PROPISIONLINE.COM
Pravni i poslovni informacioni sistem za profesionalce
INTERMEX WEB SERVIS ZA PROFESIONALCE
WEB SERVISU - online sistemu pristupate
upisivanjem vašeg korisničkog imena i
lozinke. Ukoliko prvi put koristite WEB
SERVIS "Propisi online", neophodno je da
se prethodno registrujete.
1. Registracija se vrši upisivanjem
osnovnih podataka o korisniku i
generisanjem pristupne lozinke.
Podsećamo Vas da KORISNIČKO IME i
LOZINKA moraju imati najmanje po 6
karaktera. Molimo Vas da sve podatke
ispravno unesete kako bi korišćenje online
sistema bilo što jednostavnije i sigurnije za
Vas.
2. Kada pristupite sistemu, sistem će
proveriti da li imate aktiviranih vaučera i
ukoliko nemate, zamoliće vas da jedan
aktivirate.
3. Nakon aktivacije vaučera, dobijate pristup desetinama hiljada ažurnih propisa i ostalih
stručnih sadržaja u našoj bazi.
1
Za kupovinu prepaid vaučera, možete nam se
obratiti na telefone: 011/369-22-90, 369-22-91,
369-20-69. Svaki vaučer je validan maksimum
godinu dana i omogućuje odgovarajući broj, rok i
vrstu pristupa našoj bazi podataka. Takođe
možete direktno popuniti narudžbenicu na našem
sajtu i poslati je direktno online. Na osnovu nje
poslaćemo Vam fakturu, a ODMAH posle uplate
iznosa sa fakture poslaćemo Vam E-mailom,
poštom, telegramom, saopštiti Vam telefonom uz
proveru, ili na drugi pogodan način vaučer,
odnosno broj sa njega. Uvek ćete dobiti i vaučer u štampanoj formi. za vašu evidenciju.
Sistem omogućava jednostavan i najsavremeniji online pristup bazama podataka, njihovo
pretraživanje i praktičnu primenu potrebnih podataka sadržanih u njima (kopiranje,
štampanje, itd.):
POVEZANO PRETRAŽIVANJE PO SVIM BAZAMA PODATAKA
Povezano (unakrsno) pretraživanje svih baza podataka - po naslovu ili tekstu dokumenta - po
svim PRAVNIM INSTITUTIMA I SVIM POJMOVIMA U SVIM BAZAMA PODATKA po celim
rečima, oblicima reči i srodnim rečima (piše se u nominativu npr. čovek , a dobiće se i
čoveka, čovekovim i ljudima i ljudskim, ili sa navodnicima kao na “google-u”, npr.
“hipoteka” i dobiće se striktno, odnosno tačno hipoteka. Ovo kompleksno i jedinstveno
rešenje INTERMEXA je bilo moguće jer koristimo VELIKI SISTEM - PROFESIONALNU BAZU
PODATAKA SQL ENTERPRISE SERVER, koja to jedina omogućava, i to je urađeno tako da bi
se u pretraživanju dobili SVI potrebni ORIGINALNI I VERODOSTOJNI podaci - u
autorskim tekstovima, u prečišćenim tekstvima propisa, u sudskim odlukama iz zvaničnih
Biltena, u komentarima iz zvaničnih zbornika radova pravničkih udruženja, u zvaničnim
obrascima, u mišljenjima, objašnjenjima i instrukcijama ministarstava, modelima ugovora i
akata, itd.,, pojedinačno i u delovima online knjiga u originalu, na tačnim stranama, a ne
samo veze između nekih odabranih podataka po članovima zakona u izboru redakcije kakva je
praksa ostalih sistema na tržištu. Svi originalni dukumenti sadržani u gore navedenim
izdanjima su u PDF formatu, sa omogućenim pretraživanjem i kopiranjem u editore Microsoft Word, Open Office., itd.
INTERMEX WEB SERVIS je daleko najveći na tržištu - sadrži preko pola miliona tekstova važećih propisa, propisa koji su prestali da važe, sudskih odluka iz zvaničnih Biltena, tekstova
iz stručnih časopisa i stručnih revija, zbornika radova i pojedinačnih knjiga, zbirki propisa i
komentara, tekstova i komentara sa naših ostalih online servisa - propisi.com, zakon.co.rs,
ugovori.rs, modeliakata.com, carinskatarifa.com, informator.rs, itd., zvaničnih objavljenih
podataka iz OGLASNOG DELA - SVIH JAVNIH NABAVKI, OBAVEŠTENJA O LIKVIDACIJI
PRIVREDNIH DRUŠTAVA I STEČAJIMA, SUDSKIH OGLASA SUDOVA, PREUZIMANJA,
LIKVIDACIJE, PROMENE LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE, PONIŠTENJE UGOVORA itd.
