1
Filmski centar Srbije, 7. septembar 2011, Zagrebačka 9/3, Beograd
Miroljub Vučković: Dobar dan, dobrodošli u Filmski centar Srbije.
Pokušavamo da ponekad spojimo domaće i inostrano iskustvo, pozitivne namere sa jedne
i sa druge strane za različite sfere i za različite aktivnosti iz oblasti filma. Danas prvi put
imamo mogućnost da predstavimo jedan izuzetan projekat, a istovremeno da budemo
domaćini ljudima koji su glavni oslonac za ulazak živog novca u kinematografiju i
istoriju filma, onima koji se bave reproduktivnom kinematografijom, kako se nekad
zvalo, odnosno bioskopima.
Povod je vrlo pozitivan. Imamo dva draga gosta iz inostranstva. Predstaviću ih i oni će sa
vama komunicirati na engleskom jeziku.
Euroimages, Evropski fond za filmske koprodukcije, podržava ne samo koprodukcije u
oblasti filma, nego podržava i delatnost distributera i prikazivača u Evropi, u 35 zemalja
članica. Nedavno su Gruzija i Rusija postale nove članice Euroimages-a.
Euroimages je pre dve godine, zahvaljujući pozitivnim kretanjima nekih susednih
zemalja, kao što je Hrvatska, koja je postala član Projekta „Medija“, počeo da usmerava
odredjena sredstva na podršku uvodjenju digitalne projekcije u odredjene bioskope u
zemljama koje nisu članice Projekta „Medija“, a medju tim zemljama su Srbija, BiH,
Albanija, Turska i Makedonija.
Thierry Hugot, naš dragi gosti, čovek koji je vodja projekta u Euroimages-u za ovu
pozitivnu inicijativu. Drugi gost je Till Cussmann iz XDC kompanije, koji već ima
2
kontakte sa odredjenim ljudima odavde. Sudeći po srdačnim pozdravima, zaključio sam
da nisu apsolutno nepoznati. Till će predstaviti sa tehničko-finansijske strane ovaj
projekat.
Takodje, pozdravljam predstavnike pet bioskopa iz Srbije koji su članovi mreže čiju
delatnost podržava Euroimages: Kraljevo, dva bioskopa u Beogradu – Art Cinema
Muzeum i Kulturni centar Beograda i bioskop Sinema Zrenjanin. Pozdravljam i gospodu
iz Doma sindikata koji je peti član ove mreže bioskopa.
Prezentacija, koju će naši gosti danas predstaviti, biće na web-stranici Filmskog centra
Srbije www.fcs.rs, a takodje podsećam da se već na web-stranici Filmskog centra Srbije
nalazi za 2010. godinu (koju ćemo malo ažurirati) pravila za podršku delatnosti bioskopa
na srpskom jeziku.
Projekat o kojem će gospoda govoriti nije zamišljen kao „evo pare, dovidjenja“, nego je
to jedan interaktivni projekat gde je Filmski centar Srbije neka vrsta centra kristalizacije,
a od „korisnika“ (bioskopa) koji su u ovoj mreži veliku ulogu u implantiranju ovoga
projekta imaće Ministarstvo kulture Republike Srbije i Skupština grada Beograda za neke
bioskope koji su na njihovom spisku. Srećan sam da prenesem pozdrave iz Ministarstva
kulture, koje je svojevremeno obezbedilo 80.000 evra za ovaj projekat u budžetu za 2010.
godinu, za koji verujemo da će se vratiti u budžet i ove godine.
Gospodja Avžner iz Skupštine grada rekla je da će za bioskope, koji su pod njihovom
pažnjom, na zahtev ta sredstva u meri kojoj budžet dopušta, biti obezbedjena.
Thierry, izvolite.
THIERRY HUGOT: Dobro jutro! Hvala vam što u ovolikom broju prisustvujete ovoj
prezentaciji. Moja prezentacija će se fokusirati na proces prijavljivanja, odnosno kako da
se pripremi prijava, a Till će kasnije predstaviti ponudu XDC-a.
Prvo bih želeo da kažem da digitalizacija nije novi program za Euroimages. Od 2007. do
2010. imali smo stotinu digitalizacionih programa u kojima smo podržavali produkciju
digitalnu štampu 2K, tako da su svi producenti koje smo podržali u okviru šeme
produkcije mogli da se prijave za dodatnu podršku za proizvodnju digitalne štampe.
Nismo za to imali mnogo novaca, ali za tri godine podržali smo oko 60 filmova i svih 60
je proizvedeno na štampi 2K. Od ove godine svi filmovi koje podržava Euroimages u
okviru produkcijske šeme su u mogućnosti da proizvedu digitalnu štampu za bioskopsko
prikazivanje. To znači su da svi filmovi koje podržava Euroimages dostupni u digitalnom
formatu. Uglavnom je distributerima lakše da dovedu tim Euroimages-a u Srbiju ili druge
zemlje.
Program podrške digitalne opreme je lansiran u januaru ove godine i on pokriva, kao što
je Miroljub rekao, zemlje koje su članice Euroimages-a, ali ne i medijskog programa. On
pokriva Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Rusiju, Srbiju, Makedoniju i Tursku. U ovom
trenutku u Albaniji i Rusiji nemamo bioskope koji su članice mreže, ali se nadamo,
posebno u slučaju Rusije, da ćemo i kod njih dobiti nove bioskope. Ovo je otvoreno samo
za prikazivače koji su već članice mreže, tako da predstavljamo 34 bioskopa i 150 ekrana
3
i 5 bioskopa u Srbiji. Da biste postali članica mreže samo je pitanje programskih
obaveza i programiranja evropskih filmova. Jedan od poslednjih kriterijuma da bi se
kvalifikovalo za ovakvu podršku je da niste digitalizovani pre prijavljivanja. Pre bilo
kakvog instaliranja, treba da se prijavite. Ovo je bitno, jer postoje neki bioskopi, posebno
u Turskoj, koji su se prijavili posle instaliranja svoje opreme i za njih ne možemo ništa da
učinimo.
2010. godine, pre lansiranja programa, objavili smo tender da bismo odabrali dobavljača
opreme i odabrali smo XDC, tako da će ova kompanija centralizovati kompletnu nabavku
i proces instalacije za bioskope koje podržava. Odabrali smo ovako ekskluzivnog
dobavljača uglavnom da bismo mogli da ugovaramo bolje cene, a i da bismo imali
efektivnije upravljanje celim procesom. Na taj način je svima jasno kako stoje stvari.
