A odredba Njegova, kad On nešto hoće,
hoće,
samo je da tome kaže
kaže :
“Budi!” I ono biva !
Pa neka je slavljen Onaj u Čijoj je Ruci
Vlast nad svakom stvari,
k Njemu ćete se vratiti vi!
(Ja-sin, 82-83)
U ime Allaha Milostivog Samilosnog, neka je selam i salavat na Njegovog
posljednjeg Poslanika, Muhammeda s.a.w.s. njegovu porodicu, ashabe i sve
istinske sljedbenike Pravoga puta.
Čitaj, u ime tvoga Gospodara, Koji stvara,
stvara čovjeka od zametka!
Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
koji peru podučava.
(El-'alek, 1-4)
Vidjevši koliko savršenstvo leži u Časnoj Knjizi, Kurani-kerimu a koliko malo znadoh o
tome ja i ljudi koji me okružuju , odlučila sam na jedno mjesto sakupiti mali dio (od onoga što
Kur’an doista sadrži u sebi a za što mi i ne znamo) o naučnim otkrićima koje su naučnici uspjeli
da saznaju za ovo vrijeme iz Kur’ana a koji mi je dostupan. Prvi dio jeste zapravo serija kratkih
filmova koje sam prevela sa engleskog jezika pod nazivom “The miracles of Quran” . Možete ih
naći na internetu, na site-u Youtube tako što ćete ukucati nazive na engleskom jeziku koje sam
pisala uporedo sa prevodom na bosanski, te ih možete pogledati i sigurno dobiti bolju
predstavu o naučnim objašnjenjima kur’anskih ajeta. Prvi dio ima dvije podcjeline , prva je
serija filmova urađena od strane jedne produkcije dok druga sadrži otkrića prezentirana od
strane drugih autora te matematička otkrića. Drugi naslov ovog rezimea jeste odlomak iz knjige
”Odgovori na zablude o islamu” , dr. Zakira Naika, koja je (hvala Bogu) dospjela u moje ruke te
još jednom mi potvrdila Istinitost Svete Knjige. Ona je, kao i sve druge knjige koje govore o
Kur’anu i nauci, u meni izazvala erupciju oduševljenja, jeze i osjećaja pripadnosti Ispravnom
putu, ponosa i sreće. Preporučujem vam da je pročitate. Dr. Zakir Naik je svjetski priznati
islamski misionar koji islam objašnjava na takav način da mu je veoma teško naći
protuargumente, te oduševljava široke mase muslimana kao i nemuslimana svojim znanjem i
sposobnošću držanja govora, širom svijeta.
Tu su vam objašnjenja ajeta koji govore o astronomiji, hidrologiji, embriologiji, antropologiji,
botanici, zoologiji, geografiji, historiji, matematici, genetici, okeanologiji i drugim naukama. Ovo
je tek djelić naučnih činjenica pomenutih u Kur’anu koje je ljudski rod (zahvaljujući tobože
nekom velikom tehnološkom i naučnom napretku) uspio rastumačiti. A koliko je tek onoga što
još uvijek ne razumijemo, koliko tek objašnjenja prirode, bitka, života i uopće biti i smisla svega
stvorenog leži u Kur’anu a za koja mi ne znamo i za koja nećemo saznati dok naša svijest i
naučna dostignuća ne uznapreduju na nivo koji je potreban za shvatanja ovakvih savršenih
naučnih činjenica koje je Allah dž.š. poslao ljudima u Kur’anu. Nažalost, mnogi ljudi danas među
kojima je, na još veću žalost veliki postotak muslimana vide islam kao konzervativnu tradiciju
koja je ostala zapečaćena u kućama njihovih deda i nena, na nešto što treba prakticirati kad
ostariš, na nešto što nije dio njih. Oni ne uočavaju činjenicu da je islam snaga, moć, razum,
nauka, napredak itd. Ta prve riječi kojima se Allah obratio Muhammedu bile su “Uči, čitaj u ime
Gospodara tvoga” kojima se automatski daje odgovor na pitanje na koje filozofi stoljećima
pokušavaju da odgovore : ko smo mi? Gdje je svrha našeg postojanja? Svrha našeg postojanja
jeste da se pokorimo Onome Koji nas je stvorio, da mu se predamo, prepustimo i u tome
osjetimo SAVRŠENSTVO i naravno da učimo, čitamo, saznajemo, putujemo, upijamo
informacije, a zatim uz pomoć svih tih saznanja da radimo, gradimo, napredujemo,
tehnologijom olakšavamo svoj život itd. Za mene islam nije religija (mada ga svi tako zovemo,
smatram da se islam ni pod koju cijenu ne smije uvrštavati , makar u duši ako ne u javnosti - u
ostale religije tj. sisteme koje su ljudi izmislili za ljude), islam je u biti način života (the way of
life) . Islam daje odgovore u svim poljima ljudskog djelovanja, na sve problem s kojima se ljudi
suočavaju, na sva pitanja za čijim odgovorima stoljećima bezumno tragaju, islam daje odgovore
na sve životne situacije u kojima se nađemo. Islam je JEDNOSTAVAN, prihvatljiv način života,
stvoren radi čovjeka , pojedinca i njegovog djelovanja u zajednici, savršen sistem, jednostavan
za upražnjavanje od strane svakog čovjeka čijim upražnjavanjem taj čovjek postiže harmoniju i
uspjeh u svom životu.
Ne razumijem one koji nakon ovoga i dalje mogu svoje srce ostaviti zatvorenim za ispravan
način života, balans u njemu, za postizanjem duševnog zadovoljstva, za ostvarivanje ciljeva a sve
uz pomoć Ispravnoga puta. No, kao što je rečeno u Kur’anu, uvijek će biti “slijepih” , “gluhih” i
“nijemih”, koji jednostavno nisu ODABRANI ni DAROVANI od strane Gospodara svjetova darom
spoznaje, darom da uvide Ljepotu i osjete Savršenstvo. Njihova su srca zauvijek zapečaćena.
Islam predstavlja pamet, um i razmišljanje prije svega, pa zato iskoristi moć svoga razuma u
rasuđivanju stvarnosti i činjenica u redovima koji slijede. Sretno !
Emela Osmanović
The creation of the Universe
( Stvaranje kosmosa)
Izvor Svemira objašnjen je u Kur'anu u sljedećem ajetu :
„On je stvoritelj nebesa i Zemlje!“ (sura Al-An'am, ajet 101)
"He is the Originator of the heavens and the earth." (Surah Al-An'am, 101)
Ova informacija data u Kur'anu se slaže sa pronalascima u nauci. Zaključak
koji je danas dosegnula astro-fizika jeste da je cijeli kosmos, zajedno sa
dimenzijama vremena i materije postao kao rezultat velike eksplozije. Ovo otkriće,
poznato kao Veliki prasak proizvelo je cijeli kosmos, prije oko 15 milijardi godina
stvarajući ga iz ništa kao rezultat eksplozije jedne jedine „tačke“. Naučnički
krugovi se slažu da je Veliki prasak jedino racionalno i dokazivo objašnjenje
početka kosmosa i njegovog nastanka. Prije Velikog praska , materija nije
postojala. Iz stanja nepostojanja poznata nam je materija bez energije i njenog
vremena postojanja što se može definisati samo metafizički da su materija,
energija i vrijeme STVORENI. Ova činjenica je otkrivena zahvaljujući posljednjim
metafizičkim dostignućima a to nam je bilo rečeno u Kur'anu prije 1400 godina.
Expansion of the Universe
Universe
( Širenje kosmosa)
U Kur'anu, koji je objavljen prije 14 stoljeća, u vremenu kad je astronomija
bila još uvijek primitivna , širenje Svemira bilo je objašnjeno na sljedeći način :
“A nebo smo Mi snagom sazdali I zbilja širimo ga Mi.” (Ad-dhariyat, ajet 47)
"And it is We who have construted the heaven with might and verily , it is We who are steadly
expanding it. " (Surah Ad-Dhariyat , 47)
Riječ nebesa koja se pominje u ovom ajetu je upotrebljavana na mnogim
mjestima u Kur'anu sa značenjem "Svemir" i "kosmos". Ovdje ponovo, ta riječ je
upotrebljena sa tim značenjem , u drugim riječima u Kur'anu ona je povezana sa
tim da se kosmos ŠIRI. I to je zaključak kojeg su naučnici uspjeli dostići danas. Prije
istraživanja 21. stoljeća jedino objašnjenje kojeg su naučnici imali jeste taj da
kosmos ima kontinuiranu prirodu te da postoji od bespočetnog vremena.
Istraživanja, opažanja i izračunavanja uz korištenje moderne tehnologije pokazala
su da kosmos, ustvari ima početak i da se kontinuirano širi. Na početku 20.
stoljeća ruski fizičar Alexandar Freedman i belgijski kozmolog George teoretski su
izračunali da je kosmos u kontinuiranom gibanju i da se neprestano širi. Ova
činjenica je također dokazana 1929. godine uz naučna osmatranja. Posmatrajući
nebo putem teleskopa, američki astronom Edward otkrio je da se zvijezde i
galaksije konstantno udaljavaju jedne od drugih. U kosmosu se sve udaljava jedno
od drugog što omogućava njegovo neprestano širenje. U narednim godinama,
posmatranja su pokazala da se kosmos uistinu stalno širi. Ova činjenica bila je
objašnjena u Kur'anu kada je to bilo nemoguće da zna iko od ljudi. To je zato što je
Kur'an Riječ Boga, Stvoritelja i Upravljača kosmosa.
Orbits (Orbite / putanje)
U Kur'anu je rečeno da, dok se Zemlja kreće ka Suncu da se i Zemlja i
Mjesec i Sunce kreću u određenim orbitama.
„I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom
plove.“ (Al-Anbiya, ajet 33)
"It is He Who created the night and the day, and the sun and the moon. They swim along each in an
orbit." (Surah Al-Anbiya, 33)
U još jednom od ajeta također je pomenuto da Sunce nije statično te da se
kreće po određenoj putanji :
„I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i
Sveznajućeg.“ (Ja-sin, ajet 38)
"And the sun runs to its resting place. That is the decree of the Almighty , the All-knowing." (Surah Yasin, 38)
Ove činjenice povezane u Kur'anu su otkrivene astronomskim osmatranjima
u našem dobu. Prema izračunavanjima astronomskih eksperata, Sunce putuje
ogromnom brzinom od 7120 km u pravcu zvijezde Vega, u orbiti zvanoj Solar
Apex. To znači da Sunce pređe gotovo 17.280.000 km u jednom danu. Zajedno sa
Suncem sve planete i sateliti u Sunčevom sistemu pređu istu distancu. Sve su
zvijezde u kosmosu u istom, planiranom gibanju. Da je cijeli kosmos pun putanja i
orbita kao što je ova, objašnjeno je u Kur'anu :
„Tako mi neba punog zvjezdanih puteva“ (Ad-Darijat, ajet 7)
"By the sky full of paths and orbits." (Surah Adh-Dhariyat , 7)
U kosmosu se nalazi oko 200 milijardi galaksija koje sadrže svaka oko 200
milijardi zvijezda. Većina ovih zvijezda ima planete a većina tih planeta ima
satelite. Sva ova nebeska tijela precizno kompijuterski izračunato, kreću se po
određenim orbitama. Milionima godina, svako nebesko tijelo je "plovilo" (kretalo
se) po svojoj orbiti u savršenoj harmoniji i redu sa drugima. Mnoge od kometa
također se kreću u orbitama namjenjenim njima. Orbite u kosmosu ne pripadaju
samo nabrojanim nebeskim tijelima. Galaksije se također kreću po određenim,
izračunatim i planiranim orbitama (putanjama) ! Tokom ovih kretanja nijedno od
ovih tijela ne prelazi jedno preko drugoga niti se sudaraju.
Doista, bilo je uočeno da neke galaksije prolaze jedne kroz druge bez i
najmanjeg dodirivanja njihovih komponenata. Zasigurno je da u vremenu kada je
Kur'an bio objavljen, čovječanstvo nije posjedovalo teleskope ni modernu
tehnologiju kakvu imamo danas da posmatraju kosmos prostran milijardama
kilometara, niti saznanja moderne fizike i astronomije. U tom dobu bilo je
potpuno nemoguće znati da je kosmos pun orbita i putanja kako stoji u ajetu. Ali
to nam je bilo jasno rečeno u Kur'anu koji je tada bio objavljen, jer je Kur'an Božija
Riječ.
The protected roof (cuvano nebo)
U Kur'anu, Bog nam skreće pažnju na veoma interesantan atribut neba:
„A nebo smo učinili svodom čuvanim, ali oni okreću glave od Znakova
koji se na nebu nahode!“ (Al-Anbiya, 32)
"We made the sky a preserved and protected roof yet still they turn away from Our Sings.." (Surah AlAnbiya , 32)
Ovaj atribut neba je dokazan naučnim istraživanjima u 20. stoljeću.
Atmosfera koja okružuje Zemlju ima veliku ulogu za život na Zemlji. Uništavajući
meteore, velike i male koji se kreću ka Zemlji onemogućava njihovo padanje na
Zemlju i uništavanje života na njoj. Atmosfera ima ulogu filtera za svjetlosne zrake
koje dolaze iz Svemira i koje su štetne za živa bića na Zemlji. Interesantno je to da
atmosfera propušta samo korisne i one zrake koje ne štete , svjetlost koja
omogućava vidljivost, te radio valove.
Sva ova radijacija je neophodna za život . Svjetlosne zrake koje atmosfera
propušta su veoma važne za fotosintezu biljaka i za preživljavanje svih živih bića .
Većina intenzivnih korisnih zraka emitovanih sa Sunca bivaju filtrirane u
ozonskom omotaču atmosfere. I samo ograničen spektar zraka deseže do Zemlje.
Međutim ovdje ne završava zaštitna uloga atmosfere. Ona štiti Zemlju od
smrzavanja od hladnoće u Svemiru čija temperatura iznosi oko 270 stepeni
Celzijusevih ispod nule.
Međutim atmosfera nije jedina koja štiti Zemlju od štetnih uticaja. Vanalni
pojas , pojas uzrokovan magnetnim djelovanjem Zemlje također ima ulogu štita
od štetnih radijacija koje prijete našoj Planeti.
Radijacija koja konstantno biva odaslana od strane Sunca i ostalih zvijezda je
smrtonosna za živa bića.
Da vanalni pojas ne postoji masivne količine energije zvane Solar flairs koje
su puštene sa Sunca bi uništile Zemlju. Izračunavanja u posljednjim godinama,
pokazala su da energija samo jednog od ovih bljesaka (sa Sunca) je jednaka jačini
100 milijardi atomskih bombi (kao ona bačena na Hirošimu). Uočeno je da 58 sati
nakon bljeska magnetno polje vrši čudna kretanja na kompasu i da 250 km iznad
Zemlje, temperatura atmosfere se poveća na 2500 stepeni Celzijusevih.
Ukratko, jedan savršen sistem funkcioniše daleko iznad Zemlje , okružuje
naš svijet i štiti ga od mnogih prijetnji.
Naučnici su to otkrili nedavno, a o tome da atmosfera ima ulogu štita bili
smo informirani stoljećima prije, u Kur'anu.
The returning sky („ciklicno“ nebo)
U 11. ajetu sure At-Tariq u Kur'anu pominje se vraćajuća uloga neba :
“I tako mi neba koje se vraća (kruži).” (Et-Tarik, ajet 11)
"By Heaven with its cyclical systems.." (Surah At-Tariq, 11)
Riječ "ciklično" pomenuta u Kur'anu također ima značenje "vraćanje nazad"
ili "povratak".
Kao što znamo, atmosfera koja okružuje Zemlju sastoji se iz više slojeva.
Svaki sloj ima važnu ulogu za dobrobit života na Zemlji. Istraživanja su pokazala da
ovi slojevi imaju funkciju vraćanja materijala koji su im izloženi nazad u Svemir ili
na Zemlju. Ovo možemo objasniti na nekoliko primjera ove reciklične uloge
slojeva koji okružuju Zemlju :
• TROPOSFERA - 13-15 km iznad Zemlje omogućava da se voda koja se izdiže
sa Zemlje kondenzira te ponovo vrati na Zemlju u obliku kiše.
• OZONOSFERA - 25 km iznad Zemlje omogućava odbijanje štetnih zraka koje
dolaze iz Svemira i šalje ih nazad u Svemir.