SAMO KOD INTERMEXA
AUTOMATSKO ODRŽAVANJE SISTEMA I AUTOMATSKA DNEVNA AŽURNOST,
RASTEREREĆENJE RAČUNARA I SERVERA KORISNIKA, PRISTUP NA SVIM UREĐAJIMA,
PC, MOBILNI TELEFONI, TABLET RAČUNARI …
Preko 10.000 autorskih tekstova, više od 1000 knjiga u ORIGINALU …
2
Online audio predavanja vrhunskih pravnih eksperata i filmovi …
PRETRAŽIVANJE PO HTML-u. PDF ili bilo kom formatu podataka.
RAD NA SVIM PRETRAŽIVAČIMA - MICROSOFT EXPLORER, MOZILLA , GOOGLE CHROME …
POVEZANO PRETRAŽIVANJE
IndOK PROPISI ONLINE
Baza podataka prečišćenih tekstova aktuelnih
propisa, i ogromna arhiva starih propisa.
SUDSKA PRAKSA - Bilteni ONLINE
Baza podataka sudske prakse iz zvaničnih biltena
sudova u izdanju Intermexa.
MODELI - Ugovori i druga akta ONLINE
Baza podataka modela akata i ugovora, koja sadrži gotove modele akata (krivično, parnično, upravno,
radno, privredno, domaće ugovore, međunarodne, građevinske i o projektovanju, na srpskom jeziku i
engleskom).
MIŠLJENJA ONLINE
Baza podataka aktuelnih mišljenja ministarstava,
stavova, instrukcija, komentara, pitanja i odgovora na
pitanja
PRAVNI INFORMATOR ONLINE
Baza podataka iz stručnog pravnog časopisa “PRAVNI
INFORMATOR” sa ogromnom arhivom svih tekstova i
objavljenih publikacija od 2000. godine.
KOMENTARI ONLINE
Zbornici radova, stručni tekstovi, objašnjenja) Baza
podataka iz objavljenih zbornika radova (Krivično pravo,
Radno pravo, Naknada štete, Osiguranje, Parnica, Upravno pravo, itd.).
Nakon logovanja otvara se glavni prozor u kome se nalazi - GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE svih
propisa (pozicionirana tako da zauzima centralni prostor), sa mogućnošću pretraživanja po NASLOVU,
PO TEKSTU i UNUTAR TEKSTA.
3
OD SADA, INTERMEX WEB I NA TABLET RAČUNARIMA I NA SVIM
MOBILNIM TELEFONIMA (Android, Ipad)
Sve informacije i stručni sadržaji
koji su potrebni savremenim
pravnicima, advokatima i
poslovnim ljudima, od sada na
svakom PC računaru, mobilnom
telefonu, TABLET računaru.
Bilo kada, bilo gde, na poslu, kod kuće, u restoranu, automobilu, na seminaru.
Radi lakšeg praktičnog svakodnevnog rada, bržeg i preglednijeg pristupa sadržajima projektovali smo
više online aplikacija, i dodali sve potrebne linkove sa sadržajima koji su Vam potrebni. Aplikacije i
linkovi se nalaze na levoj strani online sistema.
GOOGLE
VESTI
NOVOSTI IZ INTERMEXA
KORISNE INFORMACIJE
ONLINE PODRŠKA
DNEVNA AŽURNOST - Omogućava automatsku dnevnu ažurnost propisa (šta je, kada i gde
objavljeno uz direktan pristup tekstovima propisa, jednim klikom)
STRUČNI ČASOPIS ONLINE - Specijalizovani sajt, sa preglednim grafičkim interfejsom i
pretraživačima, koji sadrži aktuelni broj PRAVNOG INFORMATORA i prilog - publikaciju, i arhivu svih
prethodnih brojeva i priloga - publikacija od 2000. godine, sa svim objavljenim tekstovima.
GOTOVI MODELI AKATA ONLINE - Sistem omogućava veoma praktično interaktivno korišćenje
gotovih modela potrebnih akata (sistem nudi gotove modele akata po procedurama i postupcima,
hronološki i sadržinski, u redakciji vodećih eksperata za pojedine oblasti). Omogućava jednostavno ali i
višeslojno pretraživanje, otvaranje i kopiranje potrebnih modela u editor korisnika, jednostavnom
copy/paste komandom. Modeli su urađeni za profesionalce, i proizvod su dugogodišnjeg iskustva
Intermexa i njegovih eksperata, provereni u praksi u najvišim sudskim i stručnim institucijama.
