Pobjeda
Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću
Podgorica, Crna Gora • Ponedjeljak, 23. februar 2015. • Godina LXXI/Broj 17667 • Cijena 0,70 eura
Koji su razlozi sve veće rascjepkanosti na opozicionoj sceni
Lične ambicije
i medijski tajkuni
usitnjavaju stranke
Aleksandar Pejović, glavni
pregovarač Crne Gore sa EU
Crna Gora
ima snage da
vuče region
naprijed
STR. 4.
STR.2. i 3.
Oliver Frljić, reditelj
Šta piše u adaptiranim akcionim
planovima za poglavlja 23 i 24
Toplinu krda još
žrtvujem za
druge vrijednosti
Glavnog
specijalnog
tužioca izabrati
do maja
STR. 11.
Organska proizvodnja
u Mojkovcu
Trideset
hektara
novih
voćnjaka
Ekipa Pobjede na podgoričkim cestama
sa Interventnom jedinicom
STR. 5.
„Bratski, a đe mene
nađe da kontrolišeš“
Nematerijalna kulturna dobra Crne Gore (2):
DOBROTSKA ČIPKA
Žensko pismo
iz drevnih
vremena
STR. 13.
Sajam antikviteta održan za vikend u Delti
Muškarci se najviše
interesovali za
oružje iz 19. vijeka
STR. 15.
STR. 7.
Odron na putu Cetinje-Budva na
potezu između Brajića i Lapčića
STR.2.
Stijena pala
na vozilo,
povrijeđen
radnik
Crnagoraputa
STR. 8.
2
Politika
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Šta piše u adaptiranim akcionim planovima za poglavlja 23 i 24
Glavnog specijalnog
tužioca izabrati do maja
Pobjeda
Koji su razlozi sve veće rascjepkanosti na opozicionoj s
Lične ambic
tajkuni usitn
PODGORICA – Cijepanju
opozicionih stranaka u velikoj mjeri su doprinijeli sukobi političkih ambicija unutar
stranaka, ali i uticaj faktora
sa strane. Politički analitičar
Srđan Vukadinović smatra
da su u opozicionim raskolima snažan uticaj imali i neki
od vlasnika medija u Crnoj
Gori, koji imaju političke
ambicije da upravljaju dešavanjima unutar opozicije.
PODGORICA – Prema adaptiranim akcionim planovima
za poglavlja 23 i 24, koje je u
četvrtak usvojila Vlada, rok
za izbor glavnog specijalnog
tužioca i specijalnih tužilaca
je do maja ove godine.
Specijalno tužilaštvo tretira se
u oba akciona plana pod segmentima „represivne radnje
protiv korupcije“ i „borba
protiv organizovanog kriminala“.
Specijalne tužioce bira Tužilački savjet, a rok za objavljivanje oglasa za izbor glavnog
specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca je mart ove godine.
Do februara treba usvojiti zakone o Sudskom savjetu, sudovima, Državnom tužilaštvu,
specijalnom državnom tužilaštvu i Ustavnom sudu.
Specijalno državno tužilaštvo,
koje će biti nadležno za krivično gonjenje učinilaca krivičnih djela visoke korupcije, organizovanog kriminala,
terorizma i ratnih zločina treba formirati do juna 2015. godine.
U cilju borbe protiv korupcije
planirano je osnivanje agencije za borbu protiv korupcije do
januara naredne godine. Za
rad agencije treba obezbijediti
normativna, finansijska, kadrovska i tehnička sredstva do
decembra ove godine.
Rok za izbor direktora agencije je septembar ove godine, a
prije toga treba do juna izabrati članove savjeta agencije koje
bira direktora.
U akcionom planu za 23. poglavlje predviđa se, između
ostalog, da se do marta ove izvrši spajanje dva specijalizovana odjeljenja viših sudova u
jedan pri Višem sudu u Podgo-
rici u cilju centralizacije nadležnosti za krivična djela organizovanog kriminala,
korupcije, terorizma i ratnih
zločina.
Akcioni planovi predstavljaju
pregled mehanizama i aktivnosti na osnovu kojih je evidentno šta se želi postići u
određenom roku, na bazi realnih procjena i u mjeri objektivno mogućeg.
Adaptacijom nije promijen jena struktura akcionih planova,
već su pomjereni rokovi tamo
gdje je uočeno kašnjenje ili
gdje nije bilo dovoljno napretka u proteklih godinu i po.
Aktivnosti se dijele na kratkoročne – koje trebaju biti realizovane 2015. godine, srednjeročne - koje će biti realizovane
2016. i 2017. godine, i dugoročne koje obuhvataju mjere koje
će biti realizovane u periodu
od 2018. godine i kasnije. Iv.P.
Sekulić: Danilović pokazao
bezidejnost opozicije
PODGORICA - Crna Gora je
regionalni lider u evropskim i evroatlantskim integracijama i ocjene španskog
eksperta Emilija Sančeza
Uleda da politička moć iste
političke stranke tokom
mnogo godina objektivno
povećava rizik od korupcije,
nemaju uporište u činjenicama, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista
(DPS).
Komentarišući ocjene Sančeza, poslanik DPS-a Predrag
Sekulić ocijenio je da je u pitanju superiornost ljudi koji vode tu stranku i njen politički
program.
- Te ocjene ne stoje i nemaju
uporište u činjenicama. O tome najbolje govori činjenica
da je Crna Gora lider u regionu u evropskim i evroatlantskim integracijama - rekao je
Sekulić agenciji MINA.
Prema njegovim riječima, kada se gleda sa strane Crna Gora i kada se dobije samo dio
informacija, može se učiniti
da je duga vlast DPS prepreka
za razvoj Crne Gore.
- Ukoliko pogledamo širu sliku i šta je region prošao u posljednje dvije decenije ne mo-
Predrag Sekulić
žemo reći da smo
nezadovoljni sa onim šta je
urađeno u Crnoj Gori. DPS je
u ključnim trenucima za politiku i ekonomiju Crne Gore
vukla prave poteze - kazao je
Sekulić.
On je, komentarišući poruku
poslanika Demokratskog
fronta Gorana Danilovića da
bi opozicija trebalo da napusti
parlament ukoliko Socijaldemokratska partija odluči da
ne podrži ideju prelazne vlade, kazao da ta najava pokazuje bezidejnost opozicionih
stranaka.
- Očito da u opoziciji nemaju
bilo kakav politički program
oko koga bi se okupili. Podjele
su svaki dan sve dublje, sve je
više novih partija i sve više poslaničkih klubova na opozicionoj sceni - ocijenio je Sekulić.
On smatra da zbog toga opozicija pokušava da radikalizmom,
kao što su najave napuštanja
parlamenta i organizovanje
protesta, pokušava da se jače
pozicionira na političkoj sceni i
napravi novo prestrojavanje.
- Sve to što predlaže opozicija
ne vodi nikuda. Bilo bi mnogo
bolje da nađu ono što je njihov
zajednički imenitelj i naprave
politički program koji bi bio
dobra alternativa vlasti - rekao je Sekulić. R.P.
-Rascjepu Socijalističke
narodne partije i Pozitivne doprinijeli su pojedini mediji u
Crnoj Gori – ocijenio je za Pobjedu Vukadinović. On takođe
ističe da je mnogo faktora koji
utiču na „razbijanje“ političkih
partija, a među njima su, kako
je kazao, nezajažljivi politički
apetiti koji su najčešće bez
pokrića, sujeta, izostanak realne procjene sopstvene
pozicije, kao i manjak političke
kulture, ali i tolerancije za
drugačiji način političkog
razmišljanja i djelovanja.
Partijski „zemljotresi“
Crnogorsku političku scenu
uvijek „drma“ bar po jedan
„partijski zemljotres“. I, kao
po pravilu: mimoilaženje sa
partijskim vođom završava se
- izlaskom iz partije i stvaranjem novih, manjih stranaka.
Posljednji primjer je „drama“
u Socijalističkoj narodnoj partiji, iz koje će, izvjesno je, uskoro nastati još jedna stranka,
Bečićeva. Najveća opoziciona
partija postala je gotovo najmanja u parlamentu - od devet
poslanika SNP sada ima šest,
a odborničkog kluba u Podgorici gotovo da nema.
SNP-u se, od njenog osnivanja
1998, četvrti put dešava da ostane bez dijela članstva. Prvo je
tu partiju napustio Momir
Bulatović osnivajući 2001. godine Narodnu socijalističku
stranku i povlačeći dio članova.
Zoran Žižić je 2005. godine
napustio SNP i osnovao Demokratsku stranku jedinstva.
Zbog mimoilaženja sa Milićem
o načinu izlaska na izbore, tu
partiju 2012. godine napuštaju
Predag Bulatović i Milan
Knežević. Oni su, dvije godine
kasnije, osnovali Demokratsku
narodnu partiju.
Politička stabilnost trenutno
najmlađe partije u Skupštini
imala je najkraći vijek: Pozitivna Crna Gora nije „izdržala“
ni prvi mandat u parlamentu
bez raskola. Pocijepala se već
nakon dvije godine
skupštinskog staža. Dio
članova krenuo je dalje „pod
okriljem“ novoformiranog
Građanskog pokreta: od prvo-
bitnih sedam poslanika Pozitivne - ostalo ih je jedva nešto
više od polovine, četvoro.
Slična politička sudbina bila je
Pokreta za promjene, koji je
takođe u svom prvom mandatu ostao bez dijela poslaničkog
kluba koji je, sa Goranom
Batrićevićem na čelu, osnovao
Demokratski centar. PzP je ta-
„Medijski političari“ su
unaprijed propali projekti
- Veoma je u Crnoj Gori ispoljena ambicija jedne medijske
grupe da uđe u sferu aktivnog političkog uticaja, na jedan
salonski, otuđeni i potpuno nefunkcionalan način i doživljaj
politike – smatra Srđan Vukadinović.
On, međutim, kaže da su to do sada bili „beznačajni i neuspješni pokušaji“.
- Očigledno je da kada predstavnici konkretnog medija, koje
svi prepoznaju, stanu iza nekog političkog projekta onda
je to izvanredna formula da projekat ne uspije i konačno
propadne. Zato mnoge stranke i ne traju dugo – ocijenio je
Vukadinović.
Bojović: Ljevica u Crnoj Gori
postoji samo na papiru
PODGORICA – Ljevica u Crnoj Gori postoji samo na papiru, a u političkoj praksi dominiraju ideološki
diletantizam i providni socijalni populizam, ocijenio je
član inicijalnog odbora Građanskog pokreta Rade Bojović.
On je, na pitanje agencije Mina
da li u Crnoj Gori postoje
autentične ljevičarske partije,
odgovorio da između pro-
grama, prakse i ideologije u
Crnoj Gori se nalaze ,,rupe
bezdanice“.
- Vladajuće stranke su deklarativna i međunarodno priznata ljevica iako je njihova politika moralno, ekonomski i
socijalno opustošila Crnu Goru - rekao je Bojović agenciji
Mina.
Ljevica je na vlasti, dok, kako
je ukazao, društvom dominiraju desničarski ,,pokliči“ i
programi, ,,raskomoćeni su
korupcija i kriminal i istovremeno se obnavlja religioznost
i klerikalizam“.
Znatna većina građana je, kako j e d o d a o, u p l a š e n a ,
o s i ro m a š e n a i p o l i t i č k i
obezvrijeđena.
- Milioneri izrasli iz krila Demokratske partije socijalista
(DPS) glume poslovnu elitu,
dok su škole i fakulteti postali
proizvođači jeftinog znanja i
zarobljenog uma. Očigledno je
da se ideologija takozvanih
Pobjeda
Politika
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
3
sceni
cije i medijski
danas o
njavaju stranke SDP
prelaznoj vladi
Ulogu u unutarpartijskim rascjepima imaju i
„uticaji sa strane“. Oni ne dolaze samo od pojedinih
medija, već i od političkih subjekata kojima neke
političke stranke smetaju jer im predstavljaju
konkurenciju – kaže Srđan Vukadinović
DPS na dobitku
Usitnjavanje opozicije, logično, najviše koristi oponentima,
prvenstveno najjačoj partiji vlasti - Đukanovićevom DPS-u.
- Opozicija može da planira mnoštvo aktivnosti, protesta,
bojkota i sličnih načina djelovanja, ali dok se ne
ujedini ili makar napravi blok koji okuplja
više od 90 odsto opozicionih snaga u jedinstvenom organskom frontu, ne mogu očekivati bilo kakvo ograničenje apsolutne
dominacije DPS-a. U ambijentu potpune
i sve izraženije podijeljenosti i rascijepanosti opozcije, DPS može mirno da vlada i
u takvim uslovima planira novo osvajanje
nekog budućeg značajnog
„kolača“ vlasti – kazao je
Vukadinović.
On smatra da će mali,
kako kaže, „amorfni i
atomizirani“ politički
subjekti koji pređu
izborni cenzus, biti
lak plijen DPS-a
kao budućeg
koalicionog partnera.
Srđan Vukadinović
kav rasplet događaja „platio“
na izborima 2009. godine, kada je osvojio šest mandata
manje. Ta stranka više nije samostalno izlazila na izbore.
Dalji politički rejting Pozitivne, i da li će ,,proći“ kao PzP,
pokazaće naredni izbori.
Nova srpska demokratija svoje krizne momente rješavala je
transformisanjem. Nastala je
iz Narodne stranke 1998. godine kao Srpska narodna
stranka, jedan period bila je
vodeća snaga u Srpskoj listi, a
od januara 2009. na političkoj
sceni egzistira kao Nova srpska demokratija. Ni u ovoj partiji ne ,,cvjetaju ruže“ što se
tiče odnosa u vrhu, pa se
dešava i da lider stranke Andrija Mandić ,,zaboravi“
ponekog kolegu u obavljanju
partijskih aktivnosti, kao što je
izostavio Danilovića kada je
nedavno sa partijom proslavljao Dan državnosti Srbije.
Rade Bojović
ljevičarskih prvaka simbolički
svela na otežale novčanike
koji se, istine radi, poslovično
drže u lijevoj strani sakoa -
Danilović je medijima kazao
da se ,,nada da je u pitanju nesporazum“, ali evidentni su
disonantni tonovi u partiji,
koji ukazuju na možda skori
razlaz i tog partijskog rukovodstva.
Partije koje su podložne cijepanju, a do sada se pokazalo da
je to praksa isključivo u
opoziciji, imaju nešto
zajedničko – nikada se njihovi
lideri nijesu osjetili krivcem,
niti su preuzeli odgovornost
za to.
Ni Srđan Milić (SNP), ni Darko Pajović (Pozitivna), ni
Nebojša Medojević (PzP) nikada nijesu izgovorili da nijesu - makar ne javno - otvorili
pitanje i vlastite odgovornosti
za neuspjeh održanja jedinstva partije. Naprotiv: za krah
svojih stranaka optuživali su
druge: vrlo često - medije.
Partije koje se ne mogu pohvaliti političkom stabilnošću
rekao je Bojović.
On je objasnio da se, nezavisno
od Crne Gore, evropska ljevica
posljednjih decenija svela na,
kako je naveo, gubitničko koketiranje sa predatorskim
kapitalizmom i ideološkom
prazninom.
Bojović je ocijenio da je u
Crnoj Gori i šire ljevicu
,,sažvakao“ kapitalizam, dok
ona nije uspjela da pruži odgovor na savremena pitanja i
dileme.
- Vladajuća crnogorska ljevica
je odnjegovala trgovačke operatere, prevrtljive i koristoljubive političare i vlastoljubive oportuniste. Zato je i
logično da bi takvu ljevicu
nekadašnji crnogorski komu-
na kraju „spas“ traže u savezima, pa je tako i nastao Demokratski front. Udruženim
snagama bore se za mandate,
jer samostalnim izlaskom
pred birače, ko zna da li bi se
više i sreli u crnogorskom parlamentu.
Lako napuštaju stranku
Vukadinović smatra da je i najmanji unutarstranački nesporazum ili protivurječnost
dovoljan da se pojedinci ili
grupa opredijele da napuste
partiju.
- Vjerovatno u pozadini svih
razloga „leže“ nezajažljivi
politički apetiti koji su u većini
slučajeva bez stvarnog profesionalnog i stručnog pokrića.
Ali, lider treba da opstane u
dugom, trpeljivom trajanju.
Možda splet okolnosti preko
noći može promovisati nekog
političara kao lidera ili mu
mediji mogu „prikačiti“ tu
nisti smatrali ideološkim prevarantima i vjerovatno bi je
strpali u zatvor - poručio je
Bojović.
On smatra da bi bilo odlično
kada bi crnogorsko ,,rastrojeno“ društvo moglo da iznjedri
makar jednu modernu i ozbiljnu političku ljevicu koja bi
bila spremna da u novim okolnostima revitalizuje ideje
pravde, slobode i jednakosti.
- Nama ne trebaju brojne fiktivne i neutemeljene
ljevičarske partije, već bi bio
krupan uspjeh ako bi postojala
makar jedna organizacija koja
bi na savremen način pokušala
artikulisati lijevu političku
misao - objasnio je Bojović.
M. Ć.
etiketu. Ali, lideri ne traju samo jedno ljeto i jedan izborni
period. Zbog toga se, možda,
kao lider lako promovisati, ali
je mnogo teže to biti u realnom
političkom životu – ocijenio je
Vukadinović.
Prema njegovim riječima, svoju ulogu u unutarpartijskim
rascjepima imaju i „uticaji sa
strane“, među kojima su jaki uticaji medija. Preciznije: vlasnika medija koji ,,na mala vrata“ žele da postanu - ne samo
posmatrači - već aktivni
učesnici u političkoj utakmici.
Uz politički aktivizam medijskih vlasnika uvijek stoji i - interes konkurentskih grupa
koji, u stvari, koriste medije za
unutarstranačke obračune,
smatra Vukadinović.
- Ti uticaji nijesu samo od pojedinih medija, što je sasvim
vidljivo u posljednjim
događanjima u Crnoj Gori vezanim za SNP i Pozitivnu, već
su i od političkih subjekata kojima neke političke stranke
smetaju iz određenih razloga.
Mnoge političke stranke unutar opozicije međusobni su
konkurenti za osvajanje glasova istih ili sličnih ciljnih grupa,
odnosno glasačkog tijela. Nerijetko su mnoge opozicione
partije međusobno mnogo veći
problem, a suprotstavljenosti
među njima su izraženije nego
što je to slučaj sa odnosom
opozicione-vladajuće stranke
– kaže Vukadinović.
Prema njegovim riječima,
„teško da će u malom glasačkom
tijelu bilo koja opoziciona
stranka ući u partijske i
glasačke rovove vladajućih
partija“.
- Ako je to tako, onda ostaje da
opozicione stranke međusobno
otimaju glasače jedni drugima i
ulaze u njihove glasačke korpuse ne bi li dobili koji glas i
mandat više, kako bi politički
opstale – dodao je Vukadinović.
I. KOPRIVICA
PODGORICA - Socijaldemokratska partija danas će na sjednici
Predsjedništva, zakazanoj za 16 sati, zauzeti stav o inicijativi opozicije za pregovore o formiranju prelazne vlade.
Lideri Demokratskog fronta, Pozitivne i Građanskog pokreta
Miodrag Lekić, Darko Pajović i Žarko Rakčević i šef poslaničkog
kluba Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović razgovaraće u parlamentu sa predstavnicima SDP-a o formiranju
prelazne vlade.
Šef poslaničkog kluba SDP-a Borislav Banović kazao je nakon
sastanka da su SDP-u u ovoj godini prioritet NATO integracije.
Prelazna vlada bi, kako su predložili inicijatori, imala tri cilja: stabilizaciju ekonomske situacije, organizovanje fer i poštenih izbora i
borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Predsjednik DF-a Miodrag Lekić rekao je da prelazna vlada ne bi
R.P.
zaustavila NATO integracije Crne Gore.
Bivši funkcioneri PZP-a
Tri funkcionera
Pokreta za promjene
kod Alekse Bečića
HERCEG NOVI - Tri funkcionera Pokreta za promjene
u Herceg Novom podnijeli
su ostavke na sve funkcije u
partiji i dali podršku Aleksi
Bečiću, koji je napustio Socijalističku narodnu partiju
(SNP).
- Obavještavamo javnost Crne
Gore da ćemo u našim daljim
političkim aktivnostima dati
punu podršku Aleksi Bečiću i
pružiti svu pomoć, u mjeri u
kojoj on smatra da je to potrebno, prilikom realizacije
aktivnosti na osnivanju novog
političkog subjekta, kroz koju
bi se artikulisala ogromna
opoziciona energija. Namjera
osnivanja novog političkog subjekta svakim danom ima sve
veću podršku od strane ogromnog broja građana, kako u
Herceg Novom, tako i u čitavoj
Crnoj Gori - navodi se u saopštenju Stevana Katića, Miladina Bata Vidakovića i Zorana
Pozitivna izabrala
Predsjedništvo
Gradskog odbora
PODGORICA - Podgorici,kao
i Crnoj Gori potrebne su korjenite promjene, kazao je predsjednik Gradskog odbora Glavnog grada Pozitivne Crne Gore
Radovan Marić na sjednici na
kojoj je izabrano Predsjedništvo Gradskog odbora GG.
“Za potpredsjednike GOGG
izabrani su magistri Milena
Pavićević i Srđa Popović, za
članove pravnica Zagorka
Pavićević, ekonomistkinja Mira
Krivokapića.
Katić je bivši član Glavnog odbora PzP, potpredsjednik OO
PZP HN i doskorašnji potpredsjednik opštine Herceg
Novi. Vidaković je koordinator mreže mladih PzP-a u Herceg Novom, a Krivokapić bivši
odbornik Pokreta za promjene
u SO Herceg Novi, koji je ranije istupio iz PzP.
- U Aleksi Bečiću vidimo šansu, iskrenost i želju da se bori
za modernu, uspješnu i poštovanu Crnu Goru, kroz jedan
sasvim novi i drugačiji pristup,
koji se i u formalnom i u suštinskom smislu razlikuje od
svih ostalih pristupa na ukupnoj političkoj sceni Crne Gore. To je, između ostalog, pokazala i njegova izborna
kampanja ,,Mladost, mudrost,
hrabrost“ na nedavno održanim lokalnim izborima u Podgorici, gdje je ostvario veoma
zapažen rezultat - navodi se u
saopštenju.
D.Ć.
Rade Marić
Asanović , studentkinja Jovana
Božović, i sekretarka Jelena
Radenović.
Tom prilikom Marić je kazao
da su Podgorici ,kao i Crnoj
Gori potrebne korjenite promjene, jer sistemski loše stanje
u kojem se više od dvije decenije nalazi Glavni grad jedino
odgovara aktuelnoj vlasti.
«Glavnom gradu je potrebna
odgovorna vlast, koja će raditi
isključivo u interesu građana,
za razliku od onih koji godinama stvaraju nestručni,
neprofesionalni i neodgovorni
kadar. Pozitivna Crna Gora će
se kroz rad Odbora i odbornika u loklanom parlamentu
fokusirati na lokalne probleme
i zalagati za modernu, transparentnu i efikasnu lokalnu
upravu,koja kao takva jedino
može odgovoriti potrebama
grada i građana», naglasio je
R.P.
Marić.
4
Aktuelno
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
Aleksandar Pejović, glavni pregovarač Crne Gore sa EU
CRTICA Praznik
Piše: Blagota MITRIĆ Kada se hljeb dijeli siromašnima i
ugroženima - na Dan socijalne pravde,
to predstavlja klasični cinizam. Tim
prije i tim više, što u prvom članu našeg
Ustava piše da je Crna Gora, između
ostalog, i država socijalne pravde
Prije dva-tri dana bio je Dan socijalne pravde. Juče
čitam, na jednom od portala, da su mladi SDP-a dijelili
hljeb siromašnima. Ovaj pojam „socijalna pravda“ ubija
me ,,u pojam“ još od mladićkog doba, pa evo sve do
današnjih dana.
Zato što - i tada i sada - socijalna pravda je brutalno
pretvorena u socijalnu nepravdu. Tada, od ,,ljute“
pilanske sirotinje, koja je živjela cio život na donjem
rubu egzistencije (u tom miljeu sam odrastao, odnosno rastao) a sada, kao profesionalac, takođe sam se
neposredno uvjerio u to, kroz sudbinu desetine hiljada
radnika, tzv. ,,stečajaca“, koji su izgubili pravo na rad i
za to dobili mizernu naknadu, tzv. otremninu od 1.926
eura, bez obzira na godine radnog staža, na zanimanje,
za broj članova porodice i drugih kriterijuma, nego su
isplaćeni naznačeni iznos ,,po glavama, kao da ih šalju
u zasluženu penziju, a ne na nezasluženu ulicu. Tražili
su stečajci svoju ,,socijalnu pravdu“ i od sudova i od
zakonodavca; sudovi su ih listom odbili, a najviši zakonodavni organ, kojeg su oni izabrali, nikad im nije ni
odgovorio. Da apsurd bude veći, na čelu Skupštine je
lider SDP, u čijem političkom i ekonomskom i socijalnom programu (ovaj njihov socijalni program mi više
liči na socijalni pogrom) je to fundament politike, šta
god to značilo. Uz ove redove, povodom Dana socijalne pravde,
ispričaću vam, poštovani publikume, jednu moju
priču. Elem, vraćam se kući ,,u sitne sate“ - skoro sam
zaboravio kad je to bilo poslednji put - i sticajem nekih
okolnosti, nema večere na stolu. Dobro, ništa, nešto ću
naći u frižideru. Otvaram frižider, kad tamo - Eva, ali ne
Adamova, nego morska sardina. Tu je i Adam, ali ne
Evin, nego nikšićki jogurt. Odlično, samo da još nađem
parče hljeba. Ali, hljeba niđe ,,ni od korova“, a ja izgladnio ,,kao vuk“. Odjednom, puče mi, skoro svakojutarnja slika sa mog balkona (odnosno podstanarskog balkona, đavo mi ga popio) kako ,,kontejneraši“ traže sebi
parče hljeba u kontejneru. Oni, nažalost, nikada nemaju hljeba, a stalno su gladni. Umjesto mog parčeta
hljeba, na stolu vidim dnevne novine i čitam - u Crnoj
Gori 50 odsto siromašnih, 12 odsto apsolutno siromašnih - pa počeh da prebrojavam da je to - oko 70.000
ljudi. Onda mi u glavi puče jedna latinska sentenca
koja kazuje kako je gomila gladnih najgori (najopasniji) tumač istine. Tada me prođe glad. Evu (sardinu) i
Adama (nikšićki jogurt) vraćam u frižider da provedu
još jednu noć zajedno...
U čemu je poenta: kada se hljeb dijeli siromašnima i
ugroženima - na Dan socijalne pravde, to predstavlja
klasični cinizam. Tim prije i tim više, što u prvom članu
našeg Ustava piše da je Crna Gora, između ostalog, i
država socijalne pravde.
Prihodi Uprave carina
preko 18 miliona eura
PODGORICA - Ukupni prihodi Uprave carina u januaru su
iznosili oko 18,28 miliona eura, od čega se na porez na dodatu
vrijednost odnosi oko 15,3 miliona.
Na porez na međunarodnu trgovinu i transakcije, kako je
navedeno u izvještaju Uprave carina, odnosi se 1,07 miliona
eura, akcize oko 1,88 miliona, administrativne takse 1,53 hiljade
i ostale prihode 2,89 hiljada.
Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije, kako je objašnjeno, čini prihod po osnovu carine i druge uvozne dažbine.
Ostali prihodi su prihodi po osnovu novčanih kazni u prekršajnom postupku i troškovi postupka, prihodi od prodaje
carinske robe, kamate za neblagovremeno plaćanje carine i
carinskih dažbina i ostali prihodi Uprave carina.
- Podaci se prikupljaju izvještajnom metodom. Izvještajna jedinica je Sektor za carinsko-informacioni sistem i naplatu prihoM. Ć.
da - saopšteno je iz Uprave carina.
Crna Gora ima
snage da vuče
region naprijed
Pozivnica za članstvo u NATO će značiti potvrdu država članica tog saveza da
je Crna Gora zrelo i odgovorno ušla u reformske procese i ostvarila potreban
napredak. To će biti priznanje za reforme u pravosuđu i rezultate u borbi
protiv korupcije i organizovanog kriminala - kaže Pejović
PODGORICA - Veoma je važno da, nakon stupanja Hrvatske u članstvo, ostale države
regiona održe kontinuitet u
sprovođenju reformi, pokažu
zrelost u suočavanju s izazovima i odgovornost i dosljednost
u ispunjavanju obaveza iz procesa evropske integracije. Cijenim da će to doprinijeti razvoju svake od država, ali i
poboljšati imidž regiona kao
cjeline - kaže u intervjuu Pobjedi glavni pregovarač Crne
Gore sa EU Aleksandar Pejović. Ističe da se region neravnomjerno kreće prema cilju
članstva u EU, ali svakako kreće, što je najvažnije za sam
proces.
POBJEDA: Lider smo u regionu po integracijama mada
to u ovom trenutku i nije veliki kompliment s obzirom da
region stagnira. Ima li CG
snage da vuče region naprijed?
PEJOVIĆ: Rezultati koje smo
ostvarili u prethodne tri godine i, posebno, strategijski planovi koje smo postavili za naredni period, uvjeravaju da
Crna Gora ima i snage i odlučnosti da uspješno dovrši integracijske procese i ispuni svoje vanjskopolitičke ciljeve.
Zadaci koji nas očekuju na
tom putu nijesu jednostavni i
laki i zahtijevaju vrijeme. To
nam je jasno od samog početka.
Članstvu u EU streme sve države regiona. Pored specifičnosti procesa pristupanja za
svaku državu, ciljevi, zadaci i
izazovi na tom putu su nam
isti. Stoga ne čudi što je posljednjih godina unaprijeđena regionalna saradnja upravo u oblasti evropske
integracije. Ona je mehanizam koji upotpunjuje unutrašnje reforme i značajno
doprinosi pripremi za buduće
članstvo u EU. Upravo iz tog
razloga je Crna Gora, kao
predvodnik u procesu pristupanja EU, svoje znanje i iskustvo iz pregovora stavila na
raspolaganje kolegama iz administracija država okruženja.
Veoma je važno da, nakon stupanja Hrvatske u članstvo,
ostale države regiona održe
kontinuitet u sprovođenju reformi, pokažu zrelost u suočavanju s izazovima i odgovornost i dosljednost u
ispunjavanju obaveza iz procesa evropske integracije. Cijenim da će to doprinijeti razvoju svake od država, ali i
poboljšati imidž regiona kao
cjeline. Region se neravnomjerno kreće prema cilju
članstva u EU, ali svakako kre-
Aleksandar Pejović
će, što je najvažnije za sam
proces.
Vjerujem u pozitivan efekt domina, odnosno da dobri rezultati jedne zemlje, u ovom slučaju Crne Gore, mogu
pozitivno da utiču na promjene u drugima državama u
pravcu ubrzanja procesa pristupanja EU.
POBJEDA: Evropska unija
traži kontinuiran napredak u
svim oblastima i konkretne
rezultate. Da li u poglavljima
23. i 24. ima konkretnih rezultata?
PEJOVIĆ: Crna Gora je posvećena postizanju stalnog i
ravnomjernog napretka u
svim oblastima. Rezultati koje
smo ostvarili u šesnaest otvorenih poglavlja, kao i napori i
planovi koje sprovodimo u
pravcu otvaranja ostalih, potvrda su našeg opredjeljenja.
Kad je riječ o 23. i 24. poglavlju, odgovorno radimo na
sprovođenju obaveza iz akcionih planova za ove oblasti. U
cilju povećanja njihove efikasnosti i kvaliteta izvršili smo
adaptaciju ovih dokumenata
koji su, nakon sprovedenih
javnih konsultacija i dobijenih
sugestija Evropske komisije,
usvojeni na prethodnoj sjednici Vlade.
Nakon sprovedenih ustavnih
promjena, uspostavili smo
kvalitetan pravosudni sistem
koji će, nakon usvajanja izmjena pravosudnih zakona u
Skupštini, uskoro dobiti svoj
finalni oblik s punom nezavisnošću.
Donošenjem seta zakona u decembru 2014. i to Zakona o
sprečavanju sukoba interesa,
Zakona o finansiranju političkih partija, Zakona o lobiranju, Zakona o javnim nabavkama i Etičkog kodeksa
poslanika, kao i Zakona o sprečavanju korupcije, koji je
osnov za formiranje Agencije
za antikorupciju, zaokružili
smo normativni okvir u oblasti antikorupcije. Sad nam
predstoji rad na jačanju institucija i stvaranju kredibilnog
bilansa ostvarenih rezultata.
Unaprijedili smo međunarodnu policijsku saradnju, a u posljednjem periodu smo zabilježili značajne rezultate u
oblasti borbe protiv droga s
30% povećanja zaplijenjene
količine.
Paralelno sa legislativnim aktivnostima, radimo na jačanju
postojećih i izgradnji novih institucija koje će osigurati kvalitetnu primjenu propisa i obezbijediti bilans rezultata.
Evropska integracija je dinamičan i kompleksan proces i
promjene ne mogu biti vidljive
preko noći. Pojedine reforme
su već sad počele da daju rezultate, međutim, naš cilj je uspostavljanje sistema koji će proizvoditi dugoročne rezultate na
dobrobit cijelog društva.
POBJEDA: Ukoliko Crna
Gora do kraja 2015. dobije
pozivnicu za članstvo u NATO-u, koliko će nam to pomoći na putu ka EU?
PEJOVIĆ: Pozivnica za članstvo u NATO-u će značiti potvrdu država članica tog saveza da je Crna Gora zrelo i
odgovorno ušla u reformske
procese i ostvarila potreban
napredak, posebno u oblasti
vladavine prava, koja je zajednički imenitelj, ali i najteži zadatak procesa evropske i evroatlantske integracije. To će biti
priznanje za reforme u pravosuđu i rezultate u borbi protiv
korupcije i organizovanog kriminala.
Političke, ekonomske i ukupne
društvene promjene koje
sprovodimo u procesu pristupanja jednoj organizaciji pozitivno utiču i komplementarne
su naporima koje preduzimamo na putu prema članstvu u
drugoj organizaciji. Stoga, ono
što se radi u ispunjenju uslova
za članstvo u Alijansi, svakako
doprinosi i ostvarivanju
evropske agendu u dijelu vladavine prava.
Marija JOVIĆEVIĆ
Pobjeda
Ekonomija
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Ministar poljoprivede i ruralnog razvoja
Petar Ivanović o protestu lovaca Malesije
Mojkovčani se okreću proizvodnji
organskog voća za tržište
Hoće li lovci
da love ili da se
bave politikom?
Trideset
hektara
novih
voćnjaka
Gojko Ćorić
MOJKOVAC – Jabuke i šljive, aronija i još poneka voćka iz mojkovačkih voćnjaka,
proizvedena organski, bez
pesticida i drugih hemijskih
pomagala, ove godine će se
naći na tržištu, prvi put u
istoriji poljoprivrede tog
kraja. To je odlučilo Udruženje proizvođača organske
hrane, koje okuplja deset voćara sa sertifikatom „Monteorganike“, sertifikacionog
tijela pri Ministarstvu poljoprivrede Crne Gore, rekao
nam je predsjednik udruženja Gojko Ćorić.
- U našim prodavnicama će se,
upakovano u ambalažu po
evropskim standardima, sa
imenom proizvođača i mjestom porijekla voća, na jesen
moći kupiti naši proizvodi, čime će jedan od osnovnih razloga formiranja udruženja biti
ispunjen. Mi, naime, zbog malih količina, pojedinačno, ne
bismo bili ozbiljna ponuda.
Ovako, udruženi možemo tržištu ponuditi blizu trrdeset tona voća, koliko očekujemo ove
godine, što će sigurno biti interesantno i za naše velike trgovinske lance. Do jeseni i berbe,
pred nama je osim stalne brige
o voćnjacima, ozbiljan, započet posao pripreme izlaska na
tržište, od izrade ambalaže do
načelnih dogovora sa sektorom trgovine - kazao je Ćorić.
Idealno
U posljednjih nekoliko godina
mojkovačko voćarstvo, za razliku od stočarstva i ratarstva,
bilježi pravu malu ekspanziju.
Blizu trideset hektara zasađeno je prvenstveno jabukom i
šljivom, i ti mladi voćnjaci ove
godine treba da daju rod. Znanimljivo je da su se vlasnici
Udruženje proizvođača organske
hrane priprema izlazak na tržište
svih tih mladih voćnjaka odlučili za organsku proizvodnju,
što nije, po riječima Ćorića,
nimalo slučajno.
- Mojkovački kraj ima idealne
uslove za organsku proizvodnju voća, jer je zemlja potpuno
zdrava, nezagađena. Pesticidi i
ostala hemija, toliko prisutni u
poljoprivredi, zaobišli su mojkovački kraj i to je pozitivna
strana industrijalizacije zemlje, nakon Drugog svjetskog
rata, koja je odvela radnu snagu sa sela i poljoprivrednu
proizvodnju svela na minimum. Decenijama se sijalo i
gajilo samo za ličnu upotrebu,
i to iz godine u godinu sve manje. Hemijska zaštitna sredstva niko nije koristio, jer bi
uvijek rodilo dovoljno za kuću. Za tržište niko nije radio.
Nije imao ni ko, jer je radna
snaga otišla u fabrike. Sada
nam iz te situacije, koja je gotovo uništila selo, stiže nagrada u vidu nezagađenog zemljišta, i to treba maksimalno
iskoristiti - rekao je Ćorić.
On je dodao da proizvodnja
organske hrane za tržište nije
nimalo jednostavna, jer se sa
PODGORICA - Predstavnici
Vlade i švajcarske kompanije Orascom potpisaće danas
ugovor o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula.