• IZONOSFERA - omogućava odbijanje radio-talasa emitovanih sa Zemlje i
šalje ih nazad na različita mjesta na Zemlji baš kao pasivni komunikacioni
satelit i to omogućava radiijska i televizijska emitovanja mogućim na velike
razdaljine.
Činjenica ove uloge neba je mogla biti otkrivena samo modernim naučnim
istraživanjima a objavljena je stoljećima prije u Kur'anu.
Još jedan pokazatelj da je Kur'an Božija Riječ.
Layers in the atmosphere ( nivoi atmosphere)
Jedna od činjenica pomenutih u ajetima Kur'ana jeste da je nebo sačinjeno
od 7 pojasa :
„On je taj koji vam je sve na Zemlji stvorio, zatim je Nebo zaposjeo i
kao sedam nebesa uredio. On je znalac svake stvari.“ (EL-Bekara, 29)
„Potom je nebo zaposjeo, a ono maglina bilo.
Pa ih je kao sedam nebesa za dva dana stvorio i svakom nebu njegov
polog objavio!“(Fussilat, 11-12)
"It is He Who created everything on the earth for you and then directed His attention up to heaven and
arranged it into seven regular heavens. He has knowledge of all things." (Surah Al-Baqarah, 29 )
"Then He turned to heaven when it was smoke." (Surah Fussilat , 11)
"In two days He determined them as seven heavens and revelaed, in every heaven , its own mandate. "
(Surah Fussilat, 12)
Riječ nebesa , koja se pojavljuje u mnogim ajetima u Kur'anu upotrebljava
se da opiše Zmeljino nebo kao i cijeli kosmos. Slijedeći ovu analogiju, dolazimo da
zaključka da je nebo (tj. atmosfera) sastavljena od 7 pojasa. Doista je danas dobro
poznato da se Zemljina atmosfera sastoji od različitih pojasa koji naliježu jedan na
drugoga. Ona sadrži 7 pojasa, tačno onoliko koliko je rečeno u Kur'anu. U naučnim
krugovima ova se pojava objašnjava na sljedeći način :
" Naučnici su otkrili da se atmosfera sastoji od nekoliko pojasa . Pojasi se razlikuju
po fizičkim svojstvima kao što su pritisak i vrste gasova. Pojas atmosfere najbliži
Zemlji naziva se troposfera. Sadrži 90 % cjelokupne mase atmosfere. Pojas iznad
troposfere naziva se stratosfera. Ozonski omotač je dio stratosfere koji apsorbuje
ultravioletne zrake. Pojas iznad stratosfere naziva se mezosfera. Termosfera leži
iznad mezosfere. Jonizirana forma gasova, omotač u sklopu termosfere je
ionosfera.Posljednji omotač Zemljine atmosfere se proteže od oko 480 km do oko
960 km. Ovaj dio se zove egzosfera. " ("General Sceince" 1985. p. 319-322)
Ako saberemo broj omotača pomenutih u ovom članku vidjet ćemo da
atmosfera sadrži tačno 7 omotača, baš kao što je rečeno u ajetu. Veliko je čudo,
da su ove činjenice koje je nemoguće otkriti bez tehnologije 20. Stoljeća, bile
jasno rečene u Kur'anu ,1400 godina prije.
The function of mountains ( uloga planina)
Kur'an nam ukazuje na veoma važnu geološku ulogu planina :
„I planine smo po Zemlji, da se ona s njima ne potresa, stvorili i po njoj
smo prolaze i staze dali, da bi se oni zaputili.“ (Al-anbiya, 31)
"We placed firmly embedded mountains on the earth, so that it would not move under them. " (Surah AlAnbiya, 31)
Kao što je u ajetu rečeno, planine imaju ulogu sprečavanja potresa na
Zemlji. Ova činjenica nikome nije bila poznata u dobu kada je Kur'an objavljen.
Otkrivena je tek kao rezultat nedavnih istraživanja moderne geologije. Prema
ovim pronalascima , planine su nastale procesom pokretanja masivnih ploča
tvoreći Zemljinu koru. Kada se dvije ploče sudare, tvrđa i jača klizi ispod mekše ,
dok ona na vrhu se savija i tvori brda i planine. Ploča ispod nastavlja da tone
nadolje te tvori istu masu. To znači da planine imaju dio ispod zemlje jednako
veliki kao onaj iznad. U naučnim tekstovima struktura planina obješnjena je na
sljedeći način :
„Na mjestima gdje je kopno deblje kao što su planinska područja Zemljina kora
tone dublje u ogrtač.“ (General Science, 1985.)
U ajetu je ovo svojstvo planine upoređeno sa klinom :
“Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine klinovima.” (En-Enbe’,
ajeti 6-7)
Have We not made the Earth as a bed and the mountains its pegs?“ (Surah An-Naba, 6-7)
Drugim riječima, planine spajaju ploče u Zemljinoj kori obuvatajući Zemljinu
koru ispod i iznad u jednu tačku ovih ploča. Na ovaj način, one učvršćuju Zemljinu
koru i onemogućavaju njeno kretanje po lavi ili po samim pločama.
Ukratko, planine možemo uporediti sa čavlovima (klinovima ) koji drže drvo
sastavljeno. Ova funkcija učvršćavanja koje imaju planine definiše se u naučnoj
terminologiji kao -isostasy-. Isostasy znači :
„Isostasy– generalna ravnoteža u Zemljinoj kori podržana izdašnim
bujicama stijenskog materijala ispod površine donjeg gravitacionog napona.“
(Webster's New Twentieth Cenutry Dictionary)
Ova uloga planina koja je otkrivena uz pomoć moderne geologije i
sezmičkih istraživanja, bila je objavljena u Kur'anu stoljećima prije kao dokaz
očaravajuće moći Božijeg stvaranja.
„I planine smo po Zemlji, da se ona s njima ne potresa, stvorili i po njoj
smo prolaze i staze dali, da bi se oni zaputili.“ (Al-anbiya, 31)
"We placed firmly embedded mountains on the earth, so that it would not move under them. " (Surah
Al-Anbiya, 31)
The movements of mountains ( kretanja planina)
U jednom od ajeta informisani smo da planine nisu statične kao što se čine
već da su u kontinuiranom kretanju.
„A ti vidiš planine i misliš da su one nepomične, a one hodom oblaka
hode! Allahovo je to djelo Koji savršeno je dao sve. On je obaviješten o
onome šta vi činite.“ (An-Naml, 88)
„You will see the mountains you reckoned to be solid going past like clouds. Such is the artistry of God,
Who disposes of all things in perfect order , surely He is Aware of what you do.“ (Surah An-Naml, 88)
Ovo kretanje planina uzrokovano je gibanjem Zemljine kore na kojoj se
nalaze. Zemljina kora je vrsta tekuće materije preko metalnog omotača. Tek na
početku 20. stoljeća po prvi puta u historiji, njemački naučnik Albert Wegener
iznio je teoriju da su svjetski kontinenti bili spojeni ali se onda razdvojili na
različite strane i odmicali vremenom jedno od drugoga.
Geolozi su shvatili da je Wegener bio u pravu tek 1980-ih, 50 godina nakon
njegove smrti.
To je otkriveno zahvaljujući geološkim istraživanjima na početku 20.
stoljeća. Kretanje Zemljine kore objašnjeno je na naučni način , kako slijedi :
„Kora i najviši dio plašta sa debljinom oko 100 km su podjeljeni u segemnte
zvane ploče. Postoji 6 velikih i nekoliko manjih ploča. Prema teoriji zvanoj
tektonske ploče ove se ploče kreću na Zemlji noseći sa sobom kontinente i
okeane. Kretanje kontinenata izračunato je na 1-5 cm po jednoj godini. Kako se
ploče nastave kretati to kretanje će izazvati spore promjene u Zemljinom izgledu.
Na primjer, svake godine Atlantski okean postaje blago širi. (Massachusetts, 1985)
Ono što je ovdje veoma zanimljivo jeste to , da je Bog ukazao na gibanje
planina kao na „kretanje kontinenata“. Danas moderni naučnici također koriste
termin „kretanje kontinenata“ za ovo gibanje.
Bespogovorno, ovo je jedno od čuda Kur'ana da naučna činjenica koja je
nedavno otkrivena naučnim ispitivanjima bila je zapravo objavljena u Kur'anu.
The proportion of rain (proporcija kiše )
Sekundarne karakteristike vjetra i formacija kiše kao rezultat djelovanja
vjetra pomenuti su u Kur'anu, u sljedećem ajetu:
„Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate
šta piti..“ (Al-Hijr 22)
"And we send the fecundating winds, then cause water to descend from the sky , therewith provoiding
you with water in abudance. " (Surah al-Hijr 22)
U ovom ajetu, naglašeno je da je prvi faktor potreban za nastajanje kiše,
zapravo vjetar.
Na početku 20. stoljeća jedina veza koja je bila poznata između kiše i vjetra
bila je da vjetar pokreće oblake. Međutim, moderna meteorološka istraživanja
pokazala su da vjetar ima i sekundarnu ulogu u formaciji kiše. Ova uloga vjetra
funkcioniše na sljedeći način : na površinama mora i okeana stvaraju se vodeni
mjehurići. U momentu kada se rasprsnu tvori se hiljade malih dijelova sa
dimenzijama tek stotnine milimetra koje bivaju bačeni u zrak. Ovi dijelovi miješaju
se sa prašinom sa Zemlje koju donose vjetrovi i bivaju nošeni u više dijelove
atmosfere. Nošeni vjetrom ovi dijelići dolaze u kontakt sa česticama vode u
atmosferi, koje se stapaju sa ovim dijelićima te tako nastaju kapi vode. Zatim se
kapljice vode međusobno spajaju te tvore oblake i onda padaju na Zemlju u
obliku kiše.
Kao što vidimo, vjetrovi nose dijeliće vode u atmosferu što omogućava
stvaranje oblaka za kišu. Da vjetar ne posjeduje ovu osobinu, kapi kiše se nikada
ne bi formirale u atmosferi te ne bi postojala kiša. Najbitnija stvar u svemu ovome
jeste da je ova uloga vjetra te stvaranja kiše pomenuta u Kur'anu stoljećima prije
u dobu kad su ljudi znali veoma malo o prirodnim fenomenima. Još jedna
činjenica o kiši data u Kur'anu jeste da je ona poslata na Zemlju određenoj mjeri.
Ovo je pomenuto u suri az-Zukhruf :
„Onaj Koji s neba kišu s mjerom spušta, pa njome krajolik zamrli Mi
oživaljavamo! – a tako ćete i vi iz grobova izići.“(surah, Az-Zukhruf,11)
"It is He Who sends down water in due measure from the sky by which We bring a dead land back to life
. That is how you too will be raised (from the death)." (Surah az-Zukhruf, 11)
Ova mjera kiše je otkrivena modernim istraživanjima. Proračunato je da u
jednoj sekundi 16 000 000 tona vode ispari iz zemlje što znači 513 triliona tona za
jednu godinu. Ova količina vode jednaka je onoj koja ponovno padne na Zemlju za
jednu godinu. Ovo znači da voda kontinuirano kruži u balansiranom krugu prema
mjeri.
Život na Zemlji zavisi od kruženja vode. Taman kad bi ljudi koristili svu
tehnologiju svijeta ne bi bili sposobni da proizvedu (naprave) ovaj krug (kruženje
vode).
I najmanje odstupanje od ovih mjera količine kiše uskoro bi narušilo balans
što bi dovelo do kraja života na Zemlji. Ali, ovo se nikada ne dešava i kiša nastavlja
da pada u tačno istim količinama, svake godine , baš kao što je rečeno u Quranu.
The seas not mingling with one another ( mora se ne
miješaju jedno s drugim )
Jedna od karakteristika mora , koja je nedavno otkrivena predstavljena je u
Kur'anu kako slijedi :
„Pustio je dva mora da se susreću , između njih je pregrada i njih dva
se među se ne prelivaju.“ (Ar-rahman, 10-20)
"He has let loose the two seas, converging together, with a barrier between them they do not break
through." (Surah Ar-rahman, 19-20)
Okeanolozi su nedavno otkrili ovu osobinu mora da se međusobno dodiruju
ali ne i miješaju.
Zbog fizičke sile zvane površinski napon, vode dva susjedna mora se ne
miješaju. Uzrokovana razlikama u osobinama dvaju mora, pomenuta sila
omogućava razdvajanje mora baš kao da se između njih nalazi nevidljivi zid.
Intersantna strana svega ovoga jeste to da je ova činjenica bila objavljena u
Kur'anu u dobu kada ljudi nisu imali nikakva saznanja o fizičkim silama ili
okeanologiji.
The sex of a baby ( spol novorodjenceta )
Do skorijeg vremena vladalo je mišljenje da spol novorođenčeta zavisi od
majčinih ćelija ili najmanje da je spol u zavisnosti i od muških i ženskih ćelija
zajedno.
Ali nama je data drugačija informacija u Kur'anu, gdje nam je rečeno da
muški tj. ženski spol ovisi o spermatozoidima koji dospiju do maternice.
„I da On par, muško i žensko, stvara, od hude kaplje kad se izbaci..“
(En-Nedžm, 45-46)
„ That He created pairs - male and female - out of a drop of sperm as it is poured forth.“ (Surah an-Najm,
45-46)
KAPLJA KOJA SE IZBACUJE – SPERMATOZOID
Nauke u poletu napredovanja, genetika i molekularna biologija naučno su
potvrdile ove informacije date u Kur'anu. Danas je poznato da spol bebe zavisi od
spolnih ćelija muškarca i da žena nema povezanost sa ovim procesom.
Hromosomi su osnovni elementi u određivanju spola. Dva od 46 hromosoma koji
određuju strukturu ljudskog bića su identifikovana kao spolni hromosomi. Ova dva
hromosoma su X i X hromosomi kod žene i X i Y kod muškarca zbog toga što oblici
ovih hromosoma podjsjećaju na pomenuta slova. Y hromosom nosi gene koji
označavaju muški spol dok X hromosom nosi gene koji označavaju ženski spol.
Formiranje novog čovjeka počinje kombiniranim ukrštavanjem ovih hromosoma
koji postoje u muškarcu i ženi u parovima. Kod žene obje komponente spolne
ćelije koja se dijeli na dva dijela tokom ovulacije nose X hromosom. S druge strane
kod muškarca spolna ćelija proizvodi dvije različite vrste spermatozoida gdje jedna
sadrži X hromosome a druga Y hromosome. U koliko se X hromosom žene spoji sa
spermatozoidom koji nosi X hromosom također, onda će beba imati ženski spol.
Ako se spoji sa spermatozoidom sa Y hromosomom, beba će biti muško.
Drugim riječima, spol bebe zavisi od toga koji će se hromosom muškarca
ujediniti sa jajnom ćelijom.
Ništa od ovoga nije bilo poznato sve do otkrića koje je postigla genetika u
20. stoljeću. Doista su u mnogim kulturama vladala mišljenja da spol djeteta zavisi
od tijela žene , zbog čega su žene bile okrivljavane ukoliko bi rodile žensko dijete.
Međutim, 13 stoljeća prije nego su ljudski geni bili otkriveni , u Kur'anu je
objavljena informacija koja obara sumnje i zablude te stavlja do znanja da spol
bebe zavisi od muškarca a ne od žene.
Ukoliko nastavimo proučavati činjenice o formiranju čovjeka koje su nam
rečene u Kur'anu naići ćemo na još neka važna naučna čuda. Kada se
spermatozoidi muškarca spoje sa jajnom ćelijom žene stvara se prvi "djelić" novog
čovjeka. Ova ćelija, u biologiji poznata kao zigot, automatski prestaje da se
reproducira djeljenjem i postaje djelić mesa. Zigot ne provodi svoje razdoblje
razvitka u praznini (sam), nego se PRILIJELPI/ZAKAČI/PRIJANJA uz maternicu baš
kao korijenje u zemlji. Kroz tu spojnicu zigot dobiva sve potrebne supstance iz
majčinog tijela koje su neophodne za njegov razvoj. U ovoj tački dolazimo do čuda
objavljenog u Kur'anu. Naime, u opisivanju stvaranja čovjeka Allah u Kur'anu
koristi riječ ALAK .
„(1) Čitaj, u ime tvoga Gospodara, Koji stvara
(2) stvara čovjeka od zametka!
