ENERGETSKI SEKTOR I DOSTIGNUĆA SEAPA
OPŠTINA ZVORNIK
Aleksandar Jeftid
Maj, 2011.
OPŠTI PODACI O OPŠTINI ZVORNIK
 Opština Zvornik sa opštinskim centrom Zvornik
smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu
Republike Srpske, površina 387 km2
 Spada u red razvijenih opština.
 Prosječna gustina naseljenosti cca 160 stan/
km2.
 61 mjesna zajednica u 63 naselja
 65 000 stanovnika, u gradskom centru 20 000.
ENERGETSKI SEKTOR
 Snadbjevanje električnom energijom vrši
elektrodistribucija Zvornik.
 Usluge centralnog grijanja u gradu obavlja Zvornik
stan
Podaci za 2010. godinu elektrodistribucija
Preuzeta električna energija od elektro prenosa BiH iz
Srbije:
 136.259,669 kWh
 40.201,672 kWh
 Ukupno: 176.461,341 kWh
 Realizovanma električna energija:
 Fabrika glinice Birač (kupac na 10 kV naponu)
67.310,320 kWh
 Kupci na 10 kV
12.902,612 kWh
 Kupci na 0,4 kV (ostala potrošnja)
15.923,077 kWh
 Javna rasvjeta
1.472,945 kWh
 Domadinstva
64.045,110 kWh
161.645,064 kWh
Ukupno:
Gubici električne energije:
14.807,277 kwh
 (% gubitaka u odnosu na nabavljenu energiju)
 (% gubitaka bez Glinice)
8,39 %
13,57 %
Broj kupaca





Fabrika glinice (kupac na 110 kv naponu)
Kupci na 10 kv
Kupci na 0,4 kv (ostala potrošnja)
Javna rasvjeta
Domadinstva
1
42
1.526
99
19.714
UKUPNO: 21.382
Podaci Zvornik stana
distribucija toplotne energije
Zvornik stan potrošnja energenata u 2010. godini
 Stanovi - domadinstva na centralno grijanje
 Poslovni prostor
 Površina stanova
 Poslovni prostor
1819
185
100.455,99 m2
16.041,42 m2
 Toplane na gas, rezervno gorivo (lož ulje)
 Tri kotlarnice
 Godišnja potrošnja
2. 173 088 (SM3)
Distribucija prirodnog gasa
 Distribucija: prirodni gas – direktni korisnici
 491 domadinstvo
 97 poslovni prostori
 10 industrijski potrošači
 UKUPNO: 598
Trenutna pozicija opštine sa stanovništa energetske
efikasnosti
 Povedanje priključaka domadinstava na zemni gas,
toplifikacija, odnosno gasifikacija grada
 Korišdenje obnovljivih izvora energije
Obnovljivi energetski izvori
 Izgradnja malih hidroelektrana
 Prerada otpada od drveta(peleet-Karakaj)
 Ekološke dozvole
Finansijska sredstva za stimulaciju
korišdenja obnovljivih izvora energije:
 energija vjetra,
 solarne ploče,
 biomasa,
 biodizel,
 fasade,
 energetski sat...
HVALA NA PAŽNJI!
Download

OPŠTINA ZVORNIK - Sustainable Energy BiH