Ugovor će, kako je najavljeno,
tim tek počinje, a poljoprivrednici malo o tome znaju.
Znanje
- Mi smo, iako ćemo na jesen
sigurno biti na tržištu, praktično tek na početku. Učimo se
organskoj prizvodnji i znanje
nam najviše fali, zato je i organizovanje stručnih predavanja jedan od osnovnih zadataka udruženja. U tom dijelu do
sada smo imali izuzetno veliku pomoć savjetnika pri Ministarstvu Nebojše Veličkovića i
profesora na Biotehničkom
fakultetu u Podgorici Nedeljka Latinovića. Pomaže i lokalna uprava, ali bi, po mišljenju
članova našeg odruženja, mogla i više tako što bi posebno
podsticala organsku proizvodnju. Od nje se može solidno živjeti, ona je budućnost
poljoprivrede mojkovačkog
kraja - tvrdi Ćorić.
Iako je zajednički izlazak na
tržište bio osnovni razlog formiranja udruženja, ambicije
voćara iz te mojkovačke organizacije se tu ne završavaju.
- Jedan od naših, da tako kažem, konačnih ciljeva je podi-
Mladi, gdje ste?
- Nevjerovatno je da se mladi ljudi u mojkovačkom kraju,
pogotovo oni koji žive na selu, rijetko odlučuju za obrađivanje svojih imanja, tražeći negdje neki posao koji, u ovoj ekonomskoj situaciji, teško da mogu naći. Gdje ste, mladi, često
se pitam. Koristim priliku da im poručim da mnogo griješe.
Od subvencija Ministarstva mogu da podignu voćnjak i od
njega žive bolje nego što bi to mogli za neku platu u trgovini,
ugostiteljstvu ili nekoj firmi. Zato ih pozivam da iskoriste sjajnu priliku, imaju dobru zemlju i kvalitetnu podršku resornog
ministarsva. To ne treba propustiti - rekao je Ćorić.
Danas potpisivanje
ugovora za Mamulu
potpisati ministar održivog
razvoja i turizma Branimir
Gvozdenović i predsjednik
Orascom Development holdinga Samih Saviris.
Tender za dugoročni zakup
ostrva Lastavica sa tvrđavom
Mamula raspisan je 6. decem-
5
bra 2013. godine, a ponude su
dostavili Orascom i holandski
Vos Investment.
Orascom Development je za
period zakupa od 49 godina
ponudio 1,5 eura po metru
kvadratnom za zakup zemljišta i 0,9 eura za zakup akvatorijuma, što je 50 odsto više od
minimalno traženog iznosa.
Ponuda holandskog Vos Investmenta je odbijena zbog
nepotpunosti.
Investicioni projekat je, kako
Neće biti
„organske“
rakije
- Većina roda starih mojkovačkih voćnjaka, po pravilu,
godinama završava u kazanu za pečenje rakije. To se,
tvrdi Ćorić, ne može desiti
sa organski proizvedenim
voćem.
- Stari voćnjaci su potrošeni,
oboljeli i, po pravilu, slabog
roda i nekvalitetnog ploda,
zato nije ni čudo što je sve išlo
u rakiju. Sa organski prizvedenim voćem nešto takvo ne
može da se dogodi. Ne isplati
se, jednostavno. Mnogo više
će se zaraditi prodajom tog
voća nego rakije od njega.
Koliko znam, niko od članova našeg udruženja nema
namjeru da od svog voća
peče rakiju - kaže Ćorić.
zanje nekih prerađivačkih kapaciteta, potpuna finalizacija
proizvodnje, što bi obezbjeđivalo bolju zaradu, samim tim i
proširivanje voćnjaka. Uz to,
planiramo da u Mojkovcu
otvorimo i jednu prodavnicu, u
kojoj bi se prodavalo isključivo
naše voće. To bi bilo dobro i za
nas i za građane jer, koliko mi
je poznato, u našim prodavnicama ne možete kupiti nijednu
organski prizvedenu voćku.
Dakle, prodavnica i prerada su
neki naši budući projekti. Računam da će ih podržati i lokalna uprava i resorno ministarstvo, rekao je predsjednik
skupštine mojkovačkog Udruženja proizvođača organske
hrane Ljubo Vukadinović.
R. ĆETKOVIĆ
je ranije saopšteno, vrijedan 15
miliona eura, njime se otvara
do 200 radnih mjesta, a data je
i projekcija za ostvarivanje
ukupnih direktnih prihoda za
prvih deset godina u visini od
7,5 miliona eura.
- Pregovori sa kompanijom
Orascom počeli su u maju prošle godine, a završeni početkom
ovog mjeseca, što je rezultiralo
potpisivanjem ugovora o dugoročnom zakupu - saopšteno je
iz Vlade.
M. Ć.
PODGORICA - U utvrđivanju
granica lovišta treba koristiti
struku. Svako lovište mora da
zadovolji ekološko-geografske uslove neophodne za trajno održavanje, preživljavanje
i razmnožavanje određene
vrste divljači. Ovaj princip
korišćen je i prilikom utvrđivanja granica lovišta „Podgorica
III“ - kaže za Pobjedu ministar
poljoprivrde i ruralnog razvoja Petar Ivanović. Komentarišući proteste lovaca Malesije
ističe da oni ni u čemu nijesu
diskriminisani i da ne barataju
dobro činjenicama. Lovci iz
Malesije su protestovali 20.
februara zbog podjele lovišta
na toj teritoriji tražeći da im
ono bude na raspolaganju.
POBJEDA: Ko je utvrdio
granice lovišta „Podgorica
III“?
IVANOVIĆ: Granice je utvrdila Vlada Crne Gore septembra 2010. godine na osnovu
Elaborata o ustanovljavanju
lovišta u Crnoj Gori, koji je
izradila firma „Šuma-plan“ iz
Čelinca na osnovu Projektnog
zadatka koji je sačinila Komisija formirana 2008. i nakon
obavljenih razgovora, intervjua i konsultacija sa predstavnicima Lovačkog saveza,
lovačkih društava, Inspekcijskih službi, Uprave za šume,
Nacionalnih parkova, Odsjeka
za monitoring, Biotehničkog
fakulteta, Udruženja privatnih
šumovlasnika, NVO Centra
za zaštitu i proučavanje ptica
Crne Gore, NVO Zeleni Crne
Gore, JP Morsko dobro, Norveške šumarske grupe, Fodemo Luksemburg, Ministarstva
turizma i zaštite životne sredine, eminentnim stručnjacima
iz oblasti šumarstva i lovstva
sa šumarskih fakulteta u regionu itd.
POBJEDA: Lovci tvrde da
su diskriminisani jer se
granice lovišta ne poklapaju sa granicama gradske
uprave?
IVANOVIĆ: Čini mi se da su
lovci loše nanišanili činjenice.
Od 23 opštine u Crnoj Gori u
administrativnim granicama
lokalnih samouprava ustanovljeno je jedinstveno lovište
samo 6. To su: Ulcinj, Tivat,
Herceg Novi, Danilovgrad,
Rožaje i Bijelo Polje. U opštini
Kolašin postoje tri lovišta:
„Kolašin“, „Rovca“ i „Morača“,
dok dio teritorije pripada
Nacionalnom parku „Biogradska gora“ i lovištu posebne
namjene „Komovi“ koje obuhvata i djelove teritorije Podgorice i Andrijevice. Ili, lovište
„Petnjica“ pored opštine
Petnjica obuhvata i dio opštine Berane (područje Police,
Turjaka, Popča, Mrtvice itd.).
U Budvi su ustanovljena dva
lovišta: „Primorje“ i „Paštrovići“, a dio teritorije pripada
Nacionalnom parku „Lovćen“,
u Nikšiću tri lovišta: „Nikšić“,
„Grahovo“ i „Bratogošt“, u
Kotoru dva: „Kotor“ i „Risan“
itd. To što pojedini lovci žele
da izjednače prostor lovišta
sa prostorom gradske opštine
Tuzi nagovještava da je u
pozadini njihovog protesta
neki drugi motiv, koji nema
dodirnih tačaka sa strukom, a
čini mi se ni sa lovom.
POBJEDA: Zašto lovačko
društvo „Malesija“ ne gaz-
Petar Ivanović
duje lovištem ,,Podgorica
III“?
IVANOVIĆ: Lovačko društvo
„Malesija“ nije se ni prijavilo
na raspisani oglas. Zato su
neosnovane tvrdnje da im
nadležni ne daju da gazduju
„svojom teritorijom“. A tvrdnje da je razlog diskriminacija po nacionalnoj osnovi
su obično podmetanje u
nastojanju da se nađe opravdanje za sopstveni propust
i neću ih ni komentarisati.
Dodatno, da je lovcima sa
područja Malesije bio cilj da
love, imali su mogućnost
da posredstvom sadašnjeg
korisnika lovišta - Lovačke
organizacije za uzgoj, zaštitu
i lov divljači Podgorica dobiju
potrebna dokumenta kao što
su dozvola za lov, lovna karta
itd. Nijesu rijetki slučajevi
da se unutar jednog lovišta
formiraju lovačke sekcije,
koje se brinu o jednom dijelu
lovišta.
POBJEDA: Da li će uskoro
biti objavljen novi javni
poziv za dodjelu lovišta?
IVANOVIĆ: Da, Ministarstvo
poljoprivrede raspisaće javni
konkurs ove godine. Tako će
ovo lovačko društvo imati još
jednu priliku da dostavi ponudu. Što se mene tiče, lovišta
će se dodjeljivati na korišćenje isključivo po zakonskoj
proceduri, a nikako navodnim obećanjima bilo koga,
pritiscima putem medija ili sa
protestnih skupova.
POBJEDA: Lovci kažu da su
ignorisani od strane Ministarstva poljoprivrede.
Da li ćete se u narednom
periodu sastati sa lovcima
iz Malesije?
IVANOVIĆ: Kako su ignorisani kada je odgovoreno
na svaki dopis koji su poslali
i kada je upriličen sastanak
kad god je traženo. Poslednji
sastanak bio je prije desetak
dana sa gospodinom Fetićem, pomoćnikom ministra u
čijem resoru je lovstvo, i gospodinom Jankovićem koji u
Ministarstvu prati oblast lovstva. Pa ko treba da razgovara sa lovcima ako ne ljudi koji
su u Ministarstvu zaduženi za
lovstvo? Što se tiče poslanika
Đeljošaja, ovom prilikom reći
ću samo da pažljivo bilježimo
svu komunikaciju, pa i njegov
„zahtjev za sastanak privatne prirode“. Lovci Malesije
nijesu ničija privatna stvar,
već društvo koje ima svoja
zakonska prava. Zato očekujem, posebno od onih koji
usvajaju zakone, da se više
od ostalih založe za njihovu
primjenu i da svoju širinu u
razumijevanju različitih problema iskažu sa većim stepenom transparentnosti prema
Mr. J.
svima.
6
Marketing
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
Hronika
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
7
M. Babović
Pobjeda
Ekipa Pobjede na podgoričkim cestama sa Interventnom jedinicom
PODGORICA- Dobro veče
momci, legitimacije i otvorite automobil, provjerićemo
da li nešto imate.
Mlađi momak, inače vozač crnog audija, otvara vrata i malo
oštrijim glasom kaže:
- A, brate, đe nađe mene od
ovoliko naroda i što će uopšte
ođe novinari, što slikate, koji
đavo, gasite odmah aparat.
Policajac mu odgovara da je u
pitanju akcija medija i policije.
Pregleda gepek, vrata, ladice,
sjedišta… Sve je bilo u redu.
Mladić odlazi i poručuje novinarskoj ekipi:
- Samo me nemojte na zadnju
stranu stavit, a drugo što god
hoćete.
Iz pozadine momak u vidno
alkoholisanom stanju dobacuje:
- Može li meni jedna slika, da
me imate u arhivi?
Ovako je počela subotnja noć
sa tročlanom ekipom Interventne jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih
poslova Crne Gore.
Radisav Darmanović, Željko
Marković i Vesko Vukajlović
objašnjavaju da je ovo samo
dio onoga sa čim se susretnu
tokom 12 sati smjene, navodeći da je svake noći pojačana
kontrola Interventne ekipe, a
posebno vikendom zbog gužve u kafićima, pa budu i po tri
njihove patrole.
Provokacije
- Kada radimo pretrese uvijek
bude negodovanja i provociranja, iako narodu pokušavamo
da objasnimo da je to naš posao. Svjesni smo da možda i
bude neprijatno kada ih zaustavimo na ulici i lampama
pregledamo auta, ali takav je
zakon - priča Darmanović.
Dok smo razgovarali o načinu
njihovog rada, pored nas je
projurio bijeli BMW. Kolega
Vukajlović je sugerisao Darmanoviću da krenu za njim:
- Nešto mi je sumnjiv, moramo
ga provjeriti.
Zaustavljamo se u Njegoševoj
ulici. Izlaze dva momka i komentarišu da nijesu ništa ura-
„Bratski, a đe mene
nađe da kontrolišeš“
dili i da ne znaju zašto moraju
da otvaraju automobil radi
pregleda. Policajac Vukajlović
preko radio veze provjerava
lične podatke. Odgovara:
- Sve je u redu. Možete pustiti
momke.
Pregledom je ustanovljeno da
ni u automobilu nema ništa i
da su momci ,,čisti“. Vraćaju
im dokumenta, a mlađi momak komentariše:
- Eto, vidite da nema ništa, ali
nema veze, možda se sretnemo opet noćas, duga je noć...
Napuštamo centar grada i odlazimo prema Bloku V i VI, koji se obilaze danonoćno zbog
učestalih razbojništava i krađa. Uvjerili smo se da je ovaj
dio grada bio miran. Lokali u
ponoć zatvoreni. Produžavamo prema Siti kvartu, zaustavljamo se ispred kafića, skoro
sve je prazno... Međutim, automobil parkiran ispred jednog od kafića bio je sumnjiv.
Parkiramo se, Darmanović,
Vukajlović i Marković pregledaju dokumenta. Sve je u redu.
Momak se ljubazno obraća
policajcima:
- Svaka čast, momci, ovo bi trebalo češće da se radi. Pregled
svakog drugog automobila, pa
bi narod bio mirniji, ne bi se
svašta dešavalo na ulicama i
mlađa populacija ne bi svašta
radila.
Racije i pretresi
Bulevarom revolucije vraćamo se u centar grada. Nema
previše gužve. Kišna noć pokvarila je izlazak do kafića, pa
što se tiče racije i pretresa lokala ekipa Interventne nije
imala posla. Kako su nam
Provjerom je potvrđeno da je sve u redu
- Svaka čast, momci, ovo bi trebalo češće da se radi. Pregled svakog drugog
automobila, pa bi narod bio mirniji, ne bi se svašta dešavalo na ulicama i
mlađa populacija ne bi svašta radila- rekao je patroli jedan od građana
Ima i negodovanja, ali zakon je zakon
objasnili, pregledi kafića ne rade se uvijek, a obično budu po
nalogu dežurnog starješine.
- Raciju u kafiću radimo kada
nam šef javi da je možda unutra neka bezbjednosno interesantna osoba ili je neko sumnjiv. Lokal se isprazni, osobe
se vizuelno pregledaju i legitimišu se. Ukoliko se neko
usprotivi, onda moramo preduzeti i druge mjere - kažu policajci.
Ispričali su nam da su noć prije nego što je ekipa Pobjede
bila sa njima ispraznili lokal u
centru grada.
- Bila je skoro cijela ekipa Interventne, nas oko trideset.
Dobili smo naređenje od šefa
da pođemo u taj lokal, jer se u
njema nalazi bezbjednosno
interesantna osoba. Ispraznili
smo kafić i svakog redom pretresli. Bilo je negodovanja, kao
što i uvijek bude, ali sve je rađeno po zakonu. Tada nijesmo
ništa našli, ali bilo je slučajava
da dobijemo dojavu i na licu
mjesta uhapsimo osobe koje
se potražuju po Interpolu.
Darmanović nam je pojasnio
da od vrste krivičnog djela zavisi da li je osoba za privođenje
ili ne.
Procedura
- Osoba koja se privede po liniji rada prvo ide kod inspektora
za sektor, pa kod tužioca koji
se izjašnjava o kvalifikaciji krivičnog djela.
I, taman kad smo odlučili da se
oprostimo od ljubazne ekipe
Interventne jedinice, naišli smo
Ekipa Interventne jedinice Uprave policije
na mladića kako sjedi sam u autu. Zaustavili smo se i prišli s
lampama. Momak izlazi i kaže:
- Sve je u redu, bratski, čekam
đevojku, ali evo dokumenta,
slobodno provjerite, nemam
ni kaznu za pojas, a kamoli za
što drugo.
Tako je i bilo, momak je bio
„čist“.
Sa nekoliko pretresa i kontrole
vozila bila je to mirna noć sa
ekipom Interventne jedinice u
glavnom gradu.
M. Lazarević
8
Crnom Gorom
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
Odron na putu Cetinje-Budva na potezu između Brajića i Lapčića
Stijena pala na vozilo,
povrijeđen radnik
Crnagoraputa
BUDVA – Velika stijena koja
se juče popodne odronila na
put Cetinje – Budva, na dionici
između Brajića i Lapčića, udarila je u kamionet firme Crnagoraput i povrijedila radnika
M.M. (33) dok je bio za volanom. Vozač je izvučen iz zarobljenog vozila i sa prelomom
ruke prebačen u cetinjsku
bolnicu. Pukom srećom, nije
zadobio povrede opasne po
život. On je u trenutku odrona
vozilom prolazio suprotnom
trakom i kretao se ka Cetinju.
Između stijene i bankine
Kako je potvrđeno Pobjedi na
terenu, odron se dogodio oko
15.30 sati kada se više kubika
kamena i zemlje odronilo
preko postavljene zaštitne
mreže, pritisnulo vozilo i gurnulo uz sami branik do ivice
puta. Bankina je spriječila da
kamion završi u provaliji.
Vozilo je potpuno uništeno, a
svi koji su bili na mjestu odrona konstatovali su da je srećna
okolnost što u tom trenutku
nije bilo vozila na kolovoznoj
traci uz brdo, jer bi posljedice
bile znatno teže.
PODGORICA – U Domu
zdravlja Danilovgrad svake
sedmice ordinira pulmolog
iz Specijalne bolnice Brezovik. On mjesečno obavi do
100, a na godišnjem nivou
oko hiljadu pregleda – kazala je Pobjedi savjetnica direktora te zdravstvene ustanove Zorica Kovačević.
Ona je objasnila da je zahvaljujući potpisanom sporazumu sa bolnicom Brezovik Danilovgrađanima omogućeno
da dobiju zdravstvenu zaštitu
u svom gradu, bez čekanja i
putovanja u druge opštine.
- Takođe, dostupnošću pulmologa, preveniraju se ili na
vrijeme otkriju plućna oboljenja, čime je izlječenje izvjesnije - kazala je Kovačević.
Direktorica Specijalne bolnice Brezovik dr med. Gordana
Reljić zadovoljna je osmogodišnjom saradnjom sa Domom zdravlja Danilovgrad.
- Radom naših ljekara u Domu
zdravlja Danilovgrad postignut je vrlo praktičan metod
rada, jer svi pacijenti koji njemu gravitiraju, u isti dolaze na
pregled, tako da je time pre-
Odron se dogodio na dijelu
puta od Brajića ka Lapčićima,
iznad atara sela Stanišići, 70
metara od mjesta velikog
odrona prije pet godina. Tada
je sanacija odrona trajala više
nedjelja, saobraćaj je bio obustavljan i odvijao se naizmjenično, a po završetku radova
postavljena je zaštitna mreža.
Saobraćaj je normalizovan oko 17
sati, a do tada se
odvijao naizmjenično jednom trakom
Na mjestu odrona saobraćaj
se juče do 17 sati odvijao naizmjenično jednom trakom, uz
zabranu za autobuse i teretna
vozila, a normalizovan je pošto
su obje kolovozne trake očišćene.
Drugi odron za mjesec
Jučerašnji odron je drugi
veći ove godine na području
Budve.
Prije nešto više od mjesec
dana, 19. januara, došlo je
odronjavanja stijena i zemlje
na ulazu u Budvu, kod hotela
„Park“, kada je preko stotinu
kubika kamenja i zemlje presjeklo Jadransku magistralu.
Prvog dana Budva je bila
Dobra saradnja Doma zdravlja Danilovgrad i Specijalne bolnice Brezovik
Pulmolog mjesečno pregleda
i do sto Danilovgrađana
Dom zdravlja Danilovgrad
vashodno za pacijente, mnogo
komforniji način liječenja.
Takođe i velike gužve koje mi
imamo svakodnevno na poliklinici u SB Brezovik su manje
– kazala je Rejić.
Prema njenim riječima, ukoliko specijalista pneumoftiziolog nakon kompletnog ambulantnog pregleda odluči da je
neophodna dalja dijagnostika
i hospitalizacija, ljekari se sa
pacijentima dogovaraju o dolasku u SB Brezovik. Dodatna
dijagnostika, kaže dr Rejić, u
bolnici se obavlja brzo i bez
čekanja.
Pacijenti danilovgradskog
Doma zdravlja ističu da imaju
samo riječi hvale za obje
blokirana, sljedećeg dana
počelo je naizmjenično
propuštanje vozila uz kontrolu saobraćajne policije sa
većim ili manjim zastojima
zbog radova na sanaciji
odrona, a tek poslije sedam
dana saobraćaj je potpuno
normalizovan u oba smjera.
V. STANIŠIĆ
zdravstvene ustanove.
- Mnogo nam znači što nam je
omogućeno da nas u svom
gradu ukoliko je to potrebno
pregleda pulmolog. Mnogo je
komfornije i brže, a usluga je
jednako kvalitetna. Jedino
ako je neophodan bolnički
tretman moramo otići do Brezovika, gdje se, zahvaljujući
odličnoj organizaciji i stručnom i veoma ljubaznom i predusretljivom osoblju, takođe,
sve brzo završava– rekao je
Ljubomir Đurović.
Sa njim je saglasan i njegov sugrađanin Batica Pavićević.
- Ovdje možemo da obavimo
gotovo sve specijalističke preglede i da zbog toga ne moramo da putujemop do Podgorice ili Nikšića. Drago mi je što
je došlo do saradnje sa Brezovikom, jer su, kao i u Domu
zdravlja Danilovgrad, i tamo
ljekari i osoblje izuzetno
stručni i profesionalni i maksimalno posvećeni pacijentu.
To osjećamo i kada smo kod
našeg izabranog doktora dr
Marka Burića i kada smo kod
pulomologa iz Brezovika dr
Aleksandre Toljić – kazao je
Pavićević.
Sl.R.
Pobjeda
Svijet
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
9
Grčka danas predstavlja
plan mjera i reformi EU
ATINA – Predstavnici vlade
Grčke u ponedjeljak će ministrima finansija eurozone
predstaviti plan reformi, koji će, ako bude prihvaćen, biti osnova da se za četiri mjeseca produži kreditna
pomoć grčkoj državi, prenio
je Reuters.
- O nekim reformskim mjerama koje ćemo predstaviti zoni
eura nema pregovora jer se ti-
ču nacionalnog suvereniteta upozorio je u nedjelju Nikos
Papas, državni ministar i jedan
od najbližih saradnika premijera Aleksisa Ciprasa.
Papas nije rekao koje su to
mjere, a kao dio ,,unutrašnje
politike“ pomenuo je radno
pravo i uslove rada. Isključio je
mogućnost novih smanjenja
penzija i plata u državnom
sektoru privrede i upravi. Grč-
ki ministar je podsjetio da
budžet te zemlje za 2015. godinu, o kojem se prethodna vlada dogovorila sa međunarodn i m k r e d i t o r i m a , E U,
MMF-om i ECB, predviđa zapošljavanje 15.000 ljudi u državnoj službi, ali nova vlada
namjerava da taj broj bude
manji, oko 11.000 ljudi. A da li
to znači da nova vlast Grčke
ima osmišljenu pregovaračku
tehniku? Mail on Sunday piše
da je ministar finansija Janis
Varufakis pokazao ,,eksplozivni temperament“, a neki
posmatrači su čak strahovali
da je rasprava u Briselu u petak bila na ivici fizičkog okršaja. U tekstu je navedeno i da bi
baš takav stil grčkog radikalno
ljevičarskog ministra mogao
da bude dio ,,namjerne pregovaračke tehnike“. Bilo kako
Janis
Varufakis
bilo, Grčkoj je u petak ipak
odobreno produženje finansijske pomoći za otplatu javnog duga do kraja aprila, pod
istim uslovima koji su važili do
sada. Time je zasad izbjegnut
bankrot Grčke i izlazak te zemlje iz eurozone. Agencije
U više gradova u Ukrajini obilježena godišnjica masovnih protesta na Trgu nezavisnosti u Kijevu
Žrtve na „Maršu
dostojanstva“
u Harkovu
HARKOV/KIJEV - Najmanje dvoje ljudi je ubijeno, a
više od deset je povrijeđeno,
u nedjelju u eksploziji u Harkovu na istoku Ukrajine u
napadu na okupljene na
,,Maršu dostojanstva“, prenio je Reuters.
Ukrajinski mediji prenose da
je eksploziv bio sakriven u snijegu i aktiviran daljinskim
upravljačem. Ukrajinski zvaničnici su potvrdili da su
uhapšene četiri osobe osumnjičene za bombaški napad. A
nakon eksplozije pokrenuta je
antiteroristička operacija i
proglašen nivo visokog rizika.
Al Jazeera podsjeća da je i posljednjih mjeseci Harkov bio
poprište desetak eksplozija.
Sukob i dogovor
Nije mirno ni u Mariupolju,
gdje se nastavljaju sukobi, a
prema izvorima iz Kijeva, pristižu i oklopna vozila iz Rusije. Ono što ohrabruje je potpisivanje dogovora o povlačenju
teškog oružja. Ukrajinski general Aleksandar Rozmaznin
je kazao da je prerano da se
kaže kad će početi povlačenje
oružja, ali ukrajinski mediji
U Mariupolju i dalje sukobi vojske Ukrajine i proruskih
snaga. Ipak, obje strane u konfliktu potpisale su dogovor
o povlačenju teškog oružja. Ispoštovan je i ključni dio
sporazuma iz Minska, razmjena zarobljenika
navode da bi do toga moglo da
dođe kasnije tokom nedjelje
ili u ponedjeljak. Prethodno je
i ruski general Aleksandar
Lentsov rekao da su proruske
snage pristale da povuku teško naoružanje. I on je potvrdio da su naređenje o povlačenju oružja već potpisali lideri
samoproglašenih LNR i DNR.
Predstavnik snaga samoproglašene DNR Eduard Basurin
izjavio je da počinje proceš
povlačenja teškog naoružanja
od linije razgraničenja, ali da
je realno da počne 24. februara. U međuvremenu, posmatrači OEBS-a su tokom obilaska Debaljceva prijavili
mnogo oštećenih objekata i
nestašicu glavnih potrepština.
Početak i sjećanje
U Kijevu je u nedjelju hiljade
ljudi obilježilo prošlogodišnja
ubistva više od 80 sugrađana.
Demonstranti su tih mjeseci
zahtijevali smjenu vlasti, kao i
Britanija neće
slati oružje
Ukrajini
Britanski državni sekretar i
predsjednik parlamenta Vilijam Hejg isključio je mogućnost slanja oružja Ukrajini u
vrijeme dok se SAD i evropske zemlje sve više zalažu za
naoružavanje vlade u Kijevu
kao vid dodatnog pritiska
na Rusiju u sklopu pokušaja
rješenja ukrajinske krize.
Hejg je istakao da bi svjetske vlade trebalo ,,veoma
pažljivo da razmisle o tom
potezu“.
- Britanija je dosad već slala
vojnu opremu Ukrajini,
poput lakih oklopnih vozila,
ali ne i oružje. Ne planiramo
da šaljemo oružje Ukrajini.
Naš pristup ni u jednom oružanom konfliktu posljednjih
godina nije bio da šaljemo
oružje – kazao je Hejg za
BBC. Naglasio je da je diplomatsko rješenje ,,jedini način
da se ostvari napredak“.
odaju počast žrtvama Majdana i pokažu da stoje uz građane Ukrajine.
- Prije marša, posjetili su
izložbu ,,Prisustvo“, na kojoj
su izloženi tenkovi, rakete i
drugo zaplijenjeno rusko
oružje. Ukrajinski predsjednik pokazao je izgorjele automobile za koje tvrdi da ih je u
stambenim četvrtima Mariupolja uništilo rusko oružje.
Nijesam iznenađen onim što
sam vidio na izložbi. Očigledno je šta se dešava. Zato sam u
Kijevu, da pokažem Ukrajincima da nijesu sami – poručio
je Tusk.
On je podsjetio da su za danas
najavljene konsultacije sa partnerima o proširivanju ekonomskih sankcija Rusiji, kao i
o mogućnosti za poboljšanje
nadzora granice. Najavio je da
postoji mogućnost za pokretanje mirovne misije u Ukrajini i da se nada da će pronaći
neko rješenje sa UN i EU.
Razmjena
okretanje Ukrajine Briselu, a
ne Moskvi. Na današnji dan
smijenjen je i legalno izabrani
predsjednik države Viktor Janukovič, koji je potom napustio zemlju. Uslijedila je ruska
aneksija Krima, sukobi na
istoku zemlje i više od pet hiljada mrtvih. Predsjednici
Ukrajine, Poljske, Litvanije,
Slovačke, Gruzije i Moldavije,
kao i predsjednik Evropskog
savjeta Donald Tusk došli su
na ,,Marš dostojanstva“ da
- Najmanje 139 vojnika ukrajinskih snaga koje su na istoku
zemlje ranije zarobili proruski separatisti pušteni su na
slobodu - potvrdio je u nedjelju predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Iz redova proruskih separatista saopšteno
je da je u subotu u Lugansku
najprije obavljena razmjena
36 separatista sa 37 ukrajinskih vojnika, a nakon oslobađanja 17 separatista na slobodu je pušten ostatak
ukrajinskih vojnika. To je prvi
korak predviđen sporazumom
iz Minska koji je uspješno
izveden.Agencije
Tači: Kosovo
će od Srbije
tražiti ratnu
odštetu
PRIŠTINA – Bivši kosovski
premijer, u novoj Vladi Ise
Mustafe ministar inostranih
poslova Hašim Tači izjavio je
u nedjelju da će Kosovo tužiti
Srbiju za genocid počinjen
tokom rata 1998-1999.
- Raspravljamo i radimo na
tome. Kosovo će se obratiti
Međunarodnom sudu pravde
nakon procjene unutarnjih
i međunarodnih okolnosti
- kazao je Tači za agenciju
Anadolija, ali ne otkriva vrijeme
podizanja tužbe.
Kosovo optužuje Srbiju da je
tokom rata 1998-1999 počinila
genocid, a procjenjuje se da su
jugoslovenske oružane snage
pobile više od 10.000 kosovskih Albanaca.
- Srbija je počinila genocid
na Kosovu. Imamo dokaze,
imamo svjedočanstva i cijeli
svijet to zna - kazao je Tači koji
je 1999. bio politički vođa Oslobodilačke vojske Kosova.
Nakon BiH i Hrvatske, Kosovo
će biti treća zemlja koja Srbiji
stavlja na teret optužbu za
genocid. Na Tačijevu najavu
reagovao je srpski ministar
rada Aleksandar Vulin, istakavši da je to ,,opasna ideja“ koja
ukazuje na namjeru predstavnika privremenih institucija u
Prištini da izbjegnu nastavak
briselskih razgovora.
- Ne može istovremeno da se
podigne tužba za genocid protiv Srbije i u isto vrijeme da se
nastave razgovori u Briselu. Te
stvari isključuju jedna drugu izjavio je Vulin.
Zamjenik direktora Kancelarije
Vlade Srbije za Kosovo Dušan
Kozarev je kazao da Hašim
Tači ,,ne treba da udara u ratne
bubnjeve i priča o genocidu
već da se pozabavi problemima na Kosovu“.
- Tači treba da se pozabavi i
osnivanjem međunarodnog
suda za zločine Oslobodilačke
vojske Kosova, koji bi trebalo
da pozove na odgovornost
komandante OVK najodgovornije za zločine. Posljednjih sedmica pojedini albanski rukovodioci su vidno nervozni, nema
potrebe da ličnom nervozom
kvare atmosferu za pomirenje,
normalizaciju i dijalog – poruD. B.
čio je Kozarev.
10
Svijet
Bečki valcer
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
,,Besramna agresija“
ili zakonski čin
Vene
Vijene
Piše: Miloš MILAČIĆ
Za deset dana, koliko sam stanovnik Beča,
svakodnevno koristim usluge podzemne
željeznice. I odmah se vidi: vozovi su skoro
uvijek krcati i skoro nikad ne kasne
Štefanplac je srce Beča, Prater njegova pluća, a dvorac Šenbrun,
koji među zidinama čuva duh carskih vremena, najposjećenija
je znamenitost austrijske prijestonice. Po logici stvari, to je duša
Beča...
No, ako bismo sada počeli da nabrajamo sve važnije djelove
Beča i pravimo analogiju sa ljudskim, vrlo brzo bismo došli i do
onih manje zgodnih za poređenje. Stoga ćemo odmah preći na
ono bez čega prosječni stanovnik Beča, bio stranac ili domicil,
vozač ili pješak, mlad ili star, teško da može zamisliti dan.
To je metro – pravi krvotok grada ili poetičnije rečeno „vene
Vijene“.
Za deset dana, koliko sam stanovnik Beča, svakodnevno koristim usluge podzemne željeznice. I odmah se vidi: vozovi su
skoro uvijek krcati i skoro nikad ne kasne.
Mapa pet gradskih linija koje su označene različitim bojama
(crvenom, ljubičastom, narandžastom, zelenom i braon) toliko je
pregledna da već poslije dva dana možete sve da „pohvatate“ i
prilično lako se snađete, čak i ako putujete, recimo, od Vestbankofa (kao ja) i morate kod Folksteatra da pređete sa linije U3 na
U2 da bi stigli do stanice Stadoin, gdje se nalazi čuveni „Ernst
Hapel“.
Prvi savjet koji sam dobio jeste da se nikad ne švercujem u
metrou. Kažu, karte nijesu skupe, pa ne treba rizikovati. Nijesam
ni namjeravao, ali hvala na upozorenju. Cjelodnevna karta za
kompletan gradski prevoz (metro, autobus, tramvaj) iznosi 7,6
eura, sedmična 16,20, a mjesečna oko 48 eura.
Svakog dana u prosjeku oko 100 kontrolora nalazi se u vozilima
gradskog saobraćaja u Beču, a kako navode austrijski mediji,
zahvaljujući povoljnim cijenama karata, iz godine u godinu sve
manje putnika se upušta u rizik „vožnje na crno“. I pored toga, u
prošloj godini kontrolori su naplatili od putnika koji su se vozili
„na crno“ više od 20 miliona eura.
U 2014. kontrolisano je oko 7,9 miliona putnika, njih oko 163.000
nije imalo važeću kartu za vožnju. Izraženo procentima 2,1% je
uhvaćeno da se vozi „na crno“. Interesantno je da se od 2011. taj
procenat konstantno smanjuje za 0,3% godišnje.
Kažu da sa kontrolorima nema rasprave. Koga uhvate bez
karte, samo ga mirno izvedu iz voza i napišu kaznu od 103 eura.
Nijesam ih još opazio u metrou, ali znam da će se prije ili kasnije
pojaviti. Spremno ću ih dočekati sa ovom „sedmičnom“.
Stari Aboridžin, u pohabanoj robi, koji se slučajno (ili namjerno)
muvao oko automata pomogao mi je da je kupim. Kad je vidio
da novac stavljam u uređaj predviđen za kartice, samo je nešto
promumlao i pokazao mi prstom na drugi. Mašina je vratila
kusur, a on mi je brže-bolje ispred nosa poturio plastičnu kutijicu.
Dok sam ubacivao sitninu u nju, zadovoljno je klimnuo glavom.
U bečkom metrou ima svakakvog svijeta. Vidio sam Rusa (ili
možda Slovaka koji je glumio Rusa) koji je od Rathausa do
Šotenringa za bakšiš svirao „Kaćušu“ i još neke ruske pjesme na
harmonici. Kćerka starog Kazahstanca sa slušalicama na ušima
vikala je na oca zato što joj je, kad su ulazili u metro, nespretno
skinuo kapuljaču, pokvarivši joj frizuru. Jedan Jamajčanin svađao se sam sa sobom, dok sam ja cijelo vrijeme naivno mislio
da ima u ušima „F 117“ slušalice i da razgovara sa nekim. Japanci
su bili praktični, pa su za sedam minuta, koliko je trajao put do
Karsplaca, riješili ukrštene riječi na njemačkom. A sredovječni
Austrijanac se toliko „omrčio“ da je tek iz četvrtog pokušaja
uspio da stane na pokretne stepenice koje vode ka stanici. Onda
je počeo da se klati kao kazaljka sata na Štefanplacu, jedva održavajući ravnotežu. Prošao sam brzim korakom pored njega i
ušao u voz za Otakring, nikad ne saznavši da li je i on uspio da
stigne na isti.
Pred posljednju stanicu mog dnevnog putešestvija, ušla je
petočlana porodica koju su činili: otac, majka i dvoje maloljetne
djece suprotnih polova. Sa njima je bila još i starija gospođa,
vjerovatno baka, sad sa očeve ili majčine strane manje je važno.
Bitnije je što su svi bili onako nabundani, sa kapama do pola čela
i pletenim rukavicama, kao da su došli iz Vestendorfa, sa skijanja.
I svi su „tamanili“ neke XXL sendviče sa slaninom, majonezom,
sirom, lukom i paradajzom. Nije bilo mjesta za sjedenje pa su se
nekako stisli u gomili, pridržavajući se za štangle, ne prestajući
horski da mljackaju.