Do danas smo primili 11 aplikacija, 3 iz Srbije. Nadamo se da ćemo u oktobru moći da
potpišemo prve ugovore o podršci, a zatim, ubrzo posle toga, započnemo instalaciju. Na
web-stranici Euroimages-a (http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/) možete naći sve
informacije o programu, prezentaciju, odredbe i sve formulare za prijavu. Povremeno
menjamo ili ažuriramo prijavne formulare, stoga pre prijavljivanja proverite da li imate
poslednju verziju formulara za prijavljivanje. Sledeći rok za prijavljivanje biće 24.
oktobra. U početku smo planirali da imamo samo dva roka za prijavljivanje godišnje, ali
sa početkom primene, dodali smo još dva roka. Mislim da ćemo sledeće godine imati rok
najesen, u oktobru, ali ćemo takođe imati četiri roka, koji će biti isti i za podršku u
produkciji.
Važna tačka je i da prikazivač može da pošalje prijavu za jedan ekran po bioskopu, po
roku za prijavljivanje. Znači, ako imate bioskop sa dva ili tri ekrana, ne možete se
prijaviti za tri ekrana po roku. U vezi sa procesom prijavljivanja, na koji će se i Till
kasnije osvrnuti, na našoj web-stranici postoji i šema koja sumira proces prijavljivanja,
tako da ukoliko vam nešto nije jasno možete i nju da pogledate. Prijava počinje
elektronskim slanjem formulara za prijavljivanje i manje-više predstavlja izjavu o
zainteresovanosti. Dakle, samo navodite šta biste hteli da uradite. Pre slanja prijave,
takođe, morate da kontaktirate XDC da biste dobili ponudu za opremu koja vam je
potrebna. Savetujem vam da razgovarate sa Tillom pre prijavljivanja i odabira materijala,
jer je važno da znate tačno šta želite pre prijavljivanja.
Nakon slanja prijave, naložićemo tehničku posetu vašem bioskopu XDC-a i lokalnog
partnera. Dobićemo dokument u kome se navodi šta bi u bioskopu trebalo da se uradi, da
bi se instalirala oprema. Naravno, i prikazivač će primiti isti takav dokument.
I na kraju, treba da popunite prijavni fajl, slanjem dokaza da imate sredstva i da su
tehnički zahtevi XDC zadovoljeni, tj. da ste uradili potrebne adaptacione radove, kao na
primer u kabini za projekciju.
Kada se ispuni prijava i Euroimages-ov Upravni odbor donese odluku, potpisuje se
ugovor sa XDC-jem o kupovini i instalaciji opreme, a zatim Euroimages i prikazivač
potpisuju ugovor o podršci. U vezi sa plaćanjem, Till će biti precizniji, ali manje-više,
podrška Euroimages-a je 20.000 EUR i plaća se odjednom i direktno XDC-u. Dakle,
plaća se direktno dobavljaču.
4
Formular za prijavljivanje se sastoji od četiri dokumenta: opšte informacije, koje je
obično jednostavno popuniti, jer su to podaci o bioskopu, o ekranima i kontakt adresa;
budžet koji sumira investiranje, i finansijski plan, koji pokazuje kako ćete finansirati datu
investiciju. I na kraju, tražimo i izjavu o prihodima koja pokazuje finansijsko stanje vaše
kompanije. Pokušavamo da što više pojednostavimo prijavni formular i proces. Nažalost,
i dalje su nam neki dokumenti potrebni, ali zaista je jednostavnije nego ostali programi
Euroimages-a.
slajd broj 10. iz prezentacije g.Thierry Hugota ispred Eurimages-a
Ne znam da li možete da vidite, ovo je primer budžeta za investicije. Prvi deo, ovaj na
vrhu, odnosi se na ponudu XDC-a koji XDC daje nakon što ste predstavili svoje potrebe.
Drugi deo je procena koju vi dajete. Važno je da znamo, na primer u Srbiji mislim da
imate carinske troškove kad uvozite ovakvu vrstu opreme. U nekim zemljama to može
biti prilična svota koju morate da platite. A možda ćete hteti i neku drugu vrstu opreme
koja nije neophodno u ponudi XDC-a.
5
slajd broj 11. iz prezentacije g.Thierry Hugota ispred Eurimages-a
Ovo je primer finansijskog plana. Kada dokument pošaljete Euroimages-u ne morate
obavezno da pošaljete i odgovarajuće dokumente, već tek u vreme prijave, da bi smo
znali kako ćete finansirati projekat. Ipak, zahtevaćemo odgovarajući dokaz pre donošenja
odluke za podršku instalacije. Na primer, ukoliko imate podršku Ministarstva kulture,
trebaće nam pismo namere sa svotom izdvojenom za podršku, ili još bolje, ako imate,
možete poslati ugovor, ali i pismo namere je dovoljno za donošenje odluke o podršci.
Finansijski plan treba da odgovara ukupnom budžetu, jer ponekad imamo finansiranje
koje je ispod investicije, tako da ukupne finansije treba da odgovaraju ukupnoj investiciji.
U vezi sa ovim što sam rekao o dokazu finansijama – to su ugovori, pisma namere ili bilo
koja druga potvrda o podršci koja će biti dozvoljena. Takođe, ukoliko imate gotovinu,
trebaće nam dokaz iz banke da je novac raspoloživ. Ako tražite kredit od banke, treba
nam pismo banke u kome se navodi da su pristali da vam daju kredit pod odgovarajućim
uslovima. Znači, bez tih dokumenata ne možemo odobriti podršku. Na ovom insistiram,
jer je to obično najteži deo prijave, a posebno u vezi sa javnom, nacionalnom ili lokalnom
podrškom. Odlučili smo da tražimo ove dokumente, jer zaista moramo da se uverimo da
prikazivači imaju novac za finansiranje čitave investicije - ne samo novac koji ćemo dati,
već da je projekat u potpunosti finansiran. Imamo isti sistem u produkcijskoj šemi, jer
tražimo od 50 procenata finansija da bude spremno za uplatu do vremena prijave. To
znači da kada se producenti prijavljuju za produkcijsku podršku moraju da dokažu da će
biti u mogućnosti da finansiraju ceo film.
6
Poslednji dokument je izvod o prihodima. Ovaj izvod je ponekad zbunjujuć, jer smo za
njega pojednostavili formular koji je takođe dostupan na web-stranici. Ponekad način na
koji klasifikujemo troškove nije isti kao što to vi radite. Zato je najbolje da me
kontaktirate kada popunjavate ovaj dokument, jer ćemo u razgovoru brzo moći da
razrešimo sva pitanja vezana za ovaj dokument. Ovaj dokument tražimo i zbog toga što
bismo želeli da procenimo finansijsko stanje bioskopa i da se uverimo da je bioskop u
stanju da plati dodatne troškove koji su uključeni u digitalnu opremu. Takođe je za nas
zanimljivo i da vidimo kakva je finansijska situacija bioskopa koji su članice mreže. U
tom smislu nam to mnogo toga govori, jer je izvod o prihodima izjava, znači ne
kontrolišemo vaš račun, već je to izvod koji je uradio vaš računovođa. Dakle, ako
pokazuje neki izdatak, na primer, to neće pomoći vašoj prijavi i treba da odgovara
stvarnom stanju vaše kompanije. Kada bude popunjavali ovaj dokument uradite to u
saradnji sa vašim računovođom i napravite predviđanja za 2011. i 2012. godinu. Primer
izvoda o prihodima takođe može da se vidi na našoj web-stranici i daću jedan Filmskom
centru tako da možete da pogledate kako se popunjava. Ako imate neke teškoće sa ovim
dokumentom, možete da me kontaktirate i zajedno ćemo ih razrešiti.
