Dobro došao u
Institut Servantes!
Dobro došao u Institut Servantes,
najbolje mesto za učenje španskog
u Beogradu.
Sa zadovoljstvom počinjemo novu školsku
godinu 2013 – 2014 nudeći nove kurseve
španskog za sve nivoe i uzraste. U ovom
katalogu možeš pronaći sve informacije o
našim kursevima, kulturnim aktivnostima,
DELE ispitima i biblioteci.
Zahvaljujući našim profesorima, izvornim
govornicima i stručnjacima za nastavu
jezika, kao i kulturnim aktivnostima koje
organizujemo, imaćeš priliku da živiš
španski dok ga budeš učio. Takođe, imaćeš
pristup našoj biblioteci Hose Jero i on-line
kursu španskog jezika (AVE).
U ovom katalogu predstavićemo ti sve
naše kurseve i radionice koje smo osmislili imajući u vidu tvoje potrebe kada je u
pitanju usvajanje španskog jezika.
Vidimo se uskoro u Institutu Servantes.
Čekamo te!
cenbel@cervantes.es
011/ 30 34 182
belgrado.cervantes.es
Zašto učiti španski?
Španski se govori u celom svetu
Španski jezik sa 500 miliona govornika je drugi jezik po
broju izvornih govornika u svetu, odmah iza kineskog, i
drugi jezik po međunarodnoj upotrebi u svetu, posle engleskog. Smatra se da će do 2030. godine 7,5% svetske
populacije činiti govornici španskog jezika, a da će SAD
prestići Meksiko i postati zemlja sa najvećim brojem
izvornih govornika u svetu. Španski se nalazi na trećem
mestu po upotrebi na internetu. Svake godine ima sve
više zainteresovanih za španski u Srbiji gde postoji duga
tradicija učenja ovog jezika.
Koristan je
Znanje španskog kao drugog jezika može ti pomoći u
profesionalnoj ili akademskoj karijeri. Sve više firmi i
međunarodnih organizacija traži upravo osobe koje
govore španski.
Zabavan je
Učenje španskog omogućiće ti da upoznaš bogatu istoriju,
kulturu, umetnost i gastronomiju hispanskog sveta.
Španski je zvaničan jezik u 21 zemlji i zahvaljujući njemu
upoznaćeš nove ljude u Srbiji i na putovanjima po celom
svetu.
Pametan izbor
Poslednja istraživanja pokazuju da
ljudi koji govore više od jednog jezika bolje razvijaju svoje kognitivne
sposobnosti i logičko razmišljanje
od onih koji govore samo svoj
maternji jezik. Razvij i ti svoje
mentalne sposobnosti učeći jezik
koji će ti omogućiti pristup bogatoj,
raznolikoj i interesantnoj kulturi.
Sviđa mi se to što na
časovima svi učestvujemo
podjednako, što profesorka sve vreme priča
na španskom, a pritom
nam sve objasni i sve
razumemo. Kad god nam
nešto nije jasno, možemo
da pitamo i objašnjavaće
nam sve dok ne naučimo.
Ana Jovančić, 16 godina
Zašto učiti u Institutu Servantes?
Da li znaš da je španski zvaničan jezik u 20 zemalja na četiri kontinenta. Pored Evrope i Amerike govori se i u Africi (Ekvatorijalnoj
Gvineji) i u Okeaniji (na Uskršnjim ostrvima)!
Garancija kvaliteta
cenbel@cervantes.es
011/ 30 34 182
belgrado.cervantes.es
Institut Servantes je državna institucija koju je osnovala
vlada Španije 1991. godine sa ciljem da promoviše
španski jezik i druge zvanične jezike Španije, kao i
kulturu svih zemalja španskog govornog područja.
Sa više od 80.000 studenata godišnje Institut Servantes je najveća institucija u svetu posvećena učenju
španskog sa mrežom od 77 centara u 45 zemalja na
6 kontinenata.
Institutu Servantes dodeljena je 2005. nagrada Princ
od Asturije u kategoriji komunikacija i društvenih
nauka.
Izvorni govornici
Svi profesori u Institutu Servantes su izvorni govornici i
specijalizovani predavači španskog kao stranog jezika
koji pored toga uživaju u svom radu.
