 ve 5’te ise ilgili stajların yan yana veya ardı ardına yer alacak biçimde yatay entegrasyon sağlanmakta, staj dönemlerindeki kuramsal dersler klinik öncesi derslerin kısa tekrarlarını da içerecek biçimde gerçekleştirilmektedir. Böylece Dönem 3 ve stajların öğrencilerin hastalık nedenleri, oluş mekanizmaları, klinik belirtileri, başvuru nedenleri ve tedavi ilkelerini kavramalarını sağlayacak biçimde birbirini tamamlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca bazı klinik stajlarda öğrencilerin preklinik bilgi düzeyini ölçen staj öncesi sınavları yapılmaktadır. Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı bu tarz değerlendirme yapan olumlu örneklerden olup, klinik staj eğitimi yapan anabilim dalları ile yapılan toplantılarda diğer bilim dallarına “iyi eğitim uygulamaları” örneği olarak sunulmaktadır. ÖNERİ 8’e ilişkin; Fakültemiz eğitim programına “Temel İletişim Becerileri Programı” eklenmiştir. Program tüm dönemleri kapsayacak şekilde dikey koridor şeklinde planlanmış ve 2013-­‐2014 eğitim yılı başından itibaren uygulamaya başlanmıştır. Bu program Psikiyatri ve Tıp Eğitimi AD tarafından küçük grup çalışmaları şeklinde ve “yaşantıya dayalı öğrenme” ilkesiyle uygulama ağırlıklı olarak oluşturulmuştur. Program öncesinde görev alacak öğretim üyelerine programla ilgili eğitici eğitimi verilmektedir. 2014-­‐2015 Eğitim yılında Dönem 1’deki programa ek olarak Dönem 2 ayağı uygulanmaya başlanmıştır (EK-­‐1.4.3). 161 ÖNERİ 9’a ilişkin; İki yıldır her sınıftan öğrencinin katılabildiği gönüllü yaz stajları ile öğrencilerin klinikle erken tanışması hedeflenmiştir (EK-­‐2.5.4). ÖNERİ 10’a ilişkin; Bu konuda değişiklik yapılamamıştır. Belgeler EK-­‐1.4.3: İletişim Becerileri Eğitim Programı EK-­‐2.1.3: TODUP programı EK-­‐4.3.5 : Öğrenci Araştırma Programı Yönergesi EK-­‐2.1.1: Dönem 1 Eğitim Programı Kitapçığı EK-­‐2.1.4: Dönem 2 Eğitim Programı Kitapçığı EK-­‐2.3.1: Dönem 3 Eğitim Programı Kitapçığı EK-­‐2.6.2: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dönem 4 Staj Programı EK-­‐2.1.5: Fizik Muayene Staj Programı EK-­‐2.5.4: Yaz stajı değerlendirme raporu 2013 3. ÖĞRENCİLERİN -­‐UTEAK tarafından tanımlanan geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler DEĞERLENDİRİL
MESİ 1. Stajlardaki performans değerlendirmesi, sunum becerilerine yönelik değerlendirmeler gibi çoklu ve güncel yöntem uygulama girişimlerinin yanı sıra ara sınav ve final sınavlarının da, geçerlik, güvenirlik, kabul edilebilirlik ve eğitime etkileri açısından ele alınması, ölçme-­‐değerlendirme kurulu önerileri ile güncellenmesi , performans değerlendirmesi alanlarının fakülte hedefleri ile ilişkilendirilmesi ve sistematik gözlem kaydı yapılmasını, 2. Ders sayılarına göre belirlenen soru dağılımı uygulamasının öğrenim hedefleri bazında bir matrisle belirlenmesini, 162 3. Performans değerlendiren yöntemlerin tüm dönemlerde kullanılacak şekilde yaygınlaştırılması ve standardize edilmesi, CORE ve OSCE vb. güncel yöntemlerin yaygınlaştırılması ve standardize edilmesini, 4. Öğrencinin süreç içi yeterlilik düzeyini görebilmesi ve gelişimini yönlendirebilmesi için formatif sınavların tüm eğitim programına yayılmış biçimde kullanılmasını 5. Soru bankası, öğrencilere akademik başarım düzeyleri ile ilgili düzenli ve bireysel geribildirim verilmesi, iş başında değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, gelişim sınavları gibi güncel uygulamaların hayata geçirilmesi çalışmalarına başlanmasını öneriyoruz. -­‐Kurum tarafından süreç içinde gerçekleştirilen çalışmalar/uygulamalar ile ilgili açıklamalar ÖNERİ 1’e ilişkin; • Son üç yılda fakültemizde ölçme değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi konusu sıklıkla eğitim kurullarının gündemine alınmıştır. • İlk üç dönem sınav kitapçıklarının hazırlanması, soruların ve sınav sonuçlarının analizi, final ve bütünleme sınavı sorularının Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca final ve bütünleme sınavlarının yapılandırılması için özel bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 2014-­‐15 Eğitim dönemi sonunda uygulanacaktır (EK-­‐
