21.01.2014-05.03.2014 TARİHLERİ ARASINDA YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
SIRA
NO
ATC
DÜNYADAKİ
MÜSTAHZARLARI
ETKİN MADDE
ENDİKASYONLARI
LİSTEYE EKLENENLER
245
SİNİR SİSTEMİ
PRİMİDON
MYSOLİNE
1. EPİLEPSİ
2. ESANSİYEL TREMOR
LİSTEDEN ÇIKARILANLAR
DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN
KULLANILAN İLAÇLAR
FOLİNİK ASİT
(KALSİYUM TUZU)
ANTREX TABLET
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR
ALK(ANAPLASTİK LENFOMA KİNAZ) POZİTİFLİĞİ FİSH TESTİ İLE DOĞRULANMIŞ, EN AZ BİR SERİ KEMOTERAPİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTEREN
METASTATİK NON- SQUAMÖZ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE*
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
CRİZOTİNİB
7
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
İPİLİMUMAB
YERVOY
32
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
SİTARABİN
CYTARABİN İNJ. 40MG,
ALEXAN 40MG,
ARA-CELL 40MG,
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
95
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
AT KAYNAKLI ANTİ İNSAN TİMOSİT
GLOBULİNİ
LYMPHOGLOBULİN
APLASTİK ANEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
DANTROLEN, DANTRALEN,
DANTAMACRIN, DANLENE
1. HER TÜRLÜ OPERASYONA BAĞLI MALİGN HİPERTERMİ
2. MALİGN HİPERTERMİ RİSKİ
3. NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM
4. SPASTİSİTE,
5. SPASTİK TETRAPLEJİ
6. SPASTİK HEMİPLEJİ
7. SPASTİK PARAPLEJİ
1
213
SİNİR SİSTEMİ
XALKORİ
*ALK TESTİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VEYA BU TEST İÇİN SERTİFİKALI ÖZEL HASTANELER VEYA LABORATUVARLARDA
YAPILMIŞ OLMALIDIR.
DANTROLEN
DAHA ÖNCE EN AZ BİR SERİ SİSTEMİK TEDAVİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTERMİŞ REZEKE EDİLEMEYEN RELAPS VEYA METASTATİK ERİŞKİN MALİGN
MELANOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE
05.03.2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN EK ONAYA GEREK OLMAYAN YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİ (Yukarıdaki değişiklikler işlenmiştir)
SIRA
NO
1
2
3
ATC
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ETKİN MADDE
DÜNYADAKİ
MÜSTAHZARLARI
ENDİKASYONLARI
ALK(ANAPLASTİK LENFOMA KİNAZ) POZİTİFLİĞİ FİSH TESTİ İLE DOĞRULANMIŞ, EN AZ BİR SERİ KEMOTERAPİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTEREN
METASTATİK NON- SQUAMÖZ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE*
CRİZOTİNİB
XALKORİ
*ALK TESTİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VEYA BU TEST İÇİN SERTİFİKALI ÖZEL HASTANELER VEYA LABORATUVARLARDA
YAPILMIŞ OLMALIDIR.
DAKTİNOMİSİN
COSMEGEN
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
FLOROURASİL
EFUDİX KREM
SOLAR KERATOZ, BASAL CELL CA (BCC), AKTİNİK KERATOZ, SCALP'TA BAZAL CELL CA (BCC), KSERODERMA PİGMENTOZUM HASTALARININ TEDAVİSİNDE
ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
4
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
FLUDROKORTİZON
ASTONİN, ASTONİN H,
CORTİNEFF, FLORİNEF,
FLUDRONEF
5
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
GAMMA İNTERFERON
(İNTERFERON GAMMA1B)
İMUKİN, ACTİMMUNE
1. OSTEOPETROZİS
2. KRONİK GRANULOMATOZ HASTALIKLAR
3. IL-12 RESEPTÖR BETA-1 EKSİKLİĞİ OLAN HASTALAR
4. HİPER İMMÜNGLOBULİN-E SENDROMU
6
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
İKSABEPİLONE
IXEMPRA
MEVCUT TÜM HORMONAL TEDAVİ VE KEMOTERAPİ SEÇENEKLERİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK MEME KANSERLİ PERFORMANS DURUMU ECOG 0-1
DÜZEYİNDEKİ KARACİĞER, RENAL VE KARDİYAK FONKSİYONLARI NORMAL SINIRLARDA VE YETERLİ KEMİK İLİĞİ REZERVİ OLAN, CİDDİ NÖROPATİSİ OLMAYAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE
İPİLİMUMAB
YERVOY
DAHA ÖNCE EN AZ BİR SERİ SİSTEMİK TEDAVİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTERMİŞ REZEKE EDİLEMEYEN RELAPS VEYA METASTATİK ERİŞKİN MALİGN
MELANOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
KARMUSTİN (BCNU)
BİCNU, BECENUN,
CARMUBRIS, GLIADEL,
NITRUMON
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
9
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
KLADRİBİN
(KLORODEOKSİADENOZİ LEUSTATİN, LEUSTATİNE
N)
HAİRY CELL LÖSEMİ (SAÇLI/TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ), HİSTİOSİTOZİS X, PRİMER MYELOFİBROZİS, LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
10
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
KLORMETİN = MUSTİN
HİDROKLORÜR =
NİTROJEN MUSTARD
MUSTARGEN
HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES HASTALARININ TEDAVİSİNDE
11
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
L - ASPARAGİNAZ
ERWİNASE
E. COLİ'DEN ELDE EDİLEN L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE VEYA E.COLİ'DEN ELDE EDİLEN LASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE
12
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
LOMUSTİN
BELUSTINE, CECENU, CCNU,
CEENU, LUCOSTIN, PRAVA
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
MİFAMURTİD
MEPACT
ÇOCUK, ADOLESAN VE GENÇ ERİŞKİNLERDE OSTEOSARKOMLARDA; METASTATİK OLMAYAN, CERRAHİ OLARAK TAM REZEKTABL TÜMÖRLERDE CERRAHİ SONRASI
DOXORUBİCİN+METOTREXATE VEYA İFOSFAMİD + SİSPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK KULLANIMLARDA
MİTOTAN
LYSODREN
CUSHİNG SENDROMU, SURRENAL KORTEX TÜMÖRLERİ, ADRENOKORTİKAL KARSİNOM, ADRENAL BEZİN MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
7
8
13
14
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
15
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
NELARABİN
ARRANON, ATRİANCE
RELAPS/REFRAKTER T- HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ/LENFOMADA (KARNOFSKY PERFORMANS DURUMU >%50 OLAN BÖBREK VE KARACİĞER FONKSİYON
BOZUKLUĞU OLMAYAN NÖROPATİSİ BULUNMAYAN TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU NEDENİYLE KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN NÜKS/REFRAKTER
HASTALARDA 3. BASAMAK SONRASI VEYA KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NÜKS EDEN HASTALARDA YA DA EN AZ 3 FARKLI KEMOTERAPİ REJİMİNE YANITSIZ HLA UYGUN
VERİCİSİ OLAN REFRAKTER T-ALL/LENFOMA HASTALARINDA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ ÖNCESİ REMİSYON ELDE ETMEK AMACIYLA ÇOCUKLARDA 650MG/M2/GÜN 5
GÜN; ERİŞKİNLERDE 1500MG/M2/GÜN 1., 3. VE 5. GÜNLERDE 1 KÜR SONRASI TAM REMİSYON ELDE EDİLENLERDE 21 GÜNDE BİR 2 KÜR DAHA OLMAK ÜZERE 3 KÜR
UYGULANIR)
16
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
NİMOTUZUMAB
CHİMAHER
PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA; 1- PONS GLİOMLARINDA VİNORELBİN İLE KOMBİNE OLARAK, 2- GLİOBLASTOMA MULTİFORME'DE (GRADE 4 ASTROSİTOMLARDA)
TEMOZOLOMİD'E YANIT ALINAMAYAN HASTALARDA, 3- MEDULLOBLASTOMLAR'DA VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ YERLEŞİMLİ PERİFERİK NÖROEKTODERMAL TÜMÖRLER PNET
GRUBUNDA 2. BASAMAK TEDAVİ OLARAK, 4- 36 AYDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA BEVACİZUMAB GRUBU ANTİ-ANJİOJENİK İLAÇLARLA KOMBİNE OLARAK KULLANIMLARDA
PEGADEMAS
ADAGEN
KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK HASTALARININ TEDAVİSİNDE
PEGASPARGAZ
ONCASPAR
L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE VEYA L-ASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN KANSERLİ
HASTALARIN TEDAVİSİNDE, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
PENTOSTATİN
NİPENT
NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES, LARGE GRANÜLER LENFOSİTİK LÖSEMİ, HAİRY CELL LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
17
18
19
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
20
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
PLERİKSAFOR
MOZOBİL
1. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON
YETERSİZLİĞİ SAPTANAN NON-HODGKİN’S LENFOMA (NHL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN
2. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON
YETERSİZLİĞİ SAPTANAN HODGKİN LENFOMA (HL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN
3. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON
YETERSİZLİĞİ SAPTANAN MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN
21
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
PROKARBAZİN
NATULAN, MATULANE
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
22
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
SETUKSİMAB
ERBİTUX
23
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
EPİRUBİSİN
HİDROKLORÜR
EPİRUBİSİN
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
STREPTOZOSİN
ZANOSAR
METASTATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR, MALİGN KARSİNOİD TM., PANREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖR, İNSÜLİNOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE
TENİPOZİD
VUMON
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) HASTALARININ TEDAVİSİNDE
TİROTROPİN
THYROGEN
PAPİLLER TİROİD CA, FOLİKÜLLER TİROİD CA, TİROİD CA, OPERE TİROİD CA, DİFERANSİYE TİROİD CA, TİROİD MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
TİYOTEPA
LEDERTEPA,
TEPADİNA,THİOPLEX, ONCO
TİOTEPA
OTOLOG VEYA ALLOJENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE
VİNDESİN
ELDİSİNE
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL), AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
SARGRAMOSTİM
LEUKİN
İDİOPATİK PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS
24
25
26
27
28
29
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
1- DAHA ÖNCE SETUKSİMAB VEYA DİĞER ANTİ-EGFR TEDAVİLERİ KULLANMAMIŞ, ECOG PERFORMANS SKORU 0-1 OLAN, KRAS WİLD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSER
HASTALARININ TEDAVİSİNDE (BİRİNCİ VEYA İKİNCİ SERİ TEDAVİDE FOLFOX VEYA FOLFİRİ KOMBİNASYON KEMOTERAPİSİ REJİMLERİNİN SADECE BİRİSİ İLE PROGRESYONA
KADAR KULLANIMI ENDİKEDİR. PROGRESYON DURUMUNDA VEYA BERABERİNDEKİ KEMOTERAPİ REJİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA SETUKSİMAB VEYA BAŞKA BİR
ANTİ-EGFR TEDAVİSİ KULLANILAMAZ.)
