i n f o
EXPOBUDVA
Zvanični Newsletter Jadranskog sajma • Jun 2014. • br. 90
85310 Budva, Trg Slobode 5 • Tel: +382 (33) 410-400
Fax: 452-132 • [email protected]
www.adriafair.org
JADRANSKI SAJAM BUDVA
I STOPANSKA KOMORA MAKEDONIJE
POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI
U okviru regionalnih promotivnih
aktivnosti Jadranski sajam je u
Skoplju 13. juna prezentovao
Kalendar sajamskih
manifestacija Jadranskog
sajma. Prezentaciji u Privrednoj
Komori Makedonije prisustvovao
je značajan broj privrednika
koji imaju naglašen interes za
ekonomskom i trgovinskom
saradnjom sa partnerima u Crnoj
Gori.
Tom prilikom potpisan je i
Sporazum o saradnji između
Stopanske komore Makedonije i
Jadranskog sajma. Izvršni direktor
Jadranskog sajma, g. Rajko
Bujković predstavio je mogućnosti
koje nude manifestacije
Jadranskog sajma za unapređenje
poslovanja, tržišne komunikacije,
te uspostavljanja kvalitetnih
odnosa poslovne saradnje.
Prezentacija je bila prilika da
prisutni predstavnici izvozno
orijentisanih kompanija sagledaju
potencijal i mogućnosti promocije
i plasmana proizvoda posredstvom
sajamskih platformi u organizaciji
Jadranskog sajma. Privrednici su
posebno zanimanje iskazali upravo
za predstojeće izložbe – Sajam
građevinarstva i Sajam energetike.
Jasan pokazatelj poslovnih
mogućnosti predstavlja i
Sporazum o saradnji potpisan
između Stopanske komore
Makedonije i Jadranskog sajma,
kao podloga za dalje, operativne
aktivnosti koje će dovesti do još
značajnijeg prisustva kompanija
iz Makedonije na crnogorskom, i
posredno na tržištu regiona.
Operativni direktor Stopanske
Komore Makedonije, g-đa
Elena Milevska Štrbevska
je naglasila da će Stopanska
Komora biti pouzdan partner
i podrška svim kompanijama
koje imaju interes za nastupom
na tržištu Crne Gore. Prisutne
predstavnike kompanija pozdravio
je i Ambasador Republike Crne
Gore u Makedoniji, g. Dušan
Mrdović, istakavši da postoje
brojne mogućnosti saradnje u svim
privrednim oblastima, da je prema
statističkim podacima trgovinska
ramjena između dvije države mala,
te da upravo potpisani Sporazum
potvrđuje obostrani interes i želju
za unapređenjem te saradnje.
EXPOBUDVA
i n f o
• Jun 2014. • str. 2
SAJMOVI GRAĐEVINARSTVA I ENERGETIKE
Planiranom dinamikom pripreme
jesenjih sajamskih manifestacija,
uz intenzivnu komunikaciju sa
izlagačima, u toku je priprema
programskih sadržaja 36. Sajma
građevinarstva, koji će se održati
od 24. do 28. septembra 2014.
godine. Na upravo održanom
Organizacionom odboru 36.
Sajma građevinarstva učesnici
su predočili niz kvalitetnih
tema, predloga i smjernica u
pravcu dizajniranja Programa
manifestacije koji će privući
pažnju stručne javnosti i dodatno
istaći kvalitet prezentacija
učesnika u domenu novih
znanja, inovativnih tehnoloških
rješenja, proizvoda i usluga u
građevinarstvu.
Planirani tematski sadržaji, stručni
skupovi i B2B susreti u saradnji sa
partnerima Sajma aktuelizovaće
teme uređenja životnog prostora,
zelene gradnje, zakonskih
regulativa i gotovih građevinskih
i dizajnerskih rješenja eksterijera i
enterijera za klijente-investitore.
Na taj način zaokružena sajamska
platforma učesnicima će, pored
izlagačke prezentacije kreirati niz
formalnih i neformalnih prilika
da predstave nove proizvode i
usluge i ostvare ključne poslovne
kontakte. U susret Sajmovima
Građevinarstva i Energetike
izlagači su već sada u prilici da
po povoljnim uslovima prijave
učešće i ostvare značajnu uštedu u
troškovima nastupa.