(KRIVIČNO, PARNICA, RADNO, UPRAVNO, PRIVREDNO - PREDUZEĆA…) Sistem se neprekidno
dopunjava novim sadržajima.
4
GOTOVI MODELI UGOVORA ONLINE - Sistem omogućava veoma praktično interaktivno
korišćenje gotovih modela potrebnih modela ugovora (sistem nudi gotove modele ugovora iz
različitih oblasti, u redakciji proverenih eksperata). Omogućava jednostavno ali i višeslojno
pretraživanje, otvaranje i kopiranje potrebnih modela ugovora u editor korisnika, jednostavnom
copy/paste komandom. Modeli ugovora su urađeni za profesionalce, i proizvod su dugogodišnjeg
iskustva Intermexa i njegovih eksperata, provereni u praksi u najvišim sudskim i stručnim
institucijama. (MODELI DOMAĆIH UGOVORA, MODELI MEĐUNARODNIH UGOVORA, MODELI
MEĐUNARODNIH UGOVORA NA ENGLESKOM (Incoterms 2000.), MODELI UGOVORA U
GRAĐEVINARSTVU I PROJEKTOVANJU NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU (Po FIDIC-u). Sistem se
neprekidno dopunjava novim sadržajima.
ZAKONI - KOMENTARI - Popularni i praktični komentari najnovijih usvojenih Zakona, koji su
interaktivno vezani za relevantne propise, praksu, objašnjenja i mišljenja. Ulogovani korisnici imaju
pristup kompletnim tekstovima jednostavnim klikom na naslove.
PROPISI - KOMENTARI - Popularni i praktični komentari najnovijih usvojenih podzakonskih akata,
koji su interaktivno vezani za relevantne propise, praksu, objašnjenja i mišljenja. Ulogovani korisnici
imaju pristup kompletnim tekstovima jednostavnim klikom na naslove.
TEKSTOVI PROPISA NA ENGLESKOM JEZIKU - Direktan i interaktivan pristup svim propisima
zvanično prevedenim i objavljenim na engleskom jeziku u sistemu PROPISI Online.
PRESUDE EVROPSKOG SUDA - Direktan i interaktivan pristup svim presudama Evropskog suda za
ljudska prava na srpskom i engleskom jeziku u sistemu PROPISI Online.
OGLASNI DEO - Direktan i interaktivan pristup OGLASNOM DELU službenih glasila - koji sadrži
zvanično objavljene informacije o stečajima, likvidacijma, preuzimanjima, akcijama, promenama lica
ovlašćenih za zastupanje itd. Veoma velika baza podataka neohodnih za svakodnevnu praksu.
JAVNE NABAVKE - Direktan i interaktivan pristup bazi podataka JAVNIH NABAVKI - koji sadrži
zvanično objavljene informacije o javnim nabavkama - POZIVE, ODLUKE, OBAVEŠTENJA.
STEČAJI - DUŽNICI - Direktan i interaktivan pristup bazi podataka STEČAJA - koji sadrži zvanično
objavljene informacije o stečajima i dužnicima - POZIVE, ODLUKE, OBAVEŠTENJA:
Pretraga dužnika u prinudnoj naplati
Pretraga stečajnih postupaka
Pretraga prodaja (imovina)
Obaveštenja o stečajnim postupcima
Obaveštenja o prodajama
Pretraga rešenja o pokretanju prethodnog stečajnog postupka
INTERAKTIVNI BESPLATNI SADRŽAJI I KORISNI LINKOVI:
Kompanija INTERMEX je omogućila svim korisnicima sistema PROPISI ONLINE da besplatno pristupaju
potrebnim informacijama (brojači u sistemu ne rade) sa sajtova i baza podataka koji su javno dostupni
(sajtovi državnih i ostalih institucija. Tu se nalaze i specijalizovani sajtovi kompanije INTERMEX za
pojedine oblasti (CARINSKI POSTUPAK I ŠPEDICIJA I FINANSIJE)
5
KORISNE INFORMACIJE I ALATI
Kalkulator zatezne kamate
Kalkulator sudskih taksi
Pretraga sudskih predmeta (tok predmeta)
Kursna lista
Statistika
Državne institucije i ministarstva
PREDLOZI I NACRTI ZAKONA i podzakonskih AKATA
SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA
JAVNE NABAVKE - Uprava za javne nabavke
STEČAJI, DUŽNICI - Pretraga dužnika u prinudnoj naplati, pretraga stečajnih postupaka, pretraga
prodaja (imovina), obaveštenja o stečajnim postupcima, o prodajama, pretraga rešenja o pokretanju
prethodnog stečajnog postupka.
REGISTAR PRAVNIH LICA I RADNJI U SRBIJI - APR - PRETRAGA
APR - OBRASCI, AKTA I UGOVORI
FINANSIJE - Ažuran pregled potrebnih informacija iz oblasti finansija kompanije INTERMEX - redovno
pratimo na mesečnom nivou, finansijske pokazatelje o prosečnim zaradama po zaposlenom,
koeficijente rasta cena na malo, osnovica za plaćanje doprinosa, indekse cena na malo,
indekse troškova života, kao i osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za penzijsko
osiguranje lica uključena u obavezno osiguranje.
INTERAKTIVAN I ASOCIJATIVNI PORESKI KALENDAR
Danas je 10. septembar 2012.
DOSPELA JE PORESKA OBAVEZA! (kliknite za detalje)
Krajnji rok do 10. septembra 2012.
Rok
za podnošenje
poreske prijave
Rok
za plaćanje
Vrsta
Za mesečne (za mesec
avgust)
Za mesečne
obveznike (za
mesec avgust)
Porez na dodatu
vrednost (PDV) za
mesečne obveznike
(za prethodni mesec)
Zakon o porezu na dodatu
vrednost (čl. 50.)
Porez na premije
osiguranja
Zakon o porezu na premije
neživotnih osiguranja (čl. 7)
Obrazac:
PPPDV
Za mesec avgust
Za mesec avgust
Obrazac:
MOPPNO
Pravilnik
Pravilnik
6
Za mesec avgust
Naknada za
korišćenje
građevinskog
zemljišta (po rešenju,
u mesečnim iznosima)
Zakon o lokalnoj samoupravi
Zakon o finansiranju lokalne
samouprave (član 12.)
Odluka o naknadi za
korišćenje građevinskog
zemljišta
CARINSKI POSTUPAK I ŠPEDICIJA - PITANJA I ODGOVORI - Dugogodišnji, specijalizovani sajt
kompanije INTERMEX sa obiljem podataka iz ove oblasti i jedinim ONLINE SERVISOM za pitanja i
odgovore iz oblasti carinskog, špediterskog, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja.
ZVANIČNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA - Kompanija INTERMEX je zvanični izdavač Biltena sudske
prakse Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda, Apelacionih sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu
i Kragujevcu, Višeg privrednog suda u Beogradu, Viših sudova u Kraljevu, Novom Sadu i Kragujevcu,
itd., kao i ranijih sudova, Vrhovnog suda Srbije, Trgovinskog suda u Beogradu, Okružnih sudova u
Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Valjevu.
PROPISI I SUDSKA PRAKSA REP. HRVATSKE
PROPISI I SUDSKA PRAKSA REP. BIH
PROPISI I SUDSKA PRAKSA REP. SRPSKE
SUDSKA PRAKSA REP. CRNE GORE
STRANA ZAKONODAVSTVA - Propisi Evropske Unije - EURLEX
MEĐUNARODNE INSTITUCIJE - Evropska Unija, Evropska Komisija, Savet Evrope, Kancelarija za
evropske integracije, Haški Tribunal, Međunarodni sud pravde u Hagu, Evropski sud za ljudska prava,
OSCE, UN, UNDP, USAID …
PRAVNI FAKULTETI
SVETSKE BAZE PROPISA I SUDSKE PRAKSE Lexis-Nexis, West Law Thompson-Reuters
KORISNE INFORMACIJE I LINKOVI - Linkovi za sajtove svih relevantnih državnih institucija,
republičkih i lokalnih organa uprave i institucija, pravosudnih institucija, komora, stručnih udruženja itd.
Centralno mesto zauzima GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE u kojoj postavljate zahtev (kao na
„GOOGLE-u“).
Zahtev postavljate (ukucavate, upisujete) u GLAVNU LINIJU ZA PRETRAŽIVANJE, malim ili velikim
slovima - kako vam je zgodno.
A - Pretraživanje vršite - u okviru VAŽEĆIH („Aktuelnih“) propisa („default“ vrednost), dok propisima
koji su prestali da važe (ili im je istekla važnost) možete pristupiti tako što ćete - ČEKIRATI - neku od
ponuđenih opcija, odnosno - samo propise koji su prestali da važe („Ostali“) ili i jedne i druge („Svi“).
Na raspolaganju su vam, dakle - Tri „check box-a“ (kućice) -
7
koji je i čekiran, kao i -
koji nisu, a nalaze se odmah ispod Glavne linije ZA PRETRAŽIVANJE.
B - Pretraživanje vršite - PO NASLOVIMA („default“ vrednost), a ako želite i unutar teksta propisa ČEKIRAJTE PRETRAŽIVANJE, odnosno ispod opcija pod A).
(„check box“ se nalazi ispod Glavne linije ZA
C - Pretraživanje vršite - u okviru propisa koji imaju tekstove („default“ vrednost), a ako želite i propise
koji nemaju tekstove, odnosno, želite sve naslove svih propisa koji su objavljeni (uključujući i razna
rešenja o postavljenju, davanju saglasnosti i sl.), kao i broj i datum službenog glasila u kome su
objavljeni - DEČEKIRAJTE („check box“ se nalazi ispod Glavne
linije ZA PRETRAŽIVANJE, odnosno ispod opcija pod A i B, a neposredno
iznad tastera -
)
Nakon upisanog zahteva, i provere, odnosno čekiranja opcija pod A, B i C - pritiskom na taster (ili na tastaturi - na taster „ENTER“) - otvara se LISTA PROPISA po zadatom uslovu.
Pozicionirani ste na prvoj strani LISTE PROPISA, a u dnu ekrana se nalaze informacije o broju strana
koje sadrži LISTA PROPISA
(„klikom“ na broj
željene strane - otvara se tražena strana). U zavisnosti od vaše rezolucije, u prozoru LISTE PROPISA videćete i ove informacije o broju strana, ili ćete morati da „skrolujete na dole“ do njih.
Podsećamo - Naslovi u LISTI su prikazani po ABECEDNOM REDU, što znači da su npr.
Naredbe ispred Odluka, Pravilnici ispred Rešenja, a Zakoni NA KRAJU (na poslednjim
stranama).
LISTU PROPISA u kojoj se nalazite - možete zameniti drugom BEZ OBAVEZE POVRATKA u prvi EKRAN,
jer vam je GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE - dostupna na svakoj strani Liste (kliknite na opciju
Propisi online koja se nalazi u gornjem levom uglu ekrana).
LISTA PROPISA sadrži (pregledno prikazane) - nazive propisa, a ispod svakog - broj i datum službenog
glasila u kome je objavljen. „Klikom“ na odabrani naslov propisa - otvara se tekst traženog propisa.
Nakon „otvaranja teksta“, pozicionirani ste na početku kompletnog teksta propisa, u okviru koga
možete (na uobičajeni način, npr. Ctrl+F, „Edit/Find“) dalje pretraživati.
PODSEĆAMO - Pravila koja važe za sva „pretraživanja i nalaženja traženog na Internetu“ VAŽE I OVDE
IZBEGAVAJTE SKRAĆENICE (a ako baš morate - stavite ih pod znake navoda)!
IZBEGAVAJTE VEZNIKE I SLIČNO (npr. I, O, U, NA, ZA, DA ... - JER IH JE PREVIŠE, nema teksta u
kome ih nema, a ne zaboravite - pretražujete u okviru pedeset hiljada tekstova)!
IZBEGAVAJTE SIMBOLE (npr. ( ) / - itd. - JER IH „programi ne podržavaju“, odnosno ignorišu ih („ne
prijaju im“, a mogu vas i iznenaditi ponuđenim rešenjima)!
PAZITE kako kucate - većina nezadovoljavajućih „odgovora programa“ je SAMO POSLEDICA LOŠE
OTKUCANOG zahteva, jer - ne zaboravite - program ne zna šta ste mislili i nije profesionalni korektor,
pa ako želite TERETNICU, morate kucati: teretnica - pravilno, jer TARETNICA, TURETNICA ili
8
TETETNICA - za program su nepostojeći termini (dovoljno je što „zna“ padeže i množinu - pa će na
postavljeni zahtev: teretnica - dati i - teretnicama, teretnice, teretnicom ...)!
BUDITE SIGURNI „GDE SE NALAZITE“ - veliki broj mogućnosti u okviru enormnog broja „nečega“
(koje opet može biti vrlo raznorodno) - izuzetne je vrednosti i značaja, ali zahteva i malo dodatne pažnje
(koja pre nije bila potrebna, jer - prosto - nije postojala mogućnost)! Na primer, ako tražite (mislite da
tražite) pojam koji se nalazi unutar teksta propisa - PROVERITE DA LI STE ČEKIRALI PRETRAŽIVANJE
PO TEKSTU. Ili, ako ste „otvorili“ tekst propisa - NE ZABORAVITE, VI PRETRAŽUJETE SAMO UNUTAR
TOG TEKSTA. Ako ste „podigli“ više prozora - BUDITE SIGURNI U OKVIRU KOG PROZORA
PRETRAŽUJETE.
BUDITE SIGURNI da je „JEZIK TASTATURE“ srpski - konkretno, radi se o nekim našim slovima (č, ć,
đ, ž, š) koja se (kao što znate) ukoliko nije izvršeno podešavanje za srprski jezik, „vide“ kao simboli ([]
{}|”), a njih kao što je gore rečeno - treba izbegavati. Dakle, ukoliko tražite pojam u kome se nalaze
“kritična” slova - PROVERITE da li je podešen srpski jezik (ne zaboravite - na INTERNETU „maternji
jezik“ je engleski - videti sliku)!
NE ZABORAVITE - radi se o moćnom pretraživaču i NEZAMISLIVO VELIKOJ BAZI PODATAKA (kada bi
odštampali sve tekstove iz ove baze - bila bi potrebna zgrada - biblioteka koja bi, ukoliko bi imala jedan
sprat prosečne visine za osam redova polica, zauzimala površinu od preko 1000 m2). Stoga izbegavajte
„česte“ termine (rad, pravo isl, posebno unutar tekstova - jer je moguće da će se nalaziti u pet do deset
hiljada tekstova). Budite obazrivi i sa više reči (dodavanjem čestih termina, možete umesto željenog
suženja liste - u stvari samo dodati nove tekstove i kojima se nalaze novododate reči)
Preporuka: Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)
jednu reč (u nominativu, jednine) - konkretno,
kucajte (u naslovu): advokat (dobićete i Tarife naknada i nagrada i Statute advokatskih komora, i
Zakon o advokaturi ... );
ili, kucajte (u naslovu): državljanstvo (dobićete i - Zakon o državljanstvu, i „... o oduzimanju
državljanstva ...“ i „ ... o pravnom položaju lica bez državljanstva itd);
Savetujemo da iz (ponekad dugačkih) naslova BIRATE KARAKTERISTIČNU (a što je moguće „ređu“) reč
- npr. kucajte (u naslovu): adekvatnost - i dobićete sve propise koji se odnose na - adekvatnost
kapitala (jer da ste odabrali termin - kapital - dobili bi znatno veću listu);
ili, kucajte (sa „aktiviranim“ - Pretraživanjem po tekstu): aktuar (dobićete sve propise u kojima se
reguliše neko pravo ili obaveza aktuara - na primer - Zakon o osiguranju, Zakon o stečaju i likvidaciji
banaka i društva za osiguranje itd.).
dve reči - su takođe dobar izbor,
kucajte (u naslovu): organizovani kriminal (i dobićete daleko „bolju“ listu nego da ste kucali samo
jednu reč - bilo „organizovani“ bilo „kriminal“);
ili, kucajte (u naslovu): - zatezna kamata (i dobićete Zakon o visini zatezne kamate - važeći i
prethodni, ukoliko ste u glavnom prozoru čekirali
);
ili, kucajte (u naslovu): - devizni zakon (i dobićete Zakon o deviznom poslovanju, ali i Zakon o
regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana i druge vezane za devizno poslovanje;
ili, kucajte (u naslovu): - klasifikacija delatnosti (i dobićete - Zakon o klasifikaciji delatnosti i o
registru jedinica razvrstavanja i podzakonske - Uredbu i pravilnik).
9
PODRAZUMEVA se:
MOŽETE kucati tražene reči i SA ZNACIMA NAVODA (“zakon o vanparničnom postupku“), što
može značajno pomoći (dati vam samo taj propis) i savetujemo da to činite - kad god ste potpuno
sigurni da se traženi propis tako zove, odnosno da se u traženom propisu nalazi baš ta i u takvom obliku
reč.
Na primer, kucajte (u naslovu):
“zakon o radu“
“zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju“
“zakon o parničnom postupku“
“zakon o izvršnom postupku“
“zakon o nasleđivanju“
“zakon o obligacionim odnosima“
“zakon o planiranju i izgradnji“
MOŽETE zadati (kucati) i VIŠE (celih ili skraćenih) REČI. - Npr. - kucajte (u naslovu) - suprotno
plan izgrad - i dobićete traženu - Odluku o određivanju urbanističkih planova koji u celini ili u delovima
nisu u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Ovo je pogodno kod „dugih naziva“.
Na primer, kucajte (u naslovu):
zakon bezbed saobra - i dobićete Zakon o BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
poreski post administracija - i dobićete Zakon o o PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ
ADMINISTRACIJI
zakon obligac odnos - i dobićete Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o obligacionim odnosima u
vazdušnom saobraćaju
zakon bezbed saobra - i dobićete zakon o BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
Pretraživanje po NASLOVU („default“ vrednost):
Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)
engleski jezik - dobićete sve propise koji sadrže tekst na engleskom jeziku
prilog - dobićete sve propise koji sadrže priloge
čovek - dobićete i propise u kojima se nalazi pojam - ljudi (npr. Konvencija Saveta Evrope o borbi
protiv trgovine ljudima)
prilog obrasci - dobićete sve propise koji sadrže priloge u kojima su Obrasci koji se najčešće koriste u
svakodnevnom poslovanju (OPJ, M-UNK itd)
opj - dobićete samo one propise koji sadrže priloge u kojima se nalaze tražena skraćenica. Pazite NISU SVE SKRAĆENICE OBRAZACA pogodne (M-UNK, DBS, LNA - mogu, jer nisu deo nijedne reči, dok REF, ROD, SNA - mogu biti deo reči - referendum, reforme, rod, snaga i sl.).
poreska administracija - dobićete - PROPISE o poreskoj administraciji
bezbednost saobraćaj - dobićete - SVE PROPISE o bezbednosti saobraćaja
zastupanje osiguranje - dobićete - SVE PROPISE koji se “tiču” obavljanja poslova zastupanja u
osiguranju.
građevinska dozvola (može i - gra dozvola) - odnosno
upotrebna dozvola - dobićete - PROPISE u vezi GRAĐEVINSKIH, odnosno UPOTREBNIH DOZVOLA
evrop sud ljud - dobićete SVE Odluke (presude i rešenja) Evropskog suda za ljudska prava
cena na malo 2011 - i dobićete INDEKSE i Pokazatelje RASTA CENA NA MALO, SAMO za 2011.
godinu, po mesecima
troškovi života 2011 - i dobićete INDEKSE TROŠKOVA ŽIVOTA, SAMO za 2011. godinu, po mesecima
prosečna zarada 2011 - i dobićete SVE podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom, sa i bez
poreza i doprinosa, SAMO za 2011. godinu, po mesecima.
10
Pretraživanje po TEKSTU (aktivirajte check box):
Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)
“maloprodajne cene” “/2009” - i dobićete MALOPRODAJNE CENE duvana objavljene u 2009. g.
“br” “50/2009” - i dobićete sve propise objavljene u službenom glasilu broj 50/2009. Tako možete
dobiti bilo koji broj službenog glasila iz bilo koje godine (npr. 40/2009, 36/2008... )
konosman, bilbord, teretnica, predbeležba.
OBRATITE PAŽNJU - VAŽNO !
Pošto sistem sadrži kompletan OGLASNI DEO službenih glasila, u kome se objavljuju kvalifikovani i
zvanični podaci koji se odnose na JAVNE NABAVKE, SUDSKE OGLASI PRIVREDNIH SUDOVA itd., možete
odabrati opciju INDOK PROPISI i u polju za pretraživanje npr. upisati samo reč “Kolubara” pod
navodnicima, unutar pretraživanja po tekstu i dobićete sve što je bilo u aktuelnoj godini objavljeno a
vezano je za Kolubaru. To možete naravno uraditi i u POVEZANOM PRETRAŽIVANJU da bi dobili sve
potrebne i relevantne podatke u svim bazama podataka - INDOK PROPISI, BILTENI-SUDSKA PRAKSA,
MIŠLJENJA MINISTARSTAVA, KOMENTARI I ZBORNICI RADOVA, PRAVI INFORMATOR STRUČNI
ČASOPIS, MODELI AKATA I UGOVORA. Ako čekirate i “ostali” ili “svi” dobićete i podatke iz ranjih godina.
Možete kucati i imena rukovodilaca ili sudija, stečajnih upravnika itd., nazive institucija ili firmi, nazive
roba za pretragu javne nabavke, npr “poliuretan”, znači apsolutno sve reči i pojmove.
TIPS - FINANSIJE, KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO
KUCAJTE: (Predlažemo tražite u tekstu) i dobićete SVE AKTUELNE PROPISE u vezi sa:
”Pz-gra”
”Pz-imo”
”Pz-pdv”
”Pz-akc”
”Pz-fisk”
”Pz-dob”
”Pz-post”
”Pz-dvos”
”Pz-ost”
-
Porezom na dohodak građana
Poreza na imovinu
PDV-om
Akcizama
Fiskalnim kasama
Porezom na dobit
Poreskim postupkom
Izbegavanjem dvostrukog oporezivanja
Ostalim poreskim propisima
SISTEM JE URAĐEN U NAJSAVREMENIJOJ TEHNOLOGIJI SA KARAKTERISTIKAMA
SVETSKIH VELIKIH SISTEMA, POTPUNO SE AUTOMATSKI ODRŽAVA, I NEPREKIDNO SE,
SVAKODNEVNO, DOPUNJUE NOVIM SADRŽAJIMA I OPCIJAMA KOJE OMOGUĆAVAJU BRŽI I
OLAKŠAN RAD KORISNICIMA, KVALIFIKOVANIJI, STRUČNIJI I SAVREMENIJI PRISTUP
POSLU I NEBROJENE EFEKTE U REZULTATIMA I UČINKU, OGROMNE UŠTEDE U VREMENU
KOJE SE TROŠI PRI IZRADI POTREBNIH AKATA, LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA,
DRASTIČNO SMANJENIM TROŠKOVIMA DOWNLOADA I ŠTAMPANJU.
RSS FEED - JEDINSTVENA OPCIJA INTERMEXA - NAJSAVREMENIJE REŠENJE DNEVNE
AŽURNOSTI POTREBNIH SADRŽAJA !
AUTOMATSKA DNEVNA AŽURNOST NA VAŠEM DESKTOPU
Da li ste znali da na vašem desktopu možete pratiti propise koji se dnevno
ažuriraju? Takođe možete lako pristupati i ostalim novim sadržajima (sudskim
odlukama i mišljenjima ministarstava).
Servis je besplatan i postavlja se u par jednostavnih koraka. Potrebno je
samo da posedujete Windows Vista operativni sistem ili napredniji.
11
RSS FEED - AUTOMATSKA AŽURNOST: Automatsko ažuriranje na vašem desktopu
RSS FEED - PROPISI
RSS FEED - SUDSKA PRAKSA
RSS FEED - MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
PRATITE I PRISTUPITE DNEVNO AŽURNIM PROPISIMA U SVAKOM TRENUTKU
1. Dodavanje gedžeta u Sidebar
Desnim klikom miša na prazno polje Windows Sidebara (traka sa desne strane ekrana koja
sadrži sat i eventualno kalendar) otvoriće Vam se meni iz koga izaberete opciju --> Add
Gadgets…
2. Odabir gedžeta - Microsoft Feed čitača
Iz prozora koji se otvori na ekranu, izaberite Feed Headlines
3. Feed čitač je postavljen u Sidebar i spreman za rad
Nakon odabira, Feed čitač koji će vam omogućiti praćenje propisa je postavljen u desni
ugao ekrana. Trenutno je prazan i potrebno ga je napuniti propisima i drugim sadržajima
sa sajta PropisiONLINE.com
4. Dodavanje RSS Feed-a sa sajta PropisiONLINE.com u Internet Explorer
Ukucajte u Internet Exploreru adresu sajta (www.propisionline.com) i sa gornje trake izaberite opciju -> Feeds.
5. Obeležavanje Feed-a za praćenje
Otvoriće vam se spisak dnevno ažurnih propisa. Na vrhu ekrana odaberite opciju -->
Subscribe to this feed. Time ste obeležili dnevno praćenje propisa ili ostalih novih
sadržaja.
6. Dodavanje Feed-a u čitač na Sidebaru
Vratite se na Desktop (radnu površinu) i mišem na Feed čitaču odaberite ikonicu u
obliku ključa.
7. Odabir Feeda „Propisi online“
Iz padajućeg menija odaberite „Propisi online“ i potvrdite odabir.
8. Dnevno ažurni propisi Vam se sada nalaze na dohvat ruke
Ovim korakom ste završili konfigurisanje Windows Viste ili Windows-a 7 za
pregled dnevno ažurnih propisa i ostalih sadržaja. Lista će se AUTOMATSKI
ažurirati a vi ćete uvek imati ažurne propise, mišljenja i sudsku praksu na Vašem desktopu.
Klikom na željeni naslov propisa iz liste, otvoriće Vam se sve potrebne informacije o
datumu i mestu objavljivanja (sa eventualnim datumom početka ili prestanka važenja)
datog propisa.
Daljim klikom miša na naslov propisa (ili ostalih dokumenata) direktno pristupate tekstu
ukoliko imate otvoren nalog na PropisiONLINE.com.
12
Download

Uputstvo (pdf)