Veliki izbor kurseva i termina
Institut Servantes nudi veliki izbor kurseva za sve nivoe
i sve uzraste. Tokom cele godine možeš da biraš kurseve od 2, 3 ili 4 meseca, kao i intenzivne kurseve
tokom leta. Polaznici se odlučuju za kurseve u skladu
sa svojim slobodnim vremenom. Takođe, nudimo i
specijalne kurseve konverzacije, prevođenja, gramatike,
kulture, pripreme DELE ispita i katalonskog jezika.
Savremena metodologija i prijatan ambijent
Naši profesori koriste najsavremeniju tehnologiju
i metode u skladu sa normama Saveta Evrope.
Komunikacija na španskom je glavni cilj učenja i iz tog
razloga naglasak je na aktivnoj upotrebi jezika od
prvog dana. Pored toga, Institut Servantes nudi prijatno
okruženje za rad sa bibliotekom i učionicama koje su
opremljene najsavremenijom tehnologijom (digitalne
table, wi-fi, pristup internetu u biblioteci, itd), kao i
bogat program kulturnih aktivnosti koji će ti pomoći da
se na praktičan način upoznaš sa raznolikošću kulture
na španskom jeziku.
Opšti kursevi španskog
Kalendar 2013 – 2014
Jesen 2013.
Zima 2014.
Kursevi od 4 meseca – 60 sati
7. oktobar 2013 – 5. februar 2014.
Kursevi od 3 meseca – 60 i 30 sati
13. januar – 19. mart 2014.
Kursevi od 3 meseca
7. oktobar – 11. decembar 2013.
Upis:
16. decembar 2013 – 11. januar 2014.
Kursevi od 3 meseca – 30 sati
11. oktobar – 13. decembar 2013.
Upis:
9. septembar – 5. oktobar 2013.
NERADNI DANI
6. decembar 2013: Dan španske ustavnosti
22-23. novembar 2013: DELE ispit
23. decembar 2013 - 12. januar 2014:
pauza povodom Božićnih praznika
NERADNI DANI
13. januar: Pravoslavna Nova godina
15. i 17. februar: Dan državnosti
Proleće 2014.
Leto 2014.
Kursevi od 4 meseca – 60 sati
24. februar – 16. jun 2014.
Upis: 10 – 23. februar 2014.
MESEČNI KURSEVI
JUL:
1 – 26. jul 2014.
Upis: 17 – 29. jun 2014.
Kursevi od 3 meseca – 60 i 30 sati
31. mart – 11. jun 2014.
Upis: 17 – 29. mart 2014.
AVGUST:
1 – 28. avgust 2014.
Upis: 15 – 26. jul 2014.
SEPTEMBAR:
2 – 27. septembar 2014.
Upis: 12 – 23. avgust 2014.
NERADNI DANI
17 - 23. april: Uskršnji praznici
1. i 2. maj: Praznik rada
Nivoi
A1 Početni nivo (A1.1 + A1.2)
Početni nivo namenjen je polaznicima koji ne govore ili slabo govore španski jezik. Nakon ovog kursa učenik će biti sposoban da
razume i koristi svakodnevne izraze, kao i jednostavnije rečenice
koje omogućavaju osnovnu komunikaciju.
Ovaj nivo obuhvata jedan kurs od 60 sati.
A2 Niži srednji nivo (A2.1 + A2.2)
Učenik koji završi ovaj nivo sposoban je da razume fraze i koristi
rečenice i izraze koji su u čestoj upotrebi (osnovne informacije o
sebi i porodici, kupovina, geografski pojmovi, posao, itd). Polaznik
može da komunicira o jednostavnim i rutinskim aktivnostima u
vezi sa svakodnevnom tematikom. Takođe, učenik je u stanju da
na jednostavan način opisuje aspekte svog života i okruženja u
prošlosti.
Ovaj nivo obuhvata dva kursa od 60 sati.
B1 Srednji nivo (B1.1 + B1.2)
Polaznik je u stanju da razume bitne delove jasnih poruka na
standardnom jeziku o poznatim temama sa kojima se obično
susreće na poslu, u školi, u slobodno vreme, itd. Snalazi se u
mnogim situacijama koje mogu da se pojave za vreme putovanja
po zemljama španskog govornog područja. Može da sastavlja
jednostavnije i suvisle tekstove na poznate, ili na teme koje ga
zanimaju. U stanju je da opiše iskustva i događaje, snove, nade,
želje i da ukratko iznese razloge i pruži argumente.
Ovaj nivo obuhvata dva kursa od 60 sati
B2 Viši srednji nivo (B2.1 + B2.2 + B2.3)
Polaznik je u stanju da razume osnovne ideje kompleksnih tekstova o konkretnim ili apstraktnim temama, uključujući i stručne
razgovore unutar svoje struke. Zna da sastavi jasne i izražajne
tekstove na različite teme i da izražava svoje mišljenje o nekoj
aktuelnoj temi, argumentujući svoje stavove za i protiv. Komunikacija sa izvornim govornikom teče spontano bez većih napora.
Ovaj nivo obuhvata tri kursa od 60 sati.
C1 Napredni nivo (C1.1 + C1.2 + C1.3 + C1.4)
Polaznik može da razume širok spektar dugih i zahtevnih tekstova i da iz njih izvuče suštinu. Izražava se tečno i spontano bez
većih napora u pronalaženju odgovarajućih reči. Koristi jezik na
jednostavan i fleksibilan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Zna da piše jasne, dobro organizovane tekstove
o složenim temama, i pri tome pokazuje da zna da koristi jezičke
mehanizme organizacije i kohezije teksta.
Ovaj kurs obuhvata šest kurseva od 60 sati.
Nivo
A 1 – Početni nivo, 60 sati
Kursevi od 60 sati
Udžbenik
A 1.1
Gente 1
Diploma španskog kao stranog jezika - DELE A1
A 2 – Niži srednji nivo,
120 sati
A 2.1 + A 2.2
Gente 1
Diploma španskog kao stranog jezika - DELE A2
B 1 – Srednji nivo,
120 sati
B 1.1 + B 1.2
Gente 2
U Španiji se održava najveći “rat” paradajizima u svetu, La Tomatina,
koji se održava svake godine u jednom selu u blizini Valensije.
Diploma španskog kao stranog jezika - DELE B1
B 2 – Viši srednji nivo,
180 sati
B 2.1 + B 2.2 + B 2.3
Gente 3
Diploma španskog kao stranog jezika - DELE B2
C 1 – Napredni nivo,
240 sati
C 1.1 + C 1.2 + C 1.3 + C 1.4
El Ventilador
Diploma španskog kao stranog jezika - DELE C1
C 2 – Najviši nivo
Specijalni kursevi
Diploma španskog kao stranog jezika - DELE C2
Cene, popusti i udžbenici
Cene
60 sati (prepodnevni termini): 26.000 din
60 sati (poslepodnevni termini i vikendom): 30.000 din
30 sati (prepodnevni termini): 14.000 din
30 sati (poslepodnevni termini): 16.000 din
Kurs se može platiti na jednake mesečne rate.
Broj rata zavisi od dužine trajanja kursa.
Popusti
Polaznici mogu da ostvare sledeće popuste:
•10% za plaćanje odjednom;
•10% za stare polaznike tokom prve nedelje upisa;
•15% za učenike Filološke gimnazije i studente
Filološkog fakulteta.
Maksimalan popust iznosi 15% za svaki kurs.
Udžbenici
Knjige (Gente 1, Gente 2, Gente 3 i Ventilador) se mogu
kupiti u knjižari Delfi u Knez Mihailovoj 40.
cenbel@cervantes.es
011/ 30 34 182
belgrado.cervantes.es
Kursevi za odrasle
Nikada nije kasno za učenje španskog!
Bez obzira da li želiš da naučiš španski iz privatnih ili
profesionalnih razloga Institut Servantes je najbolje mesto
za učenje španskog u Beogradu.
Institut Servantes organizuje kurseve za odrasle, starije
od 16 godina, tokom cele godine. Ukoliko nisi ranije učio
španski počinješ sa kursom A1.1. U slučaju da već imaš
određena znanja neophodno je da uradiš test znanja
tokom upisnog roka (septembar, decembar, februar, mart
ili tokom leta).
Sigurno se pitaš kako da izabereš pravi kurs za sebe.
Jedino o čemu treba da razmisliš pre upisa je koliko vremena nedeljno možeš da posvetiš španskom.
Kursevi od 4 meseca (60 sati)
● 2x nedeljno po 2h
(ponedeljak - sreda / utorak – četvrtak /
subota –nedelja)
● 1x nedeljno po 4h (subota ili nedelja)
Kursevi od 3 meseca (60 sati)
● 2x nedeljno po 3h
(ponedeljak - sreda / utorak – četvrtak)
Kursevi od 3 meseca (30 sati)
● 1x nedeljno po 3h (petkom)
● 2x nedeljno po 1,5h
(ponedeljak – sreda / utorak – četvrtak)
Letnji kursevi (60 ili 30 sati)
● Svakog radnog dana po 3h
● 2x nedeljno po 3h
Svi naši profesori su izvorni govornici
španskog jezika sa iskustvom.
Osnovni cilj od prvog časa je razvijanje
sposobnosti komunikacije na španskom
jeziku.
Gramatika se smatra sredstvom koje
omogućava razvoj lingvističkih
sposobnosti učenika i obrađuje se
na času tako da polaznik stekne jaku
gramatičku osnovu koja omogućava
usvajanje jezika.
Na samom početku nevoljno
sam pristala da letnje mesece provedem na letnjem
kursu. Sada mi je drago
da sam to uradila iako prethodno nisam imala nikakvo
predznanje španskog. Već
nakon prve nedelje mogla
sam da sastavim kratke
rečenice. Odlični profesori
i podrška tokom učenja.
Emy Bulloch, 45 godina
Kursevi za decu i mlade
Metro u Madridu je drugi najduži u Evropi i šesti na svetu.
Dugačak je 227 km i nastavlja da se širi.
U Institutu Servantes verujemo da je od izuzetne važnosti
učenje drugog jezika posebno u mlađem uzrastu.
Veliki broj studija iz ove oblasti pokazuje da je učenje i ovladavanje drugim jezikom od izuzetne važnosti za stimulisanje
društvenih, intelektualnih, kognitivnih, lingvističkih, kulturnih
i emocionalnih aspekata života kod dece (od 7 do 12 godina) i kod mladih (od 13 do 15 godina).
Upravo iz ovih razloga Institut Servantes je osmislio poseban
program koji će zadovoljiti potrebe dece i mladih u učenju
španskog.
Teme i didaktički materijali koji su deo ovog programa
omogućavaju učeniku da nauči španski na zanimljiv i
interesantan način. Korišćenje on-line aktivnosti, biblioteke
i dinamične igre omogućavaju polaznicima da se zabavljaju
dok usvajaju i vežbaju jezik. Kursevi su osmišljeni tako da
prikažu multikulturalnost španskog jezika u Španiji i Latinskoj Americi.
Profesori kurseva za decu i mlade, pažljivo izabrani na
osnovu svog iskustva i sposobnosti za rad sa mladima,
organizuju časove prema interesovanjima polaznika.
Kursevi za decu i mlade u ponudi su u oktobru, februaru,
kao i tokom leta (jul-septembar).
¡Hola Amigos!
Hola amigos, on-line kurs španskog jezika za decu i
mlade
Najmlađi mogu da nauče ili usavrše španski jezik putem
on-line kursa španskog jezika za decu i mlade. Zahvaljujući
interaktivnim igrama i pričama deca i mladi mogu da nauče
reči i najvažnija gramatička pravila. Programu se može
pristupiti od kuće ili sa bilo kog računara povezanog na
internet.
http://ave.cervantes.es/cursos_espanol/hola_amigos.html
cenbel@cervantes.es
011/ 30 34 182
belgrado.cervantes.es
Metodologija
U Institutu Servantes koristimo komunikativni metod u nastavi
španskog jezika. Osnovni cilj pomenute metodologije je da
polaznik nauči da komunicira na španskom jeziku u različitim
situacijama i kontekstima. Upravo iz tog razloga profesori
Instituta Servantes će ti pomoći da ovladaš strategijama koje
će ti omogućiti da lakše povežeš gramatičke strukture i koristiš
jezik u konkretnim situacijama. Profesori će ti pokazati brojne
mogućnosti kako da komuniciraš na španskom jeziku, odnosno
kako da koristiš jezik da bi obavio određene zadatke.
Naši časovi su mesto na kojima se pre svega komunicira tako
što se konstantno radi u malim grupama i parovima. Istraživanja
su pokazala da zajedničko učenje na času daje najbolje rezultate s obzirom da se koristi znanje svih učesnika na času. Pored
toga, ovaj metod omogućava svim polaznicima da se redovno
izražavaju na španskom, smanjuje se napetost i povećava motivisanost učenika.
Uloga profesora je da usmerava polaznika kroz proces učenja
tokom kojeg on postepeno postaje svestan svojih komunikativnih potreba. Cilj je da proces učenja bude zadovoljavajući i
da se koriste kako mogućnost komunikacije u učionici, tako i
različiti resursi (multimedijalna učionica, biblioteka i dr).
Kursevi po meri
U svakom trenutku tokom godine možemo ti ponuditi kurs po
tvojoj meri. Možeš nam uputiti zahtev putem mejla ili telefona.
Do sada sam imala četiri
profesora španskog i svi su odlični,
veoma profesionalni i zaista motivišu
polaznike. Nadam se da ću završiti
sve kurseve u Institutu Servantes.
Mirjana, 26 godina
Specijalni kursevi
Da li znaš da je španski romanski jezik, odnosno da potiče iz latinskog i da
zbog toga pripada istoj porodici jezika zajedno sa portugalskim, francuskim,
italijanskim, rumunskim, katalonskim i galisijskim jezikom.
Kurs konverzacije
cenbel@cervantes.es
011/ 30 34 182
belgrado.cervantes.es
Kurs konverzacije je namenjen polaznicima koji žele da
povećaju svoj vokabular, obnove gramatičke strukture i
nauče nove fraze i izraze. Polaznici će poboljšati svoje
mogućnosti komunikacije i postaće sigurniji u svoje poznavanje španskog jezika. Na času polaznici imaju mogućnost
da diskutiju o različitim aktuelnim temama, da razmene
mišljenja, da učestvuju u različitim radionicama i prezentacijama na španskom. Koriste se i odlomci filmova sa ciljem
da se polaznici podstaknu na razgovor.
Kurs konverzacije postoji za sve nivoe.
Kurs prevođenja
(špansko – srpski / srpsko – španski)
Institut Servantes organizuje kurseve prevođenja (početni i
srednji nivo) od 60 sati. Kurs je namenjen svima koji žele da
nauče ili usavrše svoje znanje prevođenja. Za početni kurs
prevođenja neophodan je nivo B2 poznavanja španskog.
Srednji kurs prevođenja moguće je upisati pod uslovom da je
kandidat završio početni nivo prevođenja.
Sadržaj kursa:
•Uvod u prevođenje;
•Prevod različitih tekstova
(naučni, pravni, književni i stručni tehnički tekstovi);
•Uvod u simultano i konsekutivno prevođenje.
Poslovni španski
Ovaj kurs namenjen je profesionalcima, zaposlenim ljudima i
svima onima koji žele da usavrše poznavanje španskog jezika
u oblasti poslovanja. Posebna pažnja na kursu posvetiće se
leksičkom usavršavanju iz oblasti ekonomije i poslovanja.
Poslovni španski postoji za sve nivoe.
Oduševljeni smo našim
profesorom, veoma
je zabavan i zajedno
se dobro provodimo i
smejemo na času.
Milica, 21 godina
Kurs katalonskog jezika
Ovaj kurs namenjen je svima onima koji žele da upoznaju
katalonsku kulturu i ovladaju ovim jezikom. Nakon završenog
početnog kursa polaznici će moći da se snađu u većini svakodnevnih situacija, dok će nakon srednjeg kursa zakoračiti
u profesionalni i akademski svet.
Kurs pripreme DELE ispita
Kurs pripreme DELE ispita ima za cilj vežbanje i produbljivanje specifičnih veština neophodnih za polaganje ispita.
Cene specijalnih kurseva
Specijalni kursevi počinju u septembru i februaru. Na zahtev
polaznika, kursevi se mogu organizovati u bilo kom trenutku.
Kurs
Mesečna rata Ukupna cena
Kurs konverzacije
4.500 dinara
18.000 dinara
Kurs prevođenja
8.000 dinara
32.000 dinara
Poslovni španski
5.500 dinara
22.000 dinara
Katalonski
6.500 - 7.500 dinara
26.000 - 30.000 dinara
Kurs pripreme DELE ispita
10.000 dinara
10.000 dinara
Časovi plesa:
salsa, tango i flamenko
Institut Servantes, pored kurseva španskog jezika
organizuje časove plesa (salsa, tango i flamenko) u
saradnji sa tri renomirane škole plesa:
Tango Natural, Havana Belgrado i Bolero.
Časovi plesa održavaju se u Svečanoj sali Instituta
Servantes (III sprat) u toku dva semestra, od oktobra
do januara i od februara do juna.
Obožavam flamenko. Sada svake subote
i nedelje idem na časove plesa u Institut Servantes.
Vesna, 44 godine
Kursevi za preduzeća
Španija je najveći proizvođač maslinovog ulja sa 44% svetske proizvodnje. Proizvodi duplo više od Italije i četiri puta više od Grčke.
Uloga španskog jezika u poslovnom svetu je sve
značajnija zahvaljujući činjenici da se zemlje u kojima
je španski zvaničan jezik nalaze među najrazvijenijim
ekonomijama u svetu. Usled otvaranja tržišta španski će
tokom naredne decenije postati drugi jezik po upotrebi u
oblasti ekonomije.
cenbel@cervantes.es
011/ 30 34 182
belgrado.cervantes.es
Institut Servantes u Beogradu
organizuje kurseve španskog
jezika u skladu sa potrebama
preduzeća.
Prednosti ovih kurseva:
•Kursevi se mogu
Imam veoma stresan posao i baš
organizovati u Institutu
zato uživam na časovima španskog
Servantes ili u prostorijama
u Institutu Servantes. Divno se
kompanije.
zabavljam. Ne verujem da bih išla
•Fleksibilnost u pogledu
na kurs jezika nakon posla da se na
neophodnog broja polaznika
njemu ne provedem tako dobro.
za kurs.
Andrea, 28 godina
•Mogućnost kreiranja
posebnih programa u skladu
sa konkretnim potrebama
preduzeća (poslovni španski,
španski sa ekonomskim terminima...)
•Mogućnost kombinovanja časova sa profesorom
i on-line kursa španskog jezika AVE.
•Cena zavisi od trajanja kursa.
Naši klijenti
•Nestlé
•Ministarstvo odbrane Srbije
•Diplomatska akademija
•UNICEF
•Delta Holding
•Kotex
•Ericsson
On-line kursevi španskog
Naziv države Peru potiče od reči na kečua jeziku koja znači “izobilje”
i podseća na period bogatstva za vreme imperije Inka. Prema zapisu
Garsilasa de la Vege, Inke, Kusko znači “pupak sveta”.
Predstavljamo ti on-line
kurseve španskog jezika
AVE, poseban program
osmišljen od strane Instituta Servantes za on-line
učenje i nastavu španskog
jezika preko interneta.
cenbel@cervantes.es
011/ 30 34 182
belgrado.cervantes.es
AVE raspolaže forumima,
čet sobama, blogovima,
vikijima i drugim multimedijalnim sadržajima. Program
omogućava upoznavanje jezika i kulture svih zemalja
španskog govornog područja. Pored toga, omogućava
polazniku da sam izabere mesto i vreme učenja. Upis je
tokom cele godine.
AVE uključuje sve nivoe A1, A2, B1, B2 i C1, pripremu
DELE ispita i kurseve za decu.
Institut Servantes u Beogradu nudi tri opcije za sve nivoe:
•AVE bez mentora
•AVE pod stručnim nadzorom
•AVE sa mentorom
Stojimo ti na raspolaganju ukoliko ti je potrebno više informacija o on-line kursevima i načinu upisa.
Aurora Navahas Algaba
On-line kursevi španskog, AVE
anavajasa@cervantes.es
Najčešća pitanja
1. Koliko polaznika ima u grupama?
Grupe se formiraju sa minimalnim brojem od 7
i maksimalnim brojem od 15 polaznika.
2. Koliko mi vremena treba da naučim španski?
U Institutu Servantes u Beogradu koristimo pedagoški pristup
potpunog uranjanja u jezik i upravo iz tog razloga podstičemo
polaznike da se izražavaju na španskom. Nakon završenog
kursa
B1 možeš da uspostaviš i sa lakoćom održiš konverzaciju.
3. Da li ću dobiti sertifikat nakon završenog kursa?
Svi polaznici nakon završenog kursa, po upućenom zahtevu,
dobijaju sertifikat. Takođe, polaznici mogu da polažu ispit
DELE (Diploma španskog kao stranog jezika) koji organizuje
Institut Servantes u ime Ministarstva obrazovanja Španije.
Za više informacija poseti stranicu
www.diplomas.cervantes.es
4. Da li su mi neophodni udžbenici za kurs?
Gde mogu da ih nabavim?
Da, na svim opštim kursevima koristimo udžbenike koji se
mogu nabaviti u knjižari Delfi u Knez Mihailovoj 40.
5. Kako mogu da saznam termine kurseva?
Institut Servantes u Beogradu nudi kurseve u različitim terminima sa željom da se prilagodi potrebama naših polaznika.
Poseti našu internet stranicu za više informacija o terminima.
6. Ko su profesori?
Svi naši profesori su univerzitetski obrazovani pojedinci sa
iskustvom u nastavi koji su realizovali brojne specijalizovane
kurseve da bi postali profesori španskog kao stranog jezika.
Svim profesorima Instituta Servantes španski je maternji
jezik. Profesor je stručnjak za svoju oblast i tvoj savetnik.
Njemu možeš da se obratiš ukoliko nešto, po tvom mišljenju,
ne funkcioniše dobro.
7. Da li mogu da završim sve kurseve sa istim profesorom?
Ne uvek. Verujemo da je dobro za naše polaznike da rade sa
različitim profesorima. Ponekad kurs drže i dva profesora koji
međusobno sarađuju. Takođe, u slučaju zamene profesori
međusobno razmenjuju informacije.
8. Zašto se govori samo španski na času?
Verujemo da se strani jezik najbolje uči isključivo ukoliko se
komunicira na njemu. Profesori i sami govore druge jezike
(srpski, engleski, itd.) tako da sa lakoćom identifikuju potrebe
polaznika i rešavaju ih kada je to neophodno.
9. Šta se dešava ukoliko propustim čas?
U tom slučaju neophodno je da stupiš u kontakt sa svojim
profesorom.
10. Koje je radno vreme administracije?
Ponedeljak - četvrtak: 9.00 – 19.30h
Petak: 9.00 – 14.30h
Subota: 11. 00 – 15.00h
Biblioteka Hose Jero
Biblioteka Hose Jero nalazi se u centru Beograda. U biblioteci
možeš pronaći više od 15.000 različitih materijala: knjige,
časopise, DVD, CD, audio knjige, knjige u elektronskom obliku
i sl.
Biblioteka je moderno opremljena i omogućava udoban prostor
za čitanje i učenje, kao i računare koji su povezani na internet.
Biblioteka je otvorena za
javnost i pruža usluge svim
korisnicima u Srbiji putem
svog on-line kataloga, usluga
lične pozajmice i pozajmice
na daljinu.
Elektronski katalog biblioteke
omogućava brz i efikasan
pristup fondu sa bilo kog
računara i olakšava korisniku
da sam upravlja svojim
pozajmicama i produženjima.
Svake nedelje pozivam
prijatelje kući da
pogledamo po jedan
film na DVD-ju iz biblioteke. Obožavamo
ove trenutke kada
upoznajemo špansku
kinematografiju.
Marija, 25 godina
Korisniku je neophodna članska karta da bi pozajmio materijal
iz biblioteke.
Naši učenici dobijaju besplatnu člansku kartu biblioteke tokom
trajanja kursa.
Usluge:
•Pozajmljivanje knjiga, muzike i filmova;
•Međubibliotečka pozajmica materijala iz drugih španskih
biblioteka i biblioteka koje pripadaju mreži Instituta Servantes
širom sveta;
•Korišćenje knjiga u biblioteci;
•Pristup internetu i bežičnom wi-fi internetu u čitaonici;
•Gledanje filmova i slušanje muzike u čitaonici;
•Elektronska biblioteka (audio i elektronske knjige, on-line
izvori i sažeci);
•Usluge obuke i informisanja korisnika.
Čitalački klub
Kontakt:
Čika Ljubina 19
(prvi sprat)
11000 Beograd
011 30 34 191
bibbel@cervantes.es
U okviru čitalačkog kluba razgovaramo o književnosti
i o temama koje su u vezi sa pre-thodno odabranim
književnim delom. Sastanci u okviru kluba su besplatni
i održavaju se svakog poslednjeg četvrtka u mesecu od
19.00 do 21.00h.
Klub čitalaca biblioteke je mesto gde dolazi do razmene
čitalačkog iskustva, sticanja novih znanja o književnosti na
španskom, kao i mesto za dijalog i kulturnu razmenu.
Radno vreme
biblioteke:
Ponedeljak –četvrtak
11:00 – 19:00h
Petak i subota:
Volim da čitam stripove na španskom.
U biblioteci imaju dosta savremenih naslova.
Darko, 23 godine
11:00 – 15:00h
Dečji klub
Dečji klub biblioteke Hose Jero je mesto susreta mališana
gde oni mogu da se druže, igraju i zabavljaju na španskom
jeziku.
Okupljanja se održavaju svake treće subote u mesecu.
Prvi termin rezervisan je za decu od 4 do 6 godina, a drugi
za decu od 7 do 11 godina. Nije neophodno prethodno
znanje španskog jezika.
Naš klub otvoren je za svu decu i predsta-vlja mesto gde
oni mogu da steknu nove prijatelje, nauče kako da se
zabave i razviju svoje društvene sposobnosti kroz različite
aktivnosti poput muzike, rukotvorina, igranja i čitanja
knjiga.
cenbel@cervantes.es
011/ 30 34 182
belgrado.cervantes.es
Španski restoran El Celler de Can Roca proglašen je najboljim restoranom
na svetu 2013. godine. Španija je na šestom mestu po najboljim restoranima
koji nose prestižnu oznaku kvaliteta Mišelin.
Kultura na španskom jeziku
Jedan od ciljeva Instituta Servantes je i promovisanje kulture
na španskom jeziku. Upravo iz tog razloga Institut sarađuje sa
velikim brojem državnih i privatnih institucija, organizacija, firmi,
kako u Španiji tako i u Srbiji.
Institut Servantes u Beogradu nudi bogat kulturno - umetnički
program na osnovu kog predstavlja najbolje iz književnosti,
kinematografije, pozorišta, plesa, vizuelnih umetnosti i filozofije
Španije i Latinske Amerike.
Nekoliko puta mesečno Institut Servantes ugosti pisce, režisere,
naučnike, likovne umetnike, istoričare, arhitekte i druge
stručnjake iz različitih oblasti. Naš kulturni program obuhvata
izložbe, konferencije, pozorišne predstave, radionice, seminare i
filmske projekcije, i održava se od septembra do juna.
Prisustvovanje kulturnim aktivnostima
Ukoliko nije drugačije naglašeno, prisustvovanje kulturnim
aktivnostima koje se održavaju u galeriji, svečanoj sali ili biblioteci je besplatno i podrazumeva obezbeđen simultani prevod.
Ukoliko želiš da te redovno informišemo o našim kulturnim
aktivnostima pošalji nam svoj zahtev mejlom.
U Beogradu se ne prikazuju često španski filmovi
u bioskopima. Iz tog razloga festival Španski metar
koji se održava u maju je jedinstvena prilika da
se upoznam sa aktuelnim bioskopskim hitovima.
Milivoje, 45 godina
Dan španskog jezika
Zabava svih nas koji govorimo španski!
Sa željom da proslavi bogatstvo kultura na španskom, Institut
Servantes organizuje poslednjeg vikenda u junu Dan španskog
jezika koji pretenduje da postane zabava svih nas koji govorimo
ovaj jezik. Svi centri u okviru mreže Instituta Servantes ovog
dana otvaraju svoja vrata organizujući zanimljive aktivnosti za
opštu publiku: takmičenje u stonom fudbalu, omiljena reč na
španskom, sala za zabavu, dečji klub, igre i pesme, besplatni
početni čas španskog, kviz o poznavanju španske kulture... i još
mnogo toga.
Dan španskog jezika je dan kada organizujemo brojne aktivnosti
i pripremamo iznenađenja za posetioce.
Više informacija na: www.eldiae.es
cenbel@cervantes.es
011/ 30 34 182
belgrado.cervantes.es
Budi deo naših aktivnosti!
Institut Servantes je otvoren za sve organizacije, institucije, firme i pojedince koji žele da svoje ime udruže
sa prestižnom institucijom koja je posvećena promociji
španskog jezika i hispanske kulture.
Tokom školske 2012 / 2013 godine ostvarili smo sledeće
rezultate:
•7.440 posetilaca izložbi;
•4.675 ljubitelja filma na našim filmskim projekcijama;
•7.820 ljubitelja muzike na koncertima;
•1.800 upisanih polaznika na kurseve španskog jezika;
•1.629 korisnika biblioteke;
•5.130 članova na Facebook-u;
•Više od 12.000 primalaca naših elektronskih obaveštenja
(newsletter-a).
Ukoliko želiš više informacija o različitim opcijama za saradnju pozovi nas!
Download

Untitled - Institut Servantes u Beogradu