2- NÜKS YA DA METASTATİK NAZOFARENKS DIŞI BAŞ - BOYUN YASSI HÜCRELİ KANSERİ OLAN, ECOG PERFORMANS SKORU 0-1 OLAN HASTALARDA, İLK BASAMAKTA PLATİN
VE 5-FLOROURASİL İÇEREN KEMOTERAPİ REJİMİ İLE KOMBİNE OLARAK,
30
31
32
33
34
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
TİYOGUANİN
LANVİS
KANSER TEDAVİSİNDE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
DAUNOMİSİN HCL
DAUNOMİCİNA
KANSER TEDAVİSİNDE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
SİTARABİN
CYTARABİN İNJ. 40MG,
ALEXAN 40MG,
ARA-CELL 40MG,
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
HİDROKORTİZON (ampul
formu)
HYDROCORTİSONE
ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
MELFALAN (FLAKON)
ALKERAN (FLAKON)
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
ÇOK AKTİF DURUMLARDA RR TİPİNDEKİ ERİŞKİN MS HASTALARININ TEDAVİSİNDE AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA KULLANILIR:
- YETERLİ SÜRE (EN AZ 1 YILLIK TEDAVİ) VE YETERLİ DOZDA UYGULANAN BİR BETA İNTERFERON VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN (*YANIT
VERMEYEN HASTALARIN TANIMI AŞAĞIDA YAPILMIŞTIR) VE YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTESİNE SAHİP OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
* YANIT VERMEYEN HASTALAR; 1 YILLIK TEDAVİ İLE:
A) ATAKLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYAN HASTALAR
B) ATAKLARINDA ARTIŞ GÖZLENEN HASTALAR
C) DAHA CİDDİ ATAKLARI OLAN HASTALAR
D) ÖNCEKİ TEDAVİLER İLE SON YIL İÇİNDE EN AZ BİR ATAK GEÇİRMİŞ VE KRANİYAL MR'INDA BİR VEYA BİRDEN FAZLA KONTRAST
TUTAN LEZYON GÖRÜLEN HASTALAR
E) BİRBİRİNİ TAKİP EDEN MR'LARDA T2 LEZYONLARININ ARTTIĞI DURUMDAKİ HASTALAR
35
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
FİNGOLİMOD
36
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
BACİLLUS CALMETTEONCOTİCE
GUERİN (BCG TİCE SUŞU) SII ONCO BCG
37
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
BCG CONNAUGHT SUŞU
THERACYS (IMMUCYST),
MEDAC
MESANE KANSERİ
38
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
BCG DANİMARKA 1331
SUŞU
BCG SSİ KÜLTÜRÜ
MESANE KANSERİ
39
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
MİTOMİSİN
MİTOMYCİN-C KYOWA
ENJEKTABL FLAKON
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
BİTHİONOL
BİTİONOL, FONERGİNE
FASCİOLA HEPATİCUM HASTALARININ TEDAVİSİNDE
DİETİLKARBAMAZİN
SİTRAT
BANOCİDE, HETRAZAN,
NOTEZİNE, UNİCARBAZAN
FİLORYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
40
41
42
43
44
45
46
47
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
GİLENYA
MESANE KANSERİ
ALCORTİN, DİODOQUİN,
DİİYODOHİDROKSİKİNO
SEBAQUİN, VYTONE,
LEİN (İODOQUİNOL)
YODOXİN
AMEBİAZİS, AMİBİK KOLİTİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
DİLOKSANİD FUROAT
ENTAMİZOLE
AMEBİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
İVERMEKTİN
STROMECTOL
FİLORYASİS, STRONGİLOİDİYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
MEPAKRİN
ATABRİNE, MALADİN,
COLLAGENAN, ACRİSUXİN
GİARDİA, COMMON VARİABLE İMMUN DEFİCİENCY SENDROMU, GİARDİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
PARAMOMİSİN
HUMATİN
AMEBİAZİS, CRYPTOSPORODİAZİS, CRYPTOSPORODİUM ENFESTASYONU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
PENTAMİDİN
PENTAKARİNAT PCP, PENTAM,
PNEUMOCYSTİS CARİNİİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
NEBUPENT
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR
İNSEKTİSİDLER VE
REPELLANTLAR
DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN
KULLANILAN İLAÇLAR
DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN
KULLANILAN İLAÇLAR
DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN
KULLANILAN İLAÇLAR
DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN
KULLANILAN İLAÇLAR
DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN
KULLANILAN İLAÇLAR
DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN
KULLANILAN İLAÇLAR
PİGENUM AFRİKANUM
PROSTAMAL, PROSTUROL
LEİSHMANİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE
PİRİMETAMİN
DARAPRİM
TOXOPLASMOSİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
PRAZİQUANTEL
BİLTRİCİDE
KİST HİDATİK (ECCİNOCOCCUS), ŞİSTOMİYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
STİBOGLUKONAT
GLUCANTİN, PENTOSTAM
KUTANOZ LEİSCHMANİAZİS, LEİSCHMANİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
SULFADİAZİN + EFEDRİN SULFADİAZİNAC
TOXOPLASMOSİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
TİABENDAZOL
MİNTEZOL
STRONGİLOİDİYAZ
KUTANÖZ LARVA MİGRANS
VİSERAL LARVA MİGRANS
TRİŞİNELLOZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
TİLBROKİNOL,
TİLİKUİNOL
İNTETRİX
AMEBİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
TİNİDAZOL
FASİGYN, TINDAMAX
TRİCHOMONİASİS
GİARDİASİS
AMEBİASİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
TRİCLABENDAZOLE
EGATEN, FASİNEX
FASCİOLA HEPATİCUM, FASCİOLASİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
L - METİONİN
METHİONİN TB
SİTRUVİT TAŞI (BÖBREK TAŞI) TEDAVİSİNDE
METİRAPON
METOPİRON
CUSHİNG SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE
ORAL ŞELASYON
BIO-CHELATTM HEAVY
METAL CHELATOR
METAL ZEHIRLENMELERI
PENTAGASTRİN
PEPTAVLON
PENTAGASTRİN UYARI TESTİ İÇİN
SODYUM AMOBARBİTAL AMYTAL
WADA TESTİ (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK)
TRİENTİNE
WİLSON HASTALIĞI, SİSTEMİK SKLEROZ, SKLERODERMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE
SYPRINE
63
DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN
KULLANILAN İLAÇLAR
YAĞ ASİTLERİNİN
İYOTLU ETİL ESTERLERİ
LİPİODOL
KARIŞIMI (KOMBİNE
İYOT)
64
DERMATOLOJİK İLAÇLAR
DAPSON
65
DERMATOLOJİK İLAÇLAR
DİMETİL FUMARAT
DAPSON, MALOPRIM,
DISULONE, NOVASULFON,
SERVIDAPSONE, SULFONA
FUMADERM KAP
KANSER TEDAVİSİNDE KEMOEMBOLİZASYON İŞLEMLERİ SIRASINDA KULLANIMI
ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
PSÖRİAZİS (TAMOXİFEN VE AROMASİN KULLANMIŞ HASTALARDA)
DOXEPIA, XEPIN, ADAPIN,
ANTEN, APONAL, DEPTRAN,
DONEURIN, DOXAL, DOXE,
ÜRTİKER, ATOPİK DERMATİTİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
ESPADOX, GİLEX, MAREEN,
SINEQUAN, TRIADAPIN, XEPIN,
ZONALON
66
DERMATOLOJİK İLAÇLAR
DOXEPİN (DOKSEPİN)
67
DERMATOLOJİK İLAÇLAR
GLİKOPİROLAT
68
69
DERMATOLOJİK İLAÇLAR
DUYUSAL ORGANLAR
70
DUYUSAL ORGANLAR
71
72
DUYUSAL ORGANLAR
DUYUSAL ORGANLAR
MONOBENZON
ASEKLİDİN
DİBROMPROMADİN
İZOTİONAT
DİMETİKON
ENBUKRİLAT
73
DUYUSAL ORGANLAR
KALSİYUM KARBONAT +
FLORİCAL,
SODYUM FLORUR,
NATRİUM FLORİD 25 MG
NATRİUM FLORİD 25 MG
OTOSKLEROZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
74
75
DUYUSAL ORGANLAR
DUYUSAL ORGANLAR
METAZOLAMİD
TAFLUPROST
AÇIK AÇILI GLOKOM, SEKONDER GLOKOM
BENZALKONYUM KLORÜR ALLERJİSİ OLAN GLOKOM HASTALARINDA
ROBİNUL, ACPAN,
GASTRODYN
BENOQUİNE KREM
GLAUNORM
BROLEN, BRULİDİNE, RBC,
SWARM
OPHTASİLOXANE
HİSTOACRYL
NEPTAZANE
SAFLUTAN
GENERALİZE HİPERHİDROZ
VİTİLİGO HASTALARININ TEDAVİSİNDE
GLOKOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE
AKANTAMOEBA KERATİTİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
KORNEA ÖDEMİ, TRAVMASI, BÜLLOZ KERATOPATİ
FUNDUS VARİSLERİ
76
GENİTOÜRİNER SİSTEM
77
GENİTOÜRİNER SİSTEM
ACETOHYDROXAMİC
ACİD
ANDROSTANOLON
78
GENİTOÜRİNER SİSTEM
BETANEKOL KLORÜR
GENİTOÜRİNER SİSTEM
BİKARBONAT
OLUŞTURAN TUZLAR
(POTASYUM SODYUM
HİDROJEN SİTRAT)
79
LİTHOSTAT
BÖBREK TAŞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
ANDRACTİM JEL
MYOCHOLİNE, MYOTONİNE,
URECHOLİNE
MİKROPENİS, AMBİGEUS GENİTALE, 5-ALFA REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ, TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON
URALYT - U
SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROTİLİAZİS, NEFROKALSİNOZİS, UROLİTHİAZİS, SİSTİN TAŞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
MESANENİN NÖROMÜSKÜLER BOZUKLUKLARI, NÖROJENİK MESANE, ATONİK MESANE, HİPOTONİK MESANE, İNKONTİNANS, NÖROPATİK MESANE
80
GENİTOÜRİNER SİSTEM
DİHİDRALAZİN SÜLFAT
81
82
GENİTOÜRİNER SİSTEM
GENİTOÜRİNER SİSTEM
DİMETİL SULFOKSİD
DİSTİGMİNE
ADELPHAN-ESİDREX,
ADELPHANE, ADELPHANEESİDREX, BEPTAZİNE,
BEPTAZİNE-H, DEPRESSAN,
NEPRESOL, NEPRESSOL,
TRİNİTON, TRİRESİD K
RIMSO
UBRETİD
83
GENİTOÜRİNER SİSTEM
GONADORELİN ASETAT
KRYPTOCUR SPREY
İNMEMİŞ TESTİS
84
GENİTOÜRİNER SİSTEM
KALLİDİNOJENAZ
(KALLİKREİN)
PADUTİN
PRİMER İNFERTİLİTE, OLİGOSPERMİ, ASTENOSPERMİA, ERKEK İNFERTİLİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE
85
GENİTOÜRİNER SİSTEM
KORTİKOTROPİN
ACTH FLK, STİMULO - ACTH
ADRENOGENİTAL SENDROM, ADRENAL HİPERPLAZİ (TEST AMAÇLI)
86
GENİTOÜRİNER SİSTEM
FOSRENOL
KBY HASTALARININ TEDAVİSİNDE
87
GENİTOÜRİNER SİSTEM
LANTANYUM
KARBONAT
LİYOFİLİZE E.COLİ
BAKTERİYEL LİZATI
URO-VAXOM
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU, NEFROLİTİAZİS, HİPERKALSİÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
88
GENİTOÜRİNER SİSTEM
PENTOSAN POLİSÜLFAT
ELMİRON, ANSO, FİBROCİDE
İNTERSTİSİYEL SİSTİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
89
GENİTOÜRİNER SİSTEM
POTABA, POTABEX, PABALATEPEYRONİE HASTALIĞI (BALANİT KSEROTİKA OBLİTERANS), ENDURATİS PLASTİCAPENİS, MORFEA, SKLERODERMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE
SF
90
GENİTOÜRİNER SİSTEM
POTASYUM AMINO
BENZOAT
PROSTAGLANDİN E1
(ALPROSTADİL)
91
92
GENİTOÜRİNER SİSTEM VE
SEKS HORMONLARI
GENİTOÜRİNER SİSTEM,
ANTİNEOPLASTİKLER VE
İMMÜNMODÜLATÖRLER
PREEKLAMPSİ, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
İNTERSTİYEL SİSTİT, KUTANOZ AMİLOİDOZİS
NÖROJENİK MESANE, HİPOKONTRAKTİL MESANE
CAVERJECT 10 MCG / ML AMP EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE
TESTOSTERONE
ANDRODERM TTS,
TESTOVİRON AMP
PANHİPOPİTUİTARİZM, ERİŞKİN ANDROJEN YETMEZLİĞİ, HİPOGONADİZM, PARSİYEL ANDROGEN REZİSTANSI, MİKROPENİS, PUBERTE PREKOKS, GECİKMİŞ PUBERTE,
TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE
ETİNİL ESTRADİOL
ETHİNYL ESTRADİOL
HİPOGONADİZM, PROSTAT CA, TURNER SENDROMU (12 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA), PRİMER OVERYAN SENDROMU, HERMAFRODİZM, OVER DİSFONKSİYONU
HASTALARININ TEDAVİSİNDE
93
GENİTOÜRİNER SİSTEM,
METABOLİZMA
TİOPRONİN
ACADIONE, THİOLA,
SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROLİTİAZİS, AMİNO ASİT TAŞIMA BOZUKLUKLARI
CAPTİMER, SUTİLAN, THİOSOL
94
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
AMSACRİNE
AMSIDYL, AMSIDINE, AMSA
PD, AMEKRİN, AMSALYO
AKUT MYELOSİTER LÖSEMİ, AKUT MYELOİD LÖSEMİ, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
95
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
AT KAYNAKLI ANTİ İNSAN TİMOSİT
GLOBULİNİ
LYMPHOGLOBULİN
APLASTİK ANEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
96
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
BEKSAROTEN
TARGRETİN
LENFOMATOİD PAPÜLOZİS, KÜTANÖZ T-CELL LENFOMA, MİKOZİS FUNGOİDES OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
ADCETRİS
HODGKİN VEYA CD30(+)ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA TANILI HASTALARDA AŞAĞIDAKİ ENDİKASYONLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA 1,8
MG/KG/GÜN DOZUNDA 21 GÜNDE BİR KULLANILIR [İLK 2 KÜR SONRASINDA OBJEKTİF YANIT ALINAN HASTALARDA (STABİL HASTALIK, KISMİ VEYA TAM YANIT) TEDAVİYE
EN FAZLA 12 KÜRE KADAR DEVAM EDİLEBİLİR]:
1. TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU SEBEBİYLE OTOLOG VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN, PERFORMANS DURUMU ECOG ≤2 OLAN 18
YAŞ VE ÜZERİ, EN AZ 3 DİZİ TEDAVİ ALMIŞ NÜKS/DİRENÇLİ HASTALIKTA *
2. OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASINDA DİRENÇLİ VEYA NÜKS EDEN HASTALIKTA *
* TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE HASTANIN PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOENSFALOPATİ RİSKİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNE DAİR HASTALARDAN EK ONAM
ALINMALIDIR.