U susret Sajmu energetike,
održana je Sjednica
Organizacionog odbora
manifestacije. Prisutni
predstavnici institucija, kompanija
energetskog sektora i stručnjaci na
polju energetike ponudili su širok
izbor programskih tema, aktuelnih
za učesnike Sajma, profesionalce
ali i od interesa za širu društvenu
zajednicu.
Program ovogodišnje Energetike
uključiće teme energetske
efikasnosti, promocije
alternativnih sistema generisanja
energije, primjere međunarodne
saradnje na energetskim
projektima i usaglašavanja
zakonskih okvira koji će adekvatno
pratiti najavljeni rast investicija u
ovoj strateškoj privrednoj grani.
Predavanja, okrugli stolovi i
praktične radionice prilika su
učesnicima da afirmišu inovativna
tehnološka rješenja širem krugu
potencijalnih poslovnih partnera,
ponude ih tržištu i ostvare
značajne komercijalne efekte.
Prvi put na Sajmu energetike
 Crnogorska kompanija
SISTEM-MNE će na
Sajmu energetike po prvi
put predstaviti solarnu
elektranu.
 Solarne elektrane su
namijenjene za proizvodnju
i prodaju električne energije
po povlašćenim cijenama.
 Smanjenje cijena koštanja
ovakvih elektrana, kao
i zakonske regulative
koje daju povlašćen
status proizvođačima koji
koriste obnovljive izvore
energije, pozitivno utiču
na popularnost i ubrzanu
ekspanziju ovakvih sistema.
 Električna energija
proizvedena na ovaj način
se uz pomoć energetskog
kabla, koji ujedno služi i za
kupovinu električne energije
od distributera, vraća u
energetski sistem i na taj
način se omogućava prodaja
viškova proizvedene el.
energije.
 Misija Sajma energetike,
a samim tim i Jadranskog
sajam kao društveno
odgovorne kompanije, je da
između ostalog populariše
proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora, kao
i da zainteresovanim
stejkholderima omogući
demistifikaciju ovakvih
sistema.
 SISTEM-MNE doo je
kompanija koja je licencirana
za proizvodnju, izvođenje
i nadzor svih objekata koji
koriste obnovljive izvore
energije.
EXPOBUDVA
i n f o
• Jun 2014. • str. 3
Radionica o potencijalu
geotermalne energije
U okviru Sajma energetike,
u organizaciji Savjeta
za ekološku gradnju
(GBC) u cilju unapređenja
poslovanja svih kompanija
iz oblasti energetskog
sektora, biće preyentovan
projekat “Promocija i
implementacija sistema
geotermalne energije”, koji se radi u saradnji
sa partnerima iz Italije, a opština partner je
Danilovgrad. Ovaj projekat je finansiran iz IPA
fondova.
Prvi dio: Pregled tehnologije Geotermalnih toplotnih
pumpi i LEGEND projekta: Dr. Francesco Tinti,
Univerzitet u Bolonji i eksterni ekspert za LEGEND
projekat
Drugi dio: Posebni uslovi za geotermalne pumpe
u Crnoj Gori – geologija/hidrologija: Profesor dr
Mihajilo Burić, Univerzitet u Nikšiću
Instalacija i monitoring: ETG Grupa
Četvrti dio: Instalacija LEGEND projekta u Crnoj Gori,
Kulturni Centar Danilovgrad
Peti dio: Diskusija o upotrebi geotermalne energije i
drugih obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori
Sponzori radionice: Evrospka unija, Inženjerska
komora Crne Gore, Jadranski sajam u Budvi
ODRŽANA CEFA GENERALNA SKUPŠTINA U SKOPLJU
Generalna Skupština CEFA,
Alijanse sajmova centralne
Evrope, održana je 13. juna u
Skoplju, Makedonija. Domaćin
je bio Skopski sajam, čiji
Izvršni direktor g-đa Danijela
Gligorovska je i Predsjedavajuća
CEFA za 2014. godinu.
