TTMarketing servisi
količina
CRVENO - SERVISI U PRIPREMI
cena (€) OPIS ili KOMENTAR
bez
PDV
B2B baza podataka
TTM B2B LITE (FREE)
kom
TTM B2B BASIC (pretraživanje baze, JAVA telefon, WEB
CB)
kom
TTM B2B BUSSINES (pretraživanje baze, SIP telefon
Siemens)
kom
Upis u B2B registar TTMarketing. Potencialni partneri vas mogu naći po delatnosti, ponudi i
0 potražnji.
Upis u B2B registar TTMarketing. Potencialni partneri vas mogu naći po delatnosti, ponudi i
potražnji. Korisnik dobija JAVA WEB phone i WEB CB aplikaciju za dolazne pozive iz vašeg
Web sajta. Klkom na link posetioc dobija direktnu telefonsku liniju sa vašim telefonskim
50 centrom.
Upis u B2B registar TTMarketing. Potencialni partneri vas mogu naći po delatnosti, ponudi i
potražnji. Korisnik dobija Siemens bezžični IP telefon in WEB CB aplikaciju za dolazne pozive
na klik sa svog web sajta. Telefonska rešenja su namenjena lakšoj i jeftinijoj komunikaciji sa
150 svojim strankama i potencijalnim B2B kupcima i dobavljačima.
WEB SPIKER
izrada i 3 meseca rada
kom
izrada i pojavljivanje na internet stranici www.ttmarketing.
org - "moja pisarna"
min
izrada i pojavljivanje na internet stranici www.ttmarketing.
org - ostale strane
min
WEB spiker na vašem sajtu se obraća posetiocima, privlači njihovu pažnju i objašnjava
osnovne podatke. Poznato je da posetioci retko pažljivo čitaju sadržaj na sajtovima, zato je
WEB spiker izuzetno efektan način za objašnjavanje ponude. Izuzetno je uspešan kao pomoć
600 kod upisa podataka i kod uputstava svih vrsta.
WEB spiker na sajtu www.ttmarketing.org se obraća posetiocima koji zadovoljavaju određene
kriterijume. Učinak takve vrste reklamiranja je višestruko uspešniji od svih ostalih metoda
0,84 oglašavanja na internetu.
WEB spiker na sajtu www.ttmarketing.org se obraća posetiocima koji zadovoljavaju određene
kriterijume. Učinak takve vrste reklamiranja je višestruko uspešniji od svih ostalih metoda
0,71 oglašavanja na internetu.
Individualno primanje poruka prijemnika
sa određenim profilom i interesima
SMS
kom
SMSX
kom
SMSmyFile - video
SMSmyFile - audio
SMSmyFile - slika + zvuk
SMSmyFile - statična slika
Audio poruka za vreme čakanja na uspostau veze i
zvonjenja
Audio poziv - dolazni poziv, snimljena poruka
Audio poziv - dolazni poziv, osoba uživo - na mobilni ili
fiksni telefon
email sa reklamnom porukom u obliku teksta
email sa multimedijalnom reklamnom porukom
kom
kom
kom
kom
klasične SMS poruke su brz i siguran način slanja poruka. Mana mu je ograničen broj
0,69 znakova i nabavna cena same SMS poruke.
Nova vrsta poruka je TTMarketing patent i omogućava negraničeno dužinu tekstualne poruke.
Prijemnik mora biti registrovan SMSX korisnik, koji poruku može pročitati na mobilnom
telefonu ili kompjuteru. Sa jednostavnom programskom opremom na mobilnom telefonu,
jednim klikom čitaju se primljene ili šalju nove poruke. Slanje poruka između registrovanih
0,39 članova je besplatno.
TTmarketing rešenje omogućava slanje multimedijalnih poruka imeđu mobilnih telefona ili
kompjutera. Sa "boljim" telefonima može se gledati bogat filmski sadržaj ili drugi oblici
0,69 reklamnih poruka.
0,35
0,39
0,29
kom
minut
0,69 Za vreme zvonjenja pozivatelj čuje kratku reklamnu poruku.
