ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ, Дунавска 1, Нови Сад
ИНФОРМАТИВНИ
ЧИТАЛАЧКА
ЗНАЧКА
2011.
НОВЕМБАР, 2011
- 12 -
ФОНДОВИ
Позајамно одељење Ђура Даничић располаже са око 80.000 књига на српском,
језицима народности (мађарском, словачком, румунском, русинском) и страним
језицима (енглеском, руском, француском, немачком). У том фонду увек ће се
наћи нешто што бисте могли да прочитате!
Дечје одељење очекује младе читаоце са много занимљивих књига за разоноду
и учење. Компјутер са едукативним играма, ТВ и видео, као и разне креативне
радионице, довољан су разлог да деца своје слободно време проводе у
Библиотеци!
У Читаоници Градске библиотеке на располагању Вам је богат фонд
приручника, научне литературе, периодичних публикације из свих области
људског знања и уметности, као и приручне литературе на страним језицима.
Информационо–реферални центар члановима Библиотеке омогућава бесплатан приступ Интернету, стручну помоћ у претраживању електронских извора
и тематско претраживање Интернета и база података Кобсон, Ебарт и Индок.
Нашим члановима који се баве истраживачким радом препоручујемо фондове
Завичајне збирке, која има карактер музејске збирке – сакупља и чува стару и
ретку књигу и периодику везану за Нови Сад.
Поред ових, у саставу Библиотеке и Вама на располагању налази се још 20
огранака у граду и околним насељима.
КАТАЛОЗИ
Самостално или уз помоћ библиотекара можете да користите информативна
средства Библиотеке – лисне каталоге и Електронски централни каталог.
На терминалу у Огранку Ђура Даничић омогућено Вам је да сами претражујете
базу података Градске библиотеке.
УПИС
Упис у било који огранак Библиотеке омогућава Вам коришћење свих фондова
Градске библиотеке, али не у исто време. Чланарина важи годину дана од дана
уписа.
У свим огранцима Градске библиотеке можете позајмити највише три књиге
одједном, од тога само једну лектиру. Књиге се издају најдуже на 20 дана.
ПОЗАЈМЉИВАЊЕ КЊИГА
РЕЗЕРВАЦИЈА КЊИГА
Ако је књига коју желите да прочитате тренутно заузета, можете је резервисати
у огранку у којем сте члан.
- 22 -
Година: XXI
Број: 253, новембар 2011.
Претражите сами наш фонд преко интернета www. gbns.rs
ОПШТА ГРУПА „Ово је књига о Фермијевом парадоксу 1. ВЕБ, Стивен
– противречности између привидног
непостојања ванземаљаца и општег
очекивања да би требало да приметимо доказе о њиховом присуству. Тај
парадокс ме је опчинио када сам се
први пут сусрео с њим и та опчињеност ме држи и дан-данас. Не занимам
се само ја за Фермијев парадокс. Многи су током година нудили своје решење за њега, па сам стекао навику да
таква решења скупљам. Иако постоји
фасцинантан распон одговора на питање: 'Где су сви они?', сви се могу
сврстати у једну од три класе.“ Аутор
Ако у космосу нисмо сами где су
ванземаљци? : 50 решења
Фермијевог парадокса и проблема ванземаљског живота /
Стивен Веб . - Смедерево : Хеликс, 2010 . - XI, 299 стр.
СИГ 001/009 (латиницом)
Аутор први пут обелодањује своја
истраживања на терену и пустоловне
експедиције које су га довеле до закључка да су антички митови заправо
били сећања на стварне догађаје, да
су богови древних народа били посетиоци који су на Земљу дошли с друге
планете, те да у овом нашем соларном систему нисмо сами. Говори о
својим осећањима и унутрашњим
спонама које га повезују с прошлошћу
предака.
СИГ 001/009 (латиницом)
- 32 -
2. СИЧИН, Зехарија
Експедиције земаљских
хроника. Путовања у митску
будућност / Зехарија Сичин . Београд : Моно и Мањана,
2011 . - 286 стр.,
ФИЛОЗОФИЈА Сасвим је могуће да је учесталост по3. ВИНТЕР, Ричард
јаве
досаде протеклих година последиЈош увек досадно у царству
ца не толико недовољног броја изазова
забаве : [ново откривање жара
већ управо супротно - превеликог броја
и чуда] / Ричард Винтер . – Бео- изазова! Многи од нас имају далеко веград : Препород, 2010 . – 190 стр.ћи број сати доколице које треба испунити нечим у односу на претходне генерације, а модерна индустрија забаве је
веома услужна када нам је потребно да
своје дане испунимо бескрајним начинима да се разонодимо. Аутор је овом проблему приступио из више углова – социолошког, психолошког, историјског и
практичног - у потрази за узроцима досаде и начинима да се она неутралише.
СИГ 1 (латиницом)
4. ПРЕХТ, Рихард Давид
Ко сам ја - и ако јесам, колико
сам? : филозофско путовање :
[духовно филозофско путовање
које прија и забавља] / Рихард
Давид Прехт . - Београд : Моно и
Мањана, 2011 . - 317 стр.
У потрази за одговорима на суштинска
питања људскости (Шта је слобода?
Постоји ли у мозгу центар за бога? Шта
је љубав?), Прехт с лакоћом, елегантно
и без охолости води читаоца кроз историју филозофије. И то не с намером да
га проведе кроз мртав музеј већ да, у
путовању живим светом, омогући да
ужива.
„Радозналост, умеће постављања питања човек никада не би требало да
заборави. Учење без уживања је тужно,
уживање без учења је глупо. Циљ ове
књиге је постигнут уколико пробуди код
читаоца жељу за размишљањем.“
(аутор)
СИГ 1 (латиницом)
- 42 -
ПСИХОЛОГИЈА МУЗИКА
"Описи хладнокрвних убица без савести,
5. ХЕР, Роберт Д.
са којима се све више сусрећемо путем
Без савести : застрашујући
филмова, ТВ емисија и новинских чланака,
већину људи истовремено одбијају и при- унутрашњи свет психопата
влаче. Људи са оваквим поремећајем лич- око нас / Роберт Д. Хер . –
ности у потпуности су свесни својих посту- Београд : Текон Инвест, 2010
пака, знају разлику између исправног и по- . - 271 стр.
грешног. Међутим, крајње су саможиви, .
немилосрдни и неспособни да сагледају
туђа осећања. Најстрашније од свега је
вероватно то што својим жртвама често
делују потпуно нормалне. Др Роберт Хер
детаљно описује свет превараната и лопова, силоватеља и других предатора који
шармирају, лажу и успешно манипулишу
људима. Да ли су психопате људи који су
луди или су они напросто само зли? Како
их можемо препознати? Како се можемо
заштитити? 0ва књига пружа информације
и добар увид у овај деструктивни пореме- 6. ШАРМА, Робин
ћај за све оне који овај проблем желе да
Ко ће сузе да брише кад те
разумеју".
не буде више : поуке о живо-
СИГ 159.9 (латиницом) ту калуђера који је продао
„Све што сам имао да кажем речено је
од срца и у нади да ћете не само пронаћи
мудрост у овим речима, већ је и применити да бисте постигли трајан успех у свим
областима живота. Искушења кроз која
сам прошао су ме научила да није довољно знати шта треба предузети – морамо то
знање применити да бисмо живели онако
како желимо. Док будете листали странице књиге - надам се да ћете у њој открити
мудрост која ће обогатити ваш професионални, лични и духовни живот.“ (аутор)
СИГ 159.9 (латиницом)
- 52 -
свој Ферари / Робин Шарма. Београд : Моно и Мањана,
2011 . - 205 стр.