Iskreno sam se obradovao tom prizoru, shvativši da niko nije
savršen. Pa čak i ti Habzburgovci, što nama Balkancima često
zamjeraju na ponašanju, eto sebi daju oduška i gramzivo jedu
usred voza. I nimalo im ne smeta što ih ostali putnici zbunjeno
posmatraju.
Ali tada, u pauzi između dva zalogaja, glava porodice progovori
na čistom crnogorsko - srpsko, bosansko, hrvatskom jeziku:
- Pazi ovamo, mmmm, nije vam ovo selendra. Ovo je, mhmhm,
Beč. Svi da ste tu na okupu, da se ne pogubimo. Boško, curi ti taj
majonez po jakni. Uzmi sestru za ruku i drži je čvrsto. A ti, Vojka,
budi pripravna i brzo pritiskaj to „zeleno“ dugme na vratima, čim
ova gospođa spikerka najavi Neu-bau-gaze (Nojbaugase). Jesi
me čula, a? (Autor je od februara dopisnik Pobjede iz Austrije)
Posmrtni ostaci
Sulejman-šaha
izmješteni iz Sirije
ALEPO – Turski vojnici su u
noći između subote i nedjelje izveli u Siriji veliku vojnu
akciju i bez borbe evakuisali
četrdesetak turskih vojnika
koji su čuvali grobnicu Sulejmana-šaha na području
koje kontroliše Islamska država, potvrdio je u nedjelju
predsjednik vlade Turske
Ahmet Davutoglu, prenio je
Reuters.
U vladi Sirije su poručili da su
ih predstavnici Turske obavijestili o ulasku na tu teritoriju,
ali da nijesu čekali njihovo
odobrenje za akciju.
Po zakonu
Predsjednik Turske Redžep
Tajip Erdogan je u nedjelju saopštio da se premještanje obavilo u skladu sa garancijom
međunarodnog prava i ugovora, te da je Vlada uspješno
sprovela akciju.
- Pratio sam operaciju. Vojna
akcija kojom su rukovodili
premijer i načelnik generalštaba za cilj je imala premještanje grobnice Sulejman-šaha na sigurnije mjesto – kazao
je Erdogan. Odluka o toj vojnoj
akciji donesena je zbog pogoršanja stanja oko turske enklave gdje počivaju ostaci Sulejman-šaha. U okviru akcije na
sirijsku teritoriju je ušlo četrdesetak tenkova i više desetina
oklopnih vozila.
- Ostaci turskog vođe privremeno su vraćeni u Tursku, ali
će se poslije opet pokopati u
Siriji – kazao je predsjednik
vlade Turske Ahmet Davutoglu. Potvrdio je da je jedan turski vojnik stradao u nesreći
dok su ulazili na to područje.
Turska je zaprijetila pobunjenicima odmazdom ako napadnu turske vojnike koji su
štitili to istorijsko mjesto. Na
osnovu ugovora sa Francuskom iz 1923. Turska je dobila
pravo nadzora nad tom teritorijom. Turska je prije operacije izvijestila saveznike o akciji,
ali od njih nija tražila nikakvu
pomoć.
Agresija
U vladi Sirije tvrde da je ,,upad
Turske na sjeveru besramna
agresija“ i da će smatrati Ankaru odgovornom zbog posljedica. U saopštenju pročitanom na državnoj televiziji,
sirijske vlasti navode da je turska vlada obavijestila sirijski
konzulat u Istanbulu o operaciji premještanja grobnice Su-
lejmana-šaha, ali da nijesu sačekali dozvolu. Navedeno je i
da činjenica da Islamska država nije napala grobnicu ,,potvrđuje dubinu veza između
turske vlade i te terorističke
organizacije“. Reuters podsjeća da su, u skladu sa striktnom
verzijom šerijatskog zakona
koji slijede, borci Islamske države digli u vazduh mnoge
grobnice na području koje se
nalazi pod njihovom kontrolom. A u vladi Sirije ukazuju i
da operacija turskih snaga
predstavlja kršenje sporazuma potpisanog 1921.
Grobnica Osmana I se nalazi u
blizini tursko-sirijske granice,
u sirijskoj provinciji Alepo, odnosno blizu grada Kobane koji
je bio poprište najžešćih američkih vazdušnih udara na džihadiste.
Agencije
Francuskoj milioni
od poreza bogatima
PARIZ - Sekretar državnog
budžeta Francuske Kristian
Ekert je u nedjelju, na sjednici
Parlamentarne komisije, predstavio preliminarne brojke
prikupljenog poreza za bogate
Francuze, prenio je AFP.
Porez od 75 odsto za godišnje
prihode Francuza veće od
milion eura tokom 2013. i
2014. godine donio je toj
zemlji blizu 400 miliona eura.
Porez naplaćen od najbogatijih uveden je za prihode iz
2013. i 2014. godine i ukinut je
prvog februara 2015. godine.
Konačne brojke prikupljenog
iznosa od poreza za najbogatije Francuze u 2014. godine
biće objavljene 30. aprila. Iako
je ukinut ove godine, taj porez
na kraju je platilo gotovo
470 kompanija i preduzeća,
odnosno blizu hiljadu pojedinaca. Porez, koji je uveden
2013. godine kao privremena
dvogodišnja mjera, neprestano je bio na meti kritika.
Predviđao je oporezivanje svih
bogatih građana Francuske,
ali je Ustavni sud poništio
tu verziju zakona, odobrivši
samo njegovu primjenu na
zaposlene u kompanijama.
Slobodne profesije, kao što
su advokati ili ljekari, na kraju
su bile oslobođene plaćanja
poreza, kao i glumci koji
nemaju fiksna primanja i žive
od honorara.
Maksimalni porez za fudbalske
klubove iznosio je pet odsto
na ukupne prihode. Stručnjaci
smatraju da je taj porez loše
uticao na konkurentnost francuske privrede, jer su mnogi
strani investitori odustali od
ulaganja, a doveo je i do odlaska jednog broja francuskih
biznismena i poznatih ličnosti
Agencije
van zemlje.
Izrael od SAD-a kupuje
borbene avione
TEL AVIV - Predstavnici
Ministarstva odbrane Izraela
zaključili su sporazum sa SAD o
kupovini dodatnih 14 borbenih,
nevidljivih aviona F-35 vrijednih tri milijarde američkih dolara, prenio je Reuters u nedjelju.
Kako pišu izraelski mediji,
novih 14 borbenih aviona
finansiraće se iz američke
vojne pomoći Izraelu koja
godišnje iznosi nešto više od
tri milijarde dolara. Avioni bi
trebalo da budu isporučeni
tokom dvogodišnjeg perioda,
sa početkom isporuke krajem
2016. godine. U saopštenju
Ministarstva odbrane navode
da nakon toga namjeravaju
da naruče još 17 nevidljivih
aviona.
Američki F-35 JSF, proizvođača
vojne opreme Lockheed-Martin, može izbjeći radare i letjeti
brzinom zvuka, ali mu piloti
pripisuju i mnoge mane. Osim
tehničkih nedorađenosti i grešaka koje je trebalo popravljati,
poput nemogućnosti pucanja
iz 25-milimetarskog topa, u
razvoju tog modernog aviona bilo je mnogo kašnjenja i
značajnog povećanja cijene.
F-35 može da nosi satelitski
navođenu bombu težine 450
kilograma ili laserski navođene
projektile sa 225 kg eksploziva.
Iako impresivna, ta su oružja
prilično neučinkovita u borbi.
Agencije
Pobjeda
Kultura
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
11
Intervju: Oliver Frljić, reditelj i direktor HNK u Rijeci
Toplinu krda
još žrtvujem za
druge vrijednosti
BEOGRAD - Oliver Frljić
(Travnik, 31. marta/ožujka
1976) - hrvatski pozorišni reditelj. Negdje ga predstavljaju i
kao najnagrađivanijeg „jugoslovenskog reditelja“, šta god
to značilo svim novima klincima. Sada je na poziciji direktora HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci
i ne prestaje da talasa hrvatsku
javnost brojnim teatarskim akcijama, ali i režijama komada
(„Hrvatsko glumište“) koji
upiru prst u brojne anomalije
današnjeg društva.
POBJEDA: Jeste li (nema
Mire Trailović), pored Dina
Mustafića, usamljeni u stvaralačkoj slobodi?
FRLJIĆ: Propitivati ono oko
čega se većina bezuvjetno slaže - čovjeka uvijek ostavlja samog. Krleža kaže: „S ljudima
zajedno smrdi, ali je toplo“. Ja
sam još spreman žrtvovati toplinu krda za neke druge vrijednosti. Predstava „Hrvatsko
glumište“ dodatno je pročistila
prostor oko mene. Metaforički
govoreći, zrak koji sada dišem
puno je bolje kvalitete.
POBJEDA: „Glumište“ postavlja pitanje krivice teatra?
FRLJIĆ: Ta predstava bavi se
odgovornošću domaće kazališne zajednice. Ona postavlja
pitanja - može li se ono što većina hrvatskog glumišta proizvodi od rata naovamo uopće
nazvati kazalištem, ako bi kazalište trebalo biti društveni,
etički i umjetnički čin koji zločinu ima hrabrosti dati ime,
oduzeti pravo na razlog i odrediti mjeru krivnje? Kakvo je to
uopće kazalište, to većinsko
hrvatsko glumište, koje ne prepoznaje tragediju svojih sugrađana? Kakvo je to kazalište
koje na fašizam odgovara - fašizmom?
POBJEDA: Kako su Vaša
krhka pleća svojevremeno
podnijela „eruptivnu“ predstavu „Zoran Đinđić“ u beogradskom Ateljeu 212?
FRLJIĆ: Moja krhka pleća su,
hvala na pitanju, dobro nakon
svega što se događalo za vrijeme rada i nakon premijere
„Đinđića“. Glumci su stalno
bili napadani od kolega zbog
toga što su u ovom projektu.
Međutim, ekipa koja je ostala
pokazala je ono što je, po meni,
ključno za današnjeg glumca, a
to je da ima stav i odnos. Pred
kraj proba, u cijeloj toj atmosferi, Upravni odbor Ateljea je
tražio da pogleda jednu probu.
Ako je predstava tačna, uvijek izaziva reakcije. Naravno da
u sredinama koje u kazališnom smislu još tavore na kraju
19. stoljeća moj teatar, i tematski i formalno, predstavlja veliki
problem i nepoznanicu. Zato napadi nisu neočekivani
SAMO SAM
KAZALIŠNI RADNIK:
Oliver Frljić
Politička (ne)pismenost
POBJEDA: Zašto ne glasate na izborima?
FRLJIĆ: Zato što vjerujem da parlamentarna demokracija ne
reprezentira ništa drugo doli političku nepismenost velikog
broja onih koji u njoj participiraju. Uostalom, ne vjerujem da se
nenasilnim putem može bilo što promijeniti u postojećoj konstelaciji moći i društvene nepravde.
ODGOVORNOST
TEATARSKE
SCENE: Iz predstave
„Hrvatsko glumište“
(HNK Rijeka)
Pitao sam je li to uobičajena
praksa. Ispostavilo se da nije.
Naknadno se ispostavilo da je
Upravni odbor predstavu došao gledati da bi odlučio hoće
li uopće izaći.
POBJEDA: Reakcija na političko u pozorištu bila je očekivana?
FRLJIĆ: Ako je predstava točna, ona uvijek izaziva reakcije.
Naravno da u sredinama koje u
kazališnom smislu još tavore
na kraju 19. stoljeća moj teatar,
i tematski i formalno, predstavlja veliki problem i nepoznanicu. Zato napadi nisu neočekivani. A takva je situacija
u cijeloj regiji jer, osim par izuzetaka, većina kazalištaraca
ostaje čvrsto vezana za matricu psihološkog realizma i tezu
da kazalište treba biti apolitično. Moj teatarski izraz formirao se u opreci prema toj i takvoj sredini, ali i prema
političkim procesima koji započinju devedesetih, a traju i
danas.
POBJEDA: Jeste li Vi samo
hrabriji od kukavica i licemjera u pozorištu/kazalištu i
u društvu inače?
FRLJIĆ: Ne razmišljam o
hrabrosti i kukavičluku, nego
o tome kako da svojim radom
Radio bih predstavu o Vučiću
POBJEDA: Već dvije godine beogradski pozorišni upravnici
ne odgovaraju Vam na ponudu da radite predstavu o Vučiću, koji Vas zanima samo kao premijer?
FRLJIĆ: Vučić me zanima kao metafora kolektivnog autoamnestiranja od odgovornosti za ono što je Srbija radila tijekom
90-ih. Kao što predstava „Zoran Đinđić“ nije bila biografska
predstava o bivšem premijeru Srbije, tako i ova predstava - pod
pretpostavkom da je jednog dana, prije nego Vučićeva vladavina završi, netko usudi postaviti - ne bi bila samo o aktualnom
premijeru Srbije, nego o svemu onome što on predstavlja.
Osnovno pitanje je što je Srbija izabrala kad je birala Vučića.
prokažem kakva su društva u
kojima živimo. Većinom su nastala na različitim zločinima.
Uz ratne, tu su i ekonomski
zločini u kojima je pokradena
društvena imovina - ono što se
umivenijim rječnikom zove
privatizacija. Produbljene su
socijalne razlike. Brisanje klasne svijesti, koje je odrađeno
paralelno s ratovima, a dovršeno u postratnom vremenu, također je zločin. Danas imamo
ljude koji ne mogu izaći iz nacionalnih matrica i solidarizirati se s onima s kojima bi bilo
logično da se solidariziraju.
Radnici u Hrvatskoj u radnicima u Srbiji ne vide jednako
obespravljene, nego isključivo
pripadnike drugog etničkog
korpusa. Naravno, da se tako
podijeljeno radništvo, čvrsto
zatvoreno u administrativne
granice novonastalih država,
ne može izboriti ni za minimum svojih prava.
POBJEDA: Kako sada, sa
možda dovoljno vremenske
distance, gledate na stav gluSPOJ FIKCIJE I
DOKUMENTARNE
GRAĐE: „Zoran Đinđić“
(Atelje 212 Beograd)
maca - „Ta tema nas ne zanima“?
FRLJIĆ: Cijeli sustav u kojem
se glumci obrazuju ukida kritički odnos prema društvenoj
stvarnosti. Zato nastaju problemi kad se radi projekt kao
što je „Zoran Đinđić“. Još je
zanimljivije čuti komentare
pojedinih kolega da to što smo
mi tamo radili uopće nije kazalište, iako se radi o odavno
institucionaliziranim postupcima. Škole programiraju
glumce da kao teatar percipiraju samo jedan uski krug
izvedbenih praksi. Zaboravlja
se da se kazalište, kao i sve drugo, u svom postojanju mijenja.
Brehtovo kazalište treba ponovno promisliti da bi se kroz
njega govorilo o kapitalizmu
današnjeg doba. Nekritičko
korištenje postupaka pretvara
taj teatar, kao i svaki drugi, u
muzej.
POBJEDA: Jugoslavija je i
dalje Vaše kulturno i emocionalno nasljeđe?
FRLJIĆ: Da. Ovih dana upra-
vo se jedna snimka s Youtubea
u kojoj kažem tu rečenicu koristi kao krunski dokaz u medijskoj harangi protiv moje
malenkosti. Jer, u Hrvatskoj se
prema Jugoslaviji kao kulturnom prostoru još ne smije
imati nikakav drugačiji odnos
osim izrazito negativnog i nipodaštavajućeg. Iako sam relativno mlad, taj kulturni prostor me formirao. Žao mi je što
se ne mogu prepustiti kolektivnoj amneziji kao narodi na
prostoru bivše Jugoslavije.
POBJEDA: Hrvat iz Zagreba, bosanski Hrvat (kao Ćiro
Blažević, recimo) ili Istrijanin? Ili, samo kazališni radnik?
FRLJIĆ: Samo kazališni radnik. Nacionalnost i mjesto rođenja ostavljam onima koji
nemaju ništa drugo čime bi se
mogli legitimirati.
POBJEDA: Zanimljiv je Vaš
stav o kolektivnoj odgovornosti?
FRLJIĆ: Postoji kolektivna
odgovornost o kojoj piše Hana
Arent. Ona označava odgovornost, ne krivnju, za sve ono što
je kolektivitet kojem se pripada počinio u cjelokupnom postojanju. Svaki pojedinac koji
svjesno odlučuje biti pripadnik jednog kolektiviteta koji se
naziva nacija, mora tu odgovornost preuzeti. Međutim,
postoji odgovornost i u smislu
većine koja je na zločine sunarodnjaka ostajala slijepa, gluha i nijema. Taj pasivitet također uključuje odgovornost.
POBJEDA: Kako ste sa trojicom kolega na trećoj godini
studija napravili uspješnu
pobunu na Akademiji?
FRLJIĆ: Nedolazak profesora na posao, njihova pedagoška nekompetencija, loš program i niz drugih stvari bili su
uzroci ove pobune. Uspio sam
nagovoriti preostale kolege s
godine da potpišu otvoreno
pismo koje sam uputio tadašnjem dekanu Vjeranu Zupi, a
paralelno smo počeli i s bojkotom nastave. Uskoro je bilo jasno da mi možemo kreirati
program koji ima puno više
veze s našim realnim potrebama i stvarnošću u kojoj ćemo
djelovati kad jednog dana izađemo s Akademije. Naravno,
profesori su se svim silama potrudili da ne dođe do bilo kakvih strukturalnih promjena,
pogotovo onih koje bi ugrozile
njihova radna mjesta. Ali, meni je to iskustvo važno jer sam
iz njega naučio kako je moguće i u mom profesionalnom
radu invertirati logiku institucije i iskoristiti njezin simbolički kapital.
POBJEDA: Smeta li Vam još
politička nepismenost i parlamentarna demokratija?
FRLJIĆ: Da. Uvijek. Većina
građana koja nedjeljom izlazi
na biralište nije svjesna da ne
bira ništa, jer njihov izbor
ostavlja neokrnjenim same
fundamente socijalne nepravde. Alain Badiou je lijepo rekao da bi bilo jeftinije da uvedemo jednopartijski sistem,
jer realno već danas živimo u
jednom, pošto nijedna od postojećih partija ne dovodi u
pitanje političko-ekonomski
sistem u kojem živimo.
POBJEDA: Crna Gora?
FRLJIĆ: Da imam nešto loše
rekao bih. Ovako, ne bih da se
udvaram Crnogorcima.
Dragan BANJAC
12
Kultura
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
FILMSKA KRITIKA: „Grad heroja“ („Big Hero 6“)
Šarmantni spoj
Diznija i Marvela
Veče posvećeno Danilu Kišu u knjižari „Karver“
Odlaganje nestanka
u veliku čeljust
PODGORICA - U nedjelju
se navršilo 80 godina od kada je rođen Danilo Kiš. Dan
rođenja jednog od najvećih
evropskih pisaca obilježen je
u knjižari „Karver“. U programu „22. 2. Danilo Kiš“
učestvovali su književnici Božo Koprivica, Dragana
Kršenković-Brković i Vladimir Vojinović, reditelj Andro
Martinović i glumica Varja
Đukić.
O stvaralaštvu pisca čija su
djela sačuvala čast književnosti, nadahnuto je govorio
njegov prijatelj Božo Koprivica.
-Roman „Peščanik“ jednonoćna je fuga smrti. Eduard
Sam zna, već 1932. i još ranije
da ga čeka fuga, furgon, stočni vagon koji će ga 1944. odvesti u logor u Aušvic smrti.
Njegov život je odlaganje
smrti ili E. S. na putu za Kovin, kao Put u Damask. Svi
dvojnici, snovi, košmari
Eduarda Sama su varijacije
njegovog Reda, autobuskog,
željezničkog, brodskog, avionskog i inog reda vožnje.
Reda, fuge smrti - kazao je
Koprivica.
On je istakao da su cio „Porodični ciklus“, od priča „Igra“,
„Pogrom“ („Rani jadi“) i lirska poema „Bašta pepeo“, do
posljednjeg poglavlja „Peščanika“ i pisma sestri Olgi
Eduarda Sama samo tragičko
karnevalsko odlaganje nestanka u veliku čeljust.
Kritička svijest
Dr Vladimir Vojinović je
podsjetio da je Danilo Kiš u
jednom trenutku bio na nišanu tzv. mejnstrim književnika i kritičara.
- Kiš je bio optuživan da je
„klao mrtvo tele“, kako su se
plastično izražavali pojedini
publicisti. To je rezultiralo
činjenicom da je dugo nakon
početnoga satanizovanja
Kišova literatura prećutkivana, marginalizovana. Međutim, iz krugova alternativne kulturne scene ova se
književnost preselila na velike podijume, pa je nužno
uslijedila neka vrsta krathodahe patetike, ili odbrane
preminuloga Kiša od njegovih takođe davno prošlih
protivnika – kazao je Vojinović.
On je naglasio da danas Kišovo djelo ponovo ne pripada
mejnstrim književnosti.
-Generacija čitalaca i pisaca
koji baštine djelo Danila Kiša već je razvila zdravu kritičku svijest prema tome
djelu, i možemo s vremena
na vrijeme čuti kako se oni
prema cijelom opusu ili dijelovima opusa ovoga književnika odnose kao i prema
svim knjigama klasične literature. Kiš, dakle, polako zauzima mjesto koje mu po
svemu pripada. To znači da
se njegovu djelu napokon
Koprivica:
Knjiga sa
živom ranom
-Knjiga „Kiš, Borhes, Maradona“ izašla je, baš, za
Sajam knjiga 1996. Rez.
Na Sajam sam te godine
došao pravo sa snimanja
filma. Film je uglavnom
sniman u Vojvodini. Smjenjivali su se kiša i sunce.
Na cipelama sam imao
„tragove sasušenog blata“
i bio sam u apsolutno
kontra ritmu. Otvorio sam
knjigu sa malim stidom.
Ne. Knjiga se otvorila
sama, 224. strana - ambulanta, teže povrede, lakše
povrede. Teže povrede su
postale lakše povrede. I
oko koje lovi vidi da težih
povreda nema. Bacio sam,
zavrljačio knjigu. Nestao je
jedan mali pasus. Najvažnija tri reda u toj knjizi. To
je knjiga s „težom povredom“, sa živom ranom –
kazao je Božo Koprivica.
počinje pristupati smireno
objektivno, razložno, s mjerom i zasluženim poštovanjem – istakao je Vojinović.
Prostor i vrijeme
Dragana Kršenković- Brković bavila se odnosom Kiša
prema vremenu i prolaznosti. Analizirala je na koje sve načine se vrijeme može posmatrati u „Ranim jadima“.
Kazala je da u tom djelu prostor nema jasne obrise niti
prepoznatljive konture, da je
maglovit i neodređen, pa se
iskazuje kao apstraktan.
-Međusobno preplitanje
vremena i prostora ostavlja
neizbrisiv trag i na liku čovjeka. U „Ranim jadima“ čovek se, s jedne strane, iskazuj e ka o u s a m l j e n o b i ć e
izgubljeno u vihoru burnih
istorijskih događaja, a s druge kao biće koje u sebi nosi
otisak drevnih, arhetipskih
odlika – konstatovala je Kršenković – Brković.
Ona je primijetila i da fenomen vremena određuje i
osnovni pripovjedački ton
svakog poglavlja. Taj ton zasnovan je na sudaru naglašeno oprečnih stanja – prolaznog, u nepovrat prošlog
dešavanja, i krhkog, u svojoj
osnovi smirenog i ozarenog
sjećanja.
-„Rani jadi“ su knjiga koju
čini niz rasijanih i razdrobljenih slika pojedinih trenutaka izgubljenih u vremenu. Ali, mnogo više, to je
knjiga o sâmom vremenu
koje postojano i neumoljivo
teče, utiskujući neizbrisiv
trag na svakom pojedincu,
na svakoj stvari i svakoj pojavi – kazala je Kršenković-Brković.
R. K.
PODGORICA - Studio „Dizni“ je nekoliko puta ranije pokušao da stigne do nezapadn j a č ke
p u b l i ke
predstavljanjem priča i junaka
van američkog i evropskog
kontinenta. Tako su nastali filmovi kakvi su „Pocahontas“
(Majk Gabrijel, Erik Goldberg,
1996) i „Mulan“ (Toni Bankroft, Beri Kuk, 1998), sa herojinama „obojene“ kože. Diznijev
studio prošle godine ponovo
se „okomio“ na azijsko tržište
filmom „Grad heroja“ („Big
Hero 6“), u režiji Dona Hola i
Krisa Vilijamsa. Junak ove priče, koja je rađena po Marvelovom manje poznatom stripu,
prvi je lik korejskog porijekla
koji se ikada pojavio u nekom
Diznijevom filmu. Ostvarenjem „Big Hero 6“ ovaj čuveni
studio pokušao je da spoji najbolje elemente iz azijske i zapadnjačke animacije. Rezultat
je šarmantna, ali ne i tako upečatljiva kombinacija marvelovske akcije i Diznijevih emocija.
Mali vunderkind
Kao i većina priča o velikim superherojima, i ova počinje sa
malim vunderkindom bez roditelja. Hiro (Rajan Poter) je tinejdžer sa natprosječno razvijenim njuhom za nauku.
Međutim, on nije zainteresovan da bude novi Nikola Tesla.
Naučno znanje koristi da pravi
robote za nelegalne ulične tuče,
što izluđuje njegovog starijeg
brata, naučnika Tadašija (Danijel Hini). Zbog toga ga Tadaši
jednog dana uzima za ruku i
vodi na svoju akademiju, na kojoj je smještena najbolja naučna laboratorija u zemlji. Ovdje
Hiro upoznaje Tadašijeve saradnike i profesora Roberta Kalagana (Džejms Kromvel), jednog od najvećih autoriteta u
svijetu nauke. Iznenada Hira
prestaju da zanimaju ulične tuče robota. Odlučan je da upiše
akademiju i postane najbolji
naučnik u državi.
Hiro počinje da gradi mikrobotove – minijaturne robote
veličine čigrice koji imaju moć
da se transformišu, spajaju i
grade građevine kakvi su mostovi, kuće i soliteri. Profesor
Kalagan oduševljen je njegovim izumom i pristaje da ga
primi na akademiju. Na Hirovu nesreću, te iste noći dolazi
do požara na akademiji. Profesor Kalagan umire, a sa njim i
Osim upečatljive
animacije, film
je predstavio i
prilično dopadljive
likove, pozitivne
životne lekcije
o ispraznosti
osvete i važnosti
prijateljstva, kao i
enormnu količinu
grljenja, makar
kada je riječ o
superherojskim
pričama
Kratkometražni „Fest“
kao dodatak Bejmaksu
Studio Dizni je kratkometražni film „Feast“ u režiji Patrika
Ozborna pustio u bioskopsku distribuciju paralelno sa ostvarenjem „Big Hero 6“. Sudeći po kritikama američkih sineasta,
ova odluka pokazala se kao mač sa dvije oštrice. Šestominutni „Feast“ oduševio je kritičare, dok je „Big Hero 6“ podijelio
njihove reakcije. Neki su primijetili da „Feast“ u svega šest
minuta, prikazujući ljubavni život jednog čovjeka iz perspektive njegovog gladnog psa, donosi mnogo zaokruženiju i bolje
ispričanu priču nego Diznijev dugometražni „Big Hero 6“.
Tadaši, koji pokušava da ga
spasi. Hiro gubi volju da se dalje bavi naukom, sve do dana
kada slučajno aktivira Tadašijev posljednji projekat – Bejmaksa (Skot Adist), robota
nalik medicinskoj sestri programiranog da pazi na zdravlje svojih korisnika. Istovremeno, Hiro otrkiva da požar
na akademiji nije izbio slučajno, već da ga je podmetnuo izvjesni Jokaji, kako bi preoteo
njegove mikrobotove. Žedan
da osveti brata i povrati ono
što mu pripada, Hiro zajedno
sa Bejmaksom odlazi da se suoči sa nepoznatim zločincem.
Upečatljiva animacija
Film „Big Hero 6“ je malo vizuelno čudo kada je riječ o animaciji. Radnja je smještena u
futurističkom gradu San Fransokiju, odnosno San Francisku
koji je, u dalekoj budućnosti,
nakon velikog zemljotresa,
obnovljen uz pomoć Japanaca
i u njihovom duhu, zbog čega
je i dobio ime koje referiše na
njihov Tokio. Blještavi grad
gotovo da je glumac za sebe, a
jednako impresivni su i kadrovi koji prikazuju transformacije mikrobotova.
Osim upečatljive animacije,
film je predstavio i prilično dopadljive likove, pozitivne životne lekcije o ispraznosti
osvete i važnosti prijateljstva,
kao i enormnu količinu grljenja, makar kada je riječ o superherojskim pričama. Ali,
gledano u cjelini, „Big Hero 6“
nije odgovorio na pitanje zašto
nam je potrebno još šest superheroja u eri ekspanzije filmova ove tematike. Svu dopadljivost film je „izvukao“ na
šarm glavna dva lika, a ne na
originalnost i duhovitost koja
se, osim u nekoliko kadrova,
Režija: Don Hol i Kris
Vilijams.
Uloge: Rajan Poter,
Skot Adist, Džejmi
Čang, Danijel Hini
„Povratak“ na sceni „Studio“
PODGORICA – Predstava
„Povratak“, koju je po tekstu
Harolda Pintera režirao Mirko Radonjić biće izvedena
večeras u 20 sati na sceni
„Studio“ Crnogorskog narodnog pozorišta.
Uloge tumače: Dragan Račić,
Petar Novaković, Momo Pićurić, Aleksandar Radulović,
Aleksandar Gavranić i Karmen Bardak.
Tekst je prevela Jasna Bulatović, scenografiju i dizajn
svjetla potpisuje reditelj, dramaturškinja je Stela Mišković, a kostimografkinja Lina
Leković.
„Povratak“ je ispitna predstava Mirka Radonjića na trećoj
godini Pozorišne režije, u
klasi prof. Radmile Vojvodić,
na FDU Cetinju.
R. M.
ne izdiže iznad prosječnog nivoa.
Nerazvijeni junaci
Iako se zove „Big Hero 6“, filmu bi mnogo više odgovarao
naziv „Big Hero 2“. Produbljeni su samo karakteri Bejmaksa
i Hira, dok su ostala četiri člana
skubiduovske ekipe navučene
na nauku prikazana prilično
plitko. Istina, veza između Bejmaksa i Hira, kao i njegov odnos prema stradalom bratu,
prikazani su dirljivo i simpatično, zbog čega u mnogim trenucima predvidljivost priče postaje manje važna.
Bejmaks, sa dobroćudnim
izgledom hodajućeg mančmeloua i gegavim pingvinskim
hodom, jedan je od najsimpatičnijih animiranih likova posljednjih godina. Potpuno odgovara prvom zakonu robotike
Isaka Asimova koji kaže: „Robot ne smije povrijediti ljudsko biće ili dozvoliti da čovjek
bude povrijeđen.“ Dvije tačke i
linija, odnosno oči i usne, na
njegovom balonastom licu
podsjećaju na moktak, drveni
udarački instrument budističkih monarha. Šteta je što ostali
likovi nijesu bolje razvijeni,
zbog toga što cjelokupni film
zbog njih izgleda kao štreberska žurka na Noć vještica. Ali,
„Big Hero 6“ prošao je odlično
na bioskopskim blagajnama,
tako da se u godinama koje slijede možemo nadati boljem
drugom dijelu filma i pokretanju ubjedljivije Bejmaks-franšize.
Marija IVANOVIĆ
„Afo-koncert“
u KIC-u
PODGORICA - „Afo-koncert“
Dragana Koprivice biće održan
večeras u 20 sati u Velikoj sali
KIC-a „Budo Tomović“.
Riječ je o humorističko-muzičkoj večeri na kojoj će Koprivica
predstaviti novu knjigu aforizama „Većina nazaduje - ostatku
napredak“. U muzičkom dijelu
programa uz goste iznenađenja, Dragan Koprivica izvešće
više popularnih pjesama, kao
i neke sa svog CD-a uz pratnju
narodnog orkestra Omera Hodžića. Program će voditi Adriana
R. M.
Žolja- Bošković.
Pobjeda
Kultura
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
13
Nematerijalna kulturna dobra Crne Gore (2): Dobrotska čipka
Žensko pismo iz
drevnih vremena
Jedinstvenost dobrotske čipke ogleda se u prepoznatljivoj tehnici, načinu izrade
i ornamentičkim motivima. Dobrotska čipka je jedinstvena i po tome što se
očuvala na kultnim mjestima – crkvama, posebno mjesnoj Crkvi Sv. Eustahija
Jedinstvena ornamentika na dobrotskoj čipci
PODGORICA – Dobrotska
čipka crnogorsko je kulturno
blago. Očuvale su ga žene,
njegujući umijeće izrade
ovog veza duže od pet vjekova. Poseban spoj vještine i
umjetničkog znanja, oličen u
tehnici izrade i ornamentici,
učinio je da vještina dobrotskog veza danas slovi za unikatnu, jer u sebi nosi i karakteristike renesanse i baroka,
epoha koje su ostavile najveći pečat na istoriju i kulturu
mjesta čije ime nosi.
Dragocjeni tragovi
Prema predanju, dobrotska
čipka datira iz XII vijeka, a po
arhivskim izvorima od XV,
gdje se srijeće kao živa djelatnost koja svjedoči o domaćoj
izradi bijelog veza. Pretpostavlja se da je prvu čipku u Dobrotu donio pomorac i trgovac ili
pak žena koja je putovala do
Venecije. Druga pretpostavka
je da su čipku u ove krajeve
donijeli opati franjevci. Arhivski podaci pružaju dovoljno
dokaza za zaključak da je u 14.
vijeku bila široko rasprostranjena domaća izrada bijelog
veza. Dokumentovano je da su
u Boki tada radile dvije grupe
tkalja - jedna koja je proizvode
prodavala, najčešće na Zapadu, i druga grupa koja je radila
isključivo za potrebe crkve.
U arhivskim izvorima iz XV i
XVI vijeka dobrotska čipka
najčešće se nalazi na „slavenskim rupcima“, „morlačkim
rupcima“, ili kako ih kasnije
nazivaju na „mahramama“. I
pored činjenice da su se u
prošlosti na ovom prostoru dešavali ratovi, smjene vlasti, zemljotresi... dobrotska čipka
opstala je i sačuvana u relativno dobrom stanju. Jedan broj
primjeraka izložen je u postav-
UNIKATNO
UMIJEĆE:
Izrada
dobrotskog veza
kama Pomorskog muzeja Crne
Gore, Muzeja crkvenih relikvijara, slika i tekstila Kotorske
biskupije, muzejskoj zbirci Crkve Sv. Nikole u Perastu, ali u
manjoj mjeri, i u privatnim
zbirkama. Najveći broj primjeraka sačuvan je u riznici Crkve
Sv. Eustahija u Dobroti.
Bijeli vez
Dobrotska čipka nastala je kao
„lokalna verzija retićele“, što
znači verzija venecijanske
mrežaste čipke, ali u nekim
tehnikama izrade ima uticaja i
Zapadne Evrope. Tehnika izrade čipke na iglu vezuje se za
Veneciju, dok se na batiće
(uzlanje, vezivanje) vezuje za
okolinu Antverpena u Belgiji.
Vještinu izrade dobrotske čipke odlikuju specifičnosti koje
je čine drugačijom od sličnih
umijeća. Prvobitno je šivena
čipka proizišla iz bodova tzv.
bijelog veza - šivanog raspleta i
pripleta. Dalje, u razvoju čipkarske djelatnosti srijeću se
primjerci čipke rađene u retićeli (ratičeli) i to u dva oblika,
nesamostalne i samostalne retićele.
U izradi dobrotske čipke postoje dva osnovna boda i to uglati, koji se radi ušima igle, i
obli koji se radi vrhom igle.
Santimetar pune čipke radi se
od četiri do šest sati. Veze se isključivo na dnevnoj svjetlosti.
Dobrotska čipka ne može se
isparati (razvezati, rasparati
povlačenjem početka ili kraja
konca).
Ovaj autentičan proizvod drevnog zanata i vještine nastao je u
kontekstu porodične tradicije
vezane za čekanje bračnog druga ili vjerenika da se vrati sa
plovidbe, kao znak obilježja
bračnog statusa (ženska kapa cacara) i kao dar zahvalnosti
svecu za uslišene molitve - oltarnici, misne košulje, ručnici.
Dobrotska čipka može biti dio
odjevnog, upotrebnog ili
dekorativnog predmeta, ali
uvijek služi kao ukrasni detalj.
Može se izraditi i samostalno u
vidu slike, kao minijatura. Ovu
vještinu ( koju odlikuje
kreativnost, posvećenost,
strpljenje …) njeguju samo
žene, kako se to radilo i u
prošlosti. Izrađuje se šivaćom
iglom i koncem za heklanje (br.
75), a radi se ušima igle, rjeđe
vrhom. Motiv je uvijek predmet ili pojava iz prirode koji se
ne ponavlja u radu (ponavljanjem bi izgubio vrijednost i originalnost). Motiv, mustra ili nacrt, radi se samo bijelim
koncem na bijeloj podlozi.
Autentičnost i jedinstvenost
U elaboratu o utvrđivanju kulturne vrijednosti ovog nematerijalnog dobra, ekspertski
tim, u sastavu Tanja Vujović
(etnolog-savjetnik konzervator), prof. dr Milenko Pasinović
(naučni savjetnik), Nikola Ciko
(ekonomista), Iva Antović
(istoričar umjetnosti), Jelena
Karadžić (etnolog-viši kustos)
i Jelena Vidović (etnolog),
ocjenjuje da se autentičnost
Uraditi popis, osigurati
prostor za čuvanje
Nastavljači
tradicije
Arhivski podaci kažu da je do sredine XIX vijeka vještina izrade
dobrotske čipke donosila značajan ekonomski prihod, ali da se
do početka XXI vijeka ova vještina svela na pojedinačno poznavanje, ali dovoljno da se ne izgubi. Od 2011. godine vještina
izrade dobrotske čipke ponovo oživljava kroz povećano interesovanje lokalne zajednice za očuvanje kulturne baštine.
Dio dobrotske čipke čuva se u privatnim zbirkama pojedinih
porodica, kao što je slučaj sa zbirkom porodice Zorana Radimira u Dobroti. U cilju trajne zaštite dobrotske čipke, prof. dr
Nerina Eckhel predlaže izdvajanje iz upotrebe predmeta koji
se mogu okarakterisati kao posebna vrijednost. Sugeriše da
treba uraditi detaljan popis, snimanje, inventarizaciju i katalošku obradu izdvojenih eksponata kao pripremu za registraciju.
Nužno je, kaže, osigurati odgovarajući prostor i opremu za
pohranu u skladu sa preporukama muzeološke struke uz,
naravno, čišćenje, restauraciju i konzervaciju.
NVO „Zajednica Italijana
Crne Gore“, sa sjedištem
u Kotoru, organizovala je
dvadesetodnevni kurs u
Veneciji za izradu čipke, koji
su pohađale dvije polaznice.
One su znanja stečena u
Italiji prenijele polaznicama
kursa, organizovanog u
Kotoru 2011. godine. Kurs
je pohađalo 20 polaznica iz
Kotora. Fondacija Sv. Eustahije iz Dobrote, između ostalog, promoviše i štiti kulturno istorijske i tradicionalne
vrijednosti Dobrote i Boke, a
posebno je zainteresovana
za adekvatnu zaštitu, promociju i turističku valorizaciju dobrotske čipke. U Kotoru
je osnovana NVO „Bajul“ čiji
je zadatak njegovanje tradicionalnih vještina i umjeća,
među njima i izrade dobrotske čipke, sa ciljem njene
tržišne valorizacije.
Vješte ruke profesorice
Nadežde Radović
Profesorica Nadežda Nada Radović, rođena 1938. godine u Kotoru,
jedina je osoba koja se tradicionalno bavi izradom dobrotske čipke.
Ona već skoro pola vijeka održava u životu ovo drevno umijeće.
Vještinu izrade dobrotske čipke savladala je 1964. godine od sestara
Anđice i Pine rodom Luković sa Prčanja. Profesorica Radović cijeni da
se u posljednje vrijeme sve više ljudi zanima za njeno znanje, vještinu
i predmete koje izrađuje tradicionalnom tehnikom izrade dobrotske
čipke, što ohrabruje da će ova vještina i poslije nje nastaviti da živi i
da će se i dalje kroz niti bijeloga konca na buduće generacije prenositi autentična ženska priča dobrotskog kraja.
Kako se navodi u elaboratu, u toj misiji, prema riječima profesorice
Radović, potrebno je organizovati adekvatnu obuku u formi radionica, eventualno zainteresovanih pojedinaca iz osnovnih i srednjih
škola i sa Akademije umjetnosti u Cetinju, kako bi se za znanje i vještinu izrade dobrotske čipke zainteresovali i mlađi.
brotska čipka sačuvala izvornost u načinu izrade, ali i u činjenici da se izvan mjesta u
kojem je nastala rjeđe nalazi.
„Vještina izrade dobrotske čipke sadrži nekoliko prepoznatljivih osobenosti, a među njima
su od izuzetnog značaja etnološke osobenosti. One se najjasnije očitavaju u činjenici da je
ova čipka, tokom vjekova, bila
sastavni dio mnogih predmeta
narodnog tekstila, ali i da je bila
ukrasni detalj na crkvenom
tekstilu najčešće sačuvan u vidu marama-pokrivača, ručnika
i oltarnika“.
izrade dobrotske čipke sastoji,
između ostalog, u izboru motiva koji se apliciraju na mrežastoj čipki, prepoznatljivih za
mjesto i vrijeme njihovog nastanka.
Kako je naglašeno, jedinstvenost dobrotske čipke ogleda se
u prepoznatljivoj tehnici, načinu izrade i ornamentičkim motivima. Dobrotska čipka je jedinstvena i po tome što se
očuvala na kultnim mjestima –
crkvama, posebno mjesnoj Crkvi Sv. Eustahija.
Rijetkost je, kažu eksperti, očuvati vještinu, znanje, umijeće i
tradiciju izrade dobrotske čipke staru gotovo pet vjekova, u
načinu i tehnici izrade, ornamentici. Rijetkost ovog dobra
očitava se i u činjenici da je do-
Ugroženo dobro
D.ĐUKIĆ
Još 1910. godine svijet se poklonio ljepoti dobrotske čipke.
Na izložbi ručnih radova u Beču
tada je nagrađena cacara udovička kapa iz XV vijeka - najstarije djelo dobrotskog veza.
Zato ne čudi što se dobrotska
čipka našla u vrhu nacionalne
liste zaštićene nematerijalne
baštine, uz Bokeljsku mornaricu, Bokešku noć, perašku
Fašinadu, kult Svetog Vladimira i vještinu izrade čunova na
Skadarskom jezeru.
Ženska kapa - cacara
POSVEĆENOST I KREATIVNOST: Profesorica Nadežda nada Radović
Vještina izrade dobrotske čipke spada u kategoriju ugroženih nematerijalnih dobara, zato je stav eksperata da treba
uraditi elaborat revitalitzacije
ovog kulturnog dobra. Elaborat ili neki drugi dokument sa
praktičnim smjernicama mora
onemogućiti trajno gubljenje
kulturnih vrijednosti i obuhvatiti odgovarajuće mjere za unapređenje i održivost neprocjenjivih vrijednosti ovog dobra.
Popularizaciju vještine izrade
dobrotske čipke, kako ocjenjuju eksperti, potrebno je podsticati kroz pomoć njenoj održivosti i pronalaženju
mogućnosti za njenu ekonomsku valorizaciju (upotrebni i
dekorativni predmeti).
Očuvanje dobrotske čipke treba usmjeriti, dakle, na očuvanje tradicije njene izrade. Tu
eksperti predlažu i izradu originalnih suvenira sa aplikacijama ove čipke kao predmeta
upotrebne vrijednosti (stolnjaci, marame, bluze i sl.). Ovaj
način očuvanja ima nekoliko
preduslova, kao što je organizovanje kurseva za obuku u vezenju, pravnu zaštitu originalnih primjeraka, zabranu
prodaje lažnih primjeraka, zabranu prodaje suvenira koji
nemaju nacionalno ili lokalno
obilježje itd.
Prema ocjenama ekspertskog
tima, stepen očuvanosti vještine izrade dobrotske čipke je
nizak zbog činjenice da se u posljednjih nekoliko decenija samo jedna osoba, prof. Nadežda
Nada Radović, bavi tradicionalnom tehnikom izrade dobrotske čipke. Ipak, njena volja
i spremnost da znanja i vještine
potrebne za revitalizaciju vrijednosti izrade dobrotske čipke prenese na mlađe naraštaje i
članove zajednice Boke, saglasni su eksperti, ulivaju nadu da
još ima vremena da se ova izuzetna specifičnost Dobrote i
Boke sačuva i unaprijedi.
Rosanda MUČALICA
Hronika Podgorice
Slavoljub Stijepović
2014 - ...
Slavoljub Stijepović, diplomirani pravnik, rođen je u Titogradu (Podgorici), 2. maja 1959. godine. Osnovnu i
srednju školu, kao i Pravni fakultet završio je u Titogradu,
đe je položio i pravosudni ispit.
Za predśednika Grada Podgorica izabran je 6. oktobra
2014. godine, kao nosilac liste DPS-a na lokalnim izborima,
održanim u maju te godine.
Stijepović je radni vijek počeo marta 1984. godine, u GRO
„Prvoborac“ Herceg Novi, prvo na poslovima pripravnika,
zatim samostalnog pravnog zastupnika, pa direktora opšte,
pravne i samoupravne službe.
Od marta 1991. godine Stijepović započinje brzi uspon u
radno-političkoj karijeri. Prvo je izabran za pomoćnika ministra rada i socijalnog staranja, u Vladi Republike Crne Gore,
đe ostaje do decembra 1996. godine. Potom, od decembra
1996. do jula 1998. godine biva ministar bez portfelja u
crnogorskoj Vladi, da bi od jula 1998. godine postao ministar sporta Crne Gore i na toj dužnosti bio pet godina.
Januara 2003. godine Stijepović dobija funkciju ministra
rada i socijalnoga staranja u Vladi Republike Crne Gore, da
bi – poslije referenduma i osamostaljivanja Crne Gore –
(od novembra 2006. do oktobra 2007. godine) bio na dužnosti potpredśednika Ustavotvorne Skupštine Crne Gore,
a zatim - do juna 2009. godine – potpredśednik Skupštine
Crne Gore. Stijepović je juna 2009. godine ponovo u državnoj upravi – izabran je za ministra bez portfelja u Vladi Crne
Gore, da bi aprila 2010. godine ponovo promijenio resor i
postao ministar prosvjete i nauke. Na toj funkciji bio je do
oktobra 2014. godine, odnosno do izbora za gradonačelnika Podgorice.
Slavoljub Stijepović je obavljao i brojne društvene funkcije,
posebno u oblasti fizičke kulture i sporta. Između ostaloga,
on je od 1986. do 1990. godine bio predśednik Skupštine
SIZ-a fizičke kulture Opštine Titograd, zatim od 1990. do
1998. godine generalni sekretar Fudbalskoga saveza Crne
Gore, a od 1998. do 2001. godine bio je zamjenik predśednika Fudbalskoga saveza Crne Gore.
Član je Demokratske partije socijalista (DPS) i njenoga Glavnog odbora. Od jula 2003. do aprila 2007. godine bio je
predśednik Opštinskoga odbora DPS u Podgorici.
Pobjeda i CNP vas nagrađuju
Dvije karte za „Povratak“
Čitalac koji danas prvi nazove broj Hronike Podgorice 078/110555 nakon 12 sati, dobiće dvije karte za predstavu „Povratak“.
Predstava će biti izvedena večeras u 20 sati u Crnogoskom
narodnom pozorištu. Nagrađeni karte može podići na portirnici
Pobjede nakon 14 sati.
Visoke cijene i kiša diktirali slabu prodaju na zelenoj pijaci
Cijene povrća na zelenoj pijaci u „Molu Montenegro“ i
proteklog vikenda bile su
visoke. Ponuda dobra, ali je
potražnja, kako rekoše nekoliko prodavaca, „bila slaba“...
Za kilogram patlidžana, brokolija ili raštana trebalo je izdvojiti od tri do tri i po eura.
Biljana Marković, žalila se na
visoku cijenu povrća.
- Kupila sam jedan patlidžan
za euro, koliko da me želja mine, jer mi je preskupo da dam
za kilogram tri i po eura – kazala je ova sugrađanka.
Ona je istakla da joj nijesu jasne tako visoke cijene. - Prodavci se žale kako su nabavne cijene vsoke. Ali zar je
moguće, da u Crnoj Gori niko nema svoj proizvod, nego
je sve iz uvoza – dodala je ona.
Tikvicama je cijane bila niža
za 50 centi nego proteklog vikenda - koštale su dva i po eura. Bijeli kupus je prodavan
od 60 centi do euro, a karfiol
dva i po. Crni luk je koštao 60
centi do euro, praziluk od euro do euro i po, crmnički dva
eura, dok je bijeli cijenjen od
tri do pet eura. Za kilogram
krastavaca je trebalo izdvojiti
tri eura, koliko i za zelene
ili crvene paprike, dok je paradajiz koštao pola eura jeftinije. Spanać i blitva koštali su
po dva eura. Za kilogram
krompira trebalo je platiti od
50 do 80 centi, a kesa od pet
kila cijenjena je dva do tri eura.
Banane do euro i po
Banane su koštale od euro do
euro i po, dok je za kilogram
jabuka trebalo izdvojiti od 50
centi do euro, zavisno od sorte i kvaliteta. Darinka Lopičić pitala je zašto su i banane „skočile“?
- Kad može kilo raštana koštati tri eura, onda mogu i banane euro i trideset – kazao je
prodavac ovog tropskog voća.
Domaći limun koštao je od 1,3
do dva eura, grejpfrut 1,20 eura, dok su mandarine cijenjene od euro do euro i po za kilogram. Za jagode je trebalo
izdvojiti od pet do šest eura,
Za patlidžan
se nema...
Kupila sam jedan patlidžan za euro, koliko da me želja
mine, jer mi je preskupo da dam za kilogram tri i po eura –
kazala je sugrađanka Biljana Marković
ARHIVA POBJEDE
DANILO BURZAN:
GRADONAČELNICI PODGORICE (41)
Pobjeda
Detalj sa pijace u „Molu Montenenegro“
koje su uprkos visokoj cijeni,
prema riječima prodavačice,
„dobro prolazile“.
Barsko jaje snagu daje...
Domaća jaja, na tezgi gdje su proizvodi iz Bara, koštala su 33
centa - devet komada za tri eura. Masline šest, a maslinovo
ulje osam eura.
Jelena Velimirović ističe da kvalitet domaćih jaja opravdava
njihovu cijenu.
- Svakog vikenda kupujem jaja kod Baranki, jer su provjereno
dobra. Bolje je jedno takvo jaje, nego tri iz prodavnice – kazala je ova sugrađanka, koja je dodala da ih kupuje prvenstverno zbog djece.
Pored jaja, maslina i maslinovog ulja, Baranke su imale u
ponudi i zelenu salatu, luk, peršun, paprike, domaći limun...
Dar prirode
Kesice raznih mješavina domaćih čajeva, kod starijeg
prodavca, koji, kako kaže,
„izlazi na pijacu samo nedjeljom“ cijenjene su dva eura.
- Otkad kupujem kod đeda
„dar prirode“, mješavinu od
osam čajeva, imamo bolji san i
muž i ja, jer ga pijemo svake
večeri – kazala je Sara Petrović.
Prodavac je istakao da istu
mješavinu konzumiraju supruga i on.
- Od skoro ga i unuka pije. Svidio joj se miris, a i ukus kad ga
je probala – kazao je ovaj prodavac, koji na tezgi pored veli-
kog broja čajeva ima i začinskoga bilja i raznog zeleniša.
Skorup iz mješine, sa pivske
planine, koštao je 20 eura, dok
je kravlji cijenjen 18. Mladi
kajmak je prodavan za deset
eura, a kilogram urde (nama-
za od obranog mlijeka) četiri
eura. Za kilo mladoga sira trebalo je izdvojiti tri-četiri eura,
a za stari pet-šest. Dimljeni sir
sa Njeguša koštao je od osam
do deset eura.
I. MITROVIĆ
I.MITROVIĆ
DOSJE POBJEDE
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Lokve na Starom
Za razliku od prethodnih
dana, kada se svuda tražilo
mjesto više, podgorički
lokali, ulice, parkovi, juče su
bili gotovo pusti. Samo su
rijetki izlazili, jer je kiša mnogima pokvarila planove...
Na Starom aeodromu vozači su se i juče žalili na velike
lokve na pojedinim ulicama
koje nastanu i nakon manjih
padavina, kao i zbog rupa
na putu.
Kako nam je kazao stanar
ovog naselja, koji je želio da
ostane anoniman, obraćali
su se nekoliko puta nadležnim službama.
- Stalno imamo isti problem
i makar pet-šest puta smo
obavještavali nadležne o
ovome, ali ništa nije urađeno, istakao je naš sagovornik, i pozvao ih još jednom
da se pozabave ovim problemom. Danas će biti promjenljivo oblačno sa kratkotrajnom slabom kišom.
Kako navode iz Zavoda za
hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, jutarnja temperatura vazduha
biće oko sedam, a najviša
dnevna do 14 stepeni.
K. P.
D.MIJATOVIĆ
14
Lokva naspram
Dekar pumpe
Radnik Čistoće na Starom
aerodromu
Tu, oko nas
Radnik
za primjer
Prelaze ulicu na
crveno i gledaju u
telefon...
Oprez, sugrađani!
Ovo dvoje mladih ljudi prelazilo je juče ulicu gledajući u telefone
i ne obraćajući pažnju na semafor, na kojem je bilo crveno svijetlo. I oni su vjerovatno svjesni da ih je ovakvo ponašanje moglo
koštati života da je naletio neki brži vozač. Ili po džepu, da je saobraćajni policajac bio na zadatku.
Radnik „Čistoće“ kojega
smo juče uslikali kako
čisti Cvjetnu ulicu na Starom aerodromu, potvrđuje da za njega ne važi
„slobodna nedjelja“ ili ono
„poslovi se odlažu do prestanka padavina“. Kišna
nedjelja budi asocijaciju
na topli dom, izležavanje
pred televizorom ili druženje s knjigom. Izuzetak
je ovaj vrijedni radnik,
zahvaljujući kome nam je
I.M.
grad čist.
Hronika Podgorice
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
D.MIJATOVIĆ
Pobjeda
Zanimljiva ponuda
antikviteta:Juče u Delti
Sajam antikviteta održan za vikend u Delti
Muškarci se najviše
interesovali za
oružje iz 19. vijeka
Sajam antikviteta, koji je za
vikend održan u tržnom
centru „Delta siti“, okupio je
veliki broj izlagača i posjetilaca koji nijesu žalili da daju i
po par stotina eura za neku
od starina koja im se svidjela.
Oružje staro više od sto godina ,,Gastrod naganta gasov”
Oružje staro više od sto godina ,,Gastrod naganta gasov”
prodato je za 1.000 eura, dok najskuplji antikvitet od
20.000 knjiga iz IV vijeka nije promijenio vlasnika
prodato je za 1.000 eura, dok
najskuplji antikvitet od
20.000, knjiga iz IV vijeka, nije
promijenio vlasnika. Izazvao
je veliko interesovanje, ali samo za razgledanje, jer, prema
riječima prodavaca, takvi
predmeti zbog visokih cijena
teško prolaze.
Cjenkanje Jeftiniji antikviteti stari i više
I.ČEJOVIĆ
Internet generacija o govoru mržnje
Mladi sve češće žrtve govora mržnje na internetu
Dvodnevna obuka učenika i profesora za usvajanje mehanizama odbrane od govora mržnje na internetu i u realnom životu, u okviru projekta ,,No hate
offline, no hate online“, završena je juče u Gimnaziji ,,Slobodan Škerović”. Fizički izgled, seksualno opredjeljenje, nacionalna i vjerska pripadnost, te materijani status, najčešći su povodi za govor mržnje na internetu, rezultati su istraživanja sprovedenog u okviru projekta ,,No hate offline, no hate
online“.
Kako nam je kazala pedagogica i koordinatorka
Volonterskog kluba ove
škole Vanja Rakočević, svi
učesnici će usvojiti vještine da
prepoznaju nasilje i biće osnaženi da reaguju. Ona je istakla
da je posebno važno da mladi
shvate da je online prostor
javan, te da se principi i vrijednosti ljudskih prava u njemu
moraju poštovati kao i u stvarnom svijetu. - Govor mržnje na internetu mladi ne prepoznaju kao
destruktivan oblik ponašanja.
Kažu da to nije realno, jer na
internetu mogu biti anonimni i
raditi što god žele skriveni iza
lažnih imena. Želimo da shvate
da je i taj oblik nasilničkog
ponašanja kažnjiv, te da imaju
odgovornost za ono što kažu
ili urade. Psihičke posljedice
po mentalno zdravlje mogu
biti ogromne. Žrtva ima
mogućnost izbora da reaguje i
prijavi nasilnika. Kada se to
desi, nasilje mora biti zaustavljeno. To je zakonska obaveza
svih zaposlenih u školi – rekla
je psihologica Rakočević.
Gimnazijalka Milica Irić smatra
da je strah od izolacije razlog
za trpljenje nasilja i ističe da
ukoliko učenici ne reagu-
ju, time postaju saučesnici. - Mi smo internet generacija. Dosta nasilja se dešava
na društvenim mrežama,
negativni komentari na
Fejsbuku, Tviteru ...Takve slučajeve treba prijaviti administratorima društvenih
mreža. Ako se nasilje dešava
u školi, učenici to mogu
prijaviti pedagogu, profesorima ili psihologu. Agresori su
obično učenici koji potiču iz
bogatijih porodica, a dežurna
,,maskota,, obično sve trpi da
bi u njihovom društvu bila prihvaćena. Ukoliko učenik, koji
je žrtva nasilja ne iznese svoj
problem, teško ga je zapaziti,
jer djeca to pravdaju kao šalu,
što obično nije slučaj – kazala
je gimnazijalka Irić. Projekat ,,No hate offline, no
hate online“ trajaće do septembra tekuće godine. Za to
vrijeme učenici i nastavnici
šest srednjih škola iz Crne
Gore steći će potrebne vještine za prepoznavanje i reagovanje na govor mržnje. U tom
cilju biće organizovane panel
diskusije i javne debate po
školama. Razgovori na ovu
temu vodiće se i na online
platformi, putem fejsbuk i
tviter naloga, koji nose ime
I.ČEJOVIĆ
projekta. od 200 godina, poznata djela,
oružje, novčanice, nakit, slike...
najviše su se kupovali. Bilo je i
sitnica koje su se mogle naći i za
jedan euro. Za skuplje antikvitete, kupci su se mogli i cjenkati
sa izlagačima.
Budimir Vuković skuplja stare
i znamenite stvari već dvadesetak godina i, kaže, to mu je hobi. 15
- Stalno posjećujem sajmove,
član sam Udruženja numizmatičara Crne Gore. Dobra je posjećenost ali se slabo kupuje.
Najstarije što imam na štandu,
a ujedno i najskuplje, jeste Aristotelovo djelo iz 1601. godine i
košta 4.000 eura. Najskuplje
što sam imao jeste crnogorsko
oružje „Gastrob naganta gasov“ i to sam prodao za 1000
eura - kazao je Vuković. Izlagač Čeda Marković prezadovoljan je kako je sajam posjećen. - Na sajmovima sam posljednje
tri godine i ovaj je najposjećeniji. Ljudi se interesuju, za sve
pitaju, dopadaju im se stvari, ali
ipak je slaba prodaja. Najjeftinije što imam jeste keramički
ukras star 40 godina i košta pet
eura, a najskuplja je ruska
bronzana ikona 330 eura. Najstarije je koplje i strijela iz vremena Kelta, imam i prsten iz
četvrtog vijeka, nema određenu cijenu. Cijene korigujemo,
ali ne previše. Kolekcionar sam
i uglavnom između sebe mijenjamo neke stvari, a ono što mi
ne treba prodajem - rekao nam
je Marković.
Vreteno iz 1898.
Branislavka Jegdić iz „Starinarnice Elena“ kazala je da su
cijene pristupačne. - Cijene su pristupačne, stvari
koje imamo vrijede i više. Na
sajmovima sam često i ljudi su
dosta zainteresovani ali nijesu
baš svi u mogućnosti da kupe.
Najveće je interesovanje za
vreteno iz 1898. godine koje radi i košta 329 eura, zatim za
lampe koje su od 50 do 450 eura - kazala je ona. Muškarci su se najviše interesovali za oružje iz 19. vijeka, a
cijene su po dogovoru, kazao je
jedan od izlagača koji je želio
da ostane anoniman. Sugrađanin Stefan Betić mišljenja je da bi češće trebalo organizovati ovakve sajmove.
- Baš mi se dopalo sve što sam
vidio. Trebalo bi češće organizovati sajmove jer se dosta može i naučiti od izlagača dok nam
predstavljaju šta je šta, a za njih
je dobro jer mogu zaraditi - kazao je Betić.
K.PERKOVIĆ
Sugrađani zainteresovani
za zdravu hranu
,,Dani zdrave hrane” u Molu Montenegro
Na manifestaciji „Dani zdrave
hrane”, koja je za vikend održana u šoping centru ,,Moll of
Montenegro” u organizaciji
kompanije Đoković, tridesetak izlagača poklonilo je djeci
iz Centra „1. jun“ pakete sa
svojim proizvodima i okupilo
veliki broj posjetilaca koji
su mogli da degustiraju i kupe
proizvode, i da čuju preporuke
o zdravoj ishrani.
Menadžerka ovog centra Jelena Laketić istakla je da su građani zaintersovani za ovakve
manifestacije.
- Izlagači su prestavili bogatu
ponudu domaćih proizvoda, a
posjetioci su mogli da degustiraju i kupe proizvode, da čuju
preporuke o zdravoj ishrani. Sajam je sjajno posjećen,
uvijek se dopunjava novim
izlagačima. Posjetila su nas i
djeca iz Centra ,,1. jun” i ostvarili smo humanu stranu. U
narednih pola godine ponovićemo sajam - rekla je Jelena
Laketić.
Kako nam je kazao izlagač
Mario Mugoša, cijene su bile
pristupačne pa je i prodaja bila
dobra.
- Zadovoljan sam kako je prošao sajam, nadamo se uskoro
novom. Ljudi se interesuju,
zanima ih sve o zdravoj ishrani. Prodaja je bila dobra baš
zbog pristupačnih cijena, istaK. P.
kao je Mugoša. 16
Iz bilježnice reportera
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
OnI se ne zaboravljaju: Dragan Kuti Mirković (1960-1979), muzičar
Harmonika koja
je „dirala“ srce
Tragom pisma Nađa Baukovića - Redakciji Pobjede. Zašto su sudbine
Dragog Čejovića i Dragana Mirkovića, dvojice idola generacija i generacija
mladih Titograđana, bile gotovo identične? Bio je moj uzor u svemu, priča
Kutijev mlađi brat Jovica...
Kad smo nedavno u ovoj rubrici pisali o nesrećnoj sudbini Dragog Čejovića, neustrašivog pobjednika mnogih
motociklističkih trka širom
nekadašnje zajedničke nam
domovine, nijesmo ni slutili
da ćemo tako „oživjeti“ mnoga sjećanja na ovog popularnog šampiona. Javljali su
nam se znani i neznani.
Najkonkretniji je, međutim,
bio Nađo Bauković, koji nas je
podsjetio na sličnu, takođe tragičnu sudbinu Dragana Kutija
Mirkovića (1960-1979), popularnog titogradskog harmonikaša i muzičara. I on je kaže
Bauković (Mirkovićev najbolji
drug) bio idol generacija i generacija mladih Titograđana, i
on je poginuo na motoru, i njegova sahrana se i dan-danas
pamti i prepričava...
Primjer za primjer
I zaista - ako je tačno ona poznata misao znamenitog J. S.
Baha „da muzika dodiruje srce“, onda je to muzika Dragana
Mirkovića. To danas tvrde svi
koji su ga znali - Šukrija Žuti
Serhatlić, Željko Maraš, Nađo
Bauković, Boban i Saša Aleksić,
Vili Ferdinandi i Miloš Milić.
To su na njegovom posljednjem ispraćaju rekli i Bratislav
Bato Kokolj, Radovan Papović,
Duško Vujačić, Branko Bulatović, ali i kolone Titograđana...
-Utihnula je jedna harmonika,
ugasio se jedan mladi život - rekao je Kokolj. Nestao je iz redova svojih vršnjaka njihov miljenik. Jedan od najdarovitijih i
univerzalnih mladih harmonikaša kod nas. A samo koji čas
prije smrti snimio je jednu muzičku emisiju za titogradski TV
studio, rekao je Kokolj, i podsjetio kako su zbog ljubavi prema motorima i dva točka slično
poginula trojica omiljenih Titograđana - Dragan Mirković,
Dragi Čejović i Leo Kuslev...
Svi ovi i mnogi drugi podaci o
Kutiju Mirkoviću treba uskoro
da se nađu zajedno - u knjizi
koju priprema njegov brat Jovan Jovica Mirković, inače
profesionalni bubnjar i muzičar sa statusom samostalnog
umjetnika.
Bratska uzdanica
- Dragan je bio moj uzor u svemu, kaže dok nam pokazuje
porodične albume prepune
Kutijevih slika i - moja porodica će dok smo živi biti ponosna
na njegov kratak, ali častan život. Na školovanje, muzičku
karijeru, studenske dane i nagrade poput one koju je dobio
posthumno 2013. za razvoj folklora u Crnoj Gori i ja i moje
sestre Vesna i Mila i otac Branko i majka Radmila.
Kasnije smo uz „pomoć“ obimne građe dugo slagali mozaik
života Dragana Kutija Mirkovića (Mirkovići su iz Ceklića).
Rođen je 14. septembra 1960. u
Šira porodica Mirković (snimak iz 1979)
Krv nije voda
Mnogi muzički stručnjaci sa
kojima smo razgovarali ovih
dana smatraju da je Dragan
Kuti Mirković bio muzičar
koji je mnogo obećavao. To
najbolje pokazuje podatak
da je sa samo 15 godina
osvojio prvo mjesto na Jugoslovenskom festivalu u Puli
(XI susret orkestara i solista
muzičkih škola) da je kao solista na harmonici 1974, takođe
u Puli, dobio prvu nagradu
na Internacionalnom takmičenju i bistu Đuzepea Verdija
za izuzetnu interpretaciju...
Tu su još nagrade sa raznih
republičkih takmičenja - u
Herceg Novom, Kotoru...
Ipak, najveća nagrada mi je
aplauz publike, imao je običaj
da kaže. A kada mu je otac
Branko kupio vrhunsku profesionalnu harmoniku „Honer
- Morino V“ s ponosom je
pričao kako mu je otac svirao harmoniku, ali „za svoju
dušu“ i kako je u mladosti
bio član hora „Kulturnoumjetničkog društva „Budo
Tomović“.
Krv očigledno nije voda, rekli
bi Podgoričani.
srcu Stare varoši (Trg Božane
Vučinić). Još kao gimnazijalac
upisuje se u Muzičku školu
„Vasa Pavić“ gdje mu je instruktorka bila Milanka Burić.
Tada postaje i član KUD „Stara varoš“ koji je vodio koreograf Draško Savković. Tada se
u stvari rodila nova muzička
zvijezda. Slijede nadahnuta
izvođenja na harmonici, nagrade, pohvale. Stariji Podgoričani se svakako sjećaju nezaboravnih večeri i orkestra
Purka Aleksića u bašti hotela
„Crna Gora“ u kojem je Dragan Mirković zauzimao istaknuto mjesto. Upravo tada postaje član Kamernog orkestra
RT Titograd, čiji je šef orkestra
takođe bio Purko i Saša Aleksić, a članovi Vili Ferdinandi,
Dragan Kuti Mirković
Dijete stare Podgorice
Kada se sjetim Muzičke scene Titograda od 1970. do 1980.
uvijek mi se pokaže dragi lik mog dragog kolege Dragana
Kutija Mirkovića, priča poznati pjevač i kompozior Šukrija
Žuti Serhatlić. Kuti je još kao dječak pokazao svoj raskošan
muzički talenat. Iako sam nekoliko godina bio starija generacija, sjećam se njegove generacije iz Niže muzičke škole
„Vasa Pavić“.
Na odsjeku za harmoniku izdvajali su se Dragan Mirković i
Željko Maraš. Njegov raskošni talenat i muzikalnost hvalili su
moji profesori Miloš Skender, Cvetko Popović, Milanka Burić,
Anka Maliković i Miško Knezović.
I bili su u pravu, zaključuje Žuti Serhatlić kojega je vijest o Kutijevoj smrti zatekla na odsluženju vojnog roka u Pljevljima.
Braća: Dragan Kuti Mirković sa bratom Jovicom (snimljeno 1978)
„Često ga poredim sa Tošem
Proeskim...“
Dragan Kuti Mirković je živio sa harmonikom i za harmoniku,
kaže poznati podgorički muzičar Željko Maraš. Jednostavno,
bio je predodređen da postane virtuoz na harmonici. Uživao je
u svakom njenom zvuku, izvlačio iz nje i najtananije tonove, bili
su jedno....
Svirao je sve vrste muzičkih žanrova, narodne melodije i
narodna kola je znao da odsvira na način kako to niko nije
umio, muzici je davao dušu... Riječju, bio je najveće muzičko
blago koje je iznjedrila naša sredina, pa ga veoma često, sjećajući se njegovog lika i osmijeha, poredim sa Tošem Proeskim,
jer su obojica bili anđeli, naglašava Željko Maraš, sjećajući se
svog prijatelja, umiljatog pogleda, nevine i iskrene duše...
Sa orkestrom RTV Titograd (snimak iz 1979)
Boban i Saša Aleksić (Purkovi
sinovi) bio je u stalnom kontaktu sa čuvenim harmonikašem
Ljubišom Pavkovićem...
Posljednji pozdrav
Interesantno je da se danas gotovo sva sjećanja na Dragog
Mirkovića vežu za njegovu
harmoniku. Malo se, međutim,
zna da je u njemu gorjela i
strast zvana - džez.
- Harmonika mu je zaista bila u
srcu, ali on je sa najboljim crnogorskim bubnjarom Momicom
Glomazićem, Bobanom i Sašom
Aleksićem kovao planove da
formiraju džez bend, otkriva
nam Jovica Mirković, nažalost,
zla sudbina je bila brža, kaže on.
Poginuo je 3. juna 1979. u srcu
Titograda u Ulici Stanka Dragojevića. Sa njim je, na kros motoru marke „enduro“ bila i njegova
djevojka Nina...
- Srce mi se stegne kad god
Jerevan 1974: Sa mladim iz Titograda nakon potpisivanja Povelje o bratimljenju
prođem tom ulicom - rekao
nam je Jovica na kraju. Kao da
me podsjeća da nijesam bio na
sahrani, već na turneji KUD-a
„Stara varoš“ na Kipru. Međutim i otuda smo mu poslali po-
sljednji pozdrav - naše harmonike su zajecale...
Jovan STAMATOVIĆ
Pobjeda
Zabava
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
! Djevojka pita momka:
- Dragi, što ćeš da mi uzmeš za Osmi mart?
Momak odgovara:
- Sto eura iz novčanika.
! Majka će ljutito sinu:
- Ako ne budeš dobar, više ti neću dati da ideš sa tatom
u zoološki vrt!
Sin odgovara:
- Neka, ionako ne volim da gledam kako plešu one gole
tete.
Sudoku
! Razgovaraju Spajdermen i Supermen, pa kaže Spajdermen:
- Meni je Bog dao da bacim paukovu mrežu.
Supermen mu uzvrati:
- Meni je Bog dao da letim.
Tek odjednom začu se Čak Noris:
- Nijesam ja nikome ništa dao.
Irina Šajk
Ruska
manekenka
Irina Šajk
snimila je
reklamnu
kampanju za
brend „Bebe“
Rješenje
iz prošlog broja
S K A N D I N AV K A
AUTOR:
SLAVKO
BOVAN
OPREZNOST
1. I 2.
VOKAL
GLUMAC
[[email protected]
AUSTRIJA
FIZI^AR,
MAJKL
ISLAND
SKRA]ENI
POTPIS (mn.)
[AMPION
MAJKA
ROMULA I
REMA
POZIVI SA
MOLBOM
POKLON
ELEKTRON
DOMOVINA
FUDBALERA
SA SLIKE
SEOSKI
RIJEKA U
ISTO^NOJ
EVROPI
POBJEDA
KAO TAJ
ORGAN
^ULA VIDA
AUTOR
ROMANA
”UNA”
O. E.
BRAZILSKI
FUDBALER
PAPIN
GODI[NJI
PRIHOD
Nova torba „Burberry Banner“
za svakodnevnu upotrebu
BOCA OD
POLA LITRA
FUDBALER
SA SLIKE
Britanski modni brend „Burberry Prorsum“ predstavio je
novu i elegantnu torbu pod nazivom „Burberry Banner“ .
Ova moderna i velika torba, idealna je za svakodnevnu upotrebu, a omogućiće da u svakoj prilici žena izgleda elegantno i moderno. „Burberry Banner“ torba predstavlja svoje
britansko nasljeđe i pokazuje elemente britanskog stila i
mode. Veoma je praktična i ima dosta pregrada. Takođe,
„Banner“ torba može da se nosi i bez velikog kaiša za rame.
Ova torba napravljena je od 100 odsto teleće kože, a dostupna je u raznim bojama.
M.V.
AVANS,
PREDUJAM
MORSKA
RIBA
SOBE ZA
PRIJEME
MU[KI
POTMAK
OTEKLINA
ALT
MUZI^KA
SCENSKA
DJELA
PISAC,
URLIH
LOVCI NA
@ABE
VOKATIV
(skr.)
POBJEDA
LITAR
[ARENICA
OKA
ULCINJ
PTICA
RASKO[NOG
REPA
OLIVER
ODMILA
DIVLJA
[email protected]
DONJI DIO
POSUDE
KON^I]
JALOVOST
PROSJAK IZ
”ODISEJE”
POSPAN
[PANIJA
VEZNIK
JUG
OBLAST
NEKE
[email protected]
17
RJE[ENJE IZ OVOG BROJA:
parafi, rea, as, e, as, e, dar, dnjepar, oe, edu, tomas miler, akontacija, komar~a, l, a, otok, sin, vok, `abari, paun, oli, neplodnost, iro, snen, e, teritorija.
18
Ljudi i vrijeme
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
Nikšićanin Ratko Radulović penzionerske dane ispunjava maketarstvom
Jedrenjaci
„plove“
Trebjesom
Za osam godina uradio četiri-pet
modela poznatih starih brodova i
desetine kočija i škrinja za nakit
NIKŠIĆ – Ljubav prema
umjetničkoj obradi drveta,
72-godišnjem Nikšićaninu
Ratku Raduloviću na najljepši način ispunjava i penzionerske dane – majstorski
pravi makete starih jedrenjaka i škrinje za nakit i dragocjenosti. Obradom drveta
se bavi još od rane mladosti,
kada je „te vještine naučio od
brata Mića, koji je bio vrhunski model-stolar“.