VIDETI: Primer bilansa stanja odnosno Provisional Income Statement (oba dokumenta
se nalaze u sklopu prezentacije na sajtu Filmskog centra Srbije)
Operativna izjava mora da prikazuje deprecijaciju digitalne opreme. U ovom slučaju,
pošto dajemo garanciju od deset godina, mislim da možete da navedete deprecijaciju za
deset godina. Ali to treba da proverite sa računovođom. Ako ste tražili kredit od banke za
finansiranje opreme, morate da navedete koja su bile kamatna potraživanja, i naknadu za
održavanje koju će XDC naplaćivati. I možete da dodate dokument sa komentarom u
kojem se objašnjava povećanje ili smanjenje u prijemu, zašto imate gubitke ili prihod,
odnosno, bilo kakvo objašnjenje koje može da pomogne da razumemo kako vaš bioskop
radi.
I na kraju, ono što nema veze sa digitalnom podrškom, već sa time da je Euroimages sad
članica EDCF (Evropska digitalna bioskopska firma). To je asocijacija evropskih
profesionalaca osnovana da bi se delile informacije, znanje, organizovale konferencije za
radionice o digitalnim bioskopima. Prikazivači, članovi mreže imaju korist od ovog
članstva i mogu da dobiju iste informacije kao i mi. Ako pogledate web-stranicu EDCF
koja je ovde navedena (http://www.edcf.net/) , možete da skinete neke tehničke podatke i
da vidite kakve informacije su dostupne za članove. Ako želite, možete kontaktirati i
mene i pitati za njih.
To je sve za sad. Hvala vam mnogo i nemojte se ustručavati da kontaktirate mene ili Tilla
ako imate bilo kakva pitanja o programu.
7
TILL CUSSMANN: Moje ime je Till Cussmann iz XDC-a. Mi smo kompanija koju je
Euroimages izabrao da vodi projekat i da realizujemo projekat digitalizacije. Naša
kompanija smeštena je u Belgiji sa ograncima širom Evrope. Dakle, imamo desetak
kancelarija širom Evrope i radimo sa digitalnim bioskopima 10 godina. Znači, odavno
smo počeli da gledamo u digitalne bioskope, čak i kad su to bila prva iskustva sa
Ratovima zvezda, što je bio prvi film koji je urađen u digitalnom formatu. Deset godina
kasnije prešli smo dugačak put i sada dolazimo do tačke gde digitalni bioskop nije više
dostupan samo distributerima koji žele da imaju najnovije stvari u bioskopima, već
dolazimo do tačke gde digitalni bioskop postaje standard u bioskopskom poslu. Mislim
da je trenutak kada je Euroimages odlučio da podrži bioskope sada najbolji, jer više
nismo u godini ranog usvajanja, prvih iskustava, već dolazimo do trenutka, kada je
tranzicija ka digitalnom bioskopu stvarnost.
Želim da naglasim neke delove. Pokazaću vam gde smo sada u Evropi kada su u pitanju
digitalni bioskopi i zašto je ovo pravi trenutak da se investira u ovu tehnologiju da se ne
bi kasnilo. Objasniću vam nešto o našoj kompaniji, a zatim o različitoj opremi koju
možete da odaberete u programu Euroimages-a, o uslovima, kako da se prijavite sa svim
formalnostima i ko će biti vaš lokalni partner za instalaciju i podršku.
Reći ću nešto o digitalnim bioskopima u Evropi. Imam neke podatke iz Screen Digest-a,
koji je poznata engleska izdavačka kuća. Ti podaci su skoriji i pokazuju, na globalnom
planu, kako razvoj digitalnih ekrana, a ovde govorimo o DCI Comply Systems
(digitalnim sistemima), a ne malim projektorima koje verovatno imate u vašim
bioskopima, već sistemima za prikazivanje koji odgovaraju svetskom standardu za
gledanje holivudskih i evropskih filmova.
slajd broj 4. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
8
Vidi se da brojevi prilično i brzo rastu. Uglavnom je to iz dva razloga: sećate se malog
kućnog filma „Avatar“ koji je urađen 2009/10? To je jedan od glavnih razloga što je
digitalni bioskop, a posebno 3D, bio u ekspanziji, a zatim i ono što nazivamo
sufinansiranje holivudskih studija za velike multiplekse, lance zvane VPF sistemi, gde
studiji odlučuju da daju novac za kupovinu digitalne opreme. Ova dva činioca, širenje 3D
i sufinansiranje, doveli su do situacije da digitalni bioskopi veoma brzo rastu širom sveta.
Vidi se da je najveći rast u SAD, ali rastu prilično brzo u Evropi.
slajd broj 5. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
Kada se pogleda karta Evrope, vidi se da je situacija drugačija od jedne do druge zemlje.
Vidi se da je u zemljama Zapadne Evrope stopa digitalizacije, koja predstavlja digitalne
ekrane svih bioskopskih ekrana, prilično visoka. To znači da u zemljama kao što je
Nemačka trenutno ima oko 30, a sada možda i 40 procenata instaliranih digitalnih ekrana,
a postoje i zemlje koje su stoprocentno digitalizovale svoje bioskope: Portugalija je
potpuno digitalizovana, Belgija i Luksemburg – skoro 95 procenata, znači stopa
digitalizacije je visoka, i dve nordijske zemlje su potpuno digitalizovane. Kada
pogledamo Istočnu Evropu, vidi se da čak i u zemljama kao što je Poljska... Austrija je
takođe stoprocentno digitalizovana. A u zemljama Balkana situacija je 10-20 procenata.
Ovo će se uskoro veoma promeniti, jer je veliki lanac multipleks bioskopa koji je prisutan
u regionu odlučio i potpisao sve ugovore, što znači da će biti stoprocentno digitalizovan
9
početkom sledeće godine. To su velika imena kao što je Cinema City i drugi koji su
odlučili i sve je potpisano i biće u narednim mesecima digitalizovano. Dakle, sledeće
godine će broj digitalizovanih ekrana u regionu biti mnogo veći. Postoji rascep Zapadne,
Centralne i Istočne Evrope i može da se vidi da je rast bio prvo u Zapadnoj Evropi, ali je
trenutno proporcija instaliranja u Istočnoj Evropi prilično velik. U Češkoj, Poljskoj,
Mađarskoj, čak i Rumuniji i manji bioskopi brzo napreduju.
slajd broj 7. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
Ako uzmete sve ekrane ukupno u svetskim razmerama, možemo da izračunamo i dan
kada će biti više digitalizovanih ekrana od 35mm-skih. To bi trebalo da bude početkom
sledeće godine, u jutro po statističkim podacima, biće dan kada će biti više digitalnih
bioskopa od 35mm-skih. Možda će vas ovo iznenaditi, ali stigli smo to te tačke. Krajnje
je vreme da se pogleda tehnologija i da se zainteresuje šta ćete uraditi u budućnosti.
10
slajd broj 9. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
Možda ste već čuli za kompaniju XDC. Danas je to potpuno integrisana grupa, uglavnom
zbog toga što je XDC obuhvatila FTT grupu, sa sedištem u Nemačkoj i bavi se
bioskopskim uslugama. Ranije je bila poznata zbog svoje tehnologije za 35mm. XDC je
kupio FTT pre dve godine. Grupa ima različite obaveze i kada pogledate, XDC je više
finansijski partner digitalnih bioskopa, a FTT je više kompanija za tehnologiju,
instalaciju i usluge. XDC je potpisao ugovor sa svih šest glavnih studija u SAD da
sufinansira opremu za veće grupe za digitalizaciju u nekim zemljama. To znači da je
potpisano za preko 4.200 ekrana, uglavnom u multipleks bioskopima, koji se
sufinansiraju VPF rešenjima, tako da nam se novac vraća od holivudskih studija.
Nažalost, u većini istočnoevropskih zemalja ovaj sistem ne funkcioniše, jer ne postoji
dovoljno velikih grupa koje bi dobile odobrenje od holivudskih studija. Uglavnom u
zemljama bivše Jugoslavije, pa čak i u zemljama poput Rumunije, sistem ne funkcioniše,
jer je potrebno najmanje 100 multipleks ekrana da biste otišli i studio i pitali da li možete
to da uradite. Za ovu teritoriju sistem nije zanimljiv.
XDC daje usluge kodiranja filmova i pripremu filmova za odgovarajući digitalni
bioskopski format, a distribuira i alternativni sadržaj, kao što je opera, balet, rok-koncerti
u 2D i 3D za prikazivanje u bioskopima preko satelita. To je, takođe, jedna od oblasti
delovanja.
11
FTT je klasična kompanija za bioskopsku tehnologiju. Mi prodajemo opremu sa
garancijom od dve do deset godina, imamo ugovore o servisiranju, tako da radimo
godišnje održavanje, promenu zvučne opreme i sve što je bioskopu potrebno, a pošto smo
velika kompanija, prodajemo i komponente za druge integratore. Imamo lokalne partnere
u skoro svim evropskim zemljama. Radimo celokupno održavanje, što znači da dolazimo
na lice mesta, menjamo filtere, rešavamo problem sa lokalnim partnerima.
Par reči o podršci i održavanju. U digitalnom svetu to je nešto novo, sa čime kao vlasnik
bioskopa niste ranije bili upoznati, a mi ga nazivamo ugovor o servisiranju. Ako imate
problem sa digitalnim projektorom nećete uzeti čekić kao kod 35mm i pokušati da rešite
problem. To neće biti moguće. Moći ćete samo da konstatujete da ne radi i da se zapitate
šta da radite. Biće vam potreban neko koga možete da pozovete, ko će putem interneta
pogledati šta se dešava u sistemu, voditi vas do rešenja problema ili ga daljinski rešiti,
direktno putem interneta, a ako to ne pomogne, poslati nekog specijalistu koji će otići do
bioskopa i rešiti problem. Jer govorimo o deset godina garancije. Ako imate garanciju na
deset godina proizvođač takođe želi da bude uveren da vam se oprema dobro održava i da
je u dobrom stanju. Ugovor o servisiranju je nešto novo, ali apsolutno neophodno, kao što
se danas radi za kompjutere, jer je u pitanju potpuno različita tehnologija.
slajd broj 10. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
Toliko o XDC-u. Sedište nam je u Liežu u Belgiji, između Brisela i granice sa
Nemačkom. Imamo veliko skladište sa preko 5.000 kvm gde možemo da dopremamo sav
materijal, popravljamo i imamo oko 120 ljudi koji govore različite jezike, koji su došli iz
12
raznih zemalja i imamo ogranke u Nemačkoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj,
Rumuniji, Italiji, Belorusiji, Beneluksu, a imamo i jake partnerske odnose sa zemljama
Istočne Evrope: Bugarskom, Turskom, Hrvatskom, a takođe i ovde u Srbiji. Kasnije ću se
vratiti na ovo.
slajd broj 11. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
Ako pogledate naše tržište, naše korisnike, naći ćete velike grupe u Nemačkoj, Austriji,
Španiji, Portugaliji, ali imamo i veoma male bioskope. Ne radimo samo sa multipleks
kompanijama nego i sa kulturnim centrima, sa bioskopima sa jednim ekranom, u
Nemačkoj i drugde, što znači da smo posvećeni da imamo istu uslugu i za multiplekse i
manje bioskope u selima. Veoma nam je važno da i tamo budemo vaši partneri.
Šta je prednost prisustva u projektu Euroimages i mreži XDC-a? Prvenstveno, možemo
da vam garantujemo da ćete dobiti najbolje cene, jer mnogo kupujemo od proizvođača
projektora i možemo da dobijemo dobru cenu i budemo sigurni da nećete potrošiti mnogo
novaca ni za šta. Sarađujemo sa svim brendovima, svim glavnim proizvođačima za
digitalne projektore, Barco, NEC, Christie, Sony, Doremi, Dolby... šta god želite,
možemo da nabavimo i pod dobrim uslovima. Dakle, nismo vezani za jednu tehnologiju,
jedan server, jedan projektor. Imate potpunu slobodu izbora koju opremu želite da
instalirate. Nudimo desetogodišnju garanciju na svu opremu, sa uslugom preko deset
godina. Mislimo da je to veoma važno, zato što je to za vas veoma velika investicija.
Digitalni projektor i server je velika investicija. Želimo da budemo sigurni da posle pet
godina ne morate da, ukoliko dođe do problema, uložite u rezervne delove koji koštaju
13
kao pola projektora. Sa garancijom na deset godina sigurni ste da sledećih deset godina
nećete trošiti novac na rezervne delove ako se nešto pokvari. I bićete sigurni da je
narednih deset godina ova investicija osigurana. Znate kakvi su kompjuteri, imate ih kod
kuće, znate da ako vam kompjuter radi deset godina, to predstavlja izazov. Ali, uz
ugovore koje imamo sa svim proizvođačima, i ugovore o servisiranju, sigurni smo da će
oprema raditi i da ćemo imati rezervne delove narednih deset godina. Šta će biti posle
toga, nemojte me pitati, ne znam. Ali ovo je važna stavka.
Takođe su važne i najnovije verzije. U mašinama su programi koji se moraju redovno
ažurirati, jer se dodaju neke funkcije ili promene u standardu projektora, pa morate da ga
primenite na programu, tako da su svi programi automatski ugrađeni u sistem.
Takođe imamo i mogućnost da lokalni distributeri digitalizuju svoje filmove. To znači da
se ne plaća kopija 35mm, već samo hard disk sa kodom. Možemo ovu uslugu da
ponudimo vašim partnerima, ako imate distributera i prikazivača, a možete to uraditi i
ovde ako postoje ljudi koji to mogu da urade. Nema ograničenja, mogu da izaberu i
partnera za usluge i šta god žele. Možemo i da vam pružimo i pomognemo da imate
alternativni sadržaj, jer projektori mogu da se koriste za digitalne filmove, ali i za filmske
festivale sa blu-ray, HD, za prenos sportskih događaja, baleta, opere, šta god želite.
Postoji još sadržaja koji su vam dostupni za prikazivanje u bioskopu.
Euroimages nas je izabrao da budemo njihov ekskluzivni dobavljač. Ono što ćete od nas
kupiti, dobićete, ako vas je prihvatio Euroimages, popust od 20.000 EUR na ukupan
iznos. To je princip. Novac će biti oduzet od konačne fakture. Morate da budete deo
mreže Euroimages-a, što je Thierry već rekao. Danas smo u Srbiji. Ne znam da li ima
ljudi iz Makedonije ili odnekud drugde, ali to su u ovom trenutku zemlje u kojima
program funkcioniše.
slajd broj 15. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
14
Da kažemo nešto i o opremi. Pretpostavljam da neki od vas prepoznaju logo i imena. Još
jednom – vi birate opremu koju želite da instalirate. To nije naš nego vaš izbor. Možemo
da vam pomognemo i damo preporuke. Radimo sa raznim proizvođačima projektora, da
spomenem samo Barco i Christie kao glavne proizvođače sa najvećim brojem instalacija
u svetu i Evropi. Sa strane usluga, takođe smo potpuno otvoreni, ali u Evropi uglavnom
imamo tri proizvoda, a to su: Dolby, Doremi i Barco CineStore koji je ranije bio XDC
Cinestore. XDC je počeo kao proizvođač servera, ali smo to odeljenje prodali Barcu, koji
kao proizvođač projektora ima veću moć da stavi ovaj proizvod na tržište, a Sony ima
ugrađen server u projektoru, tako da možete da izaberete od ovih proizvoda.
I ako vam je potreban 3D sistem potpuno smo otvoreni. Kao što znate postoje pasivni i
aktivni sistem. Oba imaju svoje prednosti i nepovoljnosti. Najjeftinije rešenje i
najfleksibilnije rešenje danas je imate aktivne naočare, gde imate 3D naočare sa
baterijama i ne morate da kupujete srebrni ekran ili nešto drugo. To je veoma jednostavno
rešenje koje možete prenositi od jednog do drugog ekrana. Sličan je Dolby 3D gde se
spektar boja u projektoru premešta. Ne treba vam srebrni ekran, ali vam treba malo jači
projektor.
Takođe postoje i pasivni sistemi koje ovde nisam pomenuo, kao što su Master Image i
RealD, gde morate da uložite u srebrni ekran i sisteme koji zahtevaju visoke cene. Ovde
govorimo o još jednoj investiciji od 30.000 EUR, što je suviše visoka cena za manje
bioskope koji ne prikazuju 3D filmove svaki dan.
Ako imate više ekrana, možete dodati i TMS (bioskopski upravljački sistem), što je
centralno mesto za skladištenje u koji možete da stavite sve filmove, koji će ih poslati na
različite ekrane i možete da programirate iz jedne centralne tačke, veoma lako promeniti
film sa jednog ekrana na drugi, ali za manje bioskope takav sistem nije obavezan.
Ako ste zainteresovani za dostavu putem satelita, ako želite da program prenosite uživo,
na primer, sportski sadržaj i slično, postoje još par sistema sa približno istom cenom za
vlasnika bioskopa, jer transfer običnih filmova plaća distributer, a vi plaćate samo prenos
koncerta i oprema za vas jednako košta.
Još jednom, ako želite određeno tehničko rešenje, određenu marku, zajedno ćemo to
razmotriti i naći bolje rešenje za vas. U svakom slučaju, moramo da dođemo u tehničku
posetu. Tehničku posetu plaća Euroimages i želimo da budemo sigurni da sve u
projekcionoj kabini funkcioniše dobro da može da se instalira digitalna oprema.
U principu, postoje samo tri stvari koje prvo moramo da pogledamo: sobna temperatura –
moramo da budemo sigurni da postoji klimatizacija i da nema visokih temperatura.
Nikada ne bi trebalo da bude više od 35 stepeni, jer bi to moglo da napravi probleme kod
opreme. Druga stvar je prostor. Ako želite da i dalje imate projektor od 35mm, što je
najčešće slučaj, moramo da imamo dovoljno prostora da stavimo digitalni projektor, da
imamo otvor za projektor (to je širok prostor) i izbacivač vazduha. Kao i za projektor od
35mm, i digitalnom projektoru je potreban jednostavan izbacivač vazduha. I treća stvar je
vaš zvučni sistem, procesor zvuka. Ako je u pitanju stariji model, potreban nam je tzv.
15
audio-konvertor, koji pretvara digitalni zvučni signal u analogni. Ovo nije velika
investicija, ali moramo da budemo sigurni da digitalna oprema savršeno radi sa
postojećim zvučnim sistemom. I to moramo da proverimo. Ako su te tri stvari rešene,
onda će instaliranje biti jednostavno.
Dakle, koji su uslovi? Ovde imam neke podatke.
slajd broj 18. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
Molim vas, shvatite ove podatke samo kao primer da biste videli razmere. U svakom
slučaju, za vašu određenu prijavu treba vam naša posebna ponuda sa pravim izborom
opreme, ali možete da vidite da je za server potrebno između 12.500 do 15.000 EUR, s
tim što je 12.500 EUR sasvim dovoljno. Zatim imate server u koji možete da stavite 8-10
filmova, monitor, kablove i deset godina garancije za server. Za projektor, cena je oko
35.000 - 49.000 EUR zajedno sa prvom lampom, sočivima, povećavanjem, ukoliko vam
je potrebno i, takođe, desetogodišnjom garancijom. Sve zavisi od veličine ekrana i daljine
na koju se projektuje. Zatim su vam potrebni dodaci, kao što je sto za projektor, postolje,
možda audio-konvertor, generator da bi u slučaju nestanka struje sistem i dalje radio. Ako
želite 3D sistem, morate da računate na 6.800 i 25.000 EUR, ali možete da imate dobar
sistem i za manje para. Naknada za instalaciju je 2.500 EUR i pokriva transport i
instalaciju na licu mesta. I postoji usluga o kojoj sam govorio – to je mesečna naknada od
16
135 EUR, koja obuhvata direktnu vezu sa nama. Kad god imate problem možete da
zovete operativni centar, odnosno ljude koji će pogledati putem interneta šta se dešava u
sistemu, uraditi analize u vezi sa problemom. I godišnje održavanje, što znači da će neko
doći u bioskop, promeniti filtere, promeniti tečnost za hlađenje, ponovo uraditi sva
merenja boja i uveriti se da je oprema u odličnom stanju. Svi troškovi su time pokriveni.
