AVALA RESOURCES NAJAVLJUJE PROGRAM ISTRAŽIVANJA ZA 2012. GODINU – FOKUSIRANJE
NA PROJEKAT ZLATA TIMOK SA PROGRAMOM ISTRAŽNOG BUŠENJA OD 180.000 METARA
Longuil, 21. februar 2012. – Avala Resources Ltd. (TSXV: AVZ) (“Kompanija” ili “Avala”) sa zadovoljstvom
predstavlja ciljeve navedene u programu istraživanja za 2012. godinu, kao i budžet za svoj Projekat zlataTimok,
novootkrivenim resursima zlata u pojasu zlata deponovanog u sedimentima na području koje je dokazano rudno
područje bogato bakrom i zlatom u Timočkom magmatskom kompleksu (“TMC”) u istočnoj Srbiji. Projekat zlata
Timok (u ranijim saopštenjima pod imenom Projekat zlata deponovanog u sedimentima ili Projekat zlata Potaj Čuka)
sastoji se od nekoliko istražnih područja kao što su Bigar Hill, Korkan i Kraku Pešter. Avala pod svojom kontrolom
ima 100% novootkrivenog pojasa zlata deponovanog u sedimentima koji pokriva površinu od približno 250 km2.
“Vrlo smo zadovoljni rezultatima nedavno završenog istražnog bušenja izvršenog sa ciljem definisanja mineralnih
resursa na Bigar Hill-u. Istražno bušenje po gustoj mreži nastavljeno je sa ciljem da se potvrdi kontinuitet i površinska
priroda mineralizacije zlata na velikom prostoru”, rekao je Džejms Krombi, predsednik i izvršni direktor Avale. “Sada
smo fokusirani na to da završimo početno istražno bušenje radi definisanja mineralnih resursa na druga dva istražna
područja visokog prioriteta, Korkan i Kraku Pešter, što se očekuje sredinom godine. Avala je još jednom preduzela
veliki program istraživanja tokom 2012. što u velikoj meri reflektuje naše uverenje da Projekat zlata Timok ima
potencijal da se razvije u značajan rudarski projekat. Radujemo se bliskoj saradnji sa Republikom Srbijom kako
budemo napredovali sa Projektom zlata Timok”.
PREGLED



Avala je otpočela 2012. godinu sa dobrom finansijskom pozicijom od $30.9 miliona. Kompanija planira da
potroši $25 miliona na definisanje mineralnih resursa i istražne programe tokom 2012.
Veći deo Avalinog budžeta biće usmeren na razvoj Projekta zlata Timok, gde je došlo do nekoliko značajnih
otkrića u sve većem pojasu zlata deponovanog u sedimentima. Za 2012. godinu planira se najmanje
180.000 metara istražnog bušenja.
Ovde je data približna dužina planiranog istražnog bušenja na Projektu zlata Timok (navedene brojke
podložne su promenama):
o
o
o
o


Istražno bušenje sa ciljem definisanja mineralnih resursa na Korkanu:
35,000m
Istražno bušenje radi definisanja mineralnih resursa na Kraku Pešteru:
10,000m
Dodatno istražno bušenje po gustoj mreži sa ciljem definisanja mineralnih resursa
(Bigar Hill i Korkan):
100,000m
Istražno bušenje na drugim istražnim područjima:
35,000m
Kako je ranije najavljeno, program početnog istražnog bušenja koje se vrši u cilju definisanja mineralnih
resursa na području Bigar Hill, završen je u decembru 2011. Kompanija je bazu podataka sa rezultatima
istaživanja dostavila međunarodnim konsultantima AMC Consultants (Velika Britanija) kako bi otpočela
nezavisna procena resursa.
Programi početnog istražnog bušenja u cilju definisanja mineralnih resursa sada su otpočeti na
istražnim područjima Korkan i Kraku Pešter. Program istražnog bušenja vršiće se po mreži 80m x 80m,
zajedno sa pogušćenjem istražne mreže na 40m x 40m. Kompanija očekuje da se ovi programi završe
tokom drugog tromesečja 2012, nakon čega će baza podataka sa rezultatima istraživanja biti prosleđena
AMC Consultants (Velika Britanija) kako bi se izvršila potpuno nezavisna procena resursa.
1





Preliminarna ekonomska analiza (PEA): Nakon prijema inicijalnih procena mineralnih resursa u skladu sa
kanadskim NI 43-101, Kompanija očekuje da započne izradu PEA na kombinovanim istražnim područjima
Bigar Hill, Korkan i Kraku Pešter u drugoj polovini 2012.
Dodatni programi istražnog bušenja sa ciljem definisanja resursa po gustoj mreži takođe se nalaze u
budžetu za 2012. Istražno bušenje će početi na istražnom području Bigar Hill tokom trećeg a na istražnom
području Korkan u toku četvrtog tromesečja 2012. Program istražnog bušenja sprovodiće se po mreži 40m x
40m, zajedno sa pogušćenjem mreže na 20m x 20m. Očekivanja su da će se ovaj program istražnog
bušenja preneti na kalendarsku 2013. godinu.
Istražno bušenje: Približno 20% ukupnog programa istražnog bušenja svrstano je u istražno bušenje na
skorije otrkivenim istražnim područjima po retkoj mreži, koja se nalaze u blizini (manje od 3 kilometra) od
istražnih područja gde se vrši istražno bušenje u cilju definisanja mineralnih resursa (npr. Rasedna Zona,
odnosno Rapture Fault zona, Korkan-Vizur trend, Kraku Pešter South i Bigar Hill East). Štaviše, dodatno
istražno bušenje biće vršeno na potencijalno novim istražnim područjima unutar pojasa zlata deponovanog
u sedimentima koja mogu biti definisana na osnovi rezultata geohemijskih proba i programa istražnih
raskopa koji su obavljeni tokom 2011. a na čije se rezultate još čeka. Dodatni programi geohemijskog
oprobavanja tla i istražnih raskopa radi proširenja ukupnog tzv. “traga” pojasa zlata deponovanog u
sedimentima na trenutno definisanom potezu dužine 20 km a koji potencijalno može biti dugačak i više od
70 km, takođe su predviđeni budžetom za 2012.
Na Slici 1 su prikazane lokacije Avalinih istražnih prostora u okviru Projekta zlata Timok u kartiranom
pojasu zlata deponovanog u sedimentima.
Preko ovog linka možete videti položaj svih istražnih bušotina sa istražnih prostora Korkan-Bigar i Kraku
Peštar prikazanih u tri dimenzije: http://www.corebox.net/properties/timok-gold-project.
Dr Džulijan F. H. Barns, kvalifikovano lice po NI 43-101, direktor i specijalni konsultant kompanije, bio je odgovoran
za pripremu tehničkih podataka u ovom saopštenju za medije.
O Avala Resources Ltd.: Avala je nedavno osnovana kompanija fokusirana na istraživanje i razvoj projekta zlata
deponovanog u sedimentima Potoj Čuka i zlato-bakar projekta Timok u Srbiji. Deonicama kompanije Avala trguje se
na TSX Venture Exchange pod simbolom AVZ. Avala ima ukupno 214.492.223 običnih deonica, od čega je približno
51,4% u vlasništvu Dundee Precious Metals Inc. (TSX: DPM).
Upozorenje
Ovo saopštenje za medije sadrži informacije koje se odnose na budućnost. Iako kompanija veruje u iskustva svojih
zaposlenih i direktora, trenutni uslovi i očekivani budući razvoj događaja, kao i drugi faktori koji su razmatrani, dovode
do toga da su informacije koje se odnose na budućnost prezentovane u ovom saopštenju razumne, ne smeju se
smatrati previše pouzdanim jer kompanija ne može da pruži uveravanja da će se pokazati kao tačne. Informacije
date u ovom sopštenju uključuju izjave koje se odnose na planirani program istraživanja i troškova za 2012. godinu,
završetak procene resursa, rezultate istražnih aktivnosti i interpretaciju rezultata, potencijalnu veličinu sistema zlata
deponovanog u sedimentima, vreme i lokaciju radnih programa za 2012. Informacija uključuje poznate i nepoznate
rizike, nepredvidive situacije, pretpostavke i druge faktore koji mogu dovesti do toga da stvarni rezultati ili događaji
budu materijalno drugačiji od očekivanih. Stavovi sadržani u ovom saopštenju odnose se na ovaj datum i kompanija
ne preuzima odgovornost da javno ažurira ili revidira bilo kakve izjave ili informacije usmerene ka budućnosti, bilo
kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili drugih faktora, osim ako se to ne zatraži po zakonu.
2
Ni TSX Venture Exchange ni njen Regulation Services Provider (kako je definisan u pravilnicima TSX Venture
Exchange) ne prihvataju odgovornost za obim i tačnost ovog saopštenja za javnost.
Za više informacija kontaktirajte:
Avala Resources Ltd.
James Crombie, President and Chief Executive Officer
Telephone: +1.450.640.0810
Email: [email protected]
www.avalaresources.com
3
Slika 1:Širi prikaz pojasa zlata deponovanog u sedimentima koji prikazuje glavne istražne prostore unutar Projekta
zlata Timok.
4
Download

avala resources najavljuje program istraživanja za 2012. godinu