Rad sa drvetom
- Stalno sam nešto deljao i dok
sam kao profesor fiskulture
radio u školi i službi rekreacije u Željezari, odakle sam i
penzionisan prije 28 godina,
od kada se intenzivno bavim
tim hobijem. Tako sam zanatom ovladao da sam samostalno uradio stolariju i mnoštvo
drvenih elemenata enterijera
porodične kuće, kao i dobar
dio namještaja. Prosto sam
zaljubljen u rad sa drvetom,
ali radim i sa kamenom, željezom i drugim pogodnim materijalima. Posljednjih sedam-osam godina posvetio
sam se izradi starih jedrenjaka, prema originalnim projektima – priča Radulović.
Podsjećajući da je iz Rijeke
dobio projekat Kolumbovog
jedrenjaka „Santa Marija“ i
pet godina se kanio da ga uradi, Radulović kaže: „Prosto se
nijesam usuđivao da započnem taj komplikovani zadatak. Nekako se nakanim i prije
osam godina napravim prvu
verziju razmjere malih gabarita (razmjer 1:60), kakvu maketari obično rade. Napravio
sam još jedan takav, a poslije i
Voćnjak
usred
grada
Na 500 kvadrata okućnice
u ulici Mata Antunovića,
u širem centru Nikšića,
Ratko Radulović je podigao oko pedeset stabala
jabuke, kruške, dunje, kajsije, višnje, kivija, smokve i
vinove loze. Kad je rodna
godina, kako veli, proizvede stotinak litara raznih
vrsta čiste prirodne rakije
vrhunskog kvaliteta.
Završeno dotjerivanje skrinje: Ratko Radulović
Jedrenjaci, kočije i skrinje
u Radulovićevoj radionici
veliki eksponat (1:30). Samo
korito jedrenjaka je 120 santimetara. Koliko znam, niko od
modelara kod nas nije napravio eksponat takvih dimenzija. Radio sam ga 11 mjeseci“.
Umjetnička porodica
- Rad jedrenjaka zahtijeva „debele“ živce, veliko strpljenje.
Jedan eksponat ima i više od
dvije hiljade djelova, a svi se
ručno rade od jasena, javora,
hrasta, trešnje, ruže, parene
bukve… Veliki eksponat ne
može se uraditi za vrijeme kraće od 10-11 mjeseci – objašnjava Ratko Radulović, koji je
„stvaralačku žicu povukao iz
umjetničke porodice“. Crnogorsku kulturu posebno su zadužila njegova braća – akademski slikar Milovan Miki i
počivši dječji pjesnik Dragan
Radulović. U njegovoj radionici, pored velikog Kolumbovog
jedrenjaka, vlasnike čekaju i
vrlo karakteristična Dubrovačka nava iz 15. stoljeća i vijek
mlađi San Đovani Batista,
španski galion sa 24 topa i deset jedara, kao i nekoliko prelijepih kočija i škrinja za nakit,
koje su urađene od drveta ruže
i jasena, sa kombinacijom pliša
i mesinga.
- Dosta sam kočija i škrinja
uradio i za tržište, ali i poklanjao prijateljima, koji su im
obezbijedili vidno mjesto u domu. Jedrenjake, međutim, do
sada nijesam prodavao. Ovo mi
nije izvor egzistencije, već hobi u kojem se prelijepo osjećam, a ako naiđe kupac za eksponate, to je satisfakcija za
uloženi veliki trud – kaže RaG. KNEŽEVIĆ
dulović. Pobjeda
Oglasi i obavještenja
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM dvoetažnu kuću
površine 205 m2, plac od 1.240
m2, ekskluzivna lokacija, Bulevar SKOJ-a, prema Marezi, kod
Volija. Tel. 067/374-000
(29908)
PRODAJEM staru kuću i 3.000
m2 pašnjaka, Klikovače - Spuž,
kao i 8.700 m2 livade, Podanje,
pored puta (voda, struja), 300
m od pekare ,,Anđela”.
Tel. 067/515-040
(29915)
IZDAJEM dvosoban stan u
kući u Donjoj Gorici, poseban
ulaz, parking. Pogodno za
porodicu. Tel. 068/436-422
(29922)
PRODAJEM u Nikšiću jednosoban luks stan površine 51
m2, mala zgrada ,,Ibona”, treći
sprat, preko puta gradskog
parka.Tel. 069/030-426
(29925)
PRODAJEM plac površine
930 m2, Tološi II, urbanizovan,
izgrađeno prizemlje površine
130 m2, voda, struja, moguće
kombinacije. Tel. 069/016-799
(29926)
IZDAJEM jednosoban stan, Ul.
Miloja Pavlovića, Gornja Gorica,
Podgorica. Tel. 020/262-016
(29927)
PRODAJEM četvorosobni stan
u Podgorici, Bul. Petar Cetinjski. Cijena 120.000 eura.
Tel. 069/495-785
(29930)
VOZILA
i dokazani kvalitet su garancija
posla.
www.hidroizolacija.me
Tel. 067/809-806
(29920)
MATEMATIKA, fizika, statistika časovi učenicima i studentima
svih fakulteta. Tel. 069/441-164
(29929)
POLJOPRIVREDA
REŽEM voćke i vinovu lozu,
nudimo savjet agronoma.
Tel. 068/527-312, 020/260-793
PRODAJEM jeftino rezervne
djelove(nove i polovne) za
,,ladu rivu 1300” i ,,nivu 1600”.
Tel. 069/528-470
(29919)
(29921)
KUPUJEM dinare, lire, perpere,
medalje, ordenje, sablje, bajonete, ćemere, umjetničke slike,
knjige, razglednice, markice,
gramafonske ploče, predmete
od srebra i porculana.
Tel. 069/019-698,
067/455-713
USLUGE
PROFESIONALNI dimnjačar.
Tel. 067/519-189
(29904)
HIDROIZOLACIJA ploča, kupatila, terasa. Porodična tradicija
RAZNO
(29829)
19
20
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
Zavod za zapošljavanje
CRNE GORE
PODGORICA
020/406-800, 020/406-801
UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe Osnovnog suda u Ulcinju
1. Sudijski/a pripravnik/ca , - Izvršilaca: 1, na određeno vrijeme, od
dvije godine
- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a (VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet
Potrebna dokumentacija:
- obrazac prijave na slobodno radno
mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive
Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji
posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o
državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv
kandidata ne vodi krivični postupak za
krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- izvod iz evidencije ličnog kartona nezaposlenog lica (izvod izdaje Zavod za
zapošljavanje CG).
Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na
uvid ovlašćenom službeniku Uprave za
kadrove za sprovođenje oglasa.
Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti
specifikaciju oglasne dokumentacije u
kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje
Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa
pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).
Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja
srazmjerne zastupljenosti manjinskih
naroda i drugih manjinskih nacionalnih
zajednica u državnim organima, rodno
balansirane zastupljenosti i zapošljavanje
lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani
kandidati mogu se o navedenom izjasniti
u prijavi na slobodno radno mjesto.
Navedenu dokumentaciju u roku od 15
dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu,
kontakt telefon, naziv državnog organa
i radnog mjesta, dostaviti na adresu: UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za javni oglas za potrebe
Osnovnog suda u Ulcinju
Kontakt osoba - ..
tel: 069/ 957-639; 202-291; Rad sa strankama od 12h - 15h; www.uzk.co.me
UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe
Ministarstva unutrašnjih poslova
1. Samostalni/a savjetnik/ica III u Odsjeku za normativne poslove i praćenje
propisa iz oblasti lokalne samouprave,
Direkcija za lokalnu samoupravu, Direktorat za državnu upravu i lokalnu
samoupravu,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Visoko obrazovanje u obimu od 240
kredita CSPK-a (VII1 nivo kvalifikacije
obrazovanja)), Pravni fakultet
- Položen stručni ispit za rad u državnim
organima
- radno iskustvo u trajanju od 1 godine
Potrebna dokumentacija:
- obrazac prijave na slobodno radno
mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive
Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji
posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi
da dostave uvjerenje o državljanstvu,
već ovjerenu kopiju biometrijske lične
karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv
kandidata ne vodi krivični postupak za
krivično
djelo za koje se gonjenje preduzima po
službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na
uvid ovlašćenom službeniku Uprave za
kadrove za sprovođenje oglasa.
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u
državnom organu (Sl. list Crne Gore
broj 4/13), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku
školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju
se kvalitet rada na osnovu mišljenja o
stručnim i radnim kvalitetima, stručna
usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni
naučni radovi. O navedenom kandidat
je dužan dostaviti odgovarajući dokaz.
Kandidat Upravi za kadrove dostavlja
mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi
ili je radio, imajući u vidu da se stručni i
radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac
mišljenja može se preuzeti na internet
stranici Uprave za kadrove www.uzk.
co.me).
Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti
specifikaciju oglasne dokumentacije u
kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje
Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa
pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).
Takođe, kandidat je dužan da Upravi za
kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato
od strane poslodavca) da nije ostvario
pravo na otpremninu, imajući u vidu da
lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo
na otpremninu u skladu sa propisom
Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu, u periodu od
pet godina od dana isplate otpremnine,
u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11,
66/12 i 34/14).
Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja
srazmjerne zastupljenosti manjinskih
naroda i drugih manjinskih nacionalnih
zajednica u državnim organima, rodno
balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom
izjasniti u prijavi na slobodno radno
mjesto.
Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne
Gore”, br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14).
O datumu, mjestu, vremenu i načinu
provjere sposobnosti, kandidati će biti
obaviješteni putem internet stranice
Uprave za kadrove (www.uzk.co.me),
najkasnije pet dana prije dana provjere
sposobnosti.
Probni rad u trajanju od jedne godine
obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u
državnom organu.
Navedenu dokumentaciju potrebno je
dostaviti u roku od 15 dana od dana
objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj
koverti (na kojoj je potrebno napisati:
ime i prezime, adresu, kontakt telefon,
naziv državnog organa i radnog mjesta) na adresu:
UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za javni oglas za potrebe
Ministarstva unutrašnjih poslova
Kontakt osoba - - Bojana Drobnjak
tel: 069/ 194 - 359; 202-291; Rad sa
strankama od 12h - 15h;
www.uzk.co.me
UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI KONKURS
za potrebe
MINISTARSTVA ODBRANE
za radno mjesto:
1. Generalni/a director/ica Direktorata
za materijalne resurse – 1 izvršilac
Visoko obrazovanje u obimu od 240
kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), fakultet društvenih,
prirodnih ili tehničkih nauka,
3 godine radnog iskustva na poslovima
rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju
samostalnost u radu, položen stručni
ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru
Lice koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra postavlja se na period od 5
(pet) godina.
Potrebna dokumentacija:
prijava na slobodno radno mjesto
Curriculum Vitae - CV (Prijavu i CV
kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove ) uvjerenje o državljanstvu, fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu
kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta
diploma ili uvjerenje o završenom nivou
kvalifikacije obrazovanja,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv
kandidata/kinje ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje
preduzima po službenoj dužnosti
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid
ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje javnog konkursa.
Uz prijavu na javni konkurs potrebno je
dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti
broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se
predaje Upravi za kadrove (Obrazac
prijave sa pregledom dokumentacije
koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).
Takođe, kandidat je dužan da Upravi za
kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato
od strane poslodavca) da nije ostvario
pravo na otpremninu, imajući u vidu da
lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo
na otpremninu u skladu sa propisom
Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu, u periodu od
pet godina od dana isplate otpremnine,
u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namješte-
NAPOMENA POSLODAVCIMA
Prijavljivanje i oglašavanje slobodnog radnog mjesta
Poslodavac je dužan da Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, radi praćenja ponude i traženja na tržištu rada, prijavi slobodno radno mjesto.
Prijavu o slobodnom radnom mjestu (Obrazac E 1) poslodavac dostavlja
organizacionoj jedinici Zavoda, prema mjestu rada. Prilikom podnošenja Obrasca E1 poslodavac je dužan da naznači rok trajanja oglasa. Rok
trajanja oglasa određuje poslodavac jer ga zakon ne precizira, osim u
slučajevima kada je to propisano posebnim zakonom (Zakonom o državnim službenicima i namještenicima je propisano da rok za podnošenje
prijave ne može biti kraći od osam ni duži od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa).
Zavod je dužan da slobodno radno mjesto oglasi na oglasnoj tabli, a po
zahtjevu poslodavca, kao i u slučajevima kada je to propisano posebnim
zakonom i u medijima, u roku od pet dana od dana prijavljivanja.
Poslodavac je dužan da Zavod obavijesti o zasnivanju radnog odnosa s
anezaposlenim licem u roku od pet dana od dana zasnivanja radnog odnosa, podnošenjem obrasca E 3 odnosno E 3/1 ( za više izvršilaca).
NAPOMENA: Prijave E1 i E 3, odnosno E 3/1 ne mogu se podnijeti istovremeno.
Slobodna radna mjest koja se popunjavaju putem internog oglasa, u skladu sa Zakonom o radu i drugim zakonima, ne podliježu obavezi prijavljivanja slobodnog radnog mjesta na navedeni način.
U slučaju neprijavljivanja slobodnih radnih mjesta odnosno neobavještavanja o zasnivanju radnog odnosa. Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti (“Službeni list CG”, br.
14/10) su propisane novčane kazne za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice - preduzetnik.
U slučaju neprijavljivanja slobodnih radnih mjesta odnosno neobavještavanja o zasnivanju radnog odnosa, Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti ( “Službeni list CG”, br.
14/10) su propisane novčane kazne za pravno lice, odgovorno liceu pravnom licu i fizičko lice - preduzetnik.
nicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11,
66/12 i 34/14).
Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja
srazmjerne zastupljenosti manjinskih
naroda i drugih manjinskih nacionalnih
zajednica u državnim organima, rodno
balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom
izjasniti u prijavi na slobodno radno
mjesto.
Postupak provjere sposobnosti obaviće
se putem posebno strukturiranog intervjua, u skladu sa članom 53 Zakona o
državnim službenicima i namještenicima ( Sl.list Crne Gore, br. 39/11, 66/12 i
34/14 ).
Navedenu dokumentaciju potrebno je
dostaviti u roku od 20 dana od dana
objavljivanja javnog konkursa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa i radnog
mjesta) na adresu:
UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za javni konkurs za Ministarstvo odbrane
Kontakt osoba – Vladana Miranović
Tel: 069 302 962
www.uzk.co.me
UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe
Ustavnog suda Crne Gore
1. Referent/kinja - portir/ka u Službi za
opšte i finansijske poslove,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Srednje obrazovanje u obimu od 240
kredita CSPK-a, (IV nivo kvalifikacije
obrazovanja)
- Položen stručni ispit za rad u državnim
organima
- radno iskustvo u trajanju od 1 godine
- poznavanje rada na računaru (Word,
Excel, Internet, Power Point)
Potrebna dokumentacija:
- obrazac prijave na slobodno radno
mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive
Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji
posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi
da dostave uvjerenje o državljanstvu,
već ovjerenu kopiju biometrijske lične
karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv
kandidata ne vodi krivični postupak za
krivično
djelo za koje se gonjenje preduzima po
službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na
uvid ovlašćenom službeniku Uprave za
kadrove za sprovođenje oglasa.
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u
državnom organu (Sl. list Crne Gore
broj 4/13), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku
školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju
se kvalitet rada na osnovu mišljenja o
stručnim i radnim kvalitetima, stručna
usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni
naučni radovi. O navedenom kandidat
je dužan dostaviti odgovarajući dokaz.
Kandidat Upravi za kadrove dostavlja
mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi
ili je radio, imajući u vidu da se stručni i
radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac
mišljenja može se preuzeti na internet
stranici Uprave za kadrove www.uzk.
co.me).
Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti
specifikaciju oglasne dokumentacije u
kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje
Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa
pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).
Takođe, kandidat je dužan da Upravi za
kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato
od strane poslodavca) da nije ostvario
Pobjeda
21
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Zavod za zapošljavanje
CRNE GORE
pravo na otpremninu, imajući u vidu da
lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo
na otpremninu u skladu sa propisom
Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu, u periodu od
pet godina od dana isplate otpremnine,
u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11,
66/12 i 34/14).
Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih
nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati
mogu se o navedenom izjasniti u prijavi
na slobodno radno mjesto.
Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne
Gore”, br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14).
O datumu, mjestu, vremenu i načinu
provjere sposobnosti, kandidati će biti
obaviješteni putem internet stranice
Uprave za kadrove (www.uzk.co.me),
najkasnije pet dana prije dana provjere
sposobnosti.
Probni rad u trajanju od jedne godine
obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u
državnom organu.
Navedenu dokumentaciju potrebno je
dostaviti u roku od 15 dana od dana
objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj
koverti (na kojoj je potrebno napisati:
ime i prezime, adresu, kontakt telefon,
naziv državnog organa i radnog mjesta) na adresu:
UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za javni oglas za potrebe
Ustavnog suda Crne Gore
Kontakt osoba - Nataša Boljević
tel: 069 157- 893; 202-291; Rad sa strankama od 12h - 15h;
www.uzk.co.me
UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe Ministarstva finansija-Uprave za igre
na sreću
1. Samostalni/a savjetnik/ica III u Sektoru za poslove igara na sreću, - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Visoko obrazovanje u obimu od 240
kredita CSPK-a, Pravni, Ekonomski ili
drugi fakultet društvenih nauka
- Položen stručni ispit za rad u državnim
organima
- radno iskustvo u trajanju od 1 godine
Potrebna dokumentacija:
- obrazac prijave na slobodno radno
mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive
Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji
posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o
državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv
kandidata ne vodi krivični postupak za
krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumen-
tacije, dok je original dužan pružiti na
uvid ovlašćenom službeniku Uprave za
kadrove za sprovođenje oglasa.
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne
provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za
vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13),
pored rezultata pisanog testa, intervjua i
prosječne ocjene u toku školovanja ili
studiranja, u okviru kriterijuma stručni i
radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na
osnovu mišljenja o stručnim i radnim
kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O
navedenom kandidat je dužan dostaviti
odgovarajući dokaz. Kandidat Upravi za kadrove dostavlja
mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima
od privrednog društva, drugog pravnog
lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je
radio, imajući u vidu da se stručni i radni
kvaliteti posebno vrednuju u postupku
provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja
može se preuzeti na internet stranici
Uprave za kadrove www.uzk.co.me).
Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti
specifikaciju oglasne dokumentacije u
kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje
Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa
pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).Takođe,
kandidat je dužan da Upravi za kadrove
dostavi dokaz (uvjerenje izdato od strane poslodavca) da nije ostvario pravo na
otpremninu, imajući u vidu da lice kome
prestane radni odnos na osnovu pisanog
sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom
organu, u periodu od pet godina od dana
isplate otpremnine, u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim
službenicima i namještenicima (“Sl. list
Crne Gore”, br. 39/11, 66/12 i 34/14).
Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja
srazmjerne zastupljenosti manjinskih
naroda i drugih manjinskih nacionalnih
zajednica u državnim organima, rodno
balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom
izjasniti u prijavi na slobodno radno
mjesto.
Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne
Gore”, br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14).
O datumu, mjestu, vremenu i načinu
provjere sposobnosti, kandidati će biti
obaviješteni putem internet stranice
Uprave za kadrove (www.uzk.co.me),
najkasnije pet dana prije dana provjere
sposobnosti.
Probni rad u trajanju od jedne godine
obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u
državnom organu.
Navedenu dokumentaciju potrebno je
dostaviti u roku od 15 dana od dana
objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj
koverti (na kojoj je potrebno napisati:
ime i prezime, adresu, kontakt telefon,
naziv državnog organa i radnog mjesta) na adresu:
UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Ministarstva finansija-Uprave za igre na sreću
Kontakt osoba - Nađa Vukčević
tel: 069/ 543 - 697; 020/ 202-291; Rad sa
strankama od 12h - 15h; www.uzk.co.me
UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova
1. Samostalni/a savjetnik/ica III u Direkciji za azil, Direktorat za upravneunutrašnje poslove - Izvršilaca: 1, na određno vrijeme radi
zamjene odsutnog državnog službenika, za vrijeme odsustva državnog službenika, a najduže do 2 godine
- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a (VII 1 nivo
kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet ili fakultet društvenih nauka
- Položen stručni ispit za rad u državnim
organima
- radno iskustvo u trajanju od 1 godine
Potrebna dokumentacija:
- obrazac prijave na slobodno radno
mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive
Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji
posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o
državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv
kandidata ne vodi krivični postupak za
krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
- dokaz o položenom policijskom kursu;
NAPOMENA: Pored oštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, lice koje zasniva radni odnos u
zvanju policijskog službenika mora ispunjavati i uslov da je dostojno za obavljanje policijskih poslova, u skladu sa
članom 85 Zakona o unutrašnjim poslovima.
Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na
uvid ovlašćenom službeniku Uprave za
kadrove za sprovođenje oglasa.
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u
državnom organu (Sl. list Crne Gore
broj 4/13), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku
školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju
se kvalitet rada na osnovu mišljenja o
stručnim i radnim kvalitetima, stručna
usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni
naučni radovi. O navedenom kandidat
je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. Kandidat Upravi za kadrove dostavlja
mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi
ili je radio, imajući u vidu da se stručni i
radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac
mišljenja može se preuzeti na internet
stranici Uprave za kadrove www.uzk.
co.me).
Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti
specifikaciju oglasne dokumentacije u
kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje
Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa
pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).
Takođe, kandidat je dužan da Upravi za
kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato
od strane poslodavca) da nije ostvario
pravo na otpremninu, imajući u vidu da
lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo
na otpremninu u skladu sa propisom
Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu, u periodu od
pet godina od dana isplate otpremnine,
u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11,
66/12 i 34/14).Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera
u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane
zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u
prijavi na slobodno radno mjesto.
Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne
Gore”, br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14).
O datumu, mjestu, vremenu i načinu
provjere sposobnosti, kandidati će biti
obaviješteni putem internet stranice
Uprave za kadrove (www.uzk.co.me),
najkasnije pet dana prije dana provjere
sposobnosti.
Probni rad u trajanju od jedne godine
obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u
državnom organu.
Navedenu dokumentaciju potrebno je
dostaviti u roku od 15 dana od dana
objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj
koverti (na kojoj je potrebno napisati:
ime i prezime, adresu, kontakt telefon,
naziv državnog organa i radnog mjesta) na adresu:
UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za javni oglas za potrebe
Ministarstva unutrašnjih poslova
Kontakt osoba - Dina Dobardžić
tel: 020/ 202-291; 069/090-652
Rad sa strankama od 12h - 15h;
www.uzk.co.me
OPREMA DOO
Adresa: BULEVAR VOJISAVLJEVIĆA 68
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja);
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv
kandidata ne vodi krivični postupak za
krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;
- uvjerenje o potrebnom random iskustvu
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Navedenu dokumentaciju potrebno je
dostaviti u roku od 15 dana od dana
objavljivanja internog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa i radnog
mjesta) na adresu
Opština Kotor, Sekretarijat za opštu
upravu
85330 Kotor, Stari grad 317
Sa naznakom: za javni oglas za potrebe
Sekretarijata za opštu upravu
Kontakt: 032/325-020
DOM ZDRAVLJA JZU
Adresa: DOBROTA BB, KOTOR
Tel.: 032/334-537,032/334-540
Oglašava potrebu za:
1. IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE,
1 izvršilac, na određeno od 3 mjeseci,
radno vrijeme puno
Uslovi: Specijalista opšte medicine VII2 stepen, sa radnim iskustvom, Položen
stručni ispit
ROŽAJE
051/271-343
SEKRETARIJAT ZA KULTURU,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT
Adresa: ROŽAJE
Tel.: 271-134
Tel.: 020-641-330,069-087-087
Oglašava potrebu za:
Oglašava potrebu za:
1. TRGOVAC, 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno
Uslovi: Trgovački tehničar (IV SSS) IV
stepen, Ekonomski tehničar (IV SSS) IV
stepen, bez obzira na radno iskustvo,
Poznavanje rada na računaru, probni
rad 3 mjeseca, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac
1. VIŠI SAVJETNIK III ZA SARADNJU
SA MLADIMA I PREVENCIJU NARKOMANIJE, 1 izvršilac, na neodređeno
vrijeme , radno vrijeme puno
Uslovi: Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 12
mjeseci, Položen stručni ispit, provjera
radnih
sposobnosti provjeru vrši poslodavac
Napomena: Uz prijavu dostaviti -uvjerenje o državljanstvu,dokaz o stručnoj
spremi,dokaz da se ne vodi krivični
postupak,ljekarsko uvjerenje,dokaz o
radnom iskustvu,dipl.pravnik ili fakultet društveni nauka.
2. VIŠI SAVJETNIK I ZA KULTURU,
SPORT I BORBU PROTIV KORUPCIJE, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme ,
radno vrijeme puno
Uslovi: Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 36
mjeseci, Položen stručni ispit, provjera
radnih
sposobnosti provjeru vrši poslodavac
Napomena: Uz prijavu dostaviti-dokaz
o stručnoj spremi,uvjerenje o
državljanstvu,ljekarsko
uvjerenje,uvjerenje od suda da se ne
vodi krivični postupak,dipl.pravnik ili
fakultet društveni nauka.
KOTOR
032/325-732
OPŠTINA KOTOR
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe
. Sekretarijata za opštu upravu
1. Samostalni referent-arhivar 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci,
- Srednje opšte i stručno obrazovanje u
obimu od 240 CSPK-a, (IV nivo
kvalifikacije,SSS IV stepen obrazovanja),
- 3 godine radnog iskustva,
- položen stručni ispit za rad u organima
državne uprave,
- poznavanje rada na računaru.
Potrebna dokumentacija:
- obrazac prijave na slobodno radno
mjesto;
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta Opštine Kotor ili u Građanskom birou Opštine
Kotor);
- uvjerenje o državljanstvu;
- fotokopija lične karte (kandidati koji
posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o
državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
za obavljanje poslova radnog mjesta;
PLJEVLJA
052/356-743
SUR “MAŠA”
Adresa: UROŠA RUŽIČIĆA BB
Tel.: 068/013-708
Oglašava potrebu za:
1. KONOBARICA, 1 izvršilac, na određeno od 3 mjeseci, radno vrijeme puno
Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne
spreme (I SSS - NK) I stepen, bez obzira
na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena
22
Oglasi i obavještenja
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
Pobjeda
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Oglasi i obavještenja
23
24
Oglasi i obavještenja
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
Pobjeda
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Oglasi i obavještenja
25
26
Oglasi i obavještenja
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Pobjeda
Posljednji pozdrav dragoj tetki
BAŚI
Hvala ti za neizmjernu toplinu i ljubav koju si imala za sve nas.
ZVONKO ĐURANOVIĆ s porodicom
3320
Pobjeda
Oglasi i obavještenja
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Драги ђедо
27
Драги тата
ВОЈО МАРКОВИЋ
ВОЈО МАРКОВИЋ
Живот без твоје љубави, без твојих позива и загрљаја никад неће бити исти.
Био си и увек ћеш бити извор топлине и свега што је добро у нашим животима.
Поносни смо да дио тебе наставља да живи у нама и нашим душама.
Данас је Дан великог бола и туге, Дан кад је твоје племенито срце престало да
куца, а тужна вијест уздрмала тло под нашим ногама. Твоја родитељска брига,
твоја доброта, частан и достојанствен живот оставили су неизбрисив траг у
нашим животима. Хвала ти! Био си наша снага, наша сигурност. Твој драги лик
као и дар твог доброг имена и честитог поштења увек ће бити са нама. Почивај
у миру, нека ти је лака црна земља!
Твој унук НИКОЛА и унука АЛЕКСАНДРА
Твоји синови: ПЕЂА и НЕНО са породицама
3325
3324
Dana 22. februara 2015. godine, u 78. godini života, preminula
je naša voljena
Posljednji pozdrav dragoj
Дана 22. фебруара 2015. године умро је у 91. години живота, послије
дуге и тешке болести наш драги
RADMILA - BEBA Vojislava RAIČEVIĆ
КОСТАДИН - КОСТО Васов ЋЕТКОВИЋ
rođena Nenadović
Саучешће примамо у капели у Берима дана 23.02.2015. године од 10
до 19 часова и 24.02.2015. године од 10 до 14 часова, када ће се
обавити сахрана на сеоском гробљу у Берима.
По жељи покојника вијенци и цвијећи се не прилажу.
Saučešće primamo dana 23.02.2015. godine od 10 do 15 časova i dana 24.02.2015. godine od 10 do 13 časova na gradskom
groblju Čepurci.
Sahrana će se obaviti 24.02.2015. godine u 14 časova na groblju u Gornjoj Gorici.
Vijenci i cvijeće se ne prilažu.
Kuća žalosti: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 55.
Ожалошћени: синови СРЕТЕН-БАЈО и ГАВРИЛО, кћерке БЕЛА
и ВЕСНА, сестра ЉУБИЦА, снахе ВЕСНА и ЉИЉАНА,
братанићи, братаничне, сестричићи, сестричне, снахе,
унучад, праунучад и остала многобројна родбина
DANICI MITROVIĆ
Počivaj u miru.
3323
Ožalošćeni: suprug VOJISLAV, sin SRĐAN, kćerke
DEJANA i ĐORĐINA, brat MIODRAG, snahe STEVKA i
NATAŠA, zet MILAN LAKIĆ, bratanić VLADIMIR, đever
GOJKO, jetrve JULIJA i ZORICA, đeveričići LJUBO,
ZARIJA i BORIS, unučad LUKA, NIKOLA, ANA i IVAN i
ostala mnogobrojna rodbina
Obavještavamo rodbinu, kumove i prijatelje da je dana 22.02.2015.
godine, u 19 časova, preminuo u 91. godini života, naš dragi
3327
DANILO Savov VUJOVIĆ
Posljednji pozdrav dragom
GORANU
Kumovi LALOVIĆI
3322
Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju dana 23. februara od
12 do 16 časova i 24. februara od 10 do 13 časova kada krećemo sa
posmrtnim ostacima na selo Trnovo - Crmnica, gdje će se obavit
sahrana na seoskom groblju u 15 časova.
JELENA i ŽARKO BURIĆ
3319
Posljednji pozdrav dragom stricu
Ožalošćeni: ćerka SMILJKA, snahe OLGA i KRISTINA,
unuci SAVO, IVAN BOBO, NIKOLA, unuke IVANA,
LJILJANA i SVETLANA, sestrići, sestrične, sestre od strica
i ostala rodbina
3326
MARKU
od RATKA BOJANIĆA sa porodicom
3321
28
Oglasi i obavještenja
Dana 21.02.2015. godine umro je u 72. godini života
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Posljednji pozdrav dragom
Pobjeda
Dana 22. februara 2015. godine, u 87. godini umro je naš dragi
MILJANU DEDIĆU
MARKO Filipov BOJANIĆ
Saučešće primamo dana 22. februara od 10 do 18 časova i dana
23. februara od 10 do 15 časova u seoskoj kapeli Brežine - Lješanska nahija, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.
Počivaj u miru!
ĐORĐIJA DEDIĆ sa porodicom
3311
Posljednji pozdrav voljenoj babi
Ožalošćeni: supruga JANJA, sin ŽELJKO, kćerke RADMILA
i BRANKA, brat MILIVOJE, sestra OLGA, snahe DANICA
i OZRENKA, unučad, bratanić, bratanične, sestričić, braća
i sestre od ujaka, braća od tetaka i ostala rodbina
MILJAN Vukov DEDIĆ
učesnik NOR-a
3307
DANICI Boškovoj
MITROVIĆ
Dragoj Babi
Hvala ti za svu ljubav i pažnju koju
si pružala meni i mojoj porodici .
Tvoji: DRAGAN i VIDOSAVA
sa porodicom
DESI
3297
Počivaj u miru zajedno sa đedom Dušanom. Nećemo Vas zaboraviti
.
3317
Unučad: PETAR, MILICA, ANA, MARIJA, MILICA
Posljednji pozdrav dragom
Saučešće primamo u kapeli u Zagoriču dana 22. februara 2015. godine od 11 do 16
časova i 23. februara 2015. godine od 9 do 12 časova, kada krećemo za Orahovo Kuči, gdje će se primati saučešće na seoskom groblju. Sahrana će se obaviti istog
dana u 14 časova.
Vijenci i cvijeće se ne prilažu.
Kuća žalosti: ulica Sarajevska 49, Podgorica.
Posljednji pozdrav
Ožalošćeni: sinovi MILENKO, MIROSLAV i RAJKO,
kćerke RADMILA i DESANKA, snahe DRAGICA i DRAGICA,
unučad, praunučad i ostala porodica DEDIĆ
Posljednji pozdrav našoj dragoj
ujni
DANICI
Bila si nam iskren komšija, prijatelj i sve što plijeni dobrog čovjeka
Hvala ti na svemu.
GORANU
DESI
Od DUŠANA i VESNE RADNJIĆ
ANKA, BEBA, MARTA
i DRAGANA
3299
Tvoje komšije: porodice
BOŠKOVIĆ, OĆIĆEK,
LATKOVIĆ, ĐURIČIĆ,
JOVIĆEVIĆ, POPOVIĆ,
ĐUROVIĆ, MIRANOVIĆ
3308
3314
3292
Posljednji pozdrav dragoj
Dana 22. februara 2015. u 6 sati, u 68. godini života, umro je
Posljednji pozdrav
Posljednji pozdrav dragoj babi
Posljednji pozdrav dragoj strini
DANICI
DESI
DANICI MITROVIĆ
Od LJUBA ĐUROVIĆA
sa porodicom
Od DRAGA, VESKA,
DAGE i OLGE
3318
3315
Посљедњи поздрав драгом
Posljednji pozdrav voljenoj majci
i tašti
diplomirani pravnik
Od DRGANA POPOVIĆA
Od BELOGA i SENKE
3298
3309
LJUBOMIR Nikolin MILIĆ
DANICI MITROVIĆ
Dana 22. februara 2015. godine nakon kraće bolesti, u 80. godini života, umrla je naša draga i voljena
Saučešće primamo na groblju Čepurci dana 22. februara od 12 do 15
časova i dana 23. februara od 9 do 12 časova, kada se kreće za Orahovo đe će se obaviti sahrana u 14 časova.
Kuća žalosti: ul. 4. jula br. 65.
Ožalošćena porodica: supruga LJILJANA, sin DRAŽEN, ćerke
ANĐELA i DRAGANA, braća BRANO i MOMO, sestre DRAGICA,
ZORA, SLAVKA i ČEDA, bratanić IGOR, bratanične TANJA i
IRENA, snahe MILIJANA i MIRA, unučad OGNJEN, MIA,
MATEA, LUKA i MIJAT, sestrići, sestrične, braća i sestre
od ujaka i tetaka, kako i ostala mnogobrojna rodbina
3313
IKA pok.Nikole PEROVIĆA
РАЈКУ
ЉИЉА ГРУБАЧ
са породицом
3303
DESANKI
Kćer SLAVICA i zet MILI
rođena Nikolić
Dana 22. februara 2015. godine, poslije duže i teške bolesti, u 74.
godini života, preminuo je naš dragi
Draga majko s ljubavlju i poštovanjem čuvaćemo te od zaborava, a
tvoja plemenitost i dobrota ostaće u trajnom sjećanju.
Sin JOŠKO sa porodicom
3316
3300
Posljednji pozdrav
Posljednji pozdrav dragoj sestri
GOLUB - TURO Musin VELIMIROVIĆ
Saučešće primamo dana 22, 23. i 24. februara 2015. godine do 14 časova u porodičnoj kući selo Malenza - Donji Zagarač.
Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Donji Zagarač u 15 časova.
JULIJA IVANOVIĆ
DESI JOVIĆEVIĆ
IKI N. PEROVIĆ
Od ŽELJKA SUKAČEVA
sa porodicom
Neminovna je istina da te je teška bolest otrgla iz našeg zagrljaja.
Tvoja nesebična ljubav i plemenitost koju si nam tokom svog života
pružala neizbrisiv je bol u našim životima.
Sa bolom i tugom opraštamo se
odnaše drage tetke i zaove.
DUŠAN, MIHAILO i SLAVKA
RADEVIĆ
3276
3306
Tvoj brat RAJKO, MIŠKO i VERA NIKOLIĆ
3310
Ožalošćeni: sestra STANISLAVA, supruga MILODARKA-MIKA,
djeca IGOR, IRENA, IVANA i IVICA, bratanić BLAGOJE,
bratanična BILJANA, brat od strica VESELIN, sestre od strica
DANICA i BRANKA, snahe MARICA-BEKA i MILENA, unučad,
sestrići, sestra od tetke, ujčevina ROGANOVIĆ i ostala
mnogobrojna rodbina VELIMIROVIĆ
3312
Pobjeda
Oglasi i obavještenja
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Dana 22. februara 2015. godine, u 7 časova, umrla je u 84. godini,
naša draga
29
Posljednji pozdrav dragom zetu
Посљедњи поздрав нашем вољеном супругу, оцу, свекру и ђеду
SAVICA Momova ŽARIĆ
rođena Đuranović
Saučešće primamo u kapeli Šabov krug, Martinići, dana 22. februara
od 11 do 18 časova i 23. februara od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na istom groblju.
Ožalošćeni: sinovi ZORAN i DRAGAN, snahe ANKA, VESNA i
DRAGICA, bratanić ZVONKO, đever ILIJA, jetrva KATA,
unučad i ostala rodbina
BRANKU GRGUREVIĆU
Od šure PERA MRVALJEVIĆA
sa porodicom
3294
ВОЈУ МАРКОВИЋУ
Posljednji pozdrav dragom
prijatelju
3278
Хвала ти што си нам оставио часно име и што си нас научио како ћемо корачати
кроз живот.
Много ћеш нам недостајати .
Почивај у миру, добротворе наш.
Posljednji pozdrav dragoj majci, svekrvi, baki
VOJU
Od PERA VUJOVIĆA
sa porodicom
3296
SAVICI
Počivaj u miru.
Посљењи поздрав драгој
Твоји: РОСЕ, ПЕЂА, НЕНО, МИЛИЦА, ЗОРИЦА, АЛЕКСАНДРА и
НИКОЛА
DRAGAN, DRAGICA, DRAGANA i DANILO
3279
Posljednji pozdrav
ДАНИЦИ
ДЕЈАН и ТАЊА
ПОПИВОДА
3295
3274
SAVICI ŽARIĆ
Posljednji pozdrav dragoj
Hvala ti za svu dobrotu i ljubav koju si nam pružala.
Дана 22. фебруара 2015. године, послије дуже болести, испустила је
своју племениту душу, у 83. години наша вољена
Tvoja unuka DANIJELA VUČINIĆ sa porodicom
3284
DANICI
Posljednji pozdrav majci, svekrvi i babi
MITAR BURIĆ sa porodicom
3275
ДАНИЦА Ђорђијева МРВАЉЕВИЋ
рођена Радовић
Posljednji pozdrav voljenoj sestri, svastiki i tetki
NOVKI Jovanovoj MILIĆ
SAVICI ŽARIĆ
Teško je shvatiti da te više nema među nama. Počivaj u miru, a mi
ćemo te čuvati od zaborava.
Počivaj u miru, a mi ćemo te čuvati od zaborava.
Tvoj: sin ZORAN, snaha VESNA i unuk DEJAN
Sestra SLAVKA JOVANOVIĆ sa porodicom
Саучешће примамо у градској капели Даниловград дана 23.
фебруара од 10 до 15 часова и 24. фебруара од 10 до 13 часова након
чега ће се обавити сахрана на мјесном гробљу Ново село у 14 часова.
Вијенци и цвијећи се не прилажу.
Ожалошћени: синови БРАНКО и РАЈКО, ћерка БРАНКА, брат
МОМО - ЋИРО, снахе ДРАГИЦА, СМИЉА и СТАНКА, заова
ВУКИЦА, јетрва МИЛЕВА - МИЦА, братанићи, братаничне,
унучад, праунучад и остала родбина МРВАЉЕВИЋ и РАДОВИЋ
3305
3285
3277
Posljednji pozdrav dragoj tetki
Posljednji pozdrav dragoj snahi i jetrvi
Dana 22.02.2015.godine umrla je u 81. godini
SAVICI
SAVICI Momovoj ŽARIĆ
PERICA i DRAGAN STANISAVLJEVIĆ sa porodicama
ILIJA i KATA ŽARIĆ sa porodicom
3280
3282
STANA Milivojeva VUJAČIĆ
Dragoj strini
rođena Đurković
Dragoj strini
SAVICI
Neizmjerno hvala za svu ljubav i toplinu koju si
nam nesebično pružala.
SAVICI
Za plemenitost i dobrotu, neizmjerno hvala. Počivaj u miru.
MIŠO i NEVENKA ŽARIĆ sa porodicom
3281
BRANO i LJILJA ŽARIĆ sa porodicom
3283
Saučešće primamo u kapeli u Straševini dana 22.02.2015. godine od
12 do 16 časova i dana 23.02.2015. godine od 11 do 15 časova. Sahrana
će se obaviti 23.02.2015. godine u 15 časova na mjesnom groblju u
Straševini.
Cvijeće se ne prilaže.
Ožalošćeni: sinovi MILOSAV, MIHAILO- TALE, ZDRAVKO i
RAJKO, brat ŽIVKO, sestre DANICA, DOSTONJA i BOJANA,
snahe RANKA, ALEKSANDRA, IRINA, RADOJKA, OLGA i
MARIJA, zaova SIMANA, jetrva ZORKA, unučad, praunučad i
ostala mnogobrojna rodbina VUJAČIĆ i ĐURKOVIĆ
3293
30 Oglasi i obavještenja
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Dragom
Pobjeda
Danas je četiri godine tuge i bola od kad smo ostali bez našeg jedinog
sokola
Дана 22. фебруара 2015. године преминуо је у 75. години живота,
наш драги
BRANKU MIRKOVIĆU
GORANA Žarkovog JOVANOVIĆA
Privilegija je bila poznavati te.
РАДОЈЕ - РАШО ЛАКИЋЕВИЋ
3289
SANIJA VATIĆ sa porodicom
Svakoga dana sve više patnje, jer dani sreće neće da se vrate. Neka ti
naše suze ne remete vječni mir.
професор
3266
Посљедњи поздрав мајстор
Саучешће примамо у градској капели Чепурци дана 23.02.2015.
године до 10 до 14 часова. Сахрана ће се обавити у 15 часова на
градском гробљу Загорич.
Кућа жалости: ул. Козарачка 39, Стари аеродром, Подгорица.
Tvoji NAJMILIJI
Danas je četiri godine od smrti mojeg bratanića
Ожалошћене породице: ЛАКИЋЕВИЋ и КАСТРАТОВИЋ
БРАНКУ
3286
Легенде не умиру никад, а ти си то био. Хвала ти за све што си
урадио за фризерску струку.
Дана 21.02.2015. године, у 18 часова, у 78. години живота, преминуо
је наш
3287
GORANA JOVANOVIĆA
ЗОРАН ВУКЧЕВИЋ са породицом
Vrijeme ne može izbrisati tebe i tvoj plemeniti lik. Počivaj u miru, a
ja ću te čuvati od zaborava.
Посљедњи поздрав мајстор
Stric BLAGOTA
3267
ДРАГУТИН - ДРАГО Пеков БОГОЈЕВИЋ
Саучешће примамо дана 22. фебруара 2015. године од 11 до 16
часова и 23. фебруара 2015. године од 10 до 12 часова у капели на
Чепурцима, а од 13 до 15 часова у капели у Станисељићима Љешанска нахија, када ће се обавити сахрана.
Ожалошћени: син МИОДРАГ, кћерка СОЊА, сестра МИЛЕВА,
братанићи РАЈКО и ЛЕОНИД, снахе ВЕРА, ЈАВОРКА и
МИЛЕНА, унучад ИВАН, МИЛАН, МИЛОРАД, МИЛОШ,
ПЕТАР и МАЈА, братаничне, сестрићи, сестричне,
праунук и остала родбина
Пиониру фризерске струке и човеку који је оставио велики траг.
Почивај у миру легендо.
САВЕЗ ФРИЗЕРА И ФРИЗЕРСКИХ КЛУБОВА ЦГ
3288
POMENI
3272
Posljednji pozdrav dragom stricu i svekru
IN MEMORIAM
23.02.1980 - 23.02.2015.
БРАНКУ
prim. dr RADOJE - BEĆKO
LAKIĆ
Šest mjeseci od kad nije sa nama
PORODICA
3268
Počivaj u miru.
3273
DRAGU
RAJKO i MILENA
Tužnim srcem javljamo da je dana 21. februara 2015. godine, u 66.
godini života, preminuo naš dragi
Дана 23.02.2015. навршава се шест година од
смрти
BUDISLAV – BUCKO KRALJ
Tužan je ovaj dan koji me podsjeća na rastanak sa tobom. Ponosna
što sam te imala, tužna što te izgubih. Počivaj u vječnom miru.
3302
НИКОЛЕ Милановог КОКОТОВИЋА
Tvoja sestra JADRANKA
Са поносом те помињем. С тугом без тебе живим.
SJEĆANJE
1996 - 2015.
3269
Твоја супруга ЈУЛКА
Tužno sjećanje na dragu strinu
GOJKO Radosava ĆOROVIĆ
Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 22. februara
2015. godine od 13 do 16 časova i dana 23. februara 2015. godine od 11
do 14 časova. Sahrana će se obaviti dana 23. februara 2015. godine na
groblju u Ponikvice - Trubjela u 15 časova.
Vijenci i cvijeće se ne prilažu.
Ožalošćeni: supruga NADA, sin NIKOLA, kćerke NIKOLINA
i SANJA, braća VELJKO, VELIMIR, DRAGIŠA i DRAGUTIN,
sestre RADUŠA i MILUŠA, snahe MIKICA, MARTA i DESA,
bratanići, bratanične, sestrići, sestrične, unučad i ostala
mnogobrojna rodbina
3290
STANISLAVKU POPOVIĆ
SAVO LAZAREVIĆ
dipl.ing.agronomije u penziji
Voljeni nikad ne umiru, oni su sa nama u našim srcima.
Sa ljubavlju i bolom, sa tugom i poštovanjem, čuvamo uspomenu na
tebe.
Tvoji NAJMILIJI
3304
Navršava se četrdeset dana od smrti drage sestre od strica
Mjeseci prolaze ostavljajući sve veću prazninu. Nedostaješ mi. Počivaj u miru.
Tvoja JADRANKA
3301
Dana 23.02.2015. navršava se godina dana od kada nije sa nama naš
dragi
Posljednji pozdrav
GOJKU ĆOROVIĆU
DARINKE KUSTUDIĆ
MARKO LAKČEVIĆ
Bili smo srećni što smo te imali. Ostala je ljubav koju smrt ne prekida, i tuga koja se ne liječi.
Hvala joj za ljubav i dobrotu koju nam je nesebično poklanjala. Zaslužila je da je se često sjećamo i doživotno čuvamo od zaborava.
Nedostaje nam tvoja ljubav i pažnja koju si nesebično davao. Vječno
živiš u našim srcima i mislima.
Njegovi: supruga NADA, sin NIKOLA
i kćerka NIKOLINA ĆOROVIĆ
MILORAD i DESANKA sa porodicama
3291
3271
3270
Tvoja PORODICA
Pobjeda
TV program
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
31
Vladimir Mićković:
TWEET
jte OVE
Izbjegava portal24.
p://
tt
h
!
je
aplikaci
vajte-oveme/izbjega
…
aplikacije
: twit_
(šaljite na da.me)
je
b
[email protected]
RTCG 1
RTCG 2
06.00 Radio Crne Gore Budilnik
06.30 Dobro jutro,
Crna Goro
08.00 Vijesti
09.00 Vijesti
09.30 Alternativa medika
10.00 Dnevnik
10.05 Strani program
11.00 Vijesti
11.05 Obrazovni
program
12.00 Vijesti
12.05 Serija
14.00 Vijesti
14.05 Alternativa medika
14.10 Obrazovni
program
15.00 Lajmet, vijesti na
albanskom
15.10 Dnevnik na
gestovnom jeziku
15.30 Dnevnik 1
16:00 Animirani film
18.00 Radni dan
19:30 Dnevnik 2
21.15 Izabela, serija
22.00 Dnevnik
23.00 Dodjela Oskara
00:30 Serija
07.00
07.30
08.00
10.00
11.30
13.30
14.00
15.30
16:15
17:00
18:00
19.00
20.15
21.00
22.30
23:30
00:00
TV PRVA
09.00
09.45
11.30
13.00
14.15
Glas Amerike, r.
Koncert
Meridijani
Serija
Art magazin
Jubilej, 70 god
Radija CG
Serijski
program
Profil r
SAT TV
Serijski
program
Strani
dokumentarni
program
Učite engleski
sa Nodijem
CG sport
Magazin LŠ
Serijski program
Glas Amerike
CG sport
15.45
16.15
17.10
18.00
18.25
19.00
19.30
21.00
00.00
02.30
Najkraći put
ljudi u Crnoj Gori može se
pohvaliti da je natprosječno
inteligentno, a da za to imaju i
dokaz, odnosno rezultat na testu
koji pokazuje da im je koeficijent
inteligencije veći od 98 odsto
populacije (CDM)
350
DANA
PINK M
Serija
Odbačena, serija
Film
Serija
Bez traga,
serija
Crtana serija
Ukradena ljubav,
serija
Odbačena,
serija
Ekskluziv
Prijatelji, serija
Vijesti Prve
Divlja mačka,
serija
Gospodin Vudkok,
film
Izgubljeni, serija
Film
Izvukli smo živu glavu ,
što nam je stvorilo dodatne probleme.
Postoje nagrade koje nemaju novčani
iznos.
Ja sam nesrećni dobitnik takvih .
Dobri pisci su čitani .
Loše im se ne piše .
ATLAS
07.00 Dobro jutro
11.50 Siti
14.03 Serija, Sulejman
Veličanstveni
15.03 Nakuša,
serija
16.18 5 minuta kuvajte sa
Dzajom
17:06 Zehra
18.00 InfoMonte
18.20 Flajer
19.00 Mala nevjesta,
serija
20.00 Sulejman
Veličanstveni
21.00 Bravo šou
23.40 Divna priča,
film
01:26 Film
TV VIJESTI
07.00 Crtani film
09.00 5 do 5
10.00 Jutarnji program
sa Božom
Bulatovićem
11.00 Kuhinjica
12.00 Film
14.00 Film
16.00 Radio u boji
16.30 Kuhinjica
16.55 5 do 5
18.00 Forum
18.15 Film
20.15 U raljama života
21.15 Film
22.45 Forum
23.00 5 do 5
07.00
09.50
10.00
10.06
10.30
11.45
12.00
12.45
14.00
14.07
14.10
15.00
15.40
16.30
17.05
18.30
19.10
21.10
22.00
22.25
23.55
00.55
Boje jutra
Tajne, serija
Vijesti
Tajne, serija
Avenija Brazil, serija
TV šopinjg
Vijesti
Prija, serija
Vijesti
Ukusno a lako
Ruža vjwtrova, serija
Boje jutra
Agatino pravo
Vijesti
Prija, serija
Vijesti
Tajne, serija
Bez granica
Vijesti
Domaćica
Kako vrijeme prolazi
Bez granica
Dodjela
Oskara
U RALJAMA ŽIVOTA
ATLAS TV, 20:15
PRVA TV, 20.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.05
12.35
13.00
13.30
14.00
15.00
17.00
17.30
18.30
18.55
19.00
19.25
19.35
21.00
21.50
22.00
22.30
22.40
Farma
Al Džazira
Lijek iz prirode
Moto–sport magazin
Al Džazira
TV BUDVA
08.00
09.30
09.55
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.05
Jutarnji program
Crtani film
Muzički program
Glas Amerike
Hrana i vino
Serija
Muzički program
Vijesti
Serija
Muzički program
Život iz snova
Muzički program
Dokumentarni program
Film
Vijesti
Muzički program
Muzički program
Dječja emisija
Dnevna informativna emisija
Veliki, emisija
Muzički program
Serija
Muzički program
Dnevna informativna emisija
Veliki, emisija
Glas Amerike
9°
15°
10°
11°
15°
11°
13°
14°
7°
13°
Nikšić
Plav
Plužine
Pljevlja
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
Jutarnji program
Dnevnik
Mostovi
Vijesti
Naucno – obrazovni program
Sat Tv
Vijesti
Muzika
Vijesti
Jubilej 70 god radija
Lajmet, vijesti na albanskom
Dnevnik na gestovnom jeziku
Najava programa
Dnevnik 1
Pazarni dan
Pljevlja
4°
1°
3°
3°
7°
-1°
2°
9°
10°
0°
8°
7°
9°
11°
14°
6°
8°
13°
14°
5°
Žabljak
Bijelo Polje
Šavnik
Umjereno do potpuno oblačno, povremeno
sa slabom kišom, odnosno u višim planinskim
predjelima slabim snijegom i susnježicom. U
ponedjeljak biće i dužih suvih perioda, a u južnim
i centralnim predjelima se nešto intenzivnije
padavine očekuju u utorak krajem dana i tokom
noći. Povremeno će duvati umjeren vjetar, u utorak
pojačan, na udare i jak, pretežno jugoistočni i južni,
Mojkovac
Berane
Rožaje
Kolašin
Utorak 24. 02. 2015.
Andrijevica
Plav
Danilovgrad
PROGNOZA VREMENA ZA NAREDNE DANE:
www.meteo.co.me
06:30
10:00
10:15
11:00
11:05
12:05
13:00
13:25
14:00
14:05
15:00
15:10
15:20
15:30
16:00
prognoza za 23. 02. 2015.
Temperatura Crna Gora / danas
1°
11°
2°
3°
10°
4°
6°
9°
0°
10°
RTCG SAT
Crna Gora
Vremenska prognoza
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
H. Novi
Kolašin
Kotor
Direktor i
glavni i odgovorni urednik:
DRAŠKO ĐURANOVIĆ
Zamjenik izvršnog
direktora:
LAZAR MIŠUROVIĆ
REDAKCIJSKI
KOLEGIJUM
VESNA ŠOFRANAC,
zamjenica glavnog i
odgovornog urednika
(društvo)
ULOGE: BILI BOB TORTON,
SUZAN SARANDON
Al Džazira
Zdravo jutro
Video-katalog
Hrana i vino
Farma
Muzika
Farma
Lijek iz prirode
Al Džazira
Al Džazira
MBC muzika
Kućica u cvijeću
Hrana i vino
Video-katalog
Al Džazira
d.o.o.PODGORICA
Kralja Nikole bb
JADRANKA RABRENOVIĆ,
zamjenica glavnog i
odgovornog urednika
(ekonomija)
RTCG 1,
23.00
GOSPODIN
VUDKOK
10.30
10.45
11.05
11.15
12.00
12.30
13.00
13.10
14.00
14.30
16.10
16.3
17.30
17.55
18.00
Izdavač:
MEDIA NEA
NENAD ZEČEVIĆ,
zamjenik glavnog i
odgovornog urednika
(politika)
FILM
MBC
„NOVA POBJEDA“ d.o.o.
PODGORICA
Bulevar Revolucije 15
Herceg Novi
Tivat
Kotor
Podgorica
Cetinje
IZLAZAK SUNCA 6.29 sati
Budva
Bar
Ulcinj
ZALAZAK SUNCA 17.25 sati
Srijeda 25. 02. 2015.
17:00
20:10
21:10
22:00
22:30
00:00
Agrosaznanje
Dnevnik 2
SAT TV
Dnevnik 3
Zapis
Vijesti
TV 777
07.00
09.55
10.00
10.30
10.50
11.15
12.00
12.15
12.30
13.00
14.35
15.00
15.15
15.45
16.00
16.45
17.00
17.15
17.30
18.00
18.15
18.45
19.30
20.00
21.00
21.15
21.45
22.00
22.15
22.30
22.45
23.45
00.00
00.50
01.00
Uz jutarnju kafu
Čačkalice
Muzikovin
Bulevar poznatih
Zagrebi
Smiješna top lista
Goleada
Zabava
Smijeh kao lijek
Toto vijesti
Loto izvještaj
Toto vijesti
Smiješna top-lista, r.
Na domaćem terenu
Zabavni magazin
Smijeh kao lijek
Žestoko
Na domaćem terenu, r.
Goleada, r.
Toto vijesti
Trijaža
Svijet sporta
Loto
Priča dana
Toto vijesti
Hramovi CG
Grad koji volim
Smijeh kao lijek
Gušteranje.
Jakanje, r.
Na domaćem terenu, r.
Žestoko, r.
Zabavni magazin, r.
Dobitnici
Tri sekunde u reketu, r.
MARIJA JOVIĆEVIĆ,
zamjenica glavnog i
odgovornog urednika
(nedjeljno izdanje)
RADMILA USKOKOVIĆIVANOVIĆ,
(šefica deska)
VLATKO SIMUNOVIĆ
(urednik kulture)
MARIJA LAKOVIĆ
(crna hronika)
IVANA VUČINIĆ
(Podgorica)
DRAGICA ŠAKOVIĆ
(regioni)
JOVAN TERZIĆ
(Arena)
IGOR LAKOVIĆ
(dizajn)
DRAGAN MIJATOVIĆ
(fotografija)
TELEFONI:
Dežurni urednik
078/110-576;
Kultura 078/110-527;
Sport 078/110-577;
Podgorička hronika
078/110-555;
Agencija za marketing
078/110-500;
Odjeljenje prodaje
i distribucije
tiraža tel-faks:
078/110-529;
Šalter
tel-faks: 202-455,
tel. 202-456
Poštanski fax 102
Broj žiro računa: 560-822-77
Universal Capital Bank
32
Magazin
TV lice
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Srpska voditeljka Snežana Dakić uređuje i
vodi TV emisije o modi i stilu života. Diplomirala je španski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Vodi emisiju
„U trendu“ koju su obilježile česte reportaže iz inostranstva i intervjui sa poznatim
ličnostima iz svijeta mode, filma, muzike i
umjetnosti, među kojima su modni kreatori
Karl Lagerfeld, Roberto Kavali, Džon Galijano, Pirs Brosnan i mnogi drugi. Govori
engleski, španski, francuski i ruski jezik,
a služi se i italijanskim.
INTERVJU
Manekenka
Nataša Đurović
a
n
a
ž
e
n
S
ć
i
k
Da
Emir Ćatović:
Više mi znači rad,
nego popularnost
Glumac Emir Ćatović je na
maestralan način odglumio lik
Petrašina u filmu „Gorčilo – jesi
li to došao da me vidiš“, što je
doprinijelo njegovoj popularnosti. Naš sagovornik kaže da
mu više znači rad nego popularnost.
- Mnogo više mi znači moj rad,
nego popularnost. Ovaj posao
radim, živim ovim načinom
života, jer je moja percepcija da budem glumac, a ne
poznat - kaže za Pobjedu Emir
Ćatović.
On smatra da su komedije
potrebne našem narodu, jer
makar zaborave na svakodnevne probleme.
- Film smo snimili za manje
od mjesec dana, a za isti
vremenski period od kada
je izašla premijera imali više
od 100.000 gledalaca - što
je uspjeh. Drago mi je da
se ljudi smiju, da bar tih sto
minuta zaborave na neke
svakodnevne probleme - ističe
glumac.
Naš sagovornik kaže da je
imao prilike da se oproba u
raznim žanrovima.
- Naravno, ljepota našeg posla
je i u tome što uvijek mogu
iznova da istražujem, da tragam za novim i drugačijim.
Tako sam u pozorištu igrao
u tragedijama, dramama,
melodramama... Za sada igram
samo u jednoj komediji. I snalazim se jednako dobro kao
i u drugim žanrovima - kaže
Ćatović.
Pobjeda
Crnogorska manekenka Nataša Đurović ostvarila je bogatu i zapaženu karijeru i jedna je od
naših najpopularnijih manekenki. Kaže da je
manekenstvo njena prva ljubav, ali da je obrazovanje za ženu od krucijalne važnosti. Iako bi
većina djevojaka na njenom mjestu objeručke
prihvatile ponudu da se slika za prestižni italijanski časopis „Vanity Fair“, ona je to odbila
zbog zahtjeva da se ošiša na kratko.
POBJEDA: Radite na Univerzitetu Crne Gore,
pa da li je za vas obrazovanje prioritet, a
manekenstvo samo hobi?
ĐUROVIĆ: Uvijek morate nešto da žrtvujete
zarad onog drugog, tako da je manekenstvo
ono što sam žrtvovala, ali će ono uvijek biti
moja prva ljubav.
POBJEDA: Da li ćete nastupiti na modnoj
manifestaciji „Montenegro Fashion Week“?
ĐUROVIĆ: Hoću, naravno kao i do sada. Pista je
mjesto gdje jedino mogu da oslobodim jednu
vrstu energije koju nosim u sebi, pa sam zato
još uvijek i aktivna.
POBJEDA: Koje su Vaše ambicije vezane
za profesiju modela?
ĐUROVIĆ: Moram priznati da nemam
više ambicija vezanih za manekenstvo.
Imala sam ponudu da se slikam za
naslovnu stranu italijanskog časopisa
„Vanity Fair“, ali pod uslovom da se
ošišam na kratko. Odbila sam, jer je
to sada previše ekstremno za mene,
ali jako prija činjenica da ste traženi.
Manekenstvom se bavim od 14. godine
i do sada sam prošla različite ambiciozne
faze koje su se sada već ugasile. Ispunjena
sam i zadovoljna svojim djelovanjem u
ovom poslu.
POBJEDA: Ostvarili ste bogatu i zapaženu karijeru. Koliko Vam je fizički izgled
pomogao u tome?
ĐUROVIĆ: Radila sam reklamnu kampanju i editorijal za jedan domaći brend i to
još uvijek traje, sve dok budem njihovo
zaštitno lice. Do sada sam radila u Engleskoj, Francuskoj i Italiji kao i u Sloveniji
i Hrvatskoj. Mislim da mi ljepota nije
puno pomogla, ali harizma i šarm
svakako jesu. Znate, modeling je vrlo
specifičan posao, jer zahtijeva komunikaciju bez riječi, a tad harizma igra
najvažniju ulogu.
POBJEDA: Koje su pozitivne, a koje
negativne strane bavljenja modelingom?
ĐUROVIĆ: Pozitivne strane su to što
imate priliku da mnogo putujete,
zasigurno ćete upoznati mnogo ljudi,
a samim tim i nihovu kulturu. Možete
jako mladi da steknete publicitet i ako
ste zaista dobri i mnoga priznanja što jako
prija kada imate 16-17 godina. Negativna
strana je to što se ovo zanimanje povezuje sa
raznim porocima kao što su droga, alkohol i
ostalo, pa su ljudi često skloni predrasudama. U
svakom zanimanju imate ljude koji su poročni
i one koji to nijesu, ne znam zašto je to baš
povezano sa modelingom. Većina cura koje se
profesionalno bave modelingom teško uspijeva da uskladi obrazovanje sa velikim brojem
obaveza koje često počinju u pet sati ujutru, što
je po mom mišljenju jako rizično, jer ne možete
cijelog života biti mladi i osloniti se na to.
POBJEDA: Vaši dalji profesionalni planovi?
ĐUROVIĆ: Na proljeće ću opet, najvjerovatnije
da radim modne događaje u Beogradu.
Marija VUKOVIĆ
Emir glumi i u seriji „Budva na
pjenu od mora“.
- Ne znam, moraću da pitam
Milana da li se moj lik pojavljuje u nastavku serijala - kaže
glumac kroz smijeh.
Ćatović smatra da je za formiranje jednog glumca bitan
rad u pozorištu i na filmskom
platnu.
- Mislim da me za sada jednako privlače i pozorište i film,
baš zato što imam jednaku
želju za oboje. Pozorište je od
početka bilo mjesto gdje moj
talenat i rad nalaze uporište.
Kroz veliki broj predstava, u
radu sa različitim rediteljima,
saradnjom sa iskusnim glumcima naučio sam mnogo. Sa
druge strane rad na ovom
filmu je donio nova iskustva
za mene i ona su mi otvorila
nove mogućnosti da napredujem u tom smislu. Želio bih
da moja sljedeća uloga bude
bolja od posljednje - zaključuje
Emir Ćatović. M.VUKOVIĆ
Manekenstvo
je moja
prva ljubav
Dušica Grabović
Pribojčanka Dušica Grabović je bivša policajka a sadašnja pjevačica koja živi u Australiji. Inače, Dušica je jedna od onih na estradi koji se mogu pohvaliti fakultetskom diplomom, ali i zanimljivom biografijom.
Nakon dvije godine rada u prosvjeti, gdje je radila kao učiteljica,
završila je kurs granične policije i kao najbolja u klasi, dobila
posao na aerodromu ,,Nikola Tesla“ u Beogradu, gdje je radila na
pasoškoj kontroli. Uporedo sa školom, Dušica se 14 godina bavila karateom i dugo godina je bila u karate reprezentaciji Srbije,
gdje je osvojila desetine prestižnih priznanja na brojnim međunarodnim takmičenjima.
Arena
Pobjeda
Ponedjeljak, 23. februar 2015. / Godina VIII / Broj 2913 / arena.me
Predsjednik FSCG Dejan Savićević potvrdio da A selekcija dobija novog igrača
Saveljić debituje
protiv Danske
Str. 3.
2
Arena
Fudbal
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Nakon dva i po mjeseca pauze, sjutra se n
Savić
na meti
Barse
Tri kluba u
PODGORICA - Pauzi dugoj dva i po mjeseca došao je kraj - prvenstvo
Crne Gore u fudbalu (Telekom 1.CFL) nastavlja se
sjutra, utakmicama 18.
kola. Proljećnu polusezonu otvoriće najveći domaći derbi koji u Nikšiću
igraju Sutjeska i Budućnost, tačno u podne.
PODGORICA - Crnogorski
reprezentativac Stefan
Savić mogao bi od ljeta da
bude fudbaler Barselone.
Defanzivac Fiorentine našao
se na radaru skauta „blau
grane“ koji su u četvtak veče
u Londonu gledali rođenog
Mojkovačanina u meču protiv Totenhema.
Savić je nedavno produžio
ugovor sa „ljubičastima“ do
juna 2019, ali Kataloncima to
ne predstavlja prepreku za
realizaciju transfera.
FIFA je skinula Barseloni
zabranu dovođenja novih
igrača, a Savić bi pravo
nastupa imao tek od januara
2016. godine.
Dvadesetčetvorogodišnji
igrač zadnje linije je u Firencu stigao iz Mančester sitija
nakon osvojene titule 2012.
godine. Prethodno je nosio
dres Partizana.
D. K.
Prvotimac Sutjeske Jovan Nikolić očekuje zanimljivo proljeće
Spremni smo za
najveće izazove
NIKŠIĆ – Šampion je spreman za nastavak prvenstvene trke.
Ostali su Nikšićani ove
zime bez Jeknića, ali dres
Sutjeske obukli su: Andrija
Delibašić, Draško Božović
i Aleksandar Šofranac.
U derbiju pravo nastupa
neće imati Jovan Nikolić i
Ivan Janjušević, ali to nije
razlog da ne pitamo vezistu
šampionskog tima da nam
prokomentariše pripreme
i kaže šta očekuje u ovom
šampionatu.
- U igalu smo vrijedno radili,
bilo je naporno, ali drugačije
se i ne može očekivati ako
ekipa želi da se pripremi da
valja. Odigrali smo dovoljno
mečeva, mislim da smo
uigrani i da ćemo opravdati
očekivanja svih onih koji
vjeruju u Sutjesku. Svjesni
smo da će ovo proljeće biti
mnogo teško, da je teško
izdržati borbu na dva fronta,
ali ne fali nam samopouzdanja. Želimo treću titulu zaredom donijeti kraj Bistrice.
Zreliji smo i iskusniji nego
lani, ali vidjećemo i da li je
to dovoljno za takmičenje s
ekipama koje žele da budu u
vrhu prvoligaške tabele. Istina je da ove sezone nekoliko ekipa ima ambiciozne
planove, ali na nama je da
sad pokažemo da li zavređujemo naslov šampiona ili
ne. Rivale nećemo dijeliti na
teže i lakše i u svaku utakmicu ulazimo s istom željom,
a to je osvajanje tri boda
- kaže prvotimac Sutjeske
Jovan Nikolić, dodajući da
očekuje zanimljivu i neizvjesnu trku za trofeje.
Ra. P.
Iako je crnogorski klupski
fudbal prepun anomalija,
makar je zadržao neizvjesnost, s obzirom da se tri
kluba bore za titulu. Jesenji šampion Rudar prvi je
favorit zbog zalihe od četiri boda, ali će velike konkurente imati u braniocu trofeja Sutjesci i Mladosti
koja iz sjenke napada tron.
Sve tri ekipe zadržale su
glavne fudbalere koji su
iznijeli prošlu polusezonu,
a Pljevljaci i „romantičari“
pretrpjeli su samo kozmetičke izmjene u igračkom
kadru. Rudar je ostao bez
Ivana Ivanovića koji je otišao u kazahstanski Atirau,
a u kontra smjeru, u samom finišu prelaznog roka, pod Golubinjom je stigao doskorašnji napadač
Mogrena Vule Vujačić.
Mladost je pojačala zadnju
liniju Goranom Adamovićem, eks štoperom Budućnosti, dok bi ofanziva trebalo da bude još ubojitija
nakon angažovanja Ivana
Gige Vukovića i Milana
Đurišića.
Najbolji posao u zimskom
prelaznom roku napravila
je Sutjeska, koja je kraj Bistrice vratila svoje dijete nekadašnjeg reprezentativca Andriju Delibašića,
koji će u rodnom gradu
vjerovatno završiti bogatu
internacionalnu karijeru.
U Nikšić je stigao još jedan
bivši reprezentativac Draško Božović koji je
Da li ste znali?
- Najviše promjena u igračkom kadru tokom zimskog
prelaznog roka pretrpio je Mogren. Budvanu su angažovali 12 novih fudbalera, dok je Lugove napustilo 10
igrača.
- Najmanje promjena u odnosu na prošlu polusezonu
doživjela je Budučnost koja nije dovela nijedno pojačanje, a ostala je bez dva fudbalera - Admira Adrovića i
Nikole Čelebića.
- Raspored proljećne polusezone biće određen Bergerovim tablicama nakon što prvoligaši odigraju pet
narednih kola.
Fudbal
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Arena
3
nastavlja fudbalsko prvenstvo Crne Gore (Telekom 1.CFL)
u borbi za titulu
JESENJA TABELA
1. Rudar
2. Sutjeska
3. Mladost
4. Budućnost
5. Lovćen
6. Grbalj
7. Petrovac
8. Mornar
9. Zeta
10. Bokelj
11. Mogren
12. Berane
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
13
11
11
10
8
7
7
6
4
4
3
0
2
4
4
3
1
4
3
2
4
4
2
3
2
2
2
4
8
6
7
9
9
9
12
14
31:8
31:12
27:12
24:12
24:19
21:20
16:17
17:24
23:24
18:27
15:40
11:43
41
37
37
33
25
25
24
20
16
16
11
3
18. kolo (24. februar)
SUTJESKA - BUDUĆNOST
BERANE - PETROVAC
MLADOST - BOKELJ
MORNAR - ZETA
LOVĆEN - MOGREN
RUDAR - GRBALJ
19. kolo (28. februar)
RUDAR - BERANE
GRBALJ - LOVĆEN
MOGREN - MORNAR
ZETA - MLADOST
BOKELJ - SUTJESKA
BUDUĆNOST - PETROVAC
20. kolo (07. mart)
VODIĆE BORBU ZA TITULU: Jovović (Sutjeska) u
duelu sa Vlahovićem i Nestorovićem (Rudar)
31
pogodak u jesenjem
dijelu postigli su i Rudar i
Sutjeska
prethodno nastupao za
Lovćen. Novi član dvostrukog šampiona je i štoper
Aleksandar Šofranac koji
će popuniti prazninu u zadnjoj liniji nastalu odlaskom doskorašnjeg kapitena Vlada Jeknića. Nema
sumnje da Nikšićani u nastavak prvenstva ulaze jači
nego jesenas.
Četvoroplasirana Budućnost jedini je klub na crnogorskoj sceni koji tokom
zimske berze nije doveo
ama baš nijedno pojačanje.
8
golova primila je jesenas
odbrana Pljevljaka, po
čemu je najbolja u ligi
Takva pasivnost na tržištu
nije zabilježena u novijoj
istoriji kluba. „Plavi“ su time na kocku stavili borbu
za trofej Kupa, da ne govorimo o tituli koja djeluje
predaleko nakon „minus
osam“ za vodećim Rudarom na polusezoni. Budućnost ima najslabiji tim od
vodeće četvorke i pitanje je
kakav epilog sezone čeka
četu Dragana Radojičića,
koji je ljetos od uprave dobio zadatak da osvoji makar jedan pehar, a da pri-
BERANE - BUDUĆNOST
PETROVAC - BOKELJ
SUTJESKA - ZETA
MLADOST - MOGREN
MORNAR - GRBALJ
LOVĆEN - RUDAR
21. kolo (14. mart)
LOVĆEN - BERANE
RUDAR - MORNAR
GRBALJ - MLADOST
MOGREN - SUTJESKA
ZETA - PETROVAC
BOKELJ - BUDUĆNOST
22. kolo (21. mart)
BERANE - BOKELJ
BUDUĆNOST - ZETA
PETROVAC - MOGREN
SUTJESKA - GRBALJ
MLADOST - RUDAR
MORNAR - LOVĆEN
tom u proljeće ulazi sa
ekipom koja je kvalitetom
slabija od one koju je imao
jesenas.
Na vrhu vri, dok je Berane
na dnu maltene otpisano
nakon svega tri osvojena
boda iz 17. kola. Od baraža
strijepe Mogren, Bokelj i
Zeta, a u povoljnijem položaju je Mornar koji se održao na „plus četiri“ od opasne zone.
D. KAŽIĆ
Prvi čovjek FSCG Dejan Savićević potvrdio da „sokoli“ dobijaju novog igrača
Saveljić debituje
protiv Danske
PODGORICA - Prilikom
gostovanja na Atlas televiziji, predsjednik FSCG
Dejan Savićević rekao
je da će Esteban Arijel
Saveljić debitovati za
Crnu Goru 8. juna u prijateljskom meču protiv
Danske.
Uslov je da dvadesetčetvorogodišnji defanzivac do
tada dobije pasoš.
- Saveljić je porijeklom
iz Crne Gore i tu nema
nikakvih problema. I predsjednik države je obećao
da će se založiti i da će dati
prijedlog da dobije pasoš.
To je momak koji ima 24
godine, igra argentinsku
ligu i ima volju i želju da
igra za državu odakle vuče
porijeklo. To je lijep gest
jednog momka kojeg vuku
korijeni. Ukoliko Saveljić
u naredna dva mjeseca
dobije pasoš biće pozvan
za prijateljsku utakmicu sa
Danskom. Biće tu sedam
do 10 dana i u tom periodu moći ćemo da vidimo
njegove kvalitete - rekao je
Savićević.
Saveljić je nedavno napustio redove argentinskog
prvaka Rasing Aveljanedea
i prešao u ekipu Defensa i
Hustisija. U prvom kolu je
bio starter, a njegov novi
tim ostvario je pobjedu protiv Gimnasija la Plate. D. K.
