Sadržaj:
Uvod u panel ........................................................................................................................................... 2
Promena šifre .......................................................................................................................................... 5
Pristup FTP fajlovima - FTP File Access .................................................................................................... 6
Promena imena servera ........................................................................................................................ 10
Pluginovi ................................................................................................................................................ 11
Instaliranje pluginova ........................................................................................................................ 11
Izmena pluginova .............................................................................................................................. 16
Brisanje pluginova ............................................................................................................................. 17
Konfiguracioni fajlovi - Config Files ....................................................................................................... 18
White lista ............................................................................................................................................. 20
Upravljanje svetom/mapom ................................................................................................................. 22
Dodavanje sveta/mape ..................................................................................................................... 22
Resetovanje sveta/mape ................................................................................................................... 24
Ubacivanje schematic fajla ................................................................................................................ 24
Stavljanje servera na sajt za statistiku................................................................................................... 25
Igrači i korisnici ...................................................................................................................................... 27
Igrači - Players ................................................................................................................................... 27
Čet - Chat ............................................................................................................................................... 28
Konzola - Console .................................................................................................................................. 29
Rezervne kopije - Backup ...................................................................................................................... 30
Komande - Commands .......................................................................................................................... 32
Vremenski zadaci - Scheduled Tasks ..................................................................................................... 33
Server ikonica - Server Icon ................................................................................................................... 35
Uvod u panel
Kada se prvi put prijavite na Multicraft game panel (link za login je u gornjem desnom uglu) prikazaće
vam se sledeća slika:
Ukoliko ste vlasnik više servera prikazaće vam se lista svih servera kojima imate pristup.
(Ovoj stranici možete pristupiti i klikom na link "Servers" u gornjem levom uglu.)
Ukoliko ste vlasnik samo jednog servera automatski ćete biti prebačeni na status stranicu vašeg
servera.
2
Multicraft vam daje veliku kontrolu nad vašim Minecraft serverom. Kada prvi put pristupite svom
serveru videćete prikaz kao na slici iznad. Odavde možete da upravljate mnogim podešavanjima. Ne
zaboravite da kliknete na "Save" nakon što izvršite promene na ovoj stranici kako bi one bile
sačuvane.
1. Odjavljivanje sa panela.
2. Dugme za pokretanje (Start), zaustavljanje (Stop) i restartovanje (Restart) servera. Restartovanje je
pogodno kad instalirate pluginove.
Ikonica sa leve strane vam daje indikaciju o statusu vašeg servera. Zeleni kružić prikazuje online
status, sivi kružić sa krstićem - offline status, i dve plave strelice da je u toku proces restartovanja.
3. Ime vašeg servera.
4. Broj slotova na vašem serveru.
5. Broj trenutnih igrača na serveru (server na slici je ugašen pa se ne vidi broj online igrača).
6. Adresa i port vašeg servera. Zajedno čine IP adresu vašeg minecraft servera.
7. Navigacioni meni. Daje vam pristup različitim delovima Multicraft panela.
3
8. Ime foldera u kom se nalazi vaš svet. Ovo je korisno ako imate više svetova. Ukoliko ovde nije ništa
navedeno ime sveta će biti "world".
Polje "World" vam omogućava da odredite ime sveta koji želite da koristite i direktno se odnosi na
ime foldera u kom se taj fajl nalazi. Ukoliko ne upišete ime, po podrazumevanim podešavanjima
zvaće se "world", ali možete ubaciti različite svetove preko FTP i promeniti ovo podešavanje tako da
ih učita. Budite oprezni da ime upišete kao jednu reč, jer u suprotnom to može da dovede do
problema prilikom učitavanja sveta. Ukoliko svet ne bude pronađen biće napravljen novi folder sa
navedenim imenom.
