Eklipse
– potencijal za najdublje promene –
Aleksandra Ralić
Svako od nas tokom života ima bar jednu pruženu šansu da doživi najdublje, korenite promene, one nakon kojih naš život kreće jednim sasvim drugim tokom, nakon
kojih sve izgleda potpuno drukčije, i nakon kojih nam se čini kao da je sve ono do
tada proživljeno živeo neko drugi…
T
e promene najčešće budu uzrokovanje nekim
važnim događajem, često iznenadnim, neplaniranim, najneobičnijim, onim koji ne obitava
ni u najluđim snovima, ali često i stresnim. Ima
„srećnika“ kojeg zadesi „sedmica na LOTO-u“ ili
onih koji dobiju nagradno putovanje u egzotične
krajeve i upravo tamo sretnu svoju srodnu dušu
sa kojom otpočnu život u prelepoj vili na obali
nekog mora (o čemu su samo ponekad maštali u
sumornoj svakodnevici). No, kako je u prirodi čoveka da bol, patnja, tuga, strah izazivanju snažnije
emocije i reakcije od onih pozitivnih (a emocije
su one koje stvaraju događaje), to su upravo i neprijatni, bolni događaji oni koji najčešće prethode
bitnim promenama u životu, oni koji nas nateraju
da se suočimo sa postojanjem „viših sila“, i da hteli-ne hteli krenemo nekim drugim putem. Takvi
trenuci, bili oni prijatni ili ne, bili vi srećnici ili
oni manje srećni, su retki, vrlo retki, ma kako da
se objektivno manifestovali (kroz dobitak na lutriji ili gubitak voljene osobe), i kao svaka retkost
su vrlo dragoceni, vrlo posebni, sa neverovatnim
nevidljivim smislom, a samo je pitanje na koji način ćemo tu dragocenost iskoristiti – jer i dobitak
na lutriji može izazvati problem a ne doneti samo
pogodnosti jer može slediti ucena, kidnapovanje,
pljačka, a i savršeni bogataš sa egzotičnog ostrva
može ispasti vrhunski serijski ubica, dok gubitak
bliske osobe može inicirati poniranje u najdublje
delove sebe, u potrebu za spoznajom suštine postojanja, uzroka i posledice, i tako uvesti osobu u
nove svetove, nove dimenzije i inicirati zapravo
njen duhovni razvoj koji sam po sebi posledično
dovodi do razvoja i na svim drugim nivoima.
Eklipse (pomračenje Sunca i Meseca) simbolišu upravo te trenutke, te šanse za korenite pro-
mene, te prelomne momente koji, ma kako bili
bolni ili radosni, zapravo jesu vrata za neke nove
svetove.
Tehnički predstavljaju konjunkciju (pomračenje Sunca) ili opoziciju (pomračenje Meseca)
Sunca i Meseca (mlad i pun Mesec) kada su u
blizini i čvorovi (do 19 stepeni kada je u pitanju
solarna eklipsa i do 12 stepeni kada je u pitanju
lunarna eklipsa) i dešavaju se od 4 do 7 puta godišnje (u proseku 2 solarne i 3 lunarne eklipse godišnje, za razliku od lunacija koje imamo dva puta
mesečno, kada nema prisustva čvorova – mlad/
pun Mesec). Eklipse dakle predstavljaju vezu
Sunca i Meseca i čvorova koji su „delovi Meseca“
jer predstavljaju tačke u kojima Mesečeva putanja
preseca ekliptiku (Sunčevu prividnu putanju oko
Zemlje). I stoga kontakt Sunca i Meseca u blizini jedne od ovih tačaka ima vanrednu vrednost,
vanrednu snagu, potencijal, jer se na taj način
spajaju svesno i podsvesno, razum i emocije, delovanje i primanje, ali na daleko dublji, sudbinskiji način jer čvorovi kao faktori prošlosti (Južni)
i budućnosti (Severni), uzroka i posledice, daju
ovom spoju potpuno drukčiju dimenziju u koju
bivamo uvučeni na plutonovski, škorpionski način i upravo zato eklipse i imaju prirodu Plutona –
može uzeti sve, ali i dati daleko više, samo ukoliko
umemo na najradosniji mogući način da prihvatimo okolnosti koje donosi. Po mnogim autorima
eklipsa predstavlja otvaranje vrata univerzuma za
najsuptilnija iskustva, znanja, a ona koja prethodi
trenutku rođenja (prenatalna eklipsa) predstavlja
smrt u prethodnoj inkarnaciji, tj. trenutak zaborava prethodnih iskustava pre novog rođenja.