Vujačić na probi u
Torpedu iz Moskve
PODGORICA - Budućnost
nije dovela zamjenu za
Admira Adrovića, a proljećnu polusezonu počeće
i bez drugog napadača
- Aleksandar Vujačić otputovao je juče na probu u
Torpedo iz Moskve.
Korpulentni napadač nedavno se vratio iz Antalije, gdje
se nije izborio za ugovor sa
kazahstanskim Tarazom, ali
sada mu se otvara mogućnost da nastavi karijeru u
Rusiji i to u klubu koji igra
Premijer ligu.
Kakav god bio epilog probe
u Torpedu jasno da će
Budućnost na proljećnoj
premijeri protiv Sutjeske u
Nikšiću biti lišena pomoći
Vujačića. To je novi udarac
na roster „plavih“ koji imaju
manjak napadača, a pritom i
malo alternativnih rješenja u
vrhu ofanzive.
D. K.
4
Arena
Fudbal
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Sjutra se nastavlja nokaut faza Lige šampiona
PIKE: Utakmica
sezone protiv Sitija
Nokaut faza Lige šampiona nastavlja se sjutra, a
dva dana u kojima će se
igrati utakmice osmine
finala obilježiće duel
između Mančester sitija i
Barselone.
Crnogorski trener uspješno započeo misiju u ekipi Bi Si Tero
TROFEJ ZA BANDOVIĆA
PODGORICA - Sezona na
Tajlandu tek je počela, a
crnogorski trener Božidar Bandović već je sa
Bi Si Terom osvojio prvi
trofej, doduše internacionalnog karaktera. Ekipa
nikšićkog stratega slavila je u finalu Tojota Kupa
nakon što je penalima
(4:3) bila uspješnija od
japanskog Šagan Tosua.
- Ovo je veliki plus za nas,
trofej koji mnogo znači.
Očekujem da nam bude
podstrek za utakmice koje
dolaze. Uvjeren sam da
će pobjeda u finalu Tojota Kupa sa psihološkog
aspekta pozitivno djelovati na ekipu - kaže Bandović
za Arenu.
Trijumf nad japanskim
klubom koji je prošlu
sezonu završio na osmom
mjestu stigao je nakon
penal ruleta. Ali, Bi Si Tero
je bio dominantan svih 90
minuta.
- Mnogo ranije smo trebali
da završimo utakmicu,
jer smo u regularnom
dijelu bili neuporedivo
bolji. Stvorili smo nekoliko
zicera, dok protivnik nije
ozbiljnije zaprijetio našem
golu. Ipak, to sada nije ni
bitno. Možda je ovako još
slađe - ističe Bandović.
Njegov tim iz Bangkoka
sada se okreće prvenstvu,
gdje je u prvom kolu
nesrećno ostao bez pobjede, a u drugom izgubio na
gostovanju od Šišaketa.
- Nije važno kako se
počne, nego kako se
završi sezona. Vjerujem
da će godina biti uspješna
za nas - ističe bivši kormilar Olimpijakosa, AEL-a,
Bakua i Buriram junajteda.
- Šokantno smo ispustili
trijumf na premijeri i to
nakon primljenog gola u
posljednjim sekundama
sudijske nadoknade. U
drugom smo poraženi
na gostovanju jer su
igrači razmišljali u Tojota
Kupu. Tek smo na startu,
očekujem da brzo dostignemo formu kakvu želim
- dodao je Bandović, koji u
ekipi ima našeg internacionalca Ivana Boškovića.
Crnogorski stručnjak imao
je problema tokom pripremnog perioda jer do
samog početka prvenstva
nije mogao da računa na
reprezentativce Tajlanda
kojih u Bi Si Teru ima veliki
broj.
- Fudbaleri koji nastupaju
za A i U21 selekciju Tajlanda priključili su se timu
uoči početka šampionata.
Sada treba da se uklope.
Kako vrijeme bude odmicalo bićemo sve bolji poručio je Bandović.
Cilj Bi Si Tera je da bude
među tri najbolje plasirana kluba na Tajlandu.
- Sezona je duga i teška,
igraćemo veliki broj utakmica, a ovo je prvenstvo
u kojem svako svakoga
može da pobijedi. Još snimam protivnike, ali mislim
da ćemo uspjeti da se
probijemo do vrha. Jedno
od prva tri mjesta bio bi
uspjeh za nas. Naravno,
ako se ukaže šansa da se
borimo za titulu pokušaćemo da je iskoristimo
- kazao je Bandović.
Glavni favorit za titulu je
Bandovićevih bivši klub
Buriram junajted koji brani
tron na Tajlandu.
- Buriram je najjači, ima
odličnu ekipu, ogroman
budžet i najplaćenije igrače. Po imenima su ispred
nas, ali probaćemo da
im pariramo taktikom zaključio je Bandović. D. K.
Engleski i španski velikani
meč na ,,Etihadu“ dočekuju
u različitom raspoloženju.
,,Građani“ su u subotu
deklasirali Njukasl (5:0) i
tako smanjili zaostatak za
liderom Čelzijem na pet
bodova, dok je Barsa porazom od Malage (1:0) na
svom terenu prekinula niz
od jedanaest uzastopnih
pobjeda u svim takmičenjima. Međutim, loša atmosfera u katalonskom timu
još veći je problem uoči
utakmice u Mančesteru.
- U utorak igramo vjerovatno najvažniju utakmicu
u sezoni. Ne možemo
dozvoliti da nas poraz od
Malage izbaci iz ritma, jer
svi timovi gube bodove.
Siguran sam da ćemo
protiv Mančester sitija biti
pravi - poručio je štoper
Barse Đerard Pike.
Menadžer Sitija Manuel
Pelegrini nije želio puno da
govori o Barseloni.
- To je drugačije takmičenje u odnosu na Premijer
ligu, drugačiji rival. Uvijek
je važno ući pobjednički
u taj meč, ali ove nedjelje
smo se spremali samo za
Njukasl, a sad imamo dva
dana za Barselonu - rekao
je Pelegrini.
Pored Sitija i Barse, sjutra
veče će igrati Juventus i
Borusija, dok se u srijedu
sastaju Arsenal i Monako,
odnosno Bajer iz LeverkuDa.V.
zena i Atletiko.
Simeoneu ubrzo novi
ugovor u Atletiku
Srećan u
Madridu
PODGORICA - Trener
Atletika Dijego Simeone
izrazio je želju da produžu
ugovor sa madridskim
klubom, bez obzira na
navodno interesovanje
Pari Sen Žermena koji ima
namjeru da mu povjeri
kormilo tima.
Simeone je preuzeo ,,jorgandžije“ prije tri godine i sa
njima ostvario veliki uspjeh.
Prošle godine se okitio titulom prvaka Španije poslije
18 godina, dok ga je minut
dijelio od postolja namijenjenog najboljem timu ,,starog
kontinenta“. Sa Atletikom je
osvojio i Ligu Evrope, UEFA
Superkup i Kup kralja.
- Očigledno je da sam veoma
srećan u Madridu. Volim
ovaj klub i pokušavamo
da nastavimo ono što smo
započeli prije tri godine.
Međusobno se veoma
poštujemo i nadam se da
ćemo nastaviti saradnju rekao je Simeone o svojim
planovima za budućnost.
Njegov tim trenutno
zauzima treće mjesto u
španskoj Primeri sa četiri
boda zaostatka za liderom
Realom.
M. D.
Međunarodni fudbal
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Arena
5
Premijer (26. kolo): liverpul bolji od Sautemptona, remi Totenhema
Sudija pogurao ,,redse“
PODGORICA - Liverpul
još ne zna za poraz u 2015.
godini, a nova žrtva ,,redsa“ bio je Sautempton
(2:0). Međutim, petu uzastopnu utakmicu u kojoj
Liverpul nije primio gol
obilježio je sudija Kevin
Frend, koji je u četiri situacije drastično oštetio domaćina.
Prvi put je pogriješio nakon
samo dvadesetak sekundi,
kada nije pokazao crveni
karton Emreu Čanu i svirao
penal zbog starta nad Filipom Đuričićem. Novi previd viđen je u četvrtom minutu, Đuričić je opet bio na
zemlji, ovoga puta oborio ga
je Džo Alen. Pred kraj prvog
poluvremena, Dejan Lovren
je igrao rukom u svom kaznenom prostoru, a Frend ni
tada nije reagovao. Da situacija bude još komičnija, engleski mediji su još dok je
utakmica trajala konstatovali da se arbitar pogubio,
pošto je u dvije situacije
oštetio i Liverpul za najstro-
Rezultati i tabela
Totenhem - Vest Hem
2:2 (0:1)
(Rouz u 81, Kejn u 90.+6 - Kujate u 22,
Sako u 62)
Everton - Lester
2:2 (0:0)
(Nejsmit u 57, Apson u 88.(ag) Nadžent u 63, Kambijaso u 70)
Sautempton - Liverpul
0:2 (0:1)
(Kutinjo u 3, Sterling u 73)
Sterling postiže gol za 2:0
žiju kaznu.
Ovom pobjedom ,,redsi“ su
oživjeli nadu da će od jeseni
ponovo igrati u Ligi šampiona. Tim Brendana Rodžersa
iskoristio je kikseve Mančester junajteda i Totenhema,
skočio na šjesto mesto i od
pozicije koja vodi u Ligu
šampiona dijele ga samo dva
boda.
Novu pobjedu najavio je Filipe Kutinjo. Brazilski vezista je već u trećem minutu
udarcem sa tridesetak metara zatresao mrežu Frejzera
Forstera. Rahim Sterling je u
73. minutu kaznio početničke greške odbrambenih
igrača Sautemptona i postavio konačnih 2:0.
Totenhem je došao do boda
protiv Vest Hema 2:2, uprkos tome što su gosti na ,,Vajt
Hart lejnu“ imali dva gola
prednosti do 81. minuta i što
je njihov golman Adrijan u
posljednjim sekundama
meča, na kratko, uspio da zaustavi šut sa bijele tačke Hariju Kejnu. Ali, nije imao sreće, lopta se vratila pravo na
nogu napadaču Totenhema
1. Čelzi
26
2. Man. siti
26
3. Arsenal
26
4. Man. junajted 26
5. Sautempton 26
6. Liverpul
26
7. Totenhem
26
8. Vest Hem
26
9. Svonsi
26
10. Stouk
26
11. Njukasl
26
12. Everton
26
13. Kristal Palas 26
14. VBA
26
15. Hal
26
16. Sanderlend 26
17. KPR
26
18. Barnli
26
19. Aston Vila 26
20. Lester
26
18
16
14
13
14
13
13
10
10
10
8
6
6
6
6
4
6
4
5
4
6 2 56:22
7 3 56:25
6 6 49:29
8 5 44:26
4 8 38:19
6 7 38:29
5 8 41:36
9 7 38:30
7 9 30:34
6 10 30:34
8 10 31:42
10 10 33:37
9 11 28:37
9 11 24:34
8 12 25:35
13 9 22:36
4 16 27:45
10 12 25:44
7 14 13:36
6 16 24:42
60
55
48
47
46
45
44
39
37
36
32
28
27
27
26
25
22
22
22
18
koji je spasio ,,pijevce“ poraza u lokalnom derbiju.
Vest Hem je poveo golom
Šejka Kujatea u 22, a vođstvo
je duplirao Dijafre Sako u 62.
minutu. Vođstvo gostiju
smanjio je Deni Rouz. Da. V.
BundeSliga (22. kolo): Pobjeda Volfsburga
Barkli se ,,pravi englez“
Bost vodi ,,vukove“
Rasistički ispad u pariškom metrou
izazvao borac za ljudska prava
PODGORICA - Volfsburg
Bas Dost je sa dva gola
u pobjedi ,,vukova“ nad
Hertom (2:1) stigao do kote
od devet pogodaka na pet
mečeva u 2015. godini.
Već u desetom minutu
meča sa timom iz prijestonice Njemačke je dokazao
da je trenutno nezaustaviljiv
i na lucidnu asistenciju
Andrea Širlea donio prednost svojoj ekipi. Gosti su
ipak uspeli da izjednače
poslije pola sata igre, kada
je Valentin Štoker prošao
po lijevoj strani i uposlio
Julijana Šibera, a Njemac
je glavom zatresao mrežu
domaćina.
Ipak, Dost kao da nije
mogao biti zaustavljen. Luiz
Rezultati i tabela
Hamburger - Borusija M.
(Štiber u 74. - Hrgota u 90.+2)
Volfsburg - Herta
(Dost u 10. i 74. - Šiber u 30)
Gustavo je u 74. minutu
uputio snažan udarac sa
oko 25 metara, uzdrmao
stativu, a Holanđanin je
naletio na loptu i zakucao
je u mrežu. Dost je time
postao prvi igrač u istoriji
Bundeslige sa osam posti-
1. Bajern
2. Volfsburg
3. Borusija M.
4. Šalke
5. Augsburg
6. Bajer L.
7. Hofenhajm
8. Verder
9. Ajntraht
10. Hanover
11. Majnc
12. Borusija
13. Keln
14. Hamburger
15. Paderborn
16. Frajburg
17. Herta
18. Štutgart
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
17
14
10
10
11
8
8
8
7
7
5
7
6
6
5
4
6
4
1:1 (0:0)
2:1 (1:1)
4 1 59:9
5 3 48:24
7 5 29:18
5 7 32:24
2 9 32:29
9 5 36:29
6 8 34:35
6 8 36:44
7 8 40:44
5 10 25:33
10 7 30:31
4 11 28:31
7 9 20:25
6 10 15:31
8 9 23:41
10 8 24:31
3 13 27:42
6 12 23:40
55
47
37
35
35
33
30
30
28
26
25
25
25
24
23
22
21
18
gnutih golova u prvih pet
Da. V.
utakmica u godini.
PODGORICA - Rasistički
nastrojen navijač Čelzija,
koji je odgurnuo tamnoputog Sulejmana ne davši
mu da uđe u metro, radi
kao direktor organizacije
za ljudska prava i širom
svijeta predaje o rasnoj
toleranciji.
Riječ je o 50-godišnjem
Ričardu Barkliju, bivšem
policajcu iz Sjeverne Irske,
koji je ostao bez uniforme
zbog problema sa alkoholom - piše britanski Sandej
Vorld. Nakon što je napustio
policiju u sjevernoj Irskoj,
Barkli je studirao prava i
sa svojom organizacijom
,,Word Human Rights
Forum“ aktivno se bavi promocijom ljudskih prava, dok
je vikendom dio Čelzijeve
navijačke grupe ,,Hedhanters“.
Držeći predavanje u indijskoj Kerali u martu 2013.
godine, citirao je Martina
Lutera Kinga i Mahatmu
Gandija.
- Svi mi moramo da nastavimo da radimo sa osjećanjem u srcu za druge,
sa osjećanjem za pravdu i
jednakost, moramo izbaciti
iz naših srca predrasude na
osnovu boje kože, religije ili
pola - govorio je tada Barkli.
Potvrdu ekskluzivne informacije da je čovjek na snimku upravo Barkli, Sandej
Vorld je dobio i od njegovog
bivšeg kolege iz policije.
- Ako me pitate jesam li
iznenađen, nijesam- rekao je
njegov bivši kolega. M. D.
6
Arena
Međunarodni fudbal
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
SERIJA A (24. KOLO): ,,Vučica“ na devet bodova iza Juventusa
ROMA SE PREDALA
PODGORICA - Drugim
uzastopnim remijem, Roma se praktično oprostila
od borbe za titulu šampiona Italije. Nakon šokantnog duela protiv Parme
prošle nedjelje (0:0), ,,vučica“ nije uspjela da savlada ni Veronu (1:1), pa sada
zaostatak za Juventusom
iznosi devet bodova.
Kiks Rimljana bi mogao večeras da iskoristi trećeplasirani Napoli, koji bi tako
došao do tri boda zaostatka.
Ni ta treća pozicija ne djeluje previše sigurno, s obzirom da Lacio poslije jučerašnje pobjede nad
Palermom (2:1) ima osam
bodova zaostatka za ekipom Rudija Garsije.
Slavilo se konačno i u Milanu. ,,Roso-neri“ ponovo nijesu blistali, ali su uspjeli da
slome otpor borbene Ćezene i dođu do tri važna boda
(2:0). Bonaventura je u 22.
minutu doveo domaće u
Rezultati i tabela
Milan - Ćezena
2:0 (1:0)
(Bonaventura u 22, Pacini u 90.(pen))
Empoli - Kjevo
3:0 (1:0)
(Rugani u 22, Makarone u 46. i 67)
Lacio - Palermo
2:1 (1:1)
(Mauri u 33, Kandreva u 78. - Dibala u
26)
Verona - Roma
1:1 (1:1)
(Janković u 38. - Toti u 26)
Parma - Udineze
(odloženo)
Fiorentina - Torino
1:1(0:0)
(Salah u 85. - Vives 88)
Večeras
19.00 - Napoli - Sasuolo
21.00 - Kaljari - Inter
vođstvo, dok je konačan rezultat u 90. minutu postavio Đampaolo Pacini iz je-
danaesterca.
Najubjedljiviji trijumf jučerašnjeg programa ostva-
rio je Empoli, koji je savladao Kjevo (3:0), uz dva gola
Masima Makaronea. Da. V.
1. Juventus
2. Roma
3. Napoli
4. Lacio
5. Fiorentina
6. Đenova
7. Sampdorija
8. Milan
9. Torino
10. Palermo
11. Inter
12. Sasuolo
13. Udineze
14. Empoli
15. Verona
16. Kjevo
17. Atalanta
18. Kaljari
19. Ćezena
20. Parma
24
24
23
24
24
23
23
24
24
24
23
23
23
24
24
24
24
23
24
23
17
13
12
12
10
9
8
8
8
8
8
6
7
5
6
6
5
4
3
3
6 1 51:13
9 2 37:18
6 5 42:30
4 8 40:27
9 5 36:24
8 6 35:28
11 4 29:26
9 7 35:30
9 7 27:25
9 7 38:39
8 7 37:30
11 6 29:33
7 9 26:31
12 7 25:27
7 11 27:43
6 12 18:30
8 11 21:35
8 11 30:43
7 14 23:47
2 18 20:47
PRIMERA (24. KOLO): Real povećao prednost nad Barsom
LIGA (26. KOLO): Trijumf ,,lavova“
RUTINA MADRIĐANA
LION NE DA VRH
Rezultati i tabela
Rezultati i tabela
PODGORICA - Subotnji
poraz Barselone od Malage, Real je iskoristio, bez
problema savladao Elće
u gostima (2:0) i povećao
prednost u odnosu na
Katalonce na četiri boda.
Briljirao je Kristijano Ronaldo, koji golom i asistencijom
i utabao put ,,kraljevskom
klubu“ ka trijumfu nad
Elćeom.
Ronaldu je sinoćnji gol 38.
u sezoni (sva takmičenja), a
ukupno 290. u dresu Madriđana. Prestigao je Uga Santiljanu i sad su ispred njega
samo Alfredo di Stefano i
Raul Gonzales. U slučaju
da postigne još 15 golova
prestići će Di Stefana, dok je
Raul ,,na koti“ 323.
Da.V.
Sosijedad - Sevilja
4:3 (1:1)
(Agireče u 16, Ćabi Prijeto u 48.(pen) i
90, Aribas u 82.(ag) - Kolodžejšak u 43,
Baka u 67, Gameiro u 78.(pen))
Atletik B. - Rajo V.
1:0 (1:0)
(Aduric u 86)
Viljareal - Eibar
1:0 (0:0)
(Vijeto u 71)
Elče - Real Madrid
0:2 (0:0)
(Benzema u 56, Ronaldo u 69)
Večeras
20.45 - Levante - Granada
1. Real M.
24 20 0 4 74:22 60
2. Barselona
24 18 2 4 67:14 56
3. Atletiko M. 24 17 2 5 50:22 53
4. Valensija
24 15 5 4 43:21 50
5. Sevilja
24 14 3 7 42:30 45
6. Viljareal
24 13 5 6 38:22 44
7. Malaga
24 11 5 8 26:27 38
8. Selta
24 8 7 9 25:24 31
9. Espanjol
24 8 5 11 31:36 29
10. Sosijedad 24 6 9 9 28:34 27
11. Eibar
24 7 6 11 25:33 27
12. Atletik B.
24 7 6 11 21:31 27
13. Hetafe
24 7 5 12 20:32 26
14. Rajo V.
24 8 2 14 24:41 26
15. Deportivo 24 6 6 12 20:38 24
16. Almerija
24 6 5 13 22:39 23
17. Elće
24 6 5 13 21:44 23
18. Granada
23 3 10 10 14:35 19
19. Levante
23 4 7 12 17:43 19
20. Kordoba
24 3 9 12 18:38 18
57
48
42
40
39
35
35
33
33
33
32
29
28
27
25
24
23
20
16
10
Gengamp - Monpelje
0:2 (0:1)
(Sanson u 2, Berigo u 55)
Lion - Nant
1:0 (0:0)
(Fekir u 67)
Rems - Mec
0:0
Sent Etjen - Marsej
2:2(0:0)
(Gradel u 53. (pen) Erding u 90,+2 Batšuai u 64. i 67)
PODGORICA - Seriju od
tri uzastopna remija Lion
je prekinuo trijumfom
nad Nantom (1:0), čime se
vratio na lidersku poziciju
Lige 1.
Još jedna dobra vijest za
Lion je povratak na teren
Aleksandra Lakazeta, napadača kojeg nije bilo u proteklih tridesetak dana zbog
povrede. Najbolji igrač
Liona je asistencijom Fekiru
1. Lion
2. PSŽ
3. Marsej
4. Monako
5. St. Etjen
6. Bordo
7. Monpelje
8. Gengamp
9. Nica
10. Bastija
11. Nant
12. Lil
13. Ren
14. Kaen
15. Rems
16. Lorijen
17. Tuluz
18. Evijan
19. Lens
20. Mec
26
26
26
25
26
26
25
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
25
26
26
16
14
15
12
11
11
11
11
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
5
6 4 50:19
10 2 46:23
5 6 48:27
7 6 26:19
9 6 29:21
8 7 31:31
6 8 33:24
2 13 30:38
7 10 28:30
9 9 28:28
9 9 20:26
8 10 21:23
8 10 26:34
7 11 39:38
7 11 30:42
4 13 29:34
4 14 27:40
2 15 26:40
7 14 25:38
7 14 19:36
54
52
50
43
42
41
39
35
34
33
33
32
32
31
31
28
28
26
22
22
doprinio minimalnom trijumfu ,,lavova“.
Da.V.
Međunarodni fudbal
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Arena
7
Po ugovoru ima dozvolu da ode kad hoće
POGBA
SE PITA
PODGORICA - Pol Pogba
može napustiti Juventus
u bilo kom prelaznom
roku u kojem to zaželi,
do kraja ugovora 2019.
godine.
To je juče otkrio urednik
madridske Marke Hoze
Felis Dijaz, koji je imao
uvid u ugovor Francuza,
zvanično najboljeg mladog
igrača planete.
Vezista će, po priznanju
čelnika Juventusa, najvjerovatnije napustiti ,,staru
damu“ već ovog ljeta, a
torinskom klubu ne preostaje ništa nego da pregovara oko obeštećenja.
- U Juventusu su svjesni da
se apsolutno ne pitaju ništa
oko njegovog odlaska. Da
je Antonio Konte ostao
prošlog ljeta, možda bi i
Pogba ostao, ovako on želi
što prije iz Torina. Italijani
će pokušati da zarade oko
80 miliona eura za njega
- napisao je Dijaz.
Za njegove usluge u
trci je pet klubova
- Real Madrid, Mančester siti, Mančester junajted,
Čelzi i Pari Sen
Žermen. To su
jedini klubovi
koji ga mogu
priuštiti, a
pretpostavlja
se da je najbliži potpisu
za Čelzi ili
Real Madrid.
- To su klubovi
koji najviše odgovaraju njegovim ambicijama, ali moraće
mu obećati mjesto
startera - zaključio
je Dijaz.
S. S.
Samo dan nakon poraza Barselone
Nejmar na Formuli 1
PODGORICA - Katalonski
mediji juče su kritikovali
zvijezdu Barselone Nejmara, jer je dan nakon
poraza od Malage (1:0)
proveo zabavljajući se
prateći testiranja Formule 1.
Na ,,Stazu Katalunje“ došao
je da bi se družio sa vozačem Vilijamsa i brazilskim
Enrike bijesan nakon poraza od Malage
Zaslužili da izgubimo
PIRLO:
Nijesam
maestro
Širom Premijer lige
Protesti zbog TV prava
PODGORICA - Navijači
brojnih klubova Premijer
lige tokom prethodnog
vikenda protestovali su
zbog visokih cijena ulaznica.
Najglasniji u tome bili su
navijači Kristal Palasa, koji
su na meču sa Arsenalom
uspjeli da razviju veliki transparent na tribinama, koji je
ubrzo uklonjen.
- Imate TV ugovor od pet
milijardi funti, a i dalje iscrpljujete navijače skupim
ulaznicama - bila je poruka
na baneru.
Kada novi televizijski ugovor Premijer lige stupi na
snagu, to će biti osnovni
izvor profita većine klubova,
dok će profit od ulaznica
izgubiti na značaju.
S. S.
veteranom Felipeom
Masom, sa kojim je blizak
prijatelj.
Nejmar nije brojnim okupljenim novinarima želio
da govori o porazu od
Malage, samo je istakao da
je tim potpuno fokusiran
na meč sa Mančester sitijem u Ligi šampiona. Ove
sezone već je postigao 24
gola.
S. S.
PODGORICA - Andrea Pirlo,
vezista Juventusa, juče je
izjavio da mu je jedini cilj do
kraja karijere da osvoji još
jednu titulu u Ligi šampiona.
U 36. godini, sa reputacijom jednog od najboljih
organizatora igre u Evropi,
odbio je reputaciju ,,maestra“ i istakao da sebe gleda
mnogo skromnije.
- Nijesam ja nikakav maestro, već učenik koji pokušava da svakog dana nauči
nešto novo, na terenu i van
njega - istakao je Pirlo.
Slavni Italijan je istakao da
ne osjeća da mu se bliži kraj
karijere.
S. S.
PODGORICA - Luis Enrike,
trener Barselone, izjavio je juče da je žestoko
reagovao u svlačionici
nakon poraza (1:0) od
Malage u Primeri.
- U prvom poluvremenu
je bilo manje-više dobro, a
u drugom smo bili očajni.
Jednostavno, upropastili
smo sve dobro što smo
uradili u prethodnih 11
mečeva bez poraza - rekao
je Enrike.
Trener vicešampiona
Španije istakao je da je njegovom timu falilo balansa
i strpljenja u igri, a da ih
je primljeni gol potpuno
poremetio i da su njegovi
izabranici igrali ,,bezglavo i
u strahu“.
S. S.
Norvežanin se već upisao za Kastilju
Odegardov prvi gol
PODGORICA - Martin
Odegard (16), supertalentovani Norvežanin, postigao je prvi gol za Kastilju,
u meču protiv Barakalda.
Najskuplji igrač tog uzrasta
u istoriji se tako upisao u
listu strijelaca već u drugom meču za drugi tim
Real Madrida, koji nastupa
u trećem rangu takmičenja
u Španiji.
- Zadovoljan sam, nije bitno
toliko da sam postigao gol,
već da sam dobro igrao rekao je Odegard.
S. S.
8
Arena
Intervju
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Biljana Pavićević, rukometašica Budućnosti i magistar ekonomskih nauka, prošla pu
Kofer pun suza, želja
PODGORICA - Biljana Pavićević je svaku suzu
isplakanu u bolesničkoj
sobi i na terapijama, vratila zlatnom suzom, radosnicom na Evropskom
šampionatu u Srbiji.
Izgledalo je lako, ubjedljivo,
onda kada je, nažalost, zbog
povrede zamijenila Majdu
Mehmedović. A onda je fascinantno bilo to što je, nekada zaboravljeno krilo, koja
je bila zamjena kapitenu,
tadašnje Budućnosti - Snežani Damjanac, a prije toga,
u osmom razredu debitovala za prvi tim, u ovoj sezoni,
prošloj, pokazala da je dvogodišnja pauza, zbog teške
povrede i dvije operacije,
zaboravljeno vrijeme.
Da li je?
Za one manje upućene, Biljana je oduvijek igrala u
,,plavom“ dresu, a za one koji su preko štampe ili u kvartu slušali o navodno lakšoj
Skromna
porodica
- Sestra je igrala rukomet, bila kod Maje u
kadetskoj reprezentaciji,
ali je odustala, posvetila
se školi. Nikad nijesam
bila za to da prestane da
se bavi rukometom. Brat
je završio fakulet, radi,
oženio se. Skromna smo
i srećna porodica.
Biljana sa porodicom i prijateljima
povredi, njeno odsustvo se
mjerilo mjesecima. Ali, zato, njena porodica, najuži
krug prijatelja, njen klub,
koji joj je pomogao tokom
napornog liječenja, posebna podrška od predsjednika
ŽRK Budućnost Predraga
Boškovića... Oni znaju kroz
što je prošla ćerka nekadašnjeg fudbalera, koji je, kroz
slično prolazio u karijeri, ali,
nažalost, i od istog odustao.
Talentovana mala
- Dijete sam Budućnosti, bila sam talentovana mala!
Kapitenka kadetske reprezentacije Srbije i Crne Gore,
igrala za pionirsku, juniorsku, i, naravno, seniorsku
selekciju. Za prvi tim debitovala u osmom razredu
protiv Napretka i postigla
pet golova, u srednjoj školi,
sa prvim timom, išla na pripreme, kod Nikole Petrovića, koji je imao povjerenje u
mene, debitovala i za nacionalni tim, kod Tiselja dobila
veliku minutažu u Ligi šampiona... Kako je sve to do 19.
godine bilo lijepo i nagovještavalo bogatu karijeru. I
onda sam doživjela tešku
povredu, pokidala prednje
ukrštene i oba bočna ligamenta. Pauzirala sam više
od dvije godine - priča Pavićević.
Da li je istina da si tokom
oporavka, operacija, imala
probleme, koji su mogli da
se zaobiđu?
- Imala sam prvo problem u
Podgorici, gdje su doktori
donijeli pogrešnu dijagnozu, izgubila sam zbog toga
par mjeseci, onda me još par
mjeseci sama priprema
operacije u Beogradu udaljila od povratka. A
najtužnije od
svega je što
je operacija bila
loše urađena, a
šansa za povratak
mala. Nakon toga sam se
oporavljala u Crnoj Gori,
Srbiji, Hrvatskoj, uradila
novu operaciju u Novom
Sadu, i na sreću, doktor Milankov uradio je kako treba.
Jesi li imala pravo da se nadaš?
- Čula sam da je dosta mladih sportista, zbog iste povrede, odustalo, jer nijesu
imali snage da se bore do
kraja. A ja sam vjerovala,
mada je bilo momenata kada sam padala, osjećala da
ne mogu dalje. Ali, bila sam
mlada...
Ko te nije zaboravio?
- Predsednik Bošković je
vjerovao u mene, jednom
prilikom, u Pljevljima, mi je
kazao da sam mnogo bolja
od nekih igračica i da moram da imam snagu i da vjerujem u povratak. Zapamtila sam te riječi.
Šta su te savjetovali roditelji?
- Imala sam svakodnevno
jake bolove, ne mogu to opisati. Poslije prve operacije, u
Kliničkom centru, nijesu
mogli da me slušaju, a od
plača i jauka, napuštali bi
sobu. Tata mi je govorio da
zapamtim svaku suzu, da
mogu, da sam jaka, a on je
bio fudbaler, dobar, ali zbog
povrede morao je da odustane. Govorio mi je još da
on u to vrijeme
nije imao mogućnosti,
da nije postojao način, da se
izliječi, a da ću ja istrajati. I
željela sam, zbog njega, na
neki način da mu vratim i
pokažem koliko mi znači
njegova podrška.
Kad-tad u ,,plavom“
I onda se poslije dvije godine obukla dres i istrčala na
teren?
- Nijesam mogla da očekujem da igram ponovo za Budućnost. Vratila sam se, ali u
dresu Bisera, imala dobru
sezonu, a onda se Maja Savić vratila u Budućnost,
gdje opet nije bilo prostora
za mene. Majda je stasavala,
a ja bih bila broj tri na lijevom beku. Zbog toga sam
otišla u Prilep, odigrala još
jednu sezonu, Maja je tada
završila, a ja se vratila.
Ustvari, predložili su mi da
se vratim. Želju sam imala,
jer sam od prvog dana maštala da igram Ligu šampiona.
Jesi li se osjećala kao manje
značajna, vrijedna na tere-
nu igrajući, opet, za ekipe
koji su kvalitetom daleko od
Budućnosti i ranga Lige
šampiona?
- Borila sam se, dvije godine sam bila daleko od kuće, a nijedna od tih ekipa
se nije mogla uporediti
za Budućnošću. Ali,
vjerujte, znala
sam da ću se
vratiti u Podgoricu.
Kad i od koga si
dobila poziv?
- Od trenera
Dragan Adžića,
koji je, inače, bio
moj prvi trener.
Sjedjeli smo u
restoranu ,,Morača“, rekao mi je
da je zapamtio
moj karakter, da
zna koliko sam
agresivna i borbena, i da bi malo ko
uspio da se vrati
poslije teške povrede. Rekao mi
je da će mi pružiti
priliku, da je
Majda dobar
igrač i da je zauzela poziciju. A
ja sam od prvog
dana dobro radila i nijesam imala
MAJKA JE MOJ UZOR
Ko ti je uzor?
- Majka. Bila je požrtvovana, nikad neću zaboraviti
njeno buđenje u pet ujutro, spremanje doručka, koji bi
naveče naručili. Pitala bi šta ćemo? Danas, nikad od nje
to ne bih tražila. Nijesam bila svjesna koliko je to sve
bilo teško za nju, a ona... Završila je, kao i ja, ekonomski
fakulet, radi od sedam ujutro, do kasno u noć, i nikad
je nijesam čula da ne može ili da joj nije sve po volji.
Uspjela je da održi porodicu, divim joj se, kao i ocu, koji
je pomagao i pratio koliko god je mogao.
Intervju
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Arena
9
ut od bolnih operacija do nove šanse u ,,plavom“ i medalje na Evropskom prvenstvu
a, medalja i diploma
priliku da je zamijenim, ali...
Kakav skok i kakvo putovanje, od Prilepa, do evropskog zlata.
- Majda se
povrijedila,
nije je bilo
jednostavno
zamijeniti. Odjednom
šansa, ali sam, upravo,
zbog prošlog perioda,
imala veću snagu. Samopouzdanja mi
nije falilo. Bogu
hvala, uspjela sam.
Fascinantno je to, bila sam
povrijeđena, i ko bi
vjerovao da ću se vratiti. Kao da nijesam
postojala četiri
godine, a onda
sam plakala, zbog
finala i sreću dijelila sa ostalima.
Da li si sve naplatila
evropskom medaljom?
- Vjerujte mi da
sam plakala kad
smo ušle u finale,
nijesam mogla da
vjerujem. Ne mogu da objasnim taj
osjećaj, osvojile
smo zlato poslije
80 minuta. Mi, iz
male zemlje.
Priroda,
voda, kljiga...
Sigurna
sam da bi
žmureći našla
put do Rija?
- Akobogda, vjerujemo u to, ne pričamo
javno, ali je blizu. Nikada nijesam bila na Olimpijskim igrama, ako je za
utjehu učestvovavala sam
na Olimpijskim igrama za
mlade.
Novi peh
Kako se sada osjećaš, umotana si stalno?
- Poslije te duge pauze, opet
sam imala novi peh. U proljeće, poslije Evropskog prvenstva, pokidala sam, na
istom koljenu, oba bočna ligamenta, šest mjeseci pauzirala, opet sve ispočetka...
Magistar si ekonomskih
nauka, da li to znači da si,
tokom pauze i oporavka,
utjehu nalazila i u knjizi?
- Kada mi ide na jednom polju, ide mi na svim poljima,
bilo je problema i na fakultetu, neki profesori nijesu
imali razumjevanja i nijesu
mi izlazili u susret kada bih
zatražila termin
koji mi odgovara, neki
su bila
maksimalno
korektni, ali to sad nije
bitno. Bila sam lučonoša,
predsjednik odjeljenja u OŠ
,,Oktoih“, na početku me
zanimala arhitektura, ali
Šta radiš u slobodno
vrijeme?
- Šetam, volim prirodu,
puno radim u teretani,
čuvam mišiće, volim
vodu, dobru knjigu da
pročitam, u posljednje
vrijeme malo lakšu
literaturu, pođem u bioskop. Posljednji dobar
film, koji i preporučujem
je ,,Dječaci iz ulice Marksa i Englesa“.
sam znala da teško mogu da
je završim. Upisala sam gimnaziju, smjer prirodnomatematički i teže mi je pala srednja škola, nego
fakultet.
Uglavnom treniraš dva puta
dnevno, često putujete, tu
su još i pripreme, kako si nalazila vremena da učiš?
- Pitaju me kako sam uspjela? Nije lako učiti, a morala
sam non-stop da vježbam, a
boljelo me. I prije toga, u gimnaziji, je bilo teže, ustvari
mnogo teže nego na fakultetu. Zamislite, 14 predmeta, čuvene teške profesore,
ali sam im zahvalna, iako
sam bila jak vrlodobar đak,
stekla sam osnovu, koju sam
nadogradila na Ekonomskom fakultetu. Na sreću, pa
su mi dobro išli matematički predmeti, uživala sam u
njima. Sjećam se situacije,
polagali smo Ekonometriju,
ja sam na prvom kolokvijum osvojila 30 maksimalnih poena, otišla nakon toga na EP, a par dana od
osvajanja zlata, radila
sam i drugi kolokvijum, i opet dobila
maksimalnih 30
bodova. Zato što
sam učila, vježbala tokom Evropskog šampionata.