9. Padajući meni "Server JAR" vam omogućava da odaberete koji mod želite da pokrenete na vašem
serveru. Popularni primeri su standardni Minecraft serveri i Craftbukkit. Ono što ćete videti u ovom
padajućem meniju će zavisiti od modova koji su instalirani od strane hosting administratora, ukoliko
želite neki mod a on se ne nalazi na listi, kontaktirajte podršku ([email protected]) i objasnite koji
mod biste želeli da vidite na listi.
Napomena: Modovi nisu pluginovi, pluginovima se drugačije upravlja.
10. Klikom na link "Show Advanced Options" prikazaće vam se dodatne opcije (primer na slici ispod).
Parametar "Unauthorized kick delay" određuje koliko vremena će proći (meri se u milisekundama)
pre nego što server izbaci igrača kome nije dozvoljeno da igra na serveru (nešto slično whitelisti).
Opcija "Announce World Save" pruža izbor da li će igrači biti obavešteni o tome kad server upiše svet
na disk tj. sačuva ga.
4
Promena šifre
Klikom na link "Profile" (u gornjem levom uglu) ćete dobiti stranicu na kojoj možete menjati svoje
podatke.
Nakon klika na svoje korisničko ime prikazaće vam se sledeća stranica:
Ova stranica vam omogućava da promenite svoju mejl adresu i šifru. Promena šifre ne zahteva njeno
potvrđivanje pa se uverite da ste je ispravno uneli pre nego što kliknete na "Save".
5
Pristup FTP fajlovima - FTP File Access
U gornjem levom uglu pod opcijom Fajlovi (Files), nalazi se link za pristup FTP fajlovima (FTP File
Access).
Multicraft dolazi sa svestranim web baziranim fajl menadžerom koji vam omogućava da lako izmenite
konfiguraciju fajlova i dodate pluginove. Kada se prvi put prijavljujete u odeljak "File manager"
moraćete da unesete šifru, jednostavno unesite vašu sifru koju koristite za Multicraft panel.
6
Kada se ulogujete prikazaće vam se folderska struktura vašeg servera. U početku ćete biti u "root"
folderu vašeg servera. Koristeći ovaj interfejs možete da kreirate foldere ili fajlove ili da dodate nove
fajlove koristeći opcije na levoj strani. Takođe možete da premeštate (Move), brišete (Delete) ili
preimenujete (Rename) fajlove tako što označite fajl a zatim kliknete na odgovarajuće dugme pri
vrhu strane.
7
Možete da koristite opciju Izmeni (Edit) sa desne strane fajla za čitanje i izmene kao što su
konfiguracija i čuvanje (log). Sve promene koje napravite mogu se sačuvati pomoću dugmeta Save.
Ako je fajl prevelik, nećete moći da ga izmenite koristeći web program za izmene već ćete morati da
koristite neki FTP klijent kao što je na primer FileZilla (https://filezilla-project.org/).
Da biste dodali fajlove kao što su pluginovi, jednostavno nađite folder u koji želite da ih smestite. U
slučaju pluginova to će biti folder "plugins". Kliknite na "Upload" sa leve strane i prikazaće vam se
sledeća stranica.
8
Kliknite na dugme "Choose File" da izaberete pluginove koje želite da instalirate (možete uneti više
pluginova istovremeno, dodajući više polja klikom na "Add Field" kada dodate sve fajlove koje želite
kliknite na "submit"). Takođe je moguće da dodate i raspakujete fajlove (rar/tar nisu podržani).
Zapakovani fajlovi će se automatski raspakovati nakon učitavanja. Napominjemo da postoji
ograničenje za dodavanje fajlova do 2MB ukoliko koristite web FTP menadžer, za veće fajlove, kao što
su "worlds" moraćete da koristite FTP klijent koji imate instaliran na računaru.
Da biste aktivirali dodate pluginove potrebno je da restartujete server.
9
Promena imena servera
Da biste promenili ime servera potrebno je da na panelu u meniju sa leve strane otvorite kategoriju
Fajlovi, nakon toga odaberete "Konfiguracioni fajlovi", nakon čega će se otvoriti stranica sa listom
fajlova, kliknite na "Server Settings" koji se nalazi na vrhu liste. Pronađite polje "Server Message" i
upišite željeno ime servera, nakon toga spustite na dno stranice i kliknite na dugme "Save", nakon
ove izmene potrebno je da restartujete server.
