EKONOMİ:
 EKONOMİK FAALİYET:
 EKONOMİK FAALİYET ALANI (SEKTÖR):

SEVİL TÜRKOĞLU
1
•
 Atalarımız ne iş yapardı?
Biz ne iş yapıyoruz?
Geçim tarzları
2
İlk insanlar;
Daha çok bitkilerle,çeşitli otlarla beslenirlerdi.
Zamanla meyve toplamayı,bitki köklerini sökmeyi
öğrendiler.
Bitkisel besinlerin yanı sıra hayvansal besinleride
öğrendiler.
Topluluk halinde yaşıyorlardı
3
PALEOLITIK ÇAĞ
Diğer adıyla eski taş çağı olarak tanımlanır.
 M.Ö yaklaşık 600.000 ile 10.000 yılları arasını
kapsayan bir dönemdir.
Bu dönemde insanlar:
 Mağaralar ve doğal
barınaklarda yaşıyorlardı.
 Göçebe olarak yaşıyorlardı.
 Temel ekonomik etkinlikleri toplayıcılık ve
avcılıktı.

4
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
GEÇİM TARZLARI
İlk insanların geçim tarzları Avcılık ve
Toplayıcılıktır.
SEVİL TÜRKOĞLU
Gördüğünüz resimde
ilk yaşam izleri:
mağara resimleri
bulunmaktadır.
5
MEZOLITIK ÇAĞ
Diğer adıyla Yontma taş- orta taş Çağı olarak
tanımlanır.
 MÖ10.000–8000 yılları arasını kapsayan bir
dönemdir.
Bu dönemde insanlar:
 Bitki ve hayvan topluluklarında tür ve sayı
bakımından zenginleşme görülmektedir.
 İlkel koşullarda yemek pişirilmiştir.ATEŞ
 Ekonomik etkinlikleri olarak toplayıcılık ile kara
ve sularda ki avcılıktır.
 Bu dönemde köpek evcilleştirilmiştir.
 Üretim ekonomisine geçildi.
 Tekerlek bulundu

6
NEOLITIK ÇAĞ
Diğer adıyla Cilalı taş-yeni taş Çağı olarak tanımlanır.
 MÖ 8000–5500 yılları arasını kapsayan dönemdir.
 İnsanların ilk üretim dönemidir.
 İnsanlar tarım yaptıkları yerlere yerleşmeye başlamışlardır.
 Bu dönemde hayvanlar evcilleştirilmeye başlanmıştır.
 Ticaret başlamıştır.
 Zanaatçılık denilen yeni bir iş kolu çıkmıştır.
 Dokumacılığın başlangıcıdır neolitik çağ.
Başlıca bu dönemin iş kolları:
Toplayıcılık,tarım,zanaatçılık,dokumacılık,avcılık,hayvancılık ve
ticarettir.

7
KALKOLITIK ÇAĞ
 Diğer
adıyla maden çağı olarak
tanımlanır.
 M.Ö yaklaşık 5500-3300 yılları arasını
kapsayan bir dönemdir.
 Bu dönemde maden bulunmuştur.
 Madencilikte artık iş kolları arasına
giriyor.
 Üretim artıyor.
 Nüfus artıyor.
 Köylerin bir kısmı şehirlere dönüşüyor.
 İlk devletler kuruluyor.
 Ticaret yolları ile ulaşımda gelişiyor.
8
İNSANLIK TARIHI
 İnsanlık
tarihinin büyük bir bölümünde
üretim ve iş için insan ve hayvan gücü
kullanıldı.
 İnsanlık tarihi açısından en büyük gelişme
enerji olarak su buharının kullanılmasıdır.
 1763’de James Watt buharla çalışan makineyi
buluyor, böylece İngiltere’de ilk kez buhar
gücü kullanılıyor.
 Bu teknoloji tarihini SANAYİ DEVRİMİ
olarak adlandırıyoruz.
Sanayinin gelişmeye başlamasıyla:
Tarım,hayvancılık,ulaşım,ticaret,turizm ve
madencilik gibi üretim alanlarında önemli
gelişmeler olmuştur.
9
KAÇ MESLEK VAR?:
EKONOMIK ETKINLIKLERIN SINIFLANDIRILMASI
Günümüzde insanların çalıştığı iş
alanları çok çeşitlidir.
Tarım hayvancılık v.s v.s
Bu iş kollarını üç ana grupta
toplayabiliriz.
-Birincil
-İkincil
-Üçüncül etkinliklerdir.
(4. ve 5. etkinlikler)l
10
11
12
13
BIRINCIL ETKINLIKLER
 Bu
etkinlik Tarım ve Hayvancılığı kapsamaktadır.
 Bağ,Bahçe,Ormancılık,Tarım ve Tarla bu etkinliğin
başlıcalarıdır.
 İlk süreç tahıl yetiştiriciliği başlamıştır.
 Tarım ve hayvancılık
 Madencilik
Kaynağını doğadan alan alan birincil etkinliktir.
14
İKINCIL ETKINLIK
 Sanayi
devriminden sonra gelişen süreçte
gerçekleşen üretimi içerir.
 Sanayi inşaat ve makineler gibi
gelişmelerle karşılaşıyoruz.
Kaynağını doğadan alan endüstriyel olan
ikincil etkinliktir.
15
ÜÇÜNCÜL ETKINLIK
 Tarım,hayvancılık,madencilik
ve sanayi
dışındaki bütün iş kolları üçüncül etkinlik
olarak adlandırılmaktadır.
 Kısacası üçüncül etkinlik hizmet
sektörüdür.
 Ticaret ile ulaşım birbirine bağlıdır.
 Bankacılığın başlangıcı.
Kaynağını doğadan alan,hizmet sektörü
üçüncül etkinliktir.
16
ETKINLIK
1-Aşağıdaki meslekleri birincil,ikincil ve üçüncül
etkinlikler grubu olarak eşleştiriniz.
Sağlık= ?
Tarım= ?
Hayvancılık= ?
Fabrikalarda üretim= ?
17
1. ETKINLIK
Sağlık= Üçüncül etkinlik
Tarım=Birincil etkinlik
Hayvancılık=Birincil etkinlik
Fabrikalarda üretim=İkincil etkinlik
18
2-İLK INSANLAR HAKKINDA BILGI
VERINIZ?
İlk insanlar:
 Nerede yaşıyorlardı?
 Ne yapıyorlardı?
 Nasıl yaşıyorlardı?

19
2-İLK INSANLAR:
İlk insanlar mağaralarda yaşıyorlardı.
 Toplayıcılık ve avcılık yapıyorlardı.
 Topluluk halinde yaşıyorlardı.

20
3-İLK DEFA INSANLAR HANGI ÇAĞDA BIR ARAYA
GELIYORLAR?
21
3-ILK DEFA INSANLAR HANGI ÇAĞDA
BIR ARAYA GELIYORLAR?
Neolitik çağda bir araya
geliyorlar ilk kez.
22
Download

İlk insanlar