ЛОГИКА 7. ДИРКЕМ, Емил
Прагматизам и социологија
: предавања одржана на Сорбони 1913-1914. / Емил Диркем . - Нови Сад : Медитеран
Паблишинг, 2010 . - 161 стр.
„Који су ме то разлози навели да
одаберем баш ову тему за предавања?
Зашто сам им дао заједнички назив
Прагматизам и социологија? Први разлог је актуелност прагматизма, који је
готово једина теорија истине која тренутно постоји. Други је то што у прагматизму постоји значење живота и делања
које је заједничко њему и социологији:
ове две тежње су кћери једне исте епохе...Обавезујућу снагу логичких судова,
ту нужност судова истине, пориче прагматизам. Он тврди да је ум слободан
наспрам истинитог.“ (Е. Диркем)
СИГ 16 (латиницом)
8. ПОПКИН, Ричард
Историја скептицизма од
Савонароле до Бејла / Ричард
Попкин . - Београд : Федон,
2010 . - 671 стр.
Извор постојања, суштина самог
скептицизма је сумња.ِ “Захваљујући
Попкиновом важном раду који је трајао
више од пет деценија, данас знамо колико су биле важне скептичке расправе.
Не може се пренагласити вредност Попкиновог поновног открића заборављених извора и потцењиваних аутора... нема унификоване форме сумњања. Оно
у шта сумњамо и зашто сумњамо увек
зависи од специфичног контекста у којем развијамо своју сумњу.“ (Д. Перлер)
СИГ 16 (ћирилицом)
- 62 -
СОЦИОЛОГИЈА
ВОЈНЕ НАУКЕ
"Страх од варвара", пише Тодоров у
уводу, "јесте оно што нас може претворити у варваре. А зло које ћемо им
учинити, превазићи ће зло од кога смо
се првобитно бојали.... Цивилизован је
онај човек који у свако време и на сваком месту уме да открива човечност у
другима... Варварин уопште није онај
ко верује да постоји варварство, варварин је онај ко верује да нека популација или неко биће не припадају потпуно људском роду и да заслужују поступке које би он одлучно одбио да
примени на себи.... Ниједна култура
није варварска у себи самој, ниједан
народ није коначно цивилизован; сви
могу постати једни као други. То је
својство људске врсте.،
.
9. ТОДОРОВ, Цветан
Страх од варвара : с оне
стране судара цивилизација /
Цветан Тодоров. – Лозница :
Карпос, 2010 . - 310 стр.
СИГ 316 (латиницом)
10. ПЕТРОВИЋ, Зоран
Аутор се бави енергијом као геополитичком чињеницом, те стратешким
и војним аргументом. Енергија и располагање њеним ресурсима постаје
све важнијe средство за стицање политичке моћи. У околностима исцрпљивања класичних фосилних извора,
све више ће добијати на значењу њихов геополитички распоред и потенцијално ће све више долазити до сукоба
око преосталих најпрофитабилнијих
резерви.
СИГ 35 (ћирилицом)
- 72 -
Геополитика енергије : [битна
развојна компонента друштва у
XXI столећу] / Зоран Петровић
Пироћанац. – Београд : Институт
за политичке студије, Центар
"Југоисток", 2010 . - 477 стр.
ФИЗИКА БИОЛОГИЈА
11. ЛИНДЕ, Андреј
Физика честица и инфлаторна космологија / Андреј Линде . - Нови Сад : Академска
књига ; Београд : Институт за
физику, 2009 . - 416 стр.
Теорија о инфлаторном универзуму
описује веома ране степене еволуције
универзума и његову структуру на изузетно великој удаљености од нас. Космолози су дуги низ година веровали да
је универзум на самом почетку изгледао као експандирајућа ватрена лопта.
Нова космолошка теорија води ка значајној измени стандардног гледишта о
структури и еволуцији универзума и нашем месту у њему. Линдеов сценарио о
инфлаторној космологији постао је
стандардна парадигма модерне космологије, заменивши претходне верзије
теорије о великом праску.
СИГ 53 (латиницом)
12. ДОКИНС, Ричард
Слепи часовничар : зашто
докази о еволуцији откривају космос без Творца? / Ричард Докинс . -Смедерево :
Хеликс, 2010 . - XIX, 409 стр.
„Космос који познајемо само је делић
свеколиког космоса. На другим планетама можда постоје објекти сложенији
од нас, а неки од њих можда већ и знају
да постојимо. Али то не мења смисао
мојих речи. Сложене ствари, ма где
биле, заслужују посебно објашњење.
Желимо да знамо како су настале и
зашто су тако сложене. Објашњење је,
као што ћу показати, начелно вероватно исто за сложене ствари било где у
космосу. Исто је за нас, шимпанзе, црве, храстове и немани из далеког свемира. С друге стране, оно неће бити
исто за оно што ћу звати једноставне
ствари – стене, облаке, реке, галаксије
и кваркове. Тим стварима се бави физика. Шимпанзе, пси, слепи мишеви, бубашвабе, људи, црви, маслачци, бактерије и ванземаљци, предмет су проучавања биологије." (извод из књиге)
СИГ 57 (латиницом)
- 82 -
МЕДИЦИНА МУЗИКА
Ауторка упућује на основне борбене
стратегије и једноставне начине да
обуздамо опште узроке стреса. Препоруке су: направити план, стећи подршку пријатеља и породице, смањити напетост правилном исхраном и
вежбањем, организовати себи простор за опуштање, остварити унутрашњи мир помажући другима, схватити
корист позитивног стреса и мислити
као оптимиста.
13. УЛ, Арлин Метјуз
Победите стрес : комлетан
водич за почетнике / Арлин
Метјуз Ул . - Београд : Моно и
Мањана, 2011 . - 367 стр.
СИГ 61 (латиницом)
Вагнер и Маркс живели су у истом 14. УВОД у Вагнера
УВОД у Вагнера : [Бодлер,
историјском периоду (1813-1883.).
Јасно је и да су се развијали у истом Сајмонс, Шо] . - Београд : Д.
кругу идеја, можемо чак претпостави- Илић, 2010 . - 195 стр.
ти да су један за другога знали. Један
и други били су присташе Револуције
1848. Док је Марксова мисао окренута
револуционарном
преобликовању
друштвено-економских односа, дотле
за Вагнера светска политичка Револуција има смисла само ако уметности оставља слободан пут. По сили
историјског кретања, манипулација
Марксом кренула је једним правцем,
Вагнером - другим.
СИГ 78 (латиницом)
- 92 -
КЊИЖЕВНОСТ Појам књижевног плагијата, али у 15. БАЈАР, Пјер
Антиципирани плагијат / Пјер
обрнутом смислу од уобичајеног –
плагијат начињен од стране писца Бајар . - Беогрaд : Службени
који је временски претходио плагира- гласник, 2010 . - 151 стр.
ном аутору. Бајар духовито, интелигентно и ерудитски упућује на начин
на који је Ниче плагирао Фројда, Мопасан Пруста, Лоренс Стерн Џојса,
Расин Игоа, а Кафка Бекета, Имреа
Кертеса или Антоана Володина.“Није
срамота инспирисати се, делимично
или нашироко, пређашњим или потоњим ауторима. Подложније је критици
када се то прикрива и тада је на истраживачима и историчарима књижевности да, без непотребне агресивности али одлучно, свакоме врате
оно што му припада.” каже Бајар у
уводу књиге.