U ime Jadranskog sajma,
punopravnog člana Alijanse, u radu
tijela učestvovao je Izvršni direktor,
g. Rajko Bujković. Na skupu su
analizirane aktivnosti provedene
u sajamskoj godini na izmaku i
uloga CEFA u industriji događaja
u regionu, sa posebnim osvrtom
na razvojne izazove sajamske
industrije i potrebu saradnje i
difuzije znanja među članicama
Alijanse. Jedinstvena ocjena
je da CEFA ispunjava osnovnu
ulogu i kroz saradnju i razmjenu
iskustava pruža kontinuiranu
pomoć i podršku članicama, kako
bi događaji koje one
organizuju postali još
atraktivniji i efikasniji.
Na održanoj sjednici
izabrani su Predsjedavajući CEFA
za 2015. godinu – g. Jirži Kuliš,
Izvršni direktor i Potpredsjednik
Borda Sajma u Brnu. Na poziciji
generalnog sekretara Alijanse,
g. Franca Rajzbeka će u 2015.
godini zamijeniti g. Janoš Barabaš,
Izvršni potpredsjednik Hungexpo
Budimpešta i potpredsjednik
Obrazovnog komiteta UFI –
globalne asocijacije sajamske
industrije.
EXPOBUDVA
i n f o
• Jun 2014. • str. 4
Kalendar priredbi 2014.
38. Sajam namještaja, opreme za
19 - 23.
mart 2014.
40. Ljetnji sajam
15. jun -15.
septembar
2014.
8. Sajam umjetnina - ART EXPO
19 - 23.
mart 2014.
2. Sajam energetike
01 - 04.
maj 2014.
23. Međunarodna turistička berza i
sajam turizma, opreme za hotelijerstvo i
ugostiteljstvo – METUBES
03 - 05.
april 2014.
36. Sajam građevinarstva
24 - 28.
septembar
2014.
40. Sajam hrane
03 - 05.
april 2014.
16. Sajam biznisa
24 - 28.
septembar
2014.
20. Sajam ekologije
03 - 05.
april 2014.
9. Sajam VODE-Vodovodi-Sanitarne
32. NAUTIC SHOW – Sajam nautike
i opreme za sport, kamping i
rekreaciju
01 - 04.
maj 2014.
34. Sajam bezbjednosti, zaštite i
domaćinstva, poslovne prostore i
unutrašnju dekoraciju
40. Bazar robe široke potrošnje
tehnologije
spasavanja
15. maj - 15.
septembar
16. Sajam automobila
2014.
NA SAJAM SA USPJEHOM BR.
Šta je to "sajamski specijal"?
Riječ je o još jednoj od tehnika koje
koristimo da pobudimo veću pažnju za
posjetu sajmu i našem štandu. Prevod je
engleskog izraza "show special". Potrebno
je poslati mejlom ili poštom kupon koji će
posjetioci popunjavati
i sa ovim kuponom
ostvariti prava
na kupovinu
Vaših proizvoda
ili usluga po
posebnim,
sajamskim
uslovima.
•
08 - 12.
oktobar 2014.
90
Koji su uobičajeni vidovi nagrađivanja
posjetilaca na štandu?
Dva su osnovna načina. Jedan, da se
improvizuje određeno mini-takmičenje
na samom štandu ili da posjetioci
jednostavno stave u kutiju na Vašem
štandu poslovne kartice ili svoje
podatke, a Vi ćete izvući nagrađena imena
koja će dobiti (uvijek i samo) besplatne
proizvode ili usluge Vaše firme. Na taj
način, motivišete posjetioce za posjete
Vašem štandu, rasprostirete poznatost
Vaših proizvoda i, ne i najmanje
značajno, obogaćujete Vašu knjigu
kontakata.
EXPOBUDVA
85310 Budva, Trg Slobode 5
Tel: +382 (33) 410-400
Fax: 452-132
[email protected]
www.adriafair.org
24. - 28.
septembar
2014.
i n f o
•
24 - 28.
septembar
2014.
UREDNIK
Rajko Bujković
ISSN broj 1800-7104 mjesečno
Download

ExpoBudva - Jun 2014