(3) Čitaj , plemenit je Gospodar tvoj! „ (Al-alak)
(1) Recite : In the name of your Lord
(2) Who created man from alak
(3) recite : and your Lord is the most generous (Al-Alak)
Značenje riječi alak u arapskom jeziku jeste STVAR KOJA SE ZAKAČA /LIJEPI/
PRIJANJA UZ NEŠTO.
Riječ se doslovno koristi za pijavicu koja se prijanja uz tijelo da pije krv.
Sigurno je da korištenje tako pogodne riječi za objašnjenje razvoja zigota unutar
materice ne može biti puka slučajnost !
Ovo još jednom dokazuje da je Kur'an Objva Allahova, Gospodara svih
svjetova.
Fingerprints (otisci prstiju)
Zašto je rečeno u Kur'anu da je Bogu lahko oživjeti čovjeka poslije njegove
smrti? Otisak prsta je posebno naglašen.
„Zar misli čovjek da Mi kosti njegove nećemo sakupiti?! Hoćemo, mi
možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.“ (al-qiyamah, 3-4)
"Yes we are able to put together in perfect order the very tips of his fingers." (Surah Al-Qiyamah , 4)
Isticanje (brazde) na prstima imaju posebno značenje. To je zbog toga što je
otisak prstiju neke osobe poseban i jedinstven samo za tu osobu. Svaki živi čovjek i
čovjek koji je ikada živio na ovom svijetu ima skup jedinstvenih prstiju.Zbog toga
su prsti prihvaćeni kao posebna identifikaciona "kartica" namjenjena samo svom
posjediocu i korištena za tu svrhu širom svijeta. Ono što je važno jeste da su ove
kreacije na prstima otkrivene u kasnim godinama 19. stoljeća. Prije toga ljudi su
brazde na prstima smatrali kao običnu stvar bez bilo kakvog važnog značenja ili
važnosti. Ali u Kur'anu Bog je ukazao na otiske prstiju , koji nisu privlačili ničiju
pažnju tada i naglasio na njihovu važnost koja može biti shvaćena samo u našem
dobu.
The wrapping of muscles over the bones (omatanje
misica preko kostiju )
Još jedna važna informacija pomenuta u ajetu Kur'ana jeste razvoj čovjeka
unutar majčine utrobe.
U ajetu je rečeno da se unutar maternice stvaraju prvo kosti a zatim
razvijaju mišići koji se obmotavaju oko tih kostiju.
„sjemena kaplju zametkom potom učinimo,
pa zametak grudom mesa učinimo,
grudu mesa kostima potom učinimo,
pa kosti mesom zaodijemo
a potom ga kao stvorenje drugo oživimo
pa nek' je slavljen Allah, stvoritelj najljepši!“ (El-Mu'minun, 14)
"(We) then formed the drop into a clot and fromed the clot into a lump and formed the lump into bones
and clothed the bones in flesh; and then brought him into being as another creature. Blessed be God,
the Best of Creators!" (Al-Mu'minun 14)
Embriologija je nauka koja se bavi proučavanjem razvoja embriona unutar
maternice.
Donedavno, embriolozi su smatrali da se kosti i mišići embriona razvijaju u
isto vrijeme. Zbog toga su neki ljudi, dugo vremena tvrdili da su ovi ajeti u sukobu
sa naukom. Međutim, napredna mikroskopska posmatranja koje je omogućio novi
tehnološki napredak pokazala su da je kur'anski ajet, riječ po riječ u potpunosti
tačan. Ova istraživanja na mikroskopskom nivou pokazala su da se razvoj
embriona unutar maternice odvija tačno kako je opisano u Kur'anu. Prvo se
materija embriona okoštava , zatim ćelije mišića koje se izdvajaju iz materije oko
kostiju međusobno se spajaju i obmotavaju ove kosti. U znanstvenim
objavljivanjima ova pojava objašnjena je na sljedeći način :
"U sedmoj sedmici skelet počinje da se širi kroz tijelo i kosti poprimaju
poznati oblik. Krajem sedme sedmice i početkom osme, mišići zauzimaju svoje
mjesto oko formiranih kostiju." (Moore, Developing Human, 6. print 1998)
Ukratko, razdoblja razvoja čovjeka koja su objašnjena u Kur'anu su u
savršenom slaganju sa onim do kojih je došla moderna embriologija.
OSTALI FILMOVI SA YOUTUBE-A
KOJI NISU RADJENI OD STRANE
ISTOG AUTORA
The importance of movement in sleep
(važnost pomjeranja tijela tokom spavanja)
Ljudi koji provedu duže vrijeme ležeći u jednom položaju imaju ozbiljne
zdravstvene probleme. Ukoliko se određeni dio tijela ne pokreće, vene se mogu
začepiti što za rezultat ima posljedicu nemogućnosti prenosa vazduha i ostalih
potrebnih supstanci koje se prenose krvlju, da dopriju do kože, te koža počinje da
odumire. Na tijelu se stvaraju otekline . Te otekline koje nastaju ispod kože ili
tkiva mogu prouzročiti ozbiljne probleme. Ukoliko se inficiraju vode do smrti.
Najzdravija stvar za učiniti jeste neprestano mijenjati položaj svoga tijela tako da
izbjegnemo pritisak na određenu tačku. Nepokretni pacijenti imaju posebnu njegu
te bivaju pomjerani od strane pomoćnika, svaka 2 sata. Važnost pomjeranja
tokom sna otkrivena je u 20. stoljeću. Ova velika važnost za nas pomenuta je u
Kur'anu , Božijoj Riječi :
"I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad
na desnu, sad na lijevu stranu.." (Al-Kahf, 18)
Ovaj ajet odnosi se na mladiće iz pećine koji su spavali nekoliko stotina
godina (309 naime). Bog također govori da je On prevrtao njihova tijela na desnu i
lijevu stranu dok su spavali. Ova medicinska činjenica, otkrivena tek u 20. stoljeću
je spomenuta u Kur'anu što je još jedan dokaz i još jedno čudo Svete Knjige !
Combustion without fire (oksidacija bez vatre)
ELEKTRICITET - jedan od najvećih otkrića u historiji čovječanstva.Osvjetljava
cijeli svijet.
Zapravo je ovo veliko otkriće, 14 stoljeća prije bilo pomenuto u jednom od
ajeta u Kur'anu:
"Allah je svjetlost nebesa i Zemlje!
Primjer je svjetlosti Njegove
kao niša u kojoj svjetiljka je!
A svjetiljka je u staklenici, a staklenica kao zvijezda bliješteća
koja se pali s blagoslovljenog drveta maslinova,
ni istočnoga, ni zapadnoga!
Ulje njegovo gotovo da sija,
premda ga vatra nije ni dotakla!
Svjetlost nad svjetlom!
Allah upućuje svjetlosti Svojoj koga On hoće
i Allah navodi ljudima primjere Svoje,
a Allah zbilja zna svaku stvar." (An-nur, 35)
Ovaj opis zapanjujuće pripada onome u čemu se električna energija danas
svugdje u svijetu ogleda : SIJALICI.
Sijalica je predmet u obliku staklenog zvona koje sija kao zvijezda i čiji je
izled u potpunoj suglasnosti sa opisom datim u ajetu. Činjenica da gorivo koje se
koristi za sijanje ovog predmeta ne pripada ni Istoku ni Zapadu možda pretendira
na to da nema fizičkih dimenzija. ELEKTRICITET ( gorivo sijalice) doista nema
dimenzije materijalnog već dimenzije energije. Za razliku od uljanih i gas lampi ,
sijalica gori bez vatre što potpuno odgovara opisu datom u Kur'anu. Prema svim
ovim informacijama moguće je da se navedeni ajet doista odnosi na sijalicu
(ELEKTRICITET) - najveće otkriće u povijesti svijeta , opet Bog zna najbolje !
Faraonovo balzamovano tijelo
Kur'an nam otkriva velika naučna čuda. Predstavlja nam čuda koja nas čine
sigurnim u naše vjerovanje i ponosnim na našu religiju. 1981. godine (ili 1982.)
francuska vlada zatražila je od Egipta da im isporuči mumiju nazvanu
"Balzamovani leš" od faraona koji je pronađen u moru, da bi izvršili istraživanja.
Egipatska vlada je pristala te poslala faraonovu mumiju za koju je pripremljen
službeni doček od strane francuskog predsjednika i njegove vlade. Mumija je,
zatim premještena na mjesto za istraživanja gdje su je dočekali mnogi naučni
istraživači, svaki specijaliziran za posebno polje istraživanja. Moric Boky je bio na
čelu istraživačkog tima. Bio je zainteresovan samo za faraonovu smrt i na to kako
je tijelo zadržalo svoj oblik nakon 1000 godina a da se nije raspalo i istruhlo. Bio je
okupiran tim pitanjima u velikoj mjeri te je nakon mnogih istraživanja i
proučavanja mumije odlučio sazvati konferenciju za štampu i objaviti svoje novo
otkriće. Neko iz njegovog tima upitao ga je o otkriću koje je namjeravao da objavi i
on ga je objasnio sljedećim riječima :
"Objavit ću cijelom svijetu da je faraon bio ugušen a tijelo je ostalo
sačuvano zahvaljujući sitnim česticama morske soli koje su prodrijele kroz njegovu
kožu. Ti dijelovi su nevidljivi golom oku."
Njegov kolega mu je rekao da ne žuri sa kazivanjem otkrića javnosti , zbog
toga što muslimani vjeruju i tvrde da je njihova sveta knjiga, Kur'an, pomenula tu
temu na što je Moric rekao : "To je nemoguće. Kako njihova, tako stara knjiga
može pomenuti nešto za što treba kompleksni (savremeni) alat da bi se otkrilo, i
to samo 200 godina prije? Nema šanse. Kako može knjiga stara 1400 godina otkriti
tu činjenicu? To je nemoguće."
Njegov kolega mu je rekao : "Prouči to dobro, prije nego objaviš."
Moric je počeo da proučava Toru i Bibliju. Kada nije pronašao ništa uzeo je
Kur'an. Pronašao je ajet koji objašnjava dotičnu temu :
"Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima
poslije tebe, - ali mnogi ljudi su ravodušni prema Našim poukama."
(Junus, ajet 92.)
Moric je uzviknuo "NEMOGUĆE! Prije 14 stoljeća Bog je poslao
Muhammeda sa ovim ajetom? Nevjerovatno! "
Zatim je izgovorio velike riječi : " Ja očitujem da je ova Knjiga od Boga, ne od
čovjeka.". Jer nemoguće je da je Muhammed mogao poznavati ovu činjenicu. On
je bio inspirisan od Boga koji zna sve : "prošlost, sadašnjost i budućnost". Rekao
je : "Ja vjerujem da su ove riječi od Boga."
Onda je otišao u Egipat i učio o islamu na Al-Azharu (neka Allah sačuva
Azhar za sve muslimane) i nakon mnogo godina proučavanja izgovorio je još veće i
značajnije riječi : "Ja očitujem da nema drugog boga osim Allaha i očitujem da je
Muhammed Njegov Poslanik i očitujem da je Kur'an Božija Riječ."
Kur'an nam neprestano otkriva nova čuda.
„(90) I mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im
bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se
poče daviti, uzviknu : 'Ja vjerujem da nema boga osim Onoga u kojeg
vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!'
(91) Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!
(92) Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer
onima poslije tebe , - ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim
poukama. (Junus, 90, 91, 92)
Black Holes (crne rupe)
20. stoljeće ogleda se u mnogim naučnim otkrićima od kojih se mnogo njih
odnosi na svemir. Jedno od tih otkrića jeste CRNA RUPA.
Kada zvijezda potroši svu svoju energiju počinje da se sažima i pretvara se u regiju
nultog volumena sa ogromnom moći magnetnog polja . Ta pojava nazvana je crna
rupa.
Mi smo u nemogućnosti da vidimo crnu rupu čak i sa najmoćnijim
teleskopima koje posjedujemo zbog toga što je njihova gravitacija toliko jaka da
joj čak ni svjetlost ne može umaći. Međutim njihovo prisustvo je dokazano
zahvaljujući magnetskim zračenjima koja imaju na okolinu. U Kur'anu, Bog nam
skreće pažnju na ovu pojavu na sljedeći način :
"I kunem se časom kad se zvijezde gube, - a to je da znate zakletva
velika." (Al-Waqi'a 75,76)
Sve zvijezde sa masivnom gravitacijom postavljaju svoja gravitaciona polja u
svemiru. Crna rupa povećava jačinu gravitacije usisavajući u sebe svešto se nalazi
oko nje ili što se nađe u prolazu pored nje . U ovom smislu ta pojava predstavlja
rupu u svemiru u koju, sve što joj se nađe u blizini, upadne. Zbog toga su poznate
kao crne rupe. Ova informacija o zvijezdama u Kur'anu je također nevjerovatna :
"Tako mi neba i Danice
A znaš li ti šta je Danica?
Zvijezda blistava" (At-tariq 1-3)
tariq- danica
"(I swear) by Heaven and the Tariq!
And what will convey to you what the Tariq is?
The Star Piercing (the darness)" (At-tariq, 1-3)
The relativity of time (relativitnost vremena)
Danas, relativnost vremena dokazana je naučna činjenica. Otkrivena je u
Einsteinovoj teoriji relativiteta, ranih godina s početka 20. stoljeća. Do tada, nije
bilo poznato da je vrijeme relativno te da se može promjeniti pod određenim
okolnostima. Albert Einstein (Ajnštajn) dokazao je ovu činjenicu otkrićem teorije
relativiteta . Pokazao je da vrijeme zavisi od mase i brzine. U Kur'anu je pomenuta
relativnost vremena u sljedećim ajetima :
"I oni tebe požuruju da im kazna dođe, pa, Allah neće iznevjeriti Svoje
obećanje! A zbilja, jedan je dan kod tvoga Gospodara koliko hiljadu,
kako vi računate, godina!" (El-Hadž 47)
"On sve raspoređuje , od neba do Zemlje, a zatim se sve k Njemu
uspinje u danu koji traje hiljadu godina kako vi vrijeme računate!" (Essedže, 5)
"Meleki i Džibril penju se k Njemu u danu - pedeset hiljada godina
mjera je njemu!" (El-me'aridž, 4)
Činjenica da je relativitet vremena pomenut u Kur'anu koji je objavljen 610.
godine poslije Isaa a.s. je još jedan dokaz njegovog božanskog porijekla.
M A T E M A T I C K A
O T K R I C A
U
K U R’ A N U
RIJEČ
puta pomenuta
Kur’anu
Ovaj svijet
115 puta
Budući svijet
115 puta
Život
145 puta
Smrt
145 puta
Meleci (anđeli)
88 puta
Đavo (šejtan)
88 puta
Čovjek
24 puta
Žena
24 puta
Poslanici
50 puta
Ljudi
50 puta
Iblis
11 puta
Traženje utočišta od Iblisa
11 puta
Zekat (dio koji muslimani daju sirotinji)
32 puta
Bereket (Allahovo povećavanje čovjekove imovine)
32 puta
Jezik
25 puta
Besjeda
25 puta
Ispravna djela
167 puta
Loša djela
167 puta
Govoriti glasno
16 puta
Govoriti u javnosti
16 puta
Ljubav
83 puta
Pokornost
83 puta
Nevolja
102 puta
Strpljenje
102 puta
Pravilno vođenje
79 puta
Milost
79 puta
Mir
50 puta
50 puta
Dobrobit
50 puta
Korupcija
50 puta
u
Ovo je lista riječi i broj
njihovog ponavaljanja u
Kur’anu.
Ljudi u zabludi
17 puta
Mrtvi ljudi
17 puta
Sadaka (dobrovoljno davanje)
73 puta
Zadovoljstvo
73 puta
Katastrofa
75 puta
Zahvala
75 puta
Magija
60 puta
Zabluda
60 puta
Um
49 puta
Nur (Božije svjetlo)
49 puta
Musliman
Džihad
41 puta
41 puta
Muhammed
4 puta
Muhammedova učenja
4 puta
Govoriti u javnosti
18 puta
Oglašavanje
18 puta
SAVRŠENSTVO
Al-bahar (more) spomenuto 32 puta u Kur’anu.
Al-bar (kopno) spoemnuto 13 puta u Kur’anu.
Sabiranjem ta dva broja dobijemo 45.
32 : 45 x 100% = 71.11111111%
13 : 45 x 100% = 28.888888%
Brzina svjetlosti
Elektromagnetna radijacija koja ima talasnu dužinu od 4000
(ljubičasta) do 7000 (crvena) angstroma se može opaziti golim
okom.
Ole Roemer 1676. -
227, 000, 000 m/s
Hippolyte Fizeau 1849. – 313. 000. 000 m/s
Leon Foucault 1862. – 298. 000. 000 m/s
Albert A. Michelson 1926. – 299. 796. 000 m/s
Standardna brzina svjetlosti izmjerena 21. oktobra 1983.
godine na generalnoj konferenciji o masama i mjerama :
299.792.458 m/s
Godine 610. poslije Isaa a.s., jedan čovjek tvrdio je da je dobio
otkrivenje od Boga. Taj čovjek bio je Muhammad. Otkrivenje bilo je
Kur’an.
Muslimani tvrde da Kur’an predviđa moderna naučna otkrića.
Ovo je korišteno od strane mnogih muslimana kao dokaz božanskog
porijekla Kur’ana. S druge strane tvrđeno je da je nauka u Kur’anu
izazvana uticajem grčkih filozofa. Da bismo testirali jačinu obje
tvrdnje ispitat ćemo sljedeći ajet (SURA 32. AJET 5. ) :
“ON SVE RASPOREĐUJE , OD NEBA DO ZEMLJE, A ZATIM SE SVE
K NJEMU USPINJEU U DANU KOJI TRAJE HILJADU GODINA KAKO
VI VRIJEME RAČUNATE” (SURA 32. AJET 5.)
“He regulates the affair from the heaven to the earth : then shell
it ascend to Him in a day the measure of which is
a thousand years of what you count.” (Surah 32. Verse 5.)
UOČAVATE LI JEDNADŽBU ???
ILI
ZEMALJSKI DAN = 23 h 56 MIN 4.0906 SEC. = 86164.0906 SEC =
time
“a thousand years of what you count.”
1000 godina = 12 000 mjeseci
L = razdaljina koju Mjesec pređe u razdoblju jednog mjeseca
Distance = 12 000 · L
L=v·T
v = ve · cos α
ve = 3682.07 km/h
α = 26.92848
T = 655.71986 h
t = 86164.0906 sec
= 12000 · ( ve · cos α ) · T =
12000 · 3682.07 km/h · 0.89157 · 655.71986 h =
= 25831348035.086 km
“I ti reci : ‘Hvala Allahu! On će vama pokazati Znakove Svoje pa
ćete ih vi spoznati!’ A Gospodar tvoj nemaran nije spram onog
što vi činite!” (27 : 93)
C (brzina svjetlosti) – the speed of light
Izračunato po Kur’anu
299792.49 km/s
Po US National Bureau
299792.4574 km/s
of Standards
+0.0011
The British National
Physical Labaratory
299792.4590 km/s
+ 0.0008
“The angles were made out of light.”
Prophet Muhammad (Peace be upon him)
MATEMATICKA CUDA LEKSICE
SUGLASNOSTI
"A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu
suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim
Allaha, ako istinu govorite.
Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike
pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje." (Al-bakara, 23-24)
Riječ DAN je u Kur’anu pomenuta 365 puta.
Koliki je broj dana u kojem Zemlja učini jednu revoluciju? 365
Riječ DANI u Kur’anu je pomenuta 30 puta.
Koliko je broj dana u mjesecu ? 30
Sve izvedenice riječi dan su u Kur’anu spomenute 475 puta. (19x25)
Koliko puta se Sunce okrene oko sebe za godinu dana? 25
Koliko se puta Sunce okrene oko svoje ose u “Meton ciklusu” ? 475 (19x25)
Riječ “TAJ DAN” je upotrijebljena 70 puta u Kur’anu, riječ “DAN PONOVNOG
OKUPLJANJA” je upotijebljena takoñer 70 puta.
Riječ MJESEC je upotrijebljena 27 puta u Kur’anu.
Koliko je dugačak ekliptični krug Mjeseca? 27
Riječ MJESEC (onaj u godini – month ) je korišten 12 puta u Kur’anu.
Koliki je broj mjeseci u godini ili koliki je broj obrtaja (revolucija) mjeseca oko Zemlje? 12
Koliki je broj ajeta u Kur’anu od prvog ajeta prve sure Qamar (Mjesec) do kraja Kur’ana?
1389
U kojoj godini po islamskom kalendaru je prvi čovjek sletio na Mjesec? 1389. (1969.godine)
Riječ “sedam nebesa” je pomenuta 7 puta u Kur’anu.
Koji je to broj za koji Kur’an kaže da je broj nebesa? 7
“Koji sedam nebesa stvori na katove, a u onom što Svemilosnog je
stvorenje ti ne vidiš nikakvo komešanje! Pa, pogled vrati opet : da li
vidiš ikakav nered?” (El-mulk, 3)
(1.troposfera
2.stratosfera
3.ozonosfera
4.mezosfera
5.termosfera
6.ionosfera
7.egzosfera)
Koji je broj sure Pčele (NAHL) ?16
Broj ajeta sure Pčele jeste 128 (16x8)
Koliki je broj hromosoma pčele muškog spola ? 16
Broj hromosoma pčele ženskog roda jeste 32 (16x2)
Riječ NADA pomenuta je 8 puta u Kur’anu kao i riječ STRAH.
Riječ VRUĆE pomenuta je 4 puta u Kur’anu kao i riječ HLADNO.
Riječi BILJKA, RASTI ,VOĆE su pomenute svaka po tačno 14 puta.
Riječi POSADITI I DRVO pomenute su svaka po 26 puta.
Riječi GRIJEH, BLUD, PRIJESTUP I GNJEV su u Kur’anu pomenute svaka po
24 puta.
Riječi KONAČNA SUDBINA I VJEČNO su pomenute 28 puta.
Riječi SUNCE I SVJETLOST u Kur’anu su pomenute svaka po 33 puta.
“O vjernici! Doista su vino, i kocka, i kumiri, i strelice za proricanje,
ružne stvari, posao šejtanski! Svega toga se klonite, da biste postigli
što želite.” (Kur’an, 5 : 90)
“O you who believe, antioxidants, gambling, idols, fortune arrows are
dirtiness of the devils labor. So keep away from them that you may
prosper.” (Kur’an 5:90)
Antioxidants – 6 puta
Gambling – 3 puta
Idols 1
Fortune arrows 2 puta
Ukupno : 12 puta
Devils labor – 2 puta
Dirtiness – 10 puta
Ukupno : 12 puta
“A oni su ostali u pećini svojoj tri stotine godina, i još k tome devet
godina!” ( 18 : 25)
Koliko su godina prema Kur’anu, mladići ostali u pećini ? 309
Koliko riječi je upotrijebljeno od početka ajeta koji opisuju mladiće do trenutka kada je
vrijeme njihovog ostajanja u pećini pomenuto? 309
“Zbilja, primjer je Isaov kod Allaha nalik primjeru Ademovu. Od zemlje
ga je stvorio, i potom “Budi!” rekao, i on je bio ! “ ( 3 : 59)
Koliko je puta riječ ADEM pomenuta u Kur’anu? 25
Koliko je puta riječ ISUS pomenuta u Kur’anu? 25
Koliko puta su imena Poslanika (kao što su Isa, Muhammad…) pomenuta u Kur’anu? 513
Koliko je puta riječ POSLANIK pomenuta u Kur’anu? 513
„sjemena kaplju zametkom potom učinimo,
pa zametak grudom mesa učinimo,
grudu mesa kostima potom učinimo,
pa kosti mesom zaodijemo
a potom ga kao stvorenje drugo oživimo
pa nek' je slavljen Allah, stvoritelj najljepši!“ (El-Mu'minun, 14)
(dust 17, drop 12,hanging 6,bite size meat 3,bones 15, flesh 12,total
65)
Koliko je puta riječ ČOVJEK pomenuta u Kur'anu? 65
Predictions in Qur’an (predivdjanja u
Kur’anu )
OSLOBOðENJE MEKKE
Još jedno nevjerovatno čudo Kur'ana jeste "predviđanja" budućnosti koja su
sva bila ispunjena do sadašnjeg vremena. Ovo je još jedan dokaz da je Kur'an
Božija Riječ.
27. ajet sure Al-Fath daje vjernicima obavijest da će da povrate Mekku koja
je u ono vrijeme bila pod okupacijom Pagana :
" Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete sigurno u Časni hram
ući bezbjedni - ako Allah bude htio -, neki obrijanih glava, a neki
podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato
vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao." (Al-Fath, 27)
Kao što se može vidjeti ajet govori o pobjedi prije pobjede u Mekki. I doista,
vjernici su prvo osvojili grad koji je bio pod kontrolom Jevreja a zatim ušli u
Mekku.
POBJEDA BIZANTIJE
Još jedna obavijest o budućnosti, koju Kur'an daje, nalazi se u prvim ajetima
sure Ar-Rum a koja govori o bizantijskom carstvu, istočnom dijelu rimskog carstva.
U ovom ajetu govori se kako su Bizantijci doživjeli poraz ali im se pobjeda
približava :
„Bizantinci su pobjeđeni
U najbližoj zemlji,
Ali će oni, nakon što su pobijeđeni, pobijediti
Za nekoliko godina! Allahu pripada odluka i prije i poslije.
A toga dana će se radovati vjernici„ (Ar-Rum, 2-4)
: „Komentari
navode predanje iz kojeg se vidi da su simpatije muslimana bile na strani
Bizantinaca, a simpatije arapskih idolopoklonika na strani Perzijanaca (također u
to vrijeme idolopoklonika )za vrijeme međusobnih sukoba Bizanta i Perzije. Ovaj
ajet aludira na jednu od tih bitaka u kojoj su Bizantijci izgubili, ali se ujedno
najavljuje skora pobjeda njihova nad Perzijancima... usp,.pr: IBN KESIR (III, 422.))
(NAPOMENA IZ PRIJEVODA KUR'ANA NA BOSANSKI JEZIK , ENES KARIĆ
(NAPOMENA : u prijevodu Kur'ana na engleski jezik na mjestu gdje piše "za
nekoliko godina" stoji : "within three to nine years")
Ovi ajeti objavljeni su oko 620. godine, gotovo 7 godina poslije poraza
Bizantijaca od strane Perzijanaca 613-614. godine kada su Bizantijci izgubili
Jerusalem. Međutim u ajetima stoji da će uskoro Bizantija biti pobjednik. Još tada
bizantsko carstvo doživjelo je tolike poraze te je izgledalo nemoguće da uopće
opstane a pogotovo da ponovo budu pobjednici. Nakon pobjede nad Bizantijcima
630. godine Perzijanci su kontrolirali Damask, Jerusalem, Armeniju itd. Gubitak
Jerusalema, 614. godine, je bio posebno bolan za Bizantijce. Sveta crkva u
Jerusalemu bila je uništena i kršćanstvo je na tom području bilo ugroženo. Nisu
samo Perzijanci ti koji su ga ugrožavali , tu su i Avari, Lombardi i dr. također koji su
predstavljali ozbiljnu prijetnju bizantijskom carstvu. Avari su došli do zidina
Konstantinopolisa. Bizantijski car Heraklus naredio je da se zlato i srebro iz crkava
pretopi u novac samo da bi podmirio troškove vojske. Mnogi senatori bili su
protiv cara Heraklusa a carstvo je bilo na granici propasti.
Mezopotamija, Palestina, Sirija, Egipat i Armenija koji su prije pripadali
Bizantijcima, postali su perzijskim područjem. Ukratko, svi su čekali da Bizantijsko
carstvo konačno propadne. Ali baš tada pristižu prvi ajeti sure Ar-Rum koji
objavljuju da će Bizantija doživjeti trijumf "za nekoliko godina" ("within three to
nine years"). Ova predviđena pobjeda izgledala je toliko nemoguća da su arapski
mislioci i političari smatrali da se nikada neće obistiniti.
Međutim, baš kao i sva druga predviđanja u Kur'anu i ovo se obistinilo. 622.
godina Heraklusova vojska nadjačala je perzijsku te povratila Armeniju.
U decembru 627.godine , na mjestu Niniva , 50-ak kilometara istočno od
Tigrisa u blizini Bagdada, odigrala se presuđujuća bitka između Bizantijaca i
Perzijanaca. Bizantijci su ponovo pobjedili perzijsku vojsku zbog čega su nekoliko
mjeseci poslije ovi morali prihvatiti ugovor sa Bizantijom po kojoj su im morali
vratiti teritorije koje su osvojili. Bizantijska pobjeda je završila kada je bizantijski
car Heraklus, 630. nadjačao perzijskog kralja, povratio Jerusalem i krst svete crkve.
Na kraju se, pobjeda Rimljana koju je Bog pomenuo u Kur'anu na nevjerovatno
podudaran način obistinila.
Još jedno čudo objavljeno u ovim ajetima jeste geografska činjenica koju
nije mogao znati iko iz tog vremena. U trećem ajetu sure Ar-Rum informisani smo
da su Bizantijci bili pobjeđeni u najnižem regionu na Zemlji.
Arapski izraz Adna al Ard u mnogim prijevodima Kur'ana preveden je kao „u
najbližoj zemlji“.
Ali ovo nije doslovno značenje izraza iz ajeta, nego više figurativno
objašnjenje. Riječ ADNA u arapskom dolazi od riječi DANI koja znači nisko/duboko
tako da ADNA znači najdublje/najniže. Riječ ARD znači svijet.
Adna al Ard (The lowest place on the Earth) – najniža tačka na Zemlji
MRTVO MORE – mjesto na kojem su Bizantijci bili pobjeđeni 613-614 godine je
najniža regija na Zemlji.
Kao što je prije rečeno gubitak svete crkve (koja je smještena u blizini obale
Mrtvog mora, 399 metara ispod razine mora) u Jerusalemu je bio najveći udarac
za Bizantijce. Mrtvo more je najniža tačka na površini Zemlje što znači da su
Bizantijci bili pobjeđeni u najnižem dijelu Zemlje, baš kao što je rečeno u ajetu.
Najzanimljivija činjenica u svemu ovomejeste da razina Mrtvog mora može
biti izmjerena samo zahvaljujući modernim tehnikama mjerenja. Prije toga , bilo je
nemoguće da iko zna da je to najniža tačka na Zemaljskoj kugli ,no ipak to je bilo
rečeno u Kur'anu. Samo još jedan dokaz njegovog božanskog porijekla .
Odlomak iz knjige “Odgovori na zablude o
islamu” uvaženog doktora Zakira AbdulKerim Naika
Poglavlje 20 :
Da li je Kur’an Božija Riječ?
Kako ćete naučno dokazati da je Kur’an Božija Riječ?
Čovjek je oduvijek težio razumjeti prirodu, način na koji se on uklapa u shemu
stvaranja, kao i samu svrhu života na ovoj planeti. Kroz vijekove i različite civilizacije,
organizirana religija je uobličavala ljudski život i u velikoj mjeri mijenjala tok historije. Dok
su se neke religije bazirale na pisanom tekstu, za kog su sljedbenici tih religija tvrdili da su
božansko nadahnuće, neke druge religije su se bazirale samo na ljudsko iskustvo.
Muslimani vjeruju da je Kur’an, osnovni izvor islama, u potpunosti božanskog
porijekla. Muslimani, također, vjeruju da Kur’an sadrži upute cijelom čovječanstvu. Pošto se
za kur’ansku poruku drži da je za sva vremena, ona mora biti uvijek svježa. Da li je Kur’an
položio test vremena? U ovom odgvoru ću se potruditi pružiti kompletnu analizu islamskog
ubjeđenja da je Kur’an u potpunosti božanskog porijekla, sa posebnim osvrtom na
najnovija naučna otkrića.
Tokom ljudske historije je bilo perioda kada su čudesa ili ono što se smatralo
čudesima, imala presudan utjecaj na ljudska shvaćanja i logiku. Naravno, najkraća definicija
čuda bi bila da je to svaki događaj koji se desi izvan zakona prirode i za koji ljudi nemaju
objašnjenje. Međutim, moramo biti jako oprezni kod prihvatanja nekih “natprirodnih djela”.
1993. Godine Times of India iz Muambaja je objavio priču o “svetom čovjeku” Baba Pilotu,
koji je tvrdio da je u velikom rezervoaru sa vodom proveo tri dana i tri noći, bez prestanka.