10
Pluginovi
Instaliranje pluginova
Ukoliko vaš server nije na poslednjoj verziji, verovatno će vam biti potrebne i starije verzije
pluginova. S obzirom na to da panel automatski preuzima poslednju verziju pluginova, potrebno je
da ih ručno instalirate uz pomoć FTP-a.
Postoje 2 načina za instaliranje pluginova (u primeru ćemo instalirati CoreProtect):
1. Automatsko instaliranje pluginova
- U meniju levo otvorite kategoriju Fajlovi (Files).
- Izaberite opciju BukGet Plugins, kada otvorite ovu opciju dobićete spisak pluginova.
- Upisivanjem imena u polje za pretraživanje "Plugin Name" pronađite plugin koji tražite i kliknite na
željeni rezultat.
- Nakon što se otvori nova stranica sa podacima o pluginu kliknite na dugme Instaliraj (Install).
- Restartujte server kako bi plugin generisao folder sa početnim podešavanjima.
11
2. Ručno instaliranje pluginova
- Posetite sajt http://plugins.bukkit.org/ i pronađite plugin koji želite.
- Sa desne strane pronađite verziju koja odgovara verziji vašeg servera i kliknite na odgovarajući link.
PAŽNJA! Ukoliko ne postoji verzija koju tražite na spisku desno, potrebno je da na vrhu stranice
kliknete na dugme Files, što će vas odvesti na stanicu sa spiskom svih verzija.
12
- Nakon što ste sa spiska izabrali verziju plugina koja odgovara verziji vašeg servera, kliknite na dugme
Download sa desne strane da sačuvate .jar fajl.
13
- Sačekajte da se završi preuzimanje fajla. Ukoliko nađete zapakovan plugin (.zip) prvo ga morate
raspakovati pa onda uzeti .jar fajl.
- Nakon toga prebacite .jar fajl na server koristeći FTP.
- Izaberite kategoriju Fajlovi (Files) pa zatim Pristup FTP fajlovima (FTP File Access).
- Upišite svoju Multicraft šifru i kliknite na dugme Login.
- Kliknite na folder "Plugins". Ukoliko je ovo prvi plugin koji instalire imaćete prazan folder, u
suprotnom videćete listu pluginova koji su instalirani na vašem serveru.
- Kliknite na dugme "Upload".
- Kliknite na "Choose File" i izaberite .jar fajl koji ste preuzeli a zatim kliknite na dugme "Submit".
14
- Prikazaće vam se sledeća poruka ukoliko je prethodna radnja uspešno izvršena:
- Restartujte server da bi se učitala podešavanja.
U SLUČAJU DA INSTALIRATE PLUGIN FACTIONS OBAVEZNO INSTALIRATI I PLUGIN MCORE KOM
ODGOVARA VERZIJA FACTIONS PLUGINA KOJI STE UPRAVO SKINULI.
15
Izmena pluginova
Svaki novi plugin koji ubacite na server, nakon restartovanja servera će generisati novi folder sa
konfiguracionim fajlovima.
Spisak konfiguracionih fajlova nema polje za pretraživanje pa ćete morati da listate stranice sa
konfiguracionim fajlovima dok ne nađete fajl koji želite da izmenite. Konfiguracioni fajlovi su
poređani po folderima i po njima se možete orijentisati.
Kad nađete traženi konfiguracioni fajl kliknete na njegov naziv u koloni "Ime" i otvoriće vam se polje
za izmenu texta u kome se nalaze podešavanja pluginova.
16
Brisanje pluginova
Brisanje pluginova je slično instaliranju.
- Označite checkbox pored imena plugina koji želite da obrišete i kliknite na dugme "delete".
- Pre brisanja od vas će se tražiti da potvrdite ovu radnju klikom na "submit".