СИГ 82 (латиницом)
16.ТОМАШЕВИЋ, Бошко
Теоријски системи развијени у хуПротив књижевне теорије /
манистичким дисциплинама среди- Бошко Томашевић. - Нови Сад :
ном 20. века показују се углавном као
Академска књига, 2011 . - 244
празан ход у животу сваке дисциплине. Они не располажу могућношћу да стр.
предмет своје пажње унутар свога
говора о њему – у овом случају саму
књижевност – трансцендирају. У томе
лежи crux књижевно-теоријске самолажи и уображености. Она припада, у
погледу чињенице ко је спроводи,
философским журналистима, новим
реторичарима структурализма и постструктурализма, сценаристима изучавања књижевности на Универзитету,
практичарима мистичног секундарног
дискурса, консеквантним нихилистима изворног хуманитета. Ова књига
говори о њима.
СИГ 82 (латиницом)
- 10
2-
ДРАМА ПРОЗА
17. ЈЕЛИНЕК, Елфриде
Рехниц : (Анђео уништења) /
Елфриде Јелинек. - Београд :
Ренде, 2010 . - 188 стр.
Јелинекова говори о ноћи између
24. и 25. марта 1945. године, када је
грофица Маргит фон Баћањи приредила, у свом замку Рехниц у Бургенланду, гозбу за комшије, великодостојнике локалне Националсоцијалистичке партије, СС официре, од којих је
један био њен љубавник, као и за неколицину добрих стрелаца из редова
нациста. Врхунац те ноћи пијанства и
разврата био је масакр над 180 Јевреја на принудном раду.
Драмски текст немилосрдне језичке
силине, у којем ауторка разматра дискурс јавног говора а читаоци постају
сведоци гласно увежбаваног чина
колективног ћутања и прећуткивања.
СИГ 821.112.2(436)-2
(латиницом)
18. РАБЛЕ, Франсоа
Трактат о правилном пићу
вина ; Пантагруеловско предсказање / Франсоа Рабле . Београд : Службени гласник,
2010 . - 139 стр.
ТРАКТАТ О ПРАВИЛНОМ ПИЋУ ВИНА
великог и вечног души и телу увеселенија, а противу разних болештина
удова и органа, спољашњих и унутрашњих, саставио на ползу и наравоученије
браћи мокрог грла мештар Алкофрибас,
велетрпезар великог Пантагруела
„Рабле се, као и у својим великим делима, служи игром, фарсом, софизмима, обртима, карневалским обманама,
језичком езотеријом као и ученом употребом језика и народном усменом
традицијом. И тако стиже до истинске
етике живота, како га је он видео, етике која вино устоличава у врлину, а
пијење вина се промеће у главни антрополошки атрибут; уз реч и молитву, вино је оно што нас издваја међу
свим земаљским створењима“. (из
предговора)
СИГ 821.133.1-3 (ћирилицом)
- 11
2-
РОМАНИ 19. ДАГЛАС, Луиза
Оливија је знала да никада неће ниЉубав мог живота / Луиза
кога волети као што је волела Луку.
Даглас
. - Београд : Младинска
Покушавајући да се помири с његовом
смрћу, Оливија увиђа да мора да се књига, 2010 . - 266 стр.
врати у Вотерзфорд, где је он сахрањен. Приликом случајног сусрета с
његовим братом близанцем, Марком,
она схвата да је његов губитак скоро
једнако болан као и њен. Њихова уцвељеност навешће их да пођу путем без
будућности...
СИГ 821.111-31 (латиницом)
20. ГРУЕН, Сара
Кућа / Сара Груен . – Београд
Изабел Данкан, научница у Језичкој
лабораторији човеколиких мајмуна, не : Моно и Мањана, 2011 . - 319
схвата људе, али разуме мајмуне – на- стр.
рочито бонобе или патуљасте шимпанзе Сема, Бонзи, Лолу, Мбонга, Јеланија
и Макену, који су у стању да разумеју
језик знакова и да комуницирају. Изабел
се осећа лагодније у њиховом свету
него што се икад осећала међу људима.
Али када лабораторију протресе експлозија, Изабел мора да успостави контакт
са сопственом врстом, како би спасила
породицу мајмуна од новог облика људске експлоатације - ријалити програма
...
СИГ 821.111(73)-31 (латиницом)
- 12
2-
РОМАНИ 21. ЈУНСОН, Ејвинд
Таласи запљускују обале : роман о присутном / Ејвинд Јунсон
. - Зрењанин : Агора, 2011 . - 399
стр.
Парафраза „Одисеје” у основи разматра проблем насиља и пацифизма.
Иза маске препева Хомеровог епа о
Одисеју крије се повест и о прошлости
и о савременом добу. Питања моћи,
правде и насиља, одговорности појединца, у овој књизи добијају
безвреме-ни приказ.
(НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА КЊИЖЕВНОСТ 1974. ГОДИНЕ)
СИГ 821.113.6-31 (латиницом)
22. ПЕРЕК, Жорж
Ствари : прича из шездесетих
година / Жорж Перек . – Зрењанин : Агора, 2011 . - 123 стр.
Посредством анонимног приповедача читалац прати "велику пустоловину" у којој јунаци трагају за срећом,
али су у томе трагању условљени другим вредностима, онима које прокламује потрошачко друштво. Као ни Флоберов Фредерик, ни Перекови јунаци
не остварују своје снове чија грозничавост одговара убрзаном ритму
живота у индустријској цивилизацији
друге половине XX века. Од „избезумљеног трагања за срећом", од „чудесног осећања да су је, за тренутак, разазнали, да су је назрели", „није
остајало ништа".
СИГ 821.133.1-31 (латиницом)
- 13
2-
РОМАНИ 23. ШАН Са
Александар и Алестрија / Шан
Роман о љубави Александра Великог Са . - Београд : Лагуна, 2011 . и Алестрије, дивље девојчица која је 283 стр.
постала краљица Амазонки што јашу
степама, воле рат, боре се с мушкарцима и не боје се смрти. Волели су се
тридесет шест лунарних месеци, а онда је једног пролећног јутра, Александар отишао...
Ауторка користи историјске чињенице
само као груби костур око кога плете
раскошно платно проткано бујном
маштом и личним виђењем двеју изузетних личности - македонског краља и
амазонске краљице.
СИГ 821.133.1-31(латиницом)
„Остале су ми само успомене на тебе.
Када тако напишем звучи као текст из
некаквих глупих америчких бестселера,
којима смо се заједно смејали – али за
мене тај клише одједном представља
дубоку истину. Сатима и данима мислим на тебе: на послу, у ауту, код
куће…“
Овако Оливер започиње своје писмо
вољеној. Објављује га у облику скупе
огласне поруке, која је попут осталих
реклама истакнута на свим станицама
метроа у Прагу. Он читавих пола године сваког месеца пише по једно писмо,
а цео град их чита.
Овај духовит, искрен и оригиналан љубавни роман показује да је свако време, па и ово наше, електронско и маркетиншко, време за љубав.
24. ВИВЕГ, Михал
Роман за жене / Михал Вивег
. - Београд : Моно и Мањана,
2011 . - 250 стр.