Ažuriranje programa, održavanje rezervnih delova... Ako vidite da je nešto pokvareno,
nećete vi pregovarati sa Barcom ili Christie-jem. Mi ćemo to uraditi. Usluga ide
automatski. Ugovor je na deset godina, zato što je i garancija na deset godina. Za male
ekrane, 2D ekrane, ukupna investicija košta oko 50-51.000 EUR, za male 3D ekrane –
60.000 EUR, a kada su u pitanju veći ekrani, cene su, logično, više.
slajd broj 19. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
Ovo je, uglavnom, investicija. Uzmimo na primer da imate ekran od 10m sa 3D
sistemom. Ako tražite ponudu za tako nešto, ona će biti otprilike 40.000 EUR za
projektor, 15.000 EUR za server, produženje garancije, postolje, audio-konvertor i 3D
sistem sa 250 naočara. Doći će na, recimo, 100.000 EUR, a sa programom podrške
Euroimages-a, cene bi bile manje važne, znači, govorićemo o 65.000 EUR. Euroimages
bi vam dao 20.000 EUR, tako da bi vaša cena bila 45.000 EUR. Kao što vidite, veoma je
važno da dobijete smanjenje cene na opremu. Još jednom, ovo je samo primer. Za vaš
određeni slučaj cene bi bile drugačije, u svakom slučaju, uštede su prilično visoke.
17
Mislim da ima mnogo bioskopa, čak i u zemljama kao što je Nemačka, koje bi bile
srećne da dobiju 20.000 EUR od vlade ili EU, jer se to uglavnom ne dešava. Za manje
bioskope 20.000 EUR za ovo... Zato što vam uglavnom neće biti potreban najveći model
projektora, već manji projektor, tako da će ušteda biti još važnija. A posebno ako vam
nije potreban 3D sistem. Ako imate minimum zahteva i 20.000 EUR uštede, platićete
30.000 EUR za opremu.
slajd broj 21. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
Kako da krenemo dalje? Već smo pomalo čuli o tome. Treba da popunite formular za
prijavu sa svim podacima osim o ceni, jer to u ovom trenutku ne znate. Zatim šaljete
popunjeni formular XDC-u, a mi ćemo vam sa svojom ponudom pomoći da popunite
prijavu sa svim troškovima. Zatim prijavu šaljete Euroimages-u. Oni će vam dati
odobrenje ili vas odbiti. Čim dobijete odobrenje, mi ćemo doći u tehničku posetu,
pregledati mesto i pogledati da li je potrebno da bilo šta promenite, klimatizaciju, mesto
ili otvor za projektor. Zatim vi treba da odradite radove na tim promenama, jer to nije
naša odgovornost. Možda ćete morati, na primer, da povećate otvor za projektor, i čim se
to završi napravićemo plan za instalaciju sa lokalnim partnerom, potvrditi datum
instalacije, instaliraćemo opremu i obučiti ljude i videti da je sve povezano i da se prati u
centru mreže i zatim možete da gledate i uživate u digitalnom bioskopu. Dakle, nije tako
komplikovano, samo morate za prijavljivanje da imate neke dokumente, da budete
pripremljeni, da imate finansijski plan i izjavu o prihodima, jer Euroimages i XDC žele
da budu sigurni da možete da platite ostatak sume koji treba da platite pre slanja opreme.
18
Ovo ovde je formular za prijavu koji nije tako komplikovan. U njemu su svi detalji i sa
time možemo da radimo.
slajd broj 22. iz prezentacije g.Till Cussmanna ispred XDC-a
Ostale formalnosti – čim Euroimages da saglasnost, potpisujete potvrdu o narudžbenici,
to je ponuda koju potpisujete, zatim plaćate 50 procenata od ukupne cene. Recimo da je
ukupna cena 60.000 EUR minus 20.000. To znači – 40.000 EUR. Znači, kada naručujete,
plaćate 20.000 EUR po potpisivanju ugovora, zatim ćemo instalirati opremu i, ako je sve
spremno, platićete preostalih 20.000 EUR nakon instalacije. Posle toga plaćate samo
mesečnu naknadu od 135 EUR. Plaćate u dva dela – prvo po potpisivanju ugovora i
nakon, na primer, 30 dana po instalaciji. Zbog budžeta, ili ako i dalje želite da se ove
godine prijavite, možemo da pošaljemo jednu fakturu 2011-te, a drugu 2012-te. To bi bilo
izvodljivo zbog budžeta. Prilično smo fleksibilni i po tom pitanju.
Važno je i da imate neke lokalne partnere ako vam potrebna podrška na vašem jeziku, ne
želite da radite sve na engleskom i čekate da neko iz Belgije ili Nemačke dođe da reši
problem. Mi ovde imamo neke lokalne partnere. Radimo sa kompanijom AVC
(http://www.avcgroup.rs/) u Beogradu. Oni su specijalizovani za zvuk i projekciju i imaju
prilično znanje o Barcovim projektorima. Imamo još jednog partnera u Makedoniji. To
je, takođe, manja i prilično dobra kompanija. Dakle, to su ljudi koji dolaze u tehničku
posetu, a zatim rade instalaciju. Ukoliko nastane problem koji ne može da se reši putem
interneta, onda će ovi ljudi doći u vaš bioskop i rešiti ga. Takve posete nisu uključene u
19
cenu usluge, tako da, ukoliko neko iz AVC-a mora da dođe u vaš bioskop da promeni
neki deo, sam rezervni deo je uključen, ali poseta servisera nije. To je vaš trošak, kao i
ranije.
To bi bila moja prezentacija. Samo da zaključim da je projekat Euroimages-a šansa za
zemlje kao što je Srbija i sada je pravo vreme da razmislite o tome, jer će ovaj projekat
biti do kraja 2013. Možete da budete uvereni da će sledeće godine i u Srbiji digitalni
bioskop uznapredovati i distributeri će takođe sve više ići ovim putem. Dakle, pravo je
vreme da razmislite o tome, a mi ćemo vam biti na raspolaganju da prodiskutujemo
detalje i razmenimo vizit-karte, da budemo u kontaktu i možda napravimo analizu
troškova za vaš određeni slučaj, a nakon toga možete da odlučite da li je to za vas dobro
ili ne i da li možete da platite. Slobodno nas kasnije kontaktirajte. Nemojte da se
ustručavate da nas pitate ukoliko imate neka pitanja vezana za projekat Euroimages-a ili
neka tehnična pitanja, ili opšta pitanja o digitalnim bioskopima.
M. VUČKOVIĆ: Hvala, Till. Predstavljam Bojanu Ristić iz Filmskog centra Srbije,
Zagrebačka 9/III sprat, tel 2625-131, biće tu za sva buduća pitanja.
ĐORĐE KAĆANSKI, urednik filmskog programa Kulturnog centra Novog Sada:
Upoznati smo sa ovim projektima, jer smo svojevremeno bili u programu i imamo
programsko-strateški elaborat digitalizacije... U ovoj ponudi, koja je zaista vrlo povoljna,
mene interesuje da li je ono što ste napisali “10 metara“ - širina ekrana ili dijagonala?
TILL CUSSMANN: Važna je širina ekrana, osnova. Sa tim podatkom znamo koji model
da odaberemo, napajanje i dimenzije sočiva. Ukoliko imate osnovu od 10m, širinu od
10m u bioskopu, trebalo bi da radi sa malim.
MIODRAG MILOŠEVIĆ, Dom kulture Studentski grad: U održavanju softvera i
plaćanju 135 EUR mesečno, šta se podrazumeva, s obzirom da vidim da svaki dolazak
lokalnog partnera koji bi nešto radio tehnički na opremi posebno se plaća? Zaključio sam
da Euroimages daje 20.000 EUR, a za deset godina se XDC-u vrati 16.000 EUR za neko
održavanje koje je tipa softversko itd, a svaki dolazak servisera se plaća posebno AVC-u
iz Beograda.
TILL CUSSMANN: Ono što je uključeno je tzv. ’direktna veza’. Vaš tehničar je uveče u
bioskopu, hoće da uključi projektor, a on ne radi. Uzima telefon i poziva broj. Odmah će
dobiti nekog. Mi imamo i srpsko-hrvatske tehničare, ako vam engleski ne odgovara.
Ukoliko nije toliko hitno, može da napiše i e-mail i njegov zahtev će se obraditi, što znači
da će tehničar uraditi analizu o onome što se dešava. Putem interneta će pogledati u
sistem i videće da je, možda, problem u programu, ili da je neki deo pokvaren. Čim završi
analizu preduzeće potrebne korake da bi rešio problem. To znači da će, recimo, naručiti
deo od Barca ili uzeti rezervni deo iz naših rezervi i poslati ga ekspresnom pošiljkom u
Beograd. Sledećeg dana tehničar će ga zameniti. Ali, većina problema, 70 procenata
problema koji mogu da iskrsnu, mogu se rešiti preko interneta. Tehničar će pogledati,
resetovati sistem ili rešiti neki problem u programu i on će ponovo raditi. Broj terenskih
intervencija nije velik. Većina stvari se može rešiti putem interneta. ’Direktna veza’ i
20
tehničar koji će provesti vreme da vam pomogne su uključeni u cenu od 135 EUR. U
godišnje održavanje je uključen dolazak lokalne kompanije poput AVC da odradi
godišnje održavanje (što traje tri-četiri sata), sa putnim troškovima, radnim satima.
Ažuriranje programa je uključeno. Upravljanje rezernim delovima ukoliko je nešto
pokvareno, XDC će naručiti delove od Barca i učiniti sve što je potrebno da bi se deo
zamenio. Ono što nije uključeno u cenu je izlazak tehničara na teren. Zato mi sarađujemo
sa lokalnim tehničarima. Ako neko iz Beograda treba da dođe u Beograd i radi jedan čas,
to ne bi trebalo da bude skupo. Mi ne možemo da predvidimo koliko će intervencija biti.
To ne pokrivamo naknadom za usluge. To jeste dodatni trošak, ali mu je cena
prihvatljiva. Neće svake nedelje neko dolaziti da nešto radi, već samo u hitnim
slučajevima. Podrška Euroimages-a od 20.000 EUR je za sve – za ulaganje u vašu
opremu, ali pokriva i deo troškova usluga. Kao što sam i ranije rekao, ovo je nešto novo,
a 135 EUR mesečno je trošak. Vi to znate i možete da objasnite ljudima koji rade na
budžetu, koji daju novac vašoj ustanovi. Mislim da biste bez ovoga bili brzo izgubljeni,
zato što ne možete sami da rešavate probleme, nećete biti informisani kako i kada će biti
ažuriran program i ne verujem da ćete hteti da platite da se pošalju ljudi na obuku u
Barco, u Belgiju, da bi se upoznali sa tehnologijom. To je neophodan trošak i nije nešto
sa čime su vlasnici bioskopa bili ranije upoznati. Ako znate za ovo možete da se
pripremite.
PITANJE SE NE ČUJE
TILL CUSSMANN: Sijalice su kao i ranije. One su vaš trošak. Cene sijalica su u
opadanju, tako da one danas nisu toliko skupe kao ranije. Ali, ako postoji polomljeni deo,
za njega ne plaćate ništa. Plaćate samo za sijalice i, u slučaju problema, tehničare koji
treba da dođu u Beograd i zamene deo. Svi ostali troškovi su pokriveni.
ZORAN CVETANOVIĆ, Art Vista Beograd: Zdravo. Drago mi je što sam vas video u
Beogradu nakon Sarajeva. Prezentacija vam je danas bila još bolja. Čestitam. Želim da
vam postavim pitanje o kome smo počeli da pričamo u Sarajevu u vezi sa ostalim
bioskopima, zato što ovde govorimo samo o pet bioskopa koji su članovi Europa
Cinemas i koji bi mogli da imaju neke koristi od Euroimages-a. Kao što vidite, ovde ima
predstavnika mnogo bioskopa koji bi želeli da digitalizuju svoje ekrane. Vrlo dobro znam
da je XDC nekada imao posebne dogovore sa bioskopima preko modela iznajmljivanja.
Ne znam da li i sada imate isti model finansiranja ili mesečnog zakupa, ali mislim da je
zanimljivo da ljudi koji ovde sede razmisle o nekim drugim mogućnostima i modelima
finansiranja. S druge strane, znam da nema pravde u svetu i ne možemo da zamislimo
VPF koji bi najverovatnije pomogao većini bioskopa da prođu kroz ovu tranziciju.
TILL CUSSMANN: Tačno je da model VPF-a u Srbiji ne bi radio, posebno što sada
studiji žele da ga se otarase, da ga prekinu. Mnogi bioskopi nisu digitalizovani i ne žele
više da plaćaju. To ne može da funkcioniše. Postoje neka rešenja koja mogu da se prouče
za bioskope koji nisu članice Euroimages-a. Prvo je polovna oprema. Zvučaće smešno,
jer digitalni bioskopi postoje 3-4 godine, a već postoji polovna oprema? Ali lako je
21
objasniti. Svuda u Evropi bioskopi su kupili digitalne projektore i servere za ’Avatar’ i
velike 3D filmove. Godinu dana kasnije potpisali su sa XDC-jem ili nekim drugim VPF
ugovor za sve svoje ekrane. Trebalo je da otkupimo projektore koji su kupljeni godinu
dana ranije i nabavimo novu opremu koja ima VPF. Stoga imamo polovnu opremu u
veoma dobrom stanju. To je kao kad kupujete polovan auto. Nećete imati istu garanciju,
ali ćete imati dobru cenu. Ovo može biti rešenje za bioskope koji nemaju dovoljno
finansija, ne za period od deset godina, već za 4-5 godina. A posle toga ćemo videti.
Postoje mnogi bioskopi u okolnim zemljama, u Rumuniji i Bugarskoj, u kojima smo
ugradili mnogo polovne opreme u poslednja tri meseca, pa čak i u nekim manjim
bioskopima u Nemačkoj i Belgiji, pa i Engleskoj, ugradili smo polovnu opremu. To
funkcioniše, a investicija je manja, tako da je to jedna od mogućnosti.
Druga mogućnost je finansiranje. XDC je pre nekoliko godina napravio ugovor tako da
prikazivač plaća 1.300 EUR mesečno, a nakon 4 ili 5 godina, odlučuje da li će zadržati
opremu ili će je vratiti. Ako hoćete da je zadržite, treba da platite još nekih 8.000 EUR.
XDC je stopirao ovaj model zbog VPF modela. On je napravljen da bi se prvi korisnici
digitalizovali i raširili digitalni bioskop, ali još uvek imamo neke finansijske mogućnosti.
Mora se raditi od slučaja do slučaja, ali možemo da porazgovaramo o tome. S druge
strane, možda bi bilo bolje da odete u banku.
ZORAN CVETANOVIĆ, Art Vista Beograd: Ne bi bilo bolje, jer su u Srbiji kamatne
stope neverovatne.
TILL CUSSMANN: U redu. Možemo da uzmemo u razmatranje ove mogućnosti.
Možemo da razmotrimo i mogućnosti za polovnu opremu. Ali vam ne mogu dati model
koji radi za svakog. Moramo sve da analiziramo, a tu je i stvar poverenja, ali mogućnosti
za analizu postoje. Ova dva načina mogu da pomognu bioskopima koji nemaju
finansijsku podlogu ili podršku Euroimages-a.
Još jedna stvar koju sam zaboravio da pomenem je obuka, koja je uključena u uslugu.
Imate dve, tri ili četiri osobe koje moraju da prođu obuku i koje moraju da znaju osnovne
funkcije projekcije i korišćenja. Moraju da znaju da promene lampu da ne biste morali da
tražite nekog iz AVC-a da vam je zameni. To su stvari za koje ćete biti obučeni.
Ima li još pitanja?
ĐORĐE VUKAŠINOVIĆ, bioskop Kvart iz Kraljeva: Već par godina smo u projektu
Euroimages-a. Ove godine smo aplicirali za digitalizaciju našeg Centra. Gospoda iz
Makedonije su kao vaši strateški partneri bili na našem polju. Bili su kod nas u tehničkoj
kontroli. Mene konkretno interesuje: izveštaj koji AC DC dostavlja vama, da li dostavlja i
nama, jer mi nismo dobili nikakav izveštaj o potencijalnim adaptacijama za naš centar,
koji se konkretno tiču projekcione kabine i platana, kako sam razumeo. Šta je sa tim
izveštajem i koliko dugo se čeka na taj izveštaj?
22
THIERRY HUGOT: Moram da pogledam u dokumenta. Možda je u pitanju bila
komunikacija, jer bi trebalo da dobijete odgovor. Pretpostavljam da nije bilo nikakvih
problema. Pogledaću, ali ne bi trebalo da je bilo problema, tako da ćemo nastaviti sa
procedurom. Možemo kasnije da popričamo, a ja ću pregledati dokumenta.
DEJAN ZVEKIĆ, organizator evropskog filmskog festivala Palić, Otvoreni univerzitet:
Zanima me, s obzirom da smo u Euroimages-ovom programu za bioskope, u slučaju
festivala imamo neka mesta koja nisu klasični bioskopi pod vedrim nebom i u salama, i
koja se koriste samo tih 7-10 dana trajanja festivala. Da li XDC nudi neku vrstu podrške
u iznajmljivanju opreme za prikazivanje tokom festivala i šta možete o tome da mi
kažete?
TILL CUSSMANN: Sa tehničke strane nema nikakvih problema za dobijanje opreme za
digitalni bioskop za prikazivanje napolju. Možda ste videli da smo to uradili u Sarajevu.
Možete da napravite digitalni bioskop napolju, na gradskom trgu, u sali fakulteta. To je
privremena instalacija, tako da uvek nalazimo mogućnost da je postavimo. Što se tiče
drugog pitanja, postoje dva načina podrške: jedan je da budemo sponzori, XDC, Barco ili
Christie bi mogli da budu zainteresovani za podržavanje festivala time što bi vam dali
digitalni projektor na te dve-tri nedelje; a mogli biste i da iznajmite, ako sponzorstvo nije
moguće, jer ne možemo da podržimo i sponzorišemo sve filmske festivale u Evropi. Zato
postoji mogućnost iznajmljivanja sistema. Sve je više kompanija u regionu koje imaju
opremu za iznajmljivanje. Znam da je AVC, naš partner iz Hrvatske, iznajmio opremu
festivalu u Puli. Možemo da razgovaramo o tome i vidimo koje su mogućnosti,
sponzorstvo ili iznajmljivanje od nas ili naših partnera, ili proizvođača projektora, ako bi
on bio zainteresovan.
LJUBOMIR RADOVANOVIĆ, urednik filmskog programa Doma Omladine Pančevo:
Interesuje me koja je veličina bioskopa o kojima mi ovde govorimo i da li limitirano – na
gore ili dole? – brojem sedišta?
TILL CUSSMANN: Ne, nikako. Ne postroji granica. Svi proizvođači projektora imaju
različite modele projektora koji podržavaju male ekrane, sa osnovom od 5m, do ekrana
od 20, pa i do 30m. Postoji rešenje za svaki bioskop. Radili smo i neke instalacije u
veoma velikim operskim dvoranama, tako da to nije problem. Jedina stvar u koju
moramo biti sigurni je da postoji dovoljno prostora u kabini za projekciju. Sa druge
strane, veličina ekrana nije problem.
TILL CUSSMANN: Ako nema više pitanja, molim vas da dodjete do nas. Imamo ovde
vizit-karte, ako kasnije budete imali neka pitanja, ako želite da napredujete sa
Euroimages-om ili tražite druga rešenja, nemojte oklevati da nas kontaktirate i
razgovarate sa nama.
23
slajd broj 17. iz prezentacije g. Thierry Hugota ispred Eurimages-a
MIROLJUB VUČKOVIĆ: Zahvaljujem se gostima i vama. Ja lično bih voleo da
upoznam sve bioskopske predstavnike koji su u mreži sa našim gostima, a takodje i one
koji su se kandidovali, a još nisu dobili odluku.
Download

Predavanje - Filmski Centar Srbije