3.1.3). • 2014 yılında geliştirilen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnlük Yönergesi ile intörnlük eğitim süreci ve intörn hekim değerlendirme yöntemleri yenilenmiş ve her staj için standardize hale getirilmiştir. Daha önce devamlılığa ve yapılandırılmamış gözleme dayalı değerlendirme yapılırken, yeni düzenleme ile devamlılık durumu (% 80) yanı sıra intörn hekimlerin yeterliliklere ulaşma durumlarına göre 163 yapılmaya başlanmıştır (EK-­‐3.1.4, EK-­‐2.4.2). Derecelendirme tablosu her bir intörn doktor için üniversitemiz ve fakültemiz amaç ve hedeflerine göre belirlenen yeterlilikler göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı eğitim sorumlusu tarafından, beşli Likert sistemine göre doldurulmaktadır. İntörnlük eğitim hedefleri ve yeterlilikler intörn karneleri kullanılarak izlenmekte ve tüm taraflarla paylaşılmaktadır. ÖNERİ 2’ye ilişkin; • Fakültemiz ölçme-­‐değerlendirme yöntemlerinin öğrenim hedefleri ve yeterliliklerle ilişkisini gözden geçirmek, yeni başlayan öğretim üyelerini bilgilendirmek ve önceki öğretim üyeleri için bilgi tazelemek amacıyla Eğitim Becerileri Kursu, staj sorumluları toplantısı, Dönem 6 koordinatörler toplantısı, Tıp Eğitimi Çalıştayı gibi tüm toplantılarda konuya ilişkin hatırlatmalar yapılmaktadır. • Ara değerlendirme raporu hazırlama sürecinde Tıp Fakültesi Dekanlığının bu yöntemleri ve matris örneklerini içeren resmi yazısı ile tüm anabilim dallarının hem bilgilendirilmesi hem de uyguladıkları yöntemleri belirtmeleri açısından bir güncelleme yapılması sağlanmıştır (EK-­‐3.2.2). ÖNERİ 3 ve 4’e ilişkin; •
Fakültemizde çeşitli ölçme değerlendirme yöntem ve gereçleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin yaygınlaştırılması ve standardize edilmesi amacıyla Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından çeşitli anabilim dalları ile ölçme-­‐değerlendirmeye ilişkin toplantı ve projeler yapılmaktadır. Bunlar arasında Genel Cerrahi Anabilim Dalı ile yürütülen temel yöntemlere ilişkin bilgilendirme ve sınavların yapılandırılması çalışması sayılabilir (EK-­‐3.3.1). •
Fakültemiz öğrenci sayılarının el verdiği oranda gözleme dayalı değerlendirme, klinik beceri sınavları, OSCE, CORE sınavları yapılmaktadır. Ancak genel olarak öğrenci değerlendirme sistemimizde 164 yöntem ve araçların güncel yöntemlerle zenginleştirilmesi ve bu yöntemlerin tüm kurul ve stajlarda daha fazla yer alması yönünde bir dizi iyileştirmeler gerekmektedir. Bu konudaki planların önündeki en büyük engel ise artan öğrenci sayısıdır. ÖNERİ 5’e ilişkin; Bu konuda henüz bir değişiklik yapılamamıştır. Belgeler EK-­‐3.1.3: Eğitim komisyonunun ilgili toplantı tutanağı EK-­‐3.1.4: İntörn eğitimi yönergesi EK-­‐2.4.2: İntörn karnesi EK-­‐3.2.2: Sınav matris örneği EK-­‐3.3.1: Genel cerrahi toplantı sunumu 4. ÖĞRENCİLER -­‐UTEAK tarafından tanımlanan geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler Danışmanlık sisteminin, öğrencinin öğrenme ve mesleksel gelişim sürecini olumlu etkileyebilmesi için akademik, bireysel ve kariyer gelişimi odaklarından biri ya da hepsi üzerinden planlanarak danışman, öğrenci görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, duyurulması, uygulanması ve izlenmesini öneriyoruz. -­‐Kurum tarafından süreç içinde gerçekleştirilen çalışmalar/uygulamalar ile ilgili açıklamalar ÖNERİ 1’e ilişkin; • Öğrenciler için aktif çalışan bir Rehberlik Birimi kurulmuştur. Bu birim ile öğrencilere yönelik rehberlik ve psiko-­‐sosyal destek hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve kurumsallaştırılması amaçlanmaktadır. Rehberlik ve Psikososyal Destek Birimi’nden öğrencilerimiz; psikolojik danışmanlık, mesleki ilerleme (kariyer) danışmanlığı, öğrenci danışmanlık sistemi hakkında bilgi ve yönlendirme, burslar konusunda bilgi ve destek, öğrenci 165 kulüpleri konusunda danışmanlık, değişim programları (Erasmus) konusunda bilgi ve destek almaya başlamışlardır (EK-­‐4.3.6). • Fakültemizde yabancı uyruklu öğrenciler için “akran danışmanlığı” uygulaması başlatılmıştır. • Tıp fakültesinin tüm dönemlerindeki öğrencilere hitap eden Öğrenci Rehberi kılavuzu 2 senedir yayınlanmaktadır (EK-­‐1.3.1) Belgeler EK-­‐1.3.1: Öğrenci Rehberi EK-­‐4.3.6: Rehberlik ve Psikososyal Destek Birimi Faaliyet Raporu 5.PROGRAM DEĞERLENDİRME -­‐UTEAK tarafından tanımlanan geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler 1. Ayrı bir kurul tarafından öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimlerinin ve sınav sonuçlarının program değerlendirme amaçlı kullanımının bir model çerçevesinde yürütülmesi kullanım sistematiği (düzenli, raporlama, sonuçların düzenli paylaşımı vb)geliştirilmesi ve uygulanmasını, 2. Program değerlendirme amacıyla odak grup görüşmeleri, derinlemesine grup görüşmeleri gibi nitel çalışmaların yapılması, klinik dönemdeki değerlendirme çalışmalarının güçlendirilmesi, mezunlara yönelik anket çalışması farklı program değerlendirme modellerinden yola çıkılarak fakülteye özgü bir model geliştirilmesi ve sistematik bir plan dahilinde uygulanması, sonuçların daha etkin paylaşılması, kullanılması ve düzenli yıllık raporlara dönüştürülmesini öneriyoruz. -­‐Kurum tarafından süreç içinde gerçekleştirilen çalışmalar/uygulamalar ile ilgili açıklamalar ÖNERİ 1’e ilişkin; • 2011 yılından itibaren uygulanan Program değerlendirme ve Geliştirme stratejik planı gereği kullanılmakta olan değerlendirme formları, raporlar ve anketler 2013 yılından itibaren yapılan yazılım geliştirme çalışmaları 166 ile internet ve web tabanlı çalışmalar haline getirilmektedir. Bu çalışmalar ile öğrenci geri bildirim sistemi web tabanlı olarak işletilmeye başlanmıştır (EK-­‐5.1.2, EK-­‐5.1.3). • Öğretim üyeleri geri bildirimlere ait raporlamaları Tıp Eğitimi Portalı üzerinden görebilmektedir. • 2015 -­‐2016 öğretim yılından itibaren tüm değerlendirme sisteminin Tıp Eğitimi Portalı üzerinden yürütülebilmesi için gerekli yazılımsal geliştirme devam etmektedir. • Stratejik plan gereği yapılması gereken raporlamalar ve doldurulması gereken geri bildirim formlarının zamanında ve gereği gibi tamamlanmasında zaman zaman yaşanan zorlukların sistemin tamamıyla web tabanlı olarak uygulanmaya başlanması ile aşılması hedeflenmektedir. ÖNERİ 2’ye ilişkin; • Bu konuda sonuçlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Belgeler EK-­‐5.1.2: Öğrenci Geribildirim formu EK-­‐5.1.3: Öğretim Üyesi Geribildirim formu EK-­‐F.5.2: Program değerlendirme akış şeması 6. ÖĞRETİM ELEMANLARI -­‐UTEAK tarafından tanımlanan geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler 1. Eğitici gelişim programlarının belirli bir düzenle sürekli hale getirilmesi ve eğitici gelişimi kurslarına katılımın atama yükseltme kriterleri arasında yer alması, eğitici gelişimi programlarının etkisinin değerlendirilmesi ve belli eğitim görevleri için programlara katılım ön koşul olmasının hedeflenmesini, 2. Fakültenizde akademik kadronun eğitim ile ilgili görev ve sorumluluklarının daha ileri düzeyde tanımlanması, eğitim planlama ve yönetilmesine etkin katkının mutlaka değerlendirilmesi ve yeterince ödüllendirilmesi; araştırma 167 görevlilerinin eğitime katkılarını belirleyen bir kurumsal çerçeve oluşturulmasını, 3. Tıp fakültesine özgü ek akademik yükseltme ve atama kriterlerinde eğitimle ilgili kriterlerin ağırlığının arttırılması, öğretim üyesi izleme ve değerlendirme sistemi olarak öğretim üyelerinin tüm etkinliklerini kapsayan, niteliksel verilerin de gözetildiği bir değerlendirme sisteminin uygulanmasını, 4. Tıp Eğitimi Anabilim Dalının gelişimine yönelik bir kadro planlamasının yapılarak uygulamaya geçirilmesini öneriyoruz. -­‐Kurum tarafından süreç içinde gerçekleştirilen çalışmalar/uygulamalar ile ilgili açıklamalar ÖNERİ 1’e ilişkin; Fakültemizde eğitici gelişimi ile ilgili kurslar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kursların listesi aşağıda bir tablo halinde sunulmuştur. Eğitici gelişim kursunun adı Klinik Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu Ölçme Değerlendirme Kursu KOÜ Tıp Fakültesi-­‐Senaturk Makale Hazırlama ve Sunum Kursu (Kus sunumları için; http://www.ebulten-­‐