- 14
2-
РОМАНИ ПРИЧЕ
25. ПЕТРИНОВИЋ, Фрања
Алмашки кружоци лечених месечара : неуравнотежене хронике
/ Фрања Петриновић. - Нови Сад
: Академска књига, 2011 . - 309
стр.
Балада о Новом Саду, граду који
се ненадано заљуљао, трајно губећи
неопходни баланс. Причина о неким
особама којих више нема, исповедање о неком времену које је неповратно нестало, нагађање о тренуцима
када све треба да се приведе неком
крају као у математичкој једначини.
Понекад је и одвише налик на опоруку како изнова успоставити једном
изгубљену равнотежу. Налик последњој жељи да било ко може, једног
дана, поново да се насмеши.
СИГ 821.163.41-31
(латиницом)
26. КУБУРОВИЋ, Зорица
Очаравање / Зорица Кубуровић
Збирка кратких прича и песама о
. - Београд : З. Кубуровић : Тајно животу у Београду и Србији, о забодруштво бресквиног лишћа, 2008 рављеним питањима лепоте и достојанства људског бића, о одрастању,
. - 212 стр.
слободи и љубави, као главним
одредницама људске егзистенције.
Приче о негдашњем помешане са
садашњим, слике малих, заборављених ствари из којих изничу суштинске, егзистенцијалне драме и вредности. Наизменично за смех и сузе.
Књига је опремљена илуминацијама
Ведране Кубуровић, на начин средњовековног украшавања изабраних
текстова.
СИГ 821.163.41-36(ћирилицом)
- 15
2-
ЕСЕЈИ МЕШОВИТА ДЕЛА
Будистички свештеник Кенко је (по27. ЈОШИДА, Кенко
ловином XIV века) „немајући шта да
ради и насумице бележећи које год да Записи у доколици = Цуредзусу му мисли пале на памет“, иза себе регуса / Јошида Кенко . – Београд
оставио дело историјске вредности, у : Либер, 2010 . - 213 стр.
коме су описани обичаји, веровања и
начин живота у средњовековном Јапану. Најстарији сачувани текст Кенкових записа датира из 1431. године.
„Највећа пријатност свих разбибрига
је седети сам испод светиљке, са
отвореном књигом пред собом и
склапати пријатељство са људима из
далеке прошлости, које никада нисте
упознaли“.
СИГ 821.521-4 (ћирилицом)
Даг Хамаршелд, добитник Нобелове 28. ХАМАРШЕЛД, Даг
награде за мир, 1961, светској јавнос- Путокази / Даг Хамаршелд . ти је најпознатији као Генерални се- Београд : Алтера, 2010 . - 209
кретар Уједињених нација, који је ос- стр.
тао на овом положају два мандата, од
1953. године па до смрти.
Пропратно писмо пронађено уз Путоазе, открива да је дело првобитно било конципирано као дневник, и да га је
аутор писао за себе, без намере да га
публикује. “Међутим”, стоји у писму,
“… ситуација се изменила.” Хамаршелд наглашава да је овај рукопис
једини који “истинито осликава” његов
профил и даје одобрење пријатељу
да га објави, “као неку врсту беле
књиге која се бави мојим преговорима
са самим собом – и са Богом.”
СИГ 821.113.6-84 (ћирилицом)
- 16
2-
МЕМОАРИ 29. БАРПО, Тод
Рај ипак постоји : чудесна
прича малог дечака о његовом
излету у рај / Тод Барпо са Лин
Винсент . - Београд : Моно и
Мањана, 2011 . - 195 стр.
30. ВУЈИЧИЋ, Ник
Живети слободно : инспирација за изненађујуће срећан
живот : [како да савладате
препреке, проблеме и ограничења, а да живите пуним плућима / Ник Вујичић . - Београд :
Моно и Мањана, 2011 . - 242 стр.
Истинита прича о четворогодишњем
сину свештеника веслијске цркве из
малог места у Небраски. За време
хитне операције слепог црева, дечак
губи свест и, како нам он сам дечје
искрено касније говори, одлази у рај.
Срећна што је успео да преживи две
тешке операције, породица у почетку
није придавала значај дечаковим
причама, али како су оне попримале
све живље описе, привукле су пажњу.
Причу је испричао отац, углавном
Колтоновим речима, лако и непосредно. Књига плени једноставношћу и
топлином.
СИГ 821.111(73)-94 (латиницом)
Књига садржи Никову причу о физичкој ускраћености и емоционалној
борби, коју је као дете и адолесцент
водио, настојећи да превазиђе своју
инвалидност. Он описује веру у Бога
као свој главни ослонац и извор снаге
и објашњава како је одредио коначни
животни циљ – да инспирише друге за
бољи живот и тиме допринесе побољшању света – што је био начин да и
сам стекне самопоуздање, води испуњен и слободан живот и притом буде
награђен за свој труд. Својим примером храбри људе, показујући им како
је научио да прихвати све оно што
није могуће контролисати и како да се
помири са чињеницама, уместо да
машта о нечему што је могло бити.
СИГ 821.111(94)-94 (латиницом)
- 17
2-
БИОГРАФИЈЕ
Пионир на пољу чисте математике,
човек заслужан за разбијање шифре
Енигма коју су користили Немци током
рата, зачетник идеја које су изродиле
рачунаре, обзнанио је истину о свом
приватном животу у време када је то
сазнање било против конвенција и
закона. Прогоњен од стране власти и
јавности, Алан Тјуринг извршио је
самоубиство 1954. године тако што је
загризао јабуку натопљену цијанидом.
31. ЛИВИТ, Дејвид
Човек који је сувише знао :
Алан Тјуринг и откриће рачунара / Дејвид Ливит . – Смедерево
: Хеликс 2010 . - 311 стр.
СИГ 929 (латиницом)
Била сам врло млада када ми
је умро отац: имала сам двадесет шест година, свесни период
мог живота с оцем био је врло
кратак... Осећала сам да сам
дужна да напишем све што
знам о оцу и како га схватам,
јер све оно што је добро у мени
дугујем само њему, чак и у погледу стварања организације
која носи његово име - Толстојев
фонд. Хтела сам да поделим с
вама, читаоцима, моју љубав
према том необичном, драгом,
осетљивом, веселом и привлачном, једноставном и великом
човеку. Да вам га приближим...
32. ТОЛСТОЈ, Александра
Отац : живот Лава Тостоја. 1 /
Александра Толстој . - Нови Сад :
З. Стојановић, 2011 . - 414 стр.
ТОЛСТОЈ, Александра
Отац : живот Лава Тостоја. 2 /
Александра Толстој . - Нови Сад :
З. Стојановић, 2011 . - 431 стр.
СИГ 929 (ћирилицом)
- 18
2-
АКТИВНОСТИ
У среду, 30. новембра, додељена су признања најактивнијим корисницима,
дародавцима и другим пријатељима Библиотеке.
Почасни гост је била професор Милена Шурјановић, чије књиге радо чита
завидан број наших корисника.
У музичком делу програма учествовао је тамбурашки оркестар ''Да зна зора''
из Новог Сада.
- 19
2-
КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ
•
•
•
Престижну француску књижевну награду Гонкур за 2011. годину
добио је Алексис Жени (Alexis Jenni) за дебитантски роман “L'Art
Francais De La Guerre” (Француска уметност ратовања), а
традиционално му је уручена 2. новембра у ресторану “Друан” у
Паризу.