Sa svakom eklipsom, stoga, imamo grupu
srodnih duša koje će se inkarnirati u toku 6 mese1
Dakle, na probi će biti sve što smo stvarali,
sve što je imalo tendenciju da traje, sve što je na
opštem nivou bio cilj (Jarac), odnos ka vlasti, državnom sistemu, ustanovljenim pravilima, granicama, nauci, kao i ono što smo nasledili, ono što
je najčistije u nama, osećanja, podsvest, iskrenost,
bliskost (Rak), ali i svaka porodica, žene, majčinstvo. Kako svaki znak primarno determinišu
i planete koje su u tim znacima u određenom
dostojanstvu, to će eklipsa u Jarcu uticati na promene odnosa ka vrednostima, novcu, veri, svrsi,
crkvi (Jupiter u padu), kao i odnos ka onome što
simboliše Mesec, a na opštem nivou to može ukazati na teritorije, narod, vodni potencijal...
Solarna eklipsa u Raku iniciraće delovanje koje
može uzrokovati teške i neprijatne situacije kako
na opštem tako i na ličnom nivou jer u ovom znaku su dva malefika Mars i Saturn u lošem dostojanstvu – ratovi, stradanja, bolesti, povređivanja,
tuče, ubistva.
Najbolji mogući način ispoljavanja eklipsi u
ova dva znaka uključuje simboliku onih planeta
koje su u ovim znacima u dobrom dostojanstvu:
Mars i Saturn u Jarcu i Jupiter i Mesec u Raku –
novi temelji, izgradnja, ulaganje energije u nauku, znanje, pravi, trajni kvalitet, vraćanje vere u
porodicu, domovinu, poverenja u državu, pravil-
ci (do naredne eklipse istog tipa), koje u zavisnosti od toga gde pada eklipsa (znak, stepen, vladar
znaka) imaju određenu vrstu srodnih iskustava,
srodnih ciljeva i zadataka u ovoj inkarnaciji.
Eklipse koje obeležavaju ovaj šestomesečni
period pred nama pale su u dva vrlo sudbinska
znaka – lunarna 26.06.2010. na 4.46 stepen Jarca,
i solarna 11.07.2010. na 19.24 stepen Raka, što
svakako dodatno naglašava snagu ovih eklipsi,
kao i primarni uticaj na postulate na kojima se
zasnivaju država i porodica, opšte i lično, na šta
dodatno upućuje i egzaktna konjunkcija Meseca
sa Plutonom u Jarcu u trenutku pomračenja Meseca.
Solarna eklipsa je ona koja govori o okolnostima, delima koje ćemo sami izazvati, stvoriti
jer Sunce je svesna planeta i simboliše akcije koje
svojom voljom činimo, dok je lunarna ona koja
govori o okolnostima koje nam dolaze, o neminovnosti primanja, prihvatanja što je u simbolici
Meseca. Solarna eklipsa primarno ukazuje na faktore koji se tiču svesnog dela osobe ili kolektiva
kao entiteta, dok lunarna upućuje na promene na
emotivnom, podsvesnom nivou koji je primarno
faktor odnosa kako između dve osobe, tako i između naroda, država i slično.
2
no korišćenje i usmeravanje energije, bez ikakve
agresije i prisile, vera u druge kao u sebe...
Kako eklipse deluju sa vrlo dubokih nivoa to
svakako da ne možemo očekivati da svaka eklipsa
ima određeni uticaj na naš život iako ona mora
pasti negde u našem horoskopu. Da bi se uticaj
eklipse osetio (a nije zanemarljiv) potrebno je da
eklipsa aktivira što egzaktnijim aspektom (primarno konjunkcijom) vrh kuće ili planetu pri
čemu će se njen uticaj odraziti na sve ono što ta
planeta u natalu jeste (ima osnovnu simboliku,
vlada određenom kućom kao i određenim planetama), kao i na kuću u kojoj se nalazi data planeta, ali i njen natalni dispozitor. Primera radi,
eklipsa na 19 Raka pada svakome od nas u neku
kuću, moguće na neku planetu ili je u aspektu
(povoljnom ili ne sa nekom planetom), ali je od
velike važnosti i gde se nalazi naš natalni Mesec
(pozicija u znaku, kući, aspektima).