senaturk.org/index.php) Eğitimciler: Prof. Dr. Emin Kansu, Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu, Prof Dr. İskender Sayek, Prof.Dr. Yeşim Erbil, Prof.Dr. Fatih Ağalar, Prof.Dr. Şükrü Hatun, Prof. Dr. Zafer Cantürk) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Geliştirme Seminerleri (Prof.Dr. İskender Sayek) Tarih 16-­‐17 Şubat 2011 23-­‐24 Kasım 2011 11 Ocak 2013 Katılımcı sayısı 16 17 Tüm öğretim üyelerinin katılımına açık gerçekleştirildi. 18 Aralık-­‐ 5 Toplantılı seri Temel İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi Kursu Mentorluk Çalıştayı İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Kursu Tıbbi Çizim ve Görsel İletişim Sempozyumu Temel Eğitim Becerileri Kursu 19-­‐20 Eylül 2013 56 (toplantıların tümüne katılanlar) Tüm öğretim üyelerinin katılımına açık gerçekleştirildi. 29 27 Kasım 2013 8-­‐9 Mayıs 2014 12 Mayıs 2014 15-­‐17 Temmuz 2014 Bilgisayarda Uygulamalı Biyoistatistik Kursu 03-­‐05 Eylül 2014 86 13 18 29 168 Temel İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi Kursu 18-­‐19 Eylül 2014 21 • 2012 yılında yenilenen kriterlere göre doçentlik ve profesörlük için “Eğitici Gelişim Programlarına” katılım akademik yükseltme kriterleri arasına eklenmiştir(EK-­‐6.1.2). • İletişim Becerileri Eğitim Programında görev almak için bu konuda kurs almış olmak gerekmektedir. ÖNERİ 2’ye ilişkin; • Fakültemiz akademik kadrosunun eğitimle ilgili görev ve sorumlulukları Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Görev Tanımı Yönergesi’nde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. • Fakültemiz öğretim elemanlarının eğitsel performans değerlendirme ve ödüllendirilmeleri temel olarak 2011 yılında yürürlüğe konan 27850 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” kriterlerine göre yapılmaktadır(EK-­‐6.3.2). Yönetmeliğe göre eğitsel performanslar her ay “Eğitim-­‐Öğretim Faaliyetleri Cetveli” (EK-­‐
6.3.3) aracılığıyla toplanmakta, yine yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde puanlanarak parasal olarak ödüllendirme yapılmaktadır. Bu amaçla performans kriterlerinde özellikle hasta başı eğitime özendirmek için Hasta Başı Eğitim C puanı 2 kat arttırılmıştır. Ayrıca staj sorumlularına C puanı verilmesi sağlanmıştır. ÖNERİ 3’e ilişkin; •
2012 yılında yenilenen kriterlere göre, doçentlik ve profesörlük için “Eğitici Gelişim Programlarına” katılım akademik yükseltme kriterleri arasına eklenmiştir. Ayrıca profesörlük kadrolarına atama için gerekli SCI/SCI-­‐e kapsamında yayın sayısı 5 makaleden 7’ye çıkarılmıştır (EK-­‐6.1.2). 169 ÖNERİ 4’e ilişkin; • 16.06.2011 Tarihinde YÖK kararı ile Tıp Eğitimi AD kurulmuştur. Bir profesör ve 2 yardımcı doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi ile tıp eğitimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Belgeler EK-­‐6.1.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik yükseltme ve atama kriterleri EK-­‐6.3.2: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik EK-­‐6.3.3: KOUTF Performans C Puan Formu 7. EĞİTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR -­‐UTEAK tarafından tanımlanan geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler 1. Maket, kadavra gibi eğitim malzemelerinin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesini, 2. Eğitim ve değerlendirmede simüle-­‐standardize hasta uygulamalarına yer verilmesi çalışmalarına hız verilmesini, 3. Tıp Eğitimi Anabilim Dalının kadro ve olanaklar yönünden geliştirilmesi çabalarının arttırılarak sürdürülmesini 4. İkinci basamak sağlık kurumlarında eğitim etkinlikleri konusunda gereksinimler doğrultusunda düzenleme yapılmasını, 5. Araştırma eğitimine yönelik seçmeli programların tüm dönemlerde yaygınlaştırılması ve Özel Çalışma Modülleri gibi etkinliklerin uygulanmasını, 6. ERASMUS’dan yararlanan öğrenci sayısındaki düşüşün önlenmesi için tedbirler alınmasını, 7. Ulusal öğrenci değişimi program ve olanakları konusunda plan ve politikaların öğrencilerin katılımıyla tekrar gözden geçirilmesini öneriyoruz. 170 -­‐Kurum tarafından süreç içinde gerçekleştirilen çalışmalar/uygulamalar ile ilgili açıklamalar ÖNERİ 1’e ilişkin; •