Гитариста Ролингстонса Кит Ричардс добио је књижевну награду која
носи име америчког писца и новинара Нормана Мајлера (1923-2007)
за аутобиографску књигу "Лифе", преноси АП.
Награда за најбољу љубавну песму 2011. године, Ленкин прстен
добила је песма „Укинула је све наше песме“ Ђорђа Кубурића,
песника из Суботице
•
Националну књижевну награду САД добили су : за фикцију
ауторка Џесмин Ворд, за роман "Salvage the Bones" о породици из
Мисисипија која се суочава са ураганом Катрина; за поезију. Ники
Фини, за збирку "Head off & Split"; за роман за младе Тани Лај за
"Inside Out and Back Again"; за публицистику роман Стивена
Гринблата "The Swerve", о латиноамеричком песнику Лукрециусу.
Сви добитници награда добили су по 10.000 долара.
•
Нигеријски писац Чинуа Ачебе, најпознатији по роману "Све се
распада" (Things Fall Apart), по други пут је одбио да прими једно од
највиших одликовања које додељује влада његове земље.
Како преносе стране агенција, 80-годишњи књижевник је требало
данас да добије титулу "Командера Федералне Републике", али је
он то признање одбио наводећи као разлог ,,стање у земљи" коју
раздиру корупција и лоше руководство.
•
*** Романи „Руски прозор“ Драгана Великића, „Каја, Београд и добри
Американац“ Миријане Ђурђевић и „Константиново раскршће“ Дејана
Стојиљковића ушли су у шири избор за доделу „ИМПАК Даблин“
(IMPAC Dablin Literary Award), награде вредне 100.000 евра.
- 20
2-
ЗАНИМЉИВОСТИ Необјављени рукопис Шарлот Бронте на аукцији
Mинијатурни часопис од 19 страница величине 35 x 61 милиметар који је Бронте
написала када јој је било 14 година, по
мишљењу стручњака, представља најзначајнији текст у рукопису једне од сестара
Бронте који ће бити стављен на аукцију у
последњих 30 година.
"Магазин за младе мушкарце, број 2" носи
датум август 1830. и описује авантуре
јунака имагинарног света Стакленог града
који су Шарлота и њене сестре измислиле
док су одрастале.
У њему постоји одломак који јако подсећа
на једну сцену из романа "Џејн Ејр", у којој
Берта,
Рочестерова
луда
супруга,
подмеће пожар у замку.
"Писан с великом пажњом, овај мали рукопис указује на први излив креативности Шарлоте Бронте и, што је најважније, пружа редак и интиман увид у један од највећих књижевних умова у
историји", казао је Гебријел Хитон, један од стручњака аукцијске куће Сотби.
Објављен "изгубљени" први роман Џека Керуака
Први роман америчког писца Џека Керуака, за који
се годинама веровало да је изгубљен, објављен је
недавно, 40 година после смрти аутора, преноси
ББЦ.
Керуак, један од најпознатијих писаца бит
генерације, написао је књигу "The Sea Is My Brother"
(Море је мој брат) када је имао 20 година. Књига је
заснована на његовом искуству док је радио као
поморски трговац. Аутор, кроз серију писама
пријатељу Себастијану Сампасу, прича свој живот и
догодовштине на мору.
- 21
2-
СЕЋАЊЕ Одлазак створитељке змајологије
Ен Мекафри (1926-2011)
Списатељица златне генерације којој, рецимо, припадају Дорис Лесинг и Урсула Легвин,
када су романи настајали помоћу писаће
машине и чисте маште,
а не уз коришћење
софтвер пројекција и
интернета, Ен Мекафри, умрла је у 85. години у Ирској.
Она је осмислила свет
змајева и људи у правцу коме досад није додато ништа ново, правцу који је „изродио“
филмове, видео-игре,
приче и нове романе о змајевима...
Главни елемент њене змајологије је митски узајамни телепатски однос змаја
и човека - његовог јахача. Мекафри је изградила космолошку везу тог односа, почев од успостављања док је змај још у јајету, преко чина излегања, када ће, у случају погрешног избора, растргнути погрешно изабраног младића,
па до губитка дела личности, у слу-чају да змај погине пре јахача. Осим
сусрета са Танатосом, смрћу и
уништењем, у Мекафриној змајологији постоји и снажна компонента
Ероса. Њена фантастика није ослобођена од научног елемента: сва
змајска дешавања су на планети на
којој постоје не само змајеви, тврђаве, јахачи, изабране девојке, него и
нека врста „спора“, биолошког непријатеља тог света. Мекафрине
књиге, не само као занимљиви и
забавни романи, него и као дела
једне епохе другачијих писаца, увек су добри за повратак свету који није
оптерећен виртуелним, и самим тим може бити виртуелнији од било чега
што генерише компјутерско писање.
- 22
2-
СЕЋАЊЕ Преминуо Михаило Ђурић
(1925-2011)
Филозоф и социолог академик Михаило
Ђурић преминуо је у 86. години у
Београду.
Рођен је 1925. године у Шапцу. Студирао је право, филозофију и класичну
филологију на Правном и Филозофском
факултету Универзитета у Београду.
Докторирао је 1954. с тезом „Идеја природног права код грчких софиста“ и исте
године је на београдском Правном факултету изабран за асистента, а за редовног професора 1969. До почетка седамдесетих година прошлога века професор Ђурић је стекао сва универзитетска звања, као предавач историје политичких теорија, социологије, теорије државе и права и методологије друштвених
наука.
Године 1972. осуђен је на девет месеци
строгог затвора због критике уставних
амандмана, због чега је изгубио радно место на
факултету, да би се тек 1990. вратио на Правни
факултет, где је наредне, 1991. године пензионисан. Био је члан савета редакције часописа
„Праксис“, члан Управног одбора Корчуланске
летње школе, Управног одбора Српске књижевне
задруге, директор годишњих курсева о Ничеовој
филозофији у Дубровнику, покретач и главни
уредник часописа „Филозофски годишњак“, члан
Српске академије наука и уметности, Европске
академије наука и уметности у Салцбургу.
Добитник је Октобарске награде града Београда
(1990) и Међународне награде „Проф. Луиђи
Тартуфари“ Националне академије наука
Републике Италије.