0,29 Dolazni poziv na broj korisnika sa audio porukom
minut
kom
kom
0,49 Dolazni poziv na broj korisnika i razgovorom sa živim posrednikom
0,29
0,49 Primalac sa željenim profilom dobija email sa tekstualnim, audio ili video sadržajem
kom
Primalac sa željenim profilom dobija email sa linkom na internet stranicu ponuđača. Klik na
0,39 link
Reklamna poruka na unutrašnju (prijava sa lozinkom) internet strani prijemnika u obliku
logotipa, teksta, audio ili video sadržaja. Logo ili tekst se odbrojava kao pogledan po prijavi, a
0,49 multimedijalni sadržaju po kliku i daljem pregledu
Prijemnik sa željenim profilom, po prijavi na unutrašnju stranicu, vidi baner sa linkom
0,39 oglašivača. Klik na baner
kom
0,05 prva reklamna poruka/baner
kom
0,03 druga reklamna poruka/baner
kom
0,02 treća reklamna poruka/baner
kom
0,01 sve ostale reklamne poruke ili baneri
kom
0,29
Pismena pošiljka ili odštampana do 100g
Pismena pošiljka ili otštampana više od 100g
kom
kom
Klasična pismena pošiljka, letak ili drugi tiskani materijal u pošansko sanduče prijemnika sa
željenim profilom. TTmarketing preuzima pošiljku i distribuira službi za distribuciju (da
0,39 oglašivača ne dolaze lični podatci TTmarketing primaoca)
0,45
Internet prezentacija
Prezentacija uživo
sat
sat
Prezentacija na internet stranici TTmarketinga ili oglašivača. TTmarketing poziva slušaoce sa
0,19 izabranim profilom
6,99 TTmarketing poziva željeni broj slušaoca sa željenim profilom na prezentaciju uživo
TV reklama - VIDEO (potrebna dodatna oprema)
TV reklama - Plivajuća poruka (potrebna dodatna oprema)
TV reklama - logo sa strane slike (potrebna dodatna
oprema)
minut
kom
0,49 Potrebna oprema net-top box ili određeni TV aparat
0,39 Potrebna oprema net-top box
minut
0,49 Potrebna oprema net-top box
email sa linkom na internet stranicu ponudjča
Reklama na internet stranici za određenog korisnika multimedijalna sadržina
Reklama na internet stranici za određenog korisnika - link
na internet stranicu oglašivača
Reklama na internet stranici "moja kancelarija" - 1,
POGLED
Reklama na internet stranici "moja kancelarija" - 2,
POGLED
Reklama na internet stranici "moja kancelarija" - 3,
POGLED
Reklama na internet stranici "moja kancelarija" - 4,
POGLED
Reklama na internet stranici "moja kancelarija", KLIK
klik
kom
Radio reklama (potrebna dodatna opmema - TTradio)
minut
Autoradio reklama preko mobilnog telefona i Bluetooth veze minut
0,29 Potrebna dodatna oprema TTradio
0,35 Potrebna programska oprema na telefonu i tehnička mogućnost - bluetooth na auto radiju
Reklamna poruka na IP radio programu
minut
Prilikom slušanja IP radio programa (računar, posebni IP radio) možemo da emitujemo
0,19 personalizovanu audio reklamu.
kom
U zavisnosti od lokacije prijemnika, izvodi se akcija slanja poruka, koje mogu primiti u istom
0,39 trenutku
kom
U zavisnosti od lokacije i/ili profila prijemnika, sistem šalje poruke prijemniku sa uputstvom
kojim se upozorava na neki drugi reklamni medijum. Usluga uvećava učinkovitost
preporučenih medija i po statistici poslanih upozorenja može da se prati učinkovitost
0,29 oglašavanja
Geo marketing reklamne poruke
Dodatak za geolocating poruku po profilu : SMS, SMSX,
SMSmyFile, audio poziv ...
Dodatak za geomarketing obaveštenje u kombinaciji sa
ostalim oruđima i medijima (npr. SMS - pogledaj video zid,
ili pogledaj cityliht, slušaj zvučnike na aerodromu...)
Klasične reklamne kampanje za sve
primaoce (i za neregistrovane)
ON-LINE - OBJAVA ODMAH ILI U ŽELJENOM TERMINU
LAMBA SMS poruka određenom posetiocu
kom
Sistem omogućava slanje SMS poruka svim posetiocima u blizini koji imaju uključenu
Bluetooth vezu, bez potrebe da prijemnik potvrdi vezu. Posebno TTmarketing rešenje je
primerno za otvorene i zatvorene prostore, za obaveštavanje o akcijama, popustima ili za
0,08 obaveštenja.
Multimedijana reklama na javnem delu internet stranice
ttmarketing.org
Reklamni link na javnom delu internet stranice klici.si
MAC/dan
klik
0,05 Po broju posetilaca na internet stranici (google analitics)
0,19 Po broju klikova na banere oglašivača
Video zid 6 m2
Video zid 12 m2
Videozid 18 m2
minut
minut
minut
Naručilac naručuje kampanju na željenoj lokaciji i može samostalno postavi materijal i
4,99 pokrenu kampanju. Trenutni učinak.
5,99
7,99
Iznajmljivanje telefonske konferencije
Iznajmljivanje internet konferencije
sat
sat
0,69
1,99
TV ekran na javnom prostoru (kafić, prodavnica, pošta, ...)
minut
Sa dodatnim net-top-boxom, priključenim na TV aparat, korisnik može dobiti više sadržaja i
istovremeno, možemo trenutno pustati reklamne poruke, plivajuće reklame i kratke reklamne
po
poruke u programu koji se gleda. U Geomarketing dodatku, možemo pustiti reklamu samo
dogovoru tada, kada je osoba sa određenim profilom u blizini.