Nijesam se odvajala od knjige, odradim trening, uta-
Ljubav recept za sreću
Kakav je tvoj privatni život, bogat, dinamičan, urnebesan ili mirno more?
- Srećna sam, imam pored sebe osobu koju volim, daje
mi podršku, a to je dobar recept za uspjeh i za sreću.
Ko su tvoji prijatelji?
- Uglavnom su iz sporta, sa fakulteta, iz kvarta, oni su
mirni, skromni i dobri ljudi.
Vjenčana si kuma Marine Rajčić. Da li provodite sada
manje vremena?
- Situacija je drugačija, ali se družimo, razumijem je,
ima više obaveza, a ja manje (smijeh).
kmicu, a onda me obaveza
čekala u sobi.
Znači uz kofer opreme, išao
je kofer knjiga?
- Tako je, a sad tek vidim, kada nema svega toga, koliko
je bilo naporno. Nijesam
znala za bolje od knjige.
Zbog čega rukomet?
- Kao dijete sam igrala fudbal na ulici i išlo mi je dobro.
Svi su me iz ulice znali, bila
sam muškobanjasta, a bratu, koji je, inače, stariji dvije
godine, u to vrijeme, bila
sam kao zaštitnik. Nakon
toga sam počela da treniram karate, dobro je išlo, a
onda su roditelji i sestra napravili pritisak, kao da će mi
se noge iskriviti, da nije to za
mene i ne znam šta su sve
više govorili. Onda je tata
predložio rukomet. Bio je
oduševljen Natašom Cigankovom, govorio mi je: ,,Vidiš
li ,,Moraču“, na svaku utakmicu dolazi pet, šest hiljada ljudi...“. Upisala sam se,
Adžić je bio moj prvi trener,
znači, zavoljela, a presudno je bilo to što sam kao kapitenka, iz petog razreda
OŠ ,,Oktoih“ osvojila prvo
mjesto u Ligi osnovnih
škola. Ana MARKOVIĆ
10 Arena
Rukomet/Košarka
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Košarkaši Budućnost Volija osmi p
Nastavl
D. MijAtović
PODGORICA - Dvije
ubjedljive pobjede na finalnom turniru Kupa u
Baru omogućile su košarkašima Budućnost Volija
da stignu do prvog trofeja
u ovoj sezoni.
Podgoričanke odigrale prijateljski meč sa kadetima Lovćena
Adžić zadovoljan provjerom
PODGORICA - Kao da je
utakmica Lige šampiona!
Ovim riječima je trener
Dragan Adžić prokomentarisao prvu i posljednju
provjeru rukometašica
Budućnosti protiv kadeta
Lovćena, uoči novog, drugog okršaja sa Dinamom
(1. marta u ,,Morači“).
- Djevojke su imale pravi
odnos, mislim na one koje
su bile na terenu, a zahvalan sam Lovćenu koji je
došao u odličnom sastavu.
Koristila nam je utakmica,
bila je prava provjera, šteta
samo što nijesmo svi bila na
okupu.
U nedjelju ,,plave“ dočekuju
najopasnijeg protivnika
Grupe 1, koji je posebno bio
raspoložen u posljednje
dvije utakmice Lige šampiona. Upravo je zbog konstantnosti u igri, dva ubjedljiva
trijumfa protiv Vardara i
Turingera u gostima, Adžić
siguran da je ruski sastav
jedan od glavnih kandidata
za odlazak na fajnal-for. Ali,
prije nego što smo i počeli
priču oko narednog protivnika, pitali smo stratega
Budućnosti, kako ocjenjuje
izdanje njegovih rukometašica protiv kadeta sa Cetinja.
- Zadovoljan sam kako su
se djevojke osjećale poslije
jakih fizičkih priprema, ali
istina je da smo u posljednja dva dana spustili malo
ritam. Nadam se da će nas
zdravstveni bilten poslužiti do naredne utakmice,
a Dinamo je, u svakokm
slučaju, najjači rival u našoj
grupi, s obzirom na način
na koji igra i gdje se nalazi.
Imaju dobru širinu i školu, a
poseban kvalitet pokazuje
u gostima. Sve je utakmice
dobio, što znači da se igračice osjećaju vrlo stabilno.
Nije im važno gdje igraju,
možda se čak i bolje osjećaju kada izađu iz onoga
betona. Vrlo ozbiljan tim,
a nama takav rival treba i
biće nam značajna provjera
za naredne utakmice i za
četvrtfinale.
Nekoliko prvotimki nije bilo
u sastavu, Katarina Bulatović je pod temperaturom,
Biljana Pavićević je povrijedila lakat, Ema Ramusović je
danima van stroja, a Suzana
Lazović, još od utakmice
Regionalne lige u Skoplju,
nije sa ekipom. Klara Vol-
tering je tri sedmice, još od
duela sa Lajpcigom, takođe,
van stroja.
- Postoji šansa da Klara
počne da trenira, možda već
od utorka, a to znači da će
konkurisati za utakmicu sa
Dinamom. Mada su Martina i
Marinina izdanja na dobrom
nivou, tako da nećemo rizikovati. Oporavak, svakako,
ide malo sporije nego što
smo mislili.
Izostanak, zbog bolesti, od
osam dana rumunske reprezentativke Kristine Neagu,
nije se osjetio u jučerašnjem
kontrolnom meču.
- Kristina je tip igrača, kojem
ne treba puno, zbog konstitucije, da se vrati treningu.
I ona je bila jako dobra napomenuo je Adžić.
Bilo bi idealno da se sve
igračice, do utorka, stave
na raspolaganju stručnom
štabu. Naravno, iz više razloga, a Adžić je naveo jedan,
koji je, možda, i ključni.
- Izostanak, makar jedne
igračice u narednom meču,
ne bi mogao da nam da
pravu sliku. Bilo bi dobro
da se kompletiramo i Dinamo spremimo u punom
A. M.
sastavu.
Podgoričani su nakon trijumfa protiv Teoda, u još
laganijem ritmu ,,odradili“
ekipu Zete 2011, čime su
stigli do osmog trofeja u
Kupu od povratka nezavisnosti Crne Gore i nastavili
totalnu dominaciju na domaćoj sceni.
- S obzirom da smo u oba
meča na finalnom turniru
Kupa odigrali kvalitetno
jasno je da smo zasluženo
stigli do pehara. U polufinalu savladali smo Teodo,
koji je pokazao da je dobra
ekipa, dok smo u finalnom
duelu bili na još većem nivou, bolji u svim segmentima, tako da smo bez problema slavili i opravdali
očekivanja, ali i ispunili
cilj, a to je svakako osvajanje trofeja - kazao je Igor
Jovović, trener Budućnost
Volija.
Uvertira za aBa ligu
Dobra igra, dvije lagane pobjede, dobar ritam na finalnom turniru samo su neki
od razloga za zadovoljstvo
u taboru crnogorskog šampiona, a najviše zbog činjenice što Podgoričane oče-
kuju odlučujuća četiri
meča u regionalnom takmičenju.- Osvajanje trofeja je dobra uvertira pred
najvažnije mečeve u sezoni
u ABA ligi – jasan je Igor
Jovović.
Budućnost Voli u subotu
gostuju Solnoku, a zatim
Prva liga za košarkašice (6. kolo)
Milica Milošev brojala do 3
Lovćen osigurao drugo mje
Nikšić
Lovćen
80
94
NIKŠIĆ - Dvorana: SC ,,Nikšić“. Gledalaca: 50. Sudije:
D. Šanjević, N. Vojinović
(Podgorica). Rezultat po
četvrtinama: 16:27, 25:25,
21:15, 18:27.
NIKŠIĆ: Dubljević, Baletić,
Nikčević 4 (2-2), Musić, Krivokapić 13 (1-1), Todorović
12 (4-2), Milošev 37 (16-13),
Nikolić 2 (2-0), Delić, Raičević 2, Đurović 10, Delibašić.
LOVĆEN: Vujović 2, Manojlović 23 (3-3), Kapisoda,
Leković 2 (2-0), Nikpaljević
Košarka
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Arena 11
put od povratka nezavisnosti osvojili Kup Crne gore
ljeNa domiNacija
37,
esto
Slavlje košarkaša Budućnost Volija
Mugoša:
Igra koja
hrabri
Zeta 2011 iznenadila je
Mornar i prvi put u istoriji
kluba stigla do finala Kupa,
gdje nije uspjela da parira
mnogo iskusnijem timu.
- Zadovoljni smo nastupom
u Baru, jer smo za razliku
od prošle godine napravili
veći uspjeh. Bili smo totalni
autsajderi prije početka, a
onda smo napravili iznenađenje, jer smo već viđenog
finalistu, ekipu Mornara,
eliminisali. Odigrali smo
najbolji meč ove sezone,
razbili Barane u prvom
Marko Mugoša na meču protiv Budućnosti
poluvremenu, kada smo
imali i 20 poena viška, a
onda u nastavku većom
željom stigli do uspjeha. U finalu smo odigrali rasterećeno, jer nije bilo realno suprotstaviti se Budućnosti, koja je mnogo jača i kvalitetnija - kazao je Marko Mugoša, prvotimac
Zete 2011, koji je sa 37 poena bio drugi strijelac svog tima.
Vicešampiona Crne Gore očekuju četiri odlučujuće utakmice pred start Super lige.
- Igra u Baru vraća samopouzdanje i vjerujem da ćemo u takvom ritmu odigrati protiv
Lovćena, protiv direktnog konkurenta za Super ligu, a pobjedom bi praktično završili
posao oko plasmana među pet najboljih timova - naglasio je Mugoša.
dočekuje Krku, a zatim
,,plave“ očekuje gostovanje
Cedeviti, a u posljednjem
kolu u ,,Morači“ stiže Partizan. Računica je jasna ukoliko žele da izbjegnu četvrto mjesto i duel sa Crvenom
zvezdom u plej-ofu Podgoričani moraju slaviti na tri
16 (6-2), Šofranac 2, Đurović,
Zubac 16 (1-1), Kapa 21, Kovačević 12 (2-2).
Košarkašice Lovćena savladale su sinoć u Nikšiću istoimenu ekipu u posljednjem
meču šestog kola Prve lige.
Cetinjanke su od starte bile
u vođstvu, a predvođene
raspoloženom Milicom
Manojlović, koja je imala
indeks 27 (23 poena, 7 skokova), kapitenkom Jelenom
Kapom (21poen), te standardno dobrom Bojanom
Kovačević (13p, 8sk, 7as), uz
utakmice.
- Jasno je da moramo pojačati rad, jer nas očekuju četiri jako važna i vrlo zahtjevna meča u ABA ligi.
Uvjeren sam da imamo
sposobnost da na pravi način odgovorimo izazovima,
odnosno da odigramo po-
sljednja četiri kola, a već od
danas biće maksimalno fokusirani na Solnok, sa željom da se što bolje pripremimo - prokomentarisao je
mladi strateg Podgoričana.
mladi oduševili
U posteru Budućnosti na
finalnom turniru našla su se
i tri mlada igrača - Ognjen
Čarapić, Vasilije Baćović i
Mihailo Radunović, koji su
protiv Teoda i Zete 2011
imali zapažene role.
- Moramo da budemo zadovoljni, jer su tri mlada
igrača dobila priliku i sma-
tram da su je iskoristili na
pravi način. Utisak je jako
pozitivan. Protiv Teoda,
koji ima fizički jake igrače i
dobro su se nosili na njihovim pozicijama, pokazali
talenat, tako da su opravdali očekivanja - podvukao je
Igor Jovović. R. PEROVIĆ
Tabela
vođstvo (27:16), a u 15. minutu bilo je ,,plus 18“ (42:25), ali
se domaće nijesu predavale
tako da su na odmor otišle
sa pristojnim zaostatkom
(41:52).
Nikšić je nakon kontri Milice
Milošev, koja je odigrala
sjajan meč, uspio da u finišu
treće dionice stigne na tri
poena zaostatka, dok je u
30. minutu bilo 62:67, ali
je Lovćen u posljednjem
kvartalu agresivnom igrom
stigao do trijumfa, kojim je
osigurao drugo mjesto. R. P.
1. Budućnost
6 6 0 + 260 12
2. Lovćen
6 5 1 + 126 11
3. Nikšić 1995 6 3 3 + 38 9
4. Jedinstvo
6 2 4 - 41 8
5. Rudar
6 2 4 - 60 8
6. Roling
6 0 6 - 323 6
U 7. kolu (28. februara) sastaju se: Jedinstvo - Budućnost Volkano, Roling Nikšić i Lovćen - Rudar.
Ekipa Lovćena
veliki učinak Jelene Nikpaljević i Nikoline Zubac (ubacile
po 16 poena) brzo su stigle
do velike razlike. Lovćen je
opravdao ulogu favorita, ali
je podmlađeni sastav Nikšića u kojem se izdvojila Milica Milošev sa člak 37 poena,
pružio dostojan otpor, ali su
iskusnije gošće u posljednjem kvartalu postavile
stvari na svoje mjesto.
Lovćen je već u prvoj
četvrtini imao dvocifreno
12 Arena
Sportski miks
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Crnogorski atletičari zapaženi na Prvenstvu Srbi
Sanja Janković primila
je pobjednički trofej
Rekord Vulovića,
Matović sjajna
Stoni teniS: Top 16 turnir u Mojkovcu
U znaku
Bakića i
Janković
3:1, koji je do tog duela bio
neporažen, jer je prvog
dana ostvario svih sedam
pobjeda.
Član Golden plejera Viktor
Rogić sa učinkom od pet
pobjeda i dva poraza osvojio je treće mjesto, dok je naš
internacionalac koji nastupa
u Njemačkoj Nemanja Račić
sa jednim trijumfom manje
osvojio četvrto mjesto.
U konkurenciji dama Janković je ostvarila svih osam
pobjeda, a njena klupska
drugarica Simona Perović
bila je druga, a jedini poraz
doživjela je upravo od Sonje
Janković. Neda Milačić Bogdanović iz Budućnosti bila je
treća sa dva poraza.
R. P.
PODGORICA - Crnogorski atletičari imali su
više nego zapažen nastup na prvenstvu Srbije
za mlađe juniore, koje je
juče održano u hali Novosadskog sajma, a u
sklopu kojeg su učestvovali i seniori u cilju priprema za međunarodna
takmičenja.
odbojka (M)
Član Rudara iz Pljevalja Sava Vulović osvojio je drugo
mjesto u bacanju kugle, a sa
rezultatom 14,74m postavio je novi dvoranski crnogorski rekord u toj disciplini. Ipak, ono što posebno
raduje jeste da su naši atletičari osvojili čak pet prvih
m j e st a - d e s e t o b o j a c
Lovćena, Darko Pešić, pobijedio je u skoku udalj sa
rezultatom 7,02 metra, kao
i na 60 metara sa preponama (8,22), a Kristijan Matković (Lim) slavio je u troskoku (13,86), dok je u
skoku udalj osvojio treće
mjesto sa rezultatom 6,28
metara.
Odličnu formu potvrdila je
Gosti maksimalni
Danas u Marseju seminar za članice Meditaranske atletske unije
PODGORICA - Stonoteniser Luka Bakić sa maksimalnim učinkom osvojio
je turnira Top 16, koji je
protekla dva dana održan
u Mojkovcu, dok je Sonja
Janković iz Golden plejera
bila najbolja seniorka Top
10 turnira.
Crnogorski internacionalac
u Njemačkoj u odlučujućem
meču pobijedio je Dušana
Bulatovića iz Golden plejera
PODGORICA - Budvanska
rivijera, šampion Crne
Gore, bila je bolja od Volej
stara u utakmici 8. kola
domaćeg šampionata.
Gosti su bili maksimalni, što
pokazuje i rezultat od 3:0
(18:25, 16:25, 17:25).
I Budućnost je bila maksimalna. Vicešampioni, podgorički odbojkaši u gostima kod Bar Voleja slavili su
rutinski sa 3:0 (25:9, 25:16,
25:14).
odbojka (ž)
Favoriti po planu
PODGORICA - Odbojkašice Luke Bar na Cetinju su
lagano upisale nove bodove i zadržale čelo tabele.
Baranke su protiv Lovćena slavile sa 3:0 (25:15,
25:9, 25:21), a identičnim
rezultatom Budvanke su
slavile protiv kotorskog
Gimnazijalca - 3:0 (25:17,
25:9, 25:9).
Do očekivanog trijumfa
stigle su igračice Galeba,
drugopalsirane na tabeli,
u meču protiv Nikšićanki 3:0 (25:19, 25:15, 25:14).
Sava Vulović
Ljiljana Matović. Članica
barskog ,,Dionisa“ nedavno je osvojila prvo mjesto
sa novim rekordom Crne
Gore u troskoku (11,07), a
zatim je izdominirala u
skoku udalj, kada je trijumfovala sa rezultatom 5,5
metara, a u trci na 60 metara sa preponama bila je treća (8,89). Sjajna Ljiljana
Matović juče je zablistala u
skoku udalj, osvojivši prvo
mjesto sa rezultatom 5,52
metra, ispred Cetinjanke
Danijele Pešić (pet metara), koja je inače slavila u
trci na 60 metara prepone
(9,91).
U troskoku, Teodora Guberinić iz Lima osvojila je
drugo mjesto sa rezultatom 10,53 metra, dok je njena klupska drugarica, u
konkurenciji mlađih juniorki, Ivana Šćekić bila treća
sa preskočenih 130 centimetara.
R. P.
Madžgalj predstavlja ASCG
PODGORICA - Mediteranska atletska unija
koja okuplja 22 članice
organizovaće seminar za
atletske federacije, članice
asocijacije, a koji će od
danas do 25. februara biti
održan u Marseju.
Seminar se organizuje za
generalne sekretare, a
ispred Atletskog saveza
Crne Gore prisustvovaće
Milan Madžgalj, alfa i omega
ove asocijacije.
Centralna tema seminara je
unapređenje u rukovođenju
i upravljanju federacijama u
cilju što uspješnijeg razvoja
atletskog sporta na nivou
Atletskih federacija kroz
strategiju definisanih ciljeva
u sprovođenju programskih
aktivnosti i zacrtanih projekata koji doprinose uspjehu
i poboljšanju nivoa kvaliteta
atletike. Najznačajnija predavanja održaće Sebastian
Kou potpredsjednik IAAF-a,
Dobromir Karamarinov
predsjednik ABAF-a, Žan
Gracija potpredsjednik EAF
i predsjednik Francuske
federacije, Piere Vajs bivši
generalni sekretar IAAF
a, Malek El Hebil glavni
menadžer IAAF-a za realizaciju projekata, potpredsjednici MAU Bernad Amsel
i Fathi Hačiča predsjednik
R. P.
federacije Tunisa.
Ljiljana
Sportski miks
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Arena 13
ije u Novom Sadu
U Čačku završeno seniorsko prvenstvo Balkana za karatiste
a Matović
Crnoj Gori sedam medalja
PODGORICA - Crnogorski
karatisti osvojili su juče
još tri medalje, pa su sa
ukupno sedam odličja, od
čega dva zlatna, tri srebrna i dva bronzana nastup
na seniorskom prvenstvu
Balkana u Čačku završili
na četvrtom mjestu u
generalnom plasmanu.
Nakon što su prvog dana
zlatne medalje osvojili Vladi-
mir Jović i Marina Raković,
a srebra Biserka Radulović
i Ljubiša Mihailović, juče su
uspjeh upotpunili Ana Drašković koja je osvojila srebro.
Drašković, koja je nastupila
u kategoriji do 50 klilograma, je nakon trijumfa nad
Draganom Negovanović
(2:0) i Jelenom Milijevojević
(4:1), poražena u finalu od
predstavnice Turske Serap
Očelik (2:0). Bronzana
medalja pripala je muškom
kata timu, koji je radio u
sastavu Mijat Vojvodić, Stefan Pajović i Srđan Vuković,
a treće mjesto pripalo je i
Arseniju Tadiću u kategoriji do 60 kilograma, koji je
nakon dvije ubjeljive pobjede poražen u trećem kolu
od predstavnika Turske, ali
je u repasažu za treće mjesto savladao Makedonca
Emila Pavlova.
R. P.
BOKS: Pred eliminacioni meč za titulu prvaka Evrope
Radošević podiže formu
PODGORICA - Crnogorski profesionalni bokser
Predrag Radošević završio je tronedjeljne bazične pripreme u Kolašinu,
čime je krenuo u misiju
da nakon što je zaliječio
povredu stigne do pobjeda u dva eliminaciona
meča kako bi se izborio
za borbu za titulu prvaka
Evrope u verziji WBO.
Evropski kadetski džudo kamp
Bronze
za Milić i
Peković
PODGORICA -Džudistkinje Mirjana Milić i Jovana
Peković osvojile su bronzane medalje na Evropskom kadetskom kupu,
koji je održan u Italiji uz
učešće oko 300 takmičara iz 16 država.
Mirjana Milić, koja je
nastupila u kategoriji do
63 kilograma, uspjela je
da u meču za treće mjesto
savladala Hrvaticu Luciju
Babić.
Sa druge strane, Jovana
Peković, koja je prošle sedmice na Evropskom kadetskom kupu u Zagrebu
osvojila bronzu i juče je u
italijanskom gradu Polonika stigla do trećeg mjesta,
a u odlučujućem meču
kategoriji do 70 kilograma
bila je bolja od domaće
Alisije Benaldi.
Na pragu medalje bio je i
Lazar Ćupić, koji je u kategoriji do 81kilogram
bio peti, a u meču za treće
mjesto za Crnu Goru poražen je od Holanđanina
Jana Reintjensa.
R. P.
- U Kolašinu sam imao
dobre pripreme, a pod
nadzorom trenera Zlatka
Malikovića, radio sam zaista naporno. Stručni štab
zadovoljan je intenzitetom
treninga koji sam odradio.
Jutarnji treninzi bazirali su
se na trčanju i skijanju, dok
su popodnevni bili usmjereni ka teretani i plivanju
u bazenu - istakao je za
Arenu Predrag Radošević.
Doziranje treninga
Podgoričanin koji je nakon
titula prvaka svijeta za
mlade u WBC verziji, internacionalnog pojasa srednje kategorije u toj, a zatim
i u IBF federaciji, odlučio
je da napravi iskorak i stigne do najvećeg uspjeha.
Poslije prve faze priprema,
Radošević će
naredne sedmice odraditi
testiranje u Institutu za
sportsku medicinu, na
Košutnjaku.
- Očekujem da kroz te
rezultate koji će dati precizniju sliku o mojim mogućnostima, uz dogovor sa
ljudima iz stručnog štaba
dogovorimo doziranje
treninga u predstojećem
periodu, što je posebno
bitno, s obzirom da ću prvi
put raditi u kategoriji do
69,8
kilograma - objasnio je
30-godišnji borac.
Plan priprema
Predrag Radošević pripreme će nastaviti u Podgorici, a onda 15. marta kreće
novi ciklus, koji će sprovesti u Sloveniji.
- Prvo ću trenirati u Bokserskom klubu Podgorica
sa trenerom Draganom
Đuričkovićem, a onda 15.
marta odlazim na završne
pripreme u Sloveniji. Četiri
nedjelje rada i spartinga
planirao je da obavio u
kampu profesionalnog
prvaka Evrope Dejana
Zaveca - kazao je Radošević, naglasivši da postoji
mogućnost da uz podršku
Nenada Borovčanina,
bivšeg profesionalnog
prvaka Evrope, upriliči
susret sa prvim čovjekom
WBO federacije za Evropu,
a nakon toga će se znati
kolike su šanse da se meč
za titulu prvaka Evrope
krajem godine održi u
Podgorici.
R. P.
14 Arena
Sportski miks
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Fernando Alonso nepovrijeđen u incidentu u Barseloni
Formula 1: Testovi u Barseloni
Sudar bez
posljedica
Lotus u formi
PODGORICA - Roman
Grožan ostvario je najbolje vrijeme na testiranju
bolida Formule 1 juče u
Barseloni (1:24,067).
Na taj način Francuz je na
superemkim pneumaticima dokazao da će britanski tim Lotus moći da
računa na bolje rezultate
ove sezone, nakon razoča-
ravajuće prošle godine.
Drugo vrijeme dana ostvario je vozač Mercedesa
Niko Rozberg, koji je za
četvrtinu sekunde bio
sporiji od Grožana, ali na
medium pneumaticima.
Četvorostruki šampion
Sebastijan Fetel u Ferariju
bio je sedmi (1:26,312),
takođe na medium pneumaticima.
S. S.
Hamiltona koče
pneumatici
PODGORICA - Fernando
Alonso prošao je nepovrijeđen u teškom udesu njegovog Meklarena, juče u
Barseloni na testiranju bolida Formule 1.
Pri brzini od oko 240 kilometara na čas dvostruki
šampion svijeta izgubio je
kontrolu nad bolidom i ,,zakucao“ se u zaštitnu ogradu.
To što je na ,,Stazi Katalunje“ prošao bez posljedica,
juče je ocijenjeno kao velika
sreća.
Nakon incidenta u trećoj
krivini, ljekari su insistirali
da slavni Španac bude prevezen helikopterom u obližnju bolnicu. Zbog toga se
strahovalo za njegovo
zdravlje, ali...
- Fernando je sve vrijeme
bio svjestan, a magnetna rezonanca je pokazala da nema bilo kakvih posljedica za
njegovo zdravlje. Vrlo brzo
nastaviće da testira novi Meklarenov bolid - stoji u zvaničnom saopštenju tima.
ATP - rio de Žaneiro
Vjerio se FeLPs
Poraz Nadala
PODGORICA - Luis Hamilton, šampion Formule
1, izjavio je juče da su
pneumatici odgovorni za
lošije rezultate na testiranjima u predsezoni.
Vozač Mercedesa imao je
treće najbrže vrijeme na
testiranjima u Barseloni
u subotu, nije ni izbliza
dominantan kao u istom
periodu pred prethodnu
sezonu.
- Teški su dani iza mene,
bio sam bolestan, a na stazi
mi pneumatici konstantno
djeluju ,,pretvrdo“. Dijelom
je odgovoran i naš bolid, ali
i proizvođači pneumatika rekao je Hamilton.
Britanac je istakao da
vjeruje da će bolid biti u
odličnom stanju pred prvu
trku u Melburnu.
S. S.
Rafael Nadal nije uspio da
se plasira u finale ATP turnira u Rio de Žaneiru, poražen je od Fabija Fonjinija
(1:6, 6:2, 7:5).
Nakon 52 uzastopne pobjede, to je prvi poraz slavnog
Španca na nekom turniru
na šljaci u polufinalima.
- Nijesam nezadovoljan, stigao me je umor, dobro sam
igrao u prvom setu. Mučili
su me brojni grčevi - rekao
je Nadal.
Već ove sedmice čeka ga
nastup na turniru u Buenos
Airesu.
S. S.
Ipak, očigledna je nepouzdanost novog bolida slavnog
britanskog tima koji od ove
godine koristi nove Hondine motore. Najviše muke
Meklaren ima sa sistemom
elektronike, što dovodi do
neželjenih i nepredvidljivih
reakcija mašine na stazi.
Tim je sinoć razmatrao odluku da prije vremena prekine testiranje u Barseloni,
kako ne bi ugrozio zdravlje
svojih i ostalih vozača na
stazi.
S. S.
PODGORICA - Majkl Felps,
najtrofejniji olimpijac u
istoriji, zaprosio je juče
djevojku Nikol Džonson,
nakon sedam godina
veze.
Slavni američki plivač, osvajač 22 olimpijske medalje,
vijest je objavio na socijalnoj mreži Instagram. Veza
je posljednjih godina skrivana od javnosti, nakon što
je Felps raskinuo sa bivšom
Mis Kalifornije 2010. godine.
Sam Felps je izjavio da par
trenutno ne planira svadbu,
ali da je vjeridba nešto što je
želio da uradi i zaokruži privatni život pred pripreme
za nastup na Olimpijskim
igrama u Rio de Žaneiru
naredne godine.
S. S.
Igre
Igre na
na sreću
sreću
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
www.777lutrija.com
Pratite direktno javno izvlačenje svakog UTORKA i PETKA u 19:30h na TV777 i TV MBC.
Prikazani su očekivani fondovi. Cijena jedne kombinacije za Loto 7/33, 7/36, 7/39 i 7/42 je 1€, a za Loto 7/21 je 2€.
Uplate primamo svakog dana, a utorkom i petkom do 17 h. Detaljne informacije na tel.: 020/234-201
Arena 15
15
Arena
www.extratv.me/webtv
Ponedjeljak
0 7: 0 0 Uz jut a r n ju k a f u
0 9 : 3 0 S m ij e h k a o l ij e k
10 : 0 0 D o g o d i lo s e …
10 : 0 5 L o to i z v j e š t aj
10 : 10 I nte r m e z z o
10 : 1 5 To p 10
10 : 3 0 S v ij e ć e i s v ij e ć i c e
10 : 4 5 N a š re c e p t
1 1 : 0 0 E k s t re m n o
11:15 Legende
1 1 : 3 0 D o b it n i c i
1 1 : 4 5 Ž e s to ko
1 2 : 0 0 T O T O v ij e s t i
12:15 Goleada
1 2 : 4 5 To p 10 ®
1 3 : 0 0 I nte r m e z z o ®
1 3 : 0 5 L o to i z v j e š t aj ®
1 3 : 10 D o b it n i c i ®
1 3 : 1 5 G r a d ko j i vo l i m ®
14 : 1 5 E x t re m n o ®
14 : 3 0 L e g e n d e ®
14 : 4 5 N a š re c e p t ®
1 5 : 0 0 T O T O v ij e s t i
1 5 : 1 5 S m ij e š n a to p l i s t a
1 5 : 4 5 N a d o m a ć e m te re nu
16 : 0 0 Z a b av n i m a g a z i n
16 : 4 5 To p 10 ®
17: 0 0 D o g o d i lo s e … ®
17: 0 5 D o b it n i c i ®
17: 1 5 G o l e a d a ®
17: 4 5 L e g e n d e ®
1 8 : 0 0 T O T O v ij e s t i
1 8 : 1 5 To p 10 ®
1 8 : 3 0 N a d o m a ć e m te re nu ®
1 8 : 4 5 S v ij e t s p o r t a
1 9 : 0 0 Ž e s to ko ®
1 9 : 1 5 E x t re m n o ®
1 9 : 3 0 S m ij e h k a o l ij e k ®
1 9 : 5 0 To p 10 ®
20:00 Priča dana
2 0 : 4 5 I nte r m e z z o ®
2 0 : 5 0 D o b it n i c i ®
2 1 : 0 0 To to v ij e s t i
2 1 : 1 5 H r a m ov i C r n e G o re
2 2 : 0 0 S v ij e t s p o r t a ®
2 2 : 1 5 G u š te r a n j e
2 3 : 1 5 Z a b av n i m a g a z i n ®
2 3 : 4 5 N a d o m a ć e m te re nu ®
00:00 Priča dana ®
0 0 : 4 5 To p 10 ®
0 1 : 0 0 Ž e s to ko ®
01:15 Goleada ®
0 1 : 4 5 S m ij e š n a to p l i s t a ®
02:00 Legende ®
0 2 : 1 5 H r a m ov i C r n e G o re ®
0 3 : 0 0 S m ij e h k a o l ij e k ®
0 3 : 3 0 N a d o m a ć e m te re nu ®
03:45 Priča dana ®
0 4 : 3 0 E x t re m n o ®
04:45 Legende ®
0 5 : 0 0 To p 10 ®
0 5 : 1 5 N a š re c e p t ®
0 5 : 3 0 S m ij e š n a to p l i s t a ®
0 6 : 0 0 G u š te r a n j e ®
16 Arena
Sportski miks
Ponedjeljak, 23. februar 2015.
NBA: Oklahoma sigurna, slavio Čikago
zvezda bolja od Mege
MAšiNA VestBruk
PODGORICA - Zbog povrede ga nije bilo u pobjedničkom slavlju Oklahome,
ali je Kevin Djurent, prva
zvijezda ove ekipe, imao
sjajnu odmjenu u novim
igračima, koji su tek nedavno stigli među ,,gromove“.
Kanter, Singler i Ogustin
djelovali su na terenu, kao
da su godinama dio ove ekipe, a Rasel Vestbruk pokazao da je najbolja druga zvijezda Oklahome. U meču sa
Šarlotom, MVP Ol-star meča u Njujorku, upisao je 33
poena i 10 skokova.
Čikago se brzo vratio u ritam, a malo sreće bilo je potrebno da pobijede Finiks. U
finišu utakmice, a do 30 sekundi prije kraja bilo je neizvjesno, Moris je trojkom, a
zatim Rouz sa slobodnih
bacanja (2-2), otklonili dilemu oko pobjednika. Doduše, domaćin je mogao, na
deset sekundi prije kraja da
obezbijedi produžetke, ali je
Bledsou ruka zadrhtala!
Naš Nikola Mirotić ubacio
je osam poena i upisao tri
skoka.
Dok Rivers ima puno pravo
da veliča igru sina Ostina,
koji je u trijumfu njegovih
Klipersa protiv Sakramenta, postigao čak 28 poena i
postavio rekord karijere.
Sreća zbog gostujuće pobjede igrača Nju Orleansa kod
Rezultati
Šarlot - Oklahoma
Čikago - Finiks
Majami - Nju Orleans
Hjuston - Toronto
L. A. Klipersi - Sakramento
103:110
112:107
91:105
98:76
126:99
Majamija, kratko je trajala Entoni Dejvis se ponovo povrijedio. Rame je izdržalo
devet minuta, a onda je napustio teren, posljednje informacije nijesu optimistične. Iz istog razloga nije
prisustvovao Ol-star meču.
Slovenački reprezentativac Goran Dragić, debitovao je u dresu Majamija sa
12 poena, tri skoka i asistencijom.
A. M.
RadOnjić
uzeO Kup
PODGORICA - Košarkaši
Crvene zvezde savladali
su Mega Leks 80:74 i treći
put zaredom osvojili Kup
Radivoja Koraća.Izabranici
crnogorskog trenera Dejana Radonjića uglavnom su
jurili prednost tima Dejana
Milojevića, ali su kvalitet
i veća rotacija „crvenobijelih“ na kraju došli do
izražaja.
- Odbranili smo trofej od
prošle godine, a osvojen je
u ambijentu gubljenja njegovog značaja. Ovaj trofej
je bitan i uvijek će biti bitan.
Ispunili smo jedan cilj. Imali
smo meč protiv Partizana
u polufinalu, potrošnja je
bila velika, emocije su radile. Protiv Mege smo pravili
dosta grešaka atipičnih za
nas. U nastavku smo kvalitetnije odreagovali i podigli nivo. Opet smo imali
zavšnicu koju smo riješili
u svoju korist - rekao je
Ne. K.
Radonjić
sVjetski kup: superveleslalom u zalbahu
TRijuMf MaTijasa MajeRa
VaRdaR se
pOjaČaVa
PODGORICA - Vardar ne
miruje, a bogati gazda
Sergej Samsonjenko riješio
je da za narednu sezonu
odriješi kesu i angažuje
srednjeg beka danske
reprezentacije Kristinu
Kristijansen. Ova rukometašica je, očigledno,
dobro izvagala, a kako je
odnedavno u Skoplju i Jan
Pitlik, na mjestu savjetnika, bivši selektor danske
reprezentacije, mnogi ovaj
angažmann upravo vezuju
i za njega.
A. M.
PODGORICA - Austrijanac
Matijas Majer trijumfovao
je pred domaćom publikom u Zalbahu u superveleslalomu u okviru Svjetskog kupa.
Do treće pobjede u Svjetskom kupu u ovoj disciplini
došao je sa vremenom
1:31.53, što je za 23 stotinke
brže od drugoplasiranog
Francuza Adrijena Teoa.
Treće mjesto pripalo je Ćetilu Jansrudu iz Norveške.
Austrijski skijaš je i u subotu
slavio na istoj stazi u spu-
sVjetski kup: slalom na pohorju
zlatna lisica za Šifrin
PODGORICA - Amerikanka
Mikaela Šifrin trijumfovala je u slalomu i ujedno
osvojila 51. Zlatnu lisicu
na Pohorju kod Maribora,
pošto je u velaslalomu u
subotu bila petoplasirana.
Drugo mjesto osvojila je
Slovakinja Veronika Zuzulova, a treće Čehinja Sarka
Strahova.
Tina Maze je ponovo razočarala - nakon što je ispala sa
staze u prvoj vožnji veleslaloma, isto joj se dogodilo u
slalomu, ali u drugoj vožnji.
U prvoj je bila šesta. Ne. K.
stu i smanjio zaostatak za
liderom u superveleslalomu
Jansrudom (376-274).
U generalnom plasmanu
Svjetskog kupa, vodi Marsel
Hiršer sa 1.028 bodova,
Jansrud ima 912, a Aleksis
Pinturo 699...
Ne. K.
Kiriljenko
u CsKa?
PODGORICA - Andrej
Kiriljenko (34) je raskinuo
ugovor sa Filadelfijom i
spreman je za povratak u
domovinu.
CSKA je odranije zainteresovan da vrati nekadašnjeg
igrača, a moraće brzo da
reaguje ukoliko želi da Kiriljenka registruje za drugi
dio Top16 faze Evrolige.
NBA as je u karijeri dva
puta nosio dres „armejaca“,
prvi put od 1998. do 2001.
godine, a potom i u sezoni
2011-12. Prethodne dvije
sezone igrao je za Minesotu i Bruklin, koji ga je trejdovao u Filadelfiju.
Ne. K.
Download

Pobjeda Ponedjeljak, 23. februar 2015.