Fakültemizde yalnızca eğitim donanım ihtiyacında (kadavra, maket, bilgisayar, eğitim programı, laboratuvar eğitimi malzemesi gibi) kullanılmak üzere özel bir bütçe elde edilmiştir. Bir milyon lira tutarındaki bütçenin eğitim donanımı ile ilgili planlaması tamamlanmış, ihale ve alım süreçleri devam etmektedir (EK-­‐7.4.1). ÖNERİ 2’ye ilişkin; Bu konuda bir değişiklik yapılamamıştır. ÖNERİ 3’e ilişkin; • Tıp Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde Rehberlik ve Psikososyal Destek Birimi kurulmuştur. • Tıp Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde Ölçme-­‐Değerlendirme Birimi kurulmuştur. • Öğrenci İşleri Birimi de dahil olmak üzere eğitim bloğundaki birimler Tıp Eğitimi AD ile koordinasyon içinde çalışmaktadırlar. ÖNERİ 4’e ilişkin; Bu konuda bir değişiklik yapılamamıştır. ÖNERİ 5’e ilişkin; Seçmeli programlar ve ÖÇM uygulaması konusunda bir değişiklik yapılamamıştır. ÖNERİ 6’ya ilişkin; • Fakültemizde Erasmus ve Farabi değişim programları ilgili koordinatörler 171 ve Tıp Eğitimi AD bünyesindeki Rehberlik Birimi tarafından koordine edilmeye başlanmıştır. • 2010-­‐2011’de 14, 2011-­‐2012’de 12, 2012-­‐2013’de 15, 2013-­‐2014 eğitim-­‐
öğretim yılında da 13 öğrenci Erasmus programı kapsamında eğitimlerinin ortalama altı aylık bir kısmını yurtdışında geçirmiştir (EK-­‐
7.5.1, EK-­‐7.5.2). • Üniversitemizde 2007 yılından bu yana Eğitim Fakültesi ile işbirliği içerisinde yılda iki kez Erasmus Türkçe Yoğun Dil Kursu Birimimiz tarafından düzenlenmektedir. Kurs kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinden gerek üniversitemize gerekse ülkemizdeki diğer üniversitelere gelecek olan Erasmus öğrencileri temel Türkçe eğitimi almaktadır. Üniversitemizde yurtdışına giden Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi, Almanca ve İngilizce kursu verilmektedir. • Tıp Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü öğrenci ve personeline yönelik yaptığı toplantılar ve bilgilendirme yoluyla bu faaliyetleri paydaşlara duyurmakta ve desteklemektedir. ÖNERİ 7’ye ilişkin; Bu konuda bir değişiklik yapılamamıştır. Belgeler EK-­‐7.4.1: Eğitim donanımı raporu EK-­‐7.5.1: Erasmus programı öğrenci verileri EK-­‐7.5.2: Farabi programı öğrenci verileri 8. YÖNETİM VE YÜRÜTME -­‐UTEAK tarafından tanımlanan geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler 1. Eğitim programının entegrasyonunun güçlendirilebilmesi, ölçme-­‐
değerlendirme, program değerlendirme sistematiğinin geliştirilmesi, danışmanlık, seçmeli programlar, mesleksel beceri eğitimi gibi multidisipliner 172 etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için eğitim komisyonunun çalışmalarına destek olmak amacıyla, çalışma alanları ve esasları belirlenmiş kurul ve komisyonlar oluşturulmasını, 2. Eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek üzere birimlerin güçlendirilmesini, bu birimde teknik açıdan yeterli (örneğin eğitim teknoloğu, eğitim öğretim planlamacısı, ölçme değerlendirme uzmanı) personelin sağlanmasını öneriyoruz. -­‐Kurum tarafından süreç içinde gerçekleştirilen çalışmalar/uygulamalar ile ilgili açıklamalar ÖNERİ 1’e ilişkin; • Fakültemiz eğitim programının entegrasyonunu güçlendirmek ve tanımlanan dikey ve yatay eğitim yöntemlerinin niteliğini arttırmak amacıyla çalışma alanları ve esasları belirlenmiş kurul ve komisyonlar oluşturulmuştur (EK-­‐8.3.1, EK-­‐8.3.2, EK-­‐8.3.3, EK-­‐8.3.5). Bu birimlerin kendi arasındaki entegrasyonunu sağlamak amacıyla MÖTE toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesine, toplantılara alt çalışma grubu sorumlularının düzenli katılımının sağlanmasına ve alınan kararların e-­‐posta ve web ortamında paylaşılmasına özen gösterilmiştir. Eğitim Komisyonlarının eğitim yönetimi ile ilişkilerini gösteren şema Dekan Yardımcısı Yönetim Kurulu Dekan Dekan Yardımcısı Fakülte Kurulu MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KOMİSYONU (MÖTE) Dekanlık, Temel/Dahili/Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanlıkları, Dönem Koordinatörleri, Eğitimle ilgili kurulların başkanları ve Tıp Eğitimi AD MÖTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI PDÖ Çalışma Grubu Hekimliğe Hazırlık Programı Koordinatörlüğü Fizik Muayene Stajı Çalışma Grubu 173 İletişim Becerileri Çalışma Grubu Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci Araştırmaları Programı Çalışma Grubu Preklinik Dönem Öğrencileri İçin Gönüllü Yaz Stajı Koordinatörlüğü Program Geliştirme ve Değerlendirme Koordinatörü Sosyal Tıp (Tıpta İnsan Bilimleri) Koordinatörü Tıp Eğitim Anabilim Dalı Ölçme Değerlendirme Komisyonu Rehberlik Birimi • Alt çalışma gruplarının çalışma kurallarını içeren yönergeler hızla tamamlanmış ve paylaşılmıştır. Ayrıca aşağıda belirtilen kurullar son üç yılda oluşturularak çalışmaya başlamıştır. ÖNERİ 2’ye ilişkin; • Rehberlik Birimi Sekreterliği kurulmuştur (Erasmus/Farabi/Mevlana Değişim Programları Sekreterliği, Psikolojik Danışmanlık Sekreterliği, Burs Komisyonu Sekterliği hizmetleri) • Ölçme değerlendirme birimi sekreterliği kurulmuştur. Birim, Tıp Fakültesi ilk üç dönem sınavlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi işlemlerini ilgili koordinatörlük ve öğrenci işleri ile birlikte yürütmektedir. • Eğitimle ilgili yazılımların geliştirilmesi ve yönetimini için Tıp Eğitimi AD’da bir bilgisayar programcısı istihdam edilmektedir. • Araştırma ve Yayın Destek Birimi (Bilimsel araştırmaların kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla, planlama, yürütme ve yayınlanma aşamasında yüksek nitelikli bilgi ve uygulama desteği sağlamaktadır). • Fakültemizdeki eğitimle ilgili destek birimleri Tıp Eğitimi AD bünyesinde bir araya getirilmiş ve yeni eğitim programlarına ilişkin için de uygun görev dağılımları yapılmıştır. Belgeler EK.8.3.1: Öğrenci işleri görev tanımları 174 EK-­‐8.3.2: MÖTE sekreterliği görev tanımları EK-­‐8.3.3: Rehberlik birimi görev tanımları EK-­‐8.3.5: Araştırma ve yayın destek birimi görev tanımları 9.SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM -­‐UTEAK tarafından tanımlanan geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler Fakültenizde sürekli yenilenme ve gelişim kültürü oluşmuş görünmektedir. Sırada sürekli yenilenme ve gelişme mekanizmasının öğrencilerin katılımına açık, şeffaf ve merkezi düzeyde anahtar bir düzenek olarak kurgulanması ve hayata geçirilmesini olduğunu düşünüyoruz. -­‐Kurum tarafından süreç içinde gerçekleştirilen çalışmalar/uygulamalar ile ilgili açıklamalar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi web sitesi (http://tip.kocaeli.edu.tr) son üç yıldır oldukça etkin kullanılmaktadır. Sitede, kurum içinde ve dışında eğitimle ilgili gerçekleştirilen tüm geribildirim toplantılarının ve kurs/çalıştay/ sempozyum gibi etkinliklerin sonuç raporları ile bunlara ilişkin sunumlar, duyurular ve haberler var olan tüm ekleri ile birlikte yer almaktadır. Bu durumun kurum hafızasının sağlanmasına, iç ve dış paydaşlarla bilgi paylaşımına, gerçekleştirilen etkinliklere katılamayan öğrenci ve eğiticilerin de izlemesinin yararlı olduğu düşünülen sunum/video formatındaki eğitim kaynaklarına erişim olanağı sağlanmasına ilişkin önemli bir gelişme olduğunu düşünmekteyiz. Web sitesi her gün düzenli olarak güncellenmekte, kullanım istatistikleri yakından izlenmektedir. 175 EKLER LİSTESİ 1. AMAÇ VE HEDEFLER EK-­‐1.1.1: Kocaeli Üniversitesi Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci web sayfası. EK-­‐1.1.2: MÖTE Amaçlar ve Hedefler EK-­‐1.3.1: Öğrenci Rehberi EK-­‐1.3.2: Amaç Hedefler – Tıp Eğitimi Portalı EK-­‐1.3.3: Dönem 4 Eğitim Programı kitapçığı EK-­‐1.4.1: 2013 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştay raporu EK-­‐1.4.2: 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştay programı EK-­‐1.4.3: Dönem 1, 2, 3 ve 6 İletişim Becerileri Eğitim Programı 2. EĞİTİM PROGRAMI EK-­‐2.1.1: Dönem 1 Eğitim Programı kitapçığı EK-­‐2.1.2: 2013-­‐2014 Uyum Programı EK-­‐2.1.3: Toplumsal Duyarlılık Eğitim Programı sunumları (TODUP) EK-­‐2.1.4: Dönem 2 Eğitim Programı kitapçığı EK-­‐2.1.5: Fizik Muayene Staj Programı EK-­‐2.1.6: 13 Ağustos 2014 tarihli Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik EK-­‐2.2.1: Harvard Araştırma Programı EK-­‐2.2.2: Göz Hastalıkları TBL yöntemi EK-­‐2.3.1: Dönem 3 Eğitim Programı kitapçığı EK-­‐2.4.1: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı Olgu Sunumları EK-­‐2.4.2: İntörn Karnesi EK-­‐2.4.3: Sosyal Tıp ve Toplum Sağlığı uygulamaları için kurumlarla yazışmalar EK-­‐2.5.1: Bilim dallarından ders değişiklik istekleri yazışmaları EK-­‐2.5.2: Dönem 5 Eğitim Programı kitapçığı EK-­‐2.5.3: PDÖ Uygulamaları EK-­‐2.5.4: Yaz Stajı Değerlendirme Raporu 2013 EK-­‐2.6.1: Kanıta Dayalı Tıp ders sunumu EK-­‐2.6.2: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dönem 4 staj programı EK-­‐2.7.1: TUS sonuçları EK-­‐2.7.2: Mezunumuz Dr.Furkan Burak’ın “Amerika’da Tıp Eğitimi görmek için nasıl bir yol izlemeli?” sunumu 176 EK-­‐2.7.3: Ali Süha Çalıkoğlu’nun konuşması EK-­‐2.7.4: Pediatri stajında stajyer tarafından hazırlanmış ve en iyi dosya seçilmiş haberi, EK-­‐2.7.5: Pediatri stajında stajyer tarafından hazırlanmış ve en iyi dosya seçilmiş dosya örneği 3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EK-­‐3.1.1: Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği EK-­‐3.1.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği EK-­‐3.1.3: İlgili Eğitim Komisyonu Toplantı Tutanağı EK-­‐3.1.4: İntörn Eğitimi Yönergesi EK-­‐3.2.1: KOU Tıp Fakültesi Staj Eğitimi ve Sınavı ile ilgili düzenleme EK-­‐3.2.2: Sınav Matris Örneği EK-­‐3.3.1: Genel Cerrahi Toplantı Sunumu EK-­‐3.4.1: Ders Kurulu çoktan seçmeli soru hazırlama formu EK-­‐3.4.2: Sınav tutanak örneği EK-­‐3.4.3: Ders Kurulu Sınavı Soru Analiz Çıktısı EK-­‐3.5.1: Burs Komisyonu Yönergesi 4. ÖĞRENCİLER EK-­‐4.1.1: Fakültemiz öğrenci kontenjanları konusunda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere gönderilen yazı EK-­‐4.1.2: Yatay geçişler konusunda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere gönderilen yazı EK-­‐4.1.3: Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Karar Tasarısı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Önerisi -­‐ 5-­‐6 Aralık 2013 Tarihinde Tıp Dekanlar Konseyi sonuç raporu EK-­‐4.1.4: Mentorluk Çalıştayı sonuç raporu EK-­‐4.2.1: Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Eğitimleri-­‐I: Etkin Geri Bildirim Alma ve Verme haberi EK-­‐4.3.1: Söyleşi haberi EK-­‐4.3.2: Saha Çalışmaları dersi haberi EK-­‐4.3.3: Yaz Stajı Programı EK-­‐4.3.4: 2013 Yılı Konferans Duyuruları EK-­‐4.3.5: Öğrenci Araştırma Programı Yönergesi EK-­‐4.3.6: Rehberlik ve Psikososyal Destek Birimi Faaliyet Raporu EK-­‐4.3.7: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği toplantı haberi 177 EK-­‐4.3.8: Rektörlük Kupası Sahiplerini Buldu başlıklı haber EK-­‐4.4.1: Fakültemizde burs sağlanan öğrencileri sayıları EK-­‐4.4.2: “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayallere Köprü Kurdu” başlıklı haber metni EK-­‐4.5.1: “Dekanlık öğrencilerle” toplantısı haberi EK-­‐4.5.2: 2014-­‐2015 Eğitim Programı Hazırlıklarını Öğrencilerle Konuşuyoruz adlı toplantı haberi EK-­‐4.5.3: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilciliği Yönergesi 5. PROGRAM GELİŞTİRME EK-­‐5.1.1: KOÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Program Değerlendirme Stratejik Planı EK-­‐5.1.2: Öğrenci geri bildirim formu EK-­‐5.1.3: Öğretim üyesi geri bildirim formu EK-­‐5.1.4: Kurul geri bildirim Değerlendirme Raporu EK-­‐5.1.5: TEÖG Öğrenci değerlendirme raporu örneği EK-­‐5.1.6: Web tabanlı geri bildirim sistemi sayfası EK-­‐5.1.7: KOÜTF Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu toplantı raporu 2013 EK-­‐5.1.8: KOÜTF Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu toplantı raporu 2014 EK-­‐5.2.1: Tıp Eğitimi Form No 9 EK-­‐5.2.2: Yılsonunda yapılan eğitim konulu akademik genel kurul haberi 6. ÖĞRETİM ELEMANLARI (AKADEMİK KADRO) EK-­‐6.1.1: Kocaeli Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri EK-­‐6.1.