KLASIČNE - POTREBNA PRIPREMA (preporučujemo u
kombinaciji sa profilnom ili geomarketing tehnikom i
nagradnim igrama)
po
dogovoru
po
dogovoru
Klasičan Jumbo plakat - štampanje
kom
Klasičan Jumbo plakat - iznajmljivanje prostora
kom
Citylight - štampanje
kom
Citylight - iznajmljivanje prostora
kom
po
dogovoru
po
dogovoru
Radio reklame (zavisno od stanice i vremena emitovanja)
min
po
dogovoru
Časopisi - dnevni, nedeljni, revije
min
po
dogovoru
Magnetna nalepnica na sopstvenom vozilu
mesec
Štampana zaštita od sunca na sopstvenom vozilu
mesec
Reklamni natpis na autu
mesec
Iz profila znamo navike kretanja korisnika, tako da sistem zna da određenu reklamnu poruku
po
na njegovom automobilu gleda grupni profil na lokaciji kretanja vozila. Korisnik mora redovno
dogovoru da šalje slike automobila na server.
Iz profila znamo navike kretanja korisnika, tako da sistem zna da određenu reklamnu poruku
po
na njegovom automobilu gleda grupni profil na lokaciji kretanja vozila. Korisnik mora redovno
dogovoru da šalje slike automobila na server.
po
dogovoru Na prednji deo vozila postavljena reklama je aktivna i uočljiva, naročito u urbanim sredinama.
INTERAKTIVNE REKLAMNE AKCIJE
ANKETE
klasična telefonska anketa
brza anketa sa besplatnim povratnim pozivom korisnika
internet anketa na internoj stranici prijemnika
brza TV anketa sa klikom na daljinski upravljač
email anketa
minut
kom
kom
kom
kom
Anketa omogućava naručiocu informacije sa terena, te mogućnost za bolje projektovanje
akcija.
0,49 Telefonist poziva stranku i sprovodi anketu.
0,15 2-3 odgovora na jedno pitanje
0,19
0,19 potrebna oprema net-top-box
0,49
NAGRADNE IGRE
besplatni telefonski poziv na server u igri ko pre pozove
kom
besplatan telefonski poziv na server na poseban besplatan
broj kao odgovor na sastavljeno pitanje
kom
klik na link na internet stranici po sistemu "ko pre" ali "ko
pre pravilno"
kom
GEO Catching igra (potrebna programska oprema i
"pametni telefon"
kom
0,1 *
broj
poruka
0,2 *
broj
poruka
0,1 po
kliku
Svakih par oglašavanja ide nagradna igra, čime se drži pažnja primatelja sadržaja. Nagrade
su od masovnih sa manjim iznosom, do pojedinačnih sa velikom nagradom Veliki broj
prijemnika će biti pažljivo, zbog mogućnosti nagrade. Interaktivni sadržaji su samostalni ili
ukomponovani u reklamnu poruku, čime zahteva pozornost primaoca do kraja reklamne
poruke.
obvezna nagrada za pozivaoca
obvezna nagrada za pozivaoca
Korisnik sa klikom, da želi da učestvuje u nagradnoj igri, na ekranu mobilnog telefona se
otvara KOMPAS i RAZDALJINA u metrima. Ko prvi stigne na lokaciju dobija nagradu ili
0,89 popust.
ODLAZNE REKLAMNE AKCIJE
KORISNIKA
kom
Unutar SMS poruke obaveštenja, pridodaje se reklamna poruka oglašivača. Na primer:
osiguravajuće društvo će vas obavijestiti da vaša polisa osiguranja ističe, ali u toj istoj poruci
0,19 je reklama za kreditnu karticu ili bankarske usluge.
Korisnik može poslati SMS poruku po svoji potrebi potpuno besplatno, ali je ograničena na 60
znakova. Ostalih, najviše 100 znakova, je rezervisano za reklamnu poruku oglašivača, koji je
takođe platilac SMS poruka. Korisnik može poslati SMS poruku sa mobilnog telefona ili
0,12 računara, gde je lakše uneti tekst.
kom
Potpuno nova usluga. Korisnik instalira ili ima instaliranu programsku opremu TTmarketing i
dostup do interneta. Telefon samostalno skenira okolinu i svima u blizini šalje SMS poruku u
zavisnosti na trenutnu lokaciju. Sistem onemogućava višestruko slanje istoj osobi, jer se
podaci sinhronizuju sa bazom podataka. Pomoću ovog alata možete dobiti veliki broj
"agebtova", koji ne reade ništa, osim početne jednostavne instalacije na mobilni telefon, ali
0,59 ostvaruju zaradu po broju poslanih poruka.
Reklamna poruka na nosećoj SMS poruci drugih pošiljaoca kom
Odlazna SMS poruka korisnika na treću adresu
Odlazna poruka korisnika po SNIPER tehnologiji (takodje
kao GEO LOKACIJSKA USLUGA)
INFORMACIJA O GEOLOKACIJSKOM
PROFILU
Program vraća broj registrovanih korisnika na određenoj
lokaciji i njihov prosečan profil u %
kom
0,10 *
broj po
kriterijumuusluga je pogodna za prodobivanje informacije o trenutnom profilu osoba na nekom području.
obrađenihNaručioc može potom adrese da grupiše, distribuira letake ili započne bilo koju drugu
osoba
kampanju.
Download

TTMarketing servisi