Međutim, kada su reporteri htjeli analizirati dno rezervoara u kome je ovaj navodno izveo
svoj “natprirodni” poduhvat, bilo im je zabranjeno provjeravati. On se branio
kontrapitanjima A kako ćete provjeriti utrobu majke dok nosi dijete devet mjeseci? Očigledno,
ovaj “sveti čovjek” je nešto krio! Njegova tvrdnja je najobičnija prevara koja ima za cilj
privući pažnju javnosti. Naravno, savremeni čovjek koji bar malo teži racionalnom
razmišljanju , nikada neće prihvatiti “ovo čudo”. Kada bi ovakva lažna čuda bila dokaz
božanskog porijekla, mogli bismo sve poznate mađioničare i iluzioniste svrstati u “Božije
glasnike” ili im dodijeliti neko božansko svojstvo.
Ako se za neku knjigu tvrdi da je božanskog porijekla, ona svojim sadržajem to mora
potvrditi. Zbog takvog stava, ta knjiga uvijek mora biti spremna odgovoriti na zahtjeve ljudi
u bilo kom vremenu i mjestu. Muslimani vjeruju da je Časni Kur’an Allahova posljednja
Objava, čudo nad čudima, objavljena cijelom čovječanstvu. Hajedmo zajedno potvrditi
istinitost ovog vjerovanja.
KUR’ANSKI IZAZOV
Pisanje knjiga i pjesama u svim civilizacijama je bilo sredstvo izražavanja ljudskih
osjećanja, razmišljanja i kreativnosti. Ljudska civilizacija pamti doba kad je poezija
zauzimala prvo mjesto u interesiranjima ljudi, isto kao što danas nauka i tehnologija
zauzimaju primarno mjesto u interesiranjima i zanimanjima ljudi.
Čak se i nemuslimanski mislioci slažu da je Kur’an uspostavio najsavršeniji standard
književnog izražavanja – Kur’an je najbolje arapsko literarno djelo. Kur’an izaziva ljude da
napišu nešto slično :
“A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu
objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.” (ElBekare 23)
“Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene,
čije će gorivo biti ljudi i kamenje”. (El-Bekare 24)
Kur’anski izazov ljudima je da naprave barem jednu suru sličnu kur’anskoj. Ovaj
izazov se ponavlja na nekoliko mjesta u Kur’anu. Izazov da se napravi sura koja svojom
ljepotom, skladnošću i dubinom značenja podsjeća na kur’ansku je ostao važeći, ali i
neprevaziđen do današnjih dana.
S
avremeni čovjek nikada ne bi prihvatio knjigu koja, makar i na literarno savršen
način, kaže da je svijet ravna ploča. To je zbog toga što živimo u vremenu kada su ljudska
logika, razum i nauka mjerilo svega. Malo ljudi bi prihvatilo Kur’an kao Božiju Objavu samo
na osnovu njegovog nenadmašenog stila. Svaka knjiga za koju se tvrdi da je božanskog
porijekla mora položiti test potvrđenih činjenica iz nauke i logike. Poznati fizičar i dobitnik
Nobelove nagrade , Albert Ajnštajn je rekao : “Nauka bez vjere je ništavna, a vjera bez
nauke je slijepa. “. Hajedemo sada zajedno odgovoriti na pitanje kompaktibilnosti Kur’ana i
savremene nauke.
Kur’an nije naučna knjiga, on je knjiga znakova , ajeta. U Kur’anu ima preko šest
hiljada ajeta, od čega njih preko hiljadu govori o čistoj nauci. Poznato je da se često dešava
da nauka promijeni kurs. U ovom odgovoru ću koristiti samo one činjenice koje su
nedvosmisleno dokazane u nauci, a ne hipoteze i pretpostavke koje još nisu potvrđene
naučnim dokazima.
ASTRONOMIJA
STVARANJE KOSMOSA (TEORIJA VELIKOG PRASKA)
Nastanak kosmosa astrofizičari objašnjavaju općeprihvaćenom teorijom, poznatom
kao Bing Bang teorija , odnosno Teorija velikog praska. Ova teorija se temelji na
višedecenijskim posmatranjima i eksperimentalnim dokazima koje su zajedno izvodili
astronomi i astrofizičari. Prema Teoriji velikog praska, čitav kosmos je na početku bio jedna
jedinstvena masa, tzv. primana nebula. Zatim je nastupio Veliki prasak, koji je rezultirao
formiranjem galaksija. Galaksije su se kasnije podijelile na zvijezde, planete, itd.
Porijeklo kosmosa je jedinstveno, a vjerovatnoća da se sve ovo desilo slučajno je
jednaka nuli. Kur’an nam saopćava sljedeće u vezi sa nastankom kosmosa :
“Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi
raskomadali,i da Mi od vode živo stvaramo? I zar neće vjerovati? (El-Enbija 30.)
Podudarnost između ovog kur’anskog ajeta i Teorije velikog praska je nevjerovatno
uočljiva. Kako je moguće da knjiga koja se pojavila prije 1.400 godina u sred arapske
pustinje sadrži ovako veliku naučnu istinu !?
POČETNA GASOVITA MASA PRIJE STVARANJA GALAKSIJA
Naučnici se slažu da je nebeska masa, prije stvaranja kosmosa, bila u obliku gasovite
materije. Drugim riječima, prije kosmosa su postojali samo ogromni oblaci gasovite
materije. Da bismo objasnili tu prvobitnu masu, riječ dim je podobnija od riječi gas ili
magla. Kur’an u jednom ajetu ovo stanje kosmosa opisuje riječju duhan što znači dim:
“Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još dim bilo, pa njemu i Zemlji rekao :
“Pojavite se milom ili silom!” – “Pojavljujemo se drage volje!” – odgovorili su.” (Fussilet,
ajet 11)
ZEMLJA IMA SFERIČAN OBLIK
Nekada su ljudi vjerovali da je Zemlja ravna ploča. Vijekovima su se bojali putovati
predaleko, iz straha da ne padnu sa ivice! Francis Drake je prvi čovjek koji je dokazao da je
Zemlja okrugla, nakon sto je proputovao Zemlju 1597. godine.
Razmislite o sljedećem kur’anskom ajetu :
“Kako ne vidiš da Allah uvodi noć u dan i uvodi dan u noć. I da je potčinio Sunce i Mjesec
– svako se kreće do roka određenog – i da Allah dobro zna ono štoradite?” (Lukman, ajet
29)
Riječ uvodi koja se spominje u ajetu, označava spor i postepen prelazak noći u dan.
Ovaj fenomen se može dogoditi jedino ako Zemlja ima oblik lopte ! Da je Zemlja u obliku
ploče, smjene dana i noći bi bile jako brze, a ne postepene. Sljedeći ajet, također, ukazuje na
Zemljin loptasti oblik :
“Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio, On noću zavija dan i danom zavija noć, On je
Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog. On je Silni, On mnogo
prašta!” (Ez-Zumer, ajet 3)
Međusobno obavijanje dana i noći moguće je samo ako Zemlja ima oblik lopte.
Planeta Zemlja nema čisto loptast oblik, već geo-sferičan – malo je spljoštena na polovima,
a izdužena na ekvadoru. Sljedeći kur’anski ajet nam daje opis Zemljinog oblika :
“Poslije toga je Zmelji dao oblik jajeta”. (En-Nazi’at , ajet 30)
Arapska riječ koja se koristi u ovom ajetu je dehada, koja znači nojevo jaje ( u većini
prijevoda značenja Kur’ana, citirani ajet je preveden Poslije toga je Zemlju poravnao što je,
također, tačan prijevod. Ipak, navedena arapska riječ ima još značenje nojevo jaje). Oblik
nojevog jajeta precizno upućuje na oblik Zemljine lopte.
Kur’an je došao sa opisom geo-sferične Zemlje još onda kad se vjerovalo da je Zemlja
ravna ploča.
MJESEČEVA SVJETLOST JE REFLEKTIRANA SVJETLOST
Nekada se vjerovalo da Mjesec emitira sopstvenu svjetlost. Danas nam nauka kaže
da je Mjesečeva svjetlost samo refleksija svjetlosti Sunca. Kur’an je ovu činjenicu spomeno
još prije više od 1400 godina :
“Neka je uzvišen Onaj koji je na nebu sazviježđa stvorio I u njima dao svjetiljku I Mjesec
koji sja. “ (El-Furkan, ajet 61)
Arapski izraz za Sunce je Šems. Osim tog izraza, u Kur’anu se koriste još neki izrazi
za Sunce poput : Siradž – Svjetiljka, Vehhadž – Lampa užarena, Dija’ – Izvor svjetlosti.
Sva tri izraza su u skladu sa Sunčevom prirodom, pošto je ono izvor svjetlosti koja se
generira kroz hemijske procese unutar njega.
Arapska riječ za Mjesec je Kamer. Osim te riječi, Mjesec se u Kur’anu opisuje i
drugim riječima, poput : Munir – Tijelo koje svijetli (reflektiranom svjetlošću). Naravno
Kur’anski nazivi za Mjesec se prefektno uklapaju u njegovu prirodu, pošto Mjesec nema
svoju svjetlost, već samo reflektira Sunčevu. Ni jednom se u Kur’anu Mjesec ne naziva
Siradž, vehhadž ili dija’ , niti se Sunce naziva Nur ili Munir. Sve ovo znači da Kur’an
prepoznaje jasnu razliku između Sunčeve i Mjesečeve svjetlosti. Sljedeći ajeti ukazuju na
prirodu svjetlosti sa Sunca i Mjeseca :
“On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da biste
znali broj godina i računanje. – Allah je to mudro stvorio. – On potanko izlaže dokaze
ljudima koji razumiju.” (Junus , ajet 5)
“Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio, i na njima
Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?” (Nuh, ajeti 15-16)
Časni Kur’an i savremena nauka u potpunosti se slažu u vezi razlike između Sunčeve
i Mjesečeve svjetlosti.
SUNCE SE OKREĆE OKO SVOJE OSE
Vijekovima su evropski naučnici i mislioci smatrali da se Zemlja nalazi u centru i da
svako nebesko tijelo, uključujući i Sunce, kruži oko Zemlje. Na Zapadu je ovaj koncept
preovladavao od vremena Ptolomeja, od drugog vijeka prije nove ere. 1512. godine, Nikolas
Kopernikus je objavio Heliocentričnu teoriju o planetarnom kretanju , po kojoj je Sunce
nepomično, nalazi se u centru kosmosa, a ostala nebeska tijela kruže oko njega.
Godine 1609., njemački naučnik Johan Kepler je objavio knjigu Astronomia Nova. On
je zaključio da planete, ne samo da se okreću oko Sunca nego se istovremeno okreću oko
svoje ose. Pomoću ovog saznanja, evropskim naučnicima je bilo mnogo lakše objasniti
određene mehanizme u solarnom sistemu, uključujući i smjenu dana i noći. Nakon ovog
otkrića je, ipak, ostalo vjerovanje da se Sunce ne okreće oko svoje ose, poput planeta. Dobro
se sjećam da sam takve teorije nalazio u školskim udžbenicima, dok sam bio učenik.
A sada, razmislite o sljedećem kur’anskom ajetu :
“I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.” (ElEnbija, ajet 33)
Arapska riječ koja se koristi u ovom ajetu je jesbehun, koja je izvedena od riječi
seheba. Ona se odnosi na posebno kretanje i stanje tijela koje je već u pokretu. Ako ovaj
izraz upotrijebimo za čovjeka koji je na kopnu, to će značiti da on hoda ili trči po zemlji. Ako
isti izraz upotrijebimo za čovjeka koji je u vodi, to neće značiti da on pluta, već da pliva.
Međutim, kada izraz jesbeha koristimo za nebesko tijelo, poput Sunca, to neće značiti da se
ono samo kreće kroz kosmos, već da se rotira dok se kreće kroz kosmos. Danas ćete u svim
školskim knjigama naći da se Sunce okreće oko svoje ose. Sunčeve rotacije se mogu
dokazati savremenom opremom koje na radnom stolu projektiraju sliku Sunca, tako da
onaj koji ispituje njegovo kretanje ne može biti zaslijepljen jakom Sunčevom svjetlošću.
Proračunato je da Sunce napravi punu rotaciju za 25 dana, tj. okrene se oko svoje ose
svakih 25 dana.
Sunce se kreće kroz kosmos brzinom od 240 km u sekundi. Da bi napravilo jedan
krug oko Mliječnog Puta treba mu 200 miliona godina. Pogledajte šta kaže sljedeći
kur’anski ajet :
“Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan prestići, svi oni u svemiru plove.” (Jasin, ajet
40)
Ovaj ajet nam otkriva činjenicu koju je nauka tek nedavno potvrdila, tj. postojanje
posebnih putanja za Sunce i Mjesec, kao i njihovo posebno, specifično kretanje kroz svemir.
U savremenoj astronomiji se došlo do preciznih podataka o fiksnoj Sunčevoj putanji,
o kojoj Kur’an govori. Ta putanja je kod naučnika poznata kao Solar Apex. Sunce se sa
svojim sistemom kreće prema sazviježđu Herkules (alpha Lyrae), čija je lokacija tačno
poznata. Mjesec se okrene oko svoje ose u istom vremenskom periodu u kojem napravi
krug oko Zemlje, tj. oko 29,5 dana.
Ne možete ostati ravodušni prema ovolikoj naučnoj preciznosti Časnog Kur’ana.
Pitanje koje se javlja poslije svega navedenog je : Odakle potječu sve ove informacije kojima
Kur’an raspolaže?
SUNCE ĆE SE UGASITI
Sunčeva svjetlost nastaje kao posljedica hemijskih reakcija na njegovoj površini,
koje traju već pet milijardi godina. To će jednog dana prestati. Kada se Sunce bude potpuno
ugasilo, to će značiti kraj života na Zemlji. Ukazujući na ograničen životni vijek Sunca,
Kur’an kaže :
“I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg.” (Jasin,
ajet 38)
Arapska riječ koja se koristi u ovom ajetu je mustekarr, što znači tačno određeno
vrijeme ili mjesto. Pošto Kur’an govori da se Sunce kreće u određenim granicama, do
određenog roka – znači da će mu doći kraj i da će se ugasiti.
MEĐUZVJEZDANA MATERIJA
Nekad se smatralo da se između organiziranih astronomskih sistema nalazi vakum.
Kasnije su astrofizičari otkrili tragove materije u prostoru između zvijezda. Ta materija se
zove plazma i sastavljena je od potpuno jonizovanog gasa koji sadrži isti broj slobodnih
elektrona i pozitivnih jona. Plazma se ponekada naziva četvrto stanje materije ( pored
poznatih – gasovito, tečno i čvrsto stanje) . Kur’an upućuje na postojanje međuzvjezdane
mase sljedećim ajetom :
“Koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a
onda cijelim svemirom zavladao; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna.”
(Furkan, ajet 59)
Bilo bi smiješno tvrditi da je bilo koji čovjek prije 1400 godina znao da postoji
međuzvjezdana masa!
ŠIRENJE KOSMOSA
1925. godine, američki astronom Edvin Habl je dokazao, na osnovu posmatranja
teleskopom, da se galaksije udaljavaju jedna od druge, što upućuje na zaključak da se
univerzum širi. Širenje univerzuma je danas općeprihvaćena činjenica. Isto nam govori i
Kur’an kad nas obavještava o prirodi univerzuma :
“Mi smo nebo moći Svojoj sazdali, a Mi, uistinu proširujemo.” (Ez-Zarijat, ajet 47)
Ispravan prijevod arapske riječi musiun je priširujemo i upućuje na širenje kosmosa.
Jedan od najvećih astronoma svih vremena, Stiven Hoking, u knjizi Kratka historija
vremena, kaže : “Otkriće da se kosmos širi je jedno od najvećih naučnih dostignuća u 20.
vijeku.” Kur’an nas je obavijestio da se kosmos širi još onda kad ljudi nisu znali ni kako
napraviti teleskop.
Neko će reći da nije čudo što Kur’an govori o činjenicama iz oblasti astronomije,
pošto su Arapi bili napredni u toj oblasti. Da, to je istina. Arapi jesu bili jako napredni u
oblasti astronomije. Međutim, ono što ljudi zaboravljaju jeste da su Arapi postali dobri
poznavaoci astronomije nekoliko vijekova nakon objave Kur’ana! Moramo spomenuti da
mnoge navedene naučne činjenice, poput porijekla univerzuma i Big Bang teorije, nisu bile
poznate Arapima čak ni onda kad su bili na vrhuncu naučnog razvoja. Zbog toga ne možete
reći da su činjenice o astronomiji, koje su spomenute u Kur’anu , posljedica arapskog
poznavanja astronomije. Međutim, možemo reći da su Arapi dostigli visok nivo razvoja
astronomije zahvaljujući tome što Kur’an posvećuje veliku pažnju astronomskim
činjenicama.
