OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
Alijansa civilizacija UN pokreće ‘Dijalog kafe’ u Srbiji,
gradeći pokret za međukulturalni dijalog i razumevanje
Ko?
G. Horhe Sampajo,Visoki predstavnik generalnog sekretara UN za Alijansu
civilizacija (http://jorge-sampaio/)
dr Svetozar Janković, direktor ‘Škole računara Instituta za nuklearne nauke ‘Vinča’
Šta?
Predstavljanje ‘Dijalog kafea’, jednog od glavnih projekata Alijanse
civilizacija
Gde?
Dom omladine – Amerikana Room, Makedonska 22/IV, Beograd
Kada?
26. oktobar, 2011. Od 17:00 do 19:00 časova
Zašto?
Ujedinjene nacije (UN) u Srbiji obeležavaju 66. godišnjicu UN nizom događaja
kojima se slavi Alijansa civilizacija UN u Srbiji, od kojih je jedan i predstavljanje
‘Dijalog kafea’.
Projekat Alijanse civilizacija, ‘Dijalog kafe’, doprinosi globalnoj kampanji Alijanse
u stvaranju pokreta koji se zalaže za međukulturalni dijalog, razumevanje, i
prihvatanje različitosti. Kampanja poziva pojedince da učestvuju tako što će
preduzeti aktivnost koja promoviše različitost i inkluziju a direktno je vezana za
njihovu svakodnevnicu.
Različitost kultura u svakoj zemlji sveta mora imati uslove i načine za jedinstven i
osoben način izražavanja – ljudi u Srbiji također mogu doprineti ovom procesu:
okupiti ljude i prigrliti različite civilizacije - što je u duhu ovogodišnje proslave
Dana UN, koja se organizuje sa Alijansom civilizacija.
Predstavljanje ‘Dijalog kafea’ je prilika da se široka javnost upozna sa projektom,
da privuče potencijalne članove, i obezbedi dodatnu podršku projekta.
Radni jezik događaja biće engleski, sa obezbeđenim konsekutivnim prevodom.
Kontakt: Željko Ležaja
Telefon: +381(0)63 1076 731
E-mail: [email protected] ili [email protected]
Download

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE