TVOJA KARIJERA POČINJE OVDE!
OBEZBEDI SEBI PRAKSU ILI POSAO SADA!
Uradi BAT POTPUNO BESPLATNO na Univerzitetu Singidunum 4. DECEMBRA u 15:00
zbog šanse da budeš kontaktiran od strane 20000 kopmanija širom sveta!
(KLIK ZA REGISTRACIJU)
NIJE POTREBNA PRIPREMA! BROJ MESTA JE OGRANIČEN!!
>>>Šta je BAT?
BAT (Bloomberg Aptitude Test) je test koji meri tvoje veštine relevantne za karijeru u finansijama i biznisu i omogućava ti
da anonimno predstaviš sebe 20000 poslodavaca kroz Bloomberg Talent Search. Sva pitanja na BAT-u procenjuju
tvoju sposobnost i talenat, a ne znanje, tako da ti nije neophpdno prethodno iskustvo i teorijsko znanje iz oblasti
ekonomije.
BAT je potpuno besplatan i možeš ga ponoviti bezbroj puta, pri čemu je samo tvoj najbolji rezultat vidiljiv poslodavcima.
Studenti svih akademskih profila i svih godina i nivoa studija se pozivaju da urade test, budući da je moguće pronaći veliki
broj praksi i poslova u različitim delatnostima.
>>>Preko 200000 kontakata!
>>>O Bloomberg L.P.
Preko 180000 studenata je već uradilo test, na preko
3500 univerziteta širom sveta i preko 200000
kontakata je ostvareno između studenata i poslodavaca
u
vezi
razgovora
za
posao.
Poslodavci
koriste Bloomberg Talent Search (Bloomberg bazu
talenata) da bi kontaktirali studente na osnovu
rezultata ostvarenih na BAT-u, kako u ukupnom
iznosu, tako i u svih osam oblasti pojedinačno. Nije
cilj postići najbolji rezultat, već pronaći odgovarajuće
mesto za sebe.
Bloomberg L.P. je vodeća svetska kompanija u oblasti
finansijske analitike i medija koja pruža finansijske
softverske alate, analitičke usluge i novosti kroz
Bloomberg
Profesionalnu
Službu,
najvećim
kompanijama širom sveta. Bloomberg je razvio BAT
kako bi povezao talentovane student širom planete sa
liderima u finansijskoj industriji. Saznaj više o
Bloomberg-u na www.bloomberg.com
>>>Glavne koristi od BAT-a:
>>>Kako biti uspešan:
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Proceni svoje sposobnosti
Otkrij pozicije u oblasti finansija i drugih grana
poslovanja
Istakni svoj BAT rezultat u svom CV-u i na
LinkedIn profilu
Budi kontaktiran radi lokalne ili
međunarodne prakse ili posla
Budi uočen na BAT Hall of Fame!
Proceni svoj nivo znanja poslovnog engleskog
POTPUNO BESPLATNO
3.
4.
5.
Pogledaj primere pitanja
Upravljaj vremenom (2 sata – 100 pitanja sa po 4
ponuđena odgovora)
Prati novosti
Ponovo uradi BAT kako bi poboljšao svoj
rezultat
PROBAJ ODMAH! Čak i ako ne uradiš dobro,
ne moraš da objaviš rezultat. A čak i kad je
objavljen, tvoj rezultat ostaje anoniman, osim ako
ti ne želiš drugačije.
Podeli ovu priliku sa drugima!
Relevantni linkovi: www.takethebat.com, BAT Sample Questions , BAT Success Stories, Hall of Fame, Bloomberg Briefs, Bloomberg Businessweek
Prati nas na @takethebat #BAT i Facebook-u
Download

tvoja karijera počinje ovde! obezbedi sebi praksu ili posao sada!