- Nakon toga će vam se prikazati potvrda o obrisanim fajlovima.
- Restartujte server.
17
Konfiguracioni fajlovi - Config Files
Iako možete da menjate svoje konfiguracione fajlove koristeći ugrađeni webFTP ili neki drugi FTP
klijent, Multicraft obezbeđuje jednostavan korisnički interfejs za uređivanje različitih konfiguracionih
fajlova (Napominjemo neki fajlovi mogu da se menjaju samo putem FTP-a. Ako se fajl ne pojavljuje u
ovom odeljku koristite neki od alternativnih metoda).
"Config files" opciju možete naći sa leve strane u navigacionom meniju kontrol panela.
Kada kliknete na "config files" prikazaće vam se spisak sa konfiguracionim fajlovima koji može biti na
više od jedne stranice. Ako ne vidite traženi konfiguracioni fajl na prvoj strani potrazite ga na
dodatnim stranicama tako što ćete odabrati broj stranice u donjem desnom uglu.
18
Većina konfiguracionih fajlova se menja kroz prozor za izmenu teksta. Jednostavno izaberite
konfiguracioni fajl koji želite da izmenite i izvršite potrebne izmene, nakon toga kliknite na "save" da
sačuvate izmene.
Uvek se preporučuje da restartujete server nakon što napravite bilo kakve promene u konfiguraciji.
Kada menjate podešavanja servera biće vam prikazan drugačiji interfejs za izmene. Ako vam je
potrebna veća kontrola nad uređivanjem možete da koristite webFTP ili neki drugi FTP klijent.
19
White lista
U meniju levo otvorite kategoriju Fajlovi, pronađite naslov "Konfiguracioni fajlovi" i tu se nalaze sva
glavna podešavanja za server. Vas konkretno interesuje "Serverska podešavanja" na vrhu liste. Nakon
što ste kliknuli i otvorila se nova stranica, nađite polje "Whitelista" i sa desne u padajućem meniju
izaberite "Omogućeno".
Nakon ove promene potrebno je da sačuvate nova podešavanja klikom na dugme "Sačuvaj" pri dnu
stranice, nakon čega ćete biti vraćeni na spisak konfiguracionih fajlova.
Sada kada ste aktivirali whitelistu potrebno je da među konfiguracionim fajlovima pronađete fajl
"Whitelisted Players" i dodate imena igrača kojima želite da dozvolite pristup.
20
Upišite imena igrača jedno ispod drugog i kliknite na dugme "Sačuvaj".
Restartujete server kako bi server sačuvao nova podešavanja.
21
Upravljanje svetom/mapom
Dodavanje sveta/mape
- Idite na Files/FTP File Access. Upišite Multicraft šifru i kliknite na "Login".
- Idite u .minecraft folder > Saves i kompresujte vaš svet u .zip.
- U Multicraft panelu kliknite na "Upload" sa leve strane.
- Ubacite svoj .zip fajl sa DESNE strane i kliknite na "Submit".
22
- Ubacivanje sveta će možda potrajati malo duže. Nakon uspešnog završetka prikazaće vam se
sledeće:
- Idite na glavnu stranu servera i upišite/prekopirajte IME SVETA u odgovarajuće polje.
23
PAŽNJA! Ime .zip fajla i ime sveta se razlikuju. Uverite se da ste upisali IME SVETA. Najsigurnije je da
kopirate naziv iz FTP-a. U našem primeru ostao je naziv "world".
- Spustite se na kraj stranice i kliknite na "Save".
- Restartujte server.
Resetovanje sveta/mape
Da biste obrisali/resetovali svet/mapu potrebno je da zaustavite server, i nakon toga putem FTP-a
obrišete "world" folder (ime foldera koji nosi ime vašeg sveta) i ponovo startujete server.