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri EK-­‐6.3.1: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Eğitimi Yönergesi EK-­‐6.3.2: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik EK-­‐6.3.3: KOU TF Performans C Puan Formu EK-­‐6.4.1: Temel Eğitim Becerileri Kursu haberi EK-­‐6.4.2: Bilgisayarda Uygulamalı Biyoistatistik Kursu haberi EK-­‐6.4.3: Temel İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi Kursu haberi EK-­‐6.5.1: Kocaeli Üniversitesi Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Programı Esasları EK-­‐6.5.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Gelişim Destek Programı 178 7. EĞİTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR EK-­‐7.1.1: Eğitim Bloğu Bilgileri EK-­‐7.1.2: Plastinize kadavra alımı teknik şartnamesi EK-­‐7.1.3: Eğitim araç gereçleri listesi EK-­‐7.1.4: Dönem VI Klinik Farmakoloji Staj Eğitim Programı EK-­‐7.3.1: Fakültenin öğrencilere sağladığı kongre ve bilimsel toplantı katılım desteği belge örneği EK-­‐7.3.2: Harvard Üniversitesi Değişim Programı tanıtımı EK-­‐7.4.1: Eğitim Donanımı Raporu EK-­‐7.5.1: Erasmus öğrenci değişim belge örnekleri EK-­‐7.5.2: Farabi öğrenci değişim belge örnekleri 8. YÖNETİM VE YÜRÜTME EK-­‐8.1.1: MÖTE Komisyonu toplantı tutanağı örneği EK-­‐8.1.2: MÖTE Komisyonu toplantı çağrısı EK-­‐8.3.1: Öğrenci işleri birimi görev tanımları EK-­‐8.3.2: MÖTE sekreterliği görev tanımları EK-­‐8.3.3: Rehberlik Birimi görev tanımları EK-­‐8.3.4: Rehberlik Birimi çalışma yönergesi EK-­‐8.3.5: Araştırma ve Yayın Destek Birimi görev tanımları EK-­‐8.5.1: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim İşbirliği Raporu EK-­‐8.5.2: Tahran Üniversitesi Yöneticilerinin ziyareti EK-­‐8.5.3: Tahran Üniversitesini ziyaret ve bilimsel işbirliği çalışmaları. EK-­‐8.5.4: Üniversite Hastaneleri Birliği Gaziantep Toplantısı haberi. EK-­‐8.5.5: TEGED sempozyum haberi EK-­‐8.5.6: Harvarda Halk Sağlığı Okulu Araştırmacı ziyareti haberi EK-­‐8.5.7: Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanlarının ziyaret haberi EK-­‐8.5.8: Girit Üniversitesi’nden konuk öğretim üyesi ziyareti. EK-­‐8.5.9: TEGED ile ortak düzenlenen Tıbbi Çizim ve Görsel İletişim Sempozyumu haberi EK-­‐8.5.10: Beta Hücre Sempozyumu haberi. EK-­‐8.5.11: Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezleri ve Tıp Fakültesi ziyareti. EK-­‐8.5.12: Diyarbakır Diyabetli Çocuklar Kampı haber metni EK-­‐8.5.13: İznik Diyabetli Çocuklar Kampı haber metni 179 EK-­‐8.5.14: Fakültemiz Öğrencilerinin “Hayallere Köprü Kuruyoruz” Projesi ve Adıyaman Gölbaşı’nı Ziyareti haberi EK-­‐8.5.15: Şaşılık ve Çocukluk Çağında Görülen Göz Problemleri sempozyumu haber metni EK-­‐8.5.16: Hakkari ziyareti haber metni EK-­‐8.5.17: Avrupa Tütün Kongresi haber metni 9. SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM EK-­‐9.1.1: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu Çalışma Kuralları EK-­‐9.1.2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Planı 2008 EK-­‐9.1.3: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı EK-­‐9.1.4: Tıp Eğitimini Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Eğitim ve Gereçlerin Etkin Kullanımı EK-­‐9.1.5: 2014-­‐2015 Eğitim Programı Hazırlıklarını Öğrencilerle Konuşuyoruz haberi EK-­‐9.1.6: Halk Sağlığı AD Tıp Eğitimi Araştırma Raporu 2013 EK-­‐9.1.7: Edebiyat ve Film kitaplığı EK-­‐9.1.8: Araştırma ve Yayın Destek Birimi sayfası EK-­‐9.1.9: Tıp Fakültelerinde Tükenmişlik Sendromu: Başbakana açık mektup – 2014 180 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli. Tel: +90 (262) 303 7004 http://tip.kocaeli.edu.tr/ 181 
Download

Ara Değerlendirme Raporu - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi