Inkubator centar d.o.o. Niš
Sektor za zavarivanje
Sektor za zavarivanje postoji u sklopu Inkubator centra u Nišu i u okviru jedne od svojih
delatnosti nudi širok spektar proizvoda za uređenje životne sredine. Sektor izrađuje sledeće
proizvode:
-
Klupe,
Stalak/spirala za bicikle,
Kante za otpatke,
Kante za uklanjanje psećeg izmeta,
Kante za opuške,
Zaštitni čunjevi i ograde,
Kontejneri za PET ambalažu,
Police na slaganje,
Držači za boce za gas i njihov bezbedni transport,
Metalni ramovi za transport robe,
Kolica za prevoz robe,
Platforme – rampe,
Kontejneri za transport materijala,
Čelične palete,
Sredstva za transport robe većih dimenzija,
Stolovi,
Rukohvati,
Ograde za enterijer,
Ograde za eksterijer,
Putokazi,
Čelična zaštita drveta,
Tende,
Barske stolice,
Spiralne montažne stepenice,
Žardinjere,
Jarboli,
Stalak za kišobran,
Gorionici za logorsku vatru,
Reklamni paneli.
Sve ove proizvode moguće je naručiti pojedinačno ili napraviti dogovor za izradu
mobilijara koji sadrže deo naših proizvoda ili pak sve proizvode. Svaki savet, sugestija ili
zamerka vezana za proizvod biće dobronamerno prihvaćena
Klupe
Klupe koje sektor izrađuje mogu biti cele od čelika ili delimično od čelika (noseća
konstrukcija klupe) i drveta (nasloni za kičmu i ruke i deo za sedenje).
Klupe mogu biti različite forme i to:
-
Bez naslona za kičmu i ruke,
Sa naslonom za kičmu,
Sa naslonom za ruke,
Sa naslonima za ruke i kičmu.
Varijanta 1 – Klupe bez naslona za kičmu i ruke
Noseći profili klupe se izrađuju od savijenih ili pravih cevi (profila) koje su od čelika.
Izrađuju se od čelika ili u kombinaciji čelik – drvo. U dogovoru sa našim inžinjerima postoji
mogućnost da Vaše ideje sprovedemo u delo.
Varijanta 2 – Klupe sa naslonom za kičmu
Izrađuju se u kombinaciji čelik – drvo. U dogovoru sa našim inžinjerima postoji
mogućnost da Vaše ideje sprovedemo u delo.
Varijanta 3 – Klupe sa naslonom za ruke
Izrađuju se u kombinaciji čelik – drvo. U dogovoru sa našim inžinjerima postoji
mogućnost da Vaše ideje sprovedemo u delo.
Varijanta 4 – Klupe sa naslonima za kičmu i ruke
Izrađuju se u kombinaciji čelik – drvo. U dogovoru sa našim inžinjerima postoji
mogućnost da Vaše ideje sprovedemo u delo.
Stalak/spirala za bicikle
Radi lakšeg skladištenja bicikli nudimo Vam sledeće proizvode:
Čitav proizvod se izrađuje od čeličnih profila. Lak za montažu i idealan za mobilijare. U
dogovoru sa našim inžinjerima postoji mogućnost da Vaše ideje sprovedemo u delo.
Kanta za otpatke
Ideja za proizvodnju kanti za otpatke proistekla je iz potrebe za podizanjem svesti ljudi u
cilju zaštite životne sredine, kao i iskorenjivanja loših navika ljudi sa ovih prostora. Kante su
veoma različitog izgleda i izrađene su od čelika.
Kanta za uklanjanje psećeg izmeta
U težnji ka evropskim integracijama potrebno je držati se jasnih pravila za očuvanje
životne sredine. Prema istraživanjima javnog mnjenja oko 60% ljudi čuva kućne ljubimce, od
čega blizu 40% ljudi čuva pse. Stoga smo se odlučili da napravimo kantu za uklanjanje psećeg
izmeta koja u sebi sadrži i dozator sa biorazgradivim kesama kojima se izmet skuplja.
Kanta za uklanjanje psećeg izmeta sadrži unutrašnju kantu i izdvojeni deo na kome se
nalaze biorazgradive kese za skupljanje izmeta. Celokupan proizvod (unutrašnja i spoljašnja
kanta) je od čelika i montira se na čeličnom stubu.
Kanta za opuške
Prema nekim anketama smatra se da čak 65% ljudi u Srbiji puši. U skladu sa tim naša
firma je rešila da plasira još jedan proizvod, kantu za opuške. Naime, ovaj proizvod u zavisnosti
od oblika i dimenzija moguće je fiksirati na različite načine (na postojeći stub koji ulazi u cenu
proizvoda, zakačiti na zid ili osloniti direktno na tlo).
Kanta se sastoji iz spoljašnje i unutrašnje kante. Unutrašnja kanta i kosi deo spoljašnje
kante, odnosno deo gde se gase cigare je zaštićen vatrootpornom bojom. Moguće je fiksiranje
kante na stubiću, a moguće je i kantu zakačiti na zid.
U okviru ponude zaštitnih čunjeva i ograda postoje sledeći proizvodi:
-
Ugrađuje se položen je na podlogu
-
Izrađeni su od čelika
-
Dostupan u tri verzije
- Visina x širina x dužina: 95 x 80 x
400(600,800)
-
Ugrađuje se upravno na podlogu
-
Izrađeni su od čelika
-
Dostupan u više verzija i oblika
- Ima plastičnu kapu na vrhu stuba koja
onemogućuje prodiranje vode unutar cevi
- Visina x širina x dužina: 600(800,1000) x
80 x 80
-
Izrađene su od čeličnih cevi
-
Dostupne u više verzija i oblika
- Mogu biti zavarene (sl. 1) ili povezane
lancem (sl. 2)
- Ograde povezane lancem imaju plastičnu
kapu na vrhu stuba koja onemogućuje prodiranje
vode unutar cevi
- Visina x širina x dužina: 600(800,1000) x
80 x 80
Radi očuvanja životne sredine, naša firma je rešila da izrađuje i kontejnere za PET
ambalažu. U ponudi su kontejneri sledećih karakteristika:
-
Izrađeni su od čelika
-
Otvara im se jedna strana,radi pražnjenja
-
Otvor za ubacivanje ambalaže na vrhu
-
Zaključavanje bravicom
-
Dostupni u različitim bojama
- Mogućnost ostavljanja lima radi ispisivanja logo-a
firme – kupca
-
Oslanjanje na profilima ili na točkovima
Police na slaganje su sledećih karakteristika:
-
Izrađene su od čelika
-
Lako se mogu slagati jedna na drugu
- Dno može biti u vidu rešetkastog rama (sl. 1) ili
rama sa poprečnim gredicama od čelika
-
Moguć je dogovor u vezi dimenzija
Držači za boce za gas i njihov bezbedni transport su takođe našli mesto u našem
proizvodnom programu. U ponudi su sledeći proizvodi:
-
Izrađeni su od čelika
-
Fiksira se na zid
-
Maksimalni prečnik boce je Φ 140
-
Izrađeni su od čelika
-
Ima mesta za dve boce za gas
-
Oslanja se na donju ivicu
-
Visina x širina: 1000 x 600 mm
-
Maksimalni prečnik boce Φ 220
-
Izrađena su od čelika
- Služe za transport dve boce za gas maksimalnog prečnika
Φ140
-
Transport se vrši preko gumenih točkića
-
Visina x širina: 1000 x 450 mm
U ponudi su još i metalni ramovi za transport robe. Oni mogu da imaju točkiće,
odnosno da mogu da se guraju i mogu da se učvršćuju za vozilo (kamion, auto,...). Iz asortimana
izdvajamo:
Izrađen od čelika
-
- Idealan za montažu na transportnom vozilu (auto,
kamion,...)
-
Preporučuje se za transport stakla
-
Visina x širina x dužina: 2100 x 1300 x 2000 mm
-
Omogućen jednostrani utovar
-
Izrađen od čelika
-
Transport preko točkića
-
Moguće skidanje točkića
-
Visina x širina x dužina: 2100 x 1300 x 2000 mm
-
Omogućen obostrani utovar
Kolica za prevoz robe su takođe deo proizvoda koje je sektor u mogućnosti da
proizvodi. Izrađuju se sledeća kolica:
-
Izrađen od čelika
-
Transport preko točkića
-
Idealna za prevoz robe po bolnicama
-
Visina x širina x dužina: 950 x 400 x 600 mm
-
Izrađen od čeličnih cevi
-
Transport preko točkića
-
Visina x širina x dužina: 1100 x 600 x 1200 mm
-
Izrađen od čeličnih cevi
-
Transport preko točkića
-
Moguće skidanje točkića
-
Visina x širina x dužina: 900 x 500 x 1000 mm
Platforme, odnosno rampe za savladavanje uspona, se izrađuju radi savladavanja
manjeg ili većeg uspona. Mogu biti sklopive (lako se montiraju, još lakše demontiraju i sklapaju
i prenose na drugo mesto) i nesklopive. Sastoje se iz jednog ili dva dela. U ponudi su sledeće
platforme:
-
Izrađen od čeličnih limova
-
Dužina x širina: 500 x 1000 mm
- Visinu bira kupac u zavisnosti od željenog nagiba i
visine prepreke koju je potrebno savladati
-
Izrađen od čeličnih limova
-
Sklopiva rampa – lako prenosiva
- Dimenzije definišemo zajedno sa
naručiocem u
zavisnosti od dimenzija vozila za koje se izrađuje rampa, željenog
nagiba i visine prepreke koju je potrebno savladati
U ponudi su još i rampe većih dimenzija za potrebe
-
utovara automobila i drugog teškog materijala, kao i rampe za
lica sa posebnim potrebama (invalidima). Dimenzije ovih
rampi definišemo na licu mesta sa naručiocem u zavisnosti od
zahteva.
Kontejneri za transport materijala se izrađuju bez dna (lako se ugrađuju na palete radi
lakšeg transporta) i sa dnom.
-
Izrađuju se od čelika
- Moguće obaranje jedne strane i njeno celokupno
otvaranje radi lakšeg utovara robe
- Visina x dužina x širina: 800 x 1200 x 800 mm (u
skladu sa standardnim paletama)
-
Lako se montiraju na palete
- U skladu sa zahtevom naručioca mogu da imaju
donju ivicu (dno) ukoliko nije potrebno ređanje na palete
Za skladištenje gabaritnog i teškog materijala, naša firma izrađuje čelične palete.
Dimenzije su im usklađene sa standardnim paletama dužina x širina: 1200 x 800 mm.
U ponudi su sledeća sredstva za transport robe većih dimenzija:
-
Izrađuju se od čelika
-
Lako su sklopive, samim tim se lako i čuvaju
-
Idealne su za transport robe po tržnim centrima i aerodromima
-
Visina x dužina x širina: 1900 x 900 x 700 mm
-
Moguća korekcija dimenzija u zavisnosti od želje naručioca
-
-
Stolovi, kako za potrebe mobilijara u parkovima ili uređenje vlastitih dvorišta, tako i
stolovi za potrebe rada po radionicama našli su mesto u našim proizvodnim procesima. Sledeći
modeli su samo neki od onih koji se izrađuju:
-
Izrađuju se u kombinaciji čelik – drvo
- Idealni su za uređenje javnih površina
(mobilijara) ili sopstvenih dvorišta
- Dimenzije se usvajaju zajedno sa
naručiocem u zavisnosti od želje naručioca i
dimenzija prostora na kome se klupice montiraju
-
Izrađuje se u kombinaciji čelik – drvo ili samo od
ćelika
-
Idealan za radionice
-
Moguće je podešavanje radne visine od minimalnih
650 mm do maksimalnih 1000 mm
-
Dužina x širina: 1500 x 1000
Rukohvati, kao sastavni deo svake višespratnice, se takođe izrađuju u našoj firmi. U
katalogu se nalazi samo deo proizvoda.
,
Ograde za uređenje enterijera predstavljaju posebno mesto među proizvodima. Stalno
se teži praćenju novih trendova i uklapanju i isti. U skladu sa tim nudimo veliki broj ograda
raznih kombinacija materijala (čelik, čelik – drvo, čelik – staklo).
Ograde za uređenje eksterijera i zaštitu se takođe izrađuju u skladu sa trendovima i
prema potrebama kupaca.
Izrađuje se još i putokazi, odnosno table sa oznakama putnih pravaca i saobraćajnih
znakova. Standardnih su dimenzija i izrađuju se od čelika.
Za potrebe uređenja javnih površina i zaštitu drveta proizvodimo čeličnu zaštitu drveta
koja se nalazi pri dnu drveta (na zemljanom delu oko drveta) i oko samog stabla, kako bi zaštitila
drvo od vandala i drugih uticaja.
- Zaštita koja se nalazi pri dnu stabla (na zemlji)
služi da ulepša izgled dna stabla i izjednači kotu terena i
kotu asfalta
- Izrađuje se od čelika i može da ima kružnu ili
kvadratnu osnovu
-
Dimenzije zavise od veličine stabla
- Zaštita u delu stabla služi da sačuva stablo od
vandala i omogući pravilan razvoj drveta
-
Izrađuje se od čelika
-
Moguće je učvrstiti za zaštitu u dnu drveta
Tende se izrađuju za potrebe mobilajara, autobuskih stanica, nadstrešnica, garažnih
prostora,... Imaju dobro rešen problem odvodnjavanja – olucima kroz stub, odnosno gredu,
ukoliko nema stub. Izrađuju se u kombinaciji čelik – leksan. U mogućnosti smo da izrađujemo
sledeće vrste tendi:
Jos jedan u nizu proizvoda vezan za uređenje enterijera, a koji je iz naše proizvodne
palete, su barske stolice. Ram barske stolice je izrađen od čelika, a sedište i naslon (ukoliko
postoji) su presvučeni eko kožom.
- Izrađene su od čelika (konstrukcija) i eko koža
(sedište i naslon)
-
Visina x širina x dužina: 1050 x 450 x450 mm
-
Visina sedišta: 750 mm
Spiralne stepenice za uređenje enterijera su takođe deo našeg proizvodnog programa.
Idealne su za ostvarivanje komunikacije između poslednjeg sprata i tavana u kućama.
Montažnog su karaktera i lako se ugrađuju. Na čelični stub (pos 2) se ređaju montažni stepenici
koji imaju sledeće dimenzije: visina stepenika 16 ÷20 cm (u zavisnosti od spratne visine), širina
stepenika 70 cm. Ivice stepenika se izrađuju od L profila koji su međusobno zavareni. Tako
dobijena konstrukcija je dalje zavarena na čeličnu cev, koja diktira visinu gazišta. Samo gazište
se izrađuje od drveta ili čelika u zavisnosti od izbora naručioca.
Žardinjere imaju poseban značaj za uređenje javnih površina i vlastitih dvorišta. Sledeće
se mogu naći u našem proizvodnom programu:
- Izrađuju se u kombinaciji drvo – čelik ili samo
od čelika
- Ima unutrašnju saksiju, posebno, kako bi se
umanjilo dejstvo vode spoljašnju saksiju
-
Deo saksije izrađen od čelika je plastificiran
-
dimenzije (spoljašnje) : visina x širina x dužina:
700 x 850 x 850 mm
-
dimenzije (unutrašnje) : visina x širina x dužina:
550 x 700 x 700 mm
Jarboli su deo naše proizvodne palete i prave se od aluminijuma i čelika sa visinama 5, 6
ili 7 metara.
Stalak za kišobrane predstavlja lep detalj za dekoraciju enterijera. Idealan je za kafiće,
restorane, barove, pa i kuće. Izrađuju se od čelika, koji se potom plastificira, kako bi se otklonila
mogućnost korozije. Samo dno stalka izrađeno je od plastike. Raznih su dimenzija i oblika,
mogu biti i deo čiviluka.
Gorionici za logorsku vatru (vuurkorf) je još jedan od proizvoda namenjen uređenju
kuće. Pogodan za bezbedno paljenje logorske vatre. Idealan za druženje uz logorsku vatru.
Izrađuje se od čelika koji zaštićen vatrootpornom bojom. Lako se sastavlja i rasklapa. Dimenzije:
visina x širina x dužina: 500 x 300 x 300 mm. Ostavlja se mogućnost izbora logoa (natpisa).
Reklamni paneli se izrađuju od čelika i imaju stakleni prozor na mestu gde se
postavljaju reklame. Postavljaju se na javnim površinama (parkovi, ulice, autobuske stanice,...).
Raznih su oblika i dimenzija, a ostavlja se mogućnost dodatnog usvajanja dimenzija.
Download

Inkubator centar d.o.o. Niš Sektor za zavarivanje