Ubacivanje schematic fajla
Ukoliko ubacujete velike schematic fajlove preporučujemo vam da pogledate uputstvo i koristite
program mcedit. Ovaj program skidate i instalirate na svoj računar. Preuzmite generisani svet sa
servera, ubacite na svoj računar, otvorite mcedit i kliknete na "Open a level" i nađite level.dat u
folderu sveta koji ste skinuli. Nakon toga imate u hotbaru na dnu opciju za import, dovoljno je da
nađete schematic fajl i otvorite ga. Kada završite sa pozicioniranjem schematic-a sačuvajte svet i
ponovo ga uploadujte na server.
Na ovaj način imate mogućnost da vidite schematic fajl i pre nego što ga ubacite na server, i neće
vam zablokirati racunar koliko god da je građevina koju kopirate velika.
24
Stavljanje servera na sajt za statistiku
Ime servera menjate u delu Fajlovi> Konfiguracioni fajlovi tako što kliknete na naslov "Serverska
podešavanja" i u prvo polje "Ime servera, prikazano na sajtovima (MOTD)" upišete ime koje se od vas
zahteva na sajtu za statistiku.
U polju "Dozvoli prikaz na sajtovima za statistiku" izaberite iz menija "Omogućeno".
Nakon toga na dnu stranice kliknite na "Save" kako biste sačuvali unete podatke.
Zatim restartujte server.
Posetite sajt trackthegame.com/serveri i napravite nalog, nakon toga u odeljku "Dodaj server"
upišete sledeće podatke:
Primer pravilno popunjenih polja:
25
Nakon klika na dugme "Dodaj server" otvoriće vam se strana dodatog servera.
Nakon toga je potrebno da ispratite uputstvo sa sajta da biste potvrdili vlasništvo nad serverom.
Posetite sajt gametracker.com/servers i napravite nalog, nakon toga u odeljku "Add server" upišite
sledeće podatke:
(sajt će mozda automatski promeniti broj Query port za 1 iznad broja Join porta, i bitno je da obratite
pažnju i stavite da Query port bude ISTI kao Join port. - Join port nalazite na stranici sa osnovim
podacima o vašem serveru).
Kad popunite podatke kliknete na "Add server" prikazaće vam se obaveštenje da ste uspešno dodali
server i da se on nalazi na vašoj Favorite listi. Nakon toga je potrebno da ispratite uputstvo sa sajta da
biste potvrdili vlasništvo nad serverom.
Ukoliko imate problema sa preuzimanjem vlasnistva kontaktirajte podršku sajta gametracker.com.
26
Igrači i korisnici
Multicraft pravi razliku između korisnika i igrača. Korisnici su registrovani korisnici koji se prijavljuju
na panel i mogu da koriste različite funkcije u zavisnosti od njihovih dozvola za određeni server. Igrači
se stvaraju čim ih Minecraft Server zabeleži nakon njihovog prvog ulaska na server. Svaki server ima
poseban spisak igrača. Igračima mogu biti dodeljene dozvole korisnika.
Sistem dozvola na dnu panela se odnosi kako na sam panel tako i na dozvole u igri. Vi možete koristiti
dodatni plugin za dozvole nevezano za ovaj sistem.
Igrači - Players
Kad odete na odeljak Igrači (Players) imaćete spisak svih igrača koji su se u nekom trenutku prijavili
na vaš server.
Spisak online igrača možete videti na dnu glavne stranice sa podacima o serveru.
Klikom na ime igrača otvara vam se stranica sa nekoliko opcija.
Banovan: iz padajućeg menija birate da li ćete banovati igrača ili ne. Ban stupa na snagu pri sledećem
ulasku na server. Da biste igrača odmah izbacili iz igre potrebno je da na glavnoj strani servera
kliknete na Kick pored imena igrača, ili ga iz konzole izbaciti komandom /kick ImeIgrača (na panelu se
komande pišu bez kose crte).
Takođe imate mogućnost davanja predmeta igraču, teleportovanja igrača na drugog igrača i
pozivanje drugog igrača do onog igrača na čijoj ste stranici.