Kako su prelomni momenti u životu retki, to
je na isti način i redak uticaj eklipsi i Univerzum
kroz njih poručuje najdirektnije, kroz egzaktne
aspekte sa natalnim planetama ili vrhovima kuća
(primarno uglovima), što znači da će ove dve
eklipse primarno „prozvati“ one koji imaju planetu ili vrh kuće na 19.24 stepenu Raka ili na 4.46
stepenu Jarca ili u egzaktnom aspektu sa ovim
stepenovima. Od prirode aspekta kao i od natalnog dispozitora (Mesec i Saturn) zavisi i priroda
uticaja eklipse – da li ste srećković ili onaj drugi!
hvatite bez suprotstavljanja, borbe, neslaganja, jer
je to jedini način da se lako otvore druga vrata.
Solarna eklipsa Ovnovima pada u prirodnu
4. kuću pa će akcija preduzeta na nivou porodice, nekog bliskog odnosa, nekretnine, jednog
roditelja, izvesno biti pogrešna, sa trajnijim posledicama, jer je u pitanju takođe kvadratni znak.
Ego i nepromišljenost su glavni faktori koji mogu
uticati na stvaranje problematike na duže staze,
a savet je ne činiti ništa po svaku cenu, posebno
ukoliko se to kosi sa mišljenjem ukućana, roditelja. Posvetite se najbližima viđe nego obično.
Bik
Lunarna eklipsa će Bikovima primarno uticati na
promenu uverenja, na potrebu za novim znanjima, ali će dati i mogućnost problema u inostranstvu, ali i mogućnost odlaska u inostranstvo, kao
i promenu fakulteta, ili napuštanje fakulteta, ali
i mogućnost inostrane stipendije jer se eklipsa
odigrava u trigonskom znaku. Pitanja zakona će
takođe biti aktuelna, pa postoji i mogućnost naplate nekih starih zakonskih dugovanja u meri u
kojoj je Saturn natalno teško postavljen. Savet je
prihvatiti sve, platiti sve što treba platiti i ne ulaziti u sukobe sa zakonom.
Solarna eklipsa Bikovima donosi mogućnost
donošenja važne odluke, odlaska na važan put
koji će bitno uticati na budućnost, ili kretanje na
neki kurs koji će doneti nova poznanstva i mogućnost novih poslova. Važno je doneti ispravnu
odluku u pravo vreme, a ishod zavisi primarno od
natalnog Meseca.
Generalni uticaj eklipse na zodijačke
znake
Ovan
Blizanci
Lunarna eklipsa Ovnovima pada u prirodnu 10.
kuću što će neminovno inicirati promene na poslu na koje natus neće imati mnogo uticaja, primarno na nivou odnosa kako međuljudskih tako
i odnosa ka samom poslu, pretpostavljenima,
svim autoritetima. Budući da je iz Jarca prirodno kvadratni odnos ka Ovnu, kao i da je Saturn
kao vladar eklipse prirodno u padu u Ovnu (sam
Ovan ga ne voli) to ove promene neće biti lagane,
mogući su otkazi, promene posla, čak i propast
firme. Problemi sa jednim roditeljem i stvaranjem
sopstvene porodice. Savet je da sve što dolazi pri-
Blizancima lunarna eklipsa najpovoljnije dejstvo
može dati kroz okončanje nekog dugog sudskog
procesa u njihovu korist (u meri u kojoj je natalni
Saturn dobar), ali i gubitak u meri u kojoj je loš.
Smrtni slučaj može bitno uticati na buduće okolnosti, nasledstvo koje može biti problematično.
Mogućnost transformacije je velika, a najvažnije
je da ne oštete druge ljude na materijalnom, finansijskom nivou. Savet je da pravilno ulažu novac, i da obraduju finansijskom pomoću nemoćne, bolesne, decu, beskućnike.
Solarna eklipsa nudi mogućnost velikog finansijskog dobitka ukoliko natal to nudi, i u meri
3
u kojoj je Mesec natalno povoljno postavljen.
Promena sistema vrednosti je neophodna, a oni
sa nedovoljno samopoštovanja će imati priliku da
se uvere u svoje kvalitete. Sa druge strane, aflikcije
u natalu mogu ukazati na krađe novca, pokretne
imovine, omalovažavanje od strane drugih...
ko imate zdravstvenih problema. Zdrava ishrana
i svakodnevna vežba su prvi koraci.