97
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
BRENTUKSİMAB
VEDOTİN
98
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
EFECİENT, EXTRAFER,
FERLİXİT, FERRİTİN COMPLEX,
DEMİR SODYUM
FERRİTİN OTİ, FERRLECİT,
HEREDİTER HEMORAJİK DEMİR (FE) EKSİKLİĞİ
GLUKONAT KOMPLEKSİ
FERROSPRİNT, HEMOCROMO,
ROSSEPAR, SANİFER
99
100
101
102
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
FENPROKUMON
MARCUMAR
TROMBOZ PROFLAKSİSİ, TROMBOEMBOLİK HASTALIK
HEM TÜREVLERİ
NORMOSANG, PANHEMATİN
HEPATİK PORFİRİA, AKUT PORFİRİA, AKUT İNTERMİTTAN PORFİRİA
İKATİBANT
FİRAZYR
HEREDİTER ANJİOÖDEM DE (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) AKUT ATAĞIN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE
TROMETAMIN
THAM SOLÜSYONU
ASİDOZ
103
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
VARFARİN
104
KAN VE KAN YAPAN
ORGANLAR
DEFİBROTİD
105
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
DEXRAZOXANE
106
107
108
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
DİPRİDAMOL
HİDROKLOROTİAZİD
İBUPROFEN I.V.
109
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
İNDOMETAZİN
110
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
111
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
112
113
114
115
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
İNOZİTOL NİKOTİNAT
İZOPRENALİN
(İZOPROTERENOL)
KARBOPROST
KETANSERİN
KLOROTİAZİD
LABETOLOL
116
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
MEKSİLETİN
117
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
MIDODRINE
118
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
MİNOKSİDİL
119
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
NADOLOL
120
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
NAFTİDROFURİL
121
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
122
COUMADİN 0,5-1-2 MG
PROCYCLİDE, DASOVAS,
NORAVİD
CARDİOXANE, SAVENE,
TOTECT, ZİNECARD
PERSANTİN
ESİDREX
PEDEA I.V.
İNDOMET AMP, İNDOCİD AMP,
CONFORTİD AMP
NİCOLİP
MİTRAL VALF REPLASMANI, DİLATE KARDİYOMİYOPATİ, VENTRİKÜLER ARİTMİ
1- ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNİ İZLEYEN İLK 3 HAFTA İÇİNDE SEATTLE VEYA BALTİMORE KRİTERLERİNE GÖRE AĞIR HEPATİK VENO-OKLUSİF HASTALIK (VOH) GELİŞEN
HASTALARDA TEDAVİ AMACIYLA VEYA,
2- ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIĞINDA OLUP AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARDAN EN AZ BİRİNE SAHİP (VOH GELİŞME RİSKİ YÜKSEK) HASTALARDA PROFİLAKTİK
OLARAK KULLANILIR:
A. DAHA ÖNCE KARACİĞERİ İÇERECEK ŞEKİLDE KARIN BÖLGESİNE RADYOTERAPİ ALAN HASTALAR,
B. KARACİĞER BİYOPSİSİ İLE KANITLANMIŞ KARACİĞER FİBROZU, SİROZU VEYA HEMAKROMATOZU BULUNAN HASTALAR,
C. SEROLOJİ VE VİRUS YÜKÜ İLE KANITLANMIŞ HEPATİT B VE/VEYA HEPATİT C ENFEKSİYONLU HASTALAR,
D. DAHA ÖNCE MİYELOABLATİF HAZIRLIK REJİMLERI İLE NAKİL OLMUŞ HASTALAR,
E. HAZIRLIK REJİMİNDE BUSULFAN KULLANILAN HASTALAR,
F. NAKİL ÖNCESI SON 3 AY İÇİNDE GEMTUZUMAB OZOGAMİSİN KULLANILMIŞ HASTALAR,
G. AKRABA DIŞI VERİCİDEN NAKİL YAPILAN HASTALAR,
H. YEDİ YAŞ ÖNCESİ YAPILAN ALLOJENEİK NAKİLLER.
KEMOTERAPİYE BAĞLI KARDİYAK TOKSİSİTEYİ ÖNLEMEDE KULLANILIR.
TEST AMAÇLI TEK KULLANIM
ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
PATENT DUCTUS ARTERIOZUS (PDA) HASTALARININ TEDAVİSİNDE
PREMATURE BEBEK, RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU (RDS), PATENT DUCTUS ARTERIOZUS, NEONATAL BARTTER SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
HİPOLİPOPROTEİNEMİ, FAMİLİYAL HİPERKOLESTEROLEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
İSUPREL
KALP TRANSPLANTASYONU, DİLATE KARDİYOMYOPATİ, SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, RADYOFREKANS ABLASYON İŞLEMİNDE ÇARPINTI BASKILANMASINDA
PROSTİN 15M
SUFREXAL
DİURİL
TRANDATE
PDA, PULMONER ATREZİ, SAĞ KALP HİPOPLAZİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE
DİRENÇLİ HİPERTANSİYON, HİPERKALSİÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE
VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER ARİTMİ, VENTRİKÜLER FİBRİLASYON, SIK VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOL, MİYOTONİK BOZUKLUKLAR, MİYOTONİA KONJENİTA
HASTALARININ TEDAVİSİNDE
MEXİTİL
VASOVAGAL SENKOP, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE BAĞLI HİPOTANSİYON, ÖNLENEMEYEN HİPOTANSİF ATAK, ORTOSTATİK (POSTURAL) HİPOTANSİYON+E134
NİKORANDİL
GUTRON, AMATINE,
PROAMATINE, METLIGINE
LONOLOX TB, LONİTEN TB
ANABET, APO-NADOL,
CORGARD, CORZİDE, SOLGOL,
SOTAZİDEN N
DUSODRİL, NAFTODRİL,
PRAXİLENE
DANCOR
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
RANOLAZİN
RANEXA
ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, MEDİKAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ STABİL ANJİNA PEKTORİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
123
124
125
126
127
128
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
TREPROSTİNİL
ADRENALİNE
ASENOKUMAROL
BERAPROST
BİVALİRUDİN
BRETİLYUM TOSİLAT
PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE
ANAFLAKSİ, ANGİONOROTİK ÖDEM, VENOM, ARI ALERJİSİ, İLAÇ ALERJİSİ, GIDA ALERJİSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
AORT VEYA MİTRAL KAPAK REPLASMANI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
BUERGER HASTALIĞI, TROMBO EMBOLİK HASTALIK, HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE
ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER FLATTER
129
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
DİJİTOKSİN
130
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
DİZOPİRAMİT
REMODULİN
EPIPEN, FASTJECT
SİNTRON
DORNER
ANGİOMAX, ANGİOX
BRETYLOL, BRETYLATE
CRYSTODİGİN, DİGİMED,
DİGİMERCK
RYTHMODAN, NORPACE,
DİCORANTİL, DİSONORM,
ISOMİDE
131
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
ENOKSİMON
PERFAN
132
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
FLECAİNİD
TAMBOCOR
133
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
134
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
135
KARDİOVASKÜLER SİSTEM,
DUYUSAL SİSTEM
136
137
138
KARDİOVASKÜLER SİSTEM,
SİNİR SİSTEMİ, DUYUSAL
ORGANLAR
KARDİOVASKÜLER,
GENİTOÜRİNER
KARDİOVASKÜLER,
GENİTOÜRİNER SİSTEM
GALLOPAMİL
(KALSİYUM
ANTAGONİSTLERİ)
GUANETİDİN
GUANETİDİN
MONOSÜLFAT +
DİPİVEFRİNE HCL
KLONİDİN
HİDRALAZİN
PHENTOLAMİNE
MALİGN HİPERTANSİYON, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ + HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE
UZUN QT SENDROMU, HİPERADRENERJİK POLİMORFİK VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
PERİFERİK ARTER HASTALIĞI, BUERGER HASTALIĞI, BEYİN, GÖZ, KULAĞIN DOLAŞIM BOZUKLUKLARI, RAYNAUD HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
VAZOSPASTİK ANGİNA HASTALARININ TEDAVİSİNDE
KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
KARDİYOMYOPATİ, İDİOPATİK HİPERTROFİK SUBAORTİK STENOZ, ARİTMİ, FİBRİLASYON, TAŞİKARDİ
ARTERYEL SWİTCH, HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU, DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİYEL BAĞLANTI, DİSKORDAN ATRİOVENTRİKÜLER BAĞLANTI, ATRİOVENTRİKÜLER
SEPTAL DEFEKT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
PAROKSİSMAL ARTRİYAL TAŞİKARDİ (PAT), PAROKSİSMAL ARTRİYAL FİBRİLASYON (PAF), ARTRİYAL FİBRİLASYON, VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ,VENTRİKÜLER PREMATÜR
DEPOLARİZASYON, VENTRİKÜLER ARİTMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
PROCORUM, ALGOCOR
ARİTMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
İSMELİN
REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
THİLODİGON
TİROTOKSİKOZ GÖZ TUTULUMU, GRAVES HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
CATAPRESAN, PARACEFAN
DİĞER ANTİHİPERTANSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ OLGULARDA, PROKSİMAL OTONOMİK ATAK, HİPERKİNEZİS, OTİZM, HİPERAKTİF DURUMLAR, BOY KISALIĞI İÇİN TEST AMAÇLI,
KARDİAK ARİTMİ, BÜYÜME GERİLİĞİ, ANKSİYETE, TOURETTES SENDROMU, WITHDRAWAL SENDROMU = YOKSUNLUK SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE
APRESOLİN, HYDRAPRES,
RENAL ARTER STENOZU, HİPERTANSİYON, KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ, PREEKLEMPSİ, ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM
HİDRAL
REGITIN, HERIVYL, INVICORP,
FEOKROMASİTOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE
VASOMAX
TAUREDON, AUROLATE,
MIOCRİN, MIOCRISIN
EVOXAC
TENSİLON FLK
ULORİC, ADENURİC
139
KAS İSKELET SİSTEMİ
ALTIN NA TİYOMALAT
140
141
142
KAS İSKELET SİSTEMİ
KAS İSKELET SİSTEMİ
KAS İSKELET SİSTEMİ
CEVİMELİNE
EDROFONYUM
FEBUKSOSTAT
143
KAS İSKELET SİSTEMİ
KALSİYUM KARBONAT +
SODYUM
TRİDİN
MONOFLOROFOSFAT
144
KAS İSKELET SİSTEMİ
KOLŞİSİN
COLCİSİN
145
KAS İSKELET SİSTEMİ
OROTİYOPROL
146
KAS İSKELET SİSTEMİ
PİRİDOSTİGMİN
147
KAS İSKELET SİSTEMİ
PROBENESİD
148
149
150
KAS İSKELET SİSTEMİ
KAS İSKELET SİSTEMİ
KAS İSKELET SİSTEMİ
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SULİNDAK
SÜLFİNPİRAZON
3,4 DİAMİNOPiRİDİN
ALLO CHRYSİNE
MESTİNON ŞRP, MESTİNON 10
MG TB
BENEMİD, BENCID,
PROBALAN, PROBENECIL,
PROBEN-C, SOLPURIN
SULİNDAL
SULFİNONA, ENTUREN
DAP
ALGLUCOSİDASE ALFA
MYOZYME
AMYLOPECTIN
GLYCOSADE (MODIFIYE MISIR
GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARINDA
NIŞASTASI)
ARGININ
L-ARGININ
BETAİN HCL
BETAİNE
BETAİN
CYSTADANE
BİOTİN (VİT H)
BİOTİN
BÜYÜK NÖTRAL
AMİNOASİTLER
NEOPHE POWDER AND
TABLETS
FENİLKETONÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
CARGLUMİC ASİT
CARBAGLU
HİPERAMMONAEMİA, ÜRE SİKLUS DEFEKTİ (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ,
ARJİNİNEMİ), PROPİYONİK ASİDEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
D- MANNOSE POWDER
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
ROMATOİD ARTRİT, JUVENİL ROMATOİD ARTRİT, PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
SJÖGREN SENDROMU (SİCCA SENDROMU) HASTALARININ TEDAVİSİNDE
MYASTENİA GRAVİS, OKULER MYASTENİA GRAVİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
GUT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
PRİMER OSTEOPOROZ (DİRENÇLİ) HASTALARININ TEDAVİSİNDE
BEHÇET HASTALIĞI, AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF), GUT HASTALIĞI, HEREDOFAMİLİAL AMİLOİDOZİS (TÜRKİYEDEKİ KOLŞİSİN PREPARATLARINA KARŞI ALLERJİSİ YADA
DİRENCİ OLDUĞU SAĞLIK KURULU RAPORUNDA BELİRTİLMELİ) HASTALARININ TEDAVİSİNDE
ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
MYASTENİA GRAVİS, KONJENİTAL MYASTENİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE
CİDOFOVİR KULLANILMASI GEREKEN HER DURUMDA İLAÇ TOKSİSİTESİNİ ÖNLEMEK İÇİN CİDOFOVİR İLE BİRLİKTE, GUT, KRONİK HİPERÜRİSEMİ
ADENOMATOZ POLİPOSİS, PEUTZ JEGHERS SENDROMU
GUT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
KONJENİTAL MYASTENİA, EATON LAMBERT SENDROMU
POMPE HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN METABOLİZMASI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT
EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN METABOLİZMASI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT
EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIK, BİOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ, MULTİPIL HİDROKSİKARBOKSİLAZ EKSİKLİĞİ, HALOKARBOKSİLAZ SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORGANİK ASİDEMİ,
LAKTİK ASİDOZ, MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MYOPATİ), PROPİYONİK ASİDEMİ, BİOTİN EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN
TEDAVİSİNDE
D-MANNOSE NOW 100%
POWDER
DOĞUŞTAN GLİKOZİLASYON BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
DEKSTROMETORFAN
HBR
DEXTROMETHORPHAN
HYDROBROMIDE
BEXİNE
DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR, NON-KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
BEXINE TABLET
NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
DİKLOROASETİK ASİT
DİKLOROASETİK ASİT
KRONİK LAKTİK ASİDOZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
D-PENİSİLAMİN
FOSFAT
METALCAPTASE, ATAMİR,
ARTAMİN, CUPRİMİNE,
MERCAPTYL, TROLOVOL
PHOSPHATE SANDOZ,
REDUKTO SPESİYAL
WİLSON HASTALIĞI (HEPATOLENTİKÜLER DEJENERASYON), SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZ), SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), İNTRA HEPATİK KOLESTAZ, POLİMYOZİT,
OVERLAP SENDROMU, MORFEA, BAKIR METABOLİZMASI BOZUKLUĞU, ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
RAŞİTİZM, RİKETSİYA, SİSTİNOZİS, FANCONİ SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
GALSULFAZ
NAGLAZYME
MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP 6 (MAROTEAUX - LAMY SENDROMU)
NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ
166
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
GLISIN IÇERMEYEN
MAMA
NKH ANAMIX (X-GLY
ANALOG) 400G POWDER
MAMA
167
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
GLİSERİL TRİKAPRİLAT
(ORTA ZİNCİRLİ
TRİGLİSERİT)
YAĞ ASİDİ OKSİDASYON BOZUKLUKLARI (1- PRİMER KARNİTİN EKSİKLİĞİ 2- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 1 EKSİKLİĞİ 3- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 2
EKSİKLİĞİ 4- KARNİTİN TRANSLOKAZ EKSİKLİĞİ 5- SEKONDER KARNİTİN EKSİKLİKLERİ 6-ÇOK UZUN-UZUN-ORTA-KISA ZİNCİRLİ AÇİL-COA DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ),
MCT OİL, MIGLYOL, LİQUİGEN PRİMER İNTESTİNAL LENFANJEKTAZİ, KİSTİK FİBROZİS, ABETALİPOPROTEİNEMİ, HİPOBETALİPOPROTEİNEMİ, KISA BARSAK SENDROMU, PANKREATİK YETMEZLİK, KRONİK
KOLESTAZ, GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI, HİPERTRİGLİSERİDEMİ, ŞİLÖZ EFÜZYON, TİP 1 HİPERLİPOPROTEİNEMİ, BAĞIRSAK REZEKSİYONU(OPERASYONLA ÇIKARILMASI)
SONUCU MALABSORBSİYON, LİPOPROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
GLYCERYL TRİOLEATE
GTO OİL
ADRENOLOKÖDİSTROFİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
İDURSULFASE
ELAPRASE
HUNTER SENDROMU (MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP II) HASTALARININ TEDAVİSİNDE
İZOLÖSİN
FALKAMIN,ISORAM,ISOBRANC
ORGANİK ASİDEMİLER (METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI)
H, SARGENOR SPORT
KALSİTRİOL
ROCALTROL DAMLA
VİTAMİN D BAĞLI TİP 1 RAŞİTİZM OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
KALSİYUM
MAGNEZYUM SİTRAT
LİKİDİ
BLUE BERRY
HİPOMAGNESEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
168
169
170
171
172
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
KENODEOKSİKOLİK ASİT CHENOFALK, XENBİLOX
KOENZİM Q10
KOLESTEROL
DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK, SEROBROTENDİNÖZ KSANTOMATOSİZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
COENZYME Q10, BİO QUİNONE
LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ, GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI, FRİEDREİCH ATAKSİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
COENZYME Q10
CHOLESTEROL MODULE,
SMİTH-LAMİ-OPİTZ SENDROMU, KOLESTEROL METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
CHOLESTEROL POWDER
KREATIN MONOHIDRAT CAPROFIDES HEMOSTATICO
MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR, KREATİN EKSİKLİĞİ SENDROMLARI, GYRATE ATROFİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
KROMOLİN SODYUM
CROMOSOL KAPSÜL
GIDA ALERJİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
L - İZOLÖSİN
İZOLEUSİN
METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU)
LARGE NEUTRAL AMİNO
PREKUNİL TB
ACİDS (LNAA)
LIZIN
LORENZO'NUN YAĞI +
GLİSERİL TRİOLEAT
MERCAPTAMİN
BİTARTARAT
METİLEN TETRAHİDRO
FOLAT
MONOBAZİK VE
DİBAZİKFOSFAT
TUZLARI
FENİLKETONÜRİ
BELİSİNA,COURASTEN,EUZYM
ÜRE SİKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
A LİSİNA,FERROCHELATE
LORENZO'S OIL, GTO OİL
ADRENOLÖKÖDİSTROFİ, ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK HASTALARININ TEDAVİSİNDE
CYSTEAMİNE - MERCAMİNE,
CYSTAGON
SİSTİNOZİS, SİSTİNÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
METHİONIN GRANÜL
METİLEN TETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
K - PHOS - NEUTRAL
D VİTAMİNİNE BAĞIMLI RİKETSİYA, HİPOFOSFATEMİK RİKETSİYA HASTALARININ TEDAVİSİNDE
NİKOTİNAMİT
NİCOBİON
NİKOTİNİK ASİT YETMEZLİĞİ, HİPERLİPİDEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
OKSANDROLON
ANAVAR, BONAVAR,
LONAVAR, OXANDRİN
BOY KISALIĞI HASTALARININ TEDAVİSİNDE
OLSALAZİNE SODİUM
DİPENTUM
ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
AMEU,AMNIOMEGA-3 YAĞ ASITLERI 3,ANDROLISTICA,BIONAGROL HİPERTRİGLİSERİDEMİ (TRİGLİSERİT'İ 400MG/DL’NİN ÜZERİNDE OLANLARDA), GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
PLUS,CARSİOACE
OXİTRİPTAN
TRİPT-OH, LEVOTHYM
FENİLKETONÜRİ, BH4 EKSİKLİĞİ,THPR SENTETAZ EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
(OKSİTRİPTAN)
PHTONADİONE (K
MEPHYTON TB
BİLİER ATREZİ SİROZ, ALAGİLLE SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE
VİTAMİNLERİ)
POTASYUM, FOSFAT,
ADDİPHOS
HİPOFOSFATEMİ, OSTEOMALAZİ, PREMATÜRE RİKETSİYA HASTALARININ TEDAVİSİNDE
SODYUM PREPARATI
RİBOFLAVİN
BEFLAVİNE
GLUTARİK ASİDÜRİ, MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR, LİPİT MİYOPATİSİ VE GLUTARİK ASİDÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
SAPROPTERIN
DIHYDROCHLORIDE
KUVAN
FENILKETONÜRİDE [BH4 YÜKLEME TESTİNDE BH4 VERİLMESİ ÖNCESİ (0. DAKIKA) FENİLALANİN DÜZEYINE GÖRE EN AZ %30 DÜŞME VE FENİLALANİN TOLERANSINDA %50
ARTMA OLMASI DURUMUNDA (FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTIŞ SADECE TEDAVİ BAŞLANGICINDA İSTENMEKTEDİR, İDAME TEDAVİSİNDE GEREK YOKTUR) ], BH4
METABOLİZMASI BOZUKLUĞUNDA
SERIN
L-SERINE POWDER
SERİN AMİNOASİDİ METABOLİZMA BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
SİSAPRİD
PREPULSİD
KRONİK İNTESTİNAL PSEUDOOBSTRÜKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE
196
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİTRÜLLİN
STIMOL, EPURAM, BIOSTIMOL,
DYNERGUM, IPOAZOTAL,
LİSİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI, ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ,
NECROPLEX, ORNITARGIN,
ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
POLILEVO, STIMUFOR
197
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SODIUM
DICHLOROACETAT
SODIUM DICHLOROACETATE
500 MG 1ML
198
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SODYUM BİKARBONAT +
POTASYUM
PHOSPHATE - SANDOZ,
BİKARBONAT +
REDUCTO - SPECİAL
DİSODYUM HİDROJEN
FOSFAT
FOSFOR METABOLİZMASI BOZUKLUĞU, RİKETSİYA, HİPOFOSFATEMİK OSTEOMALAZİ, FANCONİ SENDROMU, RAŞİTİZİM, OSTEOMALAZİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
199
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SODYUM FENİLASETAT +
AMMONUL
SODYUM BENZOAT
ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE
SODYUM FENİLBÜTİRAT AMMONAPS
ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE
200
201
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
STANOZOLOL
WİNSTROL, MENABOL,
STROMBA, NEURABOL
MİTOKONDRİAL HASTALIKLAR VE KONJENİTAL LAKTİK ASİDOZ
HEREDİTER ANJİYOÖDEM (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) HASTALARININ TEDAVİSİNDE
202
203
204
205
206
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
TETRAHİDROBİOPTERİN TETRAHİDROBİOPTERİN (BH4)
TETRAHİDROBİOPTERİN EKSİKLİĞİ, FENİLKETONÜRİ, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN
TEDAVİSİNDE
MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MİYOPATİ), KARDİYOMYOPATİ, KOENZİM Q PRİMER EKSİKLİĞİ, GLUTARİK ASİDÜRİ TİP 2, MULTİPLE
ACYL CO-A DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
UBİKİNON
CO-ENZYM Q
VALİN
VALİN
ORGANİK ASİDEMİLER [METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI]
VITAMIN B1 (TIAMIN)
BENERVA
MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
PYRIDOXAL PHOSPHATE
GYRATE ATROFİSİ, HOMOSİSTİNÜRİ, HİPEROKZALÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
VITAMIN B6
(PIRIDOKSIN)
VİTAMİN MİNERAL
KOMPLEKSİ
AQUADEKS
KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA DESTEK AMAÇLI OLARAK
208
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
PİRİDOKSİN
METABOLİZMA, SİNİR SİSTEMİ
PİRİDOKSAL-5P, PURE CAP.
PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİNE BAĞLI EPİLEPSİ, PİRİDOKSAL 5 FOSFAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
209
SİNDİRİM SİSTEMİ VE
METABOLİZMA
MESALAZİN
(REKTAL KÖPÜK)
SALOFALK REKTAL KÖPÜK
ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
210
SİNİR SİSTEMİ
BAKLOFEN
LİORESAL İNTRATEKAL
SPASTİK PARAPLEJİ, SPASTİK TETRAPLEJİ,CEREBRAL PALSİ, SPASTİSİTE, MULTİPLE SKLEROZ, SPASTİK HEMİPLEJİ, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI OLAN HASTALARIN
TEDAVİSİNDE
211
SİNİR SİSTEMİ
BENZATROPİN MESİLAT
BENZTROP, COGENTİN
PARKİNSON, PARKİNSONİZM, TARDİV DİSKİNESİA, HİPERSALİVASYON, EXTRAPİRAMİDAL DİSTONİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
212
SİNİR SİSTEMİ
DALFAMPRİDİN
AMPYRA
MULTİPL SKLEROZ TANISINDA EDSS( EXPANDED DİSABİLİTY SATATUS SCALE) 5 VE 7 DAHİL OLMAK ÜZERE ARASINDAKİ SKORLAMALARDA VE GEÇMİŞİNDE EPİLEPTİK
NÖBET ÖYKÜSÜ OLMAYAN HASTALARDA
207
213
SİNİR SİSTEMİ
DANTROLEN
DANTROLEN, DANTRALEN,
DANTAMACRIN, DANLENE
1. HER TÜRLÜ OPERASYONA BAĞLI MALİGN HİPERTERMİ
2. MALİGN HİPERTERMİ RİSKİ
3. NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM
4. SPASTİSİTE,
5. SPASTİK TETRAPLEJİ
6. SPASTİK HEMİPLEJİ
7. SPASTİK PARAPLEJİ
214
SİNİR SİSTEMİ
DİHİDROERGOTAMİN
AMP
DİHYDERGOT
MİGREN HASTALARININ TEDAVİSİNDE
215
SİNİR SİSTEMİ
DİHİDROERGOTOKSİN
METANSÜLFONAT
CAPERGYL, CERELOİD,
CLİNADİL, COMPOSİTUM,
DCCK, DOREHYDRİN,
ERGODESİT, ERGOHYDRİNE,
ERGOMEDERGOTOX,
GERİMAL, HYDERGİN,
SEREBRAL PALSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
HYDERGİNA, HYDERGİNE,
HYDRO-CEBRAL, IBEXONE,
ORPHOL, PONTUC, SECATOXİN
FORTE, SPONSİN, STOFİLAN,
SÉGOLAN
216
SİNİR SİSTEMİ
DİSÜLFİRAM
ESPERAL (DERMAL FORMU)
PETNİDAN, ZARONTİN,
PETİMİD
NARDELZİNE, NARDİL
LUMİNAL AMPUL
TENEX
CATENA, MNESİS
İSOPRİNOSİN, DELIMMUN,
BODARIL, IMUNOVIR,
İNOSİPLEX, ISOVIR,
METIVIROL, VIRUXAN
KRONİK ALKOLİZM
217
SİNİR SİSTEMİ
ETHOSUXİMİDE
218
219
220
221
SİNİR SİSTEMİ
SİNİR SİSTEMİ
SİNİR SİSTEMİ
SİNİR SİSTEMİ
FENELZİN SÜLFAT
FENOBARBİTAL
GUANFASİN
IDEBENONE
EPİLEPSİ, DOOSE SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE
222
SİNİR SİSTEMİ
İSOPRİNOSİNE (İNOSİN
PRANOBEKS)
223
SİNİR SİSTEMİ
KARBİDOPA /LEVODOPA SİNEMET, SYMMETROL,
(25/100MG)
NACOM
224
SİNİR SİSTEMİ
LEVODOPA/CARBİDOPA
(20MG/5MG)/ML
DUODOPA İNTESTİNAL JEL 100
MEVCUT ANTİPARKİNSON İLAÇLARA YANIT VERMEYEN ÇOK AĞIR DÜZEYDE VE/VEYA İLERİ EVREDE PARKİNSON HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE
ML
225
SİNİR SİSTEMİ
KETOCAL
KETOJENİK DİYET PREPARATI EPİLEPSİ, ÇOKLU EPİLEPTİK TEDAVİYE CEVAP VERMEYEN HASTALARDA DİYET YÖNETİMİNDE
KRONİK MAJÖR DEPRESYON, SOSYAL FOBİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
KONVÜLSİYON, EPİLEPSİ
DİKKAT EKSİKLİĞİ SENDROMU, HİPERAKTİVİTE
FRİEDERİCH ATAKSİSİ, SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ, SPİNAL ATAKSİ, SEREBELLAR ATAKSİ, LEBERİN HEREDİTER OPTİK NÖROPATİSİ
SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) TEDAVİSİNDE
PARKİNSON, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 METABOLİZMASI BOZUKLUĞU
226
SİNİR SİSTEMİ
KLOBAZAM
227
SİNİR SİSTEMİ
228
SİNİR SİSTEMİ
229
SİNİR SİSTEMİ
METİSERJİT MALEAT
METOHEKZİTAL
SODYUM
MİDAZOLAM
FRISIUM, CASTILIYUM,
CLARMYL, CLOPAX,
NOIAFREN, SEDERLONA,
URBADAN, URBANYL,
URBANOL
DESERİL
EPİLEPSİ, LANDAU KLEFFNER SENDROMU, RETT SENDROMU, DOOSE SENDROMU, TUBEROSCLEROZİS (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK)
MİGREN HASTALARININ TEDAVİSİNDE
BRİETAL, BREVİMYTAL
EPİLEPSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE
EPİSTATUS
STATUS EPİLEPTİCUS (0 - 16 YAŞ ARASI HASTALARDA ) HASTALARININ TEDAVİSİNDE
230
SİNİR SİSTEMİ
NATALİZUMAB
TYSABRİ
• ÇOK AKTİF RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZ (RRMS) (MCDONALD KRİTERLERİ) HASTALARINDA HASTALIĞI MODİFİYE EDİCİ TEDAVİ OLARAK İYİ SEÇİLMİŞ HASTA
GRUPLARINDA YAN ETKİLERİ DİKKATLE MONİTÖRİZE EDİLEREK TEK BAŞINA KULLANILABİLİNİR.
• İLAÇ BAŞLAMA KRİTERLERİ:
1- 18-60 YAŞ ARASI,
2- EN AZ 1 YIL İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN VE AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN TAMAMINI KARŞILAYAN HASTALARDA;
O SON 1 YIL İÇERİSİNDE PULS TEDAVİ GEREKTİREN BELİRGİN VE BELGELENMİŞ EN AZ İKİ ATAK GEÇİRMİŞ HASTALARDA
O İMMÜNOMODÜLATÖR TEDAVİ ÖNCESİ VEYA TEDAVİ SÜRESİNCE MRI BULGULARINA GÖRE İKİ YENİ MS PLAĞI VEYA KONTRAST TUTAN 1 YENİ PLAĞI GÖSTERİLMİŞ
HASTALARDA
O EDSS SKORUNDA TEDAVİ SÜRESİNDE GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK 1 YIL İÇERİSİNDE 1 PUAN ARTIŞ OLAN HASTALARDA
3- EDSS ≤ 5.5
4- SON 3 (ÜÇ) AYDA İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT ALMAMIŞ OLMAK VEYA SON 6 AY İÇİNDE HERHANGİ BİR İMMÜNSÜPRESİF İLAÇ KULLANMAMIŞ OLMAK
• YUKARIDAKİ KRİTERLERE GÖRE UYAN HASTALARDA TEDAVİ VE TAKİP KRİTERLERİ:
1- HASTADA AKTİF ENFEKSİYONUN OLMADIĞININ GÖSTERİLMESİ , PA AC GRAFİSİ, HEMOGRAM VE İDRAR KÜLTÜRÜ, HIV (-) NEGATİF OLDUĞUNUN LABORATUVAR İLE
GÖSTERİLMESİ. GEÇİRİLMİŞ TÜBERKÜLOZ ÖYKÜSÜ BULUNAN VEYA ATİPİK LEZYONLARI BULUNAN HASTALARDA KONTRENDİKE OLMADIĞININ BİLDİRİLMESİ.
2- SON 6 AY İÇERİSİNDE HASTANIN KANDİDA VEYA ASPERGİLLUS BENZERİ SİSTEMİK MANTAR ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI
3- SON 3 AY İÇİNDE AĞIR HERPES SİMPLEKS VEYA HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI VEYA DİĞER FIRSATÇI ENFEKSİYON OLMAMASI
4- HASTANIN İMMÜN YETMEZLİKTE OLMADIĞININ LABORATUVAR OLARAK GÖSTERİLMESİ İÇİN TAM KAN SAYIMINDA;
O NÖTROFİL SAYISI > 1500 HÜCRE/µL VEYA > %20
O LENFOSİT SAYISI > 1000 HÜCRE/µL VEYA > %15
O CD4+ > 500 HÜCRE/µL
O CD8+ > 250 HÜCRE/µL
5- 6 AYDA BİR HASTANIN KLİNİK (FİZİK MUAYENE VE EDSS) VE LABORATUVAR (HEMOGRAM, KARACİĞER FONKSİYON TESTİ, İDRAR TETKİKİ VE KÜLTÜRÜ, GEREKLİ
GÖRÜLEN HASTALARDA GEBELİK TESTİ) BULGULARININ BİLDİRİLMESİ GEREKLİDİR.
231
SİNİR SİSTEMİ
GECİKMİŞ PUBERTE
SİNİR SİSTEMİ
DİSİPAL
DYSTONİA MUSCULORUM DEFORMANS
233
SİNİR SİSTEMİ
CEREBROLYSİN
BEYİN İSKEMİSİ, MENTAL RETARDASYON, OTİZM
234
235
SİNİR SİSTEMİ
SİNİR SİSTEMİ
NEFOPAM
ORFENADRİN
HİDROKLORÜR
PORCİNE BRAİN
EXTRACT
POTASYUM BR
RUFİNAMİD
OXADOL
232
EPİLEPSİ
EPİLEPSİ
236
SİNİR SİSTEMİ
SKOPOLAMİN
237
SİNİR SİSTEMİ
STİRİPENTOL
DİBRO-BE-MONO
BANZEL, INOVELON
SCOPODERM, SCOPOLAMİN
PATCH
DİACOMİT
238
SİNİR SİSTEMİ
SULTİAM
OSPOLAT
EPİLEPSİ, LENOX GASTAUT SENDROMU
239
SİNİR SİSTEMİ
EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLAR VE HAREKET BOZUKLUKLARI, TARDİF DİSKİNEZİ, DİSTONİ, HUNTİNGTON KOREASI (HUNTİNGTON HASTALIĞI), SEREBRAL PALSY, KOREA
240
SİNİR SİSTEMİ
241
SİNİR SİSTEMİ
242
SİNİR SİSTEMİ
XENAZINE, NITOMAN,
TETRABENAZİNE
REVOCON
TİAGABİN
GABİTRİL, GABİOTAN
ARTANE, ACAMED,
TRİHEXYPHENİDYL HCL
PARKİNANE
ZONEGRAN 25 MG. KAP,
ZONİSAMİDE
EXCEGRAN 25 MG KAP.
243
SİNİR SİSTEMİ
LACOSAMİDE
VIMPAT
DİRENÇLİ EPİLEPSİ
244
SİNİR SİSTEMİ
NALTREKSON
HİDROKLORUR
ETHYLEX
1. ALKOL BAĞIMLILIĞI
2. OPİOİD BAĞIMLILIĞI
245
SİNİR SİSTEMİ
PRİMİDON
MYSOLİNE
1. EPİLEPSİ
2. ESANSİYEL TREMOR
DORYL
NÖROJENİK MESANE
LEDERMYCİN
UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON SALINIMI SENDROMU (ADH SENDROMU), HİPONATREMİ
PROGLİCEM, TENSURIL,
HIPERSTAT, PROGLISEM,
SEFULKEN
HİPERİNSULİNEMİ, HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ, HİPERİNSÜLİNİZM, İNSÜLİNOMA, NESİDİOBLASTOSİS (PANKREAS ADACIK HÜCRE TÜMÖRÜ), İLACA BAĞLI HİPOGLİSEMİ,
HİPOGLİSEMİ
246
247
248
SİNİR SİSTEMİ, GENİTOÜRİNER
KARBAKOL
SİSTEM
SİSTEMİK HORMONAL
DEMEKLOSİKLİN
PREPARATLAR
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
DİAZOXİD
PRİMER DİSTONİ, SİNİR HASARI (İNJURİ)
EPİLEPSİ
EPİLEPSİ (PARSİYEL NÖBET)
PARKİNSON, CEREBRAL PALSY, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI, WİLSON HASTALIĞI, EKSTRA PYRAMİDAL HASTALIKLAR, DİSTONİ, KOREA, KOREA ATETOZ,
MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, SPASTİK ATAKSİ
EPİLEPSİ ( 0 -16 YAŞ ARASI HASTALARDA )
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
SİSTEMİK HORMONAL
PREPARATLAR
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
DİSODYUM EDTA
ENDRATE, CHELATRAN
HİPOPARATİROİDİ (TEST İÇİN)
DİBENZYRAN
FEOKROMASİTOMA, NÖROJEN MESANE
CRH AMP.
TEST İÇİN, İNFERİOR PETROZAL SİNÜS ÖRNEKLEMESİ
L-DOPA
L-DOPA
BOY KISALIGI İÇİN L-DOPA TESTİ
MEKASERMİN
INCRELEX
LARON SENDROMU, PRİMER IGF-1 EKSİKLİĞİ
FENOKSİBENZAMİN
HİDROKLORÜR
KORTİKORELİN
TRİFLUTATE
CREON GRANÜL, CREON
PANKREATİK ENZİMLER
KİNDER
KİSTİK FİBROZİS
PANKRELİPAZ
VİOKASE
PANKREATİT
TESTOLAKTON
FLUDESTRİN, TESLAC
ALBRİGHT SENDROMU, PUBERTE PRECOX
TETRAKOSAKTİD
SYNACTHEN 0.25MG,
CORTROSINA, NUVACTHEN,
ACTH
TEST AMAÇLI TEK KULLANIM
TİRATRİKOL
TEATROİS (TRİAC)
HİPOFİZ TİROİD HORMON REZİSTANSI
ATAZANAVİR
REYATAZ
AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU)
DİDANOZİN
VİDEX
HIV POZİTİF VAKALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE 6 AYDAN SONRA
ENFUVİRTİT
FUZEON
TEDAVİ ALMIŞ OLMASINA RAĞMEN HIV REPLİKASYONU DEVAM EDEN HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE
FLUSİTOZİN
ANCOBON, ANCOTİL
CRİPTOCOCCUS MENENJİTİ
FOSCARNET
FOSCAVİR, TRİAPTEN
CMV(SİTOMEGALOVİRÜS) ANTİJENEMİ + SEVERE COMBINED IMMUNODEFFICIENCY (SCID) + KİT(KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU), GANCİCLOVİR DİRENÇLİ
CMV(SİTOMEGALOVİRÜS) ENFEKSİYONLARI
KAPREOMİSİN
CAPASTAT
TÜBERKÜLOZ
KLOFAZİMİN
LAMPREN,CLOFOZİNE
TÜBERKÜLOZ, ÇOKLU İLAÇ TEDAVİSİNE DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU
İNAKTİF POLİO VİRUS
İMOVAX (İNAKTİF POLİO AŞI)
1. HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR
2. MALİGN OLMAYAN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR
NELFİNAVİR MEZİLAT
VİRACEPT
AKKİZ İMMÜN YETMEZLİK SENDROMU
NİTAZOKSANİT
ALİNİA
İMMUNSUPRESE VEYA İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTADA CRYTOSPORİDİUM ENFEKSİYONLARI
PENİSİLİN MAJORMİNÖR DETERMİNANT
DAP KİT
PENİSİLİN ALLERJİSİ HİKAYESİ OLAN VAKALARDA TANININ KESİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN. EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇOCUK ALLERJİ, ALLERJİ VE
GÖĞÜS HASTALIKLARI (YETİŞKİN), ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANLARININ REÇETESİ İLE
SAKİNAVİR MEZİLAT
İNVİRASE
AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU), HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)
SİDOFOVİR
VİSTİDE
SİTOMEGALOVİRÜS
İMMÜN GLOBULİNİ
CYTOTECT, MEGALOTECT
TİPRANAVİR
APTİVUS
DİĞER PROTEAZ İNHİBİTÖRLERİNE DİRENÇLİ HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE
A VİTAMİNİ
ALFA -1- PROTEİNAZ
İNHİBİTÖRÜ
AQUASOL A AMP
PREMATÜRE APNESİ + BRONKOPULMONER DİSPLAZİ YA DA PREMATÜRE APNESİ + RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU
PROLASTİN
ALFA -1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI
274
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SİSTEMİK KULLANILAN
ANTİİNFEKTİFLER
SOLUNUM SİSTEMİ
275
SOLUNUM SİSTEMİ
276
SOLUNUM SİSTEMİ
İPRATROPİUM BR
ATROVENT LS, ATROVENT
NASAL, ITROP NASAL
ALLERJİK RİNİT + BRONŞİAL ASTIM
277
SOLUNUM SİSTEMİ
NEDOKROMİL
TİLADE
ASTIM, BRONKOSPAZM
278
SOLUNUM SİSTEMİ
NİTRİK OKSİT
İNOMAX
VAZOREAKTİVİTE TESTİ
279
SOLUNUM SİSTEMİ
ORSİPRENALİN
ALUPENT
KOAH, AKUT BRONŞİYAL ASTIM, DİGİTAL İNTOKSİKASYONU
280
SOLUNUM SİSTEMİ
PİRFENİDON
ESBRİET
İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS
SODYUM BENZOAT
AMMONUL,BOROCAİNA,BRON
CALENE,BRONCALENE
NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ
NOURİSSON
270
271
272
273
281
SOLUNUM SİSTEMİ
AIDS KLİNİK TABLOSU GELİŞEN HIV POZİTİF KİŞİLERDE CMV RETİNİTİNİN TEDAVİSİNDE, GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV ENFEKSİYONU, İMMÜNSUPRESE VEYA TRANSPLANT
HASTASINDA CMV VEYA BK VİRÜS ENFEKSİYONLARI, AKUT CMV ENFEKSİYONU, CMV PROFİLAKSİSİ, POLYOMA NEFRİTİ,
KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ VEYA AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN VEYA HIV POZİTİF VAKALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE OLARAK CMV
PNÖMONİSİNİN TEDAVİSİNDE
Download

21.01.2014-05.03.2014 tarihleri arasında yurtdışı ilaç listesinde