27
Čet - Chat
Treba obratiti pažnju na to da su čet i konzola odvojeni. Pristupa im se iz navigacionog menija:
Multicraft nudi web interfejs za komunikaciju sa igračima na serveru. Poruke će biti prikazane u igri i
u prefiksu će biti korisničko ime vašeg kontrolnog panela.
28
Konzola - Console
Multicraft vam nudi potpunu kontrolu nad konzolom vašeg Minecraft servera. To znači da možete
direktno da izdajete uobičajene komande serveru ([u]bez kose crte[/u]) i pratite dobijeni rezultat što
može biti izuzetno korisno prilikom rešavanja problema.
Imajte na umu da konzola pokazuje samo najnovije informacije. Ako su vam potrebne starije
informacije prijavite se na svoj server preko FTP-a i preuzmite fajl "server.log".
29
Rezervne kopije - Backup
Opcija "Backup" sa leve strane u navigacionom delu kontrol panela vam omogućava da napravite
rezervne kopije vašeg servera (backup) (ovo možete automatizovati pomoću planiranih zadataka
(scheduled tasks).
Sa ove stranice možete da kreirate rezervne kopije servera tako što ćete kliknuti na dugme Start.
Kada ste napravili rezervnu kopiju servera kopija će se čuvati na serveru sa imenom "world.zip".
30
Kako budete pravili više kopija one će biti numerisane "world1.zip", "world2.zip" itd.
Vaš hosting provajder će odrediti maksimalni broj dozvoljenih kopija, kada se taj broj dostigne nove
rezervne kopije će zameniti najstarije. Takođe, kada pravite rezervne kopije data vam je mogućnost
da ih sačuvate na svom računaru. Preporučuje se da se redovno pravite rezervne kopije svog servera.
Imajte na umu da rezervna kopija uključuje "world"fajlove ali ne i pluginove ili konfiguracione fajlove.
Kada želite da povratite neku od rezervnih kopija, panel će vas pitati da li ste sigurni u to što radite
pre nego što izvrši zadatu komandu.
31
Komande - Commands
Multicraft vam pruža mogućnost da napravite svoje komande koje će server izvršavati. Ove komande
su takođe dostupne u odeljku "Task scheduler" tako da ih možete podesiti da se aktiviraju u
određeno vreme.
32
Vremenski zadaci - Scheduled Tasks
Multicraft vam omogućava da automatizujete veliki broj zadataka za upravljanje serverom. Da biste
napravili planirani zadatak jednostavno kliknite na "scheduled task" opciju sa leve strane u
navigacionom delu kontrol panela. Da biste napravili novi zadatak, kliknite na opciju "new task" sa
leve strane u navigacionom okviru stranice planiranih zadataka.
Kada pravite zadatak biće vam prikazano nekoliko opcija.
Prvo treba da date ime zadataku, ovo će se pojaviti u listi planiranih zadataka. Možete da promenite
status zadatka iz "Scheduled" (planiran - što omogućava zadatak) u "Paused" (pauziran - privremeno
će biti onemogućen). Takođe možete izabrati vreme pokretanja zadatka klikom na opcije u
kalendaru. Interval opcija će vam omogućiti da pokrećete zadatak više puta sa navedenim periodom
ponavljanja. Možete izabrati koji komandu želite da pokrenete iz padajućeg menija (možete kreirate
sopstvene komande u komandnom delu kontrolnog panela). Na kraju možete da izaberete da
pokrenete zadatak samo ako su igrači na serveru (opcija "Everyone") ili uvek, bez obzira da li su
igrača online ili ne (opcija "Server").
33
Ovo je primer isplaniranog zadatka koji je postavljen da uradi rezervnu kopiju servera (backup)
svakog dana u 20:55, bez obzira da li su igrači online ili ne.
34
Server ikonica - Server Icon
Potrebno je da ubacite sliku veličine 64x64 sa nazivom "server-icon" (mora biti u png formatu tj. da
ima .png ekstenziju) u glavni folder vašeg servera i da restartujete server kako bi se učitala nova
podešavanja.
35
Download

Uputstvo za Multicraft panel