- 23
2-
ШТА ЧИТАМО КЊИГЕ КОЈЕ СТЕ НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖИЛИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
МАРИО ВАРГАС ЉОСА: АВАНТУРЕ НЕВАЉАЛЕ ДЕВОЈЧИЦЕ
ХАЛЕД ХОСЕИНИ: ЛОВАЦ НА ЗМАЈЕВЕ
КЕН ФОЛЕТ: СВЕТ БЕЗ КРАЈА
ВУК ДРАШКОВИЋ: ДОКТОР АРОН
ЈЕЛЕНА БАЧИЋ АЛИМПИЋ: РИНГИШПИЛ
КАРЛОС РУИС САФОН: ХИЉАДУ ЧУДЕСНИХ СУНАЦА
ХАРУКИ МУРАКАМИ: 1Q84
ФРЕДЕРИКО МОЋА: ТРИ МЕТРА ИЗНАД НЕБА
ГОРДАНА КУИЋ: МИРИС КИШЕ НА БАЛКАНУ
ЛУ ЕРЛЕНД: НАИВАН. СУПЕР
ГИЈОМ МУСО: ЗАТО ШТО ТЕ ВОЛИМ
ГОРДАНА ЋИРЈАНИЋ: ОНО ШТО ОДУВЕК ЖЕЛИШ
ТАРИК АЛИ: У СЕНЦИ НАРА
ИВАНА КУЗМАНОВИЋ: ОД КАДА САМ СЕ ЗАВОЛЕЛА ВОЛИМ
БИЛ БРАЈСОН: БЕЛЕШКЕ СА МАЛОГ ОСТРВА
ХУАН ГОМЕС ХУРАДО: БОЖЈИ ШПИЈУН
ВЛАДИМИР ПИШТАЛО: ВЕНЕЦИЈА
АНА ГАВАЛДА: ЗАЈЕДНО, ТО ЈЕ СВЕ
ГРОЗДАНА ОЛУЈИЋ: ГЛАСОВИ У ВЕТРУ
МИРЈАНА БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ: АЗБУКА МОГА ЖИВОТА
ЧАРЛС БУКОВСКИ: ЖЕНЕ
ГАБРИЕЛ ГАРСИЈА МАРКЕС: СТО ГОДИНА САМОЋЕ
РОБИН ШАРМА: КАЛУЂЕР КОЈИ ЈЕ ПРОДАО СВОЈ ФЕРАРИ
ДАВИД АЛБАХАРИ: ЋЕРКА
РАДОМИР КОНСТАНТИНОВИЋ: ФИЛОЗОФИЈА ПАЛАНКЕ
ХЕРТА МИЛЕР: ЉУЉАШКА ДАХА
ДАНИЈЕЛ ГОЛЕМАН: ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
ШАРЛОТА ТОМАС: МАДОНА СА МУРАНА
МАРТИН ЛИНДСТРОМ: КУПОЛОГИЈА
ДЕН БРАУН: ИЗГУБЉЕНИ СИМБОЛ
- 24
2-
НОВЕ КЊИГЕ 001/009 ОПШТА ГРУПА
ВЕБ, Стивен
Ако у космосу нисмо сами где су ванземаљци? : 50 решења Фермијевог
парадокса и проблема ванземаљског
живота
ДЕНИКЕН, Ерих фон
Историја лаже : [другачији поглед на
порекло човечанства]
Сумрак богова : [другачији поглед на
порекло човечанства]
МУСТЕДАНАГИЋ, Лидија
Музеји и галерије Новог Сада и
Војводине
ПЕТРОВИЋ, Илија
Мала енциклопедија пловидбе
СВА чуда света
СВА чуда света : [водич кроз највеће
природне лепоте]
СИЧИН, Зехарија
Експедиције земаљских хроника.
Путовања у митску будућност
005 МЕНАЏМЕНТ
АНДЕРСОН, Џејми
Лепа уметност успеха : како познавање
велике уметности може довести до
великог пословног успеха
ДЕФО, Данијел
Оглед о пословима
1 ФИЛОЗОФИЈА
ВАТИМО, Ђани
Субјекат и маска : Ниче и проблем
ослобођења
ДУХАЧЕК, Даша
Бреме нашег доба : одговорност и
расуђивање у делу Хане Арент
ЗАХАРИЈЕВИЋ, Адриана
Постајање женом
ПРЕХТ, Рихард Давид
Ко сам ја - и ако јесам, колико сам? :
филозофско путовање : [духовно филозофско путовање које прија и забавља]
ФЕРИ, Лук
Научи да живиш : преглед филозофије
намењен младим генерацијама : [путовање кроз свет филозофије]
159.9 ПСИХОЛОГИЈА
ВЕНТРЕЛА, Скот В.
Моћ позитивног мишљења у бизнису :
десет одлика позитивног мишљења које
дају највеће резултате
ГРИН, Роберт
48 закона моћи
ДЕ БОНО, Едвард
Дух који плени
КЕТИ, Бајрон
Да ли ми је потребна твоја љубав? :
пронађите љубав, разумевање и поштовање које сте одувек желели
МАКГРО, Филип
Буди свој : промени свој унутарњи
живот
Спаси своју везу
МАРФИ, Џозеф
Моћ подсвести : нова тајна : откријте
како да промените начин мишљења да
бисте променили свој живот
ТЕМПЛАР, Ричард
Правила љубави
ТЕМПЛАР, Ричард
Правила родитељства
ФЕЈБЕР, Адела
Како да причате да би вас деца слушала - слушајте да би вам деца причала
ФЕЈБЕР, Адела
Како да причате да би деца учила : код
куће и у школи : шта би сви родитељи и
наставници требало да знају
ФОЕР, Џошуа
Месечев корак са Ајнштајном : уметност и наука памћења
ЏОНСОН, Спенсер
О врховима и долинама : како да искористите добре и лоше околности на
послу и у приватном животу
ШАРМА, Робин
Ко ће сузе да брише кад те не буде
више : поуке о животу калуђера који је
продао свој Ферари
16 ЛОГИКА
ДИРКЕМ, Емил
Прагматизам и социологија : предавања одржана на Сорбони 1913-1914.
- 25
2-
ПРОЛЕ, Драган
Хуманост страног човека
792 ПОЗОРИШТЕ
БОЛЕСЛАВСКИ, Ричард
Глума : првих шест лекција : концентрација, емоционално памћење,
драмска радња, карактеризација,
посматрање, ритам
17 ЕТИКА
КРИСТЕВА, Јулија
Љубавне повести
2 РЕЛИГИЈА
СЛАВЕ и празнични...
СЛАВЕ и празнични обичаји
32 ПОЛИТИКА
МАРКОВИЋ, Михаило
Србија у кризи
ТАНАСКОВИЋ, Дарко
Неоосманизам : доктрина и спољнополитичка пракса : [повратак Турске на
Балкан]
34 ПРАВО
ИГЊАТОВИЋ, Тања
Насиље према женама у интимном
партнерском односу : модел координираног одговора заједнице
ПЕЛЕГРИНО, Чарлс
Последњи воз из Хирошиме : осврти
преживелих
35 ВОЈНЕ НАУКЕ
ДАЦИЋ, Живојин
Југословенски ратови : 1990-1996 :
осматрања једног Србина у Немачкој
САМАРЏИЋ, Милослав
Генерал Дража Михаиловић и општа
историја четничког покрета. Књ. 5
57 БИОЛОГИЈА
ДОКИНС, Ричард
Слепи часовничар : зашто докази о
еволуцији откривају космос без Творца?
61 МЕДИЦИНА
УЛ, Арлин Метјуз
Победите стрес : комлетан водич за
почетнике
791 ФИЛМ
ПЕТРОВИЋ, Александар
Соко
81ЈЕЗИК. ЛИНГВИСТИКА
НАЈЛЕПША прича о...
НАЈЛЕПША прича о говору
82 КЊИЖЕВНОСТ
КВАС, Корнелије
Истина и поетика
МЕЛЕТИНСКИ, Јелеазар Мојсејевич
О књижевним архетиповима
ТОМАШЕВИЋ, Бошко
Против књижевне теорије
ФРЕЈДЕНБЕРГ, Олга Михајловна
Поетика сижеа и жанр
821...-1 ПОЕЗИЈА
АЛЕКСИЋ, Славко
Жене у епским пјесмама
БЛАГА, Луциан
Поезии
ВУЈЧИЋ, Никола
Докле поглед допире
Нови прилози за аутобиографију
Расути звук : изабране старе и нове
песме
ГЛИШИЋ, Андреј
Жалац : (сатиричне песме)
ДИНЕСКУ, Мирча
Излечен од побуне
ИЛИЋ, Љиља
Песме = Gedichte
КАРАНОВИЋ, Горан
Ударнике стријељају и нове пјесме
ЛАБУДОВИЋ, Горан
Небеска соа
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган
Снежни врт
МИЛОШ, Оскар Владислас де Лубич
Песме љубави и гнева
МИЛОШЕВИЋ, Миленко
Сазвучја духа
- 26
2-
ПАПХАРХАЈИ, Ђура
И сенком и прахом : изабране песме
ПАСТЕРНАК, Борис
Знам живота циљ
СПАСИЋ, Мирко
Стихови лепоте и сна
ТЕШИЋ, Милосав
Гром о Светом Сави
821...-2 ДРАМЕ
ТИШМА, Александар
Дозвољене игре
821...-3 ПРОЗА
СТАНКОВИЋ, Владимир
Монтевидео, Бог те видео!
РАБЛЕ, Франсоа
Трактат о правилном пићу вина ;
Пантагруеловско предсказање
821...-31 РОМАНИ
АЈКОЛ, Есмахан
Убиство у хотелу Босфор
БАСАР, Курсат
Музика мог живота
БОЛИНГ, Дејв
Герника
ВАН ПРАГ, Мена
Мушкарци, новац и чоколада : прича о
потрази за животом слатким као чоколада и како да будете срећни и пре него
што га окусите --ВЕНТУРО, Маријафранческа
Нисам ја дебела, него је ова хаљина
тесна : исповест продавачице на рубу
нервног слома
ВИВЕГ, Михал
Роман за жене
ГЕТЕ, Јохан Волфганг вон
Патње младога Вертера ; Избор по
сродности ; Новела ; Бајка
ГИМЕНЕЗ, Марк
Отмица
ГОЛДМАН, Франциско
Признај да је волиш
ГРУЕН, Сара
Кућа
ДЕМИЋ, Мирко
Ћилибар, мед, оскоруша : епистоларни
роман
ЂЕДА, Фабио
У мору има крокодила : истинита прича
Енајатолаха Акбарија
ЕНАР, Матијас
Бревијар за пиротехничаре : приручник
о тероризму за почетнике који указује на
временске и новчане услове и како их
остварити, лекције које треба савладити,
испите којима се треба подвргнути, вештине и способности неопходне за успех,
основна средства, могућности за напредовање и постизање професионалног успеха, илустрован сликама и цртежима,
богат примерима и занимљивим мeђу
играма, одмара душу кроз учење
ЗЕЦ, Клеменс Ј.
Синови и планете
ЈАНГ, Робин
Браћа
ЈУНСОН, Ејвинд
Таласи запљускују обале : роман о
присутном
КАЗОТ, Жак
Заљубљени ђаво
КЕЦМАНОВИЋ, Владимир
Сибир
КОЛ, Мартина
Отимачина
КОПЛАНД, Даглас
Генерација А
ЛАТКОВИЋ, Манојло
До пакла и тамо даље --Између Петровачке и Лапачке цесте
прашњаве
ЛЕ КАРЕ, Џон
Веома тражен човек
ЛУПАС, Елизабет
Војвоткиња
МАРТИНЕЗ, Габи
Мочвара : последњи лавиринт
МАТИЈЕВИЋ, Владан
Часови радости : авантуре Маце
Аксентијевић : кратки витешки роман
МИР-ЈАМ
Изданци Шумадије
- 27
2-
НОБЕКУР, Доменик
Нострадамусов пут
О, Висенте Алвеш ду
Kiss me
ОСТОЈИЋ, Јово
Ирма, краљица снова : (роман понад
сна)
ПАТЕРСОН, Џејмс
Осмо признање
Седмо небо
ПЕРЕК, Жорж
Ствари : прича из шездесетих година
ПЕТРИНОВИЋ, Фрања
Алмашки кружоци лечених месечара : неуравнотежене хронике
РАИЧЕВИЋ, Миодраг
Ко је рекао живели : роман једног
живота
РУБЕНФЕЛД, Џеф
Инстинкт смрти
СЛАВИЋ, Зоран
Валтер Бењамин у међуградском
аутобусу
СТИЛ, Данијела
Тајанствена незнанка
ТАМАШ, Јулијан
Сплав од чежњи : роман у апокрифима
ТИШМА, Александар
Књига о Бламу
ТОМИЋ, Олег
Повређеност : љубавна прича
УРОШЕВИЋ, Мирјана
Park Carmen Machad
ФАУЛС, Џон
Мантиса
ФРЕДИЈАНИ, Андреа
Јерусалим
ФРИДМАН, Сара
Сага о Медичијевима. [1], Контесина
де Медичи
Сага о Медичијевима. [2], Фирентински
љиљан
ХОЛ, Метју Р.
Иследница
ЧОЛАНОВИЋ, Воја
Ода мањем злу
ЏЕНОФ, Пем
Жена дипломате
821...-34 ПРИПОВЕТКЕ
БАРТ, Џон
Изгубљен у кући смеха : проза за
штампање, снимање, глас уживо
БАТРАНОВИЋ, Срето М.
Златно клатно
МАТИЈЕВИЋ, Владан
Четири приче = Katër tregime = Négy
történet = Четири разказа = Patru
povestiri
ПЕТРОВИЋ, Горан
Породичне сторије
ПИРАНДЕЛО, Луиђи
Црна марама
ФОЛИЋ, Милош
Сумрак човечанства
ШУРЈАНОВИЋ, Милена
Сласт и носталгија
21 за 21
21 за 21 : антологија српске приче с по
четка новог века
821...-4 ЕСЕЈИ
МАНДИЋ, Игор
Пријапов проблем
ХАМВАШ, Бела
Историја и апокалипса
821…-82 МЕШОВИТА ДЕЛА
ИВАЊИЦКИ, Оља
Видела сам пре и после
ТИШМА, Александар
Песме и записи
821...-94 МЕМОАРИ
БАРПО, Тод
Рај ипак постоји : чудесна прича малог
дечака о његовом излету у рај
ВУЈИЧИЋ, Ник
Живети слободно : инспирација за
изненађујуће срећан живот : [како да
савладате препреке, проблеме и ограничења, а да живите пуним плућима]
ДРЕЈ, Стефани
Египатска принцеза : роман о
Клеопатриној ћерки
ЈЕВТИЋ, Стеван Л.
- 28
2-
Зашто патња и презир достојнима, а
слава и уживање недостојнима
ЈЕВТИЋ, Стеван Л.
Фолиранти и њихове биографије
РАДВОЉИНА, Ида
Дугачко писмо које није стигло до
примаоца
821...09 КЊИЖЕВНА КРИТИКА
ВУЛЕТИЋ, Витомир
Достојевски и универзална
конфликтност
ЂОРЂИЋ, Стојан
Сличности и разлике : огледи из
упоредне критике
КРИВОКАПИЋ, Мирко
Немачка књижевност : чланци и
расправе
МАЕСТУ, Рамиро де
Дон Хуан, Дон Кихот и Селестина :
есеји испуњени симпатијом
НЕНИН, Миливој
Седам бележака : мала књига о
Црњанском
5 новембар
5 новембар = 5 новембар : година прва
ПЕТРОВИЋ, Светозар
О индијској књижевности : изабрани
текстови
ПЛАХА, Артуро Серано
Сервантесов "магични" реализам : Дон
Кихот виђен из угла Тома Сојера и
Идиота
СИМИЋ, Коста
Песникиња Касија : литургиска поезија
песникиње Касије и њен словенски
превод
СИНХРОНИЈСКО и дијахронијско...
СИНХРОНИЈСКО и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности
СТЕВАНОВИЋ, Кристина
Освајање модерног : кратка проза
Растка Петровића и жанровско раслојавање српске авангарде
ТОМИН, Светлана
Мужаствене жене српског средњег века
908 ЗОНЕ.ЛОКАЛИТЕТИ
АШКРАБА ЗАГОРСКИ, Петар
Загорје : (Срби кроз времена). Књ. 1
ЋУРЧИН, Бранко
Новосадско насеље Шангај некад и сад
929 БИОГРАФИЈЕ
АШКРАБА ЗАГОРСКИ, Петар
Србија (или Загорје, стара србска
презимена, сеобе ...). Књ. 2
ЛИВИТ, Дејвид
Човек који је сувише знао : Алан
Тјуринг и откриће рачунара
ТОЛСТОЈ, Александра
Отац : живот Лава Тостоја. 1
ТОЛСТОЈ, Александра
Отац : живот Лава Тостоја. 2
ФИГУЕИРЕДО, Иво де
Хенрик Ибзен : маска
94 ИСТОРИЈА
ДИЛ, Шарл 1859-1944
Историја Византијског царства
- 29
2-
Информативни билтен
Издавач:
Градска библиотека у Новом Саду,
Нови Сад, Дунавска 1
Главни и одговорни уредник:
Мр Милош Панков
Уредник Билтена:
Славица Николић
Уредник броја:
Душанка Ћиритовић
Дизајн и прелом:
Душанка Ћиритовић
www.gbns.rs
e-mail : [email protected]
Тираж 150
- 30
2-
АДРЕСА И
ТЕЛЕФОН
ДАН У
НЕДЕЉИ
Нови Сад, Дунавска 1,
тел. 422-290
сваког р.дног
дана,
суботом
07.30 – 20.00
08.00 – 14.00
07.30 – 19.30
08.00 – 14.00
Нови Сад, Цара Душа-на
27, тел. 6364-838
сваког радног
дана
11.00 – 18.00
11.00 – 18.00
Ђура Даничић
Нови Сад, Дунавска 1,
тел. 451-233
сваког р. дана
суботом
07.30 – 20.00
08.00 – 14.00
07.30 – 19.30
08.00 – 14.00
Дечје одељење
Нови Сад, Дунавска 1,
тел. 661-00-81
сваког р. дана
суботом
07.30 – 20.00
08.00 – 14.00
07.30 – 19.30
08.00 – 14.00
Стеван Сремац
Нови Сад, Народних
хероја 5, тел. 451-928
сваког радног
дана
07.30 – 20.00
07.30 – 19.30
Данило Киш
Нови Сад, Народног
фронта 47, тел. 6364-723
сваког радног
дана
07.30 – 19.30
07.30 – 19.30
Жарко
Зрењанин
Петефи
Шандор
Вељко
Петровић
Коста
Трифковић
Владимир
Назор
Н. Сад, Д. Даниловића 12,
тел. 498-218
сваког радног
дана
07.30 – 19.30
07.30 – 19.30
Нови Сад, Јожеф Атиле
16, тел. 469-007
пон. сре. пет.
уто. чет.
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
Нови Сад, Задружна 17,
тел. 6417- 588
сваког радног
дана
09.00 – 15.30
9.00 – 15.30
Н. Сад, Бр. Могин 2,
тел. 6315-234
пон. сре. пет.
уто. чет.
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
Петроварадин, Косте
Нађа 1, тел. 6433-486
пон. сре. пет.
уто. чет.
12.30 – 19.00
7.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
Бранко
Радичевић
Ср. Карловци, Карловачких ђака 4, тел. 883-843
пон. сре. пет.
уто. чет.
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
Ђура Јакшић
Каћ, Војина Палексића бб,
тел. 6211-007
Будисава,Војвођ. 73,
тел. 718- 313
пон. сре. пет.
уто. чет.
пон. сре. пет.
уто. чет.
пон. сре. пет.
уто. чет.
сваког радног
дана
пон. сре. пет.
уто. чет.
пон. сре. пет.
уто. чет.
пон. сре. пет.
уто. чет.
пон. сре. пет.
уто. чет.
пон. сре. пет.
уто. чет.
пон.сре.пет.
уто.чет.
пон. сре. пет.
уто. чет.
пон. сре. пет
уто. чет.
сваког радног
дана
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
07.30 – 19.30
07.30 – 19.30
12.30 – 19.00
07.00 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
13.00 – 18.00
09.00 – 14.00
13.00 – 18.00
09.00 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
13.00 – 18.00
09.00 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
13.00 – 18.00
09.00 – 14.00
13.00 – 18.00
09.00 – 14.00
12.30 – 19.00
07.30 – 14.00
13.00 – 18.00
09.00 – 14.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
ОГРАНАК
Информационо
реферални ц. са
Читаоницом
Завичајна
збирка
Ендре Ади
Лаза Костић
Ковиљ, Лазе Костића 42
Јован
Јовановић Змај
Јован
Јовановић Змај
Футог, Цара Лазара 42
тел. 893-712
Руменка, А. Чарнојевића
24
Кисач, Словачка 49, тел.
829-136
Ветерник, Пословни
центар, тел. 820- 333
Ср. Каменица, Краља
Петра I 1
М.С. Српкиња
Буковац, Видовданска 17
Ђорђе Арацкић
Лединци, Змај Јовина 17
Тоша Трифунов
Бегеч, Краља Петра I 1,
тел. 898-759
Степановићево, В.
Путника 9, тел.717-687
Шангај, Осма улица 10,
тел. 6616-951
Иво Андрић
Михал Бабинка
Петар Кочић
Никола Тесла
Трифун Димић
- 31
2-
ЛЕТЊЕ
Р. ВРЕМЕ
ЗИМСКО
Р. ВРЕМЕ
ПОСТАНИТЕ ЧЛАН
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ
ПО ВЕОМА ПОВОЉНИМ УСЛОВИМА ! ! !
ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА
За децу 300.00 динара, за одрасле 400.00 динара.
ПОРОДИЧНА ЧЛАНАРИНА
Уписом једног члана породице, остали стичу право на бесплатан упис. Упис за првог члана породице је 500.00 динара.
БЕСПЛАТАН УПИС ЗА ПРВАКЕ
БЕСПЛАТАН УПИС ЗА ГРАЂАНЕ ПРЕКО 70 ГОДИНА
БЕСПЛАТАН КОЛЕКТИВНИ УПИС ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
КОЛЕКТИВНИ УПИС ЗА УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ
За групе од 10 ученика или запослених у школи
цена годишње чланарине је 150. 00 динара.
КОЛЕКТИВНИ УПИС ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Група од 20 запослених има право на упис
по цени од 200. 00 динара годишње.
ПОПУСТ ЗА СТУДЕНТЕ
доносиоци било које студентске картице остварују попуст 50%
ЗА СВЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ О
УПИСУ
ПОЗОВИТЕ
6613- 515
И
529 - 415
- 32
2-
Download

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 2011. - 137.657,16 динара без ПДВ-а