SPISAK POSLOVNICA SA ADRESAMA I TELEFONIMA
Filijala Sarajevo- Novi Grad
Trg Međunarodnog prijateljstva bb
Tel: +387(0)33 77 86 01
Poslovnica Novo Sarajevo
Kolodvorska,5
Tel: +387(0)33 72 00 74
Filijala Zenica
Bulevar Kulina Bana,28c
Tel: +387(0)32 20 95 00
Poslovnica Centar
Alije Isakovića, 1
Tel: +387(0)33 25 16 30
Filijala Mostar
Biskupa Čule bb
Tel: +387(0)36 44 92 64
Poslovnica Hrasnica
Ejuba Sarajkića, 6
Tel: +387(0)33 47 51 45
FilijalaTuzla
Pozorišna, 2
Tel: +387(0)35 30 47 30
Poslovnica Visoko
Branilaca bb
Tel: +387(0)32 73 27 90
Filijala Cazin
Cazinskih brigada 24
Tel: +387(0)37 51 50 30
Poslovnica Ljubuški
Kralja Zvonimira bb
Tel: +387(0)39 83 57 40
Filijala Banja Luka
Vase Pelagića 2
Tel: +387(0)51 23 07 77
Poslovnica Široki Brijeg
Fra. Didaka Buntića, 66
Tel: +387(0)39 70 25 20
Poslovnica Goražde
Sinan Paše Sijerčića bb
Tel:+387(0)38 24 13 50
Poslovnica Kreševo
Fra. Grge Martića, 120
Tel: +387(0)30 80 09 00
Poslovnica Jelah
Titova bb
Tel: +387(0)32 66 52 70
Istureni šalter Hrasno
Azize Šaćirbegović, 94
Tel: +387(0)33 72 61 90
Istureni šalter Banja Luka
Braće Pantića, 2
Tel: +387 (0)62 99 36 30
Istureni šalter Velika Kladuša
Trg mladih bb
Tel: +387(0)37 77 65 01
SA MOJOM
BANKOM
IMAM VIŠE
MOGUĆNOSTI
MOJA
KARTICA
POGODNOST
FLEKSIBILNOST
KONTROLA
SIGURNOST
LOKACIJE BANKOMATA MOJA BANKA DD SARAJEVO
Sarajevo, Kolodvorska 5
Mostar, Biskupa Čule bb
Sarajevo, Alije Isakovića 1
Zenica, Bulevar Kulina bana 28
Sarajevo, Azize Šaćirbegovića 94
Tuzla, Pozorišna 2
Sarajevo, Trg Međunarodnog prijateljstva bb
Ljubuški, Kralja Zvonimira bb
Hrasnica, Ejuba Sarajkića 6
Visoko, Bingo 3, Kakanjska 4
Banja Luka, Vase Pelagića
Zenica, Bingo 3, Goraždanska 23
Velika Kladuša, Trg mladih bb
Goražde, Sinan Paše Sijerčića bb
Cazin, Cezanskih brigada 24
Jelah, Titova bb
MOJA BANKA - MOJ PARTNER
MOJA BANKA je za Vas izabrala pravi način da svoje potrebe za finansijskim sredstvima možete
ostvariti u svakom trenutku i bilo gdje da se nalazite. Gotov novac u svijetu sve više izlazi iz opticaja a
danas su rijetke uslužne i trgovačke djelatnosti koje ne pružaju tu slobodu i lagodnost bezgotovinskog
plaćanja- putem platnih kartica. U vrijeme sve veće mobilnosti i otvaranja granica, sa platnim karticama
putovanje je lakše organizovati bez dodatne brige o nabavci strane valute zemlje u koju putujete i bez
rizika koji gotov novac sa sobom nosi.
Bilo da želite koristiti vlastiti novac ili odobreni kreditni limit
proizvod MOJA KARTICA nudi Vam:
KARTICA BEZ GRANICA - NOVO U MOJA BANKA!!!
Kartica koja pruža neograničene mogućnosti plaćanja robe na rate bez kamate i naknade kod trgovaca
sa kojima Banka zaključi ugovor o poslovnoj saradnji. Istom karticom možete plaćati robu kod više
trgovaca do ukupne visine odobrenog limita, robu dobijate odmah u trenutku provođenja transakcije, a
otplatom rata stvarate sebi mogućnost za novu kupovinu.
KARTICA BEZ GRANICA NUDI VAM:
; jednostavnost i brzina procedure izdavanja;
; raspolaganje sredstvima na vašem računu;
; podizanje gotovine i plaćanje roba i usluga na preko 25 miliona prodajnih mjesta i milion bankomata
širom svijeta;
; kupovinu na rate bez kamata i naknada
; za svaku sljedeću kupovinu nije potrebna ponovna procedura odobravanja
; obročnom otplatom stvarate mogućnost za novo zaduženje
; mjesečni pregled stanja duga po svakoj kupovini
; sigurnost i pouzdanost korištenja
; održavanje kartičnih računa bez naknade;
; izdavanje kreditnih kartica bez jemaca
; fleksibilnost instrumenata obezbjeđenja
POTROŠAČKA KARTICA
; mogućnost promjene limita u toku korištenja kartice
; mogućnost izbora visine mjesečne otplate duga a min 5% od potrošenog dijela raspoloživog limita
POTROŠAČKA KARTICA BEZ GRANICA
; mogućnost izdavanja dodatne kartice za osobu po Vašem izboru pri čemu je dodatna kartica vezana
za isti kartični račun
STANDARD REVOLVING CARD
MasterCard revolving kreditna
[email protected]
BUSINESS CARD
DEBIT CARD
Maestro international
www.moja-banka.ba
Mastercard business
Za detaljne informacije možete nas kontaktirati direktno u Vama najbližoj poslovnici
MOJA BANKA D.D. ili putem web stranice Banke
MOJA BANKA - MOJ PARTNER
Download

Moja Kartica brošura