Solarna eklipsa će mnogim Lavovima probuditi velike strahove koji će rezultirati i čudnim
snovima, predskazanjima, vizijama. Potrebno je
da se pozabavite svojim podsvesnim delom bez
straha – suočite se sa duhovima prošlosti, posebno onima koje ste na neki način oštetili, jer može
doći vreme za „naplatu“. U povoljnoj konotaciji
narednih 6 meseci je izuzetno povoljan period za
„buđenje“, za otpočinjanje rada na sebi kroz kurseve meditacije, joge i srodnih duhovnih disciplina.
Rak
Najosetlijviji znak će biti na probi kada je lunarna eklipsa u pitanju, primarno na nivou odnosa.
Iako vrlo skloni prihvatanju svega što dolazi, bez
posebne želje za akcijom i inicijativom, sa eklipsama u kojima učestvuje i vaš vladar Mesec, bićete prinuđeni da prihvatite i najteže okolnosti
jer je Mesec i u konjunkciji sa Plutonom, kada je
partnerstvo u pitanju, bilo da je u pitanju bolest
partnera, realni gubitak, ili partnerova neverovatna promena. Ujedno, kako je Pluton vladar vaše
prirodne 5. kuće to ovih 6 meseci može doneti i
mogućnost ostajanja u drugom stanju (posebno
ukoliko dugo to niste uspevali), ali i neka važna,
sudbinska dešavanja detetu. Savet je da probate
da razumete partnera jer je on svakako ogledalo
vas samih.
Solarna eklipsa najviše će uticati upravo na
Rakove zahtevajući korenitu promenu na nivou
primarno fizičke energije i tela. U meri u kojoj
ste vodili računa o sebi, svom telu, smeru u kojem ide vaša energija, imaćete priliku da budete
nagrađeni. U protivnom potrebno je da obratite
pažnju na sve fizičke probleme koje ste imali, i da
promenite ishranu i svakodnevne navike. Vašem
telu je potrebna promena koja će inicirati i promenu svega ostalog.
Devica
Nakon dvoipogodišnjeg Saturnovog tranzita koji
je mnoge pripadnike vašeg znaka umorio, istestirao, doneo veće odgovornosti, bolest, ali i mogućnost isceljenja, ova lunarna eklipsa, budući da
pravi trigon ka vašem Suncu, donosi mogućnost
da se nade i planovi ostvare (Mesec je vladar 11),
na najneobičniji način, što vam može izgleti nakon Saturna potpuno neverovatno. Donosi mogućnost velikih ljubavi, onih do smrti, onih u koje
poverujte pa posumnjate. U meri u kojoj vam je
natalni Saturn dobar, ta ljubav će potrajati, prevazići i ovaj život. Kreativnost i deca su ispit koji
u narednih 6 meseci treba da položite pa je savet
da se volite i radujete što vama konkretno može
veoma teško pasti.
Solarna eklipsa testira odnos sa prijateljima,
donosi mogućnost dobitka na igrama na sreću,
mogućnost vanredno velike penzije usled spleta
najneobičnijih okolnosti. A ono što je važno je da
odete na put (Mars u sekstilu sa eklipsom je vladar 3), da potpišete važan ugovor u koji sumnjate,
Lav
tj. drugim rečima rečeno da verujete u sopstvene
Lavovi će kao glavni koordinatori u Zodijaku pod intuitivne odluke.
uticajem lunarne eklipse koja pada u prirodnu 6.
kući biti prinuđeni da se promene, primarno kada Vaga
je njihov odnos ka zaposlenima, kolegama, svim
podređenima u pitanju. Stari postulati mogu biti Sa Saturnom koji je na pragu vašeg znaka i luuzdrmani, a da vi do poslednjeg momenta ne pri- narnom eklipsom u znaku Jarca, i vi ste jedan od
mećujete šta se dešava. Od velike je važnosti da glavnih prozvanih. Srodno Ovnovima i vi ćete
postavite stvari na svoje mesto, ali nikako dikta- biti uvučeni u dešavanja na polju porodice gde
torski što može biti vaša odlika sa imalo despot- je neophodno da prihvatite odgovornost, da preskim Saturnom. Razumevanje, davanje i ljubav je uzmete određene odgovornosti od roditelja, da
ono što treba da vas ubuduće vodi. Neophodno je se odreknete neke nekretnine ili popravite neki
da obratite pažnju i na govor tela, posebno ukoli- najbliskiji odnos, bez da sumnjate i „merite“ šta
4
Solarna eklipsa će inicirati moguće i najbolnije događaje koji se najčešće vezuju za smrt
bliskih. Bićete izloženi određenim opasnostima,
operacijama, kao i mogućnosti da nekoga oštetite
finansijski. Odluka da ne počinite nikakvo krivično delo biće najispravnija odluka jer će ublažiti
ili neutralisati sve loše konotacije eklipse. Idealno
bi bilo da se odreknete nekog nasledstva u tuđu
korist.
je ispravno. Bolest, smrt ili odlazak nekoga iz
porodice može vam promeniti život, na bolje ili
na gore, u meri u kojoj prihvatite da je sve što se
dešava svrsishodno i da možete nešto i sami da
ostvarite i završite – da vam nije potreban uvek
partner da biste bili svoj na svome.
Solarna eklipsa uticaće primarno na karijeru,
status koji može biti poljuljan vašom ličnom akcijom, nekim opštim dešavanjima, ili, moguće i
zbog odlaska ili pada s položaja osobe koja vas je
protežirala. Najvažnije je da verujete da nije kraj
sveta, da imate dovoljno energije i da se možete
ostvariti i na nekom drugom mestu, formirati porodicu i sa nekom drugom osobom.
Jarac
Lunarna eklipsa zahteva promene na najličnijem
nivou, na nivou tela, primarno. Odnos ka sopstvenom telu i usmeravanje na podizanje sopstvene energije je ono što je najvažnije za ovu eklipsu. Od vašeg odnosa ka sebi, ali na najsikrenijem
nivou, zavisi i odnos ka drugima. Bićete u prilici
da se izlečite i od najteže bolesti u meri u kojoj je
natalni Saturn povoljan.
Solarna eklipsa nateraće vas da delujete i na
nivou odnosa sa partnerom. Neka vaša akcija iniciraće bitnu promenu zbog koje ćete zažaliti ili joj
se kroz vreme beskrajno radovati. Velikog udela u
tome može imati i prijatelj – poslušajte savet i ne
zaboravite da je partner vaše ogledalo.
Škorpion
Vaš znak je uglavnom pošteđen lošeg uticaja
eklipsi jer obe padaju u znake koji su u povoljnom
odnosu sa vašim Suncem. Lunarna eklipsa je daleko zahtevnija jer je vaš vladar Pluton u konjunkciji sa Mesecom i stoga ne propustite priliku da
poradite na sopstvenim odnosima, ali primarno
unutar sebe. Oslobodite se zavisti, mržnje i svih
negativnih osećanja, jer će se „bumerang“ kad tad
vratiti. Prilika da se ostvarite na polju pisanja, komunikacije, drugog braka, učenja je izvesno pred
vama.
Solarna eklipsa zahtevaće promenu na nivou
uverenja, ali i lične vere i odnosa ka verskim institucijama. Vaša lična uverenja biće na probi,
možete kroz određenu sumnju razviti potpuno
novi sistem vrednosti, koji će inicirati potrebu za
dubljim znanjima. Širenje vidika je glavni zadatak i stoga ne budite inertni – skočite u tu reku.
Inostranstvo ili selidba pružaju nove mogućnosti
– poslušajte učitelja ili nekog ko vam je daleko.
Vodolija
Najbolje od lunarne eklipse možete očekivati na
polju kreacije, imaginacije, vizija. Iskoristite sopstvenu kreativnost i genijalnost da snove pretočite
u stvarnost. Niste skloni strahovima, naprotiv, ali
je važno i da se ne upuštate u neverovatne poduhvate ukoliko vam natalni Saturn ne odobrava
ludorije. Mogućnost da postanete nestabilni, da
budete hospitalizovani ili pritvoreni je naglašena.
Solarna eklipsa zahteva radikalne promene u
radnom okruženju. Niste pravi primer za poslušStrelac
nog radnika, ali je vreme pred vama takvo da zahLunarna eklipsa donosi mogućnost promena na teva da se prilagodite. Problem sa kolegama može
nivou finansija, a opet u meri u kojoj je Saturn kulminirati, kao i sa nadređenima na poslu. Prinatalno povoljan – dakle, bankrot ili prosperitet. hvatite sve jer vaša jedna reč može uticati na to da
Važno je da ne preterujete u trošenju, a da date ostanete bez posla. U meri u kojoj vam je Mesec
koliko možete najugroženijima, jer ćete svakako dobar to će biti povoljna promena, u meri u kojoj
biti prinuđeni da date više od planiranog. Sistemi ne, niste svesni dugoročnih posledica.
vrednosti će biti na probi – trajni kvalitet je ono
čemu treba da težite. Primenite način ishrane i na
pravom ste putu da u narenih 6 meseci osetite život na potpuno drukčiji način.
5
Ribe
vezuje se za nedaće i nasilje, to možemo očekivati
i smrt neke važne ličnosti sa zapada koja će uticati
na dešavanja u celom svetu.
S druge strane aktivirana je i zvezda Vasat (desna ruka zapadnog blizanca) koja je povezana je
sa otrovima, hemikalijama i gasovima, pa u težoj
postavci ukazuje na trovanje (masovno) i davljenje, prevare, zlonamernost, nasilje i opšti terorizam. Vezuje se i za hemičare, farmaceute, anesteziologe, kao i one koji rade sa nafrom, benzinom
i uljem, pa kako je u pitanju desna ruka zapadnog
blizanca, to možemo očekivati neku odluku, akciju koju važna osoba sa zapada donosi a koja može
ugroziti mnoge (upravo smo svedoci problema sa
naftom na istočnoj obali SAD). No, s druge strane, povoljna konotacija daje mogućnost donošenja pravih odluka vezanih za naftu, lekove, što je
moguće, ali sa ovakvim nivoom kolektivne svesti
manje izvesno.
Ova eklipsa može se bitno odraziti na sve zemlje koje su u prirodi Raka (Izrael, Holandija,
Argentina, Škotska), ali i na Srbiju jer se Sunce u
horoskopu Berlinske Serbije iz 1878. nalazi na 20
stepenu Raka, što če inicirati probleme sa vlašću,
probleme vodećim ljudima, predsedniku.
I vi ste jedan od znakova koji je pošteđen lošeg
upliva eklipsi (osim ukoliko vam ne pada na neku
drugu osetljivu tačku). Lunarna eklipsa donosi
podršku od strane prijatelja, ali će doneti i nove,
vrlo važne, karmičke, one koji će bitno promeniti
vaš život. Veza sa starim prijateljem će biti na probi – ne zamerite mu ništa, jer su svaka stara laž i
prevara od strane prijatelja zapravo i u vama.
Solarna eklipsa donosi mogućnost velikih
ljubavi, onih o kojima ste sanjali, koje ste čekali,
ali je potrebno da vi preduzmete inicijativu. Mogućnost začeća je naglašenija. Kreativni će biti
posebno inspirisani što može rezultirati pravim
remek-delom.
*
Najvažnije je imati u vidu da eklipse primarno deluju preko egzaktnih aspekata sa planetama,
da povoljni aspekti donose povoljna dešavanja, u
meri u kojoj je dispozitor planete povoljan. Fatalne događaje ne može doneti nijedna eklipsa ukoliko ostali faktori u horoskopu na to ne ukažu.
Na opštem nivou od važnosti je Fiksna zvezda
na koju eklipsa pada, a primarno će se odraziti na
one zemlje koje imaju određenu planetu na tim
stepenovima. U ovom slučaju solarna eklipsa od
11.07.2010. na 19.24 stepenu Raka je u konjunkciji sa čak tri fiksne zvezde iz sazvežđa Blizanaca
upućujući na važnost ove mitološke priče koja je
vezana za braću Kastora i Poluksa, smrtnog i ranjivog i besmrtnog blizanca. No, kako je eklipsa u
pitanju, a aktivirana je baš zvezda Kastor koja govori o smrtnom bratu (glava zapadnog Blizanca),
a koja ima simboličan naziv „Vladar koji će doći“ i
*
Svaki aspekt, svaka konfiguracija, ima „dve
strane medalje“ – više mogućnosti ispoljavanja,
a od nas samih zavisi šta će se ispoljiti. Kada su
eklipse u pitanju odluke najčešće ne donosimo
svesno, bivamo uvučeni u najdublje delove sebe,
najnesvesnije, a sa svrhom da ih osvestimo i iskanališemo na najbolji mogući način – Plutonov
način - daj sve i dobićeš više, dobićeš neslućeno,
pod uslovom da se ne plašimo što je sa Plutonom
vrlo, vrlo retko!
6
Download

- KeplerUnited.org