FIZIKA
ATOMI SU DJELJIVI
Nekada je dobro poznata Teorija atomizma bila široko prihvaćena. Ova teorija, u
osnovi, potječe od učenja starogrčkog filozofa Demokrita, koji je živio prije 23 vijeka.
Demokrit i svi koji su dolazili poslije njega su prihvatili teoriju da je atom najmanji djelić
materije. Stari Arapi su prihvatili to vjerovanje. Arapska riječ zerreh se najčešće
upotrebljava kao izraz za atom.
Najnovija naučna otkrića pokazuju da je čak i atom djeljiv i da nije najmanji sastojak
materije. Otkriće da se atom može dijeliti na sitnije dijelove se pojavilo tek u 20. vijeku.
Prije 14 vijekova ovakvo shvatanje bi bilo neobično čak i samim Arapima. Za njih je zerreh
uvijek bio limit ispod kojeg se više ne može ići. Međutim, sljedeći kur’anski ajet odbija
prihvatiti takav limit :
“A nevjernici govore : “Čas oživljenja nam neće doći!” Reci : “Hoće, tako mi Gospodara
moga, koji zna i ono što je skriveno, zacijelo će vam doći.” – Njemu ne može ništa, ni
jedan atom na nebesima ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od
toga, što nije u jasnoj Knjizi.” (Saba, ajet 3)
Ovaj ajet ukazuje na mudrost Sveznajućeg Allaha Koji zna sve skriveno. Ovaj ajet ide
dalje, pa ukazuje na Allahovo znanje o onome što je i manje od atoma. Time nam ovaj ajet
otkriva da postoje čestice manje od atoma. To je otkriće koje je nauka otkrila tek krajem 20.
vijeka.
HIDROLOGIJA
KRUŽENJE VODE U PRIRODI
Bernard Palisi je, 1580. godine , prvi objasnio koncept kruženja vode u prirodi, koji
je ostao važeći i do danas. On je opisao kako voda isparava iz okeana, pa se zatim hladi i
formira oblake. Poslije toga se oblaci pomjeraju, kondenzuju i pretvaraju u kapi kiše. Voda
od kišnice se sakuplja u jezera u rijeke, putuje do mora, odakle ponovo isparava, čime je
ciklus zaokružen. U 7. vijeku prije nove ere, Tales je vjerovao da vjetar odnese dio vode sa
površine mora, prema kopnu i tako pada kiša.
Nekada ljudi nisu znali odakle vode porijeklo podzemne vode. Smatrali su da dio
vode, pod utjecajem vjetrova, odlazi unutar kontinenata. Također, vjerovali su da se ta voda
vraća nazad u okean tajnim putem, tj. Velikim Abisom. Ovaj tajni prolaz je vodio do okeana.
Nazivao se još i Tartanus, još od vremena Platona. Čak je i Dekart, veliki mislilac iz 17.
vijeka, zastupao ovo mišljenje. Sve do 19. Vijeka Aristotelova teorija je bila i dalje najšire
prihvaćena. Prema ovoj teoriji, voda se kondenzuje u velikim pećinama na velikim
planinama i formira podvodne vode, od kojih potiču izvori. Međutim , danas je poznato da
je za izvore odgovorna kišna voda koja prolazi kroz šupljine u tlu. Ova pojava je opisana u
sljedećim kur’anskim ajetima :
“Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore u zemlji razvodi, a onda pomoću
nje raznobojno bilje izvodi, zatim se ono suši i ti ga vidiš požutjela, i najzad ga skrši. To
je, doista, pouka za one koji su pametni.” (Ez-Zumer, ajet 21)
“I jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i
to što spušta s neba kišu i oživljava nome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista,
pouke za ljude koji razumiju.” (Er-Rum, ajet 24)
“Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a kadri smo da je i
odvedemo.” (El-Mu’minun, ajet 18)
Ne postoji dokument koji je ovoliko star, a da daje ovako precizne informacije o
kruženju vode u prirodi.
ISPARAVANJE
“I tako mi neba koje se vraća (kruži).” (Et-Tarik, ajet 11)
VJETROVI OPLOĐAVAJU OBLAKE
“Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne
možete raspolagati”. (El-Hidžr, ajet 22)
Arapska riječ koja se koristi ovdje je lewakih, što je množina od lakih, a ova riječ od
lekaha što znači oploditi. U ovom kontekstu, oploditi znači da vjetar gura oblake jedne
prema drugima, pri čemu se pojačava kondenzacija, a samim tim se javljaju munje i kiša.
Sličan opis nalazimo u sljedećim kur’anskim ajetima :
“Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti
vidiš kišu kako iz njih pada ; On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime
koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi – bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.”
(En-Nur, ajet 43)
“Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoće,
rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na robove
svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radošću ispune.” (Er-Rum, ajet 48)
Savremena saznanja iz oblasti hidrologije se potpuno poklapaju sa kur’anskim
opisima koji govore o ovoj temi. Kruženje vode u prirodi se spominje još na nekoliko mjesta
u Kur’anu , sure : El-Enfal’, ajet 57 ; Er-Ra’d, ajet 17; El-Furkan ajeti 48-49; Fatir, ajet 9; JaSin , ajet 34; El-Džasije, ajet 5; Kaf, ajeti 9-11; El-Vaki’a, ajeti 68-70 i Mulk, ajet 30.
GEOLOGIJA
PLANINE SU KLINOVI
U geologiji je fenomen presavijanje tla činjenica koja je nedavno otkrivena.
Sakupljanje i presavijanje zamljine kore je odgvorno za formiranje planina. Zemljina kora,
na kojoj živimo je čvrsta i hladna, dok su dublji slojevi Zemlje vreli, tečni i nepristupačni za
život. Poznato je da je fenomen sakupljanja kore povezan sa stabilnošću planina. Taj
fenomen je odgovoran za kreiranje reljefa iz kojeg potiču planine.
Geolozi nam kažu da je Zemljin prečnik oko 6.035 km, a da je kora na kojoj živimo
jako tanka, od 2 do 35 km. Pošto je kora jako tanka, postoji velika mogućnost njenog
pomjeranja i potresa. Planine se ponašaju kao klinovi, tj. kao stabilizatori zemljine kore. U
Kur’anu je dat precizan opis uloge planina :
“Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine klinovima.” (En-Enbe’, ajeti 6-7)
Riječ evtad koja se spominje u ajetu znači klin – poput klinova koji se koriste da se
stabilizira šator. To znači da su planine produkt naboranja tla koji ide duboko u Zemlju.
Knjiga Zemlja je jedna od osnovnih udžbenika geologije na mnogim svjetskim
univerzitetima. Jedan od njenih autora je dr. Frank Press, koji je 12 godina bio predsjednik
Američke Akademije Nauka i savjetnik za nauku bivšeg predsjednika SAD Džimija Kartera.
U ovoj knjizi on opisuje planine kao klinaste objekte, a za planine koje vidimo kaže da su
mali djelić cjeline čiji je korijen jako duboko ispod Zemljine kore. Također, dr. Press kaže
da planine igraju veoma bitnu ulogu u stabiliziranju Zemljine kore.
Časni Kur’an nas vrlo jasno obavještava o stabilizatorskoj funkciji planina :
“Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa, i po njima smo
staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali.” (El-Enbija’, ajet 31)
Kur’anski opisi planina se u potpunosti slažu sa najsavremenijim naučnim opisima
funkcija planina.
PLANINE SU ČVRSTO FIKSIRANE
Zemljina površina je podijeljena na nekoliko ploča koje plutaju po djelimično tečnoj
masi koja se zove estenosfera. Planine se javljaju na granicama između ploča. Zemljina kora
je 5 km duboka na dnu okeana, oko 35 km na ravnim dijelovima kopna, a njena debljina na
mjestima gdje su planine je oko 80 km. Tlo je najstabilnije i najjače pričvršćeno na mjestima
gdje su planine. U sljedećem ajetu, Kur’an upućuje na čvrstu fiksiranost planina :
“I planine je nepomičnim učinio.” (En-Naziat, 32)
Kur’anski opis planina poklapa se sa najnovijim naučnim saznanjima.
OKEANOLOGIJA
BARIJERA IZMEĐU SLANE I SLATKE VODE
“Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju.”(Errahman, ajeti 19-20)
Arapska riječ berzeh znači barijera ili pregrada . Berzeh međutim, nije nikakva
fizička, opipljiva pregrada. Arapska riječ meredže znači da se ove vode susreću, da se
miješaju. Raniji komentatori Kur’ana, mufessiri, nisu bili u stanju precizno objasniti dva
suprotna stanja - dvije vode se dodiruju i miješaju, ali između njih je ipak pregrada.
Savremena nauka nam otkriva da se na mjestima gdje se dodiruju dva mora nalazi
pregrada. Ova pregrada razdvaja dva mora, tako da svako zadržava svoj salinitet, gustinu i
temperature. (Principles od Oceanography, Davis, str. 92-93). Između dva mora postoji kosa
nevidljiva pregrada kroz koju voda iz jednog mora prelazi u drugo, gubi osobine i postaje
homogenizovana sa drugom vodom. Na ovaj način, spomenuta pregrada služi kao
homogenizaciona zona između dva mora. Ovaj fenomen se spominje i u sljedećem
kur’anskom ajetu :
“Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda
nepomična postavio i dva mora pregradio. –Zar pored Allaha postiji drugi bog? Ne
postoji, nego većina njih u neznanju živi.” (El-Neml, ajet 61)
Ovaj fenomen je vidljiv na mnogim mjestima, uključujući i pregradu između
Mediteranskog mora i Atlantskog okeana, kod Gibraltara. Bijela traka se može jasno vidjeti
kod Rta Pnesilvanija, kao i na jugu Afrike, gdje se susreću Atlanstki i indijski okean.
Međutim, kada Kur’an govori o miješanju slatke i slane vode, tada se spominje postojanje
zabranjene zone razdvajanja :
“On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga
slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.” (El-Furkan, ajet
53)
Savremena naučna istraživanja pokazuju da je na mjestima gdje se susreću slatka i
slana voda situacija nešto drugačija nego kad se sretnu dvije slane morske vode. Otkriveno
je da u tim oblastima vladaju posebni uvjeti, u vezi sa gustinom i salinitetom vode. Naime, u
ovim zonama predvajanja između slatke i slane vode, javljaju se potpuno jednistvene
okolnosti (Oceanography, Gross, str. 242. kao I Introductory Oceanography, Thruman, str.
300-301.) . Ovaj fenomen se dešava na mnogim mjestima, uključujući Egipat, gdje se Rijeka
Nil ulijeva u Mediteransko more.
Ovu naučnu činjenicu, koju Kur’an spominje potvrdio je i dr. William Hay, veoma
poznat pomorski naučnik i professor geoloških nauka na Univerzitetu države Kolorado,
SAD.
TMINE MORSKIH DUBINA
Profesor Durga Rao je širom svijeta poznati ekspert pomorske geologije, bio je
predavač na Univerzitetu Kralj Abdul-Aziz u Džiddi. Zamolili su ga da prokomentira sljedeći
kur’anski ajet :
“Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad
kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi, -a onaj kome
Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati.” (En-Nur, ajet 49)
Profesor Durga Rao je tada odgovorio da nauka trenutno može potvrditi, uz pomoć
savremene opreme, postojanje tmine u morskim dubinama. Ljudi nisu u stanju bez ikakve
opreme boraviti na dubini od 30 metara. Spomenuti ajet se ne odnosi na bilo koje more, jer
se tmine ne mogu akumulirati u svakom moru. Ovaj ajet se odnosi isključivo na vrlo duboka
mora, kao što Kur’an kaže. Tmine koje se nižu po nivoima rezultat su dva faktora:
1. Svjetlosni zrak se sastoji iz sedam boja, koje se mogu vidjeti kod duge. Ovih sedam
boja su : ljubičasta (violet), modro-plava (indigo), plava (blue), zelena (green), žuta
(yellow), narandžasta (orange) i crvena (red) – skraćeno VIBGYOR. Kada svjelost
udari u vodu, trpi prelamanje. U prvih 10 do 15 metara, voda upija crvenu boju.
Zato, ako bi se ronilac povrijedio na dubini od 25 metara, ne bi bio u stanju vidjeti
crvenu boju svoje krvi, jer crvena boja ne dopire do te dubine. Narandžasta boja se
apsorbuje između 30 i 50 metara, žuta između 50 i 100, zelena između 100 i 200, a
plava, ljubičasta i indigo apsorbuju na većoj dubini od 200 metara. Zbog spomenute
postepene apsorpcije svjetlosti, kroz nivoe jedne iznad drugih, okean progresivno
postaje sve mračniji, tj. tmine se dešavaju kroz različite slojeve svjetlosti. Na dubini
od 1000 metara i niže, vlada potpuna tama. (Oceans, Elder And Prenetta, str. 27)
2. Dio sunčevih zraka apsorbuju oblaci, pa zbog toga ispod oblaka nastaje prvi sloj
tame. Kada svjetlost stigne do površine mora, dio njih se odbija, što se može
zaključiti po blještavom sjaju koji dolazi sa površine vode. Zbog tog djelimičnog
odbijanja svjetlosti, ispod površine nastaje drugi sloj tame. Svjetlost koju površina
vode ne odbije ulazi u vodu. Okean možemo grubo podijeliti na dva dijela : gornji
(osvijetljeni i topli dio) i donji (mračni i hladni dio). Gornji dio je od dubljeg dijela
mora odvojen svjetlosnim nivoima. Ti unutrašnji nivoi pokrivaju mračne dubine
okeana , zato što voda u tim dubinama je gušća od vode na površini. Tama počinje
ispod unutrašnjih valova, gdje se čak ni ribe koje tamo žive ne mogu vidjeti, osim
ako proizvode svoju sopstvenu svjetlost. Kur’an ovo jasno opisuje :
“Kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim,
iznad kojih su oblaci.” (El-furkan, ajet 54)
Drugim riječima, postoji nekoliko slojeva, valova, uključujući i one na površini mora,
kao što kaže kur’anski ajet : iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih.
Spomenute tmine nastaju zbog pregrada koje odbijaju dio po dio svjetlosti ili jednu
po jednu boju. Profesor Durga Rao zaključio je riječima : “Prije 1400 godina ni jedan
čovjek nije mogao objasniti spomenute stvari sa toliko preciznosti! Ove informacije
moraju potjecati iz nekog superprirodnog izvora.”
“On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je
kadar sve.” (El-furkan, ajet 54)
Da li je moguće da je neko prije 14 vijekova nasumice pogodio da su ljudi stvoreni
od vode? Da li je moguće da ta pretpostavka dođe od čovjeka koji je živio u
pustinjskoj oblasti, gdje uvijek vlada nestašica vode!?
BOTANIKA
BILJKE IMAJU MUŠKI I ŽENSKI SPOL
Nekada ljudi nisu znali da se čak i biljke dijele na muški i ženski spol. Savremena
botanika nas uči da svaka biljka pripada ili muškom ili ženskom spolu. Čak i biljke koje
nemaju spol – imaju razdovjene muške i ženske elemente.
“On je za vas Zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro, i On sušta s neba kišu!
– Samo Mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno.” (Ta-ha, ajet
53)
VOĆKE IMAJU MUŠKI I ŽENSKI SPOL
“On je Zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog
ploda po par, muško i žensko, dao ; On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima
koji razmišljaju.” (Er-Ra’d, ajet 3)
Voćke su krajnji proizvod reprodukcije naprednijih biljaka. Nastanku voćke prethodi
razvijanje svijeta, koje ima muški i ženski spolni organ. Kada polen uđe u svijet, nastaje
voćka koja opet u sebi razvija sjeme. Zbog toga kažemo da svaka voćka ima obilježja
muškog i ženskog pola – to je činjenica koju je Kur’an spemenuo još prije 1400 godina.
Kod pojedinih vrsta, voćke nastaju iz neoplođenog cvijeta, poput banana i pomarandže.
Međutim, sve ove biljke ipak, u sebi nose različita obilježja muškog i ženskog spola.
SVE JE STVORENO U PAROVIMA
“I od svega po par stvaramo da biste vi razmislili. “(Ez-zarijat, ajet 49)
Ovaj ajet se odnosi na sve stvoreno na Zemlji. Osim ljudi, životinja, biljaka i voćki
ovaj ajet se može odnositi, primjera radi, na elektricitet, u kome se atomi sastoje od
pozitivno i negativno naelektrisanih elektrona i protona. Tu spade još mnogo stvari .
“Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol : u onome što iz zemlje niče, u njima
samima, i u onome što oni ne znaju.” (Jasin, ajet 36)
Ovdje Kur’an govori da je baš sve stvoreno u parovima. Tu svakako spadaju i stvari
koje ljudi još nisu otkrili, ali će ih otkriti u budućnosti.
ZOOLOGIJA
ŽIVOTINJE ŽIVE U ZAJEDNICAMA
“Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su
poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupit će se poslije pred Gospodarom
svojim.” (El-en’am, ajet 38)
Istraživanja su pokazala da životinje – ptice, sisari i druge, žive u zajednicama, kao
što ljudi žive u zajednicama : organiziraju se, žive i rade zajedno.
LET PTICA
“Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah
drži. To su, zaitsa, dokazi ljudima koji budu vjerovali.” (El-Nahl, ajet 79)
“Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih- Samo ih
Milostivi drži; On zaista, sve dobro vidi.” (El-Mulk, ajet 19)
Arapska riječ emseke znači držati nečije ruke , pridruživati, dati oslonac nekome, što
ukazuje na to da Allah Svojom moći drži ptice u vazduhu. Ovi ajeti naglašavaju ekstremnu
zavisnost ptica od Božijih zakona. Savremena naučna istraživanja su pokazala stepen
perfekcije kod kretanja i ponašanja nekih vrsta ptica. Jedino postojanje migracionog
programa u genetskom kodu ptica može objasniti duga i komplicirana putovanja koja
mlade ptice selice, bez ikakvih problema i zabuna i bez određenih vidljivih putokaza
sprovode u djelo svake godine. Također, vraćaju se u svoj zavičaj, bez greške, u tačno
određeno vrijeme.
Profesor Hamburger, u knjizi Snaga i fragilnost, navodi primjer ptice mutton bird
koja živi u oblasti Pacifika i koja, prilikom svoga putovanja, pređe put od 24.000 km u
obliku osmice. Njeno putovanje traje 8 mjeseci, a na mjesto polaska stiže sa zakašnjenjem
od najviše jedne nedjelje. U mozgu ove ptice mora biti usađen program koji je vodi kroz
kompleksno putovanje. Bez sumnje, ove ptice su isprogramirane. Zašto ne razmislimo – ko
je njihov Programer ?
PČELA I NJENE SPOSOBNOSTI
“Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo : “Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome
što naprave ljudi, zatim hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama
Gospodara svoga, poslušno!” Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek
ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.” (En-Nahl, ajeti 68-69)
Profesor Von Frisch je dobio Nobelovu nagradu 1973. godine za istraživanja
ponašanja i komuniciranja pčela. Nakon što otkrije neku novu bašču ili cvijet, pčela se vraća
svom pčelinjaku i drugim pčelama objasni tačnu lokaciju svijeta kojeg je našla. Ta
komunikacija se naziva pčelinji ples. Značenje ovih pokreta, koji označavaju način
komuniciranja pčela radilica, otkriveno je pomoću fotografiranja pčela i drugim
savremenim naučnim metodama. Kur’an spominje, u navedenim ajetima, kako pčela svojim
vještinama ide stazama Gospodara poslušno.
Također, u navedenim ajetima se navodi da je pčela koja napušta košnicu u potrazi
za hranom ženskog spola : kuli, fesluki! Drugim riječima, radnici i vojnici pčelinjeg svijeta su
ženke!
U Šekspirovoj drami Henri IV neki od likova govore o pčelama i navode pčele vojnike
kako odlaze svom kralju. Tako su ljudi mislili u Šekspirovo vrijeme. Oni su mislili da su
radilice, ustvari radnici , da su muškog spola i da su odgovorni svom kralju, koji je, također,
muškog spola. Naravno, ovo razmošljanje je pogrešno. Radilice su ženskog roda i
odgovorne su svojoj kraljici, a ne kralju! To je uspjela otkriti tek savremena nauka.
PAUKOVA MREŽA – NAJSLABIJA KUĆA
“Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a
najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju!” (El-Ankebut , ajet 41)
Osim fizičkog opisa paukove kuće, kao slabe i krhke, Kur’an ukazuje na slabo stanje i
međusobne odnose u paukovoj porodici: vrlo često se dešava da ženka ubije mužjaka!
Slabost međusobnih odnosa se tiče onih koji zaštitnike za ovaj i budući svijet traže kod
drugog, mimo Allaha.
NAČIN ŽIVOTA I KOMUNIKACIJA MRAVA
Uzvišeni Allah kaže u Časnom Kur’anu :
“I skupiše se Sulejmanu vosjek njegove, džinnovi i ljudi i ptice, sve četa do čete,
postrojeni, i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče : “O mravi, ulazite u
stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primjetite!” (EnNeml, 17-18)
U prošlosti su se mnogi ljudi rugali Kur’anu, govoreći da je to Knjiga koja nam priča bajke o
mravima koji komuniciraju međusobno razmjenuju informacije. Međutim, u novije vrijeme,
savremena istraživanja su donijela neke informacije o životu mrava koje ranije nismo znali.
Istraživanja su pokazala da od svih životinja, najsličnije društveno uređenje i životni stil
čovjeku imaju mravi. To se vidi iz sljedećih činjenica :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mravi svoje mrtve zakopavaju na isti način kao i ljudi
Mravi imaju jasnu podjelu dužnosti : imaju nadzornike, radnike , šefove, vojnike.
S vremena na vrijeme, nađu se da malo porazgovaraju.
Imaju napredne metode međusobne komunikacije.
Imaju određena mjesta , pijace, gdje razmjenjuju dobra.
Pred zimu skladište žito. Kada žito počne klijati, posijeku izdanke, kao da znaju da
će, ako puste da izrastu, žito istruliti! Ako se žito okvasi od kiša, mravi ga iznose na
sunce da se osuši, pa kad se osuši vraćaju ga nazad – kao da znaju da će povećana
vlažnost pospiješiti klijanje, a time i truljenje žita!
MEDICINA
MED – LIJEK ZA ČOVJEKA
Pčela sakuplja sokove sa raznih svjetova i voćki i zatim se u njihovim tijelima pravi
med, koga one kasnije odlažu i skladište u voštanim ćelijama. Ljudi dugo nisu znali da med
nastaje u pčelinjim utrobama, a Kur’an je to spomenuo još prije 14 vijekova u sljedećem
ajetu :
“Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz
za ljude koji razmišljaju.” (El-Nahl, ajet 69)
Danas smo svjesni ljekovitih svojstava meda. Rusi su u Drugom svjetskom ratu
koristili med prilikom previjanja rana. Rana bi zacijelila, a tkivo ostajalo svježe, bez većih
tragova posjekotine. Zbog gustine meda, ni jedna se gljivica ili bakterija nije mogla razviti u
rani.
Dramatična poboljšanja su bila vidljiva kod bolesnika od 22. neizlječive i
Alhajmerove bolesti, u engleskim bolnicama, koje je vodila sestra Carole, medicinska sestra,
koja je u tretmanima koristila propolis, supstancu koju proizvode pčele da bi svoje košnice
zaštitile od bakterija!
Osoba koja pati od alergije na neku biljku treba uzimati med na bazi dotične biljke,
da bi tijelo postepeno razvijalo imunitet na nju. Med je, također, bogat fruktozom i
vitaminom K. Kur’anske informacije o medu, njegovom porijeklu i svojstvima su naučno
mogle biti potvrđene mnogo vijekova nakon objavljivanja Kur’ana.
FIZIOLOGIJA
CIRKULACIJA KRVI I MLIJEKO
Šest stotina godina nakon objavljivanja Kur’ana, muslimanski naučnik, Ibn Nafis
objasnio je cirkulaciju krvi, a hiljadu godina nakon objave Kur’ana, Vilijam Harvi je ovo
objašnjenje prenio zapadnom svijetu. Ranije je bilo poznato da su crijeva digestvnog trakta
zadužena za preradu hrane. Međutim , kur’anski ajet ih povezuje sa stvaranjem mlijeka. Da
bismo mogli razumjeti taj kur’anski ajet, moramo znati najprije da hemijske reakcije
počinju u crijevima, pa odatle supstance ekstraktovane iz hrane dospijevaju u krv, kroz
kompleksne procese. Krv te supstance prenosi do svih organa u tijelu, uključujući mliječne
žlijezde, zadužene za proizvodnju mlijeka. Prostije rečeno, hranjive supstance dospijevaju u
zidove tankog crijeva, odakle ih krv preuzima i prenosi do organa. Ovaj fiziološki aspekt
moramo dobro razumjeti da bismo shvatili sljedeće kur’anske ajete .
“Vi imate pouku i u stoci : Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete,
koje nastaje od grizina u buragu i od krvi – ukusno onima koji ga piju.” (En-Nahl,
ajet 66)
“I stoka vam je pouka : Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama
njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite.” (El-Mu’minun, ajet 21)
Opis proizvodnje mlijeka kod stoke, koji nam daje knjiga stara preko 1400 godina, u
potpunosti se slaže sa najnovijim saznanjima iz oblasti fiziologije.
EMBRIOLOGIJA
MUSLIMANI TRAŽE ODGOVORE
Jedna grupa muslimanskih učenjaka, pod rukovodstvom poznatog šejha AbdulMedžida Ez-Zindanija, je sakupila sve informacije iz Kur’ana koji se tiču embriologije i
drugih nauka, kao i iz autentičnog hadisa, i zatim ih prevela na engleski jezik. Povodili su se
za kur’anskim ajetom :Zato pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate vi! (El-Enbija, ajet 7)
Sve informacije iz Kur’ana i vjerodostojnog hadisa su prikupljene , prevedene na
engleski jezik , a zatim su predočene profesoru Keit Muru, profesoru embriologije i šefu
Odjeljka za anatomiju, na Univerzitetu u Torontu u Kanadi. Danas on važi za jednog od
najvećih autoriteta u polju embriologije. Od njega je zatraženo da prokomentira materijal
koji su mu predočili. Nakon pažljivog analiziranja, prof. Mur je rekao da su informacije o
embriologiji date u Kur’anu i vjerodostojnom hadisu savršeno podudarne sa najnovijim
otkrićima iz oblasti embriologije, te da se ne kose sa njima ni na koji način. Dodao je da
postoji nekoliko ajeta o kojima još ništa ne može reći – ni da su tačni niti da nisu, jer ni on
sam nije došao do sličnih informacija, pa ih mora provjeriti. U vezi tih informacija još nije
postojao ni jedan naučni tekst niti studija.
Jedan od tih ajeta je sljedeći :
“Čitaj , u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od zakvačka.” (Alek, ajet 1-2)
Arapska riječ alek, osim što znači ugrušak , također ima značenje nečega što se
zakači – poput pijavice.
Dr. Keit Mur nije imao saznanja o tome da li se embrion u početnom stadijumu
ponaša i izgleda kao pijavica. Da bi to provjerio, počeo je proučavati rane stadijume razvoja
embriona pomoću vrlo moćnog mikroskopa, a dobijene slike je upoređivao sa dijagramom
pijavice. Bio je zaprepašten tolikom sličnošću ! Na taj način je saznao nove činjenice, na koje
su ga podstakle informacije iz Kur’ana.
Dr. Keit Mur je odgovorio na oko osamdeset pitanja koja se tiču podataka o
embrionu spomenutih u Kur’anu i hadisu. Svaka informacija data u Kur’anu i hadisu se u
potpunosti slaže sa najnovijim naučnim saznanjima. Porf. Mur je rekao : “Da ste mi sva ova
pitanja postavili prije samo 30 godina, ne bih vam uz naučne dokaze mogao odgovoriti ni
na polovinu njih.”.
Na Sedmoj Medicinskoj Konferenciji u Dammamu, u Saudijskoj Arabiji, 1981.
Godine, dr. Mur je rekao : “Velika mi je čast što sam učestvovao u analiziranju kur’anskih
ajeta koji govore o razvoju čovjeka. Sada mi je jasno da su ove informacije Muhammedu
morale doći od Boga, Allaha, jer skoro sve spomenute informacije su mogle biti potvrđene
jedino mnogo vijekova kasnije! To je meni dovoljan dokaz da je Muhammed bio Božiji
Poslanik!”.
Dr. Mur je još ranije napisao knjigu Razovj čovjeka. Nakon saznanja novih
informacija iz Kur’ana, napisao je treće, dopunjeno, izdanje iste knjige. Te godine je njegova
knjiga dobila nagradu za najbolju medicinsku knjigu jednog autora. Knjiga je prevedena na
nekoliko svjetskih jezika, a i koristi se kao udžbenik na prvoj godini studija embriologije.
Dr. Džo Leig Simpson, načelnik Akušerskog i ginekološkog odjeljenja na medicinskog
fakultetu Bajlorm u Hjustonu, SAD, je izjavio : “Ovi hadisi, Muhammedove izreke, nisu
mogle biti analizirane sa stanovišta nauke u 7. Vijeku! Ne samo da religija (islam) i nauka
nisu u konfliktu već se pokazalo da religija (islam) može predvoditi nauku nekim svojim
tradicionalnim tekstovima. U Kur’anu postoje informacije koje su dokazane mnogo vijekova
kasnije, dokazujući da je Kur’an Božija knjiga.”.
TEČNOST KOJA PROTIČE IZMEĐU KIČME I GRUDNOG KOŠA
“Nek čovjek pogleda od čega je stvoren! Stvoren je od tekućine koja se izbaci, koja
između kičme i grudi izlazi.” (Et-tarik, ajeti 5-7)
U embriološkom stadijumu razvoja, spolni organi muškarca i žene se počinju
razvijati blizu kičme, između kičmenog stuba i jedanaestog i dvanaestog para rebara.
Kasnije se oni pomjeraju : ženski reproduktivni organ se zaustavlja kod karlice, dok se
muške spolne žlijezde spuštaju sve do rođenja, dok ne dospiju do mošnica. Međutim, čak i
kasnije, nakon rođenja, ovi organi dobijaju nervne i hranjive potrepštine od trbušne aorte,
koja se nalazi između kičmenog stuba i grudnog koša. Limfatična drenaža se, također, vraća
u spomenuti predio.
NUTFA – MALA KOLIČINA TEČNOSTI
Časni Kur’an, čak jedanaest puta, ponavlja da se ljudi stvaraju od nutfe , što znači –
najmanji sastojak tečnosti, odnosno kap tečnosti koja ostaje nakon pražnjenja posude. To se
spominje na nekoliko mjesta u Kur’anu , kao na primjer u suri El-Furkan, 5. Ajet i u suri ElMu’minun, 13. Ajet.
Nauka nam danas potvrđuje da je samo jedan spermatozoid, od oko tri miliona,
potreban da se oplodi jajna ćelija. To znači da je samo 0.000003% tečnosti koja se izbaci
potreba na oplpđavanje.
SULALA – SUPTINA TEČNOSTI
“A potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine.” (Sedžda ,ajet 8)
Arfapska riječ sulala znači bit, suština, najbolji dio neke cjeline. Danas znamo da
samo jedan spermatozoid oplođuje jajnu ćeliju, od nekoliko miliona koje proizvede
muškarac. Taj jedan spermatozoid se u Kur’anu naziva SULALA.
NUTFETUN EMŠADŽ – POMIJEŠANA TEČNOST
“Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on
čuje i vidi.” (El-insan, ajet 2)
Arapski izraz nutfetun emšadž znači pomiješane tečnosti , tečna smjesa. Prema nekim
komentatorima Kur’ana , tečna smjesa ukazuje na pomiješanu mušku i žensku spolnu
tečnost. Također, ovaj izraz može ukazivati i na mušku spolnu tečnost, koja se sastoji iz
nekoliko sastojaka. Dakle, nutfetun emšadž znači najmanja količina muške i ženske spolne
tečnosti (tj. ćelija) koje su okružene određenom tečnošću.
ODREĐIVANJE SPOLA DJETETA
Spol djeteta zavisi od muške spolne ćelije, a ne od ženske. Spol djeteta, bez obzira da
li je muško ili žensko , zavisit će od toga da li že 23- par hromosoma biti XX ili XY. Spol se
određuje na samom početku, prilikom spajanja muške i ženske spolne ćelije. Ako
spermatozoid nosi hromosom X, dijete će biti žensko, a ako nosi hromosom Y, dijete će biti
muško.
“I da On par, muško i žensko, stvara od kapi sjemena kad se izbaci.” (En-Nedžm, ajeti 4546)
Arapska riječ nutfa znači – najmanji sastavni element, a tumna – koja se izbacuje.
Zato nutfa znači spermatozoid – jer se spermatozoidi izbacuju. Časni Kur’an kaže :
“Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i
skladnim mu lik učini, i od njega onda svije vrste, muškarca i ženu , stvori.” (El-Kijame,
ajeti 37-39)
Kod nas u Indiji, svekrve krive snahe ako im rode žensko unuče, jer preferiraju
mušku djecu. Kad bi one samo znale da je muškarac odgovoran za spol djeteta! Ako nekog
hoće okriviti – neka okrive svoje sinove, jer su Kur’an i savremena nauka na stanovištu da
muška sjemena tečnost određuje spol djeteta!
FETUS JE ZAŠTIĆEN U TRI TMINE
Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu :
“On vas od jednog čovjeka stvara – a od njega je drugu njegovu stvorio – i On vam je
dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove,
jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema
boga osim Njega, pa kuda se onda odmećete?”
Prema profesoru Keitu Muru, ove tri tmine o kojima Kur’an govori su :
1) Prednji abdomenski zid kod majke
2) Materična pregrada
3) Amnionska membrane
FAZE RAZVOJA EMBRIONA
“Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno
mjesto stavili, pa onda kap sjemena zakvačkom učinili, zatim od ugruška grudu mesa
stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga,
kao drugo stvorenje, oživljujemo, - pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!”
U ovom ajetu nam Allah saopćava da On stvara čovjeka od male količine tečnosti
koja je postavljena na sigurno mjesto, dobro pričvršćena, kako stoji u izrazu kararin mekin.
Maternica je dobro zaštićena leđnim mišićima, a embrion je dodatno zaštićem vodenjakom
koji sadrži amniotičku tečnost. Zato kažemo da je fetus pričvršćen za dobro čuvano mjesto.
Ova mala količina tečnosti, nutfa, kasnije prerasta u alek, tj. nešto što liči na pijavicu, nešto
što se zakači. Oba značenja su potpuno prihvatljiva, zato što se fetus u ranom period
razvoja zakači za matericu, ima oblik pijavice i uzima hranjive sastojke iz majčinog tijela,
kroz placenta, poput pijavice koja se zakači za ljudsko tijelo.
Treće značenje riječi alek je ugrušak, gruda mesa. Tokom ovog stadijuma, u trećoj i
četvrtoj nedjelji trudnoće, krv se zgruša, pa embrion ima oblik ugruška, ali i oblik pijavice.
Uporedite sada ove informacije sa ljudskim pokušajima da saznaju istinu :
Ham i Leuvenhok su bili prvi naučnici koji su posmatrali spermatozoid pomoću
mikroskopa 1677. Godine. Zaključili su da je spermatozoid minijaturno ljudsko biće koje se
dalje razvija u maternici. Ovo mišljenje je poznato kao Teorija perforacije. Međutim, kada su
neki naučnici, poput De Grafa i drugih, vidjeli da je ženska spolna ćelija veća od muške,
počeli su tvrditi da je ona, u stvari, minijaturno ljudsko biće ! Kasnije, u 18. vijeku
Maupertius je došao sa teorijom koja objašnjava učešće i muškarca i žene u začeću djeteta.
Alek prelazi u mudgu, tj. nešto što se može žvakati, ima naznake zuba, a može značiti
i nešto malo što se može staviti u usta – poput žvakaće gume. Oba značenja su naučno
ispravna. Prof. Keir Mur je uzeo žvakaću gumu, napravio je u obliku fetusa u ranom
stadijumu razvoja, stavio je u usta i počeo žvakati, da bi napravio mudgu. Dobiveni oblik je
uporedio sa fotografijama fetusa u ranoj fazi. Otisci zuba su podsjećali na obilježja početnog
razvoja kičmenog stuba.
Kasnije, mudga prelazi u izam – kosti. Nakon toga, kosti se oblažu mesom (lahm).
Poslije toga, Allah od toga stvara novo biće.
Profesor Maršal Džonson, jedan od vodećih američkih naučnika, načelnik Odjeljenja
za anatomiju i direktor instituta Danijel, pri bolnici Tomas Džeferson u Filadelfiji je bio
zamoljen prokomentarisati kur’anske ajete koji govore o embriologiji. Prvo što je rekao
jeste da ovo što Kur’an govori o fazama razvoja embriona nikako ne može biti slučajnost –
već je vjerovatno da je Muhammed imao snažan mikroskop. Kada su ga podsjetili da je
Kur’an objavljen prije 14 vijekova, a da je mikroskop napravljen mnogo vijekova kasnije,
prof. Džonskon se glasno nasmijao i dodao da taj prvi napravljen mikroskop nije mogao
uvećati sliku ni 10 puta, a i slika koju je davao je bila nejasna. Kasnije je izjavio : “Ne vidim
nikakav konflikt prema shvaćanju da je božanska intervencija bila umješana u
Muhammedovo recitiranje Kur’ana.”.
Doktor Mur smatra da je sadašnja klasifikacija faza razvoja embriona, koja je
prihvaćena širom svijeta, teško razumljiva, jer faze ređa numeričkim redoslijedom : faza 1,
faza 2, faza 3. S druge strane kur’anska klasifikacija je bazirana na razumljivim opisima
lahko prepoznatljivih formi kroz koje embrion prolazi. Ovi opisi se tiču različitih faza, a
naučno su potpuno prihvatljivi i razumljivi. Faze razvoja embriona su opisane i u sljedećim
kur’anskim ajetima :
“Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i
skladnim mu lik učini, i od njega onda dvije vrste , muškarca i ženu stvori. “(El-Kijame ,
ajeti 37-39)
“O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio – pa
učinio da si skladan i da si uspravan i kakav je htio lik ti dao?” (El-Infitar, ajet 7-9)
DJELIMIČNO FORMIRAN I DJELIMIČNO NEFORMIRAN
EMBRION
Ako bismo u fazi mudga zavirili u embrion, vidjeli bismo da su neki organi već
formirani, a da ostali još nisu. Prema prof. Džnosonu, ako bismo govorili o embrionu kao o
nečemu već formiranom, to bi se odnosilo samo na one već oformljene dijelove, a ako
bismo o embrionu govorili kao o nečemu što još nije kompletno formirano, onda bi se
odnosilo samo na one dijelove koji još nisu formirani. Kako ćemo nazvati embrion .
kompletno ili nepotpuno formiran oblik? Nema boljeg opisa od onog sa kojim je došao
Časni Kur’an u sljedećem ajetu :
“Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od zakvačka, zatim od
grude mesa , formirane i neformirane, pa vam pokažemo moć Našu!” (El-Hadždž, ajet 5)
Nauka nam danas kaže das u u toj fazi embriona neke ćelije diferencirane, dok druge
još nisu – neki organi su formirani dok drugi još nisu.
ČULA SLUHA I VIDA
Prvo čulo koje se formira kod embriona jeste čulo sluha. Fetus, već nakon 24.
nedjelje, može čuti zvuke. Nakon njega, oko 28. nedjelje, formira se čulo vida, kada fetusova
mrežnjača postaje osjetljiva na svjetlost. Kur’an to ovako objašnjava :
“On vam i sluh i vid i pameti daje.” (Es-Sedžda. Ajet 9)
“Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on
čuje i vidi.” (El-Insan, ajet 2)
“On vam daje sluh, i vid, i pameti ; a kako malo vi zahvaljujete!” (El-Mu’minun, ajet 78)
U svim ovim ajetima, najprije se spominje stvaranje čula sluha, a nakon njega čulo
vida. Taj opis je u potpunom skladu sa savremenom naukom.
OPĆE NAUČNE TEME
OTISCI PRSTIJU
Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu :
“Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti
jagodice prsta njegovih ponovo.” (El-Kijame, ajeti 3-4-)
Nevjernici su postavljali pitanja – kako će Allah oživjeti mrtve, kad kosti istruhnu u
Zemlji, i kako će svaka osoba biti identificirana na Sudnjem danu? Uzvišeni Allah im
odgovara da On ne samo da može sakupiti njihove kosti već im može vratiti u savršenom
redu jagodice prstiju.
Zašto Kur’an, govoreći o ponovnom stvaranju svake individue ponaosob, na
posebnom mjestu spominje otiske prstiju? Godine 1880. otisci prstiju su postali dio naučne
metode identificiranja svake osobe, nakon istraživanja koje je vršio Francis Golt. Ne postoje
ni dvije osobe na svijetu sa istim otiscima prstiju, čak ni identični blizanci. Zato policija
širom svijeta koristi otiske prsijtu kao metodu otkrivanja kriminalaca.
Ko je prije 14 vijekova mogao znati za posebnost otisaka prstiju? Zasigurno, to je mogao
znati samo Uzvišeni Stvoritelj!
RECEPTORI ZA BOL U KOŽI
Nekada se mislilo da su čula dodira i bola smještena samo u mozgu. Međutim,
skorašnja istraživanja pokazuju da u koži postoje receptori za bol, bez kojih ni jedna osoba
ne bi mogla osjetiti bol.
Kada doktor pregledava pacijenta koji je imao opekotine, najprije mu pomoću igle
utvrđuje stepen opekotina. Ako pacijent osjeća bol, ljekar je sretan, jer su opekotine
površne i receptori bola nisu oštećeni. Međutim , ako pacijent više ne osjeća bol, onda se
radi o dubokim opekotinama i receptori bola su uništeni.
Kur’an daje jasnu naznaku postojanja receptora u koži, sljedećim ajetom :
“One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože
ispeku, zamjenit ćemo ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i
mudar. “( En-Nisa’ , ajet 56)
Profesor Tagatat Tejasen, načelnik Odjeljenja za antomiju na Univerzitetu Čiang Mai,
u Tajlandu, je veliki dio svojih istraživanja posvetiio receptorima za bol. U početku, nije
mogao vjerovati da Kur’an zaista govori o tome prije 1400 godina. Kasnije je provjerio
prijevod značenja navedenog kur’anskog ajeta i bio toliko impresioniran ovolikom
naučnom preciznošću Kur’ana, da je na 8. Medijskoj konferenciji u Rijadu, na temu naučnih
dokaza u Kur’anu I sunnetu, jadno izgovorio pred svima :
LA ILAHE ILLALLAH, MUHAMMEDUN RESULULLAH!
Nema božanstva osim Allaha, a Muhammed je Njegov poslanik!
ZAKLJUČAK
Tvrditi da je prisustvo naučnih činjenica u Kur’anu puka slučajnost – protivi se
zdravoj logici i normalnom naučnom pristupu. Kur’anski ajeti potvrđuju tačnost ove Božije
knjige :
“ Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim,
dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar
tvoj o svemu obaviješten?” (Fussilet, ajet 53)
Kur’an poziva ljude da razmisle o stvaranju kosmosa u sljedećem ajetu :
“U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom
obdarene.” (Alu-Imran, ajet 190)
Naučni dokazi u Kur’anu bez sumnje potvrđuju njegovo Božansko porijeklo. Ni jedan
insan nije mogao prije 1.400 godina napisati ovakvu knjigu koja sadrži ovako precizne
naučne činjenice.
Međutim, treba znati da Kur’an nije naučna enciklopedija, već Knjiga znakova. Ovi
znakovi (ajeti) pozivaju čovjeka da shvati svrhu svog života na Zemlji, kako bi živio u
skladu i harmoniji sa prirodom. Kur’an je, usitinu, poruka od Allaha, Stvoritelja nebesa i
Zemlje. On je objavljen da bi potvrdio Allahovo Jednoću sa kojom su dolazili svi Božiji
vjerovjesnici, od Adema do Muhammeda, s.a.v.s.
Veliki broj knjiga je napisan na temu Kur’ana i savremene nauke. Uz Allahovu volju,
sva istraživanja na tom polju će pomoći ljudima da se približe svome Gospodaru. U ovom
odgovoru sam iznio samo nekoliko naučnih činjenica koje su spoemenute u Kur’anu i
smatram da ni izbliza nisam obuhvatio cijelu temu.
Profesor Tejasen je prihvatio islam pod utiskom samo jednog naučnog ajeta u
Kur’anu. Nekima treba deset takvih ajeta, a nekim je potrebno možda njih stotinu, da bi se
uvjerili da je Kur’an Božija Riječ. Međutim, neki neće prihvatiti Istinu, pa makar im
predočili hiljadu ajeta koji sadrže najnovije naučne činjenice. Ovakav mentalni sklop Kur’an
opisuje sljedećim ajetom :
“Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste.” (El-Bekara, ajet 18)
Kur’an posjeduje kompletan program ponašanja pojedinaca i društva. Hvala Allahu,
kur’anski način života je daleko superiorniji od svega što su ljudi pokušali nametnuti jedni
drugima. Ko može dati najbolju uputu, osim samog Stvoritelja!?
Molim Allaha da nam prihvati uloženi trud i molim Ga da nam oprosti grijehe i uputi
nas na Pravi put.
ZAVRŠNA RIJEČ
Ako ste se tokom čitanja ovog skromnog rezimea naježili makar jedanput ili osjetili
prisustvo nečeg Većeg i Savršenijeg od svega što ste vidjeli ili mogli zamisliti, onda
ste od onih što su u mogućnosti da shvate, jedni ste od odabranih ! No, ako niste,
ako se oglušite na dokaze koji su vam predstavljeni, onda kao što jedan brat kaže
mi ne gubimo ništa, a vi gubite sve . To ćete kasnije uvidjeti.
Nadam se da ste pažljivo pročitali ajete i shvatili naučna objašnjenja predstavljena
uz njih i nadam se da ste od onih razumom obdarenih kao što Kur’an kaže, od onih
pametnih, od onih koji koriste um što im ih Gospodar njihov darova te da ste
uvidjeli pravu Istinu i Savršenstvo. Ako jeste, ovaj rezime je ostvario svoj cilj.
Mislim da, kad bi čovječanstvo otkrilo 10 % Tajne koja leži u Kur’anu i kada bi ona
bila predstavljena svima na način da je shvate i osjete, onda bismo svi bili
muslimani. Ali baš kao što je to dr. Zakir Naik lijepo rekao nekima je potreban 1
ovakav ajet, nekima 10 a nekima nije dovoljno ni 100 ajeta koji govore o nauci jer
su oni oni koje Allah nije odabrao da budu vjernici. Allahov cilj i nije bio da svijet
bude savršeno mjesto (takav svijet očekuje one koji uspiju proći iskušenja ovoga
svijeta na ispravan način). Allah nas i nije želio sve odrediti muslimanima, zato je
veliki dar onome koga je izabrao da bude vjernik ! Veliki je poklon dat tebi koji si
osjetio Smisao tokom čitanja ovih odlomaka !
Sura osamdeset druga
El-Infitar – rascjepljenje neba
(objavljena u Mekki – 19 ajeta)
U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!
(1)
Kada se nebo rascjepi,
(2)
i kada se zvijezde strovale,
(3)
i kada se mora jedna u druga uliju,
(4)
i kada se grobovi isprevrću –
(5)
duša će saznati svaka šta je pripravila a šta propustila!
(6)
O čovječe, šta te obmanjuje
glede tvoga Gospodara plemenitoga,
(7)
Koji te je stvorio, i skladnim i uspravnim te učinio,
(8)
i u obličju kakvom je htio tebe je sastavio?
(9)
A ne valja tako! Vi Sudnji Dan lažnim smatrate,
(10) a nad vama zbilja bdiju čuvari,
(11) plemeniti pisari,
(12) koji znaju šta vi činite!
(13) Čestiti će, zbilja, u džennet,
(14) a razvratnici, zbilja u džehennem,
(15) na Sudnjem Danu gorjet će u njemu,
(16) i iz njega više oni nikada neće biti izvedeni!
(17) Znadeš li ti šta je Dan Sudnji?
(18) I opet, znadeš li ti šta je Dan Sudnji?
(19) Dan kada duša duši neće moći nimalo pomoći,
toga Dana vlast će samo Allah imati!
Download

Kur`an i nauka